Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne."

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper Marcussen, Jesper Janholm, Mette Meyer, Mads Emil Petersen, Christina Refshauge Foged, Benthe Petersen og Søren Brandt. Afbud: Carsten W. Larsen og René Andersen. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2. Godkendelse af dagsorden 3. Omgørelse af beslutning ved det sidste møde2. september vedrørende forebyggelseskurser 4. Nyt fra kredsene 5. Nyt fra Landskontoret og Landsledelsen 6. Nyt fra kassereren 7. Ansøgninger om info- hvervemidler 8. Nyt fra infoassistenten 9. Evaluering af Totalforsvarsdag den 29. september på Kastellet 10. Københavns Brandvæsen, hvordan forløber det videre arbejde. Hvordan skal de frivilliges organiseres 11. Hovedbrud 12. BF-stævne i Frederikssund 13. Østbørn 14. Nytårsgudstjeneste 15. Ledersamtaler 16. Folkemødet på Bornholm den juni Årshjul, herunder hvad vil vi fremover og hvad kan vi magte planlægningsmæssigt og økonomisk 18. Ansøgning om økonomi til det vi har besluttet 19. Regionsårsmødet den 9. marts i kreds Nordsjælland a. Det praktisk med lokaler og forplejning b. Hvem er på valg og udpegning c. Efter seks år skal vi tænke anderledes med sammensætningen fra de tre områder 20. Eventuelt Ad 1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 2. september 2012 blev godkendt uden bemærkninger. Ad. 2. Godkendelse af dagsorden Fremover ønskes et særskilt punkt omkring Forebyggelsesuddannelsen. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Ad. 3. Omgørelse af beslutning ved det sidste møde 2. september vedrørende forebyggelseskurser På sidste møde blev det besluttet, at René Andersen skulle være regionens koordinator omkring forebyggelsesuddannelsen. Fremover er det Susanne Seloy, der er koordinator for forebyggelsesuddannelsen.

2 Ad. 4. Nyt fra kredsene Frederiksberg: Ib Otte er desværre afgået ved døden. Preben Sørensen er blevet udpeget til ny kredsleder. Kredsen afholder årsmøde den 13. februar Albertslund: Har 22 medlemmer. Kredslederen stopper som kredsleder ved årsmødet. Årsmøde datoen kendes ikke. København Nord: Kredsen afholder årsmøde den 21. februar Gentofte Kommune har udvist interesse for at få frivillige. Kirsten Nielsen arbejder videre på sagen. København Nordvest: Afholder årsmøde den 8. februar. Har fået 6-dages løbet i København Syd: Afholder kredsårsmøde den 28. januar. Hedehusene: Afholder kredsårsmøde den 26. februar. København Øst/Amager: Afholder årsmøde 12. februar. Bornholm: Der er indgået en ny samarbejdsaftale, som stort set svarer til den gamle. Kredsleder- og vicekredsleder har været på Ledelse 1. Kommunen indkalder alle frivillige til en snak om, hvad de frivillige vil og kan hjælpe kommunen med. Datoen for kredsårsmødet kendes ikke endnu. Furesø: Kredsen afholder årsmøde den 29. januar Frederikssund: Kredsen afholder årsmøde den 13. februar De frivillige har været indsats med vandforsyning til Nødebo, som havde forurenet vand i hanerne. Nordsjælland: Kredsen afholder årsmøde den 5. februar Egedal: Kredsen afholder årsmøde den 5. februar Rudersdal Hørsholm: Afholder årsmøde den 1. februar Der har været afholdt et politisk møde omkring beredskabet. Der deltog blandt andet repræsentanter fra det kommunale beredskab, Beredskabsstyrelsen, Beredskabsforbundet, Politiets Beredskabs-Ordenskorps med mange flere. Der har været afholdt to møder med kredsene: Et for de nordsjællandske og et for de storkøbenhavnske kredse. Begge møder var meget positive møder med gode diskussioner. Ad. 5. Nyt fra Landskontoret og Landsledelsen Landsledelsen har været samlet to dage siden sidste regionsledelsesmøde. Fremover er det vigtigt kredsene overholder tilmeldingsfristen for tilmeldingerne til Landsrådsmødet! Der vil ikke fremover være mulighed for eftertilmeldinger!! Regionen har afholdt møde med vores kredse, hvor vi har diskuteret oplægget om hvordan den fremtidige struktur skal organiseres. Meldingen fra møderne er meget klare: Der ønskes ikke regionale landsledelsesmøder, med deltagelse af de lokale kredse. I stedet ønskes en eller to centrale kredslederdage. Dette er meldt klart ud tik landsledelsen. Regionsledelsen besluttede, at genfremsætte vores forslag vedrørende udpegningen af vicelandschefen til førstkommende landsrådsmøde. Uddannelseshåndbogen er ved at blive revideret. Arbejdsgruppen omkring forebyggelsesuddannelsen afslutter sit arbejde ved årsskiftet. Nu er det ikke længere et projekt, men en integreret del af Beredskabsforbundets opgaver. Der afholdes møde med de regionale forebyggelseskoordinatorer den 29. november. Proceduren omkring den administrative procedurer skal besluttes på mødet den 29. november. Benthe opfordrede igen meget kraftigt, at afholde forebyggelseskurser mindst et i hver kreds! Kurset må gerne afholdes for kredsens egne medlemmer. Regionsledelsesmøde den november 2012 Side 2

3 Ad. 6. Nyt fra kassereren Lige nu står der ,23 kr. på vores bankkonto., inklusive info-hvervemidler. Hertil kommer 4.831,00 kr. i kontanter. Pengene til kredstilskud er udsendt til kredsene. Regionen har fået bevilget følgende beløb til aktivitetsbaserede tilskud for Region Hovedstaden: Aktivitet: Ansøgt: Bevilget: Forbrugt Rest: Organisation/Møder ,00 kr ,00 kr ,33 kr ,67 kr. Befordring ,00 kr ,00 kr ,35 kr ,65 kr. Nytårsgudstjeneste ,00 kr ,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. Regionsårsmøde ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Regionsledelsesseminar ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Udflugt DMI 5.000,00 kr ,00 kr ,00 kr. hovedbrud ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Kulturnat ,00 kr ,00 kr. 285,72 kr ,28 kr. BF stævne ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. Modregnet -356,00 kr. 356,00 kr. 356,00 kr. I ALT ,00 kr ,00 kr ,60 kr. Vi vil gerne have overført de 5.000,00 kr. fra udflugten til DMI til hovedbrud samt de uforbrugte midler fra regionsårsmødet på 4.000,00 kr., således at vi i alt har ,00 kr. til hovedbrud. Ad. 7. Ansøgninger om Info- hvervemidler Vi har ,00 kr. til fordeling i Hertil kommer ikke-forbrugte midler fra tidligere år på ,53 kr. Det betyder, at vi for 2012 i alt har ,53 kr. til rådighed i Regionsledelsen har bevilget følgende beløb for 2012: Regionsledelsesmøde den november 2012 Side 3

4 Kreds Ansøgt beløb Bevilget beløb Aktivitet Tidspunkt Forbrugt Allerød 8.000,00 kr ,00 kr. Åbent hus. Januar 0,00 kr. Annoncering m.v. Bornholm 5.000,00 kr ,00 kr. Beredskabets August dag Frederikssund ,00 kr ,00 kr. Europafestival Januar ,00 kr. 2012/BF stævne 2012 Frederikssund ,00 kr ,00 kr. Fremstilling af Januar ,00 kr. udstillingsmateri el til stævnet 2012 København Syd ,00 kr ,00 kr. Kræmmermarke 6.802,00 kr. d København Vestegnen 2.725,00 kr ,00 kr. Grøn dag 5.175,00 kr. København Nord 1.756,97 kr ,97 kr. Magnetskilte 1.756,97 kr. Region Hovedstaden 2.000,00 kr ,00 kr. Kamera 1.598,00 kr. København 2.000,00 kr ,00 kr. Vanløse natløb Maj 0,00 kr. Øst/Amager Region Hovedstaden ,00 kr ,00 kr. Totalforsvarsets September ,98 kr. dag på Kastellet Bornholm ,00 kr ,00 kr. Folkemødet på Juni Bornholm Albertslund 1.000,00 kr ,00 kr. Foreningernes September 1.001,00 kr. dag Nordsjælland 1.500,00 kr ,00 kr. Kulturnat i September 1.557,30 kr. Helsingør København Nordvest 6.000,00 kr ,00 kr. Totalforsvarsets September 4.746,00 kr. dag på Kastellet Frederikssund 2.000,00 kr ,00 kr. Information om December vandforsyning TOTAL ,97 kr ,97 kr ,25 kr. BEVILLING ,00 kr. OVERFØRT FRA TIDL. ÅR ,53 kr. REST TOTAL ,56 kr ,56 kr ,28 kr. Det med rød skrift er afsluttede arrangementer. Arrangementer som endnu ikke er afregnet SKAL være afregnet inden udgangen af november måned. Ellers må kredsene forvente selv at afholde udgiften. Ad. 8. Nyt fra infoassistenten Vi har mistet et tag til et af de store hvide telte. Hvor det er mistet vides ikke. Jesper Marcussen efterlyser taget til teltet ellers vil vi forsøge at finde et nyt. Jesper Marcussen undersøger mulighederne for en transporttrailer. Traileren koster ca ,00 kr. Dertil kommer stafferinger m.v. Regionsledelsen besluttede, at Jesper Marcussen indkøber en udstillingstrailer. Regionsledelsesmøde den november 2012 Side 4

5 Ad. 9. Evaluering af Totalforsvarsdag den 29. september på Kastellet Det var et godt arrangement med mange besøgende. Der var anslået besøgende. Der var et godt samarbejde og en god dialog kredsene imellem. Der var enighed om at støtte op om et lignende arrangement i 2013 hvis der bliver noget. Det ved vi ikke endnu, da det endnu ikke er evalueret. Regionsledelsen var enige om at støtte op om et fælles arrangement med de øvrige operatører primært politi, Københavns Brandvæsen samt Falck. Om det så bliver i form af en totalforsvarsdag eller et kulturnatsarrangement må afvente evalueringen. Ad. 10. Københavns Brandvæsen hvordan forløber det videre arbejde Der er afholdt tre informationsmøde for ca. 60 interesserede, hvoraf Københavns Brandvæsen regner med, at der kommer ca. 40 frivillige. Hertil kommer så de 22 frivillige, som er påbegyndt uddannelsen. Der er enighed om, at der skal etableres en kreds København, dækkende Københavns Kommune. Det skal sikres, at den eksisterende kreds fortsat kan benytte de eksisterende lokaler, som tilhører Københavns Kommune. Endvidere skal vi sikre, at kommissionspladsen for Københavns Kommune tilfalder den nye kreds København. Endvidere skal den eksisterende kreds København Øst/Amager fremover dække kommunerne Dragør og Tårnby. Den eksisterende kreds bibeholder medlemmer samt nuværende økonomi. Ad. 11. Hovedbrud Hovedbrud bliver afholdt den 17. november på Gildbroskolen, Ishøj. Lige nu er der omring 50 deltagere, inklusive instruktører. Der har været nogle problemer omkring udsendelsen til de frivillige. Vi sender til kreds- og vicekredslederne, men det er ikke altid informationerne kommer videre til medlemmerne. Der serveres morgenmad fra kl Jesper Janholm sørger for morgenmaden. Jesper bestiller også frokostbuffet til alle. Budgetmæssigt bliver det lidt dyrere end de ,00 kr. der er afsat i budgettet, men vi håber at de 5.000,00 kr. fra udflugten til DMI samt de uudnyttede 4.000,00 kr. fra regionsårsmødet kan overflyttes til arrangementet. Hvis det lykkedes har vi ,00 kr. til rådighed. Ad. 12. BF-stævne i Frederikssund Stævnet er blevet afholdt i Frederikssund med stor succes. Der var omkring 500 deltagere. Styregruppen har afholdt et møde, hvor man har diskuteret nogle principielle ting omkring styregruppens sammensætning og styregruppens fremtidige rolle. Stævnet i Frederikssund er endnu ikke evalueret. Ad. 13. Østbørn Der har været afholdt evalueringsmøde for hele projektet i Kolding i september måned. Tre regioner har sagt ja til at fortsætte i 2013, og en (region Hovedstaden) har taget forbehold. Skal det gennemføres i 2013 skal der nedsættes en arbejdsgruppe, som kan begynde planlægningen i løbet af foråret. Det er både aktivitetsplanlægning, vagtplanlægning m.v. Kirsten Nielsen arbejder videre med nedsættelsen af en arbejdsgruppe. Punktet tages op på næste møde. Regnskabet vil fremover blive lavet af regionens kasserer. Regionsledelsesmøde den november 2012 Side 5

6 Allerede nu er flere af vores kontakter meldt tilbage, at de er klar til at støtte op med forskellige aktiviteter. Ad. 14. Nytårsgudstjeneste 2013 Nytårsgudstjenesten afholdes den 9. januar 2013 kl i Holmens Kirke. Årets hovedtaler bliver formanden for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Niels Mørup. Der vil være fakler ved stenen i år. København Vestegnen har lovet at stå med faklerne. Kredsen indkøber faklerne og sender regningen til regionen. Vi har udsendt invitationerne til vores kreds- og vicekredsledere. Landskontoret har udsendt invitationerne til: Beredskabschefer hørende under Region Hovedstaden Falck Danmark A/S Hjemmeværnet Dansk Sejlunion Dansk Søredning Folketinget Forsvarsministeriet Beredskabsordførere Sønderjyske Frivillige Brandværn Landsforeningen For Deltidsansatte Brandfolk Enkelte leverandører. Vi inviterer dem vi plejer det vil sige nærmeste samarbejdspartnere, kredsene fra Region Sjælland og hvem vi nu ellers plejer. Vi opfordrer samtlige kredse til at bakke op om arrangementet! Nytårsgudstjenesten 2014 bliver onsdag den 8. januar Ad. 15. Ledersamtaler Der skal i år gennemføres ledersamtaler med samtlige kredsledere. Det er svært at få lederne til at melde om datoer. Ad. 16. Folkemødet på Bornholm den juni 2013 Landsforbundet er gået ind i opgaven omkring Folkemødet på Bornholm den juni Landsforbundet har nedsat en arbejdsgruppe med Nina Lindhardt som tovholder. Fra Region Hovedstaden indgår Søren Brandt, Carsten Lind Olsen, Kirsten Larsen, Jesper Marcussen samt Mads Emil Petersen. Der er indkaldt til møde den 24. november på Landskontoret, hvor de nærmere detaljer skal på plads. Blandt andet hvem indgår i samarbejdet, omfang, økonomi m.v. Stadepladsen er reserveret. Vi har i første omgang forhåndsreserveret hele Det Lille Hotel i perioden onsdag den 12. søndag den 16. juni. Det vil sige vi nu råder over 4 familieværelser med 3 sengepladser samt 9 værelser med 2 sovepladser. Der skal hurtigst muligt vendes tilbage til Det Lille Hotel med hvor mange værelser vi skal bruge. Ad. 17. Årshjul, herunder hvad vil vi fremover og hvad kan vi magte planlægningsmæssigt og økonomisk Der var en debat om hvilke aktiviteter, som vi skal satse på. Der var enighed om at Hovedbrud er et godt arrangement og skal fortsættes på en eller anden måde. Måske ikke hvert år. I den forbindelse fremkom der en idé om at udarbejde et idékatalog med de moduler og Regionsledelsesmøde den november 2012 Side 6

7 foredrag, som indgår i hovedbrud således at de enkelte moduler kan gennemføres lokalt evt. i samarbejde med andre kredse. Der er også behov for en weekend for vores kreds- og vicekredsledere. Der var også et forslag om et socialt arrangement til Oplevelsescenteret Københavns Befæstning Ejbybunkeren. Forslag ved besøg ved Malmös beredskab. Det blev besluttet at forsøge at gennemfører følgende i 2013: Seminar for kreds- og vicekredsledere den november 2013 Tur til oplevelsescenteret Københavns Befæstning Ejbybunkeren den 31. august 2013 Hovedbrud forventes gennemført i Regionsledelsesmøder blev aftalt til følgende datoer: 20. januar 2013 kl på Frederiksberg 10. marts 2013 kl : Økonomimøde på Frederiksberg. 10. marts 2013 kl : Regionsledelsesmøde på Frederiksberg. 5. maj 2013: Regionsledelsesmøde på Bornholm. Tidspunktet aftales senere. 1. september 2013 kl : Regionsledelsesmøde på Frederiksberg. 24. november 2013: Regionsledelsesseminar på Bornholm. Endvidere blev der aftalt et regionsmøde den 10. juni forud for Landsrådsmødet. Vi håber mødet kan afholdes i Albertslund. Endelig er der regionsårsmødet den 9. marts. Der blev nedsat en arbejdsgruppe til planlægning af seminar for kreds- og vicekredsledere. Gruppen består af Kirsten Nielsen, Søren Brandt og Carsten Lind Olsen. Jesper Janholm tager kontakt til oplevelsescenteret Københavns Befæstning Ejbybunkeren og laver de nærmere aftaler. Ad. 18. Ansøgning om økonomi til det vi har besluttet Regionsledelsen udarbejdede et foreløbigt budget for Det endelige budget laves på mødet i januar måned. Aktivitet: Ansøgt: Organisation/Møder ,00 kr. Befordring ,00 kr. Nytårsgudstjeneste ,00 kr. Regionsårsmøde ,00 kr. Regionsledelsesseminar ,00 kr. Udflugt Oplevelsescentere 7.500,00 kr. Kredsledelsesseminar ,00 kr. Folkemødet på Bornholm ,00 kr. Totalforsvarsdag 2.000,00 kr. I ALT ,00 kr. Der er sat penge af til Folkemødet, men vi forventer denne udgift vil forsvinde da udgifterne formentlig vil blive afholdt af Landsforbundet. Dette bliver afklaret på et møde den 24. november Regionsledelsesmøde den november 2012 Side 7

8 Ad. 19. Regionsårsmødet den 9. marts i kreds Nordsjælland Ad. 20. Eventuelt a. Det praktiske med lokaler og forplejning Fredensborg Rådhus er bestilt og Fredensborgs borgmester har sagt ja til at deltage. Vi forventer mødet starter kl Mødets forventet at vare ril ca. kl. 13. Der afsluttes med en buffet. b. Hvem er på valg og udpegning Søren Brandt laver indkaldelsen. I år er følgende på valg og udpegning: Regionsleder Carsten Lind Olsen Kasserer Jesper Janholm Christina Refshauge Foged Informationsassistent Jesper Marcussen Uddannelsesassistent Mette Meyer Revisor Lisbeth Højgård Revisorsuppleant Per Kjærholt samt revisorsuppleant Ib Otte. Regionsleder Carsten Lind Olsen var villig til genudpegning. Regionsledelsen indstiller Carsten Lind Olsen til genudpegning. Kasserer Jesper Janholm var villig til genvalg. Regionsledelsen indstillede Jesper Janholm til genvalg. Christina Refshauge Foged var villig til genvalg. Regionsledelsen indstiller Christina Refshauge Foged til genvalg. Informationsassistent Jesper Marcussen var villig til genudpegning. Regionsledelsen indstiller Jesper Marcussen til genudpegning. Uddannelsesassistent Mette Meyer var villig til genudpegning. Regionsledelsen indstiller Mette Meyer til genudpegning. Jesper Janholm får afklaret om Lisbeth Højgård og revisorsuppleant Per Kjærholt vil fortsætte. Herudover er der en revisorsuppleant post ledig for et år. Regionsledelsen foreslår Henrik Sunekær, Furesø som dirigent. c. Efter seks år skal vi tænke anderledes med sammensætningen fra de tre områder Der var enighed om, at de gamle principper om at der skal være en ligelig repræsentation fra de gamle tre regioner ikke længere skal være gældende, men at man i stedet mere kigger på opgaverne der skal løses og ikke så meget på, hvor folk kommer fra. Mette Meyer orienterede om katastrofeorganisationens frivillig koordinator. Mette Meyer forespurgte om regionens holdning til at lave en større øvelse sammen med Sverige. Der var en positiv holdning til at lave en større øvelse et eller andet sted. Men det understreges at det er et landsledelsesanliggende og ikke et regionalt. Der vil blive lavet egentlige postkasser til alle med særlige funktioner i regionen. Det er vigtigt at det fremover er Region Hovedstadens adresser der bliver brugt. Mødet hævet kl , søndag den 11. november 2012 Regionsledelsesmøde den november 2012 Side 8

9 Således opfattet Søren Brandt Regionsledelsesmøde den november 2012 Side 9

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 Væggelus et stigende problem Den lille blodsugende tæge bliver desværre mere og mere almindelig i de danske hjem. Det

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Ole H. Olsen, Anders Berg-Munch, Anders Moth-Poulsen, Anne Pedersen,

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere