2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts 2012. 4 Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret"

Transkript

1 /1 - FC TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 25. juni 2012, fra kl på Berlingske Media, Pilestræde 34 i København. kl inviterer bestyrelsen de afgående bestyrelsesmedlemmer til frokost på restaurant l'alsace, Ny Østergade 9 / Pistolstræde i København. Punkt Tema Bilag 1 Godkendelse af dagsorden 2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts Siden sidst Bilag B. Siden sidst 4 Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret 5 Lukket punkt: Den journalistiske Efteruddannelse (DjE)/ Pressens Uddannelsesfond (PU) Materiale fremsendes separat 6 Status bygninger Bilag D1. Domicil projekt vest Bilag D2. Domicil projekt øst 7 Udviklingskontrakt Bilag E1. Udviklingskontrakt Bilag E2. Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Bemyndigelse vedrørende resultatlønskontrakter Bilag F1. Bemyndigelse vedrørende resultatlønskontrakter Bilag F2. Skrivelse fra ministeriet 9 Uddannelsesudvalg og advisory boards Bilag G. Uddannelsesudvalg og advisory boards 10 TEMA: Viden- og innovationsstrategi 11 Evt. Præsentation ved Svend Lawaetz, chef for Viden & Innovation XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 AARHUS N XXXTLF XXXFAX XXXMOB XXX XXXCVR XXXEAN XXXIBAN DK XXXSWIFT DABADKKKXXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO

2 /3 - CCO Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 28. marts 2012 Mødested: Emdrupvej, Kbh. Dokument: Referat Tilstede: Formand: Næstformand: Lisbeth Knudsen Jesper Jungersen Lars Werge Ebbe Dal Bjørn Karsholt Simon Tøgern Medarbejderrepræsentant: Karsten Vestergaard Ole Rode Jensen Studenterrepræsentant: Troels Gaadegaard Frølich Ulrik Petersen Schmidt Afbud: Hans Peter Blicher Ledelsen: Jens Otto Kjær Hansen Lars Poulsen Frank Christensen Per Linnemann Larsen Gæst: Claus Lindholm Jacobsen (revisor fra PWC) Referent: Crestina R. Cornett

3 /3 - CCO REFEREAT AF BESTYRELSESMØDET D Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Behandlingen af pkt. 4 økonomi fremrykkes som første punkt på dagsordenen. 2. Godkendelse af referat (Bilag A) Referatet blev godkendt. 3. Siden sidst (Bilag B) 4. Økonomi (Bilag C, D, og F) C: Årsrapport Per Linnemann Larsen gennemgik årsrapporten. Resultatet for 2011 blev på 8,65 mio. kr., hvilket er 3,87 mio. kr. over budget og 5,14 mio. kr. bedre end resultatet for Afvigelsen skyldes især ekstraordinære indtægter på 2,5 mio.kr. grundet momsregulering og ændret ledelsesstruktur. D: Revisionsprotokol Revisor Claus Lindholm Jacobsen gennemgik revisionsprotokollen. Revisor bemærkede, at der er sket en mærkbar forbedring af Højskolens interne kontroller og regnskabsprocedurer. Herudover udtrykte revisor stor tilfredshed med samarbejdet med intistutionen både i forhold til kvalitet af det udleverede materiale og sparring med økonomiafdelingen. Strategisk budget Per Linnemann Larsen gennemgik det strategiske budget. F: Budget 2012 og Cash flow 2012 Per Linnemann Larsen fulgte op på tallene fra bestyrelsesmødet i december. Bestyrelsen godkendte årsrapporten og revisionsrapporten. 5. Strategiske fokusområder (Bilag G) Jens Otto Kjær Hansen gennemgik det fremsendte materiale. Lisbeth Knudsen orienterede samtidig bestyrelsen om en uformel drøftelse med formanden for Århus Universitets bestyrelse om eventuelle synergimuligheder. Både på bygningsområdet, hvor Universitetet påregner at opbygge et campus Emdrupvej, men også i forhold til den fortsatte udvikling af strukturen i uddannelsessektoren kunne der være muligheder ved at forøge det i forvejen store samarbejde. Et sådant samarbejde vil være med udgangspunkt i institutionens selvstændighed baseret på højskolens særlov. Yderligere drøftelser vil ske i form af et nyt møde på formandsniveau inden næste bestyrelsesmøde. 6. Uddannelsesudvalg (Bilag F) Lars Poulsen gennemgik det fremsendte materiale. Bestyrelsen tiltrådte rektoratets indstilling. 7. Bygninger Lars Poulsen gennemgik den fremsendte indstilling. For så vidt angår renovering og ombygning af Olof Palmes Alle bemyndigede bestyrelsen rektoratet til at gennemføre valg af bygherre- og arkitektrådgivning. Desuden fastlagde bestyrelsen, at der i det videre forløb skal ske en etapevis bestyrelsesbehandling og godkendelse forud for hver etapes igangsættelse.

4 /3 - CCO I forhold til Emdrupvej arbejdes der fra rektoratets side videre med analyseringen og vurderingen af forskellige mulige løsninger. 8. Evt. Ebbe Dahl udtræder af bestyrelsen og Christian Kierkegaard indtræder i hans sted. Herudover udtræder tillige Bjørn Karsholt og Troels Gadegarrd Frølich.

5 /3 - FC Bilag B. Siden sidst TVÆRGÅENDE Ny visuel identitet Højskolens nye identitet med et mindre antal X'er i sit udtryk lanceres løbende henover de næste par måneder. X'et bliver stadig et centralt og bærende element, og det er Henrik Birkvig, uddannelsesleder for Grafisk Design, som står bag den videreudviklede identitet. Workshop 'Trivsel i Travlhed' Hovedsamarbejdsudvalget har besluttet at gennemføre to workshops om 'Trivsel i Travlhed': Workshop i vest gennemføres på Olof Palmes Allé tirsdag den 14. august fra kl Workshop i øst gennemføres på Emdrupvej onsdag den 15. august kl De to workshops faciliteres af Lis Lyngbjerg Steffensen, der er forfatter, journalist og organisationskonsulent. Den 30. maj blev der gennemført en workshop for højskolens stabsledelse og uddannelsesledelse om det særlige ansvar, som lederne har i forhold til stress, trivsel og travlhed. Denne workshop stod Lis Lyngbjerg Steffensen også for. Medarbejderdøgn den august på Odense Congress Center Igen i år afholdes der et medarbejderseminar for hele højskolen, denne gang i Odense. Højskolens nye hjemmeside Primo juli bliver der slukket for mediehojskolen.dk, journalisthojskolen.dk og update.dk, og herfra tager højskolens fælles hjemmeside i nyt design over, bl.a. med langt større brugervenlighed i den kommercielle del inden for kurser og videreuddannelse. Virksomheden Sorthvid har lavet Informationsarkitekturen, Hello Monday står bag designet og selve implementeringen, som sker på Drupal platformen, varetages af Propeople i et tæt samarbejde med højskolens IT-afdeling. Ledelseudvikling I samarbejde med Center for Ledelse har vi iværksat et lederudviklingsprogram, der over det næste års tid skal styrke vores ledelsessystem og tilføre ledelsesmæssig merkompetence, tilpasset de forskellige ledelsesfunktioner og opgaver. Startskuddet blev taget ved ledergruppemødet den 30. maj, og efter ferien forsættes med workshops og arbejdsgrupper. UDDANNELSERNE Dimissioner Den 15. juni blev der afholdt en meget fin dimission for bacheloruddannelserne i København. Det foregik i Allers lokaler med Aller Holding som vært og Pernille Aalund som hovedtaler. I ugen før bestyrelsesmødet er der dimission for fagjournalisterne, og den 28. juni er der dimission i Aarhus for journalister og fotojournalister, her med Puk Damsgård som hovedtaler. Forhandlinger om fremtidig norm og vilkår Hele foråret har en forhandlingsgruppe med repræsentanter fra højskolens undervisere og uddannelsesledelsen forhandlet om fremtidig norm og vilkår. Kommissoriet for forhandlinger siger bl.a., at målet er at skabe ensartede, fleksible og rummelige rammer for norm og vilkår for medarbejdere med undervisnings-forpligtelse, gældende for hele højskolen uanset campus. Det hedder endvidere, at der er et ønske om at fremme højskolens samlede strategi inden for de tre indsatsområder Talent, Livslang læring og Innovation. Der er aftalt fortsatte forhandlinger i august og september. XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 AARHUS N XXXTLF XXXFAX XXXMOB XXX XXXCVR XXXEAN XXXIBAN DK XXXSWIFT DABADKKKXXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO

6 /3 - FC Sølv ved Creative Circle Award 2012 Katrine Granholm og Tine Kej, lektorer ved Kreativ Kommunikation, vandt sølv for deres mobil app The Concept Maker ved Creative Circle Award 2012, hvor de to var oppe imod arbejder fra danske design-, web- og reklamebureauer. App en er udviklet som et forsknings-/udviklingsprojekt på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Det er en stor kreativ anerkendelse, da Creative Circle Award anses som den kreative branches Danmarks Mesterskab. Master of Science mm Dorte Nielsen (uddannelsesleder) har afsluttet sin masteruddannelse i USA. En "Master of Science" med speciale i "Creative Studies" fra Buffalo State, New York State University. Dorte Nielsen har også modtaget en Firestien "Creative Achievement Award" for hendes bidrag til the field of creativity fra Buffalo State, New York State University, USA. Dorte kan fremover kalde sig en Firestien Scholar. Første fotohold på udstilling Vores første hold studerende på Fotografisk Kommunikation deltog den juni i Copenhagen Photofestival med særudstillingen Iscenesatte medaljedrømme 20 portrætter af OL-kandidater. Opgaveformuleringen lød: Skab et portræt, der ikke bare viser atleten, men også mennesket, som er indeni. Studerende nomineret til Cannes 3 teams fra Kreativ Kommunikation er nominerede ved Future Lions ved The Cannes Lions the International Festival of Creativity. Endvidere er et team udvalgt af Creative Circle til at repræsentere Danmark i Cannes, hvor de skal dyste i kategorien Young Media Lions. Og et andet team vandt filmkategorien ved Creative Circle Award, og skal derfor repræsentere Danmark i kategorien Young Film Lions. Cannes Festivalen finder sted i uge 25, hvor ca. 26 studerende fra Kreativ Kommunikation vil være til stede. EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Akademiuddannelser afleveret til akkreditering Den 4. juni afleverede vi to fyldige ansøgninger til ministeriet om godkendelse af akademiuddannelser i henholdsvis 'Projektledelse i Medie- og kommunikationsbranchen' og 'Kreativitet og Design i Medie- og kommunikationsbranchen'. Danmarks Evalueringsinstitut har meddelt, at det forventer at have sin akkrediteringsrapport med indstilling til Akkrediteringsrådet klar i december I forventning om at få dem begge godkendt udvikler og planlægger vi i efteråret udbuddet af moduler for Diplom har 25% fremgang D. 13. juni var der 128 tilmeldte til efterårets 21 udbudte diplomkurser. Det er godt 25% flere tilmeldte end på samme tid sidste år. Størst søgning har de obligatoriske moduler på Kommunikation, men også kurserne: Digitale fortællinger, Fortæl historien, Spin, Retorik samt Procesledelse er fyldt godt op. Vanskeligere ser det ud for de obligatoriske moduler på Analytisk Journalistik og Visuel Journalistik. Kun to nye hold fagjournalister 38 studerende er optaget i København heraf 20 på deltid og 18 på fuldtid. Der var ikke ansøgere nok til at oprette et hold i Aarhus. Trods massivt fremmøde til informationsmøderne søgte kun 77 ind på uddannelsen. Selv om vi optog 24 på hvert hold plus 5-6 på venteliste, så er der pt. kun 20/18 tilbage. Frafaldet efter optagelsen begrundes især med, at de studerende ikke har været opmærksomme på, at man ikke kan få økonomisk støtte fra SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis den pågældende får kurset finansieret i forbindelse med en fratrædelsesaftale. Der optages dog løbende frem til studiestart. 39 studerende fra fagjournalistuddannelsen dimitterer i slutningen af juni. XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 AARHUS N XXXTLF XXXFAX XXXMOB XXX XXXCVR XXXEAN XXXIBAN DK XXXSWIFT DABADKKKXXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO

7 /3 - FC Stor søgning til 6-uger selvvalgt 6-ugers kurserne har været godt søgt i foråret. 27 hold er gennemført i København og Aarhus med i alt 494 kursister. I efteråret 2012 sker en omlægning med nye forløb og strammere/forskellige adgangskrav. Nyuddannede ventes at få sværere ved at blive optaget på 6-ugers selvvalgt. Det kan få konsekvenser for, hvor mange hold der bliver gennemført, og for antallet af kursister på holdene. Godt forår for Åben Uddannelse Åben Uddannelse har haft 260 kursister i F2012 mod 189 kursister i F2011. Tilmeldingerne til E2012 ligger derimod på nuværende tidspunkt på knap halvdelen sammenlignet med E2011 på samme tidspunkt. Med virkning fra august flytter en række fag, der hidtil har ligget under Åben Uddannelse over som valgfag under diplomuddannelserne. Det skyldes den skærpede fortolkning af bekendtgørelsen, så fag under Åben Uddannelse skal hentes som enkeltfag fra Bacheloruddannelserne. Pæn interesse for efterårets DjE-kurser To dage efter tilmeldingsfristen 11. juni er 975 tilmeldinger indkommet til efterårets DjEkurser. Det er 217 flere tilmeldinger end i foråret, og der kommer stadig flere til. De fem mest søgte kurser er: 'Bag Christiansborgs tykke mure' (54) (to kurser), 'Den amerikanske folkesjæl' (53), 'Ghana - et afrikansk udviklingseventyr' (52), 'Italien ved en skillevej' (50) samt 'Dubai og Qatar - golfstater i opbrud' (44). Kurser som 'Bliv en haj til Facebook' (25) og 'Fotograferende journalister' (20) overhaler flere udlandskurser. FORSKNING, UDVIKLINGSPROJEKTER OG INNOVATION Halv million til event innovation Et storstilet tværgående forsknings- og udviklingsprojekt med arbejdstitlen "Eventbaseret innovation" har netop opnået støtte på kr. fra Fonden Shareplay, der har til formål at støtte gode idéer, som kombinerer kreativitet, teknologi og innovation. Projektet involverer virksomheder, en bred palette af højskolens medarbejdere og studerende fra BA-uddannelserne i Øst og Vest. Der skal afsøges nye muligheder for dækning af aktuelle events ved hjælp af sociale medier - i tæt samarbejde med DR Sporten, Aarhus Stiftstidende, ARoS Kunstmuseum i Aarhus og Nordjyske Stiftstidende. I efteråret 2012 omfatter de konkrete events i projektet bl.a. OL i London, EM i bordtennis i Herning og en Edvard Munch-udstilling på ARoS. Ledelseskommunikation på Grundfos En intern undersøgelse hos Grundfos har vist, at ledernes kommunikation med fordel kan styrkes, og vi skal nu udvikle og gennemføre et forløb, der kan gøre noget ved dette for lederne i Bjerringbro. I første omgang gennemføres et testkursus for topledere i juni og derefter tages der stilling til, om kurset skal bredes mere ud i organisationen. XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 AARHUS N XXXTLF XXXFAX XXXMOB XXX XXXCVR XXXEAN XXXIBAN DK XXXSWIFT DABADKKKXXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO

8 /2 - FC Bilag C1. Månedsregnskab for april 2012 Sammendrag De totale indtægter er på t.kr., hvilket er t.kr. over budget De totale lønomkostninger er på t.kr., hvilket er 225 t.kr. over budget Øvrige driftsudgifter er på t.kr., hvilket er t.kr. under budget Afskrivninger og finansielle udgifter er 55 t.kr. over budget Resultat pr. 30. april 2012 er på t.kr., hvilket er t.kr. over budget Generelt Regnskabsrapporten viser realiserede tal for april måned 2012 og akkumulerede tal for år til dato pr. 30. april 2012, med sammenligning til budgettet for 2012 og realiserede tal for Resultatopgørelsen omfatter hele Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og er ikke specificeret på afdelinger, områder eller aktiviteter. Denne opdeling bliver alene specificeret i den interne resultatopfølgning, baseret på rapporter fra Navision/Toolpack. Der er ikke ved udarbejdelse af månedsrapport for april foretaget fuld periodisering af alle væsentlige indtægter og udgifter i overensstemmelse med de principper, som anvendes i årsregnskabet. Fuld periodisering foretages ved udarbejdelse af kvartalsregnskab. Regnskabsrapporten indeholder 8 sider: Side 1: Resultatopgørelse med finansielle nøgletal Side 2: Balance: aktiver med finansielle nøgletal Side 3: Balance: passiver med finansielle nøgletal Side 4: Pengestrømsopgørelse med specifikation af likvide beholdninger Side 5: Noter til resultatopgørelse for indtægter og personalelønninger Side 6 8: Specifikation af omkostninger Resultatopgørelse, side 1 Indtægter, note side 5 Indtægterne år til dato udgør t.kr., hvilket er t.kr. over budget. Stats- og kommunetilskud er t.kr. over budget. Tilskud på ordinære uddannelser er 38 t. kr. over budget. Tilskud på efter- og videreuddannelse er t. kr. over budget, som især kan henføres til diplomuddannelserne. Samlet set er forskellen i det væsentligste en periodemæssig forskydning. Indtægter fra salg af varer og tjenester er 924 t.kr. over budget. Deltagerbetaling ligger 445 t.kr. over budget, salg af bøger, kopi og print er 539 t.kr. over budget, mens andre indtægter og foredrag/oplæg ligger 60 t.kr. under budget. Indtægter fra projekter er 38 t.kr. under budget, mens andre tilskud er 41 t.kr. under budget. Begge er periodemæssige forskydninger. Personalelønninger, note side 5 Personalelønninger år til dato udgør t.kr., hvilket er 225 t.kr. over budget. Løn til VIP (videnskabeligt personale) og til TAP (teknisk administrativt personale) ligger 300 t.kr. over budget, mens timelønnede samt undervisere som betales pr. faktura er 75 t.kr. under budget. Begge er periodemæssige forskydninger. Øvrige driftsudgifter, specifikationer side 6-8 Øvrige driftsudgifter er på t.kr., hvilket er t.kr. under budget. XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 AARHUS N XXXTLF XXXFAX XXXMOB XXX XXXCVR XXXEAN XXXIBAN DK XXXSWIFT DABADKKKXXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO

9 /2 - FC Overordnet set skyldes den positive afvigelse en forskydning i afholdelse af driftsudgifter i forhold til budget. Afskrivninger og finansielle poster, specifikationer side 6-8 Afskrivningerne år til dato er beregnet til t.kr., hvilket er 34 t.kr. over budget. De finansielle poster viser en merudgift på 21 t.kr., som skyldes lavere forretning af obligationsbeholdningen. Renoveringstilskud År til dato er der forbrugt 483 t.kr. af renoveringstilskuddet, hvorefter der resterer t.kr. Renoveringstilskuddet er anvendt i forbindelse med udskiftning af Av-udstyr samt ny belysning i to auditorier. Balance, side 2-3 De samlede aktiver pr. 30. april 2012 udgør t.kr. mod budget på t.kr., dvs. et fald på t.kr. Egenkapitalen er t.kr. større end budget, hvilket skyldes at resultatet er t.kr. bedre end budget samt en positiv regulering af den indgåede renteswap på realkreditlånet på 130 t.kr. Soliditetsgraden udgør nu 25,8 % af de samlede aktiver, hvilket er en forbedring på 3,6 % i forhold til budget, og en forbedring på 10,2 % i forhold til Den samlede kortfristede gæld pr. 30. april 2012 udgør t.kr., hvilket er et fald på t.kr. i forhold til budget. Likviditetsgraden udgør 130,0 %, hvilket er en stigning på 14,0 % i forhold til budget, og et stigning på 32,9 % i forhold til Gennemsnitlige debitordage er opgjort til 23 dage mod 25 dage i budget. Gennemsnitlige kreditordage er opgjort til 20 dage mod 30 dage i budget. Generelt er opgørelsen behæftet med stor usikkerhed, idet en stor del af omsætningen og lønomkostningerne ikke indgår i beregningen, samt at kreditorer i et vist omfang først bogføres på betalingstidspunktet. Pengestrømsopgørelse, side 4 Pengestrømsopgørelsen udviser en positiv pengestrøm fra driftsaktiviteten år til dato på 660 t.kr., hvilket er t.kr. under budget. Heraf skyldes 2,8 mio. kr. for lidt udbetalt STÅ-tilskud i april måned. Beløbet er modtaget i juni måned. Likviditeten er år til dato forringet med 723 t.kr., hvilket er t.kr. under budget. Den samlede likvide beholdning pr. 30. april 2012 udgør t.kr., hvilket svarer til 67 % af den kortfristede gæld. Tillagt en kreditfacilitet på t.kr., som p.t. ikke er udnyttet, så er den samlede likviditetsreserve solid. Konklusion Samlet set udgør resultatet år til dato et overskud på t.kr., hvilket er t.kr. over budget. Resultatet anses som tilfredsstillende. XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 AARHUS N XXXTLF XXXFAX XXXMOB XXX XXXCVR XXXEAN XXXIBAN DK XXXSWIFT DABADKKKXXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO

10 Bilag C1. Månedsregnskab april 2012 DMJX 2012 April 1. Januar til 30. April Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Resultatopgørelse INDTÆGTER Stats- og kommunetilskud Salg af varer og tjenester Indtægter fra projekter Tilskud i alt INDTÆGTER I ALT Lønomkostninger Løn og pension til fastansatte VIP Løn og pension til fastansatte TAP Timelønnede, lærer, censorer mv Øvrige lønomkostninger Løn vedrørende projekter Undervisere, betalt pr. faktura Lønomkostninger i alt Dækningsbidrag Øvrige driftsudgifter Køb af konsulentbistand Rejse, ophold og repræsentation Undervisning og AV udstyr IT drift Salgs- og marketingomkostninger Øvrige personaleomkostninger Administrationsomkostninger Husleje mv Bygningsdrift Forsyning Udgifter til projekter Øvrige udgifter Øvrige driftsudgifter i alt EBITDA - Driftsresultat Af- og nedskrivninger i alt EBITA - Resultat før renter og skat Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger i alt EBT- Ordinært resultat Ekstraordinære poster i alt Årets resultat Finansielle nøgletal Dækningsbidrag 49,1% 48,4% 39,4% 0,8% 9,8% 47,2% 45,8% 41,9% 1,4% 5,3% EBITDA - Driftsresultat 22,5% 18,1% 9,1% 4,4% 13,4% 22,1% 18,1% 14,9% 4,0% 7,1% EBITA - Resultat før renter og skat 19,1% 14,6% 5,2% 4,5% 13,9% 18,3% 14,2% 11,2% 4,0% 7,1% EBT- Ordinært resultat 19,1% 14,6% 5,2% 4,5% 13,9% 17,9% 13,9% 10,8% 4,0% 7,2% Side 1

11 Bilag C1. Månedsregnskab april 2012 DMJX 2012 April 1. Januar til 30. April Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Balance AKTIVER Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Indretning af lokaler Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventer Anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT Varebeholdninger Forlaget Ajour bøger Varebeholdninger i alt Tilgodehavender Salg af varer og ydelser Kompensationsmoms UVM Periodiseret tilskud Mediehøjskolen Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender i alt Værdipapirer og likvide beholdninger Værdipapirer, obligationer Likvide beholdninger Værdipapirer/likvide beholdninger i alt OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Finansielle nøgletal Afkastningsgrad 12,2% 9,0% 7,1% 3,1% 5,1% Side 2

12 Bilag C1. Månedsregnskab april 2012 DMJX 2012 April 1. Januar til 30. April Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Balance PASSIVER Egenkapital Selskabskapital Regulering renteswap Overført resultat tidligere år Overført resultat indeværende år Egenkapital i alt Hensættelser Andre hensættelser Hensættelser i alt Langfristet gæld Kreditinstituttter Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Bankgæld Løn- og gageafhængig gæld Feriepengeforpligtelse ansatte Leverandører af varer og ydelser Udbetalte tilskud, igangv. projekter Afholdte omkostninger, igangv. projekter Mellemregning med UVM Moms og afgifter Anden gæld Forudbetalte tilskud Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT Finansielle nøgletal Forrentning af egenkapital 62,2% 50,8% 77,9% 11,4% -15,7% Soliditetsgrad 25,8% 22,2% 15,6% 3,6% 10,2% Likviditetsgrad 130,0% 116,0% 97,1% 14,0% 32,9% Debitordage (2) (10) Kreditordage (10) 13 Side 3

13 Bilag C1. Månedsregnskab april 2012 DMJX 2012 April 1. Januar til 30. April Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Pengestrømsopgørelse Driftsresultat Andre hensættelser Varebeholdninger Varedebitorer Kompensationsmoms UVM Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Løn og gageafhængige gældsposter Varekreditorer Igangværende tilskudsprojekter Mellemregning UVM Anden gæld Forudbetalte indtægter Pengestrøm fra driftsaktivitet før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Pengestrøm fra driftsaktivitet Ekstraordinære poster Pengestrøm fra driftsaktivitet Investering i immaterielle anlægsaktiver Investering i materielle anlægsaktiver Investering i finansielle anlægsaktiver Pengestrøm fra investeringsaktivitet Langfristet gæld Kapitalindskud/udlodning af udbytte Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider/bankgæld Likvider/bankgæld primo Likvider/bankgæld ultimo Likvider/bankgæld består af: Værdipapirer, obligationer Likvide beholdninger Bankgæld Likvider/bankgæld ultimo Side 4

14 Bilag C1. Månedsregnskab april 2012 DMJX 2012 April 1. Januar til 30. April Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Noter til resultatopgørelse Stats- og kommunetilskud Faglig basisbevilling Grundbevilling Tilskud til dækning af husleje Bygningstaxameter Taxameter grunduddannelse teori Taxameter grunduddannelse praktik Færdiggørelsestaxameter Fællesudgiftstaxameter Åben uddannelse/diplomuddannelse/jobcentre Internationalisering CJU/Cand Public Særlige midler Periodiseret tilskud Stats- og kommunetilskud i alt Salg af varer og tjenester Friplads midler Deltagerbetaling Salg af bøger, kopi og print Foredrag/oplæg og konsulentydelser Andre indtægter Salg af varer og tjenester i alt Indtægter fra projekter NJC, NMR og DUL projektmidler Indtægter fra overhead/adm. bidrag Internationale projekter Indtægter fra projekter i alt Tilskud EU tilskud Offentlig tilskud/fonde Private tilskud/fonde Tilskud i alt Personalelønninger Løn til fastansatte VIP Ø Kontraktsansatte undervisere * Løn til fastansatte TAP Timelønnede, TAP * Løn til timelærere * Løn til censorer * Pensionsbidrag VIP Ø Pensionsbidrag TAP Øvrige lønomkostninger Løn vedrørende projekter Undervisere, betalt pr. faktura * Personalelønninger i alt * timelønnede, lærer, censorer m.m. Side 5

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 17. december 2014 BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 11. december 2014 Mødested: Campus København Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 13. oktober 2014 BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. september 2014 Mødested: Campus København Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dagsorden til bestyrelsesmøde Dagsorden til bestyrelsesmøde TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 23. juni 2015 kl. 10.30-12.30 på Berlingske Media, Pilestræde 34, København

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 10. december 2015 kl. 15-17 på Emdrupvej 72, København

Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 10. december 2015 kl. 15-17 på Emdrupvej 72, København 3. december 2015 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 10. december 2015 kl. 15-17 på Emdrupvej 72, København Der serveres julemiddag i højskolens

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 30. september 2013 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. september 2013 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen tirsdag den 23. september 2014 kl. 10.15-13.00 på Campus Aarhus

Dagsorden til møde i bestyrelsen tirsdag den 23. september 2014 kl. 10.15-13.00 på Campus Aarhus 16. september 2014 Til bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Dagsorden til møde i bestyrelsen tirsdag den 23. september 2014 kl. 10.15-13.00 på Campus Aarhus Punkt Tema Bilag 1. Godkendelse

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2016 BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 30. marts 2016 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede Formand:

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være Dekan Johny Lauritsens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014

Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014 17.01.2014/JMH Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014 Deltagere: Udpeget af bestyrelsen: Thomas Jordan Johannesen, Business Manager, Rambøll Udpeget af uddannelsernes Advisory Boards:

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Årsregnskab 2014. Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015

Årsregnskab 2014. Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015 Årsregnskab 2014 Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015 Årsregnskab 2014 Indhold: Resultatopgørelsen Hvor kommer pengene fra? Hvordan anvendes pengene? Afvigelser i forhold til budget Disponering af resultatet

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen

Dagsorden til møde i bestyrelsen 15. september 2015 Dagsorden til møde i bestyrelsen Til bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Dagsorden til møde i bestyrelsen tirsdag den 22. september 2015 kl. 10.15-13.00 på Campus Aarhus,

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dagsorden til bestyrelsesmøde 13. juni 2016 Dagsorden til bestyrelsesmøde TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 21. juni 2016 kl. 14.00-17.00 på højskolen, Emdrupvej 72,

Læs mere

Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt University College Sjælland 25. april 2012

Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt University College Sjælland 25. april 2012 Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Sjælland 25. april 2012 Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 University College Sjællands udviklingskontrakt-resultater for

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Huslejeindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger

Huslejeindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger Resultatopgørelsen Note Indtægter Huslejeindtægter 110.582.699 102.686 Øvrige indtægter 1 6.388.804 3.710 116.971.503 106.396 Omkostninger Driftsomkostninger 2-22.776.885-20.090 Skatter og afgifter -15.604.932-14.092

Læs mere

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Bilag 35.5.1. Bestyrelsesmødet 23.04.13 Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Realiseret Budgetteret Afvigelse ift. budget Sidste år Omsætning 25.814.263 25.790.276 23.987 28.048.431 Løn -15.914.510-16.640.207

Læs mere

KVARTALS- RAPPORT. A/B Grøntoften. For perioden til Administrator: Pamela Jacobsen

KVARTALS- RAPPORT. A/B Grøntoften. For perioden til Administrator: Pamela Jacobsen A/B Grøntoften KVARTALS- RAPPORT For perioden 01.01.2016 til 30.09.2016 Administrator: Controller: Pamela Jacobsen 45 26 86 07 pwi@datea.dk Ann Jørgensen 45 26 02 34 anj@datea.dk EjendomNr: 63668 DATEA

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport for 3. kvartal Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2010 2 Metroens takstindtægter 589.095 427.289 466.855 310.343 601.085 601.085 2 Metroens driftsindtægter 189.972 128.911

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af møde den 21. juni 2016

Referat af møde den 21. juni 2016 29. juni 2016 Referat af møde den 21. juni 2016 BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 21. juni 2016 Mødested: Campus København Dokument:

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsberetning. hvidovre produktionsskole

Årsberetning. hvidovre produktionsskole Årsberetning hvidovre produktionsskole 2014 Indhold Indhold Ledelsens underskrift og tro og love erklæring Den uafhængige revisors påtegning Generelle oplysninger om skolen Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 30. september 2014 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Michael Egelund, Niels Peter Møller, Jesper Würtzen, Kirsten Jensen,

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr.

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr. RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01-31.12.2014 Regnskab Regnskab Budget* Kontingent 30.010 30.318 30.900 Overført til aktivitetspulje -523-523 -545 Øvrige indtægter 8 806 0 Indtægter 29.495 30.601 30.355

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 4 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Århus

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Århus Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Århus Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: RESC Dato: 22. december 2011

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: RESC Dato: 22. december 2011 Mødeindkaldelse J.nr.: U0200-7-04-118- 10 Ref: RESC Dato: 22. december 2011 Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Dato: 16.11.2011 Tid: 14-17 Sted: Psykomotorikuddannelsen i Randers,

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2 Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Møde i Uddannelsesudvalget den 25. januar 2017, opsamling

Møde i Uddannelsesudvalget den 25. januar 2017, opsamling 14. februar 2017/jmh Møde i Uddannelsesudvalget den 25. januar 2017, opsamling Udpeget af bestyrelsen: * Udpeget af uddannelsernes Advisory Boards: Claus Ladegaard, områdedirektør, Det Danske Filminstitut

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Bestyrelsesberetning 2015

Bestyrelsesberetning 2015 INSTITUTTETS ÅRSREGNSKAB Bestyrelsesberetning 2015 Den positive udvikling, som vi oplevede i 2014, er fortsat i 2015 med fremgang i Martinus Center Klint og en god modtagelse af bogen Det evige verdensbillede,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 19. august 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 24. juni 2014 Mødested: Campus Emdrup Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere