..._._er. Københavns Byret. og~ Udskrift af dombogen DOM. afsagt den 26. november 2010 i sag SS /2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "..._._er. Københavns Byret. og~ Udskrift af dombogen DOM. afsagt den 26. november 2010 i sag SS 4-5655/2010"

Transkript

1 Københavns Byret Adv. SØK-912S Udskrift af dombogen DOM afsagt den 26. november 2010 i sag SS /2010 Anklagemyndigheden mod Lise Aagaard Copenhagen NS, CVR nr Toldbodgade 13, 1253 København K Sagens baggrund og parternes påstande. Anklageskrift er modtaget den 15. marts 2010 og tillægsanklageskrift den 10. september 20 l O...._._er ~Copenhagen tiltalt for n,,.~... ~ og~... _._~- --- Lise Aagaard Copenhagen AJS 1. Qvertrædelse afkonkurrencelovens 23. stk. J. nr. l.jf. stk. 3.jf. 6. stk. l.jf. stk. 3.. ved i perioden fra begyndelsen af 2008 og frem til den 1. oktober samme år forsætligt eller groft uagtsomt at have overtrådt forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler eller etableret en samordnet praksis herom, idet tiltalte i - _::-:::.:. --~

2 Side 2/36 som betingelse for fortsat forhandling - ede krav om, at de pågældende ikke via internettet måtte sælge det angivne produkt med rabat, hvilket til skade for konkurrencen begrænsede de angivne forhandleres kommercielle handlefrihed. Det anses for en skærpende omstændighed, at der fra tiltalte l's side i forbindelse med det beskrevne overfor henholdsvis forhandlerne... ev truet med leverancestop, og at der o~e torlhan.<11ere blev gjort alvor af denne trussel, idet der fra tiltalte l 's side blev udøvet leverancestop, indtil de pågældende forhandlere havde fået fjernet deres rabatordninger fra deres internethjemmesider. 2. overtrædelse afkonkurrencelovens 23. stk. 1. nr. 1. jf. 6. stk. 1. jf. stk. 3. Principalt: ved den i forhold l) angivne periode forsætligt eller groft uagtsomt at have ladet tiltale l, Lise Aagaard Copenhagen AJS det i forhold l) beskrevne forhold, idet tiltalte i sin egenskab konkret ansvarlig for, at der hos tiltalte l var konkurrencestridige praksis om forbud mod rabateret salg, herunder internetsalg. Subsidiært: ved under tilsvarende omstændigheder at have forholdt sig passivt til den i forhold l) angivne konkurrencestridige praksis, uagtet at tiltalte 2 havde kendskab til såvel den konkurrencestridige praksis som det forhold, at denne af tiltalte l's salgspersonale blev efterlevet over for aftaleforhandlerne. 3. overtrædelse afkonkurrencelovens 23, stk.l, nr. 1. jf. 6, stk. 1. jf. stk. 3, ved den i forhold l) angivne periode forsætligt eller groft uagtsomt at have medvirket til at lade tiltalte I, Lise Aagaard Copenhagen AJS, begå det i forhold l) beskrevne forhold, idet tiltalte i sin egenskab af_over for forhandlern~ o~stiilede krav om~glerne ikke via internettet måtte sælges med rabat, herunder skriftligt trued~ ~ed leverancestop. 4. overtrædelse afkonkurrencelovens 23, stk.!. nr. l, jf. 6, stk. 1, jf. stk. 3, ved.den i forhold l) angivne periode forsætligt eller groft uagtsomt at have

3 Side 3/36 medvirket til at lade tiltalte 1, Lise Aagaard Copenhagen NS, begå det i forhold l beskrevne forhold, idet til dels i forening med tiltalte 3, krav at troldekuglerne ikke via mternettet herunder telefonisk truede henholdsvis forhandlerne Lise Aagaard. Copenhagen NS 5. overtrædelse af konkuuenceloyens 23. stk. 1. nr, 1. jf. 6, stk. l, jf. stk. 3, ved på et ikke nærmere fastlagt tidspunkt fra 2008 og frem under tilsvarende omstændigheder som beskrevet i forhold l tillige at have stillet krav til forhandleren om, at denne ikke via internettet måtte sælge tiltalte med rabat. 6. oyertrædelse afkonkurrenceloyens 23, stk. l, nr. l, jf. 6. stk. l.jf. stk. 3, ved på samme måde som beskrevet i forhold 2 principalt at have været ansvarlig for, subsidiært at have forholdt sig passivt til det i forhold 5. beskrevne forhold. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf. De tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom. Oplysninger i sagen ~ mail af25. september 2008 fra vidnet~l tiltalte. ~edderdet: "I forlængelse af vor tidligere telefonsamtale i dag kan jeg oplyse, at jeg på min hjemmeside www'-har indføjet: "Ovennævnte rabatsatser gælder ikke Troldekugler. Samtidig har jeg i forbindelse med min annoncering på Google.dk ændret annonceoverskriften fra "Troldekugler SPAR tii2s%" til "Troldekugler On Line." Med dette tiltag mener jeg således at have opfyldt dine stillede betingelser om ikke at give rabat i henhold til Troldekugler, Lise Aagaard Copenhagens vejledende udsalgspriser i min internet-forretning. Jeg imødeser herefter.ophævelse af den leveringsboykot, som har været foretaget mod min forretning siden 10. september 2008 ved effektuering af mine afgivne ordrer, hvilket jeg gerne ønsker bekræftet. Samtidig imødeser jeg også, at der som oplyst af dig, sættes tilsvarende be- - -_:..--=--=.~-- -~ ::

4 Side 4/36 grænsninger for samtlige forhandlere i foim af direkte rabatgivning, købsbetingede "gratis" Troldekugler og lignende tiltag. Yderligere ønsker jeg meget gerne dine kommentarer til mine annullerede ordrer grundet manglende levering i perioden 10. september 2008 til genoptagelse afvarelevering af Troldekugler, Lise Aagaard Copenhagen, finder sted... II Det hedder i mail af 1. oktober 2008 fra" vidnet~ til tiltal "He... Leverer i stadig "kuler" til min gode kollega i" SPar penge på Pandora www. ~ stort ind og spar mange pedl~e på både pandora Ol troldekuler. shoppen. Spar på Troldekmder op til 20% når du handler troldekugler via Ovennævnte er reklamer på Google i dag den 1. oktober dvs. 6 dage efter at jeg blev stoppet og 21 dage efter at "boykot" blev sat i værk mod min forretning. "... ".,... ".. i mail af2. oktober, at "vi har fokus på det og leverer overholder vores salgs- og leverings betingelser. " ~ideresendte de modtagne mails til Konkurrencestyrelsen. Det fremgår af en i sagen fremlagt bogføringsoversigt, at der i september måned blev faktureret til vidnet den 2.september 2008, at vidnet betalte et beløb den 8. september 2008, at der blev faktureret den 9. september 2008, og at vidnet indbetalte nogle beløb den 19. september 2008 og den 24. september 2008, og at der blev faktureret fem ordrer til vidnet den 25. september 2008, og endelig at der skete indbetaling den 9.oktober 2008 og senere... Det hedder i mail af24. september 2008 fra "",'npti til_

5 Side 5/36 ti Vi har i dag modtaget en lås retur fra jer, der var indsendt til reparation. I kunne ikke lave den, det ringede I om i går. Vi bad jer så om at medsende en ny lås magen til den, der var i stykker samt en 6-8 glaskugler, vi lige stod og manglede. I dag er låsen så kommet retur - alene med en bemærkning om, at "ordren vil blive afsendt med andre ordrer snarest muligt" Så er det, jeg gerne vil vide, hvad det betyder, selvom jeg jo nok allerede har en ide om det. Du fortalte mig jo telefonisk, at hvis jeg ikke fjernede min netrabat og tog den pris for varen, I forlangte - ja så ville jeg blive sat bagest i køen med hensyn til at få leveret. Er det det, I nu har effektueret? Jeg håber på et hurtigt svar " Ved mail af 24. september 2008 svarede tiltalt. vidnet" det hedder heri: " Tak for din henvendelse, vi har meget travlt i øjeblikket og alle ordrer bliver ekspederet snarest muligt. ti I mail af2s. september 2008 har vidnet på ny ~endt en mail " Jeg savner et svar på de spørgsmål, jeg sendte dig i går. Er det alle netbutikk!t:er ikke holder jeres priser, I nu "black-lister tl er... netraba hop var'o den, du fremhævede i orden. Jeg har ~rdigt prøve at se på ud ligeledes fremhævede, men jeg kan ikke se, at de har noget netsalg overhovedet. Ligeledes den 25. september ringede vidnet til optog samtalen. I samtalen bekræftede tiltalte, at vidnet skal overholde selskabets vejledende udsalgspriser.

6 Side 6/36 _plyste endvidere, at selskabet har nogle salgs- og videresalgsbetingelser herunder, at man skal betale til tiden. På vidnets spørgsmål om " sålænge vi giver en mængdereducerende rabat på Internettet, så.. så får vi ikke leveret nogen varer? Svarede tiltalte at vidnet skulle høre, hvad tiltalte sagde og tilføjede, at det er meget vigtigt, at Troldekugler bliver solgt-på kvaliteten. Tiltalte udtalte endvidere, at det er et forkert signal at sende, at hovedif!:..n af varerne bliver sendt ud til vejledende udsalgspriser minus rabat, -o~ tilføjede,.vil have vidnet til "at fjerne det".. af l. oktober 2008 fra. til tiltalte,. " I henhold til telefonsamtale vil jeg meget gerne, om du kan bekræfte, at I genoptager levering af varer. De ændringer, I ønskede omkring undtagelse ~r fra den annoncerede samle-rabat på min hjemmeside alle nu effektueret. Min Google kampagne for Troldekugler er ændret, så muligheden for samlerabat længere fremgår og ligeledes er hele produktgruppen Troldekugler på hjemmesiden ikke længere omfattet af samle-rabatten. Desuden fremgår det nu både på forsiden og på selve produktforsiden aftroldekugleme er undtaget fra samle-rabatten. " Denne mai! blev samme dag videresendt til Konkurrencestyrelsen. Samme dag det hedder i mailen: " Det er fint ud. Jeg giver besked videre til kundeservice. II Det fremgår af den i sagen fremlagte bogføringsoversigt for september 2008, at der er faktureret ordrer til vidnet den 4. september, den 5. september, den 9. september og den 11. september. Det fremgår endvidere, at vidnet har indbetalt beløb den 5. september; den 9. september og den 25. september Forklaringer.

7 Side 7/36 ~ar til retsbogen afgivet følgende forklaring: "... at Troldekugler er et smykke i den høje prisklasse. Virksomheden sælger smykket sammen med andre smykker. Man kan købe dem enkeltvis og selv bygge smykket op, eller man kan købe det hele på en gang. Tiltalte er den øverste ansvarlige for virksomheden, Lise Aagaard Copenhagen AIS. Tiltalte har ansvaret for og er den daglige leder af designafdelingen. Sådan var det også i Tiltalte havde indtil 2006 ansvaret for hele virksomheden, herunder for salgsafdelingen. I 2006 n,,~... n svaret for salget. Det er korrekt, at tiltalte o~jer 50 % af Zen Capital, der ejer Lise Aagaard Copenhagen~~ark udgør 5%, og de valgte at fokusere på design og produkt~~ salg og distribution til T-No r die. Det var i 2008.Tiltalte o~er ingen en del aft-nordie. I forbindelse med overdragelsen til T-Nordie Aps var der nogle medarbejdere fra salgsafdelingen, der gik med til T -Nordie Aps. Der blev sendt et nyhedsbrev til forhandlerne, hvor Lise Aagaard Copenhagen AIS oplyste, at salget var overgået til T-Nordic Aps Aps. Foreholdt~e l, af29. september 2008 fra Troldekugler til ~g tiltalte forklarede, at mailen var sendt som orientering, forklarede tiltalte, at der blev anvendt vejledende udsalgspriser på Troldekugler, men forhandlerne skulle ikke overholde de vejledende udsalgspriser. Der var ikke nogen aftale om det. Forhandlerne, der solgte over internettet, skulle heller ikke overholde vejledende udsalgspriser. Der var der heller ikke nogen aftale om. Virksomheden hjalp forhandlerne ~ed at sætte priserne. Foreholdt bilag side l og frem, eksempler på kampagner og fakturaer forklarede tiltalte, at man kan gøre mange ting for at sælge produkterne. Man kan blandt andet fortælle om materialernes karat, m.v.. Forhandlerne blev tilbudt, at der kom en sælger fra Troldekugler, og så kunne man lave en event med deltagelse af sælgeren og med særlige tilbud til kunderne. Man har typisk et tilbud i en begrænset periode hos en enkelt forhandler. De kunne hjælpe forhandlere med en "opsparing" på en markedsføringskonto. d.v.s. at forhandlerne "optjente på kontoen" ved at købe produkterne, således at der på kontoen blev indsat en procentdel af prisen på de varer, de havde købt. For disse beløb kunne de få Lise Aagaard Copenhagen AIS' bistand til markedsføring, men de rabatter forhandlerne gav, blev givet efter aftale med tiltalte.

8 Side 8/36 Lise Aagaard Copenhagen NS har ikke på noget tidspunkt fortalt forhandlerne, hvilke rabatter, der måtte anvendes. Der var ikke faste regler for rabatterne. Foreholdt bilag side 5, 2. og 3. afsnit, afhøringsrapport af 5. november 2008 forklarede tiltalte, at det er en "palet", man skal markedsføre.. De vil gerne have; at forhandlerne er med til at fastholde Troldekugler som et "up-scale" smykke. Forhandleren fik en mange historier vedrørende Troldekugler, så forhandleren vidste meget om produkterne herunder om materialerne. Forhandlerne skulle ikke kun fokusere på prisen, men de skulle bygge brandet op, ellers var det svært at bevare produkterne som et highscaleprodukt. Troldeakademierne handlede ikke om at lave aftaler, men om at give forhandlerne en stor baggrundsviden om Troldekuglerne. De har ikke meddelt forhandlerne, hvor længe de måtte køre rabatkampagnerne. Det stod forhandlerne, der solgte på internettet frit for, om de ville annoncere med omsætningsrelateret rabat, men de måtte ikke gøre det hele tiden. Det var ikke så godt, at forhandlerne blev ved med at køre med rabatten. Det er dog ikke det samme som at sige, at de ville sanktionere forhandlerne. Det er rigtigt, a_erne vil have det sådan. Der var ikke nogen politik om, at de ansatte kunne true med sanktioner over for forhandlerne. Tiltalte mener, a"ille fa at vide, hvis en ~ medarbejdere havde gjort det. Tiltalte har ikke deltaget i et møde den 24. september 2008, og tiltalte kender ikke noget til mødet. Foreholdt bilag e-mai! af l. oktober 2008 tiltalte, eikke kender til en. til_ Fore~-08,~ndance af25. september 2008 mellem~ og_forklarede tiltalte, a.kke har set mailen i den pågældende periode. Forehol~ ,' af8. oktober 2008 mellem~ tiltalte, først efterfølgende så denne mai!. Tiltalte har ikke drøftet det _mens det stod på. Tiltalte fik at vide, at der kørte en "krig" på markedet vedrørende måden, man markedsførte produktet på Der blev ikke på noget tidspunkt indført leveringsstop overfor forhandlere. Foreholdt bilag side 3, 3. afsnit, afhøringsrapport af 5. november 2008, forklarede tiltalte, at de indførte leveringsstop, hvis for~andlerne ikke betalte. Tiltalte mener, at der nok altid har været en politik om, at hvis man ikke betalte, så stoppede leveringerne. Det blev ikke først indført i september Leveringsstoppene blev aftalt med de udkørende sælgere. Der var

9 Side 9/36 enkelte forhandlere, hvor der var omstændigheder, der gjorde, at de fik længere snor. Det var salgsafdelingen, der i samarbejde med sælgeren diskuterede, hvornår der skulle ske leveringsstop. Der var ikke nogen faste retningslinier for dårlige betalere. De ville ikke udnyttes af forhandlere, der ikke betalte. Bogholderiet kunne godt finde på at ringe til en sælger for at høre, om de ville undersøge, om der var betaling undervejs. Det der havde det overordnede ansvar for leveringsstop. En eventuel beslutning _i om leveringsstop blev ikke kommunikeret ud. Foreholdt bilag side 3, bogholderioversigt vpf'1rolr,o.n 2008 forklarede tiltalte, at man her kan se, at der er bemærkninger pa en forhandler. Sælgeren ved ikke, om en kunde ikke kan få leveret. Som regel undersøger ekspeditionen, om køberen er dårlige betalere, og hvis det er tilfældet kommer de bagerst i køen indtil ekspeditionen rar besked om, at der er betalt. Tiltalte ved ikke, hvor mange rykkere, der blev sendt, før der bliver indført leveringsstop. Der findes ikke nogen retningslinier. Det var en vurdering man lavede for hver enkelt forhandler. Den periode, hvor tiltalte havde ansvaret for området, lå der ingen interne retningslinier. Hvis en forhandler fik leveringsstop, blev de ringet op og meddelt, at de ikke kunne få leveret, før de havde betalt. Det var ikke en del af rykkerproceduren overfor forhandlerne, at han blev oplyst om, at de kunne indføre leveringsstop. Der var enkelte tilfælde, hvor de strakte deres kredit lidt længere. Det hele afhang af en individuel vurdering. Tiltalte forklarede, at der var mellem forhandlere af Troldekugler. Der har ikke været indgået nogen forhandlerkontrakter. Det ser tiltalte ingen grund til. Foreholdt bilag side 32. afsnit, afhøringsr~rt af 5. november 2008, vedstod tiltalte at have forklaret således, dog har. ikke drevet forretningen siden '.kom ind over produktet på det tidspunkt". Det er rigtigt, a~kke indgik kontrakter med forhandlerne. For at blive forhandler aftro~ugler, skal man købe for et vist beløb. Når man begynder som forhandler af troldekugler, modtager man en kasse med blandt andet kataloger og et login, så de kan hente materiale og informationer vedrørende Troldekuglerne på internettet. Foreholdt bilag side 1 købsbetingelser for Lise Aagaard Copenhagen AIS, forklarede tiltalte,at det er den. information, forhandlerne får, når de begynder som forhandler. Man får ikke nogen information om eventuelle leveringsstop. Forhandlerne bliver også inviteret til at deltage på kurser på Troldeakademiet. Her rar de at vide, hvad der ligger bag konceptet, hvilke materialer der bliver brugt, historierne bag produkterne og om designerne mv. Der er mulighed for at prøve at lave en glaskugle. Der er også undervisning i at hente materiale på internettet om Troldekugler. De fandt ud af, at forhandlerne ikke brugte muligheden for at hente materia-

10 Side 10/36 let på internettet. Derfor gjorde de forhandlerne opmærksomme på, de kunne det. Det var en salgsafdelingen, for eksempel underviste forhandlerne. Det var ikke en betingelse for at li ve forhandler, at man skulle tager kurser på Troldeakademiet. Det var dog meget populært. De før omtalte bidrag til markedsføring kunne også være et kursus på Troldeakademiet. Tiltalte kan ikke huske, hvornår de startede med Troldeakademiet. Tiltalte mener, det var i Tiltalte kan ikke forestille sig, at vejledende udsalgspriser blev drøftet på akademierne. Tiltalte har været med til at sige god for konceptet med Troldeakademierne. Tiltalte forklarede, a~ de leverede inden for 4 dage, når en forhandler bestilte varer. Man skulle betale inden for 30 dage. Foreholdt bilag side 7, revisorerklæring af5. februar 2010 til Konkurrencestyrelsen, forklarede tiltalte, a.unne bekræfte oplysningerne i erklæringen. Tiltalte har efterfølgende tilføjet,. er hver 50% af Zen Capital. Virksomheden hjalp med at sætte priserne. Virksomheden fører over 400 forskellige produkter, og de hjalp derfor forhandlerne ved at fastsætte vejledende priser for produkterne. _ har til retsbogen afgivet følgende forklaring: " Lise Aagaard Copenhagen AIS var ansvarsområder finans- IT- funktionen. Salgsafdelingen bestod af salgs 2-3 s:e. til tiltalte. Sælgerne refererede til" 1. oktober 2008 havde tiltalte fortsat ansvaret for kunne dog have direkte kontakt med en forhandler i udlandet omkring markedsføring. De kan også fortsat være med inde over markedsføringen. Lise Aagaard Copenhagen AIS havde trykte vejledende udsalgspriser i deres kataloger. Forhandlerne skulle ikke nødvendigvis bruge de vejledende priser. De kunne bruge de priser og rabatstrukturer, de ville. Der var ikke sat nogen ramme for, hvad man måtte. Troldekugler skal markedsføres som et kvalitetsprodukt og ikke kun på prisen. Hvis det kun markedsføres på rabatter og priser, fremstår Troldekuglerne som et discountprodukt. Lise Aagaard Copenhagen NS vil have forhandlerne til at markedsføre produktet på kvaliteten. De har ikke noget problem med rabatter. Foreholdt bilag side 32. afsnit, afhørings rapport, forklarede tiltalte, at det lyder rigtigt, som der står. Rabatten beregnes som regel i forhold til den

11 Side 11/36 vejledende udsalgspris. Tiltalte ved dog ikke, om det er den pris, alle beregner rabatten'ud fra. Det er op til forhandleren selv. Lise Aagaard Copenhagen AJS har ikke på nogen måde blandet sig det. Intemetforhandlerne skulle ikke overholde de vejledende udsalgspriser. Det stod forhandlerne frit for, hvilken pris de ville sælge det til. Der var ikke meddelt forhandlerne nogen tidsramme for hvor længe, de måtte køre med rabatterne. Forhandlerne skulle understrege, hvorfor Troldekugler var bedre end kopivarerne. Mødet den 24. september 2008 kan tiltåite ikke specifikt huske. Det kan meget vel være tilfældet, at der er blevet drøftet rabat på Troldekugler på interikke huske mødet. Mange salgsdiskussioner var imellem havde møder en gang hver 14. dag. møderne end salgsafdelingen. De har aldrig indført leveringsstop til forhandlere, der har givet rabat på internettet. Lise Aagaard Copenhagen NS generelle leveringsfrister er typisk indenfor en uge. Det kan være 2 dage eller 4 dage afhængig af travlheden. H vis ikke forhandlerne betalte til tiden, blev der sendt rykkere ud, og forhandleren blev ringet op. Hvis ikke, der blev svaret på henvendelserne, kunne en konsekvens være, at de holdt varerne tilbage. Hvis der var en forhandler, der ikke aftalt, kom der besked fra bogholderiet, og tiltalte og i fællesskab, om der skulle ske leveringsstop. Det handlede meget om tillid til kunden, hvornår der blev indført leveringsstop. Der blev foretaget en individuel vurdering fra g~il gang. Der har fra tid til anden været meddelt leveringsstop, meden~ha været ansat. Det er helt naturligt, at hvis kunden ikke betaler, så stopper man med at sende varer. Den bogholder, der blev ansat i 2006, er måske mere effektiv og grundig, end den tidligere har været. Leveringsstop blev kommunikeret ud via bogholder_ Der ville typisk have været en telefonsamtale, hvor ~ede at betale, hvor det så ikke er sket. Derefter gav bogholderiet forhandleren besked om leveringsstoppet. Bogholderne vil typisk give kundeservice besked om at tilbageholde varer. Foreholdt bilag Bogholderioversigt over betalinger og fakturaer i 2008, forklarede tiltalte, at det er bogholderens Navision-notater. Kundeservicechefen havde typisk en liste, hvor for eksempel de kunder, som havde leveringsstop eller- var gået konkurs, stod på. Kundeservice fik besked fra bogholderiet. Bogholderen ville typisk spørge i salgsafdelingen, inden der blev truffet beslutning om leveringsstop. Som udgangspunkt er det bogholderen, der træffer beslutningen. Hvis tilliden har været brudt til en kunde, har virksomheden i særlige tilfælde krævet forudbetaling for varerne. Tiltalte kan ikke sige præcist hvornår forudbetaling blev indført. Tiltalte vil mene,

12 Side 12/36 at det har været der hele tiden. Det er typisk når de er utrygge ved at sende varer ud til en forhandler. En sælger eller bogholderiet vil kunne kræve for-: udbetaling uden at spørge tiltalte. Det var kun i tilfælde af oprettelse af en stor kredit, at tiltalte skulle spørges. Hvis en sælger valgte at tage en ny forhandler ind på forudbetaling, var der ingen risiko ved det, og derfor kunne sælgeren suverænt selv tage beslutningen. Der blev foretaget en individuel vurdering ved hver eneste forhandler. De havde ikke nogen formaliseret procedure. Tiltalte var ikk aste kontaktperson i Lise Aagaard Copenhagen NS. Foreholdt bilag af25. september 2008 fr~ ~il tiltalte, tiltalte forklaret, at der var "krig" imel- ~rhandlerne rabatterne. Forhandlerne klagede alle over hinanden. Vidnet har tilføjet, at vidnet~idligere havde været gift med vidne~og de klagede over hinandens rabatt.er. Tiltalte har på et Troldeakademi understreget over for at produktet ikke skulle markedsføres som et discountprodukt. På hjemmesiden fremgik der ikke noget om Troldekuglernes kvalitet o eller om forskellen fra kopiprodukter. Det var sæl og fra 2008 tiltalte, der havde dialogen ved ikke o~ikke ville eller ikke skulle sælge det som et discountprodukt. have lagt vægt på andre ting end også kopiprodukter. _måtte gerne sælge med rabat, men~kulle understrege, hvad Troldekugler var for et særligt ~e rabatten, men markedsføringen, der var problemet. ville ikke ind i dialogen og fast- holdt sit standpunkt. Tiltalte kan ikke huske hvem, der kontaktede hvem den 25. september Leveråncerne ti~lev aldrig stoppet på grund af i 2008 i gennemsnit 20 dage for sent, og derfor en ordre den 10. september 2008 og regningen den. september Den 25. september 2008 modto.arerne. Der var leveringsstop ad flere omgange. Foreholdt bilag side 3, a. bogholder~-01-08, korrespondance af25. september 2008 fra~til tiltalte, og foreholdt tiltalte, at avde afgivet ordre den 18. september og den , forklarede tiltalte, betal' mede Ige~8 ekvent til tiden. ~vde intemetrabat i det meste af 2008, så hvis de ville leveringsboykotte_å grund af det, havde de haft rig mulighed for det. Foreholdt bilag 37-0 l-ol af 8. oktober 2008 fra tiltalte til ~orklarede tiltalte, at de i september var igang med at overflytte til T Nordie Aps. De aftalte, a.ernede rabatten og derfor spurgte tiltalte,

13 Side 13/36 hvorfor det ikke var fjernet. Rabatteme skulle fjernes, fordekke havde beskrevet noget om Troldekuglerne og kvaliteten af produktet. Foreholdt bil~ side l, korrespondance af 14. oktober 2008 mellem~g forklarede. tiltalte, at grunden til, at tiltalte var involveret i sagen er, a klagede over en af de andre forhandlere. Salget var overgået til T-Nordic Aps på det pågældende tidspunkt, så tiltalte ved ikke betalt regningen. Tiltalte blev kontakte~ aft-nordic, klaget, 0_ havde klaget, og fordi tiltalte var inde i sagen. Lise Aagaard Copenhagen NS har ikke kuglerne bliver markedsført "'''10:,'''''.1 hvord.skulle sælge Troldekuglerne. UV"'''''', bare Troldeikke forstå Det, der menes med at "vi håndterer resten" er, at Lise Aagaard Copenhaget:t NS efterhånden var tr~t klager over de andre. Tiltalte ville sige til ikke blande sig i deres forretninger med andre har været diskuteret betalingsbetingelser, men om at betalingerne kom for sent. De havde givet_ ~deer til en elegant markedsføring aftroldekuglerne. Det er også ~nnemgået på Troldekugleakademiet, hvorfor Troldekuglerne skiller sig ud fra kopiprodukterne. Lise Aagaard Copenhagen NS ville gerne have, at forhandlerne varierede deres tilbud og rabatter med Troldekuglerne. Der skulle ikke være permanent rabat på Troldekuglerne. Tiltalte kan ikke huske, 04har drøftet overtrædelse af markedsføringsloven vedrørende den permanente rabat. Der er blevet drøftet elegant markedsføring og betaling. Tiltalte kan ikke huske præcist, hvad der blev talt om i telefonsamtalen den 25. september Hvis man som forhandler kun bruger rabatten i markedsføringen af produktet og ikke kvaliteten og historien bag, er det efter tiltaltes opfattelse ikke elegant markedsføring aftroldekuglerne. Man skal hele tiden understøtte, at det er et kvalitetsprodukt, og man skal variere sin markedsføring. Hvis. blev ved med at markedsføre det som et discountprodukt ville ~å blive opfattet som et discountprodukt. Lise Aagaard Copenhagen NS har ikke noget problem med rabat - kun dårlig markedsføring. I den periode var der 15 internetbutikker, der solgte med rabat. Foreholdt bilag af25. september afsnit fr~ ~il tiltalte og tiltalte forklarede, ae ikke kan genkende at have oplyst som beskrevet i en. Tiltalte forklarede, at leveringsstoppet ti keret ud til.ia telefon. kommuni-

14 Side 14/36 Tiltalte forklarede, at han ikke var~kontaktperson hos Lise Aagaard AIS. Tiltalte kan ikke huske, om tiltalte kontaktede eller om det var omvendt. a.har Foreholdt' bilag side 2, athøringsrapport, vedstod tiltalte, forklaret sådan til politiet. De to telefonsamtaler, der foregik den 25. september 2008 har givetvis noget med mødet den 24. september 2008 at gøre. Foreholdt telefonsamtale af den 25. september 2008 og tiltalte (bilag ) forklarede tiltalte, at Lise Aagaard Copenhagen NS på akademierne har trænet og uddannet forhandlerne til at forstå Troldekugle konceptet. Forhandlerne har mere viden om produkterne. De sælger ikke bare smykker. De sælger også kvalitet og en historie. Forhandlerne skal have den samme passion for Troldekuglerne, som kunderne har. Tiltalte kan godt høre, at samtalen lyder lidt spids i tonen, men det havde været et langt og trættende forløb, og på det pågældende tidspunkt, var de ved at overdrage forhandlerdelen til T -Nordic. Foreholdt bilag l-o l, udskrift af telefonsamtale lu~.ll~'.ln ~g tiltalte, side 4 nederst, forklarede tiltalte, for- _har ~onceptet med Troldekuglerne. Det er kl~har en agenda, da klaget over andre internetforhandlere.prøver e. bevidst at fange tiltalte på en båndet samtale. Foreholdt bilag C forklarede tiltalte, at det vurdering, at Lise Aagaard Copenhagen AIS' har en markedsandel er ca. 2 % og medregner man accessories og gaver er andelen 1 %. Den vejledende udsalgspris forhandlerprisen gange l \12. Der er mellem 200 og 220 forhandlere i Danmark. De er alle aktive forhandlere. Tiltalte mener, at det er en høj svarprocent, de har haft på deres spørgeskema. 182 har svaret. Tiltalte husker ikke, at Lise Aagaard Copenhagen AIS har smidt nogle forhandlerne ud. Nogle er lukket på grund af konkurser osv. Hvis en forhandler afgiver en meget lille ordre, kan der godt samles sammen til en samlet og større ordre. De er generelt gode til at levere, men selvfølgelig sker det, at de ikke har varen på lager. a_ar Foreholdt bilag , kampagneeksempler, forklarede tiltalte, støttet, at der blev lavet kampagner med rabat på Troldekuglerne. Annoncerne bliver sendt ind til godkendelse og herefter støtter Lise Aagaard Copenhagen AIS udgifterne til kampagnen. Tiltalte er ikke bekendt med, at der har været et leverings stop i forhold til Tiltalte kan ikke ud fra økonomisystemet se, at der har været leveringsstop. Som tiltalte kan se det, h~~et leveret varer løbende. 50% af de, der sælger på nette, glv~ Foreholdt bilag side 4, bogholderioversigt forklarede tiltalte, at

15 Side 15/36 hvis der står faktura, så er der også blevet sendt varer den pågældende dag. Hvis der har været faktureringer efter I. oktober 2008 kan man ikke se det på denne oversigt. Det fremgår kun hos T -Nordic Aps. Betalinger er efter aftale indgået hos Lise Copenhagen AJS. Diskussionerne mede han drøftet med~~ men detalje~ar ikke i salgsafdelingen, så ikke oplyst andet at der kørte en diskussion med dem. Der har været leveringsstop til perioder grundet.manglende betalinger side 5 kopi af rykker af22. september 2008 til_ forklarede tiltalte, at det er den faktura, der igangsætter leveigen. Foreholdt bilag side I, af 1. oktober 2008 fr~ sammenholdt med bilag rykker af 5. september 2008 forklarede tiltalte, at der var mange ordrer, der ikke kunne blive effektueret i slutningen af september på grund af overflytningen til T-Nordic Aps, hvorfor ordrene blev videregivet hertil. Tiltalt~orklarede, at historien fakturaen til~ er, at de i 2008 solgte et stort restlager til med ~ om, at.kulle betale over en længere I 2010 aflevere det restlager.avde, for at bringe sin balance ned. Dette skyldtes nogle økonomiske problemer hos~ Tiltalte har efterfølgende tilføjet, at aktiviteten med salg til forhandlere i Danmark blev udskilt den l. oktober 2008 fra Lise Aagaard Copenhagen til distributøren T-Nordic ApS. I forlængelse heraf udtalte a.efter l. oktober 2008 er ansvarlig for Lise Aagaard Copenhagens relation til distributørerne, herunder T-Nordic ApS. Tiltalte har videre forklaret, at leveringstiden kunne være længere, hvis varerne ikke var på lager. Tiltalte har tilføjet, at der kan gøres notater i Navision om manglende betaling, men at dette ikke altid sker. I relation til markedsandele forklarede~t hvis man medregner accessories og gaveartikler i opgørelsen af markedet er markedsandelen under I %. Den vejledende udsalgspris er forhandlerprisen gange 2~. Tiltalte har vedrørende sin forklaring om andre på internettet tilføjet, at forhandlerne med rabat nettet i 2008.

16 Side 16/36 der var mange forhandlere, som gav forskellige fonner for rabat på internettet. - Endelig har tiltalte vedrørende rykkeren af22. september 2008 forklaret, at det var betalingen af de der nævnte fakturaer, som igangsatte leveringen. " til retsbogen afgivet følgende forklaring: "... a.~or Danmark i 2008.havd~ ansvaret for salget til de danske forhandlere.avde selv tidligere været sælger. havde indflydelse på hvem, der kunne blive optaget som forhandler. Tiltalte kunne selvstændigt tage en beslutning om leveringsstop. Rabat på internettet havde ikke indflydelse på om leveringen skulle stoppes. Leveringsstop ved manglende betaling har altid været der. Foreholdt bilag side 2 2. sidste afsnit afuøringsrapport af23. april 2009, forklarede tiltalte, at det er rigtigt, at de strammede ind i forhold til Tiltalte forklarede, a.ar haft kontakt med medio september 2008 angående manglende henvendte sig vedrørende manglende levering, og det var en følge af, at han ikke havde betalt sine regninger. Foreholdt bilag , bogholderioversigt, forklarede tiltalte, a_ikke ved, hvorfor ordrer afgivet fra 10. september 2008, og først er 25. september Tiltalte kan huske, at.ar talt men tiltalte kan ikke huske hvem, der påbegyndte u... v,.;,'"'u. havde gjort tiltalte opmærksom på, at nogle butikker på internettet solgte med rabat. Tiltalte kan ikke huske datoerne for tiltalte tror, at det var i september Tiltalte rabat på internettet har ikke sagt man ikke må annoncere med rabat på internettet ti Foreholdt bilag side l, e-mai! af24. september 2008 ~il tiltalte, forklarede tiltiltalte, at_godt kan huske en, men de har ikke drøftet, at~ar sat bagerst i køen tillevering.~ordrer og reparationer er ikke samme ekspedition.- Foreholdt bilag , af 25. september 2008 til tiltalte, forklarede tiltalte, at.odt kan huske en. Det er muligt, at tiltalte ikke har haft tid til at svare på denne . Der blev holdt salgsmøder hver 14. dag, og det er muligt der er blevet holdt et møde den 24. september Det kan også godt være, at tiltalte har talt i telefon med g derfor ikke har svaret på en. Tiltalte forklarede, a_ar talt med forhandleren

17 Side 17/36 Det sker, at forhandlerne ringer direkte til_ Tiltalte -ikke kontaktet forhandleren angående_abatkampagne på nettet, men det er muligt, at det er angående"arkedsføring. Tiltalte kan ikke huske hva.agde til. den forbindelse. Tiltalte meddelte ikke, at der ikke ville ske leverancer, fø~havde fjernet sine rabatordninger på hjemmesiden. Tiltalte kan ikke huske, ata.kulle havde fået besked fra forhandleren om, at rabatten var fjernet. Tilmre husker ikke, om der _ar blev drøftet andre rabatmuligheder. Det tiltalte drøftede måden at markedsføre Troldekuglerne på. Tiltalte forklarede, a.kke kan huske det konkrete møde. De holdt mange møder i den periode på grund af overgangen til T-Nordic Aps. De drøftede på disse møder, at de var kede af den måde, som nogle af forhandlerne markedsførte Troldekuglerne på. De drøftede ikke, hvad der skulle gøres ved det. I sådanne møder deltager typisk tiltalte'-'g nogle sælgere. Tiltalte kan ikke huske, om der var sælgere med til mødet. Der er ikke blevet drøftet leverings stop til forhandlere, der solgte med rabat. Der var ikke nogen fast markedsføringspolitik, men de vil gerne have, at det blev markedsført som et kvalitetsprodukt. Det er sælgeren, der oplyser forhandleren om, hvordan de gerne ser det markedsført. De får også de vejledende udsalgspriser. De rar ikke noget at vide om rabatordninger. Tiltalte forklarede, at nogle gange ringede forhandlerne ind for at rykke for en ordre, og derefter blev de oplyst om, at de skyldte penge og var sat i leveringsstop. Nogle forhandlere er gode til selv at give besked, hvis de ikke kan betale. Kundeservice kan også bede tiltalte ringe og rykke for en betaling og meddele leveringsstop. Tiltalte kan ikke huske, o~ar meddelt~. me.an ikke afvise det. Udspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, aeidag er selvstændig. Hun stoppede i T-Nordic Aps 31. juli tidligere kærester. bygget noget op. Da de gik fra hinanden, blev.skubbet ud _lavede en netbutik, og tiltalte var blandt andet hjemme for at. dt igang. De talte lidt o_rhold de ofte blev ringet op af parterne, som klagede over hinanden. Tiltalte har ikke sagt noget om, at forhandlerne skulle overholde nogle bestemte priser for at få leveret, og. har ikke instrueret sine sælgere i, at de skulle sige noget tilsvarende. Tiltalte forklarede, at_tadig har haft kontakt ti Også efte.vergik til T -Nordic Aps. er en god kunde, som haft det økonomisk svært fra efteråret 2009 til foråret 2010, så de har været nødt til at holde nogle leverancer tilbage._ har hverken overholdt betalinger eller efterfølgende afdragsaftaler.prcttidspunkt overgi~til forudbetaling.

18 Side 18/36 ~ side 5, rykkerskrivelse af22. september 2008 til ~g bilag side 4, rykkerskrivelse af 15. september 2008, forklarede tiltalte, at det blandt andet er disse. til, nå. fortæller, a.har drøftet betalinger Det burde fremgå af bemærkningerne, at der var sendt rykker Foreholdt bilag A side 3, betalingsoversigt rede tiltalte, aekke husker, om der blev overfor _men der kan have været omstændigheder, der gør, at der ikke er blevet gjort noget. Tiltalte kan ikke huske, at der skulle have været problemer med betalinger fr~en periode. Tiltalte kan ikke specifikt sige, hvad der 'er med d~." Vidne_ar til retsbogen afgivet følgende forklaring: "... at_ar været forhandle~roldekugler i ca. 12 år. kan ikke præcist huske datoen for, hvorn~tartede. Vidnet har ikke indgået nogen kontakt med Lise Aagaard Copenhagen NS. Man fik besked om leveringer mv. via brev og senere via . Som ny forhandler fik man en mappe med billeder af produkterne og vejledende udsalgspriser. Man fik som forhandler ikke i starten at vide, at man skulle overholde vejledende udsalgspriser. Vidnet betalte hver måned efter kontoudtog og havde ikke nogen dialog med Lise Aagaard Capenhagen NS inden 2008 vedrørende betaling. Vidnet havde inden 2008 dialog med Lise Aagaard Copenhagen NS om rabat på Troldekugler via internettet. Dialogen havde kørt noget tid, og. var blevet r: op og bedt om at fjerne rabatten. Det startede allerede i juni 2007, hvor"'lev~ r'n et op og fik at vide, at andre kolleger ringede og brokkede sig over, at olgte med rabat på internettet. Det var i starten der agede overe Vidnet skreven blog på 'l~olieger, hvo. bad dem om at vågne op og følge med ti for inteinethandel var kommet for at blive. Der var mange butikker på internettet, der solgte lignende produkter. gjorde det blandt andet for at kunne matche priserne på internettet på tilsvarende produkter. Folk havde en forventning om at få en billigere pris, når de købte på internettet. Foreholdt bilag , af25. september 2008 fra vidnet til" ~encestyrelsen og bilag indlæg af vidnet fra \V'WW_af9. juli 2008 forklarede vidnet, at den raba.gav aldrig var så stor, at de kom ned på niveau med kopiprodukter. I 2008 var der ca. 4-5 forhandlere, der solgte Trol~ internettet. Vidnet har haft en løbende dialog med",,--i tiden op til 24. september Foreholdt bilag side 2, 3. afsnit, afhøringsrapport, forklarede vidnet,

19 Side 19/36 at det er rigtigt, a.har sagt sådan til po gede, fordi vidnet kørte rabatten på internettet på Troldekuglerne. Rabatten blev beregnet først i forhold til omsætningen, og siden på baggrund af den vejledende udsalgspris. Den endte med at være på 10% af den vejledende udsalgspris. Det er korrekt, at vidnet tog kontakt fordi andre forhandlere solgte med rabat på internettet. Der var startet en forhandler op i kort afstand til vidnets forretning. Den nye forretning solgte de samme produkter som vidnet. Vidnet sagde til Lise Aagaard Copenhagen AI S, at hvis de tog denne forhandler ind, ville priserne blive dumpet. Vidnet har haft dialog med andre forhandlere omkring rabatten int~mettet. Vidnet kan ikke huske, hvem, der kontaktede hvem, havde dialog med kolleger i branchen. Vidnet husker, ~ør 24. september 2008, og det var for at få vidnet til a~ holde op med at give rabatten på internettet. Foreholdt bilag 37-02, side 2, 4. afsnit, afhøringsrapport af9. oktober forklarede vidnet, at det er det i dag. Det er vidnets overde manglende leveringer til vidnet fjerne rabatterne. Der blev ikke drøftet, hvordan man kunne ændre rabatten, så den blev okay , af25. september 2008 fra vidnet til vidnet, a.an ikke huske noget om drøfveclrør'encleændringer af rabatordninger. Vidnet skrev om Troldekuglernes kvalitet mv. n~oncerede på internettet. Foreholdt bilag side 2-4, udskrift fra vidnets hjemmeside af26. september 2007, forklarede vidnet, at man kom ind på det produkt ved at klikke på firkanten. Der kunne man læse om produktet, men så vidt vidnet husker, stod der ikke noget om rabat. Vidnet husker ikke at have fået at vide, at det var okay at give rabat, hvis man blot beskrev Troldekugle-konceptet. Vidnet havde en dialog omkring konceptet Troldekugler. Det gik ud på, at Troldekugler var en unik vare, der ikke skulle sælges med rabat. Det vil sige, at den omsætningsbaserede rabat, der var der, skulle fjernes, og de skulle sælges til vejledende s. Vidnet havde kun denne dial~ed~ _ Ikke at vide, a~kulle regne med at blive sat bagerst i køen med hensyn til. de ikke fjernede rabatteme. Vidnet erindrer, at.krev ti og bad om et svar på, om de var sat bagerst i køen, da de rancer. til_ , af24. september 2008 fra vidnet vidnet, at så vid.usker, fik.en e-maom, at de ville vende tilbage hurtigst muligt. Foreholdt bilag A, af24. september 2008

20 -- Side 20/36 til vidnet, forklarede vidnet, at_ikke kender noget til mødet den 24. september a. Foreholdt bilag side 2 nederst, afhøringsrapport af9. oktober 2008 forklarede vidnet, a.kke kan huske, om_ar sagt sådan. Det er lang tid siden, men det lyder sandsynligt. _husker dog ikke i dag, havde faet denne infonnation. Den 25. september 2008 ble.nget efterfølgende sin webmaster fjerne rabatten. meddelte herefter, at leveringen ville blive ikk~normale kontaktp~~agaard Copenhagen AIS. mener ikke,.har talt med...-rør. Der var ordter omkring den 24. september 2008, som vidnet havde afgivet, som ikke blev leveret. Vidnet fik ikke anden begrundelse end, at de havde meget travlt, og at de ville blive ekspederet hurtigst muligt. Vidnet kunne godt have været bagud med betalinger på nogle fak~aer. Vidnet betalte altid ud fra kontoudtog. Det var altid blevet accepteret. Foreholdt bilag side 5-7, kontoudtog, forklarede vidnet, at det var ud fra disse"etalte sine regninger. Vidnet erindrer ikke, om selskabet orienterede om, at der kunne ske leveringsstop, eller der skulle ske forudbetaling, hvis de var bagud med betalinger. Efter 1. oktober 2008 skulle-' betale forud. Foreholdt bilag side 7, rykkerskrivelse af 22. september 2008 og side 3, bogholderioversigt, og vidnet forklarede, at de afgav løbende ordrer til Lise Aagaard Copenhagen AIS. Vidnet er sikker på, at de havde afgivet en telefonisk Det var den ordre, vidnet kontaktede den 24. september Leverings stoppet Foreholdt bilag side 3,3. afsnit, athøringsrapport af9. oktober forklarede vidnet, a_har forklaret sådan til politiet, og det er også sådan,.usker det i dag. Foreholdt bilag side 1, korrespondance af 1. oktober 2008 fra vidnet til ~ forklarede vidnet, a.opfattede svaret fr~ om, at de accepterede at genoptage leveringen af varer til ændret rabatordningerne. fik herefter genoptaget sine leverancer. 0_ Foreholdt telefonsamtale af den 25. september 2008 mellem vidnet '-:bilag ), forklarede vidnet, at konceptet med Trolde ~: at det er en unik vare. I vidnets fysiske forretning, sælge_det til vejledende udsalgspris. Det h~drig fået dikteret som et krav. Det _

RETIENIHOLSTEBRO DOM. Udskrift af dombogen. afsagt den 15. december Rettens nr /2016 Politiets nr. SØK

RETIENIHOLSTEBRO DOM. Udskrift af dombogen. afsagt den 15. december Rettens nr /2016 Politiets nr. SØK RETIENIHOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM afsagt den 15. december 2016 Rettens nr. 7-1588/2016 Politiets nr. SØK-91250-00009-15 Anklagemyndigheden mod Canett Furniture A/S cvr-nummer 27282393 Anklageskrift

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

AM2011.12.16B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2011.12.16B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2011.12.16B Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 Københavns Byret Udskrift af dombogen Adv. OC 0100-47181-00123-09 DOM afsagt den 16. december 2011 i sag SS 2-14605/2010 Anklagemyndigheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DOM. Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen. 1. (a) Hansen og Graversen Murermestre A/S

DOM. Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen. 1. (a) Hansen og Graversen Murermestre A/S Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM afsagt den 13. april 2016. Rettens nr. 8-3264/2015 Politiets nr. SØK-91250-00004-10 Ank] agernyndigheden mod Hansen & Graversen Murennestre A/S cvr-nummer 12084587

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM afsagt den 25. november 20 J 5 Rettens nr. 15-5611/2015 Politiets nr. SØK-91250-00004-10 Anklagemyndigheden mod Dahl A/S Cvr-nummer 12 70 03 77 (tidl. PPE Entreprise

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

Københavns Byret. Adv. AS 0100-91190-00012-08. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 1. december 2009 i sag. NN og NN

Københavns Byret. Adv. AS 0100-91190-00012-08. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 1. december 2009 i sag. NN og NN Københavns Byret Adv. AS 0100-91190-00012-08 Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 1. december 2009 i sag NN og NN Sagens baggrund og parternes påstande. Anklageskrift er modtaget den 17. februar 2009. Principalt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

Den 13. november 2015 kl holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt retsmøde. [ ]

Den 13. november 2015 kl holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt retsmøde. [ ] UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 13. november 2015 kl. 9.00 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt retsmøde. Retten behandlede sagl.nr. SER-NUU-KS 0543-2014 Anklagemyndigheden Tiltalte

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale.

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale. Den 7. september 2015 blev der i sag 277 2014-5614 AA mod Ejendomsmægler BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 4. juli 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet for

Læs mere

RETTEN I. Udskrift af dombogen D O M. afsagt den 3. februar 2014. Anklagemyndigheden mod xxx. Anklageskrift er modtaget den 25. september 2013.

RETTEN I. Udskrift af dombogen D O M. afsagt den 3. februar 2014. Anklagemyndigheden mod xxx. Anklageskrift er modtaget den 25. september 2013. RETTEN I Udskrift af dombogen D O M afsagt den 3. februar 2014. Anklagemyndigheden mod xxx Anklageskrift er modtaget den 25. september 2013. er tiltalt for overtrædelse af 1. 1, jf. 26, stk. 3, jf. 30,

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup Sagen angår spørgsmålet om indklagede, der repræsenterede klagerne i forbindelse med handlen, i

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår videre spørgsmålet, om hvorvidt indklagede skal erstatte klagers udgift til tilstandsrapport og energimærke.

KENDELSE. Klagen angår videre spørgsmålet, om hvorvidt indklagede skal erstatte klagers udgift til tilstandsrapport og energimærke. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 19. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015 Nordjyllands Politi mod tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. december 2014 har Nordjyllands

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 15161 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 33359853 Storby Biler ApS Roskildevej 409 2605 Brøndby Klagen vedrører: Køb af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling som krævet. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Lise Christiansen, Lene Pedersen og Steen Christiansen Hovedgaden 46 3220 Tisvildeleje Nævnet har modtaget klagen den

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. København, den 28. februar 2013 Sagsnr. 2011-4063/HCH/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. Sagens tema: X har som revisor for Y klaget

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 153-2010 KK og HH v / advokat NN mod Ejendomsmægler AA og LL og Ejendomsmæglervirksomheden MM I/S afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 11. maj 2011 har KK og HH v /

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

UDSKRIFT A F DOMBOGEN

UDSKRIFT A F DOMBOGEN UDSKRIFT A F DOMBOGEN FOR KØBENHAVNS BYRETS AFDELING G Den 7. januar 1997 blev i sag nr. G 524/1995, mod afsagt sålydende D 0 M : Under denne sag har sagsøgerne, G J, påstået sagsøgte,, dømt til at betale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 192-2012 MM mod Ejendomsmæglervirksomheden AA [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. august 2012 har Klagenævnet for Ejendomsformidling på vegne af MM

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 7 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 14. juli 2014 I sag nr.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

Refusion af 1.300 kr. til køb af billetter, indtil Ungdomskort blev leveret.

Refusion af 1.300 kr. til køb af billetter, indtil Ungdomskort blev leveret. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0087 Klageren: XX 4420 Regstrup Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Refusion af 1.300 kr. til køb

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 248 2013 AA mod Ejendomsmægler BB og CC afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 28. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler BB og trainee CC for Disciplinærnævnet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne.

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Annemette Lyngh Fælledvej 18 2200 København N Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms. København, den 9. december 2013 Sagsnr. 2012-463/MKJ/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager 1 og Klager 2 klaget over indklagede. Sagens tema: Klager 1 og Klager 2 har

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13949 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xx xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Køb af bil Modtagne

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Dansk Forening for konkurrenceret

Dansk Forening for konkurrenceret Dansk Forening for konkurrenceret ved advokat Lotte Hummelshøj den 2. maj 2011 Anklagemyndigheden mod Miljølaboratoriet I/S og Milana A/S ( Milana sagen) Sag om tilbudskoordinering Baseret på en anonym

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 356 2016-2876 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Peter Norvig [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed Living Homes A/S [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

Sagen drejer sig om berettigelsen af en kendelse fra Advokatnævnet.

Sagen drejer sig om berettigelsen af en kendelse fra Advokatnævnet. RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 28. oktober 2014 i sag nr. BS 11-637/2014: Advok Mogens Olesen Gabels Torv 5 9000 Aalborg mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klager ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved Nævnet har modtaget klagen den 5. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. december 2016 blev der i sag 359 2016-3719 AA mod Ejendomsmægler Tina Halskov [adresse] [by] og Ejendomsmægler CC [adresse] [by] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [adresse] [by] afsagt sålydende Kendelse

Læs mere

Smykkerne og urene færdigproduceres i Danmark, men de fleste af materialerne købes i udlandet.

Smykkerne og urene færdigproduceres i Danmark, men de fleste af materialerne købes i udlandet. BA. ØKONOMI-STUDERENDE Sommereksamen 2013 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 4621010083 International Handelsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Den anførte vægtning af opgaverne er vejledende Baggrund

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.16-0347-15 Klager: NN Indklagede: Telia Danmark Holmbladsgade 139 2300 København S CVR 20367997 Klagetema: Mobil Aftaleforhold Aftaleindgåelse Tvang udøvet af tredjemand

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. januar 2013 blev der i sag 179-2012 KK mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 9. april 2012 har KK indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, efter at klager ikke accepterede et købstilbud, har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, efter at klager ikke accepterede et købstilbud, har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Anne Marie Nymark Jensen Ansgarsvej 2 9600 Aars Nævnet har modtaget klagen den 7. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse efter anklageskriftet med en betinget sanktion med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse efter anklageskriftet med en betinget sanktion med vilkår om samfundstjeneste. RETTEN I SØNDERBORG D O M afsagt den 29. november 2017 Rettens nr. K01-4710/2017 Politiets nr. 3300-70661-00001-15 Anklagemyndigheden mod T1 f. 1981 T2 f. 1980 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Redspot Aps HAR IKKE EFTERLEVET DENNE AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klager: NN Indklagede: Redspot ApS +++50351+++ 0897 ebrevsprækken CVR 26793319 Klagetema: Internet og IP-telefoni

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

Handelsbetingelser. Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og

Handelsbetingelser. Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og Handelsbetingelser Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og Have & Livsstil ApS Ådalen 9 4600 Køge Tlf.: 4616 1551 info@haveoglivsstil.dk CVR. 38023845 Ordrebekræftelse:

Læs mere