Logbog Hoveduddannelsen. Diagnostisk Radiologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logbog Hoveduddannelsen. Diagnostisk Radiologi"

Transkript

1 Logbog Hoveduddannelsen Diagnostisk Radiologi Dansk Radiologisk Selskab oktober

2 Medicinsk ekspert 1. Fysik og teknik 1.1 Strålefysik: Røntgenstrålings frembringelse Kan redegøre for væsentlige begreber i strålefysik 1.2 Konventionel radiografi: Kan redegøre for principper i konventionel radiografi 1.3 CT-skanning: Kan redegøre for principper ved CT skanning Kendskab til teknikken bag CR og DR Opbygningen af røntgenapparatet Billeddannelsens geometri samt faktorer af betydning for billedkvalitet Den fysiske baggrund og princippet i CT- skanning Princippet for spiral CT og multislice CT Mulighederne for tilpasning af undersøgelsesparametre med henblik på reduktion af patientbestråling Tidsmæssig koordinering ved anvendelse af intravenøs kontrast 1.4 Ultralydskanning: Kan redegøre for principper ved ultralydskanning Den fysiske baggrund og princippet i ultralydskanning Kendskab til supplerende ultralydsteknikker Mulige komplikationer til selve teknikken 1.5 MR-skanning: Kan redegøre for principper ved MRskanning Den fysiske baggrund og princippet i MR-skanning Kontraindikationer og mulige komplikationer ved MR-skanning Kendskab til tidsmæssig koordinering ved anvendelse af intravenøs kontrast 1.6 Billedbearbejdning: Kan redegøre for principper for billedbearbejdning Kan udføre 2D og 3D rekonstruktioner Kendskab til fusion imellem modaliteter 2

3 2. Strålebeskyttelse 2.1 Kan redegøre for kilder til patient- og personalebestråling samt anvende metoder til begrænsning af bestråling Kilder til patient- og personalebestråling Metoder til begrænsning af personaleog patientbestråling Forholdsregler ved bestråling af gravide (såvel patienter som personale) Dosisniveau for røntgenunder- søgelse, gennemlysnings-undersøgelse og CT Metoder til dosisreduktion ved røntgenundersøgelse, gennemlysningsundersøgelse og CT 2.2 Kan redegøre for kvalitetssikring og apparaturkontrol i en røntgenafdeling Kendskab til den regelmæssige apparaturkontrol og kvalitetskontrol 3. Kontraststoffer 3.1 Kan redegøre for og anvende kontraststoffer, herunder kendskab til de mest udbredte guidelines Kontraststoffer til gennemlysningsundersøgelser, CT-skanning og MRskanning Kendskab til kontraststoffer til UL Kontraststoffernes bivirkningsprofiler, kontraindikationer og kende de mest almindelige guidelines (for eksempel ESUR, ACR) og initiere behandling af kontrastreaktioner fra alle typer af kontraststoffer 3

4 4. Radiologisk strategi og generelle anvisninger 4.1 For hver enkelt sygdomsdiagnosegruppe nævnt i organafsnit under den medicinske ekspert (5-13) gælder, at vurderingen skal indeholde de konkretiserede punkter: Kan indsamle og analysere relevant information om patienten til vurdering af diagnostisk strategi (vurdere berettigelse, vurdere valg af modalitet og eventuelt rækkefølge af modaliteter, vurdere behov for akut eller planlagt undersøgelse) Kan redegøre for almindeligste indikationsområder for nuklearmedicinske undersøgelser, herunder PET CT og SPECT CT Kan redegøre for behov for forberedelse til undersøgelser (prøvesvar, kontrastindgift, anæstesi) Kan vurdere optagelsers kvalitet og diagnostiske værdi Kan differentiere hyppigste normalvariationer/anomalier fra sygdomme Kan redegøre for de almindeligste indikationsområder for hhv. konventionel og snitbilleddiagnostik Kendskab til klinisk konsekvens ved given radiologisk diagnose 4

5 5. Thoraxradiologi 5.1 sygdomme i thorax med konventionel radiologi og CT Tumorer, herunder stadieinddeling af lungetumor Infektioner Vaskulære lidelser, herunder stase, lungeemboli, aortasygdomme Interstitielle lidelser, herunder kronisk obstruktiv lungesygdom Atelektaser Pneumothorax Forandringer som følge af traume Mediastinal patologi (tumor, ansamling, hernie) Kongenitte lidelser 5.2 Kan udføre ultralydsundersøgelse samt udføre ultralydsvejledt intervention i thorax Kan anvende differentierede CT protokoller tilpasset sygdommene Har kendskab til CT af hjerte Har kendskab til CT-vejledt biopsi i thorax Kan udføre skanning og diagnosticere pleural ansamling Kan udføre pleuradrænage pericardieansamling Har kendskab til ultralydsvejledt biopsi i thorax 5.3 sygdomme i thorax med MR-skanning Pancoast tumor og andre forandringer med involvering af plexus brachialis Kendskab til MR af hjerte 5

6 6. Abdominal radiologi : 6.1 sygdomme i oesophagus/tarm, abdominale organer, peritoneum og retroperitoneum ved konventionel radiografi og/eller snitbilleddiagnostik Perforation, abnorm luftfordeling, ileus, intestinal pneumatose, malrotation, volvolus Infektiøse/inflammatoriske lidelser i tarm, samt divertikler Fistler Infektiøse/inflammatoriske lidelser i abdominale organer Fremmedlegemer og abnorme forkalkninger Postoperative komplikationer Traumatiske læsioner Tumorer i lever, galdeveje, pancreas, milt, binyrer, oesophagus, ventrikel, tarm, herunder forhold af betydning for stadieinddeling Galdesten ved MRCP Tumorer ved MRCP Kan anvende differentierede CT protokoller tilpasset sygdommene Har kendskab til CT af colon 6.2 Kan udføre ultralydsundersøgelse af abdomen samt udføre ultralydsvejledt intervention 6.3 Kan vurdere gennemlysningsundersøgelser af mavetarmkanal og andre hulrum, samt i mindre grad udføre dem de almindeligste medicinske og kirurgiske lidelser i abdomen Kan foretage ultralydsvejledt punktur/drænage af absces og ansamling Kan foretage ultralydsvejledt biopsi af tumor Kan redegøre for forskellige punkturteknikker Kan udføre undersøgelse af store centrale kar Kan udføre og vurdere konventionel kontrastundersøgelse af for eksempel oesophagus, ventrikel, tyndtarm, colon, stomi, ileoreservoir og fistulografi 6

7 7. Urogenital radiologi : 7.1 sygdomme i nyrer, urinveje og genitaler med konventionel radiografi og/eller snitbilleddiagnostik Hydronefrose, sten, papillomer, abscesser, inflammation og medicinske nyresygdomme Tumorer i nyrer, blære og retroperitoneum inklusiv afgrænsning og spredning Traumer i nyrer og retroperitoneum, samt uroplani Tumorer i ovarier, uterus, testes Kan anvende differentierede CT protokoller tilpasset sygdommene 7.2 Kan udføre ultralydsundersøgelse af nyrer, urinveje, genitalia interna og scrotum, samt udføre ultralydsvejledt intervention de almindeligste lidelser i urinveje, genitalia interna og scrotum Kan foretage punktur/drænage af absces og ansamling Kan foretage biopsi af tumorer i retroperitoneum 7.3 Kan udføre og vurdere gennemlysningsundersøgelser af urinveje Kan udføre og vurdere for eksempel pyelografi eller HSG 7

8 8. Muskuloskeletal radiologi 8.1 sygdomme i skelettet ved konventionel radiografi Frakturer og luksationer Forskellige former for degenerative aksiale forandringer Perifere atropatier, forskellige former for artrit og artrose Osteoporose og osteomalaci Epifysiolyse, kongenit hofteluksation, Calve Perthe hos børn Scoliose og kyfose, herunder udmåling 8.2 sygdomme i skelettet ved konventionel radiografi og/eller snitbilleddiagnostik Infektiøse lidelser herunder osteomyelit, septisk atrit eller spondylit, inklusiv sekvesterdannelse og fistulering. Primær knogletumor og differentiere mellem benign og malign tumor Metastaser og hæmatologiske lidelser Spondylartropatier i aksiale og perifere skelet Osteonekroser, knogleinfarkt og osteokondrit Intraartikulære lidelser i store led (specielt skulder, hofte, knæ og ankelled) 8.3 Kan udføre ultralydsundersøgelse af bevægapparatet samt udføre ultralydsvejledt intervention Ledansamling i hofte og knæled Tendinoser og ruptur af større sener Kan vurdere fokale bløddelsforandringer og diagnosticere oplagte benigne processer/ansamlinger Kan aspirere ansamling 8

9 9. Neuroradiologi 9.1 sygdomme i kranie, cerebrum og ansigtsskelet med konventionel og/eller snitbilleddiagnostik Infarkt, aneurisme Tumor, metastaser, carcino-matose Hydrocephalus Dissemineret sclerose og absces Intra- og ekstracerebrale blødninger Kranium, cerebrum og ansigtsskelet ved traumer Kender udredning for cerebrale og spinale misdannelser (Dandy Walker, Arnold Chiari 1 og 2, myelomeningocele) 9.2 sygdomme i columna og spinalkanal med konventionel radiografi og snitbilleddiagnostik Degenerative og inflammatoriske lidelser i columna totalis, herunder diskusprotrusion, anulusruptur og prolaps Destruktive processer i columna (metastaser og infektion) Intraspinale og paraspinale sygdomme (infektion, inflammation, neoplasi) Traumer (frakturer, ligamentlæsioner, discuslæsioner og epidurale ansamlinger) 9.3 sygdomme i halskar og cerebrale kar ved angiografi Aneurismer og AV malformationer Arteriel trombose, sinus trombose Halskardissektion 9

10 9.4 Bihuler, spytkirtler, tænder, kæber: de almindeligste sygdomme i bihuler, spytkirtler, tænder og kæber ved konventionel radiografi og/eller snitbilleddiagnostik eller ultralyd 9.5 Hals og pharynx: sygdomme i hals og pharynx med ultralyd og/eller snitbilleddiagnostik Sinuit Spytsten Tumor Rodopklaring Absces Tumor Lymfeknuder 10

11 10. Mamma radiologi 10.1 sygdomme i mammae ved klinisk mammografi Diagnosticere oplagt benigne og maligne tumorer i mammae Kende mammaes fysiologiske ændringer og betydning for diagnostikken Kendskab til Danish Breast Cancer Cooperative Group s (DBCG) retningslinjer vedr. diagnostik Kendskab til diagnostiske strategier indenfor det integrerede diagnostiske system 10.2 Kan udføre ultralydsundersøgelse af mammae og udføre ultralydsvejledt intervention 10.3 Kendskab til organiseret mammografiscreening 10.4 Kendskab til diagnosticering af sygdomme i mammae med MR-skanning Kan udføre ultralydskanning af mammae Kan udføre cystepunktur og biopsi af tumor Kan udføre punktur/drænage af mamma absces. Redegøre for forskellen på screeningsmammografi og klinisk mammografi Kendskab til målgruppen og baggrunden for mammografiscreening, herunder fordele og ulemper ved screening Kendskab til principperne for kvalitetssikring; herunder kendskab til Kliniske retningslinjer for mammografiscreening i Danmark Kende de vigtigste diagnostiske kriterier for maligne og benigne tumorer i mammae, herunder brugen af kontrast 11

12 11. Pædiatrisk radiologi 11.1 sygdomme i thorax hos spædbørn og småbørn med konventionel og/eller snitbilleddiagnostik Sygdomme som hos voksne, men især: RDS Kongenitte misdannelser Oesofagus atresi Diafragmahernie Rumopfyldende processer i mediastinum Hydrothorax Vurdere placering af trachealtube, katetre og dræn i det neonatale thorax 11.2 sygdomme i abdomen hos børn med konventionel og/eller snitbilleddiagnostik 11.3 og i samarbejde med speciallæge udføre gennemlysningsundersøgelse af abdomen hos børn 11.4 Kan udføre ultralydsundersøgelse af abdomen hos børn Sygdomme som hos voksne, men især: Ileus (høj og lav) Nekrotiserende enterocolitis (NEC) Fri luft Malrotation Intestinal obstruktion, inflammatorisk tarmlidelse Mb. Hirschsprung Invagination Kan redegøre for kontraindikationer for radiologisk reposition af invagination Sygdomme som hos voksne, men især: pylorusstenose Kan vurdere abdominalorganer i forskellige aldersgrupper 12

13 11.5 sygdomme i bevægapparatet hos børn Sygdomme som hos voksne, men især: Rakitis Herudover Redegøre for udredning af skeletdysplasi Knoglealderbestemmelse Kendskab til de almindeligste kraniemisdannelser Kan redegøre for udredning af battered child Kan i samarbejde med speciallæge diagnosticere karakteristiske forandringer ved battered child 12. Kardiagnostik og interventionel radiologi 12.1 almindeligste sygdomme i centrale og perifere kar med ultralyd og/eller snitbilleddiagnostik Dyb venetrombose i over- og underekstremitet Okklusion, aneurisme, ruptur, og dissektion af aorta thoracalis, aorta abdominalis, samt iliacakar Blødninger fra de centrale og perifere arterier Blødninger forårsaget af traumer 12.2 Kan udføre ultralydsundersøgelse af vener i underekstremiteter 12.3 Kan udføre phlebografi 12.4 Kendskab til basale vaskulære og nonvaskulære invasive procedurer Kan udføre og diagnosticere dyb venetrombose i underekstremitet Kan udføre phlebografi via centralt venekateter eller Port-a-cath Angive indikationer for arteriografi, PTA, stent behandling Angive indikationer for PTC Kendskab til emboliseringsteknik samt endovaskulær behandling af aorta Redegøre for komplikationer til arteriografi Kendskab til afdelingens instruks for efterbehandling og observation af patienter efter arteriografi og PTC 13

14 13. Onkologisk radiologi 13.1 og monitorere cancersygdomme. tumor og anvende principperne for stadieinddeling ved TNM systemet ved given malign lidelse Kan vurdere behandlingsrespons i henhold til RECIST kriterier recidiv af en tumor post-terapeutiske lidelser Kendskab til principperne for stråleterapiskanninger 14. Kommunikator 14.1 Kan kommunikere med patienter, kolleger samt øvrige samarbejdspartnere mundtligt og skriftligt Kan samtale med patienter i forståeligt sprog, også i situationer med alvorlige diagnostiske fund Kan informere patienter om risici ved en aktuel billeddiagnostisk undersøgelse og sikre forståelse Kan kommunikere skriftligt og mundtligt med personer som indgår i tværfaglige teams Kan beherske røntgenkonferencen som kommunikationsform Kan skriftligt og mundtligt formulere klart, kort og fuldstændigt svar med eventuelle differentialdiagnoser og anbefalinger 14

15 Kan vurdere om et svar skal formidles akut eller elektivt Kan udarbejde en skriftlig information om en procedure til samarbejdspartnere eller patienter 15. Samarbejder 15.1 Kan etablere og udvikle samarbejdsrelationer Kan indgå i det lægefaglige og tværfaglige samarbejde for at opnå optimal radiologisk service Kan vurdere og prioritere valg af samarbejdspartnere i forhold til den aktuelle opgave Kan vejlede og supervisere radiograf i forbindelse med undersøgelse og ved interventionsprocedure Kan foretage en relevant visitation af elektive og akutte undersøgelser både i dagtid og i vagt Kan planlægge og tage ansvar for prioriteringen til afvikling af undersøgelser i vagten 15

16 16. Leder/administrator 16.1 Kan identificere lægelige, ledelsesmæssige og administrative opgaver 16.2 Kan påtage sig opgaver af administrativ og ledelsesmæssig karakter Kan varetage arbejdstilrettelæggelse, herunder arbejdsfordeling og vagtplanlægning samt coaching af vagthold (vejlede, styre og sikre samarbejdet) samt foretage en prioritering af ressourceforbrug Kender Sundhedsstyrelsens registrering af røntgenundersøgelser, SKS-klassifikation og har kendskab til principper for honorering af røntgenundersøgelser i det offentlige system Kan redegøre for regler for information om mulig risiko ved udførelse af diagnostiske undersøgelser og interventionelle procedurer Kan redegøre for rapporteringsregler ved optræden af komplikationer i forbindelse med udførelse af billeddiagnostiske undersøgelser og interventionelle procedurer Kan redgøre for de regler, der vedrører patientens journalindsigt Kender det danske sundhedsvæsens opbygning og struktur på central niveau Kender opbygningen af speciallægeuddannelsen samt lovgivning om denne Kendskab til vejlederfunktionen for uddannelsessøgende og inspektorordningen 16

17 17. Akademiker 17.1 Kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere validiteten og udvikle egen ekspertise Kan foretage en kritisk vurdering af medicinsk litteratur herunder anvende begrebet evidensbaseret medicin På et basalt niveau kunne problemformulere og angive undersøgelsesdesign, databehandle og præsentere videnskabelige data Kan udføre og afslutte en radiologisk projektopgave og afrapportere den mundtligt og skriftligt Kan varetage uddannelsesfunktion overfor medicinske studenter, yngre læger, kliniske kolleger og tværfagligt personale 18. Professionel 18.1 Etablere og udvikle professionelt virke i forhold til samarbejdspartnere, patienter og pårørende Kan varetage en prioritering af egen tid og ressourcer under dag- og vagtarbejde Kan etablere, fastholde og afslutte en professionel relation til patienter Tage ansvar for egen virksomhed og praktisere i overensstemmelse med det faglige, lovgivningsmæssige og etiske kodeks Kan erkende egne personlige, faglige og etiske grænser 17

18 19. Sundhedsfremmer 19.1 Kan anvende radiologiske undersøgelser med omhu og til gavn for patienten på bedst mulige måde Kan redegøre for kontraindikationer og komplikationer til biopsi og drænage samt behov for patient- observationer efter disse indgreb Kendskab til hvilke malignitetssuspekte processer som ikke må biopteres uden konference med tumorcenter Kan identificere hvis en radiologisk procedure vil være skadelig for patientens helbred Kan redegøre for, samt formidle fordele og risici ved radiologiske procedurer Kendskab til målgrupper og baggrunde for eksisterende screeningsprogrammer, herunder fordele og ulemper ved screening Kan gennemføre undersøgelser af gravide og børn under hensyntagen til strålebelastningen 18

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i kirurgi ved Kirurgisk Afdeling Hjørring og Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A.

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i kirurgi ved Kirurgisk Afdeling Hjørring og Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A. Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i kirurgi ved Kirurgisk Afdeling Hjørring Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterolisk Afdeling A. Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af sygdomme,

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Randers Centralsygehus og Aalborg Sygehus

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Randers Centralsygehus og Aalborg Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Randers Centralsygehus og Aalborg Sygehus Region Nord Forløb Rds-3-2006 Rds-4-2007, Rds-7-2009 og Rds-8-2010 3. jan. 2004 1.1 Indledning Specialet

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI HOVEDUDDANNELSE D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi Redaktion

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Specialet Intern Medicin: Reumatoli...4

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Sundhedsstyrelsen Dansk Dermatologisk Selskab Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af specialet 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord 24-04-2008 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af det e speciale... 3 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning... 2 1. Beskrivelse af det e speciale... 2 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske speciallægeuddannelse Rigshospitalet og Sygehus Syd Næstved, Region Sjælland Baseret på 2007 målbeskrivelse C:\Documents and Settings\rh13128\Dokumenter\Jette

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Almen praksis fase 1, 2 & 3

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Almen praksis fase 1, 2 & 3 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst fase 1, 2 & 3 1 Uddannelsesprogrammerne for den almenmedicinske speciallægeuddannelse i Region Øst er udarbejdet af læger som er under

Læs mere

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling Behandling af tarmkræft i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling August 2004 Indholdsfortegnelse 1 Faktiske forhold i Danmark 10 1.1 Baggrund 10 1.2 Patientforløb 10 1.2.1 Henvisning 11 1.2.2 Endoskopi

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, Undervisningsstedets navn og adresse: Herlev Hospital

Læs mere

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Dansk Medicinsk Selskab København, 2005 Håndbog i specialevalg

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) 2014 Titel National klinisk retningslinje for behandling af distale radiusfrakturer Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse

Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse Juli 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Definitioner...4 3. Generelle retningslinier...4 3.1. Formål...4

Læs mere

de syv lægeroller 2013

de syv lægeroller 2013 de syv lægeroller 2013 De syv lægeroller Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere