IT-Kravspecifikation med SL-07. Søren Lauesen, oktober 2012 IT-University of Copenhagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-Kravspecifikation med SL-07. Søren Lauesen, oktober 2012 IT-University of Copenhagen E-mail: slauesen@itu.dk http://www.itu."

Transkript

1 IT-Kravspecifikation med SL-07 Søren Lauesen, oktober 2012 IT-University of Copenhagen

2 2. Traditionelle krav - løn og vagtplan på hospital Krav 148: Systemet skal kunne registrere den daglige faktiske arbejdstid for hver medarbejder. Krav 475: Systemet skal kunne beregne regnskabsmæssige konsekvenser af en given vagtplan i kroner og øre. Absolutte krav. Både leverandør A og B siger de opfylder dem. Krav A's løsning B's løsning Krav 148. Registrer arbejdstid Krav 475. Regnskabsmæssig konsekvens Fang data via medarbejdernes eksisterende adgangskort Send vagtplan. Svar indenfor 24 timer Løsningen er uanvendelig i praksis Efter kontraktunderskrift leverer A opslagstavleløsningen i stedet? Klassisk IEEE 830 Indtast data fra afdelingens eksisterende opslagstavle Interaktiv løsning: Vis med farvekoder hvor dyrt det er at placere medarbejder N her på planen Er kravet formelt opfyldt? Tallene vises ikke

3 3. Hvad kan vi lære af det? Kravopfyldelse er ikke ja/nej, men grader af værdi. Hvad er bedst: God løsning til krav 1 og dårlig løsning til krav 2. Eller omvendt? Absolutte/ufravigelige krav er uegnede. Løsningen skal være en del af kontrakten.

4 4. Skriv krav 475 som use case? Hovsa-trigger. Use case 475: Beregn regnskabsmæssig konsekvens af vagtplan Hvad bruges det Trigger: Brugeren vil beregne konsekvensen til og hvornår? Precondition: Brugeren er logget på 1. Systemet viser en liste af vagtplaner 2. Brugeren vælger en vagtplan 3. Brugeren vælger "Beregn konsekvens" 4. Systemet beregner konsekvensen 5. Systemet viser konsekvensen Exception: Ingen vagtplaner i listen Selvopfunden dialog. Leverandør B må vrages. Trivielle detaljer - forført af skabelonen. Ingen værditilvækst. Use cases kan ikke fange problemer med ukendt løsning men der er de forretningskritiske behov ofte. Er use cases krav? Skrives, men bruges ikke

5 5. SL-07: Task descriptions. Støt arb.opgave C1, C2... C2: Lav vagtplan Hyppighed: Hver 14. dag. I nogle afdelinger... Start: Når der er fred i vagten. Slut: Når der bliver travlt. Subtask og varianter: 1. Dan ny vagtplan. 2. Registrer ferie. To slags ferie... 2p. Nuv. problem: Små lapper med ønsker mange måneder frem. 3. Bemand vagter. Tjek rette kompetencer, ferie, overenskomster og undgå tillæg. 3p. Nuv. problem: Svært at gøre manuelt. Fejl og for mange tillæg. 3a. Vikarer endnu ikke i systemet. 3b. Skaf medarb. fra anden afdeling. Eksempler på løsning: Automatisk ud fra sidste plan... Systemet kontrollerer feriereglerne. Systemet har en tidshorisont på flere år. Systemet foreslår bemanding af ubemandede vagter. Advarer om brudte regler og unødige tillæg. Støtter "puslespillet" med undo og flere forsøgsudgaver. Viser ledige fra andre afdelinger. 4. Send planen til kommentering. En udskrift af planen er nok. 5. Parker planen eller frigiv den. Udføres af menneske plus computer Eksempel på computers del - ikke krav

6 6. Leverandørsvar (typisk, men ikke eksemplarisk) C2: Lav vagtplan Hyppighed: Hver 14. dag. I nogle afdelinger... Start: Når der er fred i vagten. Slut: Når der bliver travlt. Subtask og varianter: 1. Dan ny vagtplan. 2. Registrer ferie. To slags ferie... 2p. Nuv. problem: Små lapper med ønsker mange måneder frem. 3. Bemand vagter. Tjek rette kompetencer, ferie, overenskomster og undgå tillæg. 3p. Nuv. problem: Svært at gøre manuelt. Fejl og for mange tillæg. 3a. Vikarer endnu ikke i systemet. 3b. Skaf medarb. fra anden afdeling. 4. Send planen til kommentering. 5. Parker planen eller frigiv den. Tilbudt løsning: Automatisk ud fra sidste plan. OK. Systemet kontrollerer feriereglerne. Op til to år frem. Støttes. Se skærmbilleder i... Ledige også fra andre hospitaler. En udskrift af planen er nok.

7 7. Kundens vurdering af løsning ved teknisk afklaring C2: Lav vagtplan Hyppighed: Hver 14. dag. I nogle afdelinger... Start: Når der er fred i vagten. Slut: Når der bliver travlt. Subtask og varianter: 1. Dan ny vagtplan. 2. Registrer ferie. To slags ferie... Nuv. problem: Små lapper med ønsker mange måneder frem. 3. Bemand vagter. Tjek rette kompetencer, ferie, overenskomster og undgå tillæg. Nuv. problem: Svært at gøre manuelt. Fejl og for mange tillæg. 3a. Vikarer endnu ikke i systemet. 3b. Skaf medarb. fra anden afdeling. 4. Send planen til kommentering. 5. Parker planen eller frigiv den. Eksempler / løsning: Automatisk ud fra sidste plan... Systemet kontrollerer feriereglerne. Kun 12 mdr ud i fremtiden. Systemet foreslår bemanding af ubemandede vagter. Tillægsberegning batch - 24 timer. Flere udgaver besværligt. Kan vise ledige fra andre hospitaler. Samlet point: 0 (som i dag)

8 8. Forretningsmæssige mål og hvordan de opnås Bruger: Planlægger i afdelingen C1 Månedlig timeregnskab til pers.afd. C2 Lav vagtplan Bruger: Medarbejder i afdelingen C3 Registrer faktisk arbejdstid C4 Byt vagter C5 Sygdom hos medarbejder Bruger: Personaleafdeling C6 Kontroller vagtplaner C7 Ændringer af lønsedler C8 Registrer nye medarbejdere Forretningsmæssige mål Personaleafdeling: Automatiser nogle opgaver Fjern fejlkilder Overhold 120-dags reglen Mindre trivielt arb. og stress Hospitalsafdeling: Mindre overarbejdsbet. mv. Hurtigere vagtplanlægning Bedre plankvalitet Lavere IT udgifter Task Ikke hierarkisk nedbrydning, men mange-tilmange Forretningsmæssig værdi Ansatte: 5000 Overarb.bet: 20% til 10% IT udgifter nu: 30 mio/år Sparede Mio DKK årsværk over 5 år ? 5? 10 (blød faktor) (400) (blød faktor) 50

9 9. Forretningsproces ikke hierarkisk nedbrydning Proces 2: Behandlingsforløb Start: Patienten henvises af egen læge eller kommer akut. Slut: Patienten er helbredt eller... Trin: 1. Indskriv patienten 2. Stil diagnoser 3. Planlæg behandling 4. Udfør behandling 5. Vurder resultat 6. Udskriv patient Løsning: C1: Indskriv inden ankomst C2: Indskriv akut C10: Udfør klinisk session C10: Udfør klinisk session C10: Udfør klinisk session C10: Udfør klinisk session C3: Udskriv patient...

10 10. SL-07 princip for tasks, sikkerhed, svartider... Nummer og navn på det overordnede krav. Antagelser leverandøren kan gøre, fx brugerne er sygeplejersker, opgaven udføres n gange daglig. Eksempler og baggrundsoplysninger Kundens behov Løsningseksempel -> tilbudt løsning Kode: 1. Delkrav 1p. Problem i dag 2. Delkrav... Kravnoter når der ikke er plads i tabellen. Løsningsnoter når der ikke er plads i tabellen. Og realistiske eksempler på alt

11 11. Kravskabelon SL-07 A. Baggrund og vision, vejledning... B. Overordnede behov B1. Forretningsmæssige mål B2. Early proof of concept B3, B4, B5. Tildelingskriterier mv. C. Arbejdsopgaver systemet skal støtte C1. Indskriv patient 1% genbrug C10. Udfør klinisk session... D. Data systemet skal anvende D1. Diagnoser D2. Diagnosetyper D3. Ydelser... 20% genbrug 1% genbrug E. Andre funktionelle krav E1. Systemgenerede hændelser E2. Komplekse beregninger og regler E3. Udskrifter og rapporter E4. Udbygning af systemet 30% genbrug F. Integration med eksterne systemer G. Teknisk it-arkitektur G1. Brug af eksisterende HW og SW G2. Nyt hardware og software... H. Sikkerhed 50% genbrug H1. Login og adgangsret for brugere H2. Sikkerhedsadministration H3. Sikring mod tab af data H4. Sikring mod utilsigtet brugeradfærd H5. Sikring mod trusler I. Brugervenlighed og design 80% I1. Indlæring og effektivitet i daglig brug I2. Tilgængelighed og Look-and-Feel J. Andre krav og leverancer J1. Andre standarder der skal følges J2. Uddannelse J3. Dokumentation 80% genbrug J4. Datakonvertering J5. Installation K. Kundens leverancer L. Drift, support og vedligehold L1. Svartider L2. Tilgængelighed L3. Datalagring L4. Support L5. Vedligehold 90% genbrug

12 12. Tilgængelighed (driftseffektivitet) hvorfor lige 99.8%? Systemet er ude af drift når en del af brugerne ikke kan få støttet deres arbejdsopgaver som normalt. Årsagen til driftsstoppet kan være: 1. Kundens forhold, fx fejl i kundens udstyr 2. Udefra kommende fejl, fx strømsvigt 3. Leverandørens forhold, fx fejl i software eller fejlagtig konfiguration 4. Planlagt vedligehold 5. Utilstrækkelig hardware kapacitet Løsningsnote: Måling af tilgængelighed Et driftsstop regnes altid for at vare i mindst 20 minutter, selv hvis driften reelt genetableres inden. Hvis en driftsperiode varer mindre end 60 minutter, regnes den for en del af driftsstoppet.... Der medregnes kun driftsstop som skyldes... Krav til driftstid: Eksempel på løsning: Kode: 1. Tilgængeligheden skal opgøres periodisk og der skal tages hensyn til hvor stor en del af brugerne der oplever driftsstoppet. 2. I tidsrummet fra 0:00 til 24:00 på alle dage skal tilgængeligheden være 99,8 %. Tilgængeligheden opgøres månedligt. Leverandøren: OK. Det koster 20 mio/år (Jeg ville have foreslået 99,5%. Det koster kun 5 mio/år.)

13 13. SL-07: L2. Tilgængelighed (driftseffektivitet) Systemet er ude af drift når en del af brugerne ikke kan få støttet deres arbejdsopgaver som normalt. Årsagen til driftsstoppet kan være: 1. Kundens forhold, fx fejl i kundens udstyr 2. Udefra kommende fejl, fx strømsvigt 3. Leverandørens forhold, fx fejl i software eller fejlagtig konfiguration 4. Planlagt vedligehold 5. Utilstrækkelig hardware kapacitet Løsningsnote: Måling af tilgængelighed Et driftsstop regnes altid for at vare i mindst 20 minutter, selv hvis driften reelt genetableres inden. Hvis en driftsperiode varer mindre end 60 minutter, regnes den for en del af driftsstoppet.... Der medregnes kun driftsstop som skyldes... Krav til driftstid: Eksempel på løsning: Kode: 1. Tilgængeligheden skal opgøres periodisk og der bør tages hensyn til hvor stor en del af brugerne der I tidsrummet fra 8:00 til 18:00 på alle hverdage skal systemet have høj tilgængelighed. Open target Tilgængeligheden opgøres månedligt. Her er tilgængeligheden mindst %. (Kunden forventer 99,8 %). 99,9% 20 mio/år. Alternativ: 99,5% 5 mio/år.

14 14. Nå forretningsmål for EPJ. Fra SL-07, B1 Formål med nyt system: Effektiv støtte af klinikerne. Færre fejlmedicineringer. Løbende forbedring af arbejdsgange. Lavere driftsomkostninger. Overordnede løsninger: Alt nødvendigt data til rådighed i ét system. Undgå manuelle mellemled. Indtast ordinationen straks. Systemet kontrollerer for... Let at opbygge standardplaner. Let at integrere med nye systemer. Konkurrenceudsættelse. Relaterede krav: Støtte til C10. Systemintegration. Støtte til C10-C14. Støtte til C30. F10 (integration med nye systemer) Alle krav. Tildelingskriterier. Ikke krav til leverandøren, men nyttig viden

15 15. Risikable krav: Kan ikke udbedres til sidst Fra kravskabelon SL-07, B2: Risikable krav: - Effektiv støtte til grundlæggende arbejdsopgaver - Rimelig svartid med det planlagte antal brugere - Rimelig brugervenlighed - Mulighed for egen / 3. parts udvidelse af systemet -... Leverandøren skal tidligt demonstrere at disse krav kan opfyldes. Skal ske inden for de første uger efter kontraktens underskrift (ellers kan kontrakten opsiges) Proof-of-concept Risiko-reduktion: Fx testsystem med simuleret belastning. Usability test med mockup. Få 3. part til at teste udvidelighed. Hav en anden leverandører i baghånden: Ellers er det for tungt at opsige kontrakten og man vælger at leve med et dårligt system. Den der lyver vinder. Han skal stoppes tidligt.

16 16. Minimumskrav og tildelingskriterier Regler ved EU udbud: 1. Der skal være minimumskrav. Dårligere tilbud afvises. 2. Der skal beregnes ét godhedstal pr. tilbud. Det højeste tal er vinderen. 3. Leverandørerne skal kende beregningsmetoden på forhånd. Problemer ved offentlige projekter: 4. Hvilke af de 1000 krav er minimum (ufravigelige)? Umuligt at afgøre. 5. Hvordan skal vi vægte eller prioritere 1000 krav? Løsning: 6. Fastsæt minimum for kravområder i stedet for enkelt-krav. 7. Tildeling ud fra forretningsmæssig værdi.

17 17. B3. Minimumskrav til elektronisk patientjournal Point: -2 (ikke støttet), -1 (ubekvemt), 0 (som i dag), 1 (effektivt), 2 (meget effektivt) Kravområde Min. point Lev. A Lev. B C1-C4. Indskriv patient -2 1 C10. Udfør klinisk session (*) 0 1 C11-C14. Medicinering 0 2 D. Data. Vurderes via tasks N/A N/A... F10. Integrer med nyt system (*) 1 1 H1. Login og adgangsret 0 0 H2-H5. Anden sikkerhed -1-1 I. Brugervenlighed (*) 0 1 J2. Uddannelse 0 0 J4. Datakonvertering 0 1 L1. Svartid (*) 0 0 * Vurderes også ved det tidlige bevis (proof of concept)

18 18. Tildelingskriterie B4: Nettogevinst i mio kr. over 5 år Forretningsmål 5-års Opf.grad Risiko 5-års værdi potentiale A B A B A B 1. Effektiv støtte af klinikerne 1000 mio % Reducer medicineringsfejl 250 mio % Løbende procesforbedring 250 mio % Mindre driftsomk (se omk.) Bruttogevinst over 5 år 1500 mio 725 Nettogevinst over 5 år Lev. A Lev. B Bruttogevinst over 5 år 725 Produktets pris 100 Kundens hardware-udgifter 50 Medarbejderuddannelse 28 Driftsudgifter over 5 år 100 Samlede omkostninger over 5 år 278 Nettogevinst for 5 år 447

19 19. Tildelingskriterie B5: Vægtede point pr. mio kr. Kravområde Vægt Point A Point B Vægtet A C1-C4. Indskriv patient C10. Udfør klinisk session C11-C14. Medicinering D. Data. Vurderes via tasks (C) N/A... F10. Integrer med nyt system H1. Login og adgangsret 0 0 H2-H5. Anden sikkerhed 0-1 I. Brugervenlighed J2. Bruger uddannelse (omk.) 0 J4. Datakonvertering 0 1 L1. Svartid 5 0 Vægtede point i alt Vægt i forhold til skønnet potentiale i mio kr. Vægtet B

20 20. Resultat: Vægtede point pr. mio kr. Lev. A Vægtede point i alt 135 Produktets pris 100 Kundens hardware-udgifter 50 Medarbejder uddannelse 28 Driftsudgifter for 5 år 100 Samlede omkostninger for 5 år 278 Point pr. mio kr. 0,49 Lev. B

21 21. etl - hvorfor hotline overbelastes 1. Hvordan tinglyser man skøde på en ejerlejlighed? Muligheder: enfamiliebolig, andelslejlighed, landbrugsejendom, men ikke ejerlejlighed. Kur: Ring til hotline en time daglig i tre uger. Svar: Vælg enfamiliebolig - som i loven. 2. Er det gratis at udføre en prøvetinglysning, og hvor meget afprøver den? 3. Anmeldelse afvist. Men hvorfor? Prøv igen - håb på Jackpot? 4. Hvornår bliver sager udtaget til manuel behandling? (Nogle skrev "glædelig jul" i feltet meddelelser til tinglysningsmedarbejderen. Resultat: Sagen blev udtaget til manuel behandling - to måneders behandlingstid). Hvad sagde kravene om brugervenlighed? Krav 153: Kvalitetssikring af brugervenlighed. Leverandøren skal under udviklingen kontrollere den eksterne portals brugervenlighed.... Tilbudsgiver skal beskrive hvordan. Svar på krav 153: Test med Rolf Molichs principper (tænke højt med tidlig prototype). Svar bilag 21, kvalitetssikring, dvs.: Testleder guider testdeltagerne igennem opgaverne, stiller uddybende spørgsmål, og hjælper hvor det er nødvendigt. Ændring 32, : Brugervenlighedstest erstattes af en meget tæt dialog mellem [leverandørens og kundens eksperter] Ups!

22 22. Kravspec: Med brugerhistorier Anmeldelse af bodeling Hans og Grethe blev gift i 1989, men nu skal de skilles. De har i hele ægteskabet boet i Hans' ejendom og de har aftalt at Grethe skal blive boende. Hans logger sig ind på Frem toner en velkomsttekst. Der er tekst og tegning for tingbogen over fast ejendom, bilbogen... Han kan se et ikon for informationscenter... Hans klikker på teksten for fast ejendom. Herefter får han vist et login-billede... Hans har sin digitale signatur lagret på sin PC... Han bliver bedt om at oplyse om han vil tinglyse eller forespørge på fast ejendom... og sin adresse... og om han skal arbejde med oplysninger om ejer, pant, servitutter eller andet. Han vælger ejer og bliver bedt om at oplyse om det er - endeligt skøde - endeligt skøde på flere ejendomme - skøde betinget af købesummens betaling - (og fire andre muligheder, herunder bodeling) I alt 5 A4-sider for dette eks. Teksten siger det ikke er krav. Færdigt system: 22 skærmbilleder for at tinglyse et skøde

23 23. Kravspec: Med use cases Kontekst: Hvad skal han bruge resultatet til? Use case A.5. Egentlig står der bare: 1. Bruger vælger en udfyldt anmeldelse 2. Systemet udfører en prøvetinglysning 3. Brugeren får resultatet Andre use cases: Udfyld anmeldelse Vedhæft fil Underskriv digitalt... Vælg anmeldelse hver gang

24 24. Med SL-07 skabelonen. Systemet skal støtte C1... C1: Tinglys ejerskab Hyppighed: Få gange i borgerens liv Bruger: Almindelig borger Delopgaver og varianter: 1. Udfyld tinglysningsoplysninger (se data i kapitel D) 1a. Hent evt. en parkeret sag 2. Vedhæft evt. dokumenter 3. Prøvetinglys sagen og se hvad der evt. skal ændres. Prøvetinglys evt. igen. 3p. Hvad koster det? Også hvis der er fejl? 4. Giv betalingsinformation og send til tinglysning. 5. Underskriv det nødvendige. 6. Parker evt. sagen. Dækker kontekst plus 6 use cases Eksempler på løsning: Systemet markerer hvilke data der skal udfyldes. Systemet forklarer fejlen i borgerligt sprog. Priserne vises på forhånd. Systemet forklarer hvad der nu vil ske og hvor lang tid der vil gå. Systemet bruger digital signatur. Valgfri delopgaver og rækkefølge Udføres af bruger + computer Eksempel på computers del - ikke krav

25 25. Nogle projekter der har brugt SL Administration af genbrugspladser 2. Knowledge management i en kreditforsikringsvirksomhed 3. Effektiv ansættelse af nye medarbejdere 4. Projektstyring i et SW hus 5. Bookingsystem på hospitaler 6. Socialministeriet DHUV 7. Registrering af miljøoplysninger på Novo Nordisk 8. Studieportal til den Grafiske Højskole 9. Kontrol af arbejdsmiljø 10. Roskilde kommune EOJ 11. Afvikling af en Olympiade 12. Produkt til registrering af erhvervsmæssig kørsel 13. Knowledge Management i Patent- og Varemærkestyrelsen 14. ITIL support i medicinalvirksomhed 15. Overvågning af vindmølledrift 16. CRM til Danske Spil 17. Knowledge management i globale projekter 18. Flight training service 19. Kursusadministration, Grundfos 20. Styring af multinational kuvertering og print 21. Administration af aftenskoler 22. Styring af arbejdsmiljø 23. Dokumentstyring i medicinalindustrien 24. GIS-støtte til alarmcentral 25. Skat forskud

26 26. Erfaringer fra Vestsjællands Amt 1999 Traditionelt Skriv krav Alle spørges. Alle finder på ønsker. Kombineres til een. Få forstår kravene. Tid: 25 uger Vurdér forslag Alle har en mening. Politisk valg. Tid: 10 personmåneder. Med SL-07 Skriv krav Triumviratet skriver krav, specielt arb.opgaver. Alle kan rette opgaverne og tilføje eksempler. Tid: 3 uger (første gang) Vurdér forslag Udfør opgaverne med systemet og giv det en karakter. Udvalgte interessenter spørges. Ingen tvivl. Tid: 1 personmåned.

27 27. Andre erfaringer Fordele: 1. Meget hurtigere at skrive krav og vurdere tilbud. 2. Systematisk styring fra business case til løsning. 3. Kravene er behov de siger ikke hvad systemet skal gøre. 4. Velegnet til agil udvikling. Venstre-siderne ændres meget lidt. 5. Leverandørerne får frihed til at bruge det de har og være innovative. 6. Der er en eksemplarisk kravspec at gå ud fra med realistiske eksempler. Ulemper: 1. Ser let ud, men første gang bliver det helt i skoven. 2. Kræver 3 * 3 timer at lære (on-the-job training). 3. Leverandørerne svarer som de plejer ikke godt nok til at sammenligne dem (trods detaljeret vejledning i kravspecifikationen). 4. Kunderne bruger sjældent tid på at se hvordan tilbuddet opfylder behovene. 5. Kun få konsulenter kender SL-07 metoden. 6. FM gav Statens projektkontor besked på at prøve SL-07, men intet er sket.

Krav og Agil Udvikling Knowledge Cube Søren Lauesen, IT-University of Copenhagen

Krav og Agil Udvikling Knowledge Cube Søren Lauesen, IT-University of Copenhagen Krav og Agil Udvikling Knowledge Cube 2016 Søren Lauesen, IT-University of Copenhagen E-mail: slauesen@itu.dk http://www.itu.dk/people/slauesen 2. Hvad skal kravspecifikationen bruges til? Interessenter

Læs mere

Hvad går ofte galt i IT-projekter? Løsning: Agile og problemorienterede krav

Hvad går ofte galt i IT-projekter? Løsning: Agile og problemorienterede krav Hvad går ofte galt i IT-projekter? Løsning: Agile og problemorienterede krav Søren Lauesen, IT-University of Copenhagen E-mail: slauesen@itu.dk http://www.itu.dk/people/slauesen 2. Hvad skal kravspecifikationen

Læs mere

Hvorfor elektronisk tinglysning startede som en katastrofe. Søren Lauesen Januar 2012. (selvom alle gjorde deres bedste)

Hvorfor elektronisk tinglysning startede som en katastrofe. Søren Lauesen Januar 2012. (selvom alle gjorde deres bedste) Hvorfor elektronisk tinglysning startede som en katastrofe (selvom alle gjorde deres bedste) Søren Lauesen Januar 2012 IT-University of Copenhagen E-mail: slauesen@itu.dk www.itu.dk/people/slauesen 2.

Læs mere

Vejledning til kravskabelon SL-07

Vejledning til kravskabelon SL-07 Vejledning til kravskabelon SL-07 - fra behov til løsning Søren Lauesen Forlaget Samfundslitteratur Søren Lauesen Vejledning til kravskabelon SL 07 fra behov til løsning 1. udgave 2007 Forlaget Samfundslitteratur,

Læs mere

Vejledning til kravspecifikation SL-07

Vejledning til kravspecifikation SL-07 Vejledning til kravspecifikation SL-07 Skabelon med eksempler v3 Søren Lauesen 2013 Køb vejledningen som et smart hæfte på www.amazon.de eller www.amazon.co.uk Søren Lauesen Vejledning til kravspecifikation

Læs mere

Vejledning til kravspecifikation SL-07

Vejledning til kravspecifikation SL-07 Vejledning til kravspecifikation SL-07 Skabelon med eksempler v4 Søren Lauesen 2016 Køb vejledningen som et hæfte på www.amazon.de eller www.amazon.co.uk ISBN-13: 978-1523319589 Søren Lauesen Vejledning

Læs mere

Vejledning til kravspecifikation SL-07 Problem-orienterede krav v5

Vejledning til kravspecifikation SL-07 Problem-orienterede krav v5 Vejledning til kravspecifikation SL-07 Problem-orienterede krav v5 Søren Lauesen 2017 Køb vejledningen som et hæfte på www.amazon.de eller www.amazon.co.uk ISBN-13: 978-1523319589 Søren Lauesen Vejledning

Læs mere

Søren Lauesen IT-Universitetet i København

Søren Lauesen IT-Universitetet i København Hvorfor elektronisk tinglysning startede som en katastrofe Hvordan kunne det være undgået? Hvorfor deres sagsbehandlingssystem blev lukket Søren Lauesen IT-University of Copenhagen E-mail: slauesen@itu.dk

Læs mere

Udvalgte mini-projekter fra tidligere forløb

Udvalgte mini-projekter fra tidligere forløb MiniProjekter.doc 2009-01-21 Udvalgte mini-projekter fra tidligere forløb 1. Fra Anskaffelse og Kravspecifikation, F2006 1.1. Administration af genbrugspladser Amager forbrænding driver genbrugspladser

Læs mere

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse.

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Bodeling Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Original separations-/skilsmissebevilling eller udskrift af dom skal være vedhæftet i anmeldelsen. Myndigheden

Læs mere

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne?

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? 10. september 2010 Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? Den 2. november 2010 bliver Bilbogen digital. Det kan komme til at betyde ændringer i arbejdsgangene hos forhandlere

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

DBA Digital Tinglysning maj juni 2008 v/ Henrik Høpner

DBA Digital Tinglysning maj juni 2008 v/ Henrik Høpner DBA Digital Tinglysning maj juni 2008 v/ Henrik Høpner Møde 28. april 08 START: 24. november 2008 Systemkrav, specielt banker 21.5.08 Ekstern portal, færdig beskrevet Indeholder 53 typer skærmbilleder

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 VTC Vejledning til VTC-registrering for medarbejder Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til Arbejdsmiljøsystemet...3 2. Medarbejderstartside...4 3. Udfyld

Læs mere

Guide til registrering på Medarbejdernet for månedslønnet

Guide til registrering på Medarbejdernet for månedslønnet Guide til registrering på Medarbejdernet for månedslønnet 1 Indhold 1. Login på privat computer... 3 1.1 Login på arbejdscomputer... 3 1.2 Login på Ipad... 5 2. Registrering af fravær... 6 2.1 Indberetning

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Økonomisk vurdering af fremtidens EPJ platforme Søren Lauesen, professor ved ITU (slauesen@itu.dk)

Økonomisk vurdering af fremtidens EPJ platforme Søren Lauesen, professor ved ITU (slauesen@itu.dk) FællesPlatformC-B7.doc 09-06-006 Økonomisk vurdering af fremtidens EPJ platforme Søren Lauesen, professor ved ITU (slauesen@itu.dk) Hvor mange EPJ-systemer skal Danmark have - og hvilke? Spørgsmålet er

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Kommentar til Amtsrådsforeningen / H:S rapporten om Fælles arkitekturprincipper for EPJ

Kommentar til Amtsrådsforeningen / H:S rapporten om Fælles arkitekturprincipper for EPJ FællesArkitektur.doc SL 05-10-31 Kommentar til Amtsrådsforeningen / H:S rapporten om Fælles arkitekturprincipper for EPJ Forfatter til kommentarerne: Søren Lauesen Forfatterne til rapporten (anonyme) har

Læs mere

Xerox Device Agent, XDA-Lite. hurtig vejledning til installation

Xerox Device Agent, XDA-Lite. hurtig vejledning til installation Xerox Device Agent, XDA-Lite hurtig vejledning til installation Hvad er XDA-Lite? XDA-Lite er en software, som registrerer data på kontormaskiner med det primære formål at sende automatiske tælleraflæsninger

Læs mere

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS Til vejledning af den mindre virksomhed eller forening i digital kontakt med det offentlige Registrere virksomhed (starte, ændre, lukke) Indberette moms Registrere Frivillig

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIGITAL LØSNING TIL UDBETALING AF LØNTILSKUD TIL FLEKSJOB (GAMMEL ORDNING MED ANSÆTTELSE FØR 1. JANUAR 2013

VEJLEDNING TIL DIGITAL LØSNING TIL UDBETALING AF LØNTILSKUD TIL FLEKSJOB (GAMMEL ORDNING MED ANSÆTTELSE FØR 1. JANUAR 2013 VEJLEDNING TIL DIGITAL LØSNING TIL UDBETALING AF LØNTILSKUD TIL FLEKSJOB (GAMMEL ORDNING MED ANSÆTTELSE FØR 1. JANUAR 2013 1. INSTALLATIONER Følgende programmer skal være installeret på maskinen: Silver

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata. v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet

Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata. v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet Teknologirådets opgave er at udbrede kendskabet til teknologi, dens muligheder og dens konsekvenser. Teknologirådet

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Agil udvikling af et sagsbehandlingssystem

Agil udvikling af et sagsbehandlingssystem Agil udvikling af et sagsbehandlingssystem fra brugerorienteret visuel procesdesign til kravspecifikation!! Thomas Hildebrandt Faglig koordinator for processer og IT Interessegruppen, Infinit!! Lektor

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Påtegning på pant - Kreditorskifte Udgivet 4. september 00 version.3 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation Udgave 2 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Accepttest-specifikation Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 11.10.2016 kl. 15.00 1 2 Udbudsmaterialet

Læs mere

Vagtplanlægning i dagtilbud

Vagtplanlægning i dagtilbud Vagtplanlægning i dagtilbud Business case Projektets formål Formålet med projektet er, at skabe et grundlag for effektiv udnyttelse af ressourcerne i daginstitutionerne ved at indføre et vagtplanlægningssystem.

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 3 2. Afgiv tilbud... 5 2.1

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Sådan byder du ind på et SKIudbud via udbudssystemet ETHICS

Sådan byder du ind på et SKIudbud via udbudssystemet ETHICS Sådan byder du ind på et SKIudbud via udbudssystemet ETHICS 20. december 2012 2 ETHICS kort fortalt ETHICS er SKI s udbudssystem og er en forkortelse for: Electronic Tender Handling, Information & Communication

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet Explorer skal dog - som minimum

Læs mere

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk 1 Offentlige-selskaber.dk s startside giver direkte adgang til at foretage en indberetning. Som en service

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Fra registrering til indberetning oversigt 3. Firmaets nummer 4. Min side 4.1. Sådan logger

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemandingsplanlægning i opnås den optimale fordeling af medarbejderressourcerne i forhold til virksomhedens produktions-, job- og aktivitetsbehov. IDENTIFIKATION AF OPGAVER DER SKAL LØSES OG HVORNÅR

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

Information om rettelser og forbedringer i release 25 i produktion den

Information om rettelser og forbedringer i release 25 i produktion den Information om rettelser og forbedringer i release 25 i produktion den 18.06.2016 Bog/Overskrifter www.tinglysning.dk Alle bøger En signatur for flere roller (AnmelderOrdning) Som ved underskrift iht.

Læs mere

7. OKTOBER Quick Guide til Digitale udbud. Tilbudsgiver. Side 1/7

7. OKTOBER Quick Guide til Digitale udbud. Tilbudsgiver. Side 1/7 Quick Guide til Digitale udbud Tilbudsgiver Side 1/7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG BRUG AF DIGITALE UDBUD... 3 2. FREMSØGNING AF SAMT DELTAGELSE I UDBUD... 3 2.1 Deltagelse i udbud... 4 2.1.1

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Ejerpanterev Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre, at du

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Spørgsmål og svar - Aalborg Kommunes EOJ udbud

Spørgsmål og svar - Aalborg Kommunes EOJ udbud Spørgsmål og svar - Aalborg Kommunes EOJ udbud spørgs mål ID Vedr. Spørgsmål Svar 1 Bilag 1 Der synes at være nogen inkonsistens i bilag 1 og tilhørende underbilag, hvorfor Udbyder bedes præcisere udbudsmaterialet

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

WORKFLOW. Farver Farverne ændre sig fra kunde til kunde. Denne applikation har brugt farver fra deres egen designguide.

WORKFLOW. Farver Farverne ændre sig fra kunde til kunde. Denne applikation har brugt farver fra deres egen designguide. WORKFLOW WORKFLOW I dette workflow vil jeg vise en mobil applikations proces. Denne applikation er en rejse applikation vi har lavet for Storebrand, som er et norsk forsikringsselvskab. De skulle bruge

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Velkommen til TIS-Web

Velkommen til TIS-Web Velkommen til TIS-Web Velkommen til TIS-Web din digitale online service for lagring og analyse af digitale fartskriver data. Med denne vejledning ønsker vi at introducerer de mest almindelige muligheder

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 2. Svar på en offentlig annonce/bekendtgørelse... 4 2.1 Udfyld svar og afgiv

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 6.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til at du kommer på Min Tid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Guide til registrering af fravær og afvigelser (kun for dagplejen) på Medarbejdernet for månedslønnet

Guide til registrering af fravær og afvigelser (kun for dagplejen) på Medarbejdernet for månedslønnet Guide til registrering af fravær og afvigelser (kun for dagplejen) på Medarbejdernet for månedslønnet 1 Indhold 1. Login på privat computer... 3 1.1 Login på arbejdscomputer... 3 1.2 Find Minløn app på

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion

Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion #BREVFLET# Aalborg Kommune, Økonomiafsnittet Sønderbro 12, 9000 Aalborg Til arbejdsgiveren 28. august 2015 Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion For at lette arbejdsgangen både for dig som arbejdsgiver

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de brugeradministratorer der har ansvaret for at administrere brugere og rettigheder til DPSD2,

Læs mere

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse trådte i kraft 1. august 2015. Det er en 4-4½-årig erhvervsuddannelse,

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Tinglysning og aflysning af skadesløsbrev bil:

Tinglysning og aflysning af skadesløsbrev bil: Tinglysning og aflysning af skadesløsbrev bil: Man skal have en medarbejdersignatur, så der kan underskrives digitalt. Man skal tillige være oprettet i tinglysningsretten som anmelder- og underskriftsberettiget.

Læs mere

Robotics Process Automation (RPA)

Robotics Process Automation (RPA) Robotics Process Automation (RPA) Effektivisering af regnskabsprocesser i Statens Administration Trolle Klitgård Andersen CXO Konferencen, 18. maj 2017 AGENDA 1 Kort om Statens Administration 2 Hvad er

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 4 2. Afgiv tilbud... Error!

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende. Udgivet 1. september 2010 version 1.

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende. Udgivet 1. september 2010 version 1. Digital Tinglysning Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende Udgivet. september 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 30. august 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet nyt installationsscript... 3 Virksomheds regnskaber... 3 Opdatering af XBRL... 3 Tilføjet tjekboks

Læs mere

e-tinglysningsprojektet

e-tinglysningsprojektet E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC e-tinglysningsprojektet Løsningsspecifikation: Ekstern Portal Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Ekstern portal e-tl (Elektronisk Tinglysning)

Læs mere

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål.

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål. Vi sparer penge, når vi køber ind sammen Region Midtjylland køber årligt varer og tjenesteydelser for cirka 8 milliarder kroner. Det svarer til næsten 30 % af regionens samlede økonomi, og derfor er der

Læs mere