ÅRSRAPPORT RUNDETAARN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT RUNDETAARN"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT RUNDETAARN ÅRSRAPPORT RUNDETAARN

2 RUNDETAARN ÅRSRAPPORT 2012

3 INDHOLD Forord Fakta om Rundetaarn Besøgstal Økonomi IT & kommunikation Vedligeholdelse & forbedringer PR & markedsføring Observatoriet Udstillinger Koncerter Aktiviteter Andre begivenheder i Rundetaarn 2012 Engagement udenfor tårnet Ansatte i 2012 Forside og bagside: Rundetaarns nye billetluge 2012 ÅRSRAPPORT RUNDETAARN

4 FORORD Året 2012 havde vi i Rundetaarn regnet med skulle være konsolideringens år. Hvad var mere nærliggende efter et rekordår som 2011? Men sådan skulle det ikke være. Der kom endnu flere besøgende i 2012, og vi var så heldige at få flere arrangementer af meget forskellig slags. Alt i alt har vi haft et særdeles aktivt og begivenhedsrigt år. Tårnets personale alene kan ikke tage æren for besøgstallets stigning. Der er klare tegn på, at økonomisk krise er proportional med øgede kulturelle aktiviteter, og mange andre kulturinstitutioner har også oplevet fremgang. Men ikke alle. Interessen for Rundetaarn er i fortsat stigning. Rundetaarn i sig selv skal have sin del af æren, men også det, der foregår i tårnet, har betydning. Ombygningerne, som vi gennemførte i , har tilføjet nye oplevelser. Vi har fornyet vores hjemmeside, opgraderet vores sociale medier og meget mere. Det signalerer, at vi ikke er en gammel træt bygning, men en aktivt, levende og engageret institution. Vi har mange spændende udstillinger, koncerter og arrangementer, som nyder stor opmærksomhed. Popularitet kan kaste endnu flere arrangementer af sig - men vi tager bestemt ikke alle arrangementer ind. Vi har faktisk tilladt os at sige nej til en del i det forløbne år. Dels fordi vi nåede grænsen for, hvad vi kunne overkomme, men også fordi der var forespørgsler om en del arrangementer, som vi skønnede ikke var forenelige med tårnets ånd. Store dyre events af kommerciel art med medfølgende reklameindslag vurderes meget nøje. Det kunne være fristende at give lods og tage imod store beløb fra firmaer, som ønskede at benytte Rundetaarn til deres event og som reklamesøjle. Men vi er i den heldige situation, at vi har råd til at sige nej. Det kan vi kun tillade os, da vi er en 100 procent selvfinansieret institution uden krav fra en ejerkreds, der vil have udbytte af en investering. Rundetaarn skal bevare sin ånd og sin tiltrækning for alle mennesker. Jesper Vang Hansen Direktør 02 RUNDETAARN ÅRSRAPPORT 2012

5 Er der grænser for, hvor mange og hvor meget man kan proppe ind i et gammelt rundt tårn fra 1642? Åbenbart ikke i forhold til besøgende! 2012 blev et nyt publikumsrekordår. I betragtning af at Købmagergade i det meste af 2012 lignede en byggeplads, så synes jeg, at det er lidt af en bedrift med endnu en rekord. Vi er meget glade for, at det gamle tårn i befolkningens øjne stadig er et sted, man bare skal besøge. Tårnet drives helt og holdent af entreindtægten. Tårnet får ikke som mange mennesker ellers tror nogen form for statsstøtte. Derfor er det her på sin plads at sige tak til de fonde, der vælger at støtte udstillerne økonomisk, så de kan gennemføre deres udstilling her i tårnet var også året, hvor de anderledes arrangementer fik et rigtig godt fodfæste. De arrangementer er noget, vi vil bygge videre på inden for de rammer, tårnet kan, men også vil tilbyde. I tårnet er der aldrig en stille dag på kontoret. Det ved om nogen tårnets medarbejdere. De viser som altid et stort engagement. Vi er meget glade for den store indsats, I dagligt lægger for dagen for at gøre et besøg til en god oplevelse for de folk, der kommer i tårnet. Det skal I have tak for. Vi tager hul på 2013 fulde af optimisme. Vi har ikke grund til andet. Lene Ruby Formand for Rundetaarns bestyrelse 2012 ÅRSRAPPORT RUNDETAARN 03

6 FAKTA OM RUNDETAARN Rundetaarn er en selvstændig kulturinstitution, der ikke modtager økonomisk støtte fra stat eller kommune. Rundetaarn er en del af Trinitatis Kirke og ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer. Trinitatis Sogns Menighedsråd vælger tre, og Københavns Stiftsøvrighed vælger to medlemmer, hvoraf den ene vælges efter indstilling fra Nationalmuseet. Den daglige ledelse varetages af direktøren. Bestyrelsen består af fem medlemmer. De tre, valgt af Trinitatis Kirkes Menighedsråd, var i 2012 Lene Ruby (formand), Nanna Kamp Frelsen og kirkeværge Søren Frølunde. Dernæst direktør Per Kristian Madsen fra Nationalmuseet og Karin Lorentzen, valgt af Stiftsøvrigheden. Direktør Jesper Vang Hansen er sekretær for bestyrelsen. Bestyrelsen har holdt fem møder i 2012, hvor alle overordnede spørgsmål om drift, økonomi og aktiviteter er behandlet. Det overordnede økonomiske tilsyn føres af Københavns Stiftsøvrighed. Rundetaarns regnskaber revideres af revisionsfirmaet PWC ved Stine Grothen. PERSONALE OG DEN DAGLIGE DRIFT Rundetaarns faste stab består af ni ansatte, som hver især varetager en vigtig del af organisationen med hver sin funktion. Dertil kommer assistenter, der er studerende på forskellige studieretninger, samt en gruppe amatørastronomer, der passer Observatoriet. I alt har der i 2012 været 49 på lønningslisten Direktør Jesper Vang Hansen har, foruden den overordnede ledelse, ansvaret for tårnets økonomi og budgetstyring. Han er koordinator på koncertområdet og har den overordnede kontakt til tår- nets udstillere. Han er desuden systemansvarlig for IT-serveren, som er fælles for fire arbejdssteder: Rundetaarn, kirkens administration, kirke og studentermenighed. I årets løb har han produceret en række YouTube-film om udstillingerne og særarrangementerne. Jeanette Bursche leder den daglige administration og de timeansatte medarbejdere - herunder vagtplanlægningen og det interne kommunikationsmedie Taarnnettet. Hun forestår lønregnskaberne og er regnskabsansvarlig for den daglige omsætning. Irina Lauritzen står for sær- og firmaarrangementer samt tårnets egne store arrangementer Valentinsaften, Loppemarked og Halloween. Udstillingernes opbygning har tårnets håndværker Jeppe Sørensen ansvaret for. Henrik Greve er ansvarlig for tårnets drift og vedligeholdelse. Jeppe og Henrik supplerer hinanden med de meget varierede opgaver, der er påkrævet for at få materiel, installationer og maskiner til at fungere. Observator og webmaster Erling Poulsen har ansvar for observatoriet og dets drift og står for omvisninger i tårnet. Derudover er han den tekniske ansvarlige for Rundetaarns hjemmeside og er webredaktør på alle sider vedrørende observatoriet. Lotte Ladegaard Zeuthen er ansvarlig for PR og markedsføring af tårnet, dets udstillinger og særarrangementer. Desuden er Lotte webredaktør af hjemmesiden, Facebook og ansvarlig for nyhedsbrevene. 04 RUNDETAARN ÅRSRAPPORT 2012

7 Rasmus Kvist er tårnets grafiker og assisterer hovedsagelig Lotte Zeuthen. Siri Charluck varetager styringen og driften af tårnets butik, café og topkiosk. Hun er også ansvarlig for lagerstyringen. Siri har desuden fungeret som stedfortræder for Jeanette Bursche, der har været på barsel i Hver tirsdag holdes stabsmøde, hvor aktuelle problemer og kommende arrangementer gennemgås. Tårnets personalegruppe består endvidere af en stor gruppe timeansatte studentermedhjælpere, som varetager billetsalg, reception og butikssalg. De timeansatte assisterer desuden også ved opsætning af nye udstillinger samt ved afvikling af særarrangementer og koncerter. En gang om måneden holdes møde med de timeansatte, hvor den kommende måneds vagtplan fastlægges. Observatoriets åbning i vinterhalvåret, samt enkelte søndage over sommeren, passes af en gruppe amatørastronomer, hvoraf mange har været tilknyttet i årevis. nuværende og tidligere ansatte sammen til en festlig aften på toppen. I oktober holdt den fastansatte stab et halvårsmøde som opfølgning på året, der gik, samt forberedelse til det kommende års mange aktiviteter. Disse møder afholdes gerne to gange årligt, da de giver anledning til at drøfte større projekter og opgaver, som staben skal samarbejde omkring. Dette møde havde især fokus på næste års udstillinger, som forventes at bringe rigtig mange aktiviteter til tårnet. Herunder en udstilling udviklet af stabsgruppen selv om Købmagergades liv og levned i anledningen af gadens 40 år som gågade. Mødet afsluttedes med en god frokost, som også skulle markere direktørens 60års fødselsdag. I november samledes personalegruppen af studentermedhjælpere og stab desuden om en intern rundvisning ved tårnets observator Erling Poulsen. Megen viden om tårnets historie skal hver dag formidles til de nysgerrige turister, og det er derfor relevant at hele personalegruppen er i stand til at give et kvalificeret svar på tiltale. Personalegruppens interne kommunikation sker via intranetsiden Taarn-net. Her samles alle informationer om tårnets forhold med debatforum, afstemninger, mødereferater, vagtplaner, aktuel løn m.m. Alle væsentlige oplysninger kan hentes af alle, når og hvor som helst, bare man er i nærheden af en computer. I 2012 havde personalet flere anledninger til at samles og markere mærkedage: Hvert år fejrer vi internt tårnets fødselsdag den 7. juli efter lukketid på platformen. I 2012 var det 375 år siden grundstenen til Rundetaarn blev nedlagt, og den runde dag bragte mange 2012 ÅRSRAPPORT RUNDETAARN 05

8 BESØGSTAL For andet år i træk blev det et rekordår med gæster i Rundetaarn flere end sidste år! Der har været et stigende besøg siden 2006: Besøgstallet for perioden 2010, 2011 og 2012: Der har været stigninger i alle måneder, dog mest i forårets måneder. I 5 måneder har Rundetaarn haft et rekordbesøg. En nærmere analyse afslører, at det er det voksne publikum (16 år og derover), der er steget. Børn fra 0-15 år er det samme som i Fordelingen mellem børn og voksne er nu på henholdsvis 24 % og 76 %. Siden 2006 er voksenbesøget steget fra 70,5 %. Vi kan derimod ikke sige, om det er det danske eller det udenlandske publikum, der tæller mest i besøgstilvæksten. Tidligere undersøgelser viser, at der er en ligelig fordeling mellem det danske og udenlandske besøg. Mit gæt er, at der er fremgang over hele linjen, men med en lille overvægt blandt de uden- 06 RUNDETAARN ÅRSRAPPORT 2012

9 landske gæster. Antagelsen bygges på det stigende antal besøg på Copenhagen Card, der fortrinsvis er udenlandske brugere. Antallet af gæster med Copenhagen Card var i 2012 i alt personer, hvilket er 6,6 % af det totale besøg eller 0,7 % mere end Tidligere har vi sagt, at vejret spiller ind mht. besøgstallet. Med det øgede aktivitetsniveau spiller vejret en mindre rolle jo flere målbevidste besøgende vi får. Ekstremt vejr har betydning, men over en længere periode med skiftende vejrlig udjævnes forskellene. ØKONOMI Rundetaarns økonomi hviler 100 procent på indtægter fra tårnets brugere, primært fra tårnets gæster, der betaler entré ved indgangen. Desuden har Rundetaarn større eller mindre indtægter fra udstillere, koncertarrangører, firmaer, der lejer sig ind i mødelokalerne, fra butikken og caféen. Tårnet skal bære alle udgifter til egne aktiviteter, lønninger, vedligeholdelse og nyindretninger. Det fine besøgstal for 2012 afspejles direkte i økonomien. Selv om der har været særdeles udgiftstunge vedligeholdelsesopgaver, kan Rundetaarn præstere et overskud på kr. Overskuddet henlægges til reservekapital til senere store vedligeholdelsesopgaver eller til tider, hvor besøget ikke når det forventede mål. Årets indtægter: Årets udgifter: 2012 ÅRSRAPPORT RUNDETAARN 07

10 Entreindtægterne er vokset mere end ½ mio. kr. i 2012, men også indtægterne fra kiosk, cafe og firmaarrangementer er vokset. De finansielle indtægter stammer primært fra en kapital, der forvaltes af Københavns Stiftsmidler. Indtægterne herfra indgår i en bunden kapital, der ved årets slutning udgør 4 mio. kr. Udgifterne til løn, administration og drift er faldet fra 2011 til 2012, hvilket skyldes bogføring af feriepengeforpligtelser til fastansatte i regnskabsåret 2011, samt at der i 2012 ingen udgifter var til ekstraordinære projekter og egne udstillinger. Stigning i vedligeholdelsesudgifterne skyldes primært den nye billetluge, men også de ekstra vedligeholdelsesarbejder, der blev gennemført i Cafe, butik og firmaarrangementer udgør 17,5 % af Rundetaarns samlede indtægter, som indgår i den momspligtige regnskabsdel. Følgelig er således 17,5 % af den fælles administrations-, vedligeholdelses og driftsudgift udgiftsført i dette regnskab. Øvrige indtægter er momsfrie, hvilket bevirker, at for de tilsvarende 82,5 % af fællesudgifterne er momsbelagte, som en udgift for Rundetaarn. De fleste ressourcer går til udstillingssalens aktiviteter. Det er her, de fleste lønkroner er bundet. Udstillingernes omkostninger er svære at gøre op, men sikkert er det, at det gebyr, som pålægges udstillerne på kr., kun dækker en lille del af udgifterne. Observatoriets drift giver underskud, men da det er Rundetaarns oprindelige formål, skal vi leve med denne skævhed. Derimod tilstræbes at udgifter og indtægter til koncerter, café, butik og firmaarrangementer hviler i sig selv, hvilket de gør i For alle aktiviteter gælder det, at man ikke kan værdisætte præstige, opmærksomhed og reklameværdi for de forskellige aktiviteter, men på den lange bane er disse aktiviteter vigtige for fremtiden. Foruden egne aktiviteter, har Rundetaarn været vært for 7 udstillinger og 30 koncerter, som ikke indgår ikke i Rundetaarns regnskaber. De er selvstændige arrangementer, som har en ekstern finansiering med støtte fra fonde, sponsor eller andre. IT & KOMMUNIKATION Tårnets (og kirkens) server bliver udskiftet hver fjerde år. Dette skete den 5. og 6. januar, hvilket bevirkede, at Rundetaarn blev nødt til at holde helt lukket. Med serverens udskiftning blev styresystem opgraderet til Small Business Server 2011, og vores regnskabssystem blev opgraderet fra C5 ordinær til Microsoft Dynamics C5. IT-teknologien er avanceret og fortræffelig, men udskiftninger sker aldrig uden følgeproblemer. Dette hændte også for Rundetaarn. Først i slutningen af måneden kom alt på plads. 08 RUNDETAARN ÅRSRAPPORT 2012 Modsatte side: Sålbænkene i Rundetaarns vinduer udskiftes

11 VEDLIGEHOLDELSE & FORBEDRINGER Januar er den mest stille måned med færrest antal gæster, derfor er det også måneden for indvendige vedligeholdelser. Malerhuset Steen Nielsen sørgede for kalkning i Sneglegangen, og i salen blev loftet malet, og væggene blev limfarvet, hvor det var nødvendigt. Rengøringsrum, toiletter og entréen til salen og træværk blev malet. Alt i alt en lidt større omgang end normalt, også fordi der var ekstraordinære arbejder som følge af vandskader fra den voldsomme regn den 2. juli og fra frostsprængninger. Vintrene 2009 og 2010 var særdeles kolde, og den var hård ved ringerloftets ventilation og klimastyringsanlæg. Depotrum og loftet i de underliggende kontorer blev ramt hele to gange af ledningssprængninger. Som følge heraf blev det besluttet at bygge et stort skab omkring anlægget på Ringerloftet. Tømrerfirmaet N.A. Nielsen færdiggjorde arbejdet på fire dage i slutningen af måneden og nåede at færdiggøre den beskyttende skal, inden frosten satte ind for alvor. Uheldigvis skete en fejl med en termostat, således at el-sikringen af varmerørene ikke fungerede. Atter vandgennemtrængning til underetagen, men denne gang heldigvis i arbejdstiden, således at skaderne blev minimale! Vores arkitekt Søren Munk Mikkelsen står bag tårnets helt nye og moderne billetluge til afløsning af den gamle fra Opgaven blev udført med firmaet Bruno Hansen Furniture A/S i Sorø som hovedentreprenør. Opgaven var speciel, da alle linjer var skæve og skulle tilpasses på stedet. Selve opstillingen af lugen begyndte medio februar og varede 13 dage. Tilretninger tog længere tid. Først omkring medio februar var billetlugen 2012 ÅRSRAPPORT RUNDETAARN 09

12 klar til at blive taget i brug. I næsten en måned måtte vi sætte vores lid til, at tårnets gæster gik op og betalte entréen i Bibliotekssalen, hvor vi havde indrettet en midlertidig billettering. Billetlugen har over tusind små LED-kilder, som reguleres automatisk efter behov. Denne tekniske finesse blev først implementeret i juni måned, hvormed billetlugen hermed kunne erklæres for færdig. I løbet af 2011 havde vi fire falske brandalarmer og dermed unødige udrykninger af brandvæsenet. I februar lod vi firmaet Siemens udskifte samtlige branddetektorer i tårn og kirke. En kostelig affære, der dog ikke løste problemet. I 2013 må brandcentralen udskiftes til ny teknologi for at spare Brandvæsenet for unødvendige ture i Rundetaarn. Det er straks sjovere, at brandmændene kommer frivilligt på øvelse i Rundetaarn med iltmasker og beskyttelsesbriller! Bibliotekssalens kontor og møderum blev i februar forsynet med nye LED-armaturer samt nye hæve sænkeborde. Med det stigende antal firma- og særarrangementer havde vi tilbagevendende problemer med lydsystemet i Bibliotekssalen. Det skulle opsættes hver gang, det skulle bruges. I september fik vi løst problemet. Henrik Hansen fra firmaet Absolut Gruppen udtænkte og opsatte faste højttalere og et godt funktionelt lydsystem, der nemt lader sig betjene af alle, uanset teknisk kunnen. I oktober/november sørgede Murerfirmaet Watson for, at alle tårnets sålbænke blev oppudset, en opgave der tog otte arbejdsdage for to mand og to dyre lifte. Liften fra mureropgaven kom på ekstraarbejde, da tårnets flagstang blev udskiftet med en glasfiberstang. På den gamle flagstang var der konstateret råd, og vi frygtede, den ikke længere kunne holde i kraftig blæsevejr. I 2013 skal det gamle sikkerhedsgitter males, og derfor måtte smeden udskifte jernbånd, der var angrebet af rust. I hele gitterets længde blev stabiliseringsbåndet udskiftet med et i rustfrit stål, der blev skruet på de gamle gitterstager. Arbejdet var planlagt til 2013, men opgaven blev udført før tid. Købmagergades renovering spærrede for indgangen ved flere lejligheder, men omkring juni var det færdigt, og adgangsforholdene er forbedrede, således at man nu uhindret kan køre ind med for eksempel kørestol eller tårnets elbil. Opførelsen af Rundetaarns nye billetluge 10 RUNDETAARN ÅRSRAPPORT 2012

13 PR & MARKEDSFØRING RUNDETAARN.DK I maj måned blev Rundetaarns nye hjemmeside lanceret med et design, der lufter tårnets mange arrangementer allerede på forsiden. Her formidler vi også små korte historier, der fortæller om sjove ting og sager fra tårnets samling. Der er også blevet plads til at vise aktuelle videoer, som Jesper Vang Hansen producerer til tårnets YouTube-kanal. Hjemmesidens design skal afspejle et tårn, som både rummer nutiden og noget af al den historie, der gemmer sig bag de tykke mure. Der er stadig flest besøg på siderne om astronomi, men blandt de dansktalende er der også mange, som kigger på vores kalender med kommende arrangementer i tårnet. Antallet af besøgende, som tilgår rundetaarn.dk fra smartphones og tablets, er vokset med 119 procent i løber af året, og derfor er det perfekt, at hjemmesiden kan tilpasse sig flere forskellige platforme med responsive design. RUNDETAARN PÅ FACEBOOK Fra rundetaarn.dk er der også link til tårnets Facebookside, hvor vi både fortæller om tårnets arrangementer og uploader fotos fra dagligdagen i tårnet. Strategisk er det en platform, som vi bruger til den mere uformelle formidling. Vi skriver både på dansk og engelsk, da vi har en del udenlandske fans, som vi ønsker at fastholde, så de kan sprede kendskabet til tårnet i udlandet og medvirke til den virale markedsføring af tårnet. Facebooks statistikker viser, at det er fotos af udsigten og lignende, der er mest populære på siden. Debatmødet med Torre Nørretranders og Søren Hermansen d. 28. februar i Rundetaarns bibliotekssal var et præmieeksempel på, hvad de sociale medier kan betyde for markedsføringen af et arrangement. Mødet trak fulde huse, men der var ikke blevet brugt en eneste annoncekrone på arrangementet. Derimod havde både Rundetaarn og arrangørerne annonceret mødet på deres facebooksider og linket til Rundetaarns billetbutik, hvor man kunne købe billet til arrangementet. Det fungerede perfekt, og størstedelen af billetterne blev solgt via den digitale butik. I januar 2012 havde siden 557 venner, d. 25.januar 2013 var vi oppe på 810, hvoraf den største procentdel kommer fra Danmark/København og er kvinder mellem 25 og 44 år. VIDEOKONKURRENCE 2012 Hen over sommeren arrangerede vi en videokonkurrence på tårnets Facebook side. Klog af skade fra konkurrencen i 2010, som blev kørt på YouTube, købte vi et konkurrence modul på Facebook, hvor det ikke er muligt at snyde med stemmerne. Det smarte er, at det kun er administrator, som kan se, hvor mange stemmer hver video har fået, og at modulet registrerer din stemme, så det kun er muligt at stemme en gang. Der blev indsendt links til fem videoer ikke meget - I 2010 var der 12 videoer med i konkurrencen. Videokonkurrencen blev vundet af The Round Tower like no other. Formålet med konkurrencen var at få mere trafik på Facebook og at udbrede kendskabet til Rundetaarn. I de to måneder konkurrencen kørte, fortæller statistikken på Facebook os, at antallet af nye fans på vores side steg mere end normalt, set på en tre måneders periode, og at den samlede rækkevidde på ugebasis steg i perioden om ÅRSRAPPORT RUNDETAARN

14 kring afgørelsen først i september. Det vil med andre ord sige, at opslagene vedrørende konkurrencen har vakt opsigt på Facebook, og at det sandsynligvis har medvirket til at generere flere fans på siden. Når konkurrencevideoerne bliver uploadet på YouTube, fungerer de også som en reklamesøjle for tårnet. En af videoerne fra konkurrencen 2010 er for eksempel blevet set af mere end Se vinderen her: Rundetaarn står model til lidt af hvert. I august blev vi udsat for en bass flash: En gruppe musikere bar deres kontrabasser hele vejen op til udsigtsplatformen og spillede Tre små kinesere som en lille reklame for European biennial double bass convention BASS2012 COPENHAGEN FODBOLDFREESTYLE OG SÆBEKASSELØB Vi er altid glade for at lægge tårn til diverse optagelser til turist film og lignende, hvis vi kan se en markedsføringsfordel for tårnet. Og vi vil hellere end gerne medvirke i seriøse produktioner om Danmark og dets historie. Men vi siger ofte nej til firmaer, der ønsker at filme i forbindelse med markedsføring af et produkt, med mindre vi kan se en meget stor fordel i at medvirke. Det var tilfældet med Carlsberg Sport, der i februar fik tilladelse til at lave optagelser med Michael Toft til en konkurrence på Carlsberg Sport s facebookside, som på det tidspunkt havde over fans. Vi siger heller ikke nej til sæbekasseløb, når afsenderen er DR s børnekanal Ramasjang. DR s filmhold optog løbet i Sneglegangen, hvor der var lagt høballer ud, så ingen kom til skade. 12 Se videoen her: RUNDETAARN ÅRSRAPPORT 2012

15 HOLGER BECH NIELSEN, IB MICHAEL OG BILLE AUGUST Den 15. januar sendte Radio 24syv (Kendt/Ukendt) en time lang udsendelse med fysiker Holger Bech Nielsen og forfatteren Ib Michael, der debatterede og filosoferede udi astrofysik og alt muligt andet i Observatoriet. Som barn tog Ib Michael med onkel Rudolf til observatoriet i Rundetårn i København og så for første gang i sit liv månen og jupiter gennem et kikkertøje. Siden da har han været dybt fascineret af universet, Niels Bohr og ikke mindst højenergifysiker Holger Bech Nielsen, som han har bygget en romanfigur op omkring, skriver Radio 24syv i præsentationen af programmet. Og det er jo en fantastisk historie, som støtter op om markedsføringen af tårnet som andet og meget mere end et udkigstårn. Vi er også glade, når film og tv-folk henvender sig for producere mere traditionelle indslag om tårnet, hvor det netop er udsigten, der spiller en rolle. Bille August var for eksempel forbi med et filmhold, der skulle bruge nogle skud ud over den gamle bydel til en film om skagensmaleren Marie Krøyer, og Produktionsskolen i Nordsjælland havde også brug for den gode udsigt til en film om København. HVEM BESØGER TÅRNET VALENTINSAFTEN? Det har selvfølgelig også en stor betydning, at tårnets egne arrangementer tiltrækker sig mediernes opmærksomhed. Det var tilfældet med udstillingen Spor af lys, der både er blevet anmeldt og filmet til programmet Smagsdommerne, og Valentinsaften, som fik stor opmærksomhed i dagspressen, radio og TV. I forbindelse med Valentinsaften uddelte vi spørgeskemaer til gæsterne, der gav os følgende oplysninger: Det ser ud som om, arrangementet tiltrækker voksne gæster i alle aldre. 52 procent af respondenterne var i aldersgruppen år, 26 procent var år. Noget tyder også på, at vi holder, hvad vi lover, når vi markedsfører arrangementet som romantisk, og at det er en god idé at krydre oplevelsen med stjernekig i Observatoriet. Konceptet fungerer efter hensigten. Når vi udsender pressemeddelelse på Valentinsaften, skal vi sende bredt ud, da målgruppen er bred, og det derfor er meget forskelligt, hvor de søger og ser informationer om arrangementet. Det viser spørgeskemaerne med al tydelighed. Det er også vigtigt med markedsføring i tårnet og via plakaterne ude i byen. De unge er alle førstegangsbrugere, hvorimod flere af de ældre har været her før. Så tekst og billede skal både appellere til traditionen og førstegangsbesøget, når vi markedsfører arrangementet. KØB BILLET TIL RUNDETAARN PÅ TIVOLI HOTEL I 2011 inviterede vi concierges fra Les Clef s d Or ind til en omvisning i tårnet. Det var en stor succes, og via small talk med receptionisterne blev vi klogere på, hvordan vi i højere grad kan kommunikere til turisterne ude på hotellerne. I 2012 indgik vi et samarbejde med visitboxtours.dk, der promoverer og sælger billetter til seværdigheder i København direkte ude på byens hoteller. Udover at det nu er muligt at købe billet til tårnet ved skranken i hotellets reception, er vi også repræsenteret på en ipad skærm og et bykort i forbindelse med salget, og, vigtigst af alt, receptionisterne bliver mindet om tårnets eksistens, når de anbefaler attraktioner til deres gæster. Vi har dog kun solgt fem billetter via visitboxtours i 2012, men vi går ud fra, at salgstallet vil stige markant i ÅRSRAPPORT RUNDETAARN 13

16 Venuspassagen Foto: AP 14 RUNDETAARN ÅRSRAPPORT 2012

17 OBSER- VATORIET I 2012 har Observatoriet haft åbent 39 aftener fra og syv sommersøndage fra Der var to særåbninger: Kulturnatten 12. oktober og Venuspassagen d. 6. juni, årets astronomiske begivenhed. Her var Observatoriet bemandet fra kl til 7.00, og der kom over hundrede besøgende. Ud over en flot solopgang over Sverige kunne gæsterne følge planetens vej over solskiven. Næste Venuspassage kan ses fra Rundetaarn i Udover Observatoriets faste åbningstider sommer og vinter, bliver stedet også vist frem i forbindelse med observator Erling Poulsens omvisninger, som han tilpasser målgruppen, der kan være alt lige fra børnehavebørn til kemiingeniører. Og selvom vejret ikke er til stjernekig, er der altid noget spændende at fortælle om Europas ældste fungerende observatorium. Der var 73 skolehold og 26 voksengrupper på besøg i Observatoriet i Derudover havde Erling Poulsen 21 omvisninger i forbindelse med firmaarrangementer. Arrangementskoordinator Irina Lauritzen har sammensat forskellige pakker, der udover leje af lokale og bespisning, også kan indeholde en skattejagt i tårnet eller et glas champagne og stjernekig i Observatoriet. Begge arrangementspakker er meget populære, og firmaerne er glade for at kunne supplere deres møder med lidt kulturelt input ÅRSRAPPORT RUNDETAARN 15

18 UDSTILLINGER Bestyrelsen har i løbet af året taget stilling til 25 ansøgninger og valgte ni ud til udstilling i Der er flest ansøgninger indenfor kunst og kunsthåndværk, men vi tilstræber at sammensætte udstillingsprogrammet så varieret som muligt. Rundetaarns opgave er at yde den bedst mulige støtte for udstillerne i form af hjælp ved planlægningen, opstilling, markedsføring med mere. Udstillingsgebyret på kr. betales af udstiller til Rundetaarn og kompenserer på denne måde for en del af tårnets udstillingsudgifter. Næsten alle udstillere søger støtte fra fonde og sponsorer, og det er en glæde, at udstillingerne, trods krise i samfundet, støttes rundhåndet af en række fonde. Det hænder, at udstillere, af økonomiske årsager, må opgive at gennemføre deres udstillingsprojekt, og det skete også i 2012, hvor en planlagt udstilling blev aflyst og en anden udsat til følgende år. Så det endte med, at Bibliotekssalen viste syv udstillinger med i alt 95 deltagende kunstnere. Alle var arrangeret af kunstnerne selv eller i samarbejde med en lokal organisation. Spor af Lys 16 RUNDETAARN ÅRSRAPPORT 2012

19 SPOR AF LYS 28. januar 11. marts Tekstiludstilling med videoinstallationer af væver Grethe Sørensen og fotograf Bo Hovgaard. Udstillingens meget store vægtæpper var fremstillet med digital jacquardvævningsteknik. Der blev udgivet et katalog - Spor af Lys - med forord af Vibeke Vestby. Åbningstale ved direktør for Danmarks Designmuseum Anne Louise Sommer. Udstillingen blev præsenteret af DR2 - Smagsdommerne d. 23. februar 2012 Udstillingen blev støttet af Augustinus Fonden, Dalhoff Larsens Fond, Danish Craft, Nationalbankens Jubilæumsfond, Statens Kunstfond, Statens Værksteder for Kunst, Tage Vanggaard og Hustrus Fond. Deltagere: Grethe Sørensen og Bo Hovgaard. UNDER EN SORT SOL 24. marts 13. maj 2012 Destination Sydvestjylland arrangerede en kunstudstilling med 18 kunstnere fra kommunerne Varde, Fanø, Esbjerg, Vejen og Tønder. Stedets turistorganisationer benyttede lejligheden til at præsentere landsdelens attraktioner og seværdigheder. I 1½ måned blev Rundetaarn et vindue ud til Vadehavsområdets kunst- og kulturliv. Udstillingens kurator var kunsthistoriker Lone Schloo Erhardsen. Udstillingen blev åbnet af HKH Prins Joachim. I løbet af udstillingsperioden blev der afholdt forskellige arrangementer: 24. marts var aftenen reserveret til Det elektroniske musikkollektiv SBED.MAP.KFV. DV.AJKH, der bød på elektronisk musik. Kollektivet udstillede desuden en lydinstallation, der hed Lydens Legeme. 28. april: Lyrigrafologier i form af musik og digte inspireret af Vestjysk natur ved Kristian Nøhr og Per Ottesen. 5. maj blev publikum budt på smagsprøver fra Sønderjylland af Johanne s i Tønder. 9. maj stod Varde museum for et pressearrangement med Bjarke Ingels tegnestue, der præsenterede et projekt til et nyt museum i Blåvand. Udstillingen blev støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum. Der blev udgivet et katalog -Under en sort sol - med tekst af Lone Schloo Erhardsen. Kataloget blev også udgivet på engelsk. Deltagere: Lis Andersen, Pernille Bejer, Anette Bendixen, Cecilie Bendixen, Lars Bollerslev, Sten Børsting, Else Pia Martinsen Erz, Adam Gabriel, Bibi Hansen, Jørn Houborg, Hanne Knudsdatter, Niels Kongsbak, Margit Enggaard Poulsen, Kate Skjerning, Jørgen Printz Steinicke, Ole Videbæk, Lars Waldemar og Kirsten Winther Johannsen ÅRSRAPPORT RUNDETAARN 17

20 MIKROKOMETISKE UNDERSØGELSER 19. maj 1. juli En udstilling med billedkunstner Hellen Lassen og keramiker Helle Hove. Foruden malerier på væggene vistes håndmalede bøger og skriftruller, porcelæn og et tolv meter langt sandtæppe, der blev skabt i løbet af udstillingsperioden. Udstillingen blev støttet af Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond samt Esther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk. Deltagere: Hellen Lassen og Helle Hove HAVET 7. juli 26. august Sammenslutningen ACAB s 10-års jubilæumsudstilling med 47 kunstnere og kunsthåndværkere fra Bornholm. Udstillingen satte fokus på det bornholmske kunsthåndværk i dag. I forbindelse med udstillingen blev der udgivet et 152 siders katalog - Kunsthåndværk på nethinden - med forord af Bodil Busk Laursen. Udstillingen blev støttet af: LAG-Bornholm/Det Europæiske Fællesskab/Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Bornholms Vækstforum, Bornholms Brand, Toyota-Fonden, Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond, Sparekassen Bornholms Fond, Beck Pack Systems A/S, Bornholms Tidendes Fond, Hasle Refractories A/S, Færgen og Bornholmerbussen. Udstillingskoordinator: Ditte Marie Lund assisteret af Siri Hindkjaer Buric. Deltagere: Ann-Charlotte Ohlsson, Anne Mette Hjortshøj, Anne Stougaard, Bodil Brandt, Charlotte Thorup, Ejnar Paulsen, Else Linde, Eva Brandt, Gerd Hiort Petersen, Hans Munck Andersen, Heidi Bach Hentze, Helle Lund-Hansen, Helle Vilsen Hutchinson, Jesper Nielsen, Karina Bautz Jensen, Kumiko Kimbara Asti, Lene Fensholt, Lenny Goldenberg, Louise Kragh Hansen, Melon Warnes, Pernille Stougaard, Peter Hiort Petersen, Rikard Palmquist, Simon Lund Koefoed, Vibeke Berland, Annelise Kofoed- Hansen, Annette Pihl Nielsen, Bente Hammer, Karen Dam, Kattarina Yxhufvud, Lone Bedsted, Susanne Glerup Lov, Timmi Kromann, Bjørn Thurmann, Hans-Henning Pedersen, Tyge Axel Holm, Elinor Andersson, Elsebeth Belgsting, Maibritt Jønsson & Pete Hunner, Pernille Bastrup, Pernille Bülow, Svend Holst-Pedersen, Kaori Juzu, Nina Schrøder, Per Suntum, Evelyn Noval, Henrik Vensild, Lise Elvang. 18 RUNDETAARN ÅRSRAPPORT 2012

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN ÅRSRAPPORT RUNDETAARN 2012 2012 Aarsrapport_12_2.2.indd 1 Å rsrapport R undetaarn 12/03/13 10.48 Rundetaarn Årsrapport 2012 Aarsrapport_12_2.2.indd 2 12/03/13 10.48 Indhold 02 04 06 07 08 09 10 14 16 21

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

KOM TILAUKTION I ÅKIRKEBY-HALLERNE DEN 28. MARTS KL. 14 KUNSTSALGET GÅR UBESKÅRET TIL

KOM TILAUKTION I ÅKIRKEBY-HALLERNE DEN 28. MARTS KL. 14 KUNSTSALGET GÅR UBESKÅRET TIL KOM TILAUKTION I ÅKIRKEBY-HALLERNE DEN 28. MARTS KL. 14 KUNSTSALGET GÅR UBESKÅRET TIL Højde 50cm (23cm) Bredde 55 cm (28 cm) ANNE CIRKOLA Højde 54 cm Bredde 44 cm HERLUF SKJETNING LARSEN Højde 27 cm Bredde

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

2011 Årsrapport Rundetaarn

2011 Årsrapport Rundetaarn 2011 Årsrapport Rundetaarn Indhold 02 04 06 07 08 09 10 14 16 21 24 26 30 31 Forord Fakta om Rundetaarn Besøgstal Økonomi IT & kommunikation Vedligeholdelse & forbedringer PR & markedsføring Observatoriet

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus

Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus Indtægter Bidrag fra foreningen Fantastik 10.000 Bidrag fra foreningen Science Fiction Cirklen (SFC) 5.000 Yderligere underskudsgaranti

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013 Bedømmelsesudvalgets beretning for 213 Aflagt ved DSMFs generalforsamling 24. maj 214 For 213 har 91 personer indsendt CPD-indberetning, hvilket er en fremgang på fire personer i forhold til 212. Skemaerne

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2015

Nyhedsbrev marts 2015 Nyhedsbrev marts 2015 Her kan du læse, at: Filmen Mr. Turner vises i Hvalsø Bio Udstillingen med Poul Ørsted Pedersen samlingen vises i Den Gamle Skole i Kirke Saaby Udstillingen med naivistisk kunst vises

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2011

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2011 Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2011 CD-PRODUKTION: NR. SAG INDSTILLING 1 Kings of the Wood - v/ Bjarke Sørensen

Læs mere

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen N O R D K R A F T Nordjysk Kunst NU Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen 30. oktober 21. december 2009 Nordjysk Kunst NU Nordjysk Kunst Nu er et trebenet udstillings og formidlingsprojekt, der består

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

SCE 2014 Sydhavsøernes Censurerede Efterårsudstilling

SCE 2014 Sydhavsøernes Censurerede Efterårsudstilling Udstillingsbetingelser og anmeldelsesblanket KUNST og LYD (SCE) er en kunstudstilling, hvor alle har mulighed for at indsende værker og få dem vurderet af professionelle udøvende kunstnere. De censurerede

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Bank - Carsten Jensen Bord 1 Eksklusive Skjern Bank - Carsten Jensen Bord 1 Eksklusive Ørskov Gruppen A/S Bord 1 Eksklusive Ørskov Gruppen A/S Bord 1 Eksklusive ABC

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Svendborg Songwriter Festival

Svendborg Songwriter Festival 2008 d. 29. - 30. - 31. maj og 1. juni Sylvester Larsen Alun Parry (UK) Disa (Island) Naja Storebjerg Laura Mo Rachael Wright (UK) Brett Perkins (USA) McKinley Black (USA) Strawberry Blonde John Leo Carter

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere