Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE"

Transkript

1 Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. CPV: , Hanherred og Himmerland Biler A/S Aalborgvej Brovst

2 Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support REGION NORDJYLLAND Kontrakt om løn- og vagtplansystem på servicebureauvilkår. Kontrakten omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af en standardløsning til løn- og personaleadministration samt vagtplanlægning. Løsningen skal leveres som en servicebureauløsning. Kunden er underlagt krav om løbende effektivisering af administrationen og har en forventning om, at de administrative processer i større grad kan digitaliseres og derved effektiviseres ved ibrugtagning af et nyt tidssvarende system. Derfor ønsker kunden effektiviseringsperspektivet medtaget i udbuddet. Leverandøren skal derfor som option angive, hvorledes leverandøren kan medvirke til at realisere effektiviseringspotentialet, herunder anføre pris for udarbejdelse af en konkret handlingsplan samt angive det forventede effektiviseringspotentiale. Kunden er interesseret i, at arbejdet med realisering af gevinster igangsættes allerede i år 206 og integreres i hele driftsperioden. Kunden er ligeledes meget interesseret i, at gevinsterne står mål med omkostninger til effektiviseringsindsatsen. Systemet skal klar til drift i hele regionen den..206, idet det skal være muligt at håndtere forudlønnede samt muligt at oprette vagtplaner for 206 fra senest den På det tidspunkt skal løn-, personale og vagtplanssystemet kunne anvendes til de daglige løn- og personaleopgaver (mindstekrav). Følgende opgaveområder og processer skal understøttes af det tilbudte system: lønadministration personaleadministration, herunder lønsimulering og forhandling tjenestemandspension økonomi, refusioner og budgettering vagtplanlægning Leverandøren skal have et indgående kendskab til og være fortrolig med kundens overenskomster. Det er leverandørens opgave løbende at indhente tolkning af gældende overenskomster hos Danske Regioner og vedligeholde lønsystemet i overensstemmelse hermed. Leverandøren skal således kunne rådgive og uddanne kunden i brugen af systemet og systemets virke i henhold til overenskomsterne. Leverandøren skal være fortrolig med alle opgaver, der naturligt er forbundet med løn- og personaleadministration samt vagtplanlægning i en dansk region, herunder samarbejdet med kundens virksomheder og afdelinger, så løn- og personaleadministrationen samt vagtplanlægning kan foregå uden problemer. Leverandøren skal i kontraktperioden holde systemet funktionalitetsmæssigt opdateret i forhold til såvel politisk regulering som ændrede overenskomstmæssige forhold. Systemet skal understøtte den nødvendige datamæssige integration med en række øvrige it-løsninger, som leverer data til brug for lønberegning mv. De relevante integrationer fremgår af udbudsmaterialet. Udover systemet skal leverandøren levere følgende ydelser: projektledelse opsætning og konfigurering tilgængeliggørelse af eksisterende data (option) implementeringsbistand testplanlægning og afprøvning

3 uddannelse i forbindelse med implementering (option) uddannelse i brug af systemet. Der henvises i øvrigt til optionerne i pkt. II.2.2). CPV: , , , , , , , Silkeborg Data A/S Kastaniehøjvej Silkeborg Telefon:

4 Danmark-Aalborg: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) AALBORG UNIVERSITET Koordinat målemaskine. AAU har i forbindelse med en byggesag haft en vandskade hvor universitetets eksisterende koordinatmålemaskine blev beskadiget universitetet har derfor behov for at købe en ny koordinat målemaskine af samme type og fabrikat som den beskadiget maskine for at kunne sammenligne tidligere måleresultater med fremtidige måleresultater og for at garantere ensartede og valide måleresultater. CPV: Carl Zeiss A/S Blokken Birkerød Telefon: Internetadresse:

5 Danmark-Aalborg: Taxikørsel REGION NORDJYLLAND Udbud af taxikørsel. Udbuddet vedrører taxikørsel. Rammeaftalen består af to delaftaler. Delaftale : Faste opgaver. Kontinuerlig kørsel i hverdagen mellem Aalborg Universitetshospital Afsnit Nord og Afsnit Syd. Kørsel med patienter, personale, prøver, journaler og post. Delaftale 2: Variable opgaver. Tilkalde kørsel i hverdage og weekend. CPV: Bestillerkontoret DanTaxi Aalborg Stationsmestervej Aalborg SV Bestillerkontoret DanTaxi Aalborg Stationsmestervej Aalborg SV

6 Danmark-Aarhus: Biblioteksmøbler AARHUS KOMMUNE U2. Biblioteksreoler. I forbindelse med etablering af Dokk udbydes levering og montering af biblioteksreoler og møbler til opbevaring og eksponering af biblioteksmedier. Dokks mediesamling anslås til at omfatte i alt ca stk. medier. Publikumsarealerne til bibliotek og borgerservice i Dokk omfatter ca m², fordelt på to niveauer i bygningen. Opgaven inkluderer integreret reollys, samt display- og gavlløsninger, der giver mulighed for hhv. digital og analog formidling. Opgaven inkluderer ligeledes udarbejdelse, gennemførsel og integration af reolskiltning, der korresponderer med placering af medier og mediezoner. Der gøres opmærksom på, at man i Dokk bruger intelligent materialestyring (IMS), hvilket sandsynligvis vil stille nogle konkrete krav til inventar og skiltning. Opgaven omfatter ligeledes en rådgivningsydelse, hvor tilbudsgiver i en udviklingsproces i samarbejde med bygherre skal udarbejde en endelig indretning og placering af reoler og medier/medietyper. Bygherre har udarbejdet en foreløbig dispositionsplan, men den endelige udmøntning af indretningen fordrer tilbudsgivers erfaring med og viden om indretning af biblioteker. Udviklingsprocessen vil således være en samarbejdsproces, hvor inddragelse af viden og erfaring fra tilbudsgiver samt fra bygherres organisation vil være afgørende for den endelige indretning og udmøntning af leverancen. Udviklingsprocessen opstartedes straks efter kontrakttildelingen i november. Levering vil ske hen over foråret 205. CPV: , , , , Lammhults Biblioteksdesign A/S Dalbækvej 6670 Holsted

7 Danmark-Aarhus: Forsikringstjenester AARHUS HAVN () Udbud af forsikringsaftaler Levering af følgende forsikringer: propertyforsikring (all risks erhvervsforsikring for bygning, løsøre, meromksotninger og transport) kranforsikring arbejdsskadeforsikring erhvervs- og produktansvarsforsikring lodsansvarsforsikring motorkøretøjsforsikringer søforsikringer rejseforsikring. CPV: Topdanmark Forsikring Borupvang Ballerup Telefon: Mailadresse: Internetadresse: Topdanmark Forsikring Borupvang Ballerup Telefon: Mailadresse: Internetadresse: Codan Forsikring Gammel Kongevej København V Telefon: Mailadresse: Fax: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Telefon: Mailadresse: Internetadresse: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV

8 Telefon: Mailadresse: Internetadresse: Topdanmark Forsikring Borupsvang Ballerup Telefon: Mailadresse: Internetadresse: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Telefon: Mailadresse: Internetadresse: Europæiske Rejseforsikring Frederiksberg Allé København V Telefon: Mailadresse: Internetadresse: 2

9 Danmark-Aarhus: Frysere REGION MIDTJYLLAND, REGIONSHUSET AARHUS, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Laboratorie og husholdnings køleskabe, fryseskabe, køle-/fryseskabe og ultra lav temperatur frysere. Indkøb af laboratorie og husholdnings køleskabe, fryseskabe, køle-/fryseskabe og ultra lav temperatur frysere. CPV: 39720, 3972, 39722, 39723, 39700, Vibocold A/S Livøvej Viborg Telefon: Vibocold A/S Livøvej Viborg Telefon:

10 Danmark-Aarhus: Frysere REGION MIDTJYLLAND, REGIONSHUSET AARHUS, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Ultra lav temperatur frysere. Indkøb af ultra lav temperatur frysere. CPV: LH Laboratorie Service A/S Lyngesiesvej 4B 820 Århus V Telefon:

11 Danmark-Aarhus: Hospitalssenge REGION MIDTJYLLAND, REGIONSHUSET AARHUS, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Elektriske hospitalssenge. Indkøb af elektriske hospitalssenge. CPV: KR Hospitalsudstyr A/S Mågevej Hadsten Telefon: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon:

12 Danmark-Aarhus: Instrumenter til anæstesi REGION MIDTJYLLAND, REGIONSHUSET AARHUS, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Utensilier til tracheal intubering. Indkøb af tracehaltuber, laryngealmasker, sugekatetre og tilbehør til intubering. CPV: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon: Medcore Danmark A/S Automatikvej 2860 Søborg Telefon: Convatec Danmark ApS Skinderskovvej Herlev Telefon: Convatec Danmark ApS Skinderskovvej Herlev Telefon: Medcore Danmark A/S Automatikvej 2860 Søborg Telefon: Convatec Skinderskovvej Herlev Telefon: Smiths Medical Danmark ApS Ørestads Boulevard København S Telefon: Covidien Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal 2300 København S

13 Telefon: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal 2300 København S Telefon: Medig Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon: Convatec Danmark ApS Skinderskovvej Herlev Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon: Kendan Vassingerød Bygade Lynge Telefon: Smiths Medical Danmark ApS Ørestads Boulevard København S Telefon: Apodan Nordic A/S Lergravsvej København S Telefon: Cook Medical Europa ApS Sandet Bjæverskov Telefon: Cook Medical Europa ApS Sandet Bjæverskov Telefon: Convatec Danmark ApS Skinderskovvej Herlev Telefon: Ambu A/S 2

14 Baltorbakken Ballerup Telefon: Convatec Danmark ApS Skinderskovvej Herlev Telefon: Convatec Danmark ApS Skinderskovvej Herlev Telefon: Kendan A/S Vassingerød Bygade Lynge Telefon: Ambu A/S Baltorbakken Ballerup Telefon: Convatec Skinderskovvej Herlev Telefon: Convatec Danmark ApS Skinderskovvej Herlev Telefon:

15 Danmark-Aarhus: Møbler AARHUS KOMMUNE 3. Løst inventar. Urban Mediaspace Aarhus er en del af omdannelsen af Aarhus inderhavn fra industrihavn til byrum. Projektet realiseres af Aarhus Kommune i samarbejde med Realdania og Realdania Byg. Aarhus Kommune er bygherre for projektet. Projektet omfatter: Dokk indeholdende hovedbibliotek, borgerservice og udlejningsarealer et fuldautomatisk p-anlæg med ca. 000 pladser, der etableres under Dokk nye havnepladser frilægning af den sidste del af Aarhus Å omlægning af trafikken omkring havnen klimasikring af midtbyen. Arealmæssigt omfatter det samlede projekt selve Dokk inkl. udlejningsarealer på i alt ca m², overdækkede uderum på i alt ca m², et underjordisk fuldautomatisk parkeringsanlæg på i alt ca m² samt en omdannelse og omlægning af tilstødende byrum og havnepladser på i alt ca m². Dokk skal tilbyde mangfoldige faciliteter til sociale aktiviteter, foreningsliv og netværk. Livet i Dokk er således en multifacetteret palet af muligheder og aktører, hvilket skal afspejle sig i indretning, teknologi, medier og faciliteter i bygningen. Dokk og det automatiske p-anlæg er efter planen klar til brug i første kvartal 205, mens havnepladserne og resten af projektet står færdigt ved udgangen af 206. Der kan findes flere informationer herunder illustrationer og 3D model på Det skal bemærkes, at de i modellen anvendte møbler er eksempler, som ikke er retvisende for nærværende udbud. Dette udbud omfatter U3. løst inventar. Der udbydes leverance og montering (hvor aktuelt) af løst inventar på etagerne og 2 i områder med publikumsadgang (ca m²) og omfatter hovedsageligt følgende leverancer: Arbejdsmøbler ca. 250 stk. Opbevaringsmøbler ca. 25 stk. Cafémøbler ca. 275 stk. Loungemøbler ca. 425 stk. Øvrige, herunder stabelbare stole ca. 550 stk. Leverancen udføres i perioden januar maj 205, men dog således at brugerprocessen gennemført i efteråret 204. CPV: Paustian A/S Kalkbrænderiløbskaj København Ø

16 Danmark-Aarhus: Opvaskemaskiner REGION MIDTJYLLAND, REGIONSHUSET AARHUS, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Miele PG Indkøb af Miele PG 8059 opvaskere via 4. CPV: Miele A/S Erhvervsvej Glostrup Telefon:

17 Danmark-Aarhus: Skabe REGION MIDTJYLLAND, REGIONSHUSET AARHUS, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Varmeskab. Varmeskabe og varmeskabe til tæpper. CPV: , Hettich Labinstrument ApS Frydensborgvej 26 E 3400 Hillerød Telefon: A/S Ninolab Værkstedsvej 24 C 4600 Køge Telefon: A/S Ninolab Værkstedsvej 24C 4600 Køge Telefon:

18 Danmark-Aarhus: Undersøgelseslejer REGION MIDTJYLLAND, REGIONSHUSET AARHUS, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Elektriske undersøgelseslejer, transportlejer, røntgenlejer og dagkirurgiske stole. Indkøb af elektriske undersøgelseslejer, transportlejer, røntgenlejer, dagkirurgiske stole, fodbetjeninger,papirrulleholdere, urinposeholdere, ekstra batterier, ladere til batterier og infusionsstativer. CPV: , Foho ApS Industrigrenen Ishøj Telefon: KR Hospitalsudstyr A/S Mågevej Hadsten Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon:

19 Danmark-Assens: Materialer til bygge- og anlægsarbejder ASSENS KOMMUNE Udbud af værktøj og byggematerialer. Assens Kommune udbyder hermed levering af værktøj og byggematerialer. Udbuddet opdeles i to delaftaler: Delområde A Værktøj, arbejdsredskaber og øvrige byggemarkedsprodukter: Det samlede forbrug udgør på årsbasis cirka,2 mio. danske kr. ekskl. moms (anslået). Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for. Delområde B Træ, belægning og øvrige byggematerialer (undtagen sløjdtræ): Det samlede forbrug udgør på årsbasis cirka DKK ekskl. moms (anslået). Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for. Delaftale A og B indgås som en rammeaftale. Rammeaftalerne indgås med 3 aktører for en periode på 2 år med mulighed for option i yderligere 2 x 2 måneder. forpligter sig i denne periode til at købe de i udbuddet omfattede produkter hos de valgte tilbudsgivere på de i udbudsmaterialets nævnte vilkår. CPV: , , Würth Danmark A/S Montagevej Kolding Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Stark Assens Trælast Sdr. Ringvej Assens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Stark Assens Trælast Sdr. Ringvej Assens Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

20 Danmark-Assens: Rottebekæmpelse ASSENS KOMMUNE Udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Assens Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Assens Kommune i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 879 af og 8, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 af om forebyggelse og bekæmpelse af rotter og tilføjelse til bekendtgørelse nr. 689 af samt gældende vejledning fra Naturstyrelsen. CPV: Rentokil Initial A/S Paul Bergsøes Vej Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

21 Danmark-Ballerup: Reparation og vedligeholdelse af skibe FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE Fornyelsessyn af motorredningsbåden C.B. Claudi. Opgaven omfatter fornyelsessyn af motorredningsbåden C.B. Claudi. Synet er en sikkerheds-og vedligeholdelsesmæssig gennemgang af skibet med udbedring af skader, slid mv. Synet inkluderer adskillelse af væsentlige mekaniske dele, såsom motorer, styremaskine, slæbespil mv. Motorredningsbåd C.B.Claudi er bygget som et slæbefartøj, men fungerer i dag primært som redningsbåd. Skibet ligger til daglig i Hanstholm havn. Skibet er et stålskib bygget i 979. Skibets hoveddata (GRP): Længde overalt: 9,5 m. Længde mellem PP: 8 m. Bredde: 6,02 m. Dybdegang under køl: 2,75 m. Letvægt: 25,56 ton For træk af aksler skal der tilsikres minimum m fri plads bag skibet efter dokning/beddingssætning. Dok skal have en løftekapacitet på minimum 50 t. Skibet er til rådighed for gennemførelse af fornyelsessyn i maksimalt 4 uger, og fornyelsessynet skal være påbegyndt senest den CPV: , A/S Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri Beddingsvej Hvide Sande

22 Danmark-Ballerup: Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr. Weibel Scientific Solvang Allerød Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

23 Danmark-Ballerup: Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) CPV: Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr. FAUN Zoeller (FAUN Trackway) Bryn Cefni Industrial Estate, Isle of Anglesey, North Wales LL77 7XA Llangefni DET FORENEDE KONGERIGE Internetadresse: fauntrackway.co.uk/contact-us/

24 Danmark-Ballerup: Slamsugere AFLØB BALLERUP A/S Indkøb af recycler slamsuger. varetager drift af rensning og afledning af spildevandsledninger samt tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune. For at sikre den fortsatte drift og vedligeholdelse af kommunens kloakeringsnet mv., udbyder en kontrakt på levering af en færdigbygget recycler slamsuger, som løbende genbruger det anvendte spulevand. Det er ikke et krav, at der leveres en fabriksny recycler slamsuger, idet ligeledes vil acceptere, at der tilbydes en brugt recycler slamsuger, som opfylder kravene i udbudsmaterialets kravsspecifikation. CPV: J. Hvidtved Larsen A/S Lillehøjvej Silkeborg Telefon:

25 Danmark-Ballerup: System- og supporttjenester DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: System- og supporttjenester.

26 Danmark-Ballerup: Undervisning i grundskolen BALLERUP KOMMUNE Kombineret IT-didaktisk og fagfaglig opkvalificering af lærere og pædagoger i 3 kommuner. De tre skoleforvaltninger i Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner har et ønske om at fremme fag-faglighed og styrke motivationen, læringsmulighederne og trivslen for elever med forskellige forudsætninger gennem arbejdet med digitale læremidler. Målet er at styrke alle børns læring og trivsel ved at de deltagende årgangsteam opnår didaktiske og digitale kompetencer på deres fagfelt, som afprøves og indarbejdes i den daglige undervisning for at understøtte et læringsmiljø, der fremmer elevernes forskellige læringsmål, motivation og trivsel, herunder elever som er særligt sårbare eller særligt talentfulde. Kontrakten indgås med et firma som stiller med et team af mentorer, som yder sparring, observation og feedback på undervisning. Samtidig har firmaet kompetence til at støtte årgangsteamene i at styre efter læringsmål og indtænke differentiering, klasseledelse mm. i forbindelse med planlægning og udførelsen af undervisningen. CPV: , , , Impact Uddannelse Strandgaardsvej Vejle øst

27 Danmark-Daugård: Uorganiske og organiske basiskemikalier HEDENSTED SPILDEVAND A/S Levering af polyaluminiumklorid og calciumnitrat til renseanlæg og pumpestationer for Hedensted Spildevand A/S. Leverancer af polyaluminumklorid til fældning af fosfor og forbedring af slamegenskaber på Hedensted Spildevands renseanlæg og leverancer af calciumnitrat på Hedensted Spildevands pumpestationer til forebyggelse og behandling af svovlbrintedannelse i transportanlæg. CPV: , , , Yara Chemicals Vester Ballevej Fredericia Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Kemira Oyj Langebrogade 5 4 København k Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

28 Danmark-Dianalund: Træbaseret brændsel FILADELFIA Indkøb af træpiller til Filadelfia. Indkøb af træpiller til Filadelfia. CPV: Bio-Brændsel Danmark A/S Huginsvej Ringsted Bio-Brændsel Danmark A/S Huginsvej Ringsted

29 Danmark-Esbjerg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ESBJERG KOMMUNE Udvikling, levering og vedligeholdelse af løsning til ledelsesinformation. En ledelsesinformationsløsning (LIS løsning) bestående af henholdsvis en Data Warehouse løsning og en Business Intelligence løsning. Den samlede leverance består af følgende komponenter: udvikling af et data warehouse baseret på en række dataleverancer, der kommer fra forskellige dataleverandører udvikling af en business intelligence løsning, der understøtter behovene hos forskellige brugertyper etablering af en teknisk platform drift hos Esbjerg Kommune. Leverancen skal omfatte tilknyttede ydelser, som er nødvendige for ibrugtagning: installation af softwareværktøjer til udviklings- og anvendelsesformål etablering af udviklings-, test og produktionsmiljø i Esbjerg Kommunes it-miljø projektledelse uddannelse af slutbrugere, analytikere, systemadministratorer og driftspersonale. Der efterspørges yderligere en række optioner: udvikling og implementering af en række dataområder i tillæg til den indledende hovedleverance udvikling af en applikation til brug for tablets (mobile enheder generelt) køb af et antal klippekort med timer på til videreudvikling af LIS løsningen priser for udvidelser af antal brugere. CPV: , , KMD A/S Dusager Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

30 Danmark-Esbjerg: Programpakke til talegenkendelse ESBJERG KOMMUNE Licens til brug for talegenkendelse. Licens samt vedligehold af licenser til brug for talegenmendelse. CPV: KMD A/S Lautrupparken Ballerup Mailadresse:

31 Danmark-Fredericia: Maler- og glarmesterarbejde BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIFA. Maleristandsættelse af flyttelejligheder. Maleristandsættelse af lejligheder i forbindelse med fraflytning af lejligheder, opdelt i 7 geografiske områder, i alt ca lejeligheder og skønnet ca. 750 fraflytninger pr. år. Der vil maks. blive tildelt 2 delrammeaftaler pr. leverandør. Bygherre forbeholder sig ret til at forlænge delrammeaftalerne med 2 gange 2 måneder. Der kan ansøges om prækvalifikation på en eller flere af de 7 delrammeaftaler. Der vil maks. blive tildelt 2 delrammeaftaler pr. leverandør. CPV: Mikkelsen & Ludvigsen a/s Ulvevænget 3A 700 Vejle Malergården i Fredericia ApS Industrivej 6A 7000 Fredericia SV. Aage Hansen & Sønner ApS Norgesgade Fredericia SV. Aage Hansen & Sønner ApS Norgesgade Fredericia Malernes Aktieselskab Kolding Smedegade Kolding Malergården i Fredericia ApS Industrivej 6A 7000 Fredericia Malernes Aktieselskab Kolding Smedegade Kolding

32 Danmark-Frederikshavn: Forsikringstjenester BOLIGFORENINGEN VESTERPORT Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Boligforeningen Vesterport. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Boligforeningen Vesterport. CPV: , , , , , 66540, Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Gjensidige A.C. Meyers Vænge København SV HDI-Gerling Indiakaj København Ø Gjensidige A.C Meyers Vænge København Gjensidgie Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Gjensidige A.C Meyers Vænge København SV Internetadresse: gjensidige.dk

33 Danmark-Frederikssund: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger FREDERIKSSUND KOMMUNE, OPVÆKST OG UDDANNELSE Ombygning, tilbygning og renovering af Ådalens skole i Frederikssund Tømrerentreprise. Opgaven omfatter tømrerentreprisen, inkl. nedrivning og miljøsanering, for tilbygning (ca. 270 m²) og renovering af Ådalens Skole, i alt ca m² fordelt på 8 etaper i fagentreprise. Miljøsanering omfatter næsten samtlige facadepartier samt delvist ventilationsskørter igennem samtlige lokaler. Nedrivningsarbejder, herunder dele af pergola, omfatter indvendige vægge, lofter og gulvbelægninger, samtlige skydedøre og enkelte facadepartier som ikke ligger under miljøsaneringen. Udvendige arbejder bestående af bygning A, tilbygning: nyt tag med udhæng. Desuden generelt for de fleste bygninger: nye facadepartier, brandsikring af rem og pergolaer. Indvendige arbejder; Delvist nye vægge, lofter og akustikoverflader. Glaspartier til undervisningslokaler, Inventar, herunder levering af nyt personalekøkken samt garderober. I tømrerentreprisen er indeholdt råhusarbejder, i form af limtræsarbejder, samt et mindre omfang af murerarbejder, herunder gulvafretninger, gavlmur samt ny toiletkerne i bygning A, hygiejnerum bygning D. CPV: Bang Nielsen A/S Lyngerupvej Jægerspris

34 Danmark-Frederikssund: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger FREDERIKSSUND KOMMUNE, OPVÆKST OG UDDANNELSE Ombygning, tilbygning og renovering af Ådalens Skole i Frederikssund. Opgaven omfatter tømrerentreprisen, inkl. nedrivning og miljøsanering, for tilbygning (ca. 270 m²) og renovering af Ådalens Skole, i alt ca m² fordelt på 8 etaper i fagentreprise. Miljøsanering omfatter næsten samtlige facadepartier samt delvist ventilationsskørter igennem samtlige lokaler. Nedrivningsarbejder, herunder dele af pergola, omfatter indvendige vægge, lofter og gulvbelægninger, samtlige skydedøre og enkelte facadepartier som ikke ligger under miljøsaneringen. Udvendige arbejder bestående af bygning A, tilbygning: nyt tag med udhæng. Desuden generelt for de fleste bygninger: nye facadepartier, brandsikring af rem og pergolaer. Indvendige arbejder; Delvist nye vægge, lofter og akustikoverflader. Glaspartier til undervisningslokaler, Inventar, herunder levering af nyt personalekøkken samt garderober. I tømrerentreprisen er indeholdt råhusarbejder, i form af limtræsarbejder, samt et mindre omfang af murerarbejder, herunder gulvafretninger, gavlmur samt ny toiletkerne i bygning A, hygiejnerum bygning D. CPV: Bang Nielsen a/s Lyngerupvej Jægerspris Telefon: Internetadresse: Bang Nielsen a/s Lyngerupvej Jægerspris Telefon: Internetadresse: Icopal Entreprise a/s Tonsbakke 3A 2740 Skovlunde Telefon: BT Gulve Baldersbækvej Ishøj Telefon: Internetadresse: Malerfirmaet CKT a/s Strøbjergvej 27

35 3600 Frederikssund Telefon: Caverion a/s Literbuen Skovlunde Telefon: Internetadresse: Alvent a/s Meterbuen Skovlunde Telefon: Internetadresse: Installatøren Erhvervsvej Glostrup Telefon: Internetadresse: 2

36 Danmark-Højby: Vagttjenester ODSHERRED KOMMUNE ( ) Kontrakt vedr. servicevagt samt vagt og alarmkørsel. Servicevagt, vagt og alarmkørsel. CPV: BN-Vagt Stenhusvej 42 A 4300 Holbæk Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

37 Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed MARIAGERFJORD VAND A/S Bygherrerådgivning med udarbejdelse af dispositionsforslag for nedlæggelse af Mariager og Assens Renseanlæg. Dette udbud omhandler udarbejdelse af dispositionsforslag for ledningsanlæg for nedlæggelse af Mariager og Assens Renseanlæg. Skitseprojektet vil omfatte i alt cirka 2,5 km ledningsanlæg hvoraf cirka -,5 km er under Mariager Fjord og placering af pumpestationer. CPV: , , , EnviDan A/S John F. Kennedys Plads K, 2. sal 9000 Aalborg Telefon: Internetadresse:

38 Danmark-Herning: Pc'er HERNING KOMMUNE Pc'er og Tablets. Udbuddet vedrører levering af Pc'er og tablets til Herning Kommune, herefter kaldet. Aftalen indgås som en rammeaftale med 3 leverandører. Der forventes af blive afholdt -2 miniudbud pr. år. Ud over Herning Kommune, deltager 6 andre kommuner på en option. Det drejer sig om: Ikast-Brande Kommune Skive Kommune Holstebro Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Struer Kommune Lemvig Kommune. Disse øvrige kommuner er ikke forpligtet af aftalen, men kan vælge at indgå i de kommende miniudbud, og vil i så fald forpligte sig til at aftage en mængde på det specifikke miniudbud. Udbuddet er delt op i 2 delaftaler. For Pc'er, og for tablets. Nærmere definition af de 2 delaftaler findes i Bilag 3, Kravspecifikation. CPV: , , , COMM/2 ApS Kokkedal Industripark Hørsholm Mailadresse: Telefon: Fax: Atea A/s Lautrupvang Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax: EG A/S Lautrupvang Ballerup Telefon: Fax: Dustin A/S Michael Drewsens Vej Højbjerg Telefon: Fax:

39 2

40 Danmark-Hillerød: Arkitektrådgivning REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB Undersøgelse af fysiske adgangsforhold på praksisområdet. ønsker foretaget en gennemgang af forholdene vedr. fysisk tilgængelighed i praksissektoren i Region Hovedstaden. Praksissektoren omfatter bl.a. almen praksis, speciallægepraksis, fysioterapipraksis, psykologpraksis, kiropraktorpraksis, fodterapipraksis og tandlægepraksis. Den udbudte opgave omfatter:. udvikling af borgerrettet information 2. deltagelse i informationsmøder undersøgelser i praksissektoren 4. afrapportering. CPV: , , Foreningen God Adgang Høje Taastrup 630 Høje Taastrup

Delaftale 1 - Nordlig del af Jylland. Delaftale 2 - Sydlig del af Jylland og Fyn

Delaftale 1 - Nordlig del af Jylland. Delaftale 2 - Sydlig del af Jylland og Fyn Delaftale 1 - Nordlig del af Jylland Pindstrup Centret Aalborg Airport A/S BEST WESTERN Scheelsminde Center.dk Frederikshavn Sømandshjem & Montra Hanstholm Fonden Aalborg Sømandshjem L&Bbredvig aps Skanderborg

Læs mere

Faktaark. Hotelaftalen. December 2014

Faktaark. Hotelaftalen. December 2014 Faktaark December 2014 aftalen Fordele ved hotelaftalen Moderniseringsstyrelsen har genudbudt rammekontrakt vedrørende indkøb af hotelophold i Danmark (hotelaftalen). Den nye rammekontrakt, som træder

Læs mere

ophold i Danmark Statens Indkøb http://www.statensindkob.dk/statens-indkobs-aftaler/statens-indkobs-aftaler/fm-ophold-i-danmark Side 1 af 6 ophold i Danmark Moderniseringsstyrelsen har gennemført et genudbud

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_mab-rm 02/09/2010- ID:2010-116085 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler

Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler 7. marts 2014 1 Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler Bent Myllerup, agile coach and trainer, agile42 consulting Lars Grelck, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Agilitet i rammeaftaler En innovativ løsning

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

7. marts 2014 1. Peter Bjørchmar Thomsen Chefkonsulent Digitalisering, Trafikstyrelsen

7. marts 2014 1. Peter Bjørchmar Thomsen Chefkonsulent Digitalisering, Trafikstyrelsen 7. marts 2014 1 Peter Bjørchmar Thomsen Chefkonsulent Digitalisering, Trafikstyrelsen 7. marts 2014 2 Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet med ansvar og opgaver på tværs af transportformerne

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Overblik og offentlige besparelser ved køb af it-konsulentydelser

Overblik og offentlige besparelser ved køb af it-konsulentydelser Til it-redaktionen 7. januar 2009 Overblik og offentlige besparelser ved køb af it-konsulentydelser Mindre konsulentvirksomheder præger listen over leverandører til ny rammeaftale om itkonsulentydelser

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Indhold Hvem er vi? Eksempler på projekter Partnerskaber for indkøb af elbiler Indkøbssamarbejde for elbiler Hvorfor et indkøbssamarbejde? Hvad har vi opnået? Næste

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere