De raske har ikke brug for en læge - det har de syge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De raske har ikke brug for en læge - det har de syge"

Transkript

1 und trømmen OKTOBER - 5. ÅRGANG Ready to take-off Bariatrisk Center i Fakse er netop åbnet. Palle lagde krop til, da portørerne viste, hvordan man træner i at flytte rundt med en voksen mandsperson på 197 kg. Læs mere i lederen side 2 og artiklen om åbningen side 3 De raske har ikke brug for en læge - det har de syge Den nye hospitalspræst blev indsat i sin stilling i søndags For en sjælden gangs skyld blev kantinen i Nykøbing brugt som kirkerum, da Birthe Friis blev indsat i sin stilling som hospitalspræst. Højtideligheden blev ledet af provst Jens Lose og desuden var flere kolleger iklædt præstekjoler med ved gudstjenesten, som blev transmitteret til alle indlagte patienter på sygehuset. Teksten var i høj grad nærværende, idet dagens epistel fra Judasbrevet og teksten fra Markus Evangeliet bl.a. handlede om hvordan Jesus mødtes med toldere og farisæer. Det blev forklaret med følgende logiske udsagn: - De raske har ikke brug for en læge, det har de syge. Den nye sygehuspræst Birthe Friis glæder sig til at tiltræde jobbet og der bliver brug for overskud, understregerede provsten: - Mange mennesker mener, at livet er langt og lykken er noget vi har et retskrav på, sagde Jens Lose. - Det er en vildfarelse, som man dagligt rykkes ud af på et hospital, tilføjede han. Læs side 10

2 undstrømmen Leder Bariatri - et vigtigt begreb Respekt. Nærvær. Faglighed. Tre vigtige ord der udgør værdigrundlaget for arbejdet i Storstrømmens Sygehus. Vi har netop åbnet et Bariatrisk center i Fakse. Et videnscenter, der skal hjælpe patienter og personale med at håndtere de både fysiske og menneskelige problemer, der er i forbindelse med kraftig overvægtig. Alene det, at arbejdsgruppen bag centret har valgt at benytte ordet bariatri og i stigende grad har fået det anerkendt, er et meget stort fremskridt. Dermed er området professionaliseret, som vi kender det fra pædiatri og geriatri. Vi ved, at overvægt giver grobund for flere sygdomme, flere indlæggelser, længere liggetider - og en næsten uendelig række af praktiske problemer; for eksempel når et menneske på op til 300 kilo skal flyttes fra en stue til en anden, vejes, opereres og plejes. Centret er det første af sin art i Danmark. Og vi er på Storstrømmens sygehus stolte af at huse det. Centret er grundlagt af ildsjæle, som ikke syntes det kunne være rimeligt, at en tung patient skulle hen på vaskeriet for at finde en vægt, der var tilstrækkelig solid. Ud fra den undren - og de tre andre værdier - respekt, nærvær og faglighed - er centret blevet til. Det er på alle måder en god historie, som viser, at vi ikke bare tager vores patienters behov alvorligt. Men også at vi påtager os at uddanne personale til at løse de opgaver, vi som sygehuspersonale er sat til. Det er overhovedet ikke let at skulle operere på en bariatrisk patient. Men med forståelse for situationen, planlægning og viden, så skal også det være en opgave, vi kan løse med respekt, faglighed og nærvær. Jens Peter Steensen Sygehusdirektør 2 Sundstrømmen Sundstrømmen er et nyhedsblad, henvendt til personalet på Storstrømmens Sygehus. Bladet er udgivet af Sygehusledelsen i Storstrøms Amt og udkommer cirka hver 14. dag. Redaktion Journalist Lisa Westengaard (redaktør) tlf Journalist Lene Stærbo tlf Redaktionsudvalg Sygehusdirektør Jens Peter Steensen (ansvh.) Sygeplejefaglig vicedirektør Bente Drachmann Sekretariatschef Stig Moss-Hansen Foto Fotograf Kirsten Lundgren Beck, tlf Fotograf Kuno Christensen, tlf Fotograf Bruno Andersen, tlf Layout Grafiker Michael Larsen, AV-afdelingen, tlf Produktion AV-afdelingen, Storstrømmens Sygehus Næstved Adresse Sundstrømmen, redaktionen, Storstrømmens Sygehus, Herlufsvænge 14A, 4700 Næstved Læserbreve Læserbreve skal være på max.15 linier, medmindre andet er aftalt. Sidste frist for indsendelse er onsdag i ugen før udgivelsesdatoen. Oplag Ca stk. Ændringer i modtager-adresser: Henvendelse til journalist Lisa Westengaard, tlf Læs Sundstrømmen på sygehusets hjemmeside: klik på - Nyheder - Personaleblad Ny vicedirektør for sygehuset Den ledige stilling som vicedirektør ved Storstrømmens Sygehus besættes med psykiatridirektør Nils Degn fra Roskilde Amt. Nils Degn får titel af administrativ vicedirektør. Det sker efter indstilling fra Sundhedsudvalget på mødet tirsdag den 10. oktober. Nils Degn er i dag direktør for psykiatrien i Roskilde Amt, herunder Amtssygehuset Fjorden. Hele psykiatrien i Region Sjælland ændres pr. 1. januar 2007, så der bliver én organisation og én psykiatriledelse. Det åbnede muligheden for at udnævne Nils Degn til administrativ vicedirektør og medlem af Sygehusledelsen i Storstrømmens Sygehus. Der arbejdes på, at Nils Degn tiltræder så snart som muligt. Nils Degn er 50 år og cand. polit. Tidligere har han blandt andet været ansat fem år i Amtsrådsforeningen, som planlægningschef i sygehusforvaltningen i Roskilde Amt , Nils Degn - bliver ny administrativ vicedirektør. og siden 1995 som direktør for psykiatrien i Roskilde Amt. Privat er Nils Degn en ivrig sportsmand - han er løber, spiller tennis og badminton - og læser meget. Han bor i Roskilde, er gift og har to hjemmeboende børn. Næste nummer udkommer: 3. november 2006

3 En stor dag for bariatrien Der er meget stor opmærksomhed omkring det nye videnscenter i Fakse Sundstrømmen På Fakse Sygehus blev der mandag d. 2. oktober indviet et videnscenter for svært overvægtige, Bariatrisk Center. At der er brug for et center, der kan sætte disse personers problemer i fokus, vidnede mange positive tilkendegivelser om. Som overlæge Jette Ingerslev sagde ved indvielsen: - Det handler om at have en professionel holdning og tilgang til disse patienter - og her er der ikke længere noget der hedder fedme eller overvægt. Det hedder bariatri, understregerede Jette Ingerslev Hen ved 100 mennesker var mødt op for at indvie Bariatrisk Center i Fakse, og der blev holdt usædvanligt mange og meget varme taler. Udenfor den planlagte talerække tog Her er to af ildsjælene i projektet, Jette Ingerslev og Lene Plambech, flankeret af Palle i midten. Formanden for amtets sundhedsudvalg, Hjørdis Høegh-Andersen, lagde i sin tale op til at Bariatrisk Center skal blive et videns-, koordinations- og udviklingscenter i den nye Region Sjælland. Nina Halse Frahm, formanden for Landsforeningen af Overvægtige, ordet, og glædede sig på sine medlemmers vegne over "en fantastisk dag": - Fakse har nu fået et center, som er banebrydende og langt foran andre steder, sagde hun. Formanden for foreningen Bevar Fakse Sygehus, Signe Bartel, var også meget glad. - Normalt i vi på barrikaderne, men i dag er en stor og glædelig dag, sagde hun. Undren og forargelse Hjørdis Høegh-Andersen, formand for amtets sundhedsudvalg, klippede snoren og sagde: - Vi har fået et videnscenter, som kan hjælpe patienter og personale med at udvikle nye tilbud indenfor undersøgelse, behandling, pleje og forebyggelse. Bente Drachmann gav et skulderklap til det personale, de ildsjæle, som havde fået centret på benene ud fra en undren og en forargelse over, at det da ikke kunne være rigtigt at man kun havde tilstrækkeligt store vægte i vaskeriet og derfor måtte transportere en bariatrisk patient derover for at blive vejet. Sygeplejerske Gitte Køtter Christensen er leder af Bariatrisk Center på Fakse Sygehus. Hun fortalte, hvordan en vigtig del af formålet med centret er at være med til at udvikle hjælpemidler. Derfor var også en række producenter med til indvielsen, bl.a. K.R. Hospitalsudstyr, som i samarbejde med centret har udviklet en seng, der kan justeres, når den skal køres gennem døråbninger. På centret blev der holdt et minisymposium om udviklingen indenfor bariatri, som selvsagt er et stort problem i hele den vestlige verden. Portørerne har et særligt tungt arbejde i forbindelse med de bariatriske patienter. Portør Gert Frandsen har været med til at lave en dvd, som viser, hvordan man mest hensigtsmæssigt skal behandle disse patienter, når de skal forflyttes. Palle, som vejer 197 kilo lægger krop til når portørerne uddanner sig. Han var også med ved indvielsen. De gode billeder og de historier som patienterne kunne fortælle, var medvirkende til at centret har fået en meget flot omtale i landsdækkende medier, BT, Jyllands Posten og TV-avisen for blot at nævne nogle få. I tilgift blev der ved indvielsen serveret frugt i lange baner. Forebyggelse vil også være på programmet i Bariatrisk Center. lest 3

4 undstrømmen Nu kan sårene komme til sygeplejerskerne En sårambulatorium er netop åbnet i Næstved De senere år er der sket en rivende udvikling indenfor sårpleje. Der er kommet mange nye hjælpemidler til, og ekspertisen i at behandle de mange forskellige slags sår er koncentreret i centre rundt omkring i landet. Via diverse efteruddannelsestilbud formidles der viden til en stor gruppe af særlige sårsygeplejersker. I Næstved er netop åbnet et særligt sårambulatorium, hvor to sygeplejersker tager imod og behandler mange typer sår, blandt andet kroniske, traumatiske og diabetiske fodsår. Desuden ydes der pinpleje, hvis der er infektion og en særlig VAC-behandling til langsomt helende sår. Det er Rikke Skovbo og Kirsten Steen Pedersen, som fast bemander sårambulatoriet, der har åbent alle hverdage kl Håbet er, at vi kan hjælpe flere patienter til en god tilværelse, fortæller Kirsten Steen Pedersen, der er en af sygehusets absolut mest garvede såreksperter. Sygeplejerskerne tager også rundt og tilser patienter på forskellige afdelinger på sygehuset. En overset gruppe Sårambulatoriet kan modtage patienter, der er udskrevet fra egen sengeafdeling, patienter der henvises fra øvrige afdelinger på sygehuset, fra skadeambulatoriet, fra hjemmeplejen og de praktiserende læger. Alle patienter, som ses i sårambulatoriet skal visiteres af en ortopædkirurgisk læge, som både starter og afslutter behandlingen. Begge sårsygeplejersker har gennemgået den længerevarende efteruddannelse i sårpleje og ser frem til arbejdet i det sygeplejebetjente ambulatorium. - Sårpatienter er generelt en lidt overset gruppe, hvor mange kæmper en stille kamp med deres sår gennem mange år, fortæller Rikke Skovbo, som sammen med kollegaen glæder sig til også at stille sin ekspertise til rådighed for hjemmesygeplejersker, der i dagligdagen ser og behandler mange sår. lest INFO BOKS Henvisning Patienthenvisninger til sårambulatoriet skal stiles til overlæge Jess Hedeboe. På grund af fysiske rammer er der desværre ikke mulighed for at modtage liggende patienter. Sårambulatoriet holder til på ortopædkirurgisk sengeafsnit 7. Telefon:

5 Aftale om frivillige på sygehuset Skadestuen og Informationen i Nykøbing samt geriatrien i Næstved er med Der er nu åbnet op for at ulønnede frivillige fra Dansk Røde Kors kan hjælpe patienter tre steder på sygehuset: Skadestue/modtagelse i Nykøbing F, Informationen i Nykøbing F. og Geriatrisk afdeling, Næstved. Nu går Dansk Røde Kors i gang med at finde folk, der i deres fritid vil hjælpe patienter og pårørende. Ordningen starter i begyndelsen af det nye år 2007, når de frivillige er fundet og uddannet. På andre af landets sygehuse er der gode erfaringer med frivillige hjælpere fra Dansk Røde Kors. - Det er et plus både for de patienter og pårørende, der kan få hjælp til ting, som personalet normalt ikke har tid til - og for de mennesker, der får mulighed for at udøve en meningsfuld gerning nogle timer om ugen, siger sygeplejefaglig vicedirektør Bente Drachmann og regionskonsulent Erik Aagaard fra Dansk Røde Kors. Et ekstra tilbud Den frivillige indsats er et ekstra tilbud til patienterne og må aldrig erstatte det professionelle personales opgave. De frivillige, som kaldes patientstøtter, kan f.eks. hjælpe en kørestolsbruger, som gerne vil i kiosken, de kan læse højt af avisen eller blot være til stede og snakke med patienten. Aktivitetsleder Dansk Røde Kors lokalafdelinger i Nykøbing F./Sydfalster og Næstved er ansvarlig for ordningen, som ledes og administreres af en frivillig, ulønnet aktivitetsleder hvert sted. Patientstøtterne gennemgår alle et kursusforløb, inden de starter i sygehusbesøgstjenesten. De har tavshedspligt om de forhold, de oplever hos patienter og pårørende. Personalet i de berørte afdelinger er indforstået med nyordningen, fordi de forventer at få hjælp til nogle opgaver, INFO Sundstrømmen som ikke hører ind under personalets arbejdsfelt, men som er vigtige for patienterne. - Vi forventer at det bliver en ordning, som er til alles fordel, siger fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne, Susanne Lund Andersen. BOKS Sådan bliver man frivillig Kontaktpersoner: Inge Suhr Olsen, Nykøbing F./Sydfalster Røde Kors afdeling, telefon Hertha Johansen, Næstved Røde Kors, telefon Regionskonsulent Erik Aagaard, Dansk Røde Kors, telefon , mobil , Sundhedschef Anne Tingsted Nielsen, Storstrømmens Sygehus Nykøbing Falster, mobil De frivillige kan f.eks. læse avisen højt, gå ture med patienterne eller vise vej. 5

6 undstrømmen Når sygehuset kommer hjem Storstrømmens Sygehus samarbejder med de vestlollandske kommuner om genoptræning I det yderste Lolland viser et samarbejdsprojekt hvordan man kan opfange en gruppe borgere, som ellers let ville falde igennem det sædvanlige sikkerhedsnet og ikke blive tilbudt genoptræning. Det handler om de svageste ældre og om de mest skrøbelige borgere, som efter en operation eller sygdom kan få hjælp af en fysioterapeut, Jan Overgaard, og en ergoterapeut, Efat Vali. Terapeuterne kommer hjem til de ældre og med udgangspunkt i den ældres helt konkrete situation giver de anvisninger på, hvordan personen igen kan komme på benene. - Man skal være motiveret for at genoptræne. Og det skal have et formål, BOKS INFO En kæmpe fornøjelse Holger Himmelstrup er læge på Nakskov Sygehus og har rehabilitering som speciale. Han mener, at projektet i mange situationer har været den direkte årsag til, at patienter kunne udskrives til hjemmet hurtige end ellers. -Det har været en kæmpefornøjelse at have projekt Vestlolland indenfor rækkevidde, siger Holger Himmelstrup, som håber at der også i fremtiden vil blive mulighed for den slags samarbejde mellem kommuner og sygehus. Der kan henvises patienter til projekt Vestlolland til og med torsdag d. 30. november. I tvivlstilfælde er man meget velkommen til at kontakte projektterapeuterne på tlf eller i træffetiden kl Det er det eneste rigtige at træne hjemme, mener Verner Elflund, som understreger, at han aldrig skulker fra genoptræningen. siger Efat Vali, som er den ene af de to projektterapeuter. Begge projektterapeuter er ansat i Storstrømmens Sygehus i Nakskov for en to-årig periode, hvor de arbejder på Projekt Vestlolland med arbejdsplads på Skovcentret i Nakskov. Projektet fungerer som en ambulant funktion under fysioterapien på Nakskov Sygehus. Dette tilbud er til borgere fra Ravnsborg, Rudbjerg, Højreby og Nakskov kommuner. Målrettet træning 152 borgere har indtil nu fået hjælp til at blive genoptrænet i hjemmet. - Vi kalder det træning der rykker, siger Bente Loldrup, som er fysioterapeut og vikar i projektet. De borgere tilbuddet retter sig mod, ville ikke have mulighed for at passe et almindeligt genoptræningstilbud. De ville skulle bruge al deres energi på at lade sig transportere til og fra sygehuset. Når terapeuterne i stedet kommer i hjemmet bliver der mulighed for at målrette træningsforløbet præcis mod det, som den enkelte har brug for. - Det er vigtigt, at man kan lære at klare sig i eget hjem. Derfor er det at træne hjemme på egne trapper og i 6

7 eget køkken en øvelse, som giver mening fra første dag, siger Efat Vali, og fortæller om en patient, der så gerne ville kunne gå ud i haven og plukke blomster til stuen. - Den øvelse er mindst ligeså god som at træne i en gangbarre - og resultatet er langt bedre fordi personen lærer at klare sig i sit eget hjem. Gode medspillere De borgerne der bliver visiteret til projektet har et meget bredt udsnit af diagnoser, fra hoftebrud til demens, psykiatriske patienter til mennesker med kræft. Men fælles for dem er, at de skal være så svage, at de ikke kan klare de almindelige tilbud om genoptræning, og samtidig skal de være motiverede. - Målet er at forbedre funktionsevnen. At de skal få flere kræfter og mere styrke til at være så selvhjulpne som muligt, siger Efat Vali, som understreger, at i nogle tilfælde kan det at vedligeholde for eksempel en standfunktion hos en borger være det, der betyder at man kan undgå en masse hjælpemidler til forflytning i hjemmet. - Det vigtigste for borgerne er, at de ikke skal forholde sig til alt muligt andet end dem selv. De skal ikke planlægge at være klar til en bestemt tid og bruge al deres energi på at blive transporteret. De skal forholde sig til en terapeut, som de lærer at kende. Det er klart mere trygt, også for de pårørende, som i mange tilfælde bliver rigtig gode medspillere i forløbet, siger Efat Vali. Hun understreger, at selv om terapeuterne kommer hjem til folk, er det ikke en venlig moster, der kommer for at hygge og drikker kaffe. - Vi vil noget med projektet og derfor er det også meget almindeligt, at de sidste to-tre ganges træning foregår i kommunens center, så borgeren selv kan komme i gang med at træne videre der. For det er målet, at alle - uanset hvor dårlige de er som udgangspunkt - kommer så langt som muligt med deres egen genoptræning. Ligeledes gives der også instruks i øvelser som de selv kan fortsætte med efter at de stopper i Projekt Vestlolland, så de kan vedligeholde det forbedrede funktionsniveau. Det har været en meget stor hjælp Verner Elflund kom på benene igen takket været hjemmetræningen Et stort træ i forhaven stod og tog al solen. Da det blev fældet, gik det galt. Træet var på vej ned i den forkerte retning - mod svigerdatteren - og derfor trådte Verner Elflund til siden, stemte i af al sin kraft og fik træet drejet, så det faldt rigtigt. Verner Elflund mærkede godt, at foden trådte ned i et hul, men tænkte at smerten nok ville gå over. Han ringede heller ikke til lægen næste dag. - Det bliver nok bedre i morgen, tænkte han. Verner Elflund blev i sengen, knæene hævede og lidt juice fik han da at drikke. Først da sønnen ringede om aftenen på anden dagen, gik Verner modvilligt med til at få besøg. Derfra gik det hurtigt. Der blev tilkaldt læge og Verner Elflund blev indlagt på Nakskov Sygehus. Ikke skulket Da han kom hjem kunne Verner Elflund lige stå på sine ben. Men gå kunne han ikke. Han blev kontaktet af Efat Vali fra Projekt Vestlolland - og langsomt, men sikkert, begyndte det at gå fremad. - Det var en meget Her er ergoterapeut Efat Vali sammen med Verner Elflund, som efterhånden er blevet i stand til at gå ture igen. Men fælde træer skal han aldrig mere, lover han. Sundstrømmen stort hjælp at genoptræningen kunne foregå hjemme hos mig, siger Verner Elflund og fortæller, at han nøje har fulgt det program, som terapeuterne lavede til ham. - Jeg har ikke skulket en eneste gang, fortæller han med et smil og tilføjer, at det gode ved at træne hjemme er, at man vænner sig til at gøre det hver eneste dag. Og tilmed behøver man ikke bruge en hel dag på at blive transporteret til genoptræning - og bruge alle sine kræfter på det. - Det er den mest rigtige, gavnlige og effektive genoptræning man kan forestille sig, siger Verner Elflund, som for nylig er flyttet til et dejligt hus med en frodig have. - Jeg kan klare mig herhjemme og gå ud og handle. Men jeg skal ikke ud og fælde flere træer, lover han. lest 7

8 undstrømmen Helbredssamtale for natarbejdere Som pilotprojekt tilbydes samtale til ansatte i ortopædkirurgien Alle ansatte med natarbejde og skiftarbejde med mere end 300 timers natarbejde om året har ifølge et EU-direktiv ret til en helbredssamtale. MED-Syge- INFO BOKS Kontaktpersoner Spørgsmål om helbredssamtaler kan rettes til: Arbejdsmiljøafdelingen Storstrømmens Sygehus Næstved Lokal Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Storstrømmens Sygehus Nykøbing F. Lokal hus har besluttet, at Storstrømmens Sygehus i første omgang skal tilbyde ansatte indenfor FBE Ortopædkirurgi en mulighed for at få en helbredssamtale/undersøgelse på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i Nykøbing F. På baggrund af pilotforløbet vil MEDudvalget derefter beslutte, hvordan de øvrige ansatte på Storstrømmens Sygehus med nat- eller skiftarbejde kan tilbydes helbredssamtaler/undersøgelser. Forløbet foregår således: 1. Henvendelse til Arbejdsmiljøafdelingen i Næstved I første omgang skal nat/skiftarbejdere indenfor FBE Ortopædkirurgi, der ønsker en helbredssamtale/undersøgelse på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, kontakte Arbejdsmiljøafdelingen på Storstrømmens Sygehus i Næstved. Herfra vil der blive sendt en henvisning til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i Nykøbing, som derefter indkalder de pågældende til en samtale. 2. Helbredssamtale/ undersøgelse Ved samtalen vil der være fokus på den måde, hvorpå vagterne er tilrettelagt på afdelingen, men især fokuseres på de helbredsgener, som de pågældende eventuelt oplever. - Der vil som udgangspunkt ikke være grundlag for generelle undersøgelser så som blodprøvescreening, røntgen, skanning m.m. Resultaterne at sådanne undersøgelser vil oftest ikke kunne kædes sammen med arbejdet og ikke sige noget om risiko for udvikling af sygdom, siger overlæge Niels Kjærgaard Jørgensen, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik. Kun i sjældne tilfælde kan der være Risiko ved natarbejde - og forslag til forebyggelse af gener Af overlæge Niels Kjærgaard Jørgensen, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Mange mennesker i Danmark, ikke mindst indenfor sygehusområdet har skiftende arbejdstider og dermed ofte arbejde om natten. Undersøgelser igennem de seneste år har påvist, at natarbejde kan medføre negativ påvirkning af helbredet. Herudover er man opmærksom på, at personer, der lider af visse kroniske sygdomme, kan få forværret disse sygdomme, såfremt de arbejder om natten. Døgnrytme Baggrunden for at man kan opleve negative påvirkninger af helbredet ved natarbejde er en påvirkning af den døgnrytme, som mennesket er underlagt. Denne døgnrytme betyder, at blodtryk, puls, stofskifte m.m. er lavere om natten, hvor mennesker normalt sover og højere om dagen, hvor man oftest er i aktivitet. Når man skal arbejde om natten, vil der derfor komme et modsætningsforhold mellem kroppens normale aktivitetsniveau og kravet om at være vågen og agtpågivende. Helbredsgener ved natarbejde En række undersøgelser har påvist, at påvirkning af døgnrytmen ved natarbejde især medfører søvnforstyrrelser og dermed træthed. En god søvnkvalitet er vigtig for ens velvære. Derfor kan natarbejdere og skiftearbejdere ofte klage over søvnproblemer og træthed. Herudover har natarbejdere ofte ændrede og usunde kostvaner, fordi de ikke har den samme sultfornemmelse, som om dagen. Dette kan medføre et større forbrug af tobak og kaffe. Træthed medfører påviselig større risiko for ulykker og utilsigtede hændelser. Endelig kan den ændrede arbejdsrytme påvirke familieliv og sociale relationer. Overlæge Niels Kjærsgaard står for samtalerne Hyppige symptomer Der kan opstå symptomer fra tarmkanalen i form af appetitforstyrrelser, forstoppelse, eventuelt diarre og mavesår. Psykiske symptomer i form af irritabilitet og rastløshed, angst og nervøsitet. Flere epidemiologiske undersøgelser har samstemmende vist en øget risiko for brystkræft hos kvindelige nat/skiftarbejdere. Endelig evidens for denne sammenhæng er ikke påvist. I øjeblikket er der en stor undersøgelse i gang hos Kræftens Bekæmpelse for at afklare dette forhold. Forværring af sygdomme En række kroniske sygdomme kan forværres ved natarbejde, f. eks. insulinbehandlet sukkersyge, stofskiftesygdomme, hjertekarsygdomme, epilepsi og søvnproblemer. 8

9 Sundstrømmen behov for yderligere undersøgelser, som vil blive aftalt i det konkrete tilfælde. Der vil være større fokus på en god vagtplanlægning og diskussion af forebyggelse ved personlig livsførelse. Konsekvenser Helbredssamtaler/undersøgelsen er uden omkostninger for den pågældende, idet arbejdsgiveren betaler de forbundne udgifter, og forventet varighed er cirka en halv time pr. ansat. Hvis der ved helbredssamtalen/undersøgelsen fremkommer sygdomme eller symptomer, som kan sættes i forbindelse med nat/skiftarbejde, vil der ske en rådgivning af den pågældende. Samtidig vil der ske en tilbagemelding til sikkerhedsorganisationen og afdelingsledelsen med henblik på gennemførelse af de anbefalede ændringer. liwe Vejen bag sygehuset i Næstved er p.t. lukket pga. strålebyggeriet Strålebyggeri breder sig I forbindelse med byggeriet af den nye strålebygning i Næstved er et stykke af ambulancevejen spærret i cirka seks måneder, dvs. frem til april Vejstykket, der lige nu er helt gravet op, indgår i byggepladsområdet. Det er dog aftalt med entreprenørfirmaet, at vejen igen er asfalteret inden nytår, så der i resten af byggeperioden hurtigt kan åbnes op for brandslukningskøretøjer, hvis det skulle blive nødvendigt. KORT NYT Graviditetsproblemer Der findes ikke en entydig sammenhæng mellem natarbejde og risiko for spontan abort. Pga. mistanken bør der være fokus på arbejdstilrettelæggelsen for de gravide ved udarbejdelse af vagtbelastningen. Forebyggelse Den vigtigste forebyggende foranstaltning ved natarbejde er gode vagtplanlægningssystemer. De vigtigste anbefalinger er bl.a. få nattevagter i træk, skiftrotation med uret, undlad tidlig morgenskift, tilstræb fleksibilitet og god information. Desuden anbefales personlige råd såsom at få sovet nok dagen efter vagt, gode sovevaner- og omgivelser, gode spisevaner m.v. Der findes en række gode råd til vagttilrettelæggelse m.v., for eksempel i Arbejdsmiljøinstituttets pjece "Natarbejde", BAR-SOSU pjece om natarbejde, Arbejdsmiljøinstituttets hjemmeside samt hjemmesiden "Center for Arbejdstidsforskning" på Spar på energien Fokus på besparelser i vask, fællesindkøb og IT-afdelingen Storstrømmens Sygehus har det som et mål at gennemføre energibesparende foranstaltninger. For 2006 lyder målet på fire procent og til næste år fem procent. Mange personer og afdelinger skal medvirke, hvis det mål skal nås, og derfor har der i sommerens løb været holdt møder med særligt indbudte FBE er og Elsparefonden. Onsdag den 4. oktober var tre særligt energitunge afdelinger på stuegang hos de tekniske chefer og amtets energichef, som havde fået Ulf Christensen fra EL-sparefonden med som konsulent. Her blev det bl.a. aftalt, at amtvaskeriet i Fakse og Nykøbing skal arbejde med at nedsætte forbruget på damp, vand, el, trykluft og ventilation. Med fællesindkøbet blev det aftalt, at der kun skal indkøbes A-mærkede hårde hvidevarer. Alle leverandører skal i fremtiden redegøre for effektforbrug, det estimerede års ressourceforbrug samt stand by forbrug, når der gives tilbud på en vare. - Det gør vi for at sikre, at de betragtninger kommer med ind hver eneste gang, understreger Viggo Vestergaard. På IT-området blev det aftalt, at der i fremtiden vil blive indført fælles printere i stedet for enkeltstående. Det sparer meget energi. Desuden er det vigtigt, at alle pc er bliver slukket ved fyraften. Det er der to vigtige grunde til: sikkerhedsrisiko og energibesparelser. - Næste punkt i planen er holdningsbearbejdelse - at de ansatte er med på, at de også er med til at gøre en forskel på sygehusets økonomi, siger Viggo Vestergaard, som har indkaldt energibesparelsescheferne til endnu et møde i november. lest 9

10 undstrømmen Provsten Jens Lohse talte om det ansvar man har som hospitalspræst til at have overskud til andre mennesker. Præsten kan bruges når livet er svært Birthe Friis er ny hospitalspræst i Nykøbing Det er godt at tro på noget. At diskutere meningen med livet. Og at snakke om sine bekymringer og angst for det ukendte. Alt det kan en hospitalspræst bruges til. Foruden det mere basale; dåb, nadver, ægteskab. Birthe Friis som netop er blevet indviet i stillingen som hospitalspræst på Nykøbing sygehus, glæder sig til de nye opgaver. - En præst kan bruges til at snakke om livet, når livet er svært - og det er det jo ofte, når man er indlagt, siger hun. Birthe Friis understreger, at selv om hun repræsenterer den evangelisk-lutherske tro, er hun meget villig til også at hjælpe mennesker som tilhører andre trosretninger, med at skaffe kontakt til deres præster. - Det kan være svært at få kontakt til sin egne præst, når man er indlagt, men det vil jeg meget gerne hjælpe med at formidle, siger hun. Birthe Friis har megen personlig erfaring med til stillingen som hospitalspræst på sygehuset i Nykøbing. Overskud og ansvar Birthe Friis blev indsat i sin stilling ved en højtidelighed i kantinen, der i dagens anledning var omdannet til kirke. Provt Jens Lose tog udgangspunkt i dagens epistel fra Judasbrevet, som handler om, at man skal bede og være barmhjertige mod dem, der tvivler. Dagens tekst var fra Markus evangeliet, som handler om Jesus omgang med toldere og farisæere. Her falder ordene: De raske har ikke brug for en læge - det har de syge. Birthe Friis tog udgangspunkt i naturen, da hun prædikede over dagens tekst, og fortalte bl.a. om hvordan en storm i Alaska var skyld i at et isbjerg i Antarktis brækkede midt over - på trods af en afstand på kilometer. - På samme måde kan et smil på hospitalsgangen her i Nykøbing, måske forplante sig til et latterbrøl i Hong Kong, som hun konstaterede. Provsten talte om ansvaret som hospitalspræst - og vigtigheden af at have overskud til andre mennesker. - Mange lever i den vildfarelse, at livet er langt og lykken er noget, vi har et retskrav på, sagde Jens Lose og tilføjede, at man på et hospital dagligt rykkes ud af den vildfarelse. - Du vil som hospitalspræst komme ud for en del tilfælde, hvor mennesker er blevet bitre. Disse fortvivlede skal du være barmhjertig imod, understregede han. Birthe Friis har megen personlig erfaring med til posten som hospitalspræst. Hun er mor til fire børn, hvoraf den ene døde på Nykøbing Sygehus kort efter fødsel og nøddåb. Samtale Birthe Friis planlægger at fortsætte aftenssangen, som foregår hver onsdag aften. Desuden er man meget velkommen til at tilkalde hende - via personalet - til samtale. - Jeg synes det er vigtigt, at man har et privatliv også på et sygehus, og derfor skal initiativet til at tale med mig komme fra den indlagte. - Men jeg oplever klart, at der i de senere år er blevet en meget større åbning overfor det religiøse. At mennesket er et helt væsen og at omsorgen for det åndelige menneske også er vigtig. lest 10

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Inspiration til afsnitslederen og arbejdsmiljøgruppen Indledning Der findes en del materiale om, hvordan den enkelte medarbejder kan spise sundt, motionere og få gode sovevaner

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E.

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E AFSNIT E5 og E6 Tlf: 8949 4146 VELKOMMEN TIL Ortopædkirurgisk Afdeling Afsnit E5 og E6 Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2008-0299 Ortopædkirurgisk afdeling

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER NATARBEJDE OG HELBRED Regler og råd til virksomheder og arbejdsmiljørepræsentanter Denne pjece er udarbejdet i 2013 af

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Værdig kontakt og sikker håndtering

Værdig kontakt og sikker håndtering Værdig kontakt og sikker håndtering Forfattere: Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM), samt videreuddannelse i medicinsk antropologi. Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patienttavler Baggrund Magnet Hospitals Baggrund Patient inddragelse Baggrund LUP 2012 Kontaktpersonsordningen Stuegang Udskrivningssamtale

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Arbejdstid og arbejdsmiljø

Arbejdstid og arbejdsmiljø Arbejdstid og arbejdsmiljø Temadag 21. marts 2012 for TR og AMR i FOA Århus Inger-Marie Wiegman, imw@teamarbejdsliv.dk, 29 84 01 64 MIN BAGGRUND OG MINE PLANER FOR FORMIDDAGEN 25 år som konsulent (og forsker)

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe

Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe Kræft i gang med hverdagen Sådan kan kommunen hjælpe Indledning Tekst og redaktion: Social- og Sundhedsafdelingen Køge Kommune Foto: Leah Kristensen Layout/opsætning: Andersson og Jantzen / aogj.dk 12890

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

LEV GODT MED NATARBEJDE. Få et gratis helbredstjek s. 14

LEV GODT MED NATARBEJDE. Få et gratis helbredstjek s. 14 LEV GODT MED NATARBEJDE Få et gratis helbredstjek s. 14 LEV GODT MED NATARBEJDE Natarbejde påvirker dit helbred, din hverdag og dit samvær med venner og familie. I denne pjece kan du læse om, hvad du skal

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan.

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan. Journal nr.: Infonet-DokID140981 Dato: 03.12.2013 Udarbejdet af: Afdelingsledelsen, Psykiatrisk Afdeling Svendborg E-mail: Psyk.Svendborg@rsyd.dk Telefon: 63202323 Afdelingens supplerende information til

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi Patientinformation Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi - Rectum resektion med loop-ileostomi Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Rev. apr. 2008

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Velkommen til Intensivt Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Vi vil med denne pjece gerne byde Velkommen til Intensivt Afsnit Personalet består af sygeplejersker,

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR 1 Tilbud om helbredskontrol Alle ansatte i Region Sjælland

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte En historie fra hverdagen om en borgers forløb fra Neurorehabiliteringen Ringe - gennem udskrivelse - til fortsat rehabilitering i Kerteminde Kommune. Hvem

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt)

Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt) Amy Sleimann 5.B Gimsing Skole Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt) Velkommen Med mor på arbejde Jeg skulle egentlig havde været med min mor på arbejde på B&O, men i stedet var jeg indlagt på Århus

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Denne pjece er skrevet til flygtninge og indvandrere for at fortælle om indlæggelse på et sygehus i Frederiksborg Amt. Hvad skal du gøre, hvis du

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL 2014 Kharikhola Health Camp af Sabina Rolsted Kære medlem. Dit bidrag var medvirkende til afholdelsen af en succesfuld 2014 Kharikhola Health Camp! Lejren blev afholdt fra den 14. april til den 20. april

Læs mere