DANSK SKIBSFART Årsberetning 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SKIBSFART Årsberetning 2015"

Transkript

1 DANSK SKIBSFART Årsberetning 2015

2

3

4 FORENINGEN Danmarks Rederiforening blev grundlagt i 1884 og er den brancheorganisation, der varetager dansk rederierhvervs interesser i forhold til offentlige myndigheder og organisationer i nationale og internationale sammenhænge. Foreningen er samtidig arbejdsgiverorganisation og varetager overenskomster for søfarende beskæftiget i medlemsrederierne, herunder alle forhold omkring ansættelse, sikkerhed og træning. Danmarks Rederiforening er permanent repræsenteret i Bruxelles. Udover at servicere egne medlemmer betjener Rederiforeningen yderligere to foreninger; Bilfærgernes Rederiforening, som er en organisation for færger, samt Rederiforeningen af 2010, der er en organisation for den mindre og mellemstore skibsfart. BESTYRELSEN Claus V. Hemmingsen, Maersk Drilling (formand) Niels Smedegaard, DFDS (næstformand) Jacob Meldgaard, TORM Jan Kastrup-Nielsen, J. Lauritzen Mikael Skov, Hafnia Tankers DIREKTION Anne H. Steffensen (adm. direktør) HOVEDKONTORET Danmarks Rederiforening Amaliegade 33 DK-1256 København Tel: BRUXELLES-KONTORET Danmarks Rederiforening Avenue des Gaulois 34 BE-1040 Brussels Tel: +32 (0) DANSK SKIBSFART ÅRSBERETNING 2015 Udgivet af Danmarks Rederiforening Redaktionen er afsluttet den 10. april 2015 Redaktion: Kim Ege Møller og Søren Kitaj Design: Designbolaget Tryk: Narayana Press

5 4 FORORD 8 STATUS PÅ SKIBSFARTEN 12 INTERNATIONALE TENDENSER 14 TAL OG FIGURER 22 ARBEJDSMARKED OG KOMPETENCER 26 MILJØ OG KLIMA 30 UDPLUK FRA 2014/15

6 VI TAGER ET GLOBALT ANSVAR Danmark er i dag en betydende og internationalt anerkendt søfartsnation. Over hele kloden og alle døgnets timer fragter vores skibe forbrugsvarer, råstoffer, kemikalier og mange andre varer i alt op mod 10 procent af verdenshandlen. Vi er dermed afgørende for, at det globale samfund hænger sammen og udvikler sig. Vi bidrager desuden fra dansk side med at effektivisere skibsfarten, så klima- og miljøaftrykket minimeres, og transporten fra A til B kommer til at udgøre en stadig mindre del af en vares pris end den lille brøkdel, den allerede udgør. Det handler om at udvise ansvarlighed og at tage ansvar. Det gør man i danske rederier og i den stærke maritime klynge, vi har opbygget. Vores stærke værdier er fundamentet for vores succes. I Danmark står vi igen og igen overfor valget: Vil vi lægge os i andres kølvand, hvilket er let og uforpligtende, eller vil vi have ambitioner om lige frem at lave kølvandet altså at tage et globalt ansvar og sætte kursen? I oktober 2014 afholdt Danmark i et offentligt-privat partnerskab mellem Danmarks Rederiforening, Danske Maritime og Søfartsstyrelsen og med støtte fra en række maritime fonde Danish Maritime Days. Over en uge løb mere end 50 maritime events af stablen over hele landet, heriblandt det maritime topmøde Danish Maritime Forum. Målet var, og vil også være det de kommende år, at samle de mest betydningsfulde personer omkring den maritime verden for at arbejde med de fælles udfordringer og muligheder, vi alle står over for de kommende år og årtier, herunder hovedspørgsmålet: Hvordan håndterer vi, at verdenshandlen hvoraf 90 procent transporteres til søs forventes at vokse til den dobbelte størrelse i løbet af de kommende 15 år. Danish Maritime Days har bidraget til at understrege Danmarks stærke position som skibsfartsnation, en position som vi aldrig kan og må tage for givet. For skibsfarten er i konstant forandring. Konkurrencen er skærpet i de senere år. 4 Læs mere på

7 Flere flag og søfartsnationer opruster for at tiltrække rederiaktivitet og udbygge deres maritime klynger. Lever de danske rammevilkår og forhold for maritime virksomheder ikke op til, hvad konkurrerende lande kan tilbyde, er det nemt af flage ud. Den risiko er i øjeblikket til stede inden for særligt offshore-skibsfart. På samme måde kan et godt maritimt klima tiltrække udenlandske operatører til Danmark, hvilket vi har set flere positive eksempler på det seneste år. Skibsfarten har gode vilkår i Danmark, hvilket i høj grad skyldes et enestående samarbejde mellem regeringen, oppositionen og erhvervet. De maritime vækstplaner er gode eksempler på initiativer, der er med til at fjerne knaster i det daglige arbejde og sikre nødvendige, langtidsholdbare rammer for virksomheder i Det Blå Danmark. Danmarks Rederiforening har for nylig taget hul på en ny strategi for de kommende år, der bl.a. har som mål, at Danmark skal være blandt verdens fem førende skibsfartsnationer, når det gælder opereret tonnage. Ved at fastholde og udbygge vores i forvejen stærke globale position får vi en endnu mere betydende global stemme, en stemme som der allerede i dag bliver lyttet til, fordi vi bliver opfattet som saglige og ansvarlige. Skibsfarten bidrager massivt til dansk økonomi og beskæftigelse, og vi har aldrig haft en større danskflaget flåde end nu. Der arbejder mere end veludannede og kompetente personer i Det Blå Danmark, skibsfarten står for mere end 20 procent af den danske eksport, og løn og skattebidrag ligger væsentligt over gennemsnittet. En endnu stærkere international position vil betyde endnu flere ansatte på danske skibe og på rederikontorerne i Danmark og i verdens maritime hovedstæder. Det er godt for skibsfarten og for Danmark. Claus V. Hemmingsen Formand Årsberetning 2015 Anne H. Steffensen Adm. direktør 5

8

9

10 STATUS PÅ SKIBSFARTEN Dansk skibsfart bidrager til både vækst og velstand i Danmark og skaber international vækst og udvikling. Rederiforeningen arbejder hele tiden og på mange forskellige områder for at gøre det så attraktivt som muligt at drive rederi i Danmark. Foreningen har de seneste år brugt mange kræfter på de erhvervspolitiske rammer om dansk skibsfart og på at følge op på regeringens maritime vækstplan, bl.a. gennem fokus på offshore-aktiviteter. Rammerne er nemlig afgørende, for at det meget store vækstpotentiale, der er inden for specielt opsætning og servicering af havvindmøller, kan ende som ordrer hos danske rederier og dermed som vækst og beskæftigelse i Danmark. HØJDEPUNKTER 2014/15 Den danske handelsflåde tæller 658 skibe og er med sine 14,6 mio. bruttoton (BT) og 16,6 mio. dødvægtston (DWT) større end nogensinde. Den positive udvikling skyldes bl.a. nybygninger, men også at udenlandske rederier i stigende grad etablerer sig i Danmark. For tredje år i træk har danske rederier slået rekorden for valutaindsejlingen, der i 2014 var på 204,5 mia. kr. Én af de største satsninger for Det Blå Danmark Danish Maritime Days blev gennemført med stor succes i oktober Mere end 50 maritime events og det maritime topmøde Danish Maritime Forum, hvor 200 førende CEO s, eksperter og beslutningstagere arbejdede kreativt og nytænkende på at løse skibsfartens største globale udfordringer, bidrog til at understrege Danmarks position som en betydende skibsfartsnation. 8 Stort set alle initiativer i regeringens maritime vækstplan fra 2012 er blevet realiseret. Det konstruktive samarbejde mellem branchen, myndigheder og politikere har bidraget til at gøre det attraktivt at drive skibsfart i Danmark. Læs mere på

11 En trinvis liberalisering af det danske lodssystem frem mod 2020 forventes at føre til lavere priser uden at gå på kompromis med sikkerheden. Det brede samfundspartnerskab Blue INNOship, der over fire år skal udvikle konkrete, grønne løsninger, der kan skabe innovation, vækst og beskæftigelse i Danmark, er blevet realiseret, bl.a. ved at modtage 50 mio. kr. i støtte fra Danmarks Innovationsfond. Det samlede budget er ca. 100 mio. kr. MÅL FOR 2015/16 En ny vækstplan med involvering af Det Blå Danmark kan sætte fokus på yderligere områder, der kan gøre det lettere, smidigere og mere attraktivt at være rederi i Danmark samt foreslå tiltag, der kan skabe yderligere vækst og beskæftigelse. Offshore er et fokusområde for et stigende antal danske rederier. For at sikre at det store vækstpotentiale forløses de kommende år, er det fornuftigt og nødvendigt, at man udvider DIS-skatteordningen til også at omfatte ansatte på alle specialfartøjer inden for offshore, samt at borerigge og -skibe omfattes af tonnageskatteordningen. At tage flere skridt i retning af frihandelsaftaler og generelt nedbryde handelsbarrierer. At arbejde for et velfungerende indre marked også for nærskibsfarten i EU. At tydeliggøre Det Blå Danmarks profil og vigtigheden af den maritime klynges og skibsfartens betydning for dansk økonomi og beskæftigelse over for alle typer af interessenter. Årsberetning

12

13

14 INTERNATIONALE TENDENSER Kun ganske få procent af danske rederiers samlede aktiviteter har tilknytning til Danmark, og tre fjerdedele foregår uden for Europa. Rederiforeningen er derfor internationalt orienteret og arbejder for smidigere samhandel, for at nedbryde handelsbarrierer og for at løse internationale udfordringer som pirateri og korruption. HØJDEPUNKTER I 2014/15 Den nye danske piratstrategi for udvider sit fokus til også at omfatte Guineabugten og går dermed hånd i hånd med EU s strategi. Det er et godt og rigtigt skridt, da angreb ud for Vestafrikas kyst koster menneskeliv og i stigende grad begrænser handlen og den regionale udvikling samt koster rederierne store summer i sikkerhedsforanstaltninger. Danmark har åbnet ambassader og handelskontorer i Nigeria, Colombia, Filippinerne og Burma alle vigtige lande for dansk skibsfart. Rederiforeningen var i september 2014 med til at stifte det økonomiske råd Arctic Economic Council, som skal bidrage til at skabe vækst i arktiske områder under hensyntagen til miljø og lokalbefolkning. 12 IMO s søsikkerhedskomité, MSC, har i slutningen af 2014 vedtaget Polarkoden, som omfatter alt fra konstruktion af skibe, uddannelse af besætning og bedre koordination af eftersøgning og redning. Rederiforeningen har været i løbende og tæt dialog med Søfartsstyrelsen for at sikre tilpas strenge krav, men også at koden bliver operationel. Læs mere på

15 MÅL FOR 2015/16 Bådflygtninge i Middelhavet er en voksende udfordring også for skibsfarten. I 2014 samlede danske skibe mere end nødstedte flygtninge op. Det er afgørende, at det internationale samfund tager det nødvendige ansvar ved at sikre tilstrækkelig patruljering og ved at forsøge at løse de bagvedliggende problemer. Rederiforeningen og en række medlemmer er via antikorruptionsnetværket MACN tæt involveret i arbejdet med at komme global korruption til livs. Foreningen vil fremover intensivere arbejdet med antikorruption og i det hele taget yderligere udbrede foreningens CSR-initiativer. Fortsat fokus på at bekæmpe pirateri ud for Øst- og Vestafrika. Årsberetning

16 TAL OG FIGURER 2015

17 MILJØ & KLIMA SKIBSFARTENS UDLEDNING AF SVOVL INDEXTAL KYSTNÆRE OMRÅDER (SECA-OMRÅDER), FX. NORDSØEN OG ØSTERSØE GLOBALT SKIBSFARTENS ANDEL AF DEN GLOBALE TRANSPORT AF VARER INTERNATIONAL SKIBSFART: 90% ANDRE TRANSPORTFORMER: 10% INTERNATIONAL SKIBSFART ANDEL AF DEN SAMLEDE GLOBALE CO2 -UDLEDNING Ki GH

18 DANSK SKIBSFART DEN DANSKFLAGEDE HANDELSFLÅDE APRIL 2015 ANTAL SKIBE MIO. TDW ANTAL SKIBE MIO. TDW. 0 EN TS 007: 2,8% 2,2% SKIBSFARTENS VALUTAINDSEJLING I MIA. DKK 204, : ilde: Third IMO HG Study 2014 SKIBSFARTENS ANDEL AF DEN DANSKE EKSPORT 20%

19 ANTAL PERSONER, DER FØLGER DET BLÅ DANMARKS REKRUTTERINGSINDSATS WORLD CAREERS PÅ FACEBOOK. PR VERDENSHANDELSFLÅDENS FORDELING EFTER OPERATØR APRIL 2015 ARBEJDE & UDDANNEL REDERIBESKÆFTIGELSEN I DANM I 2014 ØVRIGE SØFARENDE TYSKLAND 6% SINGAPORE 6% SYDKOREA 5% DANMARK 4% USA 6% EU / EØSSØFARENDE KINA 8% JAPAN 11% GRÆKENLAND 12% ANDRE 42% ANSATTE I HELE DET BLÅ DANMARK DANSK KONTROLLERET SKIBSFART APRIL 2015 MIO. TDW (DIREKTE) 60 LØN & SKA (1.000 KR) (INDIREKTE) 20 0 DANSK FLAG ANDRE INDFLAG CHARTRET TOTAL = O

20 LSE MARK OG PÅ DANSK-FLAGEDE SKIBE DANSKE SØFARENDE OFFICERER MENIGE STUDERENDE KONTORANSATTE I DANMARK KONTORANSATTE I DANMARK ATTEBETALINGER I DET BLÅ DANMARK I 2013 OLIE OG GAS SKIBSBYGNING INDKOMST SKIBSFART UDSTYR HJÆLPEVIRKSOMHED BETALT SKAT DET BLÅ DANMARK DANMARK I ALT Kilde: Beskæftigelse og Produktion i Det Blå Danmark (2014)

21

22

23

24 ARBEJDSMARKED OG KOMPETENCER Kompetente og konkurrencedygtige medarbejdere er en hjørnesten i dansk skibsfart. Det gælder såvel til søs som i land. De særlige danske kompetencer opvejer ofte en højere aflønning, men er under pres fra andre lande, som har stigende fokus på uddannelse og kompetencer. Derfor skal uddannelsesmulighederne og -niveauet løbende justeres, og vi skal sikre, at de rette unge mennesker bliver bekendt med de mange karrieremuligheder i Det Blå Danmark. HØJDEPUNKTER I 2014/15 43 shipping-trainees begyndte i efteråret 2014 på Rederiforeningens internationale trainee-uddannelse The Commercial Shipping Program og første hold dimitterede fra det toårige uddannelsesforløb. Danmark har med start fra efteråret 2014 fået en bacheloruddannelse i shipping på Copenhagen Business School (CBS). Der har været stor efterspørgsel efter uddannelsen, som Rederiforeningen har været med til at udvikle, og antallet af optagne bliver allerede fra efteråret 2015 fordoblet fra 25 til 50. Overenskomsterne for danske officerer (maskinmestre, cateringofficerer, maskinister og elektrikere) er blevet fornyet for en 3-årig periode på et tilfredsstillende niveau. Der er indgået aftale med Maskinmestrenes Forening, om at maskinmestre uden sejltid kan ansættes på elevlignende vilkår, frem til de kan gå selvstændig vagt. Det giver mulighed for at uddanne flere maskinmestre, hvilket branchen efterspørger. Overenskomsterne for indiske officerer og menige er blevet fornyet for en 3-årig periode på et tilfredsstillende økonomisk niveau. 22 Der er indgået aftale med Maritime Academy of Asia and the Pacific på Filippinerne om etablering af særlige DIS officersklasser med henblik på at sikre tilgang af kvalificerede filippinske officerer, som kender de danske værdier og kvalitetskrav. Læs mere på

25 Det Blå Danmarks rekrutteringsindsats World Careers har formået at øge antallet af følgere på Facebook fra 400 i foråret 2013 til mere end Dermed har World Careers en god og stadigt voksende platform til at ramme målgruppen, hvor de ofte befinder sig; på de sociale medier. Rederiforeningen har for første gang foretaget egen opgørelse over antal og nationalitet på de beskæftige på danske skibe og rederikontorer via tal fra 124 danske rederier. Beskæftigelsesundersøgelsen foretages fremover årligt, så man kan følge udviklingen. MÅL FOR 2015/16 Rederiforeningen arbejder for at forenkle de overenskomstmæssige og administrative rammer for beskæftigelsen af søfarende på danske skibe, samt tage initiativer der tager højde for, at et stigende antal søfarende håndteres af ship management-firmaer. Danske rederier vil arbejde for at øge antallet af uddannelsespladser til søs, herunder også på fremmedflagede skibe og offshore-fartøjer. Under den sociale dialog i EU er der opnået enighed mellem den europæiske rederiforening og den europæiske fagbevægelse om en aftale, der sikrer en balanceret udvidelse af en række direktiver på det sociale område. Der er tale om direktiver, som ikke tidligere har omfattet søfarende. Erhvervets parter har fundet et kompromis, der på den ene side styrker de søfarendes rettigheder og på den anden side tager højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for medarbejdere på skibe. Det skal nu sikres, at både Parlamentet og Rådet implementerer aftalen og respekterer den balance, der ligger i aftalen, hvilket forventes at ske inden udgangen af Årsberetning

26

27

28 MILJØ OG KLIMA Skibsfarten er den klart mest klimavenlige transportform, og i det hele taget er skibsfartens miljøaftryk lille sammenlignet med fx fly, lastbil og tog. Men da 90 % af verdens varer transporteres til søs, har skibsfarten et naturligt ansvar for at sikre et fortsat fokus på vores omgivelser. Rederiforeningen arbejder for at hæve barren, men det er afgørende, at nye miljøkrav gælder globalt, og at håndhævelsen prioriteres, så man ikke straffes på bundlinjen for at være grøn, og miljøgevinsten udebliver. HØJDEPUNKTER I 2014/15 De nye svovlkrav, der kræver at skibe i særlige miljøfølsomme områder som Østersøen og Nordsøen sænker deres svovludledning fra max. 1 % til max. 0,1 %, trådte i kraft 1. januar Rederiforeningen støtter grundlæggende op om initiativer, der tager de nødvendige hensyn til mennesker og miljø, og har gennem hele året arbejdet for at sikre konkret og tilstrækkelig håndhævelse af de nye krav. EU har vedtaget den såkaldte MRV-forordning (monitorering, rapportering og verificering), som fra 2018 betyder, at skibe, der sejler til og/eller fra europæiske havne, skal indrapportere deres brændstofforbrug og transportarbejde, dvs. godsmængden. Forordningen er baseret på Rederiforeningens model. Danske rederier har siden 2008 frivilligt indrapporteret deres brændstofforbrug til foreningen og fra 2013 også transportarbejdet. Siden 2008 har danske rederier nedsat den samlede, relative CO2-udledning med næsten 40 %. MÅL FOR 2015/16 26 Rederiforeningen arbejder aktivt for, at Danmark og andre betydende lande ratificerer Hong Kong-Konventionen, som vil sikre ansvarlig ophugning af skibe på globalt plan. Indtil konventionen får tilstrækkelig opbakning, anbefaler foreningen, at medlemmerne frivilligt følger konventionens retningslinjer. Læs mere på

29 DEN DANSKE HANDELSFLÅDES CO2-UDLEDNING (MIO. TON / PROCENT) (FIGUR 1) Rederiforeningen arbejder for at undgå en EU-ophugningsfond, som på trods af flagneutralitet vil være konkurrenceforvridende for de rederier, der ophugger få skibe, herunder danske rederier. EU s MRV-system bør løftes op til global IMO-lovgivning, så det får den fulde effekt på skibsfartens klimaaftryk. Rederiforeningen arbejder fortsat for at sikre tilstrækkelig håndhævelse af de nye svovlkrav, ikke mindst internationalt, da der er mange penge sparet i brændstof ved ikke at overholde kravene. Ballastvand-konventionen bør snarest ratificeres, men mangler fortsat nogle få procent af verdenstonnagen. Rent praktisk er det vigtigt med typegodkendelser af ballastvandsystemer, som virker. Desuden arbejder Rederiforeningen for at sikre fritagelser for nærskibsfarten DØDVÆGTSTONNAGE I MIO. TON RELATIV REDUKTION I PROCENT CO2 EMISSIONER I MIO. TON UDVIKLING I KLIMAEFFEKTIVITET INDEXTAL (FIGUR 2) Samlet opereret dødvægt Samlet transportarbejde Gennemsnitligt transportarbejde pr. ton dødvægt SKIBSFARTEN ØGER EFFEKTIVITETEN Danske rederier har siden 2008 indrapporteret deres CO2-udledning til Danmarks Rederiforening. På grund af en række brændstofreducerende initiativer er den samlede relative CO2-udledning faldet med 37 % siden 2008 (figur 1). For at få et mere retvisende billede af udviklingen i skibsfartens klima-effektivitet, er man dog nødt til at medtage transportarbejdet, altså den transporterede godsmængde x distancen. Dette har danske rederier indrapporteret til Rederiforeningen siden Fra 2013 til 2014 har dansk skibsfart øget sin effektivitet fra index 100 til index 106,8 (figur 2).

30

31

32 UDPLUK FOR 2014/15 MAJ 2014 JUNI 2014 Søfartsprisen, som bliver uddelt af Rederiforeningen, gik i 2014 til M/S Museet for Søfart og arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group. Første hold fra Rederiforeningens 2-årige shipping-trainee-uddannelse The Commercial Shipping Program dimitterede i juni JUNI 2014 ANTALLET AF OFFSHOREUNDERSØGELSER PÅ REDERIFORENINGENS LÆGEKONTOR I ANTALLET AF DANSKE SUNDHEDSBEVISER UDSTEDT AF LÆGEKONTORET I JUNI 2014 Rederiforeningen var repræsenteret på Folkemødet i Allinge i juni, bl.a. med en debat om vækst, hvor en række politikere, herunder erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S), deltog. 30 NY FORMAND Adm. direktør i Maersk Drilling, Claus V. Hemmingsen, blev på et rederimøde 3. december 2014 formelt valgt som ny formand for Danmarks Rederiforening. Hemmingsen overtog midlertidigt posten i juni 2014, hvor Carsten Mortensen stoppede som formand, fordi han fratrådte sin stilling i D/S NORDEN. Læs mere på

33 NOVEMBER 2014 Rederiforeningen fremlagde i november 2014 en ny strategi for med titlen Gøre en god rederiforening bedre. OKTOBER 2014 Under Danish Maritime Days i oktober satte Rederiforeningen via en række debatter og seminarer fokus på pirateri, energieffektivitet, offshore, arbejdskraft og korruption i skibsfarten. MARTS 2015 Hvordan fastholder danske virksomheder førerpositionen inden for såvel produktion som opsætning og servicering af havvindmøller? Det spørgsmål satte Rederiforeningen sammen med Vindmølleindustrien til debat på den førende globale offshore-konference, EWEA OFFSHORE 2015, der i marts måned blev afholdt i Bella Center. Foreningen har opstillet fem strategiske pejlemærker; 1: Konkurrencedygtige rammebetingelser for rederier i Danmark. 2: Sikre et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere. 3: Tydeliggøre skibsfartens store værdi for samfundet. 4: En offensiv tilgang til klima- og miljøregulering. 5: Sikre at Rederiforeningen løbende har de rette kompetencer til at afdække rederiernes behov. 777 KURSISTER FORDELT PÅ 146 KURSER DELTOG I 2014 I REDERIFORENINGENS LEDERKURSER. MARTS 2015 Den europæiske rederiforening ECSA samlede i marts 2015 de europæiske rederier, politikere og embedsmænd til fire dages debat i Bruxelles om udviklingen af den europæiske skibsfart European Shipping Week. Rederiforeningen bidrog bl.a. med en debat om pirateri sammen med MEP erne Bendt Bendtsen (K) og Ole Christensen (S). Årsberetning

34 MEDLEMMER AF DANMARKS REDERIFORENING A.P. Møller Mærsk A/S Corral Line TORM A/S BB Danmark A/S DFDS A/S Mærsk Olie og Gas A/S Dampskibsselskabet Norden A/S Hess Denmark ApS J. Lauritzen A/S Clipper Group A/S Hafnia Tankers Shipholding Kirk Shipping A/S Magellan & Meridian Spirit ApS Copenship A/S Fjord Line Danmark A/S Nordic Shipholding A/S Uni-Tankers A/S Ultrabulk Shipping A/S KNOT Management Denmark A/S Navision Shipping Company A/S Stena RoRo A/S Dannebrog Rederi A/S herning shipping a.s. Dansk Rederi A/S Royal Arctic Line A/S Falcon Maritime A/S Nordic Tankers A/S Monjasa A/S VT Shipping A/S T.K.B. Shipping Viking Supply Ships A/S XO Shipping A/S Dong Energy Thermal Power A/S Container Shipping A/S Ultragas ApS Investeringsgruppen Danmark A/S ALBA Tankers A/S Erria A/S Stena Line A/S Nordic Bulk Carriers A/S Evergas A/S Rohde Nielsen A/S Axis Offshore A/S Unifeeder A/S Svitzer A/S 32 Læs mere på

35

36

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Sammenfatning Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening

Bilfærgernes Rederiforening Bilfærgernes Rederiforening Årsberetning 2009-2010 Bestyrelse og sekretariat............ 4 Forord........................ 6 Bilfærgernes Rederiforening......... 8 Færgefarten i Danmark............ 10

Læs mere

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Der er rekordmange studerende på landets maskinmesterskoler, næsten fuld beskæftigelse og et arbejdsmarked med udsigt

Læs mere

POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV

POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV Søfartsstyrelsen December 2014 Forord... 3 1 2 3 Sammenfatning... 4 Metode og afgrænsning... 9 Generelle udviklingstendenser i Arktis...

Læs mere

... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Årsberetning 2013

... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Årsberetning 2013 ... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri Årsberetning 2013 2 Time for Indhold: Indledning: 3 Velkommen og indhold Tema 1: 4 CBS Maritime forskning på tværs og i dialog Tema 2: 6 Ny Lægebog

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

PIRATKURVEN ER KNÆKKET

PIRATKURVEN ER KNÆKKET PIRATKURVEN ER KNÆKKET antallet AF KAPRINGER ER HALVERET Generalforsamling Indkaldelse og årsberetning Torm Gertrud Vi var om bord i Zhuhai Fuldt hus på SIMAC 42 er tilmeldt dualen Nr. 1 2012 LEDER Udsigt

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen.

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen. ONSHORE: OPSAGT sådan kommer du videre Søfartens Ledere nr. 2 2015 Offshore oliebranchen i knæ TEMA: fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen Karriere-barriere: Alt for få praktikpladser

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

Ny handelspolitisk strategi

Ny handelspolitisk strategi Ny handelspolitisk strategi Maj 2013 Ny handelspolitisk strategi 3 Forord Det handelspolitiske billede har ændret sig grundlæggende siden lanceringen af den seneste handelspolitiske strategi i 2007. Især

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys!

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys! NORDIC NYT 7 April 2010 1 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Et helt nyt rederi har set dagens lys! Hvor svært kan det være? Måske ikke præcist sådan har kampråbet lydt, da Clippers tankskibssektion

Læs mere

Program. Styrk dit faglige netværk Mød op mod 150 udstillere Mange spændende foredrag. Qvortrups to ansigter

Program. Styrk dit faglige netværk Mød op mod 150 udstillere Mange spændende foredrag. Qvortrups to ansigter Program Ajour Management and Technology Ajour Odense Congress Center Torsdag den 28. november & Fredag den 29. november Maskinmestrenes erhvervskonference Maskinmestrenes Forening Maskinmestrenes Forening

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

ÅrSrapport 2008 1 Shipping with pride INDHOLDSFORTEGNELSE 6 Forord 8 Fem års hovedtal 9 2008 i hovedtræk 10 Forventninger til 2009 16 Tankdivisionen 20 Tankdivisionen - Udbud og efterspørgsel 22 Tørlastdivisionen

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side Om Mærsk 4 Ledelsesberetning Sammenfatning 5 Forventninger til 2012 8 Hoved og nøgletal 10 Meddelelse

Læs mere

Samfundsansvar (CR) I DFDS

Samfundsansvar (CR) I DFDS CR beretning 2011 Samfundsansvar (CR) I DFDS DFDS har taget de første skridt til at forene samfundsansvar og drift for at skabe værdi for vores interessenter og vores virksomhed Vi har et ansvar DFDS er

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Inspiration til partnerskaber: Case-samling

Inspiration til partnerskaber: Case-samling Inspiration til partnerskaber: Case-samling Økonomi- og Indenrigsministeriet Maj 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Partnerskaber udspringer af behov... 5 Forudsætninger for succes... 7 Fælles indsats

Læs mere

FEB 2015. NR. 5. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Internationalisering

FEB 2015. NR. 5. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Internationalisering NU FEB 2015. NR. 5. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER Internationalisering Mariane Dissing, adm. dir. FA Verden byder sig til Der var engang, hvor møder i FA altid var på dansk, og hvor det var eksotisk, hvis

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

NPP er løftet til verdens 2. største

NPP er løftet til verdens 2. største sommer 2012 NPP er løftet til verdens 2. største produkttankpool Den har levet op til sit formål: At øge indtjeningen relativt til de to partnere Side 4, 5, 6 og 7 NORDEN forbereder rensning af ballastvand

Læs mere