FORSLAG OM REGISTRERING, BEDRE ARBEJDS- BETINGELSER, UDDANNELSE AF ARBEJDSTAGERE, ANERKENDELSE AF ASBESTRELATEREDE SYGDOMME OG DERES KOMPENSATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG OM REGISTRERING, BEDRE ARBEJDS- BETINGELSER, UDDANNELSE AF ARBEJDSTAGERE, ANERKENDELSE AF ASBESTRELATEREDE SYGDOMME OG DERES KOMPENSATION"

Transkript

1 Rue Royale 45/3 B Bruxelles Tlf.: Fax: Mail : Web : FORSLAG OM REGISTRERING, BEDRE ARBEJDS- BETINGELSER, UDDANNELSE AF ARBEJDSTAGERE, ANERKENDELSE AF ASBESTRELATEREDE SYGDOMME OG DERES KOMPENSATION Dette dokument indeholder specifikke emner, som alle skal inkluderes i en specifik EU-handlingsplan. For yderligere oplysninger kontakt: Rolf Gehring +32 (0) (0)

2 Dette dokument er blevet udarbejdet og fremlagt af den Europæiske føderation af bygge- og træarbejdere (EFBT), som organiserer 75 nationale fagforeninger fra 31 lande. EFBT er en anerkendt europæisk arbejdsmarkedspart for bygge, træ- og møbelsektoren. 2

3 EUROPA 2023 ASBESTFRIT! KONKRETE FORSLAG OM BEDRE ARBEJDSBETINGELSER, UDDANNELSE AF ARBEJDSTAGERE, ANERKENDELA AF ASBESTRELATEREDE SYGDOMME OG DERES KOMPENSATION Indledning Asbest er fortsat et dødbringende materiale, og til trods for et omfattende forbud og store anstrengelser for at eliminere det, findes det stadig overalt i Europa. Faktisk findes asbest mange forskellige steder, men især i offentlige og private bygninger, hvor man ofte ikke ved noget om dens tilstedeværelse. Asbest findes også på skibe, i tog og i dagligdags produkter som termoflasker. I Europa vil ca mennesker stadig dø af asbestrelaterede sygdomme hvert år i de næste årtier. De fleste af disse sygdomme udløses af eksponering for asbest under produktionsprocesser, men der er stadig meget alvorlig fare for, at mennesker bliver syge som resultat af deres deltagelse i reparations-, konverterings- og nedrivningsarbejder osv. Der er et presserende behov for en omfattende plan med det formål at eliminere al resterende asbest i Europa. En plan af denne art skal have mange facetter og dække så forskellige emner som arbejdsbetingelser, sikkerhedsuddannelse, detektering og dokumentation af eksisterende asbest samt anerkendelse af erhvervssygdomme og deraf følgende kompensation. En plan om et asbestfrit Europa vil have den fordel, at der sættes specifikke mål, så alle kan bidrage til det endelige mål Europa asbestfrit i Til dette formål er en europæisk tidsplan sammen med nationale tidsplaner med mellemtrin og målsætninger af afgørende betydning. En sådan plan kan kun blive en realitet, hvis de berørte parter, ofre og nationale fagforeninger støttes af den offentlige mening og hvis institutioner, de politiske partier og de relevante foreninger udformer dens indhold og planlægger dens implementering. Men en fælleseuropæisk kampagne behøver ikke starte fra nul. Det for nylig kodificerede grundlæggende direktiv om beskyttelsen af arbejdstagere mod farer, der skyldes eksponering for asbest (det tidligere direktiv 83/477/EØF, nu direktiv 2009/148/EF) leverer et juridisk grundlag for både national og fælleseuropæisk handling. Offerorganisationer i mange EU-lande og verden over har fået viden, materiale og erfaring i alle spørgsmål i forbindelse med asbest. Desuden har fagforeninger og nationale forebyggelsesorganisationer i årtier arbejdet for bedre arbejdsbetingelser, og de er for tiden i nogle EU-medlemslande også dem, der er optaget af nye kampagner. I denne forbindelse skal SLIC-kampagnen fra 2006 nævnes. Udvalget for direktører i de europæiske arbejdsmiljømyndigheder har udviklet en praktisk 3

4 vejledning for at minimere faren for eksponering for asbest og uddannelsesplaner for medarbejdere ved arbejdstilsyn. Men som allerede nævnt i begyndelsen af denne indledning findes faren stadig, til trods for alle anstrengelser, og den kan ramme enhver. Derfor er der et stort behov for yderligere handling, og med tanke på de talrige erfarne aktører er EFBT meget optimistisk om, at vores forslag kan være værdifulde. Vi foreslår handling samt mindstekrav og standarder på fem forskellige områder: I. Registrering, underretning og lægetilsyn Viden om, hvor der findes asbest, er det første skridt mod en bedre beskyttelse af både arbejdstagere og befolkningen. En omfattende registrering af al asbest i specialregistre er hovedmålsætningen. Desuden er det vigtigt at registrere virksomheder, der må arbejde med asbest, hhv. de kvalifikationer, disse virksomheder har for at kunne udføre dette arbejde. Et tredje aspekt inden for dette område er registreringen af arbejdstagere, der arbejder regelmæssigt eller lejlighedsvis med asbest. Dette er af afgørende betydning for detekteringen af eventuelle sygdomme og dermed også for deres kompensation. II. Mere sikre arbejdsbetingelser Selv om de europæiske og dermed de nationale juridiske rammer for arbejdsbetingelserne ikke er dårlige, er de praktiske arbejdsbetingelser ofte dårlige. Dette kan have mange årsager (f.eks. ikke tilladte former for beskæftigelse), men forkert anvendelse af de juridiske rammer er en af hovedårsagerne. Hvad der i høj grad er brug for er specifikke krav til de forskellige mulige aktiviteter (f.eks. vedligeholdelse, nedrivning, rekonstruktion eller bortskaffelse af affald), deres gennemførelse (anvendt teknologi, udsugningsapparater) og til miljøbeskyttelse. III. Uddannelse af arbejdstagere I højere grad end andre handler byggearbejdere ofte på eget ansvar. Arbejdspladser er midlertidige og skifter konstant form. Derfor har arbejdstagerne brug for gode kvalifikationer. De har brug for viden om asbestholdige produkter og materialer, de perioder, disse materialer er blevet anvendt i, om sikre arbejdsprocesser og en række andre emner. Hvad vi har brug for på europæisk niveau er mindstestandarder vedrørende kvalifikationen af arbejdstagere, der arbejder med asbest, men også bestemte kvalifikationer for de arbejdstagere, der utilsigtet kan eksponeres for asbest. IV. Anerkendelse af asbestrelaterede sygdomme Da forbindelsen mellem eksponeringen for asbest og nogle sygdomme er klart bevist, er det fra arbejdstagernes synspunkt absolut uacceptabelt, at disse sygdomme i nogle lande stadig ikke anerkendes. Asbestose er asbestose i alle lande, med de samme fatale konsekvenser for den berørte enkeltperson. Derfor kræver vi anerkendelse af alle asbestrelaterede sygdomme i alle EU-medlemslande. V. Anerkendelsesprocedure og kompensation for asbestrelaterede sygdomme 4

5 P.g.a. af strukturen af nogle nationale systemer er det stadig meget vanskeligt at lykkes med anerkendelsesprocedurer. Derfor skal anerkendelsesprocedurerne gøres lettere, især i de lande, hvor nationale registre for asbestarbejder først er blevet indført for nylig. Situationen er endog værre m.h.t. kompensationen for asbestrelaterede sygdomme. Der er brug for mindstekrav for kompensationen for de fire asbestrelaterede hovedsygdomme, der giver mennesker mulighed for at bevare et værdigt liv. EFBT lagde mærke til to vigtige resolutioner fra Europa-Parlamentet i årene 2007 og Den ene omhandlede den nye fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, den anden REACH-direktivet. I begge resolutioner udtrykte Europa- Parlamentet sig tydeligt om asbestspørgsmålet. Vi mener, at et frugtbart samarbejde kan indledes på dette grundlag og med tanke på den fælles interesse i at forbedre arbejds- og levebetingelserne. I. REGISTRERING, UNDERRETNING OG LÆGETILSYN Det primære formål med de foreslåede tiltag er at bane vejen for en generel eliminering af al asbest. Med tanke på, at der ikke er belæg for en grænseværdi for den kræftfremkaldende effekt af både amfibole og krysotile former for asbest og at forøget fare for kræft er blevet observeret i befolkninger med eksponering for meget lave niveauer, er den mest effektive måde at eliminere asbestrelaterede sygdomme på at stoppe den mulige eksponering for alle typer af asbest. Arbejdstagere, forbrugere og borgere eksponeres potentielt for asbest. I mange år har det været almindelig praksis at indkapsle eller forsegle asbestholdige materialer i bygninger. Det oprindelige argument var, at det vil være alt for dyrt at fjerne asbesten helt. Men i de senere år har det vist sig, at dette er langt fra tilstrækkeligt. Indkapsling udskyder blot problemet. Den eneste løsning er at fjerne al asbest fra vores omgivelser i stedet for at overlade problemet til vores børnebørn. Europa skal fjerne al asbest fra bygninger, skibe, tog, overalt. Registrering Det er af afgørende betydning at have en fyldestgørende registrering af alle asbestkilder. Asbest har været brugt i årtier. Asbest findes i offentlige bygninger, fabriksbygninger, skoler og boliger. Alle disse bygninger kan være blevet solgt eller vil blive solgt i fremtiden. Selv om der i forskellige medlemslande findes en eller anden regulering om konstateringen af tilstedeværelsen af asbest i disse bygninger, er dette langt fra tilstrækkeligt. Der er brug for et mere præcist direktiv på EU-niveau om følgende aspekter: a) Registrering af asbestkilder i bygninger - Der er brug for et register om alle asbestkilder i alle typer bygninger. - Registrering på lokalt niveau og desuden i et nationalt register. - Nødvendige oplysninger: Type af materiale, type af asbest, cirkamængde af asbest. - Tidspunkt for bygningens opførelse. b) Registrering af specialiserede virksomheder 5

6 - Nedrivnings- og rekonstruktionsarbejde på svagt bundne asbestprodukter må kun udføres af specialvirksomheder, der af de ansvarlige myndigheder er blevet autoriseret til at udføre sådanne arbejder. - Registrerede virksomheder skal bevise, at de råder over et tilstrækkeligt antal af kompetente personer. - De er ansvarlige for underleverandører. c) Arbejdstagere, der regelmæssigt eller lejlighedsvis arbejder med asbest (under vedligeholdelse, rekonstruktionsaktiviteter, nedrivning eller bortskaffelse af affald) skal indberettes til et lokalt hhv. centralt register. Data skal opbevares i mindst 50 år. d) Dokumentationen af fareanalysen iht. artikel 6 af direktiv 89/391/EF skal opbevares i mindst 50 år. En sådan klarificering bør være genstand for en revision af direktivet 89/391/EF eller direktivet 2009/148. e) Arbejdstagere og deres repræsentanter, fagforeninger og sagførere, der agerer på ofrenes vegne, skal have adgang til alle målingsresultater. Underretning Underretning er en vigtig forudsætning for, at offentlige myndigheder og arbejdstilsyn kan tage de nødvendige foranstaltninger, og er desuden afgørende for den korrekte registrering af aktiviteter som beskrevet ovenfor. De forskellige typer af arbejdsaktiviteter, der bør inkluderes i underretningsproceduren, er mindst (se også kapitel II.): Arbejdets type - Nedrivningsarbejde - Rekonstruktions- og ændringsarbejde - Vedligeholdelsesarbejde - Bortskaffelse af affald Underretningen om arbejdsaktiviteter, der inkluderer arbejde med asbest, skal som det mindste omfatte følgende oplysninger: - Arbejdspladsens adresse - Type/betegnelse og mængde af det asbestholdige produkt - Aktiviteter, der skal udføres - Navn på personen med ekspertviden på stedet - Antal af arbejdstagere, der arbejder med asbest - Aktivitetens starttidspunkt og forventet varighed - Procedure/sted for bortskaffelse af affald c) For at evaluere arbejdsbetingelserne skal arbejdsgiveren, inden nedrivnings-, rekonstruktions- eller vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes, først undersøge, om arbejdstagerne udfører aktiviteter med asbestholdige stoffer eller om sådanne stoffer frisættes under disse aktiviteter. d) Farevurderingen skal udføres af en person med den nødvendige viden på aktivitetsrelateret grundlag. Farevurderingen skal dokumenteres og indsendes til lovmyndigheden. Arbejdstagerne og deres repræsentanter skal gives adgang til resultaterne af farevurderingen hhv. dokumentationen. 6

7 e) Foruden de ovennævnte punkter skal der etableres et fælleseuropæisk netværk af laboratorier, der sikrer, at mennesker fra alle dele af Europa til rimelige priser kan få en kontrol af, om bestemte materialer/produkter indeholder asbest. Lægetilsyn Især p.g.a. den kendsgerning, at ingen grænseværdi er blevet identificeret, og p.g.a. de eventuelt meget lange latensperioder, er regelmæssigt lægetilsyn af højeste betydning for arbejdstagernes sundhed. Grundlæggende krav på dette område er: Alle arbejdstagere, der forventes at arbejde med asbest, bør undersøges, inden arbejdet påbegyndes. Årlige medicinske kontroller af arbejdstagere, der regelmæssigt eller lejlighedsvis eksponeres for asbest. Lægetilsyn bør udføres af specialiseret medicinsk personale med den nødvendige viden om asbest. M.h.t. lægetilsyn har både arbejdsgivere og arbejdstagere og deres repræsentanter brug for håndterlig vejledning. På dette område giver vejledningen offentliggjort af SLIC i 2006 nyttige oplysninger. II. MERE SIKRE ARBEJDSBETINGELSER Da asbest stadig findes og det ikke kan undgås at håndtere stoffet, er sikre arbejdsbetingelser af afgørende betydning. I denne henseende betragter vi EU-direktivet om beskyttelsen af arbejdstagere mod eksponering for asbest (2009/148/EF) som en retningslinje. Især fordi vi ved, at direktivets ordlyd, omsat til nationale love, er langt fra at være implementeret i praksis. Derfor er vores forslag til en EU-handlingsplan styret af dette direktivs artikel 14. Artiklens ordlyd er: Artikel Arbejdsgiveren skal sørge for et relevant uddannelsesprogram for alle arbejdstagere, der udsættes for eller kan blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdige materialer. Uddannelsen skal udbydes regelmæssigt og uden udgifter for arbejdstageren. 2. Uddannelsens indhold skal være let forståeligt for arbejdstagerne. De skal herved sættes i stand til at erhverve sig de nødvendige kundskaber og færdigheder med hensyn til forebyggelse og sikkerhed, især for så vidt angår: (a) asbests egenskaber og virkninger for sundheden, herunder også de synergiske virkninger af rygning (b) produkttyper eller materialer, der kan formodes at indeholde asbest (c) aktiviteter, der kan medføre asbesteksponering, og betydningen af forebyggende kontrolforanstaltninger for at formindske eksponeringen (d) sikre arbejdsmetoder, kontrol og værnemidler (e) formålet med og det rette valg af åndedrætsværn samt hermed forbundne begrænsninger og rigtig anvendelse 7

8 (f) nødforanstaltninger (g) procedurer for dekontaminering (h) bortskaffelse af affald (i) krav om lægetilsyn 3. Der skal på fællesskabsplan udarbejdes praktiske retningslinjer for uddannelse af arbejdstagere, der arbejder med fjernelse af asbest. Vi mener, at hovedvægten bør lægges på følgende typer af arbejdsaktiviteter. - Nedrivningsarbejde - Rekonstruktions- og ændringsarbejde - Vedligeholdelsesarbejde - Bortskaffelse af affald - Hjælpearbejde Hjælpearbejde omfatter f.eks. - ophold i lokaler, der er kontamineret med asbeststøv - prøvetagning (materialeprøver, luftmåling) - tømning af lokaler, der er forurenet med asbeststøv - opsætning af byggepladser, hvor det ikke er muligt at undgå frigivelsen af asbestfibre - rengøring af lokaler eller genstande, der er forurenet med asbeststøv - transport og oplagring inden for virksomheden af asbestholdige farlige stoffer. Generelle forpligtelser a) Fareanalyse: Farevurderingen skal udføres af en person med den nødvendige viden på aktivitetsrelateret grundlag. I denne forbindelse skal der tages hensyn til følgende punkter: - den inhalative eksponerings omfang og varighed - arbejdsbetingelser og processer, inkl. arbejdsudstyr og mængden af asbestprodukter - nødvendige beskyttelsesforanstaltninger - specifikationer m.h.t. effektivitetskontrol af de beskyttelsesforanstaltninger, der er taget - farevurderingen skal dokumenteres - i tilfælde af tvivl skal materialeprøver undersøges, hvis det er relevant. b) Arbejdsanvisning Arbejdsanvisningerne skal mindst indeholde oplysninger om: - de asbestholdige farlige stoffer, der findes på arbejdspladsen, samt - sundhedsfarerne - passende forebyggende foranstaltninger, som arbejdstageren skal udføre for at beskytte sig selv og andre arbejdstagere på arbejdspladsen. Disse omfatter især: - hygiejneforanstaltninger - information om eksponeringsnedsættende foranstaltninger - information om anvendelse af beskyttelsesudstyr og -tøj 8

9 - foranstaltninger, der skal tages i tilfælde af driftsforstyrrelser, ulykker og nødstilfælde inkl. førstehjælp - korrekt behandling og fjernelse af asbestaffald - arbejdsanvisningerne skal opdateres ved hver væsentlig ændring af arbejdsbetingelserne. c) Instruktion af arbejdstagere Arbejdsgiveren skal give arbejdstagerne mundtlig instruktion om de farer, der optræder, og de tilsvarende beskyttelsesforanstaltninger, med henvisning til arbejdsanvisningerne. Instruktionskurset skal især undervise i følgende emner: - asbests egenskaber og dens effekt på sundheden inkl. den forværrende effekt af rygning; hvis det er relevant, skal en læge involveres - handelsspecifikke asbestholdige produkter - aktiviteter, hvor eksponering for asbest kan optræde, og betydningen af foranstaltninger, der skal tages for at nedsætte eksponeringen - korrekt brug af sikre metoder og personlige værnemidler - foranstaltninger, der skal tages i tilfælde af forstyrrelser af driftsforløbet - korrekt bortskaffelse af affald - sundhedspleje på arbejdspladsen d) Arbejdsplan Arbejdsgiveren skal fastsætte en arbejdsplan, inden det nedrivnings-, rekonstruktions- eller vedligeholdelsesarbejde, der involverer asbest og bortskaffelse af affald, påbegyndes. Arbejdsplanen skal omfatte følgende: - procedurer og arbejdsteknikker, der skal tilpasses, hvis asbest og asbestholdige materialer fjernes, samt anlæg til beskyttelse og dekontaminering af arbejdstagerne og andre personer, der arbejder i fareområdet - anvisninger om personligt sikkerhedsudstyr - kontrol af, at der ikke længere er fare for asbest i arbejdsområdet ved indendørs lokaler efter afslutningen af nedrivnings-, rekonstruktions- eller vedligeholdelsesarbejdet - anvisninger om den disponible korrekte bortskaffelse af affald - arbejdsplanen skal opdateres i tilfælde af væsentlige ændringer - arbejdsplanens skal fastsættes i forbindelse med farevurderingen. e) Organisatoriske foranstaltninger Inden nedrivningsarbejder påbegyndes, skal asbestholdige produkter fjernes ved hjælp af de nyeste metoder og bortskaffes korrekt. Især de følgende foranstaltninger skal tages i tilfælde af aktiviteter, der involverer asbestholdige farlige stoffer på arbejdspladsen: - antallet af arbejdstagere i de berørte arbejdsområder skal sænkes til det mindste mulige antal - arbejdsområder, hvor aktiviteter med asbestholdige farlige stoffer udføres, skal adskilles tydeligt fra andre arbejdsområder, og adgang til dem må kun gives til arbejdstagere, der skal betræde dem for at udføre deres arbejde eller bestemte opgaver. Uautoriserede personers adgang skal forhindres ved hjælp af et forbudsskilt Stop, ingen adgang - afskærmede arbejdsområder, hvor der udføres aktiviteter med asbestholdige farlige stoffer, skal mærkes med passende advarsels- og sikkerhedssymboler samt skiltene Rygning forbudt og Indtagelse af mad og drikke forbudt 9

10 - affald, der indeholder asbestholdige farlige stoffer, skal indsamles, oplagres, transporteres og bortskaffes i dertil egnede beholdere - det skal sikres, at alle lokaler, maskiner og anlæg rengøres regelmæssigt - arbejdsgiveren skal sørge for, at asbestfibrene ikke kan nå andre arbejdspladser, komme ind i asbestfri zoner eller ud i atmosfæren f) Sikkerhedsforanstaltninger Arbejdsforløbet skal arrangeres sådan, at asbestfibre ikke frigives og at udbredelsen af asbeststøv forhindres så meget som muligt ved hjælp af de nyeste metoder. Hvis det ikke er muligt af undgå frigivelse af asbestfibre med de foranstaltninger, der er taget, skal de indfanges ved udgangen eller kilden og derefter bortskaffes ved hjælp af de nyeste metoder, uden at der forårsages farer for menneskers sundhed eller miljøet. Hvis det ikke er muligt at indfange dem helt, skal der tages tilsvarende ventilationsforanstaltninger ved hjælp af de nyeste metoder. Udsuget luft skal styres eller renses på en sådan måde, at asbestfibre ikke kan komme ind i den luft, der indåndes af andre arbejdstagere. Det skal sikres, at arbejdslokalet forsynes med tilstrækkelig meget frisk luft. g) Personligt sikkerhedsudstyr Arbejdsgiveren skal stille effektivt personligt sikkerhedsudstyr til rådighed, der er egnet til formålet og skal holdes i brugsklar, hygiejnisk upåklagelig tilstand, og sikre, at arbejdstagerne kun arbejder så længe som absolut nødvendigt for arbejdsproceduren og i overensstemmelse med sundhedsbeskyttelsen. Arbejdstagerne skal bruge det disponible personlige sikkerhedsudstyr. Inden arbejdet påbegyndes, skal arbejdsgiveren bestemme, hvilket personligt sikkerhedsudstyr der skal bruges. Specifikke forpligtelser Nedrivningsarbejde Det drejer sig normalt om omfattende arbejder, hvis bygninger eller dele af bygninger skal ryddes for affald eller renoveres på et stort område, f.eks.: - fjernelse af svagt bundne asbestprodukter på tagstole, vægge, lofter el.lign. - solidificering og belægning af svagt bundne asbestprodukter. Arbejdsområdet (det sorte område) skal adskilles fra det omgivende område på støvfri måde og i overensstemmelse med de nyeste metoder (adskillelse med skotter). Adskillelsen med skotter skal være stabil og modstandsdygtig over for sugekraften af undertryk og andre belastninger. Genbrugelige skotter bør bruges. Arbejdsområdet skal holdes så lille som muligt. Skotter skal opstilles på en sådan måde, at fibre ikke frigives. En plan for adskillelsen med skotter skal udarbejdes. Anvendelse af et ventilationssystem med passende størrelse og udsugningsluftfilter skal sikre, at: - arbejdsområdet er tilstrækkelig ventileret til at reducere asbestfiberkoncentrationen og 10

11 - et passende undertryk opretholdes, hvis adskillelsen med skotter ikke kan gøres støvtæt. Arbejdsområdet må kun betrædes eller forlades gennem persondekontamineringsanordninger af passende størrelse (personluftsluser). Det er ikke tilladt at transportere materiale gennem personluftslusen. Materialedekontamineringsanordninger (materialeluftsluser) skal installeres. Ikke involverede tredje parter må ikke betræde lokalet (arbejdsområdet), inden arbejdet, inkl. rengøring og udluftning, er afsluttet. Arbejdsområdet skal rengøres grundigt med en typegodkendt støvsuger og vådaftørres efter afslutningen af de aktiviteter, der involverer asbest. Bortskaffelse af affald Asbestholdigt affald skal indsamles i egnede beholdere på arbejdspladsen på en sådan måde, at genfyldning undgås. Hvor asbestholdigt affald skal oplagres midlertidigt inden fjernelsen, skal det holdes vådt eller dækkes med egnede materialer eller oplagres i egnede beholdere og sikres for at forhindre uautoriseret adgang. Asbest eller asbestholdige materialer og affald skal før transport sikres på en sådan måde, at asbestfibre ikke kan frigives under transport og aflæsning. Asbest eller asbestholdige materialer og affald skal bortskaffes på særlige godkendte deponeringspladser på en sådan måde, at frigivelsen af asbestfibre undgås. III. UDDANNELSE AF ARBEDJSTAGERE Omfattende viden er grundlaget for succesrig forebyggelse. Dette gælder i endnu højere grad for skjulte stoffer og materialer, der har været brugt for måske 50 år siden. Mennesker, der kommer ind i byggesektoren i dag, er som regel ikke bevidste om de gamle produkter, deres egenskaber og brug. Derfor skal den nye generation af arbejdstagere lære om asbest fra nul. Byggearbejdere og især vedligeholdelsesarbejdere er ofte forholdsvis uafhængige i deres arbejde. I denne forbindelse har de brug for omfattende færdigheder og viden for at vurdere deres respektive arbejdsmiljø. Foruden specifikke kurser for kompetente personer er der brug for skoling af de grupper af arbejdstagere, der skal arbejde med asbest, og de arbejdstagere, der utilsigtet konfronteres med asbestholdige materialer eller produkter. Også viden om nye teknikker, apparater og materialer samt kapaciteten af deres korrekte anvendelse er vigtig for forbedringen af arbejdsbetingelserne. I denne forbindelse er der brug for gode mindstestandarder for kvalifikationen af arbejdstagere, der udfører bestemte aktiviteter. De følgende punkter er ikke fyldestgørende, men de bør udgøre kernen for enhver uddannelsesaktivitet for de berørte grupper af ansatte. Uddannelse for de erhverv, der skal arbejde med asbest Mindstekrav vedrørende indhold, varighed og gentagelse 11

12 - Oplysninger om de forskellige typer af asbest og deres sundhedsfarer - Kulturel baggrund, d.v.s. hvad er asbest blevet brugt til og i hvilke perioder. - Disse produkters udseende - Grundlæggende viden om evaluering af eventuelle farer - Detaljerede oplysninger om kravene til ventilation og udsugning og de dertil egnede anordninger - Indretning af arbejdspladsen inkl. dens indkapsling - Viden om de forskellige typer af personligt sikkerhedsudstyr, dets anvendelse og hvilken type der er egnet til hvilken situation - Arbejdsteknikker og det nødvendige værktøj til forskellige aktiviteter - Korrekt håndtering af affald - Generelt bør uddannelsen gentages hvert tredje år. Der skal sørges for specifik uddannelse for yngre og vandrende arbejdstagere. For de sidstnævnte skal informationsmaterialet leveres på deres modersmål. Det er også nødvendigt at have specifikke krav til gentagelsen af uddannelsesaktiviteterne. Hovedsageligt i forbindelse med: - ændringer i teknologier - nye anordninger og værktøjer, der bruges til indretning af asbestarbejdspladser - ny viden om betingelserne for eksponering for asbest - ny god praksis for bedre forebyggelse På samme måde som de virksomheder, der må udføre aktiviteter med asbest, skal også institutioner, der kører uddannelseskurser for ansatte, være certificeret. De skal bevise deres viden og pædagogiske kompetence samt deres uddannelses egnethed. Uddannelse for de erhverv, der utilsigtet kan komme til at arbejde med asbest Mindstekrav vedrørende indhold, varighed og gentagelse - Oplysninger om typer af asbest og deres sundhedsfarer - Kulturel baggrund, d.v.s. hvad er asbest blevet brugt til og i hvilke perioder. Oplysninger om, hvordan disse produkter er blevet brugt - I hvilke situationer (arbejdsaktiviteter, konstruktionsdesign, samarbejde med andre faggrupper) de kan blive konfronteret med asbest - Grundlæggende viden om evaluering af eventuelle farer - Viden om de forskellige typer af personligt sikkerhedsudstyr, dets anvendelse og hvilken type der er egnet til hvilken situation - Teknikker for de forskellige aktiviteter - Også for disse grupper af arbejdstagere bør uddannelsen gentages efter nogle år i forbindelse med nye teknologier og teknikker. IV. ANERKENDELSE AF ASBESTRELATEREDE SYGDOMME I indledningen til dette papir har vi allerede nævnt antallet af mennesker, der hvert år dør p.g.a. en asbestrelateret sygdom. Dette antal vil forblive mere eller mindre konstant i de kommende år. Årsagsforbindelsen med asbest er ikke længere omdiskuteret, men ofte er det 12

13 stadig vanskeligt for ofrene at få deres sygdom godkendt. Derfor er der i alle europæiske lande brug for harmoniserede mindstestandarder for anerkendelsen. De følgende fire sygdomme skal opføres som erhvervssygdomme overalt: - Asbestose - Lungekræft - Mesotheliom - Pleurale plaques Der er dog nogle flere typer af kræft, der menes at være forbundet med eksponeringen for asbest, og der er nye videnskabelige belæg for dette (se EUROGIP-rapporten). Det bør overvejes også at tilføje disse sygdomme til den europæiske liste over erhvervssygdomme. Anerkendelsesmåde: Alle europæiske lande har en liste over anerkendte erhvervssygdomme. Disse lister gør anerkendelsesproceduren meget lettere, da ofrene ikke skal bevise årsagsforbindelsen mellem sygdommen og det skadelige stof (undtagelser er Sverige og Tyskland, hvor proceduren generelt kræver, at ofrene skal bevise årsagssammenhængen). Vi skal kort forklare hovedbetingelserne for anerkendelsen: Asbestose landene kræver definitiv omfattende eksponering for asbeststøv. Mindsteperioder (10 15 år) nævnes i nogle tilfælde. Lungekræft enten er omfattende eksponering bevist eller sygdommen er forbundet med asbestose. I nogle lande kan rygning medføre, at kravet om anerkendelse afvises. Mesotheliom er ikke let at identificere. Kravene er moderate. Nogle få ugers eksponering kan være nok til at udløse sygdommen. Pleurale plaques diagnosen er baseret på røntgenbilleder, og mild eksponering for asbeststøv er tilstrækkelig. Pleurale plaques er et særligt tilfælde p.g.a. den omstændighed, at det er et symptom for eksponering for asbest uden at være direkte skadeligt for organismen. De anerkendes stadig ikke som erhvervssygdom i Østrig og Spanien. De er anerkendt i Tyskland, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Norge, Portugal og Schweiz. I dag er kompensation kun mulig i Frankrig. Selv om hovedsygdommene er anerkendt som erhvervssygdomme, er det ofte ikke let for ofrene at opnå anerkendelse. Noget mere bør kunne gøres for at hjælpe mennesker i disse forløb. Kravene til juridiske forløb bør være enkle, og informationsmateriale bør være til rådighed. I de fleste EU-lande er der blevet dannet offerorganisationer, der understøtter ofrene. Disse organisationer bør inddrages i fremtidige aktiviteter, og de bør forsynes med finansielle midler til deres understøttende arbejde. Desuden bør man have ret til at handle og gøre et krav gældende mindst 40 år efter det sidste ansættelsesforhold, der var forbundet med aktiviteter med asbestholdige materialer eller produkter. V. KOMPENSATION Kompensationen for asbestrelaterede sygdomme varierer meget mellem de europæiske lande. 13

14 Nogle gange omfatter kompensationen, foruden en månedlig pension eller et fast beløb som kerneydelse, begravelsesomkostningerne, en månedlig enkepension eller en månedlig pension for forældreløse enebørn. Kompensation for dem, der er ofre, er nødvendig. Den kan ikke kompensere for sorgen, men vil hjælpe mennesker med deres daglige liv. Kompensation bør omfatte både økonomisk og medicinsk hjælp. På samme måde som ved forrige kapitel bør nogle grundlæggende krav opfyldes: - europæiske mindstestandarder for kompensation for asbestrelaterede sygdomme - enkle juridiske forløb - informationsmateriale inkl. henvisninger til specialmedicin og offerorganisationer - omfattende medicinsk hjælp for ofre - nationale fonde til understøttelse af ofre. 14

Tømrerfaglærernes Lærebogsudvalg

Tømrerfaglærernes Lærebogsudvalg Denne PowerPoint er udgivet i håbet om, at alle faglærere vil medvirke til at vi kan få knækket den fortsat stigende kurve i Danmark af asbest relaterede sygdomme Alle billeder af bygninger er taget af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/148/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/148/EF L 330/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.12.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/148/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-36

ÆNDRINGSFORSLAG 1-36 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 17.10.2012 2012/2065(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-36 Sabine Wils (PE494.492v01-00) om sundhedsrisici på arbejdspladsen som følge

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om asbest 1

Bekendtgørelse om asbest 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om asbest 1 I medfør af 15a, stk. 4, 17, stk. 3, 22, stk. 1, 35, stk. 1, 39, 40, nr. 1, 41, nr. 1, 43, 46, 49, 49a, stk. 1 3, 49c, stk. 1, 57, 60, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om asbest 1) 1)

Bekendtgørelse om asbest 1) 1) 1 of 8 21/02/2011 10:23 BEK nr 1502 af 21/12/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 356 af 28/04/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning 2012 FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Indledning Asbest blev anvendt i en række bygningsmaterialer

Læs mere

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1 Kapitel 1. Område mv.

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1 Kapitel 1. Område mv. Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1 Kapitel 1 Område mv. I medfør af 15a, stk. 4, 17, stk. 3,

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Sundhedsmæssige aspekter ved asbest i private hjem

Sundhedsmæssige aspekter ved asbest i private hjem Sundhedsmæssige aspekter ved asbest i private hjem v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk A/B Steenstrups Allé 13 m.fl.,

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

ABS 13. Asbestsanering af plader under vindueskarme. # COWI PowerPoint design manual

ABS 13. Asbestsanering af plader under vindueskarme. # COWI PowerPoint design manual ABS 13 Asbestsanering af plader under vindueskarme Regler Bekendtgørelse om registrering m.m. af asbest Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 993 af 1. december 1986 En arbejdsgiver (også private der sætter

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1) BEK nr 1342 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20159000211 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kontinuerlig filament glasfiberprodukter

Kontinuerlig filament glasfiberprodukter AFSNIT 0. GENEREL INFORMATION Disse produkter er artikler, der overholder bestemmelserne i artikel 3.3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering,

Læs mere

II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst.

II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst. 1. juni 2016 Rettelsesblad til redegørelse af 23. maj 2016 om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater I. Baggrund Arbejdstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om asbest i Grønland

Bekendtgørelse om asbest i Grønland BEK nr 133 af 05/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20070065985 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

: ERDAL LED.LOTION 500ML D

: ERDAL LED.LOTION 500ML D 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 64639 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Vedligeholdsprodukt

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer 1

Udkast til Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer 1 Udkast til Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer 1 I medfør af 17, stk. 3, 22, stk. 1, 39, 41, nr. 1, 43 49, 49 c, 63, stk. 1 og 2, og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 143 Offentligt. Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen.

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 143 Offentligt. Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 143 Offentligt Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen Konklusion Januar 2007 DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. juni 2001 PE 305.695/1-23 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Bring den forgiftede ud i frisk luft Søg læge ved længerevarende problemer. Hudkontakt : Vaskes af med sæbe og rigeligt vand. Øjenkontakt : Kommer stoffet i

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Hudkontakt : Efter hudkontakt fjern produktet mekaniskvask med sæbe og vand. Øjenkontakt : Skyl omgående

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 2 kg & 4 kg plastik boks Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 2 kg & 4 kg plastik boks Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Svejseelektrode. Emballage: 2 kg & 4 kg plastik boks Leverandør: Top-Tek A/S Industrivej 2 DK-6690 Gørding Tlf.:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. marts 2011 (OR. en) 7491/11 CONSOM 28 MI 130

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. marts 2011 (OR. en) 7491/11 CONSOM 28 MI 130 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. marts 2011 (OR. en) 7491/11 CONSOM 28 MI 130 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. marts 2011 til: Generalsekretariat for Rådet Vedr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 09.04.2001 KOM(2001)197 endelig BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelse af forskellige ventilationssystemer

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18. december 2015 I medfør af 17, stk. 3, 22, stk. 1, 39, 41, nr. 1, 43, 49, 49 c, 63,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE - 51368 Leverkusen

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002),

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002), P5_TA(2002)0594 Beskyttelse af forsøgsdyr Europa-Parlamentets beslutning om Rådets direktiv 86/609/EØF om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål (200/2259(INI)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

*** Baggrundsdokument

*** Baggrundsdokument 1 Offentlig høring om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet ("direktivet om den skriftlige erklæring") *** Baggrundsdokument

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 50 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/37/EF. af 29. april 2004

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 50 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/37/EF. af 29. april 2004 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 50 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del, samrådsspørgsmål F, G og H

Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del, samrådsspørgsmål F, G og H Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt T A L E Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del,

Læs mere

TUR s krankonference 2010 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s krankonference 2010 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s krankonference 2010 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. chefkonsulent Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Ændring af førercertifikatbekendtgørelsen Revision af censorvejledningerne Afgrænsning

Læs mere