FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen"

Transkript

1 s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr bank tlf fax

2 1 Indledning s ungdomsundersøgelse 2011 bygger på i alt besvarelser fra unge medlemmer mellem 18 og 34 år indsamlet via Internettet. Denne særanalyse sætter særligt fokus på resultaterne for Ergoterapeutforeningen. gennemførte en tilsvarende undersøgelse i 2007, hvor Ergoterapeutforeningens unge medlemmer blev analyseret særskilt. I det følgende vil tallene fra 2007, i det omfang, som det er muligt blive draget ind for at se, hvordan Ergoterapeutforeningens medlemmer svarer i 2011 i forhold til Inden undersøgelsens start modtog 2067 af Ergoterapeutforeningen unge medlemmer mellem 18 og 34 år en mail med opfordring til at deltage i undersøgelsen. I alt har 745 medlemmer besvaret, hvilket betyder, at der er opnået en svarprocent på omkring 36 pct. - en svarprocent der ligger noget over den gennemsnitlige svarprocent for hele undersøgelsen på 25pct.. I 2007 var det samtlige af i alt unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen, der modtog et brev med opfordring til at deltage, i alt 460 medlemmer besvarede, hvilket svarede til en svarprocent på 30 pct. Svarprocenten er noget under i 2007, men der indgår flere medlemmer i undersøgelsen i Denne særanalyse tager udgangspunkt i de 745 besvarelser fra de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen.

3 2 Hvem har deltaget af Ergoterapeutforeningens unge medlemmer? 93 pct. af de unge deltagere i undersøgelsen fra Ergoterapeutforeningen er kvinder, mens kun 7 pct. er mænd, hvilket betyder, at kvinderne er overrepræsenterede blandt Ergoterapeutforeningen medlemmer i forhold til det gennemsnitlige antal kvinder i undersøgelsen, som er på 70 pct. I 2007 var der 96 pct. kvinder og4 pct. mænd blandt de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen. Som for hele lever omkring 3 ud af 4 af de unge Ergoterapeutforeningens medlemmer i et fast parforhold eller er gift, 38 pct. har børn. Dette ligner det samlede antal for hele, hvor der er 34 pct., der har svaret, at de har børn. I 2007 var der blot 17 pct. af de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen, der svarede, at de havde børn undersøgelsen udgøres af medlemmer under 35 år, mens de i 2007 var under 30. Som man kan se af nedenstående figur, så er Ergoterapeutforeningens unge meget lig gennemsnittet af s unge medlemmer. Figuren viser forskellen i alder mellem de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen og det samlede (pct.) ,3 til og med 20 år år år over 29 år Geografisk fordeler Ergoterapeutforeningens medlemmer sig således, at der er 14 pct. fra Region Nordjylland, 13 pct. fra Region Sjælland og 18 pct. fra Region Syddanmark. Der er flest fra henholdsvis Region Midtjylland (27 pct.) og Region Hovedstaden (28 pct.). Sammensætningen ligner den gennemsnitlige sammensætning. 60 pct. af Ergoterapeutforeningens unge medlemmer er i arbejde, 23 pct. er under uddannelse og 11 pct. er ledige (6 pct. har svaret andet). I forhold til det samlede gennemsnit for de unge ere, er der blandt Ergoterapeutforeningens unge samme antal i arbejde, lidt færre under uddannelse, og hvad angår arbejdsløshed, er der flere ledige blandt Ergoterapeutforeningens medlemmer i forhold til hele. For hele er det godt 6 pct., der er ledige. I forhold til 2007 er der sket en stigning i arbejdsløsheden fra 8 pct. til 11 pct. blandt de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen.

4 3 Uddannelsesvalg blandt Ergoterapeutforeningens unge medlemmer Af de 23 pct. der er under uddannelse, er 96 pct. overvejende enige i, at uddannelsen lever op til deres forventninger, mens 4 pct. ikke oplever, at uddannelsen lever op til deres forventninger. For hele synes 9 ud af 10 studerende, at uddannelsen lever op til deres forventninger. Med forbehold for at det er meget få, så er det som for hele også de unge i Ergoterapeutforeningen, der ikke oplever at uddannelsen lever op til deres forventninger, der synes, at kvaliteten er forringet de seneste par år. Som det fremgår af nedenstående figur, så har 60 pct. af de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen svaret, at det var vigtigt for deres uddannelsesvalg, at uddannelsen kan bruges til mange ting og 58 pct. at det var vigtigt, at de havde mulighed for ar arbejde med mennesker hver dag. Figur over Ergoterapeutforeningens unge medlemmer og gennemsnittet af ernes angivelse af vigtigste årsager til udannelsesvalg i 2011 (pct.) Mulighed for ansvar i jobbet* Kunne bidrage til et bedre samfund Gode karrieremuligheder Mulighed for fortsat at udvikle mig Faget er spændende Faget giver mig stolthed Det kreative element Uddannelsen lød spændende Mulighed for at blive selvstændig Mulighed for selvstændigt arbejde Jobsikkerhed Uddannelsen var overskuelig Lønnen er god Uddannelsen kan bruges til mange ting Arbejde med mennesker hver dag *Spørgsmålet om vigtigheden af ansvar i jobbet indgik ikke i 2007 undersøgelsen. Som man kan se, så adskiller de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen sig fra gennemsnittet på en række områder. De angiver fx i langt højere grad muligheden for at arbejde med mennesker hver dag og muligheden for, at uddannelsen kan bruges til mange ting som vigtige faktorer for uddannelsesvalg, hvorimod de i mindre grad angiver gode karrieremuligheder og god løn som vigtige faktorer for uddannelsesvalg.

5 4 I 2011 har der været mulighed for at angive ansvar i jobbet, hvilket 24 pct. af de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen har angivet som en vigtig faktor for valg af uddannelse. I forhold til undersøgelsen i 2007 ser at det er de samme områder som de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen finder vigtige for valg af uddannelse. De unge medlemmer af Ergoterapeutforeningens ønsker til arbejdslivet 61 pct. af samtlige ere og 60 pct. af Ergoterapeutforeningens medlemmer er i arbejde. 22 pct. af dem har været i arbejde under to år, 39 pct. mellem to og fem år og 38 pct. over fem år. I forhold til gennemsnittet af alle ere adskiller de sig ikke stort. Figur over antal år i arbejde for de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen og alle ere samlet (pct.) Mindre end 2 år 2-5 år Mere end 5 år 73 pct. af de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen, der er i arbejde, synes at deres job stemmer overens med deres forventninger fra studiet, hvilket ligner det samlede svar fra på 75 pct.. Der er, som i den samlede undersøgelse, færre, nemlig 59 pct., der føler, at studiet har rustet dem godt nok til deres job. For samtlige ere er det 66 pct. 58 pct. af de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen har overvejet at skifte job/erhverv mod 53 pct. af det samlede. De unge medlemmer af Ergoterapeutforeningens overvejelser går overvejende på at få et job med højere løn. Således svarer 25 pct., at de har overvejet at skifte job/erhverv for at få en bedre løn, hvilket minder meget om samlet, hvor andelen er 27 pct. 3 pct. ønsker at forlade deres fag til fordel for et andet fag, hvilket er en lille smule færre end for samlet set (6 pct.). Besvarelserne fra 2011 ligner de svar, som de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen gav i Ansættelsesformer Helt på linje med hele ønsker medlemmerne af Ergoterapeutforeningen en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. 94 pct. svarer, at de ønsker at være fastansatte (92 pct. for hele ), 75 pct. ønsker en fast fuldtidsansættelse (81 pct. for hele ), og 19 pct. ønsker en fast deltidsansættelse (11 pct. for hele ). Der er næsten ingen der ønsker en løsere tilknytning son fx freelance eller projektansættelse. I forhold til 2007 er der her i 2011 flere unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen, der ønsker en fastansættelse, idet det i 2007 var 86 pct. der ønskede at være tilknyttet arbejdsmarkedet som fastansat.

6 5 De unge i Ergoterapeutforeningen adskiller sig dog fra hele ved, at der er 8 pct. flere, der ønsker at arbejde på deltid, og 6 pct. færre der ønsker fuldtidsbeskæftigelse. I forhold til ønskerne til arbejdstid og timetal ser vi af nedenstående figur, at de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen er noget mere interesserede i at have fleksible arbejdstider og et fast timetal end gennemsnittet af s medlemmer. Figur over forskellen mellem de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen og de unge eres ønsker til arbejdstid og timetal (pct.) Faste arbejdstider og fast timetal Fleksible arbejdstider og fast timetal Fleksible arbejdstider og fleksibelt timetal Ved ikke Som man kan se af ovenstående figur, så der en del flere medlemmer af Ergoterapeutforeningen, der ønsker fleksible arbejdstider med et fast timetal end for hele. Der er 68 pct. af de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen, der ønsker fleksibel arbejdstid med et fast timetal, hvor det for samlet ligger på 56 pct. Der er 9 pct. af Ergoterapeutforeningens medlemmer, der ønsker fleksible arbejdstider og fleksible timetal, hvor det for samlet ligger på 18 pct. De unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen adskiller sig noget fra det samlede på området omkring arbejdstid og timetal, idet deres ønsker går mod en lidt mere fleksibel arbejdstid og et fast timetal, men hvor det meget fleksible arbejdsliv ikke ligger højst på deres ønskeliste. I forhold til 2007 undersøgelsen adskiller de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningens besvarelser sig ikke stort her i Lønningsformer Når de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen skal prioritere mellem, hvordan deres løn skal forhandles ser det fuldstændig ud som det samlede billede for hele : 1. Løn efter overenskomst, men med tillæg der aftales lokalt på arbejdspladsen 2. Fast løn efter overenskomst 3. Løn som de selv forhandler

7 6 I 2007 var rækkefølgen lidt anderledes. Første prioritet var løn efter overenskomst men med tillæg, der aftales lokalt på arbejdspladsen, nummer to var løn som man selv forhandler og nummer tre var fast løn efter overenskomst. Udviklingen er for de unge i Ergoterapeutforeningen gået i retning af lidt mere faste og kollektive rammer for lønnen. Man kan også se, at 62 pct. af de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen finder, at det er rimeligt, at der er forskellig løn alt efter uddannelsens længde. Hvor det for samlet set er 57 pct., der mener at uddannelsens længde skal påvirke lønnen, så mener 62 pct. af de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen, at uddannelsens længde bør påvirke lønnen. Det er lidt flere end i Ser man nærmere på, hvad de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen ellers synes skal påvirke lønnens størrelse, ser man nogle forskelle mellem samlet og Ergoterapeutforeningens unge medlemmer. Figuren viser forskellen mellem unge medlemmer af Ergoterapeutforeningens holdninger og de unge eres samlede holdninger til, hvad der bør bestemme lønnens størrelse (pct) Bør tilpasses ansvar* Bør følge anciennitet 10 8 Bør tilpasses kompetencer Bør tilpasses indsats Lige løn for lige arbejde *Spørgsmålet om ansvar indgik ikke i samme spørgebatteri i 2007-undersøgelsen Som man kan se, så synes medlemmerne af Ergoterapeutforeningen i højere grad end det samlede, at lønnen bør tilpasses kompetencer. 47 pct. af Ergoterapeutforeningens medlemmer synes, at lønnen bør tilpasses kompetencer mod 38 pct. af samtlige s medlemmer. Man også se, at indsats betyder mindre for lønnens størrelse blandt medlemmer af Ergoterapeutforeningen end for gennemsnittet af. I forhold til besvarelserne fra 2007 kan vi se, at der blandt de unge i Ergoterapeutforeningen er sket et fald fra 61 pct. i 2007 til 47 pct. i 2011 på spørgsmålet om, hvorvidt lønnen bør følge den enkeltes kompetencer et fald på 14 pct. Organisering af arbejdet I hele er der 90 pct., der tillægger samarbejde i teams, netværk eller grupper nogen eller stor betydning. Denne tendens genfinder vi endnu kraftigere hos medlemmer af Ergoterapeutforeningen, idet 96 pct. tillægger samarbejde i teams, netværk eller grupper stor (69 pct.) eller nogen betydning (27 pct.).

8 7 I forhold til, hvordan arbejdet helst ses organiseret svarer knap to tredjedele af medlemmerne af Ergoterapeutforeningen helt i overensstemmelse med det samlede, at de helst ser arbejdet organiseret som et mix af individuelt arbejde og samarbejde og som et mix af faste og varierende arbejdsopgaver. Det er samme forhold, som de unge helst så i Ansvar og indflydelse Helt i tråd hele svarer et stort flertal på 90 pct., at det har nogen eller stor betydning for dem, at deres arbejdsliv er kendetegnet ved, at de selv kan bestemme en masse. Som de unge ere samlet set, vil de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen også gerne have ansvar. 46 pct. svarer, at de gerne vil have noget ansvar mod 51 pct. af alle unge i. 52 pct. af de unge i Ergoterapeutforeningen svarer, at de gerne vil have meget selvstændigt ansvar mod 45 pct. af alle unge i. Når det drejer sig om ønsket om at blive ledere, svarer 8 pct. af de unge i Ergoterapeutforeningen, at det i høj grad er vigtigt for dem i forbindelse med deres karriere at få muligheden for at blive leder. For som helhed svarer 13 pct. at det i høj grad er vigtigt for dem forbindelse med deres karriere at få muligheden for at blive leder. Det ser ud til at ledelse spiller en større rolle her i 2011, idet der i 2007 blot var 3 pct., der svarede at ledelse var den vigtigste karrieremulighed. Selvom der er få af de unge i Ergoterapeutforeningen, der ønsker at gå ledelsesvejen, er der 86 pct., der synes, at det er af stor eller nogen betydning, at de har gode muligheder for at gøre karriere. Til sammenligning svarer 4 ud 5 unge ere, at de generelt set ville tillægge gode muligheder for karriere nogen eller stor betydning, hvis de frit kunne vælge arbejde. Det ideelle arbejde 94 pct. af de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen er kun i lille eller noget omfang villige til at acceptere arbejdsopgaver, der ikke har deres personlige interesse, hvilket er en smule flere en hele s 89 pct. Udover at arbejdet skal være spændende, er det gode arbejde også forbundet med muligheden for både at dygtiggøre sig og specialisere sig indenfor det felt, man arbejder i og ikke mindst, at man føler, at man laver et godt stykke arbejde. Figuren viser forskellen i andelen af unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen og unge ere, der tillægger forholdene stor betydning (pct.) Efteruddannelse og kompetenceudvikling Tryghed i ansættelsen Føle jeg laver et godt stykke arbejde Interessant og spændende God løn

9 8 Overordnet ligger Ergoterapeutforeningens unge medlemmers tanker om det gode arbejde i forlængelse af samtlige eres. Det er lidt vigtigere for de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen, at der er gode muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling, og at der er tryghed i ansættelsen, hvorimod god løn betyder en smule mindre end for samlet set. I 2007svarede 92 pct., at det var af stor betydning at arbejdet er interessant og spændende, og 87 pct. svarede, at det var af stor betydning, at de lavede et godt stykke arbejde. I forhold til muligheden for kompetenceudvikling og efteruddannelse er der sket en markant øgning fra 55 pct. til 67 pct. af unge i Ergoterapeutforeningen, der tillægger dette stor betydning en stigning på 12 pct. Arbejdsmiljø De unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen tillægger især psykisk arbejdsmiljø samt godt socialt samvær på arbejdspladsen en stor betydning. Figur over unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen og unge ere samlet set, der ville tillægge arbejdsmiljørelaterede forhold stor betydning ved frit jobvalg (pct.) Godt socialt samvær Psykisk arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø Som man kan se, så vægter de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen alle tre aspekter af arbejdsmiljøet stor betydning og større end samlet. I 2007 fandt 87 pct. at det psykiske arbejdsmiljø var af stor betydning, og 70 pct. fandt, at godt socialt samvær var vigtigt. Til gengæld figurerer det fysiske arbejdsmiljø ikke højt i Et særligt aspekt af arbejdsmiljøet er ledelsens evne til at udvise respekt og forståelse for de ansatte. 86 pct. af alle ere tillægger dette stor betydning, hvorimod det for medlemmerne af Ergoterapeutforeningen er 93 pct. De unge medlemmer af Ergoterapeutforeningens syn på fagforeninger 87 pct. af de unge medlemmer i Ergoterapeutforeningen mener, at fagforeningen er en nødvendighed for varetagelsen af deres interesser på arbejdsmarkedet mod 4 ud af 5 af alle unge ere. Tallene er lidt højere end for 2007, hvor 82 pct. svarede at fagforeningen var en nødvendighed. 86 pct. af de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen mener, at solidaritet mellem lønmodtagerne er vigtigt for at sikre vilkårene på arbejdsmarkedet mod 83 pct. af samtlige ere. 88 pct. af de

10 9 unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen mener, at tillidsmanden har en central rolle i forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager, hvilket ligger en over som et hele, hvor 77 pct. mener, at tillidsmanden har en central rolle i forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. De unges viden om rettigheder i forhold til A-kasse Noget færre (33 pct.) af Ergoterapeutforeningens unge medlemmer, der er i gang med et studie, er medlem af en A-kasse i forhold til de unge studerende i hele (43 pct.). Som for hele er der blandt de unge i Ergoterapeutforeningen manglende viden om rettigheder i forhold til A- kassen. Nedenstående figur viser andelen af unge studerende, der har svaret ja til forskellige spørgsmål om rettigheder i forhold til A-kassen. Figuren viser viden om A-kasse rettigheder blandt unge studerende ere og unge studerende medlemmer af Ergoterapeutforeningen (Andel, der har svaret ja i pct.) Gratis medlemskab af A-kasse under studie Få timers job under studie giver adgang til A-kasse års medlemskab giver dagpengeret dagen efter endt studie Som figuren viser, så ligner andelen af de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningens viden om rettigheder det samlede. Lidt færre har kendskab til dagpengeret efter endt studie og til, at der er mulighed for gratis medlemskab under studiet i visse tilfælde. Til gengæld er der lidt flere, der har svaret ja til, at de vidste, at få timers job under studiet giver adgang til A-kasse. Årsager til medlemskab af fagforeningen 31 pct. af de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen meldte sig ind i Ergoterapeutforeningen allerede ved uddannelsens start mod 36 pct. af alle ere. 44 pct. meldte sig ind under uddannelsen mod hele, hvor godt 30 pct. meldte sig ind under uddannelsen. 22 pct. meldte sig ind ved uddannelsens afslutning mod 16 pct. af samtlige ere. 2 pct. meldte sig ind, da de fik arbejde, hvilket for samlet er 10 pct. I 2007 meldte flertallet at de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen sig ind under studiet, og der var også blot 1 pct., der svarede, at de meldte sig ind, da de fik arbejde. I undersøgelsen er de unge ere både blevet spurgt om, hvad de synes der er gode argumenter for at melde sig ind i en fagforening men også om, hvad det er for konkrete årsager, der har fået dem til at melde sig ind.

11 10 Figuren viser, forskelle mellem medlemmerne af Ergoterapeutforeningen og det samlede i forhold til hvad de unge synes, er gode argumenter for at melde sig ind i en fagforening (pct.) Hjælper med rådgivning og krisehjælp Hjælper med personlig kompetenceudvikling Kæmper for mine interesser på politisk plan Det forventes af mig på min arbejdsplads Styrker min identitet som del af en faggruppe Arbejder for bedre løn- og arbejdsvilkår Jeg synes, jeg bør være medlem Tilbyder gode ordninger For at blive medlem af en A-kasse Bidrager til min karriereudvikling* Bidrager til professionens udvikling og autoritet* Andet *Spørgsmål markeret med stjerne indgik ikke i 2007-undersøgelsen Som man kan se, så ligner de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen på de fleste områder det samlede. Der er dog en nogle interessante undtagelser. Hvor der er 38 pct. af samtlige ere, der svarer, at er godt argument for at melde sig ind i en fagforening er for at blive medlem af en A-kasse, så er det blot 26 pct. af de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen, der anfører dette som et godt argument for at melde sig ind. Sammenligner man med samlet set, så er der en del flere af de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen, der finder, at et godt argument for at melde sig ind i fagforeningen er, at fagforeningen er med til at styrke fagidentiteten og bidrage til professionens udvikling og autoritet. Det er i overvejende grad de samme svar som de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen gav i De argumenter, som den største andel af de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen oplever som gode i forhold til medlemskabet af en fagforening, er at: Fagforeningen arbejder for bedre løn og arbejdsvilkår (83 pct.) Fagforeningen hjælper med rådgivning og krisehjælp (68 pct) Kæmper for mine interesser på politisk plan (56 pct.) Disse tre argumenter er de samme, som de unge medlemmer angav i 2007 som de væsentligste. 56 pct. har været i kontakt med fagforeningen i løbet af det seneste år mod 47 pct. af det samlede. Af de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen, der har været i kontakt med fagforeningen, svarer 73 pct., at kontakten med fagforeningen har haft karakter af personlig rådgivning mod 70 pct. at samlet. 25 pct. har deltaget i et fagligt arrangement i foreningen præcis som 25 pct. af det samlede. 5 pct. svarer at kontakten har omhandlet faglige/sociale arrangementer på

12 11 arbejdspladsen, 4 pct. svarer, at de har deltaget i en generalforsamling og 8 pct., at de selv er aktive i foreningen. For det samlede er det hver tiende der svarer, at kontakten har omhandlet faglige/sociale arrangementer på arbejdspladsen, at de har deltaget i en generalforsamling, eller at de selv er aktive i foreningen. Også i 2007 handlede kontakten primært om personlig vejledning og rådgivning. Går man videre og kigger på, hvad der så helt konkret har fået de unge til at melde sig ind i fagforeningen eller studenter-/elevorganisationen, ser det således ud. Figuren viser forskellen mellem de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen og eres motivation for at melde sig ind i fagforeningen (pct.) Billig forsikring og lign. Få fagbladet Fagforeningen forhandler løn Fagligt fællesskab/netværk Personlig hjælp og rådgivning Principielle årsager Andre studerende/kolleger er medlemmer Repræsentant overbeviste mig Tryghed Påvirke arbejds- og ansættelsesvilkår Påvirke min uddannelse/mit fag* Sociale/faglige arrangementer* Repræsenterer mig fagpolitisk* *Spørgsmålene markeret med stjerne indgik ikke i 2007-undersøgelsen Som figuren illustrerer, er de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningens motivation for at melde sig ind i fagforeningen lidt anderledes end for samtlige unge medlemmers. De tre årsager til fagforeningsmedlemskab, som flest unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen markerer, er: 1. For at få fagbladet (47 pct.) For samlet er det 28 pct. 2. Fagforeningen forhandler løn (42 pct.) For samlet er det 39 pct. 3. Fagligt fællesskab og netværk (42 pct.). For FT samlet er det 31 pct. Sammenligner man med 2007 er det ikke helt de tre samme svar, der ligger i top. I 2007 var det 1. For at få fagbladet, 2. Få personlig hjælp og rådgivning og 3. At få adgang til et fagligt fællesskab. Det ser således ud til at fagforeningens rolle i forhold til at forhandle løn, er rykket højere op på listen end i 2007 blandt de unge i Ergoterapeutforeningen.

13 12 Er fagforeninger nødvendige? Som nævnt i hovedrapporten er synet på fagforeningens nødvendighed uændret siden 2007, og det er således stadig godt 4 ud af 5 unge ere, der vurderer, at fagforeningen er nødvendig for at varetage deres interesser på arbejdsmarkedet. Nedenfor kan man se forskellene mellem Ergoterapeutforeningen og samlet. Figuren viser de unges holdninger til, om fagforeningen er en nødvendig institution til at varetage deres interesser fordelt på medlemmer af Ergoterapeutforeningen og samlet (pct) Enig Uenig Som man kan se, så ligner Ergoterapeutforeningens medlemmers svar til forveksling svarene fra det samlede. Dog er der lidt flere medlemmer af Ergoterapeutforeningen, der synes, at fagforeningen er nødvendig for at varetage deres interesser på arbejdsmarkedet end for det samlede. Der er sket en lille stigning fra 2007, hvor 80 pct. af de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen mente, at fagforeningen er en nødvendig institution for at varetage deres interesser. De unge medlemmer af Ergoterapeutforeningens opfattelse af egen fagforening og fagforeninger generelt Til forskel fra undersøgelsen i 2007, er de unge i dette års undersøgelse både blevet spurgt om deres opfattelse af fagforeninger generelt og deres opfattelse af egen fagforening. I det følgende vil vi se nærmere på, hvilke forskelle der er mellem medlemmerne af Ergoterapeutforeningen og de samlede svar fra hele. De unges opfattelse af fagforeninger generelt set En meget stor del af de unge i Ergoterapeutforeningen er enige i, at fagforeningerne skaber tryghed (94 pct.) er garant for rimelige arbejdsvilkår (91 pct.) og bidrager aktivt til udviklingen på arbejdsmarkedet (92 pct.).

14 13 Figuren viser forskellen mellem unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen og samlet set på om de er overvejende enige i de forskellige udsagn, når de tænker på fagforeningen generelt Bidrager aktivt til udviklingen på arbejdsmarkedet Har føling med lønmodtagernes behov Er garant for rimelige arbejdsvilkår Skaber tryghed Er med til at sikre gode udviklingsmuligheder Giver medlemmerne indflydelse på udviklingen Sikrer retfærdig fordeling af goderne Meler bare deres egen kage/pamperi Som figuren viser, så ligner svarene fra de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen de samlede besvarelser for hele. Der er helt overordnet stor enighed om, at fagforeninger generelt bidrager positivt, og der er endda færre medlemmer af ergoterapeutforeningen end for det samlede, der mener, at fagforeninger generelt meler deres egen kage. I forhold til 2007 kan man se, at 47 pct. af de unge i Ergoterapeutforeningen, erklærede sig meget enige i, at fagforeninger generelt skaber tryghed. I 2011 er det 40 pct., der erklærer sig meget enige. I 2007 var der 45 pct. der var meget enige i, at fagforeninger generelt er garant for rimelige arbejdsvilkår. I 2011 er det 40 pct., der var meget enige i udsagnet om at fagforeninger generelt er garant for rimelige arbejdsvilkår. De unge medlemmer mmer af Ergoterapeutforeningens opfattelse af egen fagforening I undersøgelsen fra 2007 blev de unge kun spurgt om deres opfattelse af fagforeningen generelt, hvorfor der ikke er noget sammenligningsgrundlag for de spørgsmål, der specifikt omhandler de unges egen fagforening.

15 14 Figuren viser forskelle mellem de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen og de samlede besvarelser i forhold til om de er der overvejende er enige i følgende udsagn vedrørende egen fagforening eller fagforeningen, der dækker deres område (pct.) Arbejder for udviklingen af faget og professionen Medvirker til kompetenceudvikling og efteruddannelse Fagforeningen meler bare deres egen kage Fagforeningen er der, når jeg har brug for den Sikrer løn svarende til kvalifikationer Skaber tryghed Støtter det enkelte medlem Bidrager aktivt til udviklingen af uddannelserne Som figuren tydeligt viser, er størstedelen af de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen overvejende enige i, at deres egen fagforening arbejder for udviklingen af faget, er der når man har brug for den, og at den er en tryghedsskabende foranstaltning. Således svarer godt 9 ud af 10 unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen, at deres egen fagforening skaber tryghed, at den er der når de har brug for den, og 94 pct. svarer, at den arbejder for udvikling af faget og professionen. Besvarelserne adskiller sig ikke stort fra de samlede besvarelse. Dog er der lidt flere unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen, der svarer, at deres fagforening sikrer løn svarende til kvalifikationer i forhold til samlet set. Andelen af unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen, der overvejende er enige i, at fagforeningen er kendetegnet ved pamperi, er 11 pct. lavere i spørgsmålet om egen fagforening sammenlignet med vurderingen af fagforeningen generelt. Hvilke aktiviteter vil de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen deltage i? Der er 16 pct. at de unge i Ergoterapeutforeningen, der ikke ønsker at være aktive i fagforeningen, hvor det for det samlede er 24 pct., der ikke ønsker at være aktive i fagforeningen. Det ser således ud til, at der for de unge i Ergoterapeutforeningen er en større interesse i at engagere sig i fagforeningen end for det samlede. I 2007 var det knap en tredjedel, der ikke ønskede at engagere sig i fagforeningsaktiviteter. Som man kan se af nedenstående figur, så vil de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen helst deltage i faglige kurser (77 pct.) og være med til at arbejde for bedre løn og arbejdsvilkår (41 pct.).

16 15 Figuren viser, hvilke fagforeningsaktiviteter de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen og ere gerne vil deltage i (pct.) Deltage i sociale aktiviteter Deltage i udvalgsmøder om fag-/uddannelsespolitik Deltage i faglige kurser Deltage i debatarrangementer Deltage i bestyrelsesarbejde 5 7 Arbejde for bedre løn og arbejdsvilkår Som man også kan se af figuren, så er de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen, i højere grad end erne generelt, interesseret i at deltage i faglige kurser, mens de er lidt mindre interesserede i at deltage i sociale arrangementer. De unge er også blevet spurgt om, hvorvidt de kunne tænke sig at blive tillidsrepræsentant, og hvorvidt de kunne tænke sig at deltage i planlægningen af sociale eller faglige arrangementer. Der er 30 pct. af de unge i Ergoterapeutforeningen, der tilkendegiver, at de godt kunne tænke sig at blive tillidsrepræsentant. For det samlede er det 22 pct. Der er i Ergoterapeutforeningen 21 pct., der kunne tænke sig at deltage i planlægningen af sociale eller faglige arrangementer, hvilket er som for det samlede. Der tegner sig et billede af de unge i Ergoterapeutforeningen som nogle medlemmer, der gerne vil engagere sig i deres fagforening og det faglige arbejde i højere grad end samlet set. Godt en femtedel af de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen svarer endvidere, at de er aktive i andre foreninger, hvor det for det samlede er hver fjerde. Ønsker til kommunikation med fagforeningen De unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen har, som s medlemmer generelt, ingen specifikke forventninger til hyppigheden af kontakt fra fagforeningens side, men vil foretrække at blive kontaktet, når der er relevante informationer (73 pct. for og 79 pct. for Ergoterapeutforeningen), eller når det er vigtigt (21 pct. for og 15 pct. for Ergoterapeutforeningen). Som det er nu, støder størstedelen af de unge ere primært på deres fagforening eller studenter/-elevorganisation gennem fx fagbladet, nyhedsbreve/ s, foreningens hjemmeside, tillidsrepræsentanten, medierne eller som information på arbejdspladsen eller studiet. Det er også ho-

17 16 vedsageligt de medier, som de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen peger på adspurgt om, hvordan de bedst kunne tænke sig at få informationer: 1. Fagbladet (76 pct.) 2. Nyhedsbrev/ (67 pct.) 3. Hjemmeside (40 pct.) Det er de samme tre kanaler som resten af, dog adskiller rækkefølgen sig lidt fra de unge ere generelt, hvor prioriteringen er: Nyhedsbrev/ (64 pct.), Fagbladet (63 pct.), hjemmeside (34 pct.) 18 pct. af de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen ønsker endvidere, at informationen skal have form af direkte kontakt til tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen (For samlet er det 17 pct.), mens kun en mindre andel på 16 pct. foretrækker, at informationen gives via sociale medier som Facebook (For samlet er det 11 pct.) eller SMS (4 pct.), hvor det for samlet er 5 pct. Unge medlemmer af Ergoterapeutforeningens ønsker til fagforeningen ved forhandling af løn- og ansættelsesforhold I det følgende vil vi se lidt nærmere på de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningens ønsker til fagforeningen i forhold til det samlede. Figuren viser forskellen mellem de unge ere og de unge medlemmerne af Ergoterapeutforeningen. I figuren indgår dem, der overvejende finder det vigtigt, at de forskellige forhold prioriteres, når fagforeningen skal forhandle løn og ansættelsesvilkår (pct.) Bedre mulighed for kompetenceudvikling og efteruddannelse Valgmulighed mellem fx løn, pension, ferie mv Større tryghed i ansættelsen Mere ferie Højere løn Bedre arbejdsmiljø Bedre pension Som figuren viser, har de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen langt hen ad vejen de samme ønsker til fagforeningens prioriteringer, når der forhandles løn og ansættelsesforhold, som det samlede. De unge i Ergoterapeutforeningen vægter dog muligheden kompetenceudvikling og efteruddannelse højere end det samlede. I 2007 var områder som højere løn, bedre psykisk

18 17 arbejdsmiljø og bedre mulighed for kompetenceudvikling og efteruddannelse områder, som flest unge i Ergoterapeutforeningen prioriterede højt. Hvad skal fagforeningerne vægte i fremtiden? Som figuren nedenfor viser, stemmer de unges ønsker til fagforeningernes vægtning af forskellige opgaver i fremtiden i høj grad overens med de unges svar fra den samlede undersøgelse. Figuren viser forskellen mellem de unge eres syn på, hvilke opgaver det er vigtigt eller meget vigtigt, at fagforeningerne vægter i fremtiden og de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen svar på samme (pct.). Bedre arbejdsmiljø* Arbejde for udvikling af mit fag Være meningsdanner og aktiv i samfundsdebatten Hjælp til jobsøgning Yde karriererådgivning Arbejde for forskning på mit fags område Arbejde for veluddannede tillidsrepræsentanter Tilbyde indkøbsordninger, feriehuse osv. Tilbyde kurser og kompetenceudvikling Arbejde for at sikre fags berettigelse Faglig rådgivning og vejledning Individuel juridisk bistand Aftale løn og arbejdsforhold *Spørgsmålet omkring arbejdsmiljø indgik ikke i dette spørgebatteri i undersøgelsen fra De vigtigste områder for de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen er i god overensstemmelse med det samlede. Det handler i høj grad om at aftale løn og arbejdsforhold, men for de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen også om, at der arbejdes for at sikre fagets berettigelse, og at der arbejdes for udviklingen af faget. Fremtidens fagforening skal vægte arbejdet med løn og arbejdsforhold Stort set alle unge i Ergoterapeutforeningen (99 pct.) mener, at det er vigtigt, at fagforeningen i fremtiden vægter opgaven med at arbejde for bedre løn og arbejdsforhold. Heraf mener 84 pct., at opgaven er meget vigtig. Selvom arbejdet med løn og arbejdsforhold også blev vægtet højst blandt de unge ere som et hele, er der en del flere af de unge i Ergoterapeutforeningen, der

19 18 synes, at opgaven er meget vigtig. Andelen af s unge generelt set der svarer, at denne opgave er meget vigtig, er på 77pct. Fremtidens fagforening skal udvikle faget I alt 99 pct. af medlemmerne i Ergoterapeutforeningen finder opgaven med at arbejde for udviklingen af faget vigtig, og heraf mener 77 pct., at dette er en meget vigtig opgave for fagforeningen i fremtiden. Det er en lidt større andel end blandt s unge som et samlet hele, hvor andelen der finder denne opgave meget vigtig er på 56 pct. Fremtidens fagforening skal arbejde for at sikre mit fags berettigelse 99 pct. af de unge i Ergoterapeutforeningen mener at en vigtig opgave, for fagforeningen i fremtiden, er at arbejde for at sikre fagets berettigelse. Heraf mener 81 pct., at opgaven er meget vigtig. De unge i Ergoterapeutforeningen tilskriver denne af fagforeningens fremtidige opgaver større betydning end de unge ere som et samlet hele. Blandt s unge generelt set, er det kun 58 pct., der synes at denne opgave er meget vigtig for fagforeningen at vægte i fremtiden. Som figuren viser, er der også en række andre forhold, som Ergoterapeutforeningens unge mener, at fagforeningen bør vægte i fremtiden. Fx er der over 90 pct. der mener, at det er vigtigt, at fagforeningen i fremtiden også arbejder for et bedre arbejdsmiljø, forskning og uddannelse af tillidsrepræsentanter. Sammenligner man med 2007 så var samme tre områder i top tre.

20 19 Opsamling De to væsentligste årsager til at tage uddannelsen til ergoterapeut er for de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen, at uddannelsen kan bruges til mange ting, og at de har mulighed for at arbejde med mennesker hver dag. Selvom de fleste unge synes at uddannelsen har levet op til deres forventninger, overvejer 58 pct. af de unge i Ergoterapeutforeningen et skifte job, primært for at få et job med højere løn. Som det samlede ønsker størstedelen en fast tilknytning til arbejdsmarkedet og de fleste (75 pct.) ønsker en fuldtidsansættelse. De unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen adskiller sig noget fra det samlede på området omkring arbejdstid og timetal, idet deres ønsker går mod en lidt mere fleksibel ramme for arbejdstid, men hvor det meget fleksible arbejdsliv ikke ligger højst på deres ønskeliste. Helt på linje med det samlede ønsker de unge i Ergoterapeutforeningen primært fast løn efter overenskomst, men med tillæg der aftales lokalt på arbejdspladsen, Desuden mener flertallet, at uddannelsens længde bør afspejle sig i lønnen, og tilpasses kompetencer. Som det samlede foretrækker næsten alle medlemmer af Ergoterapeutforeningen at arbejde i teams, netværk eller grupper, og de foretrækker at arbejdet er organiseret som et mix af individuelt arbejde og samarbejde og med et mix af faste og varierende arbejdsopgaver. Det gode arbejde er forbundet med muligheden for både at dygtiggøre sig og specialisere sig indenfor sit felt og føle at man gør et godt stykke arbejde. Samtidig er det vigtigt for dem at der er gode muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling, at der er tryghed i ansættelsen hvorimod god løn betyder en smule mindre end for samlet set. Det psykiske arbejdsmiljø har stor betydning efterfulgt af godt socialt samvær og det fysiske arbejdsmiljø. Som samlet set, så mener omkring 90 pct. af de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen, at fagforeningen er en nødvendighed, at solidaritet mellem lønmodtagerne er vigtigt og at tillidsmanden har en central rolle. En tredjedel af de unge studerende er medlem af en A-kasse, og som for hele er der en manglende viden om rettigheder i forhold til A-kassen. Således ved under halvdelen, at 1 års medlemskab giver dagpengeret dagen efter endt studie. I forhold til samlet set, er der flere af de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen, der synes, at et godt argument for at melde sig ind i fagforeningen er, at fagforeningen er med til at styrke fagidentiteten og bidrager til professionens udvikling. De to bedste argumenter for at melde sig ind er dog de samme som for hele, nemlig at fagforeningen arbejder for bedre løn og arbejdsvilkår, og at fagforeningen hjælper med rådgivning og krisehjælp. Det viser sig dog, at den vigtigste grund til at melde sig ind i fagforeningen er for at få fagbladet. En meget stor del af de unge medlemmer af Ergoterapeutforeningen er enige i, at fagforeningerne generelt skaber tryghed, er garant for rimelige arbejdsvilkår, og bidrager aktivt til udviklingen på arbejdsmarkedet, Mht. deres egen fagforening, så svarer 95 pct., at den arbejder for udvikling af faget og professionen. Der er i Ergoterapeutforeningen færre end i det samlede, der mener, at fagforeninger meler deres egen kage, og det gælder både fagforeninger generelt og deres egen fagforening.

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

[Introduktion] Velkommen til Ungdomsundersøgelsen [Stamdata2] [Stamdata1] Page 1 of 11

[Introduktion] Velkommen til Ungdomsundersøgelsen [Stamdata2] [Stamdata1] Page 1 of 11 [Introduktion] Velkommen til Ungdomsundersøgelsen 2011. Undersøgelsen gennemføres af FTF og 21 af organisationerne under FTF. For at være i målgruppen for denne undersøgelse skal du være under 35 år, og

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler Side 1 af 6 Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler LØNFORHANDLING Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Unge bliver i højere grad stresset af lønforhandling... 3 Metode... 6 Hovedkonklusioner Fire ud af

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Karriere februar Public 56890

TNS Gallup - Public Tema: Karriere februar Public 56890 TNS Gallup - Public Tema: Karriere 9-10. februar 2010 Public 56890 Metode Feltperiode: 9-10. februar 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2017 Side 2 af 19 Indhold Indledning... 3 Resume af hovedresultater... 3 Arbejdsmiljørepræsentanten og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED SEPTEMBER 2016 JOBMOTOR NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED Løsarbejdere, projektansatte med flere arbejdsgivere og freelancere er ikke længere et særsyn

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk,

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Modtagelse og organisering af nye kolleger

Modtagelse og organisering af nye kolleger Modtagelse og organisering af nye kolleger Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2018 Alle rettigheder

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Godt i GanG som elev

Godt i GanG som elev Godt i gang som elev Du har valgt en god uddannelse. En elevuddannelse giver dig mange muligheder. Det er en god uddannelse, som du kan bygge din karriere op omkring. I modsætning til andre uddannelser,

Læs mere

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser Februar 2007 mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser DJØF har foretaget en undersøgelse af livsfaser og i den forbindelse spurgt medlemmerne om, hvad de anser for at være de centrale omdrejningspunkter i

Læs mere

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant eller til Dansk Psykolog Forening med dine overvejelser og argumenter så forhandler

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d. 8. november 2012 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? Det er nu to år siden, arbejdsmiljøreformen trådte i kraft. 3F satte sig for at undersøge, om reformen har påvirket arbejdsmiljøforholdene

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III)

Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III) Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III) Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, LO Fag, job & vækst, Aalborg 16.09.2015 Arbejdets betydning som

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Medlemmerne foreningen

Medlemmerne foreningen Medlemsundersøgelse Af Peter Nedergaard Medlemmerne foreningen Hvem er Dansk Psykolog Forenings medlemmer? Hvad mener de? Hvor tilfredse er de? Hvad kender de til deres forening? Disse og mange andre spørgsmål

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere