Hvem er han? Han savner ikke dansk politik, hvem er han?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem er han? Han savner ikke dansk politik, hvem er han?"

Transkript

1 Copenhagen Marathon Fotograf Ricardo Ramirez fi k gode skud i kassen af Copenhagen Marathon. Hvem er han? Han savner ikke dansk politik, hvem er han? A difficult decision Convert your deceased into diamonds. LÆS 2. SEKTION SIDE & 7 LÆS 2. SEKTION SIDE 9 READ PAGE 8 1. SEKTION 29. Maj ÅRGaNG NR. 10 Ingen kommentarer Bådpavillonen på Islands Brygge: Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (Enhedslisten) afventer forvaltningens redegørelse for fejlbehæftet nabohøring. Forvaltningen afviser at have hørt for få naboer Af Hans Buhl Ingen kommentarer. Så har man ikke sagt for meget. Og har man en pressechef ansat til at sige det, så har man slet ikke sagt noget. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (Enhedslisten) har ikke noget at sige i sagen om bådpavillonen på Islands Brygge, der har fået mange bryggeboere til at tvivle på, om Københavns Kommune overhovedet har viljen til at tage sine borgere alvorligt. Borgmesteren afventer, ifølge sin pressechef Morten Rixen, en redegørelse fra sin forvaltning. Teknikog Miljøforvaltningen skal redegøre for forløbet af en nabohøringsproces, der helt fra starten løb af sporet for embedsmændene og aldrig rigtig er kommet på skinner igen. Først gav forvaltningen de tre pavillonansøgere dispensation fra lokalplanen uden at orientere naboerne og det strider mod byggelovens paragraf 22/ planlovens paragraf 20 og dernæst gennemførte forvaltningen en forsinket, lovpligtig naboorientering, som er blevet udsat for voldsom kritik blandt bryggeboerne. De hæfter sig først og fremmest ved, at mindst to opgange med oplagt nabointeresse i bådpavillonen ikke er blevet naboorienteret af forvaltningen. Men de har også følt, at høringen er blevet hastet igennem, og at indvendingerne mod pavillonen ikke er blevet seriøst nærlæst i forvaltningen. Nabohøringen har været en skueproces, siger Jan Oster, der bor i første række til pavillonen. Jan Oster står ikke alene med det synspunkt. Amager Vest Lokaludvalg har sendt et åbent brev til teknik- og miljøborgmesteren, og Islands Brygges Lokalråd er på banen med skarp kritik. Enkeltpersoner og grupper har også engageret sig i kampen mod kommunens beslutning om at tillade bådpavillonen der blev sat en underskriftindsamling i gang i fredags, og en demonstration er ligeledes på tegnebrættet. Sagen er lukket Kritikken af nabohøringen gør ikke indtryk i Teknik- og Miljøforvaltningen. Udvælgelsen af, hvem der skulle have naboorienteringen, er sket på et fagligt grundlag, og vi har haft meget fokus på væsentlighedskriteriet, altså hvem der kunne tænkes at være berørt af pavillonen. Jeg mener, vi har gjort tingene rigtigt, siger centerchef i Bådpavillonen er kommet ud i et seriøst stormvejr. Vrede borgervinde blæser mod teknik- og miljøforvaltningen og borgmester Morten Kabell. Beboerne på Bryggen føler ikke, at kommunen lytter til kritikken af pavillonen og hele sagsforløbet. Foto: Ricardo Ramirez forvaltningen Lis Napstjert. Centerchefen betragter sagen som lukket. Bryggeboerne vil have den lukket op igen. De har en forventning om, at borgmester Morten Kabell vil dømme om igen til nabohøringen. Og en forventning om, at borgmesteren eller et medlem af teknik- og miljøudvalget sætter hele sagen på den politiske dagsorden. Sagen om bådpavillonen har hidtil kun vugget rundt i embedsmandshavet. Foreløbig har teknik- og miljøborgmesteren tilsyneladende kun ytret sig offentligt én gang om pavillonen i en svarmail til en utilfreds bryggebo, hvor borgmesteren udtrykker ønsket om, at bådudlejningen og pavillonen kan blive en attraktiv aktivitet på Bryggen. LÆS SIDE 2 & 5 Ring for en gratis salgsvurdering OVER 500 VARIANTER BRYGGENS BILLIGSTE BLAND-SELV SLIK VI HAR UDVIDET MED STOR SLIKAFDELING KOM OG SMAG DE MERE END 500 VARIANTER! KIOSK Isafjordsgade 4 - overfor maling.dk 7:30-22:30 mandag- torsdag 7:30-24:00 fredag 8:00-24:00 lørdag 8:00-22:30 søndag og helligdage 8,95 pr. 100 g. FESTLOKALER UDLEJES Danseskole // Bevægelsesskole // Tangosalon // Koncerter // Middage // Lokaleudlejning Intro til tango hver fredag kl Njalsgade 23 D // Tlf: TOBI S CAFÉ LEIFSGADE 3

2 2 BRYGGEBLADET DEBAT 29. Maj 2014 Ryd op, Kabell Af redaktør Anne Moritz Herfra Bryggebladet og med den udsigt vi har til byens udvikling og Teknik- og Miljøforvaltningen må vi spørge: Er det embedsværket eller politikerne, som bestemmer byens udvikling? Herfra hvor vi står, tyder svaret på, at det er embedsværket. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell har stukket hovedet i busken. Der er ingen kommentar at hente hos den politiske leder af Teknik- og Miljøforvaltningen, TMF. Det må være konklusionen efter en ganske turbulent uge for Bryggebladets journalist på sagen om pavillonen og nabohøringen, som var så lille, at den næsten blev væk. Det lød ellers rigtig godt, da den nyslåede borgmester gæstede Hovedstadens Forskønnelse for nogle måneder siden og her fortalte om sine visioner for byen. Den skal være langt grønnere, mere cykelvenlig, og hvor folk kan mødes og være sammen. Det var også meget vigtigt for borgmester Morten Kabell, at byen bliver udviklet sammen med byens indbyggere. Det er i hovedtræk, hvad der står i mine noter fra oplægget fra borgmesteren til foreningen Hovedstadens Forskønnelse. Jeg fornemmede klart en borgmester, som virkelig gerne vil gøre en forskel, i samklang med os der bor her. Det er bestemt dejligt med en grøn by og så videre ord er taknemmelige. Kære Morten Kabell, hvis du virkelig vil gøre en forskel og er forandringens mand, så er jeg sikker på, at du skal begynde med at kigge indadtil og skabe forandring i din forvaltning. Teknik- og Miljøforvaltningen har bestemt ikke det bedste ry og rygte. Gennem tiden har jeg hørt ord som "en syg forvaltningskultur". Bryggebladet har fulgte en del forskellige sager: Et krav om handicaptoilet i en kælderbeværtning, som trak i langdrag og endte med et handicaptoilet, som endnu ikke har været benyttet af en kørestolsbruger. Enghave Brygge, hvor borgere og foreninger ikke føler sig hørt, men kørt over og tromlet ned. Cykelbanerne i Njalsgade, som TMF synes er okay, fordi de er mindst lige så ringe i andre bydele. Det er stadig dødsensfarligt at krydse Njalsgade. DR s midlertidige Aftenshow-barakker, som var lige ved at blive permanente, fordi nogle i forvaltningen syntes, at det var en god idé. Det blev heldigvis stoppet af politikerne, heriblandt Morten Kabell, i Teknik- og Miljøudvalget, da de opdagede, hvad der var i gang. Der er paralleller at drage mellem de to sager, som er faldet meget forskelligt ud. I sagen omkring pavillonen er politikerne ikke blevet hørt. Sagen har kun været behandlet på embedsplan. Det har vi fået oplyst af både Lis Napstjert, chef for Center for Bygninger, og pressechef Morten Rixen. Vi opfordrer den stadig nye teknik- og miljøborgmester til at træde i karakter. Ryd op i forvaltningen og skab en forvandling i forvaltningskulturen, og når han nu er ved det: Ryd op i den forplumrede pavillonsag, vi vil have vores Brygge tilbage! Beboerhjørnet Leifsgade Tlf.: facebook.com/bryggebladetavis Udgiver: Beboerhjørnet Redaktør: Anne Moritz (am) ansvarshavende Redaktion: Hans Buhl (-ha), Nethe Plenge (npl), Anders Bo Petersen (abp), Jesper Schou Hansen (Jesch), Charlotte Ringbæk, Lone Boye, Anders Sparre, Steen Larsen, Carole Christensen, Barbara R. Johansen, Klaus Mygind og Christoffer Mejer (cmn), Adam Hvidt, Kenneth Nielsen Dürr (knd), Christian Lindtoft, Jakob Ravn Fjordbo (jrf), Amalie Nowicki og Janne West Olafsson. Fotos: Ricardo Ramirez og skribenterne i øvrigt Tegner: Lisbet Winther Webmaster: William Gauthier Annoncer: Christoffer Mejer (ansv.) DTP: Jens Burau (supergreen.dk), Asger Jeppesen Korrektur og redigering: Hans Buhl, Asger Jeppesen Administration: Karsten Poulsen, Carsten Stjernholm Tryk: Sjællandske Medier, Holbæk Oplag: og 300 særtryk Distribution: Anders Bo Petersen (ansv.) og egne bude. Bladet omdeles: Islands Brygge, Ørestad Nord, Havneholmen, Kalvebod Brygge, KUA og sydspidsen af Christianshavn samt til butikker, cafeer, hoteller og kontorer i områderne. Næste nummer udkommer: 19. juni Deadline: 12. juni Ny skole, bådudlejning, lokalplan for Nokken og affald Debat Klaus Mygind, BR, SF Den nye bådudlejning har vakt debat. Jeg har fået oplyst, at det er Statens Kystdirektorat (som ejer), der har givet tilladelsen, og at Københavns Kommune kun har skullet tillade, at man kan gå fra kajen til det nye hus. Jeg synes, at sådanne beslutninger om havnen skal tages af stat og kommune med inddragelse af de nære naboer. Jeg har desuden fået oplyst, at bådudlejningen ikke forhindrer, at der kan oprettes et havnebusstoppested mellem Langebro og kulturhuset. Desværre har busselskabet Movia ikke planer om et stoppested nu, men det kan jo ændre sig. Ny skole På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 5. maj fremlagde skoleforvaltningen en indstilling om udbygning af skolekapaciteten, og her fremgik det, at forberedelserne til en ny skole på Bryggen skal i gang. Det er godt, og SF vil arbejde for, at skolebestyrelse, elever og medarbejdere inddrages i processen, så den bedste løsning findes. Mere Nokken cykelsti og bro Nu er høringen om lokalplanen for Nokken slut, og vi afventer den endelige beslutning. I SF mener vi, at broen over Havnevigen skal ligge ved havnekajkanten, og vi vil arbejde for, at gangstien langs kajen drejer ind på cykelvejen efter den nye daginstitution og så følger vejen, indtil den kommer til fællesarealerne. Jeg synes ikke, at det er fornuftigt at lave opdæmning til gangsti ude i vandet foran de seks matrikler nu. Affald - nytteaktivering side 17 Nabohøring overholder planloven Debat af Lis Napstjert, chef for Center for Bygninger under Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bygninger er meget kede af den fejl, der er begået i sagsbehandlingen i forbindelse med nabohøringen om etableringen af den maritime pavillon på Islands Brygge, som blev omtalt i Bryggebladet den 15. maj. Vi har imidlertid omgående, da vi bliver bekendt med fejlen, rettet op og givet de berørte parter mulighed for at give deres mening til kende om projektet. Beboere og organisationer er blevet hørt Nabohøringen er sendt til over 50 lejligheder og 13 andre interessenter og organisationer, heriblandt Amager Vest Lokaludvalg, så vi har orienteret i overensstemmelse med Planlovens 20. Høringsperioden var fra 10. april til 1. maj, så der blev også taget hensyn til påskedagene. Først tirsdag den. maj 2014 modtog Tag politisk stilling til bådpavillon Åbent brev til teknik- og miljøborgmester Morten Kabell, medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget, partiernes gruppeformænd på Københavns Rådhus fra Lars Rimfalk Jensen, formand for Amager Vest Lokaludvalg (AVLU) Set i lyset af den udvikling der er sket omkring den maritime pavillon på Islands Brygge, vil AVLU gerne anmode borgmesteren og udvalget om at redegøre for, om alle de rigtige oplysninger og tidsfrister er oplyst korrekt, eller om sagen fra politisk side kræver et indgreb. vi de sidste skriftlige indsigelser. De er alle blevet individuelt behandlet, og svarene blev sendt til de 10 indsigere torsdag den 15. maj Indsigelserne er behandlet Indsigelsernes hovedpunkter var: Placeringen på Islands Brygge, planerne om en anløbsbro for havnebussen, udsigten, sikkerheden i havnen samt urimelig konkurrence til de lokale erhvervsvirksomheder. Disse input har vi taget stilling til og vurderet, men der er ingen af dem, der har været så tungtvejende, at det har ændret på vores beslutning. Som altid er det naturligvis en afvejning af de gener, en given installation påfører de nærmeste beboere, overfor hensynet til at udvikle byen til glæde for københavnerne. Kystdirektoratet har også givet tilladelse Kystdirektoratets tilladelse 1) Som følge af den meget korte tidsfrist fik AVLU ved en telefonisk henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen klar besked om, at det nye maritime anlæg ikke ville få indvirkning på, at havnebus og/eller kanalrundfarten fortsat kunne benytte landsætning i området mellem Langebro og Havnebadet. AVLU vil derfor nu gerne med de fremkomne oplysninger in mente anmode om sikkerhed for, at oplysningen omkring fortsat brug er korrekt. 2) AVLU indsendte i høringssvaret en bemærkning om sikkerhed for, at der ikke sker en tilsvining af til opførelse af den maritime pavillon blev givet den 21. januar By og Havn har givet deres fuldmagt som administrator af vandarealet, og Kystdirektoratet har vurderet sejladssikkerheden. Rammerne for lokalplanen på Islands Brygge Beboerne i området har en stor andel i igangsættelse af projektet ved tilblivelsen af Havneparken på Islands Brygge. Under hensyn til Havneparkens unikke beliggenhed tæt ved byens cityområde, havneløbet og ud for en af byens mest markante bygningsfronter, er parken anlagt som et stramt urbant anlæg med kulturhus, skaterbane og lignende for at sikre en mangfoldig anvendelse af parken til gavn for beboerne, byens borgere og besøgende i byen. For at få en mangfoldig anvendelse også af vandarealerne den blå del af parken har kommunen etableret et havnebad. kajarealet, dette i lyset af at der omtales salg af madvarer til brugerne af bådene. AVLU vil derfor gerne høre, om der dels er givet tilladelse til frit salg, herunder om maden kan købes af alle, og derefter bringes fra pavillonen til det grønne areal, og dels hvordan forvaltningen har tænkt sig oprydning? 3) AVLU har naturligvis også noteret, at byggeprocessen er iværksat, før forvaltningen havde haft mulighed for at forholde sig til Lige nu skal Københavns Kommune finde såkaldt nytteaktiveringsjob til 700 ledige om året. Det er svært, ja nærmest umuligt, da nytteaktivering selvfølgelig ikke må fortrænge faste job. Lige nu er der nytteaktivering på Fælleden, hvor der ryddes op, og der fjernes bestemte planter fint. Jeg har foreslået, at man kan lave nytteaktiveringsjob som affaldsambassadør. Affaldsambassadører skal for eksempel vejlede brugerne af havnefronten i, hvordan de fjerner deres affald. Ideen er, at vi skal lære brugerne at rydde op efter sig i stedet for at gøre det for dem. København er Europas Miljøhovedstad 2014 København vandt i 2013 EU-Kommissionens prestigefyldte pris European Green Capital. I år er København rollemodel for resten af Europa vi københavnere kalder det Sharing Copenhagen sharing er at dele de gode løsninger, som i hele år 2014 vil blive delt gennem arrangementer for udenlandske og danske gæster, erhvervsliv og københavnere via konferencer, master classes og guidede ture. Nu har en ny aktivitet set dagens lys nemlig bådudlejning med små både drevet af solceller, der ikke støjer eller forurener, og aktiviteten lever således også op til Københavns mål og ønske om at være en grøn og bæredygtig by for os alle. indsigelserne, hvilket ikke har været til gavn for den proces, som borgerne forventer sig af Københavns Kommune. AVLU vil derfor gerne anmode Teknik- og Miljøudvalget om en politisk stillingtagen til forløbet omkring den maritime pavillon. Amager Vest Lokaludvalg har på et lokaludvalgsmøde 20. maj 2014 drøftet sagen og støtter fortsat projektet såfremt det opfylder de ønsker og krav, vi har til den maritime pavillon, både i forbindelse med ovenstående og vores indsendte høringssvar til naboorienteringen.

3 29. Maj 2014 NYHEDER Legeplads bliver ubemandet om formiddagen Der kan gå tre måneder, inden legepladsen i Gunløgsgade igen kommer op på fuld bemanding. Indtil videre er den ubemandet om formiddagen. Forældre og dagplejere er chokerede over udmeldingen BRYGGEBLADET TRANSFORMATION En bydel i udvikling JUNI Tandlægerne på Bryggen Stephen A. Pedersen Pernille Molin Lars Nielsen Frem til 1. september vil legepladsen på Gunløgsgade stå uden bemanding i formiddagstimerne. Forældre og dagplejere er stærkt utilfredse. Foto: Ricardo Ramirez Af Kenneth Dürr I år fejrer de bemandede legepladser i København 75 års jubilæum, men festen på legepladsen i Gunløgsgade bliver en anelse tam. Fra den 1. juni og tre måneder frem vil den bemandede legeplads nemlig ikke være bemandet mellem klokken 9.30 og Det skyldes, at en fuldtidsansat på legepladsen bliver flyttet til en anden legeplads, og at Københavns Kommune først regner med at kunne finde en afløser til den 1. september. Det er en nødløsning, og vi beklager, at legepladsen i Gunløgsgade vil stå uden bemanding i et par timer om formiddagen. For at kompensere får vi en medarbejder til at åbne toiletterne og tage lidt af legetøjet frem allerede klokken halv ti, siger Kellis Domsten, der er enhedschef i Byens Drift i Københavns Kommune. Dagplejer rystet En af dem, der nyder godt af, at legepladsen er bemandet i formiddagstimerne, er dagplejer Vivian Lorck. Jeg blev rystet, da jeg hørte, at legepladsen først ville blive bemandet klokken 12. Den legeplads er fantastisk, men jeg ville ikke kunne bruge den, hvis der ikke er bemanding på om formiddagen, siger Vivian Lorck. At der er personale tilstede på legepladsen, giver Vivian Lorck og det barn, hun passer, en stor tryghed. Hun er dagplejer for et barn med særlige behov, som hun tager med ned på legepladsen hver formiddag. Barnet har mulighed for at køre på en af de scootere, der er blevet sat ud af personalet, og samtidig lære nogle sociale færdigheder, som han ellers ikke får lært. Da han startede med at komme nede på legepladsen, gik han rundt og slog alle børnene, men nu har han lært dem så godt at kende, at han hilser på dem, når vi er dernede, siger hun. Sendt klage Kenneth Hartmann er en forælder, der har taget sagen i egen hånd og sendt en klage til Byens Drift, hvor han har gjort opmærksom på, at det kan blive et stort problem for børnefamilierne på Bryggen. En klage han endnu ikke har fået respons på. Jeg har selv været på barsel i tre omgange, og VI KENDER DINE KUNDER dér var det perfekt med en bemandet legeplads om formiddagen. Det giver en enorm tryghed, at der er noget personale, man kan tage fat i, hvis der er et eller andet, siger Kenneth Hartmann, der har tre børn på henholdsvis fire, ni og 11 år. Med sommerferien lige om hjørnet kommer legepladsen til at være fyldt med børn i alle aldre lige fra morgenstunden. Kenneth Hartmann tror, det kan resultere i, at det bliver de store børn, der kommer til at dominere legepladsen på bekostning af de små, hvis der ikke er noget personale til stede. Samtidig er han også bange for, at det kun er første skridt. Jeg er bange for, at det er begyndelsen på en lukning af den bemandede legeplads. For hvorfor kan kommunen ikke finde de penge i deres budget til at holde den bemandet i de få timer, der er om formiddagen, siger Kenneth Hartmann, der til dagligt arbejder som IKTkonsulent på en døveskole. de læser Bryggebladet. Køb en annonce i bladet og nå ud til over læsere. Bemandingen fjernes ikke Kellis Domsten kan berolige Kenneth Hartmann og andre bekymrede forældre med, at legepladsen fremover stadig vil være bemandet. Vi har ingen planer om at gøre legepladsen i Gunløgsgade ubemandet i fremtiden. Der er tale om en nødløsning, indtil vi finder en mere permanent løsning, siger hun. Hvorfor kan I ikke finde en vikar i de tre måneder, så legepladsen kan være bemandet som normalt? Der er 24 bemandede legepladser i Københavns Kommune, der har et samlet budget. Vi har nogle ressourcer, som vi har valgt at bruge på de udsatte områder, siger Kellis Domsten. FAKTA Fakta om perioden med mindre bemanding på legepladsen Legepladsen vil være bemandet fra i stedet for fra i perioden. Perioden strækker sig fra den 1. juni til omkring den 1. september. I perioden vil toiletterne blive åbnet klokken 9.30, og noget af legetøjet vil blive taget ud på samme tidspunkt. Tandklinik på Islands Brygge Islands Brygge 17 st.th Bryggens Pizzaria HUSK: Alle kunder kan vinde en gave! 3 pizza med X kr. 130,- TILBUD: 1 x hjemmelavet Big Burger plus 1 x mellem pommes frites og 1 x 0,5l. cola kr. 5,- Bryggen's Pizzaria Leifsgade Man. til fre.: Alle andre dage (Udbringning ved bestilling over 80 kroner) DK Kinesisk akupunktur Dr. Can Hong Yao Frank Akupunktur kombineret med Moxa, Glaskopping, Gua Sha & Laser. Medlem af PA og RAB under tilsyn af Sundhedsstyrelsen. Birkevej 22, Dragør og Egilsgade 22 st. Islands Brygge NYHED Fuldkornsbund i din pizza! ALTID HØJ KVALITET OG HØJT HUMØR Ring tlf for aftale

4 4 BRYGGEBLADET ANNONCER 29. Maj 2014 Hair BY DAHL Vi forhandler produkter fra Maroccanoil, Kevin Murphy, Paul Mitchell og GHD fladjern. Dorte s Foder & Dyreartikler Udvider d. 30. maj med en ny butik på ISLANDS BRYGGE Islands Brygge 1 B 2300 Telefon Book på: Mandag lukket Tirsdag 09:30-17:30 Onsdag 09:30-17:30 Torsdag 09:30-19:00 Fredag 09:30-17:30 Lørdag 09:00-13:00 Besøg os også på I den anledning vil butikken være fuld af en masse gode ÅBNINGSTILBUD Vi ses i NJALSGADE S Tlf Åbningstider: Mandag-fredag Lørdag Løjtegårdsvej 171, 2770 Kastrup PÅ MÆRKERNE Polo 599,- Fåes i 18 farver Fisketorvets Shoppingcenter 151 København V Tlf.:

5 29. Maj 2014 NYHEDER Bryggen mobiliserer BRYGGEBLADET Modstanden mod bådpavillonen på Islands Brygge vokser. Bryggeboere frygter for en tivolisering af havnefronten og føler sig overset og sat uden for indflydelse af den kommunale teknik- og miljøforvaltning. Teknik- og miljøborgmesteren og politikerne holder foreløbig lav profil 5 Langebro 1B 3 5 Kommentar af Hans Buhl Sagen om bådpavillonen på Islands Brygge har næret en blæst på hele Bryggen. I Njalsgade er der turbulens foran Teknik- og Miljøforvaltningen, på havnepromenaden bliver ord som pampervælde, magtbrynde og skueproces båret på ryggen af vinden, og mellem Havnebadet og Langebro klamrer tre unge iværksættere sig til den pavillon, der er orkanens øje. Trioen i havsnød ville bare sætte handling på en soldrevet ide om bæredygtig bådudlejning. Nu står de dér og måber, for hvad fanden er det egentlig lige, der foregår? Hvad har de gjort? Det er en pæn pavillon, det er solenergi og miljøvenligt, støjfrit og jeg skal komme efter dig med en redningsvest. Og alle tilladelser er tilsyneladende i hus også dem, der måske ikke er helt på plads. Tivoli-syge Bryggeboerne er utilfredse alligevel. Fordi de synes, pavillonen er endnu en forlystelse i en havnepark, der i forvejen viser tydelige tegn på tivoli-syge. Bryggeboerne vil gerne dele vandet og Havneparken med alle københavnere, der er ikke noget dér, men derfor behøver det jo ikke ligne Kajs Tivoli lige før lukketid på en markedsplads nordenfjords. Det er der ingen grund til. Især ingen grund til, hvis man kan huske og har respekt for Bryggens stolte fortid som arbejderkvarter med røg i skorstenene, eventyrlige skibe ved kajen og bryggeboere med sund viden om fællesskabets magt. Nogle af dem, der selv gav en hånd med, da Bryggen i fællesskab skabte havneparken, er nu selvfølgelig på barrikaderne mod tivoli og kommunal selvtilstrækkelighed. I øvrigt kan ingen på Bryggen forstå, at pavillonen partout skulle placeres på det i forvejen mest søgte sted på havnen. Den kunne da ligge på den anden side af havnebadet. Eller endnu bedre, ovre på den Langebro anden side ved Bølgen, hvor der nok kan trænge til noget liv. Kronjuvelerne Der er følelser på spil, og pavillonen har måske bare prikket hul på vreden, sorgen og frustrationerne over at være vidne til den uskønne stækning af fortidens vingesus. En bådpavillon i forhaven, en tunnel på sigt og en asfalteret cyklistmotorvej i baghaven, hvad bliver det næste? Og hvorfor bliver vi aldrig spurgt, det er os, der bor her? De spørgsmål står skrevet på himlen over Bryggen lige nu. Er Københavns Kommune er ved at give slip, sælger de ud af bydelens kronjuveler, bryggeboernes kronjuveler, og af hvilke mystiske årsager? Tilliden til Københavns Kommune har fået alvorlige skrammer på Bryggen. Det er i virkeligheden kernen i sagen om bådpavillonen. At Teknik- og Miljøforvaltningen er oplevet som værende mere travlt beskæftiget med at få sagen om pavillonen bragt til afslutning end med at informere, lytte og tage hensyn til bryggeboernes indsigelser og forslag. Og tilliden væltede da helt for mange, da pælene til pavillonen blev banket i, mens forvaltningen sad og nærlæste indsigelserne og pavillonen kranet på plads to timer efter, at forvaltningen havde afvist alle indsigelser, men inden de berørte borgere havde fået svar. De gør det på eget ansvar, lød meldingen fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Mange bryggeboere mener nu, det havde været mere på sin plads at sætte arbejdet i bero, indtil tilladelsen var døbt og konfirmeret. Ingen diskussion Der var ikke mange bryggeboere med til konfirmationsfesten, de synes ikke, der er noget at fejre. De synes faktisk, der er noget lusk med den nabohøring. Da den endelig kommer. I første omgang har forvaltningen helt glemt den og blot givet tilladelsen. Bryggeboerne undrer sig grundigt over, at ikke alle naboer med vinduer ud mod havnen og pavillonen er blevet inddraget i høringen. Mindst to opgange, Vestmannagade 1 og 2, synes helt åbenlyst at være blevet snydt for deres lovfæstede ret til at blive hørt, når der skal gives dispensation for en lokalplan. Det kan slet ikke være til diskussion, siger bryggeboerne. De vil heller ikke diskutere det på forvaltningen. Her er sagen om nabohøringen afsluttet, der er kommet to elastikker om mappen. Sagen er lukket, lyder det fra chefen for Center for Bygninger, der også kan forsikre om, at der ligger en faglig vurdering til grund for udvælgelsen af naboer til høringen. Den bliver der grinet en del af i Egilsgade, på Artillerivej og sikkert også på Isbjørnen. Pavillonfedt IsLands brygge Bryggeboerne fatter ikke Beboerne i Islands Brygge nr. 3, 5, 7, 9 og 11 fik naboorienteringsbrev fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Men der var ingen breve til beboerne i Vestmannagade 1 og 2 og Islands Brygge 1 og 13. Alle de nævnte opgange har vinduer ud mod havnen og pavillonen. 7 den kommunale nabologik de tror heller ikke på, at forvaltningen selv tror på deres faglige vurderings uangribelighed. De fleste tror, at forvaltningen i virkeligheden syder i sit eget pavillonfedt og næsten ikke kan tåle at høre om pavillonsagen mere. Her er det så, at bryggeboerne kender en effektiv kur: Indrøm fejlen, ret op på den! Hvis det er en fejl. Eller gør rede for, hvorfor det ikke er en fejl! Men en holdbar forklaring ligger altså tilsyneladende ikke lige til forvaltningens højre ben. Indtil videre. Det er ellers nemt at gå til. Så er der politikerne tilbage. Pavillonsagen har været raden rundt per , men foreløbig er det mest blevet til uldne udsagn om at ville følge op på sagen. Der er heller ikke meget udspark i teknik- og miljøborgmester Morten Kabell. Tilsyneladende. Eller også er hans håndgangne mænd og kvinder ikke så gode til at holde ham ajour med virkeligheden. Bryggebladets firedages jagt på en udtalelse fra borgmesteren om nabohøringen strandede fredag få timer før deadline med et ingen kommentarer overbragt af pressechef Morten Rixen. Næppe et statement der vil gå over i verdenshistorien. Eller ned i stemmeurnerne. Vente, vente, vente Bryggen venter altså fortsat på borgmester Morten Kabell, og Morten Kabell venter tilsyneladende på forvaltningens redegørelse, som man nok ikke skal vente sig for meget af. Den vil næppe adskille sig væsentligt fra udmeldingen fra centerchef Lis Napstjert: At alt nu er godt, og alt behandlet fagligt forsvarligt. Bryggeboerne venter på at blive behandlet som borgere. De venter faktisk nok på at blive taget alvorligt. Men de har ikke hænderene i bukselommerne i ventetiden. Bryggen mobiliserer. Nogle har startet en underskriftindsamling, andre en Facebook-gruppe, og der hviskes i gaderne om, at der muligvis er et folkemøde/ en demonstration under opsejling. Islands Brygges Lokalråd og Amager Vest Lokaludvalg har begge vedtaget skarpe udtalelser mod kommunens fremgangsmåde og sagsbehandling. Snakken går på gaden, på begge fortove. I en støvet lejlighed et sted på Bryggen sidder der måske en endnu mere støvet idealist og prøver at komme i tanker om opskriften på molotovcocktails og fest i gaden, og der skal nok også sidde et par totalt egocentrerede beboere i en lejlighed på Islands Brygge og være pilsure, fordi noget af udsynet til vandet er forsvundet. Sådan er det også. Sådan er det altid. En tyv om natten Men hovedfeltet på Bryggen, det er borgere, der ikke stiltiende vil se havnefronten forvandlet til et tivoli og et eldorado for privat smartness. Det er borgere, der synes, kommunen er gået over stregen. De har oplevet pavillonen komme som en tyv om natten. Og ser helst, at Morten Kabell træder så meget i karakter, at han hurtigt og fordomsfrit forholder sig til fakta i nabohøringen. Man kan faktisk tolke planloven og bygningsloven derhen, at forvaltningen har begået et lovbrud ved ikke at høre alle relevante naboer. Nogle bryggeboere kræver pavillonen væk, andre hælder mere til lad den nu være under forudsætning af, at kommunen så trækker håndbremsen på sin egenrådighed helt og ikke tillader mere tivoli på Bryggen, før bryggeboerne er informeret og spurgt efter alle kunstens og lovgivningens regler. Naboorientering Reglerne om naboorientering findes i byggelovens paragraf 22/planlovens paragraf 20. Kommunalbestyrelsen (Borgerrepræsentationen) har pligt til, inden der gives dispensation, til varetagelse af naboernes interesser at orientere naboerne om den påtænkte dispensation. Af bemærkningerne til loven fremgår, at: 1. Sigtet med bestemmelserne om naboorientering er at skabe en demokratisk rettighed for borgerne, en sikkerhed for, at eventuelle forbehold og indsigelser mod en påtænkt dispensation kommer til at indgå i kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag, inden en afgørelse træffes. 2. Naboorienteringsreglerne hører til byggelovens formelle regler, som kommunalbestyrelsen ikke kan dispensere fra, og manglende naboorientering vil normalt blive anset for en sådan mangel ved afgørelsen, at denne må anses for ugyldig.

6 BRYGGEBLADET Ny i en ny bydel NYHEDER For halvandet år siden flyttede de første beboere ind i de nye rækkehuse på Havnevigen. Det sidste hus, der var til salg, købte Betina og Erik Bennike. I dag kan de ikke forestille sig at bo andre steder Af Janne West Olafsson Når man tager sig en tur ad Islands Brygge, er der ingen tvivl om, at det virker som et dejligt sted at bo. De gamle bygninger, atmosfæren, livet i gaderne og på havnen... Men hvordan er det at bo ude i de nybyggede rækkehuse på Havnevigen? Det ved Betina Bennike, 33. Hun bor her sammen med sin mand Erik Bennike, sønnen Frederik på tre år samt datteren Sofie på seks måneder. Før boede Betina og Erik med Frederik i indre by. Parret hørte fra venner og familie, at området med rækkehusene ude på Islands Brygge var godt, det skulle de tage ud og kigge på. Betina og hendes naboer har fundet frem til, at der kun er fire-fem boliger ud af 49, hvor der ikke bor en børnefamilie. Når man kommer ud til Havnevigen, emmer det også af børneliv og forældre med klapvogne. Med børnefamilier følger også mødre på barsel. Havnevigens barselsgruppe er et lukket fællesskab på Facebook, som er meget aktivt. Her aftaler mødrene på Havnevigen, til hvad og hvornår de skal mødes. Nogle gange holder vi Ladies night out, og så må mændene blive hjemme med børnene. Vi bruger også Facebook til at sende meddelelser, hvis nu en har glemt at slukke lyset på bilen, fortæller Betina. Gensidig respekt Man bor tæt på Havnevigen, men det er ikke noget problem. Der er gensidig respekt. Det er det, der er så dejligt ved at bo herude, vi har et rigtig godt fællesskab. Jeg voksede selv op i et rækkehus, og de venner og det fællesskab, jeg fik som barn, har jeg altid villet give videre til mine børn. Det har jeg opnået ved at bo herude, og så er det jo dejligt, at man kan få dette liv, stadig så tæt på byen, siger Betina. Lige over for Betina og hendes mand Erik er byggeriet af en ny daginstitution i gang. Parrets ældste barn skal gå der, og lillesøster er på ventelisten. Stoppested til havnebussen Betina og Erik føler sig helt klart som en del af Islands Brygge. Vi er meget opdaterede på, hvad der sker af aktiviteter på og omkring Islands Brygge. Jeg tager altid til butikkerne omkring Njalsgade og Bergthorasgade, Betina Bennike i blå kjole sammen med andre fra mødregruppen. Foto: Ricardo Ramirez hvis der skal handles andet end dagligvarer, selv om Fisketorvet ligger lige ovre på den anden side, siger Betina. Betina er fuld af smil og positive fortællinger om den nye bydel, men smilet stivner, når det kommer til den offentlige transport. Der går en bus hvert 20. minut, og der er omtrent to kilometer til den nærmeste metrostation. Selv om jeg ofte tager barnevognen, og vi ellers cykler til og fra arbejde, ville det være rart med offentlig transport, der gik hyppigere, eller andre ruter. Et ønske er også, at havnebussen kunne lave et stoppested lige her ude foran, siger Betina og peger ud på vandet et stenkast fra sin have. Da Betina og Erik flyttede ind i deres rækkehus på Havnevigen, aftalte de, at de ville se hinanden i øjnene fem år senere og gøre boet op: Om det var det bedste at flytte herud, eller om det var en fiasko. Vi står her efter et år og kan allerede med sikkerhed sige, at det var det helt rigtige, slutter Betina. 29. Maj 20 Kunstner efterlyses Da nyttehaverne på Faste Batteri blev ryddet for år tilbage, fandt Kjeld Skjold disse fine malerier malet på plastik. Kjeld Skjold tog dem med hjem, fik dem indrammet og har haft dem på væggen i årevis. - Jeg har altid været nysgerrig på, hvem kunstneren er og nu har de mistet noget af farven, så jeg vil gerne i kontakt med ham eller hende, for at få malet dem op igen og i det hele taget sige goddav, fortæller Kjeld Skjold til Bryggebladet. Er du kunstneren eller ved du hvem det er, så kan du skrive til Kjled Skjold på:

7 29. Maj 2014 NYHEDER Stor millioninvestering i Planday BRYGGEBLADET Bryggevirksomheden Planday, der laver personaleplanlægning på nettet, har fået 20,5 millioner kroner i investering og vil nu vokse i udlandet. 7 Af Anders Sparre Bryggebladets udsendte bliver godt modtaget på Plandays moderne kontor i et af de gamle FDB-pakhuse i Njalsgade. Du kan lige vente ovre i sofaen. Nåeh nej, den har vi jo ikke mere. Men der er da en stol, siger medarbejderen. Vi vender tilbage til det med sofaen. Derefter kommer en glad Christian Brøndum og byder velkommen. Han har også god grund til at være glad. Planday, som han er administrerende direktør for, har nemlig lige fået en investering på 20,5 millioner kroner fra det svenske venturekapitalfirma Creandum og skal nu for alvor ud i verden. Planday har udviklet en onlinetjeneste til at planlægge vagtskemaer i virksomheder med mange medarbejdere, der arbejder i skift. Det er blandt andet restauranter, hoteller, butikker, callcentre og fitnesscentre, der har stor gavn af Planday, som også er navnet på selve tjenesten. Med Planday kan de nu lægge en vagtplan på få minutter i stedet for timer. Vi erstatter gammeldags værktøjer som papirkalendere, blyanter og regneark, forklarer Christian Brøndum og tilføjer, at Planday også løbende beregner lønudgifterne ved den aktuelle vagtplan. Fordi vi automatisk tager hensyn til sygdom, ferie, arbejdstidsregler, nattillæg og meget mere, sparer vi virksomhederne for både tid, penge og en masse fejl, siger Christian Brøndum. Men det er ikke kun virksomhederne, der har fordele af at bruge Planday. Medarbejderne kan på deres telefon altid få overblik over deres arbejdstider, få tilbud om ekstravagter og vigtige beskeder fra arbejdsgiveren. For medarbejderne bliver det et langt mere professionelt sted at arbejde, fortæller Christian Brøndum. Faktisk oplever vi tit, at medarbejdere, der er blevet vant til at bruge Planday, skifter til et nyt job og får overtalt det nye sted til også at bruge os. Udviklet til diskotek Udviklingen af Planday startede i 2004, hvor programmøren Mikkel Lomholt havde et bijob som bartender på et diskotek i indre by. Han stod tit bag baren og undrede sig over, hvor meget manuelt arbejde der lå i at planlægge vagter for de over 100 ansatte. Og hvordan den administrative medarbejder, der kun arbejdede om dagen, modtog et hav af små papirsedler om vagtbytte, ferieplaner og nye kontonumre til lønnen. Mikkel Lomholt spurgte ledelsen, om ikke han skulle udvikle et it-system til at tage hånd om det hele, men det var de ikke specielt interesserede i. Han gjorde det alligevel, og det blev hurtigt en stor succes og udbredt til 0 diskoteker og barer i hele landet. Derfra er det gået stærkt for virksomheden, der i 200 flyttede til Islands Brygge og to gange er blevet kåret som Gazelle-virksomhed af Børsen. I dag Lokal Planday-bruger: Man bliver afhængig Af Anders Sparre En lokal og meget begejstret bruger af Planday er Poul Wulff, der driver Cafe Alma, Bagdøren og Wulff & Konstali med cirka 70 medarbejdere i alt. Han har brugt systemet de sidste seks-syv år; før da blev vagtplanerne lavet i Excel-regneark og sendt ud med . De største fordele er, at både ledelse og medarbejdere har det fulde overblik, og der opstår ingen misforståelser. Det er effektivt, idet medarbejderne hurtigt kan finde relevante oplysninger, såsom telefon, nyt fra ledelsen og lønsedler, og de kan bytte vagter selv. Derudover er det adskilt fra ens private mail. Den eneste ulempe er, at man bliver afhængig af tjenesten, så man aldrig vil kunne gå tilbage til det gamle system, siger Poul Wulff. Han bakkes op af salgsmedarbejder Chalotte Almeborg fra Wulff & Konstali: Det giver et rigtig godt overblik, og man misser ikke et personalemøde eller en vigtig besked. Jeg skulle lige lære det at kende, men nu er det virkelig nemt og overskueligt. På Plandays tavle over nye kunder stod også Cafe Isbjørnen, så Bryggebladet drejede lige en tur omkring Reykjaviksgade. Men der må være tale om en fjern fætter, for på Bryggens egen Isbjørn kender man intet til den slags moderne systemer. Her klarer man sig fint med en lille papirkalender, og det har man tænkt sig at blive ved med. bruges Planday af omkring 1000 virksomheder og ansatte, og der kommer op mod 100 nye kunder til hver måned. Vil være nummer et Målet er klart: Planday vil være nummer et i verden til vagtplanlægning, og det er her, den nye kapitalindsprøjtning kommer ind i billedet. Vi er allerede førende i Skandinavien, hvor Danmark og Norge er vores største markeder. Sverige og Finland er ved at komme godt med, og vi er lige startet i Storbritannien. Nu skal vi styrke salg og marketing med base her i København, og vi skal åbne kontorer i London og i USA, siger Christian Brøndum. Planday forventer at fordoble medarbejderstaben fra 30 til 0 i år; heraf på Bryggen. De nuværende kontorer er allerede for små, så det store sofahjørne måtte for nylig erstattes af P Dagsparkering (hverdage ) Døgnparkering (alle dage 0-24) Planday dækker lige nu 14 forskellige brancher, men med en overvægt af kunder fra restaurationsverdenen. Sidste år omsatte Planday for 13 millioner kroner, hvoraf 70 procent kom fra Danmark. Den forventede vækst i 2014 er på procent. Plandays 33 medarbejdere er fordelt på kontorer i København, Aalborg, Oslo, Hanoi og London. Foto: Ricardo Ramirez fire skriveborde. Aha, der var forklaringen på det med sofaen! Snart flytter de over i nabobygningen, hvor der også bliver plads til alle de nye programmører, designere og marketingfolk, der skal understøtte det globale salg. Tåbeligt at forlade Bryggen Selv om Planday er ved at blive en rigtig global virksomhed de har også ti softwareudviklere siddende i Hanoi i Vietnam er der altså ingen planer om at forlade Islands Brygge, forsikrer Christian Brøndum. Det er et helt exceptionelt miljø, der er ved at blive skabt her med de mange startup-virksomheder, og vi kan udveksle erfaringer og viden med hinanden. Vi har lige aftalt med nogle af de andre, at vi skiftes til at invitere hinanden til fredagsbar. Det bliver fedt. Vi skal til at bevise, at vi også kan noget af det, Silicon Valley har været så gode til i mange år. Founders House flytter til Islands Brygge Vil gøre Njalsgade-området til Startup Village Copenhagen Af Anders Sparre Hvis det ikke allerede er tilfældet, så skal Bryggen nok komme til at summe af snak om programmeringssprog og nye forretningsmodeller, folk med Google-briller og måske besøg af flere kapitalstærke investorer fra udlandet. Founders House, et kontorfællesskab for nye internetvirksomheder, har netop meldt deres snarlige flytning til området. De ligger i dag i Gothersgade men har nu lejet sig ind på 700 kvadratmeter i Njalsgade 19, lige oven på Il Buco. Founders House lægger stor vægt på, at beboerne er talentfulde og ambitiøse og villige til at hjælpe hinanden til succes. Derfor skal man også godkendes af de eksisterende beboere, hvis man ønsker at drive sin virksomhed i Founders House. Men det betyder ikke, at Founders House lukker sig omkring sig selv. Direktør Zenia W. Francker fortæller til Bryggebladet, at hele ideen med at flytte til Islands Brygge er at være del af en meget større vision. Her kan vi være med til at skabe Københavns nye, innovative samlingspunkt. Det bliver byens største koncentration af hurtigtvoksende startups, siger Zenia W. Francker og fremhæver eksempler som Vivino, Opbeat, Graduateland, Autobutler og Nabby. Vi kalder det Startup Village Copenhagen. Det bliver et helt nyt kapitel for startup-miljøet med både faglige og sociale begivenheder. En god blanding af seriøs business og skæg og ballade. Bryggebladet vender tilbage og besøger Founders House, når de er kommet på plads i de nye lokaler. PARKERING Kommandantens Gaard i Klaksvigsgade Kr. 20,20 /md. Kr. 1.11,33 /md. Depositum for adgangskort: kr. 25,- Indskud: 3 mdr.s forudbetalt leje, der henstår til opsigelse. De opgivne priser er inkl. moms og gælder fra Henvendelse: A/S Freden-Invest, Hambros Allé 1, 2900 Hellerup, tlf ,

8 8 BRYGGEBLADET NEHEDER 29. Maj 2014 Final resting place issues: solutions for modern nomads As many families across the world no longer have a permanent geographical base to call home, the dilemma of what to do with ancestral remains has given rise to a special industry: convert Dad into a diamond By Carole Christensen A couple of weeks ago, in the 8/2014 issue of Bryggebladet, there was a full-page advertisement for a company of local undertakers, or funeral directors, as they may prefer to be called (this reporter is a great fan of the series, Six Feet Under ). This brought to mind an issue my family have been trying to resolve, and which many expatriate families may recognize. My brother and I have moved far away from our parental home, and therefore find it difficult to choose an appropriate resting place for our deceased parents. When my father died, we placed the urn containing his ashes under a Japanese cherry tree in his beloved garden. We put off deciding on a permanent resting place until it was mother's turn, so that they could rest in the same place. After a few years, my mother decided to move to Manchester to be near my brother. Father moved with her, and was placed in a slightly less picturesque setting in the bamboo arbour in said brother's garden. It would have been a help if my parents had mentioned their wishes for their final resting place, but they did not. Perhaps having survived the London blitz in 1940, they thought that they weren t destined for the Great Hereafter. When we gently asked Mother about her wishes for her future abode, she said, do what you like, I don t care. A difficult decision Some years later Mother passed away at the venerable age of 98, and now we had to confront the problem: where should our parents final resting place be? In the Garden of Remembrance, near their former home in London? No, it was very unlikely that my brother and I, our cousins and descendants, would make the journey out there to visit the site grave and leave flowers. Should they stay in Manchester, a city that our parents had no deeper connection with? Perhaps sprinkle the ashes in a forest or on the sea? (Mother wasn t keen on aquatic adventures so that was an easy decision to take). Unfortunately, we could not agree on where the ashes should be placed. The only thing we could agree on was to make an entry about them in an online Book of Remembrance. In this era of extreme global movement, there will be more and more families who will experience the same dilemma that my brother and I have. Families are spread out all over the world, and even if the parents are still in their own home, the local graveyard is not as relevant as it was before, and does not solve the problem for the growing group of re-located families. Exciting new alternatives to interment As globalization spreads people further and further from their countries of origin, they have become more creative as to how they will remember their deceased relatives. A while ago an acquaintance mentioned to me that it is possible to get a real diamond recovered from the carbon in human ashes! This, I thought, could possibly be a solution to our problem! We could have two jewels produced that could become memorials and heirlooms for our respective families. I went Googling and found that there were actually many more ways to process cremains* and remember the dearly departed. Turn cremains into fireworks and send them off with a bang! Convert into an organic reef and place in the sea. Send up in a biodegradable helium balloon, which would crystalize and explode at -40C, thus sending the ashes into outer space. A humbler solution: transform your loved ones into pencils or a glass paperweight! In bygone ages, both in near and distant parts of our planet, people evolved numerous customs and rituals to honour the dead and send them on their way. Perhaps, with these new initiatives, humankind s unlimited talent for invention has found some appropriate ways to address the global citizen s need for the final safe-keeping and remembrance of their loved ones. And my own quandary? Sorry to say, my idea for having a couple of jewels extracted was vetoed and the story doesn t get better. My brother has now sold his house, put everything in storage, including Mum and Dad, and re-located to his second home in Spain. *cremains: the powder that is left after a dead person's body has been cremated. Oxford dictionary. com/2012/03/12-creativeways-to-dispose-of-yourcremains/ PÅ MÆRKERNE Fisketorvets Shoppingcenter 151 København V Tlf.:

9 29. Maj 2014 NYHEDER De fik støtte fra Amager Vest Lokaludvalg, avlu Af Hans Buhl Tirsdag den 22. maj behandlede AVLU ansøgninger om tilskud til diverse projekter BRYGGEBLADET 9 Bryggens lokalhistorie digitaliseres Islands Brygges Lokalhistoriske Forening og Arkiv har dokumenter og billeder på lager tekst og fotos der beskriver vores bydels udvikling fra arbejder- og industrikvarter til café-mondænt boligområde. Nu får foreningen med støttekroner fra AVLU s bydelspulje mulighed for at påbegynde en digitalisering og dermed en fremtidssikring af sit omfattende arkiv. I forbindelse med Copenhagen Photo Festival i juni vil en del af de historiske og nutidige billeder i arkivet blive udstillet i Kulturhuset Islands Brygge. Det er Bryggebladets fortrinlige fotograf Ricardo Ramirez, der har fået opgaven med at udvælge billeder og skrue udstillingen sammen. De fik ikke støtte AVLU skruer ned for verdensmusikken Der bliver ingen kurdisk musik, ingen indisk sang, ingen serbiske ballader, ingen brasiliansk numsesamba eller marokkansk pop på Islands Brygge denne sommer. Amager Vest Lokaludvalg sagde på sit møde i sidste uge nej til en ansøgning om kroner til gennemførelse af en international, multikulturel koncertrække på Amager i september. Copenhagen World Music Festival var ellers klar til at skrue op for mangfoldigheden både i Havneparken og ved metroen, men AVLU mener ikke, at koncertrækken er lokalt forankret og dermed heller ikke netværksskabende eller dialogfremmende. -ha Titanic s forlis i socialcentret Titanic s forlis er et isbjerg i menneskets udviklingshistorie, i vores tyrkertro på teknologien. Vi kender allesammen historien om det synkefri skib, der trodsede garantierne og sank med mand og mus, ikke mindst fattigmus. I augustseptember kan du opleve forliset live. Kulturforeningen i Sundby og Børne-kulturpiloterne kan med kroner i støtte fra AVLU, Amager Vest Lokaludvalg, sætte vand over til en teater/sanselabyrint i et nedlagt socialcenter i Urbanplanen. Sammen med en skuespiller, en lysdesigner, en billedkunstner og studerende fra Statens Skole for Scenekunst vil børn i alderen år omdanne socialcentret til et krydstogtskib og siden befolke det med passagerer og besætningsmedlemmer. Klassisk afslag i skurvognen MuCirkus ønsker at nedbryde fordomme om den klassiske musiks utilnærmelighed. Det kan der nok være brug for, men det bliver uden kommunale kroner i violinkasserne. AVLU, Amager Vest Lokaludvalg, har afvist en ansøgning om kroner til projektet, der ellers ville have lagt vejen forbi Islands Brygge i slutningen af juni med en række klassiske koncerter i en skurvogn. AVLU savner lokale musikere og samarbejdspartnere i MuCirkus klassiske projekt. Ingen fjer i hatten Der var ingen fjer i hatten til Islands Brygges Badminton, da AVLU, Amager Vest Lokaludvalg, i sidste uge tog stilling til en række ansøgninger om penge fra bydelspuljen. Bryggens badmintonklub søgte om kroner til et arrangement i forbindelse med Kulturhavn Med beachminton fjersportens svar på beachvolley som trækplaster ville klubben benytte Kulturhavn 2014 til at promovere badmintonsporten og skaffe nye medlemmer. I sit afslag på ansøgningen gør AVLU opmærksom på, at meningen med at deltage i Kulturhavn blot er at vise sin frivillige forening frem, ikke at arrangere stort anlagt projekter. Det er for børn I virkeligheden er virkeligheden en teaterforestilling. Men det kan være nødvendigt at gå i teatret for at få øje på det. Den mulighed får Bryggens børn i efterårsferien, hvor Amager Børneteaterfestival 2014 fylder øen med skæggede damer og hvad der nu ellers hører til en god teaterforestilling for børn og barnlige sjæle. AVLU støtter festivalen med kroner, og med Kulturhuset Islands Brygge som samarbejdspartner vil de kommunale kroner også dryppe på en scene i vores bydel. Børneteaterfestivalen handler i øvrigt ikke blot om at spille teater. På en række værksteder får børnene mulighed for selv at arbejde med dukketeater, scenografi, fortælling og masker. Minus på mambo Når man har søgt kroner til en danseworkshop og ingenting får, så er der minus på mambo! I hvert fald fik en ansøgning fra Mambolab på Islands Brygge ikke medlemmerne af AVLU, Amager Vest Lokaludvalg, til at danse på bordene af begejstring. Mambolab ønskede i forbindelse med Copenhagen World Music Festival at sætte Bryggen på bykortet som en bydel med musikalske kvalitetsoplevelser. AVLU hæftede sig især ved, at der var tale om en workshop arrangeret af et privat firma, og kunne heller ikke få øje på frivilligheden, den lokale forankring og den netværksskabende dimension i mambo-projektet. Dukkehjemmet dumpede Det store spørgsmål i Henrik Ibsen teaterklassiker Et dukkehjem er, hvor Nora gik hen, da hun gik ud? Svaret blæser i vinden, men det kan slås fast, at Nora ikke lægger vejen forbi Islands Brygge i år. AVLU har givet afslag på en ansøgning om kroner til Sydhavn Teater, der ellers ville have spillet Et dukkehjem i en campingvogn. Der var planlagt ti forestillinger, blandt andet her på Bryggen, men AVLU dumpede dukkehjemmet, der ifølge udvalgets mening ikke når bredt nok ud, da der kun kan være otte tilskuere til en forestilling. PÅ MÆRKERNE Fisketorvets Shoppingcenter 151 København V Tlf.:

10 Vi er eksperter i både ejer- og andelsboliger NYHED NYHED NYHED Luksus - Uden bopælsplligt Lys og lækker 4 værelses Stor 2-vær. m. terrasse Thorshavnsgade 17 Nicolineparken: Stor stue og køk.-alrum i ét, i hele lejl. bredde. Køk. i flot hvid-højglans og sort stenbordplade. 2 sovevær. og lyst badevær. Og ikke mindst en kæmpe altan. Skal ses! Pris: Brt.: Udb.: Nt.: Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit Brt./net: 12.70/ Sagsnr / Weidekampsgade 33 Sagsnr Dejlig lys lejlighed med 2 store altaner, udsigt til kanalen, 3 sovevær., stort lækkert badevær., stor stue og køkken-alrum i et gennemgående rum, der giver en fantastisk lys lejlighed. Skal ses. Andelsbevis: Mdl. boligafgift: Mdl. forbrugsafg. a/c: / Ja, 2 Isl. Brygge Weidekampsgade 3 Kommandantens Gård. Stor 2-vær. med åbent køkken til spise og dagligstue, stort sovevær., stort badevær. med sep. brus og vaskesøjle samt fantastisk lækker terrasse. Skal ses! Pris: Brt.: Udb.: Nt.: Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit Brt./net: 7.9/7.393 Sagsnr /1 st 200 Terr. Godt indrettet 1 vær. + køk./ alrum. SOLGT! SOLGT! Indflytningsklar og med lille oase En god ejendomsmægler er guld værd! SOLGT! SOLGT! NYHED Kontakt os for en gratis salgsvurdering eller en uforpligtende boligsnak. SOLGT! KAN OPDELES TIL 2 VÆRELSES Tal lyver ikke: Islands Brygge Weidekampsgade 3 Her kan du nemt lave en lille opdeling, og få en 2-vær. med et lille sovevær., og stadig have plads til TV-stue. Hyggeligt køk./alrum med god plads til spisebord. Stort bad med bruseafsnit og vaskesøjle. Pris: Brt.: Udb.: Nt.: Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit Brt./net: 5.572/5.37 Sagsnr st 200 Nej Estate Michael Musfelth har tilfredse kunder: Ifølge Boligsiden.dk d , giver vores sælgere os en karakter på 9,8 ud af 10. SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN BOLIG? Tlf: Telemarksgade 3 Spændende ejerlejlighed i flot ejendom, med 79 istandsatte kvadratmeter fordelt på stor stue og køkkenalrum i et, sovevær. og stort badevær.. Samt 30 uudnyttede kvm. i tagetagen. Ialt 109 kvm(bbr). Pris: Brt.: Udb.: Nt.: Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit Brt./net: 7.220/.932 Sagsnr / Nej Lys 2-vær med solrig altan Lækker 2-vær. med altan Ideel begynderlejlighed NYHED NYHED Reberbanegade 51 Hyggelig 2-vær. tæt på Amagercentret. Stort set indflytningsklar. Stue med udgang til hyggelig solrig altan og udsigt til grøn gård. Sovevær. med god skabsløsning. Køkken i lyse elementer, samt brusebadevær. Pris: Brt.: Udb.: Nt.: Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit Brt./net: 4.198/3.941 Sagsnr / Ja Weidekampsgade 57 Lækker 2 vær.: flot køk. i hvide elementer i åben forb. med stue, hvorfra der er udgang til altan. Sovevær. med plads til dobbeltseng og klædeskab, stort badevær. med sep. brus og vaskesøjle. Pris: Brt.: Udb.: Nt.: Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit Brt./net:.79/.401 Sagsnr / Ja Bergthorasgade 17 Fantastisk hyggelig 1-værelses med udsigt til pladsen på Bergthorasgade. Stor stue, delvist åbent køkken, flot velholdt badevær. med sep. brus, samt opbevaringrum/walk-in-closet. Pris: Brt.: Udb.: Nt.: Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit Brt./net: 4.395/4.23 Sagsnr Nej Estate Michael Musfelth STATSAUT. EJENDOMSMÆGLER MDE Islands Brygge 7, 2300 Tlf

11 Din lokale ejendomsmægler på Bryggen Vi kæmper for din pris! ISLANDS BRYGGE - Jens Otto Krags Gade 8 4 tv C Hos Nybolig Islands Brygge - Schlichting & Nielsen A/S er vi stolte af at kunne prale med høje kvadratmeterpriser på Islands Brygge. Det er Nybolig Islands Brygge du skal vælge når du skal sælge - vi kæmper for din pris! Købt for kr./pr. m2 Ring og bestil en gratis salgsvurdering. Her udbydes super lækker 3 værelses lejlighed attraktivt beliggende på Islands Brygge med kig til havneløbet. Super attraktiv beliggenhed på Islands Brygge, tæt på havnefronten og Bryggebroen, et væld af caféer og specialbutikker, metro, kulturhus, havnebadet og mange andre aktivitetsmuligheder. Endvidere unik udsigt over Amager Fælled, hvor du kan nyde en frisk tur i naturen. Sag: 31014L KØBT Kontant/udb: / Brutto/Netto: /1.70 Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit 10.79/ Lignende søges! Etage 4 Vær 3 Opført 200 ISLANDS BRYGGE - Islands Brygge 3B 2 2 ISLANDS BRYGGE - J. C. Christensens Gade 7 7 tv Købt for kr./pr. m2 Købt for kr./pr. m2 KØBT Kontant/udb: / Brutto/Netto: / Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit / Lignende søges! Denne lejlighed har det hele - og lidt til! Uforstyrret udsigt til vandet i havneløbet og en stor sydvendt altan. Køkken/alrum, dejligt badeværelse med gulvvar- me samt et usædvanligt stort master bedroom. Sag: 31034L Etage 2 Vær 3 Opført 2012 Alle, der kigger efter lejlighed på bryggen drømmer om at bo tæt på byen og have en dejlig udsigt ud over byen og fælleden. Her får du alle ønsker opfyldt KØBT Kontant/udb: / Brutto/Netto: /19.75 Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit / Lignende søges! og tilmed fra eftertragtet endelejlighed mod syd, hvorfra den fantastiske udsigt ind over fælleden med DR-huset i baggrunden. Sag: 3102A Etage 7 Vær 3 Opført 2004 Nybolig Schlichting & Nielsen A/S Islands Brygge 2300 nybolig.dk Tlf Du finder os også her: Vestamager Centret, Tårnby Amager Landevej, Kastrup Øresundsvej, Sundby og Dragørhjørnet, Dragør.

12 Vi sætter den rigtige pris første gang! Vores sælgere har kun givet et gennemsnitligt afslag på 1% i vores handler det sidste år.* Mvh. Nikolaj & Niki danbolig Islands Brygge *Kilde: boligsiden.dk ændring i udbudspriser 2300 Kbh S WEIDEKAMPSGADE 43, 3. TV., ISLANDS BRYGGE CARL TH. ZAHLES GADE 1, 4. MF., ISLANDS Området: Her bor man virkelig meget tæt på det hele! Inden for gåafstand har man Islands Brygge Metro, Rådhuspladsen, Voldene ved Chr. havn, indkøb, børneinstitutioner mm. Desuden tæt på Havnebadet og det charmerende SOLGT "gamle" bryggen med cafeer, små special butikker og masser af charme. Ejendommen: Populær og veldrevet forening. Ejendommen Admiralens Gård er opført i 2007 og har et lækkert gårdmiljø med bl.a legeplads og cykelparkering. Kontant/Udb.: / Brutto/Netto: / Alternativt finansieringsforslag: Rtpl. BRT/NT: / Bolig m²: 84 Placering: 3. sal Stue/Vær: 1/2 Byggeår: 2007 Sag: 255NP-L0402 Energi: A SOLGT Kontant/Udb.: / Brutto/Netto: / Alternativt finansieringsforslag: Rtpl. BRT/NT: 2.42/ Bolig m²: 151 Placering: 4 Stue/Vær: 1/3 Byggeår: 2004 Sag: 255NA-L0357 Energi: C ERIK ERIKSENS GADE 11, 3. TH., ISLANDS BRYGGE 5 VÆR. MED SUPER PLANLØSNING OG 2 ALTANER! Veldisponeret lys gavllejlighed med mulighed for fire gode værelser, stor stue og 2 altaner. God entré med adgang til lejlighedens depotrum, der også kan fungere som ekstra garderobe. Adgang til gæstetoliet og værelse. Stor lys stue og spisestue, - i forlængelse af stuen er der adgang til et stort værelse. Køkkenet er fint afskærmet fra alrummet og har rigtig god skabsplads og alt i hårde hvidevarer. Fra alrummet er der adgang til det der nu bliver brugt til fjernsynsstue, men dette kan også bruges til værelse. Super rum med flot udsigt. ISLANDS BRYGGE 34C, ST. MF., ISLANDS BRYGGE 3 V'ER MED STOR TERRASSE MED UDSIGT TIL HAVNELØBET! Andelsbolig Købspris: Boligydelse: 9.2 Anvendelsesudgifter: 1275 Bolig m²: 15 Stue/Vær: 1/4 Byggeår: 2004 Sag: 255NP-A015 Placering: Energi: 3. sal C Praktisk planløsning med en lille entré hvor man har mulighed for at hænge overtøjet samt adgang til gæstetoilettet med separat bruseniche. Herfra går man direkte ind i stuen, hvor de mange vinduer skaber et fantastisk lys samt udsigt ud over Havneløbet. Fra stuen har man adgang til køkken med alt i hårde hvidevarer som ligger i åben forbindelse med stuen samt den store terrasse med udsigt ud over Havneløbet! Fra stuen går man ind i en lille fordelingsgang som giver adgang til to store værelse samt badeværelser - begge værelser er lyse og har indbygget skabsplads. Kontant/Udb.: / Brutto/Netto: /19.07 Alternativt finansieringsforslag: Rtpl. BRT/NT: 19.01/ Bolig m²: 97 Placering: stuen Stue/Vær: 1/2 Byggeår: 2004 Sag: 255NA-L038 Energi: B ISLANDS BRYGGE 77D, 1. TV. SKØN 4 VÆRELSES LEJLIGHED MED UDSIGT TIL HAVNELØBET! Lejligheden er istandsat og fremstår indflyningsklar! Stort og rummeligt opholdsrum med spisestue og stue der vender mod sydvest. Opholdsrummet er utroligt lyst og har udgang til en stor syd-vestvendt altan med udsigt til havnveløbet. Altan ligger trukket ind i bygningen og skaber dermed både læ og privatliv. Åbent køkken med alt i hårde hvidevarer og rigtig meget skabs og bordplads. Lejligheden har to gode badeværelser begge holdt i lyse farver, hvoraf det ene er med vaskemaskine og tørretumbler - det ene er i forbindelse med soveværelset. JENS OTTO KRAGS GADE 2,. TH. LYS 2 VÆRELSES LEJLIGHED MED 2 ALTANER! Fra hoveddøren har du direkte adgang til lejlighedens lyse stue med masser af plads. Stuen er centrum i lejligheden og fra denne har du fuld adgang til soveværelset, køkkenet, badeværelset samt en sydvendt altan. Denne altan har masser af solskinstimer samt udsigt til både Havneløbet og Amager Fælled. Køkkenet er lyst med masser af skabsplads og alt i hårde hvidevarer, derudover er der også plads til at indrette en lille spiseplads. Badeværelset har seperat bruseniche og indbygget vaskesøjle. Lejlighedens soveværelse har indbygget skabe samt egen udgang til altan. Kontant/Udb.: / Brutto/Netto: / Alternativt finansieringsforslag: Rtpl. BRT/NT: 24.21/ Bolig m²: 141 Placering: 1. sal Stue/Vær: 1/3 Byggeår: 2008 Sag: 255NA-L0375 Energi: B Kontant/Udb.: / Brutto/Netto: / Alternativt finansieringsforslag: Rtpl. BRT/NT: / Bolig m²: 71 Placering: Stue/Vær: 1/1 Byggeår: 200 Sag: 255NA-L0313 Energi: B danbolig Islands Brygge Islands Brygge 81 D, 2300 Tlf: danbolig Amager Sundbyvester Plads 2, 2300 danbolig Amager strand Øresundsvej 124, 2300 danbolig Niels Hald Statsautoriserede ejendomsmægler og valuarer Amager - Dragør - Islands Brygge - Kastrup - Tårnby - Ørestad

13 Havnevigen, Islands Brygge Tæt på byen - lige ved vandet Succesen fortsætter Nu sættes udvalgte boliger i næste etape af byhusene til salg! Enestående solrige byhuse med udsigt til strandstien perfekt til den travle og kræsne familie Udvalgte sydvest vendte byhuse med beliggenhed direkte til strandstien sættes nu til salg. Husene fås i 3 størrelser med 3-5 værelser og indeholder alle de unikke features der er kendetegnende for byhusene og værdifulde for en travl storby familie; tagterrasse, gårdhave, privat parkering og 2 badeværelser. Forventet indflytning i de svanemærkede byhuse er februar 201. Eks. Bolignr. 39 Type B1 1 kvm Kr ,- Prisattraktive svanemærkede byhuse perfekte til den mindre familie Vores mindste gennemlyste byhuse på kvm i forskudte plan er yderst attraktive for familien med 1 eller 2 børn eller parret der vil have plads til hobbier og gæster. Mulighederne i huset er mange, da boligen indeholder 3 skønne værelser og trods den attraktive pris, stadig byder på tagterrasse, gårdhave, privat parkering og gæstetoilet i stueetagen. Da salget af byhusene går hurtigt, har vi valgt at sætte flere af disse boliger til salg nu. Eks. Bolignr. 54 Type A 129 kvm Kr ,- Læs mere på nccbolig.dk og kom til åbent hus torsdag eller søndag i salgspavillonen på Islands Brygge 99. Vi glæder os til at se jer. danbolig.dk / nccbolig.dk /

14 Alt udsolgt i Vesttårnet Rev Tegn. nr. HAVNEVIGEN NCC SAGSNAVN: ISTÅRNP NCC SAGSNR.: BYGHERRE: NCC Bolig A/S Østmarken 3B, 280 Søborg NORD NORDTÅRN VESTTÅRN ØSTTÅRN Tagplan Normaletage NIV 00 NIV -1 NIV -2 Rev Rev. dato Revisionen omfatter Udf Kontr Emne: Arkitektplan - NIV 03/07/11/15 1 : 100 Sags. nr Mål : Dato: Udf : BALH Kontr : MAKH Godk. : JOJ Format : A2 Hovedprojekt Fil : Fase : TOTALENTREPRENØR NCC Construction Danmark A/S Østmarken 3B, 280 Søborg ARKITEMA ARCHITECTS ARKITEKT Rued Langgaards Vej 8, 2300, Tlf SCHØNHERR A/S LAND.ARKITEKT Esplanaden 8C, 4 tv, 123 København, Tlf KONSTRUKTION NCC Construktion Danmark A/S Havnevigen, Islands Brygge Tæt på byen - lige ved vandet Nyd sommeren på Københavns største altaner Havnevigen er Københavns bedst sælgende boligprojekt, og det er ikke tilfældigt. Med en lejlighed i Havnevigen på Islands Brygge får du en skøn bolig på veludnyttede kvadratmeter, egen p-plads i kælderen og en fantastisk altan eller terrasse til priser fra kr ,-. Du har stadig chancen for at få en lejlighed i Østtårnet, som er det sidste tårn, der udbydes til salg. Kun 30 % af lejlighederne er endnu ledige. Ugens bolig Havnevigen 2, 1. sal, lejl. 1 (Nordtårnet) Ugens bolig er på 95 veludnyttede kvm V/T med et lækkert køkken/alrum med køkken-ø, og mulighed for at indrette et skønt walk-in closet i forbindelse med soveværelset. Fra den V35 kvm store altan får du områdets bedste morgensol, som du kan nyde med udsigt til T vigen. Du kan flytte ind i Nordtårnet d. 1. februar Kr ,- V/T V T Stue Køkken Værelse Lejlighederne i Østtårnet er klar til indflytning i maj 2015, så hvis du vil have mulighed for at sætte dit personlige præg på boligen i form af tilvalg, skal du slå til nu. Kom til åbent hus søndag kl eller torsdag kl eller ring for en individuel fremvisning når det passer dig. Altan Vi glæder os til at se dig i prøveboligen i Vesttårnet, Islands Brygge 99. Bare følg skiltene. danbolig.dk / nccbolig.dk /

15 Kun 1 lejlighed tilbage... Kridtholmen Indflytning i juli 2014 Indflytningsklare lejligheder med fantastisk havudsigt 3. sal lejlighed Q - 10 kvm. Pris kr ,- Med en lejlighed i Kridtholmen får du nærhed til vand, by og grønne arealer i ét. Fra den skønne altan kan du nyde den fantastiske udsigt hele sommeren. Kridtholmen byder på et hyggeligt gårdmiljø, og badebro lige uden for døren, så du nemt kan hoppe i bølgerne eller sætte kajakken i vandet. Ren livsnydelse, og så er der p-plads i kælderen. Kom til åbent hus søndag kl på Teglholmsgade 1 i København. Vi glæder os til at se dig. nccbolig.dk / danbolig.dk / Altan Stue T V T V Bad Køkken Elevator Værelse Værelse

16 1 BRYGGEBLADET FAGREGISTER 29. Maj 2014 Advokat FÜRST advokatfirma Islands Bgge tlf Afspændingspædagog Mine Camilla Olsen Havnestadsklinikkens Fysioterapi Kigkurren 8B, st.tv Akupunktur Jordemoder & akupunktør yoga & hypnose Langebrogade Antikvariater Kirkegaards Antikvariat v/tommy Kirkegaard Islands Brygge 25 Tlf.: Antikviteter Jantik.dk Dødsboer købes Thorshavnsgade 2 torsdag-fredag: Apoteker Islands Brygges Apotek Islands Brygge Mandag og tirsdag kl 9:00-17:30 Onsdag kl 9:00-18:00 Torsdag og fredag kl 9:00-17:30 Lørdag kl 9:30-13:30 Atelier Atelier Gunløgsgade 3 Bagerier Brdr. Sørensens Eftf. v/ Jan Morell Egilsgade Banker Danske Bank Njalsgade Nykredit Amagerbrogade Begravelse Begravelsesforretningen Islands Brygge Leifsgade Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 Islands Brygge Blomster Blomstercirklen Leifsgade Deleuran s blomster & brugskunst Thorshavnsgade Isblomsten Isafjordsgade Boligrenovering Københavns Boligrenovering ApS Børnetøj dinbabuska Gunløgsgade 19 kl. th Clairvoyance Medium clairvoyance / Tarot v/ Michel Yieng Kows enestående eget system Clairvoyance, sessions og kurser, 40 års erfaring Computer Have s TV-PC-Service & PC-hjælp og undervisning ( ) Englandsvej 47, kld. tv. Åbent hus: onsdage kl Cykler Bryggen City Cykler Leifsgade Man-fre 9-18 lør Bryggens Cykler Gunløgsgade Diætister Klinisk diætist Vibeke Mousten Kigkurren 8D, st. th Ejendomsmæglere base1 Holmbladsgade EDC Poul Erik Bech v/ Lasse Ernst Estate mæglerne Michael Musfelth Islands Brygge Nybolig Islands Brygge Schlichting & Nielsen A/S Islands Brygge / Vestmannagade 1 Tlf.: Ejendomsselskaber Ejendomsselskabet Huffeldt & Rydmann Udlejning : Administration : Qvortrup Administration A/S Sortedam Dossering København N Tlf Elektrikere P. Kilting A/S Egilsgade Seiler Teknik A/S Egilsgade Fiskehandlere Fiskebørsen Thorshavnsgade Fodterapi Klinik for fodterapi Egilsgade 28, kld. tv Optagelse i Fagregisteret: Send mail til Pris: 30 kr. for 10 udgivelser med tre tekstlinjer (maks. 35 anslag inkl. mellem-rum per linje). Ekstra linjer: 80 kr. per linje. Priser eksklusiv moms Fagregisteret kan også ses på Foreninger Bryggen For Alle (tidligere: Bryggebeboere Mod Støjforureningen (BMS)) www. Bryggenforalle.dk Islands Brygge Badminton SAM Sammen om Bryggen Fotohandlere Njal Foto Njalsgade Frisører Cabello Grøn frisørsalon Islands Brygge Eminentia Egilsgade Frisør Gabriela Thorshavnsgade 2 st. th mobil Hair by Dahl Islands Brygge 1B Online-bestilling: Kim Q Hair Design Fisketorvet Shopping Center Dæk OnlineBooking på Saxkjær Njalsgade 1 kld. Th Saxkjær (A-huset) Islands Brygge 79 F Fysioterapeuter FeetBack ved Charlotte Ringbæk Fysioterapi og reformerpilates Gunløgsgade 3, kld tv Fødselsforberedelse Havnestadsklinikkens Fysioterapi Før- og efterfødselskurser Særlige kurser for»kejserinder« Jordemoder & akupunktør yoga & pilates & babyhold Langebrogade Genbrug Genbryggen Reykjaviksgade 2, kld. Mandag & onsdag kl Lørdag kl Glarmestre DANSK GLAS A/S Artillerivej 52 Galleri-, glas- og indramnings-afd Gulvservice A-Z Gulve ApS Gunløgsgade 35, kld Historiefortælling Historiedamen Mariane Josefsen Homøopati Heidi Hansen, heilpraktiker Antroposofisk homøopati og terapi Praksis ved Strandlodsvej Homøopati og alternativ medicin v. klassisk homøopat Maj-Britt Brusati Tidsbestilling/info: Hoteller Hotel Copenhagen Egilsgade Interiør L'Unica By Elisabeth Herlufsdóttir Artillerivej 52, st Kiropraktorer Bryggens Kiropraktor Kiropraktik v/ Kenneth Lehart Jensen Kranio-sakral og massage v/ Lisa Lund Amager Boulevard 128 A Klaverundervisning O. Nielsen Konfliktrådgivning Nethe Plenge Kropsterapeut Kropsterapeut v/ Body-sds Massage, akupressur, m.m Læger Lægerne på Bryggen Louise Engell, Britta Forslund og Susan Rosenberg von Scholten Kigkurren 8M, Havnestadens lægehus v. Annette Lemche Kigkurren 8D st. th Låsesmede Hovedstadens låsesmed v/ Philip Bjelke, Folehaven Malerfirmaer Kasper Hougaard Egilsgade Massører Thai yogamassage & fodmassage v/ Lotte Kramer Egilsgade 30, kld. tv slowmotion v/ Per Jensen Center for sundhed og velvære Massage & kostvejledning Øreakupunktur & pilates Kinesisk akupunktur Klangmassage og healing v/ Maria Fobian Artillerivej 3, hus Murere BSA Byg v/ Toni Bergenhammer Egilsgade 45, kld Murerfirmaet TM2Byg ApS Valby Langgade 39A, 2500 Valby Musikforeninger Bryggens Musikforening Kulturhuset Islands Brygge 18 Formand Jan Bauner Politiske partier SF Socialistisk Folkeparti på Bryggen Kontaktperson: Klaus Mygind, Erik Eriksensgade 9,. th., 2300 S Psykologer Heidi Sahlgreen Leifsgade 1, 5. th aktivforandring.dk Psykoterapi Bryggens Psykoterapi Mette Lind Egilsgade 2, kld Brian Sebens, psykoterapeut MPF medlem af Dansk Psykoterapeutforening Amager Boulevard sebens.dk Psykoterapi BRYGGEN Lene Villadsen Psykoterapeut MPF. Gerda Beck Njalsgade 4, 4. og 5. sal tv Psykoterapeut Henriette Galst Islands Brygge 27, 4. tv Rengøring Clean as we go v. Morten Jacobsen Weidekampsgade Rosenmetoden Karen Vinding Gunløgsgade 43, kld. tv Sangskriver/producer Lydstudiet Sexologer Jimmy Hansen, sexolog og psykoterapeut Egilsgade 45, 1. th jimmysterapi.dk Sexologiskolen v. Yazmin Fox Uddannelse og konsultation Gunløgsgade Skoler & institutioner Bryggens Børne & Ungdomscenter Artillerivej 71C Tlf Fax Skønhedsklinikker JagBeauty Skincare Reykjaviksgade 5, kld. tv Smuk Njalsgade Smørrebrød T.S. Smørrebrød Islands Brygge Snedkere og tømrere Snedkermanden Bergthorasgade 24, 3. tv Systuer Shhhy vi sy r også efter mål Thorshavnsgade Take Away Bravissimo-Bryggen Is og Kaffe Islands Brygge Bryggens Spisehus Islands Brygge il pane di mauro Italiensk bageri og café Islands Brygge Sushiya Thorshavnsgade The Bagel Co Islands Brygge Wokaway Thorshavnsgade Tandlæger Tandklinik på Islands Brygge v/lars Nielsen, Trine Hedelund, Stephen Ambrosius Pedersen Islands Brygge 17 Tlf Undervisning / kurser tlf kurser, camps og events i windog kitesurfing & surfkajakker Viktualier Charcuteriet kød, ost og delikatesser Thorshavnsgade Vinhandlere Lysgaard Vine c/o Geen Square Strandlodsvej 11 B 2300 Kom og se og smag: Specialist i unikke Italienske vine Håndplukkede druer, olivenoler m.v. Webshop: Ring evt. Anne-Grete Lysgaard, tlf Toft Vin Islands Brygge Vinothek Marquart Thorshavnsgade 24, kld VVS VVS Poul Martinsen Gunløgsgade Økobutikker min Islands Brygge

17 29. Maj 2014 DEBAT / VALG Lidt flere nuancer, tak Debat af Mette Frobenius, Erik Eriksens Gade I sidste nummer af Bryggebladet havde man sendt Hans Buhl ud for at finde ud af noget om EU-valget og patentdomstolen. Han var i sin grundholdning imod EU, men havde alligevel forespurgt sig hos Folkebevægelsen mod EU. Vist mest for at blive bekræftet. Jeg har den sidste måned rejst landet rundt med Rejsescenen og holdt anderledes og skæve oplæg om EU og patentdomstolen. Og jeg synes derfor, artiklen skylder at fortælle, at Folkebevægelsen står ret alene med sit NEJ, da arbejdsgivere, Dansk Industri, fagbevægelsen og alle partier i Folketinget (undtagen Enhedslisten og Dansk Folkeparti) anbefaler et ja. Og fælles for alle dem, jeg har mødt den sidste måned, er, at politikere med alle baggrunde har et mål ikke bare at være på En bevidst ensidig patenttrold Hans Buhl svarer på debatindlæg af Mette Frobenius Kære Mette! Tak fordi du har læst min artikel om EU og patenttroldene. Og især tak fordi du kritiserer den. Jeg tager det som udtryk for, at den har gjort noget ved dig. Jeg tror, den har provokeret dig. Det var meningen. Det var også meningen at give dig noget, du ikke havde set komme. Du kalder min artikel ensidig, jeg kan kun give dig ret. Især hvis vi er enige om, at ensidig også betyder, at EU- og patentdomstolsmodstandere har lov til at komme til orde. Folkebevægelsen mod EU fik trods alt stemmer ved sidste EU-valg og fik et mandat. Jeg afviser ikke, at der sker gode ting i EU som der sker gode ting udenfor EU. Men herfra hvor jeg står, kan jeg først Copenhagen Marathon uden stop tværs, men at arbejde hårdt og målrettet for at skabe så gode resultater i EU så muligt. Blandt andet om noget af alt det "gode", vi også kan bruge fællesskabet til: Udviklingsbistand, miljøregulering, bekæmpelse af international kriminalitet og forskning i vedvarende energi. Blandt andet. Emner, der helt er glemt i helsidesartiklen om patenttrolde. Så jeg synes, det havde været klædeligt journalistisk at besøge "modparten" også, i stedet for kun at lade Folkebevægelsen mod EU komme til orde. En forening, der har kæmpet for udmeldelse siden 1973! og som til sidste valg fik stemmer af 2,3 millioner og dermed ét mandat af 13 i Europaparlamentet. Så kunne det være, at den udsendte rapporter var blevet (endnu) klogere. og fremmest få øje på EU som redskab for kapitalen. Og den vil os aldrig noget godt. Du efterlyser modparten, EU-tilhængerne, i min artikel. Men dem møder du jo hver evig eneste dag i alle de andre medier. I øvrigt er jeg ikke til for-og-imod journalistik, det bliver som risengrød uden smørklat, kanel og sukker. Jeg tror heller ikke på den objektive journalistik som Gud i himlen, det er bedrag. Men det er ærlig snak, når du ikke behøver være i tvivl om, hvor journalisten står. Noget helt andet er så, at min artikel om EU s patenttrolde ikke var en artikel, men en klumme. Og det burde vi have gjort tydeligt opmærksom på. Den fejl indrømmer vi på redaktionen og skriver os bag øret. BRYGGEBLADET 17 Kan det ikke gøres bedre? Debat af Karin Storgaard (DF), medlem af Borgerrepræsentationen: Hvert år når der er for mange elever i forhold til, hvad en skole i et område kan rumme, ja så ændrer Børne- og Ungdomsforvaltningen på skolernes grunddistrikter. Godt nok bliver ændringsforslagene sendt i høring. Og godt nok skal ændringerne vedtages, inden man påbegynder at indskrive de nye børn til det kommende skoleår. Men det er mildest talt ikke tilfredsstillende, at forældre år efter år ikke kan regne med at få deres børn i den skole, de måtte ønske, at børnene skal gå i. På Amager stiger børnetallet meget i disse år, hvilket i sig selv er positivt. Men det medfører også, at for eksempel Skolen i Ørestad City har brug for flere spor i børnehaveklasserne, end den er bygget til, og at Skolen på Islands Brygge har en bygning, der generelt er underdimensioneret. Der er flere bud på, hvordan dette skal løses og selvfølgelig bliver det løst. Men det giver usikkerhed på alle skolerne i en tid, hvor der ellers er rigeligt med forandringer. Naturligvis skal man sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af skolernes kapacitet i takt med den befolkningsudvikling, som byen oplever. Men min pointe er, at befolkningsudviklingen kan vel ikke komme helt som en overraskelse, og jeg tænker, at man måske kunne planlægge lidt bedre, så man ikke hvert år skal ændre på skolernes grunddistrikter. Det skylder vi forældrene og børnene, som særligt fra næste år har nok af nye udfordringer, som de skal vænne sig til med den nye skolereform. Debat af Anders Bo Nielsen, Islands Brygge. Til lykke til de mange deltagere i Nykredit Copenhagen Marathon (NCM) som det på trods af regnvejret lykkedes at komme over målstregen på Islands Brygge. Måske var de ansporet til at holde dampen oppe af alle de skilte med stopforbud, som NCM ved Sparta havde opsat langs gaden Islands Brygge. Desværre for bryggeboerne havde NCM indført stopforbud allerede fra klokken otte lørdag morgen, altså over et døgn før løbet begyndte. Det forekom helt unødvendigt, i særdeleshed på strækningen fra Sturlasgade til Axel Heides Gade, så hvad er begrundelsen for stopforbud så tidligt? Generelt var NCM's trafikinformation for Islands Brygge ikke imponerende. På NCM s netside var der lavet trafikkort for bydelene, det vil sige for city og brokvartererne, men altså ikke for Islands Brygge, hvor start og mål trods alt lå, (dog var Islands Brygge at skimte i hjørnet på det samlede kort). Ifølge kortet var start og mål nord for Halfdansgade, men i praksis var der altså stopforbud helt til Axel Heides Gade. Dette samtidigt med, at det hed sig, at "ingen borgere bliver lukket inde i deres boligkvarter". Det gjaldt så ikke helt for Islands Brygge 24 og 3-5, selv om det kun var i kort tid før starten. Omvendt fremgik det af NCM s tidstabel, at Islands Brygge var trafiklukket fra klokken 0.00 til 18.00, selv om halvdelen af gaden slet ikke var berørt, nemlig fra Axel Heides Gade til Rundholtsvej. Vi, som har prøvet det før, kunne berolige nye beboere og besøgende med, at i praksis var det slet ikke så slemt. Men hvorfor var informationen ikke bedre? Valgresultatet fra Skolen på Islands Brygge. Ved redaktionens afslutning var fintællingen ikke færdig, så det endelige resultat vil formodentlig være en smule andersledes end det vi bringer her.

18 18 BRYGGEBLADET KIRKE / NYHEDER 29. Maj 2014 HANS TAUSENS KIRKE HANS TAUSENS KIRKE ØNSKER ÅRETS KONFIRMANDER TILLYKKE Sognepræster Kbf. sognepræst Ghita Katz Olsen (gho) Tlf: Træffes bedst telefonisk: Tirsdag kl. 1-17, onsdag-fredag kl Mandag fridag. Lars Ahlmann Olesen (lao) Tlf: Træffes i kirken og på tlf: Tirsdag kl og onsdag kl Træffes på Ulrik Birchs Allé 30 torsdag og fredag kl Mandag fridag UD OG SE MED HT ONSDAG DEN 4. JUNI KL. 13 BREDE VÆRK Vi besøger Brede Værk. Oplev industrialiseringen i Danmark. Museet Brede Værk ligger i Danmarks største fredede industrianlæg. Med lyd, lys, levende billeder, og et mylder af spændende ting får du indblik i historien om almindelige menneskers hverdag på vej mod nutidens samfund og om industrialiseringens betydning for dagligdagen. Arrangementet er gratis. Vi mødes i Hans Tausens Kirke klokken 13 og tager af sted med selvbetalt offentlig transport. Der er ingen tilmelding. Ny forældrecafé på Sundholmsvej Barnets Blå Hus står bag en ny forældrecafé med fokus på samtale og gode råd Af Lone Boye Forældrecafeen på Sundholmsvej, der åbnede for en halv snes dage siden, inviterer forældre med misbrugsproblemer eller sociale problemer indenfor til en snak over en kop kaffe og en bid gratis frokost. I forældrecaféen kan man tale med andre forældre og husets psykolog eller socialpædagog om udfordringerne ved at have børn. Ofte vil cafeen starte med et fælles oplæg fra en af medarbejderne. Barnets Blå hus, der har taget initiativ til forældrecafeen, har siden starten for et år siden haft kontakt med 33 børn og 23 voksne, og husets aktiviteter er støt voksende. Barnets Blå Hus tilbyder blandt andet børnegruppe for -13-årige fra familier med misbrug, og der er fællesspisning og en familieudflugt hver måned. Forældrecafeen på Sundholmsvej er åben hver tirsdag fra ONSDAG DEN 18. JUNI KL. 13 HANS TAU- SEN I HANS TAUSENS KIRKE Vores gæst denne eftermiddag er selveste HANS TAUSEN, der vil høre os i vores kundskaber om reformationen. Det er tæt på 500-års-jubilæet for reformationen, og vi varmer op allerede nu med spørgsmål og svar. Vi steger vafler i kirkehaven og serverer kaffe til (ved dårligt vejr er vi i menighedssalen). Arrangementet er gratis, og der er ingen tilmelding. BIB BEGRAVELSESFORRETNINGEN islands brygge Døgnvagt Aftaler træffes gerne i Deres hjem Leifsgade Allan Nielsen SMØRREBRØD PASTA & SALATBORD SANDWICH BUFFET & PLATTER BESTILLING TIL WEEKEND MODTAGES TEL.: Islands Brygge Kbh S SOMMER- KONCERT MED SAM- KLANG Tirsdag 10. juni kl. 20 synger Samklang, Studentermenighedens kor, sommeren i møde. Kom og lyt og syng med, for som publikum får man mulighed for at synge sin stemme sommervarm. Der er fri entré. Begravelse Sogne- og studenterpræst Inger Lundager (ilk) Træffes på telefon Mail: Kirkens kontor Halfdansgade, 2300 Kbh. S. Tlf Hverdage kl , tirsdag tillige kl Lørdag lukket. Sognemedhjælper Harald M. Stoltenberg (hmst) Tlf: Træffes bedst telefonisk man-tors kl Fredag fridag. Kirketjener Peter Hermansen (peh) Træffes bedst kl Tlf Organist Britta Bugge Madsen (bbm), Tlf: / Mandag fridag. GUDSTJENESTER Torsdag 29/5 kl. 11 Lars Ahlmann Olesen Søndag 1/ kl. 11 Ghita Katz Olsen Lørdag 7/ kl. 12 Dåbsgudstjeneste Ghita Katz Olsen Søndag 8/ kl. 11 Ghita Katz Olsen Mandag 9/ kl. 11 Inger Lundager Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 Islands Brygge 13 tlf døgnvagt Leje af parkeringsplads i kælderen under Kajkanten Islands Brygge 3, P-plads nr. 13 Den mdr. leje kan forhandles Henvendelse: Annelise Molin, Tlf: , mobil: Mail: Mobil tlf.: Tlf.: Gunløgsgade Kbh. S Gulvafslibning og gulvbelægning Se vores hjemmeside på

19 29. Maj 2014 Klovnerier på Islands Brygge Søndag den 15. juni er det børnefamiliernes tur til at løbe og samtidig bidrage til, at de danske hospitalsklovne kan sprede glæde blandt syge børn Af Charlotte Ringbæk Der findes 20 danske hospitalsklovne, som underholder nogle af de børn, der hvert år indlægges på danske hospitaler. Danske Hospitalsklovne er en landsdækkende forening, som har eksisteret siden 2003 ud fra grundideen, at humor letter og fremmer helbredelse. Hospitalsklovnenes fornemste opgave er at afdramatisere og gøre hospitalsindlæggelsen mere tålelig for børn og deres forældre. Hospitalsklovnen er barnets ven og én, som barnet kan stole på og tale med om ting, som det er svært at tale med andre om. Foreningen er afhængig af donationer fra privatpersoner, fonde og sponsorer. Initiativtager til Familieløbet, bryggebo Jeannie Mortensen, fortæller om baggrunden for Familieløbet, hvis formål er at støtte de danske hospitalsklovne. Min datter Celine og jeg var i januar 2013 ude for en grim bilulykke, der totalskadede vores bil. Vi overlevede mirakuløst, men led længe efter af angst for især at miste. Selv om vi kun var indlagt få dage, oplevede vi en positiv stemning på børneafdelingen, som gjorde Celine tryg. Hospitalsklovnene satte smil på den barske virkelighed. Bubber og Linse Om underholdningen efter NYHEDER Familieløbet fortæller Jeannie Mortensen, at Bryan Rice, Alex Ambrose og Ellie Jokar vil synge, Fredie Pedersens danseskole med Gigi Pedersen i spidsen vil danse de seneste moves, og stuntmænd vil opføre et hæsblæsende show. Bryggens egen Linse bidrager med fortællinger om sit liv på Bryggen. På havnepladsen vil der være boder, tombola og hoppeborg, som skal sørge for højt humør, når løbet er gennemført. Familieløbet er for både børn og voksne. Der er to distancer, på tre og fem kilometer, begge med start og mål på Islands Brygge. FAKTA Billet til startnumre kan købes via billetto.dk og udleveres på selve dagen ved indgangen i tidsrummet kl Startgebyr inkl. løb, underholdning og godtepose er 85 kroner pr. barn og 120 kroner for en voksen. De første 1500 deltagere får godteposer. 20 kroner pr. betalt billet går ubeskåret til Danske Hospitalsklovne. Yderligere info: Jeannie Mortensen på PØLSESNAK BRYGGEBLADET 19 Så stod den der, pavillonen, som pludselig, hu hej vilde dyr, var landfast med Bryggen. Og straks er den det helt store samtaleemne på Bryggen og navnlig i Lasses Pølsevogn. Folk er virkelig sure og forargede over det grimme hus, som både nupper vandspejlet, det flotte vue til brotårnet på Langebro og ubetalelig herlighedsværdi fra Islands Brygge. Som en gumlende pølseelsker og retfærdighedssøgende mand siger: Så kommer der nogle udefra, og de kan få hvad som helst igennem. Men da Lasses Pølsevogn brændte for to et halvt år siden, og han dengang søgte om en lillebitte permanent pølsevogn, som kunne blive stående om natten, så fik han nej, fordi den ville gøre området grimt. Og nu ligger der sådan en grim bygning midt ude i vandet. Det er bare for meget. Det er ikke solcellebådene, den er gal med. Det er da en god og sympatisk ide, de skal bare ikke ligge ved Islands Brygge, og de skal slet ikke være med til at lave sommeren på Bryggen til gøgl, tivoli og belaste med endnu flere besøgende. Havnefronten minder snart om en jysk turistby, som de lokale flygter fra om sommeren. Og de kan ikke bare nøjes med det med bådene. Lørdag og søndag slog de lige en klap op og solgte vand, øl og spiritus. Det er jo en kiosk. Det kan de ikke være bekendt overfor alle de lokale handlende. Det er bare noget værre rod og slet ikke i orden at tage handel fra vores lokale butikker. Hvorfor kan den ikke ligge ovre på Kalvebod Brygge? spørger en opkogt kvinde. Men det, som virkelig bringer sindene i kog, er den måde, det hele er foregået på. Nogle af naboerne er blevet hørt, andre er ikke. De der politikere vil høre fra os, når der skal stemmes, men de er skide ligeglade med os resten af tiden, kommer det fra vores retfærdighedsøgende og pølseelskende mand med så stor indlevelse, at det er lige før, pølserne sprækker. am Nyt fra bryggenet Foreningen Bryggenet Leifsgade Kundeservice: Bor du i Grönings Have? så husk at bestille din fremtidige tv-pakke Tv-forsyningen i Grönings Have skifter per 1. juli fra Yousee til Bryggenet, og i den forbindelse skal du som beboer vælge, om du vil have en tv-pakke og i givet fald, hvilken pakke du vil have. Der er omdelt breve til alle beboere med oplysninger om, hvordan du tilmelder dig Bryggenets tv-pakker. Hvis du ikke har modtaget brevet, eller du oplever andre problemer, kan du kontakte Kundeservice på telefon Hvis du ikke vil have en tv-pakke, behøver du ikke at gøre noget. Repræsentantskabsmøde afholdt 15. maj Foreningen Bryggenet afholdt torsdag den 15. maj det årlige repræsentantskabsmøde. På mødet blev det besluttet at afsætte midler til at lave informationsmateriale til brugerne om, hvordan de kan få det bedst mulige ud af deres Bryggenet-abonnement. Derudover bød budgettet ikke på de store ændringer, og kontingentet blev fastholdt på 10 kroner per måned inklusiv moms. Endelig var der kampvalg til bestyrelsen, som resulterede i, at Per Marker Mortensen fra A/B Gullfoss og Lars Glarbo fra E/F Grönings Have erstatter Flemming Jørgensen fra A/B HAB og Rudi Sommerlund fra A/B Egilshus i bestyrelsen. Flemming og Rudi fortsætter dog som suppleanter. Få driftsinformation på din mobil Hvis du registrerer dit mobilnummer på vil du fremover modtage en sms med information i tilfælde af nedbrud eller planlagt vedligeholdelse. Det er meningen, at der skal sendes en sms, når det konstateres, at der er noget galt i netværket, og yderligere en, når problemet er udbedret. Servicen er gratis og kræver ikke andet end, at du angiver dit mobilnummer som en del af dine kundeoplysninger hos Kundeservice på Har du ikke Bryggenet endnu? Hvis du ikke har et Bryggenet-stik i din lejlighed, er det højst sandsynligt, fordi du bor i en af de boligforeninger på Islands Brygge, der endnu ikke er med i Bryggenet. Du kan forhøre dig hos din bestyrelse, om din boligforening allerede er med i Bryggenet, eller de eventuelt er i dialog om at blive tilsluttet. Hvis din ejendom ikke er med i Bryggenet endnu, så har I stadig mulighed for det. Send os en mail på om, hvem, hvor og hvor mange I er, så tager vi gerne en snak med jer om, hvad der skal til, for at netop I kan få Bryggenet. Du kan også læse mere om, hvordan din ejendom kan få Bryggenet, på vores hjemmeside: bryggenet.dk/ ombryggenet/indmelding/. Kundeservice Kundeservice kan hjælpe dig med tilmelding og framelding af tjenester, faktura og abonnementsvilkår. Det er også Kundeservice, du skal kontakte, hvis du vil melde om fejl på de tjenester, du modtager. Husk at oplyse dit kundenummer, når du henvender dig til Kunde-service. På telefonen ( ) ydes der personlig betjening mandag til torsdag kl , fredag kl og lørdag kl Du kan også sende en til Bryggenets priser Internet: Basisabonnement: 3 kr./md. (50/50Mbit/s) Stort abonnement: 135 kr./ md. (250/250Mbit/s) Tv: Basispakke: 110 kr./md. Mellempakke: 295 kr./md. Mellempakke med Bland Selv: 295 kr./md. (OBS: Kræver kort) Stor pakke: 390 kr./md. Stor pakke med Bland Selv: 390 kr./md. (OBS: Kræver kort) Telefon: Forbrugsafregnet: 37 kr./md. Flatrate: 89 kr./md. Læs mere på bryggenet.dk

20 20 BRYGGEBLADET NYHEDER 29. Maj 2014 ALTAN KASSE Fem ting til altanen Af Anders Bo Petersen Bryggebladets altanskribent har fat i Lotte Andreasen, en af dommerne i altankonkurrencen. Lotte bor ude på landet og har ikke selv altan, men hun afprøver tilplantede altankasser i sin have under forskellige forhold sol, skygge, læ og blæst. Det gælder både udplantningsplanter og frø, hun selv har spiret frem. Bryggebladet presser hende til at afsløre nogle af sine bedste tricks. Når du planter tomat, så kom et par tomme æggeskaller i jorden. Planterne kan godt lide kalk, som skallerne er rige på. Nip toppen af chili og peberfrugter og fjern de første fem-otte blomster. Vær samtidig lidt karrig med vanding af planterne, så bladene er en smule slatne. På denne måde stresser du dem til at sætte flere frugter. Skulle dine planter blive angrebet af bladlus, så lav din egen insektsæbe. Du blander en liter vand med to spiseskeer husholdningssprit og to spiseskeer flydende brun sæbe. Spray de angrebne områder med en forstøverflaske. Ofte sidder bladlusene på undersiden af bladene. Lav stiklinger af dine sommerblomster. Pelargonier og geranium klipper du den grønne stængel af. Sæt de afklippede stykker i et glas med vand, til de får rødder. Herefter kan du plante dem i en potte med fugtig jord. Snart skal folk ud og rejse. Og hvad så med vanding? Før du planter altankassen til, så læg skiver af oasisblokke i bunden af altankassen i stedet for lecakugler. Oasis opsuger vandet og holder på det i lang tid. Stem på Havne-badet nomineret til AOK pris. Guiden AOK. dk (Alt om København) er i gang med at lave en liste over årets bedste familieoplevelser. Ikke overraskende er Islands Brygge med på listen med Havnebadet. Ti nominerede dyster om prisen, og i øjeblikket føres konkurrencen af Zoo, Tivoli og Eventyrteateret, men meget kan nå at ændre sig endnu. "Selvfølgelig er Havnebadet på Islands Brygge med på listen over de bedste oplevelser, København kan byde på. Vi er jo verdensberømte for vores rene vand i havnen lige midt i storbyen. Enhver, der har set og oplevet stemningen i og omkring Havnebadet en varm sommerdag, vil ikke være i tvivl om, at det må være en af favoritterne til at løbe med prisen," siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF). Afstemningen finder sted online på AOK.dk eller via sms. Vil man stemme på Havnebadet, skal man sende en sms til 1929 med teksten BB14 HAV. Blandt de øvrige nominerede er Den Blå Planet, Klatreskoven, Experimentarium, Fælledparken, Stella Polaris og believe it or not - Flyvergrillen. Jesch Årets ungdomsklub er fra Bryggen Islands Brygges Badminton svinger ketsjeren for børn og forældre Af Lone Boye Islands Brygges Badminton har vundet prisen som Årets Ungdomsklub med suverænt flest stemmer. Forklaringen på titlen er klubbens solide fællesskab og en stærk og bred vækst af lokale medlemmer på bare to år. Islands Brygge Badminton har på meget kort tid gjort sig positivt bemærket i badmintonkredse med blandt andet sponsorerede træningslejre, så børn og unge får mulighed for at deltage gratis. Gratis træning Klubben har et tæt samarbejde med Skolen på Islands Brygge og de nærliggende SFO er. I starten af sæsonen og efter jul har klubben tilbudt gratis badmintontræning med spil og leg for SFO erne. Træningen er blevet støttet af Amager Vest Lokaludvalg, som har finansieret ekstra låneketsjere og bolde. Initiativet har givet klubben en hel del nye ungdomsspillere, og i dag kan klubben prale af en ungdomsafdeling med omkring 40 spillere i alderen 9-15 år. Med kåringen fulgte et diplom og et gavekort på spillertøj. Bryggebladet heppede på Der var en vindmeter ekstra i ryggen på de løbere, som medvirkede i Bryggebladets artikelserie Bryggebladet hepper på. Kenneth Postvang ærede sin niece Sanja i en flot tid på fire timer og 29 minutter, og Kim Lundberg rundbarberede sin forventede tid med næsten et kvarter, da han kom i mål efter kun tre timer og tre minutter. Lasse Brusgaard Hansen løb med et særligt formål, nemlig at samle penge ind til Muskelsvindfonden og sætte fokus på den sjældne lidelse ALS, som år forinden tvang hans far til at stille løbeskoene på hylden. Indsamlingen er sat i sprint og har nu rundet hele kroner. Publikum langs ruten var helt fantastisk, visse steder hvor det var hårdt, var det utroligt motiverende at høre folks tilråb. Det var en helt fantastisk oplevelse, mærkeligt at det er overstået, dagen jeg havde trænet frem til i et halvt år. Nu har jeg sat mig nogle nye mål, så der er noget og kigge frem til, siger Lasse Brusgaard Hansen. Han har allerede sat kryds i kalenderen til næste års Copenhagen Marathon. Inden da har han tænkt sig at gennemføre en ørkenvandring. Lasse Brusgaard Hansen deltager i Dubai Marathon senere i år. cmn 35, 5, 3 d al a a as s l d d p s la ds ds al a d l al ad d s l l d a. ls s al s ad ls. l a a as s l s d ald a d s d spa. l d l a p plads. A d l a a s a d ls a p. l d l... a p... LokalBolig Amager ApS Holmbladsgade Tlf LokalBolig Kastrup, Dragør & Ørestad Kongelundsvej Kastrup Tlf Åbningstider Mandag - Torsdag Fredag Lørdag Lukket Nye sager hver dag på lokalbolig.dk

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Unge Piger. Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008. Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen

Unge Piger. Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008. Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen Unge Piger Kortfilm/Drama Varighed: 8 min. Final draft Marts 2008 Skrevet af: Mikkel Vithner Hansen SC. 1 INT. PIGEVÆRELSE DAG Pigeværelse med seng. Tøj er smidt ud over det hele. Scene skifter mellem

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 1 Henvendelser i forbindelse med naboorientering om dispensation fra lokalplan nr. 437 Bryghusgrunden til midlertidig placering

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Hun er blevet gammel. Ældre udviklingshæmmede. Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk Foto: Carsten Ingemann

Hun er blevet gammel. Ældre udviklingshæmmede. Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk Foto: Carsten Ingemann Ældre udviklingshæmmede Vi prikker til hendes erindring Frida er blevet gammel og mister flere og flere færdigheder. Socialpædagog Monica Andersen er en af de medarbejdere, der skal hjælpe Frida med at

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 på ISLANDS BRYGGE 4 arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 ulturnatten Torvegade Christianshavn 5 Her finder du 1 Kulturhuset H. C. Andersens Boulevard Langebro 1 Amager Boulevard Njalsgade M Metrostationen

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye.

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye. BE 2010 BENTLEY USER KONFERENCE I PHILADELPHIA Det sjove. Vi var 3 fra VD, Kåre Friis-Christensen, VDS, Allan Lundgren, VDK og jeg, Jette Voigt, VDS. Kåre og jeg startede fra Skanderborg kl. 04:50 lørdag

Læs mere

Reference: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning sagsnummer 477678

Reference: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning sagsnummer 477678 Natur-og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Sendt gennem: Center for Bygninger Sekretariatet Njalsgade 13 2300 København S byggeri@tmf.kk.dk 6. juni 2014 Angående: Klage over

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Angående: Bemærkninger til København Kommunes kommentarer

Angående: Bemærkninger til København Kommunes kommentarer Natur-og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk 31. juli 2014 Reference: Havneparken på Islandsbrygge (NMK-33-02521) Angående: Bemærkninger til København Kommunes kommentarer

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Lone som byens borgmester

Lone som byens borgmester Lone som byens borgmester Lone udtaler sig om hvordan det er at være borgmester. Lone fik idéen via ny vækst fra den kommende bro Fehmern broen. Hun mener at vi vil få ny vækst på Lolland og deraf idéen

Læs mere

The EAL Jobportal. How to get started

The EAL Jobportal. How to get started The EAL Jobportal How to get started Be prepared Before you start You need to know the ID of your Uni login (WAYF login) You need a browser like Firefox, Safari, Google Chrome (or IE 9 or higher) You need

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * kommer

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Sønderslev Klimaudfordring

Sønderslev Klimaudfordring Sønderslev Klimaudfordring Antal spillere: Ca. 10 Alder: Fra 12 år Varighed: 1-2 timer. Aftales inden spillets start. Indhold Spilleregler Bykort (spilleplade) 10 stk. boligkort 10 stk. personkort Liste

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025.

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025. 10.00 GENERALFORSAMLING Alle DI s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, der finder sted i Skuespilhuset. Der er check-in fra kl. 09.00. 11.30 FROKOST OG EVENTS 13.00 TRANSFORMING DENMARK

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 2012 1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 01-04-2012 Studerendes navn: Malene Dyhrman Flou Nielsen Studienummer: PS09727 E-mail.: malene1989@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. 3. praktikperiode

Læs mere

Sexchikane trives i byrådene Kommunen. Sexchikane trives i byrådene

Sexchikane trives i byrådene Kommunen. Sexchikane trives i byrådene Side 1 af 12 Abonnement / Kontakt Chikane Sexchikane trives i byrådene 5. maj 2017 En rundspørge blandt nyvalgte byrådsmedlemmer ved KV13 viser, at otte procent af kvinderne har været udsat for sexchikane.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

BJØRN ER OKAY. 4. afsnit: Parmiddag FINAL DRAFT Af Asger Kjær. Instruktør: Anders Johansen. Producent: Dorthe Riis DR FIKTION

BJØRN ER OKAY. 4. afsnit: Parmiddag FINAL DRAFT Af Asger Kjær. Instruktør: Anders Johansen. Producent: Dorthe Riis DR FIKTION ER OKAY 4. afsnit: Parmiddag FINAL DRAFT - 21.02.2016 Af Asger Kjær Instruktør: Anders Johansen Producent: Dorthe Riis DR FIKTION Asger Kjær asger2k@gmail.com 20672097 401 INT. KØKKEN - DAG kokkererer.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

GLADBYS ÅBNING. Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2.

GLADBYS ÅBNING. Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2. GLADBYS ÅBNING Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2. Vi skulle først lige have ro og så begyndte vores borgmester Berit. Hun startede med at sige. I skal til at skabe en by på

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr.

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 8 Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn

Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn Center for Teknik og Miljø Februar 2014 SUOS Indkomne bemærkninger CTMs bemærkninger 1. Vejdirektoratet

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere