VINTERMAN. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINTERMAN. Brugervejledning"

Transkript

1 Brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning Organisation og assistance Introduktion VINTERMAN s hovedfunktioner Dialogen med programmet Begreber i VINTERMAN Hovedmenuen Menupunktet opsætning Menupunktet stamdata Kom godt fra start Bruger og kodeord Opsætning Områder og distrikter Vejrområder Kort Kortområder standard kortudsnit Kortlag valg af grundkort Opsætning af brugerkortlag Vagttyper Hændelser Udkaldsårsager Særmeldingsruter Daglige påmindelser Status for kommunikation Kommunikationsopsætning System opsætning Generelle parametre Lokale parametre Systemparametre - diverse Database Stamdata Firmaer og personer Telefonnumre...37

3 Adgangsrettigheder Grupper Vagthold Saltpladser Ruter Køretøjer Materiel Prislister Referenceplan Handlingsplaner Funktioner Vagtplaner Aftaler i vagtplanen Vagtplaner Opdater område generel ændring af aftaler Rullevagter Vagtplanlægning kogebog Aktuelle vagter Skift kodeord Godkendelse/bogføring af udkald Bogføring af forbrug Standard rapporter Brugerdefinerede rapporter Kortskærm Seneste meldinger Statusbilledet Udkald Aktiviteter En aktivitet En aktivitet rute mv En aktivitet forbrug, økonomi og status En aktivitet - hændelser En aktivitet - dataopsamling En aktivitet - kort Knapperne Ring til Kort Logbog Telefonnumre Meldinger Status - memo...85

4

5 1. Indledning Denne brugervejledning beskriver strukturen og anvendelsen af VINTERMAN. VINTERMAN er et dansk system til administration af vintertjeneste. Systemet er udviklet og ejes af Vejdirektoratet samt en række amter og kan anvendes direkte på såvel stats-, amts- og kommuneveje. Den samlede dokumentation til VINTERMAN omfatter: Brugervejledning. Her beskrives strukturen og anvendelsen af VINTERMAN programmet. Vejledningen er primært rettet mod de personer, der skal forestå opsætningen af VINTERMAN. Personalet på vintercentralen vil kunne bladre i vejledningen og primært læse afsnittet omkring statusbilledet. Systemdokumentation. Denne vejledning beskriver installation, systemkrav, systemstruktur og opsætning mv. Systemdokumentationen henvender sig primært til den systemansvarlige for VINTERMAN installationen. Kommunikation mellem VINTERMAN og vinterbekæmpelsesudstyr. Dette notat er på engelsk og beskriver en standardiseret grænseflade mellem VINTERMAN og f.eks. saltspredere med GPS. Notatet er beregnet til at udlevere til leverandører af vinterbekæmpelsesudstyr. Med tiden vil brugervejledningen blive indlagt som on-line hjælp i VINTERMAN programmet.

6 2. Organisation og assistance VINTERMAN projektet er bygget op omkring følgende grupper: En styregruppe bestående af en repræsentant fra Vejdirektoratet og en fra amterne. En VINTERMAN arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Vejdirektoratet, fire amter og en kommuner. Arbejdsgruppen forestår systemets fortsatte udbygning og tilretning. VINTERMAN systemansvarlige. For hver amtslig og kommunal VINTERMAN installation er der udpeget en systemansvarlig. Referater mv. fra arbejdsgruppens møder bliver udsendt til alle systemansvarlige. Der er også de systemansvarlige, der modtager nye versioner af programmet samt brugervejledning og anden dokumentation. Sammen med alle referater fra arbejdsgruppen følger en oversigt over alle systemansvarlige samt adgang til support vedr. problemer, fejl og ændringsforslag. VINTERMAN arbejdsgruppen behandler alle skriftligt indkomne forslag indsendt pr. mail eller via skemaet på næste side. Forslagene optages på listen over fejl og ønsker, der altid følger arbejdsgruppens referater. Alle er naturligvis velkomne til at ringe og diskutere såvel problemer gode ideer med arbejdsgruppens medlemmer eller support-funktionen.

7 Angiv: Programversion : Rapporteret af og dato : Evt. tilbagemelding til : Evt. bilag : VINTERMAN fejl og forslag Beskrivelse af fejlen/ændringsønsket (hvor, hvordan, hvilke data, sker det hver gang mv.): Brugergruppen:Modtaget af, dato : Forslagsnummer : Forslagets status : Rettet dato og version : Brugergruppen:Beskrivelse af rettelser/muligheder:

8 3. Introduktion 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner VINTERMAN indeholder funktionalitet indenfor følgende hovedområder: Administration. Systemet håndterer en række opsætnings- og stamoplysninger om personer, telefonnumre, køretøjer, materiel, ruter, handlingsplaner, priser, saltlagre, vagtplaner og kort. Udkaldssystem. VINTERMAN støtter selve udkaldsprocessen i forbindelse med igangsætning, orientering, overvågning og registrering af de enkelte aktiviteter i forbindelse med et udkald. Logbog. I forbindelse med udkaldssystemet fører VINTERMAN en logbog, hvor alle hændelser registreres på en struktureret måde. Logbogen udgør efterfølgende dokumentation af samtlige udførte handlinger. Opfølgning. Efter et udkald er afsluttet bogføres oplysningerne, når de er kontrolleret. De bogførte data fra alle udkald bliver herefter brugt som grundlag for udskrift af faktureringsgrundlag samt en række statistikker. Meldinger. Denne del af systemet giver mulighed for overførelse af oplysninger fra de amtslige VINTERMAN installationer til Vejdirektoratets udgave og herfra videre til amtets hjemmeside, Vejdirektoratets udgave anvendes af TrafikInfomationsCenteret (TIC) og driftsområdet. Strukturen i denne vejledning vil være baseret på programmets opbygning, hvor de enkelte funktioner beskrives efter menuens rækkefølge. Derfor er de administrative data opdelt i flere kapitler, mens f.eks. udkaldssystemet og logbogen beskrives samlet i kapitlet omkring statusbilledet Dialogen med programmet Dialogen med programmet foregår i normal Windows 95/NT stil, hvor alle funktionerne nås via en menubjælke øverst. Udover de sædvanlige faciliteter i Windows beskriver dette afsnit nogle af de yderligere funktioner, der findes i de fleste skærmbilleder. Lister

9 I de fleste lister findes et grønt felt i øverste venstre hjørne. Disse lister indeholder en række specielle faciliteter: Kolonnerne kan flyttes ved at klikke på dem og holde musetasten nede mens en kolonne trækkes til en ny position. Kolonnerne kan desuden ændres i størrelse som i bl.a. Excel. Klik på det grønne felt i øverste venstre hjørne giver adgang til et lille billede. Her kan kolonner til- og fravælges samtidig med at der er mulighed for at gemme den aktuelle kolonneopsætning eller vende tilbage til standardopsætningen. Figur: Liste med kolonneopsætningsbilledet åbent Kolonneopsætningen gemmes lokalt i filen Vinterman.cfg på den pc, hvor justeringerne foretages. Denne fil kan frit kopieres til andre maskiner, der herefter vil få samme standard kolonneopsætning. I mange lister er det desuden muligt at vælge flere rækker via de Windows normale kombinationer af [Ctrl]- og [Shift]-tasterne sammen med klik med musen.

10 Faneblade og hurtig søgning De fleste funktioner i VINTERMAN er opbygget omkring et skærmbillede med to eller flere faneblade. På disse billeder er der en liste over alle dataelementerne på det første faneblad. Ønsker man at rette i et dataelement, udpeges det i listen, hvorefter det andet faneblad vælges og dataelementet ses i detaljer. Mange lister har desuden en mulighed for hurtig søgning. Her vil man kunne indtaste starten af teksten fra det første dataelement. VINTERMAN vil herefter pege på det dataelement, der bedst passer til det indtastede. Figur: Eksempel på skærmbillede med faneblade og mulighed for hurtig søgning Datafelter Generelt er datafelter åbne for inddatering hvis de er hvide. Er datafelterne lig baggrundsfarven (normalt grå), kan der ikke ændres i disse. De almindelige inddateringstaster samt klippebordet kan anvendes i alle felter, men specielt datofelter har yderligere faciliteter. Et datofelt kan udfyldes ved at trykke på knappen sidst i feltet. Her fremkommer en kalender, hvor feltets aktuelle dato er valgt. I kalenderne kan der bladres en måned frem og tilbage via pileknapperne mens klik med musen på månedsoverskriften (eller pgup/down) eller årstallet giver mulighed for at vælge måned eller år via en liste. En dato fra den korrekte måned vælges ved at klikke på datoen eller udpege datoen og trykke på [Enter]. Generelt er datofeltet meget indtastningsvenligt med mange anvendelser af piletaster. [Alt pil-ned] og [Alt pil-op] hhv. åbner og lukker selve kalenderbilledet.

11 Figur: Datofelt, hvor knappen sidst i feltet er aktiveret En dato slettes ved at markere hele feltet og herefter trykke på backspace. For at tilgodese let anvendelse af feltet via tastatur sker markering lidt specielt i denne type felter. Markering kan ske ved dobbeltklik i feltet eller ved ankomst til feltet via [Tab] og [Alt Tab]. Felter med navnet sortering Mange steder i VINTERMAN s datagrupper er det muligt at angive en sorteringsværdi. Derved kan man styre rækkefølgen, som brugeren præsenteres for data i. Navigationsknapper Figur: Navigationsknapper Mange steder i VINTERMAN anvendes flere eller færre navigationsknapper til at styre hvad der sker med data på det aktuelle skærmbillede. De 6 knapper på figuren har følgende funktion: Skift til forrige dataelement Skift til næste dataelement Opret nyt dataelement Slet det aktuelle dataelement Gem rettelser Fortryd rettelser

12 Hvis musen holdes henover navigationsknapperne, vises et lille vindue med deres funktion. Knapperne anvendes på følgende måde: Når der skal oprettes et nyt dataelement, trykkes der først på +. Herefter slettes indholdet af alle felter, og indtastningen kan påbegyndes. Når alle felterne er udfyldt, trykkes der på check-mærket (gem), hvorefter databasen opdateres. Skal der rettes i et dataelement, tastes der blot oveni de eksisterende oplysninger, hvorefter der trykkes på checkmærket (gem). Man kan fortryde sine rettelser ved tryk på X men dette skal ske inden der trykkes på check-mærket (gem). Ønskes et dataelement slettet, trykkes der blot på - knappen. Der er ingen mulighed for at fortryde en sletning. Sletning af dataelementer skal ske i den modsatte rækkefølge af oprettelsen. Dette skal forstås således at man ikke kan slette en person, hvis denne indgår i f.eks. et vagthold. Personens tilhørsforhold til vagtholdet skal fjernes først, før personen kan slettes. I næste kapitel Kom godt i gang beskrives rækkefølgen, som data skal oprettes i. Kortets knapper Figur: Knapper til manipulation med kortet På VINTERMAN s kortbilleder findes ovenstående 6 knapper til at manipulere med kortet. Knapperne har følgende funktion: Nulstil forstørrelse. Kortet vises i sit normale udsnit (fastlægges i [Opsætning, Kort, Områder]. Centrer kortet. Efter klik på knappen kan der klikkes på kortet. Kortet vil herefter blive centreret omkring det sted, hvor der blev klikket. Flyt kort. Efter klik på knappen kan der klikkes på kortet. Hold musen nede og flyt kortet til den ønskede position. Forstør område. Efter klik på knappen kan der markeres en kasse på kortet. Denne kasse vil blive forstørret til hele billedet. Forstør. Kortet forstørres med en faktor 1,5. Formindsk. Kortet formindskes med en faktor 1,5.

13 Hvis musen holdes henover knapperne, vises et lille vindue med deres funktion. Kortknapperne kan normalt frit prøves, idet man altid kan returnere via nulstil forstørrelse. Udskrifter I hovedmenuen findes menupunktet [Filer], [Udskriv]. Dette menupunkt er aktivt i de skærmbilleder, hvor man kan udskrive fra. Inden udskriften igangsættes kan der bl.a. vælges udskrift på skærm, således at resultatet kan ses inden det udskrives endeligt. På værktøjslinien findes også en ikon med et printersymbol. Et tryk på denne knap har samme virkning som [Filer], [Udskriv] Begreber i VINTERMAN Da driften af vintertjenesten i Danmark varetages af en række forskellige vejbestyrelser, har driften udviklet sig forskelligt. Ved udviklingen af VINTERMAN er der derfor indbygget en høj grad af fleksibilitet mange steder i systemet. På tilsvarende vis er der forskellige opfattelser af en række begreber som f.eks. udkald, aktiviteter og ruter. For at undgå misforståelser følger her en kort gennemgang af definitionen på de fleste begreber i VINTERMANregi. Personer og firmaer Alle personer og firmaer identificeres med deres initialer (op til tre bogstaver). En person kan desuden tilhører et firma. Køretøjer og materiel Et materiel (f.eks. en spreder eller plov) tilknyttes et køretøj. Typisk vil et køretøj have et eller to stykker materiel tilknyttet (f.eks. en spreder og en plov). Opgaver Alle opgaver fordeles på opgavetyperne Salt, Kombi, Sne, Bortkørsel, Orientering og Andet. Ruter En rute er den samlende enhed i VINTERMAN. En rute samler følgende oplysninger:

14 Rutebeskrivelse, længde, placering, rutetype (Kørebane, Cykelsti, Fortov, Bro, Tilsyn, Læssevagt og Andet) Hændelser, som man ønsker at registrere ved løsning af en specifik opgave på ruten Oplysninger omkring geografisk placering, således at ruten kan tegnes på kort En rute er normalt et stykke vej, men ikke altid. Rutetyperne Tilsyn, Læssevagt og Andet anvendes ved fastlæggelse af ruter, hvor opgaverne typisk er Orientering eller Andet. Et eksempel kan være en vinterpatrulje eller orientering af forskellige myndigheder omkring en indsats. Hændelser og status Hændelser er begivenheder, der indtræffer for et køretøj på en rute (f.eks. Ruten påbegyndt ). Status for en aktivitet er lig den sidste hændelse. De mulige hændelser og statustrin er Oprettet, Kontaktet, Start saltplads, Ruten påbegyndt, Ruten afsluttet, Slut saltplads, Afmeldt og Pause. Aktiviteter Aktiviteterne er det bærende element i VINTERMAN. En aktivitet er gennemførelse af en opgave på en rute (f.eks. saltning på rute 12). Under gennemførelsen af opgaven registreres en række oplysninger med relation til aktiviteten (f.eks. køretøj, saltforbrug og hændelser mv.). Udkald Et udkald består i gennemførelse af en række aktiviteter indenfor et tidsrum. Et udkald kan f.eks. være saltning på 5 ruter samt orientering af en række myndigheder mv. Referenceplan Referenceplanen viser hvorledes alle ruter, materiel, køretøjer, firmaer, chauffører og prislister normalt hænger sammen. Referenceplanen angiver samtidig om systemet eventuelt skal slå op i vagtplanen for at finde f.eks. chaufføren, når der laves en aktivitet.

15 Handlingsplaner En handlingsplan består af er et antal aktiviteter, der tilsammen løser en opgave (f.eks. saltning i hele amtet, orientering af naboamter, kommuner, VD og lokalradioer). Handlingsplaner lægges på forhånd udfra referenceplanen. Et udkald udføres normalt på baggrund af en handlingsplan. Vagtplaner En vagtplan indeholder en række aftaler gældende for en person eller et firma. VINTERMAN anvender vagtplanerne til bestemmelse af bl.a. chauffør til et køretøj ved igangsætning af aktiviteter. Vejmeldinger Vejmeldinger udfyldes i VINTERMAN og kan automatisk sendes pr. mail eller fax til forskellige grupper af personer/firmaer, herunder Vejdirektoratet Hovedmenuen Hovedmenuen i VINTERMAN anvendes til at få adgang til de mange datagrupper i VINTERMAN. Samtidig angiver rækkefølgen af andet niveau i menupunkterne den orden, som alle de grundlæggende data skal ajourføres i. Hovedmenuen s første niveau består af følgende: Filer. Herfra åbnes VINTERMAN s hovedfunktion, statusbilledet. Samtidig kan der foretages vagtskifte, så en ny person kan logge på. Derudover findes der i sædvanlig Windows-stil menupunkter til udskrift og afslutning af programmet. Rediger. Menupunktet indeholder Windows sædvanlige funktioner at klippe data til og fra klippebordet. I VINTERMAN kan man kun anvende funktionerne indenfor et felt man kan ikke klippe en hel liste fra skærmen til klippebordet. Funktioner. Her findes en række funktioner omkring vagtplaner, bogføring og statistikker mv. Disse funktioner anvendes jævnligt gennem sæsonen. Stamdata. Under dette menupunkt opdateres de stamdata, der er direkte relateret til administration af vintertjeneste, f.eks. firmaer, personer, saltpladser, ruter, køretøjer, materiel og

16 handlingsplaner. Disse data vil typisk skulle revideres mellem hver sæson. Opsætning. Dette menupunkt giver adgang til en række mere generelle datagrupper, der tilsammen udgør den grundlæggende opsætning af VINTERMAN. De fleste data under dette menupunkt vil genbruges fra sæson til sæson. Vindue. Menupunktet indeholder Windows standardfaciliteter til at arrangere og vælge mellem åbne vinduer. Hjælp. På nuværende tidspunkt er der ikke adgang til on-line hjælp i VINTERMAN. Inden sæsonen starter, skal de enkelte datagrupper i menupunkterne stamdata og opsætning ajourføres. Denne ajourføring sker ved først at gennemgå alle datagrupperne under opsætning og herefter stamdata. Til sidst oprettes vagtplanerne (placeret under menupunktet funktioner). På de følgende sider gennemgås indholdet af menupunkterne opsætning og stamdata. Disse menupunkter indeholder alle de funktioner, hvor der skal indlægges mange data inden sæsonen starter. For hver datagruppe angives det desuden hvad den anvendes til Menupunktet opsætning Når en ny VINTERMAN installation skal oprettes, skal alle datagrupperne under menupunktet opsætning gennemgås som det første. De enkelte menuvalg og datagrupper gennemgås nedenfor. Områder og distrikter Et amt eller en kommune bør oprette et område svarende til amtseller kommunenavnet. Sker styringen af vintertjenesten fra flere forskellige geografiske placeringer, bør der oprettes distrikter svarende til dette. Ellers oprettes blot et distrikt. Vejrområder Vejrområder anvendes i forbindelse med vejmeldinger om føret, der afsendes fra VINTERMAN s statusbillede. Mange amter opdeler meldingen i forskellige områder, hvor føret typisk er forskelligt. Når der afsendes meldinger, vil VINTERMAN selv tilføje en kolonne med titlen Overalt. Derfor behøver man kun lave vejrområder, hvis disse ikke dækker hele amtet eller kommunen.

17 Under hvert vejrområde angives desuden de glatførevarslingsstationer, der er beliggende indenfor området. Sammen med vejmeldingerne anvender VINTERMAN disse oplysninger ved beregning af vinterindex. Kort Under dette menupunkt foretages den grundlæggende opsætning af de kort, som VINTERMAN viser. VINTERMAN vil kunne anvendes uden brug af kort, hvorved dette menupunkt kan springes over eller udsættes til senere. Opsætningen af kort er fordelt over fire datagrupper: Områder, Lag, Brugerlag og TIC områder. Disse datagrupper gennemgås kort i det følgende. Kort - områder Under dette menupunkt fastlægges skalering og centrum for det kort, der skal vises, når brugeren på en kortside trykker på knappen med jordkloden. Som standard er der indlagt områder svarende til det enkelte amt, men afhængig af skærmopløsningen kan der være behov for at justere skalering mv. VINTERMAN gemmer størrelse og centrum på kortet hver gang, det vises. Det er kun, når brugeren trykker på kortets jordklodeknap, at kortet springer tilbage svarende til det valgte område. Kort - kortlag VINTERMAN s kort er opbygget af en række kortlag, der tilsammen danner det kort, som brugeren ser. For hvert kortlag kan der defineres en række egenskaber omkring farve, udfyldning, skalering og hvorvidt det overhovedet skal være synligt. Generelt anbefales det ikke at medtage for mange detaljer på kortet. Detaljerne forstyrrer det endelige kort, når ruter mv. vises i forskellige farver. VINTERMAN leveres som standard med en række forskellige kortlag, hvis opløsning er velegnet til brug på amts- og statsveje. Som kommune vil man typisk skulle importere egne kortlag i en bedre opløsning. Kort - brugerlag Når ruterne skal præsenteres på kort, er det ikke altid praktisk at have alle ruter på samme kort. Derfor vises kun ruter tilhørende et

18 brugerlag ad gangen. På kortet vælger brugeren selv hvilket brugerlag, der skal vises. Det er muligt at oprette forskellige brugerlag som de enkelte ruter herefter kan tilknyttes. En rute kan tilknyttes flere rutelag, således at f.eks. læssevagten vises på alle brugerlag. Kort TIC områder Denne datagruppe anvendes til at konfigurere det kort, som Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter anvender til at præsentere meldinger fra hele landet (vises via menupunktet [Funktioner, seneste meldinger]). I amts- og kommunale udgaver af VINTERMAN bør man ikke ændre i dette register. Vagttyper Alle aftaler i vagtplanen har en vagttype. Vagttypen afgør farven i vagtplanen samt det tidspunkt på døgnet, aftalen starter og slutter. I vagtplanen vil en aftale altid kun fortælle hvilke dage, aftalen omfatter. Vagttypen døgnvagt vil f.eks. starte og slutte kl mens en nattevagt kan starte kl og slutte kl En aftale i vagtplanen om en nattevagt den 8. februar vil starte kl den 8. februar og slutte kl den 9. februar. Vagttyper skal oprettes før der kan laves aftaler i vagtplanen. Skal man ikke anvende VINTERMAN s vagtplan, er det ikke nødvendigt at oprette forskellige vagttyper. Hændelser Alle aktiviteter har en status, der er lig den seneste hændelse på ruten. I registeret over hændelser kan der ikke ændres eller tilføjes hændelser det er kun de enkelte hændelsers farve, der kan vælges. Farverne anvendes i statusbilledets aktivitetsliste samt på kortet. Generelt er lyse farver mest behagelige i aktivitetslisten, mens mørke farver ser bedre ud på et kort med lys baggrund. Dette paradoks kan løses ved at ændre kortet til at have en mørk (evt. sort) baggrund derved vil ruter med lyse farver også fremstå pænt og tydeligt på kortet. Valg af farver kan ske når det ønskes og er ikke afhængig af de øvrige datagrupper i VINTERMAN.

19 Udkaldsårsager Når et udkald igangsættes, skal brugeren angive en årsag til udkaldet. Når brugeren vælger årsagen, kvitterer systemet samtidig med et forslag til dosering og evt. anvendelse af fugtsalt. Udvalget af årsager samt forslag til dosering fastlægges i dette billede. Der skal oprettes mindst en årsag før et udkald kan igangsættes. Særmeldingsruter I denne datagruppe indlægges de tekster (ruter), der skal fortrykkes på særmeldingsdelen af statusbilledets særmeldningsdel. Ønskes ingen fortrykte tekster, behøver man ikke angive noget i dette register. Datagruppen kan ajourføres når det ønskes. Daglige påmindelser VINTERMAN har mulighed for at minde brugeren om en handling hver dag på et bestemt tidspunkt (f.eks. afsendelse af vejmelding). Disse påmindelser angives i denne datagruppe. Datagruppen kan ajourføres når man ønsker det. De daglige påmindelser kan desuden slås fra på specifikke maskiner via en systemparameter. Kommunikationsstatus Denne datagruppe ajourføres af VINTERMAN selv. Her fås en oversigt over hvilke data, VINTERMAN og VINTERCOM har sendt og modtaget. Billedet beskrives nærmere i systemdokumentationen. Sprederopsætning Hvis der anvendes on-line dataopsamling fra saltspredere, skal der oprettes en sprederopsætning for hver leverandør. I sprederopsætningen angives hvor datafilerne afleveres til VINTERMAN. Sprederopsætning beskrives nærmere i systemdokumentationen. Efter oprettelse af sprederopsætningen, skal det enkelte materiel med on-line dataopsamling tilknyttes sprederopsætningen.

20 System opsætning Herfra kan der ske en række justeringer af VINTERMAN, således at programmet passer bedst muligt til opgaven. System opsætning indeholder en række parametre gældende hele systemet, en side med parametre kun for den aktuelle maskine samt faciliteter til at lave årskopi mv. Database Denne funktion giver rå og direkte adgang til hele VINTERMAN databasen. Funktionen skal ikke anvendes i forbindelse med normal drift af VINTERMAN. Sprog Via dette menupunkt kan der skiftes mellem dansk og engelsk Menupunktet stamdata I stamdata menuen findes de datagrupper, der mere naturligt forbindes med oprettelse af et vinteradministrationssystem. Datagrupperne skal ajourføres i den nedenfor nævnte rækkefølge inden sæsonen starter, men dog først efter ajourføring af menupunktet opsætning. Firmaer og personer Alle firmaer og personer med relationer til vintertjeneste skal oprettes i VINTERMAN og identificeres med et sæt initialer på maksimalt tre bogstaver. Sammen med personer og firmaer registreres telefonnumre, faxnumre og adresser samt adgangsrettigheder til VINTERMAN. Telefonnumre, faxnumre og adresser kan anføres senere, men alle brugere skal oprettes tidligt. Specielt kan faste biltelefonnumre ikke laves før de tilhørende køretøjer er oprettet i databasen. Grupper Grupper er en samling personer og/eller firmaer, som man kan sende en vejmelding til. For hver person/firma angives det, om man skal have vejmeldingen pr. fax eller .

21 Grupper kan oprettes når som helst efter at de tilhørende personer og firmaer er oprettet. Afsendes ikke meldinger via VINTERMAN, er der ikke behov for at oprette grupper. Vagthold Vagthold er som grupper en samling personer og/eller firmaer. Når man har oprettet et vagthold, kan der laves vagtplaner for det pågældende vagthold. Skal VINTERMAN s vagtplanlægning ikke anvendes, behøver man ikke oprette vagthold. Saltpladser Det er muligt at oprette et antal saltpladser, der hver kan have flere materiale-konti (f.eks. havsalt og stensalt). Hvis en saltspreder herefter tilknyttes en saltkonto på en saltplads, vil alle saltninger automatisk blive hævet på den pågældende saltkonto. Gøres dette for alle spredere, vil VINTERMAN kunne føre lagerregnskab for saltlagre. Saltpladser og saltkonti behøves kun oprettet, hvis man ønsker at VINTERMAN skal føre lagerregnskab for den enkelte saltplads og saltkonto. Ruter Alle aktiviteter i VINTERMAN består i at løse en opgave på en rute. For hver rute defineres desuden hvilke hændelser, der skal registreres ved aktiviteter på den pågældende rute. Såvel ruter som hændelser skal oprettes før VINTERMAN kan anvendes til udkald mv. På hver rute er der desuden oplysninger omkring geografi og strækningsdata. Disse oplysninger kan angives senere, hvis man ønsker at præsentere ruten på VINTERMAN s kort. Køretøjer Alle køretøjer bør registreres i VINTERMAN. Har et køretøj et fast biltelefonnr. skal dette efterfølgende oprettes hos det firma, som køretøjet tilhører. Det er muligt at undlade registrering af køretøjer i VINTERMAN og dermed gennemføre nogle eller alle aktiviteter uden kendskab til køretøjet. Haves intet køretøj, vil man i sagens natur ikke kunne ringe via VINTERMAN til en fast biltelefon. Ligeledes vil der ikke kunne laves vagtplaner eller prislister omfattende et køretøj.

22 Materiel Alt materiel (spredere, plove, koste mv.) bør ligeledes oprettes i VINTERMAN. Som minimum skal saltspredere oprettes, idet der skal anføres valsetalsfaktor, beregningsform ved fugtsalt, on-line dataopsamling samt relationer til saltkonti mv. Plove og koste mv. kan oprettes efter behov. Det øvrige materiel skal laves før referenceplanen laves. Prislister VINTERMAN giver mulighed for at følge op på udgiften til de forskellige aktiviteter samt udskrive faktureringsgrundlag. Dette kan opnås ved at inddatere prislister for de forskellige ruter og køretøjer. Prislister kan anvendes i det omfang, man ønsker det. Anvendes ingen prislister, kan der stadig laves statistikker over salt- og tidsforbrug på de enkelte ruter. Referenceplan Referenceplanen indeholder den samlede normale sammensætning af hvem, der udføre hvilke opgaver hvor. I planen sammensættes ruter, opgaver, prislister, firmaer, chauffører, køretøjer og materiel i de kombinationer, der normalt anvendes. Det kan desuden anføres hvorvidt VINTERMAN skal lede i vagtplanen efter f.eks. en chauffør på en rute. VINTERMAN anvender referenceplanen ved oprettelse af nye aktiviteter samt i alle handlingsplaner. Handlingsplaner En handlingsplaner er en delmængde af referenceplanen. Handlingsplanen er et udtryk for et sæt af aktiviteter, som typisk skal gennemføres samlet i en given situation. Et eksempel kunne være saltning af 8 ruter, opkald til læssevagt samt orientering af andre myndigheder. Alle udkald laves normalt baseret på en handlingsplan Kom godt fra start Når en ny VINTERMAN installation skal etableres, skal der indlægges en lang række stamdata før systemet for alvor kan

23 anvendes. For at få det fulde udbytte af systemet, anbefales det at læse denne brugervejledning og eksperimenterer med en testdatabase før oprettelsen af en korrekt database påbegyndes. Testdatabasen viser et eksempel på navngivning af ruter, køretøjer, materiel og handlingsplaner mv. Ud fra dette eksempel og ens hidtidige praksis bør man overveje, hvorledes struktur og navngivning sker mest hensigtsmæssigt i eget regi. I forbindelse med indtastningen af stamdata bør man starte med nogle få personer, ruter og køretøjer mv. svarende til 2-3 ruter. Når alt er indlagt for disse 2-3 ruter, kan der eksperimenteres med hvorvidt data har fået en fornuftig struktur. Ved oprettelse af stamdata anbefales det jævnligt at foretage backup af databasefilen (Vinterman.gdb), således at man let kan fortryde en række opdateringer. Databasefilen kan frit kopieres mellem forskellige VINTERMAN installationer. Derved vil man kunne lave en lille lokal enkeltbrugerinstallation til f.eks. indlæggelse af stamdata. Derved behøver man ikke være i nærheden af vagtstuen under oprettelse af stamdata. Som anført ved gennemgangen af menupunkterne, er VINTERMAN meget fleksibelt indrettet, således at man kan anvende større eller mindre dele af VINTERMAN Bruger og kodeord Når VINTERMAN startes, vil man skulle angive bruger og kodeord. Første gang en bruger oprettes, vil kodeordet være lig brugernavnet. Udover angivelse af bruger og kodeord kan der desuden angives følgende: Valg af database. VINTERMAN foreslår selv driftsdatabasen VINTERMAN, men det er muligt at anvende en testdatabase med navnet VINTERMAN_TEST. Normal skærmopdatering. Når programmet arbejder, vil det i nogle situationer jævnligt slå op i databasen og opdatere skærmbilledet. Denne opdatering kan med fordel slås fra hvis VINTERMAN anvendes over en modem-linie.

24 Figur: Login billede vises når VINTERMAN programmet startes Opsætning af brugere og brugerrettigheder mv. beskrives nærmere under Stamdata, Personer og firmaer. Ændring af kodeord sker via menupunktet [Funktioner], [Skift kodeord].

25 4. Opsætning I dette kapitel gennemgås de enkelte funktioner under menupunktet [Opsætning] i detaljer Områder og distrikter Det er muligt at oprette et eller flere områder, der hver især kan inddeles i distrikter. Anvendes VINTERMAN i et amt eller en kommune, bør amts- eller kommunenavnet oprettes som eneste område, hvorefter området kan opdeles i administrative distrikter. Inddelingen vil kunne anvendes omkring præsentation af aktiviteter og i statistikkerne. Der skal som minimum oprettes et område. Når der skal oprettes distrikter, skal man først oprette det tilhørende område. Først når området er gemt (dvs. efter tryk på check-mærket), kan man oprette distrikter i området. Figur: Oprettelse af områder og distrikter 4.2. Vejrområder Vejrområder anvendes i forbindelse med vejmeldinger om føret, der afsendes fra VINTERMAN s statusbillede. I dette billede oprettes de vejrområder, man ønsker at foretage meldinger for. Der bør ikke oprettes mere end 5 vejrområder pr. amt ellers vil skemaet til inddatering af vejmeldinger ikke kunne være på et ark A4 papir.

26 Figur: Oprettelse af områder og distrikter Når et vejrområde er oprettet (dvs. efter tryk på check-mærket) skal der anføres hvilke glatførevarslingsstationer, der er beliggende indenfor vejrområdet. VINTERMAN vil senere anvende denne viden til beregning af vinterindex Kort Under menupunktet [Kort] er der adgang til fire datagrupper, der tilsammen foretager opsætningen af VINTERMAN s kort. Disse fire datagrupper gennemgås i det følgende Kortområder standard kortudsnit Via menupunktet [Stamdata], [Kort], [Områder] vises en liste over standard kortområder. Funktionen anvendes til at vælge det kortudsnit, der skal vises, når brugeren trykker på kortbillederne knap nulstil forstørrelse (jordkloden).

27 Figur: Fastlæggelse af kortudsnit Her kan fastlægges X og Y koordinat for centrum (i system-34 koordinater) samt skalering for udgangskortet. Som udgangspunkt er alle amter indlagt, men man kan frit oprette f.eks. en kommune eller tilrette ens amtsudsnit. På statusbilledet kan man finde et passende kort og i venstre side aflæse skalering samt centrum for kortet. Det kort, man ønsker at VINTERMAN skal anvende ved opstart og tryk på nulstil forstørrelse, markeres i feltet Opstart kort Kortlag valg af grundkort Sammen med VINTERMAN leveres ca. 15 kortlag med forskelligt indhold (grænser, skove, søer, byer mv.). Når VINTERMAN viser et kort, opbygges kortet af alle de synlige lag. For hvert af disse kortlag kan følgende angives på fanebladet Data : Lagnavn. Her vises fornavnet på filerne med kortlaget. Indlæs lag. Afgør, hvorvidt laget overhovedet skal anvendes på kortet. Et lagnummer. Afgør rækkefølgen, som lagene bliver lagt ovenpå hinanden i. Et vejnet skal f.eks. have højere lagnummer end skove ellers vil vejnettet blive skjult i skovene. Vis kanter. Afgør om kanterne vises og hvilken farve, kanten skal have. F.eks. er amtsgrænser med vis kanter mens f.eks. søer og skove typisk er udfyldt i stedet. Udfyldt. Afgør, om elementerne i kortlaget skal udfyldes samt farven på udfyldningen. Vis lag i område. Her kan angives, hvis et lag kun skal vises ved nogle skaleringer. Små byer f.eks. er uhensigtsmæssige at vise ved et danmarkskort.

28 Fra og til. Hvis der er markeret i Vis lag i område angives her det skaleringsinterval, som kortlaget skal være synligt i. Indlæs lag i TIC. Markeres her, vil laget også blive synligt på TIC s kort over seneste meldinger (under menupunktet [Funktioner, Seneste meldinger]). Figur: Opsætning af et kortlag Det aktuelle kortlag kan ses på fanebladet Kortlag. Hvis man har ændret på kanternes eller udfyldningens farve, skal man anvende funktionen Opdater kortlag placeret på fanebladet Kortlag. Hvis man ændre i kortenes farve, sker dette lokalt på den aktuelle pc. De respektive kortlag skal herefter distribueres til de øvrige pc er i installationen. Dette er nærmere beskrevet i systemdokumentationen. VINTERMAN er som udgangspunkt leveret med flere kortlag, end der faktisk anvendes. Generelt anbefales det ikke at medtage for mange kortlag, idet ruterne og deres farver derved ikke fremtræder tydeligt. Oprettelse og import af nye kortlag er beskrevet nærmere i systemdokumentationen.

29 4.6. Opsætning af brugerkortlag Udover de standardmæssige kortlag, kan man oprette op til 30 brugerdefinerede kortlag med udvalgte ruter. Oprettelse af et brugerdefineret kortlag sker ved først at oprette et lagnavn. Herefter kan der tilknyttes ruter, som man ønsker skal være med på kortlaget. Figur: Oprettelse af brugerdefinerede kortlag Oprettelse af brugerdefinerede kortlag sker via menuen [Stamdata], [Kort], [Brugerlag], hvorved ovenstående skærmbillede vises. Efter oprettelse af brugerdefinerede kortlag kan den enkelte rute tilknyttes de kortlag, man måtte ønske. Dette sker via rutebilledets faneblad Geografi (vist på næste side). Her vises en afkrydsningsliste Rute vises på flg. lag med de brugerlag, som en rute kan tilknyttes.

30 Figur: Opsætning af kort for en rute Oprettelse af hensigtsmæssige brugerlag er en fordel ved anvendelse af kort i statusfunktionen. Opsætning af ruter på kort beskrives nærmere i næste kapitel Stamdata Vagttyper I dette billede er det muligt af at oprette forskellige vagttyper. En vagttype består af følgende: En forkortelse for vagttypen (max. 3 tegn) En farve. Farven anvendes i vagtplanen til at vise hvilken vagttype, man har en given dag. Klare og ikke for lyse farver giver normalt et flot resultat i vagtplanen. Et fra og til tidspunkt angivet som klokkeslæt. Er fra og til tidspunkt ens, forventes vagten at være på 24 timer. Et bemærkningsfelt, hvor vagttypen kan beskrives nærmere. Alle aftaler i vagtplanen har en vagttype. Vagttypen afgør tidspunktet på døgnet for start og slut på aftalen, mens aftalen kun fortæller hvilke dage, man har en given vagttype. Derfor skal der oprettes vagttyper for alle komme/gå tidspunkter, der skal kunne anvendes i vagtplanen. Anvendelse af vagtplanlægningen beskrives nærmere i kapitlet Funktioner.

31 Figur: Oplysninger om vagttypen D, en døgnvagt fra kl. 7 og 24 timer frem 4.8. Hændelser Figur: Farvevalg for de forskellige hændelser I denne funktion er det muligt at vælge de farver, som VINTERMAN skal anvende for de forskellige hændelser. Farverne anvendes i statusbilledet s liste over aktiviteter og på kort i begge tilfælde til at vise status for de enkelte aktiviteter. Når farvevalget fastlægges, skal der tages hensyn til præsentation i aktivitetslisten samt på kortet. Generelt er lyse farver behageligst at anvende i aktivitetslisten mens mørkere farver normalt fremtræder pænest på kortet. Dette paradoks kan løses på to måder:

32 Enten ved fastlæggelse af et passende sæt farver, der ser fornuftige ud i begge situationer (dvs. ingen meget lyse og meget mørke farver). Eller ved justering af de normale kortlag, således at baggrunden på kortet bliver mørk (kortlaget kyst_fl ). På en mørk kortbaggrund vil lyse farver normalt også fremstå flot og tydeligt. Derfor er det op til den enkelte at eksperimentere med farvevalget Udkaldsårsager Når et udkald igangsættes, skal der angives en årsag. Udvalget af årsager fastlægges i denne stamdatafunktion. Sammen med årsagen fastsættes en anbefalet dosering samt evt. anvendelse af fugtsalt. Ved igangsætning af et udkald præsenteres årsagerne i rækkefølgen anført i sorteringsfeltet. Alle årsager skal katergoriseres indenfor kategorierne Præventiv, Glat, Sne og Andet. VINTERMAN kan danne et udvalg af statistikker udfra årsagskategorien. Figur: Skærmbillede til opsætning af udkaldsårsager og anbefalet dosering Særmeldingsruter Dette billede anvendes til at indtaste de ruter, der skal forudfyldes på skemaet med vejmeldinger. Angives ingen særmeldingsruter, vil der ikke være fortrykte ruter på statusbilledets vejmeldingsskema.

33 Figur: Opsætning af forudfyldte ruter i særmeldingsdelen af vejmeldingen Når der er tilføjet nye særmelingsruter, vil disse først optræde på statusbilledet når både særmeldingsruter og statusbilledet har været lukket Daglige påmindelser Figur: Indtastning af en daglig påmindelse En daglig påmindelse består af følgende: Påmindelsens navn. Anvendes til at identificere den aktuelle påmindelse. Tidspunkt. Det tidspunkt, hvor påmindelsen skal dukke op på. Påmindelse aktiv. Påmindelsen kan slås fra og til via denne markering. Dermed kan man f.eks. slå påmindelserne fra udenfor vintersæsonen uden at slette dem. Påmindelsens tekst. Selve beskeden.

34 Når tidspunktet for en påmindelse kommer, vises en knap med teksten OBS i værktøjslinien. Når der trykkes på knappen, vises beskeden og knappen forsvinder igen Status for kommunikation På serveren arbejder en proces ved navn VINTERCOM, der tager sig af modtagelse af on-line data fra sprederne, afsendelse af faxer, og kommunikation med Vejdirektoratet. Dette billede vises status for VINTERCOM s arbejde. Funktionen beskrives nærmere sammen med VINTERCOM i systemdokumentationen Kommunikationsopsætning I dette register specificeres hvorledes forskellige leverandører af materiel overfører data til VINTERMAN. Der vil kun skulle registreres oplysninger her såfremt der foretages elektronisk dataopsamling og overførelse til VINTERMAN. Figur: Skærmbillede til opsætning af on-line dataopsamling fra en leverandør En specifikation af en forbindelse indeholder følgende: Navn. Identificerer denne opsætning Katalog. Her defineres et katalog på netværket, hvor leverandørens programmel kan afleverer datafiler til VINTERMAN. VINTERMAN vil herefter løbende forsøge at læse filer fra dette katalog (se evt. systemdokumentationen)

35 Dekodning. Dette felt efterlades normalt tomt. Hvis en leverandør leverer filer i en anden struktur end forventet, kan dekodningsfeltet anvendes til valg af et alternativt filformat Bemærkning. Her kan firmanavn mv. angives Der skal laves en specifikation pr. katalog, som leverandørerne levere data i. Se evt. også i systemdokumentationen og notatet omkring on-line dataopsamling via VINTERMAN System opsætning Menupunktet [System opsætning] anvendes til at sætte en række parametre, således at VINTERMAN passer bedst muligt til brugerens ønsker. Funktionen System opsætning indeholder følgende tre områder: Opsætning af generelle parametre, dvs. værdier, der er gyldige for alle maskiner i en VINTERMAN installation. Disse værdier gemmes i databasen og ses i listen under fanebladet Vælg og rettes enkeltvis på fanebladet Data. Opsætning af lokale parametre, dvs. værdier, der kun påvirker den aktuelle pc. Disse værdier gemmes i Windows registreringsdatabase og rettes på fanebladet Lokal setup. Dannelse af årskopi mv. På fanebladet Diverse kan man danne en årskopi af databasen og oprette en ny database med de opsætnings- og stamdataregistre, som man ønsker at genbruge i den kommende sæson. Hvis man sletter en systemparameter, vil VINTERMAN selv gendanne den med standardaindhold når vinduet lukkes Generelle parametre Parametrene i listen på Vælg fanebladet har følgende funktion: CANCELTIME angiver i feltet Heltalsværdi hvor mange minutter, et statusskift kan fortrydes. CheckDriver angiver hvorvidt VINTERMAN skal undersøge om chaufføren allerede er ude og køre, når der startes en ny aktivitet. DBVersion. Anvendes af VINTERMAN til styring af databasens version. MapColorBackground. Angiver havets farve på kortet. MapColorInactive. Angiver farven på en rute uden aktivitet.

36 MapColorOfGPS. Angiver normal-farven for et køretøj med dataopsamling på kortet (køretøjets farve kan også sættes specifikt i materiel-registeret). Størrelsen af køretøjet angives i feltet kommatal i km. MapColorSelected angiver farven på en valgt rute (når der klikkes på ruten). MapLayerDate og MapRuteDate anvendes af VINTERMAN til styring af kortlagenes opdatering. MapType angiver kortsystemets grundlæggende koordinatsæt. Standard kortlagene er leveret i System-34 koordinater i kilometer. Figur: Eksempel på systemparameteren Organization NBSORTADD kan sættes til en heltalsværdi. Værdien vil blive tillagt en aktivitets sorteringsfelt når aktiviteten afsluttes. Derved vil aktiviteten flytte ned i bunden af aktivitetslisten. OrgSending angiver i tekstfeltet standardunderskriften på vejmeldinger. Organization angiver vejbestyrelsens nummer i heltalsfeltet samt navnet i tekstfeltet. Disse værdier anvendes ved afsendelse af vejmeldinger. PreLoadXXX anvendes af VINTERMAN til at styre lokale kopier af stamdata registre.

37 Prices, access. Sættes heltalsværdien til 1 kan prisen for en aktivitet ikke ses eller rettes af en vagt i aktivitetsbilledet. Std Duty Roster angiver navnet på vagtrulle holdet. Anvendelse af store og små bogstaver i holdets navn skal være præcis som anført i denne parameter. UDKALDSORT. Sættes heltalsværdien til 1 vil aktivitetslisten ikke blive sorteret efter udkald, men udelukkende efter sorteringsorden. UPDATETIC angiver antal sekunder i heltalsfeltet mellem opdateringer af kortskærmen. Alle parametre har en kort beskrivelse tilknyttet i databasen. Der vil løbende blive tilføjet nye parametre efter behov Lokale parametre Figur: Lokal opsætning på en VINTERMAN pc Lokale parametre er kun gyldige for den pc, de ændres på. Når en parameter ændres, skal man afslutte med tryk på Gem for at gemme ændringen i Windows registreringsdatabase.

38 Systemparametre - diverse Figur: Fanebladet Diverse med dannelse af årskopi Fanebladet Diverse anvendes primært til dannelse af en årskopi af databasen. En årskopi dannes om sommeren ved at alle ønskede opsætnings- og stamdata kopieres over i en ny database, der herefter arbejdes videre på. Den forgangne sæsons registreringer bliver i den eksisterende database, der herefter omdøbes (i eksemplet til Vinterman gdb. På fanebladet findes to yderligere knapper: Fyld kodetabllen TKoder. Et tryk på denne knap vil fylde databasetabellen TKoder med koder og tekst svarende til VINTERMAN s aktuelle sprog. Hvis man anvender menupunktet [Funktioner, brugerdefinerede rapporter], kan tabellen TKoder anvendes til afkodning af mange koder til klar tekst i rapporterne. XY-udtræk fra VIS. Når VINTERMAN danner XY koordinater for ruternes strækninger sker det på baggrund af et landsudtræk af koordinater fra VIS placeret i filen DKGeoXY.vis. Dette udtræk kan dannes via denne knap, men kræver, at man har et BDE-alias med navnet AJOURVIS

39 opsat til at pege på VIS. VINTERMAN leveres med et landsdækkende udtræk Database Dette menupunkt giver direkte og rå adgang til alle registrene i VINTERMAN s database. Funktionen er medtaget i programmet for bedre at kunne identificere eventuelle fejl og evt. gennemføre rettelser i en nødsituation. Det anbefales kun at anvende denne funktion i forbindelse med alvorligere fejlfinding og altid først efter at have lavet en sikkerhedskopi af VINTERMAN s database.

40 5. Stamdata I dette kapitel gennemgås de enkelte stamdata funktioner. Alle stamdata funktionerne nås via menupunktet [Stamdata] Firmaer og personer Billedet nedenfor viser de oplysninger, der kan angives om en person eller et firma. Figur: Billede til angivelse af stamoplysninger om en person. Den øverste halvdel indeholder oplysninger omkring personen eller firmaet, mens den nederste indeholder oplysninger om alle telefonnumre til personen/firmaet. Telefonnumre kan først oprettes og indtastes, når personen/firmaet er oprettet. Følgende felter skal fremhæves: Initialer. Dette felt anvendes til at identificerer personen/firmaet i resten af systemet. Navn. Feltet bør udfyldes, idet mange funktioner viser navnet udfor initialerne. Adresse type. Anvendes til at gruppere personer og firmaer i kategorierne Personale, Chauffør, Firma og Andet. Ved oprettelse af aktiviteter mv. skelnes der udfra adressetypen.

41 Rettigheder. Alle personer, der oprettes i VINTERMAN, kan logge på systemet og anvende det svarende til angivelsen i rettighedsfeltet. Rettighederne uddybes nedenfor. Felterne til adresse, postnr/by, og bemærkninger udfyldes kun hvis man ønsker disse oplysninger registreret i VINTERMAN Telefonnumre Alle personer og firmaer har en liste med telefonnumre tilknyttet på billedet med adresseoplysninger. Følgende felter skal fremhæves: Type og sortering. Telefonnumre tildeles en af typerne Midlertidigt, Normalt, Fast bil tlf., Andet, Fax eller . Listen sorteres overordnet efter typen og herefter efter sorteringsfeltet. Fra dato, oprettet af, bemærkning og ringer til. Ved inddatering af midlertidige telefonnumre via statusbilledet bør disse felter udfyldes. Hvis det midlertidige nummer er en anden vagt, bør det fremgå af ringer til -feltet. Køretøj. Feltet udfyldes kun for telefonnumre med typen Fast bil tlf.. Knappen Se/ring til giver mulighed for at lade computeren ringe (hvis der er et modem installeret) til den aktuelle person/firma. Inden man indtaster telefonnumre, skal personen/firmaet være oprettet (dvs. efter tryk på det øverste check-mærke) Adgangsrettigheder Adgangsrettighederne i VINTERMAN er opdelt i følgende kategorier: Ingen. Der gives ikke adgang til VINTERMAN Gæst. Der gives læseadgang til det meste af systemet ekskl. prislister, bogføring og standardrapporter Vagt. Vagter samme adgang som gæster plus mulighed for at arbejde i statusbilledet (dvs. lave udkald mv.) Superbruger. Superbrugere kan det samme som vagter plus udføre bogføring og bruge rapportfunktionerne Administrator. Denne rettighed giver ingen begrænsninger.

42 5.2. Grupper Grupper bruges til at oprette grupper af personer og firmaer, som vejmeldinger kan udsendes til pr. fax eller . Når en ny gruppe oprettes, skal denne gemmes (via tryk på check-mærket) inden gruppens medlemmer kan tilføjes. Figur: Tilknytning af personer/firmaer til en gruppe 5.3. Vagthold Når der arbejdes med vagtplanerne, sker dette normalt udfra et vagthold bestående af de personer, som vagtplanen skal omfatte. Oprettelse af et vagthold sker ved først at navngive holdet, gemme det (via check-mærket) og herefter tilknytte eksisterende personer og/eller firmaer til holdet. Når holdet er oprettet, vil det efterfølgende kunne anvendes i vagtplanlægningen.

43 Figur: Vagtholdet Vagtrulle bestående af 5 personer Oprettelse af vagthold sker via [Stamdata] menupunktet. Eksemplet viser et særligt vagthold, der giver mulighed for oprettelse og anvendelse af rulleplaner (beskrives sammen med vagtplaner i kapitlet Funktioner ) Saltpladser I VINTERMAN tilknyttes alt materiel til en eller to materialekonti (f.eks. salt og lage) på en saltplads. Når en saltning med et stykke materiel er overstået, vi programmet ved bogføring af udkaldet selv hæve den forbrugte saltmængde. Køb af salt til den enkelte konto samt salg til andre (f.eks. skoler eller kommuner) vil skulle registreres manuelt på posteringsbilledet. Når en saltplads oprettes, skal den tilknyttes et område og distrikt. Efter oprettelsen er det muligt at oprette en eller flere konti på saltpladsen.

44 Figur: En saltplads med tre materialekonti (Dansk salt, KFK og Salt lage) Figur: Oversigt over posteringer på saltkontoen KFK Salg og køb af salt på en saltkonto registreres via knapperne Salg og Køb.

45 5.5. Ruter Rutebegrebet er meget centralt i VINTERMAN. Alle aktiviteter i forbindelse med et udkald foregår ved løsning af en opgave på en rute. På fanebladet Data angives følgende om en rute: Ruten. Rutens identifikation angives med et navn på op til 10 tegn. Rutens type. Her skal der vælges mellem Kørebane, Cykelsti, Fortov, Bro, Tilsyn, Læssevagt og Andet. Rutens placering (område, distrikt, bestyrer og vejrområde). Placering skal angives for at kunne lave statistikker mv. Rutelængde. Her angives den længde, der skal saltes. Statsandel af ruten. Af hensyn til opgørelsen mellem amt og vejdirektoratet, kan der angives en statsandel af ruten. Rene statsruter vil skulle udfyldes med 100 %. Figur: Oplysninger om en rute Kørelængde og max afvigelse på kørelængde. Angives rutens kørelængde, vil VINTERMAN kunne følge op på eventuel afvigelser.

46 Saltareal og max. afvigelse på saltforbrug. Saltarealet bør beregnes udfra oplysninger i VIS på stats- og amtsveje. Angives afvigelsen, vil VINTERMAN udfra doseringen på en rute kunne beregne en afvigelse i forhold til forventet forbrug. Bemærkningsfeltet kan f.eks. udfyldes med rutebeskrivelsen. Det er muligt at anvende formateret tekst (RTF) og eventuelt kopiere beskrivelser via klippebordet fra f.eks. Word. Figur: Registrering af hændelser, gennemførelsestid og afregning På fanebladet Hændelser angives hvilke hændelser, man ønsker at registrere på ruten ved løsning af en given opgave. For hver opgavetype kan der vælges mellem følgende hændelser: Oprettet. Når vagten opretter en aktivitet på denne rute med denne opgavetype. Kontaktet. Når firmaet eller chaufføren kontaktes. Start, saltplads. Når køretøjet ankommer til saltpladsen til læsning eller påmontering af materiel. Ruten påbegyndt. Når køretøjet påbegynder opgaven på ruten. Ruten afsluttet. Når opgaven er gennemført.

47 Slut, saltplads. Når køretøjet ankommer til saltpladsen til læsning eller afmontering af materiel. Afmeldt. F.eks. når en patrulje melder fra. Udover hændelserne er det muligt at angive maksimale gennemførelsestider mellem hændelserne. Når en aktivitet er i gang, vil VINTERMAN angive en deadline for gennemførelsen af det aktuelle statustrin svarende til tiden angivet udfor hændelsen på ruten. For den enkelte rute og opgave angives det også, hvorfra og til der skal ske en tidsmæssig afregning overfor firmaet. Ved indtastning af hændelser mv., er det en fordel at klikke i feltet Vis alle hændelse/opgave kombinationer. En hændelse kan herefter til- og fravælges via klik i ok-feltet. Hvis hændelser og gennemførelsestider skal angives som for en anden rute, kan disse kopieres via knappen Kopier fra rute. OBS: Rettelser på dette skærmbillede skal afsluttes med tryk på Gem eller Fortryd. Figur: Angivelse af ruten som delstrækninger På rutebilledets geografi-faneblad kan følgende vælges: Tekst på kort. Hvis man ønsker en titel på ruten, angives dette her.

48 Position X og Position Y. Position X og Y skal anføres som positionen for tekstens øverste venstre hjørne i system-34 koordinater. Koordinaterne kan ses på kortet i statusbilledet. Højde af tekst på kortet, km. Angives en teksthøjde i kilometer, vil denne blive anvendt og teksten dermed skaleret sammen med kortet. Angives ingen højde, vil teksten være uafhængig af skaleringen. En højde på 1,2 km giver normalt et rimeligt resultat. Rutebredde på kort, km. Angives intet, vil rutebredden altid være en pixel på skærmen. En rutebredde på 0.2 km giver normalt et bedre resultat. Forskydning X og Y. Angiver om ruten skal forskydes i X/Y retningen i forhold til data fra VIS. En lille forskydning (f.eks. 0,1 km) kan især være en fordel på motorveje, hvor flere ruter følger den samme strækning. Minimum afstand mellem VIS punkter. Denne værdi vil frasortere nogle af punkterne i tegningen af ruten. Sættes denne værdi, vil hastigheden på tegning af kortet øges, men samtidig vil ruten blive lidt mere kantet. Rute vises på flg. lag. Tilknytning af ruten til brugerlag. En rute kan tilknyttes de brugerlag, som er oprettet via [Opsætning, kort, brugerlag]. For brugeren betyder det, at ruten kun er synlig i statusbilledet når der vises et brugerlag, som ruten er tilknyttet. Liste med X-Y koordinater. X-Y koordinaterne udgør de punkter, som tilsammen udgør ruten. Alle punkterne indenfor samme Del samles med en streg svarende til rækkefølgen angivet i Sortering. Feltet med sortering er et reelt tal, således at der altid kan indskydes et eller flere punkter undervejs. Listen med X-Y koordinater kan for stats- og amtsvejene fyldes udfra oplysninger i VIS. Når en rutes strækninger er angivet på fanebladet Strækninger, kan X-Y koordinaterne dannes via knappen Dan rutens X-Y. På rutebilledets 1. faneblad ( Vælg ) findes en knap, der kan danne en enkelt eller alle ruters X-Y koordinater udfra oplysningerne i VIS. De ruter, der ikke naturligt består af strækninger, kan også indlægges på kortet. Læssevagter mv. kan placeres korrekt via nogle få manuelt indtastede punkter, og patruljer mv. kan placeres som f.eks. firkanter et fornuftigt sted på kortet, hvor det ikke forstyrrer de almindelige ruter.

49 Figur: Angivelse af ruten som delstrækninger Fanebladet Strækningsdata indeholder de strækninger, som ruten dækker. For stats- og amtsveje indtastes bestyrer, vejnummer, del samt fra og til kmt efter sædvanlige regler. VINTERMAN kan herefter via knapperne på fanebladet Vælg slå alle X/Ykoordinater op og placere dem i listen på fanebladet Geografi. Rutedel anvendes til at lave en rute, der skal sammensættes af flere streger. I listen over X/Y-koordinater på fanebladet Geografi kan det ses, hvilke koordinater, der tilhører hvilken rutedel. Brugeren bestemmer selv tallet i rutedel-feltet blot det er forskelligt for de forskellige linier. Hver linie i listen med strækningsdata bliver til en streg på kortet. Ruten vil på kortet bestå af alle stregerne. Fanebladet Strækningsdata vil kun skulle anvendes på stats- og amtsveje.

50 5.6. Køretøjer VINTERMAN s register over køretøjer indeholder følgende oplysninger om hvert køretøj: Køretøjets navn. Ruten, som køretøjet normalt kører på. De fleste køretøjer arbejder normalt på en fast rute, som angives her. Feltet skal ikke udfyldes, men når en aktivitet igangsættes, vil VINTERMAN lettere kunne foreslå det korrekte køretøj, hvis det tilknyttes en rute. Radio og bemærkning. Anvendes til egne oplysninger om radio mv. Radio-feltet kan ses på en aktivitet i statusbilledet. Firma. Her angives det firma, som ejer køretøjet. Som information vises en liste over telefonnumre tilknyttet køretøjet. Telefonnumrene indtastes under Firmaer og personer og gives typen Fast bil tlf.. Figur: Skærmbillede til inddatering af køretøjsoplysninger.

51 5.7. Materiel Materiel registeret indeholder oplysninger om alt materiel som f.eks. spredere, plove, koste mv. Hvert materiel registreres for sig med følgende oplysninger: Materielnavn. Materieltype. Her foregår en grov opdeling af materiellet i kategorierne Spreder, Plov, Kost og Andet. Fabrikat. Her kan materiellets fabrikat angives. Anskaffelsesdato, genanskaffelsespris og pristal. Disse oplysninger kan angives hvis man ønsker at have en oversigt i VINTERMAN over materiellets værdi og dermed grundlag for afskrivning mv. Evt. køretøj og rute. Hvis materiellet er fast tilknyttet et bestemt køretøj, anføres det her. Når køretøjet indsættes på en rute, kan VINTERMAN selv finde tilknyttet materiel. Figur: Skærmbillede til registrering af materieloplysninger For materiel med GPS modtager og elektronisk overførelse af data til VINTERMAN skal følgende også angives:

52 Kommunikationsopsætning. Her skal der vælges den opsætning, der definerer hvor leverandøren afleverer data til VINTERMAN. Se evt. afsnittet om kommunikationsopsætning senere i kapitlet Opsætning. Materielnavn ved kom. Her angives den identifikation, som leverandøren anvender for dette materiel ved kommunikation med VINTERMAN. Farve på kort. Når der modtages data, vises en prik med en lille hale på kortet. Her vælges farven, som denne markering vil få på kortet. Sort er normalt et fornuftigt bud, men med mange køretøjer med on-line dataopsamling kan man evt. vælge flere farver. For saltspredere skal følgende desuden angives i det omfang, VINTERMAN skal kunne beregne og forbrug på saltkonti: Doseringstype. Her vælges mellem g/m² og ml/m². Valsefaktor. VINTERMAN multiplicerer alle salttal med denne faktor for at få resultatet i kg. Indsået dato. Sidste kalibreringsdato. VINTERMAN anvender ikke selv denne værdi. Saltplads samt tørstof og lage konto. Her vælges den saltplads og den/de konti, som materiellet under en aktivitet skal anvende salt fra. Kapacitet tørstof og lage. Felter til egen brug - VINTERMAN anvender ikke disse værdier. Positiv/negativ lagedel af dosering, %. Når der anvendes fugtsalt under en saltning, vil noget af den spredte mængde være væske. Angives f.eks. minus 30 %, vil en dosering på 10 g/m² giver 7 gram salt og 3 gram væske. Angives tilsvarende plus 30 % vil doseringen på 10 g/m² give 10 gram salt og 3 gram væske. Feltet til Positiv/negativ lagedel af doseringen er nødvendigt, idet samme doseringsindstilling af forskellige leverandøres udstyr giver forskellig spredt mængde Prislister VINTERMAN kan administrere prislister gældende for en rute og/eller et køretøj. Prislisterne anvendes til at beregne prisen for en aktivitet, således at der kan laves samlede prisopgørelser og udskrives faktureringsgrundlag.

53 I hver prisliste angives følgende: Prislistens navn og det firma, den gælder for Ruten og/eller køretøjet, som prislisten gælder for Regler for tidsberegning. Der kan vælges mellem normal afrunding eller oprunding af tidsforbruget. Samtidig kan det frit vælges hvilket minuttal, der afrundes til. Ønskes ingen afrunding angives 1 minut Reguleringsfaktor. Hvis priserne skal reguleres i en periode, kan dette ske ved angivelse af periode samt faktor Bemærkninger kan angives frit Faste engangstillæg. I denne liste angives de faste udbetalinger som f.eks. monteringshonorar og vinterhonorar. Faste engangstillæg medtages i faktureringsgrundlag mv. på deres betalingsdato. Aktivitetspriser. Her angives de aftalte faste- og timepriser for forskellige opgaver. Inddateringsformen i denne liste forklares nedenfor. Figur: En prisliste gældende rute 12 (alle priser er fiktivt sat til 10 kr.) Ved indtastning af aktivitetspriser sker dette lettest ved markering i feltet Vis alle opgave/pris kombinationer. Herefter kan der

54 markeres i kolonnen Aktiv, hvorvidt de enkelte opgave- og afregningsform-kombinationer skal medtages i prislisten. Der kan angives priser for udførelse af opgaverne Salt, Kombi, Sne, Bortkørsel, Orientering og Andet. For hver opgave kan der angives priser ved afregningsformerne Fast pris, Timepris, Ventetid, Værksted, bil og Værksted, materiel. Hvis der er angivet en fast pris for en opgave, vil VINTERMAN altid foreslå denne anvendt under et udkald. Ventetid opstår, hvis en aktivitet afbrydes for senere at genoptages (pga. en pause). Her kan angives priser for at stå stand-by på ruten samt ved værkstedsbesøg. Spisepauser mv. afregnes altid til 0 kr. For hver opgave/afregningsform kan der desuden angives en tillægstid, hvis det f.eks. kontraktmæssigt er aftalt, at vognmanden skal have 30 minutters ekstra betaling for rengørelse af udstyr. Såvel faste engangstillæg som aktivitetspriser kan først inddateres, når prislisten er oprettet (dvs. efter tryk på check-mærket) Referenceplan Figur: Eksempel på referenceplan Referenceplanen indeholder en komplet oversigt over den normale sammensætning af ruter, opgaver, prislister, firmaer, chauffører,

55 køretøjer og (salt-)materiel. Referenceplanen giver et godt overblik over hvem, der normalt gør hvad. I hver linie af referenceplanen angives følgende: Sortering. Sorteringen afgør den orden, man ønsker planen sorteret i. Angives samme værdi, sorteres efter rute. Rute. Der skal angives en rute, idet alle aktiviteter i VINTERMAN foregår på en rute (og med en opgave). Opgave. Opgaven skal angives. Prisliste. Her kan angives hvilken prisliste, der skal foretages afregning efter. Angives et minus ( - ), vil VINTERMAN ikke foretage prisberegning og prisliste-feltet vil som udgangspunkt være tomt ved oprettelse af en aktivitet (dvs. ingen entreprisehaver i aktiviteten). Firma, chauffør og køretøj. Her kan vælges fra listen over firmaer/chauffører/køretøjer eller angives med et minus, hvis der ikke skal anføres en værdi ved oprettelse af en aktivitet. Angives et spørgsmålstegn, vil VINTERMAN slå op i vagtplanen for at finde oplysningerne. Materiel. Ved saltninger eller køretøjer med GPS skal materiel skal pege til det pågældende udstyr. Når der laves en aktivitet, skal VINTERMAN vide hvilket materiel, der er ude at køre. Ellers vil VINTERMAN ikke kunne vise køretøjet på kort ved on-line dataopsamling. Ved saltninger (og kombi) anvender VINTERMAN desuden oplysninger om materiellet til beregning af saltforbrug og hæve saltforbruget på de korrekte saltkonti. Bemærkninger. Kan angives efter behov. Referenceplanen er meget central i forbindelse med handlingsplaner og start af nye aktiviteter. Den er samtidig velegnet som udskrift til at give et overblik over de normale sammenhænge mellem data Handlingsplaner En handlingsplan definerer en række aktiviteter, som man senere i en given situation ønsker at gennemføre. Hvis man ønsker at gennemføre en saltning i et område, vil handlingsplanen normalt indeholde de relevante ruter samt de myndigheder og organistationer, der skal kontaktes i forbindelse med saltningen. Når der igangsættes et nyt udkald, sker dette normalt altid med udgangspunkt i en handlingsplan. Derfor er det vigtigt at oprette et

56 passende antal handlingsplaner, der skal dække de mest almindelige situationer. Figur: Aktiviteter i en handlingsplan Handlingsplaner består udelukkende af en mindre del af referenceplanen. Når der skal tilføjes til handlingsplanen, sker det ved at udpege yderligere elementer i referenceplanen. Derved vil alle rettelser af hvem, der gør hvad ved f.eks. saltning på en rute udelukkende skulle ske i referenceplanen. Ved oprettelse af en handlingsplan angives følgende: Handlingsplanens navn. Sortering angiver rækkefølgen, hvori brugeren præsenteres for handlingsplanerne. Beskrivelse af handlingsplanen. Det område og distrikt, som handlingsplanen skal præsenters i. Disse felter behøves ikke angives, men hvis VINTERMAN anvendes fra flere forskellige distrikter, kan det være en fordel kun at præsentere brugeren for de handlingsplaner, der skal anvendes i det anførte distrikt. Efter oprettelse af en handlingsplan, skal denne gemmes (via tryk på check-mærket) inden handlingsplanens øvrige indhold angives. I handlingsplanens øvrige indhold er det kun sorteringsfeltet, der kan rettes i den nederste liste. Tilføjelse og fjernelse af elementer sker via de tre knapper:

57 Indsæt fra referenceplan. Referenceplanen åbnes, og yderligere elementer kan vælges. Det er muligt at vælge flere elementer samtidig via de normale Windows muligheder (kombination af [Shift] og [Ctrl] tasterne samt musen eller pilene). Kopier handlingsplan. Via denne knap er det muligt at udpege en anden handlingsplan, som elementerne skal kopieres fra. Slet fra handlingsplan. De udpegede elementer slettes fra handlingsplanen.

58 6. Funktioner Under menupunktet [Funktioner] findes en række funktioner, der jævnligt anvendes gennem sæsonen. Fælles for funktionerne er, at de typisk først kan anvendes, når VINTERMAN er sat op med alle opsætnings- og stamdata Vagtplaner VINTERMAN indeholder en generel planlægningsfunktion til håndtering af vagtplaner for personer. Grundelementerne i VINTERMAN s vagtplanlægning er: Vagttyper. Vagttyperne beskriver hvornår på døgnet en vagt starter og slutter. Vagttyperne sættes op under [Opsætning, vagttyper] og er beskrevet nærmere i kapitlet Opsætning. Aftaler. En aftale omfatter en person eller firma, der har en vagttype i et antal dage. Aftalerne er grundstenen i vagtplanlægningen. Vagthold. Et vagthold består af et antal personer eller firmaer, som man ønsker at lave en vagtplan for. Vagthold oprettes under [Stamdata, vagthold] og er beskrevet i kapitlet Stamdata. Vagtskemaet. Vagtskemaet er billedet, der åbner via [Funktioner, vagtplaner]. I dette skema vises en grafisk oversigt over alle aftalerne for et vagthold. Rullevagter. Et bestemt vagthold hedder Rullevagt. Alle aftaler for dette vagthold er relative i forhold til mandag i uge 1. Formålet er, at vagtplaner for dette vagthold kan udrulles (kopieres) på andre personer ud fra en startdato. Denne facilitet kan lette vagtplanlægningen. I de følgende afsnit beskrives skærmbillederne i vagtplanfunktionen nærmere Aftaler i vagtplanen Alle vagtplaner i VINTERMAN består af en række enkeltstående aftaler. En aftale indeholder som minimum følgende: En person eller et firma, som aftalen omfatter. En vagttype. Vagttypen afgør hvornår på døgnet, vagten starter og slutter.

59 En fra og til dato. Dette afgør de dage, som vagttypen haves. Datoerne er altid gældende for starttidspunktet på vagten. En nattevagt mellem den 22. og 23. vil derfor datomæssigt altid være placeres som en aftale for den 22. uanset man først har fri om morgenen den 23. Det vagthold, som aftalen indgås for. Vagtplanerne dannes udfra personer på et vagthold. Det er muligt at lade en person indgå på flere vagthold og præsentere aftalerne samlet for personen eller for hvert vagthold for sig. Udover disse oplysninger kan en aftale også omfatte følgende: Et køretøj. Hvis en handlingsplan ikke har angivet firma eller chauffør for et køretøj, vil VINTERMAN forsøge at finde oplysningerne via vagtplanen. En rute og evt. opgave. Som for køretøjer vil VINTERMAN forsøge at finde et firma eller en chauffør via vagtplanen, hvis disse oplysninger mangler i handlingsplanen. Et bemærkning til aftalen. Figur: En aftale om en vagt i 7 dage af vagttypen D (døgnvagt, 7-7) Aftalebilledet vises ved tryk på knapperne Opret eller Ajourfør i vagtplan-billedet. Det er væsentligt at bemærke, at aftalen kun bestemmer hvilke dage, man har vagt. Tidspunktet på døgnet bestemmes af aftalens vagttype.

60 Vagtplaner Selve planlægningsfunktionen til oprettelse og ændring af vagtplaner nås via menuen [Funktioner, vagtplaner]. Skærmbilledet til præsentation af vagtplaner er opdelt i følgende områder: Specifikationsdelen øverst fastlæggelser indhold og periode for vagtplanen. Når indhold og periode er angivet, indlæses vagtplanen via knappen, Indlæs vagtplan. Selve vagtplanen ses i midten af billedet. Hver kolonne er en dag og når der vælges en dag, vil uge, måned og år fremgå øverst til højre. Detailoplysninger om en eller flere vagter ses i listen nederst til venstre. Når der vælges en dag, vil dagens aftaler vises her. Knapperne nederst til højre anvendes til at oprette, rette og slette aftaler. Skærmbilledet med vagtplanen er ved første øjekast lettere overfyldt med oplysninger og funktioner. Dette er gjort for at lette arbejdet med selve vagtplanlægningen. Samtidig er det vigtigt udelukkende at opfatte skærmbilledet som en grafisk præsentation af en række aftaler for et vagthold. Figur: Vagtplanlægningsfunktionen

61 Knapperne nedenfor til højre har følgende virkning: Ny giver mulighed for at oprette en ny aftale. Perioden for aftalen kan på forhånd markeres med musen og vil herefter fremgå af billedet med aftalen. Opdater giver mulighed for at rette i en eksisterende aftale. Den aftale, der er udpeget i listen nederst til venstre, vil blive ajourført. Opdater område giver mulighed for på en gang at ajourføre alle de aftaler, der ligger helt eller delvis indenfor det markerede område i vagtplanen. Funktionen beskrives nærmere efterfølgende. Slet en aftale. Funktionen sletter den aftale, er der markeret i listen nederst til venstre. Slet område. Denne funktion sletter alle aftaler indenfor det område, der er markeret. Hvis en aftale er delvist indenfor det markerede område, vil den blive forkortet eller opdelt. Udfør vagtrulle. Via denne funktion kan en person tildeles en række vagter fra en vagtrulle. Funktionen beskrives senere i dette kapitel. I forbindelse med vagtplanlægningen skal man være opmærksom på, at der ikke er en fortrydelsesret. Er en funktion først anvendt, er alle dens konsekvenser gemt i databasen. Vagtplanlægningsfunktionen vil normalt vise vagtplanen for personerne på et vagthold. Øverst i billedet kan man dog også vælge følgende: Vis køretøjer. Via dette valg, vil vagtplanen vise hvem, der har vagt på et givet køretøj hvornår. Har man lavet en vagtplan for et antal køretøjer, giver denne præsentationsform et godt overblik over om alle vagter er dækket. Vis rute/opgaver. Funktionen virker som Vis køretøjer, men viser blot hvem, der har vagt på en given rute/opgave kombination i stedet. Begge funktioner er med til at sikre kvaliteten af vagtplanlægningen Opdater område generel ændring af aftaler Vælges knappen Opdater område på skærmbilledet med vagtplanen, vises billedet på næste side. Funktionen opdaterer alle de markerede aftaler i vagtskemaet i en arbejdsgang.

62 Hvis man ønsker at rette et felt i aftalerne, markeres feltet med et check-mærke. Herefter kan den nye værdi indtastes. Funktionen kan være praktisk i en række situationer, f.eks. hvis en ny person skal overtage en andens vagter (f.eks. ved opsigelse og nyansættelse). I dette tilfælde oprettes den nye person først under [Stamdata, personer og firmaer]. Herefter tilknyttes den nye person vagtholdet og til sidst anvendes vagtplanens Opdater område til at ændre personen til den nye. Figur: Skærmbillede til generel ændring af valgte aftaler Rullevagter Der findes et specielt vagthold, der normalt har navnet Vagtrulle (navnet kan ændres under [Opsætning, system opsætning]). Vagtplanen for dette hold indeholder ikke datoer, men udelukkende uger startende fra uge 1 til 52. De aftaler, der oprettes for personer tilknyttet dette hold, skal opfattes som en vagtrulle. Vagtrullen kan herefter tildeles til en person startende på et givet tidspunkt. Anvendelsen af en vagtrulle kan lette indtastningen af vagtplanen.

63 Når en vagtrullen skal tildeles en person, sker det via knappen Udfør vagtrulle på skærmbilledet med vagtplanen. Herefter vises følgende billede: Figur: Billede til udførelse af vagtrulle Skærmbilledet indeholder følgende: Personen, der skal have tildelt vagtrullen. Fra dato. Den dato, hvor vagtrullen skal starte. Seneste dato. Personen tildeles ingen vagter efter denne dato uanset vagtrullen. Denne dato er som default den 30. april. Vagtrulle. Her vælges den person på vagtrulle-holdet, hvis aftaler skal udføres som vagtrulle. Køretøj, rute og opgave kan udfyldes, hvis vagterne skal omfatte disse. Vagthold skal udfyldes med det hold, som man ønsker aftalen registreret sammen med. Når der efterfølgende trykkes på Ok knappen, vil den valgte vagtrulle blive kopieret ud på den anførte person med startdato lig den anførte fra dato. Oprettelse af vagtrullen sker ved oprettelse af en vagtplan for vagtholdet Vagtrulle. Ved indlæsning af denne vagtplan skal periode ikke angives. Vagtrullen omfatter altid aftaler i op til 52 uger. Ved oprettelse af aftaler for vagtrulle-holdet, vil aftalerne datomæssigt være placeret i er valgt fordi den 1. januar 1996 var en mandag, således at vagtrullen altid starter med en hel uge. Datoernes placering har ingen indflydelse på anvendelsen af vagtrullerne for vagtrulle-holdet er det udelukkende ugenummeret, der er relevant. Det anbefales, at navngive personerne på vagtrulle-holdet X01, X02 eller tilsvarende. Specielt er det vigtigt, at personerne (der ikke

64 findes i praksis) har initialer, der normalt sorters sidst. Derved forstyrrer de ikke i andre inddateringsbilleder. Ved oprettelse af vagtruller, kan eksisterende rullevagter også anvendes. Det er endog muligt for en person i vagtrullen at udrulle sin egen vagtplan på sig selv. I begge tilfælde skal starttidspunktet og sluttidspunktet for oprettelse af vagterne være i Vagtplanlægning kogebog VINTERMAN s vagtplanlægningsfunktion kan være vanskelig at få hul på, hvis man ikke har prøvet tidligere. I dette afsnit følger en kort kogebog over hvorledes den første vagtplan bliver til på en tom VINTERMAN database. Opret et vagthold Opret de personer og firmaer, som man ønsker medtaget i vagtplanen. Dette sker via [Stamdata, personer og firmaer]. Opret et vagthold med de ønskede personer og firmaer via [Stamdata, vagthold]. Herefter er et vagthold klar til brug i vagtplanen. Opret nogle vagttyper Vælge funktionen [Opsætning, vagttyper]. Her oprettes et antal vagttyper med forskellig farve. Har alle døgnvagter, laves blot en vagttype, men skal vagtplanen fordeles over forskellige dagvagter, aftenvagter og nattevagter, skal der oprettes en vagttype for hver komme/gå tidspunkt. Efter oprettelse af et vagthold og nogle vagttyper, er man kalr til at lave en vagtplan. Opret en vagtplan Åben billedet [Funktioner, vagtplan]. Vælg det ønskede vagthold øverst i billedet. Vælg den periode, som vagtplanen skal dække. Tryk på knappen Indlæs vagtplan. Billedet viser nu en tom kalender for det vagthold, man har valgt.

65 Marker med musen en periode for den første vagt (f.eks. den første mandag til fredag) udfor en person. Tryk op knappen Opret. Nu åbnes billedet med en aftale. I dette billede er personen samt fra og til dato udfyldt med der, hvor man markerede i kalenderen. Herefter vælges vagttype og eventuelt rute, opgave og køretøj hvis vagten skal gælde dette. Tryk på Ok knappen, og den første aftale kan ses i vagtplanen. Herefter indlægges de aftaler, man måtte ønske. Brug af en vagtrulle Ofte består en vagtplan af en gentagelse af et bestemt mønster af vagter. I disse tilfælde kan en vagtrulle lette inddateringsarbejdet. Brug af en vagtrulle omfatter: Opret nogle fiktive personer, f.eks. X01, X02 osv. Antallet af personer afgøres af hvor mange forskellige vagtruller, man ønsker at oprette. Opret et vagthold med navnen Vagtrulle (bemærk stavemåden med store og små bogstaver). Tilknyt X01, X02 mv. til Vagtrulle holdet. Antallet af personer afgøres af hvor mange forskellige vagtruller, man ønsker at oprette. Lav en vagtplan for vagtrulle holdet. Denne vagtplan skal indeholde det mønster af vagter, der skal indgå i vagtplanen. Bemærk, at alle aftaler for personer i vagtrullen har et ugenummer og ikke en specifik dato (aftalerne placeres i praksis i 1996). Herefter haves en vagtrulle, der kan anvendes på et rigtigt vagthold: Åben billedet [Funktioner, vagtplan]. Indlæs vagtplanen for et rigtigt vagthold, hvor man ønsker at anvende vagtrullen. Marker med musen på en dato ud for en person, hvorfra man ønsker vagtrullen udlagt. Tryk på Udfør vagtrulle. Herefter åbnes billedet Tildel en vagtrulle til en person, og person, fra og tildato er udfyldt. Vælg herefter den ønskede vagtrulle (person på vagtrulleholdet) og angiv evt.. køretøj, rute og opgave.

66 Tryk på Ok -knappen. VINTERMAN vil nu oprette et antal aftaler for den udpegede person svarende til den valgte vagtrulle. Herefter kan vagtrullen anvendes igen og igen til at udrulle samme mønster af aftaler på andre personer og/eller tidspunkter Aktuelle vagter Under menupunktet [Funktioner], [Aktuelle vagter] viser VINTERMAN en liste med alle de personer, der ifølge vagtplanerne har vagt netop nu. Billedet indeholder desuden mulighed for at ringe til en person eller danne en liste over personer med vagt på et andet tidspunkt. Sammen med vagtplanen er denne liste et hjælpemiddel til at finde relevante personer, der kan/skal kontaktes i en given situation. Figur: Liste over personer og firmaer, der har vagt nu (7. april 1998 kl. 8:17) 6.3. Skift kodeord Via denne funktion kan man skifte sit kodeord, der anvendes ved login til systemet. Når en person er oprettet i VINTERMAN, er kodeordet altid lig initialerne. Derfor bør man skifte kodeord kort tid efter.

67 Figur: Skift af kodeord 6.4. Godkendelse/bogføring af udkald Når et udkald er afsluttet, skal det bogføres i løbet af de kommende dage. Bogføringen er en kontrolproces, hvor en ansvarlig gennemgår udkaldets aktiviteter og korrigerer eventuelle fejl. VINTERMAN s statistikker anvender udelukkende oplysninger omkring de bogførte udkald. Figur: Bogføring af et udkald På fanebladet Vælg findes en oversigt over alle ikke-bogførte udkald. På fanebladet Data foretages bogføringen af et udkald. Her vises en liste over alle udkaldets aktiviteter med opgørelse af de væsentligste nøgletal for tidsforbrug, saltforbrug og pris for udkaldet. Nederst beregner VINTERMAN udkaldets samlede pris og saltforbrug. På billedet findes desuden følgende knapper:

68 Se/ret aktivitet. Vi denne knap åbnes aktivitetsbilledet med den udpegede aktivitet. Derved kan oplysninger om aktiviteten rettes. Godkend/bogfør. Når udkaldet er kontrolleret, trykkes på Godkend/bogfør. Derved bogføres udkaldet og data anses for værende korrekte til brug i statistikker mv. Slet udkald. Indeholder udkaldet ikke oplysninger, man ønsker at gemme, kan det slettes via denne knap. Dette kan f.eks. være relevant, hvis et udkald er startet ved en fejl eller test. Slet aktivitet. Ønskes en aktivitet slettet fra et udkald, kan det ske via denne knap. Bogføring kræver mindst superbruger-rettigheder for personen ellers giver VINTERMAN ikke adgang til funktionen Bogføring af forbrug Denne funktion er udelukkende rettet mod de amtslige brugere af VINTERMAN og skal kun anvendes i sæsoner, hvor der udføres aktiviteter, som ikke gennemføres/registreres via VINTERMAN. Anvendes VINTERMAN f.eks. kun fuldt ud i et distrikt, Funktionen anvendes til på ugebasis at indrapportere nogle få nøgletal om antal enkeltsaltninger, saltforbrug og snerydningstimer til Vejdirektoratet. En enkeltsaltning defineres som en gennemkørelse af en rute. Figur: Billede til bogføring af forbrug Knappen Beregn forbrug fylder forbrugsfelterne med de tal, der er registreret i VINTERMAN. Brugeren kan herefter rette

69 værdierne, således at de også beskriver de øvrige aktiviteter, der er gennemført. Efter udfyldning af Godkendt af og Godkendt dato vil oplysningerne blive overført til Vejdirektoratet. Godkendelse kræver superbruger rettigheder Standard rapporter Dette menupunkt giver adgang til præsentation og udskrift af VINTERMAN s standard rapporter over bogførte aktiviteter. Et udkald skal bogføres, før dets oplysninger fremgår af rapporterne. Figur: Kriterier til dannelse af rapporter Rapport funktionen er opbygget omkring fire faneblade: Kriterier. På dette faneblad er det muligt at afgrænse de data, man ønsker medtaget i rapporterne. Når det næste faneblad vælges, indlæser VINTERMAN alle de bogførte aktiviteter, er opfylder de angivne kriterier. Denne indlæsning tager lidt tid, men til gengæld dannes de fleste rapporter derefter meget hurtigt. Aktiviteter. På dette faneblad vises en liste over de væsentligste oplysninger om alle aktiviteterne. Statistikker. Her kan der vælges mellem præsentation af en række statistikker over forbrug.

70 Grafik. Oplysningerne fra statistikkerne præsenteres grafisk på dette faneblad. Figur: Statistikker Når et af de tre sidste faneblade er valgt (dvs. ikke på Kriterier - fanebladet), kan der udskrives en række rapporter via [Filer, udskriv]: Faktureringsgrundlag med/uden saltforbrug. Via dette valg udskrives alle aktiviteter med specifikation af tidspunkter, afregningsform, eventuelle pauser mv. Formålet er, at kunne udskrive et grundlag for fakturering, der herefter kan sendes til entreprenøren. Er entreprenøren enig i opgørelsen, sender han blot en faktura på beløbet og henviser til opgørelsen. Er han uenig, må dette diskuteres. Et større arbejde med fakturakontrol og kreditnotaer mv. kan spares via denne funktion. Aktivitetsliste. Listen vist på fanebladet Aktiviteter udskrives. Statistik på. Disse statistikker svarer til dem, der præsenteres på skærmen på fanebladet Statistikker. På fanebladet Grafik findes en særlig værktøjsbjælke. Denne bjælke følger VINTERMAN s grafikkomponent og giver mulighed for klip af grafik/data til klippebordet, udskrift samt en række faciliteter til ændring af den grafiske præsentation (3D effekt, diagramform og titler mv.).

71 Figur: Grafik Værktøjsbjælken på grafik-fanebladet er medtaget i VINTERMAN, idet nogle brugere kan have glæde af dens faciliteter, mens de fleste blot kan anvende bjælkens printer-ikon til udskrift af grafikken Brugerdefinerede rapporter Af hensyn til de avancerede brugere, findes der en generel rapportgenerator under dette menupunktet [Funktioner, brugerdefinerede rapporter]. Denne rapportgenerator giver fuld adgang til at lave og gemme egne rapporter over alle VINTERMAN s registre. Rapportgeneratoren er engesksproget med adgang til on-line hjælp mv., men anvendelsen vil ikke blive beskrevet nærmere i denne vejledning Kortskærm VINTERMAN indeholder en mulighed for at præsentere kortet med ruternes status så det fylder hele skærmen. Denne funktion findes i menuen under [Funktioner], [Kortskærm]. Når kortskærmen åbnes, vises et panel med opsætningsmuligheder mv. i højre side. Dette panel kan vises og skjules via check-feltet i øverste højre hjørne af skærmbilledet.

72 Figur: VINTERMAN præsentation af kort på (næsten) hele skærmen Præsentation af kort på hele skærmen er udviklet med det formål, at en eller flere computere udelukkende viser dette billede for at give overblik over situationen. En pc til udelukkende til afvikling af kortskærmen kan problemfrit være af ældre dato. Frederiksborg amt anvender seks ældre pc er til præsentation af hver sit brugerdefinerede kortlag (hver sin arbejdsopgave). Skærmene er placeret i en særskilt reol i vagtlokalet, således at alle udfra de seks skærme let kan få et overblik over situationen. Figur: De seks VINTERMAN kortskærme i Frederiksborg amt

73 6.9. Seneste meldinger Denne funktion skal udelukkende anvendes af Vejdirektoratet. Funktionen præsenterer den seneste vejmelding fra alle amter og giver samtidig mulighed for at inddaterer nye meldinger, der modtages pr. telefon/fax VINTERMAN. Alle meldinger, som VINTERMAN s amtsbrugere sender til TIC, vil automatisk blive overført (pr. ) til Vejdirektoratets VINTERMAN version. Figur: Oversigt over de nyeste meldinger fra alle amter Ved klik på de enkelte amter på kortet eller i listen til højre vises den seneste melding i billedet nedenfor. Desuden kan nye meldinger inddateres via knappen Indtast ny melding, hvorved statusbilledets medlingsside åbnes. Farvekoderne på kortet har følgende værdier: Grøn: Normalt føre i hele amtet og ingen andre meldinger. Gul. Normalt føre i hele amtet, men andre forhold er også nævnt. Rød. Der er ikke normalt føre i hele amtet.

74 7. Statusbilledet I dette kapitel gennemgås statusbilledet og de ekstra vinduer, der anvendes sammen med dette. Statusbilledet er vagternes primære funktion i selve udkaldssituationen. Derfor åbner statusbilledet også automatisk, når VINTERMAN starter. Er vinduet lukket, kan det åbnes via menupunktet [Filer, Åbn] eller den første ikon på værktøjsbjælken Udkald Når statusfunktionen åbnes, vil udkaldslisten vist nedenfor vise alle igangværende udkald. Et udkald indeholder en række aktiviteter, der tilsammen løser en given opgave. Figur: Statusbilledets 1. faneblad: Udkald Et udkald indeholder følgende oplysninger: Udkald ID. Dette er et fortløbende nummer, som VINTERMAN tildeler til ethvert nyt udkald. Årsag. Årsagen til udkaldet skal angives og vælges blandt en række standardårsager. Valget giver samtidig en anbefalet dosering og evt. anvendelse af fugtsalt. Baseret på. Her skal der vælges mellem Tilsyn, Prognose, Observation og Andet. Stationer. Feltet kan anvendes til at angive hvilke glatførevarslingsstationer, der har givet alarm.

75 Et udkald er normalt baseret på en eller flere handlingsplaner, der vælges via knapperne Opret nyt udkald eller Tilføj handlingsplan. Figur: Billede til valg af handlingsplan Ved valg af handlingsplaner kan listen begrænses til kun at vise handlingsplaner fra ens eget distrikt. VINTERMAN gemmer den seneste inddatering i disse felter. Når handlingsplanen er valgt, skal felterne Årsag og Baseret på udfyldes, inden udkaldet igangsættes. Når udkaldet igangsættes, vil VINTERMAN anvende tid på at oprette alle handlingsplanens aktiviteter. Et udkald kan først afsluttes, når alle aktiviteter under udkaldet er afsluttet. Når den sidste aktivitet i et udkald afsluttes, vil VINTERMAN spørge hvorvidt hele udkaldet skal afsluttes. Svares Nej til dette, vil man selv skulle afslutte udkaldet via knappen Afslut udkald på udkaldsbilledet Aktiviteter Aktivitetslisten viser alle aktiviteter svarende til valget i billedets øverste bjælke. Her er det muligt kun at se aktiviteter fra et enkelt udkald og/eller kun vise igangværende aktiviteter. Hver linie i listen er en aktivitet. En aktivitet omfatter normalt følgende: En rute af en bestemt rutetype. En opgave, der skal løses på ruten.

76 En prisliste. Prislistens firma opføres i aktivitetslisten som entreprisehaver, dvs. det firma, der har kontrakt på opgaven. Et køretøj, et firma og en chauffør. Dette er oplysninger omkring hvem, der faktisk kører derude. Prisliste, køretøj, firma og chauffør er ikke nødvendige, men angives i det omfang, man har behov. For hver aktivitet sker der en række hændelser som defineret i stamdata for ruten. En aktivitets aktuelle status er den seneste af disse hændelser. Status, tidspunktet for den nuværende status (tidspunktet for hændelsen) samt deadline for gennemførelse af det nuværende statustrin fremgår af listen. Hvis deadline overskrides, vil deadlinefeltet blive rødt udfor aktiviteten og et særligt advarselsfelt vil tænde øverst på skærmbilledet. Figur: Statusbilledets 2. faneblad: Aktiviteter Udover de grundlæggende felter med rute, køretøj, firma, chauffør og status, kan følgende angives: Start og slutværdi for kilometertælleren. Start og slutværdi for salttælleren (ved saltninger). Efterlades startværdien tom, antages dette at være nul. Dosering og evt. anvendelse af fugtsalt (ved saltninger). Bemærkninger til aktiviteten. Statsandel af aktiviteten. Dette felt udfyldes fra rutens definition ved oprettelse af aktiviteten. Feltet bør kun rettes, hvis kun stats- eller amtsdelen af en rute gennemkøres.

77 Generelt bør der for hver installation vælges, hvilke søjler, der skal være synlige og dermed anvendes (se også kapitlet Generelt om VINTERMAN ). Under aktivitetslisten findes en række knapper: Se/ring til entreprisehaver, firma, biltelefon og chauffør. Disse tre knapper viser alle telefondialogen (se næste afsnit, Ring til ). Skift status og skift status (tid) giver begge et statusskift for den aktuelle aktivitet. Skift status (tid) giver mulighed for at ændre tidspunktet for statusskift, f.eks. hvis en vognmand ringer ind og siger, at han påbegyndte ruten for 10 minutter siden. Genstart aktivitet anvendes for afsluttede aktiviteter, som man ønsker at gentage. Et tryk på knappen kopierer og genopretter den afsluttede aktivitet. Se/ret aktivitet. Ved tryk på denne knap åbnes et særligt vindue med alle oplysninger om aktiviteten. Her kan alle oplysninger omkring aktiviteten angives, bl.a. pauser, forbrug og økonomioplysninger. Ny aktivitet anvendes til at igangsætte en ny aktivitet under det eksisterende udkald. VINTERMAN forsøger at assistere med at finde korrekt firma, køretøj og chauffør. Ved igangsætning af en ny aktivitet vises billedet svarende til Ret aktivitet nedenfor. Slet aktivitet sletter den eller de udpegede aktiviteter. Kun aktiviteter med status Oprettet kan slettes. Billedet Ret aktivitet anvendes også når en ny aktivitet oprettes. På billedes forsøger VINTERMAN at hjælpe med valg af køretøj, firma og chauffør via vagtplaner mv. Skal der oprettes flere nye aktiviteter, kan man eventuelt i stedet tilføje en ny handlingsplan til et eksisterende udkald (på fanebladet Udkald ) En aktivitet Billedet med en aktivitet i detaljer åbnes normalt fra statusbilledets aktivitetsliste eller kort, men billedet kan også åbnes fra logbogen eller i forbindelse med bogføring af udkaldet. Når adgangen til skærmbilledet sker via Ny aktivitet, åbnes billedet på 1. faneblad eller på 2. faneblad. På billedet med en aktivitet kan alle oplysninger omkring aktiviteten angives. Det meste kan angives direkte i f.eks. aktivitetslisten, men ved oprettelse af nye aktiviteter samt ved

78 adgang til on-line data om aktiviteten, skal denne funktion anvendes. Funktionens enkelte fanebladet gennemgås i de følgende afsnit En aktivitet rute mv. Det første faneblad for en aktivitet beskriver nøgleværdierne for aktiviteten. Rute og opgave skal altid angives samme med det udkald, som aktiviteten skal tilhøre. Det er muligt at overdrage en aktivitet mellem to igangværende udkald. Ved oprettelse af aktiviteter, vil de øvrige oplysninger typisk blive udfyldt via tryk på knappen Referenceplan. Når der trykkes på denne knap, åbnes referenceplanen, og man kan vælge en sammensætning herfra. Tilsvarende kan oplysninger i Kontakt - gruppen udfyldes via valg fra listen over aktuelle vagter. Figur: En aktivitet, oplysninger om rute mv En aktivitet forbrug, økonomi og status På dette faneblad angives oplysninger om aktivitetens forbrug, økonomi og status:

79 Forbrug. Brugeren kan indtaste oplysninger om salttal, væskeforbrug, dosering og fugtsalt. VINTERMAN vil supplere med tilsvarende data, hvis køretøjet har on-line dataopsamling. Kørelængde og saltet længde. Oplysninger om kørelængde kan inddateres af brugeren, mens de øvrige data tilføjes af VINTERMAN for køretøjer med on-line dataopsamling. Økonomi. Statsandel vil kun sjældent skulle ændres, men afrunding af tidsforbrug bør ikke ske for aktiviteter, der er genstartet (f.eks. pga. en genlæsning). Det er desuden muligt at angive en aftalt alternativ pris for en aktivitet. Status. Aktivitetens nuværende status fremgår af billedet, og knapperne anvendes til at skifte til næste status eller fortryde sidste statusskift. Pause. Pauser for aktiviteten registreres via knapperne Pause start og Pause slut. Figur: En aktivitet, oplysninger om forbrug, økonomi og status

80 En aktivitet - hændelser På dette faneblad vises en oversigt over hændelser og bemærkninger registreret i logbogen med reference til den aktuelle aktivitet. Det er muligt at lave nye bemærkninger og kommentere eksisterende bemærkninger (se også afsnittet om logbogen). VINTERMAN superbrugere kan desuden anvende det sidste faneblad Ret hændelser til at rette i data vist på dette skærmbillede. Figur: En aktivitet, oplysninger om forbrug, økonomi og status

81 En aktivitet - dataopsamling På dette faneblad vises alle de data, der er sendt til VINTERMAN via on-line dataopsamling fra sprederne. Figur: Eksempel på data fra on-line dataopsamling Denne funktion er primært tænkt til dokumentation ved eventuelle afvigelser i forbindelse med en aktivitet. Data i dette billede ligger ikke i VINTERMAN s normale database og er derfor kun tilgængelig i en periode efter aktivitetens gennnemførelse. Se evt. også i systemdokumentationen.

82 En aktivitet - kort Hvis der er on-line dataopsamling for en pågældende aktivitet, vises den kørte rute på dette faneblad. Figur: Eksempel på data fra on-line dataopsamling Kortet kan anvendes såvel under gennemførelse som efter aktivitetens afslutning. Som for data på fanebladet dataopsamling, ligger oplsyningerne ikke i VINTERMAN s database og kan derfor være slettet senere Knapperne Ring til Hver gang der i VINTERMAN vælges en Se/ring til knap vises billedet Ring til. Her kan det ønskede telefonnummer vælges og computeren vil forsøge at ringe til nummeret hvis der trykkes på knappen Ring til. Har man ikke modem installeret, må man selv taste nummeret. Hvis opkaldet giver anledning til at ruten skal skifte status, kan knappen Læg på/luk med skift af status anvendes. Ellers kan samtalen afsluttes med læg på eller læg på/luk. Bemærkninger skrevet i bemærkningsfeltet vil blive gemt i logbogen.

83 Figur: Standard Ring til dialog viser en persons eller firmas telefonnumre 7.4. Kort Alle igangværende aktiviteter kan vises på kort. På kortet kan der vælges mellem præsentation af forskellige kortlag med udvalg af ruter samt status for aktiviteter med de angivne opgavetyper. Udpeges en rute med musen, vil listen nederst vise de igangværende aktiviteter på ruten. Der er adgang til de samme knapper som i aktivitetslisten til statusskift mv., således at arbejdet med aktiviteterne kan ske via kortsiden. Ønsker man at fjerne markeringen af en rute, kan det ske via knappen Fravælg rute. Kortets aktuelle skalering fremgår i nederste venstre hjørne sammen med musens X og Y postion. Ønskes et andet kortudsnit, kan de seks ikoner i kortets nederste højre hjørne. Opsætning af kort og kortlag er nærmere beskrevet i kapitlet omkring funktioner samt stamdata, ruter.

84 Figur: Statusbilledets kort På kortet vælges et lag. Det er valg af brugerlag, dvs. hvilke ruter, der vises på kortet. Brugerlagene sættes op under [Opsætning, kort, brugerlag] samt under [Stamdata, ruter]. Tilsvarende kan der vælges en eller flere opgaver. Dette markerer, hvilke aktiviteter, der bliver vist på kortet. Vises kun salt, vil alle andre aktiviteter på ruterne blive undertrykt. Øverst til højre kan der vælges mellem at medtage eller undlade spredere med on-line dataopsamling på kortet Logbog På næste side vises VINTERMAN s logbog. Alle statusskift, telefonopkald, midlertidige telefonnumre og bemærkninger gemmes i logbogen. Den udgør dermed en detaljeret dokumentation af alle handlinger. Som standard vises en liste med alle logninger fra de seneste 24 timer, men via knappen Kriterier kan der opsættes andre søgekriterier. Indenfor listens logninger er der desuden mulighed for at anvende fritekst søgning i bemærkningsfeltet.

85 Nye logninger kan laves via knappen Ny logning, der er placeret i øverste højre hjørne af statusbilledet. Denne knap kan aktiveres fra alle faneblade. Man kan desuden kommentere en eksisterende logning via knappen Se/kommenter på logbogssiden. Figur: Uddrag af logbogen Hvis en logning gælder en aktivitet, kan man se aktiviteten i detaljer via knappen Se/ret aktivitet. Figur: En logning i logbogen

86 En logning i logbogen består udover selve teksten som minimum af følgende oplysninger: Person, der har skrevet bemærkningen Tidspunkt for bemærkningen Vedrørende-markering. Her angives det eller de emner, som bemærkningen dækker Er bemærkningen skrevet under en aktivitet, vil rute og så være angivet. Hændelse udfyldes af VINTERMAN for alle logninger ved statusskift på en aktivitet. Hvis der registreres en pause på en aktivitet, skal afregningsform og sluttidspunkt for pausen angives. Afregningsformen for pauser kan være Stand by, Værksted, bil, Værksted, materiel og Pause. Det sidste gælder ved frokost mv Telefonnumre Figur: Liste over midlertidige telefonnumre VINTERMAN indeholder et særligt faneblad til registrering af midlertidige telefonnumre. Alle midlertidige telefonnumre registreres desuden i logbogen. Oprettelse af nye midlertidige telefonnumre sker via knappen Opret ny. Herefter udfyldes initialer, telefonnummer mv. svarende til det midlertidige nummer. Når et midlertidigt telefonnummer skal fjernes, der det via knappen Slet. Alle personer og firmaer findes på fanebladet Alle telefonnumre. Her kan der søges på navn mv. hvorved den ønskede person eller

87 firma kan findes. Telefonnumrene til personen eller firmaet ses herefter ved tryk på knappen Se/ring til. Figur: Liste med alle personer og firmaer 7.7. Meldinger Via fanebladet Meldinger kan der afsendes vejmeldinger til grupper af personer eller firmaer. Grupperne oprettes via [Stamdata, grupper]. Meldingerne afsendes pr. fax eller . Samtidig afgår alle meldinger til Vejdirektoratets TrafikInfomationsCenter (TIC), hvorfra de bl.a. videresendes til amtets hjemmeside. På dette faneblad finde en række knapper med følgende funktion: Vis nyeste melding. Ved tryk på denne knap vises den seneste melding, der beskriver føret. Er meldingen ikke korrekt længere, skal der udsendes en ny. Tidligere meldinger. Trykkes her, vises en liste over alle tidligere meldinger. Ved udpegning i listen vises den melding, man måtte ønske. Indtast ny melding. Den eksisterende melding vil blive fjernet, og en ny melding vil kunne inddateres. Ret melding. Som Indtast ny melding, hvor blot oplysningerne fra sidste melding er fortrykt i den nye melding. Dette svarer til det viste eksempel på næste side.

88 Fortryd melding. Fortryder inddateringen af en ny melding, hvorefter VINTERMAN viser den seneste melding. Send melding. Meldingen sendes til den gruppe, der er valgt øverst til højre over skemaet. Meldingen sendes først, når denne knap vælges (også selvom man undervejs har arbejdet med andre af statusbilledets faneblade). Figur: Eksempel på inddatering af en vejmelding Øverst til venstre fremgår afsenderen af meldingen. Den normale afsender opsættes under [Opsætning, systemopsætning], men kan sammen med tidspunktet for meldingen ændres ved tryk på knappen med de tre prikker.

89 7.8. Status - memo Det sidste faneblad i statusfunktionen er en lille memo-side. På denne side kan der angives bemærkninger, der ikke skal gemmes permanent i logbogen. Via [Opsætning, systemopsætning] kan VINTERMAN indstilles til altid at åbne dette faneblad, når statusbilledet vælges. Dermed kan vinduet anvendes til kommunikation mellem afgående og tiltrædende vagt. Figur: Fanebladet Memo med bemærkninger

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere

Vinterman app til chaufførerne. 22. November 2013

Vinterman app til chaufførerne. 22. November 2013 Vinterman app til chaufførerne 22. November 2013 Indhold Vinterman app præsentation Formål Opsætning i Vinterman Installation på telefon Aktivering Chaufførens brug af app en Princip for automatisk start/stop

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 22.09.2017 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside under Login eller på webadressen

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside  under Login eller på webadressen Brugervejledning Version 2.2. August 2012 Hvad er Plan A? Plan A er et elektronisk webbaseret styringsværktøj, der kan samle alle virksomhedens handlingsplaner. Plan A giver nemt og hurtigt overblik over

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

EG-Bolig Web For beboervalgte

EG-Bolig Web For beboervalgte EG-Bolig Web For beboervalgte Rev. 1. juni 2015 Indhold Forord: EG Bolig Web for beboervalgte... 3 1. Installation... 3 2. At logge på EG Bolig Web... 4 1. Menupunktet Standard... 5 2. Menupunktet Økonomi...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14 TimeSag Indholdsfortegnelse 1. Installation af TimeSag... 1 2. Indledning... 2 2.1 Gennerelt om inddatering I TimeSag...3 2.1.1 Valgbokse...3 2.0.1. Fortryd indtastning...4 3. Inddatering i TimeSag...

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

VINTERMAN. Systemdokumentation

VINTERMAN. Systemdokumentation Systemdokumentation 21.09.2017 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 1 2. VINTERMAN struktur... 2 2.1. VINTERMAN klienter... 3 2.2. Installation og opdatering... 4 2.3. Anvendelse af Citrix terminalserver...

Læs mere

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015 Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015 9. marts 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Projekter i 2015... 1 1.1. Sikker drift... 1 1.2. Vinterman chauffør app... 1 1.3. Vinterman tilsynsapp

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung Tunge særtransporter Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest Jeg er tung Version 08 November 2013 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315

Læs mere

Freddy Knudsen (FEK) VDK Poul Arne Madsen (POMA) VN Maibritt Hviid Jensen (MHJ) Randers Kommune

Freddy Knudsen (FEK) VDK Poul Arne Madsen (POMA) VN Maibritt Hviid Jensen (MHJ) Randers Kommune Referat Emne Vinterman arbejdsgruppen møde nr. 59 Tid Mandag den 2. december 2013. kl. 9.30 15.00 Sted i København Deltagere Freddy Knudsen (FEK) VDK Poul Arne Madsen (POMA) VN Maibritt Hviid Jensen (MHJ)

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Komme-i-gang vejledning til Septimana. For skemalægger og systemadministratorer

Komme-i-gang vejledning til Septimana. For skemalægger og systemadministratorer Komme-i-gang vejledning til Septimana For skemalægger og systemadministratorer Denne Komme i gang er rettet mod skemalæggere og systemadministration. Hvis du er lærer eller studerende, kan du finde en

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 Pr. er vejman.dk 1.9 servicepakke 5 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. INDHOLD Ændringer og nyheder...2 Tilladelser - generelt...2

Læs mere