Lige til kanten. Tanker i Tårnet NYHEDSBREV NR ÅRGANG. Det er en aldeles umulig opgave at afgøre, hvad det er, der er det allerbedste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lige til kanten. Tanker i Tårnet NYHEDSBREV NR. 1. 4. ÅRGANG. Det er en aldeles umulig opgave at afgøre, hvad det er, der er det allerbedste"

Transkript

1 Bovbjerg Fyr Lige til kanten GRAFISK LAYOUT: TOVE LISBY NYHEDSBREV NR ÅRGANG MARTS 2011 Tanker i Tårnet v/ fyrmoster Lene Christiansen Det er en aldeles umulig opgave at afgøre, hvad det er, der er det allerbedste ved Bovbjerg Fyr. Valgmulighederne synes uendelige. Er det de gamle arkitektoniske bygningers spændende historie? Er det den omgivende helt specielle natur og den imponerende udsigt fra toppen af tårnet? Er det vejret og Vesterhavets blæsen og brusen? Er det de dramatiske strandingshistorier, der kan fortælles på stedet? Er det alle de dejlige gæstfri frivillige og deres lækre hjemmebag? Er det de skæve arrangementer og den spændende kunst på væggene? Er det mødet med alle de andre besøgende, der kommer her. Eller er det de hyggelige atmosfærefyldte stuer? Er det mon det alt sammen i fællesskab? I sidste uge, havde jeg besøg af Mogens Poulsen fra Thise Mejeri (hvilket får mig til at spørge om det kunne være Vesterhavsosten, som vi serverer i caféen?). Mogens havde haft besøg af nogle tyske gæster, som ikke var i tvivl om, hvad der var det største for dem herude. Det var mælkevejen. Den havde de aldrig set før. For der skal jo være mørkt - fuldstændigt mørkt når man skal se den, og det kan være lidt svært at få den at se i Tyskland, hvor de store byer næsten vokser sammen med hinanden. Jeg synes ikke der findes noget bedre sted at se mælkevejen end på Bovbjerg. Og jeg lover jer, at her kan blive mørkt. Nogle gange må jeg efter at have lukket og slukket på fyret, stå helt stille midt i fyrgården og afvente, at fyrets lyskegle når ned i gården, før jeg kan orientere mig og undgå at falde over sten og høfdeblokken på vejen ud. Så er det med at være hurtig, fremadrettet tage bestik af ruten, og huske den i hovedet, når lyset efter kun et par sekunder igen slukkes. Er her derimod stjerneklart, nyfaldet sne og måneskin kan det føles, som om her er lysere end midt på dagen. Fyret blinker trofast 2 gange hvert 15. sek. Og netop muligheden for at se stjernehimlen var det, der inspirerede vore frivillige til at planlægge et arrangement i januar måned, som de kaldte en stjernestund. Her skulle rektor på Lemvig Gymnasium, Lars Ebbensgaard, fortælle om stjerner og planeter, og der skulle serveres brød med lækre vestjyske heste- og gedepølser og måske en enkelt hjemmekrydret snaps og i hvert fald en masse dejlig varm kaffe.

2 Men det gik jo hverken værre eller bedre end at vi efter først at have inviteret til arrangementet måtte sande, at vi mennesker, trods gode intentioner, altså ikke er herre over vejret. Ærgerlige måtte vi aflyse igen, fordi man ikke kunne se stjernerne for skyerne. De næste par gange arrangementet blev planlagt, nåede vi heldigvis ikke at få udsendt invitationerne, for også da drillede skyerne. Et stjernetræf: Denne gamle kikkert er i 2008 skænket til Fyret, hvor den oprindelig kom fra. Den blev af fyrmester Hansen i 1935 foræret til nære venner, der i perioden boede i ingeniørhuset Blæsbjerg vest for Bovbjerg Fyr. Det var ingeniør Martin Ingemann Johansen, som arbejdede med kystsikring på Bovbjerg. I 2008 forærede barnebarn Claus Johansen, København, kikkerten til Fyret, hvor han mente, den hørte hjemme. Måske er arrangementet afholdt, når du læser dette, hvis ikke bliver det det garanteret en dag, hvor vejret er med os, for her gives ikke op. Vejret kan vi ikke gøre noget ved, men vi kan vente på, at det vil give os lov at se stjerner. For den stjernestund skal selvfølgelig blive til noget, ligesom alle de andre stjernestunder, vi håber at få i årets løb!! Hvis du går ind på og klikker på kalender kan du orientere dig i arrangementerne. Fik du dig af én eller anden årsag ikke meldt til stjernekiggeriet, så kan det nås endnu ved at sende en mail til men vi ved altså ikke, hvornår det bliver endnu! Vintereventyr v/ Heidi Krejberg, Bestyrelsesformand i Støtteforeningen Et nyt fyrår har taget sin begyndelse. Et år med store forventninger til, at vores fælles fyrhistorie går ind i en ny og afgørende fase. Fondsbestyrelse og Støttekreds er enige om, at 2011 er året, hvor vi for alvor får fondsmidler og andre midler samlet til huse, med henblik på at få de fysiske rammer renoveret og tilpasset de aktiviteter, der reelt er i fyret året rundt. Igen i denne vinter har sneen lagt sig omkring fyret, som dermed ligner et slot i isprinsessens rige. Alle eventyr starter som bekendt i ren idyl, hvorefter der kommer store og alvorlige udfordringer, som skal betvinges for at nå frem til den endelige sejr, der giver langvarig fryd og gammen til alles tilfredshed. Ret beset har vi vel allerede lagt den største udfordring, nemlig at få overdraget fyret, bag os. Vi har også haft en lang periode med idyl, glæde og et fantastisk sammenhold, der viser, at der er grobund for et levende kultur-, oplysnings- og udflugtssted, også i fremtiden. Nu ved vi derfor præcist, hvad der skal til for at få rammerne til at fungere i tråd med vore aktiviteter. Fra eventyrenes verden ved vi også, at vi først skal så gruelig meget igennem, inden vi kan sige, at sejren endegyldigt er vundet. Det gælder om at stå sammen, at udvise fælles vilje, at tage udfordringen op, have tålmodighed og udholdenhed. Hele tiden lurer der skygger eller nye og uløste udfordringer. Heldigvis ved vi også, at det aldrig går så galt som frygtet. Alt kan klares, når blot vi er resolutte og udviser handlekraft. Fyret klædt i hvidt - det er jo vinterferie! De eventyr, vi alle elsker, fordi de fortæller os almene problemstillinger, som er erfaret gennem generationer, fortæller, at vi hele tiden bevæger os fra idyl og ro over nye udfordringer til fornyet idyl og ro på et nyt niveau. 2

3 Jeg føler, at fyrmosters fantastiske indsats, fondsbestyrelsens opbakning, de frivilliges daglige slid og slæb, støttemedlemmerne samt sponsorerne hver dag bestyrker os i, at vi nu har bygget et holdbart fundament. Vi er derfor parate til en ny udfordring. Vores håb for 2011 er, at vi møder den gode fe, der med sin tryllestav fylder vores sæk med gulddukater, eller manden med en papkasse fyldt med pengesedler. Krydser de vores vej, eller finder vi dem, vil de straks få øje på det, vi naturligvis ved: At Bovbjerg Fyr er helt fantastisk og, at det er værd at investere i! Vi kan ikke love en prinsesse og det halve kongerige. Men, vi kan love et fyrtårn, som ligger på kanten af Himmerige. Strategidag på Bovbjerg Fyr v/ Bjørn Albinus, Fondsbestyrelsesformand Én gang om året, i december eller januar mødes bestyrelserne for Fonden og Støtteforeningen samt tovholderne for vores mange udvalg til et heldagsmøde hvor vi drøfter det forgangne års aktiviteter, planerne for det kommende år, samt de mere langsigtede strategiske planer og visioner for Fyret. I år mødtes vi lørdag den 15. januar. Vi var 14 personer i alt, Lene havde som sædvanligt forberedt en god dagsorden og hun styrede slagets gang med venlig, men bestemt, hånd. Vi startede med en gennemgang af de mange udvalgs aktiviteter i 2010 samt udvalgenes planer og målsætninger for Udvalgsformændenes gennemgang gav anledning til god debat og mange forslag som udvalgene vil arbejde videre med. De mere overordnede retningslinjer, mål og midler, for udvalgenes arbejder blev ligeledes diskuteret og ajourført. De er blevet nedfældet i et notat Målsætning og Værdigrundlag som kan ses på fyrets hjemmeside under om os organisation. Der var stor ros til samtlige udvalg, og jeg kan vist godt fastslå at vi alle var vildt imponerede over det høje aktivitetsniveau, og den kvalitet der gennemsyrer alt hvad der foregår på fyret. Aktivitet, kvalitet, nærvær og fællesskab giver også resultater, og det fremgik med al tydelighed da andet punkt på dagsordenen, nemlig det foreløbige regnskab for 2010 for driften af fyret blev præsenteret af Lene. Efter et meget svært 2008 havde vi balance i 2009 og alt tyder nu på et pænt overskud i 2010, således at vi får genetableret anpartskapitalen. Det er meget tilfredsstillende, men også helt nødvendigt, og med et budget for 2011 der balancerer med et mindre overskud er vi godt rustet til fremtiden. Vi har nu etableret en sund platform for vores langsigtede planer og visioner. Fondsbestyrelsesformand Bjørn Albinus Efter frokosten drøftede vi organisationen af fyrets mange aktiviteter herunder samspillet mellem fond, APS, direktion og støtteforeningen. Der var enighed om at den måde hvorpå vi organiserer og samordner aktiviteterne var fornuftig og at modellen formentlig vil være den bedste også i de nærmeste år. Vigtigheden af at alle vores aktiviteter 3

4 understøtter fyrets strategi og værdigrundlag, jfr. det tidligere omtalte målsætningsnotat, blev fremhævet. Det gør de i dag, men det er ingen selvfølge, når man betænker det høje aktivitetsniveau. Resten af dagen var reserveret til gruppearbejde hvor vi diskuterede strategi og visioner. Der kom mange gode forslag og ideer på bordet som Lene har samlet sammen i et katalog og som vi skal arbejde videre med. Vi besluttede at vi vil afholde et heldagsmøde i foråret hvor vi skal drøfte visioner baseret på oplæg fra eksterne eksperter og gerne med deltagelse af kommune og region. Der blev også påpeget en række problemer som er hæmmende for realiseringen af vores strategi for den videre udvikling af fyret, herunder især den utidssvarende indretning af især fyrmesterboligen. Vi skal have skaffet fondsmidler til en ombygning, og vi vil straks iværksætte indhentning af de nødvendige tilladelser, udarbejdelse af budget for ombygningen og ovrigt materiale til brug for ansøgning(er). Familieudvalg v/ Lene Christiansen, fyrmoster Et familieudvalg har set dagens lys. Udvalget vil lave arrangementer for familier med børn. Det første familiearrangement er allerede planlagt og vil finde sted lørdag den 16. april kl Arrangementet kommer til at hedde Store spilledag, og det er meningen, at familierne skal dyste indbyrdes i forskellige spil lige fra bob til ludo, men det forlyder også, at der bliver noget med bål i fyrhaven. Familieudvalget består i øjeblikket af Anna Maria Hoornenborg, Bendt Dissing, Bodil Roloff, Hans Otto Ramussen og Lene Christiansen, men der er masser af plads til og brug for flere medlemmer, hvis nogen skulle være interesseret. Historisk udvalg v/ Karl Bencke, udvalgsformand Vi er et nyt udvalg, og vi har holdt de første tre møder. Bovbjerg Fyr har en spændende historie at fortælle, eller mange historier, og dem vil vi gerne gøre til et aktiv for fyret. Vore gæster stiller ofte spørgsmål om fyrets historie, og vi synes det bør være lettere at få (og give) svar på spørgsmålene. Vi mener at den historiske dimension kan være med til at profilere Fyret og styrke de besøgendes interesse for og tilhørsforhold til stedet. Vi vil gerne være med til at lave materiale der formidler de gode historier. Men vi har også tanker om et værksted - et flexrum eller vidensrum på fyret, dvs. et sted hvor der kan arbejdes med historiske emner såvel som andre fyr-relevante emner: geologi, meteorologi, dyre- og planteliv, mv. Karl Bencke I Historisk udvalg Der skal være adgang for publikum sådan at man som gæst får indtryk af at man er kommet til et sted som både har en historie og som er i bevægelse. 4

5 Aktuelt arbejder vi med materiale om ingeniør Martin Ingemann Johansen ( ), aktiv ved høfdebyggeri ud for Bovbjerg Han boede i de to år med sin kone Johanne i en træbygning, Blæsbjerg, mellem Fyret og skrænten. Via hans barnebarn, Claus Johansen, har vi fået lejlighed til at skanne et stort antal af ingeniør Johansens spændende fotografier ligesom vi har fået adgang til en del skriftligt materiale. Claus Johansen, som bor i København, tog turen til Bovbjerg for at mødes med udvalget. Materialet kan blive til en lille tryksag med mange informative fotos og evt. en lille udstilling. Udvalget består p.t. af Nils-Jørn Krejberg, Tove Lisby, Ellen Damgaard, Erik Ring, Susanne og Karl Bencke. Der er plads til flere medlemmer. Fra fotoarkivet: Ingeniørfruen Johanne Johansen med grisebasse ved Blæsbjerg, parrets hjem foran Bovbjerg Fyr. Ænderne på sporet skal passe på at der ikke kommer et tipvognstog susende! Ingeniørparret Johansen var åbenlyst model for det unge ingeniørpar i A.Chr. Westergaards drengebog Et skumpelskud, Nyt fra Café-udvalget v/ Anette Noe, udvalgsformand I café-udvalget arbejder vi bl.a. med cafévagtplaner og lister over frivillige som vi skal sende vagtplaner ud til, menu, indkøb, arrangementer så som fællesspisninger - og alt andet der nu hører til i et travlt cafékøkken. Vagtplanlægningen foregår sådan, at et skema med månedens arrangementer bliver sendt ud på mail/brev og de frivillige melder så tilbage med hvor mange vagter de vil tage i den pågældende måned og nogle mulige datoer. Andre melder tilbage med en enkelt dato og enkelte må melde fra i pågældende måned. Og det skal der være plads til derfor er det så dejligt med en lang liste af café-frivillige. Så pusler vi sammen og de allerfleste måneder går det hele op i en højere enhed; med vagter til hver åbningsdag. Lige nu er der ca aktive frivillige på vores caféliste og det er dejligt men der er altid plads til flere :-)) Faktisk synes vi det er ret væsentligt, at der kontinuerligt kommer nye på listen, dels fordi det gør vagtplanlægningen nemmere og dels fordi vi helst hele tiden skal forny os. Nye frivillige har jo altid en anden indfaldsvinkel til tingene end det vi plejer. Og så er det også vigtigt, at ny folk kommer til, så vi ikke bliver til en sammenspist klike. Vagtplanlægningen skal helst være en medvirkende årsag til at de frivillige kan gå i køkkenet og først og fremmest være glade for det have det sjovt mens de serverer kaffe og kage og gerne have overskud til at fortælle om Fyret, naturen eller andet som de brænder for. Vi holder Personale-møde sidst i hver måned, hvor de frivillige, der kan og har lyst, kan komme og høre om nye tiltag, få gennemgået nogle af alle de egenkontrol-skemaer, der skal udfyldes, høre hvad kollegerne gør med pyntningen af kagerne og alt muligt andet vigtigt. Samt ikke at forglemme: drikke kaffe sammen og få snakket! 5

6 Det er jo stadig en væsentlig del af at være frivillig på Fyret; det sociale fællesskab. Anne Marie lægger dejen... Lige her i det nye år har vi fået købt nye køkkenmaskiner. Køleskab i industri-udgave, så den holder rigtig fint den rigtige temperatur som jo bliver målt og skrevet ned hver dag. Ny opvaskemaskine, også en industri-udgave, dog stadig i almindelig størrelse - vores køkken er jo ikke voldsomt stort :-) Opvaskeren tager ca. 4-8 minutter om en opvask, det er en betydelig lettelse i hverdagen i forhold til før, hvor den gamle opvasker brugte 75 minutter om en opvask. I sommermånederne har det været noget svært at få porcelænet til at slå til, pga. den lange opvasketid - og egentligt også noget rodet - så denne sommer bliver det den rene svir at have cafévagt! Endelig har vi købt nyt komfur stål, så det ligner et professionelt. Det er med varm-luft ovn, så nu kan der bages i etager! Og det bliver flittigt brugt, der er bagt temmelig mange fastelavnsboller, langtidshævede grovboller og andet herligt duftende bagværk. Det er et godt virkemiddel når hele huset dufter af nybagt! Både for de frivillige, der kommer for at male, feje, reparere, rydde sne osv. og for besøgende på Fyret. Lise Lotte holder øje med bagningen i den nye ovn... Vi er også i gang med at indkøbe nyt kasseapparat. Det bliver med mange knapper til gengæld står der kaffe, kage, isvaffel og så videre på knapperne, så det bliver nemt at slå tingene rigtigt ind. Med et sådant kasseapparat kan vi bedre lave tælling på, hvad der sælges, både i café og butik og gæsterne kan få en fin bon med logo med sig hjem ;-) Nu er vi snart klar til en travl sommersæson med et velfungerende køkken og med frivillige der bager, brygger kaffe og smiler og med en fastansat kok i køkkenet i de travleste sommermåneder.... og så sælges der fastelavnsboller, Ingeborg er klar! Vi glæder os til at byde velkommen til alle de, der kommer og lover at der er økologisk fair trade kaffe på kanderne i rigelige mængder. 6

7 Medlemsstatistik 31. december 2010 v/ Karl Erik Pedersen, kasserer i Støtteforeningen Vi nåede ikke helt vores målsætning, men vi havde dog 483 medlemmer pr Nedenfor en lille oversigt der viser at lidt over halvdelen af medlemmerne bor i Lemvig Kommune, men også at vi har medlemmer fra alle dele af landet ja også fra andre lande Hvor kommer medlemmerne fra? Lemvig kommune Øvrige områder Medlemsfordeling I øvrige områder: 39 Holstebro FLERE LØFTER MERE Struer Ringkøbing-Skjern Herning Århus Silkeborg Vejle Øvrige Østjylland Nordjylland Syd- og Sønderjylland Fyn København-Sjælland Tyskland Sverige 7

8 PLANLAGTE ARRANGEMENTER 2011 MARTS Onsdag 2. marts kl Fyr op under - Debat om Campus i Lemvig. Tirsdag 8. marts kl Mit Livs Fyrtårn med dykker og virksomhedsejer Gert Normann. Søndag 20. marts kl Forfatterarrangement med Hanne Reintoft. APRIL Søndag 3. april kl Fernisering. Søndag 10. april kl Forfatterarrangement med Inge Pedersen. Fredag 15. april kl Mit Livs Fyrtårn med Jytte Abildstrøm. Fredag 29. april kl Forskningens Døgn. Jern - et fascinerende metal. Lørdag 30. april Dansens dag med SVØBSK. MAJ Søndag 1. maj kl Fernisering. Onsdag 25. maj kl Bovbjergløbet - 6 km. JUNI Torsdag 2. juni Kristi Himmelfartsdag. Kaffe efter morgensangsgudstjeneste i Ferring Kirke. Søndag 5. juni kl Fernisering. Søndag 5. juni kl Grundlovsdag med talerne: Formand for det Radikale Venstre Margrethe Vestager og sognepræst Gunda Jørgensen, Vandborg. Pinsen juni kl Kultur til Kanten. Lørdag 18. juni og søndag 19. juni Glaskunstner Agnethe Maagaard fejrer sit jubilæum på fyret og udstiller i øvrigt hele måneden. Torsdag 30. juni kl Fællesspisning. JULI Søndag 3. juli kl Fernisering. Torsdag 7. juli kl Fællesspisning. Torsdag 14. juli kl Fællesspisning. Torsdag 21. juli kl Fællesspisning. Torsdag 28. juli kl Fællesspisning. AUGUST Søndag 7. august kl Fernisering. SEPTEMBER Søndag 4. september kl Fernisering. Lørdag 10. september kl Korsang i fyrgården. Give Egnskor og Vandborg Ferring koret. OKTOBER Søndag 2. oktober kl Fernisering. Mandag 17. oktober Dragedag. Kom og byg din egen drage og sæt den op. Hold øje med kalenderen i Efterårsferien Der kommer flere arrangementer for de ferieramte. Søndag 30. oktober Efterårsmarked. NOVEMBER Søndag 6. november kl Fernisering. Søndag 20. november Teater med Lise Lotte Krogager. DECEMBER Søndag 18. december Juleafslutning. Bemærk: Hold godt øje med kalenderen på www. bovbjergfyr.dk, da der hele tiden kommer nye arrangementer til, og ændringer i programmet kan også forekomme. 8

Målsætning for Bovbjerg Fyr vedtaget på strategiseminar med deltagelse af Støtteforeningens og fondens bestyrelser samt udvalgsformænd 1.

Målsætning for Bovbjerg Fyr vedtaget på strategiseminar med deltagelse af Støtteforeningens og fondens bestyrelser samt udvalgsformænd 1. sætning for Bovbjerg Fyr vedtaget på strategiseminar med deltagelse af Støtteforeningens og fondens bestyrelser samt udvalgsformænd 1. februar 2014 Vedtaget på strategimøde af: Bjørn Albinus, Heidi Krejberg,

Læs mere

Bovbjerg Fyr. Lige til kanten. Tanker i Tårnet v/ fyrmoster Lene Christiansen NYHEDSBREV NR. 1. 6. ÅRGANG

Bovbjerg Fyr. Lige til kanten. Tanker i Tårnet v/ fyrmoster Lene Christiansen NYHEDSBREV NR. 1. 6. ÅRGANG Bovbjerg Fyr Lige til kanten GRAFISK LAYOUT: TOVE LISBY NYHEDSBREV NR. 1. 6. ÅRGANG MARTS 2013 Tanker i Tårnet v/ fyrmoster Lene Christiansen Støtte til ombygning Vores store lettelse og overstadige glæde

Læs mere

Lige til kanten. Tanker i Tårnet NYHEDSBREV NR. 2. 5. ÅRGANG

Lige til kanten. Tanker i Tårnet NYHEDSBREV NR. 2. 5. ÅRGANG Bovbjerg Fyr Lige til kanten GRAFISK LAYOUT: TOVE LISBY NYHEDSBREV NR. 2. 5. ÅRGANG JUNI 2012 Tanker i Tårnet v/ fyrmoster Lene Christiansen Tanker i Fyrhaven Egentlig er det her det rene snyd. Jeg sidder

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Bovbjerg Fyr. Lige til kanten. Tanker i Tårnet v/ fyrmoster Lene Christiansen NYHEDSBREV NR. 3. 8. ÅRGANG

Bovbjerg Fyr. Lige til kanten. Tanker i Tårnet v/ fyrmoster Lene Christiansen NYHEDSBREV NR. 3. 8. ÅRGANG Bovbjerg Fyr Lige til kanten GRAFISK LAYOUT: TOVE LISBY NYHEDSBREV NR. 3. 8. ÅRGANG OKTOBER 2014 Tanker i Tårnet v/ fyrmoster Lene Christiansen For lige nøjagtigt et år siden kørte håndværkere rundt i

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 3 3. Status på LF... 5 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117).

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117). REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 4/3 2013. Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117). Afbud: Jørgen (nr. 157). Referent: Thora. 1.

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup,Per

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

1.x Stå for fiskedam ved julestuen samt kaffe/te og brød ved generalforsamlingen - sammen med 3.x

1.x Stå for fiskedam ved julestuen samt kaffe/te og brød ved generalforsamlingen - sammen med 3.x Forældreopgaver for skoleåret 2008/2009 0.x Oprydning efter julestuen sammen med 9.x 1.x Stå for fiskedam ved julestuen samt kaffe/te og brød ved generalforsamlingen - sammen med 3.x 2.x Opstille og stå

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos.

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos. Nyhedsbrev ProKK, september 2014 Der er sket en hel del i ProKK i 2014, og af samme grund har nyhedsbrevet været længe undervejs. Vi afholdt workshops og møder op til Epidemics, som blev vist i KHA i sensommeren.

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Valhalla Baldersvej 6 9640 Farsø DBA Normeret

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

GLADBYS ÅBNING. Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2.

GLADBYS ÅBNING. Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2. GLADBYS ÅBNING Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2. Vi skulle først lige have ro og så begyndte vores borgmester Berit. Hun startede med at sige. I skal til at skabe en by på

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Tid Arrangement Pris Lørdag d. 11.10. kl. Jazz trio, Bess Barkholt (vokal), Peder Barkholt 50,- kr Ovesen (piano) & Ida Duelund Hansen (bas)

Tid Arrangement Pris Lørdag d. 11.10. kl. Jazz trio, Bess Barkholt (vokal), Peder Barkholt 50,- kr Ovesen (piano) & Ida Duelund Hansen (bas) Nyhedsbrev Bovbjerg Fyr 3. Kvartal 2008 Program indtil jul Tid Arrangement Pris Lørdag d. 11.10. kl. Jazz trio, Bess Barkholt (vokal), Peder Barkholt 50,- kr 15 Ovesen (piano) & Ida Duelund Hansen (bas)

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Tranerne ved Søen. Nyhedsbrev #4. Indhold: Sorø, juni 2011. 1. Praktiske oplysninger til medlemmer. 2. Søndagstræning ved Søen

Tranerne ved Søen. Nyhedsbrev #4. Indhold: Sorø, juni 2011. 1. Praktiske oplysninger til medlemmer. 2. Søndagstræning ved Søen Tranerne ved Søen Nyhedsbrev #4 Sorø, juni 2011 Indhold: 1. Praktiske oplysninger til medlemmer 2. Søndagstræning ved Søen 3. Sommer arrangementer 2011 4. Inspiration til træning 5. Kinesisk ordsprog 6.

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

Præsentation: Upernavik

Præsentation: Upernavik Præsentation: Upernavik Lavet af: 5 klasse Prinsesse Margrethe Skolen April 2012 Klasselæreren: Eunike Kr. Thorleifsen Oversat til dansk: Ane Marie Poulsen Upernavik Upernavik blev grundlagt i 1771. Der

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere