DANSK SKIBSFART Årsberetning 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SKIBSFART Årsberetning 2015"

Transkript

1 DANSK SKIBSFART Årsberetning 2015

2

3

4 FORENINGEN Danmarks Rederiforening blev grundlagt i 1884 og er den brancheorganisation, der varetager dansk rederierhvervs interesser i forhold til offentlige myndigheder og organisationer i nationale og internationale sammenhænge. Foreningen er samtidig arbejdsgiverorganisation og varetager overenskomster for søfarende beskæftiget i medlemsrederierne, herunder alle forhold omkring ansættelse, sikkerhed og træning. Danmarks Rederiforening er permanent repræsenteret i Bruxelles. Udover at servicere egne medlemmer betjener Rederiforeningen yderligere to foreninger; Bilfærgernes Rederiforening, som er en organisation for færger, samt Rederiforeningen af 2010, der er en organisation for den mindre og mellemstore skibsfart. BESTYRELSEN Claus V. Hemmingsen, Maersk Drilling (formand) Niels Smedegaard, DFDS (næstformand) Jacob Meldgaard, TORM Jan Kastrup-Nielsen, J. Lauritzen Mikael Skov, Hafnia Tankers DIREKTION Anne H. Steffensen (adm. direktør) HOVEDKONTORET Danmarks Rederiforening Amaliegade 33 DK-1256 København Tel: BRUXELLES-KONTORET Danmarks Rederiforening Avenue des Gaulois 34 BE-1040 Brussels Tel: +32 (0) DANSK SKIBSFART ÅRSBERETNING 2015 Udgivet af Danmarks Rederiforening Redaktionen er afsluttet den 10. april 2015 Redaktion: Kim Ege Møller og Søren Kitaj Design: Designbolaget Tryk: Narayana Press

5 4 FORORD 8 STATUS PÅ SKIBSFARTEN 12 INTERNATIONALE TENDENSER 14 TAL OG FIGURER 22 ARBEJDSMARKED OG KOMPETENCER 26 MILJØ OG KLIMA 30 UDPLUK FRA 2014/15

6 VI TAGER ET GLOBALT ANSVAR Danmark er i dag en betydende og internationalt anerkendt søfartsnation. Over hele kloden og alle døgnets timer fragter vores skibe forbrugsvarer, råstoffer, kemikalier og mange andre varer i alt op mod 10 procent af verdenshandlen. Vi er dermed afgørende for, at det globale samfund hænger sammen og udvikler sig. Vi bidrager desuden fra dansk side med at effektivisere skibsfarten, så klima- og miljøaftrykket minimeres, og transporten fra A til B kommer til at udgøre en stadig mindre del af en vares pris end den lille brøkdel, den allerede udgør. Det handler om at udvise ansvarlighed og at tage ansvar. Det gør man i danske rederier og i den stærke maritime klynge, vi har opbygget. Vores stærke værdier er fundamentet for vores succes. I Danmark står vi igen og igen overfor valget: Vil vi lægge os i andres kølvand, hvilket er let og uforpligtende, eller vil vi have ambitioner om lige frem at lave kølvandet altså at tage et globalt ansvar og sætte kursen? I oktober 2014 afholdt Danmark i et offentligt-privat partnerskab mellem Danmarks Rederiforening, Danske Maritime og Søfartsstyrelsen og med støtte fra en række maritime fonde Danish Maritime Days. Over en uge løb mere end 50 maritime events af stablen over hele landet, heriblandt det maritime topmøde Danish Maritime Forum. Målet var, og vil også være det de kommende år, at samle de mest betydningsfulde personer omkring den maritime verden for at arbejde med de fælles udfordringer og muligheder, vi alle står over for de kommende år og årtier, herunder hovedspørgsmålet: Hvordan håndterer vi, at verdenshandlen hvoraf 90 procent transporteres til søs forventes at vokse til den dobbelte størrelse i løbet af de kommende 15 år. Danish Maritime Days har bidraget til at understrege Danmarks stærke position som skibsfartsnation, en position som vi aldrig kan og må tage for givet. For skibsfarten er i konstant forandring. Konkurrencen er skærpet i de senere år. 4 Læs mere på

7 Flere flag og søfartsnationer opruster for at tiltrække rederiaktivitet og udbygge deres maritime klynger. Lever de danske rammevilkår og forhold for maritime virksomheder ikke op til, hvad konkurrerende lande kan tilbyde, er det nemt af flage ud. Den risiko er i øjeblikket til stede inden for særligt offshore-skibsfart. På samme måde kan et godt maritimt klima tiltrække udenlandske operatører til Danmark, hvilket vi har set flere positive eksempler på det seneste år. Skibsfarten har gode vilkår i Danmark, hvilket i høj grad skyldes et enestående samarbejde mellem regeringen, oppositionen og erhvervet. De maritime vækstplaner er gode eksempler på initiativer, der er med til at fjerne knaster i det daglige arbejde og sikre nødvendige, langtidsholdbare rammer for virksomheder i Det Blå Danmark. Danmarks Rederiforening har for nylig taget hul på en ny strategi for de kommende år, der bl.a. har som mål, at Danmark skal være blandt verdens fem førende skibsfartsnationer, når det gælder opereret tonnage. Ved at fastholde og udbygge vores i forvejen stærke globale position får vi en endnu mere betydende global stemme, en stemme som der allerede i dag bliver lyttet til, fordi vi bliver opfattet som saglige og ansvarlige. Skibsfarten bidrager massivt til dansk økonomi og beskæftigelse, og vi har aldrig haft en større danskflaget flåde end nu. Der arbejder mere end veludannede og kompetente personer i Det Blå Danmark, skibsfarten står for mere end 20 procent af den danske eksport, og løn og skattebidrag ligger væsentligt over gennemsnittet. En endnu stærkere international position vil betyde endnu flere ansatte på danske skibe og på rederikontorerne i Danmark og i verdens maritime hovedstæder. Det er godt for skibsfarten og for Danmark. Claus V. Hemmingsen Formand Årsberetning 2015 Anne H. Steffensen Adm. direktør 5

8

9

10 STATUS PÅ SKIBSFARTEN Dansk skibsfart bidrager til både vækst og velstand i Danmark og skaber international vækst og udvikling. Rederiforeningen arbejder hele tiden og på mange forskellige områder for at gøre det så attraktivt som muligt at drive rederi i Danmark. Foreningen har de seneste år brugt mange kræfter på de erhvervspolitiske rammer om dansk skibsfart og på at følge op på regeringens maritime vækstplan, bl.a. gennem fokus på offshore-aktiviteter. Rammerne er nemlig afgørende, for at det meget store vækstpotentiale, der er inden for specielt opsætning og servicering af havvindmøller, kan ende som ordrer hos danske rederier og dermed som vækst og beskæftigelse i Danmark. HØJDEPUNKTER 2014/15 Den danske handelsflåde tæller 658 skibe og er med sine 14,6 mio. bruttoton (BT) og 16,6 mio. dødvægtston (DWT) større end nogensinde. Den positive udvikling skyldes bl.a. nybygninger, men også at udenlandske rederier i stigende grad etablerer sig i Danmark. For tredje år i træk har danske rederier slået rekorden for valutaindsejlingen, der i 2014 var på 204,5 mia. kr. Én af de største satsninger for Det Blå Danmark Danish Maritime Days blev gennemført med stor succes i oktober Mere end 50 maritime events og det maritime topmøde Danish Maritime Forum, hvor 200 førende CEO s, eksperter og beslutningstagere arbejdede kreativt og nytænkende på at løse skibsfartens største globale udfordringer, bidrog til at understrege Danmarks position som en betydende skibsfartsnation. 8 Stort set alle initiativer i regeringens maritime vækstplan fra 2012 er blevet realiseret. Det konstruktive samarbejde mellem branchen, myndigheder og politikere har bidraget til at gøre det attraktivt at drive skibsfart i Danmark. Læs mere på

11 En trinvis liberalisering af det danske lodssystem frem mod 2020 forventes at føre til lavere priser uden at gå på kompromis med sikkerheden. Det brede samfundspartnerskab Blue INNOship, der over fire år skal udvikle konkrete, grønne løsninger, der kan skabe innovation, vækst og beskæftigelse i Danmark, er blevet realiseret, bl.a. ved at modtage 50 mio. kr. i støtte fra Danmarks Innovationsfond. Det samlede budget er ca. 100 mio. kr. MÅL FOR 2015/16 En ny vækstplan med involvering af Det Blå Danmark kan sætte fokus på yderligere områder, der kan gøre det lettere, smidigere og mere attraktivt at være rederi i Danmark samt foreslå tiltag, der kan skabe yderligere vækst og beskæftigelse. Offshore er et fokusområde for et stigende antal danske rederier. For at sikre at det store vækstpotentiale forløses de kommende år, er det fornuftigt og nødvendigt, at man udvider DIS-skatteordningen til også at omfatte ansatte på alle specialfartøjer inden for offshore, samt at borerigge og -skibe omfattes af tonnageskatteordningen. At tage flere skridt i retning af frihandelsaftaler og generelt nedbryde handelsbarrierer. At arbejde for et velfungerende indre marked også for nærskibsfarten i EU. At tydeliggøre Det Blå Danmarks profil og vigtigheden af den maritime klynges og skibsfartens betydning for dansk økonomi og beskæftigelse over for alle typer af interessenter. Årsberetning

12

13

14 INTERNATIONALE TENDENSER Kun ganske få procent af danske rederiers samlede aktiviteter har tilknytning til Danmark, og tre fjerdedele foregår uden for Europa. Rederiforeningen er derfor internationalt orienteret og arbejder for smidigere samhandel, for at nedbryde handelsbarrierer og for at løse internationale udfordringer som pirateri og korruption. HØJDEPUNKTER I 2014/15 Den nye danske piratstrategi for udvider sit fokus til også at omfatte Guineabugten og går dermed hånd i hånd med EU s strategi. Det er et godt og rigtigt skridt, da angreb ud for Vestafrikas kyst koster menneskeliv og i stigende grad begrænser handlen og den regionale udvikling samt koster rederierne store summer i sikkerhedsforanstaltninger. Danmark har åbnet ambassader og handelskontorer i Nigeria, Colombia, Filippinerne og Burma alle vigtige lande for dansk skibsfart. Rederiforeningen var i september 2014 med til at stifte det økonomiske råd Arctic Economic Council, som skal bidrage til at skabe vækst i arktiske områder under hensyntagen til miljø og lokalbefolkning. 12 IMO s søsikkerhedskomité, MSC, har i slutningen af 2014 vedtaget Polarkoden, som omfatter alt fra konstruktion af skibe, uddannelse af besætning og bedre koordination af eftersøgning og redning. Rederiforeningen har været i løbende og tæt dialog med Søfartsstyrelsen for at sikre tilpas strenge krav, men også at koden bliver operationel. Læs mere på

15 MÅL FOR 2015/16 Bådflygtninge i Middelhavet er en voksende udfordring også for skibsfarten. I 2014 samlede danske skibe mere end nødstedte flygtninge op. Det er afgørende, at det internationale samfund tager det nødvendige ansvar ved at sikre tilstrækkelig patruljering og ved at forsøge at løse de bagvedliggende problemer. Rederiforeningen og en række medlemmer er via antikorruptionsnetværket MACN tæt involveret i arbejdet med at komme global korruption til livs. Foreningen vil fremover intensivere arbejdet med antikorruption og i det hele taget yderligere udbrede foreningens CSR-initiativer. Fortsat fokus på at bekæmpe pirateri ud for Øst- og Vestafrika. Årsberetning

16 TAL OG FIGURER 2015

17 MILJØ & KLIMA SKIBSFARTENS UDLEDNING AF SVOVL INDEXTAL KYSTNÆRE OMRÅDER (SECA-OMRÅDER), FX. NORDSØEN OG ØSTERSØE GLOBALT SKIBSFARTENS ANDEL AF DEN GLOBALE TRANSPORT AF VARER INTERNATIONAL SKIBSFART: 90% ANDRE TRANSPORTFORMER: 10% INTERNATIONAL SKIBSFART ANDEL AF DEN SAMLEDE GLOBALE CO2 -UDLEDNING Ki GH

18 DANSK SKIBSFART DEN DANSKFLAGEDE HANDELSFLÅDE APRIL 2015 ANTAL SKIBE MIO. TDW ANTAL SKIBE MIO. TDW. 0 EN TS 007: 2,8% 2,2% SKIBSFARTENS VALUTAINDSEJLING I MIA. DKK 204, : ilde: Third IMO HG Study 2014 SKIBSFARTENS ANDEL AF DEN DANSKE EKSPORT 20%

19 ANTAL PERSONER, DER FØLGER DET BLÅ DANMARKS REKRUTTERINGSINDSATS WORLD CAREERS PÅ FACEBOOK. PR VERDENSHANDELSFLÅDENS FORDELING EFTER OPERATØR APRIL 2015 ARBEJDE & UDDANNEL REDERIBESKÆFTIGELSEN I DANM I 2014 ØVRIGE SØFARENDE TYSKLAND 6% SINGAPORE 6% SYDKOREA 5% DANMARK 4% USA 6% EU / EØSSØFARENDE KINA 8% JAPAN 11% GRÆKENLAND 12% ANDRE 42% ANSATTE I HELE DET BLÅ DANMARK DANSK KONTROLLERET SKIBSFART APRIL 2015 MIO. TDW (DIREKTE) 60 LØN & SKA (1.000 KR) (INDIREKTE) 20 0 DANSK FLAG ANDRE INDFLAG CHARTRET TOTAL = O

20 LSE MARK OG PÅ DANSK-FLAGEDE SKIBE DANSKE SØFARENDE OFFICERER MENIGE STUDERENDE KONTORANSATTE I DANMARK KONTORANSATTE I DANMARK ATTEBETALINGER I DET BLÅ DANMARK I 2013 OLIE OG GAS SKIBSBYGNING INDKOMST SKIBSFART UDSTYR HJÆLPEVIRKSOMHED BETALT SKAT DET BLÅ DANMARK DANMARK I ALT Kilde: Beskæftigelse og Produktion i Det Blå Danmark (2014)

21

22

23

24 ARBEJDSMARKED OG KOMPETENCER Kompetente og konkurrencedygtige medarbejdere er en hjørnesten i dansk skibsfart. Det gælder såvel til søs som i land. De særlige danske kompetencer opvejer ofte en højere aflønning, men er under pres fra andre lande, som har stigende fokus på uddannelse og kompetencer. Derfor skal uddannelsesmulighederne og -niveauet løbende justeres, og vi skal sikre, at de rette unge mennesker bliver bekendt med de mange karrieremuligheder i Det Blå Danmark. HØJDEPUNKTER I 2014/15 43 shipping-trainees begyndte i efteråret 2014 på Rederiforeningens internationale trainee-uddannelse The Commercial Shipping Program og første hold dimitterede fra det toårige uddannelsesforløb. Danmark har med start fra efteråret 2014 fået en bacheloruddannelse i shipping på Copenhagen Business School (CBS). Der har været stor efterspørgsel efter uddannelsen, som Rederiforeningen har været med til at udvikle, og antallet af optagne bliver allerede fra efteråret 2015 fordoblet fra 25 til 50. Overenskomsterne for danske officerer (maskinmestre, cateringofficerer, maskinister og elektrikere) er blevet fornyet for en 3-årig periode på et tilfredsstillende niveau. Der er indgået aftale med Maskinmestrenes Forening, om at maskinmestre uden sejltid kan ansættes på elevlignende vilkår, frem til de kan gå selvstændig vagt. Det giver mulighed for at uddanne flere maskinmestre, hvilket branchen efterspørger. Overenskomsterne for indiske officerer og menige er blevet fornyet for en 3-årig periode på et tilfredsstillende økonomisk niveau. 22 Der er indgået aftale med Maritime Academy of Asia and the Pacific på Filippinerne om etablering af særlige DIS officersklasser med henblik på at sikre tilgang af kvalificerede filippinske officerer, som kender de danske værdier og kvalitetskrav. Læs mere på

25 Det Blå Danmarks rekrutteringsindsats World Careers har formået at øge antallet af følgere på Facebook fra 400 i foråret 2013 til mere end Dermed har World Careers en god og stadigt voksende platform til at ramme målgruppen, hvor de ofte befinder sig; på de sociale medier. Rederiforeningen har for første gang foretaget egen opgørelse over antal og nationalitet på de beskæftige på danske skibe og rederikontorer via tal fra 124 danske rederier. Beskæftigelsesundersøgelsen foretages fremover årligt, så man kan følge udviklingen. MÅL FOR 2015/16 Rederiforeningen arbejder for at forenkle de overenskomstmæssige og administrative rammer for beskæftigelsen af søfarende på danske skibe, samt tage initiativer der tager højde for, at et stigende antal søfarende håndteres af ship management-firmaer. Danske rederier vil arbejde for at øge antallet af uddannelsespladser til søs, herunder også på fremmedflagede skibe og offshore-fartøjer. Under den sociale dialog i EU er der opnået enighed mellem den europæiske rederiforening og den europæiske fagbevægelse om en aftale, der sikrer en balanceret udvidelse af en række direktiver på det sociale område. Der er tale om direktiver, som ikke tidligere har omfattet søfarende. Erhvervets parter har fundet et kompromis, der på den ene side styrker de søfarendes rettigheder og på den anden side tager højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for medarbejdere på skibe. Det skal nu sikres, at både Parlamentet og Rådet implementerer aftalen og respekterer den balance, der ligger i aftalen, hvilket forventes at ske inden udgangen af Årsberetning

26

27

28 MILJØ OG KLIMA Skibsfarten er den klart mest klimavenlige transportform, og i det hele taget er skibsfartens miljøaftryk lille sammenlignet med fx fly, lastbil og tog. Men da 90 % af verdens varer transporteres til søs, har skibsfarten et naturligt ansvar for at sikre et fortsat fokus på vores omgivelser. Rederiforeningen arbejder for at hæve barren, men det er afgørende, at nye miljøkrav gælder globalt, og at håndhævelsen prioriteres, så man ikke straffes på bundlinjen for at være grøn, og miljøgevinsten udebliver. HØJDEPUNKTER I 2014/15 De nye svovlkrav, der kræver at skibe i særlige miljøfølsomme områder som Østersøen og Nordsøen sænker deres svovludledning fra max. 1 % til max. 0,1 %, trådte i kraft 1. januar Rederiforeningen støtter grundlæggende op om initiativer, der tager de nødvendige hensyn til mennesker og miljø, og har gennem hele året arbejdet for at sikre konkret og tilstrækkelig håndhævelse af de nye krav. EU har vedtaget den såkaldte MRV-forordning (monitorering, rapportering og verificering), som fra 2018 betyder, at skibe, der sejler til og/eller fra europæiske havne, skal indrapportere deres brændstofforbrug og transportarbejde, dvs. godsmængden. Forordningen er baseret på Rederiforeningens model. Danske rederier har siden 2008 frivilligt indrapporteret deres brændstofforbrug til foreningen og fra 2013 også transportarbejdet. Siden 2008 har danske rederier nedsat den samlede, relative CO2-udledning med næsten 40 %. MÅL FOR 2015/16 26 Rederiforeningen arbejder aktivt for, at Danmark og andre betydende lande ratificerer Hong Kong-Konventionen, som vil sikre ansvarlig ophugning af skibe på globalt plan. Indtil konventionen får tilstrækkelig opbakning, anbefaler foreningen, at medlemmerne frivilligt følger konventionens retningslinjer. Læs mere på

29 DEN DANSKE HANDELSFLÅDES CO2-UDLEDNING (MIO. TON / PROCENT) (FIGUR 1) Rederiforeningen arbejder for at undgå en EU-ophugningsfond, som på trods af flagneutralitet vil være konkurrenceforvridende for de rederier, der ophugger få skibe, herunder danske rederier. EU s MRV-system bør løftes op til global IMO-lovgivning, så det får den fulde effekt på skibsfartens klimaaftryk. Rederiforeningen arbejder fortsat for at sikre tilstrækkelig håndhævelse af de nye svovlkrav, ikke mindst internationalt, da der er mange penge sparet i brændstof ved ikke at overholde kravene. Ballastvand-konventionen bør snarest ratificeres, men mangler fortsat nogle få procent af verdenstonnagen. Rent praktisk er det vigtigt med typegodkendelser af ballastvandsystemer, som virker. Desuden arbejder Rederiforeningen for at sikre fritagelser for nærskibsfarten DØDVÆGTSTONNAGE I MIO. TON RELATIV REDUKTION I PROCENT CO2 EMISSIONER I MIO. TON UDVIKLING I KLIMAEFFEKTIVITET INDEXTAL (FIGUR 2) Samlet opereret dødvægt Samlet transportarbejde Gennemsnitligt transportarbejde pr. ton dødvægt SKIBSFARTEN ØGER EFFEKTIVITETEN Danske rederier har siden 2008 indrapporteret deres CO2-udledning til Danmarks Rederiforening. På grund af en række brændstofreducerende initiativer er den samlede relative CO2-udledning faldet med 37 % siden 2008 (figur 1). For at få et mere retvisende billede af udviklingen i skibsfartens klima-effektivitet, er man dog nødt til at medtage transportarbejdet, altså den transporterede godsmængde x distancen. Dette har danske rederier indrapporteret til Rederiforeningen siden Fra 2013 til 2014 har dansk skibsfart øget sin effektivitet fra index 100 til index 106,8 (figur 2).

30

31

32 UDPLUK FOR 2014/15 MAJ 2014 JUNI 2014 Søfartsprisen, som bliver uddelt af Rederiforeningen, gik i 2014 til M/S Museet for Søfart og arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group. Første hold fra Rederiforeningens 2-årige shipping-trainee-uddannelse The Commercial Shipping Program dimitterede i juni JUNI 2014 ANTALLET AF OFFSHOREUNDERSØGELSER PÅ REDERIFORENINGENS LÆGEKONTOR I ANTALLET AF DANSKE SUNDHEDSBEVISER UDSTEDT AF LÆGEKONTORET I JUNI 2014 Rederiforeningen var repræsenteret på Folkemødet i Allinge i juni, bl.a. med en debat om vækst, hvor en række politikere, herunder erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S), deltog. 30 NY FORMAND Adm. direktør i Maersk Drilling, Claus V. Hemmingsen, blev på et rederimøde 3. december 2014 formelt valgt som ny formand for Danmarks Rederiforening. Hemmingsen overtog midlertidigt posten i juni 2014, hvor Carsten Mortensen stoppede som formand, fordi han fratrådte sin stilling i D/S NORDEN. Læs mere på

33 NOVEMBER 2014 Rederiforeningen fremlagde i november 2014 en ny strategi for med titlen Gøre en god rederiforening bedre. OKTOBER 2014 Under Danish Maritime Days i oktober satte Rederiforeningen via en række debatter og seminarer fokus på pirateri, energieffektivitet, offshore, arbejdskraft og korruption i skibsfarten. MARTS 2015 Hvordan fastholder danske virksomheder førerpositionen inden for såvel produktion som opsætning og servicering af havvindmøller? Det spørgsmål satte Rederiforeningen sammen med Vindmølleindustrien til debat på den førende globale offshore-konference, EWEA OFFSHORE 2015, der i marts måned blev afholdt i Bella Center. Foreningen har opstillet fem strategiske pejlemærker; 1: Konkurrencedygtige rammebetingelser for rederier i Danmark. 2: Sikre et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere. 3: Tydeliggøre skibsfartens store værdi for samfundet. 4: En offensiv tilgang til klima- og miljøregulering. 5: Sikre at Rederiforeningen løbende har de rette kompetencer til at afdække rederiernes behov. 777 KURSISTER FORDELT PÅ 146 KURSER DELTOG I 2014 I REDERIFORENINGENS LEDERKURSER. MARTS 2015 Den europæiske rederiforening ECSA samlede i marts 2015 de europæiske rederier, politikere og embedsmænd til fire dages debat i Bruxelles om udviklingen af den europæiske skibsfart European Shipping Week. Rederiforeningen bidrog bl.a. med en debat om pirateri sammen med MEP erne Bendt Bendtsen (K) og Ole Christensen (S). Årsberetning

34 MEDLEMMER AF DANMARKS REDERIFORENING A.P. Møller Mærsk A/S Corral Line TORM A/S BB Danmark A/S DFDS A/S Mærsk Olie og Gas A/S Dampskibsselskabet Norden A/S Hess Denmark ApS J. Lauritzen A/S Clipper Group A/S Hafnia Tankers Shipholding Kirk Shipping A/S Magellan & Meridian Spirit ApS Copenship A/S Fjord Line Danmark A/S Nordic Shipholding A/S Uni-Tankers A/S Ultrabulk Shipping A/S KNOT Management Denmark A/S Navision Shipping Company A/S Stena RoRo A/S Dannebrog Rederi A/S herning shipping a.s. Dansk Rederi A/S Royal Arctic Line A/S Falcon Maritime A/S Nordic Tankers A/S Monjasa A/S VT Shipping A/S T.K.B. Shipping Viking Supply Ships A/S XO Shipping A/S Dong Energy Thermal Power A/S Container Shipping A/S Ultragas ApS Investeringsgruppen Danmark A/S ALBA Tankers A/S Erria A/S Stena Line A/S Nordic Bulk Carriers A/S Evergas A/S Rohde Nielsen A/S Axis Offshore A/S Unifeeder A/S Svitzer A/S 32 Læs mere på

35

36

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, Danmarks R ederiforening Etableret 1884 100 rederier Branche- og arbejdsgiverorganisation I Bruxelles siden 1989 Maritimt hus Organisationsdiagram

Læs mere

MSP og Det blå Danmarks interesser udfordringer og muligheder for erhvervene. Temadag 26-09-2013

MSP og Det blå Danmarks interesser udfordringer og muligheder for erhvervene. Temadag 26-09-2013 MSP og Det blå Danmarks interesser udfordringer og muligheder for erhvervene Temadag 26-09-2013 Danish Shipowners Association A.P. Møller Mærsk A/S TORM A/S D/S Norden A/S DFDS A/S J. Lauritzen A/S Teekay

Læs mere

Dansk handelsflåde vokser fortsat

Dansk handelsflåde vokser fortsat OBS: Kompas bliver digitalt fra 1. september - læs mere på bagsiden. No. 7 Dansk handelsflåde vokser fortsat Nøgletal Antallet af skibe under dansk flag har nået et nyt højdepunkt, viser opgørelse fra

Læs mere

Vækstpakke 2014 vil ikke fastholde maritim offshore-vækst i Danmark

Vækstpakke 2014 vil ikke fastholde maritim offshore-vækst i Danmark Vækstpakke 2014 vil ikke fastholde maritim offshore-vækst i Danmark Offshore Danmark risikerer at gå glip af vækst og udvikling, hvis ikke offshore-/energi-sektoren omfattes af den øvrige skibsfarts rammebetingelser.

Læs mere

Stærkt regeringssignal på svovlområdet

Stærkt regeringssignal på svovlområdet Stærkt regeringssignal på svovlområdet Svovlkrav Regeringens renlufts-pakke på 149 mio. kr. er kommende svovlkrav, bruges mest effektivt. Målet skal et væsentligt tiltag for at sikre tilstrækkelig håndhævelse

Læs mere

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ 2011 Specialkonsulent Pernille Trojahn Kristiansen Søfartsstyrelsen

Læs mere

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser Miljøministeriet Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark 14. marts 2012 Det Blå Danmark er en af Danmarks

Læs mere

Danish Maritime Forum åbnes af Kronprinsen

Danish Maritime Forum åbnes af Kronprinsen OBS: Kompas bliver digitalt fra 1. september - læs mere på bagsiden. No. 8 Danish Maritime Forum åbnes af Kronprinsen DMD Når Danish Maritime Forum slår dørene op den 8.-9. oktober, er det med et royalt

Læs mere

Forord. Året der gik i noter. Status på dansk skibsfart. Tal og figurer. Internationale tendenser. Arbejdsmarked og kompetencer.

Forord. Året der gik i noter. Status på dansk skibsfart. Tal og figurer. Internationale tendenser. Arbejdsmarked og kompetencer. BESTYRELSEN Claus V. Hemmingsen, Maersk Energy Division (formand) Niels Smedegaard, DFDS (næstformand) Jacob Meldgaard, TORM Mikael Skov, Hafnia Tankers Jan Rindbo, D/S NORDEN Martin Fruergaard, Ultragas

Læs mere

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet.

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet. Politisk oplæg fra Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening og CO-Søfart om bedre jobmuligheder for danske skibsofficerer, søfarende, DIS og det Blå Danmark November 2009 Foreningerne har siden 1990

Læs mere

Tilfredsstillende kompromis om NOx-regler

Tilfredsstillende kompromis om NOx-regler Tilfredsstillende kompromis om NOx-regler Miljø Medlemslandene i IMO s Miljøkomité har indgået NOx-udstyr installeret. et kompromis om den kommende NOx-lovgivning. Rederiforeningen er tilfreds med resultatet.

Læs mere

Polarkoden: Det hårde arbejde er overstået

Polarkoden: Det hårde arbejde er overstået Polarkoden: Det hårde arbejde er overstået Arktis Arbejdet med den såkaldte polarkode, som skal regulere skibsfarten i de polare farvande, er tæt på at være færdigt. Nu mangler blot finjusteringen. Som

Læs mere

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 79 Offentligt NOTAT 11. december 2014 Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Nedenfor følger en orientering om udviklingen

Læs mere

Den Danske Maritime Fond. Oktober 2017

Den Danske Maritime Fond. Oktober 2017 Den Danske Maritime Fond Oktober 2017 1 Fondens Bestyrelse består af 6 medlemmer Tommy Thomsen, formand (f. 1957). CEO for IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande). Udpeget af Danske Rederier. Indtrådt

Læs mere

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø, Hotel Nyborg Strand, 26.-27. august 2010 Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Henrik Sornn-Friese Center for Shipping

Læs mere

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse Partnerskab for Renere Skibsfart Indledning Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening Baggrund for partnerskabet Nye IMO regler

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Danmarks Maritime Klynge SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Seminar 22. november 2012 V/Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?!

Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?! ! Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?! Lars Dagnæs! Indhold! udviklingen i emissioner fra skibstrafikken! miljø-forhold! internationalt

Læs mere

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Søfartsstyrelsen har registreret følgende aftaler i hovedoverenskomster, særoverenskomster og i lokale

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Skibsteknisk Selskab Skibsfart og klimaforandringer De aktuelle forhandlinger i IMO

Skibsteknisk Selskab Skibsfart og klimaforandringer De aktuelle forhandlinger i IMO Skibsteknisk Selskab Skibsfart og klimaforandringer De aktuelle forhandlinger i IMO Arne Mikkelsen Danmarks Rederiforening De aktuelle forhandlinger i IMO Miljøstyrelsen har netop nævnt Mandatet fra Kyoto

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 DONG Energy's skattebetaling DONG Energy er en virksomhed i vækst. Vi har en ambitiøs forretningsstrategi, der tager afsæt i nogle af verdens helt store udfordringer

Læs mere

Maersk Line s Triple-E skibe bæredygtighed i et 30 årigt perspektiv. Jacob Sterling, Klima- og miljøchef, Maersk Line

Maersk Line s Triple-E skibe bæredygtighed i et 30 årigt perspektiv. Jacob Sterling, Klima- og miljøchef, Maersk Line Maersk Line s Triple-E skibe bæredygtighed i et 30 årigt perspektiv Jacob Sterling, Klima- og miljøchef, Maersk Line Dagsorden: 1. Maersk Line s miljøprioriteter 2. Vores nybygningsprogram og Triple-E

Læs mere

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 117 Offentligt NOTAT December 2013 Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013 Nedenfor følger en orientering om udviklingen

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Søfartens Ledere. I tillæg hertil ønsker vi kort at redegøre mundtligt for følgende fire emner/problemstillinger:

Søfartens Ledere. I tillæg hertil ønsker vi kort at redegøre mundtligt for følgende fire emner/problemstillinger: Skatteudvalget 2015-16 L 16 Bilag 7 Offentligt Søfartens Ledere NOTAT Introduktion til Søfartens Lederes punkter ved foretræde i Skatteudvalget 19. november 2015 kl. 10.15 om udvidelse af DIS og tonnageskat

Læs mere

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011 FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR DEN 15. MARTS 2011 HOTEL NIELS JUHL, KØGE Foredragsholderne: Gustav Schmidt Hansen Næstformand, Maskinmestrenes Forening 1978: Maskinmestereksamen, Esbjerg 1982:

Læs mere

Partnerskab for Renere Skibsfart

Partnerskab for Renere Skibsfart Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2009-2010 Opdateret udgave - 22. oktober 2009 1 Indhold Om Partnerskab for Renere Skibsfart Om Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening Nye IMO regler for

Læs mere

Regnskabsanalysen 2014

Regnskabsanalysen 2014 Regnskabsanalysen 2014 Fem regnskabsår i den danske transportsektor Sektorbeskrivelse: Transport og godshåndtering: Land- og rørtransport, skibsfart, luftfart, post- og kurertjenester, inkl. lagerforretning

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-719-00054 Ref. ANNSC/SORNM Den 13. april 2012. GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGET

NOTAT. J.nr. MST-719-00054 Ref. ANNSC/SORNM Den 13. april 2012. GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGET Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0118 Bilag 1, KOM (2012) 0120 Bilag 1 Offentligt NOTAT J.nr. MST-719-00054 Ref. ANNSC/SORNM Den 13. april 2012 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag

Læs mere

Nyt på foreningens hjemmeside

Nyt på foreningens hjemmeside Nr. 10 21. august 2007 INDHOLD: Nyt på foreningens hjemmeside... 1 Årsmøde i Korsør... 1 TutorShip eksamensresultater... 2 Udbud om sømotorveje i Nordsøområdet... 4 Møde i IMO s Havmiljøkomite... 5 Nyt

Læs mere

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Offshore Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Agenda Om Maersk Drilling Værftsophold Slide no. 2 Lad os hilse på Ben først... Slide no. 3 Olie

Læs mere

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Worldcareers Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Agenda - Generelt om kampagnen - Strategi - Materiale - Medievalg - Aktiviteter Kort om mig Martin Fyrst Jakobsen Historik: 1999 2002 HTX i Århus

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Aftale mellem Danmarks Rederiforening, Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet om: Partnerskab for Grøn Skibsfart

Aftale mellem Danmarks Rederiforening, Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet om: Partnerskab for Grøn Skibsfart Aftale mellem Danmarks Rederiforening, Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet om: Partnerskab for Grøn Skibsfart Dato: 14. december 2016 Danmarks Rederiforening Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren. Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien

Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren. Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren - VIND Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien Behovet for arbejdskraft i vindindustrien Redegøre for vækstforventningerne offshore og globalt generelt Vise

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil og behov for nyt udbud.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil og behov for nyt udbud. Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil og behov for nyt udbud. Baggrund Baggrunden for denne ansøgning fra om at oprette et nyt udbud af Skibsføreruddannelsen (professionsbachelor) i København

Læs mere

Alliancen for Grøn Offshore Energi

Alliancen for Grøn Offshore Energi 18. december 2009 Alliancen for Grøn Offshore Energi 1. Danmark skal fortsat være nummer 1 på grøn offshore teknologi, men det kræver nytænkning og samarbejde I de seneste femten år har offshore industrien

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V)

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning som eksporterhverv udfordringer og muligheder Konference 31. oktober 2013 klokken 10.00 16.00 på Christiansborg Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning

Læs mere

DANSK SKIBSFART 2016 Årsberetning

DANSK SKIBSFART 2016 Årsberetning DANSK SKIBSFART 2016 Årsberetning Danmarks Rederiforening FORENINGEN Danmarks Rederiforening blev grundlagt i 1884 og er den brancheorganisation, der varetager dansk rederierhvervs interesser i forhold

Læs mere

Rammebetingelser for husdyrproduktion i Danmark. Ved Henrik Høegh

Rammebetingelser for husdyrproduktion i Danmark. Ved Henrik Høegh Rammebetingelser for husdyrproduktion i Danmark Ved Henrik Høegh DK`s Husholdningsregnskab Landbrugseksport: 62 mia. kr. Industrieksport: 61 mia. kr. Skibsfart: 45 58 mia. kr. Diverse: 48 mia. kr. Brain

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond Den Danske Maritime Fond Sekretariatschef Carsten Melchiors Præsentation til IDA Maritim 23. Oktober 2017 1 Fondens Bestyrelse består af 6 medlemmer Tommy Thomsen, formand (f. 1957). CEO for IFU (Investeringsfonden

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future.

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future. NOTAT 7. april 2008 Vores reference: Sag 200802581 Arkivkode Green Ship of the Future Skibsfart er en klimavenlig transportform, som løbende forbedres gennem udvikling af skibstyper, motorer og driftsformer.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt NOTAT Den 7. juni 2013 GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljøudvalg Kommissionens forslag til rådsbeslutning om

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN EN VERDEN AF MULIGHEDER Bliv Shipping Trainee i NORDEN SÆT EN STJERNE PÅ DIT CV Som Shipping Trainee i NORDEN får du gennem vores intensive 2-årige uddannelse en grundig introduktion til international

Læs mere

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Status på arbejdet i IMO og ESSF Samarbejde mellem danske myndigheder Kosan Crisplant den 27. november 2014 Palle Kristensen Søfartsstyrelsen Indhold

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Bestyrelsesformand: Cantion A/S, Fonden Kattegat Silo, Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S, J. Lauritzen A/S, Kayxo A/S, NanoNord A/S

Bestyrelsesformand: Cantion A/S, Fonden Kattegat Silo, Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S, J. Lauritzen A/S, Kayxo A/S, NanoNord A/S Bilag 1 Kandidatliste Bestyrelsen Bent Østergaard Fødselsdato: 5. oktober 1944 Indtrådt i bestyrelsen: 1. april 2009 Genvalgt: 2011 Formand for Nomineringsudvalget og vederlæggelsesudvalget Direktionshverv:

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål BB, BC og BD stillet af Steen Gade (SF) Jeg vil besvare de 3 spørgsmål samlet.

Ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål BB, BC og BD stillet af Steen Gade (SF) Jeg vil besvare de 3 spørgsmål samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 316 Offentligt Ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål BB, BC og BD stillet af Steen Gade (SF) 1 Jeg vil besvare de 3 spørgsmål samlet. Det

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Vær klar til at leve op til de kommende miljøkrav med landestrøm

Læs mere

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN 1 ALT PÅ ET STED. NÅR DU VÆLGER PORT OF FREDERIKSHAVN, ER DU I KNUDEPUNKTET FOR DEN NORDEUROPÆISKE SØFART. EN HAVN MED maritim service i verdensklasse, miljø-

Læs mere

Afgørelse. Marstal Navigationsskole E-mail: marnav@marnav.dk. Afslag på godkendelse

Afgørelse. Marstal Navigationsskole E-mail: marnav@marnav.dk. Afslag på godkendelse Afgørelse Marstal Navigationsskole E-mail: marnav@marnav.dk Afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Marstal Navigationsskoles ansøgning

Læs mere

Den nye Søfartsstyrelse. - hvem hvad - hvorfor

Den nye Søfartsstyrelse. - hvem hvad - hvorfor Den nye Søfartsstyrelse - hvem hvad - hvorfor Kgl. Resolution af 3. oktober 2011 Farvandsvæsenet nedlægges Opgaverne deles mellem 3 ministerier Det Statslige Lodsvæsen og Lodstilsynet med tilhørende sagsområder

Læs mere

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 738 (MOF alm. del) stillet 15. Maj 2017 efter ønske fra Ida Auken (RV).

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 738 (MOF alm. del) stillet 15. Maj 2017 efter ønske fra Ida Auken (RV). Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 738 (MOF alm. del) stillet 15. Maj 2017 efter ønske fra Ida Spørgsmål nr. 738 Hvordan vil ministeren fremover sikre overholdelse af udledningskravene

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

Maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn

Maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn Maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn Vækstteamet for Det Blå Danmark anbefaler, at Det Blå Danmarks kompetencer, forskning og innovation styrkes. Det maritime brancheudviklingscenter i Frederikshavn

Læs mere

Tirsdag den 21. april 2009 Offshore Terrorsikring Seminar

Tirsdag den 21. april 2009 Offshore Terrorsikring Seminar Tirsdag den 21. april 2009 Offshore Terrorsikring Seminar Velkommen Dagsorden 1. Velkomst v/ Allan Christensen, Offshore Center Danmark 2. Præsentation af Offshore Terrorsikring Håndbog v/ Hans Koch, Esbjerg

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Dansk Vindkraftkonference 25.- 27. april 2007. Tema Offshore vindenergi: Offshore Center Danmarks vindenergiaktiviteter

Dansk Vindkraftkonference 25.- 27. april 2007. Tema Offshore vindenergi: Offshore Center Danmarks vindenergiaktiviteter Dansk Vindkraftkonference 25.- 27. april 2007 Tema Offshore vindenergi: Offshore Center Danmarks vindenergiaktiviteter 1 Offshore Center Danmark 1. Indledning Offshore Center Danmark (OCD) Baggrund Markeder

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren : : : : 16. februar 2006 Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren 1 Indledning Transport er en hovedhjørnesten i den handel og produktion, som giver hele grundlaget

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Indspil til regeringens vækstteam. Regionerne satser på. blå. styrkepositioner

Indspil til regeringens vækstteam. Regionerne satser på. blå. styrkepositioner Indspil til regeringens vækstteam Regionerne satser på blå styrkepositioner Regioner satser på blå styrkepositioner Danske Regioner 2012 Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner ISBN Tryk: 978-87-7723-791-1

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere