DANSK SKIBSFART Årsberetning 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SKIBSFART Årsberetning 2015"

Transkript

1 DANSK SKIBSFART Årsberetning 2015

2

3

4 FORENINGEN Danmarks Rederiforening blev grundlagt i 1884 og er den brancheorganisation, der varetager dansk rederierhvervs interesser i forhold til offentlige myndigheder og organisationer i nationale og internationale sammenhænge. Foreningen er samtidig arbejdsgiverorganisation og varetager overenskomster for søfarende beskæftiget i medlemsrederierne, herunder alle forhold omkring ansættelse, sikkerhed og træning. Danmarks Rederiforening er permanent repræsenteret i Bruxelles. Udover at servicere egne medlemmer betjener Rederiforeningen yderligere to foreninger; Bilfærgernes Rederiforening, som er en organisation for færger, samt Rederiforeningen af 2010, der er en organisation for den mindre og mellemstore skibsfart. BESTYRELSEN Claus V. Hemmingsen, Maersk Drilling (formand) Niels Smedegaard, DFDS (næstformand) Jacob Meldgaard, TORM Jan Kastrup-Nielsen, J. Lauritzen Mikael Skov, Hafnia Tankers DIREKTION Anne H. Steffensen (adm. direktør) HOVEDKONTORET Danmarks Rederiforening Amaliegade 33 DK-1256 København Tel: BRUXELLES-KONTORET Danmarks Rederiforening Avenue des Gaulois 34 BE-1040 Brussels Tel: +32 (0) DANSK SKIBSFART ÅRSBERETNING 2015 Udgivet af Danmarks Rederiforening Redaktionen er afsluttet den 10. april 2015 Redaktion: Kim Ege Møller og Søren Kitaj Design: Designbolaget Tryk: Narayana Press

5 4 FORORD 8 STATUS PÅ SKIBSFARTEN 12 INTERNATIONALE TENDENSER 14 TAL OG FIGURER 22 ARBEJDSMARKED OG KOMPETENCER 26 MILJØ OG KLIMA 30 UDPLUK FRA 2014/15

6 VI TAGER ET GLOBALT ANSVAR Danmark er i dag en betydende og internationalt anerkendt søfartsnation. Over hele kloden og alle døgnets timer fragter vores skibe forbrugsvarer, råstoffer, kemikalier og mange andre varer i alt op mod 10 procent af verdenshandlen. Vi er dermed afgørende for, at det globale samfund hænger sammen og udvikler sig. Vi bidrager desuden fra dansk side med at effektivisere skibsfarten, så klima- og miljøaftrykket minimeres, og transporten fra A til B kommer til at udgøre en stadig mindre del af en vares pris end den lille brøkdel, den allerede udgør. Det handler om at udvise ansvarlighed og at tage ansvar. Det gør man i danske rederier og i den stærke maritime klynge, vi har opbygget. Vores stærke værdier er fundamentet for vores succes. I Danmark står vi igen og igen overfor valget: Vil vi lægge os i andres kølvand, hvilket er let og uforpligtende, eller vil vi have ambitioner om lige frem at lave kølvandet altså at tage et globalt ansvar og sætte kursen? I oktober 2014 afholdt Danmark i et offentligt-privat partnerskab mellem Danmarks Rederiforening, Danske Maritime og Søfartsstyrelsen og med støtte fra en række maritime fonde Danish Maritime Days. Over en uge løb mere end 50 maritime events af stablen over hele landet, heriblandt det maritime topmøde Danish Maritime Forum. Målet var, og vil også være det de kommende år, at samle de mest betydningsfulde personer omkring den maritime verden for at arbejde med de fælles udfordringer og muligheder, vi alle står over for de kommende år og årtier, herunder hovedspørgsmålet: Hvordan håndterer vi, at verdenshandlen hvoraf 90 procent transporteres til søs forventes at vokse til den dobbelte størrelse i løbet af de kommende 15 år. Danish Maritime Days har bidraget til at understrege Danmarks stærke position som skibsfartsnation, en position som vi aldrig kan og må tage for givet. For skibsfarten er i konstant forandring. Konkurrencen er skærpet i de senere år. 4 Læs mere på

7 Flere flag og søfartsnationer opruster for at tiltrække rederiaktivitet og udbygge deres maritime klynger. Lever de danske rammevilkår og forhold for maritime virksomheder ikke op til, hvad konkurrerende lande kan tilbyde, er det nemt af flage ud. Den risiko er i øjeblikket til stede inden for særligt offshore-skibsfart. På samme måde kan et godt maritimt klima tiltrække udenlandske operatører til Danmark, hvilket vi har set flere positive eksempler på det seneste år. Skibsfarten har gode vilkår i Danmark, hvilket i høj grad skyldes et enestående samarbejde mellem regeringen, oppositionen og erhvervet. De maritime vækstplaner er gode eksempler på initiativer, der er med til at fjerne knaster i det daglige arbejde og sikre nødvendige, langtidsholdbare rammer for virksomheder i Det Blå Danmark. Danmarks Rederiforening har for nylig taget hul på en ny strategi for de kommende år, der bl.a. har som mål, at Danmark skal være blandt verdens fem førende skibsfartsnationer, når det gælder opereret tonnage. Ved at fastholde og udbygge vores i forvejen stærke globale position får vi en endnu mere betydende global stemme, en stemme som der allerede i dag bliver lyttet til, fordi vi bliver opfattet som saglige og ansvarlige. Skibsfarten bidrager massivt til dansk økonomi og beskæftigelse, og vi har aldrig haft en større danskflaget flåde end nu. Der arbejder mere end veludannede og kompetente personer i Det Blå Danmark, skibsfarten står for mere end 20 procent af den danske eksport, og løn og skattebidrag ligger væsentligt over gennemsnittet. En endnu stærkere international position vil betyde endnu flere ansatte på danske skibe og på rederikontorerne i Danmark og i verdens maritime hovedstæder. Det er godt for skibsfarten og for Danmark. Claus V. Hemmingsen Formand Årsberetning 2015 Anne H. Steffensen Adm. direktør 5

8

9

10 STATUS PÅ SKIBSFARTEN Dansk skibsfart bidrager til både vækst og velstand i Danmark og skaber international vækst og udvikling. Rederiforeningen arbejder hele tiden og på mange forskellige områder for at gøre det så attraktivt som muligt at drive rederi i Danmark. Foreningen har de seneste år brugt mange kræfter på de erhvervspolitiske rammer om dansk skibsfart og på at følge op på regeringens maritime vækstplan, bl.a. gennem fokus på offshore-aktiviteter. Rammerne er nemlig afgørende, for at det meget store vækstpotentiale, der er inden for specielt opsætning og servicering af havvindmøller, kan ende som ordrer hos danske rederier og dermed som vækst og beskæftigelse i Danmark. HØJDEPUNKTER 2014/15 Den danske handelsflåde tæller 658 skibe og er med sine 14,6 mio. bruttoton (BT) og 16,6 mio. dødvægtston (DWT) større end nogensinde. Den positive udvikling skyldes bl.a. nybygninger, men også at udenlandske rederier i stigende grad etablerer sig i Danmark. For tredje år i træk har danske rederier slået rekorden for valutaindsejlingen, der i 2014 var på 204,5 mia. kr. Én af de største satsninger for Det Blå Danmark Danish Maritime Days blev gennemført med stor succes i oktober Mere end 50 maritime events og det maritime topmøde Danish Maritime Forum, hvor 200 førende CEO s, eksperter og beslutningstagere arbejdede kreativt og nytænkende på at løse skibsfartens største globale udfordringer, bidrog til at understrege Danmarks position som en betydende skibsfartsnation. 8 Stort set alle initiativer i regeringens maritime vækstplan fra 2012 er blevet realiseret. Det konstruktive samarbejde mellem branchen, myndigheder og politikere har bidraget til at gøre det attraktivt at drive skibsfart i Danmark. Læs mere på

11 En trinvis liberalisering af det danske lodssystem frem mod 2020 forventes at føre til lavere priser uden at gå på kompromis med sikkerheden. Det brede samfundspartnerskab Blue INNOship, der over fire år skal udvikle konkrete, grønne løsninger, der kan skabe innovation, vækst og beskæftigelse i Danmark, er blevet realiseret, bl.a. ved at modtage 50 mio. kr. i støtte fra Danmarks Innovationsfond. Det samlede budget er ca. 100 mio. kr. MÅL FOR 2015/16 En ny vækstplan med involvering af Det Blå Danmark kan sætte fokus på yderligere områder, der kan gøre det lettere, smidigere og mere attraktivt at være rederi i Danmark samt foreslå tiltag, der kan skabe yderligere vækst og beskæftigelse. Offshore er et fokusområde for et stigende antal danske rederier. For at sikre at det store vækstpotentiale forløses de kommende år, er det fornuftigt og nødvendigt, at man udvider DIS-skatteordningen til også at omfatte ansatte på alle specialfartøjer inden for offshore, samt at borerigge og -skibe omfattes af tonnageskatteordningen. At tage flere skridt i retning af frihandelsaftaler og generelt nedbryde handelsbarrierer. At arbejde for et velfungerende indre marked også for nærskibsfarten i EU. At tydeliggøre Det Blå Danmarks profil og vigtigheden af den maritime klynges og skibsfartens betydning for dansk økonomi og beskæftigelse over for alle typer af interessenter. Årsberetning

12

13

14 INTERNATIONALE TENDENSER Kun ganske få procent af danske rederiers samlede aktiviteter har tilknytning til Danmark, og tre fjerdedele foregår uden for Europa. Rederiforeningen er derfor internationalt orienteret og arbejder for smidigere samhandel, for at nedbryde handelsbarrierer og for at løse internationale udfordringer som pirateri og korruption. HØJDEPUNKTER I 2014/15 Den nye danske piratstrategi for udvider sit fokus til også at omfatte Guineabugten og går dermed hånd i hånd med EU s strategi. Det er et godt og rigtigt skridt, da angreb ud for Vestafrikas kyst koster menneskeliv og i stigende grad begrænser handlen og den regionale udvikling samt koster rederierne store summer i sikkerhedsforanstaltninger. Danmark har åbnet ambassader og handelskontorer i Nigeria, Colombia, Filippinerne og Burma alle vigtige lande for dansk skibsfart. Rederiforeningen var i september 2014 med til at stifte det økonomiske råd Arctic Economic Council, som skal bidrage til at skabe vækst i arktiske områder under hensyntagen til miljø og lokalbefolkning. 12 IMO s søsikkerhedskomité, MSC, har i slutningen af 2014 vedtaget Polarkoden, som omfatter alt fra konstruktion af skibe, uddannelse af besætning og bedre koordination af eftersøgning og redning. Rederiforeningen har været i løbende og tæt dialog med Søfartsstyrelsen for at sikre tilpas strenge krav, men også at koden bliver operationel. Læs mere på

15 MÅL FOR 2015/16 Bådflygtninge i Middelhavet er en voksende udfordring også for skibsfarten. I 2014 samlede danske skibe mere end nødstedte flygtninge op. Det er afgørende, at det internationale samfund tager det nødvendige ansvar ved at sikre tilstrækkelig patruljering og ved at forsøge at løse de bagvedliggende problemer. Rederiforeningen og en række medlemmer er via antikorruptionsnetværket MACN tæt involveret i arbejdet med at komme global korruption til livs. Foreningen vil fremover intensivere arbejdet med antikorruption og i det hele taget yderligere udbrede foreningens CSR-initiativer. Fortsat fokus på at bekæmpe pirateri ud for Øst- og Vestafrika. Årsberetning

16 TAL OG FIGURER 2015

17 MILJØ & KLIMA SKIBSFARTENS UDLEDNING AF SVOVL INDEXTAL KYSTNÆRE OMRÅDER (SECA-OMRÅDER), FX. NORDSØEN OG ØSTERSØE GLOBALT SKIBSFARTENS ANDEL AF DEN GLOBALE TRANSPORT AF VARER INTERNATIONAL SKIBSFART: 90% ANDRE TRANSPORTFORMER: 10% INTERNATIONAL SKIBSFART ANDEL AF DEN SAMLEDE GLOBALE CO2 -UDLEDNING Ki GH

18 DANSK SKIBSFART DEN DANSKFLAGEDE HANDELSFLÅDE APRIL 2015 ANTAL SKIBE MIO. TDW ANTAL SKIBE MIO. TDW. 0 EN TS 007: 2,8% 2,2% SKIBSFARTENS VALUTAINDSEJLING I MIA. DKK 204, : ilde: Third IMO HG Study 2014 SKIBSFARTENS ANDEL AF DEN DANSKE EKSPORT 20%

19 ANTAL PERSONER, DER FØLGER DET BLÅ DANMARKS REKRUTTERINGSINDSATS WORLD CAREERS PÅ FACEBOOK. PR VERDENSHANDELSFLÅDENS FORDELING EFTER OPERATØR APRIL 2015 ARBEJDE & UDDANNEL REDERIBESKÆFTIGELSEN I DANM I 2014 ØVRIGE SØFARENDE TYSKLAND 6% SINGAPORE 6% SYDKOREA 5% DANMARK 4% USA 6% EU / EØSSØFARENDE KINA 8% JAPAN 11% GRÆKENLAND 12% ANDRE 42% ANSATTE I HELE DET BLÅ DANMARK DANSK KONTROLLERET SKIBSFART APRIL 2015 MIO. TDW (DIREKTE) 60 LØN & SKA (1.000 KR) (INDIREKTE) 20 0 DANSK FLAG ANDRE INDFLAG CHARTRET TOTAL = O

20 LSE MARK OG PÅ DANSK-FLAGEDE SKIBE DANSKE SØFARENDE OFFICERER MENIGE STUDERENDE KONTORANSATTE I DANMARK KONTORANSATTE I DANMARK ATTEBETALINGER I DET BLÅ DANMARK I 2013 OLIE OG GAS SKIBSBYGNING INDKOMST SKIBSFART UDSTYR HJÆLPEVIRKSOMHED BETALT SKAT DET BLÅ DANMARK DANMARK I ALT Kilde: Beskæftigelse og Produktion i Det Blå Danmark (2014)

21

22

23

24 ARBEJDSMARKED OG KOMPETENCER Kompetente og konkurrencedygtige medarbejdere er en hjørnesten i dansk skibsfart. Det gælder såvel til søs som i land. De særlige danske kompetencer opvejer ofte en højere aflønning, men er under pres fra andre lande, som har stigende fokus på uddannelse og kompetencer. Derfor skal uddannelsesmulighederne og -niveauet løbende justeres, og vi skal sikre, at de rette unge mennesker bliver bekendt med de mange karrieremuligheder i Det Blå Danmark. HØJDEPUNKTER I 2014/15 43 shipping-trainees begyndte i efteråret 2014 på Rederiforeningens internationale trainee-uddannelse The Commercial Shipping Program og første hold dimitterede fra det toårige uddannelsesforløb. Danmark har med start fra efteråret 2014 fået en bacheloruddannelse i shipping på Copenhagen Business School (CBS). Der har været stor efterspørgsel efter uddannelsen, som Rederiforeningen har været med til at udvikle, og antallet af optagne bliver allerede fra efteråret 2015 fordoblet fra 25 til 50. Overenskomsterne for danske officerer (maskinmestre, cateringofficerer, maskinister og elektrikere) er blevet fornyet for en 3-årig periode på et tilfredsstillende niveau. Der er indgået aftale med Maskinmestrenes Forening, om at maskinmestre uden sejltid kan ansættes på elevlignende vilkår, frem til de kan gå selvstændig vagt. Det giver mulighed for at uddanne flere maskinmestre, hvilket branchen efterspørger. Overenskomsterne for indiske officerer og menige er blevet fornyet for en 3-årig periode på et tilfredsstillende økonomisk niveau. 22 Der er indgået aftale med Maritime Academy of Asia and the Pacific på Filippinerne om etablering af særlige DIS officersklasser med henblik på at sikre tilgang af kvalificerede filippinske officerer, som kender de danske værdier og kvalitetskrav. Læs mere på

25 Det Blå Danmarks rekrutteringsindsats World Careers har formået at øge antallet af følgere på Facebook fra 400 i foråret 2013 til mere end Dermed har World Careers en god og stadigt voksende platform til at ramme målgruppen, hvor de ofte befinder sig; på de sociale medier. Rederiforeningen har for første gang foretaget egen opgørelse over antal og nationalitet på de beskæftige på danske skibe og rederikontorer via tal fra 124 danske rederier. Beskæftigelsesundersøgelsen foretages fremover årligt, så man kan følge udviklingen. MÅL FOR 2015/16 Rederiforeningen arbejder for at forenkle de overenskomstmæssige og administrative rammer for beskæftigelsen af søfarende på danske skibe, samt tage initiativer der tager højde for, at et stigende antal søfarende håndteres af ship management-firmaer. Danske rederier vil arbejde for at øge antallet af uddannelsespladser til søs, herunder også på fremmedflagede skibe og offshore-fartøjer. Under den sociale dialog i EU er der opnået enighed mellem den europæiske rederiforening og den europæiske fagbevægelse om en aftale, der sikrer en balanceret udvidelse af en række direktiver på det sociale område. Der er tale om direktiver, som ikke tidligere har omfattet søfarende. Erhvervets parter har fundet et kompromis, der på den ene side styrker de søfarendes rettigheder og på den anden side tager højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for medarbejdere på skibe. Det skal nu sikres, at både Parlamentet og Rådet implementerer aftalen og respekterer den balance, der ligger i aftalen, hvilket forventes at ske inden udgangen af Årsberetning

26

27

28 MILJØ OG KLIMA Skibsfarten er den klart mest klimavenlige transportform, og i det hele taget er skibsfartens miljøaftryk lille sammenlignet med fx fly, lastbil og tog. Men da 90 % af verdens varer transporteres til søs, har skibsfarten et naturligt ansvar for at sikre et fortsat fokus på vores omgivelser. Rederiforeningen arbejder for at hæve barren, men det er afgørende, at nye miljøkrav gælder globalt, og at håndhævelsen prioriteres, så man ikke straffes på bundlinjen for at være grøn, og miljøgevinsten udebliver. HØJDEPUNKTER I 2014/15 De nye svovlkrav, der kræver at skibe i særlige miljøfølsomme områder som Østersøen og Nordsøen sænker deres svovludledning fra max. 1 % til max. 0,1 %, trådte i kraft 1. januar Rederiforeningen støtter grundlæggende op om initiativer, der tager de nødvendige hensyn til mennesker og miljø, og har gennem hele året arbejdet for at sikre konkret og tilstrækkelig håndhævelse af de nye krav. EU har vedtaget den såkaldte MRV-forordning (monitorering, rapportering og verificering), som fra 2018 betyder, at skibe, der sejler til og/eller fra europæiske havne, skal indrapportere deres brændstofforbrug og transportarbejde, dvs. godsmængden. Forordningen er baseret på Rederiforeningens model. Danske rederier har siden 2008 frivilligt indrapporteret deres brændstofforbrug til foreningen og fra 2013 også transportarbejdet. Siden 2008 har danske rederier nedsat den samlede, relative CO2-udledning med næsten 40 %. MÅL FOR 2015/16 26 Rederiforeningen arbejder aktivt for, at Danmark og andre betydende lande ratificerer Hong Kong-Konventionen, som vil sikre ansvarlig ophugning af skibe på globalt plan. Indtil konventionen får tilstrækkelig opbakning, anbefaler foreningen, at medlemmerne frivilligt følger konventionens retningslinjer. Læs mere på

29 DEN DANSKE HANDELSFLÅDES CO2-UDLEDNING (MIO. TON / PROCENT) (FIGUR 1) Rederiforeningen arbejder for at undgå en EU-ophugningsfond, som på trods af flagneutralitet vil være konkurrenceforvridende for de rederier, der ophugger få skibe, herunder danske rederier. EU s MRV-system bør løftes op til global IMO-lovgivning, så det får den fulde effekt på skibsfartens klimaaftryk. Rederiforeningen arbejder fortsat for at sikre tilstrækkelig håndhævelse af de nye svovlkrav, ikke mindst internationalt, da der er mange penge sparet i brændstof ved ikke at overholde kravene. Ballastvand-konventionen bør snarest ratificeres, men mangler fortsat nogle få procent af verdenstonnagen. Rent praktisk er det vigtigt med typegodkendelser af ballastvandsystemer, som virker. Desuden arbejder Rederiforeningen for at sikre fritagelser for nærskibsfarten DØDVÆGTSTONNAGE I MIO. TON RELATIV REDUKTION I PROCENT CO2 EMISSIONER I MIO. TON UDVIKLING I KLIMAEFFEKTIVITET INDEXTAL (FIGUR 2) Samlet opereret dødvægt Samlet transportarbejde Gennemsnitligt transportarbejde pr. ton dødvægt SKIBSFARTEN ØGER EFFEKTIVITETEN Danske rederier har siden 2008 indrapporteret deres CO2-udledning til Danmarks Rederiforening. På grund af en række brændstofreducerende initiativer er den samlede relative CO2-udledning faldet med 37 % siden 2008 (figur 1). For at få et mere retvisende billede af udviklingen i skibsfartens klima-effektivitet, er man dog nødt til at medtage transportarbejdet, altså den transporterede godsmængde x distancen. Dette har danske rederier indrapporteret til Rederiforeningen siden Fra 2013 til 2014 har dansk skibsfart øget sin effektivitet fra index 100 til index 106,8 (figur 2).

30

31

32 UDPLUK FOR 2014/15 MAJ 2014 JUNI 2014 Søfartsprisen, som bliver uddelt af Rederiforeningen, gik i 2014 til M/S Museet for Søfart og arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group. Første hold fra Rederiforeningens 2-årige shipping-trainee-uddannelse The Commercial Shipping Program dimitterede i juni JUNI 2014 ANTALLET AF OFFSHOREUNDERSØGELSER PÅ REDERIFORENINGENS LÆGEKONTOR I ANTALLET AF DANSKE SUNDHEDSBEVISER UDSTEDT AF LÆGEKONTORET I JUNI 2014 Rederiforeningen var repræsenteret på Folkemødet i Allinge i juni, bl.a. med en debat om vækst, hvor en række politikere, herunder erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S), deltog. 30 NY FORMAND Adm. direktør i Maersk Drilling, Claus V. Hemmingsen, blev på et rederimøde 3. december 2014 formelt valgt som ny formand for Danmarks Rederiforening. Hemmingsen overtog midlertidigt posten i juni 2014, hvor Carsten Mortensen stoppede som formand, fordi han fratrådte sin stilling i D/S NORDEN. Læs mere på

33 NOVEMBER 2014 Rederiforeningen fremlagde i november 2014 en ny strategi for med titlen Gøre en god rederiforening bedre. OKTOBER 2014 Under Danish Maritime Days i oktober satte Rederiforeningen via en række debatter og seminarer fokus på pirateri, energieffektivitet, offshore, arbejdskraft og korruption i skibsfarten. MARTS 2015 Hvordan fastholder danske virksomheder førerpositionen inden for såvel produktion som opsætning og servicering af havvindmøller? Det spørgsmål satte Rederiforeningen sammen med Vindmølleindustrien til debat på den førende globale offshore-konference, EWEA OFFSHORE 2015, der i marts måned blev afholdt i Bella Center. Foreningen har opstillet fem strategiske pejlemærker; 1: Konkurrencedygtige rammebetingelser for rederier i Danmark. 2: Sikre et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere. 3: Tydeliggøre skibsfartens store værdi for samfundet. 4: En offensiv tilgang til klima- og miljøregulering. 5: Sikre at Rederiforeningen løbende har de rette kompetencer til at afdække rederiernes behov. 777 KURSISTER FORDELT PÅ 146 KURSER DELTOG I 2014 I REDERIFORENINGENS LEDERKURSER. MARTS 2015 Den europæiske rederiforening ECSA samlede i marts 2015 de europæiske rederier, politikere og embedsmænd til fire dages debat i Bruxelles om udviklingen af den europæiske skibsfart European Shipping Week. Rederiforeningen bidrog bl.a. med en debat om pirateri sammen med MEP erne Bendt Bendtsen (K) og Ole Christensen (S). Årsberetning

34 MEDLEMMER AF DANMARKS REDERIFORENING A.P. Møller Mærsk A/S Corral Line TORM A/S BB Danmark A/S DFDS A/S Mærsk Olie og Gas A/S Dampskibsselskabet Norden A/S Hess Denmark ApS J. Lauritzen A/S Clipper Group A/S Hafnia Tankers Shipholding Kirk Shipping A/S Magellan & Meridian Spirit ApS Copenship A/S Fjord Line Danmark A/S Nordic Shipholding A/S Uni-Tankers A/S Ultrabulk Shipping A/S KNOT Management Denmark A/S Navision Shipping Company A/S Stena RoRo A/S Dannebrog Rederi A/S herning shipping a.s. Dansk Rederi A/S Royal Arctic Line A/S Falcon Maritime A/S Nordic Tankers A/S Monjasa A/S VT Shipping A/S T.K.B. Shipping Viking Supply Ships A/S XO Shipping A/S Dong Energy Thermal Power A/S Container Shipping A/S Ultragas ApS Investeringsgruppen Danmark A/S ALBA Tankers A/S Erria A/S Stena Line A/S Nordic Bulk Carriers A/S Evergas A/S Rohde Nielsen A/S Axis Offshore A/S Unifeeder A/S Svitzer A/S 32 Læs mere på

35

36

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, Danmarks R ederiforening Etableret 1884 100 rederier Branche- og arbejdsgiverorganisation I Bruxelles siden 1989 Maritimt hus Organisationsdiagram

Læs mere

Dansk handelsflåde vokser fortsat

Dansk handelsflåde vokser fortsat OBS: Kompas bliver digitalt fra 1. september - læs mere på bagsiden. No. 7 Dansk handelsflåde vokser fortsat Nøgletal Antallet af skibe under dansk flag har nået et nyt højdepunkt, viser opgørelse fra

Læs mere

Danish Maritime Forum åbnes af Kronprinsen

Danish Maritime Forum åbnes af Kronprinsen OBS: Kompas bliver digitalt fra 1. september - læs mere på bagsiden. No. 8 Danish Maritime Forum åbnes af Kronprinsen DMD Når Danish Maritime Forum slår dørene op den 8.-9. oktober, er det med et royalt

Læs mere

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser Miljøministeriet Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark 14. marts 2012 Det Blå Danmark er en af Danmarks

Læs mere

Tilfredsstillende kompromis om NOx-regler

Tilfredsstillende kompromis om NOx-regler Tilfredsstillende kompromis om NOx-regler Miljø Medlemslandene i IMO s Miljøkomité har indgået NOx-udstyr installeret. et kompromis om den kommende NOx-lovgivning. Rederiforeningen er tilfreds med resultatet.

Læs mere

Polarkoden: Det hårde arbejde er overstået

Polarkoden: Det hårde arbejde er overstået Polarkoden: Det hårde arbejde er overstået Arktis Arbejdet med den såkaldte polarkode, som skal regulere skibsfarten i de polare farvande, er tæt på at være færdigt. Nu mangler blot finjusteringen. Som

Læs mere

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø, Hotel Nyborg Strand, 26.-27. august 2010 Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Henrik Sornn-Friese Center for Shipping

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Søfartsstyrelsen har registreret følgende aftaler i hovedoverenskomster, særoverenskomster og i lokale

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011 FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR DEN 15. MARTS 2011 HOTEL NIELS JUHL, KØGE Foredragsholderne: Gustav Schmidt Hansen Næstformand, Maskinmestrenes Forening 1978: Maskinmestereksamen, Esbjerg 1982:

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Nyt på foreningens hjemmeside

Nyt på foreningens hjemmeside Nr. 10 21. august 2007 INDHOLD: Nyt på foreningens hjemmeside... 1 Årsmøde i Korsør... 1 TutorShip eksamensresultater... 2 Udbud om sømotorveje i Nordsøområdet... 4 Møde i IMO s Havmiljøkomite... 5 Nyt

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Worldcareers Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Agenda - Generelt om kampagnen - Strategi - Materiale - Medievalg - Aktiviteter Kort om mig Martin Fyrst Jakobsen Historik: 1999 2002 HTX i Århus

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Bestyrelsesformand: Cantion A/S, Fonden Kattegat Silo, Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S, J. Lauritzen A/S, Kayxo A/S, NanoNord A/S

Bestyrelsesformand: Cantion A/S, Fonden Kattegat Silo, Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S, J. Lauritzen A/S, Kayxo A/S, NanoNord A/S Bilag 1 Kandidatliste Bestyrelsen Bent Østergaard Fødselsdato: 5. oktober 1944 Indtrådt i bestyrelsen: 1. april 2009 Genvalgt: 2011 Formand for Nomineringsudvalget og vederlæggelsesudvalget Direktionshverv:

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Status på arbejdet i IMO og ESSF Samarbejde mellem danske myndigheder Kosan Crisplant den 27. november 2014 Palle Kristensen Søfartsstyrelsen Indhold

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af v/ Jan Mayland - Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af projektet - Sammenligningen - Den attraktive

Læs mere

Odense Havn og Lindø Industripark A/S

Odense Havn og Lindø Industripark A/S Odense Havn og Lindø Industripark A/S Historie 1918 Odense Staalskibsværft blev grundlagt som et personligt ejet firma af A.P. Møller 1959 Indvielse af Lindø Skibsværft ved Statsminister H.C. Hansen 2009

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

Vækstteamet for Det Blå Danmark ANBEFALINGER. Denmark The Core of Maritime Europe. Commerce, Competence & Cooperation

Vækstteamet for Det Blå Danmark ANBEFALINGER. Denmark The Core of Maritime Europe. Commerce, Competence & Cooperation Vækstteamet for Det Blå Danmark ANBEFALINGER Denmark The Core of Maritime Europe Commerce, Competence & Cooperation Anbefalinger fra vækstteamet for Det Blå Danmark Forord... 1 1. Vækstteamets vision...

Læs mere

Nr. 1 5. årgang Juni 2015. Skibsfarten

Nr. 1 5. årgang Juni 2015. Skibsfarten Nr. 1 5. årgang Juni 2015 Skibsfarten Indhold Redaktørens klumme.............3 Medlemsportrættet: Svendborg Bugser kigger fremad....4 Nyt fra Udligningskontoret: Endelig afregning 2014..........7 Interview:

Læs mere

Kl. 9.30 11.30 Central Denmark EU Office (CDEU). Avenue de Tervueren 35, B-1040 Bruxelles

Kl. 9.30 11.30 Central Denmark EU Office (CDEU). Avenue de Tervueren 35, B-1040 Bruxelles Notat Dato: Juni 2015 Reference: Inger Nehm Tlf: 8959 1008 E-mail: inbn@norddjurs.dk Journalnr.: 54051/15 Økonomiudvalgets studietur til Bruxelles 5. 7. maj 2015 Referat ONSDAG 6. MAJ 2015 Kl. 9.30 11.30

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

Vækstteamets SWOT-analyse

Vækstteamets SWOT-analyse SEKRETARIATET FOR VÆKSTTEAMET FOR DET BLÅ DANMARK Vækstteamets SWOT-analyse 12. juli 2012 Som udgangspunkt for arbejdet i vækstteamet for Det Blå Danmark har teamet udarbejdet en kort SWOT-analyse, der

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Notat udarbejdet af Oxford Research A/S for Danmarks Maritime Klynge December 2012 Forfatter: c Sidst gemt: 27-02-2013 21:40:00 Sidst udskrevet: 27-02-2013 21:40:00

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Unifeeder Group Established in 1977 in Aarhus, Denmark Europe's largest and best connected feedering and shortsea

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2013 SWD(2013) 236 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Vær klar til at leve op til de kommende miljøkrav med landestrøm

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

Forskning, udvikling, demonstration og innovation i Det Blå Danmark - Status

Forskning, udvikling, demonstration og innovation i Det Blå Danmark - Status Forskning, udvikling, demonstration og innovation i Det Blå Danmark - Status Den Blå Konference 4. december 2009 Ved Mogens Schrøder Bech Søfartsstyrelsen Disposition Maritim sundheds- og sikkerhedsforskning

Læs mere

Årsberetning. foto: Dansk sejlunion

Årsberetning. foto: Dansk sejlunion Årsberetning 2011 A/S Dampskibsselskabet TORM s Understøttelsesfond foto: Dansk sejlunion Fonden og årets resultat Fondens resultat før skat blev i 2011 på 1,9 mio. kr. mod 6,9 mio. kr. i 2010. fondens

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Nr. 2 5. årgang September 2015. Skibsfarten

Nr. 2 5. årgang September 2015. Skibsfarten Nr. 2 5. årgang September 2015 Skibsfarten Indhold Redaktørens klumme.............3 Medlemsportrættet: Med olie på gas..............4 Over 80 arrangementer under Danish Maritime Days.......6 Interview:

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi Chief Specialist Jakob Buus Petersen Miljø og omkostningsbesparelser PAGE 2 : Ship Engineering New-building projects Engine Electrical Hull

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område 1. udgave - Juni 2009 Forord Er du omfattet af en overenskomst med tilknytning til en af de kompetenceudviklingsfonde, der er etableret indenfor det maritime

Læs mere

2013 i hovedtræk. portesbjerg.dk ESBJERG HAVN

2013 i hovedtræk. portesbjerg.dk ESBJERG HAVN 2013 i hovedtræk portesbjerg.dk ESBJERG HAVN Indledning Esbjerg Havn forventer fortsat vækst 2013 overgik vores forventninger og alle tidligere års resultater på både top- og bundlinje. Årsagen er vækst

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Årsberetning. foto: Mogens Hansen, Dansk sejlunion

Årsberetning. foto: Mogens Hansen, Dansk sejlunion Årsberetning 2012 A/S Dampskibsselskabet TORM s Understøttelsesfond foto: Mogens Hansen, Dansk sejlunion Fonden og årets resultat Fondens resultat før skat blev i 2012 et underskud på 0,8 mio. kr. mod

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 JEPPE JESSEN, CEO / JRJ@CORVENAS.COM / +45 22 93 25 96 HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 CORVENAS 1 DAGENS EMNER Er der interesse

Læs mere

Få firmaets næste maskinmester i praktik

Få firmaets næste maskinmester i praktik Få firmaets næste maskinmester i praktik KONTAKT Hånbækvej 54 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.nu Introduktion Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse,

Læs mere

ANALYSE AF RAMMEBETINGELSERNES BETYDNING FOR TILTRÆKNING AF SHIPMANAGEMENTVIRKSOMHEDER TIL DANMARK

ANALYSE AF RAMMEBETINGELSERNES BETYDNING FOR TILTRÆKNING AF SHIPMANAGEMENTVIRKSOMHEDER TIL DANMARK ANALYSE AF RAMMEBETINGELSERNES BETYDNING FOR TILTRÆKNING AF SHIPMANAGEMENTVIRKSOMHEDER TIL DANMARK Per Nykjaer Jensen SeaMall, August 2013 Indledning Danmark har en meget stærk maritim klynge, men der

Læs mere

REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG

REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 378 Offentligt NOTAT J.nr. MST-719-00054 Ref. ANNSC/SORNM Den 21. maj 2012 REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser 2 historier fra det virkelige liv: Dansk virksomhed med produktion i Polen Polsk virksomhed med salg i Danmark og Skandinavien Jens-Chr. Møller BIC

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Eneste danske firma på syv kontinenter: Knud E. Hansen - dansk

Eneste danske firma på syv kontinenter: Knud E. Hansen - dansk Af Finn Bruun Eneste danske firma på syv kontinenter: Knud E. Hansen - dansk skibsdesign i verdensklasse Det innovative skibsdesignfirma Knud E. Hansen A/S med hovedkontor i Helsingør og afdeling på Lindø

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv 13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv v/ Tony Lai 15.30: Tak for i dag København 28.06.2013

Læs mere

Side 1 Uge 27// juli // 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 27// juli // 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 27// juli // 2010 EU-SPOT Uge 27 // juli // 2010 Side 2 Uge 27// juli // 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor med Bruxelles Talk, partnersøgninger, indkaldelser, EU-programmer og

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere