1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:"

Transkript

1 GENERELLE VAGTHOLDSREGLER a. Den enkelte vagtholdsdeltager 1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når: a. man går fra et hold til et andet hold. Dog må man straks ved optagelse på det nye hold sige op (efter gældende regler) på det oprindelige hold. Fratrædelse på det oprindelig hold kan således tidligst ske 1 måned senere og skal ske 2 måneder senere, og man må påregne at skulle tage vagter på begge hold i opsigelsesperioden. b. det ene hold er et VT- eller BVT- kursushold 2. ønsker en holddeltager at forlade et vagthold: Opsigelse skal meddeles Vagtbureauet på følgende mail: Opsigelse skal ske med en måneds varsel til udgangen af en måned. Ønsker man eksempelvis at forlade et hold den 1.maj, skal opsigelsen være vagtbureauet i hænde senest den 31. marts. 3. såfremt et hold ikke har været i funktion i 2 måneder, kan den enkelte holddeltager efter ønske betragte sig som løst fra sin holdforpligtelse og kan ved henvendelse til Vagtbureauet atter lade sig opskrive til et hold efter gældende regler. b. Retningsliner for optagelse på hold 1. Optagelse sker - så vidt muligt - gennem annoncering på hjemmesiden med præcisering af holdtype og nødvendige kvalifikationer. 2. Interesserede ansøgere fremsender ansøgning, som vurderes af Vagtbureauet og evt. rekvirenten. Der bliver ved stillingsbesættelserne lagt vægt på, at vagttagerne foruden at opfylde de formelle krav også i interpersonelle og sociale sammenhænge fremstår med de kvalifikationer og kompetencer, som opfylder Vagtbureauets princip om Rigtig vagt til rigtig vagttager og værdinormen fleksibel og ansvarsfuld vagt. Under tiden vil der blive afholdt samtale med ansøgerne enten ved fremmøde eller over telefonen. Rekvirenten har mulighed for at deltage i ansættelsessamtalerne.

2 Tidligere holddeltagere, der søger de ledige holdpladser, vil som udgangspunkt blive foretrukket, såfremt det er mere end 6 måneder siden, de sidst var på holdet. (Hvis fraværet fra holdet skyldes særlige omstændigheder, såsom sygdom eller barsel, behøver der dog ikke være gået 6 måneder for at blive prioriteret højest i udvælgelsen af nye holddeltager) Der kan dispensere fra ovenstående på foranledning af rekvirenten. c. Vagtholdet 1. Oprettelse og seponering af vagthold foretages af Vagtbureauet. Indsupplering på vagthold foretages af Vagtbureauet. 2. Et vagthold forpligter sig kollektivt til at dække aftalte vagter, dvs. holdet har HOLDFORPLIGTELSE. 3. Antallet af vagtholdsdeltagere fastsættes af Vagtbureauet i samarbejde med de respektive sygehuse eller institutioner. Det tilstræbes, at antallet af deltagere på et vagthold skal være på et antal svarende til 3-6 vagter pr. måned pr. deltager, og vagtbureauet kan kræve af holddeltagerne, at de tager op til 6 vagter pr. måned (excl. bagvagter) når de er på hold. 4. Vagtholdet mødes mindst én gang om måneden for at planlægge den kommende periodes vagter. Mødet skal afholdes indenfor den sidste hele uge i måneden. Der udarbejdes et vagt- og bagvagtsskema, som skal være Vagtbureauet i hænde/tilgængeligt i bookingsystemet senest den sidste fredag i hver måned. 5. Den enkelte holddeltager er ikke nødvendigvis garanteret vagter i sin dækningsperiode, men skal i denne periode stå til rådighed for Vagtbureauet til pågældende type vagt. 6. Det udarbejdede vagtskema er bindende, således at vagtholdsdeltageren er forpligtet til at dække de vagter, som denne er skrevet op til. 7. På alle flyvende og kursushold skal der med mindre andet er aftalt planlægges således, at hver periode på dækningsplanen er på min. 3 dage + overlap. 8. OVERLAP. Overlap betyder, at man har 1. rådighedsdag dagen før man egentligt står til vagt. Holdet er forpligtet til på planen at dobbeltdække vagterne i forbindelse med vagtskifte på holdet (overlap). 9. Hvis Vagtbureauet skønner, at et hold skal fungere mere end 3 måneder i samme vagt, defineres dette hold som permanent hold, hvilket er ensbetydende med, at dette hold er uden overlapsforpligtelse.

3 10. Enhver ændring fra det planlagte vagtskema skal umiddelbart meddeles holdlederen eller alternativt Vagtbureauet. 11. Arbejdsmiljølovens regler om arbejdstidens tilrettelæggelse skal altid overholdes. Holdlederen, der er ansvarlig for vagtplanlægningen, påser at dette sker d. holdlederen 1. Et vagthold vælger i samråd med Vagtbureauet en holdleder 4. Holdlederen er holdets repræsentant i forhold til det pågældende sygehus/institution samt til Vagtbureauet. 5. Holdlederen er jvf. Vejledning for holdledere ansvarlig for, at der indkaldes til planlægningsmøde for holdet. Dette afholdes i den sidste hele uge hver måned. Holdlederen kontakter Vagtbureauet inden holdmødet for at aftale dato for næste møde, hvis mødet ønskes afholdt i FADLs bygning. Datoen for næste holdmøde skal skrives ind i månedens dækningsplan i bookingsystemet under Holdledernote 6. Holdlederen sørger for, at vagtskemaet for en given måned er indtastet i bookingsystemet senest den sidste fredag i måneden, før det træder i kraft. Via bookingsystemet kan og skal holddeltagerne således selv holde sig opdateret om hvilke dage de står til rådighed på holdet. e. sygdom 1.a. Ved sygdom skal den pågældende vagtholdsdeltager selv kontakte bagvagten eller den vagttager der har overlap (jvf. pkt. e.1.c.), samt orientere Vagtbureauet om situationen. Bagvagten skal som MINIMUM være at træffe på det af vedkommende opgivne telefonnummer i tidsrummet kl til og kl til b. Såfremt bagvagten også er syg, kontaktes Vagtbureauet, som overtager arbejdet med at finde en holddeltager til vagten. c. Såfremt forvagten er syg, og en holddeltager har overlapsforpligtelse på denne vagt, er overlapsvagten forpligtet til at dække vagten i forbindelse med sin ordinære vagt. d Når ovenstående muligheder er udtømte, fortages lodtrækning. Vagtbureauet kontakter samtlige holddeltagere, som noteres ned. Der foretages herefter en endelig lodtrækning af Vagtbureauet. Holddeltagere, der træffes hjemme, har pligt til at forblive kontaktbare indtil den endelige lodtrækning har fundet sted. Når tildelingen af vagter foregår ved lodtrækning, gælder følgende:

4 Man kan ikke indgå i lodtrækningen, såfremt der er mindre end 1 uge til man skal til eksamen. Man kan kun blive tvunget til at tage én vagt, hvis man taber lodtrækningen. 2. Vagtbureauet kan udbede sig lægeerklæring i forbindelse med sygdom g. Orlov 1. Enhver form for orlov meddeles Vagtbureauet skriftligt senest 1 1/2 måned før orlovens ikrafttræden. 2. Der kan bevilges indtil 3 måneders sammenhængende orlov såfremt de øvrige holddeltagere og medicinsk faglig konsulent accepterer dette. Holdet skal selv dække ind for den orlovshavende. Det bemærkes, at orlovsperioden medregnes som holddeltagelse ved denne type orlov. 3. I tilfælde af barsel, militærtjeneste samt længerevarende sygdom bevilges automatisk orlov, og denne periode medregnes IKKE som holddeltagelse for så vidt angår punkt a2. 4. Ved den i punkt g.3. nævnte type orlov, kan holdet i samråd med medicinsk faglig konsulent vælge at indsupplere en ny holddeltager for en tidsbegrænset periode. Denne holddeltager vil have fortrinsret ved tildelingen af den førstkommende ledige plads på holdet, hvis denne ønsker det. h. Holdmøderne Er man forhindret i at deltage i et holdmøde, kontaktes holdlederen eller Vagtbureauet. Vagttageren afgiver "brede ønsker", så de øvrige holddeltagere har de bedste muligheder for at lave dækningsplan. Melder man ikke afbud til planlægningsmødet og afgiver man ingen ønsker, er det op til holdet frit at planlægge vagterne. Selvom man ikke har været til et planlægningsmøde, har man stadig fuld holdforpligtelse. 1. På planlægningsmødet har holddeltagerne flg. prioritering ved fordeling af vagterne: 2. Holddeltagere, som er i vagt på holdet på planlægningsdagen (ønskeseddel med brede ønsker sendes i god tid til holdlederen eller Vagtbureauet). 3. holddeltagere, som er mødt op til mødet. Holddeltagere, som af anden grund end vagt på holdet, ikke er mødt op til planlægningsmødet. Specielt for hjemmehold gælder:

5 1. Hjemmehold har en gensidig prøvetid mellem nye vagttagere og hjemmeholdsbrugeren. I denne prøvetid har begge parter mulighed for at vurdere, om samarbejdet fungerer. Skulle der opstå problemer kontaktes den medicinsk faglige konsulent. Prøvetiden omfatter 8 vagter på holdet, for så vidt muligt i dagvagt.

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen.

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen. Lokalaftale 1 - Tillidsmandstid 1. Der er enighed om, at tillidsrepræsentanten for 3F kan deltage i produktionen 2 dage om ugen. Det skal tilsikres, at tillidsrepræsentanten får en plan for arbejdet. Såfremt

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters redskab... 4 1.2

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Arbejdsgiver i almen praksis

Arbejdsgiver i almen praksis 83 Arbejdsgiver i almen praksis Jette Galatius & Sven-Erik Tensing I forbindelse med serien om ledelse og organisation, har redaktionen bedt de to advokater i PLA om at skrive en artikel om de vigtigste

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere