..._._er. Københavns Byret. og~ Udskrift af dombogen DOM. afsagt den 26. november 2010 i sag SS /2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "..._._er. Københavns Byret. og~ Udskrift af dombogen DOM. afsagt den 26. november 2010 i sag SS 4-5655/2010"

Transkript

1 Københavns Byret Adv. SØK-912S Udskrift af dombogen DOM afsagt den 26. november 2010 i sag SS /2010 Anklagemyndigheden mod Lise Aagaard Copenhagen NS, CVR nr Toldbodgade 13, 1253 København K Sagens baggrund og parternes påstande. Anklageskrift er modtaget den 15. marts 2010 og tillægsanklageskrift den 10. september 20 l O...._._er ~Copenhagen tiltalt for n,,.~... ~ og~... _._~- --- Lise Aagaard Copenhagen AJS 1. Qvertrædelse afkonkurrencelovens 23. stk. J. nr. l.jf. stk. 3.jf. 6. stk. l.jf. stk. 3.. ved i perioden fra begyndelsen af 2008 og frem til den 1. oktober samme år forsætligt eller groft uagtsomt at have overtrådt forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler eller etableret en samordnet praksis herom, idet tiltalte i - _::-:::.:. --~

2 Side 2/36 som betingelse for fortsat forhandling - ede krav om, at de pågældende ikke via internettet måtte sælge det angivne produkt med rabat, hvilket til skade for konkurrencen begrænsede de angivne forhandleres kommercielle handlefrihed. Det anses for en skærpende omstændighed, at der fra tiltalte l's side i forbindelse med det beskrevne overfor henholdsvis forhandlerne... ev truet med leverancestop, og at der o~e torlhan.<11ere blev gjort alvor af denne trussel, idet der fra tiltalte l 's side blev udøvet leverancestop, indtil de pågældende forhandlere havde fået fjernet deres rabatordninger fra deres internethjemmesider. 2. overtrædelse afkonkurrencelovens 23. stk. 1. nr. 1. jf. 6. stk. 1. jf. stk. 3. Principalt: ved den i forhold l) angivne periode forsætligt eller groft uagtsomt at have ladet tiltale l, Lise Aagaard Copenhagen AJS det i forhold l) beskrevne forhold, idet tiltalte i sin egenskab konkret ansvarlig for, at der hos tiltalte l var konkurrencestridige praksis om forbud mod rabateret salg, herunder internetsalg. Subsidiært: ved under tilsvarende omstændigheder at have forholdt sig passivt til den i forhold l) angivne konkurrencestridige praksis, uagtet at tiltalte 2 havde kendskab til såvel den konkurrencestridige praksis som det forhold, at denne af tiltalte l's salgspersonale blev efterlevet over for aftaleforhandlerne. 3. overtrædelse afkonkurrencelovens 23, stk.l, nr. 1. jf. 6, stk. 1. jf. stk. 3, ved den i forhold l) angivne periode forsætligt eller groft uagtsomt at have medvirket til at lade tiltalte I, Lise Aagaard Copenhagen AJS, begå det i forhold l) beskrevne forhold, idet tiltalte i sin egenskab af_over for forhandlern~ o~stiilede krav om~glerne ikke via internettet måtte sælges med rabat, herunder skriftligt trued~ ~ed leverancestop. 4. overtrædelse afkonkurrencelovens 23, stk.!. nr. l, jf. 6, stk. 1, jf. stk. 3, ved.den i forhold l) angivne periode forsætligt eller groft uagtsomt at have

3 Side 3/36 medvirket til at lade tiltalte 1, Lise Aagaard Copenhagen NS, begå det i forhold l beskrevne forhold, idet til dels i forening med tiltalte 3, krav at troldekuglerne ikke via mternettet herunder telefonisk truede henholdsvis forhandlerne Lise Aagaard. Copenhagen NS 5. overtrædelse af konkuuenceloyens 23. stk. 1. nr, 1. jf. 6, stk. l, jf. stk. 3, ved på et ikke nærmere fastlagt tidspunkt fra 2008 og frem under tilsvarende omstændigheder som beskrevet i forhold l tillige at have stillet krav til forhandleren om, at denne ikke via internettet måtte sælge tiltalte med rabat. 6. oyertrædelse afkonkurrenceloyens 23, stk. l, nr. l, jf. 6. stk. l.jf. stk. 3, ved på samme måde som beskrevet i forhold 2 principalt at have været ansvarlig for, subsidiært at have forholdt sig passivt til det i forhold 5. beskrevne forhold. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf. De tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom. Oplysninger i sagen ~ mail af25. september 2008 fra vidnet~l tiltalte. ~edderdet: "I forlængelse af vor tidligere telefonsamtale i dag kan jeg oplyse, at jeg på min hjemmeside www'-har indføjet: "Ovennævnte rabatsatser gælder ikke Troldekugler. Samtidig har jeg i forbindelse med min annoncering på Google.dk ændret annonceoverskriften fra "Troldekugler SPAR tii2s%" til "Troldekugler On Line." Med dette tiltag mener jeg således at have opfyldt dine stillede betingelser om ikke at give rabat i henhold til Troldekugler, Lise Aagaard Copenhagens vejledende udsalgspriser i min internet-forretning. Jeg imødeser herefter.ophævelse af den leveringsboykot, som har været foretaget mod min forretning siden 10. september 2008 ved effektuering af mine afgivne ordrer, hvilket jeg gerne ønsker bekræftet. Samtidig imødeser jeg også, at der som oplyst af dig, sættes tilsvarende be- - -_:..--=--=.~-- -~ ::

4 Side 4/36 grænsninger for samtlige forhandlere i foim af direkte rabatgivning, købsbetingede "gratis" Troldekugler og lignende tiltag. Yderligere ønsker jeg meget gerne dine kommentarer til mine annullerede ordrer grundet manglende levering i perioden 10. september 2008 til genoptagelse afvarelevering af Troldekugler, Lise Aagaard Copenhagen, finder sted... II Det hedder i mail af 1. oktober 2008 fra" vidnet~ til tiltal "He... Leverer i stadig "kuler" til min gode kollega i" SPar penge på Pandora www. ~ stort ind og spar mange pedl~e på både pandora Ol troldekuler. shoppen. Spar på Troldekmder op til 20% når du handler troldekugler via Ovennævnte er reklamer på Google i dag den 1. oktober dvs. 6 dage efter at jeg blev stoppet og 21 dage efter at "boykot" blev sat i værk mod min forretning. "... ".,... ".. i mail af2. oktober, at "vi har fokus på det og leverer overholder vores salgs- og leverings betingelser. " ~ideresendte de modtagne mails til Konkurrencestyrelsen. Det fremgår af en i sagen fremlagt bogføringsoversigt, at der i september måned blev faktureret til vidnet den 2.september 2008, at vidnet betalte et beløb den 8. september 2008, at der blev faktureret den 9. september 2008, og at vidnet indbetalte nogle beløb den 19. september 2008 og den 24. september 2008, og at der blev faktureret fem ordrer til vidnet den 25. september 2008, og endelig at der skete indbetaling den 9.oktober 2008 og senere... Det hedder i mail af24. september 2008 fra "",'npti til_

5 Side 5/36 ti Vi har i dag modtaget en lås retur fra jer, der var indsendt til reparation. I kunne ikke lave den, det ringede I om i går. Vi bad jer så om at medsende en ny lås magen til den, der var i stykker samt en 6-8 glaskugler, vi lige stod og manglede. I dag er låsen så kommet retur - alene med en bemærkning om, at "ordren vil blive afsendt med andre ordrer snarest muligt" Så er det, jeg gerne vil vide, hvad det betyder, selvom jeg jo nok allerede har en ide om det. Du fortalte mig jo telefonisk, at hvis jeg ikke fjernede min netrabat og tog den pris for varen, I forlangte - ja så ville jeg blive sat bagest i køen med hensyn til at få leveret. Er det det, I nu har effektueret? Jeg håber på et hurtigt svar " Ved mail af 24. september 2008 svarede tiltalt. vidnet" det hedder heri: " Tak for din henvendelse, vi har meget travlt i øjeblikket og alle ordrer bliver ekspederet snarest muligt. ti I mail af2s. september 2008 har vidnet på ny ~endt en mail " Jeg savner et svar på de spørgsmål, jeg sendte dig i går. Er det alle netbutikk!t:er ikke holder jeres priser, I nu "black-lister tl er... netraba hop var'o den, du fremhævede i orden. Jeg har ~rdigt prøve at se på ud ligeledes fremhævede, men jeg kan ikke se, at de har noget netsalg overhovedet. Ligeledes den 25. september ringede vidnet til optog samtalen. I samtalen bekræftede tiltalte, at vidnet skal overholde selskabets vejledende udsalgspriser.

6 Side 6/36 _plyste endvidere, at selskabet har nogle salgs- og videresalgsbetingelser herunder, at man skal betale til tiden. På vidnets spørgsmål om " sålænge vi giver en mængdereducerende rabat på Internettet, så.. så får vi ikke leveret nogen varer? Svarede tiltalte at vidnet skulle høre, hvad tiltalte sagde og tilføjede, at det er meget vigtigt, at Troldekugler bliver solgt-på kvaliteten. Tiltalte udtalte endvidere, at det er et forkert signal at sende, at hovedif!:..n af varerne bliver sendt ud til vejledende udsalgspriser minus rabat, -o~ tilføjede,.vil have vidnet til "at fjerne det".. af l. oktober 2008 fra. til tiltalte,. " I henhold til telefonsamtale vil jeg meget gerne, om du kan bekræfte, at I genoptager levering af varer. De ændringer, I ønskede omkring undtagelse ~r fra den annoncerede samle-rabat på min hjemmeside alle nu effektueret. Min Google kampagne for Troldekugler er ændret, så muligheden for samlerabat længere fremgår og ligeledes er hele produktgruppen Troldekugler på hjemmesiden ikke længere omfattet af samle-rabatten. Desuden fremgår det nu både på forsiden og på selve produktforsiden aftroldekugleme er undtaget fra samle-rabatten. " Denne mai! blev samme dag videresendt til Konkurrencestyrelsen. Samme dag det hedder i mailen: " Det er fint ud. Jeg giver besked videre til kundeservice. II Det fremgår af den i sagen fremlagte bogføringsoversigt for september 2008, at der er faktureret ordrer til vidnet den 4. september, den 5. september, den 9. september og den 11. september. Det fremgår endvidere, at vidnet har indbetalt beløb den 5. september; den 9. september og den 25. september Forklaringer.

7 Side 7/36 ~ar til retsbogen afgivet følgende forklaring: "... at Troldekugler er et smykke i den høje prisklasse. Virksomheden sælger smykket sammen med andre smykker. Man kan købe dem enkeltvis og selv bygge smykket op, eller man kan købe det hele på en gang. Tiltalte er den øverste ansvarlige for virksomheden, Lise Aagaard Copenhagen AIS. Tiltalte har ansvaret for og er den daglige leder af designafdelingen. Sådan var det også i Tiltalte havde indtil 2006 ansvaret for hele virksomheden, herunder for salgsafdelingen. I 2006 n,,~... n svaret for salget. Det er korrekt, at tiltalte o~jer 50 % af Zen Capital, der ejer Lise Aagaard Copenhagen~~ark udgør 5%, og de valgte at fokusere på design og produkt~~ salg og distribution til T-No r die. Det var i 2008.Tiltalte o~er ingen en del aft-nordie. I forbindelse med overdragelsen til T-Nordie Aps var der nogle medarbejdere fra salgsafdelingen, der gik med til T -Nordie Aps. Der blev sendt et nyhedsbrev til forhandlerne, hvor Lise Aagaard Copenhagen AIS oplyste, at salget var overgået til T-Nordic Aps Aps. Foreholdt~e l, af29. september 2008 fra Troldekugler til ~g tiltalte forklarede, at mailen var sendt som orientering, forklarede tiltalte, at der blev anvendt vejledende udsalgspriser på Troldekugler, men forhandlerne skulle ikke overholde de vejledende udsalgspriser. Der var ikke nogen aftale om det. Forhandlerne, der solgte over internettet, skulle heller ikke overholde vejledende udsalgspriser. Der var der heller ikke nogen aftale om. Virksomheden hjalp forhandlerne ~ed at sætte priserne. Foreholdt bilag side l og frem, eksempler på kampagner og fakturaer forklarede tiltalte, at man kan gøre mange ting for at sælge produkterne. Man kan blandt andet fortælle om materialernes karat, m.v.. Forhandlerne blev tilbudt, at der kom en sælger fra Troldekugler, og så kunne man lave en event med deltagelse af sælgeren og med særlige tilbud til kunderne. Man har typisk et tilbud i en begrænset periode hos en enkelt forhandler. De kunne hjælpe forhandlere med en "opsparing" på en markedsføringskonto. d.v.s. at forhandlerne "optjente på kontoen" ved at købe produkterne, således at der på kontoen blev indsat en procentdel af prisen på de varer, de havde købt. For disse beløb kunne de få Lise Aagaard Copenhagen AIS' bistand til markedsføring, men de rabatter forhandlerne gav, blev givet efter aftale med tiltalte.

8 Side 8/36 Lise Aagaard Copenhagen NS har ikke på noget tidspunkt fortalt forhandlerne, hvilke rabatter, der måtte anvendes. Der var ikke faste regler for rabatterne. Foreholdt bilag side 5, 2. og 3. afsnit, afhøringsrapport af 5. november 2008 forklarede tiltalte, at det er en "palet", man skal markedsføre.. De vil gerne have; at forhandlerne er med til at fastholde Troldekugler som et "up-scale" smykke. Forhandleren fik en mange historier vedrørende Troldekugler, så forhandleren vidste meget om produkterne herunder om materialerne. Forhandlerne skulle ikke kun fokusere på prisen, men de skulle bygge brandet op, ellers var det svært at bevare produkterne som et highscaleprodukt. Troldeakademierne handlede ikke om at lave aftaler, men om at give forhandlerne en stor baggrundsviden om Troldekuglerne. De har ikke meddelt forhandlerne, hvor længe de måtte køre rabatkampagnerne. Det stod forhandlerne, der solgte på internettet frit for, om de ville annoncere med omsætningsrelateret rabat, men de måtte ikke gøre det hele tiden. Det var ikke så godt, at forhandlerne blev ved med at køre med rabatten. Det er dog ikke det samme som at sige, at de ville sanktionere forhandlerne. Det er rigtigt, a_erne vil have det sådan. Der var ikke nogen politik om, at de ansatte kunne true med sanktioner over for forhandlerne. Tiltalte mener, a"ille fa at vide, hvis en ~ medarbejdere havde gjort det. Tiltalte har ikke deltaget i et møde den 24. september 2008, og tiltalte kender ikke noget til mødet. Foreholdt bilag e-mai! af l. oktober 2008 tiltalte, eikke kender til en. til_ Fore~-08,~ndance af25. september 2008 mellem~ og_forklarede tiltalte, a.kke har set mailen i den pågældende periode. Forehol~ ,' af8. oktober 2008 mellem~ tiltalte, først efterfølgende så denne mai!. Tiltalte har ikke drøftet det _mens det stod på. Tiltalte fik at vide, at der kørte en "krig" på markedet vedrørende måden, man markedsførte produktet på Der blev ikke på noget tidspunkt indført leveringsstop overfor forhandlere. Foreholdt bilag side 3, 3. afsnit, afhøringsrapport af 5. november 2008, forklarede tiltalte, at de indførte leveringsstop, hvis for~andlerne ikke betalte. Tiltalte mener, at der nok altid har været en politik om, at hvis man ikke betalte, så stoppede leveringerne. Det blev ikke først indført i september Leveringsstoppene blev aftalt med de udkørende sælgere. Der var

9 Side 9/36 enkelte forhandlere, hvor der var omstændigheder, der gjorde, at de fik længere snor. Det var salgsafdelingen, der i samarbejde med sælgeren diskuterede, hvornår der skulle ske leveringsstop. Der var ikke nogen faste retningslinier for dårlige betalere. De ville ikke udnyttes af forhandlere, der ikke betalte. Bogholderiet kunne godt finde på at ringe til en sælger for at høre, om de ville undersøge, om der var betaling undervejs. Det der havde det overordnede ansvar for leveringsstop. En eventuel beslutning _i om leveringsstop blev ikke kommunikeret ud. Foreholdt bilag side 3, bogholderioversigt vpf'1rolr,o.n 2008 forklarede tiltalte, at man her kan se, at der er bemærkninger pa en forhandler. Sælgeren ved ikke, om en kunde ikke kan få leveret. Som regel undersøger ekspeditionen, om køberen er dårlige betalere, og hvis det er tilfældet kommer de bagerst i køen indtil ekspeditionen rar besked om, at der er betalt. Tiltalte ved ikke, hvor mange rykkere, der blev sendt, før der bliver indført leveringsstop. Der findes ikke nogen retningslinier. Det var en vurdering man lavede for hver enkelt forhandler. Den periode, hvor tiltalte havde ansvaret for området, lå der ingen interne retningslinier. Hvis en forhandler fik leveringsstop, blev de ringet op og meddelt, at de ikke kunne få leveret, før de havde betalt. Det var ikke en del af rykkerproceduren overfor forhandlerne, at han blev oplyst om, at de kunne indføre leveringsstop. Der var enkelte tilfælde, hvor de strakte deres kredit lidt længere. Det hele afhang af en individuel vurdering. Tiltalte forklarede, at der var mellem forhandlere af Troldekugler. Der har ikke været indgået nogen forhandlerkontrakter. Det ser tiltalte ingen grund til. Foreholdt bilag side 32. afsnit, afhøringsr~rt af 5. november 2008, vedstod tiltalte at have forklaret således, dog har. ikke drevet forretningen siden '.kom ind over produktet på det tidspunkt". Det er rigtigt, a~kke indgik kontrakter med forhandlerne. For at blive forhandler aftro~ugler, skal man købe for et vist beløb. Når man begynder som forhandler af troldekugler, modtager man en kasse med blandt andet kataloger og et login, så de kan hente materiale og informationer vedrørende Troldekuglerne på internettet. Foreholdt bilag side 1 købsbetingelser for Lise Aagaard Copenhagen AIS, forklarede tiltalte,at det er den. information, forhandlerne får, når de begynder som forhandler. Man får ikke nogen information om eventuelle leveringsstop. Forhandlerne bliver også inviteret til at deltage på kurser på Troldeakademiet. Her rar de at vide, hvad der ligger bag konceptet, hvilke materialer der bliver brugt, historierne bag produkterne og om designerne mv. Der er mulighed for at prøve at lave en glaskugle. Der er også undervisning i at hente materiale på internettet om Troldekugler. De fandt ud af, at forhandlerne ikke brugte muligheden for at hente materia-

10 Side 10/36 let på internettet. Derfor gjorde de forhandlerne opmærksomme på, de kunne det. Det var en salgsafdelingen, for eksempel underviste forhandlerne. Det var ikke en betingelse for at li ve forhandler, at man skulle tager kurser på Troldeakademiet. Det var dog meget populært. De før omtalte bidrag til markedsføring kunne også være et kursus på Troldeakademiet. Tiltalte kan ikke huske, hvornår de startede med Troldeakademiet. Tiltalte mener, det var i Tiltalte kan ikke forestille sig, at vejledende udsalgspriser blev drøftet på akademierne. Tiltalte har været med til at sige god for konceptet med Troldeakademierne. Tiltalte forklarede, a~ de leverede inden for 4 dage, når en forhandler bestilte varer. Man skulle betale inden for 30 dage. Foreholdt bilag side 7, revisorerklæring af5. februar 2010 til Konkurrencestyrelsen, forklarede tiltalte, a.unne bekræfte oplysningerne i erklæringen. Tiltalte har efterfølgende tilføjet,. er hver 50% af Zen Capital. Virksomheden hjalp med at sætte priserne. Virksomheden fører over 400 forskellige produkter, og de hjalp derfor forhandlerne ved at fastsætte vejledende priser for produkterne. _ har til retsbogen afgivet følgende forklaring: " Lise Aagaard Copenhagen AIS var ansvarsområder finans- IT- funktionen. Salgsafdelingen bestod af salgs 2-3 s:e. til tiltalte. Sælgerne refererede til" 1. oktober 2008 havde tiltalte fortsat ansvaret for kunne dog have direkte kontakt med en forhandler i udlandet omkring markedsføring. De kan også fortsat være med inde over markedsføringen. Lise Aagaard Copenhagen AIS havde trykte vejledende udsalgspriser i deres kataloger. Forhandlerne skulle ikke nødvendigvis bruge de vejledende priser. De kunne bruge de priser og rabatstrukturer, de ville. Der var ikke sat nogen ramme for, hvad man måtte. Troldekugler skal markedsføres som et kvalitetsprodukt og ikke kun på prisen. Hvis det kun markedsføres på rabatter og priser, fremstår Troldekuglerne som et discountprodukt. Lise Aagaard Copenhagen NS vil have forhandlerne til at markedsføre produktet på kvaliteten. De har ikke noget problem med rabatter. Foreholdt bilag side 32. afsnit, afhørings rapport, forklarede tiltalte, at det lyder rigtigt, som der står. Rabatten beregnes som regel i forhold til den

11 Side 11/36 vejledende udsalgspris. Tiltalte ved dog ikke, om det er den pris, alle beregner rabatten'ud fra. Det er op til forhandleren selv. Lise Aagaard Copenhagen AJS har ikke på nogen måde blandet sig det. Intemetforhandlerne skulle ikke overholde de vejledende udsalgspriser. Det stod forhandlerne frit for, hvilken pris de ville sælge det til. Der var ikke meddelt forhandlerne nogen tidsramme for hvor længe, de måtte køre med rabatterne. Forhandlerne skulle understrege, hvorfor Troldekugler var bedre end kopivarerne. Mødet den 24. september 2008 kan tiltåite ikke specifikt huske. Det kan meget vel være tilfældet, at der er blevet drøftet rabat på Troldekugler på interikke huske mødet. Mange salgsdiskussioner var imellem havde møder en gang hver 14. dag. møderne end salgsafdelingen. De har aldrig indført leveringsstop til forhandlere, der har givet rabat på internettet. Lise Aagaard Copenhagen NS generelle leveringsfrister er typisk indenfor en uge. Det kan være 2 dage eller 4 dage afhængig af travlheden. H vis ikke forhandlerne betalte til tiden, blev der sendt rykkere ud, og forhandleren blev ringet op. Hvis ikke, der blev svaret på henvendelserne, kunne en konsekvens være, at de holdt varerne tilbage. Hvis der var en forhandler, der ikke aftalt, kom der besked fra bogholderiet, og tiltalte og i fællesskab, om der skulle ske leveringsstop. Det handlede meget om tillid til kunden, hvornår der blev indført leveringsstop. Der blev foretaget en individuel vurdering fra g~il gang. Der har fra tid til anden været meddelt leveringsstop, meden~ha været ansat. Det er helt naturligt, at hvis kunden ikke betaler, så stopper man med at sende varer. Den bogholder, der blev ansat i 2006, er måske mere effektiv og grundig, end den tidligere har været. Leveringsstop blev kommunikeret ud via bogholder_ Der ville typisk have været en telefonsamtale, hvor ~ede at betale, hvor det så ikke er sket. Derefter gav bogholderiet forhandleren besked om leveringsstoppet. Bogholderne vil typisk give kundeservice besked om at tilbageholde varer. Foreholdt bilag Bogholderioversigt over betalinger og fakturaer i 2008, forklarede tiltalte, at det er bogholderens Navision-notater. Kundeservicechefen havde typisk en liste, hvor for eksempel de kunder, som havde leveringsstop eller- var gået konkurs, stod på. Kundeservice fik besked fra bogholderiet. Bogholderen ville typisk spørge i salgsafdelingen, inden der blev truffet beslutning om leveringsstop. Som udgangspunkt er det bogholderen, der træffer beslutningen. Hvis tilliden har været brudt til en kunde, har virksomheden i særlige tilfælde krævet forudbetaling for varerne. Tiltalte kan ikke sige præcist hvornår forudbetaling blev indført. Tiltalte vil mene,

12 Side 12/36 at det har været der hele tiden. Det er typisk når de er utrygge ved at sende varer ud til en forhandler. En sælger eller bogholderiet vil kunne kræve for-: udbetaling uden at spørge tiltalte. Det var kun i tilfælde af oprettelse af en stor kredit, at tiltalte skulle spørges. Hvis en sælger valgte at tage en ny forhandler ind på forudbetaling, var der ingen risiko ved det, og derfor kunne sælgeren suverænt selv tage beslutningen. Der blev foretaget en individuel vurdering ved hver eneste forhandler. De havde ikke nogen formaliseret procedure. Tiltalte var ikk aste kontaktperson i Lise Aagaard Copenhagen NS. Foreholdt bilag af25. september 2008 fr~ ~il tiltalte, tiltalte forklaret, at der var "krig" imel- ~rhandlerne rabatterne. Forhandlerne klagede alle over hinanden. Vidnet har tilføjet, at vidnet~idligere havde været gift med vidne~og de klagede over hinandens rabatt.er. Tiltalte har på et Troldeakademi understreget over for at produktet ikke skulle markedsføres som et discountprodukt. På hjemmesiden fremgik der ikke noget om Troldekuglernes kvalitet o eller om forskellen fra kopiprodukter. Det var sæl og fra 2008 tiltalte, der havde dialogen ved ikke o~ikke ville eller ikke skulle sælge det som et discountprodukt. have lagt vægt på andre ting end også kopiprodukter. _måtte gerne sælge med rabat, men~kulle understrege, hvad Troldekugler var for et særligt ~e rabatten, men markedsføringen, der var problemet. ville ikke ind i dialogen og fast- holdt sit standpunkt. Tiltalte kan ikke huske hvem, der kontaktede hvem den 25. september Leveråncerne ti~lev aldrig stoppet på grund af i 2008 i gennemsnit 20 dage for sent, og derfor en ordre den 10. september 2008 og regningen den. september Den 25. september 2008 modto.arerne. Der var leveringsstop ad flere omgange. Foreholdt bilag side 3, a. bogholder~-01-08, korrespondance af25. september 2008 fra~til tiltalte, og foreholdt tiltalte, at avde afgivet ordre den 18. september og den , forklarede tiltalte, betal' mede Ige~8 ekvent til tiden. ~vde intemetrabat i det meste af 2008, så hvis de ville leveringsboykotte_å grund af det, havde de haft rig mulighed for det. Foreholdt bilag 37-0 l-ol af 8. oktober 2008 fra tiltalte til ~orklarede tiltalte, at de i september var igang med at overflytte til T Nordie Aps. De aftalte, a.ernede rabatten og derfor spurgte tiltalte,

13 Side 13/36 hvorfor det ikke var fjernet. Rabatteme skulle fjernes, fordekke havde beskrevet noget om Troldekuglerne og kvaliteten af produktet. Foreholdt bil~ side l, korrespondance af 14. oktober 2008 mellem~g forklarede. tiltalte, at grunden til, at tiltalte var involveret i sagen er, a klagede over en af de andre forhandlere. Salget var overgået til T-Nordic Aps på det pågældende tidspunkt, så tiltalte ved ikke betalt regningen. Tiltalte blev kontakte~ aft-nordic, klaget, 0_ havde klaget, og fordi tiltalte var inde i sagen. Lise Aagaard Copenhagen NS har ikke kuglerne bliver markedsført "'''10:,'''''.1 hvord.skulle sælge Troldekuglerne. UV"'''''', bare Troldeikke forstå Det, der menes med at "vi håndterer resten" er, at Lise Aagaard Copenhaget:t NS efterhånden var tr~t klager over de andre. Tiltalte ville sige til ikke blande sig i deres forretninger med andre har været diskuteret betalingsbetingelser, men om at betalingerne kom for sent. De havde givet_ ~deer til en elegant markedsføring aftroldekuglerne. Det er også ~nnemgået på Troldekugleakademiet, hvorfor Troldekuglerne skiller sig ud fra kopiprodukterne. Lise Aagaard Copenhagen NS ville gerne have, at forhandlerne varierede deres tilbud og rabatter med Troldekuglerne. Der skulle ikke være permanent rabat på Troldekuglerne. Tiltalte kan ikke huske, 04har drøftet overtrædelse af markedsføringsloven vedrørende den permanente rabat. Der er blevet drøftet elegant markedsføring og betaling. Tiltalte kan ikke huske præcist, hvad der blev talt om i telefonsamtalen den 25. september Hvis man som forhandler kun bruger rabatten i markedsføringen af produktet og ikke kvaliteten og historien bag, er det efter tiltaltes opfattelse ikke elegant markedsføring aftroldekuglerne. Man skal hele tiden understøtte, at det er et kvalitetsprodukt, og man skal variere sin markedsføring. Hvis. blev ved med at markedsføre det som et discountprodukt ville ~å blive opfattet som et discountprodukt. Lise Aagaard Copenhagen NS har ikke noget problem med rabat - kun dårlig markedsføring. I den periode var der 15 internetbutikker, der solgte med rabat. Foreholdt bilag af25. september afsnit fr~ ~il tiltalte og tiltalte forklarede, ae ikke kan genkende at have oplyst som beskrevet i en. Tiltalte forklarede, at leveringsstoppet ti keret ud til.ia telefon. kommuni-

14 Side 14/36 Tiltalte forklarede, at han ikke var~kontaktperson hos Lise Aagaard AIS. Tiltalte kan ikke huske, om tiltalte kontaktede eller om det var omvendt. a.har Foreholdt' bilag side 2, athøringsrapport, vedstod tiltalte, forklaret sådan til politiet. De to telefonsamtaler, der foregik den 25. september 2008 har givetvis noget med mødet den 24. september 2008 at gøre. Foreholdt telefonsamtale af den 25. september 2008 og tiltalte (bilag ) forklarede tiltalte, at Lise Aagaard Copenhagen NS på akademierne har trænet og uddannet forhandlerne til at forstå Troldekugle konceptet. Forhandlerne har mere viden om produkterne. De sælger ikke bare smykker. De sælger også kvalitet og en historie. Forhandlerne skal have den samme passion for Troldekuglerne, som kunderne har. Tiltalte kan godt høre, at samtalen lyder lidt spids i tonen, men det havde været et langt og trættende forløb, og på det pågældende tidspunkt, var de ved at overdrage forhandlerdelen til T -Nordic. Foreholdt bilag l-o l, udskrift af telefonsamtale lu~.ll~'.ln ~g tiltalte, side 4 nederst, forklarede tiltalte, for- _har ~onceptet med Troldekuglerne. Det er kl~har en agenda, da klaget over andre internetforhandlere.prøver e. bevidst at fange tiltalte på en båndet samtale. Foreholdt bilag C forklarede tiltalte, at det vurdering, at Lise Aagaard Copenhagen AIS' har en markedsandel er ca. 2 % og medregner man accessories og gaver er andelen 1 %. Den vejledende udsalgspris forhandlerprisen gange l \12. Der er mellem 200 og 220 forhandlere i Danmark. De er alle aktive forhandlere. Tiltalte mener, at det er en høj svarprocent, de har haft på deres spørgeskema. 182 har svaret. Tiltalte husker ikke, at Lise Aagaard Copenhagen AIS har smidt nogle forhandlerne ud. Nogle er lukket på grund af konkurser osv. Hvis en forhandler afgiver en meget lille ordre, kan der godt samles sammen til en samlet og større ordre. De er generelt gode til at levere, men selvfølgelig sker det, at de ikke har varen på lager. a_ar Foreholdt bilag , kampagneeksempler, forklarede tiltalte, støttet, at der blev lavet kampagner med rabat på Troldekuglerne. Annoncerne bliver sendt ind til godkendelse og herefter støtter Lise Aagaard Copenhagen AIS udgifterne til kampagnen. Tiltalte er ikke bekendt med, at der har været et leverings stop i forhold til Tiltalte kan ikke ud fra økonomisystemet se, at der har været leveringsstop. Som tiltalte kan se det, h~~et leveret varer løbende. 50% af de, der sælger på nette, glv~ Foreholdt bilag side 4, bogholderioversigt forklarede tiltalte, at

15 Side 15/36 hvis der står faktura, så er der også blevet sendt varer den pågældende dag. Hvis der har været faktureringer efter I. oktober 2008 kan man ikke se det på denne oversigt. Det fremgår kun hos T -Nordic Aps. Betalinger er efter aftale indgået hos Lise Copenhagen AJS. Diskussionerne mede han drøftet med~~ men detalje~ar ikke i salgsafdelingen, så ikke oplyst andet at der kørte en diskussion med dem. Der har været leveringsstop til perioder grundet.manglende betalinger side 5 kopi af rykker af22. september 2008 til_ forklarede tiltalte, at det er den faktura, der igangsætter leveigen. Foreholdt bilag side I, af 1. oktober 2008 fr~ sammenholdt med bilag rykker af 5. september 2008 forklarede tiltalte, at der var mange ordrer, der ikke kunne blive effektueret i slutningen af september på grund af overflytningen til T-Nordic Aps, hvorfor ordrene blev videregivet hertil. Tiltalt~orklarede, at historien fakturaen til~ er, at de i 2008 solgte et stort restlager til med ~ om, at.kulle betale over en længere I 2010 aflevere det restlager.avde, for at bringe sin balance ned. Dette skyldtes nogle økonomiske problemer hos~ Tiltalte har efterfølgende tilføjet, at aktiviteten med salg til forhandlere i Danmark blev udskilt den l. oktober 2008 fra Lise Aagaard Copenhagen til distributøren T-Nordic ApS. I forlængelse heraf udtalte a.efter l. oktober 2008 er ansvarlig for Lise Aagaard Copenhagens relation til distributørerne, herunder T-Nordic ApS. Tiltalte har videre forklaret, at leveringstiden kunne være længere, hvis varerne ikke var på lager. Tiltalte har tilføjet, at der kan gøres notater i Navision om manglende betaling, men at dette ikke altid sker. I relation til markedsandele forklarede~t hvis man medregner accessories og gaveartikler i opgørelsen af markedet er markedsandelen under I %. Den vejledende udsalgspris er forhandlerprisen gange 2~. Tiltalte har vedrørende sin forklaring om andre på internettet tilføjet, at forhandlerne med rabat nettet i 2008.

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1)

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 18A-4136/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. T er tiltalt for overtrædelse af 1. overtrædelse

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup mod Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S Københavnsvej

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 21. maj 2014 Rettens nr. 1A-1218/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Kendelse fra Pressenævnet ------

Kendelse fra Pressenævnet ------ Kendelse fra Pressenævnet ------ I sag nr. 13-70-00475 [Klager] mod Ekstra Bladet afsagde Pressenævnet onsdag den 11. december 2013 sålydende K e n d e l s e: Søfartens Ledere har på vegne af deres medlem,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 Sag 237/2008 (1. afdeling) A og Malernes Fagforening Storkøbenhavn (advokat Peter Breum) mod B (advokat Jan Radil) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere