Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet"

Transkript

1 Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet

2 23

3 Indhold Side Indledning Ikke to mennesker er ens og heldigvis for det! 5 Loven og din beskyttelse Hvad siger loven? 6 Hvad kan du selv gøre 8 Det er vores forskelle, der gør hele forskellen 9 Fra hospitalsseng til chefstol mød Anders Beha 10 Du er med til at bestemme, hvor nem tilpasningen skal være 12 Mulighederne for kompensation Forstå dine rettigheder 13 Tjekliste: Se, hvilke ordninger der kan kompensere 14 En mand kom forbi mød Niels Jørgensen 16 Hvis du vil klage Hvad kan du gøre, hvis du er udsat for forskelsbehandling? 18 Hvor får du hjælp? 19 Skal skal ikke? 20 Hvis du ikke ønsker at gå rettens vej 21 Du kan få godtgørelse 22 Sådan kommer du videre Her får du råd, vejledning og mere at vide 23 23

4 Ikke to mennesker er ens og heldigvis for det! 45

5 Indledning Alle mennesker er forskellige. Og forskellen mellem os er en af de konstante kilder til kreativitet. Derfor er du en styrke for arbejdsmarkedet uanset om du har et handicap eller ej. Alligevel kan du være uheldig og opleve at blive forskelsbehandlet på dit job eller uddannelsessted på grund af handicap. Måske fordi du selv har et handicap eller i særlige tilfælde fordi dit barn har et handicap. Sådan skal det ikke være, og det bedste råd, vi kan give, er: Oplever du en diskriminerende bemærkning eller handling, så gør straks opmærksom på det. For måske er det ikke andet end en tanketorsk eller misforståelse, der hurtigt kan ryddes af vejen. Indledning Du har ret til lige muligheder Skulle der alligevel opstå en situation, hvor du på grund af dit handicap føler dig forskelsbehandlet, skal du vide, at Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. beskytter dig mod forskelsbehandling på grund af handicap: til jobsamtale, under ansættelse, i forbindelse med afskedigelse og under efteruddannelse. I denne pjece kan du læse mere om: Hvad Lov om forbud mod forskelsbehandling betyder for dig Kompensationsordninger for personer med handicap i erhverv Hvordan du kan klage over forskelsbehandling på arbejdsmarkedet Hvad andre med handicap har gjort Vidste du at... Du finder gode råd og kan få endnu mere at vide om lovgivningen og dine rettigheder på 45

6 Loven Hvad siger loven? Loven og din beskyttelse Har du nogensinde følt, at du er blevet forhindret i at få et job på grund af dit handicap? Eller at beslutninger om arbejdsforhold, efteruddannelse, løn eller forfremmelse mere var baseret på dit handicap end på dine handlinger? Sådan er du beskyttet direkte, indirekte og ved chikane Loven beskytter dig mod forskelsbehandling, der skyldes dit handicap, både når du er i job og under erhvervsuddannelse. Du har med andre ord rettigheder efter Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., uanset om forskelsbehandlingen er: Direkte, dvs. hvis du netop på grund af dit handicap bliver behandlet ringere end andre i en tilsvarende situation. Indirekte, dvs. når en tilsyneladende neutral bestemmelse, et kriterium eller en praksis stiller dig ringere end andre, fordi du har et handicap medmindre bestemmelsen, betingelsen eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opfylde formålet er hensigtsmæssige og nødvendige. Chikane, dvs. at en anden bevidst eller ubevidst gennem sin opførsel i relation til dit handicap krænker din værdighed eller skaber et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima. Det betragtes også som forskelsbehandling at give en instruktion om at forskelsbehandle en person på grund af handicap. Her har du også loven på din side Loven forbyder forskelsbehandling - også når du ønsker vejledning om og adgang til jobmuligheder, erhvervsuddannelse, faglig videreuddannelse og omskoling. Loven gælder bl.a. offentlige og private virksomheder, uddannelsesorganisationer, erhvervsvejledere, jobformidlinger og fagforeninger. 67

7 Loven fortsat eksempler Hvem er dækket af loven? I Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. findes der ikke en definition af handicap. Det er i stedet gennem retssystemets og Ligebehandlingsnævnets afgørelser, at man over tid skaber en tydelig forståelse af, hvordan personer med handicap er dækket af loven. Da det endnu er et meget begrænset antal domme, der er blevet afsagt i Danmark, er det svært at give en præcis beskrivelse af lovens afgrænsninger, men følgende fiktive eksempler kan måske være med til at give en fornemmelse for lovens anvendelsesområde: Eksempel på direkte forskelsbehandling Ledelsen i en mellemstor virksomhed afskediger en receptionist efter, at hendes handicap har gjort det nødvendigt for hende at bruge albuestokke. Begrundelsen var, at det ville give et forkert indtryk af virksomheden, hvis besøgende mødte en gangbesværet person, når de kom til møder eller lignende. Loven og din beskyttelse Eksempel på indirekte forskelsbehandling En virksomhed søger en konsulent til politisk arbejde. Arbejdet foregår på skift på hovedkontoret og i en nærtliggende lokalafdeling. En kvalificeret blind ansøger bliver afvist til jobbet, fordi han ikke har kørekort, så han selv kan køre mellem kontorerne. Da jobbet i sig selv ikke krævede, at den ansatte skulle køre bil, skulle arbejdsgiveren, før hun afviste ansøgeren med synshandicap, have undersøgt om der var mulighed for at afhjælpe handicappet med alternativ transport. Eksempel på chikane En leder i en salgsafdeling bruger konstant udtrykket Rullemarie om en kvindelig medarbejder, der sidder i kørestol, når han taler om hende med kollegerne. 67

8 Hvad kan du selv gøre? Selv om Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. beskytter dig mod forskelsbehandling på arbejdspladsen, så kan du også selv gøre meget for, at du får et godt arbejdsmiljø i hverdagen. Loven og din beskyttelse Sørg for, at en række centrale udfordringer bliver diskuteret, fx: fleksibel arbejdstid arbejdsmetoder de fysiske omgivelser adgang og transport muligheden for at tilpasse indretning og få hjælpemidler Spørg ind til dine muligheder for at: deltage i kurser og uddannelse udvikle din karriere være med i de sociale aktiviteter på arbejdspladsen Bagest i denne pjece kan du læse mere om, hvor både du og din arbejdsgiver eller dit uddannelsessted kan hente gode råd. 89

9 Loven og din beskyttelse Det er vores forskelle, der gør hele forskellen Vi skal udnytte den styrke, det er, at vi alle er forskellige. Diskriminerer vi folk, der ikke er som os selv, mister vi denne styrke. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, om du eller dine kolleger med et handicap bliver stillet dårligere end andre. Og sige til, hvis det sker. 89

10 Succeshistorier er der nok af du kan blive den næste Loven og din beskyttelse Der er masser af gode eksempler på medarbejdere, som med den rette tilpasning af arbejdspladsen bidrager positivt til virksomhedens bundlinje hver eneste dag. Anders Beha er en af dem

11 Fra hospitalsseng til chefstol mød Anders Beha Anders Beha fik en rygmarvsskade som 22-årig. Karrieren blev sat på vågeblus, men kun for en tid. I dag er han salgschef. Det lykkes fint at passe det krævende job takket været en fleksibel arbejdsplads, hvor en del af arbejdet kan udføres hjemme ved computeren, og så Anders høje ambitionsniveau og stædighed. En defekt i rygmarven førte til en omfattende operation plus et jobskifte, der var en følge af manglende tillid til Anders Behas evner. Det blev nu en stor butikskæde, der fik glæde af Anders kvaliteter. Til jobsamtalen lagde han ikke skjul på, at han havde et handicap. Og selvom han skulle have fri til at tage til fysioterapi en eller to gange om ugen, mulighed for at passe sin træning og arbejde hjemme i ny og næ, blev han ansat på almindelige vilkår. I dag har Anders skiftet job et par gange, men kun på grund af sine egne ambitioner: Loven og din beskyttelse - Nogle mener, at muligheden for at arbejde hjemme er forstyrrende, men for mig giver det mere ro i mit liv. Jeg kan stadig kommunikere med mine kollegaer, samarbejdspartnere og kunder, selv om jeg en dag er nødsaget til at blive hjemme på grund af sygdom eller smerter. Høje ambitioner Anders Beha kan godt forestille sig selv i en endnu højere stilling engang i fremtiden. Men lige nu er en af hans største ambitioner at være en god far. Du kan læse hele Anders historie på

12 Ligebehandling Du er med til at bestemme, hvor nem tilpasningen skal være Loven og din beskyttelse Mange tekniske og praktiske hjælpemidler vil kunne kompensere for din synlige eller usynlige funktionsnedsættelse. Der er også mulighed for at få støtte til en personlig assistent til praktiske opgaver eller til at hjælpe med sociale udfordringer på arbejdet. Er fx dit syn eller hørelse meget nedsat, kan du få tilknyttet en personlig assistent eller en tegnsprogstolk. Kræver jobbet særlig oplæring, kan det fx være en mentor, du i en periode har brug for. Vi anbefaler, at du aftaler med din arbejdsgiver og dit jobcenter, hvad der skal til, for at du trives og kan udføre dine arbejdsopgaver tilfredsstillende. Arbejdsgiveren er forpligtet til at fortage en rimelig tilpasning af arbejdspladsen, men kan ofte få offentlig støtte til både hjælpemidler og arbejdspladsindretning. Hvis arbejdsgiveren vurderer, at udgiften til at tilpasse arbejdspladsen er uforholdsmæssig stor, kan arbejdsgiveren afvise ansøgeren med handicap. Det gælder dog ikke, hvis udgiften i tilstrækkeligt omfang dækkes af det offentlige. Arbejdsgiverens forpligtelse til at tilpasse betyder altså, at en arbejdsgiver ikke kan afvise en kvalificeret person pga. et handicap. Arbejdsgiveren skal vurdere handicappets betydning i forhold til arbejdsopgaven, sammenholdt med muligheden for at afhjælpe handicappet og evt. udgifter forbundet hermed, før arbejdsgiveren evt. kan afvise personen på grund af handicappet

13 Kompensation Forstå dine rettigheder Som medarbejder eller jobsøgende med et handicap kan du til en vis grad forvente, at man tilpasser sig dine individuelle behov. Din arbejdsgiver eller dit uddannelsessted har flere muligheder for at hjælpe med at gøre din hverdag nemmere. Du kan få et overblik på de næste sider. Det er naturligvis ikke sikkert, at arbejdsgiveren eller uddannelsesstedet kender mulighederne for fx arbejdspladsindretning og reglerne for løntilskud eller personlig assistance. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i dem og deler både erfaring og oplevelser. Ofte er det netop mangel på viden, der er skyld i, at der opstår en situation, du måske oplever som forskelsbehandling. Husk at sige til i tide Det er altid en god idé at sige til, hvis du føler dig krænket. For er der ikke ond vilje bag ord eller handling, er det i alles interesse at få reddet trådene ud ved at tale ud om det før tingene løber løbsk. Mulighederne for kompensation 12 13

14 Kompensation Tjekliste: Se, hvilke ordninger der kan kompensere Mange tekniske og praktiske hjælpemidler vil kunne kompensere for din synlige eller usynlige funktionsnedsættelse de fleste endda uden at belaste virksomhedens økonomi. Her er et overblik: Mulighederne for kompensation Personlig assistance til dig, der er i job Selvom dine faglige og personlige kvalifikationer er i orden, kan der være arbejdsopgaver, du har svært ved at klare 100 %. Løsningen kan være en personlig assistent, som hjælper dig med konkrete og praktiske opgaver eller fx sociale relationer på arbejdspladsen også selvom du er selvstændig. Personlig assistance til dig, der er under uddannelse Assistenten er med til at sikre, at du får de samme muligheder som andre under uddannelsen. Du får kort sagt hjælp til mange af de praktiske ting eller sociale udfordringer, som du måske selv har svært ved at klare på grund af dit handicap. Få hjælp til at indrette arbejdspladsen De rigtige hjælpemidler kan være den afgørende forskel på, om du kan klare jobbet. Udvalget er stort og som regel er du selv den bedste til at vurdere, hvad der er brug for. Så husk at blive taget med på råd på lige fod med fx en ergoterapeut og en handicapkonsulent fra jobcentret. Bliv isbryder og få løntilskud Er du nyuddannet, kan du gennem isbryderordningen få den erhvervserfaring, der ofte skal til for at få et job. Ansættelsesperioden kan minde om et praktikophold og er på op til 12 måneder. Hos Jobcentret kan du få hjælp og rådgivning under hele forløbet. Få fortrinsadgang til job i det offentlige Har du svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, har du mulighed for at få fortrinsadgang til job i det offentlige. I praksis betyder fortrinsadgangen, at du har ret til at blive inviteret til en jobsamtale, hvis du opfylder de formelle uddannelseskrav. Du kan enten selv gøre opmærksom på, at du ønsker fortrinsadgang eller få fx jobcentret til det

15 Fleksjob få et job på særlige vilkår Har du en varig begrænsning i arbejdsevnen, så du ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, kan du have ret til et fleksjob. Det er et job på særlige vilkår hos private eller offentlige arbejdsgivere. Som selvstændig kan du også få støtte. Mentor bliv oplært, til du er sikker i jobbet Du kan have brug for en særlig introduktion, vejledning eller oplæring for at komme i gang med at finde et arbejde, starte på en ny arbejdsplads eller for at blive i dit job. Her er mentorordningen en starthjælp, der giver dig støtte til at være på arbejdsmarkedet. Mentorfunktionen kan også bruges til opgaver, der ligger uden for arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen m.m., hvis det er nødvendigt for at understøtte den beskæftigelsesrettede indsats. Revalidering bliv kvalificeret til et job du kan klare Er din arbejdsevne begrænset, og kan du ikke få job, eller er du i fare for at miste det du har, kan du bruge muligheden for at søge om hjælp i form af revalidering. Revalideringen kan bestå af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, støtte til etablering af selvstændig virksomhed og anden økonomisk hjælp. Mulighederne for kompensation 56 aftale ved sygdom Hvis du har en forøget risiko for sygdom på grund af dit handicap, kan din arbejdsgiver med en 56-aftale få sygedagpengerefusion for fravær pga. af sygdommen allerede fra første sygedag. Normalt skal arbejdsgiveren selv betale de første 15 kalenderdage af hvert sygdomsforløb De mest almindelige tilpasninger koster rent faktisk ikke din arbejdsgiver noget. Så det kan være en fordel for jer begge! Du kan få henvisninger til støtteordninger på

16 En mand kom forbi mød Niels Jørgensen I Logica havde der længe været snak om at ansætte folk med handicap. Det var bare aldrig blevet til noget. Indtil Niels Jørgensen en dag kom forbi. Da Niels Jørgensen søgte og fik jobbet hos Logica, blev han valgt, fordi han var den bedst kvalificerede til jobbet han havde bare ingen hørelse. Mulighederne for kompensation Firmaets ansatte var blevet orienteret om Niels Jørgensens hørehandicap, inden han blev ansat, og alle var fuldstændigt indforståede. Da Niels Jørgensen selv er en meget åben person, blev usikkerheden, om hvordan man skulle kommunikere, kort. Kollegerne skulle bare snakke normalt og blot huske, at Niels skulle kunne se dem. Så med lidt tilvænning for alle, og nogle få andre hjælpemidler, banede det vejen for succes. Både for Niels og for Logica. Du kan læse hele Niels historie på

17 16 17 Mulighederne for kompensation

18 Klage Hvad kan du gøre, hvis du er udsat for forskelsbehandling? På side 6 kunne du læse om de forskellige former for forskelsbehandling, og om hvordan du er beskyttet. Kan du nikke genkendende til en eller flere af beskrivelserne? Så er det vigtigt at huske på, at du ikke er ansvarlig for, hvordan dem, der forskelsbehandler, opfører sig. Du har ret til ikke at blive diskrimineret. Hvis du bliver forskelsbehandlet, er det vigtigt, at du overvejer muligheden for at tale med den, der krænker dig. Der er jo ingen grund til at anlægge sag, hvis en diskriminerende bemærkning ikke var andet end en tanketorsk eller misforståelse, der hurtigt kan ryddes af vejen. Hvis du vil klage Hvis det ikke er en mulighed for dig, eller det ikke stopper forskelsbehandlingen, kan du overveje at anlægge sag. Det gælder også, hvis din arbejdsgiver eller dit uddannelsessted ikke er indstillet på at gennemføre den nødvendige tilpasning, eller mangler vilje til at dæmme op for forskelsbehandling eller chikane

19 Klagemuligheder Hvor får du hjælp? Vi anbefaler, at du starter med at tale med din tillidsmand eller dit fagforbund, som har den nødvendige erfaring og viden. Du kan kontakte Ligebehandlingsnævnet på telefon eller gennem Bagest i pjecen finder du også en liste over nogle af de andre organisationer, hvor du kan få mere information om lovgivningen. Hvad kan du selv gøre? Skriv alt det ned som, du mener, er relevant, for at du kan sandsynliggøre, at du har været udsat for forskelsbehandling. Notér, hvad der er sket, sagt og gjort af hvem og hvornår - hvis nogen vidner har overværet situationen, så gør opmærksom på det i klagen. Lav en liste med eksempler på, at nogen er blevet behandlet mere favorabelt end dig især hvis der ikke ser ud til at være grund til det. Sørg for at have kopi af alle relevante papirer, fx din uddannelsesplan, jobansøgning, jobbeskrivelse, jobannoncer eller opgaver du er blevet bedt om at udføre. Har du på fornemmelsen, at du ikke er den eneste, der er blevet forskelsbehandlet, så tal med dine kolleger og støt hinanden. Vidste du, at Det er gratis at klage til Ligebehandlingsnævnet. Er du i tvivl om, hvordan du skal klage, kan nævnets sekretariat rådgive. Hvis du vil klage 18 19

20 Klagemuligheder fortsat Skal skal ikke? Det kan være både stressende og ressourcekrævende at anlægge en sag. Men det skal naturligvis ikke afholde dig fra at gøre det, hvis du er blevet forskelsbehandlet i dit job eller under din uddannelse. Hvis du går rettens vej Du har flere muligheder for at få råd og vejledning: Din tillidsmand Dit fagforbund Ligebehandlingsnævnet En advokat Vælger du at anlægge sag, vil du måske opleve, at den bliver løst, før den når retten. Måske bliver det besluttet at indgå et forlig, hvis fx du accepterer at modtage en godtgørelse eller en undskyldning i stedet for at gå til domstolene. Hvis du vil klage I forskelsbehandlingssager er der delt bevisbyrde Det betyder, at hvis du føler, at du bliver forskelsbehandlet, skal du påvise, at der foreligger faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at du er blevet forskelsbehandlet. Hvis du kan det, er det op til den du klager over at bevise, at der ikke er sket forskelsbehandling

21 Klagemuligheder fortsat Hvis du ikke ønsker at gå rettens vej Bliver du forskelsbehandlet eller chikaneret af en bestemt person og ikke hele arbejdspladsen, kan du overveje at konfrontere ham eller hende og fortælle, at du ikke bryder dig om den pågældendes opførsel. Nogle gange kan det være godt at få opbakning fra kolleger. Du kan så gøre personen, der har diskrimineret dig, opmærksom på, at du vil gå videre med sagen, hvis han eller hun ikke ændrer opførsel. Tjek virksomhedens personalepolitik Måske er der en fast procedure for, hvordan din virksomhed håndterer klager fra ansatte, kunder, klienter osv. Det skal du undersøge, før du tager initiativ til en retssag. For måske forventer din arbejdsgiver, at du bruger disse procedurer til at løse problemet, før sagen ender i retten. Hvis du vil klage 20 21

22 Råd og vejledning Nu ved du lidt mere om: lovgivningen og dine rettigheder mulighederne for at få hjælp til at udføre dit job hvad du selv kan gøre, når du skal sandsynliggøre, at du er blevet udsat for forskelsbehandling eller chikane Du kan finde uddybende information på Hvis du har brug for personlig rådgivning, bør du altid henvende dig til din fagforening, din handicaporganisation, din kommune, dit jobcenter eller din a-kasse. Sådan kommer du videre Vidste du, at... Der er også udarbejdet en pjece om forskelsbehandling, rettigheder og pligter, der henvender sig direkte til din arbejdsgiver. Pjecen kan hentes på

23 Mere information Herunder finder du en liste over organisationer, der arbejder for et job- og uddannelsesmarked med lige muligheder for alle. Her kan du finde mere information om lovgivningen og handicap, men ikke modtage personlig rådgivning. Arbejdsmarkedsstyrelsen Telefon: Center for Ligebehandling af Handicappede Telefon: Danske Handicaporganisationer Projekt Lige Muligheder Telefon: og Institut for menneskerettigheder Telefon: Ligebehandlingsnævnet Telefon: Specialfunktionen Job & Handicap Telefon: Sådan kommer du videre 22 23

24 Denne pjece er rettet mod lønmodtagere, men hvordan skal du forholde dig som arbejdsgiver? Der er udarbejdet en pjece specifikt til arbejdsgivere, der fortæller hvilke pligter og rettigheder man som arbejdsgiver har over for mennesker med handicap. Rekvirer den på mail eller telefon eller download pjecen fra hjemmesiden Lige Muligheder Danske handicaporganisationer Telefon:

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Et nyt arbejdsliv Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Ove Hygum Arbejdsminister Et handicap er ikke ensbetydende med, at personen også arbejdsmæssigt har et handicap. Alligevel

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer Guide til arbejdsgivere og mellemledere Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer - måske er det ikke så svært, som man skulle tro! Landskampagnen for afstigmatisering

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Handicap - tilpasningsforpligtelsen

Handicap - tilpasningsforpligtelsen Handicap - tilpasningsforpligtelsen Advokat Finn Schwarz 18. april 2013 Arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Udgiver: De Samvirkende Invalideorganisationer (fra 1.1.2008: Danske Handicaporganisationer) Redaktør: Charlotte Kirstine

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Diskrimination? Nej, ikke hos os!

Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination sker ofte utilsigtet. Denne pjece giver dig, som er leder, viden og gode råd, så du undgår, at det sker i din virksomhed. - plads til rummelighed Fakta

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Juni 2012. Værd at vide om forskelsbehandling - en guide til jobcentermedarbejdere

Juni 2012. Værd at vide om forskelsbehandling - en guide til jobcentermedarbejdere Juni 2012 Værd at vide om forskelsbehandling - en guide til jobcentermedarbejdere SIDE 03 Indledning 1. Hvad er forskelsbehandling? Forskelsbehandling på en arbejdsplads er ulovligt. Men forskelsbehandling

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og DI gældende for den fødevareindustrielle overenskomst for en 3-årig

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Handicap & job. - det kan lade sig gøre. Regeringen. April 2009

Handicap & job. - det kan lade sig gøre. Regeringen. April 2009 Handicap & job - det kan lade sig gøre April 2009 Regeringen indhold Forord 1 Kapitel 1 Kort og godt om strategien 4 Kapitel 2 Udfordringerne 7 Der skal være plads til alle 7 Bedre rammer for arbejdsgiverne

Læs mere

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980)

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980) Beskæftigelsesministeriet Att.: Birgitte Buchwald Jørgensen (bbj@bm.dk) STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning et LEV-projekt www.projektklap.dk 1 Målgruppen Unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er i gang med et STU- forløb. Som har potentiale til ansættelse med løntilskud

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Her får du mere at vide

Her får du mere at vide Her får du mere at vide er Ligestillingsnævnet? Har du brug for flere oplysninger, kan du læse mere om Ligestillingsnævnet på Internettet på adressen www.ligenaevn.dk Her finder du en klagevejledning og

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Om to hovedtilgange til forståelse af handicap

Om to hovedtilgange til forståelse af handicap Om to hovedtilgange til forståelse af handicap Handicapforståelser 2 To hovedtilgange til forståelse af handicap 2 Det medicinske handicapbegreb 2 Kritik af det medicinske handicapbegreb 3 Det relative

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere