Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE"

Transkript

1 Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. CPV: , Hanherred og Himmerland Biler A/S Aalborgvej Brovst

2 Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support REGION NORDJYLLAND Kontrakt om løn- og vagtplansystem på servicebureauvilkår. Kontrakten omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af en standardløsning til løn- og personaleadministration samt vagtplanlægning. Løsningen skal leveres som en servicebureauløsning. Kunden er underlagt krav om løbende effektivisering af administrationen og har en forventning om, at de administrative processer i større grad kan digitaliseres og derved effektiviseres ved ibrugtagning af et nyt tidssvarende system. Derfor ønsker kunden effektiviseringsperspektivet medtaget i udbuddet. Leverandøren skal derfor som option angive, hvorledes leverandøren kan medvirke til at realisere effektiviseringspotentialet, herunder anføre pris for udarbejdelse af en konkret handlingsplan samt angive det forventede effektiviseringspotentiale. Kunden er interesseret i, at arbejdet med realisering af gevinster igangsættes allerede i år 206 og integreres i hele driftsperioden. Kunden er ligeledes meget interesseret i, at gevinsterne står mål med omkostninger til effektiviseringsindsatsen. Systemet skal klar til drift i hele regionen den..206, idet det skal være muligt at håndtere forudlønnede samt muligt at oprette vagtplaner for 206 fra senest den På det tidspunkt skal løn-, personale og vagtplanssystemet kunne anvendes til de daglige løn- og personaleopgaver (mindstekrav). Følgende opgaveområder og processer skal understøttes af det tilbudte system: lønadministration personaleadministration, herunder lønsimulering og forhandling tjenestemandspension økonomi, refusioner og budgettering vagtplanlægning Leverandøren skal have et indgående kendskab til og være fortrolig med kundens overenskomster. Det er leverandørens opgave løbende at indhente tolkning af gældende overenskomster hos Danske Regioner og vedligeholde lønsystemet i overensstemmelse hermed. Leverandøren skal således kunne rådgive og uddanne kunden i brugen af systemet og systemets virke i henhold til overenskomsterne. Leverandøren skal være fortrolig med alle opgaver, der naturligt er forbundet med løn- og personaleadministration samt vagtplanlægning i en dansk region, herunder samarbejdet med kundens virksomheder og afdelinger, så løn- og personaleadministrationen samt vagtplanlægning kan foregå uden problemer. Leverandøren skal i kontraktperioden holde systemet funktionalitetsmæssigt opdateret i forhold til såvel politisk regulering som ændrede overenskomstmæssige forhold. Systemet skal understøtte den nødvendige datamæssige integration med en række øvrige it-løsninger, som leverer data til brug for lønberegning mv. De relevante integrationer fremgår af udbudsmaterialet. Udover systemet skal leverandøren levere følgende ydelser: projektledelse opsætning og konfigurering tilgængeliggørelse af eksisterende data (option) implementeringsbistand testplanlægning og afprøvning

3 uddannelse i forbindelse med implementering (option) uddannelse i brug af systemet. Der henvises i øvrigt til optionerne i pkt. II.2.2). CPV: , , , , , , , Silkeborg Data A/S Kastaniehøjvej Silkeborg Telefon:

4 Danmark-Aalborg: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) AALBORG UNIVERSITET Koordinat målemaskine. AAU har i forbindelse med en byggesag haft en vandskade hvor universitetets eksisterende koordinatmålemaskine blev beskadiget universitetet har derfor behov for at købe en ny koordinat målemaskine af samme type og fabrikat som den beskadiget maskine for at kunne sammenligne tidligere måleresultater med fremtidige måleresultater og for at garantere ensartede og valide måleresultater. CPV: Carl Zeiss A/S Blokken Birkerød Telefon: Internetadresse:

5 Danmark-Aalborg: Taxikørsel REGION NORDJYLLAND Udbud af taxikørsel. Udbuddet vedrører taxikørsel. Rammeaftalen består af to delaftaler. Delaftale : Faste opgaver. Kontinuerlig kørsel i hverdagen mellem Aalborg Universitetshospital Afsnit Nord og Afsnit Syd. Kørsel med patienter, personale, prøver, journaler og post. Delaftale 2: Variable opgaver. Tilkalde kørsel i hverdage og weekend. CPV: Bestillerkontoret DanTaxi Aalborg Stationsmestervej Aalborg SV Bestillerkontoret DanTaxi Aalborg Stationsmestervej Aalborg SV

6 Danmark-Aarhus: Biblioteksmøbler AARHUS KOMMUNE U2. Biblioteksreoler. I forbindelse med etablering af Dokk udbydes levering og montering af biblioteksreoler og møbler til opbevaring og eksponering af biblioteksmedier. Dokks mediesamling anslås til at omfatte i alt ca stk. medier. Publikumsarealerne til bibliotek og borgerservice i Dokk omfatter ca m², fordelt på to niveauer i bygningen. Opgaven inkluderer integreret reollys, samt display- og gavlløsninger, der giver mulighed for hhv. digital og analog formidling. Opgaven inkluderer ligeledes udarbejdelse, gennemførsel og integration af reolskiltning, der korresponderer med placering af medier og mediezoner. Der gøres opmærksom på, at man i Dokk bruger intelligent materialestyring (IMS), hvilket sandsynligvis vil stille nogle konkrete krav til inventar og skiltning. Opgaven omfatter ligeledes en rådgivningsydelse, hvor tilbudsgiver i en udviklingsproces i samarbejde med bygherre skal udarbejde en endelig indretning og placering af reoler og medier/medietyper. Bygherre har udarbejdet en foreløbig dispositionsplan, men den endelige udmøntning af indretningen fordrer tilbudsgivers erfaring med og viden om indretning af biblioteker. Udviklingsprocessen vil således være en samarbejdsproces, hvor inddragelse af viden og erfaring fra tilbudsgiver samt fra bygherres organisation vil være afgørende for den endelige indretning og udmøntning af leverancen. Udviklingsprocessen opstartedes straks efter kontrakttildelingen i november. Levering vil ske hen over foråret 205. CPV: , , , , Lammhults Biblioteksdesign A/S Dalbækvej 6670 Holsted

7 Danmark-Aarhus: Forsikringstjenester AARHUS HAVN () Udbud af forsikringsaftaler Levering af følgende forsikringer: propertyforsikring (all risks erhvervsforsikring for bygning, løsøre, meromksotninger og transport) kranforsikring arbejdsskadeforsikring erhvervs- og produktansvarsforsikring lodsansvarsforsikring motorkøretøjsforsikringer søforsikringer rejseforsikring. CPV: Topdanmark Forsikring Borupvang Ballerup Telefon: Mailadresse: Internetadresse: Topdanmark Forsikring Borupvang Ballerup Telefon: Mailadresse: Internetadresse: Codan Forsikring Gammel Kongevej København V Telefon: Mailadresse: Fax: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Telefon: Mailadresse: Internetadresse: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV

8 Telefon: Mailadresse: Internetadresse: Topdanmark Forsikring Borupsvang Ballerup Telefon: Mailadresse: Internetadresse: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Telefon: Mailadresse: Internetadresse: Europæiske Rejseforsikring Frederiksberg Allé København V Telefon: Mailadresse: Internetadresse: 2

9 Danmark-Aarhus: Frysere REGION MIDTJYLLAND, REGIONSHUSET AARHUS, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Laboratorie og husholdnings køleskabe, fryseskabe, køle-/fryseskabe og ultra lav temperatur frysere. Indkøb af laboratorie og husholdnings køleskabe, fryseskabe, køle-/fryseskabe og ultra lav temperatur frysere. CPV: 39720, 3972, 39722, 39723, 39700, Vibocold A/S Livøvej Viborg Telefon: Vibocold A/S Livøvej Viborg Telefon:

10 Danmark-Aarhus: Frysere REGION MIDTJYLLAND, REGIONSHUSET AARHUS, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Ultra lav temperatur frysere. Indkøb af ultra lav temperatur frysere. CPV: LH Laboratorie Service A/S Lyngesiesvej 4B 820 Århus V Telefon:

11 Danmark-Aarhus: Hospitalssenge REGION MIDTJYLLAND, REGIONSHUSET AARHUS, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Elektriske hospitalssenge. Indkøb af elektriske hospitalssenge. CPV: KR Hospitalsudstyr A/S Mågevej Hadsten Telefon: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon:

12 Danmark-Aarhus: Instrumenter til anæstesi REGION MIDTJYLLAND, REGIONSHUSET AARHUS, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Utensilier til tracheal intubering. Indkøb af tracehaltuber, laryngealmasker, sugekatetre og tilbehør til intubering. CPV: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon: Medcore Danmark A/S Automatikvej 2860 Søborg Telefon: Convatec Danmark ApS Skinderskovvej Herlev Telefon: Convatec Danmark ApS Skinderskovvej Herlev Telefon: Medcore Danmark A/S Automatikvej 2860 Søborg Telefon: Convatec Skinderskovvej Herlev Telefon: Smiths Medical Danmark ApS Ørestads Boulevard København S Telefon: Covidien Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal 2300 København S

13 Telefon: Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal 2300 København S Telefon: Medig Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon: Convatec Danmark ApS Skinderskovvej Herlev Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon: Kendan Vassingerød Bygade Lynge Telefon: Smiths Medical Danmark ApS Ørestads Boulevard København S Telefon: Apodan Nordic A/S Lergravsvej København S Telefon: Cook Medical Europa ApS Sandet Bjæverskov Telefon: Cook Medical Europa ApS Sandet Bjæverskov Telefon: Convatec Danmark ApS Skinderskovvej Herlev Telefon: Ambu A/S 2

14 Baltorbakken Ballerup Telefon: Convatec Danmark ApS Skinderskovvej Herlev Telefon: Convatec Danmark ApS Skinderskovvej Herlev Telefon: Kendan A/S Vassingerød Bygade Lynge Telefon: Ambu A/S Baltorbakken Ballerup Telefon: Convatec Skinderskovvej Herlev Telefon: Convatec Danmark ApS Skinderskovvej Herlev Telefon:

15 Danmark-Aarhus: Møbler AARHUS KOMMUNE 3. Løst inventar. Urban Mediaspace Aarhus er en del af omdannelsen af Aarhus inderhavn fra industrihavn til byrum. Projektet realiseres af Aarhus Kommune i samarbejde med Realdania og Realdania Byg. Aarhus Kommune er bygherre for projektet. Projektet omfatter: Dokk indeholdende hovedbibliotek, borgerservice og udlejningsarealer et fuldautomatisk p-anlæg med ca. 000 pladser, der etableres under Dokk nye havnepladser frilægning af den sidste del af Aarhus Å omlægning af trafikken omkring havnen klimasikring af midtbyen. Arealmæssigt omfatter det samlede projekt selve Dokk inkl. udlejningsarealer på i alt ca m², overdækkede uderum på i alt ca m², et underjordisk fuldautomatisk parkeringsanlæg på i alt ca m² samt en omdannelse og omlægning af tilstødende byrum og havnepladser på i alt ca m². Dokk skal tilbyde mangfoldige faciliteter til sociale aktiviteter, foreningsliv og netværk. Livet i Dokk er således en multifacetteret palet af muligheder og aktører, hvilket skal afspejle sig i indretning, teknologi, medier og faciliteter i bygningen. Dokk og det automatiske p-anlæg er efter planen klar til brug i første kvartal 205, mens havnepladserne og resten af projektet står færdigt ved udgangen af 206. Der kan findes flere informationer herunder illustrationer og 3D model på Det skal bemærkes, at de i modellen anvendte møbler er eksempler, som ikke er retvisende for nærværende udbud. Dette udbud omfatter U3. løst inventar. Der udbydes leverance og montering (hvor aktuelt) af løst inventar på etagerne og 2 i områder med publikumsadgang (ca m²) og omfatter hovedsageligt følgende leverancer: Arbejdsmøbler ca. 250 stk. Opbevaringsmøbler ca. 25 stk. Cafémøbler ca. 275 stk. Loungemøbler ca. 425 stk. Øvrige, herunder stabelbare stole ca. 550 stk. Leverancen udføres i perioden januar maj 205, men dog således at brugerprocessen gennemført i efteråret 204. CPV: Paustian A/S Kalkbrænderiløbskaj København Ø

16 Danmark-Aarhus: Opvaskemaskiner REGION MIDTJYLLAND, REGIONSHUSET AARHUS, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Miele PG Indkøb af Miele PG 8059 opvaskere via 4. CPV: Miele A/S Erhvervsvej Glostrup Telefon:

17 Danmark-Aarhus: Skabe REGION MIDTJYLLAND, REGIONSHUSET AARHUS, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Varmeskab. Varmeskabe og varmeskabe til tæpper. CPV: , Hettich Labinstrument ApS Frydensborgvej 26 E 3400 Hillerød Telefon: A/S Ninolab Værkstedsvej 24 C 4600 Køge Telefon: A/S Ninolab Værkstedsvej 24C 4600 Køge Telefon:

18 Danmark-Aarhus: Undersøgelseslejer REGION MIDTJYLLAND, REGIONSHUSET AARHUS, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Elektriske undersøgelseslejer, transportlejer, røntgenlejer og dagkirurgiske stole. Indkøb af elektriske undersøgelseslejer, transportlejer, røntgenlejer, dagkirurgiske stole, fodbetjeninger,papirrulleholdere, urinposeholdere, ekstra batterier, ladere til batterier og infusionsstativer. CPV: , Foho ApS Industrigrenen Ishøj Telefon: KR Hospitalsudstyr A/S Mågevej Hadsten Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon:

19 Danmark-Assens: Materialer til bygge- og anlægsarbejder ASSENS KOMMUNE Udbud af værktøj og byggematerialer. Assens Kommune udbyder hermed levering af værktøj og byggematerialer. Udbuddet opdeles i to delaftaler: Delområde A Værktøj, arbejdsredskaber og øvrige byggemarkedsprodukter: Det samlede forbrug udgør på årsbasis cirka,2 mio. danske kr. ekskl. moms (anslået). Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for. Delområde B Træ, belægning og øvrige byggematerialer (undtagen sløjdtræ): Det samlede forbrug udgør på årsbasis cirka DKK ekskl. moms (anslået). Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for. Delaftale A og B indgås som en rammeaftale. Rammeaftalerne indgås med 3 aktører for en periode på 2 år med mulighed for option i yderligere 2 x 2 måneder. forpligter sig i denne periode til at købe de i udbuddet omfattede produkter hos de valgte tilbudsgivere på de i udbudsmaterialets nævnte vilkår. CPV: , , Würth Danmark A/S Montagevej Kolding Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Stark Assens Trælast Sdr. Ringvej Assens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Stark Assens Trælast Sdr. Ringvej Assens Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

20 Danmark-Assens: Rottebekæmpelse ASSENS KOMMUNE Udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Assens Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Assens Kommune i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 879 af og 8, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 af om forebyggelse og bekæmpelse af rotter og tilføjelse til bekendtgørelse nr. 689 af samt gældende vejledning fra Naturstyrelsen. CPV: Rentokil Initial A/S Paul Bergsøes Vej Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

21 Danmark-Ballerup: Reparation og vedligeholdelse af skibe FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE Fornyelsessyn af motorredningsbåden C.B. Claudi. Opgaven omfatter fornyelsessyn af motorredningsbåden C.B. Claudi. Synet er en sikkerheds-og vedligeholdelsesmæssig gennemgang af skibet med udbedring af skader, slid mv. Synet inkluderer adskillelse af væsentlige mekaniske dele, såsom motorer, styremaskine, slæbespil mv. Motorredningsbåd C.B.Claudi er bygget som et slæbefartøj, men fungerer i dag primært som redningsbåd. Skibet ligger til daglig i Hanstholm havn. Skibet er et stålskib bygget i 979. Skibets hoveddata (GRP): Længde overalt: 9,5 m. Længde mellem PP: 8 m. Bredde: 6,02 m. Dybdegang under køl: 2,75 m. Letvægt: 25,56 ton For træk af aksler skal der tilsikres minimum m fri plads bag skibet efter dokning/beddingssætning. Dok skal have en løftekapacitet på minimum 50 t. Skibet er til rådighed for gennemførelse af fornyelsessyn i maksimalt 4 uger, og fornyelsessynet skal være påbegyndt senest den CPV: , A/S Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri Beddingsvej Hvide Sande

22 Danmark-Ballerup: Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr. Weibel Scientific Solvang Allerød Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

23 Danmark-Ballerup: Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) CPV: Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr. FAUN Zoeller (FAUN Trackway) Bryn Cefni Industrial Estate, Isle of Anglesey, North Wales LL77 7XA Llangefni DET FORENEDE KONGERIGE Internetadresse: fauntrackway.co.uk/contact-us/

24 Danmark-Ballerup: Slamsugere AFLØB BALLERUP A/S Indkøb af recycler slamsuger. varetager drift af rensning og afledning af spildevandsledninger samt tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune. For at sikre den fortsatte drift og vedligeholdelse af kommunens kloakeringsnet mv., udbyder en kontrakt på levering af en færdigbygget recycler slamsuger, som løbende genbruger det anvendte spulevand. Det er ikke et krav, at der leveres en fabriksny recycler slamsuger, idet ligeledes vil acceptere, at der tilbydes en brugt recycler slamsuger, som opfylder kravene i udbudsmaterialets kravsspecifikation. CPV: J. Hvidtved Larsen A/S Lillehøjvej Silkeborg Telefon:

25 Danmark-Ballerup: System- og supporttjenester DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: System- og supporttjenester.

26 Danmark-Ballerup: Undervisning i grundskolen BALLERUP KOMMUNE Kombineret IT-didaktisk og fagfaglig opkvalificering af lærere og pædagoger i 3 kommuner. De tre skoleforvaltninger i Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner har et ønske om at fremme fag-faglighed og styrke motivationen, læringsmulighederne og trivslen for elever med forskellige forudsætninger gennem arbejdet med digitale læremidler. Målet er at styrke alle børns læring og trivsel ved at de deltagende årgangsteam opnår didaktiske og digitale kompetencer på deres fagfelt, som afprøves og indarbejdes i den daglige undervisning for at understøtte et læringsmiljø, der fremmer elevernes forskellige læringsmål, motivation og trivsel, herunder elever som er særligt sårbare eller særligt talentfulde. Kontrakten indgås med et firma som stiller med et team af mentorer, som yder sparring, observation og feedback på undervisning. Samtidig har firmaet kompetence til at støtte årgangsteamene i at styre efter læringsmål og indtænke differentiering, klasseledelse mm. i forbindelse med planlægning og udførelsen af undervisningen. CPV: , , , Impact Uddannelse Strandgaardsvej Vejle øst

27 Danmark-Daugård: Uorganiske og organiske basiskemikalier HEDENSTED SPILDEVAND A/S Levering af polyaluminiumklorid og calciumnitrat til renseanlæg og pumpestationer for Hedensted Spildevand A/S. Leverancer af polyaluminumklorid til fældning af fosfor og forbedring af slamegenskaber på Hedensted Spildevands renseanlæg og leverancer af calciumnitrat på Hedensted Spildevands pumpestationer til forebyggelse og behandling af svovlbrintedannelse i transportanlæg. CPV: , , , Yara Chemicals Vester Ballevej Fredericia Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Kemira Oyj Langebrogade 5 4 København k Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

28 Danmark-Dianalund: Træbaseret brændsel FILADELFIA Indkøb af træpiller til Filadelfia. Indkøb af træpiller til Filadelfia. CPV: Bio-Brændsel Danmark A/S Huginsvej Ringsted Bio-Brændsel Danmark A/S Huginsvej Ringsted

29 Danmark-Esbjerg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ESBJERG KOMMUNE Udvikling, levering og vedligeholdelse af løsning til ledelsesinformation. En ledelsesinformationsløsning (LIS løsning) bestående af henholdsvis en Data Warehouse løsning og en Business Intelligence løsning. Den samlede leverance består af følgende komponenter: udvikling af et data warehouse baseret på en række dataleverancer, der kommer fra forskellige dataleverandører udvikling af en business intelligence løsning, der understøtter behovene hos forskellige brugertyper etablering af en teknisk platform drift hos Esbjerg Kommune. Leverancen skal omfatte tilknyttede ydelser, som er nødvendige for ibrugtagning: installation af softwareværktøjer til udviklings- og anvendelsesformål etablering af udviklings-, test og produktionsmiljø i Esbjerg Kommunes it-miljø projektledelse uddannelse af slutbrugere, analytikere, systemadministratorer og driftspersonale. Der efterspørges yderligere en række optioner: udvikling og implementering af en række dataområder i tillæg til den indledende hovedleverance udvikling af en applikation til brug for tablets (mobile enheder generelt) køb af et antal klippekort med timer på til videreudvikling af LIS løsningen priser for udvidelser af antal brugere. CPV: , , KMD A/S Dusager Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

30 Danmark-Esbjerg: Programpakke til talegenkendelse ESBJERG KOMMUNE Licens til brug for talegenkendelse. Licens samt vedligehold af licenser til brug for talegenmendelse. CPV: KMD A/S Lautrupparken Ballerup Mailadresse:

31 Danmark-Fredericia: Maler- og glarmesterarbejde BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIFA. Maleristandsættelse af flyttelejligheder. Maleristandsættelse af lejligheder i forbindelse med fraflytning af lejligheder, opdelt i 7 geografiske områder, i alt ca lejeligheder og skønnet ca. 750 fraflytninger pr. år. Der vil maks. blive tildelt 2 delrammeaftaler pr. leverandør. Bygherre forbeholder sig ret til at forlænge delrammeaftalerne med 2 gange 2 måneder. Der kan ansøges om prækvalifikation på en eller flere af de 7 delrammeaftaler. Der vil maks. blive tildelt 2 delrammeaftaler pr. leverandør. CPV: Mikkelsen & Ludvigsen a/s Ulvevænget 3A 700 Vejle Malergården i Fredericia ApS Industrivej 6A 7000 Fredericia SV. Aage Hansen & Sønner ApS Norgesgade Fredericia SV. Aage Hansen & Sønner ApS Norgesgade Fredericia Malernes Aktieselskab Kolding Smedegade Kolding Malergården i Fredericia ApS Industrivej 6A 7000 Fredericia Malernes Aktieselskab Kolding Smedegade Kolding

32 Danmark-Frederikshavn: Forsikringstjenester BOLIGFORENINGEN VESTERPORT Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Boligforeningen Vesterport. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Boligforeningen Vesterport. CPV: , , , , , 66540, Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Gjensidige A.C. Meyers Vænge København SV HDI-Gerling Indiakaj København Ø Gjensidige A.C Meyers Vænge København Gjensidgie Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Gjensidige A.C Meyers Vænge København SV Internetadresse: gjensidige.dk

33 Danmark-Frederikssund: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger FREDERIKSSUND KOMMUNE, OPVÆKST OG UDDANNELSE Ombygning, tilbygning og renovering af Ådalens skole i Frederikssund Tømrerentreprise. Opgaven omfatter tømrerentreprisen, inkl. nedrivning og miljøsanering, for tilbygning (ca. 270 m²) og renovering af Ådalens Skole, i alt ca m² fordelt på 8 etaper i fagentreprise. Miljøsanering omfatter næsten samtlige facadepartier samt delvist ventilationsskørter igennem samtlige lokaler. Nedrivningsarbejder, herunder dele af pergola, omfatter indvendige vægge, lofter og gulvbelægninger, samtlige skydedøre og enkelte facadepartier som ikke ligger under miljøsaneringen. Udvendige arbejder bestående af bygning A, tilbygning: nyt tag med udhæng. Desuden generelt for de fleste bygninger: nye facadepartier, brandsikring af rem og pergolaer. Indvendige arbejder; Delvist nye vægge, lofter og akustikoverflader. Glaspartier til undervisningslokaler, Inventar, herunder levering af nyt personalekøkken samt garderober. I tømrerentreprisen er indeholdt råhusarbejder, i form af limtræsarbejder, samt et mindre omfang af murerarbejder, herunder gulvafretninger, gavlmur samt ny toiletkerne i bygning A, hygiejnerum bygning D. CPV: Bang Nielsen A/S Lyngerupvej Jægerspris

34 Danmark-Frederikssund: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger FREDERIKSSUND KOMMUNE, OPVÆKST OG UDDANNELSE Ombygning, tilbygning og renovering af Ådalens Skole i Frederikssund. Opgaven omfatter tømrerentreprisen, inkl. nedrivning og miljøsanering, for tilbygning (ca. 270 m²) og renovering af Ådalens Skole, i alt ca m² fordelt på 8 etaper i fagentreprise. Miljøsanering omfatter næsten samtlige facadepartier samt delvist ventilationsskørter igennem samtlige lokaler. Nedrivningsarbejder, herunder dele af pergola, omfatter indvendige vægge, lofter og gulvbelægninger, samtlige skydedøre og enkelte facadepartier som ikke ligger under miljøsaneringen. Udvendige arbejder bestående af bygning A, tilbygning: nyt tag med udhæng. Desuden generelt for de fleste bygninger: nye facadepartier, brandsikring af rem og pergolaer. Indvendige arbejder; Delvist nye vægge, lofter og akustikoverflader. Glaspartier til undervisningslokaler, Inventar, herunder levering af nyt personalekøkken samt garderober. I tømrerentreprisen er indeholdt råhusarbejder, i form af limtræsarbejder, samt et mindre omfang af murerarbejder, herunder gulvafretninger, gavlmur samt ny toiletkerne i bygning A, hygiejnerum bygning D. CPV: Bang Nielsen a/s Lyngerupvej Jægerspris Telefon: Internetadresse: Bang Nielsen a/s Lyngerupvej Jægerspris Telefon: Internetadresse: Icopal Entreprise a/s Tonsbakke 3A 2740 Skovlunde Telefon: BT Gulve Baldersbækvej Ishøj Telefon: Internetadresse: Malerfirmaet CKT a/s Strøbjergvej 27

35 3600 Frederikssund Telefon: Caverion a/s Literbuen Skovlunde Telefon: Internetadresse: Alvent a/s Meterbuen Skovlunde Telefon: Internetadresse: Installatøren Erhvervsvej Glostrup Telefon: Internetadresse: 2

36 Danmark-Højby: Vagttjenester ODSHERRED KOMMUNE ( ) Kontrakt vedr. servicevagt samt vagt og alarmkørsel. Servicevagt, vagt og alarmkørsel. CPV: BN-Vagt Stenhusvej 42 A 4300 Holbæk Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

37 Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed MARIAGERFJORD VAND A/S Bygherrerådgivning med udarbejdelse af dispositionsforslag for nedlæggelse af Mariager og Assens Renseanlæg. Dette udbud omhandler udarbejdelse af dispositionsforslag for ledningsanlæg for nedlæggelse af Mariager og Assens Renseanlæg. Skitseprojektet vil omfatte i alt cirka 2,5 km ledningsanlæg hvoraf cirka -,5 km er under Mariager Fjord og placering af pumpestationer. CPV: , , , EnviDan A/S John F. Kennedys Plads K, 2. sal 9000 Aalborg Telefon: Internetadresse:

38 Danmark-Herning: Pc'er HERNING KOMMUNE Pc'er og Tablets. Udbuddet vedrører levering af Pc'er og tablets til Herning Kommune, herefter kaldet. Aftalen indgås som en rammeaftale med 3 leverandører. Der forventes af blive afholdt -2 miniudbud pr. år. Ud over Herning Kommune, deltager 6 andre kommuner på en option. Det drejer sig om: Ikast-Brande Kommune Skive Kommune Holstebro Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Struer Kommune Lemvig Kommune. Disse øvrige kommuner er ikke forpligtet af aftalen, men kan vælge at indgå i de kommende miniudbud, og vil i så fald forpligte sig til at aftage en mængde på det specifikke miniudbud. Udbuddet er delt op i 2 delaftaler. For Pc'er, og for tablets. Nærmere definition af de 2 delaftaler findes i Bilag 3, Kravspecifikation. CPV: , , , COMM/2 ApS Kokkedal Industripark Hørsholm Mailadresse: Telefon: Fax: Atea A/s Lautrupvang Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax: EG A/S Lautrupvang Ballerup Telefon: Fax: Dustin A/S Michael Drewsens Vej Højbjerg Telefon: Fax:

39 2

40 Danmark-Hillerød: Arkitektrådgivning REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB Undersøgelse af fysiske adgangsforhold på praksisområdet. ønsker foretaget en gennemgang af forholdene vedr. fysisk tilgængelighed i praksissektoren i Region Hovedstaden. Praksissektoren omfatter bl.a. almen praksis, speciallægepraksis, fysioterapipraksis, psykologpraksis, kiropraktorpraksis, fodterapipraksis og tandlægepraksis. Den udbudte opgave omfatter:. udvikling af borgerrettet information 2. deltagelse i informationsmøder undersøgelser i praksissektoren 4. afrapportering. CPV: , , Foreningen God Adgang Høje Taastrup 630 Høje Taastrup

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Delaftale 1 - Nordlig del af Jylland. Delaftale 2 - Sydlig del af Jylland og Fyn

Delaftale 1 - Nordlig del af Jylland. Delaftale 2 - Sydlig del af Jylland og Fyn Delaftale 1 - Nordlig del af Jylland Pindstrup Centret Aalborg Airport A/S BEST WESTERN Scheelsminde Center.dk Frederikshavn Sømandshjem & Montra Hanstholm Fonden Aalborg Sømandshjem L&Bbredvig aps Skanderborg

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejder DOMEA RANDERS, AFD. 380 OG 3802 C/O DOMEA Totalentreprisekontrakt. Projektering og opførelse af 48 almene boliger i totalentreprise. CPV: 45000000. DK-Rønne: Medicinsk

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Januar 2013 Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Sikringsområdet 5 3. Madservice 16 4. It-drift 28 Kontakt Spørgsmål til denne rapport indhold kan stilles

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger KONCEPT for billige boliger Andelsboliger FONDEN FOR BILLIGE BOLIGER RAGNAGADE 7 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 8833 2211 WWW.BILLIGEBOLIGER.DK KEB/DBO-E-070201-KONCEPT-rev0 Side 2 af 48 Indhold / 1/ Sammenfatning...4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere