2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts 2012. 4 Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret"

Transkript

1 /1 - FC TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 25. juni 2012, fra kl på Berlingske Media, Pilestræde 34 i København. kl inviterer bestyrelsen de afgående bestyrelsesmedlemmer til frokost på restaurant l'alsace, Ny Østergade 9 / Pistolstræde i København. Punkt Tema Bilag 1 Godkendelse af dagsorden 2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts Siden sidst Bilag B. Siden sidst 4 Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret 5 Lukket punkt: Den journalistiske Efteruddannelse (DjE)/ Pressens Uddannelsesfond (PU) Materiale fremsendes separat 6 Status bygninger Bilag D1. Domicil projekt vest Bilag D2. Domicil projekt øst 7 Udviklingskontrakt Bilag E1. Udviklingskontrakt Bilag E2. Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Bemyndigelse vedrørende resultatlønskontrakter Bilag F1. Bemyndigelse vedrørende resultatlønskontrakter Bilag F2. Skrivelse fra ministeriet 9 Uddannelsesudvalg og advisory boards Bilag G. Uddannelsesudvalg og advisory boards 10 TEMA: Viden- og innovationsstrategi 11 Evt. Præsentation ved Svend Lawaetz, chef for Viden & Innovation XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 AARHUS N XXXTLF XXXFAX XXXMOB XXX XXXCVR XXXEAN XXXIBAN DK XXXSWIFT DABADKKKXXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO

2 /3 - CCO Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 28. marts 2012 Mødested: Emdrupvej, Kbh. Dokument: Referat Tilstede: Formand: Næstformand: Lisbeth Knudsen Jesper Jungersen Lars Werge Ebbe Dal Bjørn Karsholt Simon Tøgern Medarbejderrepræsentant: Karsten Vestergaard Ole Rode Jensen Studenterrepræsentant: Troels Gaadegaard Frølich Ulrik Petersen Schmidt Afbud: Hans Peter Blicher Ledelsen: Jens Otto Kjær Hansen Lars Poulsen Frank Christensen Per Linnemann Larsen Gæst: Claus Lindholm Jacobsen (revisor fra PWC) Referent: Crestina R. Cornett

3 /3 - CCO REFEREAT AF BESTYRELSESMØDET D Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Behandlingen af pkt. 4 økonomi fremrykkes som første punkt på dagsordenen. 2. Godkendelse af referat (Bilag A) Referatet blev godkendt. 3. Siden sidst (Bilag B) 4. Økonomi (Bilag C, D, og F) C: Årsrapport Per Linnemann Larsen gennemgik årsrapporten. Resultatet for 2011 blev på 8,65 mio. kr., hvilket er 3,87 mio. kr. over budget og 5,14 mio. kr. bedre end resultatet for Afvigelsen skyldes især ekstraordinære indtægter på 2,5 mio.kr. grundet momsregulering og ændret ledelsesstruktur. D: Revisionsprotokol Revisor Claus Lindholm Jacobsen gennemgik revisionsprotokollen. Revisor bemærkede, at der er sket en mærkbar forbedring af Højskolens interne kontroller og regnskabsprocedurer. Herudover udtrykte revisor stor tilfredshed med samarbejdet med intistutionen både i forhold til kvalitet af det udleverede materiale og sparring med økonomiafdelingen. Strategisk budget Per Linnemann Larsen gennemgik det strategiske budget. F: Budget 2012 og Cash flow 2012 Per Linnemann Larsen fulgte op på tallene fra bestyrelsesmødet i december. Bestyrelsen godkendte årsrapporten og revisionsrapporten. 5. Strategiske fokusområder (Bilag G) Jens Otto Kjær Hansen gennemgik det fremsendte materiale. Lisbeth Knudsen orienterede samtidig bestyrelsen om en uformel drøftelse med formanden for Århus Universitets bestyrelse om eventuelle synergimuligheder. Både på bygningsområdet, hvor Universitetet påregner at opbygge et campus Emdrupvej, men også i forhold til den fortsatte udvikling af strukturen i uddannelsessektoren kunne der være muligheder ved at forøge det i forvejen store samarbejde. Et sådant samarbejde vil være med udgangspunkt i institutionens selvstændighed baseret på højskolens særlov. Yderligere drøftelser vil ske i form af et nyt møde på formandsniveau inden næste bestyrelsesmøde. 6. Uddannelsesudvalg (Bilag F) Lars Poulsen gennemgik det fremsendte materiale. Bestyrelsen tiltrådte rektoratets indstilling. 7. Bygninger Lars Poulsen gennemgik den fremsendte indstilling. For så vidt angår renovering og ombygning af Olof Palmes Alle bemyndigede bestyrelsen rektoratet til at gennemføre valg af bygherre- og arkitektrådgivning. Desuden fastlagde bestyrelsen, at der i det videre forløb skal ske en etapevis bestyrelsesbehandling og godkendelse forud for hver etapes igangsættelse.

4 /3 - CCO I forhold til Emdrupvej arbejdes der fra rektoratets side videre med analyseringen og vurderingen af forskellige mulige løsninger. 8. Evt. Ebbe Dahl udtræder af bestyrelsen og Christian Kierkegaard indtræder i hans sted. Herudover udtræder tillige Bjørn Karsholt og Troels Gadegarrd Frølich.

5 /3 - FC Bilag B. Siden sidst TVÆRGÅENDE Ny visuel identitet Højskolens nye identitet med et mindre antal X'er i sit udtryk lanceres løbende henover de næste par måneder. X'et bliver stadig et centralt og bærende element, og det er Henrik Birkvig, uddannelsesleder for Grafisk Design, som står bag den videreudviklede identitet. Workshop 'Trivsel i Travlhed' Hovedsamarbejdsudvalget har besluttet at gennemføre to workshops om 'Trivsel i Travlhed': Workshop i vest gennemføres på Olof Palmes Allé tirsdag den 14. august fra kl Workshop i øst gennemføres på Emdrupvej onsdag den 15. august kl De to workshops faciliteres af Lis Lyngbjerg Steffensen, der er forfatter, journalist og organisationskonsulent. Den 30. maj blev der gennemført en workshop for højskolens stabsledelse og uddannelsesledelse om det særlige ansvar, som lederne har i forhold til stress, trivsel og travlhed. Denne workshop stod Lis Lyngbjerg Steffensen også for. Medarbejderdøgn den august på Odense Congress Center Igen i år afholdes der et medarbejderseminar for hele højskolen, denne gang i Odense. Højskolens nye hjemmeside Primo juli bliver der slukket for mediehojskolen.dk, journalisthojskolen.dk og update.dk, og herfra tager højskolens fælles hjemmeside i nyt design over, bl.a. med langt større brugervenlighed i den kommercielle del inden for kurser og videreuddannelse. Virksomheden Sorthvid har lavet Informationsarkitekturen, Hello Monday står bag designet og selve implementeringen, som sker på Drupal platformen, varetages af Propeople i et tæt samarbejde med højskolens IT-afdeling. Ledelseudvikling I samarbejde med Center for Ledelse har vi iværksat et lederudviklingsprogram, der over det næste års tid skal styrke vores ledelsessystem og tilføre ledelsesmæssig merkompetence, tilpasset de forskellige ledelsesfunktioner og opgaver. Startskuddet blev taget ved ledergruppemødet den 30. maj, og efter ferien forsættes med workshops og arbejdsgrupper. UDDANNELSERNE Dimissioner Den 15. juni blev der afholdt en meget fin dimission for bacheloruddannelserne i København. Det foregik i Allers lokaler med Aller Holding som vært og Pernille Aalund som hovedtaler. I ugen før bestyrelsesmødet er der dimission for fagjournalisterne, og den 28. juni er der dimission i Aarhus for journalister og fotojournalister, her med Puk Damsgård som hovedtaler. Forhandlinger om fremtidig norm og vilkår Hele foråret har en forhandlingsgruppe med repræsentanter fra højskolens undervisere og uddannelsesledelsen forhandlet om fremtidig norm og vilkår. Kommissoriet for forhandlinger siger bl.a., at målet er at skabe ensartede, fleksible og rummelige rammer for norm og vilkår for medarbejdere med undervisnings-forpligtelse, gældende for hele højskolen uanset campus. Det hedder endvidere, at der er et ønske om at fremme højskolens samlede strategi inden for de tre indsatsområder Talent, Livslang læring og Innovation. Der er aftalt fortsatte forhandlinger i august og september. XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 AARHUS N XXXTLF XXXFAX XXXMOB XXX XXXCVR XXXEAN XXXIBAN DK XXXSWIFT DABADKKKXXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO

6 /3 - FC Sølv ved Creative Circle Award 2012 Katrine Granholm og Tine Kej, lektorer ved Kreativ Kommunikation, vandt sølv for deres mobil app The Concept Maker ved Creative Circle Award 2012, hvor de to var oppe imod arbejder fra danske design-, web- og reklamebureauer. App en er udviklet som et forsknings-/udviklingsprojekt på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Det er en stor kreativ anerkendelse, da Creative Circle Award anses som den kreative branches Danmarks Mesterskab. Master of Science mm Dorte Nielsen (uddannelsesleder) har afsluttet sin masteruddannelse i USA. En "Master of Science" med speciale i "Creative Studies" fra Buffalo State, New York State University. Dorte Nielsen har også modtaget en Firestien "Creative Achievement Award" for hendes bidrag til the field of creativity fra Buffalo State, New York State University, USA. Dorte kan fremover kalde sig en Firestien Scholar. Første fotohold på udstilling Vores første hold studerende på Fotografisk Kommunikation deltog den juni i Copenhagen Photofestival med særudstillingen Iscenesatte medaljedrømme 20 portrætter af OL-kandidater. Opgaveformuleringen lød: Skab et portræt, der ikke bare viser atleten, men også mennesket, som er indeni. Studerende nomineret til Cannes 3 teams fra Kreativ Kommunikation er nominerede ved Future Lions ved The Cannes Lions the International Festival of Creativity. Endvidere er et team udvalgt af Creative Circle til at repræsentere Danmark i Cannes, hvor de skal dyste i kategorien Young Media Lions. Og et andet team vandt filmkategorien ved Creative Circle Award, og skal derfor repræsentere Danmark i kategorien Young Film Lions. Cannes Festivalen finder sted i uge 25, hvor ca. 26 studerende fra Kreativ Kommunikation vil være til stede. EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Akademiuddannelser afleveret til akkreditering Den 4. juni afleverede vi to fyldige ansøgninger til ministeriet om godkendelse af akademiuddannelser i henholdsvis 'Projektledelse i Medie- og kommunikationsbranchen' og 'Kreativitet og Design i Medie- og kommunikationsbranchen'. Danmarks Evalueringsinstitut har meddelt, at det forventer at have sin akkrediteringsrapport med indstilling til Akkrediteringsrådet klar i december I forventning om at få dem begge godkendt udvikler og planlægger vi i efteråret udbuddet af moduler for Diplom har 25% fremgang D. 13. juni var der 128 tilmeldte til efterårets 21 udbudte diplomkurser. Det er godt 25% flere tilmeldte end på samme tid sidste år. Størst søgning har de obligatoriske moduler på Kommunikation, men også kurserne: Digitale fortællinger, Fortæl historien, Spin, Retorik samt Procesledelse er fyldt godt op. Vanskeligere ser det ud for de obligatoriske moduler på Analytisk Journalistik og Visuel Journalistik. Kun to nye hold fagjournalister 38 studerende er optaget i København heraf 20 på deltid og 18 på fuldtid. Der var ikke ansøgere nok til at oprette et hold i Aarhus. Trods massivt fremmøde til informationsmøderne søgte kun 77 ind på uddannelsen. Selv om vi optog 24 på hvert hold plus 5-6 på venteliste, så er der pt. kun 20/18 tilbage. Frafaldet efter optagelsen begrundes især med, at de studerende ikke har været opmærksomme på, at man ikke kan få økonomisk støtte fra SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis den pågældende får kurset finansieret i forbindelse med en fratrædelsesaftale. Der optages dog løbende frem til studiestart. 39 studerende fra fagjournalistuddannelsen dimitterer i slutningen af juni. XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 AARHUS N XXXTLF XXXFAX XXXMOB XXX XXXCVR XXXEAN XXXIBAN DK XXXSWIFT DABADKKKXXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO

7 /3 - FC Stor søgning til 6-uger selvvalgt 6-ugers kurserne har været godt søgt i foråret. 27 hold er gennemført i København og Aarhus med i alt 494 kursister. I efteråret 2012 sker en omlægning med nye forløb og strammere/forskellige adgangskrav. Nyuddannede ventes at få sværere ved at blive optaget på 6-ugers selvvalgt. Det kan få konsekvenser for, hvor mange hold der bliver gennemført, og for antallet af kursister på holdene. Godt forår for Åben Uddannelse Åben Uddannelse har haft 260 kursister i F2012 mod 189 kursister i F2011. Tilmeldingerne til E2012 ligger derimod på nuværende tidspunkt på knap halvdelen sammenlignet med E2011 på samme tidspunkt. Med virkning fra august flytter en række fag, der hidtil har ligget under Åben Uddannelse over som valgfag under diplomuddannelserne. Det skyldes den skærpede fortolkning af bekendtgørelsen, så fag under Åben Uddannelse skal hentes som enkeltfag fra Bacheloruddannelserne. Pæn interesse for efterårets DjE-kurser To dage efter tilmeldingsfristen 11. juni er 975 tilmeldinger indkommet til efterårets DjEkurser. Det er 217 flere tilmeldinger end i foråret, og der kommer stadig flere til. De fem mest søgte kurser er: 'Bag Christiansborgs tykke mure' (54) (to kurser), 'Den amerikanske folkesjæl' (53), 'Ghana - et afrikansk udviklingseventyr' (52), 'Italien ved en skillevej' (50) samt 'Dubai og Qatar - golfstater i opbrud' (44). Kurser som 'Bliv en haj til Facebook' (25) og 'Fotograferende journalister' (20) overhaler flere udlandskurser. FORSKNING, UDVIKLINGSPROJEKTER OG INNOVATION Halv million til event innovation Et storstilet tværgående forsknings- og udviklingsprojekt med arbejdstitlen "Eventbaseret innovation" har netop opnået støtte på kr. fra Fonden Shareplay, der har til formål at støtte gode idéer, som kombinerer kreativitet, teknologi og innovation. Projektet involverer virksomheder, en bred palette af højskolens medarbejdere og studerende fra BA-uddannelserne i Øst og Vest. Der skal afsøges nye muligheder for dækning af aktuelle events ved hjælp af sociale medier - i tæt samarbejde med DR Sporten, Aarhus Stiftstidende, ARoS Kunstmuseum i Aarhus og Nordjyske Stiftstidende. I efteråret 2012 omfatter de konkrete events i projektet bl.a. OL i London, EM i bordtennis i Herning og en Edvard Munch-udstilling på ARoS. Ledelseskommunikation på Grundfos En intern undersøgelse hos Grundfos har vist, at ledernes kommunikation med fordel kan styrkes, og vi skal nu udvikle og gennemføre et forløb, der kan gøre noget ved dette for lederne i Bjerringbro. I første omgang gennemføres et testkursus for topledere i juni og derefter tages der stilling til, om kurset skal bredes mere ud i organisationen. XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 AARHUS N XXXTLF XXXFAX XXXMOB XXX XXXCVR XXXEAN XXXIBAN DK XXXSWIFT DABADKKKXXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO

8 /2 - FC Bilag C1. Månedsregnskab for april 2012 Sammendrag De totale indtægter er på t.kr., hvilket er t.kr. over budget De totale lønomkostninger er på t.kr., hvilket er 225 t.kr. over budget Øvrige driftsudgifter er på t.kr., hvilket er t.kr. under budget Afskrivninger og finansielle udgifter er 55 t.kr. over budget Resultat pr. 30. april 2012 er på t.kr., hvilket er t.kr. over budget Generelt Regnskabsrapporten viser realiserede tal for april måned 2012 og akkumulerede tal for år til dato pr. 30. april 2012, med sammenligning til budgettet for 2012 og realiserede tal for Resultatopgørelsen omfatter hele Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og er ikke specificeret på afdelinger, områder eller aktiviteter. Denne opdeling bliver alene specificeret i den interne resultatopfølgning, baseret på rapporter fra Navision/Toolpack. Der er ikke ved udarbejdelse af månedsrapport for april foretaget fuld periodisering af alle væsentlige indtægter og udgifter i overensstemmelse med de principper, som anvendes i årsregnskabet. Fuld periodisering foretages ved udarbejdelse af kvartalsregnskab. Regnskabsrapporten indeholder 8 sider: Side 1: Resultatopgørelse med finansielle nøgletal Side 2: Balance: aktiver med finansielle nøgletal Side 3: Balance: passiver med finansielle nøgletal Side 4: Pengestrømsopgørelse med specifikation af likvide beholdninger Side 5: Noter til resultatopgørelse for indtægter og personalelønninger Side 6 8: Specifikation af omkostninger Resultatopgørelse, side 1 Indtægter, note side 5 Indtægterne år til dato udgør t.kr., hvilket er t.kr. over budget. Stats- og kommunetilskud er t.kr. over budget. Tilskud på ordinære uddannelser er 38 t. kr. over budget. Tilskud på efter- og videreuddannelse er t. kr. over budget, som især kan henføres til diplomuddannelserne. Samlet set er forskellen i det væsentligste en periodemæssig forskydning. Indtægter fra salg af varer og tjenester er 924 t.kr. over budget. Deltagerbetaling ligger 445 t.kr. over budget, salg af bøger, kopi og print er 539 t.kr. over budget, mens andre indtægter og foredrag/oplæg ligger 60 t.kr. under budget. Indtægter fra projekter er 38 t.kr. under budget, mens andre tilskud er 41 t.kr. under budget. Begge er periodemæssige forskydninger. Personalelønninger, note side 5 Personalelønninger år til dato udgør t.kr., hvilket er 225 t.kr. over budget. Løn til VIP (videnskabeligt personale) og til TAP (teknisk administrativt personale) ligger 300 t.kr. over budget, mens timelønnede samt undervisere som betales pr. faktura er 75 t.kr. under budget. Begge er periodemæssige forskydninger. Øvrige driftsudgifter, specifikationer side 6-8 Øvrige driftsudgifter er på t.kr., hvilket er t.kr. under budget. XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 AARHUS N XXXTLF XXXFAX XXXMOB XXX XXXCVR XXXEAN XXXIBAN DK XXXSWIFT DABADKKKXXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO

9 /2 - FC Overordnet set skyldes den positive afvigelse en forskydning i afholdelse af driftsudgifter i forhold til budget. Afskrivninger og finansielle poster, specifikationer side 6-8 Afskrivningerne år til dato er beregnet til t.kr., hvilket er 34 t.kr. over budget. De finansielle poster viser en merudgift på 21 t.kr., som skyldes lavere forretning af obligationsbeholdningen. Renoveringstilskud År til dato er der forbrugt 483 t.kr. af renoveringstilskuddet, hvorefter der resterer t.kr. Renoveringstilskuddet er anvendt i forbindelse med udskiftning af Av-udstyr samt ny belysning i to auditorier. Balance, side 2-3 De samlede aktiver pr. 30. april 2012 udgør t.kr. mod budget på t.kr., dvs. et fald på t.kr. Egenkapitalen er t.kr. større end budget, hvilket skyldes at resultatet er t.kr. bedre end budget samt en positiv regulering af den indgåede renteswap på realkreditlånet på 130 t.kr. Soliditetsgraden udgør nu 25,8 % af de samlede aktiver, hvilket er en forbedring på 3,6 % i forhold til budget, og en forbedring på 10,2 % i forhold til Den samlede kortfristede gæld pr. 30. april 2012 udgør t.kr., hvilket er et fald på t.kr. i forhold til budget. Likviditetsgraden udgør 130,0 %, hvilket er en stigning på 14,0 % i forhold til budget, og et stigning på 32,9 % i forhold til Gennemsnitlige debitordage er opgjort til 23 dage mod 25 dage i budget. Gennemsnitlige kreditordage er opgjort til 20 dage mod 30 dage i budget. Generelt er opgørelsen behæftet med stor usikkerhed, idet en stor del af omsætningen og lønomkostningerne ikke indgår i beregningen, samt at kreditorer i et vist omfang først bogføres på betalingstidspunktet. Pengestrømsopgørelse, side 4 Pengestrømsopgørelsen udviser en positiv pengestrøm fra driftsaktiviteten år til dato på 660 t.kr., hvilket er t.kr. under budget. Heraf skyldes 2,8 mio. kr. for lidt udbetalt STÅ-tilskud i april måned. Beløbet er modtaget i juni måned. Likviditeten er år til dato forringet med 723 t.kr., hvilket er t.kr. under budget. Den samlede likvide beholdning pr. 30. april 2012 udgør t.kr., hvilket svarer til 67 % af den kortfristede gæld. Tillagt en kreditfacilitet på t.kr., som p.t. ikke er udnyttet, så er den samlede likviditetsreserve solid. Konklusion Samlet set udgør resultatet år til dato et overskud på t.kr., hvilket er t.kr. over budget. Resultatet anses som tilfredsstillende. XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 AARHUS N XXXTLF XXXFAX XXXMOB XXX XXXCVR XXXEAN XXXIBAN DK XXXSWIFT DABADKKKXXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO

10 Bilag C1. Månedsregnskab april 2012 DMJX 2012 April 1. Januar til 30. April Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Resultatopgørelse INDTÆGTER Stats- og kommunetilskud Salg af varer og tjenester Indtægter fra projekter Tilskud i alt INDTÆGTER I ALT Lønomkostninger Løn og pension til fastansatte VIP Løn og pension til fastansatte TAP Timelønnede, lærer, censorer mv Øvrige lønomkostninger Løn vedrørende projekter Undervisere, betalt pr. faktura Lønomkostninger i alt Dækningsbidrag Øvrige driftsudgifter Køb af konsulentbistand Rejse, ophold og repræsentation Undervisning og AV udstyr IT drift Salgs- og marketingomkostninger Øvrige personaleomkostninger Administrationsomkostninger Husleje mv Bygningsdrift Forsyning Udgifter til projekter Øvrige udgifter Øvrige driftsudgifter i alt EBITDA - Driftsresultat Af- og nedskrivninger i alt EBITA - Resultat før renter og skat Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger i alt EBT- Ordinært resultat Ekstraordinære poster i alt Årets resultat Finansielle nøgletal Dækningsbidrag 49,1% 48,4% 39,4% 0,8% 9,8% 47,2% 45,8% 41,9% 1,4% 5,3% EBITDA - Driftsresultat 22,5% 18,1% 9,1% 4,4% 13,4% 22,1% 18,1% 14,9% 4,0% 7,1% EBITA - Resultat før renter og skat 19,1% 14,6% 5,2% 4,5% 13,9% 18,3% 14,2% 11,2% 4,0% 7,1% EBT- Ordinært resultat 19,1% 14,6% 5,2% 4,5% 13,9% 17,9% 13,9% 10,8% 4,0% 7,2% Side 1

11 Bilag C1. Månedsregnskab april 2012 DMJX 2012 April 1. Januar til 30. April Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Balance AKTIVER Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Indretning af lokaler Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventer Anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT Varebeholdninger Forlaget Ajour bøger Varebeholdninger i alt Tilgodehavender Salg af varer og ydelser Kompensationsmoms UVM Periodiseret tilskud Mediehøjskolen Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender i alt Værdipapirer og likvide beholdninger Værdipapirer, obligationer Likvide beholdninger Værdipapirer/likvide beholdninger i alt OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Finansielle nøgletal Afkastningsgrad 12,2% 9,0% 7,1% 3,1% 5,1% Side 2

12 Bilag C1. Månedsregnskab april 2012 DMJX 2012 April 1. Januar til 30. April Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Balance PASSIVER Egenkapital Selskabskapital Regulering renteswap Overført resultat tidligere år Overført resultat indeværende år Egenkapital i alt Hensættelser Andre hensættelser Hensættelser i alt Langfristet gæld Kreditinstituttter Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Bankgæld Løn- og gageafhængig gæld Feriepengeforpligtelse ansatte Leverandører af varer og ydelser Udbetalte tilskud, igangv. projekter Afholdte omkostninger, igangv. projekter Mellemregning med UVM Moms og afgifter Anden gæld Forudbetalte tilskud Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT Finansielle nøgletal Forrentning af egenkapital 62,2% 50,8% 77,9% 11,4% -15,7% Soliditetsgrad 25,8% 22,2% 15,6% 3,6% 10,2% Likviditetsgrad 130,0% 116,0% 97,1% 14,0% 32,9% Debitordage (2) (10) Kreditordage (10) 13 Side 3

13 Bilag C1. Månedsregnskab april 2012 DMJX 2012 April 1. Januar til 30. April Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Pengestrømsopgørelse Driftsresultat Andre hensættelser Varebeholdninger Varedebitorer Kompensationsmoms UVM Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Løn og gageafhængige gældsposter Varekreditorer Igangværende tilskudsprojekter Mellemregning UVM Anden gæld Forudbetalte indtægter Pengestrøm fra driftsaktivitet før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Pengestrøm fra driftsaktivitet Ekstraordinære poster Pengestrøm fra driftsaktivitet Investering i immaterielle anlægsaktiver Investering i materielle anlægsaktiver Investering i finansielle anlægsaktiver Pengestrøm fra investeringsaktivitet Langfristet gæld Kapitalindskud/udlodning af udbytte Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider/bankgæld Likvider/bankgæld primo Likvider/bankgæld ultimo Likvider/bankgæld består af: Værdipapirer, obligationer Likvide beholdninger Bankgæld Likvider/bankgæld ultimo Side 4

14 Bilag C1. Månedsregnskab april 2012 DMJX 2012 April 1. Januar til 30. April Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Noter til resultatopgørelse Stats- og kommunetilskud Faglig basisbevilling Grundbevilling Tilskud til dækning af husleje Bygningstaxameter Taxameter grunduddannelse teori Taxameter grunduddannelse praktik Færdiggørelsestaxameter Fællesudgiftstaxameter Åben uddannelse/diplomuddannelse/jobcentre Internationalisering CJU/Cand Public Særlige midler Periodiseret tilskud Stats- og kommunetilskud i alt Salg af varer og tjenester Friplads midler Deltagerbetaling Salg af bøger, kopi og print Foredrag/oplæg og konsulentydelser Andre indtægter Salg af varer og tjenester i alt Indtægter fra projekter NJC, NMR og DUL projektmidler Indtægter fra overhead/adm. bidrag Internationale projekter Indtægter fra projekter i alt Tilskud EU tilskud Offentlig tilskud/fonde Private tilskud/fonde Tilskud i alt Personalelønninger Løn til fastansatte VIP Ø Kontraktsansatte undervisere * Løn til fastansatte TAP Timelønnede, TAP * Løn til timelærere * Løn til censorer * Pensionsbidrag VIP Ø Pensionsbidrag TAP Øvrige lønomkostninger Løn vedrørende projekter Undervisere, betalt pr. faktura * Personalelønninger i alt * timelønnede, lærer, censorer m.m. Side 5

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 30. september 2013 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. september 2013 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen

Dagsorden til møde i bestyrelsen 15. september 2015 Dagsorden til møde i bestyrelsen Til bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Dagsorden til møde i bestyrelsen tirsdag den 22. september 2015 kl. 10.15-13.00 på Campus Aarhus,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 19. august 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 24. juni 2014 Mødested: Campus Emdrup Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger]

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger] Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 [Institutionens navn] Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15 15. september 2014 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Mandag den 15. september 2014, kl. 15 Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster,

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K ÅRSREGNSKAB 2004 Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Vedtægt+for+Erhvervsakademiet+Lillebælt+

Vedtægt+for+Erhvervsakademiet+Lillebælt+ Bestyrelsesmødeden29/92014 Bilagpunkt3. VedtægtforErhvervsakademietLillebælt Kapitel1:Navn,hjemstedogformål 1.ErhvervsakademietLillebælterenselvstændiginstitutionindenfordenoffentligeforvaltningmed hjemstediodensekommuneiregionsyddanmarkogomfattetaflovomerhvervsakademierforvideregående

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0113

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Dagsorden. Valg af dirigent Valg af referent Formandsberetning

Dagsorden. Valg af dirigent Valg af referent Formandsberetning Generalforsamling 2015 Dagsorden Valg af dirigent Valg af referent Formandsberetning Pause Fastsættelse af kontingent Regnskab og budget Indkomne forslag Valg til bestyrelsen Valg af suppleanter Valg af

Læs mere