Det kreative fødevarelaboratorium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det kreative fødevarelaboratorium"

Transkript

1 Grønt Center Lis Andresen, Hilary L. Karlson, Søren Sørensen Det kreative fødevarelaboratorium Gode forløb med produktinnovation

2 Det kreative fødevarelaboratorium 3 Værktøjer og inspiration til praksis Et ambitiøst fødevareprojekt GRO grønne regionale madoplevelser har i perioden arbejdet for at skabe vækst i Region Sjælland gennem nytænkning på fødevareområdet. Projektet har fokus på fødevarer af høj kvalitet samt udvikling og markedsføring af kulinariske oplevelser for regionens borgere og gæster. I fem små håndbøger deler vi ud af GROs erfaringer og resultater fra innovations-, udviklings- og uddannelsesforløb med små og mellemstore virksomheder og offentlige institutioner i Region Sjælland. Alle bøgerne handler om de metoder og tilgange, som vi har brugt til at udvikle kompetencer, produkter og forretninger inden for fødevareproduktion og anden fødevarerelateret virksomhed. Processer og resultater er eksemplificeret ved hjælp af cases med virksomheder, vi har arbejdet sammen med i projektet. Titlerne på de fem bøger er: Action learning. Branding. Det kreative fødevarelaboratorium. Udvikling og markedsføring af madoplevelser. Oplevelsesbaseret innovation. Læs mere om de fem bøger bagerst i bogen. Indsatsområder i GRO-projektet: 1. Forretningsudvikling og branding i og uden for Region Sjælland. 2. Innovation omkring produkt-, service- og konceptudvikling: Forny fødevareprodukter, processer, organisation, forretningsmodeller og afsætning. 3. Kompetenceudvikling i hele fødevareerhvervet: Koble innovation, forandringsprocesser og oplevelser med faglighed, viden om ernæring og produktudvikling. I spændingsfeltet mellem praksis, teori og forskning har vi via udviklingsforløb, kompetenceudvikling, workshops og events arbejdet med at udvikle og fremme erhvervet i regionen med et skatkammer af kvalitetsfødevarer og oplevelsesøkonomi som omdrejningspunkt. Fremtidens fødevareudvikling Målet med det nytænkende projekt og samarbejdet har været at motivere og hjælpe regionens fødevareerhverv til at tænke tværgående og innovativt. Efter knapt tre års samarbejde med regionens virksomheder står det klart, at det også i praksis er en frugtbar måde at skabe nye produkter, processer og ydelser på til gavn for både indtjening og beskæftigelse. Bag projektet står et stærkt hold med meget forskellige kompetencer fra videns-, oplevelses- og uddannelsesinstitutioner. Aktiviteterne har været målrettet til alle fødevarerelaterede erhverv, men har også involveret virksomheder indenfor eksempelvis turisme, design og kultur, der indirekte arbejder med fødevarer. I projektets tre leveår har GRO arbejdet tæt sammen med en bred vifte af fødevareerhverv i Region Sjælland primært små og mellemstore virksomheder samt en række offentlige institutioner. Vi har taget udgangspunkt i at møde virksomhederne ud fra deres aktuelle behov og udfordringer. Alle innovations- og uddannelsesforløb har drejet sig konkret om den enkelte. Flere virksomheder er efterfølgende begyndt at arbejde mere strategisk og langsigtet med innovation og udvikling efter virksomhedernes egne udsagn fordi de i praksis har set, at det virker og skaber værdi for dem. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Region Sjælland og Region Sjællands Vækstforum har støttet GRO-projektet.

3 5 Sammendrag I denne håndbog giver vi GROs erfaringer med innovation i produktudvikling videre til producenter og andre, der har interesse i at udvikle nye og optimere eksisterende fødevareprodukter. Vi anbefaler gode processer og nemt tilgængelige teorier og giver eksempler fra praksis alt sammen med relation til arbejdet i Det Kreative Fødevarelaboratorium på Grønt Center. Vores bud på en innovationsmodel går hele vejen fra at kortlægge markedet til at beskrive det produkt, der skal sættes i produktion. Vores afsæt er at udvikle nye produkter, der starter fra bunden med at skabe selve recepten. Men vores model er også anvendelig i forhold til at udvikle afledte produkter og optimere produkter, der allerede er på markedet. Uanset hvilket niveau innovation I er på, vil ændringer i recept, oplevelse, emballage, produktion eller salg kunne påvirke hinanden indbyrdes og derfor er det en god idé at gå hele modellen igennem. En ny smag kan for eksempel åbne døre til et nyt salgssted. Eller en ny emballage kan motivere nye kundetyper til at købe produktet, hvilket påvirker markedsføring og salg. En god innovationsproces arbejdet igennem i forhold til målgruppe samt konkurrenter og hele vejen rundt fra recept til salg: 1. Kortlæg markedet og find ud af, hvad der er brug for i forhold til produkt, oplevelser, emballage, produktion og salg. 2. Få gode idéer ved at brainstorme omkring produktet og dets kvaliteter og prioriter de ti bedste idéer. 3. Afprøv om de tænkte idéer er tilstrækkelige som afsæt for at arbejde videre med produktet 4. Skab recepter til produktet. 5. Test det fysiske produkt i målgruppen, og blandt fageksperter og samarbejdspartnere 6. Konkluder om I skal producere, justere eller forkaste produktet. Vi mener, at et forløb med seks faser er en god innovationsproces, hvor produktet bliver tænkt og

4 6 Det kreative fødevarelaboratorium 7 Innovationsprocessen kører kontinuerligt, indtil produktet bliver produceret eller forkastet. Det er ikke altid den hurtigste vej til succes, men det er ofte den sikreste i forhold til at udvikle et produkt, der både tilfører noget godt til jer og jeres kunder. Rammen for en god innovationsproces Bogens vigtigste pointer Giv plads til fri leg under brainstorming og idégenerering rammet ind i en kortlægning af markedet. Beskriv og dokumenter det I gør og oplever i processen, så I efterfølgende kan reproducere produktet. Inddrag eksterne personer i udvikling af produkter samarbejdspartnere, kunder, fageksperter og eventuelt andre som venner og familier, der ikke er direkte involveret i produktet. Brug tid på alle faser i innovationsmodellen det giver de bedste løsninger. Innovation handler ikke altid om at finde på noget helt nyt. Har I allerede nogle produkter på markedet, bør I indledningsvis og undervejs i processen overveje, om det er mest effektivt for jeres forretning at optimere et eksisterende produkt eller eventuelt udvikle et afledt produkt. Innovation kan ske på tre niveauer: Innovation kræver samarbejde 1. Optimering af et eksisterende produkt. 2. Udvikling af et produkt, der er afledt af et eksisterende. 3. Udvikling af et helt nyt produkt. Det er vigtigt at planlægge jeres arbejde med innovation og kortlægge markedet, inden I går i gang med at udvikle nyt. Vi anbefaler, at alle løsninger ud fra den konkrete markedssituation bliver tænkt og arbejdet igennem hele vejen rundt om produktet fra recept på den bedste smag til løsning på det mest effektive salgssted. Det er helt afgørende at involvere andre i jeres arbejde med innovation det kan være erhvervspartnere, kunder og fageksperter. Det tilfører også processen noget særligt, når I inviterer mennesker fra jeres familie og vennekreds til at give deres besyv med, da de ikke er direkte involveret i produktet. Det vigtigste er, at I ikke står alene og bliver for indadvendte i processen. I kan vælge at bruge professionel hjælp til at facilitere jeres innovationsproces. Det Kreative Fødevarelaboratorium på Grønt Center kan for

5 8 Det kreative fødevarelaboratorium 9 Regionens egen burgerbolle Et eksempel på et innovationsforløb i Det Kreative Fødelaboratorium på Grønt Center er en økologisk burgerbolle, der blev udviklet til gæster på Roskilde Festival. Mejnerts Mølle leverede økologisk mel og Nordens Brød bagte bollerne. De gik sammen i laboratoriet for at udvikle en recept til en grovere bolle, der skulle være et sundt alternativ til den traditionelle hvide bolle. Festivalgæster testede to varianter af bollen i Roskilde Festivalens madboder i Recepten er nu tilpasset, og bollen er klar til at komme ind på markedet. eksempel se på jeres produkt med nye øjne, stille fagpersoner og faciliteter til rådighed og være katalysator for en fremadrettet proces. Nogle gange kan det også være en god idé at gå flere sammen for at få produkterne hurtigere på markedet. Et sådant samarbejde kan være på tværs af forbrugere, råvare- og færdigvareproducenter. Skriv ned fra start Vær KRITISK OVERFOR DIT PRODUKT Når man brænder for et produkt, kan man ofte ikke se andet for sig end det produkt og den produktionsmetode, man har foran sig her og nu. Man befinder sig i en indforstået verden, hvor faglighed og proces fylder meget. Det gør det både svært at tænke nyt og forholde sig kritisk til produktet og ikke mindst de potentialer, der er og opstår på markedet. Derfor er det en god idé at være åben og invitere andre med i din produktudvikling. Struktur og fokus på processen GROs innovationsmodel forløber i seks faser, fra kortlægning af markedet til beskrivelse af produktet. Processen starter forfra, når I konkluderer, at produktet skal have en tur mere for at blive optimalt denne gang vil flere faser blive gennemgået hurtigere. Processen slutter, når I konkluderer, at produktet enten skal produceres, eller når det viser sig, at produktet ikke er levedygtigt og bør forkastes. Når I arbejder med produktudvikling, er det altafgørende at dokumentere aktiviteter, resultater og oplevelser. På den måde bliver det muligt for jer at reproducere produktet efter udviklingsfasen og finde tilbage til, hvorfor og hvordan I besluttede jer for en konkret udgave af produktet. Begynd at beskrive produktet allerede når I starter med at udvikle idéer. Notér hvorfor I får idéerne og hvorfor I vælger at gå videre med nogle af dem. Herefter skal I, i takt med at processen skrider frem, løbende udvikle og kvalificere dokumentet med det I tænker, tester, beslutter og gør undervejs. Dokumentet ender til sidst med at være en præcis beskrivelse af jeres produkt. Modellen fokuserer på seks indsatsområder, som vi mener er afgørende for produktets succes: Recept. Brand. Oplevelser. Emballage. Produktion. Salg. Modellen fungerer uanset graden af innovation, da ændring af et parameter kan påvirke de andre. En ny smag kan for eksempel åbne døre til et nyt salgssted, ligesom en ny emballage kan motivere nye kundetyper til at købe produktet.

6 11 Faser i innovationsprocessen Kortlæg marked Kortlæg markedet for produktet og find ud af, hvilke kvaliteter målgruppen har brug for i forhold til recept, oplevelser, brand, emballage, produktion og salg. Jeres idéer skal passe sammen med kundernes behov, hvis produktet skal blive en forretningsmæssig succes. En markedsanalyse tuner jer ind på, hvor vigtigt det er at jeres idéer passer sammen med kundernes behov. Ellers risikerer I, fordi I er begejstrede for jeres eget produkt, at jeres kvalitetskrav kommer til at dominere. I risikerer dermed at overse, at kunderne reelt er ligeglade med jeres interesser og fordele. Husk altid at have produktets målgruppe for øje, når I udvikler jeres produkt. Udvikl recepter Test fysisk produkt Konkluder Kortlæg maraked Vi anbefaler at I, ud over at kigge på selve produkterne på markedet, supplerer ved også at se på oplevelser, brands og emballager samt produktions- og salgsmetoder. Afprøv idéer Få idéer

7 12 Det kreative fødevarelaboratorium 13 Den gode brainstorm Den bedste måde at få én god idé på, er at få en masse gode idéer og smide de dårligste væk. Linus Pouling frit oversat fra engelsk. Styrker Svagheder Muligheder Trusler En nem måde at strukturere markedsanalysen på er en SWOT-analyse, der fokuserer på produktets styrker og svagheder samt muligheder og trusler udefra. Få idéer Start en brainstorm omkring produktet og dets kvaliteter ved at tage afsæt i beskrivelsen af markedet og de ønsker, I har i forhold til at optimere et eksisterende produkt eller udvikle et afledt eller helt nyt produkt. Lige meget hvilket niveau i innovationen I er på, handler en brainstorm som udgangspunkt om det samme. Alt er som udgangspunkt tilladt, så længe formålet med brainstorming er klar. Det dræber gode idéer og spænder ben for kreative tanker, når en eller flere tænker og italesætter begrænsninger. Ingen begrænsninger: I skal turde og tillade leg. I må ikke være kritiske. Alle skal sige og tænke Ja, det prøver vi. Ingen må sige og tænke Nej, Det er en dum idé eller Det kan vi ikke. Søg eventuelt inspiration fra andre produkter, bøger, blade med mere. Prioriter en liste med alle idéer og beskriv de ti bedste, som I vælger at gå videre med. Måske vender I tilbage til andre idéer, når I har afprøvet de ti. Prioriter alle idéer ud fra spørgsmål som: Hvad vil vi producere og hvorfor? Hvad er motivet bag vores ønske om at udvikle et nyt produkt? Er produktet relateret til noget, vi allerede har erfaring med? Hvilke behov dækker produktet? Hvilken historie skal produktet fortælle? Er der efterspørgsel fra eksisterende eller nye kunder? Hvilke kunder skal købe produktet? Er der efterspørgsel fra eksisterende eller nye samarbejdspartnere? Hvordan adskiller produkt sig fra andre produkter på markedet? Afprøv idéer Det er nu blevet tid til at tale med andre om jeres idéer for at finde ud af, om idéerne er gode nok til at I kan arbejde videre med det fysiske produkt. Det kan være, at disse snakke og afprøvninger giver anledning til at ændre på planerne, eller at de fortæller jer, at I er nødt til at gå tilbage og afprøve andre idéer fra jeres brainstorm. Tilpas beskrivelsen af produktet, når I har konkretiseret de idéer I ønsker at gå videre med. Udvikl recepter Ud fra den kvalificerede liste med idéer udarbejder I 8-10 recepter, som I afprøver. Hav nedenstående punkter omkring råvarer for øje for at få et klart billede af, om I kun vil producere, når jeres egne eller andres råvarer er friske: Producerer I selv jeres råvarer? Har I bestemte holdninger til de råvarer, I vil anvende? Hvornår er sæsonen for recepternes råvarer? Hvordan sørger I for, at jeres råvarer altid er friske, når I skal bruge dem til jeres produkt? Hvordan vil I opbevare råvaren, så den er optimal at bruge i produktionen? Hvis I for eksempel både vælger at bruge råvarer til produktionen, når de er friske og lagrede, skal I udvikle to varianter af hver enkelt recept.

8 14 Det kreative fødevarelaboratorium 15 De seks kulinariske succeskriterier: 1. Navn og beskrivelse svarer til forventningerne. 2. Appetitvækkende duft, der svarer til maden. 3. God balance i smagskomponenterne. 4. Tilstedeværelse af umami. 5. Kombination af faste og bløde teksturer. 6. Højt niveau af smagsfylde. Kilde: Klosse et. al., Test af fysisk produkt Nu er der brug for bidrag udefra, hvor andre bliver inviteret til at give deres mening om det nye produkt til kende. Testpersoner kan være dem, der indledningsvis var med til at konkretisere jeres idéer, eller det kan være nye, som for eksempel et sensorisk panel. Uanset hvem der kommer på banen, er det helt afgørende for jeres produkts indtog på markedet at få øjne udefra til at kigge på det. Hvad enten der er tale om recept, oplevelser, emballage eller markedsføringsmaterialer, er det vigtigt at teste flere varianter til det enkelte produkt. Formålet med testen er at udvælge det bedste, som I efterfølgende sender i produktion, justerer eller finpudser. Udvikling og optimering af recepter Jeres testpersoner skal røre ved og smage på det enkelte produkt for at vurdere det ud fra smag, farve, konsistens og duft. På den måde finder I ud af, hvad det er nødvendigt at arbejde videre med. Kom godt fra start Registrer alt undervejs, som vægt, tid, temperaturer og fremgangsmetode. Uden disse registreringer er det svært at genskabe det samme produkt og den samme fremgangsmetode senere. Beskriv alle ingredienser præcist og noter fabrikanterne. Produktet kan komme til at variere meget i smag og kvalitet, når I ændrer på disse to faktorer. Registreringerne er særlige betydningsfulde, når andre end jer selv skal varetage produktionen. Mærk prøveproduktionen med nøjagtige referencer til recepten. Så er det nemmere at finde tilbage til en bestemt udgave, når forsøg nr. 33 er produceret. Det er optimalt at tænke fødevarehygiejne med fra start. Ser produktet så friskt ud, at man forestiller sig, at det lige er hentet ind fra marken? Smager og dufter det af noget, der får testpersonerne til at tænke på bestemte ting, for eksempel kanel til jul? Dufter produktet friskt og smager af bær, så tankerne automatisk bliver ledt hen mod forår? Når I finder ud af hvad der skal ændres, skal I teste disse ændringer i alle recepter med et parameter ad gangen eventuelt i et forløb over flere gange for at få det til at lykkes. Ud fra disse justeringer finder I frem til den ønskede recept/prototype, som I afprøver i en storproduktion. Det er nemlig ikke muligt bare at gange op. De ændringer I oplever i forbindelse med storproduktionen skal I sammenligne med produktet i lille skala og efterfølgende udbedre og ændre på et teoretisk plan. Til sidst skal I teste forbedringerne i praksis og gentage dem, indtil produktet er endeligt. Konkluder Det virker godt og bidrager til udvikling af brandet, oplevelser og markedsføring, når I via jeres spørgsmål sætter fokus på forskellige associationer, for eksempel: Testresultaterne fortæller jer, om produktet er helt klart til at blive produceret, eller om det er nødvendigt at justere eller finpudse yderligere, starte forfra i processen eller måske helt forkaste produktet.

9 17 Den bløde indpakning af produktet Når produktet er beskrevet, er det tid til at arbejde med de signaler og oplevelser, der skal være med til at sælge produktet og pakke det ind. Læg en plan for kommunikationen i ord og billeder og følg den. Produktet skal tale til forbrugerne I har kun ganske få sekunder til at overbevise jeres kunder om, at de skal købe lige præcis jeres produkt. Derfor skal jeres produkt sende signaler til forbrugerne, så det skiller sig ud på butikshylden blandt lignende produkter og i princippet sælger sig selv. Det handler om at tale til følelser i ord og billeder og derved få forbrugerne til at stoppe op og reflektere i et splitsekund. Den typiske kunde bliver først og fremmest tiltrukket af billeder, farver og grafisk udtryk i forbifarten. Visuel kommunikation og design er derfor noget af det vigtigste i markedsføringen, og det skal appellere til målgruppen via emballage, logo, skiltning og anden visuel kommunikation i reklamer og via medier såsom jeres hjemmeside. Det er en god idé at tænke hele afsætningskæden igennem og tage stilling til, hvordan det visuelle skal komme til udtryk og skille sig ud i forhold til selve produktet, virksomheden, salgssteder og eventuelle afsætningsfællesskaber. Husk at flere designelementer er givet på forhånd, når et produkt er en del af en eksisterende produktserie. Hvis I har planer om at udvikle en serie over tid, er det vigtigt at tænke det ind fra start. Tag også indledningsvis stilling til, om I er interesserede i at producere til private label, før en eventuel forespørgsel senere hen dukker op fra Netto, Lidl, Irma, Emmerys eller andre fra detailhandlen.

10 18 Det kreative fødevarelaboratorium 19 Autenticitet skaber loyalitet Husk at være jer selv og giv jeres kunder de autentiske oplevelser, som de værdsætter så højt. Lykkes det for jer at skabe gode oplevelser og samtidig være jer selv, er der basis for at opbygge en gensidig loyalitet med kunderne. Denne loyalitet gør jer mindre sårbare over for konkurrerende produkter, og samtidig giver den jer en mulighed for at få en bedre og mere retfærdig pris for et unikt kvalitetsprodukt. Det kan være en hjælp at alliere sig med professionelle, der kan formulere de rette budskaber og historier samt skabe det rette visuelle udtryk for jer. Reklame- og kommunikationsbureauer kan også hjælpe jer med at udarbejde en strategi for kommunikation og markedsføring i forskellige medier men det kan være en større udgift at købe deres tid. Hent derfor tilbud fra to-tre forskellige og husk at være præcise omkring jeres produkt og den ydelse I ønsker fra bureauet. Lokale blåbær giver nye oplevelser Nogle af de mange økologiske blåbær på Feddet ved Præstø Fjord vil fremover blive brugt i nye oplevelsesbaserede produkter. Det Kreative Fødevarelaboratorium på Grønt Center har gennemført en række forsøg for at udvikle flere forskellige produkter med blåbærrene, som Strandegaard har planer om at sætte i produktion. Et eksempel er en pose med ingredienser til marmelade, som selvplukkere kan fylde med blåbær og komme i mikroovnen på Feddet Campingplads, eller når de kommer hjem. Det er god og billig markedsføring at iscenesætte produkter, og det er oplagt at arbejde med oplevelser og storytelling som en del af innovationen omkring jeres produkt og/eller virksomhed. Der er mange gode eksempler på oplevelser, der skaber større loyalitet hos forbrugeren. I skal for eksempel ikke undervurdere, hvor stor en oplevelse det kan være at køre en tur med traktor, klappe en ko eller grave en kartoffel op af jorden, for dem der aldrig har prøvet det før. Autentiske oplevelser betaler sig Oplevelser er i dag det næste skridt på servicestigen. Forbrugerne er begejstrede for at være med og få oplevelser med hjem fra gårdbutikken, som de kan fortælle om til de gæster, venner og familiemedlemmer, der nyder produkterne sammen med dem. I bliver husket og jeres produkter bliver mere værdsat, når I involverer kunderne og giver dem lærerige oplevelser med hjem, som de kan dele ud af. Men da det både er en ny disciplin og rolle for mange producenter at arbejde tæt sammen med og åbne dørene for deres kunder, skal I gennemgå jeres potentiale, før I inviterer indenfor: Hvilke basisfaciliteter kan I tilbyde, for eksempel toilet, parkering og bespisning? Hvad skal I som værter gøre for at give jeres gæster en god oplevelse? Hvad indebærer det for jer og kunderne, når I lukker virksomhed og produktion op for besøgende?

11 21 De fysiske rammer omkring produktet Når I bruger kræfter og ressourcer på at udvikle et unikt produkt med et stærkt brand og gode oplevelser, er det også vigtigt at tænke emballage, produktion og salg med fra start, så I får alt omkring produktet til at spille rigtigt sammen. Krav og forventninger til emballage Emballagen skal pakke selve produktet, brandet og oplevelserne rigtigt ind. Og helt basalt skal emballagen beskytte produktet og opfylde lovkrav i forhold til deklaration af produktet, holdbarhed med mere. Emballagen skal først og fremmest sikre, at produktet holder sig friskt og er indbydende, indtil forbrugeren lægger det i indkøbskurven, bringer det hjem, serverer det og nogle gange gemmer noget af det til senere brug. En anden vigtig egenskab ved emballagen er, at den skal være nem at åbne og eventuelt lukke igen for målgruppen. Der er for eksempel stor forskel på emballage til børn og ældre. Produktet kan blive udsat for mange påvirkninger, og emballagen skal kunne holde til det meste uden at indholdet tager skade. Et godt eksempel er glas med metallåg. Hvis lågene kan støde mod hinanden i en kasse under transporten, kan det undertryk, der er skabt i produktionen, forsvinde og gøre det muligt for ny luft at sive ind i glasset og herved sænke produktets holdbarhed drastisk. Test emballagen og informer forbrugerne om, hvordan de bedst opbevarer og håndterer produktet. Indledningsvis er det en god idé at arbejde med en prototype, som I kan teste inden egentlig produktion. De fleste emballagevirksomheder er villige til at sende forskellige prøver, så I kan træffe det rigtige valg. Husk på, at der kan være begrænsninger i forhold til de emballagetyper, som eksterne produktionssteders maskineri kan håndtere.

12 22 Det kreative fødevarelaboratorium 23 Vær varsom med anprisninger Pas på med at anprise produktet i forhold til eksempelvis dets sundhedseffekt. Som udgangspunkt er det ikke lovligt at skrive udokumenterede anprisninger, det kan koste bøder og krav om tilbagetrækning. Læs om anprisninger på foedevarestyrelsen.dk. Afprøv emballagen på eksisterende kunder, markeder og i butikker for at opnå den ønskede effekt hos målgruppen og konkluder på, hvilke forbedringer der eventuelt skal indover. Planlæg produktionen rigtigt I forbindelse med udvikling af nye produkter er det vigtigt at overveje sted og mængde for produktionen. På den måde undgår I blandt andet, at produktet kommer til at give flaskehalsproblemer i en travl tid på året. Eller at jeres eksisterende produktionsapparat bryder sammen på grund af overbelastning eller uhensigtsmæssig håndtering. Stil derfor spørgsmål i idéfasen som: Brug hinanden i lokalområdet Jyderodsgaard har udviklet solbærchutney og solbærmarmelade i Det Kreative Fødevarelaboratorium på Grønt Center. Bandholm Frugtplantage står for produktionen af de to produkter, da de fra starten havde den fornødne erfaring og det rette udstyr til at løse opgaven. Hvis ikke I selv har et godkendt køkken eller de rette faciliteter til at producere et nyt produkt, kan det være en god idé at undersøge mulighederne for at samarbejde med en lokal producent. Egenproduktion Hvis I vælger selv at stå for produktionen, skal I på et tidligt tidspunkt have styr på lovgivningen for et produkt som jeres. Find også ud af nedenstående og minimer risikoen for fejlproduktioner i opstartsfasen: Har I den lokale fødevareregions godkendelse til at producere nu, eller skal I søge om godkendelse? Er I uddannet til at producere produkterne, eller skal I have efteruddannelse, før produktionen kan gå i gang? Er der behov for nye investeringer til udstyr eller ansatte? Er det muligt at stå for hele produktionen selv med det eksisterende udstyr og lokaler? Hvordan vil den nye produktion passe ind i den eksisterende produktionsplanlægning? Er der tale om helårsproduktion eller sæsonproduktion? Hvor meget vil I producere og hvordan forestiller I at væksten af jeres produkt skal være? Har I nu og i fremtiden likviditet til at bære den nye produktion? Er det mest fordelagtigt at sende produktionen ud af huset? Produktion ud af huset Hvis I ikke selv har alle kompetencer eller udstyr i huset, kan I overveje hvordan og med hvem I kan samarbejde for at få de nødvendige kompetencer til så begrænsede omkostninger som muligt. Det er godt at vide fra start, om der er potentielle samarbejdspartnere i området.

13 24 Det kreative fødevarelaboratorium Realitetstjek prisen før produktet er i handlen Jo mere feedback I indsamler på prisen, desto sikrere kan I være på, at den endelige pris bliver rigtig. Samtidig kommer I i dialog med kunder og kan afprøve de fortællinger, der følger med og til dels skal retfærdiggøre en eventuelt højere pris for et unikt kvalitetsprodukt. Brug Facebook-grupper og kontakter på andre sociale medier til at kommentere på forskellige priser. Tjek også priserne hos venner, familie, naboer, bekendte, eksisterende kunder og i den lokale bager, gårdbutik og brugs eller på torvet og fødevaremarkeder og festivaler. Brug tid på at fastsætte den rigtige pris Start med at undersøge prisniveauet for lignende produkter i markedsanalysen og vælg eventuelt en favoritkonkurrent, som I kan prissætte ud fra. Jeres undersøgelser af markedet erstatter dog ikke nødvendigheden af, at I kender jeres egne produktionsomkostninger. Gør det så detaljeret som muligt udregn produktionsomkostningen per enhed ved at medtage råvarepris, omkostninger til el, vand og varme, indkøb af udstyr, emballage, marketing, løn, leje eller forrentning af bygninger, etableringsomkostninger, spild og eventuelle andre omkostninger. Herefter er det muligt at regne på jeres avance, distribution og eventuelle rabataftaler. Mange veje til en optimal afsætning Det er også vigtigt at tænke afsætningen ind allerede i markedsanalysen. Der er mange forskellige måder og strategier i forhold til at kortlægge den rigtige afsætning for et unikt produkt.

14 26 Action Learning Det Kreative Fødevarelaboratorium på Grønt Center hjælper små og store fødevareproducenter med at optimere eksisterende produkter og udvikle afledte eller helt nye produkter. Et professionelt team, optimale fysiske faciliteter og samarbejde med dygtige fagfolk sikrer, at effektive innovationsforløb resulterer i produkter, der matcher virksomhed, kunder og marked bedst muligt. Kig på hele kæden, alle muligheder og stil jer selv spørgsmål som: Hvor handler og kommer målgruppen fra? Hvilken konkurrence er der i de forskellige butikker og på markeder? Hvordan præsenterer og placerer de forskellige butikker og markeder produktkategorien? Er der landsdækkende distribution i kæder og hvilke fordele og ulemper giver det i forhold til prisfastsættelse, priskonkurrence og leveringsgarantier? Er det eventuelt bedst at sælge produktet gennem specialforretninger og delikatesser? Hvis I vælger at sælge produktet lokalt, skal I fra start holde øje med, hvem der potentielt kan afsætte et lokalt kvalitetsprodukt med en historie og et rodnet fast forankret i den lokale muld. Det kan være gårdbutikker, restauranter, lokale supermarkeder og andre steder, der har fokus på lokale produkter. Vær også opmærksom på, at det er muligt at sælge produkter online via jeres hjemmeside og online shops. De fem håndbøger i serien Action learning Nye kompetencer skaber innovation Bogen omhandler Action learning en praksisorienteret læringsmetode til innovationsprocesser, hvor kursister aktivt handler på hverdagens udfordringer, samtidig med at de reflekterer og danner deres egne erfaringer undervejs. GROs kurser og workshops har både handlet om at skabe nye forretninger og samarbejder for virksomheder og om at klæde offentlige institutioner på til at levere nye og sundere madoplevelser. Fælles for alle forløb er, at kursisternes kernekompetencer er blevet suppleret med nye kompetencer inden for bl.a. markedsføring, distribution og kundeoplevelser. Vi mener det er her mulighederne for at skabe innovation skal findes. Det kreative fødevarelaboratorium Gode forløb med produktinnovation Bogen opridser erfaringer med innovation i produktudvikling til producenter og andre, der har interesse i at udvikle nye og optimere eksisterende fødevareprodukter. Vi anbefaler gode processer og nemt tilgængelige teorier og giver eksempler fra praksis alt sammen med relation til arbejdet i Det Kreative Fødevarelaboratorium på Grønt Center. Vores innovationsmodel går hele vejen fra at kortlægge markedet til at beskrive det produkt, der skal sættes i produktion. Afsættet er helt nye produkter, hvor man starter fra bunden med at skabe selve opskriften men modellen kan også bruges til at udvikle afledte produkter og optimere produkter, der allerede er på markedet. Branding Fælles brandingstrategi for fødevareerhvervet i Region Sjælland Med afsæt i fremtids- og vækstmuligheder beskriver bogen de erfaringer og muligheder, der er i forhold til at finde en fælles brandingplatform for fødevareerhvervet i Region Sjælland. Brandet skal være med til at udvikle forretningen for regionale produkter og koncepter på en måde, så flere sunde, velsmagende og bæredygtige regionale fødevarer og måltider bliver tilgængelige for borgere, institutioner og virksomheder i og uden for regionen. I bogen definerer vi vores måde at bruge brandingbegrebet på, og præsenterer og tester tre forskellige scenarier for branding af regionens fødevarer og anbefaler strategien smag-oplev-opdag. Udvikling og markedsføring af madoplevelser Om at give turister det, de efterspørger Bogen redegør for erfaringer med at udvikle og markedsføre madoplevelser. Indholdet er målrettet til virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, der arbejder med fødevarer, gastronomi og turisme. Andre med interesse i at udvikle og markedsføre fødevarerelaterede oplevelser gerne på tværs af faggrupper kan også blive inspireret. Med den regionale restaurantkonkurrence Local Cooking som case, kommer vi rundt om arbejdet med effektfuld markedsføring - fra den gode idé til nye oplevelser og videre til event management og storytelling om mad og steder. Du kan rekvirere flere gratis eksemplarer af denne bog hos den GRO-partner, der står nævnt som forfatter på bagsiden. Alle bøger i serien kan bestilles eller downloades her: Grønt Center, Maribovej 9, 4960 Holeby W greencenter.dk / E / T Oplevelsesbaseret innovation En guide til strategisk arbejde med kundeoplevelser Via erfaringer fra virksomhedsnære innovationsforløb giver bogen en introduktion til oplevelsesbaseret innovation og forretningsudvikling. Vi beskriver hvordan virksomheder kan nytænke deres forretning, hvis de arbejder strategisk med oplevelsesbaseret innovation. Det gælder også virksomheder, der ikke primært er oplevelsesvirksomheder. Bogen præsenterer værktøjer og metoder, som kan bruges til at udvikle og understøtte innovationsprocesser fra den spæde idé til praksis. Den viser gevinsterne ved at involvere og få støtte fra eksterne aktører, så man slipper fri af vanetænkning og får øje på nye udviklingspotentialer.

15 Udgiver: GRO grønne regionale madoplevelser / Fotos: Grønt Center Redaktion & grafisk design: Toft & Tingkov / Tryk: Kandrup Bogtrykkeri / Oplag: 1000 stk. Kontaktoplysninger: Grønt Center, Det Kreative Fødevarelaboratorium, Maribovej 9, 4960 Holeby / W greencenter.dk / E / T

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

Konference om innovation på fødevareområdet

Konference om innovation på fødevareområdet Konference om innovation på fødevareområdet GRO og lokale fødevareproducenter sætter spot på kvalitetsfødevarer, ekstraordinære oplevelser, frugtbare netværk og effektiv praksis. 3 Et ambitiøst fødevareprojekt

Læs mere

Ambitiøst fødevarenetværk lærer fra sig

Ambitiøst fødevarenetværk lærer fra sig Pressemeddelelse Ambitiøst fødevarenetværk lærer fra sig Fødevareprojektet GRO - grønne regionale madoplevelser - slutter til august med en afslutningskonference. På konferencen deler partnerne fra videns-

Læs mere

Action Learning. Nye kompetencer skaber innovation. GRO Grønne regionale madoplevelser. Uddannelsescenter Roskilde & University College Sjælland

Action Learning. Nye kompetencer skaber innovation. GRO Grønne regionale madoplevelser. Uddannelsescenter Roskilde & University College Sjælland Uddannelsescenter Roskilde & University College Sjælland Vibeke Vollmer, Michael M. Jurcenoks, Dora Eloisa Navarro, Kurt Pedersen Action Learning Nye kompetencer skaber innovation Action Learning 3 Værktøjer

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Udvikling og markedsføring af madoplevelser

Udvikling og markedsføring af madoplevelser Østdansk Turisme Malene Haarbo Jørgensen, Inge-Vibeke Boysen Udvikling og markedsføring af madoplevelser Om at give turister det, de efterspørger Udvikling og markedsføring af madoplevelser 3 Værktøjer

Læs mere

Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder

Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder Produktudvikling Smag dit produkt kurset er overtegnet 13.2. Roskilde Skab rammerne for dit produkt kurset er overtegnet 14.2. Roskilde Den smagsmæssige produktudvikling

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation. En guide til strategisk arbejde med oplevelser. GRO Grønne regionale madoplevelser. Roskilde Universitet, CBIT

Oplevelsesbaseret innovation. En guide til strategisk arbejde med oplevelser. GRO Grønne regionale madoplevelser. Roskilde Universitet, CBIT Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen, Berit Nørgaard Olesen, Jesper Zeilund, Jan Krag Jacobsen Oplevelsesbaseret innovation En guide til strategisk arbejde med oplevelser Oplevelsesbaseret

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Dit udbytte Tradium Erhvervs Turisme Netværk er for dig, der ønsker at deltage i et professionel netværk, som stræber efter, at støtte turisterhvervets

Læs mere

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre Få mere ud af det du allerede har Sammen kan vi blomstre Vækst vokser indefra I en tid, hvor bankerne er lukkede, selvom de har åbent, og kunderne kigger mere på prisskiltene end på brødene, er det tid

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Kongens Fadebur - Afsætning og udvikling af produkter - Lad os komme i gang!

Kongens Fadebur - Afsætning og udvikling af produkter - Lad os komme i gang! 18. februar 2013 Kongens Fadebur - Afsætning og udvikling af produkter - Lad os komme i gang! REFERAT for Workshop 2, der blev afholdt den 13. februar 2013, kl. 8.30 12.30 i Riddersalen på Nyborg Slot.

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

ER DIT BRAND I LIVE?

ER DIT BRAND I LIVE? ER DIT BRAND I LIVE? Få fuld valuta for dine markedsføringskroner uden, at det koster dig kassen! Sidder du som marketingansvarlig i en afdeling, hvor I er presset på både tid og penge? Har I en kommunikationsstrategi

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA Sønderjyske Fødevarer kvalitet og sundhed Aabenraa Kommune ønsker at styrke kendskabet til og skabe ny viden om sønderjyske fødevarer. Derfor sætter vi

Læs mere

Brugerdreven innovation. Jens Møller Tomas Vedsmand

Brugerdreven innovation. Jens Møller Tomas Vedsmand VIFFOS: Videncenter for Fødevarer og Sundhed Brugerdreven innovation redskab til nyt samarbejde mellem leverandør og køkken Jens Møller Tomas Vedsmand Kulinarisk kvalitet med fokus på sensorik og innovation

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Februar 2008 2 1. Baggrund Operate A/S har via en webbaseret spørgeskemaundersøgelse samt telefoniske opfølgning undersøgt, hvordan de små

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Skabelon til din bogmarketingplan

Skabelon til din bogmarketingplan Skabelon til din bogmarketingplan Bogsucces 2012 Kære forfatterspire Tak for din tilmelding til Bogsucces nyhedsbrev. Her er din gratis skabelon til en bogmarkedsføringsplan. Jeg håber, du finder planen

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

GRATIS KURSUSTILBUD TIL: BED & BREAKFAST BESØGSGÅRDE KURSUSPROGRAM 2013-14 P R O D U K T U D V I K L I N G

GRATIS KURSUSTILBUD TIL: BED & BREAKFAST BESØGSGÅRDE KURSUSPROGRAM 2013-14 P R O D U K T U D V I K L I N G GRATIS KURSUSTILBUD TIL: GÅRDBUTIKKER CAFÉER MINDRE FØDEVAREVIRKSOMHEDER BED & BREAKFAST BESØGSGÅRDE KURSUSPROGRAM 2013-14 P R O D U K T U D V I K L I N G 1 3.0 1 2 6.0 2. O G 0 5.0 3.2 0 1 4 9-16 S K

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Smag & Design. - mikrovirksomheder i landdistrikterne - nye kompetencer i smag og design

Smag & Design. - mikrovirksomheder i landdistrikterne - nye kompetencer i smag og design Smag & Design - mikrovirksomheder i landdistrikterne - nye kompetencer i smag og design Forord Grønt Center og DLS har i 2012 udviklet og afprøvet et nyt koncept rettet mod fødevarevirksomheder på Lolland-Falster.

Læs mere

Projekt. Cluster Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces

Projekt. Cluster Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces Projekt Fra Clutter til Cluster Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces Mål Fra Clutter til Cluster har omsat klyngeteorier til praksis indenfor landbrugsbranchen i Region Sjælland. Denne folder

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Landsdækkende kompetenceløft - Møde 3

Landsdækkende kompetenceløft - Møde 3 Landsdækkende kompetenceløft - Møde 3 Økologisk Landsforening v/ Birgitte Jørgensen, Markedsafdelingen Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kursusnummer.: 12 Hvornår: 27.9., 2.10., 23.10. og 7.11.2013 Hvor: UCR; Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde Deltagergebyr:

Læs mere

EVENTS MED PULS FÆLLESSKAB. En Quick-guide til foreningsevents

EVENTS MED PULS FÆLLESSKAB. En Quick-guide til foreningsevents EVENTS MED PULS OG FÆLLESSKAB En Quick-guide til foreningsevents KOM I GANG MED FORENINGSEVENTS! Hvad er en foreningsevent? En foreningsevent kan være et enkeltstående arrangement tilpasset én eller flere

Læs mere

10.-19. OKTOBER VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE

10.-19. OKTOBER VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE 2014 10.-19. OKTOBER EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? Oyster Trophy Week er en hyldest til en af de mest eksklusive madvarer, der kommer fra det kolde

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

esultater fra pørgeskema ndersøgelse

esultater fra pørgeskema ndersøgelse irksomheders Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen essedeltagelse esultater fra Undersøgelsen er foretaget blandt ansatte, der arbejder med deres virksomheds deltagelse i messer, og som modtog Faust

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

KAPITEL 3: ROSKILDE FESTIVAL

KAPITEL 3: ROSKILDE FESTIVAL EVENTBOOST Lær hvordan Roskildegruppen formår at hæve et måltid op til en madoplevelse, som samtidig styrker og brander Food Festival. Fødevarerne, maden og måltiderne bliver brugt som et strategisk virkemiddel

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

På disse sider har vi samlet de idéer til madspilds-aktiviteter, som blev udviklet under madspilds-eventen for medlemsvalgte en lørdag på Severin.

På disse sider har vi samlet de idéer til madspilds-aktiviteter, som blev udviklet under madspilds-eventen for medlemsvalgte en lørdag på Severin. Madspilds-event Lørdag, den 9. juni 2012 Severin kursuscenter På disse sider har vi samlet de idéer til madspilds-aktiviteter, som blev udviklet under madspilds-eventen for medlemsvalgte en lørdag på Severin.

Læs mere

Emballage til fødevarer - godt design for alle

Emballage til fødevarer - godt design for alle Emballage til fødevarer - godt design for alle 1 Appendiks Beskrivelser af business cases 2 Capacent Februar 2008 3 1. Business Cases Grænsen mellem hvad vi kalder almindelig brugervenlighed og Design

Læs mere

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber De regionale mesterskaber for studerende på korte og mellemlange videregående uddannelser sætter fokus på de studerendes evne til at handle på en forretningsidé

Læs mere

Sensorik Et strategisk værktøj til kvalitetsudvikling og bedre ernæring

Sensorik Et strategisk værktøj til kvalitetsudvikling og bedre ernæring Sensorik Et strategisk værktøj til kvalitetsudvikling og bedre ernæring Ved Karina Kyhn Andersen www.viffos.dk Sensorik Kulinarisk sensorik er læren om alle de oplevelser vi har omkring et måltid. Alle

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere

Værditilvækster - Hvilke behov har de?

Værditilvækster - Hvilke behov har de? Værditilvækster - Hvilke behov har de? Fra lead user interviews VirksomhedsRådgivning Kunden oplever et hul i DLBR s ydelser : - Indsigt i virksomhedsforhold gerne fra andre brancher - Kobling af status

Læs mere

ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET

ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET Hvad er MOBILITET Mobilitet er mere end rejsen fra a til b. Mobilitet handler ikke kun om afstanden fra a til b Uden god mobilitet hænger det moderne liv dårligt sammen.

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide Få succes som hjertearbejder Markedsføring- & Omsætningsguide Indledning Få en god og enkel struktur Guiden er til dig, der ønsker at kunne forudsige nogenlunde hvordan din måned kommer til at se ud og

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning?

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Table of Contents Om Popupmore Hvad er en pop up Butik Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Effektiv marketing Kontakt os 3 4 5 7 8 10 2 Om Popupmore

Læs mere