nr dansk politi Tag en politiuddannelse og få en bachelor oven i hatten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 05 2013 dansk politi Tag en politiuddannelse og få en bachelor oven i hatten"

Transkript

1 nr dansk politi Tag en politiuddannelse og få en bachelor oven i hatten

2 Lederen Af Claus Oxfeldt, forbundsformand Vi skal udvikle vi skal have indflydelse Rigspolitiet 2013 er meget langt fra Rigspolitiet Det samme gælder politiet. Og udviklingen fortsætter. Der er sket meget. Enormt meget. Det samme gælder hele den offentlige sektor. Meget er vendt på hovedet, strømlinet, effektiviseret og plantet i store sekretariater og forhandlingsafsnit. Alle skal forholde sig til økonomi, bundlinje og målepunkter. Hele omvæltningen - man kan kalde det en uvarslet reform - af politiet har været som at stå i en orkan, hvor faste vaner, traditioner, forhandlinger og arbejdsgange er blevet blæst væk under fødderne på de ansatte. I den forandringsstorm har det mildest talt været svært at være Politiforbundet. Det har været benhårdt at være fagligt sikkerhedsnet og medlemmernes "bedste kollega", fordi vores arbejdsgiver har oprustet voldsomt og ændret alle kendte forhandlingsgange. Fordi det implicit har været en (finans)ministeriel dagsorden, at fagforeningernes indflydelse skal stækkes. Helt uagtet - i øvrigt - at vi, alle de ansatte, er limen, som har holdt arbejdspladsen samlet og velfungerende. Lad mig slå fast: Politiforbundet SKAL have indflydelse. Vi skal bruge de seneste års reformeffektiviserings-økonomi-orkan til at bygge vindmøller. Vi skal udvikle os, så vi bliver en naturlig og vigtig "spiller" i forhold til fremtiden. Uden et stærkt Politiforbund vil dansk politi gå i opløsning som den velfungerende, demokratiske og menneskelige arbejdsplads, der skaber nogle af de allerbedste politifolk i verden. Det naturlige krav om indflydelse skal vi tage på os. Vores medlemmer, på verdens måske bedste arbejdsplads, har simpelthen krav på, at vi følger trop med udviklingen og forandringerne. Som ny formand i Politiforbundet vil jeg også sætte mig i spidsen for at skabe et udviklingsforbund, som kan matche den nye virkelighed og de nye arbejdsgange. Et af næstformand Claus Hartmanns og mine projekter er at komme tættere på medlemmerne og sikre, at vi igen kommer på forkant. Internt i Politiforbundet er vi allerede i gang med at strømline og gøre op med tidligere tiders mødekultur. Vi forsøger at skabe tid og kapacitet til at løfte os fra den evige drift - og løbende have fokus på udvikling. På at blive bedre. På bedre at kende medlemmernes behov og kunne indfri dem. Vi har netop vedtaget at indføre udviklingsmøder. Vi forsøger at arbejde mere effektivt og hurtigt i vores kommunikation internt og med medlemmerne. Og vi vil gøre alt, vi kan, for at sætte en dagsorden i alle mærkesager, FØR løbet er kørt. For vi SKAL have indflydelse. Vi er medlemmernes talerør og sikkerhedsnet i en svær tid - som med sik- 2 Dansk Politi nr

3 indhold Vi bliver så kloge Den nye uddannelse er god - men det betyder ikke, at den gamle var dårlig. Sådan cirka lyder budskabet fra folkene bag Politiskolens nye professionsbacheloruddannelse. Læs hvad den indebærer og sig goddag til de nye elever. side kerhed bliver endnu sværere. Vi er ene om at have stemmen, når politiet bydes for meget. For en del medier er politiet bare en god og dramatisk historie. Godt nyhedsstof og lette at pege fingre af eller bruge som politisk kastebold og spin-offer. Karriere-stafetten Sådan lyder navnet på DANSK POLITI s nye serie, hvor vi besøger kolleger med vidt forskellige jobfunktioner. Formålet er at lave små portrætter af de mange muligheder, politijobbet giver. Kriminaltekniker Bo Reitz fra Sporgruppen i KTS er den første, som griber og sender stafetten videre. LÆS OGSÅ: Debat Kort Nyt Bøger Værd at vide Politihistorie For Politiforbundet er det verdens bedste arbejdsplads - og hele demokratiets og retssikkerhedens garant. Derfor er vores ansvar ekstra stort. Derfor SKAL vi have indflydelse. Vi skal udvikle os, være fleksible og tænke fremad og i takt med tiden. Med sammenhold og en fantastisk medlemsgruppe i ryggen, vil det også lykkes. Udvikling og sammenhold skal gøre Politiforbundet, og dermed politiet, til frontløber, når det handler om at generobre medlemmernes indflydelse ved de offentlige forhandlingsborde. Når vi skal genvinde tilliden og fagligheden - og begrænse måltals-, dokumentations- og statistikhysteriet. Politikerne rykker på chikanesager side Siden DANSK POLITI har beskrevet, hvordan chikane ikke er et ukendt fænomen i politifolks fritid, har flere politikere på tværs af partierne rørt på sig. Politiforbundet er i gang med at kortlægge omfanget - så husk at gå til din tillidsmand, hvis du har oplevet chikane i fritiden. side Dansk Politi nr

4 fagligt Udadvendte personer løber med anerkendelsen FORSKEL Er du typen, der lige skal tænke efter en ekstra gang, inden du giver din mening til kende? Eller når du frem til din mening i et splitsekund og deler den gerne med alle andre? Hører du til førstnævnte kategori - også kaldet den introverte type - så risikerer du nemt at blive overset, selv om du er en slider og fagligt dygtig. Omvendt er det nemt for de ekstroverte at få opmærksomhed, ligesom det giver status at være udadvendt. Det beskriver virksomhedsrådgiver Soulaima Gourani i magasinet Arbejdsmiljø. - De ekstroverte løber ofte med anerkendelse, lønforhøjelse, sejre og æren, fordi de er gode til at gøre opmærksom på sig selv. De introverte får derimod en fornemmelse af, at de ikke er gode nok. At de ville ønske, at de var anderledes, fordi de kan se, at den stille adfærd ikke påskønnes og anerkendes, uddyber hun. Hun anbefaler virksomheder at være opmærksomme på forskellighederne mellem ekstroverte og introverte personer, hvis virksomheden vil have mest muligt ud af deres medarbejdere. Tag nattevagt ved fuldmåne ZZZZZ Nu er der endnu en faktor, du kan tage med ind i planlægningen af månedens vagter. Forskere har nu nemlig bevist dét, som mange allerede havde på fornemmelsen: Vi sover dårligere ved fuldmåne. Så kører du på treholdsskift - er der altså god fidus i at ønske nattevagt heromkring. Det schweiziske forsøg viser, at i dagene omkring fuldmåne sov de 33 forsøgsdeltagere 30 procent mindre dybt og 20 minutter kortere. Hvad årsagen til den dårligere søvn er, har forsøget til gengæld ikke fundet frem til. Kilde: videnskab.dk Antal politiansatte i Danmark 2012/13 (inkl. Færøerne og Grønland) Kilde: Politiforbundet 1. sep. 1. okt 1. nov. 1. dec. 1. jan. 1. feb. 1. mar. 1. apr. 1. maj 1. juni 4 Dansk Politi nr

5 Politimand chikaneres på Facebook Politiet i Midt- og Vestjylland er i øjeblikket i færd med at efterforske en sag, hvor en kollega hænges ud på Facebook. Kollegaen har som arbejdsområde at fjerne ulovlige kamphunde. Det har fået gale borgere i Midt- og Vestjylland til at oprette en Facebook-side alene med det formål at svine politimanden til. Her bliver han omtalt ved navns nævnelse, sammenlignet med Hitler og højtstående SS-folk, ligesom han får dødstrusler. Ledelsen i Midt- og Vestjyllands Politi vurderer, at truslerne og injurierne kan give op til seks måneders fængsel. Efterforskningen kompliceres af, at Facebook hører ind under amerikansk lovgivning derfor tager det tid at få siden lukket ned. På TV Midt og Vests hjemmeside, kan man se et indslag om Facebook-siden. Sanse- og oplevelseshave for PTSD-ramte FÆLLESSKAB Som udsendt i internationalt arbejde for Danmark kan man risikere at vende hjem med sår på sjælen, og nogle udvikler PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom). Det gjorde blandt andre René Pamperin, da han var udsendt som officer i Helmand i Afghanistan. Med den baggrund har han stiftet den frivillige, almennyttige forening, SanseHaven, hvis vigtigste formål er at skabe et vedvarende forum af fællesskab og sammenhold for veteraner fra forsvaret, politiet, beredskabet, humanitære organisationer med flere. Foreningen vil sætte særligt fokus på de PTSD-ramte. Omdrejningspunktet bliver en sanse- og oplevelseshave i Slots Bjergby ved Slagelse. Haven er under opbygning og forventes at åbne midt i marts i Men allerede nu er der brug for frivillige kræfter. Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig formålet. Se mere på Facebook - søg på VeteranHaven. En hjemmeside er desuden på trapperne. Mere moderne forkyndelser Lidt nemmere Politi og domstole har gennem årene brugt mange ressourcer på at forkynde stævninger over for folk, som skal møde i retten. Jævnligt kører stævningsmanden forgæves, fordi vedkommende ikke er hjemme. Eller også må retsmøder udsættes, fordi den sagsøgte har glemt at møde op i retten. Men en ny bekendtgørelse om forkyndelse, som trådte i kraft 1. juli, gør det hele lidt mere fleksibelt ikke mindst for politiet. Eksempelvis er det nu muligt at forkynde over telefonen, og domstole og politi må også sende påmindelser til sagsøgte om at møde op i retten pr. sms eller . Desuden sidestilles en forkyndelse på arbejdspladsen med forkyndelse på bopælen, ligesom man må forkynde over for ledelsen eller personalet på en institution eller et hospital, hvor den pågældende opholder sig. Sluttelig er reglerne for politiets bistand i forbindelse med forkyndelse blevet ændret. Fra 1. juli kan politiet alene anmodes om at deltage i forkyndelser, der ikke hidtil er lykkes for domstolene og heller ikke antages at ville lykkes på et senere tidspunkt. Dansk Politi nr

6 Politiuddannelsen Nu som professions bachelor - men mere praktisk end nogensinde Politijobbet er stadig i fokus, når Politiskolen til februar træder ind i de rækken af professionsbachelorer. Arkitekterne bag den nye uddannelse har benyttet lejligheden til at få en mere tydelig rød tråd vævet ind i de uddannelsesmoduler, de studerende går igennem undervejs. Læs om vejen til akkreditering af den professionsbachelor som Politiskolens leder, Michael Flemming Rasmussen, selv kalder for Danmarks mest krævende. 6 Dansk Politi nr

7 Af Tania Kejser Der er store følelser på spil, når der skal pilles ved den uddannelse, alle danske politifolk har til fælles. Meningerne - og nok også fordommene - er mange. For hvad er meningen med at tage en bachelor i et fag, der i så høj grad er præget af at være et håndværk, hvor menneskelige kvalifikationer er afgørende? Michael Flemming Rasmussen er leder af Politiskolen. Han blev ansat i 2010 og har været med til at holde snor i de tanker og det arbejde, som har været i gang for at opnå den ønskede akkreditering til professionsbachelor. Den godkendelse fik uddannelsen kort før sommerferien. Det betød et af de første punktummer, på en lang vej mod en ændret tænkning i den måde, Danmark uddanner sine politifolk på. Når halvdelen af underviserne i februar 2014 har fået den rette akademiske overbygning, står skolen helt klar til at agere i det nye felt. Men hvad betyder det så? Rundt omkring i politikredsene har en del politifolk set med skepsis på de nye uddannelsesplaner. Mange ansatte har ikke altid haft lige god erfaring, med at akademikere blander sig i politiarbejdet. Pragmatisme, sund fornuft og erfaring fra virkeligheden er en del af enhver god politiansats rygsæk - så hvad kan folk fra den øvrige uddannelsesverden bidrage med? - Vi kan lære af hinanden. Det, som jeg er allergladest for ved den nye uddannelse, er, at vi er lykkedes med at skabe tværfaglige lærerteams. Hver gang vi ansætter tre politiuddannede, ansætter vi også en akademiker. Lærernes opgave er at arbejde sammen om de respektive uddannelsesforløb, hvor alle spiller ind med netop deres viden. Det kommer der rigtig meget godt ud af, siger Michael Flemming Rasmussen. Den største opgave er herhjemme Faktisk er man lykkedes så godt med opbygningen af teams, at udlandet kigger interesseret med. Michael Flemming Rasmussen er inviteret både til Island og Kina for at fortælle om de tanker, uddannelsen bygger på. Den største opgave har været at fortælle kollegerne herhjemme om, hvorfor man har gjort som man har gjort - og overbevise dem om, at de studerende, som kommer ud i den anden ende, er gode kolleger som kan bruges i den virkelige verden. Hele foråret 2012 var Politiskolen på road show til landets politikredse for at fortælle om, hvad der er op og ned på den nye uddannelse. - Betegnelsen professionsbachelor betyder, at vægten er på faget. Vi skal lære vores studerende at reflektere, men de skal bestemt ikke sidde og tænke så meget, at de ikke kan handle. Handling er jo fundamentet for politijobbet, siger Michael Flemming Rasmussen. Virkeligheden er i fokus Kigger man helt faktuelt på, hvad den nye uddannelse indeholder, og hvordan den er bygget op, vil man se, at de studerende får mere praktik, end nogensinde før, ind under huden fra første skoledag. Al undervisning tager udgangspunkt i en case fra virkelighedens politiarbejde. Og det er her, de såkaldte lærerteams kommer til deres ret. Derfor fik politiet en ny uddannelse Baggrunden for at lave politiuddannelsen om har rødder helt tilbage til politireformen. I Visionsudvalgets rapport fra 2005 anbefalede man, at politiets uddannelse - herunder grunduddannelsen - fik et kvalitetsløft. I rapporten stod ikke nævnt, at uddannelsen nødvendigvis skulle stile efter at blive en professionsbachelor - men da både sygeplejersker, lærere og andre uddannelser allerede har taget denne rejse, ville det virke omsonst at stile efter et lavere uddannelsesniveau. Det betyder, at Politiskolen fra den 1. februar 2014 udbyder en Professionsbachelor i Politivirksomhed i stedet for Politiets hidtidige grunduddannelse (PG-uddannelsen). De tager hånd om de nye studerende Det er ikke kun Politiskolens lærerstab, der er blevet sendt afsted på videreuddannelse i forbindelse med overgangen til professionsbachelor. Hver politikreds har flere uddannelsesansvarlige, der har til opgave at sørge for, at de studerende modtager de råd og den vejledning, de har brug for i forbindelse med praktikken. Hver kreds har således uddannet en koordinerende uddannelsesleder, som har gennemført en pædagogisk diplomuddannelse i vejledning og supervision, en lokal uddannelsesvejleder, som har afsluttet tre moduluddannelser i vejledning og supervision samt en praktikvejleder, der har været igennem en lokal vejlederuddannelse. Dansk Politi nr

8 Politiuddannelsen - Noget af det, som har berørt mig allermest i mit politiarbejde, har været underretning af pårørende efter for eksempel et færdselsuheld med dræbte. Men det fik jeg faktisk aldrig nogen undervisning i. Jeg lærte noget fra ham, jeg kørte sammen med, og det var jo fint. Problemet er bare, hvis den ENESTE læring foregår på den måde, så får man kun sin viden set fra ét verdenssyn. Gennem vores casebaserede undervisning, kommer vi hele vejen rundt. Psykologen kan bidrage med sin viden om menneskers reaktioner. Den politiuddannede med sin erfaring. Det giver altså et bedre grundlag for undervisningen, siger Michael Flemming Rasmussen. Den nye uddannelse er opbygget af moduler. Hele vejen igennem er for eksempel skydning, fysisk træning og jura faste elementer, mens andre fag skiftes ud undervejs. Hvor en klasse tidligere mødte en klasselærer og en sociolog, arbejder lærerne nu sammen om de forskellige forløb. Det betyder, at lærerne har til opgave at få det bedste ud af hinandens viden. Det skulle lykkes Mange gode kræfter har arbejdet minutiøst på at opnå den ønskede akkreditering af politiuddannelsen. I 2009 søgte skolen nemlig første gang om at blive optaget i rækken af professionsbacheloruddannelser - og fik afslag. Begrundelsen lød blandt andet, at skolens lærere ikke havde et højt nok uddannelsesniveau. - Oven på det prestigetab det var ikke at blive akkrediteret, har ånden været, at det måtte ikke ske igen. Oven i hatten kom, at den nye politiuddannelse blev en del af budgetanalysen og dermed også af effektiviseringsprocessen i 2010, fortæller Michael Flemming Rasmussen. De reduktioner, der fulgte i kølvandet på effektiviseringsprocessen, udfordrede det hidtidige oplæg til en professionsbacheloruddannelse. - Men kravet, om at vi skulle spare på det oprindelige forslag, var slet ikke så skidt endda, for det satte gang i kreativiteten. Det gjorde, at vi i dag udnytter lærerkræfterne langt mere effektivt, end der ellers var lagt op til. Jeg er ikke bleg for at sige, at vi i dag har en bedre uddannelse end den, som blev beskrevet i og endda ved brug af færre årsværk, end den uddannelse, som vi første gang søgte akkreditering på, fortæller Michael Flemming Rasmussen. Danmarks hårdeste De sidste par år har Politiskolen været gennem en transformation. For selv om akkrediteringen til professionsbachelor først træder i kraft til februar, mærker eleverne allerede forandringerne nu. POLITISKOLEN Udvikling & administration Politimuseet Institut for Beredskab Institut for Magtanvendelse & Konflikthåndtering Institut for Forebyggelse & Analyse Institut for Efterforskning Institut for Etik, Adfærd & Dannelse Fremover bliver Politiskolen organiseret i fem institutter med hver sit fokus på politiets kernefaglighed. Den nye struktur implementeres, når det sidste PG III hold forlader skolen. 8 Dansk Politi nr

9 - Vi asfalterer, samtidig med vi ruller. Og vi stiller store krav til eleverne. Jeg tror faktisk, at vi har skabt Danmarks mest krævende professionsbachelor. Men vi har også et fantastisk råmateriale at gøre godt med, fordi vi kan håndplukke vores studerende, siger Michael Flemming Rasmussen. Klar til ansvar Det drive, der skal til som politistuderende, er ikke til at spøge med. En undervisningsuge på 37 timer, herudover diverse læsestof og en pligt til at holde sig i form. Der har lydt råb om hjælp fra de første par hold, som startede på uddannelsen efter omlægningen i For nogle blev det umuligt Sådan er uddannelsen bygget op Modul 1: 33 uger på skolen. Giver en introduktion til uddannelsen og sætter rammen for politiets faglige kerne. Fysisk træning, jura og skydning er gennemgående fag i alle ugerne. Modulet afsluttes med, at de studerende, efter at have bestået samtlige fag, certificeres til at udøve selvstændig politimyndighed, og modtager deres politiskilt. Modul 2: 22 uger i en politikreds. Her afprøves den viden som de studerende er blevet forberedt på gennem forløbet på modul 1 - indenfor områder som patruljekørsel, sagsbehandling, rapportskrivning, udrykning og disponering. Modul 3: 22 uger på skolen. Opholdet bygger oven på praktikken med fag som patruljetjeneste og indsatskoncepter, politiidentitet- og kultur og ligesom de studerende får viden om det internationale politisamarbejde, efterforskning, færdselsdrab med flugtbilist med videre. Modul 4: 22 uger i en politikreds. Her arbejder den studerende i lokalpolitiet med efterforskning af borgervendt kriminalitet, forebyggelse og problemorienteret arbejdsmetode, sager om vold og narkotika og anden særlovskriminalitet. De studerende udarbejder en feltundersøgelse med udgangspunkt i en problemstilling fra deres praktikophold. Modul 5: 33 uger på skolen. Viden og erfaring fra praktikopholdet inddrages i undervisningen. Her ses nærmere på forebyggelse i teori og praksis og på at arbejde i socialt belastede områder. De studerende bruger en case med en overfaldsvoldtægt til at diskutere politiarbejdets formål, funktion og metoder. Sidst i forløbet ligger et 11 ugers bachelorprojekt. at få studielivet på SU til at hænge sammen med 37 timers undervisning og lektier samt træning ved siden af. Mange ønsker er imødekommet, men uddannelsen er stadig hård, medgiver Michael Flemming Rasmussen. - Vi står til regnskab over for flere. Hvis man på de første 33 uger skal nå at blive så dygtig, at vi kan tillade os at sende vores studerende ud med et politiskilt i hånden, så kræver det altså noget. Den tid er forbi, hvor vi kan tillade os at bruge befolkningen som ufrivillige figuranter i vores uddannelse. Derfor skal man kunne sit stof, før man bliver sendt ud i en kreds. Desuden har kollegaen i patruljebilen krav på, at de studerende er i den form, som politiarbejdet kræver. Derfor er vi nødt til at lægge rigtig meget ind i de første 33 uger, og derfor er studiet hårdt. Og egentlig synes jeg, det er okay. Vi udstyrer folk med stav, pistol og håndjern samt retten til at bruge magt over for civile borgere i et demokratisk samfund. Det må godt kræve noget at opnå, siger Michael Flemming Rasmussen. Særlig situation Indtil februar er de studerende, som går på Politiskolen, i en lidt særlig situation. De bliver uddannet politifolk med præcis de samme fag som bliver gældende for de kommende bachelorer, men p.t. uden garanti for at få et eksamensbevis som professionsbachelor. - Vi er meget opmærksomme på, hvad der kommer til at ske med de studerende, vi har inde i pipelinen. Og der bliver gjort et ihærdigt stykke arbejde for, at de, når tiden kommer, kan blive eksamineret som professionsbachelorer på lige fod med de studerende, som begynder til februar, siger Michael Flemming Rasmussen. Politiskolens nye struktur Fremover bliver Politiskolen organiseret i fem institutter med hver sit fokus på politiets kernefaglighed. Den nye struktur implementeres, når det sidste PG III hold forlader skolen. Institut-modellen er udarbejdet parallelt med lederreform 2.0, og repræsenterer et perspektivskift i ledelsen af Politiskolen. I praksis fordeles de forskellige kurser og lærerteams, der samlet set udgør den nye politiuddannelse, under hvert af de fem nye institutter. På denne måde vil både driften og den fortsatte udvikling af uddannelsen være forankret i fem helt centrale områder. Dansk Politi nr

10 Politiuddannelsen Goddag til 96 nye politielever Mandag den 29. juli begyndte et hold nye politielever på Politiskolen. Selv om uddannelsen i teorien først er godkendt som professionsbachelor til februar, får de nøjagtig samme uddannelsesforløb, som bliver kendetegnende for den nye uddannelse. DANSK POLITI tog en snak med tre af dem. Mød din nye kollega - I alt begyndte 96 unge mennesker på politiuddannelsen den 29. juli. - Fordelt på 4 hold er 74 mænd og 22 kvinder. - Begge køn har en gennemsnitsalder på 26 år. - 91,7 procent af de nye elever har en gymnasiel uddannelse (studentereksamen, HF, HTX eller HHX). - Seks procent har en erhvervsuddannelse. - To procent har såvel en erhvervsuddannelse som en gymnasial uddannelse. Kilde: Rigspolitiet 10 Dansk Politi nr

11 Johannes Erling Poulsen, 25 år Mathilde Olsen, 23 år Mads Frandsen, 22 år Hvorfor har du søgt ind i politiet? - Det virker som en spændende arbejdsplads, hvor man har mulighed for at gøre en forskel. Det er ikke en barndomsdrøm, men jeg begyndte at tænke på at gå den vej, da jeg var år. Hvornår var du til optagelsesprøve? - Det var jeg på Færøerne i foråret 2012, så der har været en del ventetid. Man ved cirka med sig selv, hvor man ligger henne i feltet, men man er altid nervøs, for der er jo andre, som også ligger på det niveau, så man går rundt og krydser fingre og håber på det bedste. I ventetiden arbejdede jeg - blandt andet i en boretunnel. Hvad forventer du dig af din uddannelse og jobbet i politiet? - Masser af udfordringer og forskelligartede opgaver. De første dage her på skolen har allerede givet indtryk af, at det bliver spændende og varieret. Hvad gør dig egnet som politier? - Jeg har det godt med mennesker. Jeg har ikke svært ved at gå hen til andre og hjælpe, og det virker også som om, at andre godt kan lide at snakke med mig. Hvorfor har du søgt ind i politiet? - Jeg tror, det er en af Danmarks mest spændende uddannelser, fordi den byder på en hverdag, der ikke er ens, og du bliver udfordret på mange forskellige måder. Hvornår var du til optagelsesprøve? - Sidste år i maj, så jeg har ventet et år. Jeg synes, det er hårdt at gå og vente, fordi man har været så engageret omkring at søge og træne op. Så kommer du igennem og får at vide, at alt er gået godt, men de kan ikke give dig noget svar. Det er lang ventetid, og jeg valgte at starte på et andet studie - idræt - for ikke at gå i stå. Jeg var dog slet ikke i tvivl om, hvad jeg skulle vælge, da jeg fik brevet om, at jeg var blevet optaget på Politiskolen. Hvad forventer du dig af din uddannelse og jobbet i politiet? - Jeg forventer at blive udfordret såvel fysisk som psykisk, og at jeg får en masse gode kolleger. Hvad gør dig egnet som politier? - Jeg kan godt lide mennesker samt at prøve noget nyt og udfordre mig selv. Jeg tror også, at det er noget, man finder ud af hen ad vejen. Hvorfor har du søgt ind i politiet? - Det har jeg ud fra en nøgtern betragtning om, at det er det erhverv, jeg gerne vil - også om 40 år - fordi man kommer ud for nogle situationer, hvor du ikke altid ved, hvad du har med at gøre. Du skal hele tiden omstille dig og kalibrere din opførsel i forhold til, hvilke mennesker du kommer til at møde. Og så det helt grundlæggende: At komme ud og hjælpe folk. Hvornår var du til optagelsesprøve? - Det var jeg i efteråret i 2012, så jeg har været heldig at komme hurtigt ind. Ventetiden har jeg brugt på at gå på idrætshøjskole for at forberede mig fysisk til Politiskolen. Hvad forventer du dig af din uddannelse og jobbet i politiet? - Jeg forventer at tilegne mig nogle kundskaber - både teoretiske og praktiske - som jeg kan bruge på den anden side. Hvad gør dig egnet som politier? - Det er jo et svært spørgsmål, men jeg tænker, at en politimand skal være handlekraftig og have evnerne til at kalibrere sig og være samarbejdsvillig, og det er nogle evner, som jeg synes, jeg besidder. Dansk Politi nr

12 Politiuddannelsen Flere fordele i en professions-bachelor Når politifaget træder ind i klubben af professionsbachelorer, er der pludselig nogle døre, der åbnes, som ikke tidligere var en mulighed. Af Tania Kejser Søger en dansk politimand eller ditto kvinde job i norsk politi i dag, kan det blive et problem at blive ansat. I Norge lægger man meget vægt på, at ansøgeren matcher den norske politiuddannelse, som er på bachelorniveau. At den danske politiuddannelse nu er godkendt som en professionsbachelor gør op med det problem. Det, og mange andre argumenter, er baggrunden for, at politiuddannelsen er sprunget et trin op i uddannelsesniveau. - Når ledere fra dansk politi er ude i verden, vil langt de fleste af deres lederkolleger fra andre lande have uddannelsespapirer fra universiteter og andre akademiske institutioner. Selv om danske politifolk er enormt respekterede internationalt, er det rart, at de nu også får papir på, at den danske uddannelse lever op til andre landes uddannelser, siger Peter Ekebjærg, politiinspektør hos National HR Partner i Rigspolitiet. Med den nyligt akkrediterede politiuddannelse åbner Politiskolen op mod det øvrige uddannelsessystem, og giver politistuderende mulighed for videreuddannelse, meritoverførsel og meget andet. På den måde kan man sige, at man gennem akkrediteringen til en professionsbachelor nu har fået skrevet politiuddannelsen ind i et sprog, som hele verden kender. 12 Dansk Politi nr

13 Uddannelsen er ny, men eleverne og lokalerne ligner sig selv. Her et udsnit af livet på Politiskolen fra sommeren Ros til PG-uddannelsen To forskere på Professionshøjskolen UCC har skrevet en rapport på 135 sider, hvori de har nærstuderet henholdsvis den gamle og den nye politiuddannelse. Politiets Grunduddannelse får en række meget fine ord med på vejen. - Rapporten siger ikke noget om, hvilken uddannelse, der laver de bedste politifolk. Den siger derimod noget om, hvilke dele af den gamle uddannelse, der skal opgraderes for at man kan bringe folk op på bachelor-niveau. Og så giver den en del ros til den gamle uddannelse, som man netop har formået at holde på det praktiske niveau, som er vigtigt for en professionsuddannelse, fortæller Peter Ekebjærg. Rapporten konkluderer blandt andet, at man som uddannet på Politiets Grunduddannelse skal bruge, hvad der svarer til et halvt års fuldtidsstudier for at opkvalificere sig til en bachelor. I nærmeste fremtid sætter styregruppen bag den nye uddannelse sig sammen for at vurdere, hvad man kan gøre for at lade politifolk med en PG-uddannelse efteruddanne sig. - Her vil typisk være tale om politifolk, som har været seks - 12 år i jobbet. Har man været uddannet længere, er der ikke så meget ide i at sammenligne sig med nyuddannede. Så har man fået bygget så mange kompetencer og erfaring på, at der vil være andre typer af efteruddannelser, som er mere relevante, siger Peter Ekebjærg. Hvilke muligheder, der skal udvikles, kommer an på, hvad der er brug for ude i kredsene, ligesom økonomien har betydning. - Det er ikke lige om hjørnet. Først skal vi kigge på, hvilke muligheder vi har for at strikke nogle gode forløb sammen. Og så skal vi se på, hvad politiet som organisation har brug for. Vi har en gruppe af ansatte, som klarer politijobbet rigtig godt - og der er ingen grund til, at samtlige politifolk skal tilbringe et halvt år på skolebænken. Desuden tager det tid at lave gode uddannelsesforløb, så det er altså på sigt, når vi taler opkvalificering, siger Peter Ekebjærg professionsbachelor Professionsbachelor-titlen er et kvalitetsstempel, der signalerer, at det uddannelsesniveau, der er opnået gennem professionsbacheloruddannelserne, er på linje med universiteternes bacheloruddannelser. Samtidig markerer titlen, at uddannelsen adskiller sig fra universiteternes ved en større grad af professions- og praksisorientering. Ideen bag professionsbachelor-titlen er at identificere attraktive uddannelser og samtidig forbedre såvel det private som det offentlige arbejdsmarkeds anerkendelse af dimittenderne. Endvidere har professionsbachelortitlen betydning for en smidigere tilgang til efter- og videreuddannelser. Kilde: Undervisningsministeriet Dansk Politi nr

14 denne gang... Kriminalteknisk Sektion: Sporgruppen Én uddannelse - mange muligheder Karriere-staffetten En politiuddannelse kan føre vidt og bredt omkring, og karrieremulighederne er mange. DANSK POLITI besøger i sin nye serie Karriere-stafetten kolleger, der bestrider forskellige jobfunktioner inden for politiet. Vi hører nærmere om jobbets indhold, fordele og ulemper - og den pågældende kollega sender stafetten videre til den jobfunktion, han eller hun gerne vil læse om næste gang. Giv stafetten videre! Det gælder om at lukke huller Som kriminaltekniker i Sporgruppen er der en høj grad af frihed til selv at planlægge sin arbejdsdag, god tid til at gå i dybden med sagerne, samt mulighed for selv at udvikle nye metoder til sikring og analyse af spor. I øvrigt hjælper det efter sigende at være en lille smule nørdet. Af Karina Bjørnholdt Sporgruppen under Kriminalteknisk Sektion (KTS) har til huse i Vanløse. Rammerne udgøres af en lang gang med kontorer, hvori der befinder sig store scannere, brede pc-skærme, mikroskoper samt fotos på væggene af skosåler, ansigter, tatoveringer og tyvekoster - alle med pile eller andre påtegninger. Sporgruppen råder desuden over et værksted, hvor man kan undersøge opbrudte låse og et foto-rum, hvor der foretages affotografering af sålaftryk fra gerningssteder. Gruppen tæller seks - snart syv - medarbejdere. Fem af dem har en politiuddannelse - blandt andre kriminaltekniker Bo Reitz, 36 år, som har været ansat i KTS siden Hvad går arbejdet i Sporgruppen ud på? - Visuelle sammenligninger, hvad enten det er undersøgelse ved øjesyn, anvendelse af laboratorieudstyr eller i nogle tilfælde efter fremkaldelse af spor med kemi. Vi tager os også af sammenligninger af billed- og videomateriale og såkaldte overfladespor, der er sikret på et gerningssted. - Overordnet kan man sige, at vores opgave er at lukke huller. Vi skal i princippet blot konkludere, om der er en identifikation eller udelukkelse. Men verden er ikke altid sort/hvid, og derfor er det ikke helt så enkelt. Vi skal rundt i alle facetter af sporet og have analyseret disse, inden vi benytter vores konklusions- 14 Dansk Politi nr

15 En typisk arbejdsdag for Bo Reitz, kriminaltekniker i Sporgruppen under Kriminalteknisk Sektion, går med at undersøge spor fra gerningssteder via mikroskop, diverse udstyr og softwareprogrammer - samt ikke mindst med at skrive konklusioner om sporene. Friheden til selv at planlægge sin arbejdsdag samt de spændende opgaver og udfordringer er nogle af de ting, Bo Reitz holder mest af ved sit job. skala på seks trin - som går fra udelukkelse over intet tyder på, kan ikke udelukkes, indicium og stærkt indicium til identifikation. For mig er det vigtige ikke at få knaldet en gerningsmand, men at være så sikker i min konklusion som muligt, uanset om den peger den ene eller anden vej. - Det er primært politikredsene, som ringer og rekvirerer vores hjælp, når de står med videoovervågning fra et gerningssted, sålaftryk, opbrudsspor fra indbrud eller lignende. De sender spormaterialet til os, som vi så undersøger. Ved mere alvorlige sager, som for eksempel drab, rykker vi selv ud og sikrer spor, og vi deltager også i obduktioner, hvor vi eksempelvis undersøger de stikmærker, et offer har fået, for at vurdere, hvilket slags våben der har været benyttet. Vi yder også ekstern hjælp - blandt andet til Udlændingestyrelsen, når de skal have vurderet, om en person er identisk med billedet i vedkommendes pas. Herudover er der en del undervisning af politiskoleelever, kollegaer i politikredsene, anklagere og dommere fra udlandet. - En arbejdsdag går typisk med at lave selve undersøgelserne af sporene via mikroskop, diverse udstyr og softwareprogrammer - og ikke mindst med at skrive erklæringerne. Dem gør vi meget ud af, for det er vores ansigt udadtil. der er forstørret kraftigt op, eller som er spejlvendt. Man skal også være god til både at arbejde selvstændigt og i teams, og så hjælper det at være en smule nørdet - på den gode måde. Der er en del hvid kittel og pillearbejde over jobbet. Hvad er det bedste ved dit arbejde? Det er friheden til selv at planlægge min arbejdsdag. Vi har ikke en leder, der ånder os i nakken - vi er en selvkørende afdeling. Desuden er det de spændende og udfordrende opgaver, hvor man har mulighed for selv at udvikle eller forbedre de tekniske metoder, vi bruger. Vi har eksempelvis udviklet en metode til sikring af sålaftryk, som andre lande nu også benytter. Et andet plus er, at vi ikke er bagude på teknologi, og at der er tid til at gennemarbejde sine sager. Vi tåler ikke, at vores erklæringer bliver underkendt i retten. Folk bliver jo enten dømt eller frikendt ud fra blandt andet vores erklæringer. Hvad er det værste? Det er rutinesagerne, men dem har man jo alle steder i politiet. Hvilke egenskaber kræver det at arbejde i Sporgruppen? - Grundighed og tålmodighed. Desuden skal man være analytisk og metodisk anlagt og have flair for detaljer. Faktisk skal man bestå en mønster-genkendelsestest for at blive ansat her. Det kan være rigtigt svært at afkode et mønster, Karriere-staffetten Bo Reitz sender stafetten videre til NITES afdeling for videoanalyse. Her skal vi møde konsulent Bue Hjort. Dansk Politi nr

16 Kortlægning af trusler chikane forfulgt er i gang Efter DANSK POLITI s beskrivelser af chikane mod politifolk, indgår Politiforbundet og Rigspolitiet nu i et samarbejde om at kortlægge omfanget. Justitsminister Morten Bødskov (S) lover at stå klar med løsninger, hvis det viser sig at være et stort problem. Af Tania Kejser Når der bliver råbt pansersvin ind over hækken. Når den private telefon ringer, og en ukendt person gør opmærksom på, at han ved, hvor man bor. Når der i rockermiljøet breder sig rygter om, at man vil få sine knæskaller smadret. Så er det chikane, der går langt ud over, hvad jobbet som politiansat bør indebære. Ovenstående eksempler er blot pluk fra den seneste opdaterede liste, Politiforbundet har fået fra sine medlemmer i forbindelse med den kortlægning af området, man er i gang med. Og der er behov for, at lovgivningen i højere grad beskytter politifolk, som i deres fritid opsøges af de kriminelle, de har haft med at gøre via arbejdet. Det mener Politiforbundet. En aktuel sag fra Aarhus viser, at det er svært at løfte chikanesager, som foregår uden for arbejdstiden. I begyndelsen af august blev en politikvinde udsat for chikane i sin bil på en privat køretur. De to gerningsmænd blev efterfølgende løsladt, idet Landsretten ikke mente, at det var bevist, at chikanen skete som følge af kvindens job som politiansat, og den forventede straf ville være for kort til at opretholde en varetægtsfængsling. Det på trods af, at kvinden tidligere har været med til at anholde begge gerningsmænd i kraft af sin ansættelse hos Østjyllands Politi. Politiforbundets foreløbige kortlægning viser, at dansk politi har et problem. Men mørketallene er store, fordi holdningen om, at man skal kunne klare noget som politier har fået lov til at herske. - Chikane af politifolk og deres familier er fuldstændig uacceptabelt, og det skal vi på ingen måde finde os i. I mange tilfælde står man tøvende i kredsene. Man har ikke nogen procedure for, hvordan man håndterer chikane, der foregår uden for arbejdstiden. Desuden viser Landrettens nylige kendelse i forbindelse med episoden i Aarhus, at lovgivningen ikke beskytter politifolk godt nok, siger Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet. Bødskov: Uacceptabelt Henover sommeren har forskellige politikere været fremme for at kommentere på de chikane-eksempler, som er kommet frem. Midt i august meldte også justitsminister Morten Bødskov sig til koret. Han siger følgende i en artikel i Berlingske Tidende: - Det kan ikke være sådan, at dem, vi beder om at stå i forreste række, skal finde sig i denne chikane. Det er fuldstændig uacceptabelt, at jobbet går ud over dem selv og deres familier. Det skal have konsekvenser for de folk, som står bag. Justitsministeren afventer nu den kortlægning af problemet, som nu sættes i gang i et samarbejde mellem Rigspolitiet og Politiforbundet og som forventes færdig omkring årsskiftet. Politiforbundet opfordrer stadig alle medlemmer til at kontakte deres tillidsrepræsentant, hvis de oplever tilfælde af chikane i fritiden. 16 Dansk Politi nr

17 Følgende politikere har kommenteret på chikane-problematikken: Peter Skaarup, (DF), retsordfører, har sendt følgende spørgsmål til justitsminister Morten Bødskov: På baggrund af den række artikler i fagbladet DANSK POLITI om chikane og trusler mod politifolk i deres fritid, bedes ministeren redegøre for, hvilke initiativer ministeren vil tage for at sikre, at alle politikredse tager truslerne og konsekvenserne for de enkelte politifolk alvorligt, og for at sikre at ledelsen i de enkelte politikredse lever op til deres ledelsesansvar ved for eksempel at få skabt klare procedurer, der beskytter de ansatte mod at få privatlivet invaderet af trusler og ubehageligheder fra kriminelle. Vil ministeren tage initiativ til at efterkomme Politiforbundets ønske om at stramme op på lovgivningen, så politifolk og deres familier er bedre beskyttet mod trusler og chikane i fritiden, jf. artiklen Sådan slipper du af med en dygtig politimand fra Dansk Politi den 24. juni 2013? Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren vil tage for at forhindre, at politifolk udsættes for chikane og trusler på sociale medier som for eksempel Facebook-siden Århus politi bag facaden, hvor der bliver lagt videoer og billeder ud af politifolk i forskellige situationer, herunder om ministeren vil tage initiativ til at sådanne sider ulovliggøres, jf. artiklen Vi ved hvor du bor, vi ved hvordan din bil ser ud, vi ved hvem din kæreste er fra Dansk Politi den 23. maj Karsten Lauritzen, retsordfører i Venstre, til Ritzau: Venstre er parat til at skærpe straffen for at chikanere landets politifolk. Det siger partiets retsordfører, Karsten Lorentzen, efter endnu et tilfælde af politi-chikane, hvor en kvindelig betjent først i august - i sin fritid - blev udsat for grov chikane af to mænd i Aarhus. - Vi bliver nødt til at se på strafskærpelser i forhold til vold og trusler mod politifolk, siger Karsten Lauritzen. - Den betydelige stigning, vi har set i den her slags sager, er fuldstændig uacceptabelt. Betjente må ikke blive bragt i en situation, hvor de skal frygte for at håndhæve loven af hensyn til dem selv og deres familier, siger han. - Et udgangspunkt om ubetinget fængselsstraf i stedet for bøder, synes jeg, vil være fornuftigt. Det vil vi gerne være med til at se på i Venstre, siger Karsten Lauritzen. Karina Lorentzen, retsordfører i SF, formand for Folketingets Retsudvalg, til Ritzau: - Jeg kender ikke de juridiske argumenter for og imod, men jeg er i hvert fald indstillet på at kigge nærmere på det. Jeg synes, det er et forslag, som man kan overveje at gå videre med. Hun henviser til, at Politiforbundet på nuværende tidspunkt er i gang med at kortlægge problemets omfang. I samme ombæring opfordrer hun Politiforbundet til også at registrere det, der ikke er strafbart i dag - eksempelvis overvågning og uønsket kontakt. - Vi skal have et overblik over, hvordan det rent praktisk ser ud i den virkelige verden. Og så må vi overveje, om der skal ske noget på baggrund af det, siger SF's Karina Lorentzen. Tom Behnke, retsordfører for de Konservative, til TV2News: - Vi ser i stigende grad chikane mod politifolk. De er ansat til at passe på os alle sammen, og chikane mod dem er uhørt. En oplagt ændring kunne være at præcisere paragraf 119, så den også kan bruges, når politifolk chikaneres i fritiden. Der bør være en præcision af, at de, der passer på os i samfundet, skal være beskyttet døgnet rundt. De skal kortlægge chikane Rigspolitiet og Politiforbundet indgår nu i et samarbejde om at kortlægge omfanget af chikane mod politifolk. I arbejdsgruppen vil der desuden indgå repræsentanter fra Rigsadvokaten, politikredsene og relevante enheder i Rigspolitiet. Arbejdet forankres i Koncern HR. Dansk Politi nr

18 FORBUNDET Politiforbundet efterlyser medlemmer med afviste sager om PTSD NY PRAKSIS Nu bliver mulighederne bedre for at få anerkendt PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom) som en erhvervssygdom. Det gælder både PTSD, der viser sig inden for seks måneder og PTSD, der viser sig senere. Arbejdsskadestyrelsen ændrer nemlig praksis, efter at der er kommet ny viden om sygdommen. Det betyder, at man får mulighed for at få anerkendt PTSD som en erhvervssygdom, selv om sygdommen først er brudt ud i fuldt omfang over seks måneder efter, at man har været udsat for en traumatisk begivenhed. Tidligere har den overvejende praksis i Arbejdsskadestyrelsen været at afvise sager om PTSD, hvis personerne ikke har været til læge med tegn på sygdommen inden for de første seks måneder efter den traumatiske begivenhed. Men en ny, videnskabelig udredningsrapport om PTSD konkluderer, at PTSD godt kan udvikles senere end seks måneder efter, man har oplevet noget traumatisk. Derfor ændres praksis for anerkendelse af PTSD. Rapporten vurderer, at omkring 25 procent af alle PTSD-tilfælde er forsinket PTSD, og at PTSD forekommer hyppigere blandt professionelle faggrupper - for eksempel politifolk - end blandt andre. I forbindelse med den ændrede praksis efterlyser Politiforbundet medlemmer, der har fået afvist en sag om PTSD på trods af, at de har været udsat for traumatiske begivenheder. Disse medlemmer har nu mulighed for at anmode Arbejdsskadestyrelsen om at få deres arbejdsskadesag genoptaget, så den kan blive vurderet på ny. Kontakt din lokale politiforeningsformand, hvis du ønsker at få genoptaget en afvist PTSD-sag. Læs mere om PTSD på - under Medlemsinformation. Erstatningssag mod FN tog 10 år LANGT OM LÆNGE En mandlig kollega har endelig - med massiv juridisk hjælp fra Politiforbundet gennem 10 år - fået afklaring på sin temmelig spegede arbejdsskadesag. Kollegaen fik i 2003 konstateret PTSD som følge af en udstationering i Kosovo, hvor han blev udsat for et attentat. Arbejdsskadestyrelsen tilkendte ham erstatning for varigt mén på 20 procent samt for tab af erhvervsevne på 55 procent. Fordi kollegaen var udsendt gennem FN, havde han krav på yderligere 20 procents mén-erstatning herfra, i henhold til sin kontrakt. Men selv om man godt kan indgå kontrakter med FN, så fungerer FN ikke som en juridisk myndighed, man kan stævne. Derfor blev kravet rejst af Rigspolitiet gennem Udenrigsministeriet. Men her gik det for alvor galt. Kollegaens sag blev væk i Udenrigsministeriet i over fire år, uden at Rigspolitiet undersøgte, hvorfor der ikke skete nogen fremdrift. Politiforbundet har på medlemmets vegne klaget til Folketingets Ombudsmand over den lange sagsbehandlingstid, og Ombudsmanden har udtalt stærk kritik af særligt Udenrigsministeriet - men også af Rigspolitiet. 10 år efter er sagen nu endelig afsluttet. Kollegaen har fået tilkendt en erstatning fra FN - dog kun svarende til en méngrad på 10 procent. Desuden har han fået erstatning fra Udenrigsministeriet for de renter, han er gået glip af fra sin FN-erstatning på grund af ministeriets lange sagsbehandlingstid. Politiforbundet har desuden forsøgt at få dækket sine udgifter til advokathjælp til medlemmet, da regningen primært er løbet op grundet Udenrigsministeriets sendrægtighed. Men det har ministeriet ikke villet imødekomme, og forbundet har frafaldet sit krav, da der ellers var udsigt til en lang og dyr retssag. 18 Dansk Politi nr

19 Politiforbundet på blad, web og app FØLG MED Mulighederne, for hvilke platforme Politiforbundet skal brede sig på, udvider sig konstant. For øjeblikket kan du følge fagbladet DANSK POLITI på Facebook, ligesom både Politiforbundet og fagbladet findes som applikation til smartphones. En helt uvidenskabelig undersøgelse blandt 42 tillidsfolk på Politiforbundets kongres viser, at de forskellige platforme bruges på følgende måde: 37 af de 42 adspurgte læser altid fagbladet DANSK POLITI. Fem læser nogle gange, mens ingen svarer, at de aldrig læser fagbladet. 21 svarer ja til, at de har downloadet applikationen for enten Politiforbundet eller DANSK POLITI. 22 af de 42 besøger ugentligt Politiforbundets hjemmeside. 20 er inde og kigge på nyt fra forbundet månedligt, mens ingen svarer, at de aldrig går ind på politiforbundet.dk Følg med på: WEB Facebook: Søg efter: Fagbladet Dansk Politi. Applikation: Søg efter: Politiforbundet Fagbladet Dansk Politi. Københavns Politiforening har fået ny formand FORMANDSVALG Den 1. juli fik Københavns Politiforening ny formand. Det er Michael Bergmann Møller, som kommer fra Station City. Han afløste Claus Oxfeldt, som blev valgt som formand for Politiforbundet på kongressen i slutningen af maj. Michael Bergmann Møller (billedet) kæmpede om posten mod John Dige fra Station Bellahøj, og det blev et tæt løb. Urafstemningen endte med 903 stemmer til Michael Bergmann Møller og 850 stemmer til John Dige. Hovedparten af de københavnske politifolk ønskede at give deres mening til kende ved formandsvalget. Stemmeprocenten nåede op på 83,3 procent. Dansk Politi nr

20 politiforbundet Hovedbestyrelse Claus Oxfeldt, Forbundsformand - Medlem af Forhandlingsudvalget Claus Hartmann, Næstformand - Medlem af Forhandlingsudvalget Niels Hedeager, Syd- og Sønderjylland - Medlem af Forhandlingsudvalget Jørgen Jensen, Københavns Vestegn - Medlem af Forhandlingsudvalget Jørgen Olsen, Rigspolitiforeningen - Medlem af Forhandlingsudvalget Jens Jørgen Møller Nielsen, Nordjylland Peter Jørgensen, Østjylland Jørgen Fisker, Midt- og Vestjylland Carsten Weber Hansen, Sydøstjylland Steffen Daugaard, Fyn Kaj Rasmussen, Sydsjælland og Lolland-Falster Mogens Heggelund, Midt- og Vestsjælland Tom Steffensen, Nordsjælland Michael Bergmann Møller, København Annette Nielsen, København John Dige, København Henrik Wraae Schwarz, Bornholm Bo Jonassen, Rigspolitiforeningen Michael Agerbæk, Politilederforeningen Pia Brostrøm, Domstolenes Tjenestemandsforening Foreninger Finn Jeppesen, Grønlands Politiforening Jan Poulsen, Færøernes Politiforening

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel.

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel. Goddag til nye praktikanter Dansk Politi har ringet til landets politikredse for at høre, hvordan et typisk introduktionsprogram for PGII ere ser ud hos dem. Nedenfor kan du se et sammenkog af svarene.

Læs mere

Du ved aldrig, hvad der sker om 2 minutter. Men du ved, at du og din makker kommer til at gøre en forskel. Bliv politibetjent

Du ved aldrig, hvad der sker om 2 minutter. Men du ved, at du og din makker kommer til at gøre en forskel. Bliv politibetjent Du ved aldrig, hvad der sker om 2 minutter Men du ved, at du og din makker kommer til at gøre en forskel Bliv politibetjent Er du klar til at gøre en forskel med dit liv? Et af de mest uforudsigelige job

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00539 20. august 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 13. 14. august 2013 kl. 1000 på Comwell Grand Park Korsør DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00700 19. november 2014 HB/mk Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. november 2014 på Hotel Tønderhus DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

ANKLAGER. gå selv? Så har vi det rette job

ANKLAGER. gå selv? Så har vi det rette job ANKLAGER Er du en holdspiller, der kan gå selv? Så har vi det rette job mange muligheder Anklagemyndigheden er en del af Justitsministeriet. På hele ministerområdet har vi fokus på en bred og målrettet

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00140 27. maj 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 23. maj 2014 kl. 1000-1600 i Forbundshuset Mødet blev indledt med 2 temadrøftelser: De nye

Læs mere

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT KRIMINALFORSORGENS UDDANNELSESCENTER BISKOP SVANES VEJ 69 3460 BIRKERØD TELEFON: 72 55 39 65 BLIVFAENGSELSBETJENT@ KRIMINALFORSORGEN.DK WWW.KUC.DK WWW.RETTESTØBNING.DK WWW.KRIMINALFORSORGEN.DK FOLK AF

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01111 1. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 19 og 20. marts 2014 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet Beslutningsforslag nr. B 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Eigil Andersen (SF), Holger K. Nielsen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Pernille Skipper

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01017 7. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 18. december 2013 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00017 7. marts 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 26. februar 2014 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012 God Løsladelse Nyhedspakke nr. 2 december 2012 www.kriminalforsorgen.dk Læs i nyhedspakken: Se Danmark blive grønnere og grønnere Hvem har indgået samarbejdsaftale, og hvem mangler? Følg processen på Danmarkskortet.

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Ad pkt. 1 Mødet åbnes. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset

Hovedbestyrelsen. Ad pkt. 1 Mødet åbnes. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Teknisk dialog om it-drift

Teknisk dialog om it-drift 2. november 2011 J.nr.: 2011-4221-54 Sagsbehandler: MLT003 KONCERNSERVICE Landlystvej 34 2650 Hvidovre Telefon: 4515 6004 E-mail: Web: MLT003@politi.dk www.politi.dk Teknisk dialog om it-drift Indhold

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere