Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG"

Transkript

1 TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG September 2014

2 Indholdsfortegnelse Indhold Mulig inspiration til træning: Værktøjskasse... 3 JHF- Regler mv Turneringskalender Supervision... 5 Praktiske forhold... 5 Kontaktpersoner i teams... 6 Rød tråd og vejledning... 8 U U U U U U U Fysisk træning Organisation samt beskrivelse af teams AAHK Huset U6-U8 Team: U10-U-12 Team U14-U-18 Team Seniorteam Sportsligtteam AAHK Påskestævne Sponsorteamet Praktik og stævneafviklingsteam Pædofilipolitik Alkoholpolitik Politik om vold og trusler om vold Etik og moral Harpikspolitik... 28

3 Mulig inspiration til træning: Værktøjskasse Links til inspirationssider: i. DHF Aldersrelateret træning ii. Håndbold for trænere, klubber og spillere iii. Hopskud JHF- Regler mv. Turneringsregler 14/15 Propositioner Turneringskalender Spørgsmål til regler eller forhold vedr. JHF. Bent Hansen kontaktes på mail eller eller

4 Turneringskalender Træner- og lederhåndbog

5 Supervision Medlemmerne i det Sportsligeteam stiller sig til rådighed, hvis øvrige trænere gerne vil have input til hvordan man: i. Lede træningen ii. Udviklingen af spillet iii. Specielle udfordringer som de erfarne trænere måske kan hjælpe med, da de har stået i disse situationer tidligere. Praktiske forhold Hvem tager man fat i hvis: i. Bestille dommere til træningskamp samt planlægning af kampafvikling Bent Hansen kontaktes på mail eller eller senest 7 dage før. Følgende informationer skal medsendes ii. Planlægning af kampafvikling Bent Hansen kontaktes på mail eller eller Kampe afvikles primært i weekenden. Er det nødvendigt at spille en hverdag sker det primært mandag i Birkelse Hallen eller tirsdag aften i Aabybro Hal 1 så træningstider friholdes. iii. Træningstid benyttes ikke pga. afbud eller kampe på udebane Der sendes mail til alle trænere via Conventus om tid er ledig, så tid kan bruges af andre hold. iv. Tøj og materialer - Ungdom Aase Bentzen kontaktes på eller v. Tøj og materialer - Senior Bente Christensen kontaktes på eller på mail vi. Nøgle Charlotte Olsen eller vii. Afbud til kamp Modstanderklub kontaktes hurtigst muligt. Information om kontaktpersoner for de enkelte klubber kan ses på: Dommerpåsætter Bent Kristian Bengtson kontaktes hurtigst muligt på Bent Hansen kan evt. kontaktes på mail eller eller

6 viii. Booke DGI-Huset Aabybro Bent Hansen kontaktes på eller eller Mail til DGI-Huset Aabybro ix. Kredscup, elitecup og Landspokal Holdkort fremsendes ikke fra JHF, hvorfor de enkelte hold selv skal printe holdkort fra følgende link - De enkelte hold står også selv for tidtagere til disse pokalkampe, da det er svært at styre central fra. x. Kontingenter Trænerne modtager afkrydsningsliste fra kasserer. Listen skal påføres med dem der eventuelt ikke er på listen, da spillerne i såfald ikke har betalt kontingent. xi. Korrespondance og deadlines Det er vigtigt at man læser de mails man modtager da det anses for relevant når det udsendes. Vigtigt at deadlines overholdes så vi ikke giver unødvendigt arbejde/tidspres for hinanden. Kontaktpersoner i teams Er der spørgsmål udover ovennævnte så tag fat i dine Kontaktpersoner i de forskellige teams Liste opdateres

7 Team Navn Mobilnr. adresse Kontaktperson for U6-U8 Team Hanne Søndergaard U6-U8 Team Aase Bentzen U6-U8 Team Anja Valsted U6-U8 Team Dorte Vingaa U6-U8 Team Pernille Mejlholm U10-U12 Team Tommy Holm U10-U12 Team Erik Gade U10-U12 Team Helle Klyve U10-U12 Team Janni Michelsen U10-U12 Team Lene Jakobsen U10-U12 Team Marianne Dissing Kragh U10-U12 Team Morten Rathkjen U10-U12 Team Per Vægter U14-U18 Team Peter M. Hansen U14-U18 Team Charlotte Olsen U14-U18 Team Lene Dragsbæk U14-U18 Team Morten Wilgaard U14-U18 Team Per Larsen JHF - Kampafvikling Bent Hansen Tidtagere Bente Christensen Tidtagere Bo Larsen Ungdom Sportsligtteam Bjarne Christiansen Team Aabybro Sportsligtteam Jesper Iversen Sportsligtteam Klaus Simonsen Sportsligtteam Lasse Strøm Sportsligtteam Mads Stouby Sportsligtteam Nic Fyllgraf Sportsligtteam Stefan Madsen Påskestævne Jørn Ebbe Larsen Sponsorteam Flemming Jensen

8 Rød tråd og vejledning

9 U6 Træningsindhold: Det vigtigste i denne årgang er at spillerne oplever en glæde ved deltagelsen i håndbold. Som træner har vi en forventning i AaHK om at du motiverer og opmuntrer for derigennem at skabe glæde og trivsel. Vi ligger stor vægt på at spillerne arbejder med høj intensitet (tonser) samtidig med at de har masser af berøring med bolden. I AaHK er disse nedenstående temaer afgørende i træningen: Boldbehandling Kaste, gribe og drible Skyde Fysisk træning Den fysiske træning for denne gruppe består udelukkende af balance og koordination gennem leg. Praktiske forventninger:

10 U8 Træningsindhold: I denne årgang er fokusområdet fundamentale færdigheder. Som træner er det din opgave at motivere og opmuntre for derigennem at skabe glæde og trivsel. Det er altafgørende at glæde og begejstring er toneangivende. Det er ekstremt vigtigt at der fokuseres på at skabe trivsel og tryghed og at der er opmærksomhed på alle spillere. De vigtigste temaer for AaHK i træningen på denne årgang er: Boldbehandling Kaste, gribe og drible Skyde Spille sammen Fysisk træning Den fysiske træning for denne gruppe består udelukkende af balance og koordination gennem leg. Praktiske forventninger:

11 U10 Træningsindhold: Da spillerne på denne årgang befinder sig i den motoriske guldalder er det meget vigtig at vi sætter fokus på at lære at træne. Det er nu de danner grundlag for tekniske færdigheder og derfor kan den sportslige specialisering så småt begynde. Det er af stor betydning at der skabes et miljø, der oser af fællesskab og trivsel samtidig med at der skabes tydelige rammer og mulighed for udvikling af kompetencer. De største mål for denne årgang er at udvikle de motoriske og tekniske egenskaber. Derfor har vi i AaHK forventning om at der arbejdes med følgende temaer: Boldbehandling Kaste, gribe og drible Skyde Spille sammen Aflevere og finte Træffe valg 2:1 Placere sig Dueller 1:1 Forsvare et område Samarbejde i forsvaret Fysisk træning: Den fysiske træning for denne gruppe består af balance, koordination og styrke gennem leg. Praktiske forventninger:

12 U12 Træningsindhold: På denne årgang er det vigtigt at spillerne bliver fortrolige med at indgå i sammenhængende spil situationer. Vi ligger stadig stor fokus på den tekniske træning og specialisering i håndboldspecifikke bevægelser. De vigtigste opgaver som træner, er at der skabes et trygt miljø og et stærkt fællesskab. Vi har en forventning om at spillerne bliver involveret i træningen og at de mødes med positiv og konstruktiv feedback. På denne årgang har vi en forventning om at de gennemgående temaer i træningen er: Boldbehandling Kaste, gribe og drible Skyde Spille sammen Aflevere og finte Træffe valg 2:1 Placere sig Dueller 1:1 Forsvare et område Samarbejde i forsvaret Screening Træffe valg 2:1 og 3:2 Kontra Benarbejde, tackling og bolderobring Placering og samarbejde i forsvaret Fysisk træning: I denne årgang består den fysiske træning primært af koordination og kropsstamme træning. Praktiske forventninger:

13 U14 Træningsindhold: På denne årgang er det altafgørende at vi træner for at kunne træne mere. Det betyder at vi for alvor begynder at have fokus på spillernes fysiske udvikling. Vi har stadig størst fokus på den tekniske udvikling af håndboldspecifikke kompetencer, men den fysiske træning spiller her en rolle. Vi ved at spillerne i denne fase af livet indtræder i puberteten, pigerne som regel før drengene. Derfor er det vigtigt at der tages individuelle hensyn til spillernes fysik. De vigtigste opgaver som træner, er at skabe fællesskab og engagement. Spillerne skal involveres gennem positiv og konstruktiv feedback. Vi forventer at der bliver vist stor interesse for den enkelte spiller samt empati og forståelse for de forstyrrelser spillerne gennemlever. De gennemgående træningstemaer er: Boldbehandling Kaste, gribe og drible Skyde Spille sammen Aflevere og finte Træffe valg 2:1 Placere sig Dueller 1:1 Forsvare et område Samarbejde i forsvaret Screening Træffe valg 2:1 og 3:2 Kontra Benarbejde, tackling og bolderobring Placering og samarbejde i forsvaret Positionsspecifik teknik Individuel teknik Kryds- og presspil Parader Samarbejde i forsvarsformationer Fysisk træning På denne årgang skal vi til at arbejde med struktureret styrketræning. Styrketræningen skal primært bestå Af kropsstamme træning, styrke med vægte (KUN teknik), koordinationstræning og aerob træning i form af kondition.

14 U16 Træningsindhold: På denne årgang begynder vi for alvor at arbejde målrettet med talentudvikling og elitestruktur. Vi har en klar opdeling af hvem der spiller på det bedste hold og hvem der spiller med de næstbedste. Der er 3 gennemgående overskrifter i denne årgang: Socialt samvær Vi er bekendte med vigtigheden i det sociale netværk for spillerne og ved at mange har deres motivation i netop det sociale liv i klubben. Derfor er det i AaHK vigtigt at der tages hensyn til de spillere som dyrker håndbold på aktivitetsniveau og med socialt samvær som motivation. Derfor er det på denne årgang vigtigt at træningen leder i retning af glæde og relationsbaseret aktivitet. Det kan blandt andet gøres via teamsamarbejdsøvelse hvor de enkelte grupper får et medansvar i forbindelse med træningen. Udvikling Vi sætter i AaHK en ære i at udvikle den enkelte spiller på det niveau han/hun befinder sig. Vi har en forventning om at vores trænere på denne årgang har fokus på først at fremmest at skabe trivsel for derigennem at kunne stille krav, der gavner den enkeltes udvikling. Trænerne skal være med til at vejlede og give konstruktiv feedback, som gør at spillerne føler sig som en del at et talentudviklingsmiljø hvor der er høj kvalitet i træningen. Vi vil i AaHK have fokus på differentierede udfordringer igennem forskellig matchning. Ambitioner For at sikre os at alle føler sig værdsat er vi i AaHK klar til at give plads til spillere der allerede på denne årgang har personlige og sportslige ambitioner. Derfor vil vi for de spillere, der viser en ekstraordinær interesse og indsats for håndbolden, arbejde målrettet med individuel målsætning både teknisk, fysisk og mentalt. Vi vil stræbe mod at spillerne oplever at det i AaHK er legalt at have forhåbninger om at dyrke idræt på topniveau. De gennemgående temaer i træningen på denne årgang er: Boldbehandling Screening Kryds- og presspil Kaste, gribe og drible Træffe valg 2:1 og 3:2 Parader Skyde Kontra Samarbejde i forsvarsformationer Spille sammen Banarbejde, tackling og Aflevere og finte bolderobring Vurderingsspil Placere sig Placering og samarbejde i Returløb Dueller 1:1 forsvaret Overgangsspil Forsvare et område Positionsspecifik teknik Screeningsspil Samarbejde i forsvaret Individuel teknik Fysisk træning På denne årgang skal spillerne arbejde med struktureret styrketræning med vægte. Der holdes stadig stor fokus på spillernes teknik, der altid kommer i første række. Træning af kropsstammen forventes integreret som en naturlig del af den daglige træning. Der arbejdes på denne årgang videre med struktureret aerob træning (kondition) og ligeledes bliver anaerob træning (interval med høj intensitet) en del af træningen. Det forventes at den fysiske træning udgør % af den samlede træningsmængde.

15 U18 Træningsindhold: For U18 spillerne bevæger fokus sig stille og roligt over på det taktiske træningsindhold. På denne årgang er det legalt at vi træner for at vinde. Det vil sige at det fundament, der er lagt igennem årene nu skal give resultat. På årgangen fokuseres der dog stadig på den tekniske træning som skal finpudses. Her er det vigtigt at der fokuseres på detaljen. Vi skal være dygtige til at give os tid til at arbejde på detaljeplan for at bevidstgøre spilerne om vigtigheden i udførelsen af de tekniske detaljer. På samme måde som i U16 gruppen arbejdes der i U18 gruppen med de 3 hovedoverskrifter: Socialt samvær Udvikling Ambitioner vigtigt for grupper af spillere individuel fokus ekstra fokus på de spillere som vil yde en ekstra indsats Samtidig er det vigtigt at vi nu arbejder mere resultatorienteret så vi får opbygget en kultur hvor der er in at ville vinde. Som træner er det afgørende at der skabes trivsel og et positivt miljø igennem konstruktivt og vejledende input. Det er vigtigt at intensiteten i træningen både fysisk og mentalt er på et højt niveau. Det vil sige at når der arbejdes så arbejdes der! På denne årgang vil vi i AaHK stræbe efter at give differentieret matchning hvilket vil sige at det er oplagt at lade enkelte U18 spillere træne med i seniorniveau (projekt IU). Samtidig vil det også give mening at lade U16 spillere indgå i enkelte træninger for derigennem at tage individuelle hensyn. Det gøres ud fra nedenstående anbefaling fra DHF s aldersrelateret træningskoncept. De gennemgående temaer i træningen på denne årgang er: Boldbehandling Kaste, gribe og drible Skyde Spille sammen Aflevere og finte Træffe valg 2:1 Placere sig Dueller 1:1 Forsvare et område Samarbejde i forsvaret Screening

16 Træffe valg 2:1 og 3:2 Kontra Benarbejde, tackling og bolderobring Placering og samarbejde i forsvaret Positionsspecifik teknik Individuel teknik Kryds- og presspil Parader Samarbejde i forsvarsformationer Vurderingsspil Returløb Overgangsspil Screeningsspil Kollektiv og taktisk forståelse

17 Fysisk træning På denne årgang skal spillerne arbejde med struktureret styrketræning med vægte. Der holdes stadig stor fokus på spillernes teknik, der altid kommer i første række. Træning af kropsstammen forventes integreret som en naturlig del af den daglige træning. Der arbejdes på denne årgang videre med struktureret aerob træning (kondition) og ligeledes bliver anaerob træning (interval med høj intensitet) en del af træningen. Det forventes at den fysiske træning udgør % af den samlede træningsmængde.

18 Organisation samt beskrivelse af teams AAHK Huset U6-U8 Team: Ansvarlig for U-6 og U-8 årgangene Være med til at lave sociale aktiviteter, der gør det sjovt at gå til håndbold Dialog med forældre og trænere omkring disse årgange Tilmelding af hold til kampe/turneringer til Kampplanlægger Afvikling af stævner hjælp fra forældre Særlig aktivitet dette team er ansvarlig for: o Afvikle 3 timers arrangement i samarbejde med SFO med at skoleelever stifter bekendtskab med håndbold Hjælp til afvikling af Fed AAHK Weekend Udpege koordinatorer til vagtplanlægning Påskestævne Ansvarlig for overholdelse af budget Der er deltagelse af personer der har deltaget i udvalgsarbejdet gennem mange år samt bestyrelse U10-U-12 Team Ansvarlig for U-10 og U-12 årgangene Være med til at lave sociale aktiviteter, der gør det sjovt at gå til håndbold Dialog med forældre og trænere omkring disse årgange Tilmelding af hold til kampe/turneringer til Kampplanlægger

19 Særlig aktivitet dette team er ansvarlig for: o Afvikle juleafslutning o Det store brag til sidste hjemmestævne i december Hjælp til afvikling af Fed AAHK Weekend Udpege koordinatorer til vagtplanlægning Påskestævne Ansvarlig for overholdelse af budget Der er deltagelse af personer der har deltaget i udvalgsarbejdet gennem mange år samt bestyrelse U14-U-18 Team Ansvarlig for sociale aktiviteter for hold i U-14 og U18 grupperne Dialog med forældre og trænere omkring disse årgange Tilmelding af hold til kampe/turneringer til Kampplanlægger Særlig aktivitet dette team er ansvarlig for: o Afvikling afslutningsfest o Det store brag til sidste hjemmestævne i marts Hjælp til afvikling af Fed AAHK Weekend Udpege koordinatorer til vagtplanlægning Påskestævne Ansvarlig for overholdelse af budget Der er deltagelse af personer der har deltaget i udvalgsarbejdet gennem mange år samt bestyrelse Seniorteam Ansvarlig for seniorhold hvor divisonsteamet ikke ansvarlig Være med til at lave sociale aktiviteter, der fremmer det sociale liv i seniorafdelingen Ansætte trænere Tilmelding af hold til kampe/turneringer til Kampplanlægger Særlig aktivitet dette team er ansvarlig for: o Afvikling af seniorafslutningsfest Udpege koordinatorer til vagtplanlægning Påskestævne Ansvarlig for overholdelse af budget Sportsligtteam Drift og håndtering af divisionshold Afvikle spillersamtaler med seniorspillere fra aktuelle hold. Afvikle samtaler med trænergruppen for aktuelle hold Arbejde med rekruttering af de nødvendige spillere. Ansætte trænere til hold senest Være til stede ved én ugentlig træning udvalget (eller dele af det) skal være kontaktbart. Planlægge og sikre gennemførelsen af individuelle træningspas med 100% fokus på personlige tekniske færdigheder i overensstemmelse med de udarbejdede fokuspunkter for den enkelte spiller. Planlægge og sikre gennemførelse af trænerkurser inspirations-aftner/seminarer. Udarbejde rød tråd og målsætninger for elitearbejdet Med udgangspunkt i DHF s Aldersrelateret træning skal det defineres hvilken linje vi sætter pris på og tror på i AaHK. Her tænkes på både håndboldteknisk og taktisk og den måde vi omgås hinanden, modstanderne og dommerne m.v. på. Udvalget skal synligt arbejde med kultur og værdier men også sikre, at det defineres hvordan klubben skal arbejde med udvikling helt ned på øvelsesniveau. Planlægning af træningstider

20 Ansvarlig for overholdelse af budget Det sportsligeteam skal have drøftelse af begreber som: o Elitebegrebet hvad definerer elite. Er stregen trukket det rigtige stede ovenfor? Hvordan sikrer vi bedst muligt at færrest mulige spillere falder ned mellem bredde- og elitestolen. Der særligt grupper vi skal være opmærksomme på: Der skeles til DHF s motiv for talenttræning o db907f5cf72d/websites/dhf/indhold/landshold/talenttræning/talentdefinition_pdf AAHK Påskestævne Planlægge og afvikle AAHK Påskestævne Klubbens vigtigste aktivitet da det er det økonomiske grundlag for nuværende aktivitetsniveau Der er dokument der beskriver udvalget arbejde. Hjælperpjece, AAHK Påskestævne 2014.pdf Sponsorteamet Udvikle sponsorkoncept Tegne sponsorater Aflevere følgende til: o Kontrakt til kasserer for fakturering o Logo til Webmaster til hjemmeside samt Mennedesign Planlægge og afvikle 2 sponsorarrangementer om året Planlægge og afvikle sponsorløb samt Fed AAHK weekend o Udarbejde invitation til løb samt Fed AAHK Weekend o Skaffe hjælp til afvikling af løb o Skaffe erhvervssponsorer o Sætte mål samt rute op Praktik og stævneafviklingsteam Kampplanlægning Bent Hansen Tidtagere o Bo Larsen for ungdom o Bente Christensen for senior Musik Tom NeedleSplit Hummeluhr til 2 sponsorarrangementer. Tom laver CD vi kan bruge Speak Frank Jensen Det er vigtigt at vi får aktiveret flere tidtagere

21 Pædofilipolitik AABYBRO HK S holdninger til pædofili og voksnes omgang med børn og unge. Overordnet holdning: AABYBRO HK ansætter ikke pædofilidømte, efter de har udstået deres straf. AABYBRO HK suspenderer personer, der er sigtet eller tiltalt for pædofili, fra samtlige aktiviteter, indtil en dom foreligger. AABYBRO HK foretager en fuldstændig eksklusion af pædofilidømte fra samtlige aktiviteter i klubben. Politik: AABYBRO HK ønsker at følge Danmarks Idræts Forbunds og Dansk Håndbold Forbunds opfordringer om at prioritere børn og unges sikkerhed mod pædofili samt voksnes omgang med børn og unge i håndboldmiljøet højt. AABYBRO HK vil forbeholde sig muligheden til at kontrollere trænere og ledere i Det Centrale Kriminalregister, hvor der findes oplysninger om personer, der er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelser eller seksuelle overgreb mod børn under 15 år. AABYBRO HK udarbejder et sæt retningslinjer for, hvordan vores trænere og ledere bør omgås foreningens børne- og ungdomsmedlemmer. AABYBRO HK ønsker løbende en dialog mellem forældre, trænere og ledere om foreningens holdning til pædofili og voksnes omgang med foreningens børne- og ungdomsmedlemmer. Retningslinjer: Ture På ture bør der være mindst en træner/leder ad samme køn som spillerne eller minimum to voksne trænere/ledere. Kan det ikke lade sig gøre indenfor træner/ledergruppens ressourcer, bør forældregruppen inddrages. Det er vigtigt at kunne følge spillerne overalt uden, at kønnet sætter en begrænsning. Bade- og omklædningssituationer: Trænere og ledere af modsatte køn, må ikke opholde sig i omklædningsrummet under omklædning og bad. Trænere og ledere kan eventuelt opholde sig i omklædningsrummet i forbindelse med taktikmøde, i halvlegen eller efter kampen. Dog skal trænere og ledere altid sikre sig, at spillerne er færdige med at klæde om og bade. Grænser for kropskontakt: Trænere og ledere skal være opmærksomme på kropskontakten med spillerne. Berøring af skridt og bryster er altid uacceptabelt! Håndboldsporten handler meget om følelser og oplevelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem, der føler nederlag eller har slået sig. Det er naturligt, at trænere i træningssituationer har kropskontakt med spillerne, idet idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske. Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb må aldrig føre til, at træneren ikke tør røre sine spillere! Det enkelte barns/den enkelte unges grænse for kropskontakt skal respekteres!

22 Omgangstonen: Trænere og ledere skal være bevidste om deres omgangstone med spillere og derved skabe et trygt og positivt miljø, hvor spillerne trives. Det er vigtigt, at trænere og ledere sikrer og selv praktiserer en omgangstone, som gør at ingen udsættes for verbale krænkelser. Trænere/lederes eventuelle samvær med børn og unge: Trænere og ledere bør ikke bringe sig i situationer, som kan give anledning til misforståelser. Isæt bør man være opmærksom på situationer, hvor træneren eller lederes er alene med et barn/ung i andre sammenhænge end i foreningsregi. Trænere og ledere må ikke misbruge deres position og erfaring i forhold til børnene/de unge. Trænere/ledere som rollemodeller: Trænere og ledere skal være bevidste om deres rolle som formidler af håndboldens værdier. Det er vigtigt, at træneren/lederen er bevidst om, at han/hun er rolle model for spillerne. Indhentning af oplysninger: Trænere og ledere, der selv er fyldt 18 år, af hold med børn/unge under 15 år i AABYBRO HK skal give tilladelse til, at der indhentes oplysninger om træneren/lederen i Det Centrale Kriminalregister. AABYBRO HK forbeholder sig ret til at tjekke alle nuværende og kommende trænere/ledere. Skulle en træner/leder ikke ønske at blive tjekket, kan denne ikke være træner/leder i AABYBRO HK. OBS! Disse retningslinjer bør løbende uddybes og fortolkes gennem dialog mellem trænere, ledere og forældre. Procedurer for forebyggelsesarbejdet: For at skabe konsekvens i det forebyggende arbejde mod pædofili skal AABYBRO HK, er følgende procedurer vedtaget. Alle trænere/ledere, der er fyldt 18 år og har omgang med børn og unge under 15 år, skal kontrolleres. Dette gælder også bestyrelsesmedlemmer, der har jævnligt direkte kontakt med børnene/de unge. Det gælder både nuværende og kommende trænere, uanset hvor længe man har været i klubben. Nye trænere kontrolleres ved ansættelse. Nuværende trænere kontrolleres i efteråret 2004, hvorefter der skal være kontrol med 3 års interval. Den siddende formand foretager kontrollen, modtager de fortrolige oplysninger og har dermed tavshedspligt på området. AABYBRO HK har besluttet konsekvent at afvise ansættelse af personer, der forefindes i Det Centrale Kriminalregister. AABYBRO HK har besluttet konsekvent at afvise ansættelse af personer, der nægter at underskrive en erklæring om, at foreningen kan foretage kontrol af vedkommende. For eksisterende ansættelsesforhold/-aftaler kan AABYBRO HK varsle en væsentlig ændring af den foreliggende aftale og derved efter varslet indgå en ny ansættelsesaftale med tilladelse til indhentning af kontrol. Mistanke om og afsløring af pædofili: 1. Når mistanken opstår: Hvis en træner eller leder observerer noget, der giver anledning til bekymring eller mistanke om overgreb på et barn, er det vigtigt, at man forholder sig til mistanken og reagerer. I AABYBRO HK er proceduren, at man ved mistanke henvender sig til formanden, som i samråd med den øvrige bestyrelse vurderer, hvad der skal ske. Formanden lytter til iagttagelser og konfronterer eventuelt den mistænkte med rygterne, så denne har mulighed for

23 at forklare sig. Hvis klubbens bestyrelse efter grundige overvejelser finder mistanken ubegrundet, skal bestyrelsen gøre alt for at forsøge at få stoppet eventuel sladder eller rygter. 2. Når der er en sag: Hvis bestyrelsen finder mistanken begrundet, eller der er den mindste tvivl, skal sagen videregives til de sociale myndigheder, og der skal indgives en politianmeldelse. I AABYBRO HK er det formanden, der foranlediger dette. Der er dog også vigtigt at huske på, at der bagved står et barn og dets forældre, som man selvfølgelig skal tænke på. Formanden eller en anden denne udpeger skal kontakte forældrene til barnet og orientere om mistanken og den deraf følgende henvendelse til myndighederne. Dette skal ske umiddelbart efter anmeldelsen. Personen, formanden kan udpege, kan være en, barnet nærer særlig stor tillid til, eller en som er tilknyttet barnet, når det er i klubben. Det er formanden, der beslutter, om resten af holdet og deres forældre skal orienteres. Formanden er til en hver tid kontaktperson til pressen. Kun han/hende må udtale sig til pressen! Som tidligere skrevet suspenderes den pågældende træner/leder, mens sagen kører. Juridiske forhold: a. Hvad tjekkes? I henhold til Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister 36, vedrører de oplysninger, foreningen har mulighed for at indhente, domme vedrørende Straffelovens 222, 224, 225 og 235 samt 210 og 232 for forhold begået mod et barn under 15 år. Disse paragraffer omhandler forhold vedr. blufærdighedskrænkelse, incestforhold samt forhold vedr. distribution og salg af børneporno. Bekendtgørelsen giver således ikke mulighed for at indhente oplysninger om domme for anden kriminel aktivitet - som f.eks. tyveri eller narkotikahandel. kontrolmuligheden, idet de i givent fald er straffet i henhold til Straffelovens 223 (den såkaldte "lærerparagraf"). b. Hvem tjekkes? Det Centrale Kriminalregister videregiver kun oplysninger om personer, der som led i en ansættelse eller beskæftigelse har direkte kontakt med børn under 15 år (f.eks. trænere, ledere, holdledere ). Det betyder, at man normalt ikke vil kunne indhente oplysninger på eksempelvis bestyrelsesmedlemmer eller andre, der kun lejlighedsvis eller perifert har direkte kontakt med børn under 15 år. Foreningen skal hos de pågældende indhente en skriftlig tilladelse til at indhente oplysningerne. Ønsker foreningen at indhente oplysninger på personer, der ikke er omfattet af Bekendtgørelsens 36, skal den pågældende selv og af egen fri vilje indhente og forevise en straffeattest. c. Hvem tjekker? DHF anbefaler, at det er de personer i foreningen, som er ansvarlig for at indgå aftaler med trænere og holdledere i børne- og ungdomsafdelingen, også gøres ansvarlig for indhentningen af de fortrolige oplysninger. d. Tavshedspligt: De personer i foreningen, der indhenter oplysninger, er underlagt tavshedspligt, idet uberettiget videregivelse af oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister er strafbart. Det er ligeledes ikke tilladt at videregive oplysninger fra "Det Centrale Kriminalregister" til og fra andre foreninger eller DHF. e. Underretningspligt: Som foreningsleder er man omfattet af den generelle underretningspligt, som gælder alle voksne borgere jf. Servicelovens 36:

24 Den der får kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller som lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette socialforvaltningen i den kommune, hvor barnet bor. Hvis man i foreningen oplever, at et barn viser kraftige signaler om, at det er udsat for psykiske, fysiske eller seksuelle overgreb eller begynder at fortælle om det, har man pligt til at reagere overfor de sociale myndigheder. Alkoholpolitik AAHK vil gerne være med til at vise holdninger omkring alkohol. Det er for klubben ikke et spørgsmål om at prædike om total afholdenhed, men et spørgsmål om at have en indstilling til at omgås alkohol på en sund og fornuftig måde. Ved at sætte en alkoholpolitik på benene forpligtiger vi samtidig hinanden til at tage emnet op med spillerne i klubben. Derigennem håber vi at kunne være med til at præge de unge i retning af at få et sundt og fornuftigt forhold til alkohol. Formål: At bidrage til at give medlemmerne i klubben et fornuftigt forhold til indtagelse af alkohol og advare mod rusmidler. At give medlemmerne ansvarsbevidsthed i forhold til modspillerne, medspillerne og den enkelte spiller selv. At give medlemmerne en bevidsthed om indtagelse af alkohol og dennes virkning på kroppen. At give de unge et positivt alternativ til steder, hvor alkohol og andre euforiserende stoffer ikke er i centrum. Retningslinier/regelsæt for ydelse af alkohol og rusmidler Det er ikke tilladt at medbringe øl, alkohol eller rusmidler på klubbens område. Der udskænkes ikke øl/alkohol til personer under 18 år. Der må ikke medtages glasflasker/dåseflasker i omklædningsrummene. Personer, der møder beruset op til træning/kamp, bortvises ved unge under 18 år kontaktes forældrene. Hvis andre hold har øl/alkohol med, kan vi ikke tillade, at de kommer ind i vore lokaler og drikker. AAHK forventer, at klubbens tillidsfolk optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af lederopgaver i AAHK. Hvis klubbens ledelse observerer eller på anden måde bliver gjort opmærksom på, at en person under udførelse af lederopgaver i AAHK optræder i påvirket tilstand, vil pågældende bliver kontaktet af AAHK s ledelse og gjort bekendt med AAHK s alkoholpolitik. I gentagelsestilfælde vil personen blive frataget sine hverv i AAHK. Bestyrelsen forventer, at klubbens ledere og medlemmer erkender, at alle har et ansvar for, at klubbens alkoholpolitik efterleves. Hvis en leder eller et medlem observerer, at en tillidsperson eller en anden person handler i strid med klubben alkoholpolitik, er det foreningens håb, at denne vil meddele sin viden videre til foreningens ledelse, så denne kan handle i overensstemmelse med foreningens alkoholpolitik. Alle sager omhandlende alkohol- og rusmiddel politik behandles på bestyrelsesniveau. Udskænkning og nydelse af alkohol ved lukkede medlemsarrangementer kan dog accepteres, hvis det sker på følgende betingelser: Det er ikke tilladt at medbringe alkohol til arrangementer. Udskænkning må kun finde sted, hvis dette i forvejen er synliggjort i indbydelsen. Den enkelte deltager er ansvarlig for sin egen alkoholindtagelse. Hvor et arrangement kræver spiritusbevilling, skal reglerne for denne overholdes. Overtrædelse af reglerne vil medføre øjeblikkelig bortvisning eller hjemsendelse fra det pågældende arrangement (Forældrene kontaktes, hvis den unge er under 18 år).

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Formål: I HGF lægger vi vægt på åbenhed og gensidig respekt overfor hinanden. Vore værdier bygger på tillid og troværdighed, så alle kan færdes trygt

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier.

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier. På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed for at lave

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk

Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk Samværspolitik Den nødvendige men svære snak Hvordan vil I reagere hvis Case # 1 Jamen, hun er altså meget moden

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven.

samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven. FDF Dronninglund På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014

RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014 RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014 Velkommen til håndboldsæsonen 13/14 der på alle måder bliver et spændende år for os alle! I denne guide håber vi, du finder svar på de spørgsmål, der

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK - Som er ændret: SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB Ved generalforsamling den 29 januar 1980. Ved generalforsamling den 17 april 1986. Ved generalforsamling den 15 april 1991. Ved generalforsamling den

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD!

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! FORMÅL : ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! - Revideret april 2013. Formålet med Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd er at beskrive den håndboldmæssige opbygning af ungdomstiden og ideerne bag dette og dermed

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Disciplinærudvalget. Revideret 1/8-09 Niels J. Nielsen 03-08-2009. Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring:

Disciplinærudvalget. Revideret 1/8-09 Niels J. Nielsen 03-08-2009. Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring: Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring: 1 Hvorfor dukker projekt Hockey og godt miljø op i OIK lige nu? Det gør det af flere årsager OIK er en god klub, og samtidig en af de største i Danmark,

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Etisk Kodeks i idrætten

Etisk Kodeks i idrætten Etisk Kodeks i idrætten Hvordan sikres en god relation mellem træner og svømmer, der ikke mistænkeliggør trænerens adfærd? Danielle Keller Dansk Svømmeunion September 2009 Projekt i samarbejde med DIF

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten 2 Udgivet af: Danmarks Idræts-Forbund marts 2002, 2. udgave Grafisk design & produktion: Tekst & redaktion: UNITED A/S

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Trivselslæseplan for 10. klasse

Trivselslæseplan for 10. klasse Trivselslæseplan for 10. klasse Voksen næsten! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes trivsel.

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 For Roskilde Håndbold begynder talentarbejdet allerede i de yngste årgange, ja, principielt begynder det allerede fra babyhåndbolden ved Voksne dygtige trænere ned

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

Den gode dommer. Håndbold Region øst 2013

Den gode dommer. Håndbold Region øst 2013 2013 Den gode dommer Håndbold Region øst 2013 Indhold... 2 Johari s vindue:... 3 Dommerens Personlighed:... 4 Selvværd/selvtillid... 4 Godt humør:... 4 Indlevelse:... 4 Motivation:... 5 Seriøs:... 5 Dommerens

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde Den hvide pil Sådan spiller vi fodbold i Varde IF En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde 1. Indledning Varde IF har siden 1975 stået for gode fodboldoplevelser

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Trivselslæseplan for 8. klasse

Trivselslæseplan for 8. klasse Trivselslæseplan for 8. klasse Ungdomskultur et spørgsmål om valg! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden

Læs mere

Skjern Håndbolds Talentstrategi

Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbold VIL TALENTUDVIKLING Skjern Håndbold vil udvikle talenter i egen ungdomsafdeling både på drenge- og pigesiden. Vi vil være en hel klub, der kæmper for hold

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Trivselslæseplan for 9. klasse

Trivselslæseplan for 9. klasse Trivselslæseplan for 9. klasse Selvstændig stillingtagen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere