danmarks nationalbank kongeriget danmarks penge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "danmarks nationalbank kongeriget danmarks penge"

Transkript

1 danmarks nationalbank kongeriget danmarks penge

2 kongeriget danmarks penge 1. UDGAVE, 2. REVIDEREDE OPLAG, AUGUST 2012 danmarks nationalbank

3 indledning sikre penge Sedler og mønter er mere end blot papir og metal. Tillid til pengene, og den værdi, de besidder, er helt fundamental for vores samfund. Nationalbanken har til formål at opretholde et sikkert pengevæsen, som det er formuleret i Nationalbankloven. Det gør Nationalbanken blandt andet ved at fremstille pengesedler og mønter med høje krav til sikkerhed og kvalitet. Fra 2009 til 2011 sendte Nationalbanken en ny dansk seddelserie i cirkulation, med en række avancerede sikkerhedselementer, som gør det sværere at fremstille falske sedler. I 2012 blev den færøske seddelserie også opgraderet med nye sikkerhedselementer. Dermed bidrager seddelserierne til et sikkert pengevæsen. I dette hæfte kan du se og læse om motiver og detaljer på pengesedler og mønter, der er udgivet i Kongeriget Danmark. God læselyst. 2 3

4 SEDLER 4 5

5 sedler DEN DANSKE SEDDELSERIE Den nuværende danske seddelserie blev sendt i cirkulation i årene Serien kaldes serie 2009, og den afløste serie 1997, som blev indført fra og opgraderet med nye sikkerhedselementer i serien adskiller sig fra den forrige serie ved nye motiver og flere nye sikkerhedselementer, ligesom den er mere afdæmpet i farverne og enkel i designet. Seddelværdierne, sedlernes fysiske mål og signalfarven for de enkelte seddelværdier er uændrede. Kunstneren bag motiverne på 2009-serien er Karin Birgitte Lund. Grafiker Steen Ejlers har tegnet skriften på sedlerne, og gravuren på de tre højeste seddelværdier er udført af gravør Martin Mörck. Hvorfor nye pengesedler? Begrundelsen for at udsende den nye seddelserie var ønsket om at indføre nye, avancerede sikkerhedselementer i sedlerne, så udbredelsen af falske, danske pengesedler kan fastholdes på et meget lavt niveau. Den gamle seddelserie var allerede opgraderet en gang, og flere opgraderinger af samme serie kunne skabe forvirring om, hvordan en ægte pengeseddel ser ud. Motivvalg På sedlernes forsider er der motiver af danske broer. Broerne er valgt ud fra, at de er forskellige i byggestilen og desuden repræsenterer forskellige landsdele. På sedlernes bagsider er der motiver af oldtidsfund, som er fundet i nærheden af de broer, der er på sedlernes forsider. Et kortudsnit på sedlen viser, hvor fundene er gjort kroneseddel, serie 1997 I starten af 1990'erne blev farvekopimaskiner meget udbredt. Sedlernes stærke farver skulle gøre det sværere at efterligne de korrekte farver med en farvekopimaskine kroneseddel, serie serien gør med sit enkle design det lettere at se, hvor sikkerhedselementerne er, samt hvilken seddel man har i hånden. 6 7

6 50-kronesedlen Format: 12,5 7,2 cm. 50-kronesedlen viser Sallingsundbroen, der forbinder halvøen Salling med Limfjordsøen Mors. Broen, der er en bjælkebro, blev indviet i 1978 og medførte, at færgerne Pinen og Plagen over Sallingsund blev taget ud af drift. Udgivet 11. august 2009 Bagsiden Bagsiden på 50-kronesedlen viser Skarpsalling-karret, et lerkar fundet i et gravkammer af sten i Himmerland i Karret er fra omkring 3200 f. Kr og er et af de flotteste eksempler på keramisk formgivning og dekoration fra stenalderen i Danmark. 100-kronesedlen Format: 13,5 7,2 cm. På 100-kronesedlen vises Den gamle Lillebæltsbro, som forbinder Jylland ved Erritsø og Fyn ved Middelfart. Broen med den særlige gitterdragerkonstruktion blev indviet i 1935 og var oprindeligt planlagt som en jernbanebro, men det blev senere besluttet, at den også skulle have vejbaner. Udgivet 4. maj Bagsiden 100-kronesedlens bagside viser Hindsgavl-dolken, som er det fineste eksempel på dolktidens flintteknik. Den blev fundet på øen Fænø i Lillebælt over for Hindsgavl Slot omkring 1867 og er fra f. Kr. 200-kronesedlen Format: 14,5 7,2 cm. Motivet på 200-kronesedlen er Knippelsbro, klapbroen, der forbinder Slotsholmen og Christianshavn i København. Den første bro på dette sted blev bygget af Christian IV, mens den nuværende Knippelsbro, den femte i rækken, er fra Udgivet 19. oktober Bagsiden 200-kronesedlens bagsidemotiv er Bæltepladen fra Langstrup i Nordsjælland. Den blev fundet i 1879 i en mose og er den største, helt bevarede bælteplade, der kendes fra den ældre bronzealder, ca f. Kr. 500-kronesedlen Format: 15,5 7,2 cm. På 500-kronesedlen er motivet Dronning Alexandrines Bro, også kaldet Mønbroen, da den forbinder Møn med Sjælland ved Kalvehave. Broen, der er en buebro, er opkaldt efter Kong Christian X s dronning, Alexandrine, og blev indviet i Udgivet 15. februar Bagsiden Motivet på 500-kronesedlens bagside er Bronzespanden fra Keldby på Møn. Den blev fundet ved pløjning på et bakkedrag i Spanden blev formentlig fremstillet omkring 300 f.kr. i Makedonien eller i de græske Sortehavskolonier kronesedlen Format: 16,5 7,2 cm. Motivet på 1000-kronesedlen er Storebæltsbroens højbro (østbroen), som blev indviet i Østbroen er en hængebro på meter, der forbinder Sprogø med Sjælland. De to pyloner er hver 254 meter høje og dermed blandt Danmarks højeste punkter. Udgivet 24. maj Bagsiden På kronesedlens bagside ses Solvognen, som blev fundet i 1902 ved pløjning i Trundholm Mose i Vestsjælland. Spiral-ornamentikken, som pryder den gyldne solskive, afslører dens nordiske herkomst. Den er fremstillet i ældre bronzealder, formodentlig i Danmark, ca f. Kr. 8 9

7 SEDLER Avanceret sikkerhed Den teknologiske udvikling gør, at falskmøntnere hele tiden får bedre muligheder for at eftergøre de ægte sedler. For at være på forkant med dette har Nationalbanken ved indførelsen af seddelserien i 2009 valgt nogle nye sikkerhedselementer. Vinduestråd og hologram Blandt de nye sikkerhedselementer er en vinduestråd med et bølgemotiv, der bevæger sig op og ned, når man bevæger sedlen fra side til side og omvendt. Et andet element er et nyt avanceret hologram, der reflekterer lyset i forskellige farver. Vandmærke, sikkerhedstråd og kobbertryk De kendte sikkerhedselementer som vandmærke og den skjulte sikkerhedstråd er bevaret. Vandmærket ses, når sedlen holdes op mod lyset. Vandmærket viser et vikingeskib fra Skuldelev i Roskilde Fjord, som ses sammen med værdiangivelsen for sedlen. Et følbart sikkerhedselement er kobbertrykket af broen og sedlens værdi på forsiden. Sammen med et særligt følemærke på 100- og 200-kronesedlerne hjælper det svagtseende til at skelne sedlerne fra hinanden. Skjulte sikkerhedselementer Endelig findes der også sikkerhedselementer, som ikke kan ses med det blotte øje. Med et forstørrelsesglas kan man se mikrotekst samt et fint mønster af linjer og figurer, kaldet artscreens, på både sedlernes for- og bagside. I UV-belysning kan man se fluorescerende farver på begge sider af sedlen. Hologram Hologrammet reflekterer lyset i forskellige farver, når man bevæger sedlen. Motivet i hologrammet viser oldtidsfundet fra sedlens bagside. Her er det Solvognen på 1000-kronesedlen. Vinduestråd Vinduestråden er et nyudviklet sikkerhedselement med en særlig struktur, der gør, at motivet bevæger sig op og ned, når man vipper sedlen fra side til side og omvendt. Vinduestrådens farve varierer alt efter sedlernes værdi. Vandmærke Artscreens i bagsidemotiv Fluorescerende farve som lyser i UV-lys 10 11

8 SEDLER broer og oldtidsfund Lerkarret fra Skarpsalling Yngre stenalder, ca f.kr. Hindsgavldolken Ældre jernalder, f. Kr. Temaet for sedlerne er danske broer og landskaber nær broerne. Otte kunstnere blev i 2006 udvalgt til at komme med deres bud på motiverne til de nye sedler, og her vandt kunstneren Karin Birgitte Lunds ideoplæg med broer og oldtidsfund. Hun fortæller her om sit arbejde med motiverne. Hvordan fik du ideen til at koble broer sammen med oldtidsfund?» Flere ting gør sig gældende, når man skal vælge tema og motiver til en seddelserie. Motiverne skal have tæt relation til Danmark og være både markante og neutrale. Jeg havde mange ideer oppe at vende, men et emne var oplagt for mig, nemlig danske oldtidsfund. Jeg har interesseret mig for oldtidsfund, siden jeg var barn, og det er et emne, der rummer mange smukke motiver. Samtidig giver oldtidsfund sammen med broerne et overordnet tema for sedlerne: fortid og nutid.«hvordan har du fundet frem til de enkelte oldtidsfund?» Oldtidsfundene er valgt ud fra, at de er enestående smukke og har en håndværksmæssig elegance. De valgte genstande er fundet i samme landsdel 12 13

9 Solvognen Ældre bronzealder, ca f.kr. Fundet i Trundholm Mose, Vestjælland, i som broerne og er på den måde fordelt rundt om i landet. Derudover er de forskellige i form og farve, og det er vigtigt, når man skal skelne den ene seddel fra den anden. «Hvordan har du arbejdet med motiverne?» Jeg har opsøgt de landskaber, hvor de fem genstande er fundet. Ud fra Nationalmuseets fundoptegnelser har jeg været præcis på stederne og dannet mig et indtryk af stemningen og landskaberne deromkring som dog naturligt nok har ændret sig gennem tiderne. Mine mange ture ud til landskaberne er også foretaget på forskellige tider af året, så jeg bedre kunne skabe en sammenhæng med sedlernes signalfarve. «Hvilke tanker har du gjort dig om seddeldesignet?» Jeg lagde fra starten vægt på at få et helt igennem enkelt udtryk. En klar opdeling af felterne og linjerne samt et klart farvesignal, som træder ekstra klart frem i den farvemættede bjælke fra top til bund yderst på sedlen. Jeg synes, det er lykkedes at skabe en sammenhængende, klar og enkel seddelserie, som er i klassisk dansk designs ånd. «14 15

10 Bronzespanden fra Keldby Illustration til 500-kronesedlens bagside. Karin Birgitte Lund,

11 sedler DEN FÆRØSKE seddelserie Den færøske seddelserie blev sendt i cirkulation over en periode på fire år fra 2001 til Motiverne er hentet i de færøske landskaber og dyreliv. På forsiden af sedlerne er der udsnit af dyremotiver, og på bagsiden er der gengivet akvareller af færøske landskaber. Akvarellerne er udført af den færøske kunstner Zacharias Heinesen. Motiverne er blandt andet valgt, så de bidrager til stor forskellighed og gør det let at skelne sedlerne fra hinanden. Dyremotiverne er udformet som udsnit, hvilket er med til at give sedlerne et levende udtryk. Samtidig giver akvarellerne sedlerne en særlig lethed. Baggrund Ifølge lov om pengesedler fra 1949 skal Nationalbanken fremstille særlige færøske pengesedler med tekst på færøsk, men i øvrigt med samme værdier og i samme formater som de sedler, der udsendes i Danmark. Nationalbanken. På Færøerne kan de danske sedler frit ombyttes til færøske pengesedler. Mønterne på Færøerne er de samme som i Danmark. Grønland, som også er en del af Rigsfællesskabet, har ikke sin egen seddelserie men anvender de danske sedler og mønter. Sikkerhedselementer Den færøske seddelserie blev i 2012 opgraderet med en ny og mere avanceret vinduestråd. Motivet i vinduestråden bevæger sig op og ned, når man bevæger sedlen fra side til side og omvendt. Et andet nyt sikkerhedselement er for- og bagsidesymbolet, hvor tryk på for- og bagsiden skaber et samlet symbol, når sedlen holdes op mod lyset. Her kan man også se vandmærket og den skjulte tråd. Symbolet er inspireret af udsmykninger fra de gamle færøske trækirker. Sikkerhedselementerne er med til at sikre pengesedlerne mod forfalskninger. Møntenheden er 1 króna, og værdiforholdet til danske pengesedler er 1:1. De færøske sedler er ikke gyldige som betalingsmiddel i Danmark men ombyttes vederlagsfrit til danske sedler af Vinduestråd For- og bagsidesymbol Vandmærke 18 19

12 50-kronesedlen Format: 12,5 7,2 cm. Vædderhornet på 50-kronesedlen er udført i kobbertryk. En akvarel af et stendige danner baggrund på sedlens forside. Udgivet 3. juli Bagsiden Bagsiden af sedlen viser en skrænt ved bygden Sumba på vestsiden af Suðuroy. Området er et typisk opholdssted for får og væddere. Derved skabes der en naturlig sammenhæng mellem vædderen på forsiden og landskabet på bagsiden. 100-kronesedlen Format: 13,5 7,2 cm. På 100-kronesedlen er motivet et udsnit af en torskehale udført i kobbertryk. Bag motivet er en akvarel med elementer fra havet. Udgivet 16. januar Bagsiden I sammenhæng med torsken på sedlens forside vises på bagsiden en akvarel af Klaksvík, en af Færøernes vigtigste fiskerihavne. 200-kronesedlen Format: 14,5 7,2 cm. På 200-kronesedlen er motivet et udsnit af en natsværmer udført i kobbertryk. Bag motivet er gengivet en akvarel med græsstrå. Udgivet 19. januar Bagsiden Bagsiden af sedlen viser en akvarel af øen Tindhólmur med sine karakteristiske tinder. 500-kronesedlen Format: 15,5 7,2 cm. På 500-kronesedlen vises et udsnit af en strandkrabbe udført i kobbertryk. Bag strandkrabben er gengivet en akvarel med sandet havbund set gennem vand. Udgivet 30. november Bagsiden Motivet på bagsiden er en akvarel, der viser bygden Hvannasund, hvor der er mange strandkrabber langs stranden kronesedlen Format: 16,5 7,2 cm kronesedlen viser et udsnit af en sortgrå ryle udført i kobbertryk. Bag fuglen er gengivet en akvarel med en fugleflok. Udgivet 15. september Bagsiden På bagsiden er en akvarel, der viser øen Sandoy. Ligesom på forsiden er fugle en del af motivet

13 mønter 22 23

14 MØNTER den danske møntserie Den nuværende møntserie blev indført etapevis i årene 1989 til Baggrunden var afskaffelsen af 5- og 10-øremønterne i 1989, som gjorde det hensigtsmæssigt med en reform af møntrækken. Møntserien består af seks værdier, efter 25-øren blev afskaffet i 2008: 50-øre samt 1-, 2-, 5-, 10- og 20-kroner. Udformningen af møntserien I udformningen af møntserien er der lagt vægt på, at mønterne skal være lette at skelne fra hinanden. De varierer derfor i størrelse og farve. Inddelingen i farver har rødder langt tilbage i historien og hænger sammen med de metaller, som blev brugt til mønterne. Guld blev anvendt til mønterne med de højeste værdier, sølv til mellemværdierne og kobber (bronze) til de små mønter. 50-øren og tidligere også 25-øren er derfor rødbrune bronzemønter, 1-, 2- og 5-kronerne er sølvfarvede, mens 10- og 20-kronerne er guldfarvede. Dronningens portræt Øverst af billedhugger Hanne Varming (anvendt ), i midten af medaljør Jan Petersen ( ) og nederst af billedhugger, professor Mogens Møller ( ). Til højre billedhugger Lis Nogels portræt fra 2011, skabt i anledning af Dronningens 70-års fødselsdag i Det sølvfarvede metal, kobbernikkel, som bruges til 1-, 2- og 5-kronemønterne, er det mest anvendte møntmateriale. Noget, der er med til at gøre de danske mønter særlige, er hullet i midten, som kun få lande bruger. Det er en tradition i Danmark, som stammer fra Motiverne på mønterne Den nuværende møntserie anvender tre forskellige statskendetegn: På 50-øren er det kronen, på 1-, 2- og 5-kronen er det Dronningens monogram, og endelig er det på 10- og 20-kronen Dronningens portræt. Der er tradition for, at de danske mønter indeholder en klar reference til kongemagten. Det hænger sammen med, at det i gamle dage var kongen, som var ansvarlig for fremstillingen af mønter. Ved at gengive et portræt af kongen eller vise kongens navn i form af monogram kom kongen til at stå som garant for, at mønten indeholdt den rigtige mængde metal

15 50-øre Diameter: 21,5 mm. Vægt: 4,3 gram. Materiale: Tinbronze. 5-krone Diameter: 28,5 mm. Vægt: 9,2 gram. Materiale: Kobbernikkel. Kongekronen er konge- og statsmagtens vigtigste symbol, og på 50-øren er den centralt placeret på forsiden. Udmøntningsåret er angivet øverst på mønten. På bagsiden er værdiangivelsen centralt placeret. Ovenover ses hjertet, der er Den Kgl. Mønts møntmærke. 50-øren blev sat i omløb i Samme motiv som 1-kronen. 5-kronen blev sat i omløb i krone Diameter: 20,25 mm. Vægt: 3,6 gram. Materiale: Kobbernikkel. 10-krone Diameter: 23,35 mm. Vægt: 7,0 gram. Materiale: Aluminiumsbronze. Forsiden viser Dronningens monogram knyttet sammen af tre kroner. Udformningen afviger fra den form, som monogrammet normalt gengives på, men det er ikke ualmindeligt på mønter, hvor hullet i midten giver en særlig udfordring. Den tredobbelte udførelse har rødder langt tilbage i dansk mønthistorie. På bagsiden findes en ornamentik, der er inspireret af fund fra oldtiden. 1-kronen blev sat i omløb i Forsiden viser et portræt af Dronningen, som der er tradition for på de højeste værdier i en dansk møntserie. På bagsiden ses det lille rigsvåben, også kaldet statsvåbenet. 10-kronen blev udsendt i 1989 sammen med 50-øren som de første mønter i den nuværende møntserie. Motivet er siden blevet ændret flere gange. Siden 2011 har der været anvendt et Dronningeportræt udformet af Lis Nogel, med bagsiden tegnet af kongelig våbenmaler Ronny Andersen. 2-krone Diameter: 24,5 mm. Vægt: 5,9 gram. Materiale: Kobbernikkel. Samme motiv som 1-kronen. 2-kronen blev sat i omløb i krone Diameter: 27,0 mm. Vægt: 9,3 gram. Materiale: Aluminiumsbronze. Samme motiv som 10-kronen. 20- kronen udkom første gang i Mønter med Lis Nogels Dronningeportræt og Ronny Andersens rigsvåben blev sat i omløb i

16 MØNTER møntmærke og rigsvåben På alle danske mønter har der siden indførelsen af kronemønten i 1875 været et hjerte. Det er møntmærket for Den Kgl. Mønt. Langt de fleste udenlandske mønter har også et særligt mærke, som findes anbragt et eller andet sted på mønten. I de første mange år var hjertet lille og anbragt diskret. Kunstneren Johan Alkjær, der oprindeligt udformede den nuværende møntserie, har imidlertid bevidst brugt hjertet som et markant dekorativt element på mønterne, mest udtalt på 1-, 2- og 5-kronemønterne, hvor det ses to gange på hver side. Anvendelsen af hjertet stammer fra 1690, hvor det var det private mærke for møntmesteren. Det blev anvendt frem til Herefter fulgte en periode uden et særligt møntmærke på de danske mønter, men i 1875 kom hjertet tilbage på mønterne i forbindelse med, at kroner og ører blev indført som afløser for rigsdaler og skilling. Rigsvåbnet på bagsiden af 10-krone Øverst rigsvåben designet af Johan Alkjær (anvendt ), i midten rigsvåben af billedhugger, professor Mogens Møller ( ) og nederst rigsvåben udformet af Ronny Andersen (2011-). Rigsvåbenet På bagsiden af 10- og 20-kronemønterne ses det lille rigsvåben, også kaldet statsvåbenet. Det er det århundredgamle mærke for Danmark. På mønterne har man gennem historien og helt op til i dag vekslet mellem anvendelse af det lille rigsvåben og det store rigsvåben, også kaldet kongevåbenet. 1- og 5-kronerne udsendt under Dronning Margrethe II fra 1973 til 1989 viser således det store rigsvåben, mens det lille rigsvåben i forskellige udformninger indgår i 10- og 20-kronemønterne i den nuværende møntserie. Den seneste udformning af det lille rigsvåben er benyttet på mønterne fra Der er her tale om en klassisk udformning, som har ligheder med udseendet af 1- og 2-kronemønterne udmøntet under Kong Frederik IX i årene

17 MØNTER erindringsmønter og temamønter Erindringsmønter I Danmark er der tradition for at udgive erindringsmønter i anledning af særlige begivenheder i Kongehuset, fx ved tronskifte, regeringsjubilæer, bryllupper, sølv- og guldbryllupper og runde fødselsdage. Som på almindelige 10- og 20-kronemønter har erindringsmønter på forsiden et portræt af regenten, og ofte er det et portræt udarbejdet til lejligheden. Siden Dronningens 50-års fødselsdag i 1990 er de kongelige erindringsmønter udsendt som en 20-kronemønt, der kommer i almindelig cirkulation, samt en særlig samlerudgave i sølv. Oprindelig havde sølvmønten en pålydende værdi på 200 kroner, men ved Dronningens 70-års fødselsdag i 2010 blev den pålydende værdi forhøjet til 500 kroner. Ved samme lejlighed blev der som noget nyt udsendt en erindringsmønt i guld. 200-krone sølvmønt, for- og bagside Udsendt i anledning af Dronning Margrethe II s 25-års regeringsjubilæum 14. januar Udformet af medaljør Jan Petersen. Temamønter Nationalbanken har siden 2002 udsendt møntserier, hvor motiverne har haft et fælles tema. 20-kronemønterne har således haft tårne ( ) og skibe ( ) som tema, mens eventyrserien ( ) og polarårserien ( ) har prydet 10-kronerne. Forsiden på alle temamønter har et portræt af Dronningen. Eventyr- og polarmønterne blev også udsendt som samlerudgave i sølv og guld krone guldmønt, bagside Tre mønter blev udsendt i anledning af Det Internationale Polarår Guldmønterne i serien er fremstillet af guld udvundet på Grønland. Isbjørn er udformet af den grønlandske kunstner Niels Motzfeldt. 10-krone sølvmønt, bagside Eventyrmøntserien blev udsendt i forbindelse med 200-året for H.C. Andersen i Her Nattergalen skabt af billedhugger Torben Ebbesen

18 appendiks 32 33

19 appendiks sedler & mønter et historisk tilbageblik De første mønter Mønternes historie går langt tilbage meget længere end pengesedlernes. De første danske mønter menes at være præget i Hedeby, Slesvig, i begyndelsen af 800-tallet. Den første mønt med dansk kongenavn blev udmøntet af Svend Tveskæg omkring år 995 og viser kongens portræt, navn og titel. I mange århundreder var det danske møntvæsen baseret på sølv. Mønternes værdi var bestemt af, hvor meget de vejede. De første pengesedler Pengesedler blev første gang en del af den danske pengeforsyning i årene De store udgifter til krigsførelsen under Den Store Nordiske Krig førte til, at sølvmønterne forsvandt til udlandet. For at lette handelen udstedte staten autoriserede sedler. Sedlerne skulle have samme værdi som sølvmønterne, men kunne ikke indløses til sølv. Det skabte mistillid til sedlerne, og kursen faldt hurtigt til langt under den pålydende værdi. Sedlerne blev inddraget igen efter krigen. De første sedler var fortrykte, men beløb, nummer og underskrifter blev påført i hånden. På fem måneder i 1713 blev der udstedt ca sedler. Til sammenligning er den nuværende danske seddelmængde på 161 millioner sedler af forskellig værdi. Etablering af Nationalbanken I 1737 dannedes landets første bank, der fik eneret på seddeludstedelsen. Perioden derefter var kendetegnet ved et ustabilt pengevæsen, der kulminerede med statsbankerotten i 1813, hvor sedlerne blev næsten værdiløse. Som led i genopretningen blev det private aktieselskab, Nationalbanken i Kjøbenhavn, dannet i Banken blev privatejet, da erfaringerne havde vist, at det var risikabelt at lade staten stå for seddeludstedelsen. Nationalbanken fik eneret på udstedelse af pengesedler, en ret som Danmarks Nationalbank overtog ved omdannelsen til en selvejende institution i Indførelsen af kronen I 1875 indførtes kroner og øre i stedet for rigsdaler og skilling. Samtidig gik man over til at definere pengene i forhold til guld i stedet for sølv. Slutningen af 1800-tallet var kendetegnet ved stigende økonomisk aktivitet og dermed også et behov for betalingsmidler, der var lettere at håndtere end mønter. Derfor vandt sedlerne stadig større udbredelse på mønternes bekostning. Pengenes værdi Indtil 1914 kunne enhver ejer af en pengeseddel få den vekslet til et tilsvarende beløb i guldmønter. Guldindløseligheden blev afskaffet, da Første Verdenskrig begyndte. I 1927 genindførtes guldindløseligheden delvist, men den blev endeligt afskaffet i Pengenes værdi er i dag ikke sikret af en bestemt metalværdi, men af tilliden til, at de bevarer købekraften. Pengepolitikken har til formål at sikre lav inflation og dermed opretholde denne tillid. Møntningsgevinst Historisk hænger kongens ret til at slå mønt sammen med, at der var betydelige indtægter forbundet med møntudstedelse. Indtægterne kaldes for møntningsgevinsten. Når Nationalbanken udleverer kontanter, svarer det til, at Nationalbanken optager et rentefrit lån. Værdien af lånet kan Nationalbanken placere i aktiver, der giver renteindtægt. Efter fradrag af omkostninger til produktion og distribution af sedler og mønter er der tale om en betydelig indtægtskilde for Nationalbanken. Da Nationalbankens overskud efter henlæggelser overføres til staten, kommer gevinsten samfundet til gode. Rigsdalerseddel (1713) De første autoriserede sedler blev udstedt i Børsen og Nationalbanken set fra Slotspladsen, H.G.F. Holm (ca. 1850) Nationalbanken begyndte sin virksomhed i 1818 i en bygning på Slotsholmen ved Børsen

20 appendiks mere om sedler og mønter Strafferammen for falskmøntneri Falskmøntneri, forsøg på samme eller medvirken hertil straffes efter straffelovens Strafferammen for falskmøntneri går til 12 års fængsel, hvilket er en af straffelovens højeste strafferammer. Selv fremstilling og udgivelse af nogle få sedler medfører som regel ubetinget fængselsstraf. Medskyldige straffes også. Straffelovens bestemmelser gælder både danske og udenlandske sedler og mønter. Brug af sedler og mønter som illustration Pengesedler kan være interessante at bruge som illustration i reklamer, tryksager og på internettet. Det er dog vigtigt, at de ikke kan forveksles med ægte sedler. Retningslinjer for brug af sedler og mønter som illustration kan ses på under Sedler og mønter. Falske og farvede sedler Mange pengeinstitutter anvender farvepatroner, som udløses under et røveri og misfarver sedlerne. Folderen Kun ærlige penge, tak viser eksempler på sedler, der er blevet beskadiget af farvepatroner, og fortæller, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver præsenteret for mistænkelige sedler. Er du i tvivl, om en seddel er ægte eller farvet ved et røveri, så kontakt dit pengeinstitut. Gyldige sedler i Danmark Den gamle 1997-serie er stadig gyldig som betalingsmiddel i Danmark. Faktisk er alle sedler udstedt siden 1945 gyldige og kan ombyttes til nye sedler i Nationalbanken. Færøske sedler kan ombyttes i Nationalbanken, men er ikke gyldige som betalingsmiddel i Danmark. Læs mere på under Sedler og mønter. Gyldige mønter i Danmark Alle mønter udsendt efter indførelsen af kronen som møntfod i 1875, og hvor den pågældende møntværdi fortsat er i omløb, indløses af Nationalbanken til pålydende værdi. Mønter med pålydende 1, 2, 5, 10 og 25 øre indløses dermed ikke, da disse møntværdier er udgået som betalingsmiddel. I årene blev der udmøntet en mønt pålydende ½ krone. Denne mønt blev inddraget med udgangen af 1942 og gjort ugyldig. Disse mønter indløses derfor ikke. Læs mere på Læs mere på under Regelsæt. Foto: Søren Nielsen og Danmarks Nationalbank Tekst, grafisk design og tilrettelæggelse: Danmarks Nationalbank Tryk: Scan Print A/S ISBN-nr:

21 Udgivet af Danmarks Nationalbank Havnegade København K Copyright 2012 Danmarks Nationalbank

5 TEMA- & ERINDRINGSMØNTER 13 MØNTSÆT 21 GAMLE GULDMØNTER 25 SEDLER 31 UDSENDELSESPLAN FOR 2015

5 TEMA- & ERINDRINGSMØNTER 13 MØNTSÆT 21 GAMLE GULDMØNTER 25 SEDLER 31 UDSENDELSESPLAN FOR 2015 Møntkatalog 2014 5 TEMA- & ERINDRINGSMØNTER 13 MØNTSÆT 2 21 GAMLE GULDMØNTER 25 SEDLER 31 UDSENDELSESPLAN FOR 2015 apple Den 27. maj 2014 fik Den Kgl. Mønt en ny webshop. I webshoppen er det bl.a. muligt

Læs mere

Den Kgl. Mønt. Møntkatalog. efterår/vinter 2010

Den Kgl. Mønt. Møntkatalog. efterår/vinter 2010 Den Kgl. Mønt Møntkatalog efterår/vinter 2010 Indhold Velkommen... 2 Nyheder... 3 Salg af pengesedler... 4 Færøske pengesedler... 5 Personlig medalje... 6 Erindringsmønter... 7 Møntsæt... 8 Tårnmøntsæt...

Læs mere

Nationalbankens bygning i København, tegnet af Arne Jacobsen og opført i årene 1965-1978.

Nationalbankens bygning i København, tegnet af Arne Jacobsen og opført i årene 1965-1978. Danmarks penge Nationalbankens bygning i København, tegnet af Arne Jacobsen og opført i årene 1965-1978. Danmarks Penge, 2. udgave, august 2005 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at

Læs mere

Møntkatalog EFTERÅR/VINTER 2011. Den Kgl. Mønt

Møntkatalog EFTERÅR/VINTER 2011. Den Kgl. Mønt Møntkatalog EFTERÅR/VINTER 2011 Den Kgl. Mønt Indhold Velkommen...2 Nyt fra Den Kgl. Mønt...3 40-års regeringsjubilæum...4 70-års fødselsdag...9 Møntsæt 2011...10 Møntsæt proof 2011...11 Børnemøntsæt...12

Læs mere

Møntkatalog. Efterår/Vinter 2012. Den Kgl. Mønt

Møntkatalog. Efterår/Vinter 2012. Den Kgl. Mønt Møntkatalog Efterår/Vinter 2012 Den Kgl. Mønt Indhold Nyt fra Den kgl. mønt...5 Tolvte skibsmønt...7 Fiskekutter...9 Tankerne bag motivet...11 Re-design af 10- og 20-kronerne...13 Møntsæt 2012...15 Børnemøntsæt

Læs mere

Den Kgl. Mønt. Møntkatalog FORÅR 2009

Den Kgl. Mønt. Møntkatalog FORÅR 2009 Den Kgl. Mønt Møntkatalog FORÅR 2009 Indhold Velkommen... 2 Nyheder... 3 Færøske sedler... 4 Børnemøntsæt... 5 Komplet samlersæt... 6 Tårnmøntsæt... 6 Eventyrmøntsæt... 7 Proof møntsæt... 8 Møntsæt...

Læs mere

DEN KGL. MØNT OG DENS FØRSTE REDUKTIONSMASKINE

DEN KGL. MØNT OG DENS FØRSTE REDUKTIONSMASKINE DEN KGL. MØNT OG DENS FØRSTE REDUKTIONSMASKINE af ph.d. Michael Märcher, museumsinspektør på Nationalmuseet, Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. Den Kgl. Mønt på Gammelholm i starten af det 20. århundrede.

Læs mere

GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE 10-EUROSEDDEL. www.newfaceoftheeuro.eu. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu

GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE 10-EUROSEDDEL. www.newfaceoftheeuro.eu. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE -EUROSEDDEL www.newfaceoftheeuro.eu www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu INDLEDNING Den nye -euroseddel sættes i omløb i euroområdet den 23. september 2014. -eurosedlen

Læs mere

EUROENS NYE ANSIGT. Gå på opdagelse i den nye 10-euroseddel. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu

EUROENS NYE ANSIGT. Gå på opdagelse i den nye 10-euroseddel. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu EUROENS NYE ANSIGT Gå på opdagelse i den nye 10-euroseddel www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu EUROPA-SERIEN: SIKKERHEDSELEMENTER Let at tjekke og svær at forfalske De nye og forbedrede sikkerhedselementer

Læs mere

Du kan bruge filen ISKIOSK eller svararket ved besvarelsen af opgave 1.2 til 1.5.

Du kan bruge filen ISKIOSK eller svararket ved besvarelsen af opgave 1.2 til 1.5. I en iskiosk gør ejeren dagens salg op hver aften. På den måde kan han sammenligne salget på de enkelte ugedage og i forskellige uger Tabellen viser salget i uge 27 og uge 28. Tegning: Hans Ole Herbst

Læs mere

4. januar Astronomi Post Danmark og China Post sætter i en fællesudgivelse fokus på astronomi ved hver især at udgive to frimærker med motiver af

4. januar Astronomi Post Danmark og China Post sætter i en fællesudgivelse fokus på astronomi ved hver især at udgive to frimærker med motiver af Frimærkeåret 2012 Et nyt, spændende frimærkeår er på vej. Frimærkerne, du ser på denne og de efterfølgende sider, kan være skitser eller arbejdstegninger og kan derfor godt se anderledes ud, når de er

Læs mere

Rigsdaler som betalingsmiddel i Danmark Sammenskrevet af Leif Christensen, 11. november 2010

Rigsdaler som betalingsmiddel i Danmark Sammenskrevet af Leif Christensen, 11. november 2010 Rigsdaler som betalingsmiddel i Danmark Sammenskrevet af Leif Christensen, 11. november 2010 R igsdaler, som betalingsmiddel i Danmark, er en betegnelse, som vi ofte støder på i forbindelse med slægtsforskning

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Ny mønt til gamle riger

Ny mønt til gamle riger Ny mønt til gamle riger Tolv valutaer bliver til én side 03 Vi vil se mere til euroen side 04-05 02 PROFILAVIS NR 02 Euroen kommer EUROEN EN HISTORISK BEGIVENHED Den 1. januar 2002 blev eurosedler og mønter

Læs mere

EUROSEDLER OG EUROMØNTER

EUROSEDLER OG EUROMØNTER EUROSEDLER OG EUROMØNTER Den 1. januar 2002 blev eurosedler og -mønter en del af hverdagen for over 300 millioner mennesker i euroområdet. Denne folder indeholder en beskrivelse af de syv eurosedlers og

Læs mere

Frimærker 2014. Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2014. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret.

Frimærker 2014. Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2014. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret. Frimærker 2014 Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2014. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret. De viste frimærker kan være arbejdstegninger eller skitser og kan derfor

Læs mere

Specielle forhold omkring modtagelse af valuta

Specielle forhold omkring modtagelse af valuta 2008 2006 Specielle forhold omkring modtagelse af valuta ikke som de andre Side: 1 Indhold Kontant valuta 2-5 Udenlandske privatchecks 6 Rejsechecks 7-9 Credit cards 10 Kursfradrag 11 Gode råd og advarsler

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Storauktion den 15. marts 2011 se side 5-8. Specialauktion den 29. marts 2011 se side 9-14 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20.

Storauktion den 15. marts 2011 se side 5-8. Specialauktion den 29. marts 2011 se side 9-14 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 FEBRUAR 2011 Storauktion den 15. marts 2011 se side 5-8 Specialauktion den 29. marts 2011 se side 9-14 Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale Lokalcenter,

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

RHODOS PRESSEMEDDELELSE

RHODOS PRESSEMEDDELELSE PRESSEMEDDELELSE På en smuk 5.maj eftermiddag 2011 i Designmuseum Danmarks festsal modtog grafisk designer og forlægger Ruben Blædel den ene af Albertsen Fondens to nystiftede priser for fremragende formidling

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Information om den nye registreringsattest

Information om den nye registreringsattest 2003-4400-16/ MT 3298-info DATAAFDELINGEN Sekretariatet Information om den nye registreringsattest Den 5. december 2005 tager Rigspolitiet en ny registreringsattest i brug. Den nye registreringsattest

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Skole200 Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Udviklet af Folkekirkens Skoletjeneste Gentofte Et samarbejde mellem kirke og kulturmedarbejder Helle Hentzer & Karen

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer Indfødsretsprøven 17. juni 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Viden om penge BUDGET OPSPARING LÅN

Viden om penge BUDGET OPSPARING LÅN Viden om penge BUDGET OPSPARING LÅN Viden om penge Forfattere: Jørgen Korsgaard, Jørgen Uhl Pedersen og Gert B. Nielsen Grafisk tilrettelægning: Bjørn Rasmussen Grafik Omslag: Finansrådet Fotos: Marianne

Læs mere

En rigtig røver. Simone. Hej.

En rigtig røver. Simone. Hej. En rigtig røver går rundt og retter på butikkens få varer, da dørhåndtaget langsomt bliver trykket ned. kommer ind i butikken med en nylonstrømpe over hovedet og en finger under blusen, der skal se ud

Læs mere

FÅ HELE VERDEN INDENFOR

FÅ HELE VERDEN INDENFOR FÅ HELE VERDEN INDENFOR Vægkort, glober, atlas, dug, tapet, gulvlaminering og meget mere! Firmakatalog Her i vores nye katalog kan du se et lille udvalg af vores store sortiment. Nordisk Korthandel er

Læs mere

- behovet for sikkerhedstryk i hverdagen

- behovet for sikkerhedstryk i hverdagen TRYK - behovet for sikkerhedstryk i hverdagen Af: Michael A. Pedersen Michael Abildgaard Pedersen er uddannet tryktekniker og grafonom. Han har arbejdet som grafik beregner, grafisk tilrettelægger og trykker,

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Billedfremkaldelse hos fotohandleren

Billedfremkaldelse hos fotohandleren Billedfremkaldelse hos fotohandleren Jeg bruger Foto.com, de er de billigste, har godt papir, godt kalibreret udstyr (god farve gengivelse), dårlig hjemmeside og lang leveringstid. Der findes mange andre

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Stamps. Færøerne. Nr. 21 September 2014

Stamps. Færøerne. Nr. 21 September 2014 Stamps Færøerne Nr. 21 September 2014 ISSN 1603-0036 0036 Postkort fra Kina? Færøsk miniark vinder pris Julen 2014 Postkort fra Kina Kunne du tænke dig at modtage postkort fra fjerntliggende lande verden

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

FRIMÆRKER 2015. Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2015. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret.

FRIMÆRKER 2015. Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2015. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret. FRIMÆRKER 2015 Her ser du de frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2015. Hold øje med siden, der løbende bliver opdateret. De viste frimærker kan være arbejdstegninger eller skitser og kan derfor

Læs mere

Grafik og Billedbehandling

Grafik og Billedbehandling Grafik og Billedbehandling Danskern es billede r Send dit b illede til K ongehuse t s Kongehuset Læs nyheder app lenderen Følg med i ka deo Se fotos og vi til Kongehuset Send dit billede, usets historie

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

forskellige. Ved beregningen af det relevante udenlandske prisniveau er der brugt de samme handelsvægte som i tabel 1.

forskellige. Ved beregningen af det relevante udenlandske prisniveau er der brugt de samme handelsvægte som i tabel 1. 6. Lektion. Dansk penge- og valutakurspolitik omkring 1914-1939 set i et internationalt perspektiv. (Pensum: Sv. Aage Hansen, Økonomisk vækst i Danmark II, pp. 14-21 og Jan Tore Klovland, Monetary policy

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor SERVICE I TOPKLASSE citat TripAdvisor HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE Lige der, hvor den gamle Lillebæltsbro rammer Jylland. Lige der, hvor Lillebælt smyger sig gennem noget af det smukkeste natur i Danmark.

Læs mere

Helle Nicolaysen, 2. Hovedforløb

Helle Nicolaysen, 2. Hovedforløb Helle Nicolaysen, 2. Hovedforløb Opgaven Idégenerering Udvikling af visuelt design Udvikling af visuelt design til en skipper, der ønsker at markedsføre et nyt koncept, hvor han vil tilbyde virksomheder

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

ASSAK. Jessie Kleemann

ASSAK. Jessie Kleemann ASSAK Jessie Kleemann Rummet er fyldt med grønlandske symboler - det er ikke til at tage fejl af, mens man bevæger sig rundt. Men det er alt sammen lidt i overkanten. Den traditionelle grønlandske perlekrave

Læs mere

EUROPAS NYE VALUTA EURO EUROOMRÅDET EU-RÅDET EUROORDLISTE

EUROPAS NYE VALUTA EURO EUROOMRÅDET EU-RÅDET EUROORDLISTE SEPTEMBER 2002/DA EURO Navnet på den europæiske valuta blev vedtaget af Det Europæiske Råd på et møde i Madrid 15. og 16. december 1995. EUROOMRÅDET Euroområdet består af de medlemslande i Den Europæiske

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYE VINDAFJORD AFGØRELSE SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 4, SEPTEMBER 2005 WWW.HERALDIK.ORG Som det vil være de fleste læsere af dette nyhedsbrev bekendt, har Heraldisk Selskabs hjemmeside

Læs mere

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne.

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. OPGAVER TIL ROMANEN side 9 33 1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. 2. Lav en karakteristik af Emma Aren (farmor) jævnfør ovenstående.

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE Der er flere elementer i Verden på Mærkerne. Tilsammen udgør de et varieret undervisningsforløb af mindst en uges varighed. Formålet med Verden

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer Indfødsretsprøven 10. december 2008 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Teambuilding på 7. årgang

Teambuilding på 7. årgang Teambuilding på 7. årgang På 7. årgang fordeles skolens elever på linjer efter interesse, hvilket bevirker, at eleverne ved indgangen til 7. klasse skal til at indgå i nye fællesskaber. Fællesskabet i

Læs mere

3 Bankens ledelse består af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktion.

3 Bankens ledelse består af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktion. LOV OM DANMARKS NATIONALBANK Formål 1 Danmarks Nationalbank, der ved denne lovs ikrafttræden, jfr. 33, overtager Nationalbanken i Kjøbenhavn, har som landets centralbank til opgave i overensstemmelse med

Læs mere

I FELTEN Gammel strand på nettet 13. marts 08. det KONGELIGE BIBLIOTEK

I FELTEN Gammel strand på nettet 13. marts 08. det KONGELIGE BIBLIOTEK I FELTEN Gammel strand på nettet 13. marts 08 det KONGELIGE BIBLIOTEK Redaktion: Lone Ømann Design Produktion: Helle Brünnich Fotograf: Karsten Bundgaard, når intet andet er nævnt Trykt med vegatabilske

Læs mere

forhold og procent trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

forhold og procent trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent, trin 1 ISBN: 978-87-92488-02-2 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

Odder Frimærkehandel

Odder Frimærkehandel Odder Frimærkehandel Odde Jørn Jensen Odder KØB OG OG SALG AF AF FRIMÆRKER SALGSKATALOG NUMMER NUMMER 87 93 101 95 - - JANUAR - - MAJ 2014 2015 2013 2014 SE NR. 18970406 Afa 67m Afa 81w Afa 1Ia Postfrisk

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012 Basis 22 elever - 15 piger og 7 drenge. Ugentligt 2 lektioner i historie, 4. lektion om tirsdagen og 5. lektion torsdagen. IT i undervisningen Nedenstående er delvist en integreret del af historieundervisningen.

Læs mere

Skønheden begynder med

Skønheden begynder med Skønheden begynder med En matematisk fraktal den lille tabel Matematik på C-niveau er obligatorisk i alle 4 gymnasiale ungdomsuddannelser: Hf, hhx, htx, stx I denne lille pjece kan du få et indtryk af,

Læs mere

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager Global virksomhed GEMINI er en international handelsog produktionsvirksomhed etableret i 1989, med kontorer i København, Hong Kong og Kina. Vi er specialister i fremstilling af unikt merchandise, luksus

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Den Kongelige Stald-Etat 325 år

Den Kongelige Stald-Etat 325 år Den Kongelige Stald-Etat 325 år f Foto: Christina Hauschildt Forord Af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte I 2015 kan Den Kongelige Stald-Etat fejre sit 325 års jubilæum. Samtidig har Christiansborg

Læs mere

Et besøg på Post & Tele Museum ligger i naturlig forlængelse af ethvert arbejde med frimærker. Læs mere om vores tilbud på www.ptt-museum.dk.

Et besøg på Post & Tele Museum ligger i naturlig forlængelse af ethvert arbejde med frimærker. Læs mere om vores tilbud på www.ptt-museum.dk. Frimærkets historie Indholdsfortegnelse Til lærere... s. 1 Indledning... s. 2 Forhistorien... s. 2 Hvad betyder frimærke... s. 3 Danmarks første... s. 3 Sådan fremstilles frimærker.. s. 4 Stålstik.....

Læs mere

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger 2 Danske Bank DANSKE BANK 3 Virksomhedens daglige forretninger Som erhvervskunde i Danske Bank har I mange muligheder for at klare jeres virksomheds

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog?

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog? Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Arkæologikasse Hvad er flint? Hvorfor er der mørke pletter? Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad laver en arkæolog? Hvad har man brugt

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6

Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6 Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6 Rigslov Denne lov gælder for Palenia og omegn, samt vasaller deraf. Stk. 2: Palenia og omegn været Palenia by samt

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

2-6 SPILLERE. FORMÅL MED SPILLET At blive sidste spiller tilbage, efter at alle andre er gået bankerot.

2-6 SPILLERE. FORMÅL MED SPILLET At blive sidste spiller tilbage, efter at alle andre er gået bankerot. Hvis du kender Monopoly og vil spille lidt hurtigere: 1. Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver to til hver spiller. Spillerne betaler med det samme prisen for grundene, de modtager, til

Læs mere

Enoflora s. Vejledning til Opbygning af Æresport. Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1

Enoflora s. Vejledning til Opbygning af Æresport. Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1 Enoflora s Vejledning til Opbygning af Æresport Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1 Æresport er en gammel tradition der idag håndhæves af venner og familie og kun i mindre grad af naboer.

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Kolding Kommunes grafiske identitet

Kolding Kommunes grafiske identitet Kolding Kommunes grafiske identitet "Det er Byrådets ønske, at alle ansatte tager Kolding Kommunes nye grafiske profil til sig som den rettesnor, der gør det muligt at koncentrere sig om det vigtige: I

Læs mere

Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011. Kommunikation IT Projekt Kampagne

Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011. Kommunikation IT Projekt Kampagne Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011 Kommunikation IT Projekt Kampagne Indhold Indledning... 3 Tidsplan... 3 Valg af Case... 3 Målgruppe, afsender og indhold... 4 Udformning

Læs mere

Dansk 1920erne-30erne

Dansk 1920erne-30erne Dansk 1920erne-30erne Introduktion Med det Sthyrske cirkulære i 1900 blev dansk som fag indført. Indtil da havde læsning og skrivning været adskilte discipliner. I cirkulæret blev der lagt vægt på, at

Læs mere