EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark"

Transkript

1 EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1

2 To regioner i samarbejde 17 hospitaler 54 institutioner 2.5 millioner indbyggere ansatte samtidige brugere 2

3 Hvorfor en fælles Sundhedsplatform? Forbedre behandlingsforløb for patienter med tværregionale behandlingsforløb. Løfte det tværregionale samarbejde. Fælles standardisering af klinisk indhold og arbejdsgange Fælles struktur for gennemførelsen og implementering Forbedrede vilkår i relation til medarbejdernes mobilitet Større købekraft og dermed forbedret pris og kvalitet af løsning.

4 Hvad vil vi opnå? Samling af patientens data på tværs af det samlede patientforløb, så alle informationer kan tilgås i en og samme løsning Kvalitetsunderstøttelse, hvor klinikeren understøttes i at foretage den rette dokumentation, og løbende informeres om kvalitetsudvikling af egen praksis Procesunderstøttelse af det kliniske arbejde i form af avanceret beslutningsstøtte og workflows - for eksempel ved sammenstilling af medicinerings- og laboratoriedata Sundhedsplatformen bliver baseret på standardiseret og harmoniseret sundhedsfagligt indhold, der er i overensstemmelse med gældende vejledninger og instrukser 4

5 Hvad vil vi opnå? Data, der registreres og opsamles i Sundhedsplatformen, sammenstilles til information i relevante kliniske overblik, der hjælper klinikkerne med at diagnosticere og identificere sammenhænge i symptomer Løsningen skal sikre, at det ikke er nødvendigt at dobbeltregistrere data Bedre understøttelse af det samlede patientforløb - også på tværs af sektorer Løsningen skal give mulighed for at inddrage patienten i egen behandling (patient empowerment), herunder adgang for patienten til nødvendige informationer og monitorering af egen behandling 5

6 Status i dag HIMSS 6

7 Effekter og gevinster Forbedringer i behandlingskontinuitet og patientsikkerhed Standardisering af den kliniske dokumentation Samling af patientens informationer i en løsning Bedre overblik og adgang til opdaterede informationer Beslutnings- og processtøtte Struktureret opsamling af information Effektivisering af kliniske processer og arbejdsgange Øget standardisering Løsningen skal understøtte brug af evidensbaseret viden Klinisk og administrativ ledelsesinformation Samlet forløbsplanlægning skal understøttes Patient- og medarbejdertilfredshed Bedre overblik Mindre dobbeltarbejde i form af eliminering af dobbeltindtastning Øget driftsstabilitet Patient empowerment i form af mulighed for større medvirken for patienterne i deres eget sygdomsforløb

8 Overordnede principper for anskaffelse af Sundhedsplatformen Et standardprodukt der har dokumenteret anvendelighed i kliniske organisationer af regional størrelse Ikke et it-udviklingsprojekt Men fleksibel i forhold opsætning der sikrer begge regionernes behov Og som understøtter det samlede patientforløb på tværs af hospitaler og sektorer

9 9

10 Overordnet tidsplan Anskaffelse Tilpasning Implementering i 2 regioner Kontraktunderskrift Den 20. december Pilot på ét hospital i Region Hovedsteden. Udrulning i Region Hovedstaden fra Implementering i Region. Sjælland.

11 Vejledninger Instrukser Politikker Antal af Titel RegH (VIP) Region Hovedstaden 253 Rigshospitalet 6320 Bornholms Hospital 1099 Herlev Hospital 4296 Hvidovre Hospital 2701 Amager Hospital 1140 Bispebjerg Hospital 3220 Frederiksberg Hospital 899 Nordsjællands Hospital 2888 Glostrup Hospital 2683 Gentofte Hospital 2275 Akutberedskabet- Præhospital 159 Region Hovedstadens Apotek 935 Region Hovedstadens Psykiatri 1270 Antal af Titel RegSJ (D4) Region Sjælland 604 Holbæk Sygehus 3908 Roskilde Sygehus 5001 Køge Sygehus 2324 Næstved Sygehus 3659 Nykøbing Falster Sygehus 1940 Slagelse Sygehus 2334 Ringsted Sygehus 556 Nykøbing Sjælland 359 Filadelfia 582 Præhospital 304 Region Sjælland Psykiatri

12 Rationaler For standardisering For ikke at standardisere Faglige fx evidens, kvalitetsovervågning, patientsikkerhedsaspekter fx manglende éntydig evidens, forskelle i befolkningsunderlag Politiske fx ligestilling fx hensyntagen til patientens og/eller behandlerens autonomi Økonomiske Tekniske fx billigst mulige, effektive behandling, rationaliseringsgevinster fx mulighed for automatisk (it-understøttet) behandling af information (databehandling, fx beslutningsstøtte) fx forskellige prioriteringer mellem (fx næsten ligeværdige) behandlingsformer fx forskellige ressourcer eller kompetencer til rådighed 12

13 Standardisering af resultater danner grundlag for Dokumentationsstøtte, fx i form af defaultværdier og sikring af udfyldelse af obligatoriske felter, fx oplysninger om varighed og mulige udløsende årsager Automatisk indberetning af dokumenterede resultater, fx til diabetesdatabase 13

14 Standardisering aktiviteter og diagnostiske kriterier kunne danne grundlag for Aktivt diagnostisk forslag om diabetisk ketoacidose Aktivt forslag og understøttelse af ordination/rekvisition af undersøgelses- og behandlingsplan, herunder ordination af laboratorieanalyser, insulinbehandling og væsketerapi Opgaver til sygeplejerske vedr. ketoacidoseregime Notifikation af vagthavende læge ved kritisk standardbicarbonat og besked om, at behandling med bicarbonat kan overvejes. 14

15 Standardisering hoved aktivitet i hele 2014 Mobilisering af program Uddannelse Standardisering af processer Regional opsætning Lokal opsætning Q1 Q2 Q3 Q4

16 Fokus for gevinstberegning Fokus for gevinstberegning Gevinster er struktureret i 8 områder hvor af to er i fokus for gevinstberegninger Bedre patienttilfredshed Øget patienttilfredshed som følge af bedre forløb og behandling samt mindre ventetid Indirekte gevinster Øget medarbejder-tilfredshed sfa mere tid til patienter og mindre tid på administration Bedre medarbejdertilfredshed Bedre ledelsesmæssig beslutningsstøtte Bedre information til at understøtte ledelsesbeslutninger Yderligere potentiale ved strukturelle ændring, fx. service centre Muliggjorte strukturelle forbedringer It-Sundhedsplatformen Øgede indtægter Øget indtægt gennem mere ensartet afregning af hospitalsydelser Andre gevinster Øget kvalitet i behandling og forløb som følge af fx. bedre patienthistorik, workflow og deling af bedste praksis Bedre patientforløb og behandling Mere effektiv og stabil it-drift og vedligehold Mere effektive processer og arbejdsgange Øget produktivitet via større automatisering samt strømligning af administrative og kliniske processer Lavere omkostninger til it drift og vedligehold pga. nyere og færre systemer samt mere stabil drift Direkte gevinster 16 Note: Kilde: Detaljeret i bilag Business case spor; Standardiserings spor

17 UNDER VALIDERING Hver gevinst er understøttet af et eller flere funktionalitetsområder i It-Sundhedsplatformen It-funktionalitetsområde Dokumentation /klinisk indhold Medicinering Diagnostiske overvejelser Oversigter/rapporter (kliniske) Forskning Klinisk funktionalitet Forretningsændring Forretningsændrin Fuld patienthistorik g Nemmere adgang til klinisk praksis Bedre klinisk beslutningsstøtte Mere systematiske behandlingsrutiner Forretningsændrin Hurtigere journalfremskaffelse g Mere standardiserede kliniske processer og arbejdsgange Hurtigere dokumentation Gevinstområde Bedre behandling Mere effektive kliniske processer Gevinstelement Færre liggedage/genindlæggelser Færre parakliniske undersøgelser Færre ambulante besøg pr. forløb* Færre medicineringsfejl** Mere effektiv diagnose og behandling Mere effektiv forskning og uddannelse Tværgående processer Tværsektorielt samarbejde Henvisning Start/slut patientforløb Planlægning Booking Patientadministration og planlægningsfunktionalitet Mere Forretningsændrin sammenhængende og kortere forløb g Forbedrede alternative forløb (fx konsultation i hjemmet) Hurtigere Forretningsændrin planlægning via standardplaner g Mindre dobbeltindtastning Automatiserede processser fx. epikrise Bedre patientforløb Mere effektiv patientadm. og klinisk planlægning Færre liggedage/genindlæggelser Færre parakliniske undersøgelser Færre ambulante besøg pr. forløb* Mere effektivt start/slut patientforløb Mere effektiv klinisk planlægning Oversigter/rapporter (administrative) Afregning & betaling Breve & anden korrespondance Administrationsfunktionalitet Forretningsændrin Automatiserede processer fx booking g og indberetning til registre Mindre dobbeltindtastning Bedre vagtplanlægning Mere effektiv administration og ressourceudnyttelse Mere effektiv administration Bedre ressourceudnyttelse 17 * Inkl. kronikerforløb ** UTH

18 Spørgsmål 18

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

i den grønne og innovative metropol

i den grønne og innovative metropol Budget 2014 Region Hovedstaden Fremtidens sundhedsvæsen i den grønne og innovative metropol Bredt forlig om budget 2014 for Region Hovedstaden Indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg vedrørende arkivering og visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr i Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden Budget 2015 Region Hovedstaden VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015 AFTALEN ER INDGÅET AF SOCIALDEMOKRATERNE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Læs mere

Patientrettet forebyggelse

Patientrettet forebyggelse Grete Brorholt og Marie Brandhøj Wiuff Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region Sjælland 1 Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 2 - Side -1 af 3 Byrådssekretariat

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere