Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012"

Transkript

1 Fængselsfunktionæren 6 Fængselsforbundet Juni 2012

2 Nr Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Grønland ønsker samme standard som Danmark 17 Voldsomt overfald under alenevagt 18 Færre kollegaer får slag og trusler 10 Årshjul skal sikre arbejdsmiljøet 12 Det viste sig, at jeg faktisk var en god pædagog 15 Fleksibel efterløn kan sikre dig fuld pension 16 Pension - er det til at forstå? 18 En bedre kriminalforsorg - ja tak Udgivet af Fængselsforbundet Ramsingsvej 28 A, st. th Valby Tlf Fax Redaktion: Forbundsformand Kim Østerbye (ansvh.) Redaktør: Søren Gregersen Tlf Mail: Layout, produktion og tryk: Imprint Grafiske Løsninger Thurøvej Næstved Tlf Fax ISSN: Observatør på narkohunde kursus 22 Fem om faglighed 23 Navne Indlæg til Fængselsfunktionæren: Artikler og debatindlæg modtages pr. som vedhæftet fil. Husk at angive navn, stilling og tjenestested (eventuelt privatadresse) samt telefonnummer, i tilfælde af spørgsmål fra redaktionen. Debatindlæg må max. være på 750 ord eller tegn inkl. mellemrum. Foto modtages gerne. Forsiden: Værkmestrene Ole Petersen (tv.) og Ole Madsen, Statsfængslet Renbæk. Indlæg senest den 14. i måneden før optagelse. Artikler og læserindlæg er ikke nødvendigvis et udtryk for redaktionens holdning eller forbundets mening. 2 Fængselsfunktionæren

3 Der bør slet ikke være alenevagter LEDER Af Kim Østerbye, formand for Fængselsforbundet Det er en helt igennem dårlig idé, et konsulentfirma er kommet med som optakt til de kommende flerårsforhandlinger. Konsulentfirmaet er hyret til at finde besparelser, og en af de ting, som de peger på, er ændringer af vagtplanlægningen. Ifølge konsulenterne er det ikke nødvendigt, at der er så mange på vagt i fængsler og arresthuse. Ofte er der jo helt fredeligt. Der kan spares 40 millioner kroner om året ved at nedjustere bemandingen og indføre flere alenevagter. Selvfølgelig pakker konsulenterne det ind i et pænt sprog, som optimereret vagtplanlægning og så videre, men resultatet er ikke til at tage fejl af. Det handler om at skære ned i personalet og fortsætte den udvikling, som vi har været vidne til de seneste ti år: Flere og flere fanger i forhold til fængselsbetjente. Udviklingen er dårlig for både indsatte og ansatte. Når man er alene på vagt, sidder man som fængselsbetjent ofte på sit kontor. Der er sagsbehandlingsopgaver at varetage og det er mere trygt at befinde sig her, frem for ude på afdelingen. Men det er et problem for de indsatte. Risikoen for vold og overfald mellem de indsatte stiger, når der ikke er personale til stede. Det var netop, hvad der skete under en episode, som vi omtaler i dette blad. En indsat blev gennemtævet af andre indsatte, mens den kvindelige fængselsbetjent var optaget på sit kontor. Konsulenterne taler godt nok om fleksibel bemanding. Altså at den lave bemanding kun skal bruges, når der ikke er travlhed. Men undskyld jeg siger det. Det er ikke et hotel, vi taler om. Vores gæster har ikke faste rutiner. De overfalder hinanden, når det passer dem. Og tidspunkter, hvor der ikke er betjente til stede, er oplagte at vælge. Det er mindst lige så stort et problem, at vores rolle i forhold til resocialisering svækkes i takt med, at vi har mindre og mindre tid sammen med de indsatte. Hvis vi skal værne om den dynamiske sikkerhed og lytte til de indsatte, kræver det, at vi er ude blandt dem ikke inde på et kontor. Alenearbejdet er også en stor belastning for de ansatte. Det slider på psyken, når man ene mand står over for en gruppe af indsatte i kritiske situationer. Det går måske godt nok den første gang, men når man gang på gang prøver det samme, begynder det at tære. Det er ikke tilfældigt, at Arbejdstilsynet er meget kritisk over for brugen af alenearbejde. Som ansat i Kriminalforsorgen bør man som minimum altid have den tryghed, der ligger i at have en kollega at støtte sig til. Nedskæringer i bemandingen betyder også, at det bliver svære at nå alle opgaver. Det er op til ledelsen i de enkelte institutioner at prioritere opgaverne, og det er de ikke altid gode til. Rollekonflikter er netop en af de ting, der bliver peget på i trivselsundersøgelserne i Kriminalforsorgen. Omfanget af alenearbejde i Kriminalforsorgen er i sidste ende et politisk spørgsmål, som politikerne skal tage stilling til ved forhandlingerne om næste flerårsaftale efter sommerferien. Jeg fraråder på det kraftigste at gøre brug af konsulenternes forslag. Det vil ødelægge vores arbejdsplads. Det er et politisk ansvar, at fængslerne er fyldt til bristepunktet. Fængselsfunktionæren

4 Grønland ønsker samme standard som Danmark Forholdene for ind- og ansatte i de grønlandske fængsler er langt ringere end i de danske fængsler. Sådan lyder kritikken fra ansatte, politikere og eksperter. Kriminalforsorgen i Grønland står i stigende grad på egne ben. For to år siden fik man sit eget direktorat, og flere grønlændere afsoner nu hjemme frem for i Danmark. Men det er ikke nemt, at opbygge sit eget retsvæsen. Der er et stort problem, at antallet af pladser i de grønlandske anstalter ikke dækker behovet. I øjeblikket venter omkring 320 personer på at afsone. Det svarer til en venterkø på personer i Danmark, hvilket ville få stolen til at brænde alvorligt under justitsministeren. At det forholder sig på denne måde i Grønland hænger sammen med kriminalitetsniveauet. Landet har blandt andet en usædvanlig høj forekomst af vold og drab. På FN s opgørelser over kriminalitet i forskellige lande ligger Grønland øverst på den liste, som viser antallet af anmeldte tilfælde af vold og nummer fire på listen over anmeldte drab. Antallet af voldsanmeldelser er otte gange højere end gennemsnittet på verdensplan. For at løse kapacitetsproblemerne har man løbende åbnet flere pladser i de grønlandske anstalter, og man er gået i gang med at bygge en ny stor anstalt i Nuuk, som åbner om fem år. Men ifølge Sara Olsvig, der sidder i Folketinget for venstrefløjspartiet Inuit Ataqatigiit, er der akut behov for flere pladser. Man kan ikke vente flere år på at forbedre situationen. Der skal ske noget nu: Det kan blandt andet ske ved at øge brugen af samfundstjeneste til dømte med milde domme, siger hun. Det er Fængselsforbundets afdelingsformand i Grønland, Alberth Lange, enig i: Kapacitetsproblemerne kan løses ved, at dem der har ventet flere år på at afsone, får tilbudt samfundstjeneste i stedet og ved at etablere flere pladser. Vi mangler fysiske rammer og bemanding til at modtage varetægtsfængslede, siger han. Ingen straf i Grønland Sara Olsvig understreger dog, at samfundstjeneste ikke altid fungerer i de små grønlandske byer: Der er et hensyn at tage i forhold til retsfølelsen. Vi Anstalten i Ilulissat bliver udbygget med ti pladser næste år. Det vil dog ikke løse kapacitetsproblemerne. Der er over 300 grønlændere, som venter på at afsone. 4 Fængselsfunktionæren

5 Kriminalforsorgen i Grønland har seks anstalter. Fem på vestkysten og en på østkysten. Aasiaat (Egedesminde) MF Sara Olsvig (Inuit Ataqatigiit) mener, at Grønland halter langt efter Danmark, når man ser på kapacitet, tilbud til de indsatte og uddannelsen af personalet. skal sikre, at de forurettede ikke bliver generet af at møde deres gerningsmænd på gaden. Hun lægger derfor op til en generel diskussion af, hvordan man anvender straf i Grønland. Faktisk omtales ordet straf slet ikke i den grønlandske kriminallov. I stedet bruges ordet foranstaltning. En foranstaltning kan for eksempel være en bøde, anbringelse i eget hjem eller anbringelse i en anstalt i Grønland. Og i Grønland er grundprincippet fortsat, at dømte ikke skal afskæres fra det omkringliggende samfundsliv. Anstalterne er som udgangspunkt åbne. Det princip kan dog ikke længere overholdes fuldt ud. I takt med at flere grønlændere afsoner på øen, er der brug for flere lukkede pladser. Dermed er der risiko for, at man havner mellem to stole: At man anvender et lukket regime i en åben institution. Sisimiut (Holsteinborg) Nuuk (Godthåb) På dette punkt bliver Grønland kritiseret af ekspert i arktiske samfundsforhold, Annemette Nyborg. Hun har skrevet en afhandling om livet i de åbne anstalter i Nuuk og Ilulissat og mener, at institutionerne hverken er det ene eller det andet. De indsatte er lukket inde 24 timer i døgnet, men har ikke de beskæftigelses- og behandlingsmuligheder, som man kender fra lukkede fængsler i Danmark. Hun mener desuden, at det er kritisabelt, at der ikke er en særlig afdeling for kvinder, der kan mindske risikoen for seksuelle krænkelser. Vi savner uddannelse At de grønlandske anstalter i stigende grad fungerer som lukkede institutioner, har også konsekvenser for de ansatte. Qaqortoq (Julianehåb) Tasiilaq (Ammagsalik) Ifølge Alberth Lange er medarbejderne ikke klædt ordentligt på til at håndtere den nuværende situation, hvor flere og flere indsatte afsoner i lukkede afdelinger. Han peger på, at mange medarbejdere slet ikke har en uddannelse, og at den uddannelse, som de har, ikke er god nok. Vi har i mange år bedt om både at få forbedret efteruddannelsen af de nuværende betjente og uddannelsen af nye betjente, siger han. Samtidig savner han en mere central styring af personalepolitikken i de seks grønlandske anstalter: Der er lang afstand mellem tjenestestederne, så det er svært at holde møde i samarbejdsudvalget og drøfte de konkrete problemer. Fængselsfunktionæren

6 Han ser også gerne, at personalet får et lønløft. Det vil nemlig kunne tiltrække kvalificerede ansøgere til arbejdet som fængselsbetjent: Lønnen har været en hæmning for at få flere til at arbejde hos os, siger Alberth Lange. Et problem som Sara Olsvig også er opmærksom på: Det er lavstatus at arbejde i de grønlandske anstalter, og uddannelsen af medarbejdere er ikke fulgt med udviklingen; de er uddannet til åbne anstalter ikke til lukkede, siger Sara Olsvig. Hun har kaldt justitsminister Morten Bødskov (S) i samråd i Grønlandsudvalget for at høre, hvad han har i sinde at gøre for at forbedre situationen i Grønland. Tilsvarende har Birthe Rønn Hornbech (V) stillet spørgsmål til ministeren om de indsattes forhold i Grønland og spurgt, hvornår han agter at bringe forholdene i orden. Annemette Nyborgs kritik af de indsattes forhold er forældet, mener Thomas Nicolajsen: Der er sket forbedringer, siden hun lavede sin undersøgelse i I dag kan man tilbyde uddannelse og beskæftigelse i anstalterne, siger han og oplyser, at man nu indfører en kvindeafdeling. Det er dog ikke alle kvindelige indsatte, som synes, at det er en god idé. Han kan imidlertid godt følge kritikken af, at de grønlandske anstalter i stigende grad bruges som lukkede institutioner, uden at afsoningsforholdene er fulgt med: Det er rigtigt, at der sket en stramning. Vi holder længere på de indsatte. Det stiller større krav til aktivering og behandling af de indsatte, siger Thomas Nicolajsen. Direktøren håber, at man med øget brug af telefon-konferencer kan imødekomme den kritik, som går på, at der mangler central styring af personalepolitikken. Samme standard som i Danmark På længere sigt skal Grønland formentlig selv drive Kriminalforsorgen uden dansk indblanding. Det har dog lange udsigter, mener Sara Olsvig: Det ligger langt ude i fremtiden. Det kræver, at vi kan overtage en standard, der er lige så god, som den er i Danmark. Jeg tror, at vi skal bruge den tid, det tager, før vi kommer dertil. Af Søren Gregersen Forbedring på vej Ifølge direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland, Thomas Nicolajsen, er der forbedring på vej i Grønland. I forhold til kapacitetsproblemerne henviser han til, at man udbygger med ti pladser i Ilulissat næste år og med 76 pladser i Nuuk i Samtidig støtter han ønsket om mere samfundstjeneste: Sidste år havde vi kun sytten personer i ordningen. Jeg tror, at kredsretterne i Grønland er tilbageholdende med at bruge ordningen. En øget brug af samfundstjeneste vil dog ikke fjerne venterkøen, vurderer han. Det vil kun tage noget af trykket. Omkring personalets uddannelse peger han på, at man i de seneste to år har styrket samarbejdet med Anstalten i Herstedvester omkring uddannelse. Det betyder, at alle medarbejdere har mulighed for at komme på udveksling i Danmark. Fængselsforbundets formand i Grønland, Alberth Lange, peger på, at medarbejderne ikke er klædt ordentligt på til at håndtere det stigende antal indsatte i lukkede afdelinger. 6 Fængselsfunktionæren

7 Voldsomt overfald under alenevagt Et indsat blev angiveligt sparket, trampet i hovedet og udsat for elektrisk stød ved et overfald i Statsfængslet i Ringe. Tillidsrepræsentant Steen Østerberg er stærkt kritisk. Af sparehensyn var der nemlig kun én fængselsbetjent på vagt. Et konsulentfirma forslår, at man sparer penge ved at indføre en mere fleksibel vagtplanlægning i Kriminalforsorgen herunder flere alenevagter. Konsulentfirmaet Deloitte vurderer, at der på denne måde kan spares et sted mellem 20 og 42 millioner kr. i Kriminalforsorgen. Spørgsmålet er dog, om potentialet i virkeligheden er så stort. Mange fængsler, blandt andet de fynske fængsler i Nyborg, Søbysøgård og Ringe, anvender nemlig allerede en fleksibel vagtplanlægning i stil med konsulenternes forslag. Og det er en dårlig løsning, lyder det fra fængslerne, som mener, alenearbejdet burde afskaffes - ikke udvides. Det viser et eksempel fra slutningen af april i Statsfængslet i Ringe, hvor der på to afdelingerne kun var én vagt tilstede. På den ene afdeling gik fire indsatte ind til en indsat i hans celle, hvor han angiveligt blev sparket, slået og trampet i hovedet, hvorefter han blev udsat for stød med en tilvirket ledning. Manden brækkede næsen og knoglen omkring øjenhulen. Den 36-årige kvindelige fængselsbetjent siger om episoden: Den del af mit arbejde, som handler om sikkerhed, kunne jeg ikke leve op til den dag. Betjenten kan ikke sige, om det kunne være undgået, hvis der havde været to på vagt. Men mulighederne ville havde været væsentligt større: Det ville betyde, at vi ville have haft bedre mulighed for at være ude blandt de indsatte og fornemme stemningen, siger hun. Steen Østerberg, der er tillidsrepræsentant for Fængselsforbundet i Ringe, kritiserer brugen af alenearbejde: Når man er alene på tjeneste, er man typisk bundet af at være på sit kontor for at løse sagsbehandling og praktiske opgaver. Problemet er, at vi ikke ved, hvornår noget går galt. Det viser eksemplet med det grove overfald. Derfor duer det ikke, at man kun bemander en afdeling med én betjent. Overfaldet under alenevagten er desværre ikke enkeltstående. I slutningen af maj var den gal igen i fængslet. Da en fængselsbetjent var alene på vagt, forsøgte indsatte at smadre ruden indtil hans kontor: En stol bliver kastet mod ruden, men jeg når ikke at se, hvem der flygter fra episoden, siger den mandlige betjent. Han peger på, at dét, at han var alene til stede, kunne have udløst handlingen: Det er svært at være alle steder. Det skaber utryghed, siger betjenten. Fængslets inspektør, Bodil Philip, er enig i, at alenearbejde medfører en sikkerhedsrisiko, men henviser til, at hun er underlagt bevillingsrestriktioner. Nyborg: Det slider på personalet Problemet med alenearbejde gør sig også gældende i Statsfængslet i Nyborg. Det slider på personalet, siger tillidsrepræsentant Bo Sørensen: Når du står over for fanger alene og skal gennemføre en påbudt foranstaltning, så kræver det standhaftighed at stå fast. Og når man har gjort det over mange år, kommer det ind under huden. Så er det, at man begynder at få symptomer på stress og nedslidning. Af Søren Gregersen Fængselsfunktionæren

8 Færre kollegaer får slag og trusler Antallet af ansatte, der trues eller bliver udsat for vold, er faldet markant i Mest markant er faldet i Københavns Fængsler. Det kan blandt andet skyldes nye tiltag som opdelte gårdture, en isoleret bandeetage og bedre registrering af episoderne. I 2010 blev der registreret 385 episoder, hvor ansatte i landets fængsler og arresthuse blev udsat for vold og trusler. I 2011 var tallet faldet til 244 episoder et fald på over 30 procent. Det viser nye tal fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. Det er dog ikke alle steder, at voldsog trusselsbilledet er blevet mindre. For eksempel er der i Statsfængslet i Vridsløselille næsten sket en fordobling i antallet af episoder i samme periode. Et af de steder, hvor der er sket en positiv udvikling, er Københavns Fængsler. Her registrerede man i episoder mod 131 episoder i Og det er der mere en én grund til, mener sikkerhedschef ved Københavns Fængsler, Annette Heimann: Jeg tror, at faldet skyldes et samspil mellem flere forskellige nye tiltag. Vi har for eksempel fået Ny hverdag i august 2010, der betyder opdelte gårdture for hver etage, bandeetager og flytning af skolelokalerne så de ligger tættere på afdelingerne. Sikkerhedschefen nævner desuden, at et nyt introkursus for alle nyindsatte kan have haft en positiv indflydelse: Målet med dette kursus har blandt andet været, at de indsatte opnår færdigheder i kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering. Det kan betyde meget i forhold til at tage konflikterne i opløbet, siger hun. Øget synliggørelse af episoder Annette Heimann peger endvidere på, at Københavns Fængsler har udviklet sit eget registreringsmodul for at synliggøre hændelserne hvilket i sig selv kan have medvirket til faldet, mener hun. Det giver os mulighed for at analysere hændelserne med vold og trusler, fordi vi kan lave søgninger på flere forskellige måder. Blandt andet hvor episoderne har fundet sted om det for Københavns Fængsler fører an i den positive udvikling med færre trusler mod personalet. Det skyldes ifølge afdelingsformand David Jensen blandt andet, at man har etableret to bandeetager i fængslet, hvor man samler de kendte og toneangivende bandemedlemmer. eksempel var i retten, på hospitalet, i forbindelse med observations- og sikringsceller eller lignende. Dette giver ifølge sikkerhedschefen bedre muligheder for at kigge fremadrettet på, om der er noget, der kan gøres anderledes eller bedre i forhold til at undgå vold og trusler. Opdelte gårdture At initiativer som opdelte gårdture og isolerede bandeetager har haft en gavnlig effekt, bekræfter fængselsinspektør ved Københavns Fængsler, Peter Vesterheden. Han bider særligt mærke i, at de opdelte gårdture med maksimalt 25 indsatte ad gangen har mindsket konflikterne mellem indsatte. Oftest kommer trusler og vold mod personalet i forlængelse af konflikter mellem indsatte. Der er typisk to situationer. Enten når vi afbryder et slagsmål eller i forbindelse med magtanvendelse. Opdelingen har gjort gårdturene meget mere overskuelige for personalet, siger han. Delte meninger om pebersprayeffekten Inspektøren er mindre sikker på, om tendensen med færre trusler hænger sammen med den permanente adgang til pebersprayen, som trådte i kraft sidste år. Nogle mener, den har betydning, andre ikke. Det er jo ikke sådan, at vi går og sprøjter til højre og venstre med den. Det er kun i særlige situationer, at personalet kan hente den. Men i visse situationer er den et hurtigt pacificeringsmiddel og kan forhindre, at konflikter eskalerer. Og så tror jeg, at alene bevidstheden om at have adgang til den betyder noget både for de indsatte og personalet, siger han. 8 Fængselsfunktionæren

9 Flere udlændinge, færre trusler Det kraftige fald i antallet af episoder i Københavns Fængsler glæder afdelingsformand for Fængselsforbundet, David Jensen: Vi er generelt blevet bedre til at tage konflikterne i opløbet og tale dem ned, siger han. Ud over sammenhængen med de opdelte gårdture og pebersprayen, mener han også, at faldet kan skyldes, at fængslet har fået flere udenlandske indsatte: Det hører med til historien, at vi har mange udlændinge siddende i øjeblikket især fra Østeuropa. Mange af dem har formentlig siddet i fængsel i hjemlandet, og der er nok ikke samme tradition for at true personalet for så ved de, hvad der sker. Så enten truer de ikke lige så meget som danske indsatte eller også forstår vi det bare ikke, når de gør det. Stadig lang vej igen for arbejdsmiljøet Trods den positive udvikling i forhold til vold og trusler mod personalet, mener David Jensen dog, at der er lang vej igen for at få et optimalt arbejdsmiljø: Det er et skridt i den rigtige retning, at vi er blevet bedre til at dæmme op for de her episoder. Men vi har lang vej igen. Det hænger sammen med det pres, vi oplever i hverdagen med et konstant belæg på over 100 procent. Det gør, at vi ikke har tid til at tale med de indsatte. Og det har en negativ indvirkning på arbejdsmiljøet, siger han. Af Andreas Graae Antallet af registrerede episoder er faldet fra 131 til 70 i Københavns Fængsler. Fængselsfunktionæren

10 Årshjul skal styrke arbejdsmiljøet Et langt arbejdsliv skal også være et godt arbejdsliv. Med disse ord præsenterer vicedirektør Ole Hansen Kriminalforsorgens nye arbejdsmiljøindsats. Kriminalforsorgen modtog sidste år en løftet pegefinger fra Arbejdstilsynet i form af et koncernpåbud: Det psykiske arbejdsmiljø er for dårligt. Det må I gøre noget ved. Kriminalforsorgen har derfor iværksat en ny proces, som forhåbentlig kan hjælpe på tingenes tilstand. Direktoratet har hyret en uafhængig arbejdsmiljørådgiver til at hjælpe med processen, nedsat arbejdsgrupper og er kommet op med en række nye initiativer. Det mest håndgribelige tiltag er et såkaldt årshjul, der skal hjælpe med at organisere indsatsen bedre. På årshjulet kan man blandt andet se, hvornår der afholdes valg til den lokale arbejdsmiljøorganisation, hvem der har ansvaret for at iværksætte arbejdspladsvurderinger og ansvarsfordelingen mellem de forskellige arbejdsmiljøudvalg. Kriminalforsorgens vicedirektør, Ole Hansen, siger: Årshjulet viser alle, som er involveret i indsatsen, hvilke opgaver der er vigtige i løbet af året. Formålet er at systematisere arbejdsmiljøarbejdet, opstille mål, fordele ansvar og i sidste ende at forbedre arbejdsmiljøet. For som vicedirektøren siger, kan det ikke være rigtigt, at man har det dårligt på sin arbejdsplads: Arbejdet er ikke familie, men vi bruger mange timer her hver dag. Vi kan med rimelighed forlange, at vi bliver behandlet ordentligt og respektfuld. Et langt arbejdsliv skal også være et godt arbejdsliv. Det må være vores vision. Det er en vision, som Peter Kempf Petersen er enig i. Udover at være afdelingsformand for Fængselsforbundet i Statsfængslet i Sønder Omme, er han også arbejdsmiljørepræsentant. Han sidder desuden med i Kriminalforsorgens centrale arbejdsmiljøudvalg, hvor der sidder repræsentanter fra ledelse og medarbejdere. Arbejdsmiljørepræsentanten indrømmer, at han ikke kendte så meget til udvalget, da han stiftede kendskab til det for tre år siden. Det har jeg fundet ud af siden. Vi følger med i, hvordan det går med arbejdsmiljøet. Følger op på vold, trivsel og sygdom og Arbejdstilsynets skildringer af de enkelte institutioner. Han er glad for de nye tiltag på området herunder årshjulet for han har savnet en kobling mellem det arbejde, som han er med til at udføre på centralt plan og den lokale indsats. Den kobling kommer måske nu med årshjulet, som jeg venter meget af. At de Arbejdsmiljørepræsentant Peter Kempf Petersen på en temadag om den nye indsats, der blev afholdt på Pension Lysholmgård i Hvidovre den 16. maj. gode ideer bliver samlet og sendt videre, siger han. Fra det fysiske til det psykiske Peter Kempf Petersen har arbejdet med arbejdsmiljøet i over 30 år. Han var på sit første sikkerhedskursus i 1980 og blev siden udpeget som sikkerhedsrepræsentant. Han har dermed fulgt udviklingen fra dengang, da det mest handlede om den fysiske sikkerhed, til i dag, hvor det psykiske miljø i langt højere grad er i fokus. Det var ikke fordi, det var nemmere dengang. Problemstillingerne var bare nogle andre. Det handlede mere om fysisk nedslidning, personlige værnemidler, maskiner og så videre. Der var ingen, der talte om det psykiske arbejdsmiljø. I det hele taget var der ikke så meget interesse for arbejdsmiljøet, og hvem der var sikkerhedsrepræsentant: Det er heldigvis fortid, siger Peter Kempf Pedersen og opfordrer til, at man lokalt gør noget ved tingene: 10 Fængselsfunktionæren

11 Det er vigtigt, at arbejdsmiljøgrupperne på de enkelte tjenestesteder tager fat om problemerne. At man for eksempel tager ud og taler med så mange af kollegaerne som muligt. Det vil bringe ideer og løsninger frem. Røg, støj og møg Ole Hansen er enig i, at der er sket et skifte i arbejdsmiljøarbejdet. Det handler ikke alene om, at Kriminalforsorgen har problemer med det psykiske arbejdsmiljø, men også om, at lovgivningen er blevet ændret i retning af et mere helhedsorienteret fokus: Tidligere drejede det sig om det, der på godt dansk hedder røg, støj og møg. Sådan er det ikke længere. Det skifte har vi brug for at markere. Samtidig er der også en mere snusfornuftig årsag til det nye fokus. Der er nemlig penge at spare på arbejdsmiljøet, og Kriminalforsorgen står over for besparelser. Der er med andre ord store forventninger til den nye indsats. Forhåbentlig falder det høje sygefravær og den store nedslidning så Kriminalforsorgen kan undgå yderligere påbud fra Arbejdstilsynet. Hovedbestyrelsen i Fængselsforbundet blev orienteret om processen i slutningen af april, og Kriminalforsorgen har efterfølgende afholdt fem temadage rundt om i landet. Indsatsen bliver støttet af et intranetsite, hvor værktøj, materialer og viden bliver stillet til rådighed. Til næste efterår bliver processen evalueret. Kommentar fra forbundskasserer Ina Rasmussen Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation sådan kan man sammenfatte den proces, som Kriminalforsorgen har iværksat for at styrke arbejdsmiljøet. Det er et rigtigt godt eksempel på, at et påbud fra Arbejdstilsynet ikke skal opfattes som en straf, men derimod som en håndsrækning og motivation til at få en større kvalitet i arbejdsmiljøarbejdet. Kriminalforsorgen har bestemt fået meget ud af påbuddet, og jeg er meget optimistisk i forhold til, at vi fremover vil se en meget større systematik på området. Et styrket fokus vil komme alle til gavn. Det er jo en af de meget positive ting ved arbejdsmiljøarbejdet, at det er til gavn for alle koncernen, institutionerne og først og fremmest alle medarbejderne. Der kan man tale om en rigtig win-win situation. Det er mit håb, at især arbejdsmiljørepræsentanterne vil opleve en større interesse og et større engagement fra både ledere og kolleger i deres meget vigtige indsats efter den nye organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljø i fokus Af Søren Gregersen Hvad siger du til det nye initiativ? Lars Kure, Statsfængslet i Horserød: Kontinuiteten har manglet i arbejdsmiljøindsatsen. Den får vi nu. Med årshjulet får vi et støtteværktøj, så vi løbende kan følge med i, hvordan det går med vores arbejdsmiljø. Lars Øriis Skovsen, Arresthuset i Holbæk: Der er mange faktorer, som påvirker arbejdsmiljøet. Man skal ikke være blank for, at vi kan mærke besparelserne. For de indsatte kan selv små forringelser medføre frustrationer. Fængselsfunktionæren

12 Statsfængslet Renbæk producerer 1,1 mio. liter mælk hvert år, og er dermed et af landets største økologiske landbrug. De indsatte møder klokken fem hver morgen og står for malkningen af gårdens 120 sortbrogede køer. Udover landbrug arbejder de indsatte med skovbrug, træindustri, metalproduktion og vedligeholdelse. 12 Fængselsfunktionæren

13 Det viste sig, at jeg faktisk var en god pædagog Ole Petersen er glad for, at han for ni år siden skiftede fra jobbet som selvstændig landmand til værkmester i Statsfængslet Renbæk. Han efterlyser dog større fokus på værkmestrenes rolle i Kriminalforsorgen. Det er tale om indsatte, hvoraf mange passer dårligt ind i billedet af livet på en traditionel dansk gård. Her er både indvandrere, danskere med tatoveringer og unge, som man mere ville forvente at se på Nørrebro end i færd med at muge ud i kostalden. Men faktisk er mange indsatte glade for at arbejde med dyrene: De er ikke opfarende over for dyr, som de kan være over for mennesker. Det virker som om, de finder sig selv. De får tid til fordybelse. Og de er glade for, at dyrene er afhængige af dem. Ja, nogle bliver helt bløde i knæene, når de ser en ko kælve, siger Ole Petersen. Et drømmejob Værkmesteren har arbejdet på gården i ni år. Tidligere havde han sin egen gård, men synes, det er bedre at være ansat i Kriminalforsorgen. Når man besøger Statsfængslet Renbæk på en varm forårsdag i maj, kan man godt forstå, at danske fængsler hører til de bedste i verden. Vi er i det vestlige Sønderjylland. Tæt ved Vadehavet. Landskabet er fladt, himlen er høj, og vi er langt fra storby, stress og jag. I pauserne sidder de indsatte uden for værkstederne og nyder solens stråler. Det åbne fængsel i Renbæk har eksisteret siden Anden Verdenskrig og tilbyder de indsatte beskæftigelse og uddannelse inden for et bredt område, herunder blandt andet snedkeri, skovbrug og landbrug. 49-årige Ole Petersen er værkmester på fængslets gård, hvor der i alt er fire værkmestre tilknyttet. Med en produktion på 1,1 mio. liter mælk om året hører gården til blandt landets større økologiske landbrug. Hver morgen klokken fem møder mellem fem og ti indsatte op og gør sig klar til morgenmalkningen af gårdens 120 sortbrogede køer. Værkmester Ole Petersen, Statsfængslet Renbæk. Fængselsfunktionæren

14 For en landmand som mig, er det et drømmejob. Jeg har faste arbejdstider, ferie og behøver ikke bekymre mig om landbrugets trængte kår. At det så har vist sig, at han også kan lide at have med de indsatte at gøre, kom som lidt af en overraskelse: Det var køer, som jeg gerne ville arbejde med. Men jeg fandt hurtigt ud af, at det var super spændende at arbejde med de indsatte. Det viste sig, at jeg faktisk var en god pædagog, siger Ole Petersen. Derfor er det en dårlig dag på jobbet, hvis han føler, at de indsatte ikke har lært noget nyt: Jeg vil gerne give dem nogle aha-oplevelser. De fleste er søde unge mennesker, men der er mulighed for forbedring, siger han med et smil. Aha-oplevelser er der mange af. Lige fra køer som kælver til de årlige dyrskuer i Aabenraa og Ribe, hvor statsfængslet har vundet førstepræmier adskillige gange. Det er dog ikke alle indsatte, som er glade for at skulle op klokken halv fem om morgenen. Derfor sker der frafald blandt staldpersonalet. Men de får i stedet mulighed for at prøve nogle af de andre fag, som vi tilbyder i fængslet. Det er en god måde at afsone på. Jeg tror, det gør det meget nemmere at komme tilbage på arbejdsmarkedet, når man prøver det hele, siger Ole Petersen. Kriminalforsorgen, herunder deres uddannelse. Der mangler pædagogiske redskaber på vores uddannelse. Det er vi kede af. Mange af de indsatte kræver særlig opmærksomhed, og vi skal i højere grad uddanne dem, fremfor blot at beskæftige dem. Det stiller større krav til vores pædagogiske evner, siger Ole Petersen. Han efterlyser også mere faglig sparring på tværs af landet: Det vil være godt med et netværk, hvor værkmestre kan mødes og tale om de udfordringer, vi har i dagligdagen. Tidligere var værkmestrene organiseret i deres egen forening under Fængselsforbundet, men sådan er det ikke længere. Det betyder, at værkmestrene ikke længere er samlet ét sted i forbundet. Ledende værkmestre er sammen med lederne i forbundet, og de øvrige værkmestre er med i basisgruppen. Jeg synes, det er svært at skille det ad på den måde. Værkmestre skelner ikke mellem den ene og den anden, siger Ole Petersen. Af Søren Gregersen Efterlyser større fokus Ole Petersen er generelt tilfreds med de vilkår, værkmestrene arbejder under. Han mener blandt andet, at det er et fremskridt, at der i dag normalt er minimum to værkmestre tilstede. Tidligere arbejdede vi mere alene. Det er en klar fordel, at vi kan trække på hinanden i dagligdagen, siger han. Men Ole Petersen kunne godt tænke sig mere fokus på værkmestrenes rolle i Værkmester i fængslets skovbrug, Preben Hansen. 14 Fængselsfunktionæren

15 Fleksibel efterløn kan sikre dig fuld pension Gå ned i tid og optjen alligevel fuld tjenestemandspension. Fængselsbetjent Peter Bruun de Neergaard fra Statsfængslet på Kragskovhede anbefaler fleksibel efterløn. Orker man som 60-årig ikke at arbejde på fuld tid længere, kan det være, at man skulle overveje at gå på fleksibel efterløn. Man bliver ved med at arbejde og bevarer altså kontakten med arbejdsmarkedet, og samtidig har man fortsat mulighed for at optjene fuld tjenestemandspension. Fidusen er nemlig, at selvom man kun arbejder på deltid, så optjener man fortsat pensionsår, som er afgørende for pensionens størrelse. Og når man når 63 år, opnår man stadig en bonus på syv ekstra pensionsår. Denne bonus er en form for betaling, som man får for at blive i tjenesten helt til den pligtige afgangsalder i stedet for at stoppe tidligere. De syv ekstra pensionsår betyder i mange tilfælde, at en fængselsbetjent når op på 37 pensionsår, hvilket udløser fuld pension. Blev man ansat i Kriminalforsorgen, da man var 30 år, og bliver ved, til man er 63 år, optjener man 33 pensionsår. Bonussen på syv ekstra år betyder, at man når op over grænsen på 37 pensionsår og opnår maksimal pension. Det er netop, hvad den 59-årige fængselsbetjent, Peter Bruun de Neergaard fra Statsfængslet på Kragskovhede, har tænkt sig at gøre. Han benytter sig af muligheden for fleksibel efterløn og vil modtage halvdelen af sin tidligere løn og få suppleret op med kr. i efterløn. Det vil godt nok betyde mindre på lønkontoen, men der løber stadig pensionsår på. Og det er en stor fordel: Det et det geniale ved det. For mig betyder det, at jeg lige netop kommer op på 37 år, siger Peter Bruun de Neergaard. Han har været ansat i 28,5 år og mangler altså 8,5 år i sit pensionsregnskab for at være berettiget til fuld pension. De næste tre arbejder han på halv tid. De udløser 1,5 pensionsår. Og når han fylder 63 år, får han syv ekstra år forærende, hvorved han kommer op på 37 år. Det har stor økonomisk betydning: For mig betyder det kr. ekstra om året sammenlignet med den pension, som jeg ville få ved at gå på pension som 60-årig, siger Peter Bruun de Neergaard. Forskellen på de to løsninger bliver mindre, når han fylder 65 år, men selv her er der en gevinst på kr. ekstra om året. Ulempen ved at gå på fleksibel efterløn er, at han kommer til at tjene mindre de næste tre år i forhold til, hvis han bliver ved på fuld tid. Omkring kroner mindre. På kort sigt taber han altså på ordningen, men han vinder på længere sigt. Og han har ikke lyst til at blive ved: Jeg kunne godt tænke mig at bruge mere tid på familien, at omstille mig til en anden tilværelse, siger Peter Bruun de Neergaard. Godkendt af Moderniseringsstyrelsen For at være på den sikre side har Peter Bruun de Neergaard kontaktet Moderniseringsstyrelsen for at få bekræftet, at man kan bruge fleksibel efterløn på denne måde. Det har styrelsen bekræftet skriftligt. På det praktiske plan, har det været Sådan ser regnestykket ud for Peter Bruun de Neergaard Pension som 60-årig efter 28 års ansættelse = kr. om året. Pension som 63-årig efter tre år på fleksibel efterløn = kr. om året. besværligt at få løsningen på plads i fængslet: De så mærkelige ud, da jeg kom og foreslog det. Det trak tænder ud. Men hvis man siger i Kriminalforsorgen, at det er væsentligt at holde på ældre medarbejdere, og man mener noget med sin seniorpolitik, bør man være med på denne løsning. Det lykkedes for Peter Bruun de Neergaard, og han får også indfriet sit ønske om at bevare tilknytning til en afdeling. For som han siger: Jeg vil ikke bruges til at fylde huller ud. Peter fylder 60 år i juni og går ned på halv tid til juli. Han anbefaler, at man kontakter sin a-kasse, hvis man er interesseret i at gå på fleksibel efterløn. Af Søren Gregersen Fængselsfunktionæren

16 Pension er det til at forstå? Der er trådt nye pensionsregler i kraft: Alle nuværende medarbejdere har mulighed for at gå på pension som 63- årige. Der er dog forskel på reglerne, alt efter om man stopper før eller efter Et er et søkort at forstå, et andet et skib at føre. På samme måde er der sikkert mange, der har det med pensionsreglerne. Det er noget, som mange har svært ved at forstå. Det er nok kun eksperter eller folk med interesse, som nogensinde kommer til at lære dem. Vi har alle en interesse i at kende pensionsreglerne, men interessen afhænger nok af, med hvilke øjne man ser, og hvor længe der er til, at man skal på pension. Den demografiske udvikling i Danmark betyder, at der bliver flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Det har fået politikerne på Christiansborg til at beslutte, at vi alle skal blive længere på arbejdsmarkedet. Det gælder også for tjenestemænd. Pensionsreglerne blev ændret ved overenskomstforhandlingerne sidste år og vedtaget af Folketinget i januar i år ved en ændring af tjenestemandspensionsloven. Når fængselsbetjente, der ansættes efter 2019, engang når pensionsalderen, vil de skulle følge de almindelige fratrædelsesregler for tjenestemænd. Det vil med de aktuelle regler betyde, at de skal betale et noget større fradrag i deres tjenestemandspension, hvis de ønsker at stoppe før folkepensionsalderen. Til den tid er pensionsalderen med stor sandsynlighed højere for alle. Vi ved allerede, at velfærdsforliget medfører, at pensionsalderen hæves fra Det betyder blandt andet, at retten til at gå som 60- og 61-årig forsvinder. Uændret pensionsalder indtil 2019 Mens pensionsalderen ændres for dem, der ansættes efter 2019, er den sikret for os, der er ansat, og som ansættes indtil Alle nuværende medarbejdere bevarer altså muligheden for at stoppe som 63-årige. Der er dog forskel på reglerne, alt efter om man stopper før eller efter Stopper man før, er reglerne næsten helt uændrede. Det vil sige, at der er en pligtig afgangsalder på 63 år. Og ønsker man at fortsætte, skal man søge om det hos arbejdsgiveren. Når man pensioneres som 63-årig, og ikke har optjent fuld pension, tillægges der syv pensionsår dog maksimalt 37 år, som svarer til fuld pension. Førtidspensionsfradragene er de samme som i dag. Det vil sige, at der ikke er noget fradrag, når man stopper som 63-årig. Der er dog en ændring, og den er positiv. Fra 1. januar 2012 optjener man 16 Fængselsfunktionæren

17 Hvis man går på pension før 2019 pension fra ansættelsen, også inden man er fyldt 25 år. Kravet om tre års ansættelse bortfaldt samtidig. Pligten erstattes af en ret i 2019 Pensionsreglerne blev forringet i begrænset omfang ved overenskomstforhandlingerne i 2011 for os, der er ansat i dag. Når vi stopper efter 2019, har vi ikke pligt til at gå på pension som 63-årig. Betyder det så, at vi skal fortsætte med at arbejde i Kriminalforsorgen, til vi bliver folkepensionister? Nej, ikke nødvendigvis. Dog kan vi gøre det, hvis vi kan og ønsker det. Og faktisk kan man tjene lidt ved det, hvis man har optjent fuld pension og fortsætter i aktiv tjeneste. For hvert kvartal man er aktiv efter det 37. pensionsår, optjener man 15 procent af sin pensionsgivende løn. Disse penge udbetales som engangsbeløb, når man pensioneres. Pligten til at gå på pension som 63- årig ophæves, men erstattes med en pensionsret. Dvs. at man har ret til at gå på pension som 63-årig og på de samme præmisser altså hvis man ikke har optjent fuld pension, vil man få tillagt op til syv pensionsår, maksimalt 37 år i alt. Efter 2019 kommer man til at betale et fradrag i tjenestemandspensionen. Det vil koste en procent af tjenestemandspensionen, hvis man stopper, efter at man er fyldt 63 år, og inden man bliver folkepensionist. Et førtidspensionsfradrag på en procent svarer til ca kr. årligt for en fængselsbetjent. Det var et acceptabelt offer, da vi sagde ja til aftalen i forhold til det alternativ, som Folketinget havde lagt op til. Derimod vil det koste noget mere, hvis man vælger at gå, inden man fylder 63 år. Af Jannie Hallø og René Larsen Ingen ændringer i pensionen. Går man som 63-årig (pligtig afgangsalder), og har man optjent 30 pensionsår, får man fuld pension, da man får tillagt syv pensionsår. Man får pension efter det pensionsskalatrin, man er på. For fængselsbetjente vil det typisk være skalatrin 31. Har man ikke optjent 30 pensionsår, får man stadig tillagt syv pensionsår, og man vil stadig få pension efter ens pensionsskalatrin. Dette bliver så ikke fuld pension, men til det sammenlagte antal års pension. Fratræder man, inden man er fyldt 63 år, er der et førtidspensionsfradrag, og man får ikke tillagt syv pensionsår. Alder ved fratræden Fradrag 60 år 4 %* 61 år 3 %* 62 år 2 % 63 år Intet fradrag Pension efter 2019, ansat før 2019 Ansatte der er ansat før 2019, men pensioneres efter 2019, har ret til at gå på pension som 63-årig, men ikke pligt. Vælger man at blive, til man er 63 år, får man stadig tillagt syv pensionsår, dog højest 37 pensionsår. Det koster en procent af pensionen at gå som 63-årig. Vælger man at lade sig førtidspensionere før det 63. år, er satserne for fradrag noget højere, end de er i dag. Alder ved fratræden Fradrag 60 år 12 %* 61 år 9 %* 62 år 4 % 63 år 1 % 64 år 1 % 65 år 1 % 66 år 1 % Pension efter 2019, ansat efter 2019 For medarbejdere der ansættes efter 2019, kommer der til at gælde andre regler. Her skal man specielt lægge mærke til, at der ikke længere er alder på fratræden, men derimod antal år før tidligst mulig pensionering. Velfærdsforliget gør, at folkepensionsalderen ikke er fast, men fremover er flydende Antal år man fratræder efter tidligst muligt fratrædelsesalder Fradrag 0-1 år 17 %* 1-2 år 14 %* 2-3 år 6 % 3-4 år 5 % 4-5 år 4 % 5-6 år 3 % 6-7 år 1 % *Plus halvdelen af underfolkepensionsaldertillægget (et tillæg til pensionen som udbetales frem til folkepensionsalderen). Ved folkepensionsalderen bortfalder tillægget og erstattes af folkepension. (Bemærk at noten gælder alle bokse). Fængselsfunktionæren

18 En bedre kriminalforsorg ja tak I ti år har den røde opposition kritiseret den borgerlige regering for mangt og meget omkring vores straffesystem og driften af Kriminalforsorgen. Jeg havde derfor store forventninger til den nye regering. En vis optimisme bredte sig, da den tidligere retsordfører Morten Bødskov blev justitsminister. Nu skulle der arbejdes på at gennemføre alle de tiltag, som Socialdemokraterne og SF havde fremført gennem de sidste ti år. Lad mig i flæng nævne: bedre skolegang for de indsatte, bedre modeller til at få de kriminelle ud som gode samfundsborgere, bedre personaleforhold, mere uddannelse til personalet, begrænsninger af alene-arbejde for fængselsbetjentene og så videre. Der var nærmest ingen ende på alle de lyksaligheder, vi kunne forvente. Nu sidder den tidligere opposition i regeringsstolene og har ansvaret for at gennemføre alle de pæne forslag, som de tidligere fremsatte i Folketinget. Det er foreløbig blevet til en brat opvågning. Der er kommet en konsulentundersø- Kim Østerbye er skuffet over den nye regering. Det er en brat opvågning i forhold til de løfter, som de kom med, før de blev valgt. Foto: Michael Altschu 18 Fængselsfunktionæren

19 gelse, som har foreslået besparelser for et sted mellem 150 og 250 mio. kr. Et kæmpebeløb selv i vores regnskab. Forslag som igen handler om, at personalet skal stå for skud med ringere vagtplanlægning, mere alene-arbejde, flere afskedigelser og flere indsatte pr. ansat. Finansministeriet klapper i hænderne og siger kom i gang. Vi skal se nogle besparelser. Der er nu nedsat en masse arbejdsgrupper, som næsten har sat alle andre opgaver på pause for at tilfredsstille Finansministeriets spareiver. Hvis det så endda handlede om, hvordan vi kunne skaffe mere kvalitet for de samme penge, ville det jo lyde helt fornuftigt. Men ak, det handler alene om, hvordan vi laver mere for færre penge. Vi har allerede sparet Nu er det ikke sådan, at Kriminalforsorgen bare har brugt uhæmmet af statskassen de seneste ti år. Vi har faktisk sparet rigtigt meget på den daglige drift. Vi er i dag det samme antal betjente som for ti år siden, men ca. 650 flere fanger. Vi har fået et kæmpeindtag af ca. 275 bandemedlemmer. Det vælter ind med kriminelle fra de østeuropæiske lande, samtidig med at der uddeles flere og længere fængselsstraffe end nogensinde før. En stor del af Kriminalforsorgens økonomi er baseret på de såkaldte satspuljer, som er penge, der primært er øremærket til behandlings- og undervisningsprogrammer. Fint nok. Det virker jo, men problemet er, at alle besparelser skal findes i den ordinære drift altså løn og faste udgifter. Sådan er det nu, og sådan har det hele tiden været. Selv om jeg ikke er meget for at rose arbejdsgiverne så direkte, så har de været rigtige gode til at overholde budgetterne. Vi er nok at regne for de dygtige i klassen, hvad det angår. Men personalet har betalt og betaler fortsat en alt for høj pris for, at Kriminalforsorgen opfører sig pænt. Økonomisk dagsorden Regeringen har også nedsat to tværministerielle udvalg, som skal kigge på, om der kan samarbejdes mere på tværs i forhold til de indsatte. Og hele kapacitetsområdet skal endevendes igen. Det lyder jo besnærende, at vi nu for alvor er kommet på dagsordenen i den politiske andedam. Bedre kriminalforsorg synes overskriften at være. Men når vi er til møder, orienteres via samarbejdsudvalg og lignende, så er der under overfladen en helt anden og mere økonomisk dagsorden. Vi skal spare. Hvordan får vi mere kriminalforsorg for færre penge? Eller sagt på en anden måde: hvordan får vi flere fanger ind i systemet med mindre personale, end det er tilfældet i dag? Jeg er altså en anelse frustreret. Alle de pæne løfter om at gøre en forskel for både personale og indsatte og skabe en bedre kriminalforsorg fortaber sig fuldkommen i, at vi har krise, den offentlige sektor skal spare osv. Vi kender melodien, og vi har hørt den mange gange før. Politikerne glemmer i forbifarten, at de selv er skyld i problemet. Vi har aldrig haft flere fanger og længere straffe, end vi har nu. Det koster penge, og den knap skruer de den forkerte vej. Frustrerende at gå hjem I dag opstår der ofte dyb frustration, når en fængselsbetjent går hjem fra jobbet. Gjorde jeg det godt nok? Fik jeg den fornødne hjælp? Blev opgaverne prioriteret rigtigt? En masse spørgsmål som i yderste konsekvens skaber sygefravær og øgede udgifter. Der skal ikke herske tvivl om, at vi gerne vil medvirke til en bedre kriminalforsorg med fokus på kerneopgaven. Det skaber en bedre arbejdsplads og på længere sigt et bedre samfund. Men vi hverken kan eller vil tages som gidsler i en fuldkommen vanvittig manøvre, som handler om at smukkesere valgløfter, der ikke indfries. Man får, hvad man betaler for. Og det kan betyde, at flere og flere fanger skal låses inde på cellen 24 timer i døgnet, eller overlades mere til sig selv. Så overtager fangeverdenen mere og mere, som vi for eksempel kender det fra USA. Det virker ikke på recidivet snarere tværtimod men det er billigt. Så ja tak til en bedre Kriminalforsorg, men ikke for enhver pris. Af forbundsformand Kim Østerbye. Fængselsfunktionæren

20 Observatør på narkohundekursus Af Sussie Helsby Mandag den 20. februar: Jeg møder på Politiets Hundeskole i Farum kl Jeg er så heldig, at jeg har fået bevilliget et kursus som observatør på narko-hundene i hele uge 8. Og her står jeg så parat til en forhåbentlig spændende uge sammen med både to- og firben. Lidt efter lidt ankommer de andre deltagere, og snart vrimler det med hunde og hundeførere over hele området. Deltagerne kommer fra Politiet, Kriminalforsorgen og Skat, og det er tydeligt, at alle kender alle. De fleste af hundene er sorte labradorer, men der er også enkelte springerspaniels og et par cockerspaniels. De fleste af hundene er uddannet til at opsøge narko, men cirka 10 af dem der er med, er uddannet som bombe- og sprængstofhunde. Man er delt ind i hold narkohund 1 og narkohund 2. De 10 bombe- og sprængstofhunde kører samlet som et hold. Træningen starter med det samme efter frokost. Mandag og tirsdag er jeg med hold 1, som er de helt unge hunde. Man kører ud til forskellige lokaliteter i området og lægger baner ud. Flere forskellige stoffer anbringes forskellige steder både ude og inde, og efter tur kommer hundene på og skal markere, hvad de finder. De fire energibundter på holdet er bare på. De finder, hvad de skal, men deres markeringer er ikke helt i orden. Det bliver så det, der skal arbejdes på hele ugen. Om onsdagen kører jeg med narkohold 2, som er de mere garvede hunde. Fremgangsmåden med at lægge baner ud er den samme, men banerne bliver sværere. Her bruges også biler, hvor hundene bogstaveligt talt tramper rundt over det hele også i motorrummet. Et af stederne er en teknisk skole i Hillerød. Her skal hundene også søge nede ved de unge menneskers omklædningsskabe. Den ene hund finder alt det, den skal men laver så en markering mere øverst oppe på et skab. Der er åbenbart nogen, der har set politibilen ankomme, og lige har skullet skille sig af med nogle forbudte småting (hash). Men hunden markerer fint på den lille pose det kunne man da kalde en ekstra gevinst. Torsdag er jeg med sprængstof- og bombehunde i lufthavnen. Sprængstofhunde markerer ved at sidde, dække eller stå ved deres fund, og de kan Hundeføreren Casper Willumsen med hunden Cokie. Labradoren blev godkendt som narkohund efter kurset. 20 Fængselsfunktionæren

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægningsprocenten er høj i Kriminalforsorgen. Strafmassen det samlede

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT JUNI 2013 ER: Belægget er fortsat højt i Kriminalforsorgen. Det ligger på 96,1

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN 2016 1 SAMMENFATNING Fængselsbetjente bruger en markant andel af deres arbejdstid på at udfylde skemaer og rapporter i forbindelse med sagsbehandling for

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægningsprocenten stiger i Kriminalforsorgen på grund af kapacitetslukninger.

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt september 2007 er: De uniformerede fængselsfunktionærers sygefravær er steget

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er klar til

Læs mere

Kriminalpolitisk program

Kriminalpolitisk program Kriminalpolitisk program Nordiske Fængselsfunktionærers Union (NFU) er et samarbejde mellem fængselsforbundene i Norden. Organisationen repræsenterer ca. 13.500 fængselsbetjente og andre medarbejdergrupper

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2012 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2012 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2012 3 Årets prismodtager Søren Madsen har drevet Salsbjerggård siden 2005.

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL TAT s temadag for kommende seniorer 1.3.2011 Vi beskæftiger

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægget falder i fængsler og arresthuse. Strafmassen det samlede antal

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Ved overenskomstfornyelsen

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2014-15 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt T A L E 20. november 2014 Tale ved samråd om sexchikane i Ligestillingsudvalget den 4. december 2014 J.nr. 20140092112

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt september 2006 er: Antallet af varetægtsfængslede i de danske arresthuse tegner

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta 1 om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt pr. 24. januar 2005 er: En dramatisk forøgelse af den gennemsnitlige ventetid.

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt januar 2006 er: Belægget tegner i 2005 til at blive det højeste i ti år. Belægningen

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1258 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1258 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1258 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 6. oktober 2014 Kontor: Økonomistyringskontoret

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Talepunkter. Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 364 Offentligt

Talepunkter. Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 364 Offentligt Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 364 Offentligt Velfærdsministeriet Børneenheden J.nr. 2008-2802 mbn 7. maj 2008 Talepunkter til samråd om SOU Z og Æ tirsdag den 13. maj Samrådsspørgsmål

Læs mere

Sunde kontorer. arbejdsmiljø og livsstil. Arbejdstilsynet

Sunde kontorer. arbejdsmiljø og livsstil. Arbejdstilsynet Sunde kontorer arbejdsmiljø og livsstil Arbejdstilsynet Sunde kontorer arbejdsmiljø og livsstil Vores sundhed afhænger af mange ting arbejdsmiljø, livsstil og levevilkår i det hele taget. Arbejdspladsen

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Referat fra møde i Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg 14. september 2016

Referat fra møde i Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg 14. september 2016 Referat fra møde i Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg 14. september 2016 Deltagere: Ole Hansen (formand), Direktoratet Mads Holgersen, Institution Vridsløselille Søren Helstrup, Institution Herstedvester

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Opsamling Møde i Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg 18. december 2015. Afbud: Steen Rersøe, Københavns Fængsler og Marianne Fæster Nielsen, Direktoratet

Opsamling Møde i Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg 18. december 2015. Afbud: Steen Rersøe, Københavns Fængsler og Marianne Fæster Nielsen, Direktoratet Opsamling Møde i Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg 18. december 2015 Mødedeltagere: Ole Hansen, (formand), Direktoratet Anne Marie Borggaard, Statsfængslet Midtjylland John Skinnebach-Larsen, Statsfængslet

Læs mere

Virksomhedsnetværket

Virksomhedsnetværket Virksomhedsnetværket - udsatte unges vej til et godt arbejdsliv headspace er anderledes. De unge, der kommer her, kommer med en anden tilgang. De kommer, fordi de har brug for det, fordi de gerne vil gøre

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt [Det talte ord gælder] Der er stillet 2 spørgsmål til mig på baggrund af Godhavnsrapporten. Jeg besvarer spørgsmålene samlet.

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø - UgebrevetA4.dk

Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø - UgebrevetA4.dk FORSØMMELSE Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 7. september 2017 Kommuner, regioner og staten skal for at følge loven tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter

Læs mere

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober.

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober. HH, d. 29. oktober 2014 3F Arbejdsmiljørepræsentant, status 2014 3F har gennem de sidste 4 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever deres rolle og muligheder i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ N SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 2015 1 SAMMENFATNING Vold og trusler er et udbredt problem for det uniformerede personale i landets fængsler og arresthuse. Og hjælpen er ikke

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER 5. april 2017 17/02708-6 ama-dep Samråd i ERU den 7. april

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

bænket i lange rækker en onsdag aften sidst i maj. De fleste af dem er mænd med muskler over gennemsnittet.

bænket i lange rækker en onsdag aften sidst i maj. De fleste af dem er mænd med muskler over gennemsnittet. Ordensmagt Af Gitte Rebsdorf Klædt på til TOPMØDE De sidder bænket i lange rækker en onsdag aften sidst i maj. De fleste af dem er mænd med muskler over gennemsnittet. Kroppene hviler tungt i stolene,

Læs mere