Handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2013 2014"

Transkript

1 Årsberetning 2014

2 Indhold Forord... 3 Handlingsplan Kooperationen i tal... 7 Personalejura og arbejdsret... 8 Erhvervs- og virksomhedsjura Byggejura Ny hjemmeside Facebook - Kooperationens sociale forankring Det Kooperative Mærke Nyt fra Kooperationen i verden Kooperationens interessevaretagelse Samarbejde og virksomhedsnævn Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver.dk Koop-Barsel Bestyrelse Medarbejdere Side 2

3 Forord Social økonomi - ikke er et socialt projekt! Siden sidste årsmøde har det såkaldte Udvalg for Socialøkonomiske Virksomheder afgivet sin anbefalingsrapport, som var meget ventet i de socialøkonomiske virksomheder, og de kredse som beskæftiger sig med feltet. Desværre blev såvel udvalget som anbefalingsrapporten godt og grundigt ramt af politik. Udvalget som til alles tilfredshed var startet i regi af Erhvervs- og Vækstministeriet tog ministeren med sig, da hun flyttede til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Det betød blandt andet, at det erhvervs- og virksomhedsfokus der var på, at socialøkonomiske virksomheder er præcis virksomheder og ikke sociale projekter, blev forplumret for, hvorfor skulle en virksomhed registreres i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, hvis ikke det var fordi, det var endnu et socialpædagogisk værktøj? Og kun 4 måneder senere fik ministeriet så oven i købet ny minister, hvilket igen forskubbede det politiske fokus. Det er smadder ærgerligt, at noget, som kunne have været et fint lille politisk svendestykke for regeringen, er endt med at blive en ind til videre meget tynd kop the. Men det betyder så, at blandt andre vi i Kooperationen har en forpligtelse til at fastholde og debattere, at socialøkonomi ikke kun er et spørgsmål om at finde særlige arbejdspladser til mennesker med særlige behov men at det er en model til at finde lokale løsninger på lokale behov. Og selv om finanskrisen på flere områder ser ud til at være blæst over, så er der stadig rigtig megen grund til ikke at læne sig tilbage og tro, at nu er alt igen ved det gamle altså det gode gamle. Den unge franske økonom Thomas Piketty har i sin seneste bog Kapital i det 21. århundrede efter manges mening leveret den mest udførlige og betydningsfulde analyse af kapitalismen i dette århundrede. Den giver for første gang et solidt empirisk belæg for den udbredte intuitive fornemmelse, at den økonomiske ulighed er steget konstant i det 21. århundrede og nu accelererer med en alarmerende hast. Det var præcist, hvad Occupy Wall Street handlede om. Kort fortalt har hverken Karl Marx, der mente, at kapitalismen ville undergrave sig selv i sin endeløse jagt på profit, eller Simon Kuznets, der vandt Nobelprisen i 1971, og mener, at den økonomiske ulighed automatisk ville blive mindre efterhånden som økonomierne vokser i størrelse og sofistikeringsgrad ret. Side 3

4 Ifølge Piketty fejler begge forklaringsmodeller, når man holder dem op imod de data, han har indsamlet. Man må spørge, hvad det her kommer til at betyde for almindelige mennesker, dem, der ikke er rige, og aldrig bliver det. Jeg tror, at vi vil se en erodering af kollektivets økonomiske velstand, altså en nedbrydelse af velfærdsstaterne. Den intuitive fornemmelse har vi arbejdet efter i flere år. Vi har tidligere sagt til hinanden, at vi er nødt til at tage livtag med det faktum, at vores velfærdsstat er under pres og endda mange forskellige pres. Kvaliteten i offentlige ydelser er presset; forsyningssikkerheden; priser og lønninger i byggeriet er presset; energien, virkelysten og hele sammenhængskraften i mange områder i provinsen er presset. Så lad os nu ikke blive ved med at sætte det kooperative lys under en skæppe! Det ér en model, som kan finde andre måder at gøre tingene på på landet og i byen skabe beskæftigelse og fastholde liv i lokalområder. Men den skal genopdages, lige som det skal genopdages, at der ikke kommer nogen og løser det hele for os. Vi er selv de nye nogen men sammen med andre, for så kan vi meget mere ja faktisk det meste. John Dahl, Formand Side 4

5 Handlingsplan Tema SYNLIGHED INTERNT OG EKSTERNT Indsats Som det fremgår af årsrapporten, har der igen i år været lagt kræfter og ressourcer i synlighed og tydelighed både i forhold til potentielle nye medlemmer og i forhold til befolkningen generelt. Og lige så stille begynder vi at se resultaterne af de mange snakke og møder og konferencer. Der kommer nye medlemmer til! Og kredsene vi bliver inviteret til bliver stadig bredere. Så også i denne periode har vi mødt nye venner af mange forskellig slags. Så vi drager stdig rundt og holder oplæg om Kooperationen og den kooperative virksomhedsform, på Sustainfestival i Aarhus, på folkemøde på Bornholm og alle mulige steder derimellem! Vi har siden sidst budt velkommen til fire nye medlemmer. SOCIALØKONOMISK SEKTOR I foråret 2013 startede vi den nye brancheforening for de socialøkonomiske virksomheder i Kooperationen, Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark. Desværre mistede politikerne momentum i forhold til den nye lovgivning om registrering af socialøkonomiske virksomheder og den politiske placering af støttestrukturerne i socialministeriet er heller ikke hjælpsom. Derfor kom det forventede Startskud ikke i efteråret, sådan som vi havde forventet og aktiviteten i sektoren har derfor ikke været stor. Men det er stadig en rigtig satsning for Kooperationen at være en platform for de socialøkonomiske virksomheder, som lever eller etablerer sig på et værdigrundlag, der er i overensstemmelse med det kooperative. Og de socialøkonomiske virksomheder har brug for den stærkere stemme i debatten, som man får ved at være mange sammen. Side 5

6 Oversigt over øvrige prioriteter og ressourceforbrug 2013 / 2014 Prioritet Ressource Opfyldelsesgrad 1. Arbejdsgiverservice 100% i. Arbejdsret Rådgivning 100% ii. Information Hjemmeside 100% iii. Fagretslige sager 100% iv. Overenskomster Fornyelse % 2. Virksomhedsservice 100% i. AB92 Telefonisk rådgivning 100% ii. Byggejura Vejledning og rådgivning 100% 3. Uddannelse 100% i. Lederuddannelse 100% ii. Andre tværgående aktiviteter 100% iii. Tværgående netværk på temaer 25% iv. Evaluering 100% 4. Kommunikation 100% i. Hjemmeside og nyhedsbrev Udbredelse 100% Side 6

7 Kooperationen i tal 2013 Antal Virksomheder Ansatte Boligservice Murer, entreprenør, tømrer og industri Maler Blikkenslager 2 59 Bank, forsikring og revision Kursusejendomme og kantiner Konsulent 5 60 Øvrige Associerede medlemmer I alt Medlemsopgørelsen er baseret på indberetningerne fra ATP, da det giver os en bedre mulighed for at kunne lave sammenlignelige opgørelser år for år. Virksomheder med flere filialer er talt som en virksomhed. De enkelte Boligselskabers medarbejdere er ikke medtaget i statistikken. Tilgang af virksomheder Bramming Banegård Egebjerg Landsbyvirksomhed FirmaMentha Gadens Stemmer Side 7

8 Personalejura og arbejdsret Indenfor personalejuridisk rådgivning har vi registreret en let stigning i henvendelserne. Henvendelserne fra medlemsvirksomhederne omhandler hovedsagelig overenskomstspørgsmål og fortolkning af overenskomsterne og de nært tilknyttede love som funktionærlov, ferielov, dagpengelov og barselslov. Igen i år har spørgsmål i forbindelse med opsigelse af medarbejdere været et emne som mange af medlemsvirksomhederne har henvendt sig om. Der er ikke det store udsving i fordelingen af spørgsmål i forhold til de foregående år. Spørgsmålene fordeler sig i procent således: Kurser og udd.; 3,1% Sygedagpenge; 8,7% Andet; 16,8% Opsigelse; 25,4% Ferielov; 4,4% Funktionærlov; 5,2% Barsel; 1,2% TR/SIR/VN; 2,1% Elever; 2,9% Overenskomst; 30,3% Der er en stigende tendens til, at lovgivningen, der omhandler beskyttelse af medarbejderne (forskelsbehandlings- og ligebehandlingslovene m.fl.), fylder mere end tidligere. Det er noget, der går igen i mange af de sager, der rejses af medarbejderne og deres organisationer. I den forbindelse har vi i 2013 måttet konstatere, at vi til trods for, at vi ikke har nogen aftale om et afskedigelsesnævn i den kooperative hovedaftale, er blevet dømt til at følge DA & LO afskedigelsesnævns praksis. Det har specielt betydning for medarbejdere, der har minimum 25 års anciennitet, som nyder en væsentlig større beskyttelse end medarbejder med en lavere anciennitet, og hvor der stilles større krav til dokumentation for, hvorfor det lige er dem, der er behov for at opsige. I 2013 er vi også blevet mødt af den udfordring, at flere sager end tidligere har omhandlet medarbejdere, som ikke er organiseret i de overenskomstbærende organisationer, hvilket betyder, at tvisterne ikke kan behandles i vores fagretslige system, men skal behandles i det civilretslige system. Side 8

9 Der har i 2013 været afholdt temamøder, hvor emnerne har omhandlet personalepolitik og de særlige forhold, der skal tages højde for i ansættelses- og afskedigelsessituationer, herunder særlig beskyttelseslovgivning. I 2013 er der blevet rejst 36 nye sager i det fagretslige system, hvor der har været uenighed af forskellig karakter, virksomheder og medarbejder imellem. Vi har i 2013 fået afsluttet 38 sager i det fagretlige system. I de 38 sager havde modparten rejst krav for ca. 13,1 mio. i betaling (fx uenighed om akkordregnskaber), erstatning, godtgørelse og bod. Vi har efter endt sagsbehandling i det fagretlige system måttet acceptere at betale ca. 6,7 mio., dvs. ca. 6,4 mio. mindre end modparten havde rejst krav om. I de fagretlige sager, der er blevet behandlet i 2013, er der blevet afholdt 64 møder, dvs. mæglings-, fælles-, voldgifts- og overenskomstudvalgsmøder. I 13 af de 38 sager er der indgået forlig, og i 3 sager har modparten trukket sagen fra det fagretlige system og ikke ønsket at videreføre dem. Side 9

10 Erhvervs- og virksomhedsjura Kooperationens medlemstilbud indenfor erhvervs- og virksomhedsjura, der traditionelt kaldes selskabsret, dækker bl.a.: Rådgivning af iværksættere om etablering af nye kooperative virksomheder, valg af virksomhedsform, udarbejdelse af vedtægter, stiftelse, godkendelse og registrering, ledelse og samarbejde internt som eksternt, herunder i forhold til andre rådgivere, myndigheder m.v. Rådgivning af eksisterende virksomheder om vedtægts- og ledelsesforhold ud fra kooperative værdier og principper, erhvervs- og virksomhedsjura generelt samt spørgsmål i forbindelse med vedtægtsændringer, virksomhedsoverdragelse, fusion og rekonstruktion m.v. Der er i perioden registreret 89 henvendelser specifikt om spørgsmål indenfor disse områder mod 78 sidste år. Hertil kommer en omfattende mødeaktivitet, da en stor del af rådgivningen finder sted direkte på møder med stiftere eller bestyrelsesmedlemmer, direktion og andre rådgivere for at sikre fælles forståelse omkring de ofte vanskelige problemstillinger og beslutninger, som står på spil. Desuden skal nævnes, at Kooperationen har været inviteret til at holde oplæg om kooperative virksomheds- og samarbejdsformer bl.a. for en række faglige organisationer, kommuner og LAG-er, dvs. Landsby Aktions Grupper, der modtager støtte fra landbrugsministeriet til at udvikle erhvervsmæssige aktiviteter i landdistrikter. Ledelse, samarbejde; 25,8% Andet; 3,4% Valg af virksomhedsform; 9,0% Stiftelse, omdannelse; 23,6% Rekonstruktion, konkurs; 19,1% Virksomhedsoverdragelse; 1,1% Vedtægts-ændringer; 18,0% Side 10

11 I rådgivningen om erhvervs- og virksomhedsjura indgår typisk også rådgivning om personalejura, virksomhedsnævn og arbejdsmiljø m.v., som er omtalt i andre afsnit af beretningen. Netop dét, at Kooperationen kan rådgive hele vejen rundt, er med til at tiltrække nye medlemmer, også fra andre arbejdsgiverorganisationer. Fordelingen på emner er nogenlunde som i sidste periode, dog har der især været en stigning i antallet af henvendelser om stiftelse og omdannelse af virksomheder. Dette er udtryk for, at stadig flere kooperative og socialøkonomiske iværksættere søger rådgivning og medlemskab hos Kooperationen. Der er stadig mange henvendelser om at få udarbejdet og godkendt vedtægtsændringer hos erhvervs- eller civilstyrelsen, bl.a. som følge af lovændringer, ændrede ejer- eller ledelsesforhold m.v. Det forholdsvis store antal henvendelser om virksomhedsoverdragelse, rekonstruktion og konkurs er heldigvis ikke udtryk for mange sager, men for at der indgår mange parter i sagsbehandlingen. Reelt er kun få kooperative virksomheder ophørt i perioden, hvilket naturligvis gør lige ondt hver gang, mens det med hjælp fra alle gode kræfter er lykkedes at få flere tilbage på rette spor igen. Den øvrige del af henvendelserne er udtryk for, at også mange nye virksomheder har modtaget rådgivning, typisk over længere forløb, hvor det har handlet om at få den samlede organisation på plads og samarbejdet internt og eksternt i god gænge. Som interessant tendens kan nævnes, at stadig flere især unge mellem- og langvarigt uddannede går sammen i fælles kooperative virksomheder bl.a. som alternativ til en usikker freelance tilværelse indenfor it, kommunikation, kultur, projektudvikling og -ledelse m.v. Som eksempler kan nævnes KnowledgeWorker, Rabotnik, CoWorking Odense og et forsøgsprojekt under udvikling af PROSA. I forhold til håndværkerområdet har bl.a. Ikast-Brande Kommune nu med inspiration fra Kooperationen iværksat udvikling af fælles virksomheder, der kan deles om lærlinge og elever, en model, der følges med stor interesse af andre kommuner. En anden interessant udvikling er, at flere og flere lokalsamfund går sammen om at etablere fælles virksomheder som ramme om en mangfoldighed af erhvervsmæssige aktiviteter med udgangspunkt i lokale ressourcer og sociale formål. Her kan bl.a. nævnes Bramming Banegård, Egebjerg Landsby Virksomhed, Sjællands Oddes Hotel & Spisehus og Orø Natur A.M.B.A. Nyeste skud på stammen er, at også ildsjæle i en såkaldt udsat bydel (for ikke at bruge ordet ghetto ) etablerer et andelsselskab som paraply for erhvervsmæssige aktiviteter, der kan skabe lokale arbejdspladser. I forlængelse af VIK - Det Vegetabilsk Indkøbs Kooperativ, der blev omtalt sidste år, kan også nævnes Københavns Fødevare Fællesskab og Fødevarebanken som fællesskaber indenfor fødevareforsyning. Samt eksisterende socialøkonomiske virksomheder som Gadens Stemmer og ULF, Udviklingshæmmedes Lands Forbund, herunder ULF Ferie. Fælles for dem alle er, at de uden videre opfatter de kooperative værdier og principper som det rigtige og naturlige grundlag for dem - og det lover jo godt for fremtiden! Side 11

12 Byggejura 2013 har på det byggejuridiske område fortsat været præget af, at finanskrisen stadigvæk sætter sine spor i udbudsmaterialet dertil skal lægges, at også i 2013 er flere store hovedentreprenører gået konkurs. Heldigvis har vores medlemmer været forskånet for store tab i forbindelse med disse konkurser. Visse bygherrer har dog også benyttet krisen til at anvende fravigelser til AB92 til ugunst for tilbudsgiverne. Dette har medført, at Kooperationen forsat har haft en del rådgivning om dels AB92 samt tilbudsloven. I 2013 er der løbende blevet orienteret om byggejuridiske emner i Nyhedsbrevet. Dette er dels sket gennem artikler om konkrete juridiske emner, dels ved FAQ er, samt omtale af domme af interesse for vore medlemsvirksomheder. Af øvrige juridiske spørgsmål medlemmerne har henvendt sig om kan nævnes ABT 93, EUudbud, indeksregulering, nøgletal i byggeriet, indeksregulering, kvalitetssikring, ISOcertificering, affaldspladser, arbejde i Tyskland, arbejde i Norge, digitalt byggeri, vinterbyggeri, BR 10 m.v. Andet 10% EU-udbud 9% Tilbudsloven 13% AB92 68% Vinterkonsulenttjenesten Kooperationen sidder i styregruppen for vinterkonsulent tjenesten og denne betjenes af Bent Kofoed fra Teknologisk Institut. I 2013 har der kun været travlt i foråret resten af året var faktisk uden vinterproblemer. Mere end i alt 100 entreprenører, bygherrer og rådgivere har fået telefonisk rådgivning hos vinterkonsulenterne i 2013, og derudover har der været ydet bistand i form af ekstern rådgivning/mægling, såvel som der har været afholdt kurser om vinterbyggeri. Side 12

13 For så vidt angår kurser i AB92 har der ikke været afholdt åbne medlemskurser i stedet for har flere og flere medlemsvirksomheder benyttet sig af muligheden for at få afholdt et eller flere kurser i AB92 hjemme i den enkelte virksomhed - skræddersyet til den enkelte virksomheds ønsker og behov. Revision af AB92 I 2013 blev det første møde om en revision af AB92 afholdt i Klima, Energi- og Bygningsministeriet, hvorunder AB92 nu er placeret. Siden da har der været afholdt flere møder med byggeriets parter og tidsplanen for en revision af AB92 ser i skrivende stund således ud: I 2014: Maj Juli Juli/august August/september Oktober Oktober/november Tidshorisont 2018 Ny udbudslov Kommissorium udarbejdes Minister modtager forslag om revision og kommissoriet godkendes Formand og udvalg nedsættes af Ministeren Sekretariatet og formand planlægger proces, afholdelse af første officielle møde m.v. Afklaring af organisering Første officielle revisionsmøde hvor en køreplan bliver fastlagt Regeringen har besluttet at udarbejde en ny tilbudslov, idet man finder de nuværende udbudsregler for komplicerede. Der er derfor nedsat et udvalg om dansk udbudslovgivning, og udvalget skal komme med forslag til et samlet og overskueligt regelsæt et regelsæt der samtidig implementerer det nye EU-udbudsdirektiv i dansk ret. Udvalget har konkret fået følgende opgaver: Udkast til forslag til ny dansk udbudslov herunder regler for lovens formål, lovens anvendelsesområde, generelle principper og procedurer for udbud. Udkast til forslag til udbudsbekendtgørelse. Eventuelt forslag til hensigtsmæssige konsekvensændringer af tilbudslov og håndhævelseslov. Udvalget skal aflevere sin rapport inklusive forslag til nyt regelsæt medio 2014, og det forventes, at der så kan fremsættes et lovforslag i Folketingssamlingen Side 13

14 Ny hjemmeside Tiden var løbet fra den gamle hjemmeside, som i høj grad bar præg af en anden tid. En ny og moderne hjemmeside med et stærkt visuelt udtryk er undervejs, og vi håber den vil give mere retvisende indblik i, hvad det er, vi som organisation og som medlemsvirksomheder arbejder med. Designmæssige overvejelser Åbenhed, gennemsigtighed og kommunikation i øjenhøjde er nøgleord i tankerne bag det nye design det er det, vi gerne vil og derfor også det vi gerne vil signalere på siden. Vi vil blive endnu bedre til at målrette informationerne og ikke mindst gøre det mere tilgængeligt, at finde det man har brug for. En af de ting, som hidtil ikke har været muligt, men som bliver det nu, er at arbejde mere med formidling gennem billeder og videoer fx i forbindelse med præsentation af medlemsvirksomhederne. De designmæssige overvejelser har været: Stilmæssigt stramt og rent, en overskuelig hjemmeside, typografisk lethed, moderne og brugervenlig navigation og visuelt indbydende med brug af store baggrundsbilleder. Vi håber, at brugerne bliver tilfredse med vores bestræbelser på at skabe en flot og brugervenlig hjemmeside til Kooperationens medlemsvirksomheder. Side 14

15 Facebook - Kooperationens sociale forankring Sociale medier spiller en stadig større rolle i forhold til virksomheders, organisationers og almindelige menneskers kommunikation med deres omverden. Det er på Facebook, at der i dag udveksledes informationer, efterlyses løsninger og skabes netværk. For Kooperationen er tilstedeværelsen på Facebook en ganske naturlig forlængelse af organisationens arbejde med unge og andre ildsjæle, hvor den kooperative idé er på fremmarch i disse år. En stor gruppe af nuværende og mulige medlemmer samt interesserede befinder sig allerede på Facebook. Samtidig åbner Facebook op for en dialog med vores omverden, der ligger i direkte forlængelse af de kooperative værdier om frivilligt samarbejde for at fremme fælles økonomiske, sociale og kulturelle behov og interesser fx gennem en fælles ejet og demokratisk styret virksomhed. Kooperationen lancerede Facebook-siden Kooperation for en bedre verden i forbindelse med starten på FN s Internationale Kooperative År 2012, og Facebook-siden har nu således i 2½ år været en fast del af vores kommunikation udadtil. Udbredelsen af det kooperative budskab er i kraft af Facebook s opbygning proportional dels med sidens samlede antal af såkaldte likes, dels med antal likes af hver enkelt opslag. Disse varierer kontinuerligt, men kaster vi et hurtigt blik, ser vi, at det samlede antal likes per medio marts 2014 er på 532 (mod 405 i juni 2013). Altså en gennemsnitlig stigning på ca. 3 % per måned. Det er målsætningen, at Kooperationens Facebook-side skal sprede budskaber om det kooperative værdigrundlag gennem nyhedsformidling om den kooperative bevægelse i Danmark som i hele verden. I henhold til denne målsætning om at være en platform for informationsog vidensdeling om kooperation i ind- og udland er der fastlagt en overordnet strategi om at skærpe vinkling og sprogbrug i de opslag som formidles, således at eksempelvis udenlandske nyheder bliver sat ind i en dansk sammenhæng. Siden skal dermed fortsat være et naturligt sted for alle interesserede, hvor der kan hentes information og inspiration, hvormed den forhåbentlig kan bidrage til den fortsatte udvikling og fremme af den kooperative virksomhedsform. Side 15

16 Det Kooperative Mærke Det Kooperative Mærke tog sit udspring i årsmødet 2009, hvor årsmøde deltagerne bidrog med mange konstruktive forslag til et kooperativt mærke. Hovedbudskabet var, at: Det Kooperative Mærke skal synliggøre de kooperative værdier og markedsføre de særlige positive kooperative kendetegn. Det Kooperative Mærke skal være frivilligt, praktisk og målbart. Med Det Kooperative Mærke kan de kooperative medlemsvirksomheder dokumentere, hvordan de lever op til de otte kooperative værdier: Fællesskab, medindflydelse, ligeværd, bæredygtighed, åbenhed, kvalitet, troværdighed og kreativitet. I Det Kooperative Mærke skal man igennem tre faser: I første fase skal ledelsen udfylde målepunkter på de kooperative værdier. I anden fase skal medarbejderne (VN/SU) kommentere og vurdere ledelsens beskrivelse af målepunkterne. I tredje fase skal en evaluator fra en anden kooperativ virksomhed kontrollere ledelsens og medarbejdernes kommentar og vurderinger af målepunkterne. I maj 2014 var det første kuld virksomheder nået frem til tredje fase. Malerselskabet SBM, Rørvig Centret og Smålandshavets Kursus- & Konferencecenter bliver således de første af Kooperationens medlemsvirksomheder, der modtager Det Kooperative Mærke. Fremadrettet glæder vi os til at udbrede mærket til resten af medlemmerne, så de også kan markedsføre sig gennem de kooperative værdier og deres bidrage til en bærdygtig samfundsøkonomi. Selve den fysiske udmøntning af mærket er stadig en udfordring. Senest havde vi håbet, at det nye logo for den internationale kooperation ICA kunne blive vores kooperative mærke. Men nej desværre! Det viste sig, at ICA havde valgt at arbejde med forkortelsen coop hvilket jo unægtelig giver os og hele Skandinavien - meget store udfordringer i forhold til et stort kendt forbruger kooperativ! Men vi tegner og tegner og håber på meget snart at kunne præsentere det endelige kooperative mærke. Side 16

17 Nyt fra Kooperationen i verden En milliard kooperatører repræsenteret på ICA's Kongres i Cape Town, Sydafrika 1200 mennesker fra 88 lande var til stede på Den Internationale Kooperative Alliances kongres og generalforsamling, som blev afholdt i Cape Town, Sydafrika. Rammen for kongressen var handlingsplanen for Det Kooperative Årti (Blueprint for a Co-operative Decade), der frem mod år 2020 skal sætte fokus på den kooperative forretningsmodel, som den hurtigst voksende form for virksomhed på verdensplanen. Kongressens officielle åbning den 3. november 2013 var præget af stor gejst og optimistisk tro på det kooperative budskab. Den røde tråd under hele kongressen var i år det sjette princip, nemlig SAMARBEJDE MELLEM KOOPERATIVER. ICA s præsident Dame Pauline Green indledte den officielle åbning med følgende ord: "Det er mig en ære og et privilegium at byde jer velkommen på vegne af den milliard kooperatører, som vi repræsenterer her i dag. Den kooperative bevægelse er fra sin spæde begyndelse vokset, og vi er nu nået ud til alle verdens hjørner. Vi er et bevis på, at den kooperative bevægelse er en verdensomspændende kraft, der bevæger sig fremad. Sammen vil vi bygge videre på et demokratisk, inkluderende og bæredygtigt samfund. Sammen vil vi vise verden, at den kooperative forretningsmodel er holdbar og modstandsdygtig. Sammen vil vi vise verden, at vi er her for at blive". CEDP Konference ICA's kongres tyvstartede den 31. oktober 2013 med en konference organiseret af The Cooperatives Europe Development Platform (CEDP) med titlen Growing Cooperatives Globally (Udvikling af kooperativer på verdensplan). Idet det var første gang i ICA's 118 år lange historie, at kongressen blev afholdt på det afrikanske kontinent, satte CEDP's konference fokus på den rolle, som kooperative virksomheder i dag spiller i udviklingslandene, herunder i særdeleshed Afrika. På konferencen blev det desuden diskuteret, hvordan den kooperative forretningsmodel helt konkret er med til at styrke befolkningens aktive deltagelse i udviklingen af økonomien gennem især særlige uddannelses- og træningsprogrammer samt adgang til finansiering af kooperative projekter. ICA's Generalforsamling ICA's generalforsamling blev afholdt den 4. november Dame Pauline Green blev enstemmigt genvalgt som ICA's præsident. ICA's vice-præsidenter blev ligeledes genvalgt til posten. Disse er: Stanley Charles Muchire, (Afrika); Ramón Imperial Zúñiga (Amerika); Li Chungseng (Asia) og Dirk Lehnhoff (Europa). Side 17

18 31 kandidater til ICA's bestyrelse stillede op til det, som blev beskrevet som et af nyere tids største kampvalg. De 31 kandidater fik hver tre minutter til at præsentere sig selv og deres program for de mere end 1000 delegerede. Efter flere timers anspændt ventetid blev kandidater fra 15 forskellige lande valgt, herunder Argentina, Australia, Brasilien, Bulgarien, Canada, Finland, Frankrig, Italien, Japan, Korea, Rusland, Singapore, Sverige, UK og USA. Beklageligvis blev ingen kandidater fra det afrikanske kontinent valgt denne gang. Afsløring af det kooperative mærke Under ICA's velkomstreception, lørdag den 2. november 2013, afslørede ICA's præsident Dame Pauline Green det nye globale kooperative logo. Pauline Green påpegede i sin tale, at der er et reelt behov for et fælles kooperativt mærke, som kan bidrage til en større synlighed og genkendelighed af den kooperative bevægelse overalt i verden. Ed Mayo, generelsekretær fra Cooperatives UK, tilføjede: "Mærket vil ikke alene bidrage til at udvikle vores fælles fundament, men også til bedre at definere den kooperative bevægelses identitet". Konferencer - kooperativer har et bæredygtigt DNA Det overordnede ledemotiv under ICA's konferencer var, hvordan man på verdensplan kan gøre opmærksom på den politiske, økonomiske og sociale langsigtede bæredygtighed, som er kendetegnende for den kooperative forretningsmodel. Simel Esim, chef for den kooperative branche i ILO (Den Internationale Arbejdsorganisation i FN) fortalte, at der er et reelt behov for at bringe det kooperative budskab frem i lyset, så ledere og beslutningstagere i hele verden lærer det bedre at kende. Esim tilføjede, at: "De kooperative organisationer verden over skal bringe den kooperative forretningsmodels budskab ud til den private sektor for netop at gøre opmærksom på, hvordan kooperativer kan bidrage til at gøre konkurrencen mere bæredygtig og mere fair. Alene på denne måde kan den kooperative bevægelse blive styrket på hele jordkloden". Side 18

19 Kongressen blev afsluttet med et stærkt budskab, hvor Yuill Herbert fra den canadiske kooperative Sustainability Solutions Group (Bæredygtige Løsninger) fremhævede kooperativernes bæredygtige fingeraftryk: "Kooperativer har et bæredygtigt DNA. I dag, hvor verden står over for en lang række udfordringer, kan kooperativer placere sig som bannerførere indenfor bæredygtighed. Kooperativer er anti-kapitalistiske og er uløseligt forbundet. Fællesskabet er vores allervigtigste kendetegn. Mit råd til den kooperative bevægelse er, at vi skal holde gang i den bæredygtige udvikling OG SAMTIDIG VÆRE BEDRE TIL AT PRALE AF VORES KOOPERATIVE FORSKEL. Vi skal alle huske, at bæredygtig udvikling er fundamental for kooperativer. Vi skal gå ud og omfortolke den politiske dagsorden og lære, hvad velstand betyder for os i dag. Vi, i den kooperative bevægelse, bliver nødt til at blive bedre til at løse problemer ". Yuill Herbert anbefalede desuden, at man udvidede de kooperative principper til også at omfatte miljømæssige og økonomiske mål. Folkelig energi i nordisk og europæisk perspektiv Middelgrundens Vindmøllelaug har som en del af det europæiske REScoop-projekt inviteret Kooperationen til det første seminar om folkelig energi på tværs af energisektorer og landegrænser. Seminaret blev afholdt i oktober 2013 i København, og der var ca. 70 deltagere fra Norden, Europa og USA. REScoop er et initiativ, som er iværksat af en forsamling af energifællesskaber og borgerbaserede kooperativer, som alle støtter vedvarende energi i Europa og understøttes af Den Europæiske Kommissions Intelligent Energy Europe Program. Der er tolv partnere i projektet fordelt på syv europæiske lande, som er gået sammen om at forøge antallet af succesfulde borgerstyrede energiprojekter i Europa. REScoop projektet bliver afsluttet i 2015 og i hele projektperioden ( ) skal der indsamles viden og erfaringer fra en række europæiske lande om folkelig energi. REScoopprojektet skal sprede ideen om folkelig energi til de fleste EU lande, og disses eksempler på best practices på energiområdet. Alt i alt har projektet til formål at vise europæerne, at folkelig energi er en succes, som man bør tage i betragtning, når energipolitikken skal tilrettelægges i de enkelte lande. For selv om vi er ét Europa, så er der mange forskellige måder at organisere folkelig energi på, og i nogle lande er folkelig energi et ukendt begreb. I Danmark er folkelig energi et kendt begreb, og det folkelige er typisk organiseret i en del af de forskellige forsyningsgrene. Side 19

20 Kooperationens interessevaretagelse Kooperationen arbejder løbende som interesseorganisation for de kooperative virksomheder i Danmark. Arbejdet har overordnet set tre mål for øje. Først og fremmest har vi arbejdet for en sikring og udvikling af de kooperative virksomheders vilkår i Danmark. Dernæst har vi arbejdet med udbredelse af kendskabet til Kooperationen, den kooperative virksomhedsmodel og en udvidelse af antallet af medlemsvirksomheder, så vi sammen kan blive stærkere. Derfor følger Kooperationen løbende den politiske udvikling på nationalt, regionalt og kommunalt niveau, ligesom vi løbende har møder med relevante embedsfolk og folkevalgte. Fair konkurrencevilkår Medlemmerne indenfor byggebranchen oplever desværre tilfælde i forbindelse med licitationer, hvor de skal konkurrere med urealistisk lave tilbud fra dubiøse entreprenører som ikke lever op til de almindelige regler på det danske arbejdsmarked. Det er en helt uholdbar situation, der kræver opmærksomhed og en reaktion. Derfor var det helt naturligt, at Kooperationen gik sammen med bl.a. 3F om en kampagne mod løndumping op til kommunalvalget i Kampagnen var et konkret tiltag på en alliance i kampen for fair konkurrencevilkår for medlemmerne inden for byggeriet. Samarbejde mellem de enkelte medlemsvirksomheder og Kooperationens sekretariat er afgørende i den forsatte kamp for fair konkurrencevilkår. Det er den enkelte virksomhed, der oplever de konkrete eksempler på konkurrenceforvridende tilbud, men det er sammen med fællesskabet, at vi kan gribe ind og ændre på situationen. Kooperativ virksomhed som løsning på erhvervsstrukturens udfordringer Den danske erhvervsstruktur bestå hovedsagelig af små og mellemstore virksomheder. Denne struktur er i øjeblikket truet. Tusindvis af arbejdsplader er i klemme, fordi ejerne af de små og mellemstore virksomheder ikke har udarbejdet planer for generationsskifte, når de en dag ønsker at gå på pension. Eksempelvis skønner de lokale erhvervscentre på Fyn, at der er mere en jobs i klemme. Den kooperative virksomhedsform med medarbejdereje af virksomheden er en oplagt løsning på udfordringerne, fordi medarbejderne allerede kender virksomheden og dens kundekreds. Og i Europa har formen længe været bredt anerkendt som en god løsning. Vi arbejder derfor målrettet med opbygning af kendskabet til den kooperative virksomhedsform. Vi har bl.a. mødtes med flere fagforbund om modellen, ligesom vi arbejder på et øget kendskab til kooperativ virksomhedsdrift hos relevante institutioner som eksempelvis de regionale væksthuse. Side 20

21 Kooperationen som den tredje mulighed Den overordnede samfundsudvikling i Danmark med et pres på de offentlige udgifter, krav om konkurrenceudsættelse og efterdønningerne efter en historisk krise har skabt en åbning for den kooperative model. Den kooperative virksomhedsmodel udmærker sig således som den tredje mulighed inden for den aktuelle debat om øget konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver - som alternativet til både offentlig og privat virksomhed. De kooperative principper om demokratisk deltagelse, reinvestering og lokal forankring er særligt relevante i landdistrikterne, hvor afvandring og pres på de offentlige budgetter tvinger til nytænkning. Vi har derfor oplevet en stigende interesse og efterspørgsel efter rådgivning og oplysning i forbindelse med socialøkonomiske virksomhedsdannelse, og vi er derfor i tæt kontakt med folkevalgte, embedsfolk og lokale ildsjæle over det meste af landet, så vi kan opbygge ordentlige rammevilkår for nuværende og kommende medlemmer. Kooperationen som den naturlige og konstruktive partner Kooperationens evne til at nå igennem med budskaberne hviler på en udnyttelse af organisationens særlige fordele. Hvad enten der er tale om fair konkurrencevilkår eller oplysning om den kooperative løsning på generations- og ejerskifte problemerne, så kommer Kooperationen med et særligt sæt principper om deltagelse, reinvestering og lokal forankring. Samtidig er afstanden mellem den enkelte medlemsvirksomhed og sekretariatet aldrig længere end et telefonopkald. De relevante beslutningstagere på nationalt, regionalt og lokalt niveau skal derfor vide, at Kooperationen, de kooperative og socialøkonomiske virksomheder er naturlige og konstruktive samarbejdspartnere i udviklingen af ordentlige arbejdspladser og en sund økonomi. Side 21

22 Samarbejde og virksomhedsnævn Kommunikation, information og gensidig respekt er grundlæggende forudsætninger for et godt samarbejde i VN, hvilket også er beskrevet nærmere i samarbejdsaftalen mellem LO og Kooperationen. Og netop kommunikation, information og gensidig respekt var gennemgående på VN-konferencen i 2013, og for konferencens oplægsholdere og DACAPO er det nøglen til det gode samarbejde i VN. Der har i den forløbne beretningsperiode været en række aktiviteter på samarbejdsområdet, hvilket også giver et billede af, at det er et område, som prioriteres og er vigtigt for de kooperative virksomheder. Samarbejdsområdets aktiviteter I beretningsperioden har samarbejdskonsulenterne holdt oplæg om samarbejdsaftale og dens indhold hos syv boligorganisationer. VN-kursus, som blev udbudt i efteråret 2013, blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. Kurset henvender sig både til medarbejdere og ledere i virksomhedernes VN og sætter fokus på samarbejdet i virksomheden og indhold i samarbejdsaftalen. Det forventes, at kurset bliver udbudt igen i VN-konferencen blev afholdt den 26. november 2013 i Odense med 90 deltagere fra både ledelses- og medarbejdersiden. Tema på konferencen var VN i praksis. Der var to oplægsholdere på konferencen: Lektor- og arbejdsmarkedsforsker ved FAOS, Steen E. Navrbjerg og fællestillidsrepræsentant på Esbjerg Mejeri, Carsten Hjorth. Steen E. Navrbjerg havde både en teoretisk, men også en praktisk tilgang til, hvordan samarbejdet i VN kan forbedres. Han foreslog bl.a. bedre uddannelse til både A- og B- siden, og det, der er altafgørende for et godt samarbejde i VN, er en strategi for god kommunikation og formidling, både før og efter beslutninger skal tages, og når det skal formidles videre til alle medarbejdere i virksomheden. Carsten Hjorth fortalte om de konkrete erfaringer, de har haft på Esbjerg Mejeri med deres samarbejdsråd. Samarbejdet i virksomheden havde længe fungeret dårligt og brød sammen for syv år siden. Vejen til at få genoprettet det gode samarbejde var bl.a. at få opbygget gode relationer mellem ledelse og medarbejdere og forstå hinandens virkelighed. Respekten og den gode dialog mellem ledelse og medarbejdere vendte tilbage, og i dag har de et velfungerende samarbejdsråd på Esbjerg Mejeri. Side 22

23 Om eftermiddagen gav DACAPO A/S eksempler på velfungerende og mindre velfungerende virksomhedsnævn gennem små spil. Konferencedeltagerne blev også inddraget i denne dialog og spillede også forskellige dilemmaer. Bladet Samarbejde udkommer en gang årligt før VN-konferencen. I bladet for 2013 blev der sat fokus på VN i praksis via aktuelle historier fra medlemsvirksomhederne. Herudover er der den almindelige rådgivning til medlemsvirksomhederne omkring samarbejdsaftalen. Henvendelserne har primært handlet om VN s opgaver, oprettelse af VN samt mulighederne for sammenlægning af VN og arbejdsmiljøorganisationen. Organisationsaftale Organisationsaftalen om muligheden for at lægge VN og arbejdsmiljøorganisationen sammen i et nyt råd, kaldet SVAR, har nu fungeret i mere end tre år og er blevet evalueret af Samarbejdsrådet. Samarbejdsrådet har besluttet, at organisationsaftalen fortsætter med samme indhold og tekst. Der er på nuværende tidspunkt tre medlemsvirksomheder, som har fået godkendt en sammenlægning af VN og arbejdsmiljøorganisationen. Side 23

24 Rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver.dk 2. halvår 2013 var det sidste i Kooperationens kontrakt med Socialstyrelsen om arbejdsgiverrådgivning til borgere med en BPA-ordning. Det var vi naturligvis kede af, da vi synes, at det er en utroligt vigtig opgave og en opgaveløsning, som vi efter fire år har opbygget en stor viden om og erfaring med. Men da ordningen jo er betalt af staten, var en eventuel forlængelse af ordningen et spørgsmål om finanslov og politiske aftaler. Vi brugte derfor nogle kræfter på en lille politisk oplysningskampagne overfor et bredt politisk spekter, og den 11. december 2013 blev det officielt meddelt fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, at Kooperationen fortsætter med at varetage rådgivningsfunktionen i 2014, 2015 og Dette er blevet modtaget med stor glæde blandt de mange brugere af rådgivningsfunktionen. Hvilke emner omhandler henvendelserne? CVR nr. 3% Generelle arbejdsretlige problemstillinger 17% * Kurser 5% Overenskomst 0% Forskelsbehandling/ ligebehandlingslov 3% Opsigelse 20% Ferie 4% Forsikring 1% 95 og 96, Kommunens udmåling, problemer med eksternt firma 5% Arbejdsmiljø 8% Pension 0% Ansættelsesbevis/lov 16% Barsel & sygdom 18% * (Henvendelse fra fagforening, væsentlig ændring i ansættelsen, ansættelse af afløser, g-dage, tillidsrepræsentant, anciennitet og anciennitetstillæg, MUS, tyveri, virksomhedsoverdragelsesloven, skriftlig advarsel, personalehåndbog, udeblivelse, vagtplanlægning, funktionærstatus, arbejdstid, løn, hospitalsindlæggelse, barn syg, bortgang i arbejdstiden, frigørelsesattest, arbejdsgivers ansvar og opgaver, søgnehelligdagsbetaling, dagpengegodtgørelse - krav fra a-kasse, persondataloven, hjælpers fritidsaktiviteter, bortvisning, atp) Der ydes personlig rådgivning vedrørende alt inden for det arbejdsretlige område og arbejdsmiljømæssige område, og henvendelserne går fortsat på alt fra konkrete spørgsmål om fx hjælp til udarbejdelse af advarsel, opsigelse, bortvisning, varsling af ændring i ansættelsesvilkårene og ansættelseskontrakt til tolkning af specifikke love og faglig sparring i særligt ansættelses- og opsigelsessituationer. Side 24

25 Som det ses af diagrammet udgør langt størstedelen af henvendelserne fortsat problemstillinger inden for det arbejdsretlige område, hvor arbejdsgiverne/arbejdslederne har brug for råd og vejledning om deres rettigheder og forpligtelser i forbindelse med en specifik problemstilling i forhold til en hjælper, og hvor kommunen ikke direkte udgør en del af problemstillingen. Opsigelse er igen et af de emner, hvor brugerne benytter sig af tilbuddet om rådgivning, og rådgivningsfunktionen oplever, at brugerne er blevet langt bedre til at henvende sig, forinden de opsiger en medarbejder og ikke først, når der eventuelt opstår problemer efter afgivelsen af en opsigelse. Brugerne har således kendskab til, hvad der er BPA-arbejdsgivers område, og det viser sig ved, at langt størstedelen af henvendelserne omhandler emner så som opsigelse, ansættelsesbeviser, barsel og sygdom samt andre generelle arbejdsretlige problemstillinger, og at der igen har været endnu færre henvendelser, der går på kommunernes udmåling af tilskud og utilfredshed med kommunernes håndtering af BPA-ordningerne, hvilket ikke er under BPAarbejdsgivers rådgivningsområde. Igennem rådgivningsfunktionen kommer vi dagligt i kontakt med borgere med BPA-ordning, og det er uden tvivl af afgørende betydning for dem, at de har et sted, hvor de trygt kan henvende sig og få konkret, personlig rådgivning og vejledning om spørgsmål inden for det ansættelsesretslige område og arbejdsmiljømæssige område. Rådgivningen er ikke bare vigtig for at arbejdsgiverne kan overholde den lovgivning, der er på området, men også for at de kan skabe gode og trygge arbejdsrelationer til deres ansatte handicaphjælpere, som er af afgørende betydning for arbejdsgiverne, og som giver dem mulighed for at leve et så normalt liv som muligt. Muligheden for rådgivning er med til at hindre, at der opstår tvister og retssager, der ellers kan koste en arbejdsgiver mange penge - fx min. seks måneders løn i godtgørelse for en opsigelse i strid med ligebehandlingsloven, hvis en arbejdsgiver uden at kende lovgrundlaget fx opsiger en gravid hjælper, fordi hun ikke længere kan udføre arbejdsopgaverne på grund af graviditeten. En godtgørelse som BPA-brugeren selv vil skulle betale af egen lomme, da det er BPA-brugeren, der selv er arbejdsgiver for handicaphjælperne, og dermed ikke en udgift som kommunen vil dække i de fleste tilfælde. Desværre opleves det stadig, at ikke alle kommuner benytter sig af muligheden for at henvise borgeren til at søge rådgivning hos BPA-arbejdsgiver.dk i forbindelse med fx opsigelser, og det har medført, at der er borgere, der er blevet mødt med krav om godtgørelse for fx opsigelse i strid med ligebehandlingsloven, da de med kommunens vidende har opsagt gravide medarbejdere begrundet i graviteten. Rådgivningsfunktionen og hjemmesiden bliver benyttet af målgruppen, og vi bliver løbende kontaktet af nye borgere med BPA-bevilling, hvilket betyder, at der nu er 606 unikke personer registreret som brugere af rådgivningsfunktionen. Primo januar 2014 blev udsendt en opdateret version af rådgivningsfolderen samt følgebrev til samtlige af landets kommuner, hvori der informeres om, at muligheden for gratis rådgivning fortsætter frem til og med Side 25

26 Koop-Barsel Koop-Barsel befinder sig stadigvæk i det fornuftige leje, hvor indbetalingerne til ordningen, dækker de omkostninger, der er i forbindelse med refusion, hvilket som udgangspunkt var meningen med ordningen at den skulle hvile i sig selv. Samlet i alt kr. I alt Kvinder Mænd Kroner per kvinde Kroner per mand År kr kr kr. År kr kr kr. År kr kr kr. År kr kr kr. Anmodningen om refusion skal fortsat være fremsat senest 12 uger efter barnets fødsel. Restrefusion skal være ansøgt senest et år efter barnets fødsel. Refusionen ser herefter således ud til sammenligning er indsat den offentlige barselsfond barsel.dk indsat i tabellen herunder. Koop Barsel Barsel.dk Kontingent per fuldtids medarbejder 750 kr. 750 kr. Max refusion per time 70 kr. Samt 5,50 kr. pr. time til mødres 14 ugers barselsorlov 54 kr. Antal mulige refusionsuger Side 26

27 Bestyrelse FORMAND Chef Strategiske Relationer John Dahl ALKA Forsikring Tlf MEDLEMMER Adm. direktør Carsten Varneskov A/S Boligbeton Tlf Landsformand Jens Terp Frie Børnehaver og Fritidshjem Tlf Direktør Gert R. Jonassen Arbejdernes Landsbank Tlf Frode Møller Nicolaisen Tidligere direktør for LO-Skolen Direktør Mikael Jørgensen Blikkenslagernes Aktieselskab, Odense Tlf Allan Nielsen Tidligere direktør for DCM Malerfirma A/S Udviklingschef Bjarne Zetterström Boligselskabernes Landsforening Tlf Torben Overgaard Tidligere adm. direktør for BB Service SUPPLEANT Direktør Allan Bisgaard TBS A/S Tlf Side 27

28 Medarbejdere Ledelse Personalejura, overenskomster, BPA Personalejura, selskabsret, BPA Adm. direktør Susanne Westhausen Tlf. direkte: Konsulent Tom Klausen Tlf. direkte: Konsulent advokat David Bar-Shalom Tlf. direkte: Personalejura, selskabsret Byggejura, personalejura, BPA Personalejura, overenskomster, BPA Konsulent advokat Uffe Bech Tlf. direkte: Samarbejde, projekter Konsulent Lars Tolstrup Tlf. direkte: Socialøkonomi Konsulent Lykke E. Pedersen. På barsel Tlf. direkte: Konsulent Annette Jacobsen Tlf. direkte: Konsulent Anne Worning Tlf. direkte: Kommunikation, projekter Kommunikation, interessevaretagelse Sociale Medier Konsulent Elsa Brander Tlf. direkte: Konsulent Martin P. W.-Rasmussen Tlf. direkte: Frivillig skribent Martin Merrild Koop-Barsel Økonomi Administration Administration Dorthe L. Rathmann Tlf. direkte: Bogholder Susanne Hassing Tlf. direkte: Administration Henny Maja Gregersen Tlf. direkte: Side 28

Informationsfolder. For dig, der vil vide mere om Kooperationen. Den Kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark

Informationsfolder. For dig, der vil vide mere om Kooperationen. Den Kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark Den Kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark Informationsfolder For dig, der vil vide mere om Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V. Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@kooperationen.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

International deklaration om arbejder kooperativer

International deklaration om arbejder kooperativer International deklaration om arbejder kooperativer Godkendt af ICA s generalforsamling I Cartagena, Colombia d. 23. september 2005 Denne erklæring skal tilpasses verdens forskellige sprog, idet de forskellige

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

DE SYV K PERATIVE PRINCIPPER

DE SYV K PERATIVE PRINCIPPER DE SYV K PERATIVE PRINCIPPER Indledning I 1844 satte en gruppe arbejdere i den engelske by Rochdale sig ned og formulerede syv principper for, hvordan en virksomhed kunne være til nytte både for sig selv

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) DET ER DIT VALG Med reglerne om borgerstyret personlig assistance kan du overdrage dit arbejdsgiveransvar til andre. Du kan f.eks. benytte en privat virksomhed som

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176. Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle.

Referat. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176. Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176 Referat Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Præsentation for Generalforsamlingen 2014 22. oktober 2014 Fra Nye tider, nye skikke... Debatoplæg juni 2012 (HB) Lokal debat Strategiske

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

DER ER INGEN GRÆNSER HR-juRa HaNDlER om: VoRES forretning ER Global, og VI tager DEt INtERNatIoNalE SERIøSt. www.norrbomvinding.com.

DER ER INGEN GRÆNSER HR-juRa HaNDlER om: VoRES forretning ER Global, og VI tager DEt INtERNatIoNalE SERIøSt. www.norrbomvinding.com. EN PROFIL DE FLESTE PROBLEMER HAR EN JURIDISK LØSNING MEN JURA ER IKKE altid NOK Norrbom Vinding er et advokatfirma, som rådgiver offentlige og private virksomheder inden for alle dele af arbejds- og ansættelsesretten.

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

BPA. Dit personlige valg

BPA. Dit personlige valg BPA Dit personlige valg BRUGEREN I CENTRUM BPA Dit personlige valg Med udgangspunkt i personlige erfaringer med handicaphjælp stiftede tre iværksættere Claus, Kristian og Lasse tilbage i 2004 virksomheden

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere