nyt Arbejdsmiljø TEMA 2012 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt Arbejdsmiljø TEMA 2012 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad"

Transkript

1 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt TEMA 2012 Arbejdsmiljø side Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16

2 Indhold Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets Konstabelforening Mose Alle Rødovre Telefon: Fax: Redigering og layout Hanne Hansen nyt Tryk Specialtrykkeriet Viborg Ib Skoubo formand og ansvarshavende redaktør Tlf.: Søren Frederiksen forretningsfører Tlf.: Hanne Hansen kommunikationskonsulent Tlf.: Leder 4 Forside 'Søløven' er med en del forsinkelse endelig klar efter ombygning til dykkeruddannelsesskib. Foto: Hanne Hansen Forretningsførerens klumme 6 Faglige sager og noter 10 TEMA 2012: Arbejdsmiljø 12 Fleksjob betyder alt 16 Enmandshær bag veterankortet 17 Nyt om navne 18 SOK: Vi har gjort en god indsats 24 Reder-portræt bjærget efter happening Oplag Næste nummer Udkommer 15. august på nettet og omdeles august Deadline Læserbreve og artikler til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 27. juli eller efter aftale. Indlæg, forslag m.v. sendes til SKs adresse eller som e-post til: ISSN Er SKnyt forsinket, eller er der andre problemer med leveringen, så henvend dig til sekretariatet på telefon: Husk at melde adresseændring til SK Artikler, læserbreve, kommentarer m.v., der trykkes i SKnyt, er ikke nødvendigvis udtryk for SKs officielle holdning, bortset fra lederen. Redaktionen forbeholder sig ret til at anvende og redigere modtagne artikler og billeder med mindre andet er aftalt. Det er tilladt at gengive og kopiere tekster, artikler og billeder med kildeangivelse. Det er ikke tilladt at kopiere artikler og billeder til kommercielt brug uden skriftlig tilladelse. Alle fagblade lægges på SKs hjemmeside - Annoncepriser 1/1 side kr inkl. moms 1/2 side kr inkl. moms 1/4 side kr inkl. moms Priserne er inkl. 4 farver

3 Leder»Ledere, der bøjer reglerne, er aktivt medvirkende til at ødelægge Forsvaret som arbejdsplads samtidig med, at de sætter det i et dårligt lys.«solidaritet Solidaritet er et stort ord at tage i sin mund eller at få smidt i hovedet, især hvis man selv føler sig truet på sit arbejdsliv. Hvis man så samtidig fra alle sider får at vide, at der skal rulle hoveder i Forsvaret, så er det vel naturligt nok at blive lidt blød i knæene og mere lydhør overfor de højere magters ønske om at spare. Disse besparelser kan på personelsiden give sig udtryk i de mest mærkværdige løsninger, nogle af dem har I, kære kollegaer, taget imod med glæde, andre har I trukket på skulderne af og tænkt: Sådan er det jo nok bare, og de ved nok bedst. Men sådan forholder det sig bare ikke, det har en stadig voksende række af sager vist. Det er så her SOLIDARITETEN kommer ind i billedet, det er nemlig et totalt svigt af solidaritet overfor sig selv, sine kollegaer, familie og arbejdsgiver, når man accepterer, at reglerne bøjes, som det i stigende grad foregår. Det største svigt er dog, når mellemledere og ledere, aktivt eller passivt, medvirker til at bøje reglerne i en grad, så Arbejdsmiljøtilsynet giver påbud, eller når FPT må ind over og rede trådene ud efter henvendelse. Disse ledere er nemlig aktivt medvirkende til at ødelægge Forsvaret som arbejdsplads samtidigt med, at de sætter det i et rigtigt dårligt lys. Når der kan ses store forskelle i den måde, de samme regler administreres på, på de enkelte tjenestesteder, er det som regel et udtryk for, at nogen sidder og laver deres helt egen fortolkning af reglerne i stedet for at forhøre sig hos dem, der har lavet disse regler og aftaler. Det vil i langt de fleste tilfælde være FPT, de skal forhører sig hos, når vi snakker om tillæg og arbejdstid. Det kan i den forbindelse undre, at FPT ikke automatisk giver lyd fra sig, når urigtigheder foregår. Det skulle være til at gennemskue med den megen registrering, der foregår i dag og det ville fjerne nogle af de mest almindeligt forekomne uoverensstemmelser. Mange har, i solidaritetens navn, brugt tid og kræfter på at skaffe os ordentlige arbejdsvilkår - vilkår der til stadighed arbejdes på at forbedre. Derfor er min opfordring til kolleger og ledere på alle niveauer at følge de regler, der nu engang forefindes. Det gavner alle parter bedst. Ib Skoubo, formand 3

4 Forretningsførerens klumme Fremtid i Forsvaret - findes der en sådan I disse tider svirrer det med rygter omkring de besparelser som forsvaret er i gang med, i henhold til Folketingets beslutning. af Søren Frederiksen, forretningsfører Der er mange rygter, her kan nævnes et par eksempler; -Flådestation Korsør nedlægges, og alt samles i Frederikshavn. -Der skal skæres 3000 personer væk - det bliver nok ikke konstablerne der rammes her, nogen skal jo udføre det manuelle arbejde. Hvad der skal ske, ved ingen for nuværende, idet den nye forsvarschef, general Peter Bartram, endnu ikke er færdig med sonderingerne. Utryghed Det giver utryghed, at de ansatte ikke ved, hvilken vej det går. Skal man ud og finde nyt arbejde? Et arbejde som måske ikke er der? Eller som mange i givet fald vil søge. Vi taler om ca mennesker der pt. bliver holdt som gidsler Er det i orden? Så absolut ikke. I det daglige burde det ikke betyde noget i forhold til det almindelige samarbejde på tjenestestederne. Men det gør det. SK oplever i stigende grad henvendelser vedrørende emner, der forvaltes på forskellig vis, alt efter hvor man er ansat. Det kan være tillæg, samarbejdet i mindre skibe, tjenestestedernes holdning til mennesker, der er syge, typisk af en arbejdsskade. SK oplever en forskel, der er til at tage og føle på, når det gælder holdningen til syge medarbejdere i forskellige egne af landet. Stor forskel Det er oplevelsen hos SK, at man visse steder gør sig mange tanker og bestræbelser på at fastholde langtidssyge medarbejdere i jobbet. Der kan være megen kommunikation medarbejder, kommune og tjenestested i mellem. Det er vor opfattelse, at man visse steder i vid udstrækning lever op til Forsvarets sociale ansvar, som er beskrevet i Forsvarets Personelpolitik side 22 og 23: Forsvaret ønsker specielt at tage et socialt ansvar, hvis du som enkeltperson kommer i en situation, hvor du ikke længere kan passe dit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager, hedder det blandt andet. Job til medarbejdere der kommer til skade eller bliver ramt af sygdom, lyder tilføjelsen. Andre steder derimod gør man sig knap så store bestræbelser på at fastholde medarbejdere, der er kommet til skade i tjenesten. Der sidder opsigelserne løst i ærmet. Disse opsigelser bliver naturligvis udfordret af SK. Naturligvis er der mange eksempler på medarbejdere, der er ramt af en arbejdsskade, som stadig er ansat i fornuftige stillinger, trods måske svære handicap og skader. Men det virker som om snoren er blevet kortere. Kan det virkelig være rigtigt, at Forsvaret ikke lever op til egne værdinormer og det sociale ansvar? Hvis man ikke lever op til egne værdier og normer, hvordan vil man så rekruttere og fastholde medarbejdere, når nu værnepligten står for fald? SK oplever mange henvendelser om de ændrede holdninger. Konstablerne er frustrerede og skuffede. Skuffede over at den, førhen, så gode arbejdsplads, de har valgt som en livsvej, ikke mere er et rart sted at være. Som det blev nævnt på et møde: Nu må Forsvaret komme ind i kampen. Pas på jer selv derude, I er de bedste til det 4

5 Skat Arbejdstelefon og beskatning Nye skatteregler gældende for 2012 for mulitimediebeskatning af arbejdstelefon, computer og internet. fra - opdateret marts 2012 Fra og med indkomståret 2012 er der nye regler for skat af telefon, computer og internetadgang, der står til rådighed for dit private brug. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en arbejdsgiverbetalt computer til brug for arbejdet eller internetforbindelse med adgang til netværket på arbejdspladsen. Du skal dog betale skat, hvis du har en telefon eller internetforbindelse stillet til rådighed for privat brug. Du skal betale samlet skat af fri telefon og internetforbindelse af i alt kr. om året. Du skal fra og med 2012 ikke betale skat af en arbejdsgiverbetalt computer til brug for arbejdet eller internetforbindelse med adgang til netværket på arbejdspladsen. For 2011 gjaldt andre regler, der betalte du en multimedieskat, samlet for alle multimedier stillet til rådighed. Ingen skat af computer men skat af fri telefon og internet 2012 og frem Fra og med 2012 skal du ikke betale skat af en arbejdsgiverbetalt computer til brug for arbejdet eller internetforbindelse med adgang til netværket på arbejdspladsen. Tablet-computer, fx ipad, Folio 100 eller Galaxy Tab, anses for at være computer, uanset at du også kan telefonere og gå på internettet fra den. Som medarbejder skal du betale samlet skat af fri telefon og internetforbindelse af i alt kr. om året. En smartphone anses for at være en telefon, uanset om man også kan gå på arbejdsgiverens netværk fra den. Hvis du er gift, kan du eventuelt opnå ægtefællerabat. Det er din arbejdsgiver, der indeholder A-skat og AM-bidrag af din løn af den skattepligtige værdi, som er på kr. (2012-niveau) årligt multimedieskat For 2011 gjaldt andre regler. I 2011 betalte du en multimedieskat, hvis du havde multimedier stillet til rådighed af din arbejdsgiver for privat brug. Det betød, at du blev beskattet samlet af fri telefon, computer og internetforbindelse. Du blev beskattet af kr. pr. år, uanset om du fik stillet ét, to eller alle tre goder til rådighed for privat brug. Din skat blev betalt automatisk som en del af din lønseddel. Du skal altså ikke oplyse noget i forbindelse med din årsopgørelse for Ægtefællerabat Hvis du var gift i 2011, og din ægtefælle også blev beskattet af multimedier, blev der givet en ægtefællerabat, hvis summen af begge ægtefællers multimedie var større end eller lig med kr. Rabatten blev givet ved at begge ægtefællers skattepligtige værdi af multimedier blev nedsat med 25 procent. 5

6 Alvorlige miner til møde på Bornholm Det var alvorlige miner, der prægede de fremmødte medlemmer fra SK og FKKF, da der midt i maj blev holdt medlemsmøde på Bornholm. af Hans Frederiksen, konsulent FKKF Arbejdsmiljøet på Bornholm er præget af manglende vagtplanlægning. Fra venstre er det Mona Olsen, Ole Jensen, Gunna Jensen, Kim M. Jensen, Achim Jensen og Lars Hansen. Foto: Hans Frederiksen Selv om de er glade for deres arbejde, som de synes er både godt og spændende, er de glade for det gode kammeratskab konstablerne imellem, for der er også store sten i skoen, som ødelægger muligheden for at gøre det til en god arbejdsplads. Stenene er bl.a. for marinekonstabelgruppen vagtplanlægning eller mangel på samme, det gør livet surt og skaber et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Problemet er ved forfald på grund af syg- Ingen tildeling af engangstillæg Et fænomen, som nu har stået på i flere år, er den manglende tildeling af engangstillæg. af Hans Frederiksen Konstablerne oplyser, at mange officerer og sergenter hvert år får tillæg, kun ganske få konstabler får. Og det er stort set de samme, der får år efter år. Det er kun en gang imellem, at tillæg tilfalder konstabler, der ikke er medlem af CS. -Selv om konstabler opfylder kravene og har kvalifikationerne, modarbejder CSs fællestillidsrepræsentant i SOK, at andre end CS-medlemmer får del i puljen, siger konstablerne samstemmende. Det er en klar omgåelse af de grundlæggende principper for tildeling af det nævnte tillæg. Det er FPTs ansvar, at der ikke gøres forskel på ansatte uanset organisationsforhold. Ændringen skete mærkbart, da chefen flyttede til SOK. I højesterets præmisser i retssagen mellem SK og Finansministeriet om aftaleretten fremhævedes det skærpede krav, der efter forvaltningsretslige principper kan stilles til Finansministeriets forvaltning på området. Nemlig forpligtelse til ikke at forskelsbehandle konstablerne. FPT og SOK har derfor et særligt ansvar for, at ligebehandlingen overholdes. 6

7 Faglige sager & noter dom, hvor enten den afgående vagt bliver beordret til at blive, eller der ringes efter én, som har fri, og vedkommende bliver beordret på vagt. Da der ikke er tale om force majeure situationer, men almindelig anvendt regel i marinens o-rum, gør det livet surt for marinekonstablerne. Tilkaldevagt De synes, det er urimeligt, og SKs forretningsfører Søren Frederiksen er enig med dem, specielt set i lyset af, at FPT i maj 2011 har oplyst, at i tilfælde som fx ovennævnte, må myndigheden ikke ringe efter folk, men skal etablere en tilkaldevagt. Mødet på Bornholm omfattede også orientering fra Søren Fredriksen, forretningsfører i SK og fra konsulent Hans Frederiksen fra FKKF om tilbagetrækningsreformens konsekvenser specielt møntet på tjenestemændene. Sø-øvelsestillæg - hvornår? Vi har i sekretariatet haft flere forespørgsler på, hvordan søøvelsestillægget gives. SK giver her med velvillig hjælp fra FPT en opsummering af reglerne, LKO af Søren Frederiksen Sø-øvelsesdagen blev indført ved aftale N149/2002, mellem CS og FKO, som omlægning af søtillægsordningen for CS-personel (i forbindelse med aftale om Nyt lønsystem). Der var tale om en omlægning af søtillægsordningen, fra optjening af tillæg, til optjening af 1 erstatningsfridag for hvert sejldøgn. Forudsætningerne for at være på søydelser følger stadig forudsætningerne for søtillæg, beskrevet i FKOVEJL PS , kap. 12 pkt Tillægget gælder alle Som beskrevet i vejledningen, er en forudsætning for at oppebære søøvelsesdage, at MA forretter tjeneste som besætningsmedlem om bord. En MA der er på et skib for reparation, er ikke besætningsmedlem om bord, men er på tjenesterejse. Når der her omtales CS-personel, er det naturligvis ikke kun medlemmer af CS der er tale om. Det gælder for alle, uanset tilhørsforhold. Der er jo som bekendt ikke forskel på tilhørsforholdet for at oppebære et tillæg Personligt kvalifikationstillæg Har du en aftale med din udstikker om et personligt kvalifikationstillæg, vil det være en rigtig god ide at se på en evt. fornyelse. svarende til 1/3 af størrelsen af det oprindelige tillæg. Tidligere aftale om personligt kvalifikationstillæg bortfalder med og erstattes af denne aftale. af Søren Frederiksen Aftalen består i 3 år, og skal så genforhandles. I aftalens afsnit Tillægget tildeles i perioden står der: Senest 3 måneder før tillægget udløber, indledes genforhandling om tillæggets størrelse. Hvis der ikke opnås enighed mellem medarbejderen og udstikkeren, oppebæres tillægget frem til ovennævnte dato, hvorefter tillægget udløber. I den efterfølgende periode frem til ny aftale om tillæg er indgået, oppebæres et årligt tillæg Snak med din udstikker Så hvis du er interesseret i at bibeholde, eller forøge, tillægget er det vigtigt at du får en snak med din udstikker nu. Mulighed for bisidder Husk du har mulighed for at få en bisidder med til samtalen. Det kan være din SK talsmand, en fra SK, eller andre. Find din aftale frem og tag kontakt til din udstikker. 7

8 SAMMENHOLD BETALER SIG Attraktive forsikringer til dig der er med på holdet Hvis du er medlem af en organisation, der har en aftale med Tjenestemændenes Forsikring, kan du få adgang til gode forsikringer. Vi skilter ikke med, at prisen er lav. Selvfølgelig er den det, når du er med på holdet. Du er godt dækket ind og får god service, hvis du får brug for din forsikring. Måske er det derfor, at vi har Danmarks mest tilfredse forsikringskunder. Scan koden og få et godt tilbud - eller ring

9 Faglige sager & noter I forbindelse med 'Esbern Snare's mission i Aden Bugten over julen/nytåret er der opstået frustrationer vedrørende de optjente 2/7 dage. Optjening og afvikling af 2/7 dage af Søren Frederiksen, forretningsfører 18. november 2010 får 'Absalon's besætning besked på at de skal på INTOPS 20. december De skal altså ned og afløse ESSN besætning på 'Esbern Snare', idet regeringen har besluttet, at det danske flådebidrag ved Afrikas Horn fortsætter i Det er jo med et noget kortere varsel end vanligt. Men besætningen er professionel, så de forbereder sig, bl.a. ved at forholde sig til den personlige side af sagen, såsom at meddele familie og andre at julen afholdes i Aden Bugten for deres vedkommende. Ikke just noget der modtages med glædessmil af familierne. Nul udbetaling - krav om afvikling Samme dag, 18. november, forespørger kontabel-gruppen CH-ABSL om, hvordan det forholder sig med ydelser under udsendelsen. Forrige missions optjente 2/7 dage måtte man ikke få udbetalt, de skulle afvikles. I stedet fik man udbetalt de billigere ESØ dage. Chefen har som normalt indsamlet ansøgninger vedrørende de kommende optjente 2/7 dage i henhold til reglerne fastlagt i FPTBST 564-1/ , afsnit 2.7.4, som var gældende på daværende tidspunkt. (I dag hedder den 564-1/ ). Citater fra bestemmelsen: Således skal personellet inden hjemrotation tage stilling til om ikke afviklede 2/7 dage ønskes udbetalt eller afspadseret. Videre hedder det i bestemmelsen: Den på stedet værende chef er ansvarlig for planlægning, afvikling og registrering af fridagene.»det skaber dårligt arbejdsmiljø. For hvis de ikke kan stole på chefen, hvem skal de så stole på? Man undergraver Chefens myndighed, med den slags beslutninger.«anmodninger afslået Det er jo interessant læsning: Personellet skal tage stilling. Chefen er ansvarlig. Det gør personellet så. Men efterfølgende bliver det fastlagt af 2. ESK, at dagene skal afvikles. Dvs. at konstablernes ønsker om afvikling, hhv. udbetaling ikke imødekommes. Dvs. den samme beslutning som forrige gang. Konstablernes anmodninger er afslået uden begrundelse, som man skal give i henhold til Forvaltningsloven, hvor det klart udtrykkes: 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Men hvis chefen er ansvarlig, hvor kommer 2. ESK så ind beslutningsprocessen? Konstablerne er naturligvis frustrerede over de divergerende meldinger, de får. Det skaber dårligt arbejdsmiljø. For hvis de ikke kan stole på chefen, hvem skal de så stole på? Man undergraver Chefens myndighed, med den slags beslutninger. Eller ligger der en aftale indgået på et grundlag, der ikke har konstablernes accept? I givet fald, hvem har så indgået den aftale? Som et medlem udtrykker det: Uanset hvad giver reglerne indtryk af, at det er op til den ansatte og ikke en pedantisk administrator, hvorvidt det skal være det ene eller det andet. Konstablernes frustrationer er, meget forståeligt, store. 9

10 Fodtøj er også arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø er et samspil af de relationer, påvirkninger og vilkår, som mennesket arbejder under. Det er også den tekniske og sociale udvikling af arbejdspladsen, som kan bidrage til det enkelte menneskes sikkerhed på kort sigt samt til menneskets fysiske og psykiske sundhed på længere sigt. Citat fra af Søren Frederiksen, forretningsfører Det er jo smukke ord som alle vel kan bakke op om? Ja, naturligvis, lyder det altid Men gør alle nu også det? Nej, det gør alle ikke. Nogen fordi de ikke er uddannet til det, andre fordi de mener, det er meget besværligt at arbejde og lede under den slags moderne intentioner. Det rette fodtøj Arbejdsmiljø er jo som bekendt mange ting. Lad os tage et eksempel: Fodtøj. Fodtøj er et af de helt afgørende punkter i den teknologiske udvikling af arbejdspladsen og sikkerheden for den enkelte. Og tak for det. Vores fødder skal trods alt bære os hele livet. Mange firmaer og gode mennesker har forsket i det rette fodtøj til opgaverne. Der er sko, sikkerhedssko, -støvler og - sandaler til enhver given lejlighed. Får man så det rette fodtøj til den tildelte opgave? Ikke altid, viser flere samtaler, SK har haft med medlemmer, herunder medlemmer af Tamburkorpset. Træ og metal med musik i Ved Tamburkorpset er skoene forsynet med en træplade i hælen som sål! På hælen er monteret en hestesko af metal! En træplade som sål i hælen og dertil en påmonteret "hestesko" i metal giver flot lyd ved march. Resultaterne på fødder og ryg er knap så kønne. Arbejdsfodtøj anno 2012 i Søværnets Tamburkorps. 10

11 TEMA 2012 Arbejdsmiljø Så får man en flot lydende march, men man får også vabler, ømme fødder, knyster og i det hele taget en mishandlet fod, med mulighed for en sygemelding på den konto. Jeg forstår ikke at moderne unge mennesker finder sig i en sådan mangel på respekt for deres arbejde Jeg er dybt forundret. Det skulle lige være i privaten, hvor man tvang børnene til at gå i den slags fodtøj, så var man da røget direkte på forsiden af nyhederne. Men i Forsvaret går det. Hvorfor? Ja, det fortaber sig i det uvisse. Ved Livgardens Musikkorps bruger man andet fodtøj. Fodtøj med bløde og bøjelige såler. Der har været flere episoder hvor Tamburkorpset har haft uheldige episoder. I Frederikshavn 16. maj i år. Her faldt et medlem af korpset omkuld og måtte udgå. En anden trak sig, da han følte sig dårlig tilpas. Disse episoder skyldes måske skoene? tillader jeg mig at spørge. Og i den forbindelse, er det interessant at vide, hvilken konklusion ledelsen har truffet i denne sag. En anden episode fandt sted på Officersskolen i Her faldt et medlem af korpset ned fra podiet grundet utilpashed. Jeg stiller i den sammenhæng de samme spørgsmål. Var det også skoene? - Og hvilken konklusion har ledelsen truffet i denne sag? Læge i 2010: find andre støvler Et medlem af Tamburkorpset har i forbindelse med rygproblemer konsulteret forsvarets egne læger. I erklæringen, som SK har modtaget i kopi fremgår det: " jeg må i den forbindelse naturligvis anbefale, at man løser problemet ved at give undersøgte andre støvler, således at han ikke fremover får varige problemer. Det var i Problemet med skoene/støvlerne har gentagne gange været oppe at vende i Arbejdsmiljøudvalget. Her er det henstillet til nærmeste leder at løse problemet. Men til dato er intet sket. Hvorfor? Tamburkorpsets medlemmer er stolte af deres arbejde, og meget engageret i det. Hvorfor negligerer man så de ansattes problemer? Problemer af helbredsmæssig karakter. Giv lyd Arbejdsmiljøet omtales generelt som mindre godt, for nu at sige det mildt. Så vidt SK erfarer, ved alle dette, hvorfor er der så ingen der gør noget ved det? I Norge, hvor man har haft tilsvarende problemer med skoene, har man fundet en løsning. Måske nogen skulle tage kontakt til Norge? Pas på jer selv derude. I er de bedste til det Sekretariat og redaktion vil i artikler og interviews gennem året i SKnyt fastholde fokus på arbejdsmiljøet. Vi bringer artiklerne om de gode eksempler, hvor arbejdsmiljøet er i top - og ja, fortæller også om eksemplerne, hvor der er plads til forbedringer. Ring, mail eller skriv til os. Alle adresser er på side to her i bladet. 11

12 Marinespecialist Lars Kofoed Mürer er lykkelig for at kunne beholde tilknytningen til arbejdspladsen på Søværnets Dykkerkursus efter at være kommet alvorligt til skade ved en arbejdulykke. -Dagligdagen blandt dedikerede og meget kompetente kolleger er en vigtig del af mit liv, siger han. Fleksjob betyder alt Efter en arbejdsulykke er tilværelsen for marinespecialist Lars Kofoed Mürer totalt forandret. Med stærke smerter i nakke og skuldre og med momentvise lettere hukommelsestab er han ude af stand til at leve, som han gjorde før. Men et afgørende holdepunkt har han stadig. Jobbet. Nu som fleksjob og det betyder alt for ham. tekst & foto Hanne Hansen Det var en ren rutine-opgave marinespecialist Lars Kofoed Mürer var i gang med om formiddagen 4. oktober Et sædvanligt tjek af Søværnets Dykkerkursus' både med blandt andet påfyldning af brændstof forandrede på et øjeblik hans tilværelse. -Det var et herrens vejr, fortæller Lars Kofoed Mürer og fortsætter: -Der var bølger i havnebassinet og jeg havde behørigt overtøj på. Båden, som han ville fylde brændstof på, kalder han "søtraktoren" frit oversat fra den engelske betegnelse, Sea Tractor. "Søtraktoren" lå fortøjet til kajen i bassinet ikke langt fra værkstedet, men fra kajkanten og ned på båden var knap en meter. -Jeg havde taget 80 liter benzin med fordelt på to dunke i hver hånd. Jeg har altid - indtil den dag - været i rigtig god fysisk form, så det var ingen sag for mig at bære de to dunke ned til båden. Men da tragten ikke lå på sin vante plads i båden, måtte jeg tilbage efter den, fortæller han. Med tragten i den ene hånd, trådte han fra kajen og ned i "søtraktoren", der bevægede sig op og ned på bølgerne. -Nede i båden laver jeg så det, jeg kalder en 'Gøg og Gokke', fortæller han. Som i de gamle stumfilm mistede han fodfæstet og landede på ryggen i bunden af båden. -Med højre hånd greb jeg fat om et stativ, mens jeg afbødede faldet ved at stemme venstre arm mod bænken. Bagefter lå jeg Lars Kofoed Mürer viser her, hvordan ulykken skete. Han trådte ned om bord i båden med tragten i den ene hånd, mistedede fodfæstet og landede på ryggen. Pr. refleks afbødede han faldet ved med højre hånd at gribe om stativet og stemmede venstre arm mod bænken i styrbord side. 12

13 og sundede mig lidt. Jeg slog sandsynligvis hovedet, men jeg ved det ikke. Jeg havde det ikke ret godt, refererer han og holder en pause, hvorefter han indskyder: -Alt det jeg fortæller her fra, har jeg først fået stykket sammen over lang tid af brudstykker, som jeg har fået fortalt og af nogle ting, som jeg selv er kommet i tanke om bag efter. Min hukommelse fra faldet og ugerne efter er simpelthen gået fløjten. Træning har altid haft en stor plads i Lars Kofoed Mürers tilværelse. Den har altid været en god medicin, og derfor gik han i bad for at gå ned og træne. Kunne intet løfte -Jeg kunne ingen ting. Kunne intet løfte og kunne bare ingen ting. Så gik jeg ind og meddelte til kontoret, at jeg var faldet, at jeg ikke havde det ret godt og at jeg tog hjem. Han tog cyklen fra Holmen til Nyboder, hvor han boede den gang. Dagen efter mødte han på arbejde. Han havde det stadig ikke godt og henvendte sig til stedets dykkerlæge. Herfra gik turen til kiropraktor. Men intet hjalp på de ubeskrivelige smerter i nakke og skuldre. Smerterne til trods mødte han hver dag på arbejde. -Vi var i gang med at tømme værkstedet, da bygningen synker. Det arbejde skulle gøres. Jeg har aldrig bare givet op. Og jeg var her, men det var kun på halv kraft, fortæller han. fortsætter næste side 13

14 Fleksjob betyder alt fortsat fra side 13 Halvanden måned efter faldet konsulterede han egen læge og fik en såkaldt "Mulighedserklæring", og 5. december havde han fejet det sidste skidt op i værkstedet. -Så meddelte jeg, at gik hjem og lagde mig, siger han og rejser sig op. Han kan hverken sidde, stå eller ligge i længere tid ad gangen. Så sætter smerterne ind. Smerter, som han sammenligner med at have en dolk siddende i venstre side af nakken lige over skulderbladende. Alle muskler i området er totalt krampede sammen. Som et bræt. Sådan har det med meget korte afbrud og minimal bedring været siden 4. oktober En lang række læger, terapeuter, behandlere og smerteeksperter har haft fingrene i det. Han har været i hospitalsbehandling, har været på forskellig medicin - noget så stærkt, så det ændrede hans personlighed og gav ham voldelige tanker. Det stoppede han øjeblikkeligt. Intet har til dags dato kunnet løsne op for den invaliderende tilstand, han befinder sig i. Af og til sætter halsmusklerne sig fast og giver en følelse af ikke at kunne trække vejret. Alt det sjove er væk -Jeg er parat til at betale hvad som helst for at blive som før den dag. Jeg har mistet alt. Kort før jeg kom til skade, havde vi købt hus i Køge. Drømmen om huset, hvor jeg skulle gå og lave de forskellige ting er blevet til en lang kamp, hvor vi må betale os fra arbejdet. Sønnen havde jeg lige købt en offroader-motorcykel til og skulle selv have Chef for Søværnets Dykkerkursus, orlogskaptajn Niels B. Mejlhede, er glad for at det lykkedes at etablere en fleksjobordning for Lars Kofoed Mürer. Gode medarbejdere værd at kæmpe for -Gode og ansvarlige medarbejdere, der gennem et langt liv har ydet en god indsats er værd at kæmpe for, slår chef for Søværnets Dykkerkursus Niels B. Mejlhede fast. Det var ikke problemfrit at få en fleksjobordning på plads for Lars Kofoed Mürer, og Niels B. Mejlhede erkender, at det kostede både gode argumenter og meget arbejde. -Udstikker Mona Frederiksen har lagt et stort arbejde i det, og jeg har bakket det op hele vejen. Hvis ikke medarbejderne kan regne med mig, når det går op ad bakke, hvornår kan de så regne med mig, spørger han retorisk. For Niels B. Mejlhede er det i dag en stor glæde, at konstatere, at det lykkedes at skabe en god dialog med FPT om sagen. Og at dialogen udmøntede sig i et - for ham at se - positivt resultat for alle parter. Job med faste opgaver Under forløbet fik Lars Kofoed Mürer ikke alle detaljerne refereret. -Han havde i forvejen så rigeligt at kæmpe med. Arbejdsskaden har været en enorm social omvæltning på alle måder. Og vi forskånede ham for den del af forløbet, hvor det ikke så så positivt ud. Til gengæld er det nu en meget stor tilfredsstillelse at konstatere, at han efter et hårdt forløb med store omkostninger kan komme videre med sit liv, noterer Niels B. Mejlhede. Han understreger, at Lars Kofoed Mürer har et job med fastlagte opgaver. -Der er faste ting, han skal varetage, og det løser han og har styr på det. Det er faktisk ret positivt, siger Niels B. Mejlhede og fortsætter: -For den enkelte er det helt afgørende, at der er brug for én. Er der ikke det, forsvinder selvværdet og socialt vil det kun gå ned ad bakke. Det er så afgørende, at jobbet bibeholdes. Og jeg er af den opfattelse, at en arbejdsplads - en hvilken som helst virksomhed - har et socialt ansvar overfor medarbejdere, der med mange år bag sig, kommer til skade. -Jeg er glad for, at sagen er landet, hvor den er. Og jeg synes, at det er en rigtig god sag at vise frem som eksempel på, at det er muligt at skabe lydhørhed, når argumenterne er gode, siger Niels B. Mejlhede. tekst & foto Hanne Hansen 14

15 Lars Kofoed Mürer har lavet tjeklister for selv at holde styr på, hvor og hvornår han sidst har tjekket op på blandt andet kompressorerne til det store trykluftbatteri. Tjeklisterne hjælper hukommelsen. én, og så skulle vi til at have det sammen. Jeg kørte på sådan én som ung. Nu bliver det ikke, summerer Lars Kofoed Mürer op på listen over ting i hans liv, der er forandret og fortsætter: -Min træning gik jeg meget op i. Jeg var glad for min fysik. Jeg kunne som fartøjsfører så let som ingenting hive en dykker med udstyr op fra vandet og op i båden. Nu kan jeg ingen ting. Alt det sjove er væk. Men jeg har mit job hos den arbejdsgiver, Forsvaret, som jeg begyndte hos i Langt hen ad vejen, har han selv taget hånd om papirarbejdet i forbindelse med arbejdsskadesagen med råd og vejledning fra kolleger og SK. Det har til tider været en stor mundfuld for ham fra den blev indledt med anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen for godt et år siden. Sagen er endnu ikke afsluttet. Arbejdet frem mod fleksjobbet blev indledt i februar sidste år, hvor han var til de første samtaler i Stevns Kommune. -Men uden den store indsats fra min udstikker Mona Frederiksen og min chef, så tvivler jeg på, at det var gået i hak med FPT og fleksjobbet, siger han og fortsætter: -Jeg er utrolig taknemlig for, at jeg har fået lov at blive her. Jeg kommer ikke med ud at sejle mere. Jeg kan ikke mere bare lige, når én kommer ind på værkstedet med noget, der skal gøres et eller andet ved. Men jeg har bevaret kontakten og min daglige gang her på stedet. Og jeg gør alt for at løse mine opgaver så godt jeg kan. Accepterer det aldrig Bådene, som Søværnets Dykkerkursus bruger, tjekker han. Vandet i det seks meter dybe vandbassin måles og tjekkes og kompressorerne kontrolleres. For at støtte hukommelsen, har han lavet tjeklister, der ligger hvert sted. De er lamineret, så han med en spritpen kan krydse af og angive tidspunkt for hvert tjek. Den største udfordring tumler han fortsat med. Det er erkendelsen. Erkendelsen af at han har fået en skade, som han nok aldrig kommer over. -Jeg kommer aldrig til at acceptere det. Aldrig. Men da jeg fik besked om, at jeg fra 1. marts kunne overgå til fleksjob med timer om ugen gav det mig ro. Og jeg har kun mødt forståelse og imødekommenhed hos mine kolleger, fastslår han. BLIV MEDLEM AF SØVÆRNETS KONSTABELFORENING Mange veje til medlemsskab - brug en af dem Ring -Kontakt sekretariatet og få indmeldelsespapirer mv. tilsendt - direkte tlf Kontingentsatser for medlemsskab af SK gældende pr. 1. januar 2012, oplyst pr. md. Mail -Send en kort mail til med oplysning om navn og telefonnummer. Så hører du fra os. Web -Udfyld formular på vores hjemmeside på Smartphone -Scan koden, der sender dig direkte til formularen på vores hjemmeside. Udfyld formularen og tap send. Marineelever (de første fire måneder) Indtil udnævnelse til marinekonstabel Efter udnævnelse til marinekonstabel Seniorordning* 0 kr. 150 kr. 375 kr. 200 kr. * for medlemmer af SK efter afgang fra jobbet på grund af alder eller helbred. Seniormedlemsskab kan fortsættes indtil udgangen af det 69. leveår. Søværnets Konstabelforening marinekonstabelgruppens fagforening 15

16 af Hanne Hansen Enmandshær bag veterankortet I sin fritid og uden nogen økonomisk kompensation for udgifterne driver en fhv. overkonstabel og tidligere udsendt fra Hæren en indgangs portal for veterankortet på internettet. Plastikkortet er endt som et gør-det-selv projekt. - I sig selv er kortet selvfølgelig en anerkendelse af tjenesten. Men kortet er i højere grad midlet til et andet mål. Jeg vil nemlig gerne opfordre både virksomheder, organisationer og offentlige instanser til at tænke i nye former for anerkendelse af vores veteraner. Om det er gratis bustransport på flagdagen den 5. september, 10 pct. rabat på bilværkstedet eller gratis adgang til byfesten. Kun fantasien sætter grænser, og jeg håber, at det private initiativ vil blomstre. Citat af forsvarsminister Gitte Lillelund Bech, ved udsendelsen af Veterankortet 26. august 2011 Ord og tanker var smukke, da fhv. forsvarsminister Gitte Lillelund Bech i august sidste år præsenterede veterankortet, der var en del af den vedtagne veteranpolitik. -Jeg håber det private initiativ vil blomstre, lød det blandt andet fra ministeren. I dag kan det konstateres, at blomstringen som sådan lader vente på sig. Der er indtil videre højst tale om en enkelt knop, hvis man vurderer det positivt veterankort blev i første omgang produceret, pakket, frankeret og postet til deltagerne i tidligere internationale missioner. Hos modtagerne var der delte meninger om kortet. Få blev glade, mange følte sig til grin, nogle blev vrede over at blive udstyret med det, de anså som værende et "tiggerkort", mens langt de fleste var dybt forundrede. For hvad skulle det dog bruges til? Dette spørgsmål stillede veteran og fhv. overkonstabel Christian Sundsdal også sig selv, da han åbnede brevet med kortet. Han henvendte sig til FPT for at høre, hvad formålet var. Hans spørgsmål forblev ubesvaret og for dog at gøre et eller andet, oprettede han portalen Her kan virksomheder og forretninger, der vil tilbyde indehavere af veterankortet rabat eller andre fordele, melde sig til. To sjæle én tanke Samme tanke havde en anden modtager af kortet, Daniel Vangberg, der forlod Forsvaret i 2000 men før da havde været udsendt seks gange. Han tjekkede, at domænet veterankortet.dk var ledigt og tænkte, at det måtte være en fejl. Derfor erhvervede han domænet for at sikre det til Forsvaret. Han oprettede en hurtig hjemmeside, hvor virksomheder kunne melde sig til, hvis de ville støtte veterankortet og give rabat til indehaverne. Efter få uger opgav han dog projektet, da han erfarede, at De Blå Baretter udråbte veterankortet.info som det officielle site, fortæller han. -Men jeg overdrager gerne domænet til Forsvaret eller andre, der vil drive det som et non-profit projekt, fortæller han. På Forsvarets hjemmeside oplyses det, at De Blå Baretter og Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd er gået sammen om at skabe en fælles indgangsportal for veterankortet med direkte link til Christian Sundals private og ulønnede initiativ på -Jeg har talt i telefon et par gange med Bjarne Hesselberg fra De Blå Baretter og han ringede efter at have været til et møde i Forsvarskommandoen og sagde, at de havde besluttet, at mit site var det officielle, fortæller Christian Sundsdal og fortsætter: -Vi skulle også have holdt et møde, men jeg måtte aflyse min deltagelse og siden har jeg ikke hørt noget. Noget egentligt bidrag i form af arbejdskraft eller økonomisk støtte har han ikke modtaget fra hverken De Blå Baretter eller Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd, der ifølge Forsvarets oplysninger ellers er gået sammen om at skabe portalen. 63 virksomheder reklamerer i dag på hans portal med gode tilbud eller rabatter til veteraner. fortsætter side 20 16

17 Nyt om navne 40 år i Søværnet Birger Bangsner Bülow Marinespecialist Serviceværkstedet på Søværnets Teknikkursus, Holmen Jubilæum: 40 år 19. april Fortjenstmedaljen i sølv Sammen med en kollega styrer Birger Bangsner Bülow i dag serviceværkstedet på Søværnets Teknikkurs på Holmen. Her har han været de seneste fire år, fortæller han. -Men du kan bare skrive, at det er ham fra torpedobådene, lyder beskeden fra 25 år i Søværnet 1. februar Marinespecialist Bent Kofod Olsen Skibby 26. april Marinespecialist Kennet Siiger Hårlev Birger Bangsner Bülow, da undertegnede henvender sig for at få et par stikord til jubilæumsomtalen. De færreste tror ham, når han fortæller, at han har gjort tjeneste i alle fire slags torpedobåde, der har eksisteret siden 2. verdenskrig. Men han bekræfter, at det er sådan, landet ligger. Han var i torpedobådene frem til 1997, hvorefter han kom til Kørselsafdelingen på Holmen. Fra 2000 til 2004 var han i Søværnets Helikoptertjeneste, inden turen gik til Auderød, hvor han gjorde tjeneste til 2008 og rykkede til Søværnets Teknikkursus, den gang Søværnets Teknikskole. hanh 3. maj Marinespecialist Bjarne Søndergaard Jespersen Korsør 14. juni Marinespecialist Erik Porsholdt Esbjerg V Runde dage juli - august år 13. juli Martin Isalin Odense C 28. juli Rasmus Heesche-Andersen København K 40 år 3. august Henrik Leander Møller Hafnarfjördur, Island 60 år 12. august Niels Kristian Rasmussen Højbjerg 19. august Ole Lutzen Jensen Køge Huller i informationsstrømmen Redaktionen beklager, at en del af forårets jubilæer først bringes i dette blad - med en del forsinkelse i forhold til jubilæumsdatoen. Informationen fra FPT om jubilæerne er de første par måneder i år sendt til en lukket mail-adresse. Alle forbindelseslinjer er nu genoprettede, og vi modtager igen løbende information om jubilæer fra FPT. Men vil du være helt sikker på, at vi får såvel dit jubilæum som runde fødselsdag med i Nyt om navne, så kontakt Hanne Hansen tlf kommunikationskonsulent i SK Kongelig hofleverendør Danske og udenlandske Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer. rosetter Peder Skrams gade København K Tel. & fax:

18 Piratkurven fik sit knæk i den rigtige retning sidste år. I årets første måneder har 'Absalon' med besætning i høj grad æren for, at kurven fortsat peger nedad - for piraterne. SOK: Vi har gjort en god indsats Efter en forlængelse på et par uger og dermed tilsvarende forsinkelse er 'Absalon' returneret til Danmark efter indsatsen i Nato's antipirat-aktion Operation Ocean Shield. Og knap var 'Absalon' langs kaj i Korsør 20. maj, inden udenrigsminister Villy Søvndal sidst i maj erklærede, at regeringen har besluttet, at Danmark igen til efteråret skal bidrage til antipirat-operationen ud for Somalia med et fartøj og et overvågningsfly. Efterårets bidrag i år har ligget i kortene, idet halvårlige deltagelser i antipiratoperationen ligger som en del af Danmarks politisk vedtagne piratstrategi. Inden endnu en deltagelse i Operation Ocean Shield, skal den nyligt afsluttede deltagelse evalueres. Kun seks kapringer i år Uden at foregribe begivenhedernes gang i evalueringsforløbet, tøver kommandør Steen Engelbrecht Pedersen, chef for Operations- og Logistikdivisionen i SOK, ikke med overordnet at konkludere: -Vi synes, vi har gjort en god indsats. Kurven for pirateriet har fået et knæk - primært i 2011, men her et halvt år inde i 2012 har den altså fået yderligere et dyk nedad, siger han og henviser til tallene, som de ser ud, sidst i maj. Seks kapringer er alt, hvad de somaliske pirater har fået ud af det i årets første fem måneder. Tallet for hele 2011 lød på 24 og året før 45. Tendensen går den rigtige vej, af Hanne Hansen set fra handelsflådens og søværnets synspunkt. -Vi går mere kontant til biddet, bemærker Steen Engelbrecht Pedersen og fortsætter: -Samtidig er handelsskibene blevet meget mere opmærksomme på at beskytte sig, at bruge Best Management Practice mens anvendelsen af bevæbnede vagter er øget over det seneste år. Alle tiltag bidrager til det gode resultat. Eftertragtet dansk bidrag Kigges der nærmere på 'Absalon's andel af standsning af piratfartøjer, er den anseelig, og set fra SOK er tallene et vidnesbyrd om, hvorfor det danske bidrag er eftertragtet af Nato. Samtidig viser antallet af standsede piratfartøjer en nedgang fra tidligere år - igen et tegn på, at pirat-aktiviteten over det seneste år har været dalende. Først og fremmest fordi piraterne er kommet under pres ved den øgede fokusering på deres moderskibe. -Effektiviteten i det danske bidrag ligger Kommandør Steen Engelbrecgt Pedersen, chef for Operations- og Logistikdivisionen i SOK. Foto: Hanne Hansen i den samlede pakke vi har. Den består af knalddygtige skibsbesætninger, læger, sygeplejersker, tolke, helikopterbesætning, frømænd, politi og eksperter i eksplosiver. Samlet giver det alle muligheder, siger Steen Engelbrecht Pedersen og fortsætter: -Dertil kommer, at vi har et bragende godt skib. Tre moderskibe, kaprede dhows, har 'Absalon' sat ud af spillet fra oktober sidste år til april i år. De formodede pirater er blevet tilbageholdt om bord og for en dels vedkommende overleveret til retsforfølgelse i henholdsvis Seychellerne og Kenya. Ved et samråd i Folketinget 2. maj konkluderede forsvarsminister Nick Hækkerup, at en tredjedel af de tilbageholdte er overdraget til retsforfølgelse og han slog samtidig fast, at Danmark er det land, det er lykkedes at overføre flest formodede pirater til retsforfølgelse i regionen. De øvrige formodede pirater er landsat på Somalias kyst. Et emne, der i medierne 18

19 'Absalon' ved Afrikas Horn i april. Foto: SOK og blandt politikerne har været i fokus især det seneste halve år. -Vores opgave er at bekæmpe pirateriet - ikke at bekæmpe piraterne, understreger Steen Engelbrecht Pedersen og tilføjer: -Vi er det udførende redskab. Formidabelt arbejde af besætningen I medierne er landsætningen af formodede pirater omtalt med henvisning til dyb frustration blandt besætningen på 'Absalon'. -Den frustration, der omtales i pressen, har vi ikke hørt, siger Steen Engelbrecht Pedersen og tilføjer: -Vi har ikke fra skibet hørt noget som helst i den retning. Og jeg vil formode, at vi havde hørt om det, hvis frustrationerne om bord er så udtalte, som de gengives i pressen. -Besætningen har gjort et formidabelt arbejde. De har hele tiden tilpasset sig forholdene og er dybt professionelle, bemærker han og fortsætter: -At der opstod utilfredshed omkring den forsinkede hjemsejlads, har jeg stor forståelse for. Men i situationen kunne det ikke være anderledes. Med tilbageholdte formodede pirater om bord på det tidspunkt midt i april, da Disruptions oktober april 2012 Absalon NATO Andre (CMF, EU, National tasking) Dhow Whaler Skiffs 'Absalon' oprindeligt skulle have vendt stævnen mod nord for at sejle hjem, måtte skibet blive i området til situationen omkring de tilbageholdte var afklaret. Stor belastning -Udenrigsministeriet og justitsministeriet arbejdede i døgndrift for at afklare situationen. Tilbageholdelsen skete fire dage før 'Absalon' skulle sejle hjem. Men alle kræfter blev sat ind på at finde en løsning, konkluderer Steen Engelbrecht Pedersen og fortsætter: -Det var en belastning for besætningen og jeg kan godt forstå, at der blev utilfredshed, da det viste sig, at besætningen om bord ikke kunne være hjemme til aftalte tidspunkt først i maj. Et besætningsskifte midt i maj på Kreta under 'Absalon's hjemsejlads blev løsningen efter at de sidste tilbageholdte pirater om bord var blevet landsat på Somalias kyst 3. maj. Det danske bidrag i anti-pirat operationen er eftertragtet i Nato. Tallene her antyder hvorfor. 'Absalon' bidrog til den samlede statistik over standsede piratfartøjer ved at stoppe tre moderskibe (kaprede dhows) og ét skiff - de små glasfiberbåde med stor påhængsmoter. I kolonnen i midten Nato-operationens øvrige tal og yderst til højre tallene fra de øvrige internationale flådestyrker i området. Kilde: SOK fortsætter næste side 19

20 SOK: Vi har gjort en god... fortsat fra side 19 -Siden 2008, hvor vi for første gang havde et skib i anti-pirat operation ud for Somalia, har belastningskurven for besætningerne været høj. Der er virkelig trukket på dem, og da 'Absalon' så 15. april ligger i Det Indiske Ocean med tilbageholdte pirater, kigger vi på alle muligheder. Og der var mange scenarier. Kan de nå hjem, skal vi skifte besætning - i givet fald hvor? Seychellerne, Kenya, Djibouti eller Kreta, fortæller han og fortsætter: -Rent logistisk er det en omfattende operation, ligesom den afløsende besætning stod standby med meget kort varsel. Selve planlægningen er meget kompleks på grund af dynamikken. Dynamikken er så også den, der gør det spændende. Steen Engelbrecht Pedersen understreger, at han er helt bevidst om, at slutningen af april og begyndelsen af maj var en belastende periode for besætningsmedlemmerne og deres familier. God opgave -Generelt er indsatsen mod pirateriet en god opgave. Besætningsmedlemmer melder sig selv og meldingerne er ofte, når de er kommet hjem, at de gerne vil derned igen. Der er ingen tvivl om, at det at opgaven har stor betydning for andre, gør den attraktiv at være en del af, siger han. Forude venter nu SOKs evaluering af 'Absalon's seks måneder ud for Afrikas Horn med erfaringsopsamling. -Det er noget ganske andet at have et skib sejlende syd på end at have det i enten hjemlige farvande eller nordpå ved Færøerne og Grønland. Hvor køber man for eksempel mad henne? Vi prøver at optimere det vi gør, hver gang ved at samle op på erfaringerne. Og vi har efterhånden fået ganske godt greb om det, siger Steen Engelbrecht Pedersen. I 1975 kolliderer den danske motortorpedobåd Spurven med en norsk fiskekutter nord for Bergen. Begge fartøjer synker. Det bliver indledningen til jagten på en spion for Warszawapagten. Jagten varer mere end 25 år, fordi ministre og embedsmænd skiftes til ikke Koldkrigerens at ville gøre noget ved sagen. To mænd hovedmistænkte. Kun en af dem er skyldig i forræderierne. Ingen af dem ved, at de bliver fulgt af efterretningstjenesten, uden at der gribes ind. Deres liv flettes sammen i Søværnet, på Københavns Universitet under studenteroprøret, via to østtyske afhoppere i 1980, i internationale forhandlinger i Canada i 1985, og efter murens fald i Men først efter årtusindskiftet ønsker en minister at gøre noget med fatale konsekvenser. Hemmelighed Motortorpedobåden Høgen fotograferet i Der er en forbløffende ydre lighed med romanens MTB Spurven. Forfatter Peter Bogason har på eget forlag Bogens forfatter Peter Bogason som artillerisergent og regnskabsfører på MTB Gribben i norske farvande i 1968, iført aldeles uautoriseret hovedbeklædning. Peter Bogason forlod Søværnet i 1969 og blev siden hen professor i offentlig forvaltning. udgivet sin spændingsroman, Koldkrigerens Hemmelighed. Handlingen, der indledes med en dansk motortorpedobåds opdigtede kollision i 1975 med en norsk fiskekutter, er starten på jagten på en spion fra Warszawapagten. Jagten strækker sig over 25 år og romanen bevæger sig gennem Søværnet, Københavns Universitet samt internationale forhandlinger og hjemlig embedsførelse af skiftende ministre. Forfat- Cirkus Marinen Pensioneret orlogskaptajn Kurt Lundholm Christoffersen fortsætter i bogen Cirkus Marinen historien om Benny, der her i trilogiens bog nr. to er søofficer under den kolde krig. Det er de morsomme historier og anekdoterne, der har fortrinsret i bogen. Og forfatteren advarer selv de sarte officerer uden humor om, at indholdet vil kunne falde dem for brystet. I bogen møder Benny fra Søværnets og Marinehjemmeværnets mange farverige personer. Kabysrygterne og vandrehistorierne klarer næppe alle Enmandshær bag veterankortet fortsat fra side 16 -De har alle meldt sig selv. Jeg har ikke ressourcerne til at være proaktiv omkring det, siger initiativtageren, der også driver hjemmesiden krigeren.dk -Hvis det virkelig skal op at køre, kræver det jo en kæmpe indsats. Siden kortet blev lanceret, har politikerne ikke gjort noget som helst for at kanalisere kendskabet til det ud, bemærker han. Forsvaret udsteder fortsat veterankort. Og undrende forespørgsler om, hvad kortet i praksis kan bruges til lander af og Peter Bogason Koldkrigerens Hemmelighed Snorres Forlag Peter Bogason Koldkrigerens Hemmelighed Roman Snorres Forlag Koldkrigerens Hemmelighed er udgivet af forfatterens eget forlag, Snorres Forlag, i april i år. Vejlende pris er 150 kr. teren har selv gjort tjeneste i motortorpedobådene og blev i 1991 professor i offentlig forvaltning. Indsigt, research og fantasi er i romanen bundet sammen til en spændingshistorie. For yderligere info se hanh Cirkus Marinen fortsætter, hvor forgængeren Søridderne slap. Vejlendende pris er 280 kr. en nærmere research, men i stedet for at lade de gode historier gå i glemmebogen, har forfatteren sat dem på tryk. Bogen er ligesom forgængeren, Søridderne, udgivet på forfatterens eget forlag, Brunlynget. For yderligere info se hanh til også hos Søværnets Konstabelforening. Foreningen kan kun tilslutte sig forsamlingen af undrende og konstatere, at projekt veterankort er sat i søen uden hverken hovedmotor, fuelolie eller chef. Mens fhv. forsvarsminister Gitte Lillelund Bech ved lanceringen konkluderede, at kun fantasien sætter grænser for kortets anvendelse, må det konstateres, at manglende opfølgning, manglende ressourcer og manglende struktur indtil videre har været temmeligt begrænsende. 20

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 1 februar bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening FAGBLAD for konstabler og korporaler

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod.

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod. www.hod.dk Linieofficerernes Fagblad 06 august 2006 Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde Ønsker nogle superfede opgaver Linieofficerernes Fagblad

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22

forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22 Nr. 5 - August 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Ekstreme forsikringer Forsikring mod et kikset bryllup? Læs om ekstreme forsikringer Tema side 4-14 Skarpe kompetencer

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Skjulte misbrug i lederjob

Skjulte misbrug i lederjob h u sfo r bi nr. 1 Januar 2015 19. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Skjulte misbrug i lederjob Socialpolitikken, der forsvandt Planer om at bygge billige boliger

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Takt og tone for lederen

Takt og tone for lederen Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 1:2009:marts Medarbejderen ser, hører og følger lederen. Derfor skal lederen kunne sætte

Læs mere

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak!

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2007 Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! Forsidefoto: Carl-Erik Nielsen

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 OST. Nr. 1 - februar 2014. bladet

Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 OST. Nr. 1 - februar 2014. bladet Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 1 Nr. 1 - februar 2014 OST bladet Ned med forbruget af tilkaldevikarer! Mange steder har der været et overforbrug af vikarer. Fællestillidsrepræsentanterne

Læs mere

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 09 31. maj 2012 ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 FREMTIDENS KOLLEGER NY FORSKNING OM STUDE- RENDES

Læs mere

PIRATKURVEN ER KNÆKKET

PIRATKURVEN ER KNÆKKET PIRATKURVEN ER KNÆKKET antallet AF KAPRINGER ER HALVERET Generalforsamling Indkaldelse og årsberetning Torm Gertrud Vi var om bord i Zhuhai Fuldt hus på SIMAC 42 er tilmeldt dualen Nr. 1 2012 LEDER Udsigt

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010 Fængselsfunktionæren 2 Fængselsforbundet Februar 2010 Nr. 2-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 Multimedieskat rammer også fængselsbetjente 15 Sparerunde rammer lønbudgettet hårdt 26 Ringere sikkerhed

Læs mere

Sådan oplever hjemløse danskerne

Sådan oplever hjemløse danskerne h u sfo r bi nr. 1 januar 2014 18. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Sådan oplever hjemløse danskerne Snydt for boliger og tandpleje Kunst hjælper hjemløse Fra

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

ENSOM PÅ LEDERKONTORET

ENSOM PÅ LEDERKONTORET 17 10. november 2011 ENSOM PÅ LEDERKONTORET DET VILLE JEG GERNE VÆRE HJEMLØSE OM DRØMMEJOBBET 10 VOLDSRAMT BLEV GIDSEL KOMMUNER SLÅS OM IKKE AT BETALE 14 HVAD MED DE LEDIGE? BUD FRA PRAKTIKERE OG POLITIKERE

Læs mere

Fængselsfunktionæren 7/8

Fængselsfunktionæren 7/8 Fængselsfunktionæren 7/8 Dansk Fængselsforbund Juli/August 2008 Statsfængslet på Kragshovhede Arresthuset i Hjørring Lukket Arresthuset i Viborg Lukket Statsfængslet i Nørre Snede Statsfængslet Renbæk

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere