ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Malerarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Malerarbejde"

Transkript

1 Udført af: KA Arkitekter og Ingeniører Kastetvej 21A 9000 Aalborg Tlf.: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Malerarbejde

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/32 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Stillads Arbejdets planlægning Generelt Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Projektering Generelt Dokumentation Undersøgelser Generelt... 12

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Dokumentation Materialer og produkter Generelt Malinger og lakker Træbeskyttelsesmidler Malerfugemasse mv Udførelse Generelt Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Generelt Afrensning Generelt Lofter og vægge Vinduer/døre og træ udvendig Træværk indvendigt Gulve Metal Facader mineralske Blyholdig maling og litopone Opretning Generelt Lofter og vægge Vinduer/døre og træ udvendigt Træværk indvendigt Gulve Metal Facader mineralske Behandling Generelt Lofter og vægge Vinduer/døre og træ udvendigt Træværk indvendig Gulve Metal Facader mineralske Vådrum Beskæring Fugning Rengøring Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Overdragelse Arbejdsmiljø Kontrol Generelt... 16

4 Indholdsfortegnelse Side : 3/ Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Bygningsdelsbeskrivelser Eksisterende vægge Malerbehandling af nye vægge (multiblokke) Nye gipspladevægge Vægge i våde rum Vægge over bord i køkkener Plankegipslofter Inddækning af varmerør (stigstrenge) Malerbehandling af inddækninger Malerbehandling af nyt træværk Eksisterende betonlofter Gipslofter i kælder Murstensvægge i kælder til maling Malerbehandling af radiatorrør Rengøring af bygning før aflevering Rådighedsbeløb Bilag 1 Udbudskontrolplan... 32

5 1. Orientering Side : 4/32 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.330, Basisbeskrivelse maling er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Definitioner Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.<x>, Basisbeskrivelse <x>

6 2. Omfang Side : 5/32 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 1

7 2. Omfang Side : 6/32 1. Orientering 4 2. Omfang 5 3. Generelle specifikationer 8 4. Bygningsdelsbeskrivelser 15 1 Eksisterende vægge 15 2 Malerbehandling af nye vægge (multiblokke) 16 3 Nye gipspladevægge 17 4 Vægge i våde rum Vægge over bord i køkkener Plankegipslofter 20 7 Inddækning af varmerør (stigstrenge) 21 8 Malerbehandling af inddækninger 22 9 Malerbehandling af nyt træværk Eksisterende betonlofter Gipslofter i kælder Murstensvægge i kælder til maling Malerbehandling af radiatorrør Rengøring af bygning før aflevering Rådighedsbeløb 29 Bilag 1 Udbudskontrolplan Orientering 2. Omfang 3. Generelle specifikationer 4. Bygningsdelsbeskrivelser 1 Eksisterende vægge 2 Malerbehandling af nye vægge (multiblokke)

8 2. Omfang Side : 7/32 4 Vægge i våde rum. 5 Vægge over bord i køkkener. 6 Plankegipslofter 7 Inddækning af varmerør (stigstrenge) 8 Malerbehandling af inddækninger 9 Malerbehandling af nyt træværk 10 Eksisterende betonlofter 11 Gipslofter i kælder 12 Murstensvægge i kælder til maling 13 Malerbehandling af radiatorrør 14 Rengøring af bygning før aflevering 15 Rådighedsbeløb Bilag 1 Udbudskontrolplan Arbejdet omfatter demontering af følgende bygningsdele: Følgende dele, der leveres af <x>, monteres (behandles) under dette arbejde: Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men monteres af <x>: Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres af <x>: 2.3 Projektering Følgende demonterede dele, der indgår i bygningsdelene, skal sættes i depot: 2.4 Byggeplads Ad stk. 1. Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i <x> eksemplarer senest <x> arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.

9 2. Omfang Side : 8/ Sikkerhed og sundhed Generelt Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer: Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: 2.6 Omgivende miljø 2.7 Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Der skal afleveres følgende garantierklæringer: Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest <x> arbejdsdage efter, at arbejdet er udført Kontroldokumentation D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal leveres i <x> eksemplarer. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i <x> eksemplarer: Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i <x> eksemplarer: Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsen i <x> eksemplarer: Ad stk. 1. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest <x> arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i <x> eksemplarer: Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.

10 2. Omfang Side : 9/ Undersøgelser Følgende undersøgelser skal udføres: Følgende registreringer skal udføres: Følgende prøver skal udtages/udføres: Følgende dokumentation skal leveres: Materialet skal leveres til byggeledelsen senest <x> i <x> eksemplarer. Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: <x>, jf. bygningsdelsbeskrivelse <x> Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres:, jf. bygningsdelsbeskrivelse <x> Prøver vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: 2.12 Rengøring Følgende udføres under andet arbejde: udføres af <x>entreprenøren

11 3. Generelle specifikationer Side : 10/32 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Stillads Arbejdets planlægning Generelt 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Ad stk. 1: DS/EN ISO 4618:2006 Ad stk. 9: At-Vejledning C.0.8, marts Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Ad stk. 2: DS-Håndbog 124:2008 Ad stk. 3: a) DS/EN :2004 b) DS/EN :2002 c) DS/EN :2004 d) DS/EN :2002 DS/EN /AC:2006 Ad stk. 4: DS/EN :2008 Ad stk. 5: DS/EN 13300:2001 Ad stk. 6: DS/EN 927-1:1996 Ad stk. 7: a) DS/EN 927-2:2006 b) DS/EN 927-3:2007 c) DS/EN 927-5:2007

12 3. Generelle specifikationer Side : 11/32 d) DS/EN 927-6:2006 Ad stk. 8: a) DS/EN ISO :2000 b) DS/EN ISO :2000 c) DS/EN ISO :2000 d) DS/EN ISO :2000 e) DS/EN ISO :2007 f) DS/EN ISO :2000 g) DS/EN ISO :2000 h) DS/EN ISO :2000 Ad stk. 9: By og Byg Anvisning 200, 1. udgave 2001 Ad stk. 11: DS/EN ISO 2813:2000 Ad stk. 12: Hvor går grænsen, 4. udgave 2009 Ad stk. 13: Hvor går grænsen, 1. udgave 2009 Ad stk. 14: Malerfagligt Behandlingskatalog, oktober 2002 Ad stk. 16: Brandteknisk Vejledning nr. 31, 2. udgave, april 2005 Ad stk. 17: AT-vejledning C.2.2, Juli 2005 Ad stk. 18: Arbejde med isoleringsmaterialer,juli 2009 Ad stk. 19: Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer, Juli 2010 Ad stk. 20: DS/EN 12812:2008 Ad stk. 21: DS 2427:2011

13 3. Generelle specifikationer Side : 12/ Projektering Generelt Dokumentation 3.4 Undersøgelser Generelt Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Dokumentationen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen. Flygtige organiske forbindelser Malinger og lakker Anvendelse: <x> Materialeliste: Blad nr. <x> iht. <x> Farve: <x> Glans: <x> Træbeskyttelsesmidler Anvendelse: <x> Type: <x> Farve: <x> Overflade: <x> Malerfugemasse mv. Anvendelse: <x> Type: <x> 3.6 Udførelse Generelt Fugt- og temperaturforhold

14 3. Generelle specifikationer Side : 13/ Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Generelt Afrensning Generelt Lofter og vægge Delområde: <x> Forudsætningsafvigelse: <x> Afrensningstillæg: <x> Vinduer/døre og træ udvendig Delområde: <x> Forudsætningsafvigelse: <x> Afrensningstillæg: <x> Træværk indvendigt Delområde: <x> Forudsætningsafvigelse: <x> Afrensningstillæg: <x> Gulve Delområde: <x> Forudsætningsafvigelse: <x> Afrensningstillæg: <x> Metal Delområde: <x> Forudsætningsafvigelse: <x> Afrensningstillæg: <x> Facader mineralske Delområde: <x> Forudsætningsafvigelse: <x> Afrensningstillæg: <x> Blyholdig maling og litopone Delområde: <x> Forudsætningsafvigelse: <x> Afrensningstillæg: <x>

15 3. Generelle specifikationer Side : 14/ Opretning Generelt Lofter og vægge Delområde: <x> Forudsætningsafvigelse: <x> Genopretningsbehandling: <x> Vinduer/døre og træ udvendigt Delområde: <x> Forudsætningsafvigelse: <x> Genopretningsbehandling: <x> Træværk indvendigt Delområde: <x> Forudsætningsafvigelse: <x> Genopretningsbehandling: <x> Gulve Delområde: <x> Forudsætningsafvigelse: <x> Genopretningsbehandling: <x> Metal Delområde: <x> Forudsætningsafvigelse: <x> Genopretningsbehandling: <x> Facader mineralske Delområde: <x> Forudsætningsafvigelse: <x> Genopretningsbehandling: <x> Behandling Generelt Lofter og vægge Type: <x> Behandlingsanvisning: Blad nr. <x> iht. <x> Supplerende delbehandling: <x> Vinduer/døre og træ udvendigt Type: <x> Behandlingsanvisning: Blad nr. <x> iht. <x>

16 3. Generelle specifikationer Side : 15/32 Supplerende delbehandling: <x> Træværk indvendig Type: <x> Behandlingsanvisning: Blad nr. <x> iht. <x> Supplerende delbehandling: <x> Gulve Type: <x> Behandlingsanvisning: Blad nr. <x> iht. <x> Eventuel supplerende delbehandling: <x> Metal Type: <x> Korrosionskategori: <x> Behandlingsanvisning: Blad nr. <x> iht. <x> Eventuel supplerende delbehandling: <x> Facader mineralske Type: <x> Behandlingsanvisning: Blad nr. <x> iht. <x> Eventuel supplerende delbehandling: <x> Vådrum Type: <x> Belastningsklasse: <x> Behandlingsanvisning: Blad nr. <x> iht. <x> Eventuel supplerende delbehandling: <x> Beskæring Fugning Anvendelse: <x> Type: <x> Rengøring 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: <x>

17 3. Generelle specifikationer Side : 16/ Overdragelse 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Arbejde med bly 3.9 Kontrol Generelt Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Kontrol- og prøvemetode: <x> Hvor og hvornår: <x> Slutkontrol

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/32 Bygningsdelsbeskrivelser for maling 4. Bygningsdelsbeskrivelser Bygningsdelsbeskrivelser for maling Bygningsdels ID 1 Eksisterende vægge Omfang: Som nedenfor beskrevet samt i henhold til tegninger behandles alle vægge i ombyggede lejligheder Ekskl. badeværelser og mellem skabe i køkkener. Bund: Finpuds (kalk - cementmørtel) Bygningsdel: Vægge Behandlingsart: Nybehandling Underlag: Finpuds (kalk - cementmørtel) Behandling: Strukturpapir, male 2g, Flutex 5 mat Krav til underlag: Finpuds (kalk-cementmørtel). Fint bearbejdet pudsoverflade af cement-/kalk-/murcementmørtel, uden revner og oprivninger og uden skæmmende ujævnheder. Generel planhedsafvigelse: +-3mm på 1m retskinne. Pudsoverfladen skal kunne tåle behandling med pudsskraber eller med karborundumsten nr. 80 uden at smuldre. Hvidtør overflade. Behandling: Rækkeevne Malm²/l (kg) kode Letslibe og afstøve hele fladen. Pletspartle 1 gang med Sandplast LH, let medium. 20, Fuldspartle 1 gang med Sandplast LH, let medium. 1, Slibe og afstøve hele fladen. Grunde med Flügger Forankringsgrunder. 8, Påføre Flügger stivelsesklister, til strukturtapet 10, Opsætte strukturpapir ved stødning 2,0 Behandle 2 gange med Flutex 5, mat. 4, Slutfarve, kulørnr.: _jf. materialelog Forventet udfald og funktionsklasse: DLS: Dækket, lukket og struktureret flade. Klasse II: Æstetiske og middel funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1 Vedhæftning: Krydssnit, DTI metode Kl: God

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/32 Bygningsdelsbeskrivelser for maling 2 Malerbehandling af nye vægge (multiblokke) Omfang: Som nedenfor beskrevet samt i henhold til tegninger behandles alle vægge i ombyggede lejligheder Bund: Puds / Multiblokke. Der udføres hjørneforstærkninger på alle hjørner. Grundbehandling: Afrensning iht. punkt Behandlingsanvisning Bygningsdel: Vægge Behandlingsart: Nybehandling Underlag: Porebeton. Vægplader - fin/tæt overflade (Multiplader) Behandling: Strukturpapir, male 2g, Flutex 5 mat Krav til underlag: Letbeton/porebeton. Vægplader - fin-tæt overflade (Multiplader) Finkornet overflade. Fuger, huller og revner skal være udfyldt til plan flade, samlinger skal være udjævnet over 100 mm pr. 1 mm. spring. Udfyldningsprodukt ifølge leverandøranvisning. Udfyldningerne skal være fastsiddende og må ikke smuldre ved let slibninge med kaborundumsten nr. 80. Der kan forekomme enkelte huller og ridser op til 15 mm i diameter pr. plade samt lunker som maximalt må være 5 mm målt på en 2 m retskede. Ingen væsentlig afsmitning. Hvidtør overflade. Behandling: Rækkeevne Malm²/1 (kg) kode Letslibe og afstøve hele fladen. Pletspartle 1 gang med Flügger Filler inde 20, Fuldspartle 1 gang med Sandplast LH, let medium. 1, Slibe og afstøve hele fladen. Grunde med Flügger Forankringsgrunder. 7, Påføre Flügger stivelsesklister på strukturtapet 10,, Opsætte strukturpapir ved stødning 2,0 Behandle 2 gange med Flutex 5, acrylplastmaling, mat. 4, Slutfarve, kulørnr.: jf. materialelog Forventet udfald og funktionsklasse: DLJS: Dækket, lukket, jævn og struktureret flade. Klasse II: Æstetiske og middel funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Krydssnit, DTI metode Kl: God Hvis trækket fra krydssnitprøven overstiger beklædningens brudstyrke er prøven irrelevant.

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/32 Bygningsdelsbeskrivelser for maling 3 Nye gipspladevægge Omfang: Som nedenfor beskrevet samt i henhold til tegninger behandles nye gipspladevægge iflg tømrerbeskrivelse pkt 13 Bund Gipsplader m. forsænkede kanter - papirtape og spartle Bygningsdel: Vægge Behandlingsart: Nybehandling Underlag: Gipsplader m. forsænkede kanter - papirtape og spartle Behandling: Glasfilt, male 2g, Flutex Special 7S mat Krav til underlag: Gipsplader 90 cm. Forsænkede kanter - papirtape og spartle. Gipspladerne har forsænkede langkanter til tapening med perforeret tape og spartling ved malerentreprenør. Pladerne opsættes ifgl. leverandøranvisning, med affasede kortkanter. Hjørner og kanter skal være uden skader og karton som forbliver synlig skal være glat, hel, uden oprivninger o.l, bortset fra montageskruer. Åbning i samling må max. være 4 mm. Behandling: Rækkeevne Malm²/l (kg) kode Spartle samlinger med Flügger Sandplast LH+ 5, Ilæg perforeret papirstrimmel i den våde spartelmasse 0,9 Spartle samlinger og profiler 2 gange med Flugger Sandplast LH+. 6, Pletspartle skruehuller 2 gange med Flugger Sandplast LH+ 15, Slibe det spartlede og afstøve hele fladen. Grunde med Flügger Forankringsgrunder. 7, Påføre Flügger 378 klæber ekstra, til glasfilt 4, Opsætte glasfilt med 3 cm overlæg som skæres med dobbeltsnit 0,9 Påføre Flügger Filt- og glasvævfylder, acrylplastgrundmaling 5, Behandle 2 gange med Flutex Special 7S, mat 3,5 Slutfarve, kulørnr.: jf. materialelog Forventet udfald og funktionsklasse: DLGJ: Dækket, lukket, glat og jævn flade. Klasse II: Æstetiske og middel funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1 Vedhæftning: Krydssnit, DTI metode Kl: God

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/32 Bygningsdelsbeskrivelser for maling 4 Vægge i våde rum. Omfang: Som nedenfor beskrevet samt i henhold til tegninger behandles vægge uden fliser i badeværelser i ombyggede lejligheder, samt vægflader hvor gavlvinduer lukkes (30 stk.). Bund: Puds / Porebeton. Vægplader - fin/tæt overflade (Multiplader) - Ved gavlvinduer der lukkes dog tegl med puds og maling Behandlingsanvisning Bygningsdel: Vægge Behandlingsart: Nybehandling Underlag: Puds / Porebeton. Vægplader - fin/tæt overflade (Multiplader) Behandling: Glasfilt, male 2g, i fugtige rum, Flutex 20 halvmat Krav til underlag: Letbeton/porebeton. Vægplader - fin-tæt overflade (Multiplader) Finkornet overflade. Fuger, huller og revner skal være udfyldt til plan flade, samlinger skal være udjævnet over 100 mm pr. 1 mm. spring. Udfyldningsprodukt ifølge leverandøranvisning. Udfyldningerne skal være fastsiddende og må ikke smuldre ved let slibninge med kaborundumsten nr. 80. Der kan forekomme enkelte huller og ridser op til 15 mm i diameter pr. plade samt lunker som maximalt må være 5 mm målt på en 2 m retskede. Ingen væsentlig afsmitning. Hvidtør overflade. Behandling: Rækkeevne Malm²/l (kg) kode Letslibe og afstøve hele fladen. Pletspartle 1 gang med Sandplast LW, let vådrumsspartel. 13, Fuldspartle 2 gange med Sandplast LW, let vådrumsspartel.1, Slibe og afstøve hele fladen. Grunde med Flügger Forankringsgrunder. 7, Påføre Flügger 380 fugtstabil klæber, til glasfilt 4, Opsætte glasfilt med 3 cm overlæg som skæres med dobbeltsnit,9 Påføre Flügger Filt- og glasvævfylder, acrylplastgrundmaling 5, Behandle 2 gange med Flutex Special 20S, halvmat. 4, Slutfarve, kulørnr.: jf. materialelog Forventet udfald og funktionsklasse: DLGJ: Dækket, lukket, glat og jævn flade. Klasse III: Æstetiske og høje funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1 Vedhæftning: Krydssnit, DTI metode Kl: God Overfladerne tåler skiftende, men ikke konstant fugtpåvirkning.

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/32 Bygningsdelsbeskrivelser for maling 5 Vægge over bord i køkkener. Omfang: Som nedenfor beskrevet samt i henhold til tegninger behandles vægge mellem overog underskabe i ombyggede lejligheder Bund: Puds / Porebeton. Vægplader - fin/tæt overflade (Multiplader) Behandlingsanvisning Bygningsdel: Vægge Behandlingsart: Nybehandling Underlag: Puds / Porebeton. Vægplader - fin/tæt overflade (Multiplader) Behandling: Glasfilt, male 2g, i fugtige rum, Flutex 20 halvmat Krav til underlag: Letbeton/porebeton. Vægplader - fin-tæt overflade (Multiplader) Finkornet overflade. Fuger, huller og revner skal være udfyldt til plan flade, samlinger skal være udjævnet over 100 mm pr. 1 mm. spring. Udfyldningsprodukt ifølge leverandøranvisning. Udfyldningerne skal være fastsiddende og må ikke smuldre ved let slibninge med kaborundumsten nr. 80. Der kan forekomme enkelte huller og ridser op til 15 mm i diameter pr. plade samt lunker som maximalt må være 5 mm målt på en 2 m retskede. Ingen væsentlig afsmitning. Hvidtør overflade. Behandling: Rækkeevne Malm²/l (kg) kode Letslibe og afstøve hele fladen. Pletspartle 1 gang med Sandplast LW, let vådrumsspartel. 13, Fuldspartle 2 gange med Sandplast LW, let vådrumsspartel. 1, Slibe og afstøve hele fladen. Grunde med Flügger Forankringsgrunder. 7, Påføre Flügger 380 fugtstabil klæber, til glasfilt 4, Opsætte glasfilt med 3 cm overlæg som skæres med dobbeltsnit,9 Påføre Flügger Filt- og glasvævfylder, acrylplastgrundmaling 5, Behandle 2 gange med Flutex Special 20S, halvmat. 4, Slutfarve, kulørnr.: jf. materialelog Forventet udfald og funktionsklasse: DLGJ: Dækket, lukket, glat og jævn flade. Klasse III: Æstetiske og høje funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1 Vedhæftning: Krydssnit, DTI metode Kl: God Overfladerne tåler skiftende, men ikke konstant fugtpåvirkning. Som ovenfor beskrevet samt i henhold til tegningsmaterialet behandles vægge mellem over- og underskabe i ombyggede lejligheder

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/32 Bygningsdelsbeskrivelser for maling 6 Plankegipslofter Omfang: Lofter i lejligheder der ombygges. Bund Gipsplader Bygningsdel: Lofter Behandlingsart: Nybehandling Underlag: Gipsplader med skrå affasede kanter Behandling: Spartle skruehuller, male 2g, Flutex 5 mat Krav til underlag: Gipsplader. Skrå affasede kanter. Gipspladerne skal være uden skader i hjørner og kanter. Karton, som forbliver synlig, skal være glat, hel, uden oprivning og lignende bortset fra huller fra montageskruer. Behandling: Rækkeevne Malm²/l (kg) kode Pletspartle skruehuller 2 gange med Flügger filler, inde. 12, Slibe det spartlede og afstøve hele fladen. Grunde med Flügger Forankringsgrunder. 4, Behandle 2 gange med Flutex 5, acrylplastmaling, mat. 4, Slutfarve, kulørnr.: jf. materialelog Forventet udfald og funktionsklasse: DLGU: Dækket, lukket, glat og udfyldt flade.. Klasse II: Æstetiske og middel funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/32 Bygningsdelsbeskrivelser for maling 7 Inddækning af varmerør (stigstrenge) Omfang: Inddækningskanaler i lejligheder der ombygges. Bund Gipsplader m. forsænkede kanter - papirtape og spartle Bygningsdel: Vægge Behandlingsart: Nybehandling Underlag: Gipsplader m. forsænkede kanter - papirtape og spartle Behandling: Glasfilt, male 2g, Flutex Special 7S mat Krav til underlag: Gipsplader. Forsænkede kanter - papirtape og spartle. Gipspladerne har forsænkede langkanter til tapening med perforeret tape og spartling ved malerentreprenør. Pladerne opsættes ifgl. leverandøranvisning, med affasede kortkanter. Hjørner og kanter skal være uden skader og karton som forbliver synlig skal være glat, hel, uden oprivninger o.l, bortset fra montageskruer. Åbning i samling må max. være 4 mm. Behandling: Rækkeevne Malm²/l (kg) kode Spartle samlinger med Flügger Sandplast LH+ 5, Ilæg perforeret papirstrimmel i den våde spartelmasse 0,9 Spartle samlinger og profiler 2 gange med Flugger Sandplast LH+. 6, Pletspartle skruehuller 2 gange med Flugger Sandplast LH+ 15, Slibe det spartlede og afstøve hele fladen. Grunde med Flügger Forankringsgrunder. 7, Påføre Flügger 378 klæber ekstra, til glasfilt 4, Opsætte glasfilt med 3 cm overlæg som skæres med dobbeltsnit 0,9 Påføre Flügger Filt- og glasvævfylder, acrylplastgrundmaling 5, Behandle 2 gange med Flutex Special 7S, mat 3, Slutfarve, kulørnr.: _ jf. materialelog Forventet udfald og funktionsklasse: DLGJ: Dækket, lukket, glat og jævn flade. Klasse II: Æstetiske og middel funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1 Vedhæftning: Krydssnit, DTI metode Kl: God

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/32 Bygningsdelsbeskrivelser for maling 8 Malerbehandling af inddækninger Omfang: Som nedenfor beskrevet samt i henhold til tegninger behandles inddækninger over skabe samt omkring ventilationsrør i lejligheder der ombygges. Bund: Træfinerplader Behandlingsanvisning Bygningsdel: Inddækninger Behandlingsart: Nybehandling Underlag: Træfinerplader Behandling: Spartle, male 2g, Flutex 5 halvmat Krav til underlag: Træfinerplade. Overfladen skal være glat, hel, tør, ren og uden mekaniske skader. Søm skal være dykkede, skruer undersænkede. Pladerne skal være uden skader i hjørner og kanter og uden flossede kanter efter tilskæring. Behandling: Rækkeevne Malm²/1 (kg) kode Grunde med Flügger interiør grundmaling fortyndet 10%.9, Pletspartle skruehuller 2 gange med Sandplast LH. 18, Slibe det spartlede og afstøve hele fladen. Pletgrunde med Flügger forankringsgrunder. 30, Behandle 2 gange med Flutex 5, acrylplastmaling, mat. 4, Slutfarve, kulørnr.: jf. materialelog Forventet udfald og funktionsklasse: DLGJ: Dækket, lukket, glat og jævn flade. Klasse III: Æstetiske og middel funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1 Vedhæftning: Krydssnit, DTI metode Kl: God Som ovenfor beskrevet samt i henhold til tegningsmaterialet behandles inddækninger jf tegninger og beskrivelse.

26 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 25/32 Bygningsdelsbeskrivelser for maling 9 Malerbehandling af nyt træværk Omfang: Som nedenfor beskrevet samt i henhold til tegninger behandles dørkarme, gerekter, fodlister i ombyggede lejligheder samt lysninger og indfatninger ved alle vinduer. Bund: Træværk, nyt. Behandlingsanvisning Bygningsdel: Indvendig træværk Behandlingsart: Nybehandling Underlag: Træ Behandling: Spartle, male 2g, Interiør 50 halvblank Krav til underlag: Træ, massivt, høvlet, indvendig. Trækvalitet: Klasse A, DS/EN 942. Flader skal være rene, uden partikler af jord, humus og mørtel, uden ujævnhed fra overfladeopfugtning og glatte, uden skader fra maskinbearbejdning og uden meget synlige kutterslag. Barkrings- og rådknaster, knasthuller og harpikslommer må ikke forekomme. Revner max. bredde 0,5mm og længde 10 % af emnet. Samlinger skal være tætte og i plan. Søm skal være dykkede, skruer undersænkede. Knastmål max. 12mm. Propning er tilladt. Fugtighed 8 ± 2 %. Behandling: Rækkeevne Malm²/1 (kg) kode Afstøve hele fladen, shellakere knaster og fedt træ. 2-1 Grunde med Flügger interiør grundmaling fortyndet 10%. 9, Kitte med Flugger acryl-plast kit. 100, Pletspartle 1 gang med Repacryl, acrylspartelmasse. 50, Fuldspartle 1 gang med Repacryl, acrylspartelmasse. 10, Slibe og afstøve hele fladen. Mellembehandle med Flügger interiør grundmaling, fort. 10%. 9, Behandle 2 gange med Interiør 50, halvblank acrylplastemalje. 4, Slutfarve, kulørnr.: jf. materialelog Forventet udfald og funktionsklasse: DLGU: Dækket, lukket, glat og udfyldt flade. Klasse III: Æstetiske og høje funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1

27 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 26/32 Bygningsdelsbeskrivelser for maling 10 Eksisterende betonlofter Omfang: Som nedenfor beskrevet behandles 400 stk. reparationer (a 1 m²) af betonlofter Bund: Malede ikke strukturerede lofter Bygningsdel: Lofter Behandlingsart: Almindelig vedligehold Underlag: Malede ikke strukturerede lofter Behandling: Spartle, male 2g, Flutex 5 mat Krav til underlag: Malede, ikke strukturerede lofter. Overfladen er mat til halvmat, jævn og uden struktur. Åbne porer kan forekomme. Stort set intakt med enkelte plugs, små huller og revner. Eksisterende maling er fastsiddende og bæredygtig, uden risiko for gennemslag på grund af tobakstjære eller vandskjolder og uden væsentlig afsmitning. Overfladen er tilsmudset/falmet. Behandling: Rækkeevne Malm²/l (kg) kode Afvaske med Fluren 37 grundrengøring, ifgl brugeranvisning 00-1 Eftervaske med rent vand. Udtrække søm, plugs og udspartle huller og revner med Flügger Filler inde, inkl. for- og eftervande. 20, Fuldspartle 1 gang med Sandplast LH, let medium. 1, Slibe og afstøve hele fladen. Grunde med Flügger Forankringsgrunder. 7, Behandle 2 gange med Flutex 5, acrylplastmaling, mat. 4, Slutfarve, kulørnr.: Som eksisterende (der skal forventes toning) Forventet udfald og funktionsklasse: DLGJ: Dækket, lukket, glat og jævn flade. Klasse II: Æstetiske og middel funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1

28 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 27/32 Bygningsdelsbeskrivelser for maling 11 Gipslofter i kælder Omfang: Jf. tømrerbeskrivelse punkt og tegninger Bund Gipsplader, plank Bygningsdel: Lofter Behandlingsart: Nybehandling Underlag: Gipsplader med skrå affasede kanter Behandling: Spartle skruehuller, male 2g, Flutex 5 mat Krav til underlag: Gipsplader. Skrå affasede kanter. Gipspladerne skal være uden skader i hjørner og kanter. Karton, som forbliver synlig, skal være glat, hel, uden oprivning og lignende bortset fra huller fra montageskruer. Behandling: Rækkeevne Malm²/l (kg) kode Pletspartle skruehuller 2 gange med Flügger filler, inde. 12, Slibe det spartlede og afstøve hele fladen. Grunde med Flügger Forankringsgrunder. 4, Behandle 2 gange med Flutex 5, acrylplastmaling, mat. 4, Slutfarve, kulørnr.: jf. materialelog Forventet udfald og funktionsklasse: DLGU: Dækket, lukket, glat og udfyldt flade.. Klasse II: Æstetiske og middel funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1

29 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 28/32 Bygningsdelsbeskrivelser for maling 12 Murstensvægge i kælder til maling Omfang: Som nedenfor beskrevet indregnes 450m² i flader mellem 4 og 25 m² behandles Bund: Mursten / tyndpuds. Grundbehandling: Afrensning iht. punkt Behandlingsanvisning Bygningsdel: Vægge Behandlingsart: Nybehandling / vedligehold Underlag: Teglsten. Blank mur med tilbageliggende fuge Behandling: Strukturen accepteres, male 2g, Flutex 20 halvmat Krav til underlag: Teglsten. Blank mur, tilbageliggende fuge. Teglmuren er opmuret med fyldte fuger, tilbageliggende fra stenoverfladen. Hvidtør overflade. Saltudblomsteringer må ikke forekomme. Behandling: Rækkeevne Malm²/l (kg) kode Letslibe og afstøve hele fladen. Grunde med Flügger Forankringsgrunder. 7, Behandle 2 gange med Flutex Special 20S, halvmat. 4, Slutfarve, kulørnr.: som eksisterende Forventet udfald og funktionsklasse: D: Dækket flade. Klasse III: Æstetiske og høje funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1

30 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 29/32 Bygningsdelsbeskrivelser for maling 13 Malerbehandling af radiatorrør Omfang: Som nedenfor beskrevet samt i henhold til tegninger behandles radiatorrør i lejligheder Bund Stål. Varmvalset, lav fugtpåvirkning Behandlingsanvisning Bygningsdel: Radiatorrør Behandlingsart: Nybehandling Underlag: Stål. Varmvalset, lav fugtpåvirkning Behandling: Male 2g, Interiør 50 halvblank Krav til underlag: Stål. Varmvalset. (sort jern - rør). Lav fugtpåvirkning. Indendørs, uopvarmede velventilerede lokaler. Udsat for høj luftfugtighed men uden kondensdannelse, mug/skimmelvækst. Varmvalset stål, med glødeskal og/eller rust. Overfladen må max. udvise rustgrad B, ISO Der må ikke forekomme delamineringer, mærker fra værktøj eller løstsiddende pakmateriale. Behandling: Rækkeevne Malm²/1 (kg) kode Korrosionsklasse I, Dansk Standard, DS 2019 Afvaske med Flügger 37 grundrengøring, fortyndet 1:10, til ren bund, fri for olie og fedt Eftervaske med rent vand. Stålbørste rust og løst glødeskal til St 1, ISO , slibe og afstøve hele fladen. Behandle 1 gang med Flügger 1212, rusthindrende. 0,0 2-1 Behandle 2 gange med Interiør 50, halvblank acrylplastemalje. 4, Slutfarve, kulørnr.: Forventet udfald og funktionsklasse: DLG: Dækket, lukket og glat flade. Klasse III: Æstetiske og høje funktionelle krav. Kvalitetskontrol og særlige forhold: Tør lagtykkelse: Min.: 70µm Vedhæftning: Krydssnit-tapetest, DTI metode Kl: 4A Kodenummererede produkter anvendes jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse 302. Se Flügger generel information og forbehold. Som ovenfor beskrevet malerbehandles radiatorrør, til 5 stk. radiatorer pr lejlighed (60 lejligheder)med ca. 0,5m ½ rør pr. stk.

31 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 30/32 Bygningsdelsbeskrivelser for maling 14 Rengøring af bygning før aflevering Generelt indvendig rengøring af bygningen, foretages inden arbejdets aflevering, under malerentreprisen. Rengøringen omfatter alle rum i ombyggede lejligheder berørte kælderrum, bygningsdele og inventar, vask af alle flader samt polering af samtlige glasflader ud- og indvendig. Der må ikke anvendes vand i skadelig mængde eller anvendes ætsende rengøringsmidler eller redskaber, der kan beskadige de pågældende bygningsdele eller udstyr. Alle bygningsdele, beslag m.v. der ikke er forlangt malede, skal afleveres helt rensede for malepletter. Der udføres støvsugning i hele bygningen efter endt spartel/ slibearbejde.

32 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 31/32 Bygningsdelsbeskrivelser for maling 15 Rådighedsbeløb I tilbuddet indregnes et uspecificeret rådighedsbeløb på 5 % af entreprisesummen ekskl. moms. Rådighedsbeløbet skal dække evt. reguleringer af angivende mængder o.l. samt ikke definerede småreparationer. Rådighedsbeløbet kommer alene til udbetaling, såfremt der træffes skriftlig aftale herom med byggeledelsen via aftalesedler el. lign. Som udgangspunkt vil rådighedsbeløbet ikke indgå i accept/kontrakt men, skal indregnes i entreprisetilbuddet.

33 Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan Udbudskontrolplan for maling Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol 6.1

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter.

Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter. Ejendomscentret 1 Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter. Arbejdet omfatter følgende entreprise: Murer, Kloak/beton, Tømrer, VVS, Maler, Gulvlægger. Generelt:

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 1.5 MALERARBEJDET 1.5.1 Grundlag for arbejdets udførelse 1.5.1.1 FÆLLESBETINGELSER Fællesbetingelser skal gennemlæses. Byggestyrelsens cirkulære om kvalitetssikring af dec.

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : 2016-08-15 Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2

Læs mere

SLAGELSE BOLIGSELSKAB

SLAGELSE BOLIGSELSKAB SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 5 5.1 MALERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - I ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MALER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/41 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade Renovering Blad nr. R7012C1G GULVE Transparant behandling Ensartet og Lukket flade Ensartet og Lukket flade Kommentar IKKE Hverken fastsiddende eller bæredygtig Foruden huller, revner og skrammer forekommer

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde Hovedprojekt Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: MIM/KAY Kontrolleret: PT Godkendt: KAY Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 (00) Afdækning med gulvpap (42) Malerbehandling af indv. vægge (42)1 Malerbehandling af indvendigt træværk (43) Malerbehandling af lofter: (44) Malerbehandling af

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Malerarbejde af B 1010. Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Malerarbejde af B 1010. Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq SA Projekt nr.: EGB 07-246-0-400-032 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B 1010 Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq Tekniskafdeling Sisimiut 11/03/2016 Side 1 / 13 Indhold 1. ALMINDELIGE

Læs mere

dfaldskrav Spartlede overflader Mål og tolerancer

dfaldskrav Spartlede overflader Mål og tolerancer U Aquapanel bolig og kontor Afsætning af mål og tolerancer Vær opmærksom på, hvorvidt de enkelte bygningsdele skal være i lod eller vage. Afsætning af lodrette og vandrette mål må ikke afvige med tolerancer

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - X BYGGESAGSBESKRIVELSE - MILJØSANERING DATO: 2015-04-01 REVISION: 2015-04-24 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: RDH Kontrolleret:

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler tømrerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til tømrerarbejdet hører følgende ydelser (24)01 Ydervægge af træskelet (24)02

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Maling

Arbejdsbeskrivelse Maling Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Maling Dato: 04.02.2016 Rev.dato: NATV3_K01_C08_N03-Maling Udarbejdet: umh Kontrolleret tr Godkendt

Læs mere

STANDARD FOR MALERBEHANDLINGER OG FARVER

STANDARD FOR MALERBEHANDLINGER OG FARVER STANDARD FOR MALERBEHANDLINGER OG FARVER Side 1 af 14 DTU Standard for malerbehandlinger og farver Version 3.0 - Juli 2017 Udarbejdet af: Udgivet af: Ansvarlig: Rekvireres:, Bygningssektionen Synne Remvig

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.350 Lofter, monteret R2.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet 1 8500 Grenaa. Arbejdsbeskrivelse

Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet 1 8500 Grenaa. Arbejdsbeskrivelse Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet 1 8500 Grenaa. Arbejdsbeskrivelse Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro 1 ORIENTERING Bygherre:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby. Standard malerbehandlinger og farver

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby. Standard malerbehandlinger og farver Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Standard malerbehandlinger og farver Gældende fra: 15. april 2016 Indhold Indhold... 2 Forord... 4 Definitioner... 4 Dokumentation... 4 Malerbehandling

Læs mere

Randers Malerskole. Grundforløbet Værktøjskasse 1, 2 og 3. Opgave for en person omkring et dekorationsprojekt på vægstykke.

Randers Malerskole. Grundforløbet Værktøjskasse 1, 2 og 3. Opgave for en person omkring et dekorationsprojekt på vægstykke. Tema: Opgave for en person omkring et dekorationsprojekt på vægstykke. Mål: Målet med projektet er at du på en væg får prøvet at udføre en række forskellige malebehandlinger fra bundbehandlinger til slutbehandlinger,

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Lofter: Backers Hvid Ekstra 5 Vægge: Scotte 20 Råhvid Træværk: Elegant Glans 40, RAL 9010 BECKERPLAST 5 EXTRA Beckerplast

Læs mere

LICITATIONEN AFHOLDES FREDAG D KL PÅ LAKSETORVET I LOKALE E.3.12

LICITATIONEN AFHOLDES FREDAG D KL PÅ LAKSETORVET I LOKALE E.3.12 B I R G I T V E J E A R K I T E K T M A A TIL ALLE BYDENDE 11. J AN UAR 20 16 BIRGIT VEJE ARKITEKT MAA MOSEVÆNGET 41 8920 RANDERS NV TELEFON 28 49 86 10 MAIL birgitveje@mail.dk WEB www.birgitveje.dk CVR

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - E ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE GULV DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Arbejdsbeskrivelse Gulve Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Afdeling 523 - KIRKEBAKKEN Kirkebakken 2-68 Model A normalistandsættelse Indholdsfortegnelse: Side: I. Generelt 2 II Overtagelse af boligen ved indflytning 2 III Vedligeholdelse

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Godkendt på afdelingsmødet 26-09-2012 Indhold A-ordning (normalistandsættelse)... 3 I Generelt... 3 1. Ikrafttræden... 3 2. Ændring af lejekontrakten... 3 3. Beboerklagenævn...

Læs mere

ISERIT A/S. Normalistandsættelse og vedligeholdelse af boligen. vægge - lofter - gulve

ISERIT A/S. Normalistandsættelse og vedligeholdelse af boligen. vægge - lofter - gulve ISERIT A/S Normalistandsættelse og vedligeholdelse af boligen vægge - lofter - gulve 1 Vejledning til vedligeholdelse Normalistandsættelse af boligen Der er placeret mange forskellige materialer, installationer

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Malerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Malerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 Bygningsdele... 3 2.3.... 4 Der henvises til afsnit 2.9 prøver... 4 2.4. Byggeplads... 4 2.5. Sikkerhed og sundhed... 4 2.6. Omgivende miljø...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning BOLIGSELSKABET BSB ESBJERG AFDELING 5002 ENGPARKEN Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmøde den 2. maj 2001 Ændret på afdelingsmødet den 2. november 2004. Ændret på afdelingsmødet den 1. november

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 3 2.4. Byggeplads... 3 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere

Ombygningsarbejder, H.C. Andersens Boulevard 2, 5. sal

Ombygningsarbejder, H.C. Andersens Boulevard 2, 5. sal ATP Ombygningsarbejder, H.C. Andersens Boulevard 2, 5. sal Tømrerentreprise Dato : 27.01.2012 Arbejdsbeskrivelse MAL Rev.dato : 02.02.20212 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Sag : 73.901.005 Udarbejdet:

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Renovering af gulve og vægge i servicerum

Renovering af gulve og vægge i servicerum Renovering af gulve og vægge i servicerum Tyndfilm epoxybehandling. Slutbehandling med NM 50 Aqua Super. Evt. mellembehandling NM 50 Aqua Super (NM 50 Aqua Super) NM 50 Aqua Super 1. Klargøring af underlag

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

: Successivt, dog l gang årlig : Successivt

: Successivt, dog l gang årlig : Successivt Drift og vedligehold Bygningsdel : Malede overflader Sag : Farum Kaserne_ Xort nr.: Naf erarue:oe Sags nr : 90.153 Ud".b-f, BS Omfang/sted : Malede overflader Leverandør/entreprenør : Farveplan : Vægge

Læs mere

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 31/3-2016 1. ALMINDELIGE BETINGELSER. 1.1. Generelt. Nærværende Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) omhandler

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for Østergade

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for Østergade Ved fraflytning fra et boliglejemål bedømmes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse, der skal etages og hvem der skal betale det. Bedømmelsen sker på grundlag af

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Ytong Pudssystem YTONG PUDSSYSTEM - UDVIKLET TIL OVER- FLADEBEHANDLING AF POREBETON Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Tagbeklædning med Harmoni:

Tagbeklædning med Harmoni: Tagbeklædning med : Tagbeklædning med bølgeplader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Afdeling 091-0, Frøgården 4690 Haslev. Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Afdeling 091-0, Frøgården 4690 Haslev. Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement for Afdeling 091-0, Frøgården 4690 Haslev Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere