Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus"

Transkript

1 Læge. (stillingsnummer og ansættelsesperiode) Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus 1

2 Indholdsfortegnelse Forord.2 Afdelingsbeskrivelse 3 Måbeskrivelse for hoveduddannelses i almen medicin i Region øst Intern Medicin..7 Hjælpeskema til Personlig Uddannelsesplan.27 Bilag 29 2

3 Forord Målsætningen for speciallæge uddannelsen i almen medicin er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Almen Medicin og uddannelsesprogrammet for speciallæge uddannelsesstilling i almen medicin i Region Øst er sidst revideret i marts Ansættelsen på Medicinsk afdeling varer 1 år. Dette uddannelsesprogram indeholder beskrivelse af rammerne for gennemførsel af forløbet på Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus. Forløbet er delt op på 2 (3) afsnit af forskellige medicinske grenspecialer. Afhængig af individuelle uddannelsesbehov og/eller specialeinteresser kan forløbet dog ændres efter aftale mellem den uddannelsessøgende læge, den uddannelsesansvarlige overlæge og de i forløbet involverede specialeansvarlige overlæger efter 3. måned. 3

4 Afdelingsbeskrivelse Struktur og produktion Holbæk Sygehus har et primært optageområde for patienter til akut indlæggelse på ca indbyggere. Sygehuset har ca. 350 stationære senge fordelt på 9 kliniske specialer, henholdsvis parenkymkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi/obstetrik, øjensygdomme, intern medicin, neurologi, pædiatri, psykiatri og anæstesi. Parakliniske specialer udgøres af klinisk biokemi med blodbank, patologi og klinisk fysiologi. Der er pr etableret et selvstændigt Akut Modtagelsesafsnit. Sygehuset er en del af sygehusstrukturen i Region Sjælland og indgår i Sygehus Nord sammen med Kalundborg, Roskilde, Køge og Fakse Sygehus. Mere information derom findes på Region Sjællands hjemmeside. Medicinsk afdeling har til opgave at varetage intern medicinske og neurologiske problemstillinger hos voksne (>14 år) borgere i den nordvestlige del af Region Sjælland. Der er pr stationære 7- døgns senge fordelt på 9 stationære afsnit: Kardiologisk, Lungemedicinsk, Nefrologisk (inklusiv hæmodialyse og peritonealdialyse) og Endokrinologisk, Gastroenterologisk, Reumatologisk, Geriatrisk, Apoplexi og Neurologi og Akut Visitations afsnit med dertil knyttede dagafsnit (ambulatorier). Der er ca indlæggelser og ca ambulante ydelser. Afdelingen er normeret med: 33 overlæger 3 afdelingslæger 2 1. reservelæger 3 sygehuslæger 15 reservelæger Ledelse Medicinsk afdeling: Ledende overlæge Medicinsk afdeling ovl. Tage Lysbo Svendsen, Dr.med. Ledende sygeplejerske Liga Graudins Jørgensen Administrativ medarbejder Medicinsk afdeling Jette Kaas Uddannelsesansvarlig overlæge ovl. Natasha Roseva-Nielsen Forskningsansvarlig overlæge ovl. Hans Ibsen, Prof., Dr. Med Vagtplanlægger Medicinsk afdeling ovl. Niels Henrik Madsen Vagtplanlægger for mellemvagt skifter (yngre læge) Visioner Medicinsk afdeling Holbæk Sygehus og herunder Kardiologisk afdeling har høj standard, hvad angår patientbehandling, såvel pleje- som behandlingsmæssigt. Afdelingen fremstår som et sted, hvor professionalisme er i højsædet. Er et eftertragtet uddannelsessted for såvel plejepersonale som for læger og studerende. Vi har et højt niveau hvad angår efteruddannelse. Forskning er en integreret del af afdelingens aktiviteter og er en nødvendighed for til stadighed at kunne give patienterne en tidssvarende og optimal diagnosticering og behandling. Vi stræber mod at være blandt de bedste inden for det intern medicinske område på akutsygehusene. Uddannelsesfunktion Medicinsk afdeling Holbæk Sygehus varetager studenterundervisning for lægestuderende i 9.semester. Der er desuden tilknyttet stillinger for KBU - læger (2 stillinger), læger i speciallægeuddannelse i Almen medicin (1-2 stillinger), læger i Introduktionsstillinger (4 stillinger), læger i speciallægeuddannelse i Kardiologi fase 1 (1 stilling), Nefrologi fase 1 og 3 (2 stillinger), Lungemedicin fase 1 og 3 (2 stillinger) og Reumatologi fase 3 (1stilling). Alle yngre læger både i klassificerede og i uklassificerede stillinger får tildelt en vejleder. Alle læger i 4

5 uddannelsesstillinger afslutter deres forløb med en elektronisk evaluering af afdelingen (www. evaluer.dk). Der udpeges en uddannelsesansvarlig for de yngre læger blandt lægerne i uddannelsesstillinger. Afdelingens vision om lægernes videreuddannelse er, at afdelingen tilstræber at være det foretrukne uddannelsessted blandt de medicinske afdelinger på Sjælland, hvor alle fastansætte læger fungerer som erfarne vejledere og alle læger under videreuddannelsesforløb føler sig som aktive medlemmer af et arbejdshold kendetegnet ved en høj ekspertise og dynamisk udvikling, en behagelig omgangstone og gensidig respekt, som resulterer i et maksimalt uddannelsesudbytte og et ønske om at vende tilbage for at blive at fast medlem af lægestaben. Introduktionsbrev Ca. 1 md. før opstart på Medicinsk afdeling Holbæk Sygehus får alle nyansatte yngre læger i uddannelsesstillinger et velkomstbrev med informationer om Introduktionsprogram og Præsentation af afdelingen som vedhæftet fil. Præsentation af afdelingens struktur og aktiviteter ( Ansættelsesintroduktion / vagtinstruks (læge) ) findes i udvidet form under det lokale intranet D4 (under Sygehus Nord - Medicin - Medicin Holbæk (NY) - Organisatoriske dokumenter - Ansættelse, arbejdstilrettelæggelse og kompetenceudvikling ). Dokumentet er opdelt i tre sektioner: Arbejdspladsen (3.1.), Arbejdet (3.2.) og Uddannelsen (3.3.) Arbejdspladsen Sygehuset Afdelingen Introduktion til Afsnit Ny Læge (præsentation af de enkelte afsnit) Kantine Kitler Koder Løn Mødeskema, ferie og fri dage Personale Personsøgere Sygdom Transport Vagtplanlægning Vigtige telefonnumre 3.2 Arbejdet Aktindsigt Arbejdsfunktioner Dagarbejde Funktionsbeskrivelse vagthold Instruks Elektronisk Dødsattest Instruksbog Introduktionsprogram Introduktionsprogram Afsnit Journaloptagelse Kaffe Kittelgejl Konferencer Mors Nefrologisk vagtberedskab Normering Oplysninger til offentlige myndigheder Patientinformation Retningslinjer for gennemførelse af Morgenkonference 5

6 Retningsliner for Epikriseskrivning Retningslinjer for Journaloptagelse Retningslinjer for Patientledsagelse Stuegang Tavlemøde Tilsyn Vagtarbejde Visitation MED - og arbejdsmiljøorganisation Kollegialt netværk 3.3 Uddannelsen Almen medicin Basisuddannelsen Forslag til Individuel Uddannelsesplan Introduktionsstilling Kardiologi Kurser Lungemedicin Nefrologi Reumatologi Sundhedsstyrelsens Kompetencevurdering Uddannelsesfunktion Uddannelsesmøder Undervisning Vejleder samt tilsvarende Bilag og Links. Introduktion på Medicinsk afdelingen Alle nyansatte læger starter deres forløb på afdelingen med en introduktion, som varer ca. 1 arbejdsuge og inkluderer introduktion til sygehuset, OPUS - og DRG undervisning, administrativ introduktion til afdelingen og klinisk introduktion samt introduktion på de respektive afsnit (præsentation og følgestuegang) og vagtarbejdet (D - og AN- følgevagt). Introduktionsforløbet foregår efter et fast program: 1.arbejdsdag: Sygehusintroduktion. Invitation til Sygehusintroduktion tilsendes fra HR afdelingen, Roskilde Sygehus. 2.arbejdsdag: OPUS-medicin og DRG undervisning. Invitation til undervisning i OPUS Medicin og DRG sendes af sygehussekretariatet arbejdsdag: Administrativ introduktion til Medicinsk afdeling Morgenkonference Medicinsk konferencerum arbejdsdag: Følgestuegang/følgedagvagt efter fælles morgenkonference på arbejdsdag: Følgestuegang/følgedagvagt efter fælles morgenkonference på 08-4 Introduktion på afsnit omfatter postkasse, kaffekasse, arbejdsplanlægning, instruksbog, produktion og aktiviteter, fast personale, ambulatoriefunktion, arbejdsgang. Beskrivelse af dagfunktion Dagfunktion på Medicinsk afdeling foregår efter nedenstående ugeplan: Fælles morgenkonference i Medicinsk Konferencerum 08-4 Sidste tirsdag i måneden Staffmeeting i Auditoriet Indgang L 2 Lørdag søndag vagtkonference kl på Indlæg Torsdag - Undervisning yngre læger

7 Fredag - EKG undervisning og Forum Yngre læger i Konferencerum på Afdelingsarbejde Røntgenkonferencer: Dagligt efter morgenkonference for AVA/43-4 læger Man-ti-ons-fre kl Nefro/Endokrinologisk afsnit 04-4 Onsdag kl Thorax konference Beskrivelse af vagtarbejde Vagtarbejdet fungerer på tværs af den organisatoriske specialeopdeling, således at man har vagtforpligtigelse på hele den medicinske afdeling. Vagtstrukturen er 2 laget. Vagterne fordeles efter rulleskema. Læger i KBU -, Introduktions-, Alment Blok stillinger eller 1. års ansættelse i Speciallægeuddannelsesstillinger fungerer (som regel) som forvagter. Fastansatte læger og læger under speciallægeuddannelse efter 1. år fungerer som bagvagter (24-timers tilstedevagt). Vagtholdet møder i hverdage til fælles medicinsk morgenkonference og om weekender og helligdage til vagtkonference på Dagvagt (DV) forvagt: , helligdage Medicinsk forvagt tager imod akutte hjertepatienter på kardiologisk afdeling samt deltager i stuegang vagten igennem; foretager ligsyn, bistår afsnittene ved behov ved procedurer; ledsager ved patienttransport Aften-natte-forvagt (AN): , helligdage Medicinsk forvagt tager imod akutte hjertepatienter på kardiologisk afdeling samt deltager i stuegang vagten igennem; foretager ligsyn, bistår afsnittene ved behov ved procedurer; ledsager ved patienttransport; overtager bagvagtshyler kl. 24. Bagvagt (DØ): Dagfunktion på afsnit indtil kl samt akutte tilsyn; efter kl. 15. visitation, stuegang, medicinske tilsyn og supervision af forvagt. Ekstra bagvagt (Sen) kl (hverdage). Stuegang og overflytter efter kl W-bagvagt helligdage (W) (weekend): Nefrologisk bagvagt hver lørdag og kardiologisk bagvagt om weekender og helligdage. Formaliseret undervisning Der er på afdelingen tradition i formaliseret undervisning, som omfatter: 1. Morgenoplæg kort oplæg over relevant emne som forlængelse af Morgenkonference. Plan derom foreligger. 2. Torsdagsundervisning Yngre læger holder undervisning for lægerne i speciallæge uddannelsesstillinger om relevant emne i tilstedeværelse af vejleder/senior læge (kl ). Plan derom forligger. 3. Onsdags uddannelsesmøder interne eller eksterne foredragsholdere om relevante emner for hele afdelingen (kl ). Plan foreligger. 4. Fredags Forum Yngre læger EKG, case, diskussion om uddannelsesmæssig og arbejdsforhold efter Dagsorden (kl ) 5. Intern undervisning på de enkelte afsnit plan derom via de specialeansvarlige overlæger og afdelingssygeplejersker. 7

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Holbæk Sygehus a. De medicinske afdelinger på Holbæk Sygehus b. Præsentation af nefrologisk afsnit c. Præsentation af de øvrige medicinske afdelinger d. Vagtforhold

Læs mere

Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015

Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. For. Læger i uddannelse til. Almen Medicin. Ved. Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus

Uddannelsesprogram. For. Læger i uddannelse til. Almen Medicin. Ved. Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus Uddannelsesprogram For Læger i uddannelse til Almen Medicin Ved Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus Torben Stjernebjerg Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse Afdelingsbeskrivelse Side 3 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 Blok 10: Omfatter ansættelse på Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg universitetshospital Randers Centralsygehus Programmet er udarbejdet af: Afdelingslæge

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland Vest Regionshospitalet Herning Holstebro Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Uddannelsesprogram * Hoveduddannelse * Gynækologi obstetrik

Uddannelsesprogram * Hoveduddannelse * Gynækologi obstetrik Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød Gastroenheden, Kir. Sektion, Herlev Hospital Uddannelsesprogrammet beskriver hvordan

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Dansk Medicinsk Selskab København, 2005 Håndbog i specialevalg

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske speciallægeuddannelse Rigshospitalet og Sygehus Syd Næstved, Region Sjælland Baseret på 2007 målbeskrivelse C:\Documents and Settings\rh13128\Dokumenter\Jette

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn

Læs mere

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010 RIGSHOSPITALET KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010 1 Klinik P s organisationsdiagram Nefrologisk Klinik P Abdominalcentret Centerdirektør Ulrik Meyer Centerchefsygeplejerske Lone

Læs mere

INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET

INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET I denne personalepolitik tages der udgangspunkt i den overordnede personalepolitik, der er for Regionshospitalet Horsens og Brædstrup og i den personalepolitik,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere