Side 3. Budget 2016 med overslagsårene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 3. Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019"

Transkript

1 Takstoversigt 2016

2 Side 3 Budget 2016 med overslagsårene

3 ØKONOMIUDVALGET YDELSE: ADMINISTRATION ENHED TAKST TAKST SERVICEOPKRÆVNINGER: * Taksterne er gældende, indtil nye takster for 2016 udmøntes af de relevante ministerier. Gebyr for folkeregisteroplysninger (Beløbet reguleres fra og med 2017 èn gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor) pr. forespørgsel 52,00 75,00 Folkeregisterbøder: Flytteanmeldelse overskredet på frist eller manglende svar på logiværterklæring stk. 600,00 Flytning som ikke anmeldes, men hvor henvendelse modtages fra 3. person stk ,00 Falsk flytteanmeldelse eller afgivelse af urigtige oplysninger i forbindelse med flytning stk ,00 Sundhedskort stk. 190,00 195,00 Vielse af udlændinge pr. vielse 500,00 500,00 Legitimationskort til unge stk. 150,00 150,00 Pas 0-11 år stk. 115,00 115,00* Pas år stk. 141,00 141,00* Pas år stk. 626,00 626,00* Pas 65 år og derover stk. 376,00 376,00* Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort stk. 280,00 280,00 Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere, der er fyldt 50 år, men ikke 75 år stk. 155,00 160,00 Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse stk. 280,00 280,00 Fornyelse af kørekort til erhvevsmæssig personbefordring stk. 280,00 280,00 Fornyelse af kørekort hvor ansøger ikke er fyldt 75 år stk. 120,00 120,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 75 år stk. 50,00 50,00 Fornyelse af kørekort til erhvevsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset stk. 120,00 120,00 Udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst) stk. 170,00 170,00 Udstedelse af duplikationskørekort (ved bortkomst) stk. 280,00 280,00 Udstedelse af internationalt kørekort stk. 25,00 25,00 Billede til pas og kørekort stk. 100,00 100,00 Ombytning, fornyelse, bortkomst mv. af knallertkørekort stk. 120,00 120,00 Skolebuskort under 16 år gældende for hele året - 2 zoner stk , ,00* - 3 zoner stk , ,00* - 4 zoner stk , ,00* Skolebuskort over 16 år gældende for hele året - 2 zoner stk , ,00* - 3 zoner stk , ,00* - 4 zoner stk , ,00* Skolebuskort under 16 år gældende for vinterhalvåret - 2 zoner stk. 562,00 562,00* - 3 zoner stk. 936,00 936,00* - 4 zoner stk , ,00* Skolebuskort over 16 år gældende for vinterhalvåret - 2 zoner stk , ,00* - 3 zoner stk , ,00* - 4 zoner stk , ,00* INCASSOOPKRÆVNINGER: Rykker restancer pr. rykker 250,00 250,00 GEBYR FOR EJENDOMSOPLYSNINGER: Vurderings- og skatteattest stk. 50,00 50,00 Side 4

4 ØKONOMIUDVALGET YDELSE: ADMINISTRATION ENHED TAKST TAKST GEBYR FOR BYGGESAGSBEHANDLING: Kategori 1: Simple konstruktioner (garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger) Kategori 2: Enfamilieshuse og sommerhuse pr. sag 1.000, ,00 pr. time 529,00 537,00 Kategori 3: Industri, lagerbebyggelse, jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger. Gebyrfri Gebyrfri Kategori 4: Andre faste konstruktioner pr. time 529,00 537,00 Kategori 5.1A: Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri: Industri, detailhandel og kontorbygninger Gebyrfri Gebyrfri Kategori 5.1B: Øvrigt institutions- og etagebyggeri pr. time 529,00 537,00 Nedrivning af bygninger - større end 100 m² pr. time 529,00 537,00 Dispensationer pr. sag 1.000, ,00 HYREVOGNE: *Taksterne reguleres hvert år i januar måned med baggrund i forbrugerprisindeks for november Bevilling stk ,00 * Trafikbog stk. 89,00 * Førerkort stk. 113,00 * Påtegning på toldattest stk. 159,00 * Behandling af ansøgning stk. 465,00 * Udlevering af bevillingsnummerplade stk. 133,00 * Side 5

5 BEREDSKABSKOMMISIONEN YDELSE: BEREDSKAB ENHED TAKST TAKST FORGÆVES UDRYKNING: stk ,00 * PIONERBEREDSKABETS INDSATSER: ledertimer 514,00 522,00 holdledere 390,00 396,00 frivillige 336,00 341,00 depotmester 281,00 285,00 LEJE AF BEREDSKABSMATERIEL: Køretøjer excl. mandskabsvogne pr. dag 575,00 584,00 Køretøjer excl. mandskabsvogne pr. km. 16,00 16,00 Mandskabsvogne pr. dag 281,00 285,00 Mandskabsvogne pr. km. 10,00 10,00 LEJE AF INKVARTERINGSMATERIEL: Tæpper pr. uge 11,00 11,00 Soveposer pr. uge 14,00 14,00 Madrasser pr. uge 13,00 13,00 Vask af tæppe/soveposer pr. stk. 11,00 11,00 DIVERSE PRISER EXCL. MOMS: Molér eller kattegrus pr. sæk 93,00 94,00 Spændelågsfade - tom ren tønde/jern pr. stk. 135,00 137,00 Administrationsgebyr vedr. sager pr. sag 88,00 89,00 Brandslukningsmateriel pr. døgn / pr. enhed pr. enhed 53,00 54,00 BRAND- OG SIKKERHEDSVAGTER: Afregnes efter regning i henhold til Falcks Redningskorps takster + 10% administrationsgebyr Pr. 1. januar 2016 overgår Beredskabet i Nyborg Kommune til Beredskab Fyn Side 6

6 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET YDELSE: SKOV OG PARK ENHED TAKST TAKST PYNTEGRØNT: incl. moms Nobilis kg 32,00 33,00 Nordmannsgran kg 27,00 27,00 Rødgran, ædelgran,douglas,cypres, fyr, lærk kg 27,00 27,00 Birk, fastelavnsris kg 26,00 26,00 BRÆNDE M.M.: incl. moms Bøg: brænde cm rundt rummeter 388,00 375,00 Eg: brænde cm rundt rummeter 336,00 325,00 Ask: brænde cm rummeter 336,00 325,00 Andet løv: brænde cm rundt rummeter 310,00 275,00 Nål: lægter I + II> 7 cm Ø stk. 58,00 59,00 pæle runde 1,8-2,5 m stk. 48,00 49,00 brænde 300 cm rummeter 258,00 225,00 Kløvet brænde pr. rummeter pr. rummeter 568,00 577,00 Flis pr. rummeter 140,00 142,00 Levering pr. læs indenfor en radius af 5 km fra en kommunal skov pr. læs 350,00 ALLE TRÆARTER: incl. moms Sankekort/selvskovning Bøg Eg Ask Ær m.m. Sankekort / selvskovning El Poppel Pil - Gran rummeter 202,00 200,00 rummeter 150,00 150,00 KOLONIHAVER: Skovly, Kaliffenlund kvm. 1,44 1,45 Elefanthøjen, Grejsdalen, Helgetoften og Lindealleen kvm. 2,12 2,13 Ravnekær, Vesterled, Carlsmindevej og Grejsdalens Samvirke kvm. 1,58 1,59 Side 7

7 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET YDELSE: NYBORG MARINA ENHED TAKST TAKST Gebyrer: (der tillægges ikke moms på gebyrer) Gebyr for optagelse på venteliste til bådplads Gebyr for fortsat optagelse på venteliste Flyttegebyr engangsbeløb 255,00 259,00 pr. år 102,00 104,00 pr. gang 224,00 228,00 Opkrævningsgebyr på bro pr. gang 102,00 100,00 Faste liggepladser (bådplads og stadeplads på land inklusiv moms) Kølbåde/motorbåde, grundbeløb ( beløbet angivet pr. år) pr. båd 2.244, ,00 Kølbåde/motorbåde, variabelt tillæg ( beløbet angivet pr. år) pr. kvm. 224,00 228,00 dog minimum pr. båd 2.882, ,00 BRUG AF SLÆBESTED: (inklusiv moms) Dagskort Sæsonkort/ubegrænset søsætning - perioden Sæsonkort/ubegrænset søsætning - perioden Sæsonkort/ubegrænset søsætning - perioden GÆSTESEJLERE: (inklusiv moms) pr. båd 97,00 99,00 pr. båd 668,00 679,00 pr. båd 556,00 565,00 pr. båd 444,00 451,00 Længde fra 0-7 m Pr. båd - pr. døgn (17 ) 122,00 124,00 Længde fra 7-11 m Pr. båd - pr. døgn (19 ) 143,00 145,00 Længde fra m (max. 10 personer) Pr. båd - pr. døgn (23 ) 168,00 171,00 Længde fra m (max. 10 personer) Pr. båd - pr. døgn (26 ) 194,00 197,00 Længde over 20 m (max. 10 personer) Pr. båd - pr. døgn (41 ) 301,00 306,00 Over 10 personer i båden - uanset længde Pr. båd - pr. døgn (66 ) 485,00 493,00 Bad: (første 3 minutter 5 kr. - derefter 2 kr. pr./minut Pr. bad - 3 minutter 5,00 5,00 Miljøafgift for TS både under 20 meter (Træskibssammenslutningens både) pr. anløb 62,00 63,00 Miljøafgift for TS både over 20 meter (Træskibssammenslutningens både) pr. anløb 124,00 126,00 Rabatordninger: Ved samtidig køb af 3 overnatninger gives den 4. overnatning gratis. EL: El udenfor sæson ( ) afregnes efter dagspris pr. kwh. Kun tilladt efter aftale. BÅDLIFTEN: (inklusiv moms) Sæsonprisliste 15/3-15/11: Vægt 0-10 ton ** Vægt ton ** Uden for sæson 16/11-14/3: pr. løft 530,00 538,00 pr. løft 796,00 809,00 Vægt 0-10 ton ** pr. løft 806,00 807,00 Vægt ton ** pr. løft 1.061, ,00 Løft af ikke hjemmehørende både pålægges 50% af ovenstående priser Weekend og helligdage: + 50% på ovennævnte priser ** Et løft er beregnet til maximalt en 1/2 time, krantid her ud over afregnes med løfteprisen pr. påbegyndt 1/2 time. BÅDSTATIVER: (inklusiv moms) 3 ton sejlbåd 3 ton sejlbåd med mast 3 ton motorbåd 6 ton sejlbåd 6 ton sejlbåd med mast 6 ton motorbåd 12 ton sejlbåd 12 ton sejlbåd med mast 12 ton motorbåd pr. stk. 517,00 520,00 pr. stk. 683,00 690,00 pr. stk. 571,00 575,00 pr. stk. 667,00 670,00 pr. stk. 867,00 870,00 pr. stk. 817,00 820,00 pr. stk. 892,00 895,00 pr. stk , ,00 pr. stk , ,00 Skibsafgifter : Erhverv For hvert anløb betales pr. bruttoregistertons, afgiften dækker skibets henliggen i 1 uge. Kr. pr. bruttoregistertons 3,00 4,11 El og vand afregnes efter forbrug Pladsleje for opbevaring af private effekter på havnen: (inklusiv moms) Container og lignende til opbevaring af private effekter Grundbeløb 2.244, ,00 Derudover betales pr. m² opmålt plads, afrundet til nærmeste halve meter Pr. m² 219,00 223,00 (der skal ikke betales for containere opstillet på havnens område til brug for klubbernes eget materiel) Side 8

8 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET YDELSE: TEKNISK DRIFT M.V. ENHED TAKST TAKST TEKNISK DRIFTSAFDELING: Stadepladser pr. gang plads 98,00 100,00 Timepris, specialarbejdere time 288,00 293,00 Timepris, mekanikere time 375,00 381,00 Serviceskilte etablering/nedtagning (der tillægges moms ved ekstern opsætning) pr. skilt 2.584, ,00 Parasolholdere standardmål - opsætning (der tillægges moms ved ekstern opsætning) pr. stk , ,00 Ramper (der tillægges moms ved ekstern opsætning) stk , ,00 SKADEDYRSBEKÆMPELSE (excl. moms): Rotter - promille af ejendomsværdi promille 0,05 0,076 Administrationsgebyr pr. ejendom pr. ejendom 33,00 34,00 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET YDELSE: FORSYNINGSVIRKSOMHED ENHED TAKST TAKST El Fjernvarme Renovation Spildevand Vand * Takster for forsyning udmeldes af Nyborg Forsyning- og Service Side 9

9 SKOLE- OG DAGTILBUDSDVALGET YDELSE: SKOLEFRITIDSORDNINGERNE (SFO) ENHED TAKST TAKST TAKST TAKST 1/1-31/7 1/8-31/12 1/1-31/7 1/8-31/ Morgenpasning månedlig i 11 mdr. 558,00 558,00 568,00 568,00 Eftermiddagspasning kl månedlig i 11 mdr , , , ,00 Eftermiddagspasning kl månedlig i 11 mdr , , , ,00 Morgen + hele eftermiddagen månedlig i 11 mdr , , , ,00 Feriepasning, 4 uger i juli og mellem jul og nytår pr. uge 601,00 601,00 612,00 612,00 Søskendetilskud. Til Søskendetilskud. familier med mere end et barn i dagtilbud, undtaget børn optaget i fritids- og ungdomsklubber, ydes der søskendetilskud. Til familier med Der mere betales end et fuld barn pris i i dagtilbud, for den dyreste undtaget plads børn og optaget søskendetilskuddet i fritids- i privat SFO og ungdomsklubber, samt udgør fritids- 50% af og betalingen ungdomsklubber, ydes der for ydes der søskendetilskud. Der betales fuld pris øvrige søskendetilskud. for den pladser. dyreste plads Der betales og søskendetilskuddet fuld pris for den udgør dyreste 50% plads af betalingen og søskendetilskuddet for øvrige pladser. udgør 50% af betalingen for øvrige Bestemmelser pladser. for bevilling af hel eller delvis friplads (2015). Bestemmelser Såfremt man har for en bevilling bruttoindtægt af hel eller på (fratrukket delvis friplads AM-bidrag) (2014). (2013-tal). på under kr årligt kan hel eller delvis friplads bevilges. Såfremt Bestemmelser Der bevilges man ikke har for en økonomisk bevilling bruttoindtægt af fripladstilskud hel eller på (fratrukket delvis til friplads klub AM-bidrag) og (2014-tal). privat pasning. på under Det kr skal bemærkes, årligt kan at det hel er eller den delvis samlede friplads husstand bevilges. sindkomst, der lægges til grund for Der Såfremt beregningen, bevilges man ikke har uanset en økonomisk bruttoindtægt om man fripladstilskud er gift, på samlevende (fratrukket til klub eller AM-bidrag) og forældre privat pasning. på til under barnet. kr. Det skal Hvis bemærkes, der årligt er mere kan at end hel det eller et er barn den delvis under samlede friplads 18 år husstandsindkomst, bevilges. i hjemme t, forhøjes der grænsen lægges med til grund kr for for beregningen, Der hvert bevilges barn udover ikke uanset økonomisk det om første. man fripladstilskud er gift, samlevende til klubberne. eller forældre Det skal til bemærkes, barnet. Hvis at det der er mere den samlede end et barn husstandsindkomst, under 18 år i hjemme der læ t, gges forhøjes til grund grænsen for beregningen, med kr uanset for hvert om Ud over man barn dette er udover gift, forhøjes samlevende det første. grænserne eller forældre med til barnet. kr. når Hvis den forælder, mere der end har et retten barn under til pladsen 18 år i og hjemmet, til fripladstilskuddet forhøjes grænsen er enlig meforsørger. d kr for hvert barn udover det Ud første. over dette forhøjes grænserne med kr. når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enlig forsørger. Ud over dette forhøjes grænserne med kr. når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enlig forsørger. SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET YDELSE: KLUBBER OG SPECIALSKOLER M.V. ENHED TAKST TAKST TAKST TAKST 1/1-31/7 1/8-31/12 1/1-31/7 1/8-31/ KLUBBERNE I UNGDOMSSKOLEN: Fritidsklub 4. til 5. klasse månedlig i 11 mdr. 581,00 581,00 591,00 591,00 Ungdomsklub 7. klasse til 18 år Gratis Gratis Gratis Gratis Juniorklub 5. til 7. klasse Gratis Gratis Gratis Gratis Pasning i fritidsklubberne kan tilkøbes i juli måned pr. uge 262,00 262,00 267,00 267,00 SPECIALSKOLER: Skolefritidsordninger fra kl. - Heldags månedlig i 11 mdr , , , ,00 Skolefritidsordninger fra kl. - Eftermiddag månedlig i 11 mdr , , , ,00 Skolefritidsordninger/klubber fra 8. kl. - Heldags månedlig i 11 mdr , , , ,00 Skolefritidsordninger/klubber fra 8. kl. - Eftermiddag månedlig i 11 mdr. 811,00 811,00 825,00 825,00 Feriepasning, 4 uger i juli og mellem jul og nytår pr. uge 601,00 601,00 612,00 612,00 UNGDOMSSKOLEN: Knallertkørekort pr. kort 460,00 460,00 470,00 470,00 Side 10

10 SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET YDELSE: DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER ENHED TAKST TAKST BØRNEPASNING: Forældrebetaling på 25% af driftsudgifter 0-2 ÅRIGE: Dagplejen månedlig i 11 mdr , ,00 Vuggestuegrupper i integrerede institutioner månedlig i 11 mdr , , ÅRIGE: Børnehaver + børnehavegrupper i integrerede institutioner månedlig i 11 mdr , ,00 Frokostordning i daginstitutioner (smør-selv med lune retter) månedlig i 11 mdr. 500,00 500,00 Juli måned er betalingsfri Ovennævnte takster er for heldagspladser. Søskendetilskud. Til familier med mere end et barn i dagtilbud, undtaget børn optaget i privat SFO samt fritids- og ungdomsklubber, ydes der søskendetilskud. Der betales fuld pris for den dyreste plads og søskendetilskuddet udgør 50% af betalingen for øvrige pladser. Bestemmelser for bevilling af hel eller delvis friplads (2015). Såfremt man har en bruttoindtægt på (fratrukket AM-bidrag) på under kr årligt kan hel eller delvis friplads bevilges. Der bevilges ikke økonomisk fripladstilskud til klub og privat pasning. Det skal bemærkes, at det er den samlede husstandsindkomst, der lægges til grund for beregningen, uanset om man er gift, samlevende eller forældre til barnet. Hvis der er mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes grænsen med kr for hvert barn udover det første. Ud over dette forhøjes grænserne med kr. når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enlig forsørger. Fritvalgsordningen : Privat Pasning. Der kan søges om tilskud til privat pasningsordning for børn i alderen 0-2 år i stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud, privat institution el. lign i henhold til dagtilbudsloven Tilskuddet udgør mindst 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Dog højst 75% af de dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud til samme husstand. Nyborg Kommune kan tilbyde at sørge for administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter hertil. Tilskud til pasning af egne børn. Nyborg Kommune yder i henhold til dagtilbudsloven et økonomisk tilskud til forældre til pasning af egne børn som alternativ til at benytte en plads i et dagtilbud. Tilskud det gives til forældre med børn i alderen fra 24 uger til børnehaveklassealder. Tilskuddet ydes for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimum 1 år. Det er blandt andet en betingelse for at få tilskud, at ansøgeren ikke samtidigt modtager offentlig overførelsesindkomst eller arbejdsindtægt. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud i samme husstand, og husstandens samlede tilskud må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Tilskuddet er A-indtægt, og kommunen har pligt til at trække skat af tilskuddet. Dagtilbudsloven om frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne. Der er mulighed for at forældre kan benytte et dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen. Alle børn har ret til at blive opskrevet på liste til dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen efter gældende regler. Barnet kan optages i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen fra det tidspunkt, hvor forældrene får tilbudt en plads i udførerkommunen. Der bevilges et tilskud og hertil skal forældrene stadig betale en forældrebetaling samt eventuelt en ekstra egenbetaling, hvis forældrene vælger et dagtilbud i en anden kommune, der er dyrere end tilsvarende tilbud i opholdskommunen. Side 11

11 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET YDELSE: MUSIKSKOLE + BIBLIOTEK ENHED TAKST TAKST TAKST TAKST 1/1-31/7 1/8-31/12 1/1-31/7 1/8-31/ MUSIKSKOLE: Førskole årligt 1.640, , , ,00 Grundskole årligt 1.850, , , ,00 Soloundervisning - 25 min. årligt 4.040, , , ,00 Soloundervisning - 30 min. årligt 4.850, , , ,00 Soloundervisning - 35 min. årligt 5.660, , , ,00 Soloundervisning - 40 min. årligt 6.460, , , ,00 Holdundervisning 2 elever i 30 min. årligt 2.430, , , ,00 Big Band årligt 1.940, , , ,00 Sammenspilsbetalere og kor årligt 970,00 990,00 990, ,00 Moduler af 10 gange - Førskole Pr. Modul 596,00 596,00 607,00 Soloundervisning - 15 minutter årligt 2.480, , ,00 RABATTER: Én af flere søskende betaler fuldt kontingent for det dyreste fag, derefter gives 25% på de øvrige søskendes undervisning. LEJE AF INSTRUMENTER: Instrumenter udlejes i max 3 år, Lejepris afhænger af anskaffelsespris og nedskrivninger på instrumenterne Pr. sæson opkræves 2 rater, som ud fra ovenstående er på et af flg. beløb: A. 409,00 409,00 409,00 416,00 B. 307,00 307,00 307,00 312,00 C. 205,00 205,00 205,00 209,00 D. 102,00 102,00 102,00 104,00 Derudover opkræves 100 kr. for kopier og CopyDan-afgift. BIBLIOTEKET: Bøder ved for sen aflevering: - Voksne: Overskridelse af lånetiden 1. hjemkaldelse (7 dage efter lånetidens udløb) 2. hjemkaldelse (14 dage efter lånetidens udløb) Regningsgebyr (28 dage efter lånetidens udløb) - Børn: Overskridelse af lånetiden 1. hjemkaldelse (7 dage efter lånetidens udløb) 2. hjemkaldelse (14 dage efter lånetidens udløb) Regningsgebyr (28 dage efter lånetidens udløb) pr. gang 20,00 20,00 20,00 20,00 pr. gang 60,00 60,00 60,00 60,00 pr. gang 100,00 100,00 100,00 100,00 pr. gang 230,00 230,00 230,00 230,00 pr. gang 10,00 10,00 10,00 10,00 pr. gang 35,00 35,00 35,00 35,00 pr. gang 75,00 75,00 75,00 75,00 pr. gang 110,00 110,00 110,00 110,00 Afhentning (ophører pr. 1/1-2016) pr. gang 220,00 220,00 Side 12

12 SOCIAL- OG FAMILEUDVALGET YDELSE: SOCIALE YDELSER ENHED TAKST TAKST EGENBETALING: Døgnophold i misbrugsbehandling, herberg og krisecentre Hvis borgeren forsat har udgift til husleje pr. måned 2.189, ,00 Hvis borgeren ikke har udgift til husleje pr. måned 4.259, ,00 Taksten opkræves ikke af kontanthjælpsmodtagere under 25 år. Taksten opkræves ikke såfremt borgeren selv betaler for kost og ophold til stedet. Side 13

13 ÆLDREUDVALGET YDELSE: PLEJE OG OMSORG ENHED TAKST TAKST PLEJECENTRE: Servicepakker:* Mad på plejecentre pr. måned 3.425, ,00 Aflastning/Rehabilitering - mad pr. måned 3.425, ,00 Aflastning/Rehabilitering - mad Dagstakst 112,60 114,18 Tilbagebetalingspris ved afmelding af måltider: Morgenmad pr. døgn 24,00 25,00 Middagsmad pr. døgn 44,00 45,00 Aftensmad pr. døgn 31,00 32,00 Rengøringsartikler: Rengøringsartikler ekskl. Leve Bo pr. måned 87,00 88,50 Leve Bo (Egevang) pr. måned 60,00 61,00 Vask af eget tøj og linned #: Vask af 0-6kg Afhentning 1 gang ugentlig pr. måned 180,00 183,00 Afhentning hver 2. uge pr. måned 100,00 102,00 Afhentning hver 3. uge pr. måned 73,00 74,00 Vask af 5-8 kg. Afhentning 1 gang ugentlig pr. måned 220,00 224,00 Afhentning hver 2. uge pr. måned 122,00 124,00 Afhentning hver 3. uge pr. måned 89,00 91,00 Vask af 8-12 kg. Afhentning 1 gang ugentlig pr. måned 301,00 306,00 Afhentning hver 2. uge pr. måned 167,00 170,00 Afhentning hver 3. uge pr. måned 122,00 124,00 Leje og vask af linned pr. måned 341,00 346,00 Smittevask (vask af inficeret tøj - f.eks. MRSA) pr. vask 98,00 Allergi vask pr. vask 98,00 Aflastning/Rehabilitering - leje og vask af linned samt vask af eget tøj pr. døgn 17,00 17,50 VASK AF TØJ HJEMMEBOENDE (to leverandører) #: Vask af 5-8 kg.: Afhentning 1 gang ugentlig pr. vask 90,00-100,00 92,00-102,00 Afhentning hver 2. uge pr. vask 100,00 102,00 Afhentning hver 3. uge pr. vask 100,00-110,00 102,00-112,00 Vask af 8-12 kg.: Afhentning 1 gang ugentlig pr. vask 91,00-168,00 92,00-171,00 Afhentning hver 2. uge pr. vask 111,00-168,00 113,00-171,00 Afhentning hver 3. uge pr. vask 122,00-168,00 124,00-171,00 Smittevask pr. vask 100,00-168,00 102,00-171,00 Allergivask pr. vask 100,00-168,00 102,00-171,00 MADSERVICE:* Udbragt hovedret pr. dag 48,00 51,00 Udbragt hovedret med biret pr. dag 59,00 63,00 Madpakke pr. dag 23,00 24,00 Levering af madpakke uden samtidig levering af hovedret pr. dag 8,00 10,00 (Mad leveres to gange ugentligt. Levering afregnes for det antal portioner, der leveres. Dog betales ikke for levering af madpakke, hvis der samtidig leveres hovedret.) CAFE: Hovedret pr. dag 40,00 42,00 Hovedret + biret pr. dag 51,00 54,00 VISITERET DAGCENTER: Forplejning pr. dag 61,00 63,00 Kørsel returkørsel 36,00 38,00 # Der foretages udbud af vaskeriydelser, og det forventes der indgås ny aftale pr. 1/ Ydelser og takster vil blive reguleret når der foreligger ny aftale. *Taksterne vil blive fastsat endeligt, på baggrund af prisloft, som udmeldes i løbet af oktober. Side 14

14 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET YDELSE: OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE ENHED TAKST TAKST Omsorgstandpleje - Maksimal egenbetaling * Specialtandpleje - Maksimal egenbetaling '* pr. person 485,00 490,00 pr. person 1.795, ,00 Det fastsatte loft for egenbetaling reguleres en gang årligt den 1. januar på baggrund af satsreguleringsprocenten. Taksterne for 2016 er medio september ikke udmeldt fra ministeriet. De forventes at blive som ovenfor nævnt, men reguleres efterfølgende til maksimaltakst jf. lovgivning, såfremt der er afvigelser. YDELSE: TRÆNINGSAFDELINGEN ENHED TAKST TAKST GENOPTRÆNING: Kørsel returkørsel 36,00 38,00 Side 15

Takster/gebyr RENOVATION

Takster/gebyr RENOVATION Takstblad Takster/gebyr RENOVATION 2012 Dagrenovation Renovation, grundtakst helårshuse 287,50 Renovation, grundtakst sommerhuse 210,00 Renovation, pr. kg ) se nedenfor 3,10 Afhentning af papir hver 4.

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 8. januar 2016 Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016 RENOVATION 2015 2016 Private husstande Alle takster er incl. Moms Dagrenovation Tømning 140 liter beholder 700 658 Tømning 190 liter beholder 880 828 Tømning 240 liter beholder 980 920 Boligselskaber m.v.

Læs mere

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S.

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. TAKSTBLAD TIL BUDGET 2011 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. **betyder takster, der endnu ikke er udregnet eller udvalgsbehandlet. Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs

Læs mere

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12 Takstoversigt Norddjurs Kommune budget ØK 04.12.12 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2012 (i kr.) (i kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 16,75

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.)

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,24 17,40 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser

Læs mere

6. Takstoversigt 2009 2010. Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00

6. Takstoversigt 2009 2010. Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 6. Takstoversigt 2010 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2015 2016 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

5. december 2014. Takstoversigt 2015. Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

5. december 2014. Takstoversigt 2015. Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 5. december 2014 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.125 1.125 Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente - rykkerskrivelse -

Læs mere

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016 Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 SKATTER OG TAKSTER... 5 1.1 Skatter... 7 1.2 Tværgående... 7 1.3 Ledelse og personale... 8 1.4 Bygningsgebyrer... 9 1.5 Vej og

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

Takstfolder for Fanø Kommune 2017

Takstfolder for Fanø Kommune 2017 Takstfolder for Fanø Kommune 2017 Takstblad Affaldshåndtering 2017 fremskrevet med gns. p/l Dagrenovation vægtbaseret (husaffald) 2017 2016 Privat husstand med en boligenhed incl. moms Fast afgift 2)

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2012 Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2012 Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2012 Takst 2013 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517 Takstoversigt 2014 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,01 17,24 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Takst 2014 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Takst 2014 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012

Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012 Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 Antennemaster: Leje pr. år pr. antenneenhed 16,75 2.500,00

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *) incl. moms

Læs mere

6. Takstoversigt Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2.

6. Takstoversigt Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2. 6. Takstoversigt 2009 2010 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2.500,00 00.28.20 Fritidsområder,

Læs mere

Takstoversigt budget

Takstoversigt budget Takstoversigt budget 2013-16 kr. (aktuelle års pl) Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje 2.985 Vuggestuer 3.030 x Børnehaver 1.636 x Fritidshjem, Hovedgaden 1.389 SFO 1.636

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Procenter og promiller Retsgrundlag 2013 2014 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,98% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstbladet

Læs mere

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19 Budget -19 Takstoversigt Dette bilag indeholder takstoversigt for og. Der er områder hvor taksterne endnu ikke er beregnet, men bliver konsekvensberegnet på baggrund af det endelige budget. De udestående

Læs mere

Budget 2008 Takstblad Syddjurs Kommune

Budget 2008 Takstblad Syddjurs Kommune Takstblad til budget 2008 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. Forsyningsvirksomhed. Kloak: (inkl. moms) Standardtilslutningsbidrag 50.128,36 kr. 52.404,50 kr. Fast bidrag. 664,25 kr. 687,50

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Gebyr for rottebkæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 5,22 6,00

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Gebyr for rottebkæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 5,22 6,00 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,40 17,68 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser Gratis arrangementer (leje pr. dag) 527 535 Entrébaserede

Læs mere

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011 BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 2.989 Vuggestuer Heldags inkl.madordning, periode 1/1-31/7.2011 3.486 Heldags periode 1/8-31/12.2011 3.234 Børnehaver: Heldags

Læs mere

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i %

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,86 0,88 2,3 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme

Læs mere

Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms

Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms 2017 2018 2017 2018 Institutionstakster (11 måneders betaling) Erstatning af beholder: Dagpleje 3.376 140 liter 694 Vuggestue (52 timer/uge) 3.250 190 liter

Læs mere

Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016

Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016 Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016 *) incl. moms *) incl. moms Renovation m.v. Dagrenovationstakster: Container tømning - hver uge - 70 L kr./år 1.100,00 *) 1.010,00 *) Container tømning - hver uge -

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

Budget 2010. Takstoversigt

Budget 2010. Takstoversigt Budget 2010 Takstoversigt Takstoversigt 1 ØKONOMIUDVALGET: Takster 2010 Takster 2009 Bemærkninger Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1125,00 1125,00 Lovbestemt Administrationen i

Læs mere

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 22. Takstoversigt Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 205,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus, beboesesejendom

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)...

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... Brugerbetaling 2015 Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli )... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... 803,00 614,00 Dagpleje pr. måned - betaling 12. Fuldtidsdagpleje...

Læs mere

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 HAVNE Gæstebåde u/10 m 140,00 150,00 Gæstebåde 10-12 m 160,00 170,00 Gæstebåde pr. m o 12 m 20,00 20,00 Internet pr. dag 20,00 Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge 250,00

Læs mere

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms)

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms) Takster på ældreområdet Serviceydelser Centralkøkkenet: Middagsmad på Vesterbo, pr. dag 48 47 Udbragt middagsmad (køle/vaccum) pr. dag - Hovedret stor 48 47 Udbragt middagsmad (køle/vaccum) pr. dag - Hovedret

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Kr. (aktuelle års pl) Daginstitutioner Dagpleje* 2.529 Vuggestuer* 3.018 Børnehaver* 1.741 SFO* 1.044 Fritidsklub, pr. måned i 12 måneder 491 Frokostordning,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Ejendomsoplysninger og - attester Ejendomsoplysninger 400 --- 410 --- Byggesagsgebyrer Indbetaling til Parkeringsfond Mindstegebyr for tilladelser og anmeldelsessager undtaget landbrugsdrift og avlsbygninger

Læs mere

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

Takstoversigt til brug for budget 2018

Takstoversigt til brug for budget 2018 Daginstitutioner Dagpleje 2.480 Vuggestuer 3.027 Børnehaver 1.693 SFO 1.060 Fritidsklub 501 Frokostordning, vuggestuer 988 Medlemskontingent: Ungdomsklub 0 Søbadeanstalten Voksne, enkelt billet 20 Voksne,

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Takstoversigt 2016 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms)

Takstoversigt 2016 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Genbrugsgebyr for private husstande: ** parcelhuse, beboelsesejendomme m.v. kr. pr. år 735,00 760,00 ** lejligheder kr. pr. år 580,00 605,00 ** lejligheder med tilknytning til selvstændige miljøstationer

Læs mere

Takstblad til budget 2012

Takstblad til budget 2012 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. Takstblad til budget 2012 Spildevand: Der henvises til takster fra Syddjurs Spildevand

Læs mere

Intern Service - Budget 07-10-2015 BYGGESAGSGEBYRER

Intern Service - Budget 07-10-2015 BYGGESAGSGEBYRER BEREDSKAB Kommunale takster og gebyrer, som er frie 2015 2016 Redningsberedskab Gebyr for udrykning til blinde alarmer - fastsættes i december 2015 5.125,00 Afventer BYGGESAGSGEBYRER Kommunale takster

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 14. Takstoversigt

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 14. Takstoversigt 14. Takstoversigt 157 158 14.1 Takstoversigt 2013 13.Takstoversigt 2013 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Grundgebyr kr. pr. år 200,00 225,00 Genbrugsgebyr:

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2009 2008

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2009 2008 Vandværker Trekroner og Langdal vandværk Tilslutningsbidrag bolig og sommerhus 28.500,00 27.500,00 Tilslutningsbidrag landbrug 28.500,00 27.500,00 Fast afgift 679,00 650,00 Afgift pr. m3 5,75 5,50 Vandskat

Læs mere

TAKSTOVERSIGT 2012 2011

TAKSTOVERSIGT 2012 2011 TAKSTOVERSIGT BØRN OG UNGE Børnehave Fultidsbørnehave (50 timer) pr. mdr. i 11 mdr. 1.581,00 1.529,00 Deltidsbørnehave (37,5 timer) pr. mdr. i 11 mdr. 1.186,00 1.147,00 Deltidsbørnehave (25 timer) pr.

Læs mere

3 Skatter og takster. Bilag 3

3 Skatter og takster. Bilag 3 3 Skatter og takster Bilag 3 Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2016 2017 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,95% 0,95% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold...

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold... 108 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Social Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Social Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet Takster 2014 Indhold Økonomi, plan og udvikling... 2 Øvrige attester og gebyrer... 2 Oplysninger... 2 Diverse planer... 2 Opkrævning af ydelser... 2 Bødestraf efter CPR-loven... 2 Øvrige... 2 Social...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Forslag til takster for 2015 Budget 2015-2018. Takster og gebyrer

Bornholms Regionskommune Forslag til takster for 2015 Budget 2015-2018. Takster og gebyrer 01 Dagpasning Kommunens pasningstilbud Takster og gebyrer Område Målgruppe Enhed 2014 2015 +/- i % Note Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.344 2.344 1., 2. Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.456

Læs mere

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder...

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder... 118 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder... Taksten ikke udmeldt endnu.

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Kr. (aktuelle års pl) Daginstitutioner Dagpleje* 2.871 2.529 Vuggestuer* 3.299 3.018 Børnehaver* 1.798 1.741 SFO* 1.119 1.044 Fritidsklub, pr. måned i 12 måneder

Læs mere

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget -2020 Område ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.194 1.171 pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav -

Læs mere

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007 HEDENSTED KOMMUNE 1 Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007 Spildevandsanlæg inklusiv moms: Tilslutningsbidrag pr. boligenhed for: Husspildevand, tag- og overfladevand 50.500,00 Husspildevand

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT DAGTILBUD Dagpleje: Dagpleje - fuldtidsplads pr. måned 2.450,00 kr. 2.490,00 kr. Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave - fuldtidsplads pr. måned 1.660,00 kr. 1.690,00 kr. Småbørnsgruppe i

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2016

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2016 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 75,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 75,00 Køreprøve og kørekort 600,00 600,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år

Læs mere

11. november Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

11. november Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 11. november 2016 Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Medlemskontingent: Ungdomsklub, (over 12 måneder) 125

Medlemskontingent: Ungdomsklub, (over 12 måneder) 125 14. 38 2011 (Kr.) Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje 3.226 Vuggestuer 2.903 Børnehaver 1.635 Fritidshjem 1.307 SFO 1.487 Fritidsklub, pr. måned 436 Madtakst vuggestue

Læs mere

Takstoversigt Takst 2016 Takst 2017

Takstoversigt Takst 2016 Takst 2017 Takstoversigt Takst 2016 Takst 2017 *) incl. moms *) incl. moms Renovation m.v. Dagrenovationstakster: Container tømning - hver uge - 70 L kr./år 1.010,00 *) 1.060,00 *) Container tømning - hver uge -

Læs mere

I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.

I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2. TAKSTOVERSIGT I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.021,00 Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave fuldtidsplads

Læs mere

Kr. (aktuelle års pl)

Kr. (aktuelle års pl) Takstoversigt til brug for budgetlægning 2018 Dragør Kommue - Takstblad 2014 2015 2016 B 2017 BF 2018 Daginstitutioner Dagpleje* ** 2.997 2.677 2.871 2.529 2.580 Vuggestuer* ** 3.151 3.230 3.299 3.018

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.046 Dagpleje, deltid 2.187 2.178 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 Daginstitutioner,

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2014

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2014 Bilag 2: 2. behandling af 2014-17. Takstoversigt 1 Takstoversigt til brug for lægning 2014 Dragør Kommuen - Takstblad 2013 2014 Forlig Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster 3.1 Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2014 2015 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

Økonomiudvalget Takst 2010

Økonomiudvalget Takst 2010 Økonomiudvalget Takst 2010 Skatter Personskatteprocent 26,10 % Kirkeskatprocent 1,08 % Grundskyldspromille 26,13 Dækningsafgift af grundværdi for statens ejendomme 13,07 Dækningsafgifter af andre offentlige

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

9. november Takstoversigt 2018 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

9. november Takstoversigt 2018 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 9. november 2017 Takstoversigt 2018 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Takster for det skattefinansierede område

Takster for det skattefinansierede område Takster Teknisk område Havnen (ekskl. moms) Leje af nedhus, pr. måned 180,00 176,00 Leje af bådplads, pr. år i Sillerslev 3.540,00 3.514,00 Leje af jolleplads pr. år i Sillerslev 1.775,00 1.757,00 Gæstebåde

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2016

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2016 Takstoversigt til brug for budgetlægning Dragør Kommuen - Takstblad 2012 2013 2014 2015 Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje 3.153 3.138 2.997 2.677 2.822 Vuggestuer 2.924

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

11. november Takstoversigt 2017 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

11. november Takstoversigt 2017 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 11. november 2016 Takstoversigt 2017 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

1. februar Takstoversigt 2017 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

1. februar Takstoversigt 2017 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1. februar 2017 Takstoversigt 2017 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Behandling af ansøgning om nye tilladelser, godkendelser eller 642,00 Takster til trafikførerkort

Behandling af ansøgning om nye tilladelser, godkendelser eller 642,00 Takster til trafikførerkort Takster Økonomiudvalget Miljøtilsyn og miljøgodkendelse (momsfrit): For godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug 286,28 Prisen reguleres omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest ØKONOMIUDVALGET er Bogerservice og IKT Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger*... 52 52 Sundhedskort (tidl Sygesikringsbevis)*... 170 170 Ungdomsligitimation... 150 150 Vielser, prøveattester, hvor

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT I budgettet for 2012 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.450,00 Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave fuldtidsplads

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Takster / brugerbetaling

Takster / brugerbetaling Takster / brugerbetaling (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2013 Budget 2014 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Kommunale takster 2015 2016

Kommunale takster 2015 2016 121 FÆRGEFART Personbefordring: Voksen, enkelt 94,00 95,00 Voksen, dobbelt 188,00 190,00 Pensionist/barn, enkelt 47,00 48,00 Pensionist/barn, dobbelt 94,00 95,00 10-turskort, voksen, 15% rabat 800,00 807,00

Læs mere

Takstblad. Takst 2013. Økonomiudvalget. Skatter

Takstblad. Takst 2013. Økonomiudvalget. Skatter Økonomiudvalget Takst 2013 Skatter Personskatteprocent 26,10 % Kirkeskatprocent 1,08 % Grundskyldspromille 26,13 Grundskyldspromille af skovbrug / landbrug 7,20 Oplysninger/attester Adresseoplysninger

Læs mere

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

Forslag til takster 2010

Forslag til takster 2010 Forslag til takster 2010 Spildevand Foreløbige Område Takster i 2009 takster i 2010* Tilslutningsbidrag: Kun spildevand 34.132,60 Tilslutningsbidrag: Både regn-og spildevand 56.887,66 Fast afgift 625,00

Læs mere

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2017 samt takstoversigt for 2016 i Lejre Kommune.

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2017 samt takstoversigt for 2016 i Lejre Kommune. Budget -20 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Dato: 26-08- J.nr.: 16/10850 Takstkatalog Denne oversigt indeholder forslag til takster i samt takstoversigt for i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*).

TAKSTOVERSIGT BUDGET Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstoversigt Denne oversigt viser takster i Greve Kommune for 2016 og 2017. Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstbladet indeholder takster

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2012-2015. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2011 og 2012.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2012-2015. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2011 og 2012. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2011 og 2012. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere