nyt Arbejdsmiljø TEMA 2012 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt Arbejdsmiljø TEMA 2012 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad"

Transkript

1 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt TEMA 2012 Arbejdsmiljø side Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16

2 Indhold Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets Konstabelforening Mose Alle Rødovre Telefon: Fax: Redigering og layout Hanne Hansen nyt Tryk Specialtrykkeriet Viborg Ib Skoubo formand og ansvarshavende redaktør Tlf.: Søren Frederiksen forretningsfører Tlf.: Hanne Hansen kommunikationskonsulent Tlf.: Leder 4 Forside 'Søløven' er med en del forsinkelse endelig klar efter ombygning til dykkeruddannelsesskib. Foto: Hanne Hansen Forretningsførerens klumme 6 Faglige sager og noter 10 TEMA 2012: Arbejdsmiljø 12 Fleksjob betyder alt 16 Enmandshær bag veterankortet 17 Nyt om navne 18 SOK: Vi har gjort en god indsats 24 Reder-portræt bjærget efter happening Oplag Næste nummer Udkommer 15. august på nettet og omdeles august Deadline Læserbreve og artikler til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 27. juli eller efter aftale. Indlæg, forslag m.v. sendes til SKs adresse eller som e-post til: ISSN Er SKnyt forsinket, eller er der andre problemer med leveringen, så henvend dig til sekretariatet på telefon: Husk at melde adresseændring til SK Artikler, læserbreve, kommentarer m.v., der trykkes i SKnyt, er ikke nødvendigvis udtryk for SKs officielle holdning, bortset fra lederen. Redaktionen forbeholder sig ret til at anvende og redigere modtagne artikler og billeder med mindre andet er aftalt. Det er tilladt at gengive og kopiere tekster, artikler og billeder med kildeangivelse. Det er ikke tilladt at kopiere artikler og billeder til kommercielt brug uden skriftlig tilladelse. Alle fagblade lægges på SKs hjemmeside - Annoncepriser 1/1 side kr inkl. moms 1/2 side kr inkl. moms 1/4 side kr inkl. moms Priserne er inkl. 4 farver

3 Leder»Ledere, der bøjer reglerne, er aktivt medvirkende til at ødelægge Forsvaret som arbejdsplads samtidig med, at de sætter det i et dårligt lys.«solidaritet Solidaritet er et stort ord at tage i sin mund eller at få smidt i hovedet, især hvis man selv føler sig truet på sit arbejdsliv. Hvis man så samtidig fra alle sider får at vide, at der skal rulle hoveder i Forsvaret, så er det vel naturligt nok at blive lidt blød i knæene og mere lydhør overfor de højere magters ønske om at spare. Disse besparelser kan på personelsiden give sig udtryk i de mest mærkværdige løsninger, nogle af dem har I, kære kollegaer, taget imod med glæde, andre har I trukket på skulderne af og tænkt: Sådan er det jo nok bare, og de ved nok bedst. Men sådan forholder det sig bare ikke, det har en stadig voksende række af sager vist. Det er så her SOLIDARITETEN kommer ind i billedet, det er nemlig et totalt svigt af solidaritet overfor sig selv, sine kollegaer, familie og arbejdsgiver, når man accepterer, at reglerne bøjes, som det i stigende grad foregår. Det største svigt er dog, når mellemledere og ledere, aktivt eller passivt, medvirker til at bøje reglerne i en grad, så Arbejdsmiljøtilsynet giver påbud, eller når FPT må ind over og rede trådene ud efter henvendelse. Disse ledere er nemlig aktivt medvirkende til at ødelægge Forsvaret som arbejdsplads samtidigt med, at de sætter det i et rigtigt dårligt lys. Når der kan ses store forskelle i den måde, de samme regler administreres på, på de enkelte tjenestesteder, er det som regel et udtryk for, at nogen sidder og laver deres helt egen fortolkning af reglerne i stedet for at forhøre sig hos dem, der har lavet disse regler og aftaler. Det vil i langt de fleste tilfælde være FPT, de skal forhører sig hos, når vi snakker om tillæg og arbejdstid. Det kan i den forbindelse undre, at FPT ikke automatisk giver lyd fra sig, når urigtigheder foregår. Det skulle være til at gennemskue med den megen registrering, der foregår i dag og det ville fjerne nogle af de mest almindeligt forekomne uoverensstemmelser. Mange har, i solidaritetens navn, brugt tid og kræfter på at skaffe os ordentlige arbejdsvilkår - vilkår der til stadighed arbejdes på at forbedre. Derfor er min opfordring til kolleger og ledere på alle niveauer at følge de regler, der nu engang forefindes. Det gavner alle parter bedst. Ib Skoubo, formand 3

4 Forretningsførerens klumme Fremtid i Forsvaret - findes der en sådan I disse tider svirrer det med rygter omkring de besparelser som forsvaret er i gang med, i henhold til Folketingets beslutning. af Søren Frederiksen, forretningsfører Der er mange rygter, her kan nævnes et par eksempler; -Flådestation Korsør nedlægges, og alt samles i Frederikshavn. -Der skal skæres 3000 personer væk - det bliver nok ikke konstablerne der rammes her, nogen skal jo udføre det manuelle arbejde. Hvad der skal ske, ved ingen for nuværende, idet den nye forsvarschef, general Peter Bartram, endnu ikke er færdig med sonderingerne. Utryghed Det giver utryghed, at de ansatte ikke ved, hvilken vej det går. Skal man ud og finde nyt arbejde? Et arbejde som måske ikke er der? Eller som mange i givet fald vil søge. Vi taler om ca mennesker der pt. bliver holdt som gidsler Er det i orden? Så absolut ikke. I det daglige burde det ikke betyde noget i forhold til det almindelige samarbejde på tjenestestederne. Men det gør det. SK oplever i stigende grad henvendelser vedrørende emner, der forvaltes på forskellig vis, alt efter hvor man er ansat. Det kan være tillæg, samarbejdet i mindre skibe, tjenestestedernes holdning til mennesker, der er syge, typisk af en arbejdsskade. SK oplever en forskel, der er til at tage og føle på, når det gælder holdningen til syge medarbejdere i forskellige egne af landet. Stor forskel Det er oplevelsen hos SK, at man visse steder gør sig mange tanker og bestræbelser på at fastholde langtidssyge medarbejdere i jobbet. Der kan være megen kommunikation medarbejder, kommune og tjenestested i mellem. Det er vor opfattelse, at man visse steder i vid udstrækning lever op til Forsvarets sociale ansvar, som er beskrevet i Forsvarets Personelpolitik side 22 og 23: Forsvaret ønsker specielt at tage et socialt ansvar, hvis du som enkeltperson kommer i en situation, hvor du ikke længere kan passe dit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager, hedder det blandt andet. Job til medarbejdere der kommer til skade eller bliver ramt af sygdom, lyder tilføjelsen. Andre steder derimod gør man sig knap så store bestræbelser på at fastholde medarbejdere, der er kommet til skade i tjenesten. Der sidder opsigelserne løst i ærmet. Disse opsigelser bliver naturligvis udfordret af SK. Naturligvis er der mange eksempler på medarbejdere, der er ramt af en arbejdsskade, som stadig er ansat i fornuftige stillinger, trods måske svære handicap og skader. Men det virker som om snoren er blevet kortere. Kan det virkelig være rigtigt, at Forsvaret ikke lever op til egne værdinormer og det sociale ansvar? Hvis man ikke lever op til egne værdier og normer, hvordan vil man så rekruttere og fastholde medarbejdere, når nu værnepligten står for fald? SK oplever mange henvendelser om de ændrede holdninger. Konstablerne er frustrerede og skuffede. Skuffede over at den, førhen, så gode arbejdsplads, de har valgt som en livsvej, ikke mere er et rart sted at være. Som det blev nævnt på et møde: Nu må Forsvaret komme ind i kampen. Pas på jer selv derude, I er de bedste til det 4

5 Skat Arbejdstelefon og beskatning Nye skatteregler gældende for 2012 for mulitimediebeskatning af arbejdstelefon, computer og internet. fra - opdateret marts 2012 Fra og med indkomståret 2012 er der nye regler for skat af telefon, computer og internetadgang, der står til rådighed for dit private brug. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en arbejdsgiverbetalt computer til brug for arbejdet eller internetforbindelse med adgang til netværket på arbejdspladsen. Du skal dog betale skat, hvis du har en telefon eller internetforbindelse stillet til rådighed for privat brug. Du skal betale samlet skat af fri telefon og internetforbindelse af i alt kr. om året. Du skal fra og med 2012 ikke betale skat af en arbejdsgiverbetalt computer til brug for arbejdet eller internetforbindelse med adgang til netværket på arbejdspladsen. For 2011 gjaldt andre regler, der betalte du en multimedieskat, samlet for alle multimedier stillet til rådighed. Ingen skat af computer men skat af fri telefon og internet 2012 og frem Fra og med 2012 skal du ikke betale skat af en arbejdsgiverbetalt computer til brug for arbejdet eller internetforbindelse med adgang til netværket på arbejdspladsen. Tablet-computer, fx ipad, Folio 100 eller Galaxy Tab, anses for at være computer, uanset at du også kan telefonere og gå på internettet fra den. Som medarbejder skal du betale samlet skat af fri telefon og internetforbindelse af i alt kr. om året. En smartphone anses for at være en telefon, uanset om man også kan gå på arbejdsgiverens netværk fra den. Hvis du er gift, kan du eventuelt opnå ægtefællerabat. Det er din arbejdsgiver, der indeholder A-skat og AM-bidrag af din løn af den skattepligtige værdi, som er på kr. (2012-niveau) årligt multimedieskat For 2011 gjaldt andre regler. I 2011 betalte du en multimedieskat, hvis du havde multimedier stillet til rådighed af din arbejdsgiver for privat brug. Det betød, at du blev beskattet samlet af fri telefon, computer og internetforbindelse. Du blev beskattet af kr. pr. år, uanset om du fik stillet ét, to eller alle tre goder til rådighed for privat brug. Din skat blev betalt automatisk som en del af din lønseddel. Du skal altså ikke oplyse noget i forbindelse med din årsopgørelse for Ægtefællerabat Hvis du var gift i 2011, og din ægtefælle også blev beskattet af multimedier, blev der givet en ægtefællerabat, hvis summen af begge ægtefællers multimedie var større end eller lig med kr. Rabatten blev givet ved at begge ægtefællers skattepligtige værdi af multimedier blev nedsat med 25 procent. 5

6 Alvorlige miner til møde på Bornholm Det var alvorlige miner, der prægede de fremmødte medlemmer fra SK og FKKF, da der midt i maj blev holdt medlemsmøde på Bornholm. af Hans Frederiksen, konsulent FKKF Arbejdsmiljøet på Bornholm er præget af manglende vagtplanlægning. Fra venstre er det Mona Olsen, Ole Jensen, Gunna Jensen, Kim M. Jensen, Achim Jensen og Lars Hansen. Foto: Hans Frederiksen Selv om de er glade for deres arbejde, som de synes er både godt og spændende, er de glade for det gode kammeratskab konstablerne imellem, for der er også store sten i skoen, som ødelægger muligheden for at gøre det til en god arbejdsplads. Stenene er bl.a. for marinekonstabelgruppen vagtplanlægning eller mangel på samme, det gør livet surt og skaber et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Problemet er ved forfald på grund af syg- Ingen tildeling af engangstillæg Et fænomen, som nu har stået på i flere år, er den manglende tildeling af engangstillæg. af Hans Frederiksen Konstablerne oplyser, at mange officerer og sergenter hvert år får tillæg, kun ganske få konstabler får. Og det er stort set de samme, der får år efter år. Det er kun en gang imellem, at tillæg tilfalder konstabler, der ikke er medlem af CS. -Selv om konstabler opfylder kravene og har kvalifikationerne, modarbejder CSs fællestillidsrepræsentant i SOK, at andre end CS-medlemmer får del i puljen, siger konstablerne samstemmende. Det er en klar omgåelse af de grundlæggende principper for tildeling af det nævnte tillæg. Det er FPTs ansvar, at der ikke gøres forskel på ansatte uanset organisationsforhold. Ændringen skete mærkbart, da chefen flyttede til SOK. I højesterets præmisser i retssagen mellem SK og Finansministeriet om aftaleretten fremhævedes det skærpede krav, der efter forvaltningsretslige principper kan stilles til Finansministeriets forvaltning på området. Nemlig forpligtelse til ikke at forskelsbehandle konstablerne. FPT og SOK har derfor et særligt ansvar for, at ligebehandlingen overholdes. 6

7 Faglige sager & noter dom, hvor enten den afgående vagt bliver beordret til at blive, eller der ringes efter én, som har fri, og vedkommende bliver beordret på vagt. Da der ikke er tale om force majeure situationer, men almindelig anvendt regel i marinens o-rum, gør det livet surt for marinekonstablerne. Tilkaldevagt De synes, det er urimeligt, og SKs forretningsfører Søren Frederiksen er enig med dem, specielt set i lyset af, at FPT i maj 2011 har oplyst, at i tilfælde som fx ovennævnte, må myndigheden ikke ringe efter folk, men skal etablere en tilkaldevagt. Mødet på Bornholm omfattede også orientering fra Søren Fredriksen, forretningsfører i SK og fra konsulent Hans Frederiksen fra FKKF om tilbagetrækningsreformens konsekvenser specielt møntet på tjenestemændene. Sø-øvelsestillæg - hvornår? Vi har i sekretariatet haft flere forespørgsler på, hvordan søøvelsestillægget gives. SK giver her med velvillig hjælp fra FPT en opsummering af reglerne, LKO af Søren Frederiksen Sø-øvelsesdagen blev indført ved aftale N149/2002, mellem CS og FKO, som omlægning af søtillægsordningen for CS-personel (i forbindelse med aftale om Nyt lønsystem). Der var tale om en omlægning af søtillægsordningen, fra optjening af tillæg, til optjening af 1 erstatningsfridag for hvert sejldøgn. Forudsætningerne for at være på søydelser følger stadig forudsætningerne for søtillæg, beskrevet i FKOVEJL PS , kap. 12 pkt Tillægget gælder alle Som beskrevet i vejledningen, er en forudsætning for at oppebære søøvelsesdage, at MA forretter tjeneste som besætningsmedlem om bord. En MA der er på et skib for reparation, er ikke besætningsmedlem om bord, men er på tjenesterejse. Når der her omtales CS-personel, er det naturligvis ikke kun medlemmer af CS der er tale om. Det gælder for alle, uanset tilhørsforhold. Der er jo som bekendt ikke forskel på tilhørsforholdet for at oppebære et tillæg Personligt kvalifikationstillæg Har du en aftale med din udstikker om et personligt kvalifikationstillæg, vil det være en rigtig god ide at se på en evt. fornyelse. svarende til 1/3 af størrelsen af det oprindelige tillæg. Tidligere aftale om personligt kvalifikationstillæg bortfalder med og erstattes af denne aftale. af Søren Frederiksen Aftalen består i 3 år, og skal så genforhandles. I aftalens afsnit Tillægget tildeles i perioden står der: Senest 3 måneder før tillægget udløber, indledes genforhandling om tillæggets størrelse. Hvis der ikke opnås enighed mellem medarbejderen og udstikkeren, oppebæres tillægget frem til ovennævnte dato, hvorefter tillægget udløber. I den efterfølgende periode frem til ny aftale om tillæg er indgået, oppebæres et årligt tillæg Snak med din udstikker Så hvis du er interesseret i at bibeholde, eller forøge, tillægget er det vigtigt at du får en snak med din udstikker nu. Mulighed for bisidder Husk du har mulighed for at få en bisidder med til samtalen. Det kan være din SK talsmand, en fra SK, eller andre. Find din aftale frem og tag kontakt til din udstikker. 7

8 SAMMENHOLD BETALER SIG Attraktive forsikringer til dig der er med på holdet Hvis du er medlem af en organisation, der har en aftale med Tjenestemændenes Forsikring, kan du få adgang til gode forsikringer. Vi skilter ikke med, at prisen er lav. Selvfølgelig er den det, når du er med på holdet. Du er godt dækket ind og får god service, hvis du får brug for din forsikring. Måske er det derfor, at vi har Danmarks mest tilfredse forsikringskunder. Scan koden og få et godt tilbud - eller ring

9 Faglige sager & noter I forbindelse med 'Esbern Snare's mission i Aden Bugten over julen/nytåret er der opstået frustrationer vedrørende de optjente 2/7 dage. Optjening og afvikling af 2/7 dage af Søren Frederiksen, forretningsfører 18. november 2010 får 'Absalon's besætning besked på at de skal på INTOPS 20. december De skal altså ned og afløse ESSN besætning på 'Esbern Snare', idet regeringen har besluttet, at det danske flådebidrag ved Afrikas Horn fortsætter i Det er jo med et noget kortere varsel end vanligt. Men besætningen er professionel, så de forbereder sig, bl.a. ved at forholde sig til den personlige side af sagen, såsom at meddele familie og andre at julen afholdes i Aden Bugten for deres vedkommende. Ikke just noget der modtages med glædessmil af familierne. Nul udbetaling - krav om afvikling Samme dag, 18. november, forespørger kontabel-gruppen CH-ABSL om, hvordan det forholder sig med ydelser under udsendelsen. Forrige missions optjente 2/7 dage måtte man ikke få udbetalt, de skulle afvikles. I stedet fik man udbetalt de billigere ESØ dage. Chefen har som normalt indsamlet ansøgninger vedrørende de kommende optjente 2/7 dage i henhold til reglerne fastlagt i FPTBST 564-1/ , afsnit 2.7.4, som var gældende på daværende tidspunkt. (I dag hedder den 564-1/ ). Citater fra bestemmelsen: Således skal personellet inden hjemrotation tage stilling til om ikke afviklede 2/7 dage ønskes udbetalt eller afspadseret. Videre hedder det i bestemmelsen: Den på stedet værende chef er ansvarlig for planlægning, afvikling og registrering af fridagene.»det skaber dårligt arbejdsmiljø. For hvis de ikke kan stole på chefen, hvem skal de så stole på? Man undergraver Chefens myndighed, med den slags beslutninger.«anmodninger afslået Det er jo interessant læsning: Personellet skal tage stilling. Chefen er ansvarlig. Det gør personellet så. Men efterfølgende bliver det fastlagt af 2. ESK, at dagene skal afvikles. Dvs. at konstablernes ønsker om afvikling, hhv. udbetaling ikke imødekommes. Dvs. den samme beslutning som forrige gang. Konstablernes anmodninger er afslået uden begrundelse, som man skal give i henhold til Forvaltningsloven, hvor det klart udtrykkes: 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Men hvis chefen er ansvarlig, hvor kommer 2. ESK så ind beslutningsprocessen? Konstablerne er naturligvis frustrerede over de divergerende meldinger, de får. Det skaber dårligt arbejdsmiljø. For hvis de ikke kan stole på chefen, hvem skal de så stole på? Man undergraver Chefens myndighed, med den slags beslutninger. Eller ligger der en aftale indgået på et grundlag, der ikke har konstablernes accept? I givet fald, hvem har så indgået den aftale? Som et medlem udtrykker det: Uanset hvad giver reglerne indtryk af, at det er op til den ansatte og ikke en pedantisk administrator, hvorvidt det skal være det ene eller det andet. Konstablernes frustrationer er, meget forståeligt, store. 9

10 Fodtøj er også arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø er et samspil af de relationer, påvirkninger og vilkår, som mennesket arbejder under. Det er også den tekniske og sociale udvikling af arbejdspladsen, som kan bidrage til det enkelte menneskes sikkerhed på kort sigt samt til menneskets fysiske og psykiske sundhed på længere sigt. Citat fra af Søren Frederiksen, forretningsfører Det er jo smukke ord som alle vel kan bakke op om? Ja, naturligvis, lyder det altid Men gør alle nu også det? Nej, det gør alle ikke. Nogen fordi de ikke er uddannet til det, andre fordi de mener, det er meget besværligt at arbejde og lede under den slags moderne intentioner. Det rette fodtøj Arbejdsmiljø er jo som bekendt mange ting. Lad os tage et eksempel: Fodtøj. Fodtøj er et af de helt afgørende punkter i den teknologiske udvikling af arbejdspladsen og sikkerheden for den enkelte. Og tak for det. Vores fødder skal trods alt bære os hele livet. Mange firmaer og gode mennesker har forsket i det rette fodtøj til opgaverne. Der er sko, sikkerhedssko, -støvler og - sandaler til enhver given lejlighed. Får man så det rette fodtøj til den tildelte opgave? Ikke altid, viser flere samtaler, SK har haft med medlemmer, herunder medlemmer af Tamburkorpset. Træ og metal med musik i Ved Tamburkorpset er skoene forsynet med en træplade i hælen som sål! På hælen er monteret en hestesko af metal! En træplade som sål i hælen og dertil en påmonteret "hestesko" i metal giver flot lyd ved march. Resultaterne på fødder og ryg er knap så kønne. Arbejdsfodtøj anno 2012 i Søværnets Tamburkorps. 10

11 TEMA 2012 Arbejdsmiljø Så får man en flot lydende march, men man får også vabler, ømme fødder, knyster og i det hele taget en mishandlet fod, med mulighed for en sygemelding på den konto. Jeg forstår ikke at moderne unge mennesker finder sig i en sådan mangel på respekt for deres arbejde Jeg er dybt forundret. Det skulle lige være i privaten, hvor man tvang børnene til at gå i den slags fodtøj, så var man da røget direkte på forsiden af nyhederne. Men i Forsvaret går det. Hvorfor? Ja, det fortaber sig i det uvisse. Ved Livgardens Musikkorps bruger man andet fodtøj. Fodtøj med bløde og bøjelige såler. Der har været flere episoder hvor Tamburkorpset har haft uheldige episoder. I Frederikshavn 16. maj i år. Her faldt et medlem af korpset omkuld og måtte udgå. En anden trak sig, da han følte sig dårlig tilpas. Disse episoder skyldes måske skoene? tillader jeg mig at spørge. Og i den forbindelse, er det interessant at vide, hvilken konklusion ledelsen har truffet i denne sag. En anden episode fandt sted på Officersskolen i Her faldt et medlem af korpset ned fra podiet grundet utilpashed. Jeg stiller i den sammenhæng de samme spørgsmål. Var det også skoene? - Og hvilken konklusion har ledelsen truffet i denne sag? Læge i 2010: find andre støvler Et medlem af Tamburkorpset har i forbindelse med rygproblemer konsulteret forsvarets egne læger. I erklæringen, som SK har modtaget i kopi fremgår det: " jeg må i den forbindelse naturligvis anbefale, at man løser problemet ved at give undersøgte andre støvler, således at han ikke fremover får varige problemer. Det var i Problemet med skoene/støvlerne har gentagne gange været oppe at vende i Arbejdsmiljøudvalget. Her er det henstillet til nærmeste leder at løse problemet. Men til dato er intet sket. Hvorfor? Tamburkorpsets medlemmer er stolte af deres arbejde, og meget engageret i det. Hvorfor negligerer man så de ansattes problemer? Problemer af helbredsmæssig karakter. Giv lyd Arbejdsmiljøet omtales generelt som mindre godt, for nu at sige det mildt. Så vidt SK erfarer, ved alle dette, hvorfor er der så ingen der gør noget ved det? I Norge, hvor man har haft tilsvarende problemer med skoene, har man fundet en løsning. Måske nogen skulle tage kontakt til Norge? Pas på jer selv derude. I er de bedste til det Sekretariat og redaktion vil i artikler og interviews gennem året i SKnyt fastholde fokus på arbejdsmiljøet. Vi bringer artiklerne om de gode eksempler, hvor arbejdsmiljøet er i top - og ja, fortæller også om eksemplerne, hvor der er plads til forbedringer. Ring, mail eller skriv til os. Alle adresser er på side to her i bladet. 11

12 Marinespecialist Lars Kofoed Mürer er lykkelig for at kunne beholde tilknytningen til arbejdspladsen på Søværnets Dykkerkursus efter at være kommet alvorligt til skade ved en arbejdulykke. -Dagligdagen blandt dedikerede og meget kompetente kolleger er en vigtig del af mit liv, siger han. Fleksjob betyder alt Efter en arbejdsulykke er tilværelsen for marinespecialist Lars Kofoed Mürer totalt forandret. Med stærke smerter i nakke og skuldre og med momentvise lettere hukommelsestab er han ude af stand til at leve, som han gjorde før. Men et afgørende holdepunkt har han stadig. Jobbet. Nu som fleksjob og det betyder alt for ham. tekst & foto Hanne Hansen Det var en ren rutine-opgave marinespecialist Lars Kofoed Mürer var i gang med om formiddagen 4. oktober Et sædvanligt tjek af Søværnets Dykkerkursus' både med blandt andet påfyldning af brændstof forandrede på et øjeblik hans tilværelse. -Det var et herrens vejr, fortæller Lars Kofoed Mürer og fortsætter: -Der var bølger i havnebassinet og jeg havde behørigt overtøj på. Båden, som han ville fylde brændstof på, kalder han "søtraktoren" frit oversat fra den engelske betegnelse, Sea Tractor. "Søtraktoren" lå fortøjet til kajen i bassinet ikke langt fra værkstedet, men fra kajkanten og ned på båden var knap en meter. -Jeg havde taget 80 liter benzin med fordelt på to dunke i hver hånd. Jeg har altid - indtil den dag - været i rigtig god fysisk form, så det var ingen sag for mig at bære de to dunke ned til båden. Men da tragten ikke lå på sin vante plads i båden, måtte jeg tilbage efter den, fortæller han. Med tragten i den ene hånd, trådte han fra kajen og ned i "søtraktoren", der bevægede sig op og ned på bølgerne. -Nede i båden laver jeg så det, jeg kalder en 'Gøg og Gokke', fortæller han. Som i de gamle stumfilm mistede han fodfæstet og landede på ryggen i bunden af båden. -Med højre hånd greb jeg fat om et stativ, mens jeg afbødede faldet ved at stemme venstre arm mod bænken. Bagefter lå jeg Lars Kofoed Mürer viser her, hvordan ulykken skete. Han trådte ned om bord i båden med tragten i den ene hånd, mistedede fodfæstet og landede på ryggen. Pr. refleks afbødede han faldet ved med højre hånd at gribe om stativet og stemmede venstre arm mod bænken i styrbord side. 12

13 og sundede mig lidt. Jeg slog sandsynligvis hovedet, men jeg ved det ikke. Jeg havde det ikke ret godt, refererer han og holder en pause, hvorefter han indskyder: -Alt det jeg fortæller her fra, har jeg først fået stykket sammen over lang tid af brudstykker, som jeg har fået fortalt og af nogle ting, som jeg selv er kommet i tanke om bag efter. Min hukommelse fra faldet og ugerne efter er simpelthen gået fløjten. Træning har altid haft en stor plads i Lars Kofoed Mürers tilværelse. Den har altid været en god medicin, og derfor gik han i bad for at gå ned og træne. Kunne intet løfte -Jeg kunne ingen ting. Kunne intet løfte og kunne bare ingen ting. Så gik jeg ind og meddelte til kontoret, at jeg var faldet, at jeg ikke havde det ret godt og at jeg tog hjem. Han tog cyklen fra Holmen til Nyboder, hvor han boede den gang. Dagen efter mødte han på arbejde. Han havde det stadig ikke godt og henvendte sig til stedets dykkerlæge. Herfra gik turen til kiropraktor. Men intet hjalp på de ubeskrivelige smerter i nakke og skuldre. Smerterne til trods mødte han hver dag på arbejde. -Vi var i gang med at tømme værkstedet, da bygningen synker. Det arbejde skulle gøres. Jeg har aldrig bare givet op. Og jeg var her, men det var kun på halv kraft, fortæller han. fortsætter næste side 13

14 Fleksjob betyder alt fortsat fra side 13 Halvanden måned efter faldet konsulterede han egen læge og fik en såkaldt "Mulighedserklæring", og 5. december havde han fejet det sidste skidt op i værkstedet. -Så meddelte jeg, at gik hjem og lagde mig, siger han og rejser sig op. Han kan hverken sidde, stå eller ligge i længere tid ad gangen. Så sætter smerterne ind. Smerter, som han sammenligner med at have en dolk siddende i venstre side af nakken lige over skulderbladende. Alle muskler i området er totalt krampede sammen. Som et bræt. Sådan har det med meget korte afbrud og minimal bedring været siden 4. oktober En lang række læger, terapeuter, behandlere og smerteeksperter har haft fingrene i det. Han har været i hospitalsbehandling, har været på forskellig medicin - noget så stærkt, så det ændrede hans personlighed og gav ham voldelige tanker. Det stoppede han øjeblikkeligt. Intet har til dags dato kunnet løsne op for den invaliderende tilstand, han befinder sig i. Af og til sætter halsmusklerne sig fast og giver en følelse af ikke at kunne trække vejret. Alt det sjove er væk -Jeg er parat til at betale hvad som helst for at blive som før den dag. Jeg har mistet alt. Kort før jeg kom til skade, havde vi købt hus i Køge. Drømmen om huset, hvor jeg skulle gå og lave de forskellige ting er blevet til en lang kamp, hvor vi må betale os fra arbejdet. Sønnen havde jeg lige købt en offroader-motorcykel til og skulle selv have Chef for Søværnets Dykkerkursus, orlogskaptajn Niels B. Mejlhede, er glad for at det lykkedes at etablere en fleksjobordning for Lars Kofoed Mürer. Gode medarbejdere værd at kæmpe for -Gode og ansvarlige medarbejdere, der gennem et langt liv har ydet en god indsats er værd at kæmpe for, slår chef for Søværnets Dykkerkursus Niels B. Mejlhede fast. Det var ikke problemfrit at få en fleksjobordning på plads for Lars Kofoed Mürer, og Niels B. Mejlhede erkender, at det kostede både gode argumenter og meget arbejde. -Udstikker Mona Frederiksen har lagt et stort arbejde i det, og jeg har bakket det op hele vejen. Hvis ikke medarbejderne kan regne med mig, når det går op ad bakke, hvornår kan de så regne med mig, spørger han retorisk. For Niels B. Mejlhede er det i dag en stor glæde, at konstatere, at det lykkedes at skabe en god dialog med FPT om sagen. Og at dialogen udmøntede sig i et - for ham at se - positivt resultat for alle parter. Job med faste opgaver Under forløbet fik Lars Kofoed Mürer ikke alle detaljerne refereret. -Han havde i forvejen så rigeligt at kæmpe med. Arbejdsskaden har været en enorm social omvæltning på alle måder. Og vi forskånede ham for den del af forløbet, hvor det ikke så så positivt ud. Til gengæld er det nu en meget stor tilfredsstillelse at konstatere, at han efter et hårdt forløb med store omkostninger kan komme videre med sit liv, noterer Niels B. Mejlhede. Han understreger, at Lars Kofoed Mürer har et job med fastlagte opgaver. -Der er faste ting, han skal varetage, og det løser han og har styr på det. Det er faktisk ret positivt, siger Niels B. Mejlhede og fortsætter: -For den enkelte er det helt afgørende, at der er brug for én. Er der ikke det, forsvinder selvværdet og socialt vil det kun gå ned ad bakke. Det er så afgørende, at jobbet bibeholdes. Og jeg er af den opfattelse, at en arbejdsplads - en hvilken som helst virksomhed - har et socialt ansvar overfor medarbejdere, der med mange år bag sig, kommer til skade. -Jeg er glad for, at sagen er landet, hvor den er. Og jeg synes, at det er en rigtig god sag at vise frem som eksempel på, at det er muligt at skabe lydhørhed, når argumenterne er gode, siger Niels B. Mejlhede. tekst & foto Hanne Hansen 14

15 Lars Kofoed Mürer har lavet tjeklister for selv at holde styr på, hvor og hvornår han sidst har tjekket op på blandt andet kompressorerne til det store trykluftbatteri. Tjeklisterne hjælper hukommelsen. én, og så skulle vi til at have det sammen. Jeg kørte på sådan én som ung. Nu bliver det ikke, summerer Lars Kofoed Mürer op på listen over ting i hans liv, der er forandret og fortsætter: -Min træning gik jeg meget op i. Jeg var glad for min fysik. Jeg kunne som fartøjsfører så let som ingenting hive en dykker med udstyr op fra vandet og op i båden. Nu kan jeg ingen ting. Alt det sjove er væk. Men jeg har mit job hos den arbejdsgiver, Forsvaret, som jeg begyndte hos i Langt hen ad vejen, har han selv taget hånd om papirarbejdet i forbindelse med arbejdsskadesagen med råd og vejledning fra kolleger og SK. Det har til tider været en stor mundfuld for ham fra den blev indledt med anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen for godt et år siden. Sagen er endnu ikke afsluttet. Arbejdet frem mod fleksjobbet blev indledt i februar sidste år, hvor han var til de første samtaler i Stevns Kommune. -Men uden den store indsats fra min udstikker Mona Frederiksen og min chef, så tvivler jeg på, at det var gået i hak med FPT og fleksjobbet, siger han og fortsætter: -Jeg er utrolig taknemlig for, at jeg har fået lov at blive her. Jeg kommer ikke med ud at sejle mere. Jeg kan ikke mere bare lige, når én kommer ind på værkstedet med noget, der skal gøres et eller andet ved. Men jeg har bevaret kontakten og min daglige gang her på stedet. Og jeg gør alt for at løse mine opgaver så godt jeg kan. Accepterer det aldrig Bådene, som Søværnets Dykkerkursus bruger, tjekker han. Vandet i det seks meter dybe vandbassin måles og tjekkes og kompressorerne kontrolleres. For at støtte hukommelsen, har han lavet tjeklister, der ligger hvert sted. De er lamineret, så han med en spritpen kan krydse af og angive tidspunkt for hvert tjek. Den største udfordring tumler han fortsat med. Det er erkendelsen. Erkendelsen af at han har fået en skade, som han nok aldrig kommer over. -Jeg kommer aldrig til at acceptere det. Aldrig. Men da jeg fik besked om, at jeg fra 1. marts kunne overgå til fleksjob med timer om ugen gav det mig ro. Og jeg har kun mødt forståelse og imødekommenhed hos mine kolleger, fastslår han. BLIV MEDLEM AF SØVÆRNETS KONSTABELFORENING Mange veje til medlemsskab - brug en af dem Ring -Kontakt sekretariatet og få indmeldelsespapirer mv. tilsendt - direkte tlf Kontingentsatser for medlemsskab af SK gældende pr. 1. januar 2012, oplyst pr. md. Mail -Send en kort mail til med oplysning om navn og telefonnummer. Så hører du fra os. Web -Udfyld formular på vores hjemmeside på Smartphone -Scan koden, der sender dig direkte til formularen på vores hjemmeside. Udfyld formularen og tap send. Marineelever (de første fire måneder) Indtil udnævnelse til marinekonstabel Efter udnævnelse til marinekonstabel Seniorordning* 0 kr. 150 kr. 375 kr. 200 kr. * for medlemmer af SK efter afgang fra jobbet på grund af alder eller helbred. Seniormedlemsskab kan fortsættes indtil udgangen af det 69. leveår. Søværnets Konstabelforening marinekonstabelgruppens fagforening 15

16 af Hanne Hansen Enmandshær bag veterankortet I sin fritid og uden nogen økonomisk kompensation for udgifterne driver en fhv. overkonstabel og tidligere udsendt fra Hæren en indgangs portal for veterankortet på internettet. Plastikkortet er endt som et gør-det-selv projekt. - I sig selv er kortet selvfølgelig en anerkendelse af tjenesten. Men kortet er i højere grad midlet til et andet mål. Jeg vil nemlig gerne opfordre både virksomheder, organisationer og offentlige instanser til at tænke i nye former for anerkendelse af vores veteraner. Om det er gratis bustransport på flagdagen den 5. september, 10 pct. rabat på bilværkstedet eller gratis adgang til byfesten. Kun fantasien sætter grænser, og jeg håber, at det private initiativ vil blomstre. Citat af forsvarsminister Gitte Lillelund Bech, ved udsendelsen af Veterankortet 26. august 2011 Ord og tanker var smukke, da fhv. forsvarsminister Gitte Lillelund Bech i august sidste år præsenterede veterankortet, der var en del af den vedtagne veteranpolitik. -Jeg håber det private initiativ vil blomstre, lød det blandt andet fra ministeren. I dag kan det konstateres, at blomstringen som sådan lader vente på sig. Der er indtil videre højst tale om en enkelt knop, hvis man vurderer det positivt veterankort blev i første omgang produceret, pakket, frankeret og postet til deltagerne i tidligere internationale missioner. Hos modtagerne var der delte meninger om kortet. Få blev glade, mange følte sig til grin, nogle blev vrede over at blive udstyret med det, de anså som værende et "tiggerkort", mens langt de fleste var dybt forundrede. For hvad skulle det dog bruges til? Dette spørgsmål stillede veteran og fhv. overkonstabel Christian Sundsdal også sig selv, da han åbnede brevet med kortet. Han henvendte sig til FPT for at høre, hvad formålet var. Hans spørgsmål forblev ubesvaret og for dog at gøre et eller andet, oprettede han portalen Her kan virksomheder og forretninger, der vil tilbyde indehavere af veterankortet rabat eller andre fordele, melde sig til. To sjæle én tanke Samme tanke havde en anden modtager af kortet, Daniel Vangberg, der forlod Forsvaret i 2000 men før da havde været udsendt seks gange. Han tjekkede, at domænet veterankortet.dk var ledigt og tænkte, at det måtte være en fejl. Derfor erhvervede han domænet for at sikre det til Forsvaret. Han oprettede en hurtig hjemmeside, hvor virksomheder kunne melde sig til, hvis de ville støtte veterankortet og give rabat til indehaverne. Efter få uger opgav han dog projektet, da han erfarede, at De Blå Baretter udråbte veterankortet.info som det officielle site, fortæller han. -Men jeg overdrager gerne domænet til Forsvaret eller andre, der vil drive det som et non-profit projekt, fortæller han. På Forsvarets hjemmeside oplyses det, at De Blå Baretter og Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd er gået sammen om at skabe en fælles indgangsportal for veterankortet med direkte link til Christian Sundals private og ulønnede initiativ på -Jeg har talt i telefon et par gange med Bjarne Hesselberg fra De Blå Baretter og han ringede efter at have været til et møde i Forsvarskommandoen og sagde, at de havde besluttet, at mit site var det officielle, fortæller Christian Sundsdal og fortsætter: -Vi skulle også have holdt et møde, men jeg måtte aflyse min deltagelse og siden har jeg ikke hørt noget. Noget egentligt bidrag i form af arbejdskraft eller økonomisk støtte har han ikke modtaget fra hverken De Blå Baretter eller Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd, der ifølge Forsvarets oplysninger ellers er gået sammen om at skabe portalen. 63 virksomheder reklamerer i dag på hans portal med gode tilbud eller rabatter til veteraner. fortsætter side 20 16

17 Nyt om navne 40 år i Søværnet Birger Bangsner Bülow Marinespecialist Serviceværkstedet på Søværnets Teknikkursus, Holmen Jubilæum: 40 år 19. april Fortjenstmedaljen i sølv Sammen med en kollega styrer Birger Bangsner Bülow i dag serviceværkstedet på Søværnets Teknikkurs på Holmen. Her har han været de seneste fire år, fortæller han. -Men du kan bare skrive, at det er ham fra torpedobådene, lyder beskeden fra 25 år i Søværnet 1. februar Marinespecialist Bent Kofod Olsen Skibby 26. april Marinespecialist Kennet Siiger Hårlev Birger Bangsner Bülow, da undertegnede henvender sig for at få et par stikord til jubilæumsomtalen. De færreste tror ham, når han fortæller, at han har gjort tjeneste i alle fire slags torpedobåde, der har eksisteret siden 2. verdenskrig. Men han bekræfter, at det er sådan, landet ligger. Han var i torpedobådene frem til 1997, hvorefter han kom til Kørselsafdelingen på Holmen. Fra 2000 til 2004 var han i Søværnets Helikoptertjeneste, inden turen gik til Auderød, hvor han gjorde tjeneste til 2008 og rykkede til Søværnets Teknikkursus, den gang Søværnets Teknikskole. hanh 3. maj Marinespecialist Bjarne Søndergaard Jespersen Korsør 14. juni Marinespecialist Erik Porsholdt Esbjerg V Runde dage juli - august år 13. juli Martin Isalin Odense C 28. juli Rasmus Heesche-Andersen København K 40 år 3. august Henrik Leander Møller Hafnarfjördur, Island 60 år 12. august Niels Kristian Rasmussen Højbjerg 19. august Ole Lutzen Jensen Køge Huller i informationsstrømmen Redaktionen beklager, at en del af forårets jubilæer først bringes i dette blad - med en del forsinkelse i forhold til jubilæumsdatoen. Informationen fra FPT om jubilæerne er de første par måneder i år sendt til en lukket mail-adresse. Alle forbindelseslinjer er nu genoprettede, og vi modtager igen løbende information om jubilæer fra FPT. Men vil du være helt sikker på, at vi får såvel dit jubilæum som runde fødselsdag med i Nyt om navne, så kontakt Hanne Hansen tlf kommunikationskonsulent i SK Kongelig hofleverendør Danske og udenlandske Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer. rosetter Peder Skrams gade København K Tel. & fax:

18 Piratkurven fik sit knæk i den rigtige retning sidste år. I årets første måneder har 'Absalon' med besætning i høj grad æren for, at kurven fortsat peger nedad - for piraterne. SOK: Vi har gjort en god indsats Efter en forlængelse på et par uger og dermed tilsvarende forsinkelse er 'Absalon' returneret til Danmark efter indsatsen i Nato's antipirat-aktion Operation Ocean Shield. Og knap var 'Absalon' langs kaj i Korsør 20. maj, inden udenrigsminister Villy Søvndal sidst i maj erklærede, at regeringen har besluttet, at Danmark igen til efteråret skal bidrage til antipirat-operationen ud for Somalia med et fartøj og et overvågningsfly. Efterårets bidrag i år har ligget i kortene, idet halvårlige deltagelser i antipiratoperationen ligger som en del af Danmarks politisk vedtagne piratstrategi. Inden endnu en deltagelse i Operation Ocean Shield, skal den nyligt afsluttede deltagelse evalueres. Kun seks kapringer i år Uden at foregribe begivenhedernes gang i evalueringsforløbet, tøver kommandør Steen Engelbrecht Pedersen, chef for Operations- og Logistikdivisionen i SOK, ikke med overordnet at konkludere: -Vi synes, vi har gjort en god indsats. Kurven for pirateriet har fået et knæk - primært i 2011, men her et halvt år inde i 2012 har den altså fået yderligere et dyk nedad, siger han og henviser til tallene, som de ser ud, sidst i maj. Seks kapringer er alt, hvad de somaliske pirater har fået ud af det i årets første fem måneder. Tallet for hele 2011 lød på 24 og året før 45. Tendensen går den rigtige vej, af Hanne Hansen set fra handelsflådens og søværnets synspunkt. -Vi går mere kontant til biddet, bemærker Steen Engelbrecht Pedersen og fortsætter: -Samtidig er handelsskibene blevet meget mere opmærksomme på at beskytte sig, at bruge Best Management Practice mens anvendelsen af bevæbnede vagter er øget over det seneste år. Alle tiltag bidrager til det gode resultat. Eftertragtet dansk bidrag Kigges der nærmere på 'Absalon's andel af standsning af piratfartøjer, er den anseelig, og set fra SOK er tallene et vidnesbyrd om, hvorfor det danske bidrag er eftertragtet af Nato. Samtidig viser antallet af standsede piratfartøjer en nedgang fra tidligere år - igen et tegn på, at pirat-aktiviteten over det seneste år har været dalende. Først og fremmest fordi piraterne er kommet under pres ved den øgede fokusering på deres moderskibe. -Effektiviteten i det danske bidrag ligger Kommandør Steen Engelbrecgt Pedersen, chef for Operations- og Logistikdivisionen i SOK. Foto: Hanne Hansen i den samlede pakke vi har. Den består af knalddygtige skibsbesætninger, læger, sygeplejersker, tolke, helikopterbesætning, frømænd, politi og eksperter i eksplosiver. Samlet giver det alle muligheder, siger Steen Engelbrecht Pedersen og fortsætter: -Dertil kommer, at vi har et bragende godt skib. Tre moderskibe, kaprede dhows, har 'Absalon' sat ud af spillet fra oktober sidste år til april i år. De formodede pirater er blevet tilbageholdt om bord og for en dels vedkommende overleveret til retsforfølgelse i henholdsvis Seychellerne og Kenya. Ved et samråd i Folketinget 2. maj konkluderede forsvarsminister Nick Hækkerup, at en tredjedel af de tilbageholdte er overdraget til retsforfølgelse og han slog samtidig fast, at Danmark er det land, det er lykkedes at overføre flest formodede pirater til retsforfølgelse i regionen. De øvrige formodede pirater er landsat på Somalias kyst. Et emne, der i medierne 18

19 'Absalon' ved Afrikas Horn i april. Foto: SOK og blandt politikerne har været i fokus især det seneste halve år. -Vores opgave er at bekæmpe pirateriet - ikke at bekæmpe piraterne, understreger Steen Engelbrecht Pedersen og tilføjer: -Vi er det udførende redskab. Formidabelt arbejde af besætningen I medierne er landsætningen af formodede pirater omtalt med henvisning til dyb frustration blandt besætningen på 'Absalon'. -Den frustration, der omtales i pressen, har vi ikke hørt, siger Steen Engelbrecht Pedersen og tilføjer: -Vi har ikke fra skibet hørt noget som helst i den retning. Og jeg vil formode, at vi havde hørt om det, hvis frustrationerne om bord er så udtalte, som de gengives i pressen. -Besætningen har gjort et formidabelt arbejde. De har hele tiden tilpasset sig forholdene og er dybt professionelle, bemærker han og fortsætter: -At der opstod utilfredshed omkring den forsinkede hjemsejlads, har jeg stor forståelse for. Men i situationen kunne det ikke være anderledes. Med tilbageholdte formodede pirater om bord på det tidspunkt midt i april, da Disruptions oktober april 2012 Absalon NATO Andre (CMF, EU, National tasking) Dhow Whaler Skiffs 'Absalon' oprindeligt skulle have vendt stævnen mod nord for at sejle hjem, måtte skibet blive i området til situationen omkring de tilbageholdte var afklaret. Stor belastning -Udenrigsministeriet og justitsministeriet arbejdede i døgndrift for at afklare situationen. Tilbageholdelsen skete fire dage før 'Absalon' skulle sejle hjem. Men alle kræfter blev sat ind på at finde en løsning, konkluderer Steen Engelbrecht Pedersen og fortsætter: -Det var en belastning for besætningen og jeg kan godt forstå, at der blev utilfredshed, da det viste sig, at besætningen om bord ikke kunne være hjemme til aftalte tidspunkt først i maj. Et besætningsskifte midt i maj på Kreta under 'Absalon's hjemsejlads blev løsningen efter at de sidste tilbageholdte pirater om bord var blevet landsat på Somalias kyst 3. maj. Det danske bidrag i anti-pirat operationen er eftertragtet i Nato. Tallene her antyder hvorfor. 'Absalon' bidrog til den samlede statistik over standsede piratfartøjer ved at stoppe tre moderskibe (kaprede dhows) og ét skiff - de små glasfiberbåde med stor påhængsmoter. I kolonnen i midten Nato-operationens øvrige tal og yderst til højre tallene fra de øvrige internationale flådestyrker i området. Kilde: SOK fortsætter næste side 19

20 SOK: Vi har gjort en god... fortsat fra side 19 -Siden 2008, hvor vi for første gang havde et skib i anti-pirat operation ud for Somalia, har belastningskurven for besætningerne været høj. Der er virkelig trukket på dem, og da 'Absalon' så 15. april ligger i Det Indiske Ocean med tilbageholdte pirater, kigger vi på alle muligheder. Og der var mange scenarier. Kan de nå hjem, skal vi skifte besætning - i givet fald hvor? Seychellerne, Kenya, Djibouti eller Kreta, fortæller han og fortsætter: -Rent logistisk er det en omfattende operation, ligesom den afløsende besætning stod standby med meget kort varsel. Selve planlægningen er meget kompleks på grund af dynamikken. Dynamikken er så også den, der gør det spændende. Steen Engelbrecht Pedersen understreger, at han er helt bevidst om, at slutningen af april og begyndelsen af maj var en belastende periode for besætningsmedlemmerne og deres familier. God opgave -Generelt er indsatsen mod pirateriet en god opgave. Besætningsmedlemmer melder sig selv og meldingerne er ofte, når de er kommet hjem, at de gerne vil derned igen. Der er ingen tvivl om, at det at opgaven har stor betydning for andre, gør den attraktiv at være en del af, siger han. Forude venter nu SOKs evaluering af 'Absalon's seks måneder ud for Afrikas Horn med erfaringsopsamling. -Det er noget ganske andet at have et skib sejlende syd på end at have det i enten hjemlige farvande eller nordpå ved Færøerne og Grønland. Hvor køber man for eksempel mad henne? Vi prøver at optimere det vi gør, hver gang ved at samle op på erfaringerne. Og vi har efterhånden fået ganske godt greb om det, siger Steen Engelbrecht Pedersen. I 1975 kolliderer den danske motortorpedobåd Spurven med en norsk fiskekutter nord for Bergen. Begge fartøjer synker. Det bliver indledningen til jagten på en spion for Warszawapagten. Jagten varer mere end 25 år, fordi ministre og embedsmænd skiftes til ikke Koldkrigerens at ville gøre noget ved sagen. To mænd hovedmistænkte. Kun en af dem er skyldig i forræderierne. Ingen af dem ved, at de bliver fulgt af efterretningstjenesten, uden at der gribes ind. Deres liv flettes sammen i Søværnet, på Københavns Universitet under studenteroprøret, via to østtyske afhoppere i 1980, i internationale forhandlinger i Canada i 1985, og efter murens fald i Men først efter årtusindskiftet ønsker en minister at gøre noget med fatale konsekvenser. Hemmelighed Motortorpedobåden Høgen fotograferet i Der er en forbløffende ydre lighed med romanens MTB Spurven. Forfatter Peter Bogason har på eget forlag Bogens forfatter Peter Bogason som artillerisergent og regnskabsfører på MTB Gribben i norske farvande i 1968, iført aldeles uautoriseret hovedbeklædning. Peter Bogason forlod Søværnet i 1969 og blev siden hen professor i offentlig forvaltning. udgivet sin spændingsroman, Koldkrigerens Hemmelighed. Handlingen, der indledes med en dansk motortorpedobåds opdigtede kollision i 1975 med en norsk fiskekutter, er starten på jagten på en spion fra Warszawapagten. Jagten strækker sig over 25 år og romanen bevæger sig gennem Søværnet, Københavns Universitet samt internationale forhandlinger og hjemlig embedsførelse af skiftende ministre. Forfat- Cirkus Marinen Pensioneret orlogskaptajn Kurt Lundholm Christoffersen fortsætter i bogen Cirkus Marinen historien om Benny, der her i trilogiens bog nr. to er søofficer under den kolde krig. Det er de morsomme historier og anekdoterne, der har fortrinsret i bogen. Og forfatteren advarer selv de sarte officerer uden humor om, at indholdet vil kunne falde dem for brystet. I bogen møder Benny fra Søværnets og Marinehjemmeværnets mange farverige personer. Kabysrygterne og vandrehistorierne klarer næppe alle Enmandshær bag veterankortet fortsat fra side 16 -De har alle meldt sig selv. Jeg har ikke ressourcerne til at være proaktiv omkring det, siger initiativtageren, der også driver hjemmesiden krigeren.dk -Hvis det virkelig skal op at køre, kræver det jo en kæmpe indsats. Siden kortet blev lanceret, har politikerne ikke gjort noget som helst for at kanalisere kendskabet til det ud, bemærker han. Forsvaret udsteder fortsat veterankort. Og undrende forespørgsler om, hvad kortet i praksis kan bruges til lander af og Peter Bogason Koldkrigerens Hemmelighed Snorres Forlag Peter Bogason Koldkrigerens Hemmelighed Roman Snorres Forlag Koldkrigerens Hemmelighed er udgivet af forfatterens eget forlag, Snorres Forlag, i april i år. Vejlende pris er 150 kr. teren har selv gjort tjeneste i motortorpedobådene og blev i 1991 professor i offentlig forvaltning. Indsigt, research og fantasi er i romanen bundet sammen til en spændingshistorie. For yderligere info se hanh Cirkus Marinen fortsætter, hvor forgængeren Søridderne slap. Vejlendende pris er 280 kr. en nærmere research, men i stedet for at lade de gode historier gå i glemmebogen, har forfatteren sat dem på tryk. Bogen er ligesom forgængeren, Søridderne, udgivet på forfatterens eget forlag, Brunlynget. For yderligere info se hanh til også hos Søværnets Konstabelforening. Foreningen kan kun tilslutte sig forsamlingen af undrende og konstatere, at projekt veterankort er sat i søen uden hverken hovedmotor, fuelolie eller chef. Mens fhv. forsvarsminister Gitte Lillelund Bech ved lanceringen konkluderede, at kun fantasien sætter grænser for kortets anvendelse, må det konstateres, at manglende opfølgning, manglende ressourcer og manglende struktur indtil videre har været temmeligt begrænsende. 20

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

bladet! Bestyrelsens forslag: SK fusionerer med CS nummer 2 oktober Ja eller nej? Ekstraordinær kongres 3. dec. side 3 Hvorfor og hvordan?

bladet! Bestyrelsens forslag: SK fusionerer med CS nummer 2 oktober Ja eller nej? Ekstraordinær kongres 3. dec. side 3 Hvorfor og hvordan? nummer 2 oktober bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Bestyrelsens forslag: SK fusionerer med CS Ja eller nej? Ekstraordinær kongres 3. dec. side 3 Hvorfor og hvordan?

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 1 februar bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening FAGBLAD for konstabler og korporaler

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Årgang 58 juli 2013 1

Årgang 58 juli 2013 1 Årgang 58 juli 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Politiets Blå Baretter

Politiets Blå Baretter Referat af Generalforsamlingen 2015 i Politiets Blå Baretter Generalforsamlingen blev afholdt på Fangel Kro, Fangelvej 55, 5260 Odense S, hvor den i øvrigt også blev afholdt sidste år. Før generalforsamlingens

Læs mere

Koncentration og trivsel

Koncentration og trivsel Koncentration og trivsel Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialeskole. Nogle af skolens idrætstimer omlægges til den lokale skytteforening, hvor der

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL. BESTYRELSE: Valgt Mail adresse år til år Generallæge Erik Darre, hæren. 2010 2012 FSU-CH Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand 2009 2011 farver@sport.dk Orlogskaptajn Søren M. Madsen, søværnet,

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod En gang i mellem kan man som præst opleve at skulle skrive en begravelsestale over et menneske, der har levet sit liv, som om han eller hun var lige der, hvor han eller hun skulle være. Set ude fra kan

Læs mere

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet?

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af JydskeVestkysten i samarbejde med FOA Sønderjylland. Figur 1 Figur 2: I alt har 516 svarpersoner svaret

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder tilmeld også din virksomhed Hvad er InterForce? InterForce har sigte på at udbrede forståelsen for forsvarets behov for at benytte sig af de mange

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til?

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? 4/2016 Sjælland & Øerne Tema: Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? Det går ikke! Læs de stærke beretninger Henriks kommentar Ingen senere tilbagetrækning uden bedre forebyggelse 69,5 år. Så

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere