Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2 - Nøglebegreber Kurser og undervisningsdage 3 - Obligatoriske kurser - Introdag og undervisningsdage i Almen Praksis Ansættelse i almen praksis 5 Praktiske oplysninger 6 - Ferie - Vagtplanlægning - Fravær - Barsel - Udsættelse af Klinisk Basisuddannelse - Godkendelser - Bolig og børnepasning Kontaktpersoner 8 - Praksisreservelægekoordinatorer 1

2 Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Den Kliniske Basisuddannelse er første trin i den lægelige videreuddannelse. Formålet med Klinisk Basisuddannelse er at: Nøglebegreber lægen kan erhverve tilladelse til selvstændigt virke som læge konsolidere og videreudvikle prægraduat erhvervet viden og praktiske færdigheder til kliniske kompetencer gennem arbejde med patienter sikre identifikation med rollen som læge kvalificere lægen til at tage kliniske beslutninger forberede lægen til fremtidigt specialevalg Målbeskrivelsen for Klinisk Basisuddannelse På Sundhedsstyrelsens hjemmeside finder du målbeskrivelsen for Klinisk Basisuddannelse. Målbeskrivelsen angiver det forventede læringsresultat efter et afsluttet uddannelsesforløb. Eller sagt på en anden måde i målbeskrivelsen står der, hvad du skal kunne efter et afsluttet forløb i Klinisk Basisuddannelse. Målbeskrivelsen er national og gælder for alle KBU-læger. Logbog I KBU-mappen finder du din logbog, hvor målbeskrivelsens forskellige læringsmål/kompetencer er oplistet. Klinisk Basisuddannelse og logbogen er bygget op omkring de 7 lægeroller: medicinsk ekspert, kommunikator, sundhedsfremmer, samarbejder, professionel, leder/administrator og akademiker. Indenfor hver lægerolle skal der opnås forskellige kompetencer inden godkendelse. En underskrift og et stempel er i logbogen ensbetydende med, at du har opnået en kompetence i overensstemmelse med målbeskrivelsen. For at få godkendt dine ansættelser skal du have alle kompetencer attesteret med tydelige underskrifter samt få et endeligt stempel og en underskrift fra din uddannelsesansvarlige overlæge. Se yderligere om kravene til dokumentation på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Uddannelse og autorisation Søg selvstændigt virke Læge Uddannelsesprogram Uddannelsesprogram for Klinisk Basisuddannelse, Region Øst er udfærdiget af de Postgraduate Kliniske Lektorer (PKL) i Region Øst og beskriver de specifikke læringsmål for KBU-læger og angiver, hvordan du opnår disse. Læs uddannelsesprogrammet grundigt igennem inden du tiltræder din stilling og tag det med, når du skal på kursus. Bilag 1 i uddannelsesprogrammet er en tjekliste, som giver et overblik over de kompetencer, der skal opnås i Klinisk Basisuddannelse, samt hvilke vurderingsskemaer der skal udfyldes til hvilke kompetencer. Nedenfor følger en oversigt over vurderingsskemaerne der bruges i uddannelsesforløbet. 2

3 Vurderingsskemaer: A: Case baseret dialog om den akutte patient vha. journalaudit af i alt syv journaler omhandlende hhv. sløvet bevidsthedsniveau, vejrtrækningsproblem, depression/angst, feber, akut smertetilstand, blødningstilstand og operationskrævende tilstand. (indlæggelsesjournaler, stuegang eller evt. skadessedler) B: Som skema A, bare tre kroniske forløb C: Refleksive optegnelser over samarbejde - og ledelses situationer der er gået godt og mindre godt. OG/ELLER D: 360 evaluering, hvor ti forskellige samarbejdspartnere vurderer ens samarbejdsevner og lederevner. E: Procedurer og håndgreb, udføres både på hospital og i almen praksis/psykiatri. F1: Medicinallovgivning F2: Medicinallovgivning. Man indhenter information fra forskellige hjemmesider. G: Kollegial fremlæggelse, fx mandagsundervisning eller morgenkonference, som vurderes af vejleder. På kan du finde information og henvisninger til links om Klinisk Basisuddannelse samt printvenlige eksemplarer af de forskellige blanketter, som er vedlagt i denne mappe m.m. Kurser og undervisningsdage Obligatoriske kurser Det er vigtigt, at man som uddannelseslæge selv er opmærksom på rækken af obligatoriske kurser, som er beskrevet i uddannelsesprogrammet side 6, da man ikke kan få godkendt Klinisk Basisuddannelse uden disse kurser. Kurserne udbydes af henholdsvis DIMS - Dansk Institut for Medicinsk Simulation på Herlev Hospital og CEKU - Center for Klinisk Uddannelse, som er placeret på Rigshospitalet. På deres hjemmesider vil du også finde en beskrivelse af det enkelte kursus samt evt. kursusmateriale. Alle KBU-læger skal gennemføre følgende kurser: Kursusnavn Indhold Varighed Placering i uddannelsen Akut Kursus Genoplivning 1 dag Normalt 1. måned Modul 1 Akut kommunikation 1 1 dag i uddannelsen Akut Kursus Akut kommunikation 2 1 dag Normalt 2. måned Transport Modul 2 1 dag i uddannelsen Pædagogik/ Læring Patientkommunikation Planlægning af egen 2 dage 1. ophold i læring uddannelsen Patientkommunikation 3 dage 2. ophold i uddannelsen Ansvarlig DIMS DIMS CEKU CEKU 3

4 Du vil blive tildelt et kursushold til de første 3 kurser, mens du selv skal tilmelde dig kurset i Patientkommunikation i andet ophold af Klinisk Basisuddannelse. Læs mere på og OBS! Vær opmærksom på, at man ikke bør møde til kurser efter at have været på nattevagt. Din afdeling bliver orienteret af Sekretariatet om dine obligatoriske kursusdatoer, men husk altid at tjekke om din vagtplan tager højde for dine kurser. Introdag og undervisningsdage i almen praksis Ved ansættelse i almen praksis afholder praksisreservelægekoordinatoren (PRLK en) en introdag samt månedlige undervisningsdage. Der er mødepligt til både introdagen og undervisningsdagene. Både introdagen og undervisningsdage fokuserer på klinisk relevant undervisning og der undervises i praksisrelevante emner, sygdomme og tilstande, som eksempelvis rygundersøgelser, hudsygdomme og øre/næse/hals sygdomme. Undervisere er dels praktiserende læger og dels speciallæger inden for andre specialer. Formålet med disse dage er; 1) lære om sygdomme og tilstande som hyppigt ses i almen praksis. 2) introduktion og genopfriskning af teori og praksis indenfor klinisk relevante specialer. Husk altid at medbringe Kursushæfte, Almen Medicin, Region Hovedstaden til både introdag og undervisningsdage. Kursushæftet indgår i tutorlægens samlede vurdering af din ansættelse. Hæftet printes fra sekretariatets hjemmeside. Tid og sted Der afholdes cirka en undervisningsdag om måneden i praksisperioden samt en introdag. Introdagen er for samtlige nystartede praksisreservelæger i Region Hovedstaden (dog undtaget Bornholm) og vil ofte foregå på DIMS på Herlev Hospital. Men ellers vil tid og sted for undervisningsdagene afhænge af, hvilket område din praksis ligger i; Indre København (postnr.: ) Ydre København (postnr.: ) Nordsjælland (postnr.: ) Undervisningsdagene for Nordsjælland vil ofte foregå på Hillerød Hospital, mens de på Bornholm foregår på Bornholms Hospital. Introdagen og undervisningsdagene for alle områder bliver annonceret på (se under Regionerne og Region Hovedstaden). For Indre og Ydre København vil tidspunktet desuden blive annonceret på 4

5 Ansættelse i almen praksis Din ansættelse i praksis består af dagligt klinisk arbejde afbrudt af undervisningsdage sammen med dine kollegaer, som også er i almen praksis i deres kliniske basisuddannelse. Din tutor er både vejleder og arbejdsgiver, og typisk er arbejdsfællesskabet meget tæt. Du skal derfor aftale et møde med din kommende tutor i god tid ca. 3 måneder inden du starter. Det er en anledning til at hilse på din kommende arbejdsgiver og evt. din forgænger, som kan give dig et indblik i, hvordan det er at arbejde i netop denne praksis. Samtidig er det en mulighed for at få vendt nogle af de potentielle problemområder, som kan give anledning til misforståelser og eventuel misstemning. Erfaringen siger os, at følgende punkter er gode at få berørt før starten i praksis. Mødetid og gå-hjemtid: Arbejdet i almen praksis tilrettelægges efter bestemmelse af den praktiserende læge i form af ex. konsultationer, sygebesøg, vagtarbejde. Du må ikke passe praksis alene, men må gerne tage på sygebesøg, såfremt tutorlæge eller anden læge er umiddelbart tilgængelig for telefonisk kontakt. Afholdelse af ferie: I modsætning til en stor hospitalsafdeling, hvor der er mange kollegaer og dermed stor fleksibilitet mht. ferieafvikling, er der i almen praksis få læger og dermed mindre fleksibilitet. Det indebærer rent praktisk, at din ferie som udgangspunkt følger klinikkens ferie. Tutorlægen skal dog varsle klinikken ferielukket senest 3 mdr. før ferien. I tvivlsspørgsmål er det din arbejdsgiver, dvs. din tutor, der træffer den endelige beslutning. Husk altid at spørge din arbejdsgiver om ferie, inden du planlægger den. Kursusaktivitet: Kursusaktivitet udover de obligatoriske dage er normalt ikke muligt i din ansættelse i praksis. Forventninger: Hvilke forventninger har du og hvilke har tutor og personale til dig? Hvad vil du kunne lære i den pågældende praksis? Introduktionsforløbet: Hvad består det af, hvordan vil det foregå og hvor lang tid? Supervision: Få klarlagt hvornår der er supervision og hvordan det foregår. I de måneder du er i praksis, vil du måske både for første og sidste gang i dit virke som læge opleve at arbejde meget tæt sammen med en erfaren kollega, som kan give dig supervision både på dine patientforløb og på din måde at være læge på. Skulle du alligevel løbe ind i problemer, du ikke kan løse sammen med din tutor, kan du kontakte din praksisreservelægekoordinator (PRLK), som er ansat af Region Hovedstaden til blandt andet at undervise og varetage forholdet mellem almen praktiserende læge og KBU-lægen. Praksisreservelægekoordinatoren er med til at sikre, at du får et godt ophold i almen praksis. Du kan se, hvem der er praksisreservelægekoordinator for dit område, under Kontaktpersoner. 5

6 Praktiske oplysninger Klinisk Basisuddannelsesforløb KBU-lægerne vælger forløb gennem fordelingssystemet Man vælger i den rækkefølge, man er blevet tildelt nummer af Sundhedsstyrelsen. Er du først trådt ud af Klinisk Basisuddannelse, kan du ikke genindtræde. Under særlige omstændigheder kan du søge om udsættelse. Se Udsættelse af Klinisk Basisuddannelse. Ferie Du har ret til at holde 5 ugers ferie pr. år plus en ekstra ferieuge (særlige feriefridage), og har krav på at holde 15 dages sammenhængende ferie i sommerhalvåret (1. maj- 30. september). Der kan indgås andre individuelle aftaler. Afholdelse af ferie arrangeres med hensynstagen til dine ønsker og afdelingens/praksis drift. Bemærk at fravær pga. lang ferie i sjældne tilfælde kan forhindre dig i at opnå de krævede kompetencer, og at ansættelsen derfor skal forlænges. Vagtplanlægning I forhold til din vagtplan vil afdelingerne automatisk sætte tid af til din introduktion samt nogle følgevagter. Den øvrige vagtplan herefter lægges typisk af en reservelæge i afdelingen, og i starten fordeles du til de funktioner, der er mest relevante for dig, så du kan få styr på sagerne allerede fra begyndelsen. I henhold til overenskomsten har man ret til at modtage sin vagtplan senest den 1. måneden inden. Dvs. at februars vagtplan skal ligge færdig allerede 1. januar osv. Derfor skal vagtønsker være vagtplanlæggeren i hænde i så god tid som muligt og ellers i henhold til den enkelte afdelings retningslinjer. Kontakt derfor din uddannelsesansvarlige overlæge hurtigt og få din vagtplanlæggers telefonnummer eller -adresse. Ellers kan du ikke forvente og har ikke krav på at afdelingen giver dig fri til eventuelle personlige planer, når du starter. Fravær Sker der store afbrud af dit uddannelsesforløb ved f.eks. barsel, fædreorlov, børnepasningsorlov eller længerevarende sygdom, skal du informere din arbejdsplads og Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse ifølge reglerne i overenskomsten. Ud over ferie må du maksimalt have 10% fravær, uanset årsagen til fraværet. I hospitalsdelen svarer det til et maksimalt fravær på 18 dage, mens du højst må have et fravær på 13 hverdage i almen praksis. Har du mere end 10% fravær, skal din uddannelse forlænges med den tid, du har været fraværende. Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse skal underrettes skriftligt ved fravær på mere end 10%, så erstatningsansættelse kan planlægges. 6

7 Barsel Du skal give skriftlig besked om graviditet og planlagt termin til alle, som bliver berørt af dit fravær: Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Nuværende og evt. efterfølgende hospitalsafdeling/tutorlæge Ansættelsesstedets løn- og personalekontor vedlæg kopi af vandrejournal Du har ret til løn under barsel i henhold til gældende overenskomst for uddannelsessøgende læger. Denne ret gælder, når du via Danske Regioners fordelingssystem har valgt en ansættelse i en uddannelsesregion, selvom du endnu ikke har modtaget et ansættelsesbrev. NB: Senest 8 uger efter fødslen skal du oplyse Sekretariatet om, hvornår du ønsker at starte igen efter din barselsorlov, så din(e) resterende ansættelse(r) kan planlægges. Udsættelse af Klinisk Basisuddannelse Går du ikke op til eksamen, eller består du ikke eksamen, bedes du så hurtigt som muligt give Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse skriftlig besked for at opnå udsættelse af Klinisk Basisuddannelse. Du beholder dit nummer fra Sundhedsstyrelsen og det tilstræbes, at du vender tilbage i et lignende forløb på et senere tidspunkt. Det er muligt at få udsættelse af Klinisk Basisuddannelse af følgende årsager: Forskning (op til 4 år) Aftjening af værnepligt Graviditet og Barselsorlov Børnepasningsorlov Ansøgning om orlov sendes til Sekretariatet hurtigst muligt og senest 3 måneder før orlovens forventede begyndelse. I forbindelse med orlov må den uddannelsessøgende læge respektere ikke at kunne komme tilbage præcis ved orlovens slutning, men tilpasse sig de muligheder, der er. Der er heller ingen garanti for at kunne vende tilbage til samme hospital/afdeling, men det tilstræbes. Det vil som regel ikke været muligt at vende tilbage til den samme almene praksis i disse tilfælde bestræbes det at finde en erstatningspraksis i nærheden af den oprindelige. Godkendelser For at få selvstændigt virke skal alle dine uddannelseselementer godkendes. Dette sker ved, at du får attesteret alle kompetencer i din logbog og får godkendt hver ansættelse i Klinisk Basisuddannelse med en underskrift og et stempel på Sundhedsstyrelsens Attestation for tidsmæssigt gennemført udannelseselement (vedlagt denne mappe i to eksemplarer). Husk at opbevare originalerne af ansættelsesbreve, logbog og attestationer, da du skal bruge dem, når du skal søge selvstændigt virke ved Sundhedsstyrelsen. Du kan se en detaljeret vejledning om ansøgning til selvstændigt virke på 7

8 Bolig og børnepasning Region Hovedstaden råder over 38 lægeboliger beliggende ved Hillerød Hospital. Boligerne kan kun lejes af ansatte ved Hillerød Hospital og Frederikssund Hospital, Boligerne er på 2½ værelse - 5 værelser. Huslejen fastsættes i henhold til gældende overenskomst og tillægges elforbrug. Yderligere oplysninger fås ved at kontakte Tina Nielsen, tlf , og Christina Kurell, tlf , Institutionsplads Hillerød Hospital har både vuggestue og børnehave. Der er 32 pladser i vuggestuen og 42 pladser i børnehaven. Der er rift om pladserne og ventetid. Der er børneinstitutioner i tilknytning til hospitalerne i Gentofte, Glostrup og Herlev. Anvisningen til institutionerne ved i Gentofte og Glostrup varetages af de respektive kommuner. For Børnegården ved Herlev Hospital har ansatte fortrinsret. I øvrigt henvises der til de kommunale tilbud. Kontaktpersoner For hospitalerne Gentofte, Herlev, Nordsjællands Hospitaler - Hillerød og Frederikssund: Solvej Davidsen Tlf For hospitalerne Amager, Bispebjerg, Frederiksberg, Glostrup og Hvidovre: Wendy Juul Mikkelsen Tlf Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Ledreborg Allé 40, st Gentofte For Bornholms Hospital: Claus Elbæk Mortensen Tlf Bornholms Hospital Administrationen Ullasvej Rønne 8

9 For Landssygehuset i Tórshavn: Helena Skaalum Mikkelsen Tlf.: Landssygehuset FO-100 Tórshavn Færøerne Praksisreservelægekoordinatorer Område: Ydre København (postnummer samt 3460) Indtil 30/9-13 Praktiserende læge Trine Rønnov Brobæksgade Slangerup Tlf: Område: Indre København (postnummer samt ) Praktiserende læge Jesper Nielsen Vesterbrogade København V Tlf Område: Nordsjælland (postnummer ) Pr. 1/10-13 Praktiserende læge Trine Rønnov Brobæksgade Slangerup Tlf: Område: Bornholm Praktiserende læge Anette Boll Møller Paradisvej Rønne Tlf

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Uddannelsesprram for Læge Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin 1 b. Uddannelsen i almen medicin 1 c. Uddannelsen

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset A/S

Læs mere

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen Elevens ansvar Din uddannelse - dit ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal jeg være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Holbæk Sygehus a. De medicinske afdelinger på Holbæk Sygehus b. Præsentation af nefrologisk afsnit c. Præsentation af de øvrige medicinske afdelinger d. Vagtforhold

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland Vest Regionshospitalet Herning Holstebro Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015

Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere