Velfærdsteknologi i Danmark. Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsteknologi i Danmark. Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune"

Transkript

1 Velfærdsteknologi i Danmark Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune

2 Desk Research Velfærdsteknologi Denne undersøgelse, er lavet af udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet i Gribskov Kommune i slutningen af Partnerskabet består af Aleris, Attendo, PlejeGribskov og Gribskov Kommune. Formålet med undersøgelsen er, at skabe et overblik over de mange projekter og tendenser, der findes indenfor velfærdsteknologiområdet. Baggrunden er, at partnerskabet ser et stort potentiale i området og ønsker at undersøge begrebet nærmer. I partnerskabet benytter vi bl.a. undersøgelsen som inspiration i vores arbejde med at udvikle en velfærdsteknologisk strategi, og i nuværende og kommende projekter. Se mere på Udviklingspartnerskabet arbejder med området ud fra følgende tre punkter: 1. Parathed og kompetenceudvikling: Herunder at gøre medarbejdere, ledere og politikere parate til at indføre velfærdsteknologi bl.a. ved at skabe en forståelse af teknologien, som en naturlig udvikling, der kan være en hjælp for borgerne og medarbejderne. 2. Øget kvalitet: Velfærdsteknologi der skaber højere kvalitet i plejen, herunder tager udgangspunkt i den enkeltes borgers behov og understøtter en differentieret pleje samt hjælp til selvhjælp. 3. Optimering af arbejdsgange: Velfærdsteknologi der skaber større effektivitet og et bedre arbejdsmiljø 1

3 Definition og metode I undersøgelsen, arbejder vi med velfærdsteknologi ud fra følgende definition: velfærdsteknologi kan inddeles i primære og sekundære funktioner. De primære funktioner omhandler pleje, omsorg, behandling, diagnosticering, genoptræning, telemedicin, mv., som er rettet mod den direkte behandling og pleje af patienterne. De sekundære funktioner omhandler logistik, transport, rengøring og andre servicefunktioner, som hører til driften af institutionerne. 1 Da det er første gang partnerskabet sammen arbejder med velfærdsteknologi, har vi valgt at lave en bred undersøgelse af området. Vi har udvalgt en række velfærdsteknologiske initiativer, både inden for de primære og sekundære funktioner. I undersøgelsen er der både eksempler fra pleje- og ældresektoren, men også fra sundhedsområdet generelt. Undersøgelsen er primært lavet via søgninger på Internettet. Vi har taget afsæt i en række større danske sites (velfaerdsteknologi.nu, carenet.nu, abtfonden.dk etc.) som har bragt os langt omkring til både danske og udenlandske sider. Netværk og deltagelse i en række konferencer om velfærdsteknologi er en anden kilde til undersøgelsen. Undersøgelsen er opbygget på følgende måde: Først præsenterer vi en række kommunale og regionale velfærdsteknologiske projekter. Herefter præsenterer vi en lang række konkrete teknologisk hjælpemidler. Afslutningsvis findes der lister over konferencer, kurser, uddannelser, netværk og artikler inden for området

4 Indholdsfortegnelse Kommunale og regionale projekter Side 4 Teknologiske hjælpemidler Side 13 Konferencer, kurser, og uddannelser Side 18 Netværk, links og artikler Side 20 Om Udviklingspartnerskabet: Udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet i Gribskov Kommune er et offentlig-privat partnerskab, der er præget af tillid, nysgerrighed og mod på at prøve nye ting sammen. Partnerskabet består af Gribskov kommune, Aleris, Attendo og PlejeGribskov og faciliteres af Foreningen Momentum. Sammen arbejder partnerskabet med at udvikle nye værktøjer og metoder til ældreområdet, så hverdagen bliver nemmere og bedre for både borgere og ansatte. Visionen er, at se længere end den daglige drift og give plads til fornyelse og individuelle behov. På den måde ønsker vi at skabe større værdi for vores borgere, ansatte og os selv som partnere. 3

5 Kommunale og regionale projekter Initiativ Selvkørende Sengeskubber Ergonomisk optimal Sengehåndtering Genoptræningmåtte med robotteknologi Patientløfter : Human Care Lifter Spiserobot Automatisk vasketoilet Roblood - Blodprøverobotten Formål / potentiale Formål: At designe en sengeskubber til hospitalsbrug. Potentiale: Aflastning af portører og plejepersonale. Formål: At udvikle en funktionsmodel af en ergonomisk hospitalsseng, der er delvis automatisk. Potentiale: Reducere serviceassistenternes nedslidning. Formål: At anvende IT og robotteknologi til en ny genoptræningsmåtte for apopleksipatienter. Potentiale: Færre sygedage for patientgruppen i kraft af et mere effektivt behandlingsforløb Formål: Gøre patienter i stand til selv at flytte sig fra seng til stol via en robot. Potentiale: Frigørelse og aflastning af plejepersonale Formål: At fysisk handicappede afprøver spiserobot, der er importeret fra Japan. Potentiale: Lette hverdagen for både patient, pårørende og plejepersonalet. Formål: Afprøver toiletsæde med henblik på at definere brugergruppe og validere. Potentiale: Arbejdskraftbesparende samt forøgelse af borgerens mulighed for at være selvhjulpen. Formål: Målet er at udvikle en robot, der kan automatisere blodprøvetagning på både hospitaler og hos praktiserende læger. Potentiale: Der tages årligt 16,5 mio. blodprøver, et tal der er stigende, så der er et stort arbejdskraftbesparende potentiale Deltagere/ finansiering / links Borringia Forebyggelsesfonden kr. Handler.ashx?path Magic Drive ApS, Robocluster, SDU,. Finansiering : Forebyggelsesfonden kr 8.aspx MedCom, OUH, Svendborg Kommune, Enterntainment Robotic, Sygehus Sønderjylland 1.aspx Region SydDanmark og Robocluster /igangvaerendeprojekter/sundvaekst /view?searchterm=%20human%20c are%20lifter%20 patientløfter Odense Kommune og Teknologisk Institut: deltager finansieret er/26174 Kolding Kommune og Teknologisk Institut Finansiering, Videnskabsministeriet 1.aspx RoboCluster, SDU Finansiering af ph.d-studerende /igangvaerendeprojekter/roblood 4

6 Initiativ Robotteknologi til flytning og vending Rengøring UniRehab - en genoptræningsrobot Automatiseret sterilcentral Styrkedragten Formål / potentiale Formål: Demonstrere teknologier som fx tryksårsforebyggende madrasser samt stationære personleløftere som hjælpemidler i forbindelse med forflytninger, fx til og fra seng, til og fra stol/kørestol og til og fra toilettet. Potentiale: Reducere tidsforbruget til ydelserne forflytning og vending/lejring, reducere antallet af tunge løft i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og øge servicekvaliteten for borgerne. Formål: Demonstration af selvrensende flader vha. robotteknologi. Potentiale: Arbejdskraft besparende. Formål: Igangværende udvikling af en robot, der kan bruges til at genoptræne led i armen og i benet, og den er let at indstille og kan flyttes alt efter, hvor der er plads til den. Fx kan terapeuten programmere en øvelse og sætte patienten i gang med den, hvorefter robotten præcist udfører genoptræningen med det passende belastningsniveau. Potentiale: De hjælpemidler og det træningsudstyr, som findes i dag er svære at indstille og ser skræmmende ud for patienterne. Dvs. forbedring af behandling og mindre ressource krævende. Formål: Minimering af tungt manuelt arbejde i forbindelse med sterilisering af kirurgiske instrumenter og andet flergangsudstyr til operationer gennem indførelse af et automatiseret transport- og lagersystem. Robotter skal udføre det ensformigt arbejde. Potentiale: Reducering af tungt manuelt arbejde Formål: Forsøg med styrkedragter til borgerne. Potentiale: Arbejdskraftbesparelse. Deltagere/ finansiering / links Odense Kommune og Servicestyrelsen. ABT-fonden, ontent/abtfonden/home/projekter/o msorgsteknologi/loeft_vending.aspx Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi; Region Syddanmark: Center for Kvalitet 1.aspx Seks studerende fra Syddansk Universitet i samarbejde med RoboCluster stadig i forsøgsstadiet robonews/ _unirehab Gentofte Hospitals Anæstesi- Operation-Intensiv Afdeling samt ITafdeling. I samarbejde med Teknologisk Instituts Robotcenter Robotteknologi_og_automatisering/A utomatiseret_sterilcentral.aspx Odense Kommune, teknologisk institut m.flere Budget kt Finansierede af ABT-fonden. 1.aspx 5

7 Initiativ Robotstøvsuger Løftedragt Robotter til social- og sundhedsområdet Telemedicinsk sårbehandling af bla diabetespatienter, kroniske sår og blodtryksmåling mfl. Formål / potentiale Formål: Testning og videreudvikling af udvalgte robotstøvsugeren. På baggrund af en screening af i alt syv modeller vil fire udvalgte robotstøvsugere blive afprøvet i borgernes hjem og på plejecentre i de deltagende kommuner. Afprøvningen sluttes af med en tilfredshedsundersøgelse blandt såvel de involverede borgere som medarbejdere. Der kører også forsøg med robotstøvsugere på plejecentret Svovlhatten i Tornbjerg-kvarteret og ældrecentret på Rytterkasernen i Odense. Potentiale: En systematisk undersøgelse, om hvorvidt brugen af robotstøvsugere kan frigøre mere tid til den personlige pleje. Formål: En særlig dragt af japansk oprindelse. Den kan bl.a. medvirke til at gøre tunge løft lettere, og den kan også bruges til genoptræning af muskler. plejecentret Svovlhatten i Tornbjerg-kvarteret, dels ældrecentret på Rytterkasernen - Troels Vilms Pedersen. Potentiale: Personalet undgår tunge løft, og dermed mindre besvær. Samt mindre personale pr. patient Formål: Et internationalt førende miljø for udvikling og design af robotter til social- og Sundhedsområdet. Initiativet omfatter også Robotdesign elementer. Skal ske i samarbejde med eksisterende styrker og innovationsmiljøer inden for Mekatronik, Aluminium, Stål og Plast samt i et Grænseoverskridende perspektiv. Potentiale: Initiativet skal udnytte Danmarks firstmover potentiale og gode muligheder for eksport af velfærdsrobotter. Den danske offentlige sektor efterspørger arbejdskraftbesparende teknologier, bl.a. til de store investeringer i nye hospitaler. Formål: At uddanne sårsygeplejerske til at anvende it-redskaber samt at anvende telemedicin inden for 4 kommuner til patienter med diabetes sår. Med den relemedicinske behandling foregår dialogen mellem patient og behandler via Internettet, elektronisk papir og mobiltelefon. Potentiale: Der er netop udgivet en mini-mtv, der dokumenterer store fordele for patienten samt økonomisk besparelse for både kommune og region til vurdering af såret, der kan foretages af læge eller sygeplejerske på baggrund af sårets udvikling og ikke kun et øjebliksbillede, hvilket giver et optimal beslutningsgrundlag for den videre behandling. Resultatet er hurtigere heling, færre indlæggelser, færre amputationer, mindre personaleforbrug på registrering, mindre transport. Deltagere/ finansiering / links Høje-Taastrup, Århus, Horsens og Næstved kommuner i samarbejde med Ingeniørhøjskolen i Århus. oversigt/forsidenyheder/2008/septe mber_08/robotter_skal_give_mere_ tid_til_personlig_pleje.aspx og Indland-Fyn--Robotterne-giverledige-haender Indland-Fyn--Robotterne-giverledige-haender Welfare Tech Region: Region SydDanmark, Syddansk Universitet, RoboCluster, Teknologisk Institut, Designskolen Kolding, Syddanske University Collages m flere. Budget: kr 1.aspx University College Syd m flere.. m ad/videncentre/sundhedsfremme/pr ojektbeskr._telemedicinsk_beh. LC P.pdf 6

8 Initiativ Trådløse plastre E-plaster Teletolkning i sygehusvæsenet pr. videokonference Telehjertesvigt Omsorgstelefon Teletolkning video tolkning Formål / potentiale Formål: Ved hjælp af plastre med elektroniske sensorer kan det sundhedsfaglige personale på afstand monitorere patienternes tilstand og indhente vigtige data. Potentiale: Reducere mængden af indlæggelser, frigøre sengepladser og mindske mængden af genindlæggelser, mens patienten kan få alle fordelene og trygheden ved at være hjemme. Formål: videokonferenceudstyr til sprogtolkning i sundhedssektoren. Potentiale: Mere optimal udnyttelse af de givne ressourcer. Formål: At udvikle nye it-baserede metoder til behandling af hjertepatienter i eget hjem Potentiale: Minimer personaleforbrug og optimere anvendelsen af specialister Formål: At afprøve hvorvidt en omsorgstelefon kan erstatte en lang række kontrollerende hjemmebesøg I Odense Kommune. Potentiale: Besparelse af arbejdskraft på hjemmebesøg. Der bliver spildt ekstremt meget arbejdskraft på at køre ud til folk og komme ind og ud af folks hjem. Formål: Ved videotolkning kan tolkeressourcer udnyttes mere optimalt, idet der først kaldes op til tolken, når patient og sundhedsfagligt personale er klar. Ved videotolkning bruger tolken heller ikke tid på transport, parkering osv. Potentiale: Ved en gennemsnitlig besparelse på 20 min. pr. tolkning, der omlægges til at foregå via videokonference, ved reduktion af den administrative indsats fra sekretæren og ved transportbesparelse, får man ved fuld, national udbredelse et arbejdskraftbesparende potentiale på ca. 130 årsværk. Odense Universitetshospital har gennemført et pilotprojekt, der viser, at videotolkning er en velegnet teknologi. Kvaliteten af videokonferencen er tilfredsstillende, og tolkningen foregår mere professionelt og effektivt ved videokonference. Deltagere/ finansiering / links Universitetshospital, Svendborg Sygehus Gits Medisat, DELTA (GTS) Finansierg: ABT-fonden ption=com_content&task=view&id= 16&Itemid=33 MedCom, sundhed.dk, OUH samt regionale repræsentanter i implementeringsgrupp en. Finansering ABT-fonden OUH, Svendborg Sygehus, Gits- Medisat 1.aspx Odense Kommune sneaeldre/nyheder/blus%20under% 20velfaerdsteknologien.aspx artikel 8-video-telefoni-skal-fjerne-tolkeproblemer-paa-danskehospitaler?nyhedsbrev 7

9 Initiativ Organisering af pacemaker /ICD kontrol Patientkuffert: kan bruges til mange sygdomsforløb e-patient web-baseret klinisk selvmonitoring Formål / potentiale Formål: Ny teknologi skal sikre telemedicinsk fjernmonitorering af hjertepatienter. Dermed behøver patienterne ikke at komme til rutinemæssige ambulante kontroller på sygehuset. Målinger sendes i stedet automatisk trådløst til sygehuset med faste intervaller, hvorved den tekniske overvågning sker løbende. Potentiale: Der vil ske en reduktion i antallet af ambulante kontroller og behovet for at ledsage patienter til og fra den ambulante kontrol vil mindskes. Dermed kan der frigøres tid til læger, sygeplejersker, teknikere og sekretærer Formål: Patientkufferten muliggør kommunikation mellem patient og sygehus over store afstande. Forskelligt måleudstyr kan kobles til Patientkufferten, så patienten kan foretage diverse målinger hjemmefra, som efterfølgende aflæses af en behandler på sygehuset. Patientkufferten muliggør med andre ord stuegang i patientens eget hjem og kan dermed frigøre sengepladser på sygehusene. Patientkufferten er i drift til KOLpatienter på OUH Svendborg Sygehus, og indgår desuden i et forskningsprojekt med hjertesvigtpatienter samme sted. Potentiale: Patientkufferten er klinisk dokumenteret. Genoptræning via Patientkufferten. Det er beregnet, at hver fysioterapeut vil kunne spare en time om ugen pr patient (fra 3 til 2 timer om ugen) Formål: Give patienter adgang til egne data i Sygejournaler Potentiale: Frigøre arbejdskraft og sikre øget effektivitet inden for sundhedsområdet, ligesom en større patienttilfredshed må forventes Formål: Projektet Ambuflex omhandler behovsstyret patientforløb med web-baseret klinisk selvmonitoring. Individuel selvmonitorering kan erstatte faste kontrolkonsultationer for patienter med hjerteproblemer. Patienten indrapporterer selv data om sin helbredstilstand, og lægen får let et opdateret overblik og kan vurdere, om patienten har behov for konsultation. Potentiale: Det skønnes at 10 pct. af de ambulante besøg, svarende til årlige konsultationer, være patientgrupper, som kunne overgå til selvmonitorering, hvilket vil kunne erstatte konsultationer med et kort spørgeskema. Deltagere/ finansiering / links Skejby Universitetshospital, hjertemedicinsk afdeling, Medtronic og et hollandsk universitet, Tilburg University, Finansiering Abt-fonden ontent/abtfonden/home/projekter/t elelosninger_og_ikt/organisering_af _pacemaker_icd.aspx Odense Kommune. ABT-fonden 1.aspx der/2009/05/01/patientkuffert-medpotenti/ Skejby Sygehus, 2COM Holding 1.aspx Herning Regionshospital, Region Midtjyllands afdeling for Kvalitet og Sundhedsdata. Finansiering ABT-fonden Telelosninger_og_IKT/AmbuFlex.asp x 8

10 Initiativ IT støttet vagtplanlægning og operationsafvikling IT støtte til den fælles akut Modtage enhed (FAME) IT og genanvendelse af administrative patientdata Online stetoskopi af KOL-patienter Formål / potentiale Formål: Integration af IT systemer til vagtplanlægning, operationsafvikling, booking og løn. Potentiale: De relevante medarbejdere reserveres til den pågældende opgave, så de ikke uforvarende bliver allokeres til andre opgaver på samme tid Bedre vagtplanlægning vil årligt frigive 17 læger og 25 sygeplejersker (42 årsværk i alt), og en øget produktivitet med 2 pct. på operationsgangen frigør 10 årsværk. Det svarer til en samlet årlig besparelse på 23 mio. kr. Formål: Klinikere på akutmodtagelser får større overblik via et nyt koordinerings- og kommunikationssystem, der integrerer interaktive storskærme, mobile enheder, tracking af patienter og mulighed for kommunikation med resten af sygehuset. Interaktive skærme og smartphones sikrer bedre opgavestyring Potentiale:. Det estimerede potentiale for projektet er 11 årsværk, primært fordelt på læger og sygeplejersker, svarende til en årlig besparelse på 4,2 mio. kr. eller ca. 11 pct. Projektperioden er ca. et år med opstart efter sommerferien 2009 og afslutning i sommeren 2010 Formål: Projektet giver en reduktion i tiden brugt på registrering for det sundhedsfaglige personale ved genbrug af data fra forskellige eksisterende, centrale registre og it-systemer. Herved undgås dobbeltregistrering, og der opnås bedre datakvalitet. Potentiale: Genbrug af data reducerer tiden, som det sundhedsfaglige personale skal bruge på registrering, og skal bruges til kvalitetsmåling af de sundhedsfaglige ydelser. Potentialet for projektet estimeres til at udgøre 3,5 årsværk svarende til 2,6 mio. kr. for det kliniske og administrative personale på de 40 deltagende sygehusafdelinger i Region Hovedstaden. Formål: Projektet baserer sig på forsøg fra Odense Universitetshospital, hvor man har udleveret såkaldte KOL-kufferter til patienterne. Med denne kuffert fik patienterne diverse måleudstyr og mulighed for videokonference med lægen. I dette demonstrationsprojekt kombineres kufferten med de nye bodysensor-plastre. Potentiale: Den mere præcise monitorering og muligheden for videokonference med lægen giver bedre behandlingsmuligheder og kan forhåbentligt forhindre endnu flere indlæggelser end kufferten har kunnet alene. Deltagere/ finansiering /links Bispebjerg Hospital, Medtime, Cetrea samt GTSinstituttet Alexandra Instituttet. Finansiering ABT-fonden: ojekter/telelosninger_og_ik T/ITstotte_til_vagtplanlaegni ng_og_operationsafvikling.as px Regionshospitalet Horsens, Region Midtjylland og Medtech Innovation Center, Cetrea. Finansiering ABT-fonden. ojekter/telelosninger_og_ik T/IT-stotte_til_FAME.aspx Region Hovedstaden ved Enhed for Klinisk Kvalitet, og Nationale Indikator Projekt (NIP) Finansiering ABT-fonden ojekter/digitalisering/genan v_patientdata.aspx Odense universitetshospital, DELTA (Godkendt Teknologisk erviceinstitut) Finansieret abt-fonden ojekter/telelosninger_og_ik T/Online_stetoskopi_KOL.as px 9

11 Initiativ Online hjemmesygepleje Netbook til hjemmesygeplejen Single sign-on til mobile læger og sygeplejersker Webmedicinsk behandling : WEBbehandling med blodfortyndende medicin: IT-understøttet hjemmebehandling af KOL-patienter Formål / potentiale Formål: Et projekt, hvor medarbejderen i hjemmesygeplejerne får online adgang til borgerens elektroniske omsorgsjournal via en lille bærbar pc. Potentiale: Det reducerer tiden brugt på dokumentation og giver en mere effektiv kommunikation imellem det sundhedsfaglige personale i kontakt med borgeren. Desuden giver teknologien mulighed for, at borgeren inddrages mere i sit eget behandlings- og plejeforløb. Det forventes, at projektet kan reducere den administrative tid, som anvendes på dokumentation fra 10 til fem timer ugentligt pr. medarbejder, idet dobbeltregistreringerne (hos borgeren og efterfølgende i systemet på kontoret) er fjernet. Desuden reduceres mængden af fejlregistreringer betydeligt, da registreringerne foretages ved kilden og med inddragelse af borgeren. Det arbejdskraftbesparende potentiale i projektet udgør 22 årsværk. Formål: Ny teknologisk platform skal sikre, at klinisk personale på hospitaler kun skal logge ind én gang for at få adgang til de forskellige IT-systemer med vigtige patientdata m.v. Potentiale: Det vil spare tid for personalet og give større sikkerhed i opgaveløsningen. potentialet for Bispebjerg Hospital vil være frigørelse af tid svarende til 34 årsværk fordelt på 400 læger, 900 sygeplejersker og 900 social- og sundhedspersonale. De tynde klienter har desuden et lavere effektforbrug, en lavere pris, en lavere administrationsbyrde og en længere levetid end PC'ere. Samlet giver dette en yderligere forventet besparelse på 1,9 mio. i projektet. Projektet løber knap et år med opstart efter sommerferien 2009 og planlagt afslutning før sommerferien Formål: At skaffe erfaringer med hvordan patienterne kan sidde hjemme i stuen og bruge computeren til at kontrollere sygdommen. Potentiale: Der spares tid og ressourcer for både personale og patient. Patienten lærer at tage ansvar for egen sygdom og misforhold opdages langt hurtigere end på traditionel vis. Teknologien anvendes i dag på Vejle Sygehus og OUH. Formål: Udvikle metoder til forbedring af hjemmebehandling samt storskala udbredelse Potentiale: Mindre personaleforbrug, optimering af anvendelse af specialister forbedring af hjemmebehandling. Deltagere/ finansiering / links Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning og gennemføres i samarbejde med Københavns Kommunes Koncern Service. Finansiering ABT-fonden ekter/telelosninger_og_ikt/o nline_hjemmesygepleje.aspx Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital. Finansiering abt-fonden ekter/digitalisering/single_sign on.aspx nu/370.aspx Gits, MedCom, de fynske sygehuse + 2 sydfynske kommuner. nu/361.aspx Elektroniske låseenheder Formål: Vha. Blue Tooth teknologi fra fx en mobiltelefon eller en PDA kan plejepersonale m.fl. med kun ganske få klik åbne og låse døre til borgere, der skal have hjælp. Potentiale: Reducere tidsforbrug til nøglehåndtering og opnå højere Servicekvalitet for berørte borgere. Ifølge svenske erfaringer kan tiden for nøglehåndtering reduceres med 50 %. Servicestyrelsen, Odense Kommune + IT leverandører. Finansiering ABT-fonden k/default.asp?id=149161&pag ecsstype=small 10

12 Initiativ IKT løsninger til forbedring af KOLpatienters livskvalitet IT i eget hjem Fremtidens teknologiske muligheder: Demens i hjemmet Baderum for alle Virtuel videndeling og projektplatform (Sund vækst) Formål / potentiale Formål: Projektet Better Breathing markedsvalidere Informations og Kommunikations Teknologiske løsninger til forbedring af KOL-patienters livskvalitet Potentiale: Optimer informationsgange. Formål: projektet persona omhandler etablering af it-understøttede miljøer for at sikre ældre længst muligt i eget hjem. Eksempelvis temperaturcensor, vægtsensor og anden sikkerhedsudstyr. Potentiale: færre hospitalsindlæggelser Formål: Et projekt der skal afdække fremtidens teknologiske muligheder, og som skal være med til at undersøge hvilke opfindelser, der højne livskvaliteten mest hos de ældre borgere. Herunder at kortlægge brugernes behov og begrænsninger for at blive mere selvhjulpne gennem bl.a. studier og interviews. Potentiale: Projektet skal resultere i mindst to koncepter, som kan sættes i produktion. Der arbejdes tæt sammen med private virksomheder. Formål: Et kommende projekt der ønsker nytænkning indenfor teknologiske hjælpemidler på demensområdet på baggrund af de dementes og deres pårørendes behov. Både de behov, der allerede er afdækket, samt uafklarede behov Potentiale: Afdækning af demente og pårørendes behov. Formål: At kortlægge behovet og mulighederne for fremtidens baderum. Potentiale: Skabelse af helhedstænkte produkter, der præcist rammer brugernes behov. Formål: : Vidensdelingsplatform mellem Sund Væksts aktører. Fremme vidensdeling mellem Sund Væksts aktører, if. til håndtering af fælles udfordringer i projektet, særligt med fokus på offentlig-privat samarbejde om med innovation og nye produkter Deltagere/ finansiering / links MedCom, Gits, Svendborg Sygehus g/home.html MedCom International, Odense kommune Et samarbejde mellem kommunerne i Esbjerg, Århus, Næstved og Roskilde - støttet med 2,1 mio. kr. af Erhvervsog Byggestyrelsen og løber over de næste 1 ½ år (stat juni 2009). Mathmagicans, Care4all, Odense Kommune; Designskolen Kolding; Servicestyrelsen m flere Budget: nu/361.aspx Århus kommune og Pressalit A/S, Hjælpemiddelinstituttet. Budget nu/361.aspx OUH + Hedal Kruse Brohus A/S 11

13 Initiativ Projekt på Margrethehjemmet Projekt Det gode ældreliv på Forskningsplejecentret Sølund Projekt Fremtidens plejehjem Ålborg Formål / potentiale Formål: At afprøve robotsælen Paro, robotstøvsugere, robotgulvaskere og et automatiseret toilet. Formål: Forskningsplejecentret Sølund i København er gået i samarbejde med 10 private virksomheder med produktudvikling for øje. Der samarbejdes med FI Danmark, der tester en ny digital kalender for ældre, og Easy Fashion, som tester nyt, praktisk og samtidig pænt kvindetøj til bevægelseshæmmede. Dertil er der samarbejdspartnere som Microsoft, Dansk Industri, Leder Forum, IT-brancheforeningen, Dansk Rehab Gruppe, Dansk Erhverv og Aalborg Universitet. Formål: Aalborg Kommune er lige nu i gang med planlægningen af et ambitiøst projekt, kaldet Fremtidens Plejehjem. Plejehjemmet skal være et højteknologisk demonstrations- og forsøgsplejehjem, hvor man tager teknologien til hjælp. Bl.a. ved at benytte robotter til rutineopgaver. Deltagere/ finansiering / links k/ tikel/visartikel.aspx?siteid=ni&lope nr= &newsletterrefid= HVERV/UDBUD-INDKOEB-OG- LICITATION/Sider/Projektledelse-til- Fremtidens-Plejehjem.aspx Projekt Nexøhuset - Bornholm Projektet Dinova Formål: Et projekt der bl.a. arbejder med digitale værktøjer til personalet i form af mobilt it-redskab, som giver tidsbesparelser, færre fejl, bedre tryghed/sikkerhed for beboere og personale. Og med Intelligente hjælpemidler til aflastning af tunge plejesituationer (fx nyt vaske/tørre/støtte/løfte toilet) og intelligente aktiviteter for etablering af højere grad af selvhjulpenhed iblandt beboere herunder idéer til integrerede teknologiske sansehjælpemidler i huset, om planlægges indarbejdet i forbindelse med det nye byggeprojekt. Formål: Fem plejecentre udvikler nye processer og metoder. Plejehjemmet Huset William afprøver dokumentation via diktafoner som pt. er ved at blive koblet til nye teknologier. Potentiale: Minimerer dokumentationstiden. e-huset.pdf Ældrecentret på Rytterkasernen og Svovlhatten - Odense Formål: De to plejecentre er udpeget som Kommunes elektroniske eksperimentarier. De kører forsøg med robotstøvsugere, GPS armbånd løftedragte og elektronik indbygget i gulvtæppet. Indland-Fyn--Robotterne-giverledige-haender 12

14 Teknologiske hjælpemidler PDA Produkt Robotstøvsuger GPS Trædemåtte Sengevagten Datahandsken: AcceleGlove Elektronik i Tekstiler Anvendelse/Links/Pris 1. PDA er som støtte til kognitive funktioner hos mennesker med dissemineret sclerose. 2. Til hjælp for hjemmehjælpere. Forsøg fra Gladsaxe kommune. Der er evidens for, at træning og brug af PDA fremmer personernes muligheder for at vedligeholde og gennemføre hverdagsaktiviteter. Ligeledes fremmes deres egen tilfredshed med aktiviteternehttp://www.hmi.dk/page296.aspx?recordid296=295 Selvkørende støvsugere: Pris: kr Til ældre og demente : En teknologi der hjælper plejepersonalet med hurtigt at lokalisere den ældre og som kan guide folk der er faret vildt. Syddansk Universitet er på vej med endnu mere avancerede teknologier (forskningsprojekt opstartet i 2008). Med en simpel teknologi, fx en håndholdt computer kan demente og trafikblinde borgere på plejehjem opnå en personlig frihed og tryghed, samtidig med at der spares ressourcer hos plejepersonalet og politiet/beredskabet. Teknologien anvendes i dag i Odense Kommune efter et samarbejde med Teknologisk Institut. Ca.2000kr En måtte, som har sensorer, der giver besked til en modtager, lige så snart der bliver trådt på Den. Dermed giver den besked om beboeren forlader sengen/værelset. Modtageren bliver anbragt, hvor den assisterende person er. En sensor registrerer, når der er pludselige bevægelser i sengen, eller hvis brugeren ikke er gået i seng inden for den sædvanlige tidsramme. Med teknologien forventes det også, at man kan reducere antallet af indlæggelser, forårsaget af fald i hjemmet. Fremtidens afløser for trædemåtter. pris 1119kr ex.moms Er primært udviklet til at fortolke finger- og håndbevægelser i forbindelse med tegnsprog, og omsætte dem til fx tekst eller tale. Dette gør det muligt for døve tegnsprogsbrugere at kommunikere i deres eget sprog, uden at der nødvendigvis skal være en tegnsprogstolk tilstede. Prisen er $499 SmartShirt fungerer via en teknologi der kaldes interconnection technology. Det er et system, hvor sensorer, der måler hjerterytme, åndedræt, respiration, kropstemperatur og kalorieforbrænding er forbundet i et netværk, der monitorer brugeren og holder denne informeret om fysiske tilstande på et display på et armbåndsur eller mobilen. Alle data transmitteres trådløst til pc en derhjemme eller til lægens computer. Potentialet er at sundhedssektoren sparer ex. hospitalspladser eller plejehjemsboliger, ved at monitorere patienten hjemmefra. Materialerne er stadig meget dyre men faldende. Det amerikanske firma Sensatex er en af udbyderne. 13

15 Produkt Thinking Carpet Behandlede (Intelligente) tekstiler Epilepsi-alarm Anvendelse/Links/Pris En prototype af et multifunktionelt gulvtæppe, der automatisk slår alarm til ambulancecentralen, hvis en krop ligger urørlig på tæppet og som måler og aktivt reagerer på vores daglige færden. Via Mikro Elektro-Mekaniske Systemer (MEMS): senorer, lysdioder og andre teknologier, der er forbundet til bygningens centralcomputersystem, styres alt lige fra lys, temperaturer, kaffebrygning og medier automatisk af færden på tæppet. To tyske firmaer Vorwerk Teppichwerke og Infineon Technologies har i fællesskab udviklet prototypen og det skulle være på vej på markedet. Tekstiler, der kan reagere på forskellige påvirkninger i brug. Hvor tekstilernes primære funktion altid har været at beskytte brugere og være et æstetisk udtryksmiddel, vil fremtidens tekstiler have udvidede og optimerede funktioner. AL-Epilepsi-alarm består af 2 enheder. Den ene enhed - føleren - placeres i sengen under en rullemadras el. lign. Den anden enhed - epilepsi apparatet -anbringes ved siden af sengen på et bord el. lign. På den måde vil brugeren konstant være overvåget. Plejepersonale vil kunne koncentrere sig om andre opgaver. Inkontinens-alarm Dette apparat er en hjælp til såvel dag- som natpersonalet på plejehjem/institutioner. Personalet vil let kunne se om en beboer er våd, blot ved forsigtigt at åbne døren. Man undgår herved at vække beboeren. Om dagen kan man straks se, når der er behov for at skifte beboeren. Apparatet er en hjælp til såvel personale som beboere, der f.eks. ikke kan tåle at gå/ligge med den våde ble uden at blive rød eller få udslæt. Det letter ligeledes arbejdsgangen, at man ikke skal tjekke om der er behov for hjælp, men at man let og hurtig kan se, om bleen er våd. Pris Kr. 585,00 incl. moms Alternativ Talegenkendelse Tale-til-tekst er med til at nedbryde de funktionelle barrierer, som mange ordblinde og mennesker med bevægelseshandicap oplever, når de bruger en computer. Ordblinde får hjælp til korrekt stavning og mennesker med bevægelseshandicap får hjælp til at betjene tastaturet; det giver en uafhængighed og selvbestemmelse, de ikke før har haft.http://www.handicap.dk/dokumenter/pressemeddelelser/dictus/?searchterm=none Huskeboksen Time Timer Voisec Go talk one Huskeboksen er en dåse med højtalere, som bliver monteret ved yderdøren. Borgeren kan indspille korte meddelelser, og når yderdøren åbnes, bliver meddelelsen afspillet. Kombinationen af whiteboard-tavlen og huskeboksen forstærkede hinanden. 08.ashx Time Timer er et ur, som giver støtte til tidsforståelsen. Uret viser den mængde tid, som en time er. En trekant i rødt bliver mindre, efterhånden som den går. På den måde giver den støtte til at forstå, hvor lang tid fx en aktivitet varer. Voisec er en lille samtaleknap, som brugeren kan indspille korte meddelelser på. Knappen kan sættes fast med velcrobånd eller den kan placeres et praktisk sted. Brugeren kan trykke på knappen, hvis han blev urolig, og så kan en pårørendes stemme fx sige: Hjemmehjælperen kommer lige straks. pris 375kr Et kort med både en skrevet meddelelse, fx Hjemmehjælperen kommer snart, og en indspillet meddelelse med samme information pris : $12. Andre talemaskiner : 14

16 Produkt komfurvagt Elektronisk kalender Talende armbåndsur Ledelys Egen hjemmeside Elektronisk doseringsæske Nødkalds-sender Trygheds- og Kommunikationss ystemer Døralarm Handifon Anvendelse/link/pris Komfurvagten Martha er et hjælpemiddel til alle, der kan glemme at slukke en kogeplade. Komfurvagten indstilles til, hvor lang tid komfuret må være tændt. Nedtællingen starter forfra hver gang komfuret tændes. Når tiden er udløbet, slukkes komfuret. pris : 4000kr af mærket Forglemmigej Pris 1225 kr. (eks. moms), andre elektroniske kalendere og huske systemer Et talende armbåndsur pris fra 1000kr Bliver tændt automatisk i skumringen når borgeren vil på toilettet om natten. Fra rapporten demens og teknik. Hjemmeside inkl. tidsmåler og dagsplanen. Hele borgernes sociale netværk få adgang til hjemmesiden. Den bruges til at støtte borgeren i at huske sine aktiviteter og få struktur i sin hverdag på flere måder: For det første kan borgerens familiemedlemmer, naboer og venner og andre via hjemmesidens kalender bestille tidspunkter til en eller anden aktivitet hvorefter disse aftaler automatisk koordineres med borgerens øvrige aktiviteter. For det andet kan alle lave et kort dagbogsnotat om den aktivitet. Fra rapporten demens og teknik /files/teknik_og_demens.pdf Giver et lydsignal, når det er tid at tage medicinen og det kan borgeren høre, selv om radio eller TV er i gang. Nogle pårørende har sat en huskeseddel på medicindoseringsæsken, hvor der står, at borgeren skal trykke på knappen og tage sin medicin, når apparatet giver sin varselstone. Hvis borgeren ikke tager sin medicin i løbet af en time, så sendes en besked til en pårørendes mobiltelefon. Til sidst går beskeden til en alarmcentral. pris : 1.999kr En sender borgeren har om halsen både dag og nat. Nødkaldet har en central enhed, som giver taleforbindelse. Vitaris har en lang række tryghedssystemer til både private og institutioner Se: hvis personen glemmer at lukke døren ringer døren til pårørende så de kan tinge til personen og sige han skal vende om bevægelsesalarm. Er en mobiltelefon med programmet Handi. Handifon giver kognitiv støtte til personer, der har behov for enkle telefon- og sms-funktioner, tids- og hukommelsesstøtte, oversigt og struktur for aktiviteter, alarmer til opgaver på faste tidspunkter, oplæsning af notater, enkle diktafonfunktioner og støtte ved indkøb. pris : 12750kr 15

17 Produkt Netbaseret træning i eget hjem. Konvertering af dokumenter til lydfiler eller punktskrift. IT- Symbolskrivning Computer som talehjælpemiddel Flexiboard med tilhørende programmer Interaktive tavler: Smartboard og Flexboard Anvendelse/link/pris Basecube er en kommunikations- og læringsplatform, der er udviklet og tilpasset i et samarbejde mellem udviklere, talepædagoger og afasiramte. Vil man gerne have konverteret sin tekst til lyd eller punktskrift, kan man maile sin rapport til Efter kort tid får man dokumentet tilbage som en mp3 fil og kan få læst den op direkte i ørene. Det er gratis at bruge og det er meget enkelt. Tjenesten er oprindeligt lavet til blinde, men er siden udvidet til ordblinde og kan med fordel benyttes af alle, der gerne vil have deres dokumenter læst højt. Programmet giver symbolstøtte under læsning og skrivning. Det indeholder fire grundniveauer af brugerfladen, som yderligere kan tilpasses individuelt. Symbolskrivning er det perfekte værktøj til enkel tekst- og symbolbehandling i forbindelse med en skriveproces med støtte. Brugerne kan se betydningen af ord, mens de skriver. Symbolerne kommer automatisk til syne i et sidepanel og illustrerer det ord, der netop er skrevet. Ikke-tastaturbrugere kan skrive ved at vælge bogstaver, ord, symboler og billeder fra tavler og knapper The Grid 2 er en alt-i-en pakke til kommunikation med mange betjeningsmuligheder. Det kan opsættes og anvendes på stort set alle niveauer. The Grid 2 giver personer med begrænset eller utydelig tale mulighed for at anvende computeren som et talehjælpemiddel. Sætninger kan bygges op med symboler eller tekst. Personer med selv svære motoriske funktionsnedsættelser kan styre Windows og standardprogrammer med de indbyggede funktioner til computerkontrol. Flexiboard er en datatavle, der fungerer som et tastatur, man selv bestemmer tasterne på. Tasterne er egentlig billeder på et papiroverlæg. Når man trykker på et billede på Flexiboard, udløser det den handling, man har defineret, fx at et symbol bliver vist på skærmen. Flexiboard giver personer med kognitive funktionsnedsættelser eller med synsnedsættelser mulighed for, at betjene enkle funktioner på computeren selvstændigt. Det er enkelt at skifte mellem overlæg. Tillæg til FOKUS udgivet af Videnscenter for Hjerneskade. Med programmer til oplæsning, talegenkendelse, ordforslag, stavekontrol m.m. er skriftsproget i dag blevet tilgængeligt for alle. Disse computerprogrammer kan benyttes sammen med software til de interaktive tavler og vil derfor være en hjælp for en stor del af børn og voksne med særlige vanskeligheder. Det er dog sjældent tilstrækkeligt, Oversigt over it-hjælpemidler til mennesker med erhvervet hjerneskade

18 Produkt Eyetracking en brille der kan styre computeren Computerspil som genoptræning børn med spastisk lammelse Nerveimpuls styring af kørestol og telefoni Robothofte: Radiostyrede omgivelseskontrol systemer - dansk talegenkendelse Anvendelse/Links/Pris En lille chip med indbygget kamera skaber mange nye muligheder for at bruge en computer blot ved at bevæge øjnene. Så slipper man for at trykke, når man ringer eller sms er, men kan nøjes med at kigge på tal og bogstaver. Det er faktisk hurtigere end at trykke, når man først har lært det Hvis spastisk lammede børn bruger en halv time til tre kvarter, hver dag i 20 uger foran computerskærmen, vil de få det markant bedre både fagligt, motorisk og socialt. Det er perspektiverne i opfindelsen Mitii (Move it to Improve it), lyder det fra professor i Idræt på Københavns Universitet, Jens Bo Nielsen. Ved hjælp af nerve impulser, dvs ved at tænke, kan man kommunikere med kørestolen og få den til at køre hvorhen man ønsker bare ved at tænke det. Såkaldt mindcontrolled wheelchair Exoskeleton: Sensorerne omkring hoften registrerer, når brugeren tager et skridt. Herefter foretages en række beregninger, og elektriske motorer flytter patientens ben længere end, han selv vil være i stand til - altså forlænger skridtet. På den måde får man pludselig tilført superkræfter til ens ben, som måske ikke længere helt er stærke nok til at holde en selvstændigt gående. Konstruktionen, experimental walking assist device, består basalt set af et par elektriske motorer, nogle sensorer og en bærbar computer spændt fast om livet og benene. Gratis dansk talegenkendere til bevægelseshæmmedes navigation på nettet. Den begrænsede talegenkender m. tilhørende brugerdokumentation kan frit downloades af bevægelseshæmmede fra og sætter brugeren i stand til at navigere på nettet vha. verbale kommandoer. indtal.dkhttp://www.hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=

19 konferencer, kurser, uddannelser etc. Robot festival Robodays 09 Samarbejde om velfærdsinnovation Innovationskonference HITmessen Boligkonferencen 2009 Velfærdsteknologi: Nye vækstmuligheder - gennem offentlig-privat innovation Laboratorium for velfærdsteknologi HEALTH & REHAB 2010: Danish Health Forum i 2011 Innovative ICT Solutions for Older Persons e-konferencer Undervisningsmateriale om robotteknologi: KEA RoboDays byder velkommen til en international festival for legende, lærende og interaktive robotter. Robotfestival i Odense september Emner om bl.a. teknologidreven innovation 8.september Omkring robotter og intelligente systemer i Danmark, 10. september. Odense. HITmessen er i sit udgangspunkt på omgangshøjde med den teknologiske udvikling, Spotlightet rammer innovative teknologiprojekter på årets messe september: arrangeret af hjælpemiddel Instituttet. På konferencen præsenteres resultaterne fra projektet Smart Home i Hammel, som drejer sig om velfærdsteknologi i hjemmet til voksne med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. Indlægget vil bl.a. sætte fokus på, hvordan forskellige velfærdsteknologiske løsninger i hjemmet kan medvirke til at opfylde servicelovens intentioner herunder hvilke målgrupper, som især vil kunne profitere af disse løsninger. 28 september. Seminaret afholdes som et samarbejde mellem Innovationcenter Copenhagen og VidenDanmark. Afholdes på Østerbro. 23. september Med henblik på at udfolde og matche behov og muligheder etablerer Servicestyrelsen og Hjælpemiddelinstitituttet nu et "projektlaboratorium", der skal medvirke til udvikling af nye samarbejdsprojekter på området til gensidig gavn for kommunernes opgaveløsning og virksomhedernes erhvervspotentiale. Nordens største messe for hjælpemidler og serviceydelser samt pleje og sygehusudstyr. Health & Rehab sætter fokus på fremtidens teknologi og på, hvordan vi udnytter teknologien, så ældre og handicappede bl.a. får større livskvalitet. Den maj 2010 Bella Center, København Ny social og sundhedsmesse i 2011 Der er både events, messe og masser af nye aktiviteter og tiltag på programmet, når Health & Rehab i samarbejde med MCH Messecenter Herning åbner dørene. Innovative ICT Solutions for Older Persons A New Understanding på hjælpemiddelstyrelsen hjemmeside: man skal være tilmeldt: Udbyder en uddannelse omkring velfærdsteknologi. Påbegyndelses ca forår. Københavns Erhvervsakademi (KEA) ønsker med dette projekt at afdække behovet for og kravet til en akademiuddannelse i anvendt velfærdsteknologi og udvikle udbudsmateriale til en sådan. Mere info. København Erhvervs akademi 18

20 Studietur til Japan Studieture generelt v/ Niels Mikkelsen Studieturen til Japan er den første i en række af arrangementer i MedicNet, hvor medlemmerne får mulighed for at se og opleve, hvordan andre i branchen udvikler og anvender robot- og automatiseringsteknologi til sundhedssektoren. Målet er at inspirere medlemmerne og give dem lejlighed til at skabe konkrete kontakter og samarbejde med det japanske robotmiljø, som er verdens førende på området, fortæller Christian Klit Johansen. Medio november. Carenet organisere studieture, hvor det indtil videre er blevet til ture til Japan(robotteknologi) og Skotland(Skotland er førende inden for sensorteknologi med særlig fokus på integrerede hjemmeplejesystemer) 19

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

>Oprettet i forbindelse med finansloven for 2008

>Oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 1 Hvad er ABT-fonden? >Oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 >3 mia. kr. i støtte fra 2009-2015 Baggrund: >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service gruppen

Læs mere

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Velfærdsteknologipolitik

Velfærdsteknologipolitik Velfærdsteknologipolitik I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes politik for anvendelsen af velfærdsteknologi. Politikken indeholder bl.a. en vision og en målgruppeafgrænsning for teknologianvendelsen.

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet Sikring af fremtidens velfærd Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk udvikling medfører øget efterspørgsel

Læs mere

Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i. Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense

Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i. Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense TRE EKSEMPLER PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI Teletolkning i sundhedsvæsenet:

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet Velfærdsteknologi 26. februar/rev. 28. februar 2012/js Tilbuddet er indenfor: Sundhed & Ældre Baggrundsoply s-ninger - Navn på tilbud / eller område som besvarelsen Angiv konkret velfærdsteknologisk tiltag

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi HVAD ER DET OG HVAD ER MENINGEN? Hvad er Velfærdsteknologi egentlig? BEGREBET ER FØRSTE GANG ANVENDT FORÅRET 2007 AF SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN.

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Design og innovation på Sygehus Lillebælt

Design og innovation på Sygehus Lillebælt Design og innovation på Sygehus Lillebælt Innovationsudvalget den 22. august 2013 Dorthe Crüger, lægelige direktør Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør Niels Nørgaard Pedersen, adm. sygehusdirektør

Læs mere

Formål med temadagen

Formål med temadagen Formål med temadagen Øget fokus på, hvorfor det er vigtigt at arbejde med innovation, Formidle et bredspektret billede af de mange innovationsaktiviteter, der allerede foregår på OUH Demonstrere eksempler

Læs mere

Velfærdsteknologi. Temamøde i ATV, Aalborg d. 27. oktober Jørgen Løkkegaard, teamleder Center for Robotteknologi

Velfærdsteknologi. Temamøde i ATV, Aalborg d. 27. oktober Jørgen Løkkegaard, teamleder Center for Robotteknologi Velfærdsteknologi udfordringer d & muligheder Temamøde i ATV, Aalborg d. 27. oktober Jørgen Løkkegaard, teamleder Center for Robotteknologi Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi 104 år, 40 centre.

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 København gearer op for velfærdsteknologien Velfærdsteknologi er midlet til to overordnede mål 1) Mere og bedre sundhed og

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

INITIATIV BAGGRUND DELTAGERE STATUS FINANSIERING

INITIATIV BAGGRUND DELTAGERE STATUS FINANSIERING PROJEKTOVERSIGT 05-2011 INITIATIV BAGGRUND DELTAGERE STATUS FINANSIERING Afprøvning af spiserobot Fysisk handicappede afprøver spiserobot, der er importeret fra Japan med henblik på at lette hverdagen

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

DET BORGERNÆRE HOSPITAL

DET BORGERNÆRE HOSPITAL DET BORGERNÆRE HOSPITAL SUNDHED.DK Nå Hr. Jensen nu skal du høre. Du behøver ikke at være bekymret. Du fejler ingenting alvorligt, men jeg kunne godt tænke mig at fortsætte behandlingen og eventuelt tage

Læs mere

Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012

Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012 Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012 Nr. Projektbeskrivelse (udfyldt i 2012) Videomøder 1. Videokonference ved psykiatri og misbrug, så nogle møder kan afholdes virtuelt. tværorganisatorisk, tværsektorielt

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20.

Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20. Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20. september 2011 Kunne du tænke dig denne gevinst? 5 % mere tid til direkte

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Baggrund: Det danske samfund er et samfund, hvor befolkningen bliver ældre, samtidig med at der opleves øgede krav om livskvalitet

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

TENDENSER I TEKNOLOGIUDVIKLINGEN

TENDENSER I TEKNOLOGIUDVIKLINGEN TENDENSER I TEKNOLOGIUDVIKLINGEN SELF-CARE & SELV-MONITORERING Patient empowerment Borgerne ønsker mere kontrol over deres eget liv og helbred Borgeren tager mere ansvar for egen sundhed Patienter og pårørende

Læs mere

Som tiden går Hjælpemidler som gør hverdagen lettere

Som tiden går Hjælpemidler som gør hverdagen lettere Som tiden går Hjælpemidler som gør hverdagen lettere At planlægge og have overblik over dagen... MEMOPlanner har vundet prisen som Årets Hjælpemidel 2009 på Health & Rehab messen! MEMOplanner er en digital

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Hvad vil vi med Velfærdsteknologi? Kasper Hallenborg Mærsk Instituttet, Syddansk Universitet

Hvad vil vi med Velfærdsteknologi? Kasper Hallenborg Mærsk Instituttet, Syddansk Universitet Hvad vil vi med Velfærdsteknologi? Kasper Hallenborg Mærsk Instituttet, Syddansk Universitet Hvad vil vi med velfærdsteknologi? Er det en digitaliseringsproces for pleje og omsorg? Handler det om manglende

Læs mere

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen Velfærdsteknologi Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014 Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Velfærdsteknologi? #1 Vi tager afsæt i borgerens behov, med fokus på øget selvhjulpenhed og livskvalitet.

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

IHC Plejebolig. Velfærdsteknologi, en hjælp i dagligdagen

IHC Plejebolig. Velfærdsteknologi, en hjælp i dagligdagen IHC Plejebolig Velfærdsteknologi, en hjælp i dagligdagen Hvad skal vi se på de næste 22 1/2 min? Præsenteres af: Jesper Plass Fakta og trends i handicap- og ældresegmentet LK IHC Plejebolig konceptet LK

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 1.1. Metode Side 3 2. Velfærdsteknologi Side 4 2.1. Robotstøvsugere Side 4 3. Bedre udnyttelse af ressourcerne Side

Læs mere

Tjek temperaturen på telemedicin

Tjek temperaturen på telemedicin Tjek temperaturen på telemedicin Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Den 23. april er CareNet vært ved en temadag om telemedicin på Teknologisk Institut 29. april 2015 2 Erfaringsopsamling

Læs mere

Resultater af enquete vedr. Innovation

Resultater af enquete vedr. Innovation Resultater af enquete vedr. Innovation 22 marts 15 april 2010 Hvordan? Vi udsendte en mail til alle 25.000 medarbejdere på hospitaler og i psykiatrien Der var over 2.500 kontakter til adressen Der indkom

Læs mere

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Poul Erik Kristensen, KL, center for social og sundhed Morten Thomsen, Konsulent for KL (Devoteam)

Læs mere

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger Offentlig-privat samarbejde om de nye sygehuse i Danmark 10. marts 2011 Jesper Stig Mølbæk Christensen Kommunikations løsninger TDC har de

Læs mere

Idékatalog. Idéer til at mindske nedslidning blandt medarbejdere

Idékatalog. Idéer til at mindske nedslidning blandt medarbejdere Idékatalog Idéer til at mindske nedslidning blandt medarbejdere Udviklet af medarbejdere i plejesektoren i Odsherred Kommune i foråret 2012 1 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi mindske fysisk

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Invitation. til den nytænkende kommune. Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service

Invitation. til den nytænkende kommune. Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service Forebyggende selvmonitorering styres af DELTA www.madebydelta.com Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service Tænker din kommune nyt inden for ældrepleje? Så har

Læs mere

status og fremtidens behov?

status og fremtidens behov? status og fremtidens behov? Agenda Visionen for velfærdsteknologi i Hvor er vi, og hvad har vi opnået? Borgere i eget hjem. Hvordan? De første skridt ind i fremtiden Gratis Tryghed, telebesøgsvenner og

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap Velfærdsteknologi Sundhed, Ældre og Handicap VELFÆRDSTEKNOLOGI I HJØRRING KOMMUNE I Hjørring Kommune vil vi i samarbejde mellem borgere og medarbejdere skabe rammerne for et godt liv for vores borgere.

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard

Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard Hvad er MedCom? Lars Hulbæk Forsvarende europamester i sundheds IT Tre produkter: 1. Projektgennemførelse (pilot, udrulning,

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet 2012/2013 Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet Strategi for velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune I Ikast-Brande Kommune har byrådet en vision for

Læs mere

Brugerdreven, medarbejderdreven og teknologidreven innovation på OUH

Brugerdreven, medarbejderdreven og teknologidreven innovation på OUH Chefkonsulent Mogens Theodorsen, Enhed for Strategi og Innovation Brugerdreven, medarbejderdreven og teknologidreven på OUH 1 Indhold 2 1 OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus 3 Odense Universitetshospital

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

ROBOCLUSTER. Na.onalt innova.onsnetværk og klyngeini.a.v, Vækst og innova.on gennem udvikling og udnyaelse af roboaeknologi. 26 November ROBOCLUSTER

ROBOCLUSTER. Na.onalt innova.onsnetværk og klyngeini.a.v, Vækst og innova.on gennem udvikling og udnyaelse af roboaeknologi. 26 November ROBOCLUSTER ROBOCLUSTER Na.onalt innova.onsnetværk og klyngeini.a.v, Vækst og innova.on gennem udvikling og udnyaelse af roboaeknologi 26 November Fakta om robo*er Der er mere end 3.600 industriroboaer i Danmark På

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Nationalt teletolkeprojekt: Møde med tolkeudbydere den 22. juni 2009

Nationalt teletolkeprojekt: Møde med tolkeudbydere den 22. juni 2009 Nationalt teletolkeprojekt: Møde med tolkeudbydere den 22. juni 2009 Dagsorden: 1) Velkomst og præsentationsrunde 2) Præsentation af teletolkeprojektet 3) Erfaringer fra Odense Universitetshospital 4)

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Troels Oliver Vilms Pedersen Center for Robotteknologi Innovatarium for Robot- og Velfærdsteknologi

TEKNOLOGISK INSTITUT. Troels Oliver Vilms Pedersen Center for Robotteknologi Innovatarium for Robot- og Velfærdsteknologi TEKNOLOGISK INSTITUT Troels Oliver Vilms Pedersen Center for Robotteknologi Innovatarium for Robot- og Velfærdsteknologi Program Kort intro Hvad er velfærdsteknologi/hvad er en robot Eksempler på teknologier

Læs mere

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren Albena Mihovska, Lektor og Neeli Prasad, Lektor Center for TeleInfrastruktur (CTIF) Aalborg Universitet {albena, np}@es.aau.dk Plejesektorens udfordringer-og

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

Velfærdsteknologiske løsninger i de 17 kommuner

Velfærdsteknologiske løsninger i de 17 kommuner Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Velfærdsteknologiske løsninger i de 17 kommuner = Implementeret = Projekt igang = Tilkendegivet

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT INDHOLD Forord s. 1-2 Hvad er FUT? s. 3-4 Borger- og medarbejderløsninger s. 5-6 Gevinster ved en fælles infrastruktur s. 7-8 Gevinster ved brugervenlige løsninger

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Alle disse tiltag skulle gerne medføre forbedring af kvaliteten af behandlingen til gavn for patienten og det kliniske personale.

Alle disse tiltag skulle gerne medføre forbedring af kvaliteten af behandlingen til gavn for patienten og det kliniske personale. Kap 5: Læringsaktivitet: Udvikling af professionsfaglighed Case-spil til sygeplejerskeuddannelsen Case 1: Manglende indberetninger På baggrund af nationalt fastsatte standarder og indikatorer, taster sundhedspersonalet

Læs mere

Kommunikation og kompetenceudvikling hvad har det med velfærdsteknologi og arbejdsmiljø at gøre?

Kommunikation og kompetenceudvikling hvad har det med velfærdsteknologi og arbejdsmiljø at gøre? Kommunikation og kompetenceudvikling hvad har det med velfærdsteknologi og arbejdsmiljø at gøre? 28. nov. 2013. Oplæg Carenet ved Chris Nørregaard, udviklingskonsulent Konteksten og Giraffen Med udgangspunkt

Læs mere

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDS Et sammenhængende system Sundhedsplatformen samler alle de funktioner, personalet bruger mest fx ved medicinering, dokumentation, stuegang, operationsbooking og bestilling af laboratorieprøver.

Læs mere

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk Hvad er MedCom? MedCom er et

Læs mere

Inkontinenspleje. kompetenceudvikling, produkter og effektivisering. SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup

Inkontinenspleje. kompetenceudvikling, produkter og effektivisering. SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup Inkontinenspleje kompetenceudvikling, produkter og effektivisering - i et samfundsperspektiv SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup mandag d. 8. november 2010 Linda Schumann Scheel, sygeplejerske, cand.pæd.

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Velfærdsteknologi på ældreområdet

Velfærdsteknologi på ældreområdet Velfærdsteknologi på ældreområdet Danske Ældreråds ældrepolitiske konference Tirsdag d.12.maj Hotel Nyborg Strand Rikke Sølvsten Sørensen Hvad er Velfærdsteknologi egentlig? Begrebet er første gang anvendt

Læs mere

3.1a Initiativbeskrivelse

3.1a Initiativbeskrivelse KL Social-, Børne- og Integrationsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet 3.1a Initiativbeskrivelse Hjælp til løft Målsætning Tunge løft, som fører til fysisk nedslidning af de ansatte,

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. BORGERINFORMATION Horsens på Forkant med sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune. I projektet er der både fokus på behandlingen af borgeren og på kommunikationen

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Teknologiområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidshorisont: Starttidspunkt og evt. sluttidspunkt? Status på handlingen Telemonitorering

Læs mere

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt

Læs mere

Telemedicin. - Behandling over afstand.

Telemedicin. - Behandling over afstand. Telemedicin - Behandling over afstand www.regionmidtjylland.dk Hvad er telemedicin? Grundlæggende handler telemedicin om to ting: at sundhedsydelser ved hjælp af teknologi kan overføres over afstande.

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Økonomi Patientinddragelse i fremtidens patientforløb

Økonomi Patientinddragelse i fremtidens patientforløb Økonomi Patientinddragelse i fremtidens patientforløb SydTalent 2016 Økonomi DRG taksterne er et middel til at registrere aktivitet på de enkelte afdelinger, men motiverer ikke umiddelbart til øget fokus

Læs mere