De raske har ikke brug for en læge - det har de syge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De raske har ikke brug for en læge - det har de syge"

Transkript

1 und trømmen OKTOBER - 5. ÅRGANG Ready to take-off Bariatrisk Center i Fakse er netop åbnet. Palle lagde krop til, da portørerne viste, hvordan man træner i at flytte rundt med en voksen mandsperson på 197 kg. Læs mere i lederen side 2 og artiklen om åbningen side 3 De raske har ikke brug for en læge - det har de syge Den nye hospitalspræst blev indsat i sin stilling i søndags For en sjælden gangs skyld blev kantinen i Nykøbing brugt som kirkerum, da Birthe Friis blev indsat i sin stilling som hospitalspræst. Højtideligheden blev ledet af provst Jens Lose og desuden var flere kolleger iklædt præstekjoler med ved gudstjenesten, som blev transmitteret til alle indlagte patienter på sygehuset. Teksten var i høj grad nærværende, idet dagens epistel fra Judasbrevet og teksten fra Markus Evangeliet bl.a. handlede om hvordan Jesus mødtes med toldere og farisæer. Det blev forklaret med følgende logiske udsagn: - De raske har ikke brug for en læge, det har de syge. Den nye sygehuspræst Birthe Friis glæder sig til at tiltræde jobbet og der bliver brug for overskud, understregerede provsten: - Mange mennesker mener, at livet er langt og lykken er noget vi har et retskrav på, sagde Jens Lose. - Det er en vildfarelse, som man dagligt rykkes ud af på et hospital, tilføjede han. Læs side 10

2 undstrømmen Leder Bariatri - et vigtigt begreb Respekt. Nærvær. Faglighed. Tre vigtige ord der udgør værdigrundlaget for arbejdet i Storstrømmens Sygehus. Vi har netop åbnet et Bariatrisk center i Fakse. Et videnscenter, der skal hjælpe patienter og personale med at håndtere de både fysiske og menneskelige problemer, der er i forbindelse med kraftig overvægtig. Alene det, at arbejdsgruppen bag centret har valgt at benytte ordet bariatri og i stigende grad har fået det anerkendt, er et meget stort fremskridt. Dermed er området professionaliseret, som vi kender det fra pædiatri og geriatri. Vi ved, at overvægt giver grobund for flere sygdomme, flere indlæggelser, længere liggetider - og en næsten uendelig række af praktiske problemer; for eksempel når et menneske på op til 300 kilo skal flyttes fra en stue til en anden, vejes, opereres og plejes. Centret er det første af sin art i Danmark. Og vi er på Storstrømmens sygehus stolte af at huse det. Centret er grundlagt af ildsjæle, som ikke syntes det kunne være rimeligt, at en tung patient skulle hen på vaskeriet for at finde en vægt, der var tilstrækkelig solid. Ud fra den undren - og de tre andre værdier - respekt, nærvær og faglighed - er centret blevet til. Det er på alle måder en god historie, som viser, at vi ikke bare tager vores patienters behov alvorligt. Men også at vi påtager os at uddanne personale til at løse de opgaver, vi som sygehuspersonale er sat til. Det er overhovedet ikke let at skulle operere på en bariatrisk patient. Men med forståelse for situationen, planlægning og viden, så skal også det være en opgave, vi kan løse med respekt, faglighed og nærvær. Jens Peter Steensen Sygehusdirektør 2 Sundstrømmen Sundstrømmen er et nyhedsblad, henvendt til personalet på Storstrømmens Sygehus. Bladet er udgivet af Sygehusledelsen i Storstrøms Amt og udkommer cirka hver 14. dag. Redaktion Journalist Lisa Westengaard (redaktør) tlf Journalist Lene Stærbo tlf Redaktionsudvalg Sygehusdirektør Jens Peter Steensen (ansvh.) Sygeplejefaglig vicedirektør Bente Drachmann Sekretariatschef Stig Moss-Hansen Foto Fotograf Kirsten Lundgren Beck, tlf Fotograf Kuno Christensen, tlf Fotograf Bruno Andersen, tlf Layout Grafiker Michael Larsen, AV-afdelingen, tlf Produktion AV-afdelingen, Storstrømmens Sygehus Næstved Adresse Sundstrømmen, redaktionen, Storstrømmens Sygehus, Herlufsvænge 14A, 4700 Næstved Læserbreve Læserbreve skal være på max.15 linier, medmindre andet er aftalt. Sidste frist for indsendelse er onsdag i ugen før udgivelsesdatoen. Oplag Ca stk. Ændringer i modtager-adresser: Henvendelse til journalist Lisa Westengaard, tlf Læs Sundstrømmen på sygehusets hjemmeside: klik på - Nyheder - Personaleblad Ny vicedirektør for sygehuset Den ledige stilling som vicedirektør ved Storstrømmens Sygehus besættes med psykiatridirektør Nils Degn fra Roskilde Amt. Nils Degn får titel af administrativ vicedirektør. Det sker efter indstilling fra Sundhedsudvalget på mødet tirsdag den 10. oktober. Nils Degn er i dag direktør for psykiatrien i Roskilde Amt, herunder Amtssygehuset Fjorden. Hele psykiatrien i Region Sjælland ændres pr. 1. januar 2007, så der bliver én organisation og én psykiatriledelse. Det åbnede muligheden for at udnævne Nils Degn til administrativ vicedirektør og medlem af Sygehusledelsen i Storstrømmens Sygehus. Der arbejdes på, at Nils Degn tiltræder så snart som muligt. Nils Degn er 50 år og cand. polit. Tidligere har han blandt andet været ansat fem år i Amtsrådsforeningen, som planlægningschef i sygehusforvaltningen i Roskilde Amt , Nils Degn - bliver ny administrativ vicedirektør. og siden 1995 som direktør for psykiatrien i Roskilde Amt. Privat er Nils Degn en ivrig sportsmand - han er løber, spiller tennis og badminton - og læser meget. Han bor i Roskilde, er gift og har to hjemmeboende børn. Næste nummer udkommer: 3. november 2006

3 En stor dag for bariatrien Der er meget stor opmærksomhed omkring det nye videnscenter i Fakse Sundstrømmen På Fakse Sygehus blev der mandag d. 2. oktober indviet et videnscenter for svært overvægtige, Bariatrisk Center. At der er brug for et center, der kan sætte disse personers problemer i fokus, vidnede mange positive tilkendegivelser om. Som overlæge Jette Ingerslev sagde ved indvielsen: - Det handler om at have en professionel holdning og tilgang til disse patienter - og her er der ikke længere noget der hedder fedme eller overvægt. Det hedder bariatri, understregerede Jette Ingerslev Hen ved 100 mennesker var mødt op for at indvie Bariatrisk Center i Fakse, og der blev holdt usædvanligt mange og meget varme taler. Udenfor den planlagte talerække tog Her er to af ildsjælene i projektet, Jette Ingerslev og Lene Plambech, flankeret af Palle i midten. Formanden for amtets sundhedsudvalg, Hjørdis Høegh-Andersen, lagde i sin tale op til at Bariatrisk Center skal blive et videns-, koordinations- og udviklingscenter i den nye Region Sjælland. Nina Halse Frahm, formanden for Landsforeningen af Overvægtige, ordet, og glædede sig på sine medlemmers vegne over "en fantastisk dag": - Fakse har nu fået et center, som er banebrydende og langt foran andre steder, sagde hun. Formanden for foreningen Bevar Fakse Sygehus, Signe Bartel, var også meget glad. - Normalt i vi på barrikaderne, men i dag er en stor og glædelig dag, sagde hun. Undren og forargelse Hjørdis Høegh-Andersen, formand for amtets sundhedsudvalg, klippede snoren og sagde: - Vi har fået et videnscenter, som kan hjælpe patienter og personale med at udvikle nye tilbud indenfor undersøgelse, behandling, pleje og forebyggelse. Bente Drachmann gav et skulderklap til det personale, de ildsjæle, som havde fået centret på benene ud fra en undren og en forargelse over, at det da ikke kunne være rigtigt at man kun havde tilstrækkeligt store vægte i vaskeriet og derfor måtte transportere en bariatrisk patient derover for at blive vejet. Sygeplejerske Gitte Køtter Christensen er leder af Bariatrisk Center på Fakse Sygehus. Hun fortalte, hvordan en vigtig del af formålet med centret er at være med til at udvikle hjælpemidler. Derfor var også en række producenter med til indvielsen, bl.a. K.R. Hospitalsudstyr, som i samarbejde med centret har udviklet en seng, der kan justeres, når den skal køres gennem døråbninger. På centret blev der holdt et minisymposium om udviklingen indenfor bariatri, som selvsagt er et stort problem i hele den vestlige verden. Portørerne har et særligt tungt arbejde i forbindelse med de bariatriske patienter. Portør Gert Frandsen har været med til at lave en dvd, som viser, hvordan man mest hensigtsmæssigt skal behandle disse patienter, når de skal forflyttes. Palle, som vejer 197 kilo lægger krop til når portørerne uddanner sig. Han var også med ved indvielsen. De gode billeder og de historier som patienterne kunne fortælle, var medvirkende til at centret har fået en meget flot omtale i landsdækkende medier, BT, Jyllands Posten og TV-avisen for blot at nævne nogle få. I tilgift blev der ved indvielsen serveret frugt i lange baner. Forebyggelse vil også være på programmet i Bariatrisk Center. lest 3

4 undstrømmen Nu kan sårene komme til sygeplejerskerne En sårambulatorium er netop åbnet i Næstved De senere år er der sket en rivende udvikling indenfor sårpleje. Der er kommet mange nye hjælpemidler til, og ekspertisen i at behandle de mange forskellige slags sår er koncentreret i centre rundt omkring i landet. Via diverse efteruddannelsestilbud formidles der viden til en stor gruppe af særlige sårsygeplejersker. I Næstved er netop åbnet et særligt sårambulatorium, hvor to sygeplejersker tager imod og behandler mange typer sår, blandt andet kroniske, traumatiske og diabetiske fodsår. Desuden ydes der pinpleje, hvis der er infektion og en særlig VAC-behandling til langsomt helende sår. Det er Rikke Skovbo og Kirsten Steen Pedersen, som fast bemander sårambulatoriet, der har åbent alle hverdage kl Håbet er, at vi kan hjælpe flere patienter til en god tilværelse, fortæller Kirsten Steen Pedersen, der er en af sygehusets absolut mest garvede såreksperter. Sygeplejerskerne tager også rundt og tilser patienter på forskellige afdelinger på sygehuset. En overset gruppe Sårambulatoriet kan modtage patienter, der er udskrevet fra egen sengeafdeling, patienter der henvises fra øvrige afdelinger på sygehuset, fra skadeambulatoriet, fra hjemmeplejen og de praktiserende læger. Alle patienter, som ses i sårambulatoriet skal visiteres af en ortopædkirurgisk læge, som både starter og afslutter behandlingen. Begge sårsygeplejersker har gennemgået den længerevarende efteruddannelse i sårpleje og ser frem til arbejdet i det sygeplejebetjente ambulatorium. - Sårpatienter er generelt en lidt overset gruppe, hvor mange kæmper en stille kamp med deres sår gennem mange år, fortæller Rikke Skovbo, som sammen med kollegaen glæder sig til også at stille sin ekspertise til rådighed for hjemmesygeplejersker, der i dagligdagen ser og behandler mange sår. lest INFO BOKS Henvisning Patienthenvisninger til sårambulatoriet skal stiles til overlæge Jess Hedeboe. På grund af fysiske rammer er der desværre ikke mulighed for at modtage liggende patienter. Sårambulatoriet holder til på ortopædkirurgisk sengeafsnit 7. Telefon:

5 Aftale om frivillige på sygehuset Skadestuen og Informationen i Nykøbing samt geriatrien i Næstved er med Der er nu åbnet op for at ulønnede frivillige fra Dansk Røde Kors kan hjælpe patienter tre steder på sygehuset: Skadestue/modtagelse i Nykøbing F, Informationen i Nykøbing F. og Geriatrisk afdeling, Næstved. Nu går Dansk Røde Kors i gang med at finde folk, der i deres fritid vil hjælpe patienter og pårørende. Ordningen starter i begyndelsen af det nye år 2007, når de frivillige er fundet og uddannet. På andre af landets sygehuse er der gode erfaringer med frivillige hjælpere fra Dansk Røde Kors. - Det er et plus både for de patienter og pårørende, der kan få hjælp til ting, som personalet normalt ikke har tid til - og for de mennesker, der får mulighed for at udøve en meningsfuld gerning nogle timer om ugen, siger sygeplejefaglig vicedirektør Bente Drachmann og regionskonsulent Erik Aagaard fra Dansk Røde Kors. Et ekstra tilbud Den frivillige indsats er et ekstra tilbud til patienterne og må aldrig erstatte det professionelle personales opgave. De frivillige, som kaldes patientstøtter, kan f.eks. hjælpe en kørestolsbruger, som gerne vil i kiosken, de kan læse højt af avisen eller blot være til stede og snakke med patienten. Aktivitetsleder Dansk Røde Kors lokalafdelinger i Nykøbing F./Sydfalster og Næstved er ansvarlig for ordningen, som ledes og administreres af en frivillig, ulønnet aktivitetsleder hvert sted. Patientstøtterne gennemgår alle et kursusforløb, inden de starter i sygehusbesøgstjenesten. De har tavshedspligt om de forhold, de oplever hos patienter og pårørende. Personalet i de berørte afdelinger er indforstået med nyordningen, fordi de forventer at få hjælp til nogle opgaver, INFO Sundstrømmen som ikke hører ind under personalets arbejdsfelt, men som er vigtige for patienterne. - Vi forventer at det bliver en ordning, som er til alles fordel, siger fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne, Susanne Lund Andersen. BOKS Sådan bliver man frivillig Kontaktpersoner: Inge Suhr Olsen, Nykøbing F./Sydfalster Røde Kors afdeling, telefon Hertha Johansen, Næstved Røde Kors, telefon Regionskonsulent Erik Aagaard, Dansk Røde Kors, telefon , mobil , Sundhedschef Anne Tingsted Nielsen, Storstrømmens Sygehus Nykøbing Falster, mobil De frivillige kan f.eks. læse avisen højt, gå ture med patienterne eller vise vej. 5

6 undstrømmen Når sygehuset kommer hjem Storstrømmens Sygehus samarbejder med de vestlollandske kommuner om genoptræning I det yderste Lolland viser et samarbejdsprojekt hvordan man kan opfange en gruppe borgere, som ellers let ville falde igennem det sædvanlige sikkerhedsnet og ikke blive tilbudt genoptræning. Det handler om de svageste ældre og om de mest skrøbelige borgere, som efter en operation eller sygdom kan få hjælp af en fysioterapeut, Jan Overgaard, og en ergoterapeut, Efat Vali. Terapeuterne kommer hjem til de ældre og med udgangspunkt i den ældres helt konkrete situation giver de anvisninger på, hvordan personen igen kan komme på benene. - Man skal være motiveret for at genoptræne. Og det skal have et formål, BOKS INFO En kæmpe fornøjelse Holger Himmelstrup er læge på Nakskov Sygehus og har rehabilitering som speciale. Han mener, at projektet i mange situationer har været den direkte årsag til, at patienter kunne udskrives til hjemmet hurtige end ellers. -Det har været en kæmpefornøjelse at have projekt Vestlolland indenfor rækkevidde, siger Holger Himmelstrup, som håber at der også i fremtiden vil blive mulighed for den slags samarbejde mellem kommuner og sygehus. Der kan henvises patienter til projekt Vestlolland til og med torsdag d. 30. november. I tvivlstilfælde er man meget velkommen til at kontakte projektterapeuterne på tlf eller i træffetiden kl Det er det eneste rigtige at træne hjemme, mener Verner Elflund, som understreger, at han aldrig skulker fra genoptræningen. siger Efat Vali, som er den ene af de to projektterapeuter. Begge projektterapeuter er ansat i Storstrømmens Sygehus i Nakskov for en to-årig periode, hvor de arbejder på Projekt Vestlolland med arbejdsplads på Skovcentret i Nakskov. Projektet fungerer som en ambulant funktion under fysioterapien på Nakskov Sygehus. Dette tilbud er til borgere fra Ravnsborg, Rudbjerg, Højreby og Nakskov kommuner. Målrettet træning 152 borgere har indtil nu fået hjælp til at blive genoptrænet i hjemmet. - Vi kalder det træning der rykker, siger Bente Loldrup, som er fysioterapeut og vikar i projektet. De borgere tilbuddet retter sig mod, ville ikke have mulighed for at passe et almindeligt genoptræningstilbud. De ville skulle bruge al deres energi på at lade sig transportere til og fra sygehuset. Når terapeuterne i stedet kommer i hjemmet bliver der mulighed for at målrette træningsforløbet præcis mod det, som den enkelte har brug for. - Det er vigtigt, at man kan lære at klare sig i eget hjem. Derfor er det at træne hjemme på egne trapper og i 6

7 eget køkken en øvelse, som giver mening fra første dag, siger Efat Vali, og fortæller om en patient, der så gerne ville kunne gå ud i haven og plukke blomster til stuen. - Den øvelse er mindst ligeså god som at træne i en gangbarre - og resultatet er langt bedre fordi personen lærer at klare sig i sit eget hjem. Gode medspillere De borgerne der bliver visiteret til projektet har et meget bredt udsnit af diagnoser, fra hoftebrud til demens, psykiatriske patienter til mennesker med kræft. Men fælles for dem er, at de skal være så svage, at de ikke kan klare de almindelige tilbud om genoptræning, og samtidig skal de være motiverede. - Målet er at forbedre funktionsevnen. At de skal få flere kræfter og mere styrke til at være så selvhjulpne som muligt, siger Efat Vali, som understreger, at i nogle tilfælde kan det at vedligeholde for eksempel en standfunktion hos en borger være det, der betyder at man kan undgå en masse hjælpemidler til forflytning i hjemmet. - Det vigtigste for borgerne er, at de ikke skal forholde sig til alt muligt andet end dem selv. De skal ikke planlægge at være klar til en bestemt tid og bruge al deres energi på at blive transporteret. De skal forholde sig til en terapeut, som de lærer at kende. Det er klart mere trygt, også for de pårørende, som i mange tilfælde bliver rigtig gode medspillere i forløbet, siger Efat Vali. Hun understreger, at selv om terapeuterne kommer hjem til folk, er det ikke en venlig moster, der kommer for at hygge og drikker kaffe. - Vi vil noget med projektet og derfor er det også meget almindeligt, at de sidste to-tre ganges træning foregår i kommunens center, så borgeren selv kan komme i gang med at træne videre der. For det er målet, at alle - uanset hvor dårlige de er som udgangspunkt - kommer så langt som muligt med deres egen genoptræning. Ligeledes gives der også instruks i øvelser som de selv kan fortsætte med efter at de stopper i Projekt Vestlolland, så de kan vedligeholde det forbedrede funktionsniveau. Det har været en meget stor hjælp Verner Elflund kom på benene igen takket været hjemmetræningen Et stort træ i forhaven stod og tog al solen. Da det blev fældet, gik det galt. Træet var på vej ned i den forkerte retning - mod svigerdatteren - og derfor trådte Verner Elflund til siden, stemte i af al sin kraft og fik træet drejet, så det faldt rigtigt. Verner Elflund mærkede godt, at foden trådte ned i et hul, men tænkte at smerten nok ville gå over. Han ringede heller ikke til lægen næste dag. - Det bliver nok bedre i morgen, tænkte han. Verner Elflund blev i sengen, knæene hævede og lidt juice fik han da at drikke. Først da sønnen ringede om aftenen på anden dagen, gik Verner modvilligt med til at få besøg. Derfra gik det hurtigt. Der blev tilkaldt læge og Verner Elflund blev indlagt på Nakskov Sygehus. Ikke skulket Da han kom hjem kunne Verner Elflund lige stå på sine ben. Men gå kunne han ikke. Han blev kontaktet af Efat Vali fra Projekt Vestlolland - og langsomt, men sikkert, begyndte det at gå fremad. - Det var en meget Her er ergoterapeut Efat Vali sammen med Verner Elflund, som efterhånden er blevet i stand til at gå ture igen. Men fælde træer skal han aldrig mere, lover han. Sundstrømmen stort hjælp at genoptræningen kunne foregå hjemme hos mig, siger Verner Elflund og fortæller, at han nøje har fulgt det program, som terapeuterne lavede til ham. - Jeg har ikke skulket en eneste gang, fortæller han med et smil og tilføjer, at det gode ved at træne hjemme er, at man vænner sig til at gøre det hver eneste dag. Og tilmed behøver man ikke bruge en hel dag på at blive transporteret til genoptræning - og bruge alle sine kræfter på det. - Det er den mest rigtige, gavnlige og effektive genoptræning man kan forestille sig, siger Verner Elflund, som for nylig er flyttet til et dejligt hus med en frodig have. - Jeg kan klare mig herhjemme og gå ud og handle. Men jeg skal ikke ud og fælde flere træer, lover han. lest 7

8 undstrømmen Helbredssamtale for natarbejdere Som pilotprojekt tilbydes samtale til ansatte i ortopædkirurgien Alle ansatte med natarbejde og skiftarbejde med mere end 300 timers natarbejde om året har ifølge et EU-direktiv ret til en helbredssamtale. MED-Syge- INFO BOKS Kontaktpersoner Spørgsmål om helbredssamtaler kan rettes til: Arbejdsmiljøafdelingen Storstrømmens Sygehus Næstved Lokal Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Storstrømmens Sygehus Nykøbing F. Lokal hus har besluttet, at Storstrømmens Sygehus i første omgang skal tilbyde ansatte indenfor FBE Ortopædkirurgi en mulighed for at få en helbredssamtale/undersøgelse på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i Nykøbing F. På baggrund af pilotforløbet vil MEDudvalget derefter beslutte, hvordan de øvrige ansatte på Storstrømmens Sygehus med nat- eller skiftarbejde kan tilbydes helbredssamtaler/undersøgelser. Forløbet foregår således: 1. Henvendelse til Arbejdsmiljøafdelingen i Næstved I første omgang skal nat/skiftarbejdere indenfor FBE Ortopædkirurgi, der ønsker en helbredssamtale/undersøgelse på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, kontakte Arbejdsmiljøafdelingen på Storstrømmens Sygehus i Næstved. Herfra vil der blive sendt en henvisning til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i Nykøbing, som derefter indkalder de pågældende til en samtale. 2. Helbredssamtale/ undersøgelse Ved samtalen vil der være fokus på den måde, hvorpå vagterne er tilrettelagt på afdelingen, men især fokuseres på de helbredsgener, som de pågældende eventuelt oplever. - Der vil som udgangspunkt ikke være grundlag for generelle undersøgelser så som blodprøvescreening, røntgen, skanning m.m. Resultaterne at sådanne undersøgelser vil oftest ikke kunne kædes sammen med arbejdet og ikke sige noget om risiko for udvikling af sygdom, siger overlæge Niels Kjærgaard Jørgensen, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik. Kun i sjældne tilfælde kan der være Risiko ved natarbejde - og forslag til forebyggelse af gener Af overlæge Niels Kjærgaard Jørgensen, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Mange mennesker i Danmark, ikke mindst indenfor sygehusområdet har skiftende arbejdstider og dermed ofte arbejde om natten. Undersøgelser igennem de seneste år har påvist, at natarbejde kan medføre negativ påvirkning af helbredet. Herudover er man opmærksom på, at personer, der lider af visse kroniske sygdomme, kan få forværret disse sygdomme, såfremt de arbejder om natten. Døgnrytme Baggrunden for at man kan opleve negative påvirkninger af helbredet ved natarbejde er en påvirkning af den døgnrytme, som mennesket er underlagt. Denne døgnrytme betyder, at blodtryk, puls, stofskifte m.m. er lavere om natten, hvor mennesker normalt sover og højere om dagen, hvor man oftest er i aktivitet. Når man skal arbejde om natten, vil der derfor komme et modsætningsforhold mellem kroppens normale aktivitetsniveau og kravet om at være vågen og agtpågivende. Helbredsgener ved natarbejde En række undersøgelser har påvist, at påvirkning af døgnrytmen ved natarbejde især medfører søvnforstyrrelser og dermed træthed. En god søvnkvalitet er vigtig for ens velvære. Derfor kan natarbejdere og skiftearbejdere ofte klage over søvnproblemer og træthed. Herudover har natarbejdere ofte ændrede og usunde kostvaner, fordi de ikke har den samme sultfornemmelse, som om dagen. Dette kan medføre et større forbrug af tobak og kaffe. Træthed medfører påviselig større risiko for ulykker og utilsigtede hændelser. Endelig kan den ændrede arbejdsrytme påvirke familieliv og sociale relationer. Overlæge Niels Kjærsgaard står for samtalerne Hyppige symptomer Der kan opstå symptomer fra tarmkanalen i form af appetitforstyrrelser, forstoppelse, eventuelt diarre og mavesår. Psykiske symptomer i form af irritabilitet og rastløshed, angst og nervøsitet. Flere epidemiologiske undersøgelser har samstemmende vist en øget risiko for brystkræft hos kvindelige nat/skiftarbejdere. Endelig evidens for denne sammenhæng er ikke påvist. I øjeblikket er der en stor undersøgelse i gang hos Kræftens Bekæmpelse for at afklare dette forhold. Forværring af sygdomme En række kroniske sygdomme kan forværres ved natarbejde, f. eks. insulinbehandlet sukkersyge, stofskiftesygdomme, hjertekarsygdomme, epilepsi og søvnproblemer. 8

9 Sundstrømmen behov for yderligere undersøgelser, som vil blive aftalt i det konkrete tilfælde. Der vil være større fokus på en god vagtplanlægning og diskussion af forebyggelse ved personlig livsførelse. Konsekvenser Helbredssamtaler/undersøgelsen er uden omkostninger for den pågældende, idet arbejdsgiveren betaler de forbundne udgifter, og forventet varighed er cirka en halv time pr. ansat. Hvis der ved helbredssamtalen/undersøgelsen fremkommer sygdomme eller symptomer, som kan sættes i forbindelse med nat/skiftarbejde, vil der ske en rådgivning af den pågældende. Samtidig vil der ske en tilbagemelding til sikkerhedsorganisationen og afdelingsledelsen med henblik på gennemførelse af de anbefalede ændringer. liwe Vejen bag sygehuset i Næstved er p.t. lukket pga. strålebyggeriet Strålebyggeri breder sig I forbindelse med byggeriet af den nye strålebygning i Næstved er et stykke af ambulancevejen spærret i cirka seks måneder, dvs. frem til april Vejstykket, der lige nu er helt gravet op, indgår i byggepladsområdet. Det er dog aftalt med entreprenørfirmaet, at vejen igen er asfalteret inden nytår, så der i resten af byggeperioden hurtigt kan åbnes op for brandslukningskøretøjer, hvis det skulle blive nødvendigt. KORT NYT Graviditetsproblemer Der findes ikke en entydig sammenhæng mellem natarbejde og risiko for spontan abort. Pga. mistanken bør der være fokus på arbejdstilrettelæggelsen for de gravide ved udarbejdelse af vagtbelastningen. Forebyggelse Den vigtigste forebyggende foranstaltning ved natarbejde er gode vagtplanlægningssystemer. De vigtigste anbefalinger er bl.a. få nattevagter i træk, skiftrotation med uret, undlad tidlig morgenskift, tilstræb fleksibilitet og god information. Desuden anbefales personlige råd såsom at få sovet nok dagen efter vagt, gode sovevaner- og omgivelser, gode spisevaner m.v. Der findes en række gode råd til vagttilrettelæggelse m.v., for eksempel i Arbejdsmiljøinstituttets pjece "Natarbejde", BAR-SOSU pjece om natarbejde, Arbejdsmiljøinstituttets hjemmeside samt hjemmesiden "Center for Arbejdstidsforskning" på Spar på energien Fokus på besparelser i vask, fællesindkøb og IT-afdelingen Storstrømmens Sygehus har det som et mål at gennemføre energibesparende foranstaltninger. For 2006 lyder målet på fire procent og til næste år fem procent. Mange personer og afdelinger skal medvirke, hvis det mål skal nås, og derfor har der i sommerens løb været holdt møder med særligt indbudte FBE er og Elsparefonden. Onsdag den 4. oktober var tre særligt energitunge afdelinger på stuegang hos de tekniske chefer og amtets energichef, som havde fået Ulf Christensen fra EL-sparefonden med som konsulent. Her blev det bl.a. aftalt, at amtvaskeriet i Fakse og Nykøbing skal arbejde med at nedsætte forbruget på damp, vand, el, trykluft og ventilation. Med fællesindkøbet blev det aftalt, at der kun skal indkøbes A-mærkede hårde hvidevarer. Alle leverandører skal i fremtiden redegøre for effektforbrug, det estimerede års ressourceforbrug samt stand by forbrug, når der gives tilbud på en vare. - Det gør vi for at sikre, at de betragtninger kommer med ind hver eneste gang, understreger Viggo Vestergaard. På IT-området blev det aftalt, at der i fremtiden vil blive indført fælles printere i stedet for enkeltstående. Det sparer meget energi. Desuden er det vigtigt, at alle pc er bliver slukket ved fyraften. Det er der to vigtige grunde til: sikkerhedsrisiko og energibesparelser. - Næste punkt i planen er holdningsbearbejdelse - at de ansatte er med på, at de også er med til at gøre en forskel på sygehusets økonomi, siger Viggo Vestergaard, som har indkaldt energibesparelsescheferne til endnu et møde i november. lest 9

10 undstrømmen Provsten Jens Lohse talte om det ansvar man har som hospitalspræst til at have overskud til andre mennesker. Præsten kan bruges når livet er svært Birthe Friis er ny hospitalspræst i Nykøbing Det er godt at tro på noget. At diskutere meningen med livet. Og at snakke om sine bekymringer og angst for det ukendte. Alt det kan en hospitalspræst bruges til. Foruden det mere basale; dåb, nadver, ægteskab. Birthe Friis som netop er blevet indviet i stillingen som hospitalspræst på Nykøbing sygehus, glæder sig til de nye opgaver. - En præst kan bruges til at snakke om livet, når livet er svært - og det er det jo ofte, når man er indlagt, siger hun. Birthe Friis understreger, at selv om hun repræsenterer den evangelisk-lutherske tro, er hun meget villig til også at hjælpe mennesker som tilhører andre trosretninger, med at skaffe kontakt til deres præster. - Det kan være svært at få kontakt til sin egne præst, når man er indlagt, men det vil jeg meget gerne hjælpe med at formidle, siger hun. Birthe Friis har megen personlig erfaring med til stillingen som hospitalspræst på sygehuset i Nykøbing. Overskud og ansvar Birthe Friis blev indsat i sin stilling ved en højtidelighed i kantinen, der i dagens anledning var omdannet til kirke. Provt Jens Lose tog udgangspunkt i dagens epistel fra Judasbrevet, som handler om, at man skal bede og være barmhjertige mod dem, der tvivler. Dagens tekst var fra Markus evangeliet, som handler om Jesus omgang med toldere og farisæere. Her falder ordene: De raske har ikke brug for en læge - det har de syge. Birthe Friis tog udgangspunkt i naturen, da hun prædikede over dagens tekst, og fortalte bl.a. om hvordan en storm i Alaska var skyld i at et isbjerg i Antarktis brækkede midt over - på trods af en afstand på kilometer. - På samme måde kan et smil på hospitalsgangen her i Nykøbing, måske forplante sig til et latterbrøl i Hong Kong, som hun konstaterede. Provsten talte om ansvaret som hospitalspræst - og vigtigheden af at have overskud til andre mennesker. - Mange lever i den vildfarelse, at livet er langt og lykken er noget, vi har et retskrav på, sagde Jens Lose og tilføjede, at man på et hospital dagligt rykkes ud af den vildfarelse. - Du vil som hospitalspræst komme ud for en del tilfælde, hvor mennesker er blevet bitre. Disse fortvivlede skal du være barmhjertig imod, understregede han. Birthe Friis har megen personlig erfaring med til posten som hospitalspræst. Hun er mor til fire børn, hvoraf den ene døde på Nykøbing Sygehus kort efter fødsel og nøddåb. Samtale Birthe Friis planlægger at fortsætte aftenssangen, som foregår hver onsdag aften. Desuden er man meget velkommen til at tilkalde hende - via personalet - til samtale. - Jeg synes det er vigtigt, at man har et privatliv også på et sygehus, og derfor skal initiativet til at tale med mig komme fra den indlagte. - Men jeg oplever klart, at der i de senere år er blevet en meget større åbning overfor det religiøse. At mennesket er et helt væsen og at omsorgen for det åndelige menneske også er vigtig. lest 10

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler Dilemmakort Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende Vejledning og udvalgte eksempler Januar 2013 Version 1.02 Kontakt os vi modtager gerne feedback:

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse:

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse: Symposium om ovariecancer den 24. november 2005 kan overlevelsen forbedres? Udfordringer i patientforløbet: Jeg er en af de kvinder, som dagen i dag handler om. Mit navn er Bitten Dal Spallou. Jeg er formand

Læs mere

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Vi er en infektionsmedicinsk afdeling med 18 senge, der udover at modtage infektionsmedicinske patienter også modtager

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Medicinsk sengeafsnit 4, der har plads til 18 patienter, er et afsnit for patienter

Læs mere

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Hvordan kom vi i gang Epistaxis patienter en sårbar gruppe

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

GÅ TRYGT HÅND I HÅND GENNEM ET AKTIVT SENIORLIV MED TRÆNING FØR PLEJE. gennem et aktivt seniorliv

GÅ TRYGT HÅND I HÅND GENNEM ET AKTIVT SENIORLIV MED TRÆNING FØR PLEJE. gennem et aktivt seniorliv GÅ TRYGT HÅND I HÅND GENNEM ET AKTIVT SENIORLIV MED gennem et aktivt seniorliv Tag hånd om en aktiv tilværelse Træning før Pleje er et nyt visitationskoncept fra Aalborg Kommune, hvor vi sammen med dig

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn Her er der plads til at notere din læges navn Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital Lægen. Med venlig hilsen Personalet Onkologisk og Palliativ Afdeling 0862/0661 Velkommen til Onkologisk

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015. Patient Flow. Sikkert

Sygehus Thy-Mors. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015. Patient Flow. Sikkert Sygehus Thy-Mors flow Storyboard LS4 9. 10. september 2015 Sygehus Thy-Mors patientflow kvalitet og patientsikkerhed er ingen tilfældighed Klinik Akut Klinik Medicin Klinik Kirurgi Klinik Diagnostik samlede

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H

Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H Patientinformation Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 Rev. aug. 2011 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120H Afdelingens adresse Vejle Sygehus

Læs mere

Geriatrisk afsnit G2. Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre.

Geriatrisk afsnit G2. Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Geriatrisk afsnit G2 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afsnit G2 På dette afsnit indlægges ældre patienter

Læs mere

Øre-, næse- og halsafdeling A130

Øre-, næse- og halsafdeling A130 Patientinformation Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Velkommen til Vejle Sygehus Øre-, næse- og halsafdeling A130 Rev. maj 2008 Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Afdelingens adresse

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Velkommen. Ringsted Sygehus

Velkommen. Ringsted Sygehus Velkommen Ringsted Sygehus Indhold 3 Velkommen til Ringsted Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Ringsted Sygehus 10 Når du skal

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Velkommen. Næstved Sygehus

Velkommen. Næstved Sygehus Velkommen Næstved Sygehus Indhold 3 Velkommen til Næstved Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Næstved Sygehus 10 Når du skal indlægges

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland PAM Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling og

Læs mere

Praktiserende læge. Den praktiserende læge 1. Hvad passer på praktiserende læge? bestille tid. ringe om natten. alvorlig ulykke.

Praktiserende læge. Den praktiserende læge 1. Hvad passer på praktiserende læge? bestille tid. ringe om natten. alvorlig ulykke. Den praktiserende læge 1 Hvad passer på praktiserende læge? Hvad passer på en praktiserende læge? Hvorfor passer det? Hvorfor passer det ikke? Eksempel: bestille tid passer, fordi du normalt skal bestille

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

Den akut indlagte patient - til operation

Den akut indlagte patient - til operation Ortopædkirurgisk Afdeling Den akut indlagte patient - til operation Patientinformation www.sygehuslillebaelt.dk Når du sidder med denne folder, er det fordi, du er blevet indlagt akut på vores afdeling

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Afdeling O1 og O2 er to ortopædkirurgiske afdelinger.

Læs mere

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt)

Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt) Amy Sleimann 5.B Gimsing Skole Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt) Velkommen Med mor på arbejde Jeg skulle egentlig havde været med min mor på arbejde på B&O, men i stedet var jeg indlagt på Århus

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Udgående diabetessygeplejerske til sårbare type 2 diabetikere

Udgående diabetessygeplejerske til sårbare type 2 diabetikere Udgående diabetessygeplejerske til sårbare type 2 diabetikere Pilotprojekt på Hvidovre Hospital, Endokrinologisk afdeling i 2012 Projektledere: Overlæge Ole Snorgaard og afdelingssygeplejerske Ulla Vesth

Læs mere

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Patient- og pårørendeinformation Når du indlægges Når du skal indlægges i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 Velkommen til

Læs mere

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Tove,

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Fjernelse af livmoderen

Fjernelse af livmoderen Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Fjernelse af livmoderen Patientinformation www.koldingsygehus.dk Fjernelse af livmoderen kaldes også en hysterektomi. Der er 3 måder livmoderen kan fjernes på: 1. Livmoderen

Læs mere

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Nyremedicinsk Afdeling 8 Øst. Nyremedicinsk afdeling 8 Øst varetager udredning, behandling og pleje af patienter

Læs mere

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1 Hjertesvigtklinikken Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling M1 Velkommen til hjertesvigt-klinikken på M1 På hjerteafdelingen har vi specialuddannet en gruppe sygeplejersker, som i samarbejde med

Læs mere

LANDSFORENINGEN FOR OVERVÆGTIGE

LANDSFORENINGEN FOR OVERVÆGTIGE STØRRE END DE ANDRE Patientvejledning Indhold Mødet med et sygehus Faciliteter Patientstøtte Etik og holdninger Henvisninger Jette Ingerslev, Ledende overlæge på medicinsk afdeling, Næstved og Fakse Sygehuse.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Den gode dokumentation

Den gode dokumentation Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Værdig kontakt og sikker håndtering

Værdig kontakt og sikker håndtering Værdig kontakt og sikker håndtering Forfattere: Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM), samt videreuddannelse i medicinsk antropologi. Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Rumænien Navn: Kristina Kaas Sørensen E-mail: Kristinakaas@gmail.com Tlf. nr. 31373249 Evt. rejsekammerat: Mai Dalsgaard Lassen Hjem-institution: VIA University

Læs mere

Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Forskningsleder, Ph.d. Bibi Hølge-Hazelton

Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Forskningsleder, Ph.d. Bibi Hølge-Hazelton Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Fokus: Alvorligt syge Inspiration: SSTs anbefalinger Men pårørende til andre syge skal ikke overses. Diabetes, astma eller gigtpatientens

Læs mere

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen Velkommen Personalet i Afdeling M2 vil gerne med denne mappe byde dig velkommen. Velkomstmappen giver dig nogle praktiske oplysninger, der gerne skulle være med til at give dig et godt indlæggelsesforløb.

Læs mere

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Indledning Denne pjece er til dig, som har været indlagt på intensiv afdeling, og dine pårørende. Du har været indlagt på Intensiv afdeling, fordi du har været kritisk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Helbredskontrol ved natarbejde. At-vejledning D.7.5

At-VEJLEDNING. Helbredskontrol ved natarbejde. At-vejledning D.7.5 At-VEJLEDNING Helbredskontrol ved natarbejde At-vejledning D.7.5 August 2010 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger

Læs mere

Center for Neurorehabilitering Næstved

Center for Neurorehabilitering Næstved Center for Neurorehabilitering Næstved CNN Fotograf: Henrik Johansen Rehabilitering efter hjerneskade Center for Neurorehabilitering (CNN) er et tilbud om specialiseret neuro-rehabilitering til patienter

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patienttavler Baggrund Magnet Hospitals Baggrund Patient inddragelse Baggrund LUP 2012 Kontaktpersonsordningen Stuegang Udskrivningssamtale

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Operation på legemspulsåren pga. åreforkalkning

Operation på legemspulsåren pga. åreforkalkning Patientinformation Operation på legemspulsåren pga. åreforkalkning Revideret den 30.03.2011 Indledning Denne patientvejledning er udarbejdet af læge- og sygeplejepersonalet på afsnit T4 og har til formål

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet Epilepsi bliver nemt overset Halvdelen af FOAs medlemmer i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok rustet til at opdage. Af Isabel Fluxá Rosado Hvert andet FOA-medlem i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Operation for svulst i rygmarven

Operation for svulst i rygmarven Vigtig information til dig og din pårørende før indlæggelse og operation på Neurokirurgisk Afdeling Din sygdom. Undersøgelse og behandling Du har fået foretaget en MR skanning af rygsøjlen, der viser hvor

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk akutmodtagelse Slagelse: 12 sengepladser Sengeafsnit V1

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere