nyt Arbejdsmiljø TEMA 2012 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt Arbejdsmiljø TEMA 2012 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad"

Transkript

1 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt TEMA 2012 Arbejdsmiljø side Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16

2 Indhold Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets Konstabelforening Mose Alle Rødovre Telefon: Fax: Redigering og layout Hanne Hansen nyt Tryk Specialtrykkeriet Viborg Ib Skoubo formand og ansvarshavende redaktør Tlf.: Søren Frederiksen forretningsfører Tlf.: Hanne Hansen kommunikationskonsulent Tlf.: Leder 4 Forside 'Søløven' er med en del forsinkelse endelig klar efter ombygning til dykkeruddannelsesskib. Foto: Hanne Hansen Forretningsførerens klumme 6 Faglige sager og noter 10 TEMA 2012: Arbejdsmiljø 12 Fleksjob betyder alt 16 Enmandshær bag veterankortet 17 Nyt om navne 18 SOK: Vi har gjort en god indsats 24 Reder-portræt bjærget efter happening Oplag Næste nummer Udkommer 15. august på nettet og omdeles august Deadline Læserbreve og artikler til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 27. juli eller efter aftale. Indlæg, forslag m.v. sendes til SKs adresse eller som e-post til: ISSN Er SKnyt forsinket, eller er der andre problemer med leveringen, så henvend dig til sekretariatet på telefon: Husk at melde adresseændring til SK Artikler, læserbreve, kommentarer m.v., der trykkes i SKnyt, er ikke nødvendigvis udtryk for SKs officielle holdning, bortset fra lederen. Redaktionen forbeholder sig ret til at anvende og redigere modtagne artikler og billeder med mindre andet er aftalt. Det er tilladt at gengive og kopiere tekster, artikler og billeder med kildeangivelse. Det er ikke tilladt at kopiere artikler og billeder til kommercielt brug uden skriftlig tilladelse. Alle fagblade lægges på SKs hjemmeside - Annoncepriser 1/1 side kr inkl. moms 1/2 side kr inkl. moms 1/4 side kr inkl. moms Priserne er inkl. 4 farver

3 Leder»Ledere, der bøjer reglerne, er aktivt medvirkende til at ødelægge Forsvaret som arbejdsplads samtidig med, at de sætter det i et dårligt lys.«solidaritet Solidaritet er et stort ord at tage i sin mund eller at få smidt i hovedet, især hvis man selv føler sig truet på sit arbejdsliv. Hvis man så samtidig fra alle sider får at vide, at der skal rulle hoveder i Forsvaret, så er det vel naturligt nok at blive lidt blød i knæene og mere lydhør overfor de højere magters ønske om at spare. Disse besparelser kan på personelsiden give sig udtryk i de mest mærkværdige løsninger, nogle af dem har I, kære kollegaer, taget imod med glæde, andre har I trukket på skulderne af og tænkt: Sådan er det jo nok bare, og de ved nok bedst. Men sådan forholder det sig bare ikke, det har en stadig voksende række af sager vist. Det er så her SOLIDARITETEN kommer ind i billedet, det er nemlig et totalt svigt af solidaritet overfor sig selv, sine kollegaer, familie og arbejdsgiver, når man accepterer, at reglerne bøjes, som det i stigende grad foregår. Det største svigt er dog, når mellemledere og ledere, aktivt eller passivt, medvirker til at bøje reglerne i en grad, så Arbejdsmiljøtilsynet giver påbud, eller når FPT må ind over og rede trådene ud efter henvendelse. Disse ledere er nemlig aktivt medvirkende til at ødelægge Forsvaret som arbejdsplads samtidigt med, at de sætter det i et rigtigt dårligt lys. Når der kan ses store forskelle i den måde, de samme regler administreres på, på de enkelte tjenestesteder, er det som regel et udtryk for, at nogen sidder og laver deres helt egen fortolkning af reglerne i stedet for at forhøre sig hos dem, der har lavet disse regler og aftaler. Det vil i langt de fleste tilfælde være FPT, de skal forhører sig hos, når vi snakker om tillæg og arbejdstid. Det kan i den forbindelse undre, at FPT ikke automatisk giver lyd fra sig, når urigtigheder foregår. Det skulle være til at gennemskue med den megen registrering, der foregår i dag og det ville fjerne nogle af de mest almindeligt forekomne uoverensstemmelser. Mange har, i solidaritetens navn, brugt tid og kræfter på at skaffe os ordentlige arbejdsvilkår - vilkår der til stadighed arbejdes på at forbedre. Derfor er min opfordring til kolleger og ledere på alle niveauer at følge de regler, der nu engang forefindes. Det gavner alle parter bedst. Ib Skoubo, formand 3

4 Forretningsførerens klumme Fremtid i Forsvaret - findes der en sådan I disse tider svirrer det med rygter omkring de besparelser som forsvaret er i gang med, i henhold til Folketingets beslutning. af Søren Frederiksen, forretningsfører Der er mange rygter, her kan nævnes et par eksempler; -Flådestation Korsør nedlægges, og alt samles i Frederikshavn. -Der skal skæres 3000 personer væk - det bliver nok ikke konstablerne der rammes her, nogen skal jo udføre det manuelle arbejde. Hvad der skal ske, ved ingen for nuværende, idet den nye forsvarschef, general Peter Bartram, endnu ikke er færdig med sonderingerne. Utryghed Det giver utryghed, at de ansatte ikke ved, hvilken vej det går. Skal man ud og finde nyt arbejde? Et arbejde som måske ikke er der? Eller som mange i givet fald vil søge. Vi taler om ca mennesker der pt. bliver holdt som gidsler Er det i orden? Så absolut ikke. I det daglige burde det ikke betyde noget i forhold til det almindelige samarbejde på tjenestestederne. Men det gør det. SK oplever i stigende grad henvendelser vedrørende emner, der forvaltes på forskellig vis, alt efter hvor man er ansat. Det kan være tillæg, samarbejdet i mindre skibe, tjenestestedernes holdning til mennesker, der er syge, typisk af en arbejdsskade. SK oplever en forskel, der er til at tage og føle på, når det gælder holdningen til syge medarbejdere i forskellige egne af landet. Stor forskel Det er oplevelsen hos SK, at man visse steder gør sig mange tanker og bestræbelser på at fastholde langtidssyge medarbejdere i jobbet. Der kan være megen kommunikation medarbejder, kommune og tjenestested i mellem. Det er vor opfattelse, at man visse steder i vid udstrækning lever op til Forsvarets sociale ansvar, som er beskrevet i Forsvarets Personelpolitik side 22 og 23: Forsvaret ønsker specielt at tage et socialt ansvar, hvis du som enkeltperson kommer i en situation, hvor du ikke længere kan passe dit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager, hedder det blandt andet. Job til medarbejdere der kommer til skade eller bliver ramt af sygdom, lyder tilføjelsen. Andre steder derimod gør man sig knap så store bestræbelser på at fastholde medarbejdere, der er kommet til skade i tjenesten. Der sidder opsigelserne løst i ærmet. Disse opsigelser bliver naturligvis udfordret af SK. Naturligvis er der mange eksempler på medarbejdere, der er ramt af en arbejdsskade, som stadig er ansat i fornuftige stillinger, trods måske svære handicap og skader. Men det virker som om snoren er blevet kortere. Kan det virkelig være rigtigt, at Forsvaret ikke lever op til egne værdinormer og det sociale ansvar? Hvis man ikke lever op til egne værdier og normer, hvordan vil man så rekruttere og fastholde medarbejdere, når nu værnepligten står for fald? SK oplever mange henvendelser om de ændrede holdninger. Konstablerne er frustrerede og skuffede. Skuffede over at den, førhen, så gode arbejdsplads, de har valgt som en livsvej, ikke mere er et rart sted at være. Som det blev nævnt på et møde: Nu må Forsvaret komme ind i kampen. Pas på jer selv derude, I er de bedste til det 4

5 Skat Arbejdstelefon og beskatning Nye skatteregler gældende for 2012 for mulitimediebeskatning af arbejdstelefon, computer og internet. fra - opdateret marts 2012 Fra og med indkomståret 2012 er der nye regler for skat af telefon, computer og internetadgang, der står til rådighed for dit private brug. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en arbejdsgiverbetalt computer til brug for arbejdet eller internetforbindelse med adgang til netværket på arbejdspladsen. Du skal dog betale skat, hvis du har en telefon eller internetforbindelse stillet til rådighed for privat brug. Du skal betale samlet skat af fri telefon og internetforbindelse af i alt kr. om året. Du skal fra og med 2012 ikke betale skat af en arbejdsgiverbetalt computer til brug for arbejdet eller internetforbindelse med adgang til netværket på arbejdspladsen. For 2011 gjaldt andre regler, der betalte du en multimedieskat, samlet for alle multimedier stillet til rådighed. Ingen skat af computer men skat af fri telefon og internet 2012 og frem Fra og med 2012 skal du ikke betale skat af en arbejdsgiverbetalt computer til brug for arbejdet eller internetforbindelse med adgang til netværket på arbejdspladsen. Tablet-computer, fx ipad, Folio 100 eller Galaxy Tab, anses for at være computer, uanset at du også kan telefonere og gå på internettet fra den. Som medarbejder skal du betale samlet skat af fri telefon og internetforbindelse af i alt kr. om året. En smartphone anses for at være en telefon, uanset om man også kan gå på arbejdsgiverens netværk fra den. Hvis du er gift, kan du eventuelt opnå ægtefællerabat. Det er din arbejdsgiver, der indeholder A-skat og AM-bidrag af din løn af den skattepligtige værdi, som er på kr. (2012-niveau) årligt multimedieskat For 2011 gjaldt andre regler. I 2011 betalte du en multimedieskat, hvis du havde multimedier stillet til rådighed af din arbejdsgiver for privat brug. Det betød, at du blev beskattet samlet af fri telefon, computer og internetforbindelse. Du blev beskattet af kr. pr. år, uanset om du fik stillet ét, to eller alle tre goder til rådighed for privat brug. Din skat blev betalt automatisk som en del af din lønseddel. Du skal altså ikke oplyse noget i forbindelse med din årsopgørelse for Ægtefællerabat Hvis du var gift i 2011, og din ægtefælle også blev beskattet af multimedier, blev der givet en ægtefællerabat, hvis summen af begge ægtefællers multimedie var større end eller lig med kr. Rabatten blev givet ved at begge ægtefællers skattepligtige værdi af multimedier blev nedsat med 25 procent. 5

6 Alvorlige miner til møde på Bornholm Det var alvorlige miner, der prægede de fremmødte medlemmer fra SK og FKKF, da der midt i maj blev holdt medlemsmøde på Bornholm. af Hans Frederiksen, konsulent FKKF Arbejdsmiljøet på Bornholm er præget af manglende vagtplanlægning. Fra venstre er det Mona Olsen, Ole Jensen, Gunna Jensen, Kim M. Jensen, Achim Jensen og Lars Hansen. Foto: Hans Frederiksen Selv om de er glade for deres arbejde, som de synes er både godt og spændende, er de glade for det gode kammeratskab konstablerne imellem, for der er også store sten i skoen, som ødelægger muligheden for at gøre det til en god arbejdsplads. Stenene er bl.a. for marinekonstabelgruppen vagtplanlægning eller mangel på samme, det gør livet surt og skaber et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Problemet er ved forfald på grund af syg- Ingen tildeling af engangstillæg Et fænomen, som nu har stået på i flere år, er den manglende tildeling af engangstillæg. af Hans Frederiksen Konstablerne oplyser, at mange officerer og sergenter hvert år får tillæg, kun ganske få konstabler får. Og det er stort set de samme, der får år efter år. Det er kun en gang imellem, at tillæg tilfalder konstabler, der ikke er medlem af CS. -Selv om konstabler opfylder kravene og har kvalifikationerne, modarbejder CSs fællestillidsrepræsentant i SOK, at andre end CS-medlemmer får del i puljen, siger konstablerne samstemmende. Det er en klar omgåelse af de grundlæggende principper for tildeling af det nævnte tillæg. Det er FPTs ansvar, at der ikke gøres forskel på ansatte uanset organisationsforhold. Ændringen skete mærkbart, da chefen flyttede til SOK. I højesterets præmisser i retssagen mellem SK og Finansministeriet om aftaleretten fremhævedes det skærpede krav, der efter forvaltningsretslige principper kan stilles til Finansministeriets forvaltning på området. Nemlig forpligtelse til ikke at forskelsbehandle konstablerne. FPT og SOK har derfor et særligt ansvar for, at ligebehandlingen overholdes. 6

7 Faglige sager & noter dom, hvor enten den afgående vagt bliver beordret til at blive, eller der ringes efter én, som har fri, og vedkommende bliver beordret på vagt. Da der ikke er tale om force majeure situationer, men almindelig anvendt regel i marinens o-rum, gør det livet surt for marinekonstablerne. Tilkaldevagt De synes, det er urimeligt, og SKs forretningsfører Søren Frederiksen er enig med dem, specielt set i lyset af, at FPT i maj 2011 har oplyst, at i tilfælde som fx ovennævnte, må myndigheden ikke ringe efter folk, men skal etablere en tilkaldevagt. Mødet på Bornholm omfattede også orientering fra Søren Fredriksen, forretningsfører i SK og fra konsulent Hans Frederiksen fra FKKF om tilbagetrækningsreformens konsekvenser specielt møntet på tjenestemændene. Sø-øvelsestillæg - hvornår? Vi har i sekretariatet haft flere forespørgsler på, hvordan søøvelsestillægget gives. SK giver her med velvillig hjælp fra FPT en opsummering af reglerne, LKO af Søren Frederiksen Sø-øvelsesdagen blev indført ved aftale N149/2002, mellem CS og FKO, som omlægning af søtillægsordningen for CS-personel (i forbindelse med aftale om Nyt lønsystem). Der var tale om en omlægning af søtillægsordningen, fra optjening af tillæg, til optjening af 1 erstatningsfridag for hvert sejldøgn. Forudsætningerne for at være på søydelser følger stadig forudsætningerne for søtillæg, beskrevet i FKOVEJL PS , kap. 12 pkt Tillægget gælder alle Som beskrevet i vejledningen, er en forudsætning for at oppebære søøvelsesdage, at MA forretter tjeneste som besætningsmedlem om bord. En MA der er på et skib for reparation, er ikke besætningsmedlem om bord, men er på tjenesterejse. Når der her omtales CS-personel, er det naturligvis ikke kun medlemmer af CS der er tale om. Det gælder for alle, uanset tilhørsforhold. Der er jo som bekendt ikke forskel på tilhørsforholdet for at oppebære et tillæg Personligt kvalifikationstillæg Har du en aftale med din udstikker om et personligt kvalifikationstillæg, vil det være en rigtig god ide at se på en evt. fornyelse. svarende til 1/3 af størrelsen af det oprindelige tillæg. Tidligere aftale om personligt kvalifikationstillæg bortfalder med og erstattes af denne aftale. af Søren Frederiksen Aftalen består i 3 år, og skal så genforhandles. I aftalens afsnit Tillægget tildeles i perioden står der: Senest 3 måneder før tillægget udløber, indledes genforhandling om tillæggets størrelse. Hvis der ikke opnås enighed mellem medarbejderen og udstikkeren, oppebæres tillægget frem til ovennævnte dato, hvorefter tillægget udløber. I den efterfølgende periode frem til ny aftale om tillæg er indgået, oppebæres et årligt tillæg Snak med din udstikker Så hvis du er interesseret i at bibeholde, eller forøge, tillægget er det vigtigt at du får en snak med din udstikker nu. Mulighed for bisidder Husk du har mulighed for at få en bisidder med til samtalen. Det kan være din SK talsmand, en fra SK, eller andre. Find din aftale frem og tag kontakt til din udstikker. 7

8 SAMMENHOLD BETALER SIG Attraktive forsikringer til dig der er med på holdet Hvis du er medlem af en organisation, der har en aftale med Tjenestemændenes Forsikring, kan du få adgang til gode forsikringer. Vi skilter ikke med, at prisen er lav. Selvfølgelig er den det, når du er med på holdet. Du er godt dækket ind og får god service, hvis du får brug for din forsikring. Måske er det derfor, at vi har Danmarks mest tilfredse forsikringskunder. Scan koden og få et godt tilbud - eller ring

9 Faglige sager & noter I forbindelse med 'Esbern Snare's mission i Aden Bugten over julen/nytåret er der opstået frustrationer vedrørende de optjente 2/7 dage. Optjening og afvikling af 2/7 dage af Søren Frederiksen, forretningsfører 18. november 2010 får 'Absalon's besætning besked på at de skal på INTOPS 20. december De skal altså ned og afløse ESSN besætning på 'Esbern Snare', idet regeringen har besluttet, at det danske flådebidrag ved Afrikas Horn fortsætter i Det er jo med et noget kortere varsel end vanligt. Men besætningen er professionel, så de forbereder sig, bl.a. ved at forholde sig til den personlige side af sagen, såsom at meddele familie og andre at julen afholdes i Aden Bugten for deres vedkommende. Ikke just noget der modtages med glædessmil af familierne. Nul udbetaling - krav om afvikling Samme dag, 18. november, forespørger kontabel-gruppen CH-ABSL om, hvordan det forholder sig med ydelser under udsendelsen. Forrige missions optjente 2/7 dage måtte man ikke få udbetalt, de skulle afvikles. I stedet fik man udbetalt de billigere ESØ dage. Chefen har som normalt indsamlet ansøgninger vedrørende de kommende optjente 2/7 dage i henhold til reglerne fastlagt i FPTBST 564-1/ , afsnit 2.7.4, som var gældende på daværende tidspunkt. (I dag hedder den 564-1/ ). Citater fra bestemmelsen: Således skal personellet inden hjemrotation tage stilling til om ikke afviklede 2/7 dage ønskes udbetalt eller afspadseret. Videre hedder det i bestemmelsen: Den på stedet værende chef er ansvarlig for planlægning, afvikling og registrering af fridagene.»det skaber dårligt arbejdsmiljø. For hvis de ikke kan stole på chefen, hvem skal de så stole på? Man undergraver Chefens myndighed, med den slags beslutninger.«anmodninger afslået Det er jo interessant læsning: Personellet skal tage stilling. Chefen er ansvarlig. Det gør personellet så. Men efterfølgende bliver det fastlagt af 2. ESK, at dagene skal afvikles. Dvs. at konstablernes ønsker om afvikling, hhv. udbetaling ikke imødekommes. Dvs. den samme beslutning som forrige gang. Konstablernes anmodninger er afslået uden begrundelse, som man skal give i henhold til Forvaltningsloven, hvor det klart udtrykkes: 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Men hvis chefen er ansvarlig, hvor kommer 2. ESK så ind beslutningsprocessen? Konstablerne er naturligvis frustrerede over de divergerende meldinger, de får. Det skaber dårligt arbejdsmiljø. For hvis de ikke kan stole på chefen, hvem skal de så stole på? Man undergraver Chefens myndighed, med den slags beslutninger. Eller ligger der en aftale indgået på et grundlag, der ikke har konstablernes accept? I givet fald, hvem har så indgået den aftale? Som et medlem udtrykker det: Uanset hvad giver reglerne indtryk af, at det er op til den ansatte og ikke en pedantisk administrator, hvorvidt det skal være det ene eller det andet. Konstablernes frustrationer er, meget forståeligt, store. 9

10 Fodtøj er også arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø er et samspil af de relationer, påvirkninger og vilkår, som mennesket arbejder under. Det er også den tekniske og sociale udvikling af arbejdspladsen, som kan bidrage til det enkelte menneskes sikkerhed på kort sigt samt til menneskets fysiske og psykiske sundhed på længere sigt. Citat fra af Søren Frederiksen, forretningsfører Det er jo smukke ord som alle vel kan bakke op om? Ja, naturligvis, lyder det altid Men gør alle nu også det? Nej, det gør alle ikke. Nogen fordi de ikke er uddannet til det, andre fordi de mener, det er meget besværligt at arbejde og lede under den slags moderne intentioner. Det rette fodtøj Arbejdsmiljø er jo som bekendt mange ting. Lad os tage et eksempel: Fodtøj. Fodtøj er et af de helt afgørende punkter i den teknologiske udvikling af arbejdspladsen og sikkerheden for den enkelte. Og tak for det. Vores fødder skal trods alt bære os hele livet. Mange firmaer og gode mennesker har forsket i det rette fodtøj til opgaverne. Der er sko, sikkerhedssko, -støvler og - sandaler til enhver given lejlighed. Får man så det rette fodtøj til den tildelte opgave? Ikke altid, viser flere samtaler, SK har haft med medlemmer, herunder medlemmer af Tamburkorpset. Træ og metal med musik i Ved Tamburkorpset er skoene forsynet med en træplade i hælen som sål! På hælen er monteret en hestesko af metal! En træplade som sål i hælen og dertil en påmonteret "hestesko" i metal giver flot lyd ved march. Resultaterne på fødder og ryg er knap så kønne. Arbejdsfodtøj anno 2012 i Søværnets Tamburkorps. 10

11 TEMA 2012 Arbejdsmiljø Så får man en flot lydende march, men man får også vabler, ømme fødder, knyster og i det hele taget en mishandlet fod, med mulighed for en sygemelding på den konto. Jeg forstår ikke at moderne unge mennesker finder sig i en sådan mangel på respekt for deres arbejde Jeg er dybt forundret. Det skulle lige være i privaten, hvor man tvang børnene til at gå i den slags fodtøj, så var man da røget direkte på forsiden af nyhederne. Men i Forsvaret går det. Hvorfor? Ja, det fortaber sig i det uvisse. Ved Livgardens Musikkorps bruger man andet fodtøj. Fodtøj med bløde og bøjelige såler. Der har været flere episoder hvor Tamburkorpset har haft uheldige episoder. I Frederikshavn 16. maj i år. Her faldt et medlem af korpset omkuld og måtte udgå. En anden trak sig, da han følte sig dårlig tilpas. Disse episoder skyldes måske skoene? tillader jeg mig at spørge. Og i den forbindelse, er det interessant at vide, hvilken konklusion ledelsen har truffet i denne sag. En anden episode fandt sted på Officersskolen i Her faldt et medlem af korpset ned fra podiet grundet utilpashed. Jeg stiller i den sammenhæng de samme spørgsmål. Var det også skoene? - Og hvilken konklusion har ledelsen truffet i denne sag? Læge i 2010: find andre støvler Et medlem af Tamburkorpset har i forbindelse med rygproblemer konsulteret forsvarets egne læger. I erklæringen, som SK har modtaget i kopi fremgår det: " jeg må i den forbindelse naturligvis anbefale, at man løser problemet ved at give undersøgte andre støvler, således at han ikke fremover får varige problemer. Det var i Problemet med skoene/støvlerne har gentagne gange været oppe at vende i Arbejdsmiljøudvalget. Her er det henstillet til nærmeste leder at løse problemet. Men til dato er intet sket. Hvorfor? Tamburkorpsets medlemmer er stolte af deres arbejde, og meget engageret i det. Hvorfor negligerer man så de ansattes problemer? Problemer af helbredsmæssig karakter. Giv lyd Arbejdsmiljøet omtales generelt som mindre godt, for nu at sige det mildt. Så vidt SK erfarer, ved alle dette, hvorfor er der så ingen der gør noget ved det? I Norge, hvor man har haft tilsvarende problemer med skoene, har man fundet en løsning. Måske nogen skulle tage kontakt til Norge? Pas på jer selv derude. I er de bedste til det Sekretariat og redaktion vil i artikler og interviews gennem året i SKnyt fastholde fokus på arbejdsmiljøet. Vi bringer artiklerne om de gode eksempler, hvor arbejdsmiljøet er i top - og ja, fortæller også om eksemplerne, hvor der er plads til forbedringer. Ring, mail eller skriv til os. Alle adresser er på side to her i bladet. 11

12 Marinespecialist Lars Kofoed Mürer er lykkelig for at kunne beholde tilknytningen til arbejdspladsen på Søværnets Dykkerkursus efter at være kommet alvorligt til skade ved en arbejdulykke. -Dagligdagen blandt dedikerede og meget kompetente kolleger er en vigtig del af mit liv, siger han. Fleksjob betyder alt Efter en arbejdsulykke er tilværelsen for marinespecialist Lars Kofoed Mürer totalt forandret. Med stærke smerter i nakke og skuldre og med momentvise lettere hukommelsestab er han ude af stand til at leve, som han gjorde før. Men et afgørende holdepunkt har han stadig. Jobbet. Nu som fleksjob og det betyder alt for ham. tekst & foto Hanne Hansen Det var en ren rutine-opgave marinespecialist Lars Kofoed Mürer var i gang med om formiddagen 4. oktober Et sædvanligt tjek af Søværnets Dykkerkursus' både med blandt andet påfyldning af brændstof forandrede på et øjeblik hans tilværelse. -Det var et herrens vejr, fortæller Lars Kofoed Mürer og fortsætter: -Der var bølger i havnebassinet og jeg havde behørigt overtøj på. Båden, som han ville fylde brændstof på, kalder han "søtraktoren" frit oversat fra den engelske betegnelse, Sea Tractor. "Søtraktoren" lå fortøjet til kajen i bassinet ikke langt fra værkstedet, men fra kajkanten og ned på båden var knap en meter. -Jeg havde taget 80 liter benzin med fordelt på to dunke i hver hånd. Jeg har altid - indtil den dag - været i rigtig god fysisk form, så det var ingen sag for mig at bære de to dunke ned til båden. Men da tragten ikke lå på sin vante plads i båden, måtte jeg tilbage efter den, fortæller han. Med tragten i den ene hånd, trådte han fra kajen og ned i "søtraktoren", der bevægede sig op og ned på bølgerne. -Nede i båden laver jeg så det, jeg kalder en 'Gøg og Gokke', fortæller han. Som i de gamle stumfilm mistede han fodfæstet og landede på ryggen i bunden af båden. -Med højre hånd greb jeg fat om et stativ, mens jeg afbødede faldet ved at stemme venstre arm mod bænken. Bagefter lå jeg Lars Kofoed Mürer viser her, hvordan ulykken skete. Han trådte ned om bord i båden med tragten i den ene hånd, mistedede fodfæstet og landede på ryggen. Pr. refleks afbødede han faldet ved med højre hånd at gribe om stativet og stemmede venstre arm mod bænken i styrbord side. 12

13 og sundede mig lidt. Jeg slog sandsynligvis hovedet, men jeg ved det ikke. Jeg havde det ikke ret godt, refererer han og holder en pause, hvorefter han indskyder: -Alt det jeg fortæller her fra, har jeg først fået stykket sammen over lang tid af brudstykker, som jeg har fået fortalt og af nogle ting, som jeg selv er kommet i tanke om bag efter. Min hukommelse fra faldet og ugerne efter er simpelthen gået fløjten. Træning har altid haft en stor plads i Lars Kofoed Mürers tilværelse. Den har altid været en god medicin, og derfor gik han i bad for at gå ned og træne. Kunne intet løfte -Jeg kunne ingen ting. Kunne intet løfte og kunne bare ingen ting. Så gik jeg ind og meddelte til kontoret, at jeg var faldet, at jeg ikke havde det ret godt og at jeg tog hjem. Han tog cyklen fra Holmen til Nyboder, hvor han boede den gang. Dagen efter mødte han på arbejde. Han havde det stadig ikke godt og henvendte sig til stedets dykkerlæge. Herfra gik turen til kiropraktor. Men intet hjalp på de ubeskrivelige smerter i nakke og skuldre. Smerterne til trods mødte han hver dag på arbejde. -Vi var i gang med at tømme værkstedet, da bygningen synker. Det arbejde skulle gøres. Jeg har aldrig bare givet op. Og jeg var her, men det var kun på halv kraft, fortæller han. fortsætter næste side 13

14 Fleksjob betyder alt fortsat fra side 13 Halvanden måned efter faldet konsulterede han egen læge og fik en såkaldt "Mulighedserklæring", og 5. december havde han fejet det sidste skidt op i værkstedet. -Så meddelte jeg, at gik hjem og lagde mig, siger han og rejser sig op. Han kan hverken sidde, stå eller ligge i længere tid ad gangen. Så sætter smerterne ind. Smerter, som han sammenligner med at have en dolk siddende i venstre side af nakken lige over skulderbladende. Alle muskler i området er totalt krampede sammen. Som et bræt. Sådan har det med meget korte afbrud og minimal bedring været siden 4. oktober En lang række læger, terapeuter, behandlere og smerteeksperter har haft fingrene i det. Han har været i hospitalsbehandling, har været på forskellig medicin - noget så stærkt, så det ændrede hans personlighed og gav ham voldelige tanker. Det stoppede han øjeblikkeligt. Intet har til dags dato kunnet løsne op for den invaliderende tilstand, han befinder sig i. Af og til sætter halsmusklerne sig fast og giver en følelse af ikke at kunne trække vejret. Alt det sjove er væk -Jeg er parat til at betale hvad som helst for at blive som før den dag. Jeg har mistet alt. Kort før jeg kom til skade, havde vi købt hus i Køge. Drømmen om huset, hvor jeg skulle gå og lave de forskellige ting er blevet til en lang kamp, hvor vi må betale os fra arbejdet. Sønnen havde jeg lige købt en offroader-motorcykel til og skulle selv have Chef for Søværnets Dykkerkursus, orlogskaptajn Niels B. Mejlhede, er glad for at det lykkedes at etablere en fleksjobordning for Lars Kofoed Mürer. Gode medarbejdere værd at kæmpe for -Gode og ansvarlige medarbejdere, der gennem et langt liv har ydet en god indsats er værd at kæmpe for, slår chef for Søværnets Dykkerkursus Niels B. Mejlhede fast. Det var ikke problemfrit at få en fleksjobordning på plads for Lars Kofoed Mürer, og Niels B. Mejlhede erkender, at det kostede både gode argumenter og meget arbejde. -Udstikker Mona Frederiksen har lagt et stort arbejde i det, og jeg har bakket det op hele vejen. Hvis ikke medarbejderne kan regne med mig, når det går op ad bakke, hvornår kan de så regne med mig, spørger han retorisk. For Niels B. Mejlhede er det i dag en stor glæde, at konstatere, at det lykkedes at skabe en god dialog med FPT om sagen. Og at dialogen udmøntede sig i et - for ham at se - positivt resultat for alle parter. Job med faste opgaver Under forløbet fik Lars Kofoed Mürer ikke alle detaljerne refereret. -Han havde i forvejen så rigeligt at kæmpe med. Arbejdsskaden har været en enorm social omvæltning på alle måder. Og vi forskånede ham for den del af forløbet, hvor det ikke så så positivt ud. Til gengæld er det nu en meget stor tilfredsstillelse at konstatere, at han efter et hårdt forløb med store omkostninger kan komme videre med sit liv, noterer Niels B. Mejlhede. Han understreger, at Lars Kofoed Mürer har et job med fastlagte opgaver. -Der er faste ting, han skal varetage, og det løser han og har styr på det. Det er faktisk ret positivt, siger Niels B. Mejlhede og fortsætter: -For den enkelte er det helt afgørende, at der er brug for én. Er der ikke det, forsvinder selvværdet og socialt vil det kun gå ned ad bakke. Det er så afgørende, at jobbet bibeholdes. Og jeg er af den opfattelse, at en arbejdsplads - en hvilken som helst virksomhed - har et socialt ansvar overfor medarbejdere, der med mange år bag sig, kommer til skade. -Jeg er glad for, at sagen er landet, hvor den er. Og jeg synes, at det er en rigtig god sag at vise frem som eksempel på, at det er muligt at skabe lydhørhed, når argumenterne er gode, siger Niels B. Mejlhede. tekst & foto Hanne Hansen 14

15 Lars Kofoed Mürer har lavet tjeklister for selv at holde styr på, hvor og hvornår han sidst har tjekket op på blandt andet kompressorerne til det store trykluftbatteri. Tjeklisterne hjælper hukommelsen. én, og så skulle vi til at have det sammen. Jeg kørte på sådan én som ung. Nu bliver det ikke, summerer Lars Kofoed Mürer op på listen over ting i hans liv, der er forandret og fortsætter: -Min træning gik jeg meget op i. Jeg var glad for min fysik. Jeg kunne som fartøjsfører så let som ingenting hive en dykker med udstyr op fra vandet og op i båden. Nu kan jeg ingen ting. Alt det sjove er væk. Men jeg har mit job hos den arbejdsgiver, Forsvaret, som jeg begyndte hos i Langt hen ad vejen, har han selv taget hånd om papirarbejdet i forbindelse med arbejdsskadesagen med råd og vejledning fra kolleger og SK. Det har til tider været en stor mundfuld for ham fra den blev indledt med anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen for godt et år siden. Sagen er endnu ikke afsluttet. Arbejdet frem mod fleksjobbet blev indledt i februar sidste år, hvor han var til de første samtaler i Stevns Kommune. -Men uden den store indsats fra min udstikker Mona Frederiksen og min chef, så tvivler jeg på, at det var gået i hak med FPT og fleksjobbet, siger han og fortsætter: -Jeg er utrolig taknemlig for, at jeg har fået lov at blive her. Jeg kommer ikke med ud at sejle mere. Jeg kan ikke mere bare lige, når én kommer ind på værkstedet med noget, der skal gøres et eller andet ved. Men jeg har bevaret kontakten og min daglige gang her på stedet. Og jeg gør alt for at løse mine opgaver så godt jeg kan. Accepterer det aldrig Bådene, som Søværnets Dykkerkursus bruger, tjekker han. Vandet i det seks meter dybe vandbassin måles og tjekkes og kompressorerne kontrolleres. For at støtte hukommelsen, har han lavet tjeklister, der ligger hvert sted. De er lamineret, så han med en spritpen kan krydse af og angive tidspunkt for hvert tjek. Den største udfordring tumler han fortsat med. Det er erkendelsen. Erkendelsen af at han har fået en skade, som han nok aldrig kommer over. -Jeg kommer aldrig til at acceptere det. Aldrig. Men da jeg fik besked om, at jeg fra 1. marts kunne overgå til fleksjob med timer om ugen gav det mig ro. Og jeg har kun mødt forståelse og imødekommenhed hos mine kolleger, fastslår han. BLIV MEDLEM AF SØVÆRNETS KONSTABELFORENING Mange veje til medlemsskab - brug en af dem Ring -Kontakt sekretariatet og få indmeldelsespapirer mv. tilsendt - direkte tlf Kontingentsatser for medlemsskab af SK gældende pr. 1. januar 2012, oplyst pr. md. Mail -Send en kort mail til med oplysning om navn og telefonnummer. Så hører du fra os. Web -Udfyld formular på vores hjemmeside på Smartphone -Scan koden, der sender dig direkte til formularen på vores hjemmeside. Udfyld formularen og tap send. Marineelever (de første fire måneder) Indtil udnævnelse til marinekonstabel Efter udnævnelse til marinekonstabel Seniorordning* 0 kr. 150 kr. 375 kr. 200 kr. * for medlemmer af SK efter afgang fra jobbet på grund af alder eller helbred. Seniormedlemsskab kan fortsættes indtil udgangen af det 69. leveår. Søværnets Konstabelforening marinekonstabelgruppens fagforening 15

16 af Hanne Hansen Enmandshær bag veterankortet I sin fritid og uden nogen økonomisk kompensation for udgifterne driver en fhv. overkonstabel og tidligere udsendt fra Hæren en indgangs portal for veterankortet på internettet. Plastikkortet er endt som et gør-det-selv projekt. - I sig selv er kortet selvfølgelig en anerkendelse af tjenesten. Men kortet er i højere grad midlet til et andet mål. Jeg vil nemlig gerne opfordre både virksomheder, organisationer og offentlige instanser til at tænke i nye former for anerkendelse af vores veteraner. Om det er gratis bustransport på flagdagen den 5. september, 10 pct. rabat på bilværkstedet eller gratis adgang til byfesten. Kun fantasien sætter grænser, og jeg håber, at det private initiativ vil blomstre. Citat af forsvarsminister Gitte Lillelund Bech, ved udsendelsen af Veterankortet 26. august 2011 Ord og tanker var smukke, da fhv. forsvarsminister Gitte Lillelund Bech i august sidste år præsenterede veterankortet, der var en del af den vedtagne veteranpolitik. -Jeg håber det private initiativ vil blomstre, lød det blandt andet fra ministeren. I dag kan det konstateres, at blomstringen som sådan lader vente på sig. Der er indtil videre højst tale om en enkelt knop, hvis man vurderer det positivt veterankort blev i første omgang produceret, pakket, frankeret og postet til deltagerne i tidligere internationale missioner. Hos modtagerne var der delte meninger om kortet. Få blev glade, mange følte sig til grin, nogle blev vrede over at blive udstyret med det, de anså som værende et "tiggerkort", mens langt de fleste var dybt forundrede. For hvad skulle det dog bruges til? Dette spørgsmål stillede veteran og fhv. overkonstabel Christian Sundsdal også sig selv, da han åbnede brevet med kortet. Han henvendte sig til FPT for at høre, hvad formålet var. Hans spørgsmål forblev ubesvaret og for dog at gøre et eller andet, oprettede han portalen Her kan virksomheder og forretninger, der vil tilbyde indehavere af veterankortet rabat eller andre fordele, melde sig til. To sjæle én tanke Samme tanke havde en anden modtager af kortet, Daniel Vangberg, der forlod Forsvaret i 2000 men før da havde været udsendt seks gange. Han tjekkede, at domænet veterankortet.dk var ledigt og tænkte, at det måtte være en fejl. Derfor erhvervede han domænet for at sikre det til Forsvaret. Han oprettede en hurtig hjemmeside, hvor virksomheder kunne melde sig til, hvis de ville støtte veterankortet og give rabat til indehaverne. Efter få uger opgav han dog projektet, da han erfarede, at De Blå Baretter udråbte veterankortet.info som det officielle site, fortæller han. -Men jeg overdrager gerne domænet til Forsvaret eller andre, der vil drive det som et non-profit projekt, fortæller han. På Forsvarets hjemmeside oplyses det, at De Blå Baretter og Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd er gået sammen om at skabe en fælles indgangsportal for veterankortet med direkte link til Christian Sundals private og ulønnede initiativ på -Jeg har talt i telefon et par gange med Bjarne Hesselberg fra De Blå Baretter og han ringede efter at have været til et møde i Forsvarskommandoen og sagde, at de havde besluttet, at mit site var det officielle, fortæller Christian Sundsdal og fortsætter: -Vi skulle også have holdt et møde, men jeg måtte aflyse min deltagelse og siden har jeg ikke hørt noget. Noget egentligt bidrag i form af arbejdskraft eller økonomisk støtte har han ikke modtaget fra hverken De Blå Baretter eller Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd, der ifølge Forsvarets oplysninger ellers er gået sammen om at skabe portalen. 63 virksomheder reklamerer i dag på hans portal med gode tilbud eller rabatter til veteraner. fortsætter side 20 16

17 Nyt om navne 40 år i Søværnet Birger Bangsner Bülow Marinespecialist Serviceværkstedet på Søværnets Teknikkursus, Holmen Jubilæum: 40 år 19. april Fortjenstmedaljen i sølv Sammen med en kollega styrer Birger Bangsner Bülow i dag serviceværkstedet på Søværnets Teknikkurs på Holmen. Her har han været de seneste fire år, fortæller han. -Men du kan bare skrive, at det er ham fra torpedobådene, lyder beskeden fra 25 år i Søværnet 1. februar Marinespecialist Bent Kofod Olsen Skibby 26. april Marinespecialist Kennet Siiger Hårlev Birger Bangsner Bülow, da undertegnede henvender sig for at få et par stikord til jubilæumsomtalen. De færreste tror ham, når han fortæller, at han har gjort tjeneste i alle fire slags torpedobåde, der har eksisteret siden 2. verdenskrig. Men han bekræfter, at det er sådan, landet ligger. Han var i torpedobådene frem til 1997, hvorefter han kom til Kørselsafdelingen på Holmen. Fra 2000 til 2004 var han i Søværnets Helikoptertjeneste, inden turen gik til Auderød, hvor han gjorde tjeneste til 2008 og rykkede til Søværnets Teknikkursus, den gang Søværnets Teknikskole. hanh 3. maj Marinespecialist Bjarne Søndergaard Jespersen Korsør 14. juni Marinespecialist Erik Porsholdt Esbjerg V Runde dage juli - august år 13. juli Martin Isalin Odense C 28. juli Rasmus Heesche-Andersen København K 40 år 3. august Henrik Leander Møller Hafnarfjördur, Island 60 år 12. august Niels Kristian Rasmussen Højbjerg 19. august Ole Lutzen Jensen Køge Huller i informationsstrømmen Redaktionen beklager, at en del af forårets jubilæer først bringes i dette blad - med en del forsinkelse i forhold til jubilæumsdatoen. Informationen fra FPT om jubilæerne er de første par måneder i år sendt til en lukket mail-adresse. Alle forbindelseslinjer er nu genoprettede, og vi modtager igen løbende information om jubilæer fra FPT. Men vil du være helt sikker på, at vi får såvel dit jubilæum som runde fødselsdag med i Nyt om navne, så kontakt Hanne Hansen tlf kommunikationskonsulent i SK Kongelig hofleverendør Danske og udenlandske Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer. rosetter Peder Skrams gade København K Tel. & fax:

18 Piratkurven fik sit knæk i den rigtige retning sidste år. I årets første måneder har 'Absalon' med besætning i høj grad æren for, at kurven fortsat peger nedad - for piraterne. SOK: Vi har gjort en god indsats Efter en forlængelse på et par uger og dermed tilsvarende forsinkelse er 'Absalon' returneret til Danmark efter indsatsen i Nato's antipirat-aktion Operation Ocean Shield. Og knap var 'Absalon' langs kaj i Korsør 20. maj, inden udenrigsminister Villy Søvndal sidst i maj erklærede, at regeringen har besluttet, at Danmark igen til efteråret skal bidrage til antipirat-operationen ud for Somalia med et fartøj og et overvågningsfly. Efterårets bidrag i år har ligget i kortene, idet halvårlige deltagelser i antipiratoperationen ligger som en del af Danmarks politisk vedtagne piratstrategi. Inden endnu en deltagelse i Operation Ocean Shield, skal den nyligt afsluttede deltagelse evalueres. Kun seks kapringer i år Uden at foregribe begivenhedernes gang i evalueringsforløbet, tøver kommandør Steen Engelbrecht Pedersen, chef for Operations- og Logistikdivisionen i SOK, ikke med overordnet at konkludere: -Vi synes, vi har gjort en god indsats. Kurven for pirateriet har fået et knæk - primært i 2011, men her et halvt år inde i 2012 har den altså fået yderligere et dyk nedad, siger han og henviser til tallene, som de ser ud, sidst i maj. Seks kapringer er alt, hvad de somaliske pirater har fået ud af det i årets første fem måneder. Tallet for hele 2011 lød på 24 og året før 45. Tendensen går den rigtige vej, af Hanne Hansen set fra handelsflådens og søværnets synspunkt. -Vi går mere kontant til biddet, bemærker Steen Engelbrecht Pedersen og fortsætter: -Samtidig er handelsskibene blevet meget mere opmærksomme på at beskytte sig, at bruge Best Management Practice mens anvendelsen af bevæbnede vagter er øget over det seneste år. Alle tiltag bidrager til det gode resultat. Eftertragtet dansk bidrag Kigges der nærmere på 'Absalon's andel af standsning af piratfartøjer, er den anseelig, og set fra SOK er tallene et vidnesbyrd om, hvorfor det danske bidrag er eftertragtet af Nato. Samtidig viser antallet af standsede piratfartøjer en nedgang fra tidligere år - igen et tegn på, at pirat-aktiviteten over det seneste år har været dalende. Først og fremmest fordi piraterne er kommet under pres ved den øgede fokusering på deres moderskibe. -Effektiviteten i det danske bidrag ligger Kommandør Steen Engelbrecgt Pedersen, chef for Operations- og Logistikdivisionen i SOK. Foto: Hanne Hansen i den samlede pakke vi har. Den består af knalddygtige skibsbesætninger, læger, sygeplejersker, tolke, helikopterbesætning, frømænd, politi og eksperter i eksplosiver. Samlet giver det alle muligheder, siger Steen Engelbrecht Pedersen og fortsætter: -Dertil kommer, at vi har et bragende godt skib. Tre moderskibe, kaprede dhows, har 'Absalon' sat ud af spillet fra oktober sidste år til april i år. De formodede pirater er blevet tilbageholdt om bord og for en dels vedkommende overleveret til retsforfølgelse i henholdsvis Seychellerne og Kenya. Ved et samråd i Folketinget 2. maj konkluderede forsvarsminister Nick Hækkerup, at en tredjedel af de tilbageholdte er overdraget til retsforfølgelse og han slog samtidig fast, at Danmark er det land, det er lykkedes at overføre flest formodede pirater til retsforfølgelse i regionen. De øvrige formodede pirater er landsat på Somalias kyst. Et emne, der i medierne 18

19 'Absalon' ved Afrikas Horn i april. Foto: SOK og blandt politikerne har været i fokus især det seneste halve år. -Vores opgave er at bekæmpe pirateriet - ikke at bekæmpe piraterne, understreger Steen Engelbrecht Pedersen og tilføjer: -Vi er det udførende redskab. Formidabelt arbejde af besætningen I medierne er landsætningen af formodede pirater omtalt med henvisning til dyb frustration blandt besætningen på 'Absalon'. -Den frustration, der omtales i pressen, har vi ikke hørt, siger Steen Engelbrecht Pedersen og tilføjer: -Vi har ikke fra skibet hørt noget som helst i den retning. Og jeg vil formode, at vi havde hørt om det, hvis frustrationerne om bord er så udtalte, som de gengives i pressen. -Besætningen har gjort et formidabelt arbejde. De har hele tiden tilpasset sig forholdene og er dybt professionelle, bemærker han og fortsætter: -At der opstod utilfredshed omkring den forsinkede hjemsejlads, har jeg stor forståelse for. Men i situationen kunne det ikke være anderledes. Med tilbageholdte formodede pirater om bord på det tidspunkt midt i april, da Disruptions oktober april 2012 Absalon NATO Andre (CMF, EU, National tasking) Dhow Whaler Skiffs 'Absalon' oprindeligt skulle have vendt stævnen mod nord for at sejle hjem, måtte skibet blive i området til situationen omkring de tilbageholdte var afklaret. Stor belastning -Udenrigsministeriet og justitsministeriet arbejdede i døgndrift for at afklare situationen. Tilbageholdelsen skete fire dage før 'Absalon' skulle sejle hjem. Men alle kræfter blev sat ind på at finde en løsning, konkluderer Steen Engelbrecht Pedersen og fortsætter: -Det var en belastning for besætningen og jeg kan godt forstå, at der blev utilfredshed, da det viste sig, at besætningen om bord ikke kunne være hjemme til aftalte tidspunkt først i maj. Et besætningsskifte midt i maj på Kreta under 'Absalon's hjemsejlads blev løsningen efter at de sidste tilbageholdte pirater om bord var blevet landsat på Somalias kyst 3. maj. Det danske bidrag i anti-pirat operationen er eftertragtet i Nato. Tallene her antyder hvorfor. 'Absalon' bidrog til den samlede statistik over standsede piratfartøjer ved at stoppe tre moderskibe (kaprede dhows) og ét skiff - de små glasfiberbåde med stor påhængsmoter. I kolonnen i midten Nato-operationens øvrige tal og yderst til højre tallene fra de øvrige internationale flådestyrker i området. Kilde: SOK fortsætter næste side 19

20 SOK: Vi har gjort en god... fortsat fra side 19 -Siden 2008, hvor vi for første gang havde et skib i anti-pirat operation ud for Somalia, har belastningskurven for besætningerne været høj. Der er virkelig trukket på dem, og da 'Absalon' så 15. april ligger i Det Indiske Ocean med tilbageholdte pirater, kigger vi på alle muligheder. Og der var mange scenarier. Kan de nå hjem, skal vi skifte besætning - i givet fald hvor? Seychellerne, Kenya, Djibouti eller Kreta, fortæller han og fortsætter: -Rent logistisk er det en omfattende operation, ligesom den afløsende besætning stod standby med meget kort varsel. Selve planlægningen er meget kompleks på grund af dynamikken. Dynamikken er så også den, der gør det spændende. Steen Engelbrecht Pedersen understreger, at han er helt bevidst om, at slutningen af april og begyndelsen af maj var en belastende periode for besætningsmedlemmerne og deres familier. God opgave -Generelt er indsatsen mod pirateriet en god opgave. Besætningsmedlemmer melder sig selv og meldingerne er ofte, når de er kommet hjem, at de gerne vil derned igen. Der er ingen tvivl om, at det at opgaven har stor betydning for andre, gør den attraktiv at være en del af, siger han. Forude venter nu SOKs evaluering af 'Absalon's seks måneder ud for Afrikas Horn med erfaringsopsamling. -Det er noget ganske andet at have et skib sejlende syd på end at have det i enten hjemlige farvande eller nordpå ved Færøerne og Grønland. Hvor køber man for eksempel mad henne? Vi prøver at optimere det vi gør, hver gang ved at samle op på erfaringerne. Og vi har efterhånden fået ganske godt greb om det, siger Steen Engelbrecht Pedersen. I 1975 kolliderer den danske motortorpedobåd Spurven med en norsk fiskekutter nord for Bergen. Begge fartøjer synker. Det bliver indledningen til jagten på en spion for Warszawapagten. Jagten varer mere end 25 år, fordi ministre og embedsmænd skiftes til ikke Koldkrigerens at ville gøre noget ved sagen. To mænd hovedmistænkte. Kun en af dem er skyldig i forræderierne. Ingen af dem ved, at de bliver fulgt af efterretningstjenesten, uden at der gribes ind. Deres liv flettes sammen i Søværnet, på Københavns Universitet under studenteroprøret, via to østtyske afhoppere i 1980, i internationale forhandlinger i Canada i 1985, og efter murens fald i Men først efter årtusindskiftet ønsker en minister at gøre noget med fatale konsekvenser. Hemmelighed Motortorpedobåden Høgen fotograferet i Der er en forbløffende ydre lighed med romanens MTB Spurven. Forfatter Peter Bogason har på eget forlag Bogens forfatter Peter Bogason som artillerisergent og regnskabsfører på MTB Gribben i norske farvande i 1968, iført aldeles uautoriseret hovedbeklædning. Peter Bogason forlod Søværnet i 1969 og blev siden hen professor i offentlig forvaltning. udgivet sin spændingsroman, Koldkrigerens Hemmelighed. Handlingen, der indledes med en dansk motortorpedobåds opdigtede kollision i 1975 med en norsk fiskekutter, er starten på jagten på en spion fra Warszawapagten. Jagten strækker sig over 25 år og romanen bevæger sig gennem Søværnet, Københavns Universitet samt internationale forhandlinger og hjemlig embedsførelse af skiftende ministre. Forfat- Cirkus Marinen Pensioneret orlogskaptajn Kurt Lundholm Christoffersen fortsætter i bogen Cirkus Marinen historien om Benny, der her i trilogiens bog nr. to er søofficer under den kolde krig. Det er de morsomme historier og anekdoterne, der har fortrinsret i bogen. Og forfatteren advarer selv de sarte officerer uden humor om, at indholdet vil kunne falde dem for brystet. I bogen møder Benny fra Søværnets og Marinehjemmeværnets mange farverige personer. Kabysrygterne og vandrehistorierne klarer næppe alle Enmandshær bag veterankortet fortsat fra side 16 -De har alle meldt sig selv. Jeg har ikke ressourcerne til at være proaktiv omkring det, siger initiativtageren, der også driver hjemmesiden krigeren.dk -Hvis det virkelig skal op at køre, kræver det jo en kæmpe indsats. Siden kortet blev lanceret, har politikerne ikke gjort noget som helst for at kanalisere kendskabet til det ud, bemærker han. Forsvaret udsteder fortsat veterankort. Og undrende forespørgsler om, hvad kortet i praksis kan bruges til lander af og Peter Bogason Koldkrigerens Hemmelighed Snorres Forlag Peter Bogason Koldkrigerens Hemmelighed Roman Snorres Forlag Koldkrigerens Hemmelighed er udgivet af forfatterens eget forlag, Snorres Forlag, i april i år. Vejlende pris er 150 kr. teren har selv gjort tjeneste i motortorpedobådene og blev i 1991 professor i offentlig forvaltning. Indsigt, research og fantasi er i romanen bundet sammen til en spændingshistorie. For yderligere info se hanh Cirkus Marinen fortsætter, hvor forgængeren Søridderne slap. Vejlendende pris er 280 kr. en nærmere research, men i stedet for at lade de gode historier gå i glemmebogen, har forfatteren sat dem på tryk. Bogen er ligesom forgængeren, Søridderne, udgivet på forfatterens eget forlag, Brunlynget. For yderligere info se hanh til også hos Søværnets Konstabelforening. Foreningen kan kun tilslutte sig forsamlingen af undrende og konstatere, at projekt veterankort er sat i søen uden hverken hovedmotor, fuelolie eller chef. Mens fhv. forsvarsminister Gitte Lillelund Bech ved lanceringen konkluderede, at kun fantasien sætter grænser for kortets anvendelse, må det konstateres, at manglende opfølgning, manglende ressourcer og manglende struktur indtil videre har været temmeligt begrænsende. 20

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 1 februar bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening FAGBLAD for konstabler og korporaler

Læs mere

bladet! Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 nummer 4 december side 14-18

bladet! Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 nummer 4 december side 14-18 nummer 4 december bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 side 14-18 Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel-

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste nummer 1 februar bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden?

Læs mere

bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 3+4 december bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober nummer 3 oktober bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler side side 5 14-18 Søværnets Konstabelforening

Læs mere

bladet! Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 nummer 1 februar

bladet! Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 nummer 1 februar nummer 1 februar bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

nyt Arbejdsmiljø Påtænkt afskedigelse forbedret af SK side 6 Ekstremsport på toppen side 18-19 TEMA 2012

nyt Arbejdsmiljø Påtænkt afskedigelse forbedret af SK side 6 Ekstremsport på toppen side 18-19 TEMA 2012 nummer 4 august 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Påtænkt afskedigelse forbedret af SK side 6 Ekstremsport på toppen side 18-19 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Arbejds- og studiemiljø i fokus

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11

nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Indhold nyt Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets Konstabelforening

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

nyt historien om faglige sager og noter i dette nummer: side 7 og 8 ...og meget mere Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr.

nyt historien om faglige sager og noter i dette nummer: side 7 og 8 ...og meget mere Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 5 - oktober 2011 nyt i dette nummer: Besøg ved Noret alt om lønmodtagerfradrag faglige sager og noter historien om faglige sager og noter side 7 og 8 SK-stafetten

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en personsikring? En personsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller dør. Det er en heltidsforsikring

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

nyt Ny formand i SK Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 4 - august 2011 i dette nummer: Læserbrev Konkurrence Indkvartering SK-stafetten

nyt Ny formand i SK Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 4 - august 2011 i dette nummer: Læserbrev Konkurrence Indkvartering SK-stafetten Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 4 - august 2011 nyt i dette nummer: Ny formand i SK Læserbrev Konkurrence Indkvartering SK-stafetten...og meget mere sikring kompetencer samlende kraft kollegial

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

bladet! Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side 4-5

bladet! Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side 4-5 nummer 2 juni bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere