Klagenævnet for Udbud J.nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Mette Langborg, Preben Dahl, Lene Ravnholt) 5. februar 2015 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark (Kammeradvokaten v/advokat Jens Bødtcher-Hansen og advokat Christian Clausen)

2 2. Indholdsfortegnelse Indledning og parternes påstande... 3 Sagens nærmere omstændigheder... 8 Baggrund... 8 Udbudsbetingelserne... 8 Tildelingsbeslutningen...21 Ad påstand Særligt ad påstand 13 og Parternes anbringender Ad påstand Ad påstand Ad påstand Ad påstand Ad påstand Ad påstand Ad påstand Ad påstand Ad påstand Ad påstand Ad påstand Ad påstand Ad påstand Ad påstand Ad påstand Ad påstand 15 og Klagenævnet udtaler: Ad påstand Ad påstand Ad påstand Ad påstand Ad påstand Ad påstand Ad påstand Ad påstand Ad påstand Ad påstand Ad påstand Ad påstand Ad påstand Ad påstand 13 og Ad påstand Ad påstand Ad påstand 15 og Sagsomkostninger Herefter bestemmes:

3 3. Indledning og parternes påstande Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S af 31. marts 2014 udbød Region Syddanmark som offentligt udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) levering af ambulancetjeneste, præhospitale støtteenheder og liggende sygetransport i Region Syddanmark. Udbuddet var opdelt på 4 delaftaler (Fyn, Trekantsområdet, Sydvestjylland og Sønderjylland) med en varighed på 10 år. Tilbudsgiverne kunne afgive tilbud på en, flere eller alle delaftaler og herunder tilbyde forskellige kombinationsrabatter. Værdien anslås i udbudsbekendtgørelsen til 560 mio. kr. ekskl. moms. Ved ændringsbekendtgørelse blev kontraktværdien anslået til 5,6 mia. kr. ekskl. moms. Region Syddanmark modtog inden for tilbudsfristen tilbud fra følgende virksomheder: - Falck Danmark A/S ( Falck ) på alle fire delaftaler (Falck er Region Syddanmarks hidtidige leverandør af de udbudte ydelser) - BIOS Ambulance Services Danmark A/S ( BIOS ) på alle fire delaftaler - Konsortiet Responce A/S og Life Care One A/S ( Responce ) på delaftale 2 (Trekantsområdet) Ved elektronisk fremsendt brev af 25. august 2014 meddelte Region Syddanmark Falck at have besluttet at tildele kontrakterne på delaftale 1, 3 og 4 til BIOS og delaftale 2 til Responce. Meddelelsen indeholdt en redegørelse for Region Syddanmarks evaluering og var vedlagt vurderinger af Relative fordele og karakteristika ved de vindende tilbud vedrørende de 4 delaftaler samt den nærmere vurdering af Falcks tilbud i relation til underkriterierne kvalitet og leveringssikkerhed. Den 4. september 2014 indgav Falck klage til Klagenævnet for Udbud over Region Syddanmark. Falck fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet i medfør af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 12, stk. 2, skulle beslutte, at klagen skal have opsættende virkning. Den 26. september 2014

4 4. besluttede klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning, idet betingelsen om uopsættelighed ikke var opfyldt. Region Syddanmark har herefter indgået kontrakt med BIOS og Responce. Klagen har været behandlet på et møde den 8. januar Klagenævnets formand har i medfør af håndhævelseslovens 10, stk. 4, 2. pkt., besluttet, at sagen skal behandles af 2 formænd og 2 sagkyndige. Falck har endeligt nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at Region Syddanmark har handlet i strid med de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved at have foretaget en åbenbar urigtig bedømmelse af Falcks tilbud i forhold til opfyldelse af deldelunderkriterierne Børn i standardambulancer og Børn i liggende sygetransport. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at Region Syddanmark har handlet i strid med de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved at have foretaget en åbenbar urigtig bedømmelse af Falcks tilbud i forhold til opfyldelse af deldelunderkriteriet Akkreditering i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel eller tilsvarende. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at Region Syddanmark har handlet i strid med de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved at have foretaget en åbenbar urigtig bedømmelse af Falcks tilbud i forhold til opfyldelse af deldelunderkriteriet Accelerationsevne, bremseegenskaber og motorstørrelse. Påstand 4 Klagenævnet skal konstatere, at Region Syddanmark har handlet i strid med de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved at have foretaget en åbenbar urigtig bedømmelse af Falcks tilbud i forhold til opfyldelse af deldelunderkriterierne Fastholdelse og rekruttering af personale i forhold til kørsel med

5 5. akutlægebiler og akutbiler og Fastholdelse og rekruttering af personale i forhold til den liggende sygetransport. Påstand 5 Klagenævnet skal konstatere, at Region Syddanmark har handlet i strid med de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved at have foretaget en åbenbar urigtig bedømmelse af Falcks tilbud i forhold til opfyldelse af deldelunderkriteriet Ærø. Påstand 6 Klagenævnet skal konstatere, at Region Syddanmark har handlet i strid med de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved at have foretaget en åbenbar urigtig bedømmelse af Falcks tilbud i forhold til opfyldelse af deldelunderkriterierne på delaftalerne 1, 2, 3 og /2.3.1/3.3.1/ Mandskab og køretøjer inkl. materiel til den behandlingskrævende ambulancekørsel, 1.3.2/2.3.2/3.3.2/ Mandskab og køretøjer inkl. materiel til kørslen med akutlægebiler og akutbiler og 1.3.3/2.3.3/3.3.3/ Mandskab og køretøjer til den liggende sygetransport. Påstand 7 Klagenævnet skal konstatere, at Region Syddanmark har handlet i strid med de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved at have foretaget en åbenbar urigtig bedømmelse af Falcks tilbud i forhold til opfyldelse af deldelunderkriteriet på delaftalerne 1, 2, 3 og /2.3.7/3.3.7/ Alder og kilometerstand af køretøjer. Påstand 8 Klagenævnet skal konstatere, at Region Syddanmark har handlet i strid med de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved at have foretaget en åbenbar urigtig bedømmelse af Falcks tilbud i forhold til opfyldelse af deldelunderkriteriet på delaftalerne 1, 2, 3 og /2.3.8/3.3.8/ Etablering af baser. Påstand 9 Klagenævnet skal konstatere, at Region Syddanmark har handlet i strid med de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. ud-

6 6. budsdirektivets artikel 2, ved at have foretaget en åbenbar urigtig bedømmelse af Falcks tilbud i forhold til opfyldelse af deldelunderkriteriet på delaftalerne 1, 2, 3 og /2.3.9/3.3.9/ Vagtplanlægning og tilkaldemuligheder. Påstand 10 Klagenævnet skal konstatere, at Region Syddanmark har handlet i strid med de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved at have foretaget en åbenbar urigtig bedømmelse af Falcks tilbud i forhold til opfyldelse af deldelunderkriteriet på delaftalerne 1, 2, 3 og /2.3.10/3.3.10/ Personale til akutlægebiler og akutbiler. Påstand 11 Klagenævnet skal konstatere, at Region Syddanmark har handlet i strid med de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved at have foretaget en åbenbar urigtig bedømmelse af Falcks tilbud i forhold til opfyldelse af deldelunderkriteriet på delaftalerne 1, 2, 3 og /2.3.11/3.3.11/ Troværdig og detaljeret implementeringsplan. Påstand 12 Klagenævnet skal konstatere, at Region Syddanmark har handlet i strid med de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved at have foretaget en åbenbar urigtig bedømmelse af Falcks tilbud i forhold til opfyldelse af deldelunderkriterierne på delaftalerne 1, 2, 3 og Effektiv opgaveløsning i forhold til behandlingskrævende ambulancekørsel, Effektiv opgaveløsning i forhold til kørsel med akutlægebiler og akutbiler, Effektiv opgaveløsning i forhold til liggende sygetransport, Generelle beredskab, Beredskab ved større hændelser og katastrofer, Håndtering af reklamationer og klagesager, Rengøring af køretøjer,

7 Gældende retningslinier vedrørende aflevering og afhentning af patienter, Vedligeholdelse og kontrol af køretøjer og deres kørselsrelaterede udstyr og Vedligeholdelse og kontrol af behandlingsrelaterede udstyr og materiel i køretøjerne ved at have evalueret Falcks tilbud negativt på grund af manglende målfastsættelse, uagtet at det ikke var et bedømmelseskrav. Påstand 13 Klagenævnet skal konstatere, at Region Syddanmark har handlet i strid med de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved at have indhentet yderligere oplysninger om ordregivers identitet og nettoomsætningen for BIOS' og Responces referencer og ved ikke at have afvist disses tilbud som ukonditionsmæssige. Påstand 14 Klagenævnet skal konstatere, at Region Syddanmark har handlet i strid med de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved ikke af have afvist BIOS' tilbud som ukonditionsmæssigt, idet kundeattesten ikke opfylder udbudsbetingelsernes mindstekrav. Påstand 15 Klagenævnet skal annullere Region Syddanmarks beslutning om at tildele delaftale 1, 3 og 4 til BIOS. Påstand 16 Klagenævnet skal annullere Region Syddanmarks beslutning om at tildele delaftale 2 til Responce. Falck har taget forbehold om senere at nedlægge påstand om erstatning. Region Syddanmark har påstået, at klagen ikke tages til følge. Region Syddanmark har taget forbehold for senere at gøre gældende, at tilbuddet fra Falck ikke var konditionsmæssigt.

8 8. Sagens nærmere omstændigheder Baggrund Sagen drejer sig om Regions Syddanmarks udbud af ambulancetjeneste, præhospitale støtteenheder og liggende sygetransport. Region Syddanmark har oplyst følgende: Regionen valgte ved udbuddet en anden struktur end ved det udbud, som tidligere er foretaget i 2008 (og blev vundet af Falck). Blandt andet blev udbuddet geografisk opdelt i 4 delaftaler (Fyn, Trekantsområdet, Sydvestjylland og Sønderjylland), som tilbudsgiverne kunne afgive ét eller flere tilbud på og tilbyde forskellige kombinationsrabatter. Der blev desuden nu anvendt en såkaldt beredskabsmodel, hvor leverandøren ikke har ansvaret for bestemte responstider (i modsætning til den ved det tidligere udbud anvendte respons-model ). Leverandøren har derimod ansvaret for at levere det antal beredskaber, som ordregiveren bestemmer. Leverandøren påtager sig at levere inden for en bestemt mobiliseringstid, som er den tid, det tager leverandørens personale at påbegynde opgaven, fra et opkald er modtaget. Beredskabet, som leverandøren skal levere, består af baser, køretøjer/materiel og mandskab. Lægen på akutlægebilerne er ansat af regionen. Leverandøren skal levere alt det øvrige mandskab til bemanding af køretøjerne (ambulancebehandlere, ambulanceassistenter, paramedicinere, og lægeassistenter). Der skal leveres et vist basisberedskab. Region Syddanmark kan herudover ved at udnytte forskellige optioner justere antallet af beredskaber f.eks. for at forbedre responstiden. Der er i den forbindelse forskellige mindstekrav og konkurrenceparametre om løbende rapportering og ajourføring af oplysninger i forbindelse med opgavens udførelse, som skal give grundlag for at vurdere behovet for justering. I modsætning til tidligere driver Region Syddanmark nu selv vagtcentralen. Udbudsbetingelserne Det fremgår af udbudsbetingelserne blandt andet:

9 Betingelser for deltagelse (egnethedsvurdering) Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet (som anført i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2) fremsende de i pkt anførte oplysninger og dokumentationer. I det tilfælde, hvor tilbudsgiver ikke har fremsendt de af ordregiver krævede oplysninger og dokumentationer, forbeholder ordregiver sig dog ret til at indhente supplerende oplysninger og dokumentationer inden for de rammer, hvor dette er muligt i henhold til implementeringsbekendtgørelsens 12. [fodnote med nærmere henvisning] Tilbudsgivere, der ikke vedlægger tilbudet de i pkt anførte oplysninger og dokumentationer og hvor til implementeringsbekendtgørelsen ikke giver mulighed for at indhente de i pkt anførte oplysninger og dokumentationer, vil ikke komme i betragtning til den udbudte opgave. Det samme gælder, såfremt de afgivne oplysninger/dokumentationen viser, at tilbudsgiver ikke opfylder ordregivers mindstekrav for egnethed Økonomisk og finansiel kapacitet Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet fremsende følgende oplysninger/dokumentation vedrørende tilbudsgivers økonomiske og finansielle kapacitet: De seneste 2 års reviderede og godkendte regnskaber fra den juridiske enhed, som skal afgive tilbud eller anden lignende dokumentation, såfremt offentliggørelse af regnskaber ikke er lovpligtigt i det land, hvor den juridiske enhed er etableret. En tilbudsgiver, der ikke har eksisteret i 2 år, skal fremlægge tilgængelige reviderede og godkendte regnskaber (eller anden lignende tilgængelig dokumentation, såfremt offentliggørelse af regnskaber ikke er lovpligtige i det land, hvor den juridiske enhed er etableret). Oplysninger om nettoomsætning for de seneste tre regnskabsår på det præhospitale område forstået som ambulancedrift, drift af paramediciner- eller sygeplejerskebemandede akutbiler, drift af akutlægebiler, drift af akutlægehelikopter, drift af ambulancefly og/eller drift af andre præhospitale udrykningsenheder til akutte livstruende tilfælde. En tilbudsgiver, der ikke har eksisteret i 3 år skal oplyse den årlige nettoomsætning for de regnskabsår, hvor dette er muligt. Mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet: o Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår dokumenterer en årlig net-

10 10. toomsætning på minimum 15 mio. DKK (ekskl. moms) på det præhospitale område forstået som ambulancedrift, drift af paramediciner- eller sygeplejerskebemandede akutbiler, drift af akutlægehelikopter, drift af ambulancefly og/eller drift af andre præhospitale udrykningsenheder til akutte livstruende tilfælde. o Såfremt tilbudsgiver ønsker at deltage i konkurrencen om 2 delaftaler er det et mindstekrav, at tilbudsgiver i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår dokumenterer en årlig nettoomsætning på minimum 30 mio. DKK (ekskl. moms) på det præhospitale område forstået som ovenfor. o Såfremt tilbudsgiver ønsker at deltage i konkurrencen om 3 delaftaler er det et mindstekrav, at tilbudsgiver i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår dokumenterer en årlig nettoomsætning på minimum 50 mio. DKK (ekskl. moms) på det præhospitale område som ovenfor. o Såfremt tilbudsgiver ønsker at deltage i konkurrencen om 4 delaftaler er det et mindstekrav at tilbudsgiver i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår dokumenterer en årlig nettoomsætning på minimum 75 mio. DKK (ekskl. moms) på det præhospitale område forstået som ovenfor Såfremt tilbudsgivers dokumenterede samlede årlige nettoomsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår på det præhospitale område - forstået som ovenfor - ikke opfylder det økonomiske mindstekrav til at deltage i konkurrencen om alle de delaftaler, som tilbudsgiver har budt på, vil tilbudsgivers bud på de enkelte delaftaler fortsat blive evalueret forudsat at det økonomiske mindstekrav til en årlig nettoomsætning på minimum 15 mio. DKK (ekskl. moms) i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår er opfyldt. Såfremt tilbudsgivers dokumenterede årlige nettoomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår på det præhospitale område - forstået som ovenfor - ikke opfylder det økonomiske mindstekrav til at deltage i konkurrencen om alle de delaftaler, som tilbudsgiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på, vil ordregiver vælge at lade tilbudsgiver vinde den eller de delaftaler, der resulterer i den økonomisk mest fordelagtige løsning for ordregiver vurderet ud fra ordregivers samlede økonomi for de 4 delaftaler. Ovenstående oplysninger/dokumentation vedlægges tilbudet, jf. Udbudsbilag Teknisk kapacitet

11 11. Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet fremsende følgende oplysninger/dokumentation vedrørende tilbudsgivers tekniske kapacitet: Referencelister på det præhospitale område forstået som ambulancedrift, drift af paramediciner- eller sygeplejerskebemandede akutbiler, drift af akutlægebiler, drift af akutlægehelikopter, drift af ambulancefly og/eller drift af andre præhospitale udrykningsenheder til akutte livstruende tilfælde udført inden for de seneste tre år med beskrivelse af ydelserne (tilbudsgivers ydelser), angivelse af størrelsesorden (nettoomsætning pr. år), udførelsesperiode samt kunden (inkl. kontaktdata). Udfyldt(e) attest(er) for tilfredsstillende arbejde vedlægges for hver af referencerne, jf. udbudsbilag 4. Denne attest dokumenterer, om tilbudsgiveres tidligere kunde(r) har fundet arbejdet fra den pågældende tilbudsgiver udført på tilfredsstillende måde. Mindstekrav til teknisk kapacitet: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har erfaring med det præhospitale område, og at denne erfaring fremgår af den vedlagte referenceliste. o Der skal foreligge mindst én reference på en kontrakt med en minimumsvarighed på 4 år og en årlig værdi på minimum 15 mio. DKK (ekskl. moms) på det præhospitale område forstået som ambulancedrift, drift af paramediciner- eller sygeplejerskebemandede akutbiler, drift af akutlægebiler, drift af akutlægehelikopter, drift af ambulancefly og/eller drift af andre præhospitale udrykningsenheder til akutte livstruende tilfælde. Referencen skal være angivet i referencelisten ovenfor med beskrivelse af ydelserne (tilbudsgivers ydelser), angivelse af størrelsesorden (nettoomsætning pr. år), udførelsesperiode samt kunden (inkl. kontaktdata). o Der skal foreligge mindst én udfyldt attest for tilfredsstillende arbejde, hvor det bekræftes af en kunde at arbejdet har været udført tilfredsstillende i en kontrakt med en minimumsvarighed på 4 år og en årlig værdi på minimum 15 mio. DKK (ekskl. moms) på det præhospitale område forstået som ovenfor. Ovenstående oplysninger/dokumentation vedlægges tilbuddet, jf. Udbudsbilag Udbudets genstand og form Udbudet vedrører løbende udførelse af ambulancetjeneste, kørsel med præhospitale støtteenheder og liggende sygetransport i Region Syddanmark. Den konkrete kravspecifikation, krav til kvalitet og leve-

12 12. ringssikkerhed m.v. (den nærmere beskrivelse af opgaven) fremgår af kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 1. Leverancen udbydes i 4 geografiske optageområder (delaftaler), der formelt afgrænses af kommunegrænserne, som beskrevet i efterfølgende tabel. [tabel] Det forventede årlige ydelsesomfang pr. delaftale fremgår af kravspecifikationen og tilbudslisten, jf. Kontraktbilag 1, 2 og 3, mens de historiske ydelsesdata for leverancerne i de enkelte geografiske optageområder (delaftaler) fremgår af Kontraktbilag Afgivelse af deltilbud Det er muligt at afgive tilbud på ét eller flere geografiske områder (delaftaler), jf. Kontraktbilag 1. Der kan ikke afgives tilbud på dele af de nævnte geografiske områder. Der skal derimod afgives tilbud på alle ydelser inden for det/de geografiske område(r), som tilbudsgiver afgiver tilbud på Aftalernes karakter Der agtes indgået aftale (dvs. delaftale) med én leverandør pr. geografisk område. Samme leverandør kan tildeles én delaftale, flere delaftaler eller alle 4 delaftaler. De vilkår, som vil være gældende for leverancen, fremgår af Udkast til kontrakt Optioner Tilkøb og fravalg af beredskaber og tilhørende ydelser Udbudet omfatter optioner på tilkøb og fravalg af beredskaber under ambulancetjeneste, præhospitale støtteenheder og liggende sygetransport i kontraktperioden samt option på tilkøb af basebytning mellem 2 døgnberedskaber under ambulancetjeneste. Der skal i kontraktbilag 2 angives tilbudspriser på de enkelte optioner på tilkøb og fravalg af beredskaber under ambulancetjeneste, præhospitale støtteenheder og liggende sygetransport samt optionen på tilkøb af basebytning mellem 2 døgnberedskaber under ambulance-

13 13. tjeneste. Ambulancetjenesten - Optioner på tilkøb og fravalg af beredskaber i driftsperioden og basebytning mellem døgnberedskaber i driftsperioden: o Option på tilkøb af et beredskab i 12 måneder i driftsperioden varslet med 2 måneder o Option på tilkøb af et beredskab i 36 måneder i driftsperioden varslet med 2 måneder o Option på fravalg af et beredskab i 12 måneder i driftsperioden varslet med 4 måneder o Option på fravalg af et beredskab i 36 måneder i driftsperioden varslet med 4 måneder o Option på tilkøb af basebytning mellem 2 døgnberedskaber uden varsling, hvor de 2 døgnvagtsberedskabers ophold på anden base end egen base ikke giver opgavetid for de 2 døgnvagtsberedskaber o Option på tilkøb af standardambulanceberedskab inkl. udstyr og mandskab i midlertidige perioder på Ærø (Delaftale 1 Fyn) Præhospitale støtteenheder - Optioner på tilkøb og fravalg af beredskaber i driftsperioden: o Option på tilkøb af et beredskab i 12 måneder i driftsperioden varslet med 2 måneder o Option på tilkøb af et beredskab i 36 måneder i driftsperioden varslet med 2 måneder o Option på fravalg af et beredskab i 12 måneder i driftsperioden varslet med 4 måneder o Option på fravalg af et beredskab i 36 måneder i driftsperioden varslet med 4 måneder Liggende sygetransport - Optioner på tilkøb og fravalg af beredskaber i driftsperioden: o Option på tilkøb af et beredskab i 12 måneder i driftsperioden varslet med 2 måneder o Option på tilkøb af et beredskab i 36 måneder i driftsperioden varslet med 2 måneder o Option på fravalg af et beredskab i 12 måneder i driftsperioden varslet med 4 måneder o Option på fravalg af et beredskab i 36 måneder i driftsperioden varslet med 4 måneder Sandsynligheden for at ordregiver vil anvende de enkelte optioner i driftsperioden fremgår af Kontraktbilag 2. På basis af de angivne anvendelsessandsynligheder på de enkelte optioner beregnes en vægtet tilbudssum for optionerne i Kontraktbilag 2 som indgår i evalueringen

14 14. under økonomi jf. pkt nedenfor Tildelingskriterium Tildeling af kontrakter vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier: Underkriterier Vægtning Økonomi 50 % Kvalitet 25 % Leveringssikkerhed 25 % Tildelingsvurderingen foretages på den enkelte delaftale og den enkelte kombination af delaftaler for sig Økonomi Forstået som den totale tilbudssum pr. år på den enkelte delaftale eller den totale tilbudssum pr. år på den enkelte delaftale i kombination med andre delaftaler. Den totale tilbudssum pr. år på den enkelte delaftale beregnes på baggrund af besvarelserne i Kontraktbilag 2 og findes ved at summere følgende: Den totale tilbudssum pr. år på den enkelte delaftale i kombination med andre delaftaler beregnes på baggrund af besvarelserne i Kontraktbilag 2 og findes ved at summere følgende: Økonomi vil blive evalueret relativt i forhold til de øvrige tilbud. Tilbudet/Tilbudene med den laveste samlede tilbudssum pr. delaftale vil blive tildelt 5 point Kvalitet Underkriteriet Kvalitet vurderes - for hver delaftale på basis af tilbudsgivers redegørelse under de konkurrenceparametre (deldelunderkriterier) i Kontraktbilag 1, der vedrører kvalitet. Kvalitet vil således alene blive vurderet på baggrund af, hvad tilbudsgiver har angivet direkte i Kontraktbilag 1.

15 15. I prioriteret rækkefølge lægges der vægt på følgende 5 delunderkriterier under Underkriteriet Kvalitet med den nedenfor angivne vægtning: Delunderkriteriet Kvaliteten af leverandørens tilbudte generelle ydelser, der vægtes med 40 procent af underkriteriet Kvalitet, forstås som de tilbudte ydelsers efterlevelse/opfyldelse af de angivne konkurrenceparametre (deldelunderkriterier) for kvalitet under Konkurrenceparametre vedr. tilbudte ydelser generelt under pkt. 21 i Kontraktbilag 1. Delunderkriteriet Kvaliteten af det tilbudte personale, der vægtes med 25 procent af underkriteriet Kvalitet, forstås som de tilbudte personales efterlevelse/opfyldelse af de angivne konkurrenceparametre (deldelunderkriterier) for kvalitet under Konkurrenceparametre vedr. tilbudte personale under pkt. 25 i Kontraktbilag 1. Delunderkriteriet Kvaliteten af de tilbudte køretøjer og materiel, der vægtes med 25 procent af underkriteriet Kvalitet, forstås som de tilbudte køretøjer og materiels efterlevelse/opfyldelse af de angivne konkurrenceparametre (deldelunderkriterier) for kvalitet under Konkurrenceparametre vedr. tilbudte Køretøjer og materiel under pkt. 26 i Kontraktbilag 1. Delunderkriteriet Kvaliteten af leverandørens tilbudte specifikke ydelser, der vægtes med 8 procent af underkriteriet Kvalitet, forstås som de tilbudte ydelsers efterlevelse/opfyldelse af de angivne konkurrenceparametre (deldelunderkriterier) for kvalitet under Konkurrenceparametre vedr. tilbudte ambulanceydelser under pkt. 22, Konkurrenceparametre vedr. tilbudte præhospitale støtteenheder under pkt. 23 og Konkurrenceparametre vedr. tilbudte liggende sygetransport under pkt. 24 i Kontraktbilag 1. Delunderkriteriet Kvaliteten af den delaftalespecifikke ydelse, der vægtes med 2 procent af underkriteriet Kvalitet, forstås som den delaftalespecifikke ydelses efterlevelse/opfyldelse af de angivne delaftalespecifikke konkurrenceparametre (deldelunderkriterier) for kvalitet under de enkelte delaftaler i Kontraktbilag 1. Ordregiver vil foretage en sproglig evaluering for hver af de 5 delunderkriterier under Underkriteriet Kvalitet på basis af følgende vurderingsskala: Sproglig vurderingstrin Meget tilfredsstillende / opfylder alle konkurrencekrav Point 5

16 16. Mellem meget tilfredsstillende og mere end tilfredsstillende Mere end tilfredsstillende / opfylder næsten alle konkurrencekrav Mellem mere end tilfredsstillende og tilfredsstillende Tilfredsstillende / opfylder de fleste konkurrencekrav Mellem tilfredsstillende og mindre end tilfredsstillende Mindre end tilfredsstillende / opfylder nogle konkurrencekrav Mellem mindre end tilfredsstillende og meget utilfredsstillende Meget utilfredsstillende / opfylder kun ganske få eller en meget lille del af konkurrencekrav Mellem meget utilfredsstillende og konkurrencekravet er ikke opfyldt eller kan ikke vurderes Konkurrencekravet er ikke opfyldt eller kan ikke vurderes 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Under de enkelte delunderkriterier vil der være konkurrenceparametre (deldelunderkriterier) der tillægges særlig vægt i ordregivers evaluering. Konkurrenceparametre der i ordregivers sproglige evaluering tillægges særlig vægt vil i Kontraktbilag 1 være markeret med følgende: Der lægges særligt vægt på denne konkurrenceparameter. Jo flere konkurrenceparametre (deldelunderkriterier) under et specifikt delunderkriterium der kan efterleves/opfyldes, jo mere disse konkurrenceparametre efterleves/opfyldes og jo mere de efterlevede/opfyldte konkurrenceparametre vægter, des bedre vurdering på dette specifikke delunderkriterium alt andet lige. Hvert tilbud vil blive evalueret særskilt i forhold til dette underkriterium Leveringssikkerhed Underkriteriet Leveringssikkerhed vurderes - for hver delaftale - på basis af tilbudsgivers redegørelse under de konkurrenceparametre (deldelunderkriterier) i Kontraktbilag 1, der vedrører leveringssikkerhed. Leveringssikkerhed vil således alene blive vurderet på baggrund af, hvad tilbudsgiver har angivet direkte i Kontraktbilag 1. I prioriteret rækkefølge lægges der vægt på følgende 2 delunderkrite-

17 17. rier under Leveringssikkerhed med den nedenfor angivne vægtning: Delunderkriteriet Leveringssikkerhed af den tilbudte delaftalespecifikke ydelse, der vægtes med 85 procent af underkriteriet Leveringssikkerhed, forstås som den tilbudte ydelses efterlevelse/ opfyldelse af de angivne konkurrenceparametre (deldelunderkriterier) for Leveringssikkerhed under de enkelte delaftaler i Kontraktbilag 1. Delunderkriteriet Leveringssikkerhed af den tilbudte generelle ydelse, der vægtes med 15 procent af underkriteriet Leveringssikkerhed, forstås som den tilbudte ydelses efterlevelse/opfyldelse af de angivne konkurrenceparametre (deldelunderkriterier) under Konkurrenceparametre vedr. tilbudte ydelse under pkt. 27 og Konkurrenceparametre vedr. tilbudte køretøjer og materiel under pkt. 28 i Kontraktbilag 1. Ordregiver vil foretage en sproglig evaluering for hver af de 2 delunderkriterier under Underkriteriet Leveringssikkerhed på basis af vurderingsskalaen nævnt i pkt Under de enkelte delunderkriterier vil der være konkurrenceparametre (deldelunderkriterier) der tillægges særlig vægt i ordregivers evaluering. Konkurrenceparametre der i ordregivers sproglige evaluering tillægges særlig vægt vil i Kontraktbilag 1 være markeret med følgende: Der lægges særligt vægt på denne konkurrenceparameter. Jo flere konkurrenceparametre (deldelunderkriterier) under et specifikt delunderkriterium der kan efterleves/opfyldes, jo mere disse konkurrenceparametre efterleves/opfyldes og jo mere de efterlevede/opfyldte konkurrenceparametre vægter, des bedre vurdering på dette specifikke delunderkriterium alt andet lige. Hvert tilbud vil blive evalueret særskilt i forhold til dette underkriterium. 2. DISPOSITION FOR TILBUD 2.1 Vejledning og information om brug af Disposition for tilbud Disposition for tilbud er et værktøj, der skal lette tilbudsgiver i udarbejdelse af det materiale, som tilbudsgiver skal aflevere i forbindelse med tilbudsgivningen. Disposition for tilbud opregner punkt for punkt, hvad tilbudsgiver bør tage højde for, både formelt og indholdsmæssigt. Disposition for tilbud henviser til en række bilag, benævnt Udbudsbilag 1 til 5 samt Kontraktbilag 1, 2, 10, 16 og 17. Disse bilag er udar-

18 18. bejdet med henblik på at sikre en ligeværdig vurdering af de indkomne tilbud. Hvis alle tilbudsgivere følger samme tilbudsstruktur, bliver vurderingen af de indkomne tilbud lettere og mere gennemsigtig. Ordregiver ser gerne, at disposition for tilbud følges. Tilbudsgivere, der vælger ikke at følge disposition for tilbud, må selv påse, at deres tilbud indeholder de nødvendige oplysninger og dokumentation mv. Om tilbud, som afviger fra udbudsmaterialet, henvises til Udbudsbetingelsernes pkt Grundlag for udelukkelse af tilbudsgiver og pkt Alternative tilbud. 2.2 Generelle oplysninger Generelle oplysninger afgives ved at udfylde Udbudsbilag Betingelser for deltagelse (egnethedsvurdering) Erklæring på tro og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige og om udbudsdirektivets art. 45, stk. 1 og stk. 2, lit. a-c skal fremsendes. Det anbefales at tilbudsgiver til dette formål anvender Udbudsbilag 2. Som dokumentation for tilbudsgivers personlige forhold samt finansielle, økonomiske og tekniske kapacitet skal tilbudsgiver fremsende de i Udbudsbetingelsernes pkt. 1.10, anførte oplysninger/dokumentation, der anbefales vedlagt som beskrevet i Udbudsbilag 3. Attest(er) for tilfredsstillende udført arbejde for de angivne referencer i pkt. 3.1 skal vedlægges. Det anbefales at Udbudsbilag 4 anvendes til dette formål. Indeståelseserklæring vedr. brug af anden virksomheds økonomiske/finansielle kapacitet og/eller tekniske/faglige kapacitet skal vedlægges. Kontraktbilag 16 anbefales anvendt til dette formål. Erklæring om fælles hæftelse ved konsortium skal vedlægges. Kontraktbilag 17 anbefales anvendt til dette formål. Om lovgrundlaget for de udbudte ydelser står der i kravspecifikationens punkt 0.1.2: Væsentlig lovgivning for den behandlingskrævende ambulancekørsel omfatter følgende lovgivning (med senere ændringer): Bekendtgørelse nr af 9. december 2011 om planlægning af

19 19. sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v. (BEK 1150) Bekendtgørelse nr 202 af 09. marts 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (BEK 202) Bekendtgørelse nr 154 af 20. april 1977 om køretøjers indretning og udstyr m.v. (BEK 154) Bekendtgørelse nr 1662 af 27. december 2013 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven (BEK 1662) Bekendtgørelse nr 1222 af 7. december 2005 om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner (BEK 1222) Cirkulære nr. 67 af 9. april 1996 om ret til befordring eller befordringsgodtgørelse Beredskabsloven (Lovbekendtgørelsen nr 660 af 10. juni 2009) Sundhedsloven (Lov nr. 546 af 24.juni 2005) Væsentlig lovgivning for den liggende sygetransport omfatter følgende lovgivning (med senere ændringer): Sundhedsloven (Lov nr. 546 af 24.juni 2005) Bekendtgørelse nr. 37 af 12. januar 2007 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven Cirkulære nr. 67 af 9. april 1996 om ret til befordring eller befordringsgodtgørelse Lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om lov om taxikørsel (LBK 517) Bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006 om særlige krav til taxier m.v. (BEK 399) Nærmere oplysninger om de enkelte love og bekendtgørelser kan findes på Region Syddanmark havde anført en række mindstekrav i udbudsbetingelserne i form af: 1) Tværgående mindstekrav, der vedrørte alle tre ydelsestyper (ambulancetjeneste, præhospitale støtteenheder og liggende sygetransport) og alle fire delaftaler. 2) Ydelsesspecifikke mindstekrav til henholdsvis ambulancetjeneste, præhospitale støtteenheder og liggende sygetransport. 3) Delaftalespecifikke mindstekrav, der vedrørte bestemte delaftaler til henholdsvis delaftale 1 (Fyn), 2 (Trekantsområdet), 3 (Sydvestjylland), og 4 (Sønderjylland). Der var herudover fastsat krav, som var konkurrenceparametre, i form af:

20 20. 1) Tværgående konkurrenceparametre vedrørende underkriteriet kvalitet gældende for alle tre ydelsestyper og alle fire delaftaler. 2) Tværgående konkurrenceparametre vedrørende underkriteriet leveringssikkerhed gældende for alle tre ydelsestyper og alle fire delaftaler. 3) Delaftalespecifikke konkurrenceparametre vedrørende underkriteriet kvalitet vedrørende de enkelte delaftaler 1, 2, 3, og 4. 4) Delaftalespecifikke konkurrenceparametre vedrørende underkriteriet leveringssikkerhed vedrørende de enkelte delaftaler 1, 2, 3, og 4. De pågældende konkurrenceparametre fremgik af Kontraktbilag 1 Generel kravspecifikation/løsningsbeskrivelse for alle geografiske områder (delaftaler), for så vidt angik de konkrete tværgående og ydelsesspecifikke mindstekrav og tværgående konkurrenceparametre, og af Kontraktbilag 1 Specifik kravspecifikation/løsningsbeskrivelse (én for hver delaftale), for så vidt angik de konkrete delaftalespecifikke mindstekrav og konkurrenceparametre. Konkurrenceparametrene skulle besvares af tilbudsgiverne i et såkaldt redegørelsesdokument, der var baseret på Kontraktbilag 1 Generel kravspecifikation og Kontraktbilag 1 de specifikke kravspecifikationer for de enkelte delaftaler 1, 2, 3 og 4. I den indledende vejledning i redegørelsesdokumentet står der blandt andet: [t]ilbudsgiver anbefales at besvare hvert konkurrenceparameter så præcist, konkret, målbart, realistisk og/eller tidsfastsat som muligt i Kontraktbilag 1 Redegørelse for konkurrenceparametre. De enkelte konkurrenceparametre vil alene blive vurderet på baggrund af, hvad tilbudsgiver har angivet direkte i Kontraktbilag 1 Redegørelse for konkurrenceparametre. Påkrævet vedlagt dokumentation nævnt i Kontraktbilag 1 og Udbudsbilag 5 og anden vedlagt dokumentation fra tilbudsgiver for de enkelte konkurrenceparametre i Kontraktbilag 1 vil således ikke indgå i ordregivers vurdering af de enkelte konkurrenceparametre i Kontraktbilag 1. Påkrævet vedlagt dokumentation under Udbudsbilag 5 for de enkelte kvalitetskonkurrenceparametre i Kontraktbilag 1 og anden vedlagt do-

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 (Mette Langborg, Sidse Buch) 15. januar 2013 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Vejen Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Sagsnr. 14/7825 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af ambulancetjeneste, præhospitale støtteenheder og liggende sygetransport UDBUDSMATERIALE

Sagsnr. 14/7825 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af ambulancetjeneste, præhospitale støtteenheder og liggende sygetransport UDBUDSMATERIALE UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Ambulancetjeneste, præhospitale støtteenheder og liggende sygetransport i Sagsnr. 13/41623 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr.

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr. 14.05.2014 Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder Sagsnr. 14/1042 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 K E N D E L S E Kardex Danmark AB (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Region Syddanmark, (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 K E N D E L S E KEN Storkøkken A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S. (cand.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 K E N D E L S E Konsortiet Damm Cellular A/S og Pallas Informatik A/S (advokat Niels Christian Ellegaard,

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Aarhus) mod Skive

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Danmark-Vejle: Ambulancetjenester 2014/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Vejle: Ambulancetjenester 2014/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/11 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115094-2014:text:da:html Danmark-Vejle: Ambulancetjenester 2014/S 067-115094 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Offentliggørelses tidspunkt Afleveringstidpunktet Spørgsmål

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 K E N D E L S E Mathis Værft A/S (advokat Emil Sepstrup Reventlow, København) mod Forsvarsministeriets Materiel- og

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 K E N D E L S E HSS Engineering ApS med konsortium (advokat Henrik Holtse, Aarhus) mod Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas A/S (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 180-326441 Indkøb, montering og installation af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Informationsmøde for udbud af brystimplantater www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse, Region Midtjylland Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021188 (Katja Høegh, Kaj Kjærsgaard, Trine Heidemann Gaarde) 16. juli 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021188 (Katja Høegh, Kaj Kjærsgaard, Trine Heidemann Gaarde) 16. juli 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021188 (Katja Høegh, Kaj Kjærsgaard, Trine Heidemann Gaarde) 16. juli 2010 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Retten i

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Jens Fejø og Michael Jacobsen) 3. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Jens Fejø og Michael Jacobsen) 3. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018573 (Niels Feilberg Jørgensen, Jens Fejø og Michael Jacobsen) 3. april 2009 K E N D E L S E Smith & Nephew A/S (advokat Morten Færch, Århus) mod Region Nordjylland

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere