Medarbejderhåndbog SIKA RENGØRING A/S. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejderhåndbog SIKA RENGØRING A/S. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S"

Transkript

1 Medarbejderhåndbog SIKA Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

2 1 Det bedst mulige ansættelsesforløb SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og ledelsesmæssig erfaring indenfor rengørings- og servicebranchen. En vedholdende og kvalitetsorienteret indsats har, trods hård konkuren succesfuld virksomhed, som på mindre end 10 år er vokset rence, skabt fra 3 til mere end 60 medarbejdere. For at sikre vore medarbejdere det bedst mulige ansættelsesforløb, har vi udarbejdet denne Medarbejderhåndbog. SIKA Rengøring A/S har som målsætning at skabe bæredygtig vækst, der er baseret på gensidig tillid i forhold til kunder, leverandører og vore medarbejdere, som vi betragter som vores vigtigste ressource og selve årsagen til vores succes. For at sikre vore medarbejdere det bedst mulige ansættelsesforløb, fra rekruttering og ansættelse til evt. ophør, har vi udarbejdet denne Medarbejderhåndbog, der omfatter gensidige ige forventninger, processer og en lang række praktiske oplysninger. SIKA Rengøring A/S er medlem af SBA Servicebranchen Arbejdsgiverforening og har derigennem tegnet overenskomst med 3F og Sanitørernes Hovedorganisation. Alle overordnede forhold vedrørende ansættelsen reguleres via overenskomsten, som du altid kan få udleveret af SIKA Rengøring A/S. 2 Indholdsfortegnelse Medarbejderhåndbog Introduktion Indholdsfortegnelse Velkommen til SIKA Rengøring A/S Gensidige forventninger Instruktion og uddannelse Organisering, arbejdstider og aflønning Firmabil, arbejdsbeklædning og ID-kort Sygemelding og raskmelding Ferie og feriefridage Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Straffeattest, sikkerhed og tyveri samt brug af telefon mv. Afsnit 10 Rusmiddel- og rygepolitik Kemi og andre produkter i driften Afsnit 11 Afsnit 12

3 3 Velkommen til SIKA Rengøring A/S Velkommen til SIKA Rengøring A/S. Med denne håndbog ønsker vi at byde dig velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S. Som medarbejder hos os bliver du en del af en virksomhed med mange medarbejdere. Vort primære arbejdsområde er rengøringsservice, vinduespolering, skadeservice, rengøring i private hjem, byggeplads service og supplerende services. Det er vigtigt for os, at det arbejde, som vi udfører, er af høj ensartet kvalitet og vi ved, at det bedst lader sig gøre, når vore medarbejdere trives og har det godt. Denne personalehåndbog er derfor ikke kun et regelsæt, der fortæller, hvad du må og ikke må. Bogen er grundlaget for et godt og produktivt samarbejde mellem dig og SIKA Rengøring A/S,, til glæde for dig, os og vigtigst af alt vore kunder. Velkommen til og held og lykke med vores fælles fremtid! Vores fælles mission Rengørings- og servicemarkedet er ekstremt konkurrencepræget. Derfor er det vigtigt, at SIKA Rengøring A/S altid leverer et professionelt serviceprodukt af høj kvalitet. Det er vigtigt for os, at det arbejde, som vi udfører, er af høj ensartet kvalitet og vi ved, at det bedst lader sig gøre når vore medarbejdere trives. Vi har valgt at definere dette i følgende fokusområder: 1. Kunden er altid i centrum Vi lever af vore kunder, så alt hvad vi foretager os, skal være værdifuldt og gavnligt for vore kunder. 2. Vore medarbejdere skal trives og befinde sig godt i et positivt og produktivt arbejdsmiljø Glade og tilfredse medarbejdere lader arbejdsglæden smitte te af på kolleger og kunder. 3. Vi skal være anbefalelsesværdige Mange af vore kunder har vi fået på anbefaling og sådan vil vi helst have nye kunder, men det kræver, at vort arbejde er så godt, at det kan anbefales til andre. Vi vil kun have tilfredse kunder og vi er villige til at arbejde hårdt for at opnå dette. 4. Vi sætter en ære i et godt omdømme hos kunder og leverandører, baseret på ærlighed, kvalitet, miljøhensyn, effektivitet og lønsomhed. 5. Vi er alle selvstændige medarbejdere, men vi handler, tænker og føler os som én samlet virksomhed det giver styrke. 6. Vi har en stærk firmaidentitet og værner om vort navn, samtidig med, at vi altid er opmærksomme på muligheder for at styrke og udvikle virksomheden.

4 4 Gensidige forventninger Vore medarbejderes kompetencer skal være de bedste i branchen. Intet mindre. Hvad forventer vi af dig? Som medarbejder i SIKA Rengøring A/S har du stor indflydelse på hvordan vore kunder betragter os. Der bliver lagt mærke til dig og din daglige arbejdsindsats. Derfor er der især syv ting, som vi forventer af dig: 1. At du punktligt og præcist løser dine opgaver. 2. At du er kvalitetsbevidst og har øje for forbedringer i forhold til din egen indsats. 3. At du har en positiv og høflig fremtræden overfor kunde og kolleger. 4. At du altid er loyal overfor SIKA Rengøring A/S. 5. At du er energisk og hjælpsom overfor kunder og kolleger. 6. At du altid husker, at kunden er hovedpersonen i dit daglige arbejde. 7. Kort sagt, at du altid gør dit bedste, når du repræsenterer SIKA Rengøring A/S overfor kunder og andre. Hvad kan du forvente af SIKA Rengøring? Hos SIKA Rengøring A/S kan du altid forvente at have en arbejdsgiver, som: 1. Bakker dig op fagligt med instruktion, uddannelse og hjælp, når det er nødvendigt. 2. Har orden i sagerne. 3. Ikke er bange for at rose dig for dit veludførte arbejde. 4. Gør sit yderste for, at dine arbejdsredskaber og metoder er moderne og miljøskånsomme, både i forhold til det globale miljø og dit arbejdsmiljø. 5 Instruktion og uddannelse Vore medarbejderes kompetencer skal være de bedste i branchen. Intet mindre. Derfor kan du forvente en grundig instruktion af din inspektør og øvrig uddannelse efter behov, eksempelvis ved seminarer afholdt hos os eller kurser hos en kompetencegivende uddannelsesinstitution. En del af den instruktion, som du modtager, vil være i form af praktisk sidemandsoplæring og learning by doing, dvs. at du i praksis lærer den rigtige metodik, brug af kemikalier mv.

5 6 Organisering, arbejdstider og aflønning Organisering SIKA Rengøring A/S er medlem af SBA- Servicebranchens Arbejdsgiverderigennem tegnet overenskomst med 3F og Sanitørernes forening og har Hovedorganisation. Hele dit ansættelsesforløb omfattes og reguleres dermed i nøje overensstemmelse med overenskomsten, som du til enhver tid kan få udleveret hos. Vi vil anbefale, at du er medlem af en fagforening, men dette er helt op til dig selv. Arbejdstider og fravær Det er vore kunders behov, der afgør dine arbejdstider. Du er ansat til at udføre nogle opgaver indenfor de tidsrum, som du får oplyst af din inspektør. Derfor kan din arbejdstid ikke ændres, medmindre det sker efter aftale med inspektøren. Private aftaler (eksempelvis ikke-akutte lægebesøg, besøg hos tandlægen o.lign.) skal derfor lægges udenfor din arbejdstid. Aflønning og pension Ved din ansættelse skal du huske at aflevere oplysninger om din bankforbindelse (bankens navn og dit registrerings- og kontonummer). SIKA Rengøring A/S ønsker at beskæftige de bedste, mest engagerede og fagligt velfunderede medarbejdere. Du aflønnes efter de takster, som er fastsat i overenskomsten. Ifølge overenskomsten modtager du forskudt løn. Det betyder, at den løn, som du modtager i slutningen af måneden dækker perioden fra den 15. i måneden før til den 14. i udbetalingsmåneden. Du modtager i slutningen af måneden en lønseddel, som lægges i din bakke i personalestuen (hvor der også ligger blanke timesedler), hvorefter din løn vil være til rådighed på din bankkonto den sidste hverdag i måneden. Vi udbetaler ikke lønforskud i løbet af måneden. Husk, at din timeseddel, som du selv udfylder, skal være vort kontor i hænde senest den 15. i måneden i udfyldt stand. I den forbindelse skal du bemærke, at kørsel til første plads og kørsel hjem fra din sidste plads ikke tæller som kørselstimer(jfr. overenskomsten). Din ansættelse er omfattet af en pensionsordning, som reguleres via overenskomsten. Det betyder, at du efter ansættelse i 9 måneder tilmeldes pension efter gældende regler. Dit eget bidrag hertil trækkes fra din løn hver måned. Har du indbetalt til en tilsvarende pensionsordning, vil du være omfattet af pensionsordning i SIKA Rengøring A/S fra første arbejdsdag. Dette skal dog dokumenteres (evt. i form af lønseddel).

6 7 Firmabil, arbejdsbeklædning og ID-kort SIKA Rengøring A/S stiller firmabil til rådighed ved ansættelse i min. 32 arbejdstimer ugentlig ikke inklusive kørselstid. Bilen må ikke bruges til privat eller transport af private effekter og den må ikke forlades med nøglerne i (f.eks. ved tankning). Kørsel i bilen er underlagt vores rusmiddelpolitik. SIKA Rengøring A/S sørger for arbejdstøj, der passer til din arbejdsfunktion og du skal altid være uniformeret på dit arbejde. Endvidere skal firmabilen altid fremstå ryddelig, materiel i bilen skal være renholdt og bilen skal vaskes min. hver 14. dag. Du er endvidere ansvarlig for at køretøjet bliver holdt i driftsmæssig forsvarlig stand, inkl. påfyldning af olie og meddelelse til kontoret om behov for service. Kvitteringer for brændstof, vask og kør videre produkter skal indleveres til kontoret sammen med din timeseddel. Der er til orientering monteret GPS i de fleste af vore firmabiler. Arbejdsbeklædning SIKA Rengøring A/S sørger for arbejdstøj, der passer til din arbejdsfunktion. Du skal altid være uniformeret på dit arbejde. Hvis du ophører som medarbejder, skal du returnere tøjet til os. I modsat fald beregner vi tøjets værdi og fratrækker dette i din lønudbetaling. Medarbejdere hos SIKA Rengøring A/S,, som udstyres med ID-kort, skal altid bære dette. Kortet er naturligvis strengt personligt og du skal altid bære kortet synligt, når du er på arbejde. Kortet skal afleveres, hvis du ophører. 8 Sygemelding og raskmelding Hvis du bliver syg, skal du meddele dette til din inspektør/driftsleder snarest muligt og senest kl. 6:00, men helst aftenen før af hensyn til afløsning. Gør du rent om aftenen, bedes du melde dig syg i god tid i løbet af dagen. Du kan ikke melde dig syg via SMS, e.lign. Kun mundtligt og direkte til din inspektør. Der ydes sygedagpenge, jfr. gældende dagpengeloven. Der skal udfyldes varighedserklæring fra første sygedag og den skal være SIKA Rengøring A/S i hænde senest på 3. sygedag. Modtages denne ikke rettidigt, bortfalder din ret til sygedagpenge. Ved længerevarende sygdom, bedes du holde os orienteret om forløbet, så vi kan planlægge den bedst mulige afløsning. Efter min. 6 måneders ansættelse, kan der ydes frihed med løn, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af sygt hjemmeboende barn under 14 år. Dette gælder alene på barnets første sygedag og når alle andre muligheder for pasning er forsøgt. Du skal melde dig rask til din inspektør senest dagen før kl. 12. Raskmelder du dig ikke, betragtes du som værende syg og en afløser er tilkaldt. Du modtager derfor ikke løn for denne dag, hvis du alligevel møder på arbejde.

7 9 Ferie og feriefridage Du skal anmode om ferie, jfr. ferielovens regler. Hvis du ønsker at afholde feriefridage, skal du melde dette senest 5 arbejdsdage før ønsket afholdelse. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan forvente, at du kan afholde ferie, før SIKA Rengøring A/S har modtaget din ferieseddel og at denne er planlagt i samarbejde med firmaet. 10 Straffeattest, sikkerhed og tyveri samt brug af telefon mv. Vi ansætter udelukkende medarbejdere med ren straffeattest. Hvis du af en eller anden grund ikke længere kan fremvise en ren straffeattest, vil din ansættelse blive taget op til overvejelse med mulighed for opsigelse. Tyveri på arbejdspladsen Tyveri er fuldstændig uacceptabelt og skader tillidsforholdet mellem medarbejder, SIKA Rengøring A/S og vores kunde. Derfor bliver alle former for tyveri, herunder bl.a. tyveri af genstande, uberettiget brug af kundens telefon og IT-udstyr samt tyveri af rengøringsmaterialer og remedier, meldt til politiet. Tyveri medfører altid bortvisning og evt. lønindeholdelse samt mulighed for rejsning af erstatningskrav. Sikkerhed og forsikring Det er dit ansvar at sikre, at indgangsdøre og vinduer er lukkede, når du forlader et lokale samt tilslutter alarm efter nærmere forskrifter. Stedlige sikkerhedskrav hos den enkelte kunde skal naturligvis altid overholdes. Ved starten af dit ansættelsesforhold og i løbet af ansættelsen hos SIKA Rengøring vil du få overdraget nøgler og alarmkoder til dine kunder. Disse skal opbevares forsvarligt og med stor omtanke for sikkerheden. Får du en nøgle udleveret af kunden, skal dette straks registreres på vort kontor, før du aftaler med kunden, at du selv kan skaffe dig adgang. Fortrolige papirer samt nøgler til dine arbejdspladser må ikke opbevares i bilen om natten, af hensyn til sikkerheden. Du må ikke medbringe andre personer på arbejdspladsen, ej heller familie og venner, som ikke er ansat hos SIKA Rengøring A/S. Vores forsikring dækker kun ansatte i virksomheden. Det er dit ansvar at sikre, at indgangsdøre og vinduer er lukkede, når du forlader et lokale samt tilslutter alarm.

8 Tavshedspligt og brug af kundens telefon / IT-udstyr mv. Som medarbejder i SIKA Rengøring A/S er du underlagt ubetinget tavshedspligt vedrørende alle forhold, som du måtte blive bekendt med hos kunden. Som medarbejder i SIKA Rengøring er du underlagt ubetinget tavshedspligt vedrørende alle forhold, som du måtte blive bekendt med hos vores kunde, herunder alarmoplysninger. Det er strengt forbudt at anvende kundens telefon, medmindre der er tale om alarmopkald eller en uopsættelig besked til din inspektør samt læse i kundens papirer, åbne skabe og skuffer o.lign. Det er ligeledes forbudt at anvende kundens IT- udstyr, herunder internetforbindelse. Hvis du har fået stillet firmatelefon til rådighed, må denne ikke bruges privat. Vi henstiller endvidere til, at private telefonsamtaler på din egen telefon, ikke finder sted i arbejdstiden. Rusmiddelpolitik 11 Rusmiddel- og rygepolitik SIKA Rengøring har en entydig holdning til brug af alkohol og andre rusmidler: Ingen medarbejdere må være påvirket af alkohol eller rusmidler under udførelse af arbejde samt kørsel i firmabiler. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Endvidere er tobaksrygning forbudt på alle arbejdspladser samt i virksomhedens biler. 12 Kemi og andre produkter i driften Produkter, som du skal bruge i dit daglige arbejde, afhentes på vores lager. Tjek altid først (eller spørg vores mand på lageret), om der henstår produkter i brudt emballage, så vi får brugt dem først. Når du afhenter produkter, skal du notere betegnelse og antal ned på de lister, som forefindes på lageret. Skal du bruge produkter udover dem, som står på listen over produkter, som anvendes i SIKA Rengøring A/S,, skal dette aftales med Elisabeth Hansen. Brugte klude og mopper skal lægges i de kurve, som står til det samme i vaskeriet. Din inspektør skal således give dig en grundig instruktion i korrekt brug af kemi, remedier og maskiner, så du ikke kommer til skade hverken nu eller på længere sigt. Det er imidlertid din pligt, at følge produktinformation og brugsanvisninger nøje samt overholde sikkerhedsforskrifter, inkl. brug af værnemidler (handsker, masker mv.). Vær især opmærksom på korrekt dosering af rengøringsmidler og undgå overdosering.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk Personalehåndbog HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 Personalehåndbog Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS Personalehåndbog For LN Tømrer & Snedkermester ApS Udarbejdet af: Lars Nielsen og Bo Schrøder Personalehåndbog for LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C 5792 Årslev Tlf. 65901777 fax 65901657

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

HÅND MEDARBEJDER BOG

HÅND MEDARBEJDER BOG MEDARBEJDER ÅND BOG IND- HOLD VELKOMMEN 3 ANSÆTTELSESREGLER OG -POLITIKKER 5 SIKKERHED OG KONTROL 7 TØJ, FREMTONING OG PERSONLIG HYGIEJNE 9 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL 11 SYGDOM OG LÆGEBESØG 12 UDVIKLING OG

Læs mere

(Medarbejderhåndbog)

(Medarbejderhåndbog) (Medarbejderhåndbog) (start her) Velkommen Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos McDonald's. Medarbejderhåndbogen her skal være med til at give dig en god start i dit nye job. Du kan

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

file:///s /lsc/web-sites/uvm/hhx-erhvervscase/aarstiderne_12493-1/web/case_materiale/personalehaandbog2.html [08-03-2002 12:59:46]

file:///s /lsc/web-sites/uvm/hhx-erhvervscase/aarstiderne_12493-1/web/case_materiale/personalehaandbog2.html [08-03-2002 12:59:46] Idegrundlag - Mission - Vision - Værdier Personalepolitik Anbefaling Ansættelse Arbejdsskade Arbejdstid Barns første sygedag Fagforening Ferie og fridage Fratrædelse Internt personaleblad Introduktion

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009 Personalehåndbog for Vestforbrænding Side 1 af 42 Indhold - oversigt Velkommen... 5 Vores historie... 6 Vores mission... 8 Vores værdier... 8 Samarbejde... 8 Resultatorientering... 8 Ansvar... 8 Udvikling...

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere