Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet."

Transkript

1 Arbejdstidsspillet

2 Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få færre akut-opkald i fremtiden. 2) Taler med din TR/SR om at få taget problemet op på et MEDudvalgsmøde. 3) Ingenting det er en del af jobbet, som familien må acceptere. Kort 4

3 Du vil gerne gå til en holdsport, men de skiftende arbejdstider gør det umuligt at følge træningen og komme til kampe. 1) Snakker med din leder om at få et særligt vagtskema, hvor der tages specielt hensyn til dig. 2) Starter en generel snak om tilrettelæggelsen af arbejdstid på dit arbejde. 3) Dropper holdsporten og køber kort til et fitnesscenter. Kort 5

4 Hvis du skal udføre dit job, så du selv synes, det er i orden, har du meget travlt hver dag. Du føler ofte, at du svigter, hvis du skal holde dine pauser. 1) Springer pauserne over og tager en sandwich eller en kop kaffe på vej mellem to opgaver. 2) Holder fast i pauserne og lader brugerne vente. 3) Taler med din leder om at få bedre sammenhæng i dagen. Kort 7

5 Du har svært ved at få din arbejdstid og fritid til at balancere og føler, at det slider på dig. Du kan se, at nogle kolleger stortrives med den måde, vagterne ligger på, mens andre har det som dig. 1) Taler med dine kolleger om at give plads til jeres forskellige behov i vagtplanlægningen. 2) Taler med din leder eller TR/SR om at få en særlig ordning, der er mindre belastende for dig. 3) Fortsætter uændret, men overvejer at søge væk. Kort 8

6 Du har problemer i dit parforhold. Din partner viser dig en undersøgelse, der viser, at skilsmisseprocenten er høj for folk med arbejdstider som dine. 1) Tænker, at den undersøgelse ikke angår dig og fortsætter uændret. 2) Søger nyt arbejde med faste arbejdstider. 3) Beslutter, at du vil holde lidt mere fri sammen med din partner. Kort 9

7 Dit barn er sløjt. De fleste af dine kollegaer den dag er unge og uerfarne de får en hård dag, hvis du bliver hjemme hos dit barn. Din leder er syg. 1) Afleverer dit barn i institution, så du ikke svigter kollegerne. 2) Ringer til din gode kollega og lader din afgørelse afhænge af, hvad hun siger til, at du evt. bliver hjemme. 3) Bliver hjemme hos dit barn. Kort 10

8 Du ved godt, det slider på helbredet med 12 timers vagter, men du er glad for kun at arbejde hver 3. weekend. 1) Tager en snak med din leder om at få kortere vagter, selvom det betyder flere weekendvagter. 2) Finder et arbejde uden weekendvagter. 3) Vælger at fortsætte med de lange vagter velvidende, at det kan skade helbredet på lang sigt. Kort 11

9 Du oplever, at hver morgen er et kapløb med uret. Du skal ofte styrte ud af døren og aflevere børnene, som de første i institutionen. 1) Tvinger din mand på andre arbejdstider, så han kan aflevere. 2) Du tager en snak med din leder om muligheden for at møde lidt senere, så morgenen kan blive bedre for alle. 3) Du kommer til den erkendelse, at det er alle forældres lod og fortsætter kapløbet. Kort 12

10 Du har i lang tid kun haft dagvagter. Du savner den selvstændighed og faglige udvikling, som aftenarbejde tidligere har givet dig. 1) Går til din leder og beder om flere aftenvagter. 2) Beder din leder give dig mere ansvar i arbejdet. 3) Du begynder selv at tilrettelægge dit arbejde uden din leder. Kort 1

11 Der er meget sygdom på din arbejdsplads. Især er der mange, som melder sig syge op til weekenderne. 1) Ingenting. Det er ledelsens problem. De må tage fat i sygeproblematikken. 2) Skælder ud på kollegaerne. Det kan ikke være rigtigt, at de altid er syge i weekenden. 3) Foreslår din TR/SR, at I indfører modellen, så I kan hvile ordentligt ud mellem vagterne. Kort 1

12 Du har haft rigtigt mange skæve vagter den seneste tid, og flere venter forude. Men du er ved at være kørt træt. 1) Snakker med din leder om at få fast dagarbejde i en periode. 2) Melder dig syg for at undgå at gå helt ned med flaget. 3) Holder ud og håber, at trætheden går over. Kort 1

13 Du har i mange år været i fast aftenvagt på din arbejdsplads. Det passer dig godt, og du kan lide aftenrytmen. Nu har MED-udvalget besluttet, at alle skal arbejde skift på dag og aften eller dag og nat. 1) Siger op. Du kan altid få aftenarbejde et andet sted eller få job i et vikarbureau. 2) Går til din tillidsrepræsentant for at få ændret beslutningen, så det bliver frivilligt. 3) Beslutter dig for at give den nye arbejdstid en chance, selvom du frygter, at det høje tempo i dagvagten vil være for hårdt. Kort 1

14 Kender du mig? Deltagere: 2 Regler: Spillet går ud på at gætte, hvilket af tre mulige svar, som ens kollega vil give på et bestemt dilemma. Spillet udspiller sig som et samarbejde, hvor opgaven hele tiden er at have flere rigtige end forkerte svar. Spillet: To kolleger skiftes til at trække et kort ud af bunken med balancekort. Spørgeren læser kortet for sig selv og laver derefter en note på et stykke papir med det svar, som hun tror, kollegaen vil give. Alt dette foregår skjult. Derefter læses kortet højt både dilemma og svarmuligheder. Hvis der er match mellem spørgeren og svarerens gæt tildeles et point. Spørger og svarer begrunder svarene overfor hinanden før rollerne byttes. De første to dilemmaer er gratis. Point-regnskabet tæller altså først efter det tredje dilemma. Spillet fortsætter, indtil man når et aftalt antal kort igennem. (og man har vundet i fællesskab)... eller når man pludselig har flere forkerte end rigtige svar (og man har tabt til spillet).

15 Kulturen hos os Deltagere: 3-8 Regler: Spillet er et kultur og netværks-spil, hvor det drejer sig om at aflæse den generelle holdning på arbejdspladsen. Spillet: Der udnævnes en spilleder, der håndterer bunken med balancekort. Spillederen læser et kort op samt de tre svarmuligheder. Herefter skriver samtlige spillere den svarmulighed ned på et stykke papir, som hver enkelt mener, er det svar, som hovedparten af kollegerne vil svare. Man skal altså ikke svare efter personlig preference men istedet forsøge at gengive arbejdsstedets / kollegernes generelle holdning til dilemmaet. De mange sedler afsløres samtidigt og spillederen noterer fordelingen af svar. Er der stor entydighed i svarene eller er der stor spredning? På baggrund af det individuelle svar, giver hver enkelt spiller en kortfattet begrundelse for sit svar. Spillederen samler op, hvorefter der er fem minutters diskussion af dilemmaet.

16 Debat-spillet Deltagere: 4-20 Regler: Ballancekortene bruges som diskussionsoplæg. På et personalemøde trækkes tilfældige kort ud af balancekortsbunken. Dilemmaerne og de angivne svarmuligheder bruges som afsæt for en diskussion i personalegruppen. De nødvendige rammer for diskussionen opsættes inden spillet går igang. Spillet: Der udnævnes en debatleder, der håndterer bunken med balancekort. Debatlederen trækker et tilfældigt kort. Hun læser kortets dilemma samt de tre svarmuligheder højt. Der afsættes fem minutter til diskussion af dilemmaet og svarmulighederne i relation til arbejdspladsen. Det er debatlederens ansvar at holde diskussionen i luften, at være ordstyrer og at stille uddybende spørgsmål. Når de fem minutter er gået, får kollegaen til højre tildelt rollen som debatleder.

17 Skriv dit eget dilemma her: 1) 2) 3)

18 Du har haft jævnlige nattevagter i nogle år. Nu er du blevet gravid og læser, at der kan være forskellige risici for gravide, der har natarbejde. 1) Prøver at passe på dig selv, så godt du kan under omstændighederne. 2) Går til din leder og TR/SR og foreslår en fleksibel vagtplanlægning, der tager hensyn til gravide. 3) Undersøger om der er en politik for natarbejde og gravide på din arbejdsplads. Kort 13

19 Du arbejder på nattevagt og føler dig uden for det faglige og sociale fællesskab på din arbejdsplads. Din leder arbejder aldrig om natten og har ikke forståelse for problemet. 1) Beslutter dig for at bruge mindst mulig energi på dit arbejde og får dig en hobby, du kan bruge tiden om natten på. 2) Inviterer din leder til at bruge en nat på arbejde med dig, så hun får indblik i nattevagternes vilkår. 3) Går til din TR/SR for at få hende til at tage det op som et fælles anliggende. Kort 14

20 Det er svært at få folk til at tage nattevagterne på dit arbejde, og du er heller ikke selv glad for dem. 1) Ingenting det er ledelsens problem. 2) Går til din leder med forslag om frugtordning, powernap og andre forbedrede fysiske forhold for nattevagterne. 3) Foreslår dine kolleger, TR/SR og leder, at I finder andre måder at organisere og fordele arbejdet om natten på. Kort 15

21 På din arbejdsplads arbejder nattevagterne 7 nætter i træk, hvorefter de har 7 fridage. Det er efterhånden hårdt for dit helbred. 1) Går til din leder og foreslår at I ændrer på vagtplanlægningen, så I kun arbejder 4 nætter i træk. 2) Snakker med din TR/SR om du har ret til at blive flyttet til dagarbejde. 3) Affinder dig med situationen, men begynder at se dig om efter et andet job. Kort 16

22 På din arbejdsplads er der en dårlig kemi mellem nattevagterne og dagvagterne det er derfor svært at få nogen til at dække vagter på tværs. Der er problemer med at få vagtplanen til at gå op, og I frygter, at ledelsen vil tvinge en ordning igennem. 1) Passer dit arbejde og håber, at du klarer frisag. 2) Taler med ledelsen og TR/SR om at arrangere et fælles seminar, hvor I kan lære hinanden at kende. 3) Siger ja til en masse vagter på det andet hold for på den måde at virke som foregangsperson for de andre. Kort 17

23 På din arbejdsplads er det ofte nødvendigt at indkalde folk til ekstra weekend- og nattevagter. Det har betydet et meget stort sygefravær blandt de, som tager ekstra vagter. 1) Taler med din TR/SR om at lave et oplæg til medarbejderne om vigtigheden af at kunne sige fra, hvis man ikke kan klare en ekstra vagt. 2) Går til din ledelse og kræver at de gør noget ved sygefraværet blandt weekendvagterne. 3) Gør hvad du kan for selv at undslå dig de ekstra vagter. Kort 18

24 Nogle af dine kolleger er glade for kun at have nattevagter. Nu vil ledelsen have, at ingen kun må arbejde om natten, hvilket betyder, at I andre skal have flere nattevagter. 1) Accepterer de ekstra vagter du skal have ud fra et overordnet sundhedsperspektiv. 2) Går til TR/SR og lederen for at få det, som det var tidligere. 3) Stiller forslag om indførelse af fleksible vagtplaner, så der kan findes andre måder at gøre det på. Kort 19

25 Du har arbejdet på fast nattevagt i 15 år, trives med det og har indrettet dit liv på det. Du har netop deltaget i en helbredsundersøgelse og fået konstateret, at du er ved at udvikle sukkersyge. Lægen fraråder dig at arbejde om natten. 1) Går til din leder og beder om at få ændret dine arbejdstider. 2) Tænker, at hvis du ellers lever sundt, går det nok og fortsætter med dit arbejde. 3) Overvejer at skifte til et helt andet arbejde, da du synes, arbejdet om dagen er for hårdt. Kort 20

26 Du arbejder alene om natten og er efter et sammenstød med en beboer begyndt at føle dig utryg på nattevagten. 1) Hører din leder om du kan flyttes til en anden afdeling. 2) Går til din leder og beder, om I kan være to om natten i en periode. 3) Foreslår på et personalemøde at I diskuterer problemerne igennem - både årsager og virkninger. Kort 21

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007 Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance Balance hvorfor og hvordan? Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på har stor betydning

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Inspiration til afsnitslederen og arbejdsmiljøgruppen Indledning Der findes en del materiale om, hvordan den enkelte medarbejder kan spise sundt, motionere og få gode sovevaner

Læs mere

arbejdstid og arbejdsmiljø

arbejdstid og arbejdsmiljø temahæfte arbejdstid og arbejdsmiljø viden, inspiration og gode råd Indhold Vagtplanen er en del af vores arbejdsmiljø side 3 Fysiske påvirkninger 4 Psykiske og sociale påvirkninger 6 14 anbefalinger til

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 1 FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse LÆS OM Nu kan beboerne også få bad i weekenden Lange vagter fordel

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere