Lige til kanten. Tanker i Tårnet NYHEDSBREV NR ÅRGANG. Det er en aldeles umulig opgave at afgøre, hvad det er, der er det allerbedste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lige til kanten. Tanker i Tårnet NYHEDSBREV NR. 1. 4. ÅRGANG. Det er en aldeles umulig opgave at afgøre, hvad det er, der er det allerbedste"

Transkript

1 Bovbjerg Fyr Lige til kanten GRAFISK LAYOUT: TOVE LISBY NYHEDSBREV NR ÅRGANG MARTS 2011 Tanker i Tårnet v/ fyrmoster Lene Christiansen Det er en aldeles umulig opgave at afgøre, hvad det er, der er det allerbedste ved Bovbjerg Fyr. Valgmulighederne synes uendelige. Er det de gamle arkitektoniske bygningers spændende historie? Er det den omgivende helt specielle natur og den imponerende udsigt fra toppen af tårnet? Er det vejret og Vesterhavets blæsen og brusen? Er det de dramatiske strandingshistorier, der kan fortælles på stedet? Er det alle de dejlige gæstfri frivillige og deres lækre hjemmebag? Er det de skæve arrangementer og den spændende kunst på væggene? Er det mødet med alle de andre besøgende, der kommer her. Eller er det de hyggelige atmosfærefyldte stuer? Er det mon det alt sammen i fællesskab? I sidste uge, havde jeg besøg af Mogens Poulsen fra Thise Mejeri (hvilket får mig til at spørge om det kunne være Vesterhavsosten, som vi serverer i caféen?). Mogens havde haft besøg af nogle tyske gæster, som ikke var i tvivl om, hvad der var det største for dem herude. Det var mælkevejen. Den havde de aldrig set før. For der skal jo være mørkt - fuldstændigt mørkt når man skal se den, og det kan være lidt svært at få den at se i Tyskland, hvor de store byer næsten vokser sammen med hinanden. Jeg synes ikke der findes noget bedre sted at se mælkevejen end på Bovbjerg. Og jeg lover jer, at her kan blive mørkt. Nogle gange må jeg efter at have lukket og slukket på fyret, stå helt stille midt i fyrgården og afvente, at fyrets lyskegle når ned i gården, før jeg kan orientere mig og undgå at falde over sten og høfdeblokken på vejen ud. Så er det med at være hurtig, fremadrettet tage bestik af ruten, og huske den i hovedet, når lyset efter kun et par sekunder igen slukkes. Er her derimod stjerneklart, nyfaldet sne og måneskin kan det føles, som om her er lysere end midt på dagen. Fyret blinker trofast 2 gange hvert 15. sek. Og netop muligheden for at se stjernehimlen var det, der inspirerede vore frivillige til at planlægge et arrangement i januar måned, som de kaldte en stjernestund. Her skulle rektor på Lemvig Gymnasium, Lars Ebbensgaard, fortælle om stjerner og planeter, og der skulle serveres brød med lækre vestjyske heste- og gedepølser og måske en enkelt hjemmekrydret snaps og i hvert fald en masse dejlig varm kaffe.

2 Men det gik jo hverken værre eller bedre end at vi efter først at have inviteret til arrangementet måtte sande, at vi mennesker, trods gode intentioner, altså ikke er herre over vejret. Ærgerlige måtte vi aflyse igen, fordi man ikke kunne se stjernerne for skyerne. De næste par gange arrangementet blev planlagt, nåede vi heldigvis ikke at få udsendt invitationerne, for også da drillede skyerne. Et stjernetræf: Denne gamle kikkert er i 2008 skænket til Fyret, hvor den oprindelig kom fra. Den blev af fyrmester Hansen i 1935 foræret til nære venner, der i perioden boede i ingeniørhuset Blæsbjerg vest for Bovbjerg Fyr. Det var ingeniør Martin Ingemann Johansen, som arbejdede med kystsikring på Bovbjerg. I 2008 forærede barnebarn Claus Johansen, København, kikkerten til Fyret, hvor han mente, den hørte hjemme. Måske er arrangementet afholdt, når du læser dette, hvis ikke bliver det det garanteret en dag, hvor vejret er med os, for her gives ikke op. Vejret kan vi ikke gøre noget ved, men vi kan vente på, at det vil give os lov at se stjerner. For den stjernestund skal selvfølgelig blive til noget, ligesom alle de andre stjernestunder, vi håber at få i årets løb!! Hvis du går ind på og klikker på kalender kan du orientere dig i arrangementerne. Fik du dig af én eller anden årsag ikke meldt til stjernekiggeriet, så kan det nås endnu ved at sende en mail til men vi ved altså ikke, hvornår det bliver endnu! Vintereventyr v/ Heidi Krejberg, Bestyrelsesformand i Støtteforeningen Et nyt fyrår har taget sin begyndelse. Et år med store forventninger til, at vores fælles fyrhistorie går ind i en ny og afgørende fase. Fondsbestyrelse og Støttekreds er enige om, at 2011 er året, hvor vi for alvor får fondsmidler og andre midler samlet til huse, med henblik på at få de fysiske rammer renoveret og tilpasset de aktiviteter, der reelt er i fyret året rundt. Igen i denne vinter har sneen lagt sig omkring fyret, som dermed ligner et slot i isprinsessens rige. Alle eventyr starter som bekendt i ren idyl, hvorefter der kommer store og alvorlige udfordringer, som skal betvinges for at nå frem til den endelige sejr, der giver langvarig fryd og gammen til alles tilfredshed. Ret beset har vi vel allerede lagt den største udfordring, nemlig at få overdraget fyret, bag os. Vi har også haft en lang periode med idyl, glæde og et fantastisk sammenhold, der viser, at der er grobund for et levende kultur-, oplysnings- og udflugtssted, også i fremtiden. Nu ved vi derfor præcist, hvad der skal til for at få rammerne til at fungere i tråd med vore aktiviteter. Fra eventyrenes verden ved vi også, at vi først skal så gruelig meget igennem, inden vi kan sige, at sejren endegyldigt er vundet. Det gælder om at stå sammen, at udvise fælles vilje, at tage udfordringen op, have tålmodighed og udholdenhed. Hele tiden lurer der skygger eller nye og uløste udfordringer. Heldigvis ved vi også, at det aldrig går så galt som frygtet. Alt kan klares, når blot vi er resolutte og udviser handlekraft. Fyret klædt i hvidt - det er jo vinterferie! De eventyr, vi alle elsker, fordi de fortæller os almene problemstillinger, som er erfaret gennem generationer, fortæller, at vi hele tiden bevæger os fra idyl og ro over nye udfordringer til fornyet idyl og ro på et nyt niveau. 2

3 Jeg føler, at fyrmosters fantastiske indsats, fondsbestyrelsens opbakning, de frivilliges daglige slid og slæb, støttemedlemmerne samt sponsorerne hver dag bestyrker os i, at vi nu har bygget et holdbart fundament. Vi er derfor parate til en ny udfordring. Vores håb for 2011 er, at vi møder den gode fe, der med sin tryllestav fylder vores sæk med gulddukater, eller manden med en papkasse fyldt med pengesedler. Krydser de vores vej, eller finder vi dem, vil de straks få øje på det, vi naturligvis ved: At Bovbjerg Fyr er helt fantastisk og, at det er værd at investere i! Vi kan ikke love en prinsesse og det halve kongerige. Men, vi kan love et fyrtårn, som ligger på kanten af Himmerige. Strategidag på Bovbjerg Fyr v/ Bjørn Albinus, Fondsbestyrelsesformand Én gang om året, i december eller januar mødes bestyrelserne for Fonden og Støtteforeningen samt tovholderne for vores mange udvalg til et heldagsmøde hvor vi drøfter det forgangne års aktiviteter, planerne for det kommende år, samt de mere langsigtede strategiske planer og visioner for Fyret. I år mødtes vi lørdag den 15. januar. Vi var 14 personer i alt, Lene havde som sædvanligt forberedt en god dagsorden og hun styrede slagets gang med venlig, men bestemt, hånd. Vi startede med en gennemgang af de mange udvalgs aktiviteter i 2010 samt udvalgenes planer og målsætninger for Udvalgsformændenes gennemgang gav anledning til god debat og mange forslag som udvalgene vil arbejde videre med. De mere overordnede retningslinjer, mål og midler, for udvalgenes arbejder blev ligeledes diskuteret og ajourført. De er blevet nedfældet i et notat Målsætning og Værdigrundlag som kan ses på fyrets hjemmeside under om os organisation. Der var stor ros til samtlige udvalg, og jeg kan vist godt fastslå at vi alle var vildt imponerede over det høje aktivitetsniveau, og den kvalitet der gennemsyrer alt hvad der foregår på fyret. Aktivitet, kvalitet, nærvær og fællesskab giver også resultater, og det fremgik med al tydelighed da andet punkt på dagsordenen, nemlig det foreløbige regnskab for 2010 for driften af fyret blev præsenteret af Lene. Efter et meget svært 2008 havde vi balance i 2009 og alt tyder nu på et pænt overskud i 2010, således at vi får genetableret anpartskapitalen. Det er meget tilfredsstillende, men også helt nødvendigt, og med et budget for 2011 der balancerer med et mindre overskud er vi godt rustet til fremtiden. Vi har nu etableret en sund platform for vores langsigtede planer og visioner. Fondsbestyrelsesformand Bjørn Albinus Efter frokosten drøftede vi organisationen af fyrets mange aktiviteter herunder samspillet mellem fond, APS, direktion og støtteforeningen. Der var enighed om at den måde hvorpå vi organiserer og samordner aktiviteterne var fornuftig og at modellen formentlig vil være den bedste også i de nærmeste år. Vigtigheden af at alle vores aktiviteter 3

4 understøtter fyrets strategi og værdigrundlag, jfr. det tidligere omtalte målsætningsnotat, blev fremhævet. Det gør de i dag, men det er ingen selvfølge, når man betænker det høje aktivitetsniveau. Resten af dagen var reserveret til gruppearbejde hvor vi diskuterede strategi og visioner. Der kom mange gode forslag og ideer på bordet som Lene har samlet sammen i et katalog og som vi skal arbejde videre med. Vi besluttede at vi vil afholde et heldagsmøde i foråret hvor vi skal drøfte visioner baseret på oplæg fra eksterne eksperter og gerne med deltagelse af kommune og region. Der blev også påpeget en række problemer som er hæmmende for realiseringen af vores strategi for den videre udvikling af fyret, herunder især den utidssvarende indretning af især fyrmesterboligen. Vi skal have skaffet fondsmidler til en ombygning, og vi vil straks iværksætte indhentning af de nødvendige tilladelser, udarbejdelse af budget for ombygningen og ovrigt materiale til brug for ansøgning(er). Familieudvalg v/ Lene Christiansen, fyrmoster Et familieudvalg har set dagens lys. Udvalget vil lave arrangementer for familier med børn. Det første familiearrangement er allerede planlagt og vil finde sted lørdag den 16. april kl Arrangementet kommer til at hedde Store spilledag, og det er meningen, at familierne skal dyste indbyrdes i forskellige spil lige fra bob til ludo, men det forlyder også, at der bliver noget med bål i fyrhaven. Familieudvalget består i øjeblikket af Anna Maria Hoornenborg, Bendt Dissing, Bodil Roloff, Hans Otto Ramussen og Lene Christiansen, men der er masser af plads til og brug for flere medlemmer, hvis nogen skulle være interesseret. Historisk udvalg v/ Karl Bencke, udvalgsformand Vi er et nyt udvalg, og vi har holdt de første tre møder. Bovbjerg Fyr har en spændende historie at fortælle, eller mange historier, og dem vil vi gerne gøre til et aktiv for fyret. Vore gæster stiller ofte spørgsmål om fyrets historie, og vi synes det bør være lettere at få (og give) svar på spørgsmålene. Vi mener at den historiske dimension kan være med til at profilere Fyret og styrke de besøgendes interesse for og tilhørsforhold til stedet. Vi vil gerne være med til at lave materiale der formidler de gode historier. Men vi har også tanker om et værksted - et flexrum eller vidensrum på fyret, dvs. et sted hvor der kan arbejdes med historiske emner såvel som andre fyr-relevante emner: geologi, meteorologi, dyre- og planteliv, mv. Karl Bencke I Historisk udvalg Der skal være adgang for publikum sådan at man som gæst får indtryk af at man er kommet til et sted som både har en historie og som er i bevægelse. 4

5 Aktuelt arbejder vi med materiale om ingeniør Martin Ingemann Johansen ( ), aktiv ved høfdebyggeri ud for Bovbjerg Han boede i de to år med sin kone Johanne i en træbygning, Blæsbjerg, mellem Fyret og skrænten. Via hans barnebarn, Claus Johansen, har vi fået lejlighed til at skanne et stort antal af ingeniør Johansens spændende fotografier ligesom vi har fået adgang til en del skriftligt materiale. Claus Johansen, som bor i København, tog turen til Bovbjerg for at mødes med udvalget. Materialet kan blive til en lille tryksag med mange informative fotos og evt. en lille udstilling. Udvalget består p.t. af Nils-Jørn Krejberg, Tove Lisby, Ellen Damgaard, Erik Ring, Susanne og Karl Bencke. Der er plads til flere medlemmer. Fra fotoarkivet: Ingeniørfruen Johanne Johansen med grisebasse ved Blæsbjerg, parrets hjem foran Bovbjerg Fyr. Ænderne på sporet skal passe på at der ikke kommer et tipvognstog susende! Ingeniørparret Johansen var åbenlyst model for det unge ingeniørpar i A.Chr. Westergaards drengebog Et skumpelskud, Nyt fra Café-udvalget v/ Anette Noe, udvalgsformand I café-udvalget arbejder vi bl.a. med cafévagtplaner og lister over frivillige som vi skal sende vagtplaner ud til, menu, indkøb, arrangementer så som fællesspisninger - og alt andet der nu hører til i et travlt cafékøkken. Vagtplanlægningen foregår sådan, at et skema med månedens arrangementer bliver sendt ud på mail/brev og de frivillige melder så tilbage med hvor mange vagter de vil tage i den pågældende måned og nogle mulige datoer. Andre melder tilbage med en enkelt dato og enkelte må melde fra i pågældende måned. Og det skal der være plads til derfor er det så dejligt med en lang liste af café-frivillige. Så pusler vi sammen og de allerfleste måneder går det hele op i en højere enhed; med vagter til hver åbningsdag. Lige nu er der ca aktive frivillige på vores caféliste og det er dejligt men der er altid plads til flere :-)) Faktisk synes vi det er ret væsentligt, at der kontinuerligt kommer nye på listen, dels fordi det gør vagtplanlægningen nemmere og dels fordi vi helst hele tiden skal forny os. Nye frivillige har jo altid en anden indfaldsvinkel til tingene end det vi plejer. Og så er det også vigtigt, at ny folk kommer til, så vi ikke bliver til en sammenspist klike. Vagtplanlægningen skal helst være en medvirkende årsag til at de frivillige kan gå i køkkenet og først og fremmest være glade for det have det sjovt mens de serverer kaffe og kage og gerne have overskud til at fortælle om Fyret, naturen eller andet som de brænder for. Vi holder Personale-møde sidst i hver måned, hvor de frivillige, der kan og har lyst, kan komme og høre om nye tiltag, få gennemgået nogle af alle de egenkontrol-skemaer, der skal udfyldes, høre hvad kollegerne gør med pyntningen af kagerne og alt muligt andet vigtigt. Samt ikke at forglemme: drikke kaffe sammen og få snakket! 5

6 Det er jo stadig en væsentlig del af at være frivillig på Fyret; det sociale fællesskab. Anne Marie lægger dejen... Lige her i det nye år har vi fået købt nye køkkenmaskiner. Køleskab i industri-udgave, så den holder rigtig fint den rigtige temperatur som jo bliver målt og skrevet ned hver dag. Ny opvaskemaskine, også en industri-udgave, dog stadig i almindelig størrelse - vores køkken er jo ikke voldsomt stort :-) Opvaskeren tager ca. 4-8 minutter om en opvask, det er en betydelig lettelse i hverdagen i forhold til før, hvor den gamle opvasker brugte 75 minutter om en opvask. I sommermånederne har det været noget svært at få porcelænet til at slå til, pga. den lange opvasketid - og egentligt også noget rodet - så denne sommer bliver det den rene svir at have cafévagt! Endelig har vi købt nyt komfur stål, så det ligner et professionelt. Det er med varm-luft ovn, så nu kan der bages i etager! Og det bliver flittigt brugt, der er bagt temmelig mange fastelavnsboller, langtidshævede grovboller og andet herligt duftende bagværk. Det er et godt virkemiddel når hele huset dufter af nybagt! Både for de frivillige, der kommer for at male, feje, reparere, rydde sne osv. og for besøgende på Fyret. Lise Lotte holder øje med bagningen i den nye ovn... Vi er også i gang med at indkøbe nyt kasseapparat. Det bliver med mange knapper til gengæld står der kaffe, kage, isvaffel og så videre på knapperne, så det bliver nemt at slå tingene rigtigt ind. Med et sådant kasseapparat kan vi bedre lave tælling på, hvad der sælges, både i café og butik og gæsterne kan få en fin bon med logo med sig hjem ;-) Nu er vi snart klar til en travl sommersæson med et velfungerende køkken og med frivillige der bager, brygger kaffe og smiler og med en fastansat kok i køkkenet i de travleste sommermåneder.... og så sælges der fastelavnsboller, Ingeborg er klar! Vi glæder os til at byde velkommen til alle de, der kommer og lover at der er økologisk fair trade kaffe på kanderne i rigelige mængder. 6

7 Medlemsstatistik 31. december 2010 v/ Karl Erik Pedersen, kasserer i Støtteforeningen Vi nåede ikke helt vores målsætning, men vi havde dog 483 medlemmer pr Nedenfor en lille oversigt der viser at lidt over halvdelen af medlemmerne bor i Lemvig Kommune, men også at vi har medlemmer fra alle dele af landet ja også fra andre lande Hvor kommer medlemmerne fra? Lemvig kommune Øvrige områder Medlemsfordeling I øvrige områder: 39 Holstebro FLERE LØFTER MERE Struer Ringkøbing-Skjern Herning Århus Silkeborg Vejle Øvrige Østjylland Nordjylland Syd- og Sønderjylland Fyn København-Sjælland Tyskland Sverige 7

8 PLANLAGTE ARRANGEMENTER 2011 MARTS Onsdag 2. marts kl Fyr op under - Debat om Campus i Lemvig. Tirsdag 8. marts kl Mit Livs Fyrtårn med dykker og virksomhedsejer Gert Normann. Søndag 20. marts kl Forfatterarrangement med Hanne Reintoft. APRIL Søndag 3. april kl Fernisering. Søndag 10. april kl Forfatterarrangement med Inge Pedersen. Fredag 15. april kl Mit Livs Fyrtårn med Jytte Abildstrøm. Fredag 29. april kl Forskningens Døgn. Jern - et fascinerende metal. Lørdag 30. april Dansens dag med SVØBSK. MAJ Søndag 1. maj kl Fernisering. Onsdag 25. maj kl Bovbjergløbet - 6 km. JUNI Torsdag 2. juni Kristi Himmelfartsdag. Kaffe efter morgensangsgudstjeneste i Ferring Kirke. Søndag 5. juni kl Fernisering. Søndag 5. juni kl Grundlovsdag med talerne: Formand for det Radikale Venstre Margrethe Vestager og sognepræst Gunda Jørgensen, Vandborg. Pinsen juni kl Kultur til Kanten. Lørdag 18. juni og søndag 19. juni Glaskunstner Agnethe Maagaard fejrer sit jubilæum på fyret og udstiller i øvrigt hele måneden. Torsdag 30. juni kl Fællesspisning. JULI Søndag 3. juli kl Fernisering. Torsdag 7. juli kl Fællesspisning. Torsdag 14. juli kl Fællesspisning. Torsdag 21. juli kl Fællesspisning. Torsdag 28. juli kl Fællesspisning. AUGUST Søndag 7. august kl Fernisering. SEPTEMBER Søndag 4. september kl Fernisering. Lørdag 10. september kl Korsang i fyrgården. Give Egnskor og Vandborg Ferring koret. OKTOBER Søndag 2. oktober kl Fernisering. Mandag 17. oktober Dragedag. Kom og byg din egen drage og sæt den op. Hold øje med kalenderen i Efterårsferien Der kommer flere arrangementer for de ferieramte. Søndag 30. oktober Efterårsmarked. NOVEMBER Søndag 6. november kl Fernisering. Søndag 20. november Teater med Lise Lotte Krogager. DECEMBER Søndag 18. december Juleafslutning. Bemærk: Hold godt øje med kalenderen på www. bovbjergfyr.dk, da der hele tiden kommer nye arrangementer til, og ændringer i programmet kan også forekomme. 8

Lige til kanten. Tanker i Tårnet

Lige til kanten. Tanker i Tårnet Bovbjerg Fyr Lige til kanten NYHEDSBREV NR. 3 DECEMBER 2010 Tanker i Tårnet v/ fyrmoster Lene Christiansen Vestkysten er Danmarks eneste front mod den voldsomme natur. Derfor er det der, man som østdansker

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013 Fælles info Ny struktur i SFO. Som omtalt i sidste Nyhedsbrev havde vi er personaledag i SFO lørdag den 2. november, hvor vi drøftede, hvordan SFO skal tilrettelægges fra 1. januar 2014. Efter dette personalemøde

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 hundrede ÅRs ostetradition Knuthenlund Gods, Knuthenlundvej 7B, 4952 Stokkemarke, Tlf 54 71 13 80 www.knuthenlund.dk / info@knuthenlund.dk Besøg vores gårdmejeri,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem.

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. NR. 3, 2016 NYHEDSBREV Nr. 1, 222014- Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. Vores udstilling er lige om hjørnet, så det er nu, vi skal se at blive færdige

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Lige til kanten. Tanker i Tårnet NYHEDSBREV NR. 1. 5. ÅRGANG

Lige til kanten. Tanker i Tårnet NYHEDSBREV NR. 1. 5. ÅRGANG Bovbjerg Fyr Lige til kanten GRAFISK LAYOUT: TOVE LISBY NYHEDSBREV NR. 1. 5. ÅRGANG MARTS 2012 Tanker i Tårnet v/ fyrmoster Lene Christiansen Vinterstemning Sne, regn, storm og sol. Vi har vist prøvet

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Referat : Beboerudvalgsmøde hos: Sove - torsdag d. 10. februar, kl 19:30-2011-01

Referat : Beboerudvalgsmøde hos: Sove - torsdag d. 10. februar, kl 19:30-2011-01 Referat : Beboerudvalgsmøde hos: Sove - torsdag d. 10. februar, kl 19:30-2011-01 1. Evt fraværende: Ole Konge 2. Godkendelse af referat fra : Torsdags den 30 sep. 2010 Ok. Vi aftaler referat fremover skal

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 www.ib3.kk.dk Gammeltoftgade 19, opg. 27, 1355 København K Tlf.: 33 13 61 41 # 4 E-mail: nicoju@dronen.kk.dk 3.klasse på SMK En flok studerende fra Ålborg

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E 2014, Uge 8 Ugens Avis År H A L G Å R D S F H F O R 2. 3. O G 4. K L A S S E O p s t a r t e n a f d e t n y e t i l b u d U G E N S R E D A K T I - ON: Mia 2.B Anna 2.B Ida M. 2.B Oliver 4.A Louise 2.B

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 8. udgave 1. januar 2015 6. Ellen Camille Sørensen 2. sal: 6. Kæthe Heuck 9. Anne Marie Jørgensen 6. Vita Hansen 10. Grethe Pedersen 3. sal: 1. Ejnar Kolbech Sand 29. Lone

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Målsætning for Bovbjerg Fyr vedtaget på strategiseminar med deltagelse af Støtteforeningens og fondens bestyrelser samt udvalgsformænd 1.

Målsætning for Bovbjerg Fyr vedtaget på strategiseminar med deltagelse af Støtteforeningens og fondens bestyrelser samt udvalgsformænd 1. sætning for Bovbjerg Fyr vedtaget på strategiseminar med deltagelse af Støtteforeningens og fondens bestyrelser samt udvalgsformænd 1. februar 2014 Vedtaget på strategimøde af: Bjørn Albinus, Heidi Krejberg,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Lige til kanten. Tanker i Tårnet NYHEDSBREV NR. 2. 5. ÅRGANG

Lige til kanten. Tanker i Tårnet NYHEDSBREV NR. 2. 5. ÅRGANG Bovbjerg Fyr Lige til kanten GRAFISK LAYOUT: TOVE LISBY NYHEDSBREV NR. 2. 5. ÅRGANG JUNI 2012 Tanker i Tårnet v/ fyrmoster Lene Christiansen Tanker i Fyrhaven Egentlig er det her det rene snyd. Jeg sidder

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012 Fælles info Studerende. Vi har fast studerende fra pædagogseminarierne. Vi syntes man som arbejdsplads har pligt til at deltage i uddannelsen af de kommende personer indenfor ens eget fag! Ud over at have

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

bbb Børnebiksen, Marts 2010. Ørbækvej 34, Svendborg, 29481750 Bulen 29481800, Biksen 29481801, Banjen 29481802.

bbb Børnebiksen, Marts 2010. Ørbækvej 34, Svendborg, 29481750 Bulen 29481800, Biksen 29481801, Banjen 29481802. bbb Børnebiksen, Marts 2010. Ørbækvej 34, Svendborg, 29481750 Bulen 29481800, Biksen 29481801, Banjen 29481802. Nyt fra kontoret: Inden længe bliver det forår og vi kan endelig invitere jer alle over og

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF Nyhedsbrev uge 06-2014 Side 1 Kunst i børnehøjde Side 4 Køkken Side 2 Nyt fra Troels Side 5-8 Børnehaven Side 3 Side 4 Kreativ med de ældste Fastelavn Side 9 Kalender, kontakt mm. KUNST I BØRNEHØJDE PÅ

Læs mere

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag)

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag) Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse mandag den 23. marts 2015 Afbud: Irvin Beckovic 1. Referat fra: a) Bestyrelsesmødet den 26. januar 2015 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 2. Efterretninger/siden

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nyhedsbrev april-maj 2016 Til alle medlemmer og forældre.

Nyhedsbrev april-maj 2016 Til alle medlemmer og forældre. Nyhedsbrev april-maj 2016 Til alle medlemmer og forældre. Velkommen til de nye børn og forældre! Mandag d. 2. maj starter 81 nye medlemmer i Klub Viadukten. Stort Velkommen til jer alle sammen. Vi glæder

Læs mere

Ugebrev 45 Indskolingen 2014

Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære forældre til indskolingen. I skrivende stund er det ikke fredag endnu, men jeg er sikker på, at vi er mange, der har haft en dejlig Halloweenfest, når fredagen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Hilmar Finsens Gade 18 DK-6400 Sønderborg www.eucsyd.dk Tlf. +45 7412 4242

Hilmar Finsens Gade 18 DK-6400 Sønderborg www.eucsyd.dk Tlf. +45 7412 4242 I Introforløb EUC Syd Velkommen Vi er glade for at kunne byde dig velkommen her på skolen til et spændende og lærerigt forløb hos os. Du skal efter sommerferien i gang med et forløb her på EUC Syd. Vi

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

KLIK HER SIDSTE NYT SE FOTOS FRA SOMMEREN AUGUST 2008 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE PILTE MANDAG PILTE TIRSDAG VÆBNERE SENIOR VÆBNER

KLIK HER SIDSTE NYT SE FOTOS FRA SOMMEREN AUGUST 2008 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE PILTE MANDAG PILTE TIRSDAG VÆBNERE SENIOR VÆBNER AUGUST 2008 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE PILTE MANDAG PILTE TIRSDAG VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN SIDSTE NYT SE FOTOS FRA SOMMEREN KLIK HER Så starter FDF op igen HURAAA HURAA Hele den

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

NYHEDSBREV 2 2008 FRA BOVBJERG FYR

NYHEDSBREV 2 2008 FRA BOVBJERG FYR NYHEDSBREV 2 2008 FRA BOVBJERG FYR Indhold International Work Camp på Bovbjerg Fyr, Laurits....1 Malelørdag den 24. Maj, Karl og Susanne...2 Nogle flere betragtninger om vinduer på fyret...3 Kunstudvalget,

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center!

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Hotel Odense Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Introduktion På Hotel Odense er komfort og afslapning i centrum. Her kan I tage et afbræk fra hverdagen, nyde

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Generelle oplysninger Så er det tid til lidt nyt samt generelle oplysninger her fra klyngen. Først og fremmest er vi faldet rigtig godt til her på Katrinehaven,

Læs mere

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det?

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det? [deadline mandag kl. 8.30] Det Søde Hjørne er navnet på vores arbejdende værksted. Vi kaster os ud i at producere bolsjer, karameller, konfekt og andre sukrede sager, som på basaren vil blive solgt i gennemsigtige

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2016

Nyhedsbrev marts 2016 Nyhedsbrev marts 2016 Siden sidst Fastelavn Mandag den 8. februar holdt vi fastelavn for hele huset. Det var rigtig hyggeligt med flot udklædte børn, sang og tøndeslagning. Mange tak til dem der havde

Læs mere

Hovergården JUNI 2017

Hovergården JUNI 2017 Hovergården JUNI 2017 Pinsebrunch Torsdag den 1. juni kl. 10.30 12.00 Café Oasen Aage Ernstsen spiller på klaveret Pris 62.50 kr. Tilmelding i Café Oasen senest tirsdag den 30. maj eller tlf. nr. 3038

Læs mere

Vi spiser Sammen Sankt Hans 2017

Vi spiser Sammen Sankt Hans 2017 Vi spiser Sammen Sankt Hans 2017 1 104 borgere fra Øster Hornum og omegn deltog fredag d. 23. juni 2017 i årets tredje Vi Spiser Sammen i Forsamlingshuset. Holdet bag Vi Spiser Sammen er glade for den

Læs mere

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 2015 Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 3 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Klubben har siden sidst fået 5 aktive medlemmer og 1 passivt medlem. VMJK byder velkommen til:

Klubben har siden sidst fået 5 aktive medlemmer og 1 passivt medlem. VMJK byder velkommen til: Så begynder udstillingen i Plantorama 2015 1 Så er efteråret på sit højeste, med gode varme dage og de regnfulde. Så er det jo godt vi har vores model bane hobby, som vi kan hygge os med indendørs. I klubben

Læs mere

Kalender: Syddjurs Friskole Ugebrev oktober 2016

Kalender: Syddjurs Friskole Ugebrev oktober 2016 Syddjurs Friskole Ugebrev 40 7. oktober 2016 Ugebrevet udkommer normalt hver fredag. Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com Kontornyt uge 40 Kalender: 10-11/10:

Læs mere

Bovbjerg Fyr. Lige til kanten. Tanker i Tårnet v/ fyrmoster Lene Christiansen NYHEDSBREV NR. 1. 6. ÅRGANG

Bovbjerg Fyr. Lige til kanten. Tanker i Tårnet v/ fyrmoster Lene Christiansen NYHEDSBREV NR. 1. 6. ÅRGANG Bovbjerg Fyr Lige til kanten GRAFISK LAYOUT: TOVE LISBY NYHEDSBREV NR. 1. 6. ÅRGANG MARTS 2013 Tanker i Tårnet v/ fyrmoster Lene Christiansen Støtte til ombygning Vores store lettelse og overstadige glæde

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Aktiviteter April 2016

Aktiviteter April 2016 Aktiviteter April 2016 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 9.00 15.45 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Centret

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Nyhedsbrev fra Toppen Februar 2014

Nyhedsbrev fra Toppen Februar 2014 Kære børn og forældre Så kom vi vel ind i det nye, og med masser af sne og frost til stor glæde for børn og barnlige sjæle Husk derfor ekstra tøj og varm udetøj, for vi kælker og leger ude hver dag!! Her

Læs mere