Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet"

Transkript

1 Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet

2 23

3 Indhold Side Indledning Ikke to mennesker er ens og heldigvis for det! 5 Loven og din beskyttelse Hvad siger loven? 6 Hvad kan du selv gøre 8 Det er vores forskelle, der gør hele forskellen 9 Fra hospitalsseng til chefstol mød Anders Beha 10 Du er med til at bestemme, hvor nem tilpasningen skal være 12 Mulighederne for kompensation Forstå dine rettigheder 13 Tjekliste: Se, hvilke ordninger der kan kompensere 14 En mand kom forbi mød Niels Jørgensen 16 Hvis du vil klage Hvad kan du gøre, hvis du er udsat for forskelsbehandling? 18 Hvor får du hjælp? 19 Skal skal ikke? 20 Hvis du ikke ønsker at gå rettens vej 21 Du kan få godtgørelse 22 Sådan kommer du videre Her får du råd, vejledning og mere at vide 23 23

4 Ikke to mennesker er ens og heldigvis for det! 45

5 Indledning Alle mennesker er forskellige. Og forskellen mellem os er en af de konstante kilder til kreativitet. Derfor er du en styrke for arbejdsmarkedet uanset om du har et handicap eller ej. Alligevel kan du være uheldig og opleve at blive forskelsbehandlet på dit job eller uddannelsessted på grund af handicap. Måske fordi du selv har et handicap eller i særlige tilfælde fordi dit barn har et handicap. Sådan skal det ikke være, og det bedste råd, vi kan give, er: Oplever du en diskriminerende bemærkning eller handling, så gør straks opmærksom på det. For måske er det ikke andet end en tanketorsk eller misforståelse, der hurtigt kan ryddes af vejen. Indledning Du har ret til lige muligheder Skulle der alligevel opstå en situation, hvor du på grund af dit handicap føler dig forskelsbehandlet, skal du vide, at Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. beskytter dig mod forskelsbehandling på grund af handicap: til jobsamtale, under ansættelse, i forbindelse med afskedigelse og under efteruddannelse. I denne pjece kan du læse mere om: Hvad Lov om forbud mod forskelsbehandling betyder for dig Kompensationsordninger for personer med handicap i erhverv Hvordan du kan klage over forskelsbehandling på arbejdsmarkedet Hvad andre med handicap har gjort Vidste du at... Du finder gode råd og kan få endnu mere at vide om lovgivningen og dine rettigheder på 45

6 Loven Hvad siger loven? Loven og din beskyttelse Har du nogensinde følt, at du er blevet forhindret i at få et job på grund af dit handicap? Eller at beslutninger om arbejdsforhold, efteruddannelse, løn eller forfremmelse mere var baseret på dit handicap end på dine handlinger? Sådan er du beskyttet direkte, indirekte og ved chikane Loven beskytter dig mod forskelsbehandling, der skyldes dit handicap, både når du er i job og under erhvervsuddannelse. Du har med andre ord rettigheder efter Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., uanset om forskelsbehandlingen er: Direkte, dvs. hvis du netop på grund af dit handicap bliver behandlet ringere end andre i en tilsvarende situation. Indirekte, dvs. når en tilsyneladende neutral bestemmelse, et kriterium eller en praksis stiller dig ringere end andre, fordi du har et handicap medmindre bestemmelsen, betingelsen eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opfylde formålet er hensigtsmæssige og nødvendige. Chikane, dvs. at en anden bevidst eller ubevidst gennem sin opførsel i relation til dit handicap krænker din værdighed eller skaber et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima. Det betragtes også som forskelsbehandling at give en instruktion om at forskelsbehandle en person på grund af handicap. Her har du også loven på din side Loven forbyder forskelsbehandling - også når du ønsker vejledning om og adgang til jobmuligheder, erhvervsuddannelse, faglig videreuddannelse og omskoling. Loven gælder bl.a. offentlige og private virksomheder, uddannelsesorganisationer, erhvervsvejledere, jobformidlinger og fagforeninger. 67

7 Loven fortsat eksempler Hvem er dækket af loven? I Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. findes der ikke en definition af handicap. Det er i stedet gennem retssystemets og Ligebehandlingsnævnets afgørelser, at man over tid skaber en tydelig forståelse af, hvordan personer med handicap er dækket af loven. Da det endnu er et meget begrænset antal domme, der er blevet afsagt i Danmark, er det svært at give en præcis beskrivelse af lovens afgrænsninger, men følgende fiktive eksempler kan måske være med til at give en fornemmelse for lovens anvendelsesområde: Eksempel på direkte forskelsbehandling Ledelsen i en mellemstor virksomhed afskediger en receptionist efter, at hendes handicap har gjort det nødvendigt for hende at bruge albuestokke. Begrundelsen var, at det ville give et forkert indtryk af virksomheden, hvis besøgende mødte en gangbesværet person, når de kom til møder eller lignende. Loven og din beskyttelse Eksempel på indirekte forskelsbehandling En virksomhed søger en konsulent til politisk arbejde. Arbejdet foregår på skift på hovedkontoret og i en nærtliggende lokalafdeling. En kvalificeret blind ansøger bliver afvist til jobbet, fordi han ikke har kørekort, så han selv kan køre mellem kontorerne. Da jobbet i sig selv ikke krævede, at den ansatte skulle køre bil, skulle arbejdsgiveren, før hun afviste ansøgeren med synshandicap, have undersøgt om der var mulighed for at afhjælpe handicappet med alternativ transport. Eksempel på chikane En leder i en salgsafdeling bruger konstant udtrykket Rullemarie om en kvindelig medarbejder, der sidder i kørestol, når han taler om hende med kollegerne. 67

8 Hvad kan du selv gøre? Selv om Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. beskytter dig mod forskelsbehandling på arbejdspladsen, så kan du også selv gøre meget for, at du får et godt arbejdsmiljø i hverdagen. Loven og din beskyttelse Sørg for, at en række centrale udfordringer bliver diskuteret, fx: fleksibel arbejdstid arbejdsmetoder de fysiske omgivelser adgang og transport muligheden for at tilpasse indretning og få hjælpemidler Spørg ind til dine muligheder for at: deltage i kurser og uddannelse udvikle din karriere være med i de sociale aktiviteter på arbejdspladsen Bagest i denne pjece kan du læse mere om, hvor både du og din arbejdsgiver eller dit uddannelsessted kan hente gode råd. 89

9 Loven og din beskyttelse Det er vores forskelle, der gør hele forskellen Vi skal udnytte den styrke, det er, at vi alle er forskellige. Diskriminerer vi folk, der ikke er som os selv, mister vi denne styrke. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, om du eller dine kolleger med et handicap bliver stillet dårligere end andre. Og sige til, hvis det sker. 89

10 Succeshistorier er der nok af du kan blive den næste Loven og din beskyttelse Der er masser af gode eksempler på medarbejdere, som med den rette tilpasning af arbejdspladsen bidrager positivt til virksomhedens bundlinje hver eneste dag. Anders Beha er en af dem

11 Fra hospitalsseng til chefstol mød Anders Beha Anders Beha fik en rygmarvsskade som 22-årig. Karrieren blev sat på vågeblus, men kun for en tid. I dag er han salgschef. Det lykkes fint at passe det krævende job takket været en fleksibel arbejdsplads, hvor en del af arbejdet kan udføres hjemme ved computeren, og så Anders høje ambitionsniveau og stædighed. En defekt i rygmarven førte til en omfattende operation plus et jobskifte, der var en følge af manglende tillid til Anders Behas evner. Det blev nu en stor butikskæde, der fik glæde af Anders kvaliteter. Til jobsamtalen lagde han ikke skjul på, at han havde et handicap. Og selvom han skulle have fri til at tage til fysioterapi en eller to gange om ugen, mulighed for at passe sin træning og arbejde hjemme i ny og næ, blev han ansat på almindelige vilkår. I dag har Anders skiftet job et par gange, men kun på grund af sine egne ambitioner: Loven og din beskyttelse - Nogle mener, at muligheden for at arbejde hjemme er forstyrrende, men for mig giver det mere ro i mit liv. Jeg kan stadig kommunikere med mine kollegaer, samarbejdspartnere og kunder, selv om jeg en dag er nødsaget til at blive hjemme på grund af sygdom eller smerter. Høje ambitioner Anders Beha kan godt forestille sig selv i en endnu højere stilling engang i fremtiden. Men lige nu er en af hans største ambitioner at være en god far. Du kan læse hele Anders historie på

12 Ligebehandling Du er med til at bestemme, hvor nem tilpasningen skal være Loven og din beskyttelse Mange tekniske og praktiske hjælpemidler vil kunne kompensere for din synlige eller usynlige funktionsnedsættelse. Der er også mulighed for at få støtte til en personlig assistent til praktiske opgaver eller til at hjælpe med sociale udfordringer på arbejdet. Er fx dit syn eller hørelse meget nedsat, kan du få tilknyttet en personlig assistent eller en tegnsprogstolk. Kræver jobbet særlig oplæring, kan det fx være en mentor, du i en periode har brug for. Vi anbefaler, at du aftaler med din arbejdsgiver og dit jobcenter, hvad der skal til, for at du trives og kan udføre dine arbejdsopgaver tilfredsstillende. Arbejdsgiveren er forpligtet til at fortage en rimelig tilpasning af arbejdspladsen, men kan ofte få offentlig støtte til både hjælpemidler og arbejdspladsindretning. Hvis arbejdsgiveren vurderer, at udgiften til at tilpasse arbejdspladsen er uforholdsmæssig stor, kan arbejdsgiveren afvise ansøgeren med handicap. Det gælder dog ikke, hvis udgiften i tilstrækkeligt omfang dækkes af det offentlige. Arbejdsgiverens forpligtelse til at tilpasse betyder altså, at en arbejdsgiver ikke kan afvise en kvalificeret person pga. et handicap. Arbejdsgiveren skal vurdere handicappets betydning i forhold til arbejdsopgaven, sammenholdt med muligheden for at afhjælpe handicappet og evt. udgifter forbundet hermed, før arbejdsgiveren evt. kan afvise personen på grund af handicappet

13 Kompensation Forstå dine rettigheder Som medarbejder eller jobsøgende med et handicap kan du til en vis grad forvente, at man tilpasser sig dine individuelle behov. Din arbejdsgiver eller dit uddannelsessted har flere muligheder for at hjælpe med at gøre din hverdag nemmere. Du kan få et overblik på de næste sider. Det er naturligvis ikke sikkert, at arbejdsgiveren eller uddannelsesstedet kender mulighederne for fx arbejdspladsindretning og reglerne for løntilskud eller personlig assistance. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i dem og deler både erfaring og oplevelser. Ofte er det netop mangel på viden, der er skyld i, at der opstår en situation, du måske oplever som forskelsbehandling. Husk at sige til i tide Det er altid en god idé at sige til, hvis du føler dig krænket. For er der ikke ond vilje bag ord eller handling, er det i alles interesse at få reddet trådene ud ved at tale ud om det før tingene løber løbsk. Mulighederne for kompensation 12 13

14 Kompensation Tjekliste: Se, hvilke ordninger der kan kompensere Mange tekniske og praktiske hjælpemidler vil kunne kompensere for din synlige eller usynlige funktionsnedsættelse de fleste endda uden at belaste virksomhedens økonomi. Her er et overblik: Mulighederne for kompensation Personlig assistance til dig, der er i job Selvom dine faglige og personlige kvalifikationer er i orden, kan der være arbejdsopgaver, du har svært ved at klare 100 %. Løsningen kan være en personlig assistent, som hjælper dig med konkrete og praktiske opgaver eller fx sociale relationer på arbejdspladsen også selvom du er selvstændig. Personlig assistance til dig, der er under uddannelse Assistenten er med til at sikre, at du får de samme muligheder som andre under uddannelsen. Du får kort sagt hjælp til mange af de praktiske ting eller sociale udfordringer, som du måske selv har svært ved at klare på grund af dit handicap. Få hjælp til at indrette arbejdspladsen De rigtige hjælpemidler kan være den afgørende forskel på, om du kan klare jobbet. Udvalget er stort og som regel er du selv den bedste til at vurdere, hvad der er brug for. Så husk at blive taget med på råd på lige fod med fx en ergoterapeut og en handicapkonsulent fra jobcentret. Bliv isbryder og få løntilskud Er du nyuddannet, kan du gennem isbryderordningen få den erhvervserfaring, der ofte skal til for at få et job. Ansættelsesperioden kan minde om et praktikophold og er på op til 12 måneder. Hos Jobcentret kan du få hjælp og rådgivning under hele forløbet. Få fortrinsadgang til job i det offentlige Har du svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, har du mulighed for at få fortrinsadgang til job i det offentlige. I praksis betyder fortrinsadgangen, at du har ret til at blive inviteret til en jobsamtale, hvis du opfylder de formelle uddannelseskrav. Du kan enten selv gøre opmærksom på, at du ønsker fortrinsadgang eller få fx jobcentret til det

15 Fleksjob få et job på særlige vilkår Har du en varig begrænsning i arbejdsevnen, så du ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, kan du have ret til et fleksjob. Det er et job på særlige vilkår hos private eller offentlige arbejdsgivere. Som selvstændig kan du også få støtte. Mentor bliv oplært, til du er sikker i jobbet Du kan have brug for en særlig introduktion, vejledning eller oplæring for at komme i gang med at finde et arbejde, starte på en ny arbejdsplads eller for at blive i dit job. Her er mentorordningen en starthjælp, der giver dig støtte til at være på arbejdsmarkedet. Mentorfunktionen kan også bruges til opgaver, der ligger uden for arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen m.m., hvis det er nødvendigt for at understøtte den beskæftigelsesrettede indsats. Revalidering bliv kvalificeret til et job du kan klare Er din arbejdsevne begrænset, og kan du ikke få job, eller er du i fare for at miste det du har, kan du bruge muligheden for at søge om hjælp i form af revalidering. Revalideringen kan bestå af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, støtte til etablering af selvstændig virksomhed og anden økonomisk hjælp. Mulighederne for kompensation 56 aftale ved sygdom Hvis du har en forøget risiko for sygdom på grund af dit handicap, kan din arbejdsgiver med en 56-aftale få sygedagpengerefusion for fravær pga. af sygdommen allerede fra første sygedag. Normalt skal arbejdsgiveren selv betale de første 15 kalenderdage af hvert sygdomsforløb De mest almindelige tilpasninger koster rent faktisk ikke din arbejdsgiver noget. Så det kan være en fordel for jer begge! Du kan få henvisninger til støtteordninger på

16 En mand kom forbi mød Niels Jørgensen I Logica havde der længe været snak om at ansætte folk med handicap. Det var bare aldrig blevet til noget. Indtil Niels Jørgensen en dag kom forbi. Da Niels Jørgensen søgte og fik jobbet hos Logica, blev han valgt, fordi han var den bedst kvalificerede til jobbet han havde bare ingen hørelse. Mulighederne for kompensation Firmaets ansatte var blevet orienteret om Niels Jørgensens hørehandicap, inden han blev ansat, og alle var fuldstændigt indforståede. Da Niels Jørgensen selv er en meget åben person, blev usikkerheden, om hvordan man skulle kommunikere, kort. Kollegerne skulle bare snakke normalt og blot huske, at Niels skulle kunne se dem. Så med lidt tilvænning for alle, og nogle få andre hjælpemidler, banede det vejen for succes. Både for Niels og for Logica. Du kan læse hele Niels historie på

17 16 17 Mulighederne for kompensation

18 Klage Hvad kan du gøre, hvis du er udsat for forskelsbehandling? På side 6 kunne du læse om de forskellige former for forskelsbehandling, og om hvordan du er beskyttet. Kan du nikke genkendende til en eller flere af beskrivelserne? Så er det vigtigt at huske på, at du ikke er ansvarlig for, hvordan dem, der forskelsbehandler, opfører sig. Du har ret til ikke at blive diskrimineret. Hvis du bliver forskelsbehandlet, er det vigtigt, at du overvejer muligheden for at tale med den, der krænker dig. Der er jo ingen grund til at anlægge sag, hvis en diskriminerende bemærkning ikke var andet end en tanketorsk eller misforståelse, der hurtigt kan ryddes af vejen. Hvis du vil klage Hvis det ikke er en mulighed for dig, eller det ikke stopper forskelsbehandlingen, kan du overveje at anlægge sag. Det gælder også, hvis din arbejdsgiver eller dit uddannelsessted ikke er indstillet på at gennemføre den nødvendige tilpasning, eller mangler vilje til at dæmme op for forskelsbehandling eller chikane

19 Klagemuligheder Hvor får du hjælp? Vi anbefaler, at du starter med at tale med din tillidsmand eller dit fagforbund, som har den nødvendige erfaring og viden. Du kan kontakte Ligebehandlingsnævnet på telefon eller gennem Bagest i pjecen finder du også en liste over nogle af de andre organisationer, hvor du kan få mere information om lovgivningen. Hvad kan du selv gøre? Skriv alt det ned som, du mener, er relevant, for at du kan sandsynliggøre, at du har været udsat for forskelsbehandling. Notér, hvad der er sket, sagt og gjort af hvem og hvornår - hvis nogen vidner har overværet situationen, så gør opmærksom på det i klagen. Lav en liste med eksempler på, at nogen er blevet behandlet mere favorabelt end dig især hvis der ikke ser ud til at være grund til det. Sørg for at have kopi af alle relevante papirer, fx din uddannelsesplan, jobansøgning, jobbeskrivelse, jobannoncer eller opgaver du er blevet bedt om at udføre. Har du på fornemmelsen, at du ikke er den eneste, der er blevet forskelsbehandlet, så tal med dine kolleger og støt hinanden. Vidste du, at Det er gratis at klage til Ligebehandlingsnævnet. Er du i tvivl om, hvordan du skal klage, kan nævnets sekretariat rådgive. Hvis du vil klage 18 19

20 Klagemuligheder fortsat Skal skal ikke? Det kan være både stressende og ressourcekrævende at anlægge en sag. Men det skal naturligvis ikke afholde dig fra at gøre det, hvis du er blevet forskelsbehandlet i dit job eller under din uddannelse. Hvis du går rettens vej Du har flere muligheder for at få råd og vejledning: Din tillidsmand Dit fagforbund Ligebehandlingsnævnet En advokat Vælger du at anlægge sag, vil du måske opleve, at den bliver løst, før den når retten. Måske bliver det besluttet at indgå et forlig, hvis fx du accepterer at modtage en godtgørelse eller en undskyldning i stedet for at gå til domstolene. Hvis du vil klage I forskelsbehandlingssager er der delt bevisbyrde Det betyder, at hvis du føler, at du bliver forskelsbehandlet, skal du påvise, at der foreligger faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at du er blevet forskelsbehandlet. Hvis du kan det, er det op til den du klager over at bevise, at der ikke er sket forskelsbehandling

21 Klagemuligheder fortsat Hvis du ikke ønsker at gå rettens vej Bliver du forskelsbehandlet eller chikaneret af en bestemt person og ikke hele arbejdspladsen, kan du overveje at konfrontere ham eller hende og fortælle, at du ikke bryder dig om den pågældendes opførsel. Nogle gange kan det være godt at få opbakning fra kolleger. Du kan så gøre personen, der har diskrimineret dig, opmærksom på, at du vil gå videre med sagen, hvis han eller hun ikke ændrer opførsel. Tjek virksomhedens personalepolitik Måske er der en fast procedure for, hvordan din virksomhed håndterer klager fra ansatte, kunder, klienter osv. Det skal du undersøge, før du tager initiativ til en retssag. For måske forventer din arbejdsgiver, at du bruger disse procedurer til at løse problemet, før sagen ender i retten. Hvis du vil klage 20 21

22 Råd og vejledning Nu ved du lidt mere om: lovgivningen og dine rettigheder mulighederne for at få hjælp til at udføre dit job hvad du selv kan gøre, når du skal sandsynliggøre, at du er blevet udsat for forskelsbehandling eller chikane Du kan finde uddybende information på Hvis du har brug for personlig rådgivning, bør du altid henvende dig til din fagforening, din handicaporganisation, din kommune, dit jobcenter eller din a-kasse. Sådan kommer du videre Vidste du, at... Der er også udarbejdet en pjece om forskelsbehandling, rettigheder og pligter, der henvender sig direkte til din arbejdsgiver. Pjecen kan hentes på

23 Mere information Herunder finder du en liste over organisationer, der arbejder for et job- og uddannelsesmarked med lige muligheder for alle. Her kan du finde mere information om lovgivningen og handicap, men ikke modtage personlig rådgivning. Arbejdsmarkedsstyrelsen Telefon: Center for Ligebehandling af Handicappede Telefon: Danske Handicaporganisationer Projekt Lige Muligheder Telefon: og Institut for menneskerettigheder Telefon: Ligebehandlingsnævnet Telefon: Specialfunktionen Job & Handicap Telefon: Sådan kommer du videre 22 23

24 Denne pjece er rettet mod lønmodtagere, men hvordan skal du forholde dig som arbejdsgiver? Der er udarbejdet en pjece specifikt til arbejdsgivere, der fortæller hvilke pligter og rettigheder man som arbejdsgiver har over for mennesker med handicap. Rekvirer den på mail eller telefon eller download pjecen fra hjemmesiden Lige Muligheder Danske handicaporganisationer Telefon:

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek institut for menneskerettigheder, 2005 Mekanisk, fotografisk eller anden

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende Arbejde og leddegigt en guide til patienter og pårørende 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 Gode råd Fuld sygemelding Delvis sygemelding Delvis raskmelding 56-aftale ved kronisk sygdom Beretning:

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Diskrimination? Nej, ikke hos os!

Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination sker ofte utilsigtet. Denne pjece giver dig, som er leder, viden og gode råd, så du undgår, at det sker i din virksomhed. - plads til rummelighed Fakta

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

Nr. 1. 2012. Mette var trainee:

Nr. 1. 2012. Mette var trainee: Nr. 1. 2012 Mette var trainee: Brug dit netværk og bliv klogere på dig selv side 8 Funktio-hvaffor-noget? Kend funktionærloven side 10 Fyret da han blev far side 12 Sådan får du tid til både familie og

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Gruppens sociale ansvar jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads 1 DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere