2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts 2012. 4 Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret"

Transkript

1 /1 - FC TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 25. juni 2012, fra kl på Berlingske Media, Pilestræde 34 i København. kl inviterer bestyrelsen de afgående bestyrelsesmedlemmer til frokost på restaurant l'alsace, Ny Østergade 9 / Pistolstræde i København. Punkt Tema Bilag 1 Godkendelse af dagsorden 2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts Siden sidst Bilag B. Siden sidst 4 Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret 5 Lukket punkt: Den journalistiske Efteruddannelse (DjE)/ Pressens Uddannelsesfond (PU) Materiale fremsendes separat 6 Status bygninger Bilag D1. Domicil projekt vest Bilag D2. Domicil projekt øst 7 Udviklingskontrakt Bilag E1. Udviklingskontrakt Bilag E2. Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Bemyndigelse vedrørende resultatlønskontrakter Bilag F1. Bemyndigelse vedrørende resultatlønskontrakter Bilag F2. Skrivelse fra ministeriet 9 Uddannelsesudvalg og advisory boards Bilag G. Uddannelsesudvalg og advisory boards 10 TEMA: Viden- og innovationsstrategi 11 Evt. Præsentation ved Svend Lawaetz, chef for Viden & Innovation XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 AARHUS N XXXTLF XXXFAX XXXMOB XXX XXXCVR XXXEAN XXXIBAN DK XXXSWIFT DABADKKKXXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO

2 /3 - CCO Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 28. marts 2012 Mødested: Emdrupvej, Kbh. Dokument: Referat Tilstede: Formand: Næstformand: Lisbeth Knudsen Jesper Jungersen Lars Werge Ebbe Dal Bjørn Karsholt Simon Tøgern Medarbejderrepræsentant: Karsten Vestergaard Ole Rode Jensen Studenterrepræsentant: Troels Gaadegaard Frølich Ulrik Petersen Schmidt Afbud: Hans Peter Blicher Ledelsen: Jens Otto Kjær Hansen Lars Poulsen Frank Christensen Per Linnemann Larsen Gæst: Claus Lindholm Jacobsen (revisor fra PWC) Referent: Crestina R. Cornett

3 /3 - CCO REFEREAT AF BESTYRELSESMØDET D Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Behandlingen af pkt. 4 økonomi fremrykkes som første punkt på dagsordenen. 2. Godkendelse af referat (Bilag A) Referatet blev godkendt. 3. Siden sidst (Bilag B) 4. Økonomi (Bilag C, D, og F) C: Årsrapport Per Linnemann Larsen gennemgik årsrapporten. Resultatet for 2011 blev på 8,65 mio. kr., hvilket er 3,87 mio. kr. over budget og 5,14 mio. kr. bedre end resultatet for Afvigelsen skyldes især ekstraordinære indtægter på 2,5 mio.kr. grundet momsregulering og ændret ledelsesstruktur. D: Revisionsprotokol Revisor Claus Lindholm Jacobsen gennemgik revisionsprotokollen. Revisor bemærkede, at der er sket en mærkbar forbedring af Højskolens interne kontroller og regnskabsprocedurer. Herudover udtrykte revisor stor tilfredshed med samarbejdet med intistutionen både i forhold til kvalitet af det udleverede materiale og sparring med økonomiafdelingen. Strategisk budget Per Linnemann Larsen gennemgik det strategiske budget. F: Budget 2012 og Cash flow 2012 Per Linnemann Larsen fulgte op på tallene fra bestyrelsesmødet i december. Bestyrelsen godkendte årsrapporten og revisionsrapporten. 5. Strategiske fokusområder (Bilag G) Jens Otto Kjær Hansen gennemgik det fremsendte materiale. Lisbeth Knudsen orienterede samtidig bestyrelsen om en uformel drøftelse med formanden for Århus Universitets bestyrelse om eventuelle synergimuligheder. Både på bygningsområdet, hvor Universitetet påregner at opbygge et campus Emdrupvej, men også i forhold til den fortsatte udvikling af strukturen i uddannelsessektoren kunne der være muligheder ved at forøge det i forvejen store samarbejde. Et sådant samarbejde vil være med udgangspunkt i institutionens selvstændighed baseret på højskolens særlov. Yderligere drøftelser vil ske i form af et nyt møde på formandsniveau inden næste bestyrelsesmøde. 6. Uddannelsesudvalg (Bilag F) Lars Poulsen gennemgik det fremsendte materiale. Bestyrelsen tiltrådte rektoratets indstilling. 7. Bygninger Lars Poulsen gennemgik den fremsendte indstilling. For så vidt angår renovering og ombygning af Olof Palmes Alle bemyndigede bestyrelsen rektoratet til at gennemføre valg af bygherre- og arkitektrådgivning. Desuden fastlagde bestyrelsen, at der i det videre forløb skal ske en etapevis bestyrelsesbehandling og godkendelse forud for hver etapes igangsættelse.

4 /3 - CCO I forhold til Emdrupvej arbejdes der fra rektoratets side videre med analyseringen og vurderingen af forskellige mulige løsninger. 8. Evt. Ebbe Dahl udtræder af bestyrelsen og Christian Kierkegaard indtræder i hans sted. Herudover udtræder tillige Bjørn Karsholt og Troels Gadegarrd Frølich.

5 /3 - FC Bilag B. Siden sidst TVÆRGÅENDE Ny visuel identitet Højskolens nye identitet med et mindre antal X'er i sit udtryk lanceres løbende henover de næste par måneder. X'et bliver stadig et centralt og bærende element, og det er Henrik Birkvig, uddannelsesleder for Grafisk Design, som står bag den videreudviklede identitet. Workshop 'Trivsel i Travlhed' Hovedsamarbejdsudvalget har besluttet at gennemføre to workshops om 'Trivsel i Travlhed': Workshop i vest gennemføres på Olof Palmes Allé tirsdag den 14. august fra kl Workshop i øst gennemføres på Emdrupvej onsdag den 15. august kl De to workshops faciliteres af Lis Lyngbjerg Steffensen, der er forfatter, journalist og organisationskonsulent. Den 30. maj blev der gennemført en workshop for højskolens stabsledelse og uddannelsesledelse om det særlige ansvar, som lederne har i forhold til stress, trivsel og travlhed. Denne workshop stod Lis Lyngbjerg Steffensen også for. Medarbejderdøgn den august på Odense Congress Center Igen i år afholdes der et medarbejderseminar for hele højskolen, denne gang i Odense. Højskolens nye hjemmeside Primo juli bliver der slukket for mediehojskolen.dk, journalisthojskolen.dk og update.dk, og herfra tager højskolens fælles hjemmeside i nyt design over, bl.a. med langt større brugervenlighed i den kommercielle del inden for kurser og videreuddannelse. Virksomheden Sorthvid har lavet Informationsarkitekturen, Hello Monday står bag designet og selve implementeringen, som sker på Drupal platformen, varetages af Propeople i et tæt samarbejde med højskolens IT-afdeling. Ledelseudvikling I samarbejde med Center for Ledelse har vi iværksat et lederudviklingsprogram, der over det næste års tid skal styrke vores ledelsessystem og tilføre ledelsesmæssig merkompetence, tilpasset de forskellige ledelsesfunktioner og opgaver. Startskuddet blev taget ved ledergruppemødet den 30. maj, og efter ferien forsættes med workshops og arbejdsgrupper. UDDANNELSERNE Dimissioner Den 15. juni blev der afholdt en meget fin dimission for bacheloruddannelserne i København. Det foregik i Allers lokaler med Aller Holding som vært og Pernille Aalund som hovedtaler. I ugen før bestyrelsesmødet er der dimission for fagjournalisterne, og den 28. juni er der dimission i Aarhus for journalister og fotojournalister, her med Puk Damsgård som hovedtaler. Forhandlinger om fremtidig norm og vilkår Hele foråret har en forhandlingsgruppe med repræsentanter fra højskolens undervisere og uddannelsesledelsen forhandlet om fremtidig norm og vilkår. Kommissoriet for forhandlinger siger bl.a., at målet er at skabe ensartede, fleksible og rummelige rammer for norm og vilkår for medarbejdere med undervisnings-forpligtelse, gældende for hele højskolen uanset campus. Det hedder endvidere, at der er et ønske om at fremme højskolens samlede strategi inden for de tre indsatsområder Talent, Livslang læring og Innovation. Der er aftalt fortsatte forhandlinger i august og september. XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 AARHUS N XXXTLF XXXFAX XXXMOB XXX XXXCVR XXXEAN XXXIBAN DK XXXSWIFT DABADKKKXXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO

6 /3 - FC Sølv ved Creative Circle Award 2012 Katrine Granholm og Tine Kej, lektorer ved Kreativ Kommunikation, vandt sølv for deres mobil app The Concept Maker ved Creative Circle Award 2012, hvor de to var oppe imod arbejder fra danske design-, web- og reklamebureauer. App en er udviklet som et forsknings-/udviklingsprojekt på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Det er en stor kreativ anerkendelse, da Creative Circle Award anses som den kreative branches Danmarks Mesterskab. Master of Science mm Dorte Nielsen (uddannelsesleder) har afsluttet sin masteruddannelse i USA. En "Master of Science" med speciale i "Creative Studies" fra Buffalo State, New York State University. Dorte Nielsen har også modtaget en Firestien "Creative Achievement Award" for hendes bidrag til the field of creativity fra Buffalo State, New York State University, USA. Dorte kan fremover kalde sig en Firestien Scholar. Første fotohold på udstilling Vores første hold studerende på Fotografisk Kommunikation deltog den juni i Copenhagen Photofestival med særudstillingen Iscenesatte medaljedrømme 20 portrætter af OL-kandidater. Opgaveformuleringen lød: Skab et portræt, der ikke bare viser atleten, men også mennesket, som er indeni. Studerende nomineret til Cannes 3 teams fra Kreativ Kommunikation er nominerede ved Future Lions ved The Cannes Lions the International Festival of Creativity. Endvidere er et team udvalgt af Creative Circle til at repræsentere Danmark i Cannes, hvor de skal dyste i kategorien Young Media Lions. Og et andet team vandt filmkategorien ved Creative Circle Award, og skal derfor repræsentere Danmark i kategorien Young Film Lions. Cannes Festivalen finder sted i uge 25, hvor ca. 26 studerende fra Kreativ Kommunikation vil være til stede. EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Akademiuddannelser afleveret til akkreditering Den 4. juni afleverede vi to fyldige ansøgninger til ministeriet om godkendelse af akademiuddannelser i henholdsvis 'Projektledelse i Medie- og kommunikationsbranchen' og 'Kreativitet og Design i Medie- og kommunikationsbranchen'. Danmarks Evalueringsinstitut har meddelt, at det forventer at have sin akkrediteringsrapport med indstilling til Akkrediteringsrådet klar i december I forventning om at få dem begge godkendt udvikler og planlægger vi i efteråret udbuddet af moduler for Diplom har 25% fremgang D. 13. juni var der 128 tilmeldte til efterårets 21 udbudte diplomkurser. Det er godt 25% flere tilmeldte end på samme tid sidste år. Størst søgning har de obligatoriske moduler på Kommunikation, men også kurserne: Digitale fortællinger, Fortæl historien, Spin, Retorik samt Procesledelse er fyldt godt op. Vanskeligere ser det ud for de obligatoriske moduler på Analytisk Journalistik og Visuel Journalistik. Kun to nye hold fagjournalister 38 studerende er optaget i København heraf 20 på deltid og 18 på fuldtid. Der var ikke ansøgere nok til at oprette et hold i Aarhus. Trods massivt fremmøde til informationsmøderne søgte kun 77 ind på uddannelsen. Selv om vi optog 24 på hvert hold plus 5-6 på venteliste, så er der pt. kun 20/18 tilbage. Frafaldet efter optagelsen begrundes især med, at de studerende ikke har været opmærksomme på, at man ikke kan få økonomisk støtte fra SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis den pågældende får kurset finansieret i forbindelse med en fratrædelsesaftale. Der optages dog løbende frem til studiestart. 39 studerende fra fagjournalistuddannelsen dimitterer i slutningen af juni. XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 AARHUS N XXXTLF XXXFAX XXXMOB XXX XXXCVR XXXEAN XXXIBAN DK XXXSWIFT DABADKKKXXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO

7 /3 - FC Stor søgning til 6-uger selvvalgt 6-ugers kurserne har været godt søgt i foråret. 27 hold er gennemført i København og Aarhus med i alt 494 kursister. I efteråret 2012 sker en omlægning med nye forløb og strammere/forskellige adgangskrav. Nyuddannede ventes at få sværere ved at blive optaget på 6-ugers selvvalgt. Det kan få konsekvenser for, hvor mange hold der bliver gennemført, og for antallet af kursister på holdene. Godt forår for Åben Uddannelse Åben Uddannelse har haft 260 kursister i F2012 mod 189 kursister i F2011. Tilmeldingerne til E2012 ligger derimod på nuværende tidspunkt på knap halvdelen sammenlignet med E2011 på samme tidspunkt. Med virkning fra august flytter en række fag, der hidtil har ligget under Åben Uddannelse over som valgfag under diplomuddannelserne. Det skyldes den skærpede fortolkning af bekendtgørelsen, så fag under Åben Uddannelse skal hentes som enkeltfag fra Bacheloruddannelserne. Pæn interesse for efterårets DjE-kurser To dage efter tilmeldingsfristen 11. juni er 975 tilmeldinger indkommet til efterårets DjEkurser. Det er 217 flere tilmeldinger end i foråret, og der kommer stadig flere til. De fem mest søgte kurser er: 'Bag Christiansborgs tykke mure' (54) (to kurser), 'Den amerikanske folkesjæl' (53), 'Ghana - et afrikansk udviklingseventyr' (52), 'Italien ved en skillevej' (50) samt 'Dubai og Qatar - golfstater i opbrud' (44). Kurser som 'Bliv en haj til Facebook' (25) og 'Fotograferende journalister' (20) overhaler flere udlandskurser. FORSKNING, UDVIKLINGSPROJEKTER OG INNOVATION Halv million til event innovation Et storstilet tværgående forsknings- og udviklingsprojekt med arbejdstitlen "Eventbaseret innovation" har netop opnået støtte på kr. fra Fonden Shareplay, der har til formål at støtte gode idéer, som kombinerer kreativitet, teknologi og innovation. Projektet involverer virksomheder, en bred palette af højskolens medarbejdere og studerende fra BA-uddannelserne i Øst og Vest. Der skal afsøges nye muligheder for dækning af aktuelle events ved hjælp af sociale medier - i tæt samarbejde med DR Sporten, Aarhus Stiftstidende, ARoS Kunstmuseum i Aarhus og Nordjyske Stiftstidende. I efteråret 2012 omfatter de konkrete events i projektet bl.a. OL i London, EM i bordtennis i Herning og en Edvard Munch-udstilling på ARoS. Ledelseskommunikation på Grundfos En intern undersøgelse hos Grundfos har vist, at ledernes kommunikation med fordel kan styrkes, og vi skal nu udvikle og gennemføre et forløb, der kan gøre noget ved dette for lederne i Bjerringbro. I første omgang gennemføres et testkursus for topledere i juni og derefter tages der stilling til, om kurset skal bredes mere ud i organisationen. XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 AARHUS N XXXTLF XXXFAX XXXMOB XXX XXXCVR XXXEAN XXXIBAN DK XXXSWIFT DABADKKKXXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO

8 /2 - FC Bilag C1. Månedsregnskab for april 2012 Sammendrag De totale indtægter er på t.kr., hvilket er t.kr. over budget De totale lønomkostninger er på t.kr., hvilket er 225 t.kr. over budget Øvrige driftsudgifter er på t.kr., hvilket er t.kr. under budget Afskrivninger og finansielle udgifter er 55 t.kr. over budget Resultat pr. 30. april 2012 er på t.kr., hvilket er t.kr. over budget Generelt Regnskabsrapporten viser realiserede tal for april måned 2012 og akkumulerede tal for år til dato pr. 30. april 2012, med sammenligning til budgettet for 2012 og realiserede tal for Resultatopgørelsen omfatter hele Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og er ikke specificeret på afdelinger, områder eller aktiviteter. Denne opdeling bliver alene specificeret i den interne resultatopfølgning, baseret på rapporter fra Navision/Toolpack. Der er ikke ved udarbejdelse af månedsrapport for april foretaget fuld periodisering af alle væsentlige indtægter og udgifter i overensstemmelse med de principper, som anvendes i årsregnskabet. Fuld periodisering foretages ved udarbejdelse af kvartalsregnskab. Regnskabsrapporten indeholder 8 sider: Side 1: Resultatopgørelse med finansielle nøgletal Side 2: Balance: aktiver med finansielle nøgletal Side 3: Balance: passiver med finansielle nøgletal Side 4: Pengestrømsopgørelse med specifikation af likvide beholdninger Side 5: Noter til resultatopgørelse for indtægter og personalelønninger Side 6 8: Specifikation af omkostninger Resultatopgørelse, side 1 Indtægter, note side 5 Indtægterne år til dato udgør t.kr., hvilket er t.kr. over budget. Stats- og kommunetilskud er t.kr. over budget. Tilskud på ordinære uddannelser er 38 t. kr. over budget. Tilskud på efter- og videreuddannelse er t. kr. over budget, som især kan henføres til diplomuddannelserne. Samlet set er forskellen i det væsentligste en periodemæssig forskydning. Indtægter fra salg af varer og tjenester er 924 t.kr. over budget. Deltagerbetaling ligger 445 t.kr. over budget, salg af bøger, kopi og print er 539 t.kr. over budget, mens andre indtægter og foredrag/oplæg ligger 60 t.kr. under budget. Indtægter fra projekter er 38 t.kr. under budget, mens andre tilskud er 41 t.kr. under budget. Begge er periodemæssige forskydninger. Personalelønninger, note side 5 Personalelønninger år til dato udgør t.kr., hvilket er 225 t.kr. over budget. Løn til VIP (videnskabeligt personale) og til TAP (teknisk administrativt personale) ligger 300 t.kr. over budget, mens timelønnede samt undervisere som betales pr. faktura er 75 t.kr. under budget. Begge er periodemæssige forskydninger. Øvrige driftsudgifter, specifikationer side 6-8 Øvrige driftsudgifter er på t.kr., hvilket er t.kr. under budget. XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 AARHUS N XXXTLF XXXFAX XXXMOB XXX XXXCVR XXXEAN XXXIBAN DK XXXSWIFT DABADKKKXXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO

9 /2 - FC Overordnet set skyldes den positive afvigelse en forskydning i afholdelse af driftsudgifter i forhold til budget. Afskrivninger og finansielle poster, specifikationer side 6-8 Afskrivningerne år til dato er beregnet til t.kr., hvilket er 34 t.kr. over budget. De finansielle poster viser en merudgift på 21 t.kr., som skyldes lavere forretning af obligationsbeholdningen. Renoveringstilskud År til dato er der forbrugt 483 t.kr. af renoveringstilskuddet, hvorefter der resterer t.kr. Renoveringstilskuddet er anvendt i forbindelse med udskiftning af Av-udstyr samt ny belysning i to auditorier. Balance, side 2-3 De samlede aktiver pr. 30. april 2012 udgør t.kr. mod budget på t.kr., dvs. et fald på t.kr. Egenkapitalen er t.kr. større end budget, hvilket skyldes at resultatet er t.kr. bedre end budget samt en positiv regulering af den indgåede renteswap på realkreditlånet på 130 t.kr. Soliditetsgraden udgør nu 25,8 % af de samlede aktiver, hvilket er en forbedring på 3,6 % i forhold til budget, og en forbedring på 10,2 % i forhold til Den samlede kortfristede gæld pr. 30. april 2012 udgør t.kr., hvilket er et fald på t.kr. i forhold til budget. Likviditetsgraden udgør 130,0 %, hvilket er en stigning på 14,0 % i forhold til budget, og et stigning på 32,9 % i forhold til Gennemsnitlige debitordage er opgjort til 23 dage mod 25 dage i budget. Gennemsnitlige kreditordage er opgjort til 20 dage mod 30 dage i budget. Generelt er opgørelsen behæftet med stor usikkerhed, idet en stor del af omsætningen og lønomkostningerne ikke indgår i beregningen, samt at kreditorer i et vist omfang først bogføres på betalingstidspunktet. Pengestrømsopgørelse, side 4 Pengestrømsopgørelsen udviser en positiv pengestrøm fra driftsaktiviteten år til dato på 660 t.kr., hvilket er t.kr. under budget. Heraf skyldes 2,8 mio. kr. for lidt udbetalt STÅ-tilskud i april måned. Beløbet er modtaget i juni måned. Likviditeten er år til dato forringet med 723 t.kr., hvilket er t.kr. under budget. Den samlede likvide beholdning pr. 30. april 2012 udgør t.kr., hvilket svarer til 67 % af den kortfristede gæld. Tillagt en kreditfacilitet på t.kr., som p.t. ikke er udnyttet, så er den samlede likviditetsreserve solid. Konklusion Samlet set udgør resultatet år til dato et overskud på t.kr., hvilket er t.kr. over budget. Resultatet anses som tilfredsstillende. XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 AARHUS N XXXTLF XXXFAX XXXMOB XXX XXXCVR XXXEAN XXXIBAN DK XXXSWIFT DABADKKKXXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO

10 Bilag C1. Månedsregnskab april 2012 DMJX 2012 April 1. Januar til 30. April Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Resultatopgørelse INDTÆGTER Stats- og kommunetilskud Salg af varer og tjenester Indtægter fra projekter Tilskud i alt INDTÆGTER I ALT Lønomkostninger Løn og pension til fastansatte VIP Løn og pension til fastansatte TAP Timelønnede, lærer, censorer mv Øvrige lønomkostninger Løn vedrørende projekter Undervisere, betalt pr. faktura Lønomkostninger i alt Dækningsbidrag Øvrige driftsudgifter Køb af konsulentbistand Rejse, ophold og repræsentation Undervisning og AV udstyr IT drift Salgs- og marketingomkostninger Øvrige personaleomkostninger Administrationsomkostninger Husleje mv Bygningsdrift Forsyning Udgifter til projekter Øvrige udgifter Øvrige driftsudgifter i alt EBITDA - Driftsresultat Af- og nedskrivninger i alt EBITA - Resultat før renter og skat Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger i alt EBT- Ordinært resultat Ekstraordinære poster i alt Årets resultat Finansielle nøgletal Dækningsbidrag 49,1% 48,4% 39,4% 0,8% 9,8% 47,2% 45,8% 41,9% 1,4% 5,3% EBITDA - Driftsresultat 22,5% 18,1% 9,1% 4,4% 13,4% 22,1% 18,1% 14,9% 4,0% 7,1% EBITA - Resultat før renter og skat 19,1% 14,6% 5,2% 4,5% 13,9% 18,3% 14,2% 11,2% 4,0% 7,1% EBT- Ordinært resultat 19,1% 14,6% 5,2% 4,5% 13,9% 17,9% 13,9% 10,8% 4,0% 7,2% Side 1

11 Bilag C1. Månedsregnskab april 2012 DMJX 2012 April 1. Januar til 30. April Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Balance AKTIVER Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Indretning af lokaler Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventer Anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT Varebeholdninger Forlaget Ajour bøger Varebeholdninger i alt Tilgodehavender Salg af varer og ydelser Kompensationsmoms UVM Periodiseret tilskud Mediehøjskolen Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender i alt Værdipapirer og likvide beholdninger Værdipapirer, obligationer Likvide beholdninger Værdipapirer/likvide beholdninger i alt OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Finansielle nøgletal Afkastningsgrad 12,2% 9,0% 7,1% 3,1% 5,1% Side 2

12 Bilag C1. Månedsregnskab april 2012 DMJX 2012 April 1. Januar til 30. April Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Balance PASSIVER Egenkapital Selskabskapital Regulering renteswap Overført resultat tidligere år Overført resultat indeværende år Egenkapital i alt Hensættelser Andre hensættelser Hensættelser i alt Langfristet gæld Kreditinstituttter Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Bankgæld Løn- og gageafhængig gæld Feriepengeforpligtelse ansatte Leverandører af varer og ydelser Udbetalte tilskud, igangv. projekter Afholdte omkostninger, igangv. projekter Mellemregning med UVM Moms og afgifter Anden gæld Forudbetalte tilskud Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT Finansielle nøgletal Forrentning af egenkapital 62,2% 50,8% 77,9% 11,4% -15,7% Soliditetsgrad 25,8% 22,2% 15,6% 3,6% 10,2% Likviditetsgrad 130,0% 116,0% 97,1% 14,0% 32,9% Debitordage (2) (10) Kreditordage (10) 13 Side 3

13 Bilag C1. Månedsregnskab april 2012 DMJX 2012 April 1. Januar til 30. April Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Pengestrømsopgørelse Driftsresultat Andre hensættelser Varebeholdninger Varedebitorer Kompensationsmoms UVM Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Løn og gageafhængige gældsposter Varekreditorer Igangværende tilskudsprojekter Mellemregning UVM Anden gæld Forudbetalte indtægter Pengestrøm fra driftsaktivitet før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Pengestrøm fra driftsaktivitet Ekstraordinære poster Pengestrøm fra driftsaktivitet Investering i immaterielle anlægsaktiver Investering i materielle anlægsaktiver Investering i finansielle anlægsaktiver Pengestrøm fra investeringsaktivitet Langfristet gæld Kapitalindskud/udlodning af udbytte Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider/bankgæld Likvider/bankgæld primo Likvider/bankgæld ultimo Likvider/bankgæld består af: Værdipapirer, obligationer Likvide beholdninger Bankgæld Likvider/bankgæld ultimo Side 4

14 Bilag C1. Månedsregnskab april 2012 DMJX 2012 April 1. Januar til 30. April Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Noter til resultatopgørelse Stats- og kommunetilskud Faglig basisbevilling Grundbevilling Tilskud til dækning af husleje Bygningstaxameter Taxameter grunduddannelse teori Taxameter grunduddannelse praktik Færdiggørelsestaxameter Fællesudgiftstaxameter Åben uddannelse/diplomuddannelse/jobcentre Internationalisering CJU/Cand Public Særlige midler Periodiseret tilskud Stats- og kommunetilskud i alt Salg af varer og tjenester Friplads midler Deltagerbetaling Salg af bøger, kopi og print Foredrag/oplæg og konsulentydelser Andre indtægter Salg af varer og tjenester i alt Indtægter fra projekter NJC, NMR og DUL projektmidler Indtægter fra overhead/adm. bidrag Internationale projekter Indtægter fra projekter i alt Tilskud EU tilskud Offentlig tilskud/fonde Private tilskud/fonde Tilskud i alt Personalelønninger Løn til fastansatte VIP Ø Kontraktsansatte undervisere * Løn til fastansatte TAP Timelønnede, TAP * Løn til timelærere * Løn til censorer * Pensionsbidrag VIP Ø Pensionsbidrag TAP Øvrige lønomkostninger Løn vedrørende projekter Undervisere, betalt pr. faktura * Personalelønninger i alt * timelønnede, lærer, censorer m.m. Side 5

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25 ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Beretning 3 1.1. Præsentation af institutionen 3 1.2. Årets finansielle resultater 3 1.3. Årets faglige resultat 4 1.4. Forventninger til det

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Telefon: 33 11 20 80 Fax: 33 11 74 02 Hjemmeside: www.frederiksbergboligfond.dk

Telefon: 33 11 20 80 Fax: 33 11 74 02 Hjemmeside: www.frederiksbergboligfond.dk Årsberetning 2010 Fokus 2 Årsberetning Frederiksberg Boligfond Fokus Ledelsesberetning Årsregnskab Forord 3 Hoved og nøgletal 4 5 stk. 2 En paragraf for bedre boliger 5 Årets byggeprojekter 6 Samfundsansvar

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT2011 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT2011 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT211 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTION Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk CVR-NR: 31 65 62 6 HJEMSTEDSKOMMUNE:

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER Årsrapport 2009 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Udgivet af: Dansk Center for Internationale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere