Lige til kanten. Tanker i Tårnet NYHEDSBREV NR ÅRGANG. Det er en aldeles umulig opgave at afgøre, hvad det er, der er det allerbedste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lige til kanten. Tanker i Tårnet NYHEDSBREV NR. 1. 4. ÅRGANG. Det er en aldeles umulig opgave at afgøre, hvad det er, der er det allerbedste"

Transkript

1 Bovbjerg Fyr Lige til kanten GRAFISK LAYOUT: TOVE LISBY NYHEDSBREV NR ÅRGANG MARTS 2011 Tanker i Tårnet v/ fyrmoster Lene Christiansen Det er en aldeles umulig opgave at afgøre, hvad det er, der er det allerbedste ved Bovbjerg Fyr. Valgmulighederne synes uendelige. Er det de gamle arkitektoniske bygningers spændende historie? Er det den omgivende helt specielle natur og den imponerende udsigt fra toppen af tårnet? Er det vejret og Vesterhavets blæsen og brusen? Er det de dramatiske strandingshistorier, der kan fortælles på stedet? Er det alle de dejlige gæstfri frivillige og deres lækre hjemmebag? Er det de skæve arrangementer og den spændende kunst på væggene? Er det mødet med alle de andre besøgende, der kommer her. Eller er det de hyggelige atmosfærefyldte stuer? Er det mon det alt sammen i fællesskab? I sidste uge, havde jeg besøg af Mogens Poulsen fra Thise Mejeri (hvilket får mig til at spørge om det kunne være Vesterhavsosten, som vi serverer i caféen?). Mogens havde haft besøg af nogle tyske gæster, som ikke var i tvivl om, hvad der var det største for dem herude. Det var mælkevejen. Den havde de aldrig set før. For der skal jo være mørkt - fuldstændigt mørkt når man skal se den, og det kan være lidt svært at få den at se i Tyskland, hvor de store byer næsten vokser sammen med hinanden. Jeg synes ikke der findes noget bedre sted at se mælkevejen end på Bovbjerg. Og jeg lover jer, at her kan blive mørkt. Nogle gange må jeg efter at have lukket og slukket på fyret, stå helt stille midt i fyrgården og afvente, at fyrets lyskegle når ned i gården, før jeg kan orientere mig og undgå at falde over sten og høfdeblokken på vejen ud. Så er det med at være hurtig, fremadrettet tage bestik af ruten, og huske den i hovedet, når lyset efter kun et par sekunder igen slukkes. Er her derimod stjerneklart, nyfaldet sne og måneskin kan det føles, som om her er lysere end midt på dagen. Fyret blinker trofast 2 gange hvert 15. sek. Og netop muligheden for at se stjernehimlen var det, der inspirerede vore frivillige til at planlægge et arrangement i januar måned, som de kaldte en stjernestund. Her skulle rektor på Lemvig Gymnasium, Lars Ebbensgaard, fortælle om stjerner og planeter, og der skulle serveres brød med lækre vestjyske heste- og gedepølser og måske en enkelt hjemmekrydret snaps og i hvert fald en masse dejlig varm kaffe.

2 Men det gik jo hverken værre eller bedre end at vi efter først at have inviteret til arrangementet måtte sande, at vi mennesker, trods gode intentioner, altså ikke er herre over vejret. Ærgerlige måtte vi aflyse igen, fordi man ikke kunne se stjernerne for skyerne. De næste par gange arrangementet blev planlagt, nåede vi heldigvis ikke at få udsendt invitationerne, for også da drillede skyerne. Et stjernetræf: Denne gamle kikkert er i 2008 skænket til Fyret, hvor den oprindelig kom fra. Den blev af fyrmester Hansen i 1935 foræret til nære venner, der i perioden boede i ingeniørhuset Blæsbjerg vest for Bovbjerg Fyr. Det var ingeniør Martin Ingemann Johansen, som arbejdede med kystsikring på Bovbjerg. I 2008 forærede barnebarn Claus Johansen, København, kikkerten til Fyret, hvor han mente, den hørte hjemme. Måske er arrangementet afholdt, når du læser dette, hvis ikke bliver det det garanteret en dag, hvor vejret er med os, for her gives ikke op. Vejret kan vi ikke gøre noget ved, men vi kan vente på, at det vil give os lov at se stjerner. For den stjernestund skal selvfølgelig blive til noget, ligesom alle de andre stjernestunder, vi håber at få i årets løb!! Hvis du går ind på og klikker på kalender kan du orientere dig i arrangementerne. Fik du dig af én eller anden årsag ikke meldt til stjernekiggeriet, så kan det nås endnu ved at sende en mail til men vi ved altså ikke, hvornår det bliver endnu! Vintereventyr v/ Heidi Krejberg, Bestyrelsesformand i Støtteforeningen Et nyt fyrår har taget sin begyndelse. Et år med store forventninger til, at vores fælles fyrhistorie går ind i en ny og afgørende fase. Fondsbestyrelse og Støttekreds er enige om, at 2011 er året, hvor vi for alvor får fondsmidler og andre midler samlet til huse, med henblik på at få de fysiske rammer renoveret og tilpasset de aktiviteter, der reelt er i fyret året rundt. Igen i denne vinter har sneen lagt sig omkring fyret, som dermed ligner et slot i isprinsessens rige. Alle eventyr starter som bekendt i ren idyl, hvorefter der kommer store og alvorlige udfordringer, som skal betvinges for at nå frem til den endelige sejr, der giver langvarig fryd og gammen til alles tilfredshed. Ret beset har vi vel allerede lagt den største udfordring, nemlig at få overdraget fyret, bag os. Vi har også haft en lang periode med idyl, glæde og et fantastisk sammenhold, der viser, at der er grobund for et levende kultur-, oplysnings- og udflugtssted, også i fremtiden. Nu ved vi derfor præcist, hvad der skal til for at få rammerne til at fungere i tråd med vore aktiviteter. Fra eventyrenes verden ved vi også, at vi først skal så gruelig meget igennem, inden vi kan sige, at sejren endegyldigt er vundet. Det gælder om at stå sammen, at udvise fælles vilje, at tage udfordringen op, have tålmodighed og udholdenhed. Hele tiden lurer der skygger eller nye og uløste udfordringer. Heldigvis ved vi også, at det aldrig går så galt som frygtet. Alt kan klares, når blot vi er resolutte og udviser handlekraft. Fyret klædt i hvidt - det er jo vinterferie! De eventyr, vi alle elsker, fordi de fortæller os almene problemstillinger, som er erfaret gennem generationer, fortæller, at vi hele tiden bevæger os fra idyl og ro over nye udfordringer til fornyet idyl og ro på et nyt niveau. 2

3 Jeg føler, at fyrmosters fantastiske indsats, fondsbestyrelsens opbakning, de frivilliges daglige slid og slæb, støttemedlemmerne samt sponsorerne hver dag bestyrker os i, at vi nu har bygget et holdbart fundament. Vi er derfor parate til en ny udfordring. Vores håb for 2011 er, at vi møder den gode fe, der med sin tryllestav fylder vores sæk med gulddukater, eller manden med en papkasse fyldt med pengesedler. Krydser de vores vej, eller finder vi dem, vil de straks få øje på det, vi naturligvis ved: At Bovbjerg Fyr er helt fantastisk og, at det er værd at investere i! Vi kan ikke love en prinsesse og det halve kongerige. Men, vi kan love et fyrtårn, som ligger på kanten af Himmerige. Strategidag på Bovbjerg Fyr v/ Bjørn Albinus, Fondsbestyrelsesformand Én gang om året, i december eller januar mødes bestyrelserne for Fonden og Støtteforeningen samt tovholderne for vores mange udvalg til et heldagsmøde hvor vi drøfter det forgangne års aktiviteter, planerne for det kommende år, samt de mere langsigtede strategiske planer og visioner for Fyret. I år mødtes vi lørdag den 15. januar. Vi var 14 personer i alt, Lene havde som sædvanligt forberedt en god dagsorden og hun styrede slagets gang med venlig, men bestemt, hånd. Vi startede med en gennemgang af de mange udvalgs aktiviteter i 2010 samt udvalgenes planer og målsætninger for Udvalgsformændenes gennemgang gav anledning til god debat og mange forslag som udvalgene vil arbejde videre med. De mere overordnede retningslinjer, mål og midler, for udvalgenes arbejder blev ligeledes diskuteret og ajourført. De er blevet nedfældet i et notat Målsætning og Værdigrundlag som kan ses på fyrets hjemmeside under om os organisation. Der var stor ros til samtlige udvalg, og jeg kan vist godt fastslå at vi alle var vildt imponerede over det høje aktivitetsniveau, og den kvalitet der gennemsyrer alt hvad der foregår på fyret. Aktivitet, kvalitet, nærvær og fællesskab giver også resultater, og det fremgik med al tydelighed da andet punkt på dagsordenen, nemlig det foreløbige regnskab for 2010 for driften af fyret blev præsenteret af Lene. Efter et meget svært 2008 havde vi balance i 2009 og alt tyder nu på et pænt overskud i 2010, således at vi får genetableret anpartskapitalen. Det er meget tilfredsstillende, men også helt nødvendigt, og med et budget for 2011 der balancerer med et mindre overskud er vi godt rustet til fremtiden. Vi har nu etableret en sund platform for vores langsigtede planer og visioner. Fondsbestyrelsesformand Bjørn Albinus Efter frokosten drøftede vi organisationen af fyrets mange aktiviteter herunder samspillet mellem fond, APS, direktion og støtteforeningen. Der var enighed om at den måde hvorpå vi organiserer og samordner aktiviteterne var fornuftig og at modellen formentlig vil være den bedste også i de nærmeste år. Vigtigheden af at alle vores aktiviteter 3

4 understøtter fyrets strategi og værdigrundlag, jfr. det tidligere omtalte målsætningsnotat, blev fremhævet. Det gør de i dag, men det er ingen selvfølge, når man betænker det høje aktivitetsniveau. Resten af dagen var reserveret til gruppearbejde hvor vi diskuterede strategi og visioner. Der kom mange gode forslag og ideer på bordet som Lene har samlet sammen i et katalog og som vi skal arbejde videre med. Vi besluttede at vi vil afholde et heldagsmøde i foråret hvor vi skal drøfte visioner baseret på oplæg fra eksterne eksperter og gerne med deltagelse af kommune og region. Der blev også påpeget en række problemer som er hæmmende for realiseringen af vores strategi for den videre udvikling af fyret, herunder især den utidssvarende indretning af især fyrmesterboligen. Vi skal have skaffet fondsmidler til en ombygning, og vi vil straks iværksætte indhentning af de nødvendige tilladelser, udarbejdelse af budget for ombygningen og ovrigt materiale til brug for ansøgning(er). Familieudvalg v/ Lene Christiansen, fyrmoster Et familieudvalg har set dagens lys. Udvalget vil lave arrangementer for familier med børn. Det første familiearrangement er allerede planlagt og vil finde sted lørdag den 16. april kl Arrangementet kommer til at hedde Store spilledag, og det er meningen, at familierne skal dyste indbyrdes i forskellige spil lige fra bob til ludo, men det forlyder også, at der bliver noget med bål i fyrhaven. Familieudvalget består i øjeblikket af Anna Maria Hoornenborg, Bendt Dissing, Bodil Roloff, Hans Otto Ramussen og Lene Christiansen, men der er masser af plads til og brug for flere medlemmer, hvis nogen skulle være interesseret. Historisk udvalg v/ Karl Bencke, udvalgsformand Vi er et nyt udvalg, og vi har holdt de første tre møder. Bovbjerg Fyr har en spændende historie at fortælle, eller mange historier, og dem vil vi gerne gøre til et aktiv for fyret. Vore gæster stiller ofte spørgsmål om fyrets historie, og vi synes det bør være lettere at få (og give) svar på spørgsmålene. Vi mener at den historiske dimension kan være med til at profilere Fyret og styrke de besøgendes interesse for og tilhørsforhold til stedet. Vi vil gerne være med til at lave materiale der formidler de gode historier. Men vi har også tanker om et værksted - et flexrum eller vidensrum på fyret, dvs. et sted hvor der kan arbejdes med historiske emner såvel som andre fyr-relevante emner: geologi, meteorologi, dyre- og planteliv, mv. Karl Bencke I Historisk udvalg Der skal være adgang for publikum sådan at man som gæst får indtryk af at man er kommet til et sted som både har en historie og som er i bevægelse. 4

5 Aktuelt arbejder vi med materiale om ingeniør Martin Ingemann Johansen ( ), aktiv ved høfdebyggeri ud for Bovbjerg Han boede i de to år med sin kone Johanne i en træbygning, Blæsbjerg, mellem Fyret og skrænten. Via hans barnebarn, Claus Johansen, har vi fået lejlighed til at skanne et stort antal af ingeniør Johansens spændende fotografier ligesom vi har fået adgang til en del skriftligt materiale. Claus Johansen, som bor i København, tog turen til Bovbjerg for at mødes med udvalget. Materialet kan blive til en lille tryksag med mange informative fotos og evt. en lille udstilling. Udvalget består p.t. af Nils-Jørn Krejberg, Tove Lisby, Ellen Damgaard, Erik Ring, Susanne og Karl Bencke. Der er plads til flere medlemmer. Fra fotoarkivet: Ingeniørfruen Johanne Johansen med grisebasse ved Blæsbjerg, parrets hjem foran Bovbjerg Fyr. Ænderne på sporet skal passe på at der ikke kommer et tipvognstog susende! Ingeniørparret Johansen var åbenlyst model for det unge ingeniørpar i A.Chr. Westergaards drengebog Et skumpelskud, Nyt fra Café-udvalget v/ Anette Noe, udvalgsformand I café-udvalget arbejder vi bl.a. med cafévagtplaner og lister over frivillige som vi skal sende vagtplaner ud til, menu, indkøb, arrangementer så som fællesspisninger - og alt andet der nu hører til i et travlt cafékøkken. Vagtplanlægningen foregår sådan, at et skema med månedens arrangementer bliver sendt ud på mail/brev og de frivillige melder så tilbage med hvor mange vagter de vil tage i den pågældende måned og nogle mulige datoer. Andre melder tilbage med en enkelt dato og enkelte må melde fra i pågældende måned. Og det skal der være plads til derfor er det så dejligt med en lang liste af café-frivillige. Så pusler vi sammen og de allerfleste måneder går det hele op i en højere enhed; med vagter til hver åbningsdag. Lige nu er der ca aktive frivillige på vores caféliste og det er dejligt men der er altid plads til flere :-)) Faktisk synes vi det er ret væsentligt, at der kontinuerligt kommer nye på listen, dels fordi det gør vagtplanlægningen nemmere og dels fordi vi helst hele tiden skal forny os. Nye frivillige har jo altid en anden indfaldsvinkel til tingene end det vi plejer. Og så er det også vigtigt, at ny folk kommer til, så vi ikke bliver til en sammenspist klike. Vagtplanlægningen skal helst være en medvirkende årsag til at de frivillige kan gå i køkkenet og først og fremmest være glade for det have det sjovt mens de serverer kaffe og kage og gerne have overskud til at fortælle om Fyret, naturen eller andet som de brænder for. Vi holder Personale-møde sidst i hver måned, hvor de frivillige, der kan og har lyst, kan komme og høre om nye tiltag, få gennemgået nogle af alle de egenkontrol-skemaer, der skal udfyldes, høre hvad kollegerne gør med pyntningen af kagerne og alt muligt andet vigtigt. Samt ikke at forglemme: drikke kaffe sammen og få snakket! 5

6 Det er jo stadig en væsentlig del af at være frivillig på Fyret; det sociale fællesskab. Anne Marie lægger dejen... Lige her i det nye år har vi fået købt nye køkkenmaskiner. Køleskab i industri-udgave, så den holder rigtig fint den rigtige temperatur som jo bliver målt og skrevet ned hver dag. Ny opvaskemaskine, også en industri-udgave, dog stadig i almindelig størrelse - vores køkken er jo ikke voldsomt stort :-) Opvaskeren tager ca. 4-8 minutter om en opvask, det er en betydelig lettelse i hverdagen i forhold til før, hvor den gamle opvasker brugte 75 minutter om en opvask. I sommermånederne har det været noget svært at få porcelænet til at slå til, pga. den lange opvasketid - og egentligt også noget rodet - så denne sommer bliver det den rene svir at have cafévagt! Endelig har vi købt nyt komfur stål, så det ligner et professionelt. Det er med varm-luft ovn, så nu kan der bages i etager! Og det bliver flittigt brugt, der er bagt temmelig mange fastelavnsboller, langtidshævede grovboller og andet herligt duftende bagværk. Det er et godt virkemiddel når hele huset dufter af nybagt! Både for de frivillige, der kommer for at male, feje, reparere, rydde sne osv. og for besøgende på Fyret. Lise Lotte holder øje med bagningen i den nye ovn... Vi er også i gang med at indkøbe nyt kasseapparat. Det bliver med mange knapper til gengæld står der kaffe, kage, isvaffel og så videre på knapperne, så det bliver nemt at slå tingene rigtigt ind. Med et sådant kasseapparat kan vi bedre lave tælling på, hvad der sælges, både i café og butik og gæsterne kan få en fin bon med logo med sig hjem ;-) Nu er vi snart klar til en travl sommersæson med et velfungerende køkken og med frivillige der bager, brygger kaffe og smiler og med en fastansat kok i køkkenet i de travleste sommermåneder.... og så sælges der fastelavnsboller, Ingeborg er klar! Vi glæder os til at byde velkommen til alle de, der kommer og lover at der er økologisk fair trade kaffe på kanderne i rigelige mængder. 6

7 Medlemsstatistik 31. december 2010 v/ Karl Erik Pedersen, kasserer i Støtteforeningen Vi nåede ikke helt vores målsætning, men vi havde dog 483 medlemmer pr Nedenfor en lille oversigt der viser at lidt over halvdelen af medlemmerne bor i Lemvig Kommune, men også at vi har medlemmer fra alle dele af landet ja også fra andre lande Hvor kommer medlemmerne fra? Lemvig kommune Øvrige områder Medlemsfordeling I øvrige områder: 39 Holstebro FLERE LØFTER MERE Struer Ringkøbing-Skjern Herning Århus Silkeborg Vejle Øvrige Østjylland Nordjylland Syd- og Sønderjylland Fyn København-Sjælland Tyskland Sverige 7

8 PLANLAGTE ARRANGEMENTER 2011 MARTS Onsdag 2. marts kl Fyr op under - Debat om Campus i Lemvig. Tirsdag 8. marts kl Mit Livs Fyrtårn med dykker og virksomhedsejer Gert Normann. Søndag 20. marts kl Forfatterarrangement med Hanne Reintoft. APRIL Søndag 3. april kl Fernisering. Søndag 10. april kl Forfatterarrangement med Inge Pedersen. Fredag 15. april kl Mit Livs Fyrtårn med Jytte Abildstrøm. Fredag 29. april kl Forskningens Døgn. Jern - et fascinerende metal. Lørdag 30. april Dansens dag med SVØBSK. MAJ Søndag 1. maj kl Fernisering. Onsdag 25. maj kl Bovbjergløbet - 6 km. JUNI Torsdag 2. juni Kristi Himmelfartsdag. Kaffe efter morgensangsgudstjeneste i Ferring Kirke. Søndag 5. juni kl Fernisering. Søndag 5. juni kl Grundlovsdag med talerne: Formand for det Radikale Venstre Margrethe Vestager og sognepræst Gunda Jørgensen, Vandborg. Pinsen juni kl Kultur til Kanten. Lørdag 18. juni og søndag 19. juni Glaskunstner Agnethe Maagaard fejrer sit jubilæum på fyret og udstiller i øvrigt hele måneden. Torsdag 30. juni kl Fællesspisning. JULI Søndag 3. juli kl Fernisering. Torsdag 7. juli kl Fællesspisning. Torsdag 14. juli kl Fællesspisning. Torsdag 21. juli kl Fællesspisning. Torsdag 28. juli kl Fællesspisning. AUGUST Søndag 7. august kl Fernisering. SEPTEMBER Søndag 4. september kl Fernisering. Lørdag 10. september kl Korsang i fyrgården. Give Egnskor og Vandborg Ferring koret. OKTOBER Søndag 2. oktober kl Fernisering. Mandag 17. oktober Dragedag. Kom og byg din egen drage og sæt den op. Hold øje med kalenderen i Efterårsferien Der kommer flere arrangementer for de ferieramte. Søndag 30. oktober Efterårsmarked. NOVEMBER Søndag 6. november kl Fernisering. Søndag 20. november Teater med Lise Lotte Krogager. DECEMBER Søndag 18. december Juleafslutning. Bemærk: Hold godt øje med kalenderen på www. bovbjergfyr.dk, da der hele tiden kommer nye arrangementer til, og ændringer i programmet kan også forekomme. 8

Lige til kanten. Tanker i Tårnet NYHEDSBREV NR. 2. 5. ÅRGANG

Lige til kanten. Tanker i Tårnet NYHEDSBREV NR. 2. 5. ÅRGANG Bovbjerg Fyr Lige til kanten GRAFISK LAYOUT: TOVE LISBY NYHEDSBREV NR. 2. 5. ÅRGANG JUNI 2012 Tanker i Tårnet v/ fyrmoster Lene Christiansen Tanker i Fyrhaven Egentlig er det her det rene snyd. Jeg sidder

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI BEBOERDEMOKRATI BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 35 / August / 2014

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI BEBOERDEMOKRATI BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 35 / August / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI BEBOERDEMOKRATI BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 35 / August / 2014 Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen December 2007 version 2 MG Nyhedsbrev Nyt fra Myasteni-gruppen Indhold: Indhold...1 Den nye direktør: Turbulent sommer.2 NRMG Nordisk MG Råd...3 Introkursus...4 At springe ud...5 Udflugt Nordsjælland...6

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 49 August 2011 Årgang 13 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Materiale til Låsbybladet Det er herligt, at så mange skriver indlæg til Låsbybladet.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere