Brugervejledning til kamera DANSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til kamera DANSK"

Transkript

1 DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning til direkte udskrivning.

2 Oversigt og brugervejledninger Denne vejledning Optagelse med kameraet Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] Installation af softwaren Denne vejledning Tilslutning af kameraet til en computer Denne vejledning Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] Overførsel af billeder til en computer Brugervejledning til direkte udskrivning Brugervejledning til printer Brug af printeren og udskrivning Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales. Dette produkt er udviklet til at fungere optimalt, når det anvendes sammen med originalt Canon-tilbehør. Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand osv., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. lækage og/ eller eksplosion af batterier). Bemærk, at denne garanti ikke gælder for reparationer, der opstår som følge af fejl i ikke-originalt Canontilbehør. Du kan dog anmode om sådanne reparationer mod betaling.

3 Kameraets temperatur Hvis kameraet bruges i længere tid ad gangen, kan det blive varmt. Vær opmærksom på dette, og tag højde for det, hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen. Om LCD-skærmen LCD-skærmen er produceret med finpræcisionsteknik. Mere end 99,99% af pixlene vises i overensstemmelse med specifikationerne. Mindre end 0,01% af pixelene vises af og til forkert med sorte eller røde prikker. Det har ingen betydning for det optagne billede og betyder ikke, at der er opstået en fejl. Videoformat Indstil kameraets videosignalformat til det, der anvendes i dit land, før du bruger det sammen med en tv-skærm (s. 127). Opladning af batteri til dato/tid Kameraet har et indbygget, genopladeligt litiumbatteri, der opretholder indstillinger for dato og tid samt andre kameraindstillinger. Batteriet genoplades, når hovedbatteriet sættes i kameraet. Når du køber kameraet, skal du isætte et opladet batteri eller bruge kameraet sammen med vekselstrømsadapteren (ekstraudstyr) i mindst 4 timer for at oplade batteriet til dato og tid. Batteriet oplades, selvom der er slukket for kameraet. Hvis menuen Dato/Tid vises, når kameraet tændes, betyder det, at batteriet for dato/tid er afladet. Genoplad det som beskrevet ovenfor. 1

4 Om denne vejledning Symboler og tegn i teksten Ikonerne på højre side af titellinjen viser de driftstilstande, der kan benyttes. Som vist i nedenstående eksempel kan fremgangsmåden udføres i tilstandene (Automatisk), (Manuel), (Kombiner billed) eller (Film). Brug af selvudløseren : Dette tegn angiver, at teksten handler om forhold, som kan påvirke kameraets funktioner. : Dette mærke angiver yderligere emner, der supplerer de grundlæggende betjeningsprocedurer. Spørgsmål? Se først her Hvilke indstillinger findes der under de enkelte funktioner? Forbliver mine indstillinger aktive, også efter at jeg har slukket for kameraet? Se Funktioner i de enkelte optagetilstande (s. 160). Hvad kan opnås med hver funktion? Se Menuen FUNC. (s. 44). Se Menuen Rec. (s. 47). Se Menuen Afspil (s. 48). Se Menuen Opsætning (s. 49). Se Menuen Dette kamera (s. 51). Hvad betyder ikonerne anført i Brugervejledning til kamera? Se Oplysninger, der vises på LCD-skærmen (s. 35). Se Menuindstillinger og fabriksindstillede standardværdier (s. 47). 2

5 Stikordsregister Klargøring af kameraet 18 Grundlæggende funktioner 30 Optagelse 53 Afspilning 89 Sletning 105 Udskriftsindstillinger/overførsel 108 Tilslutning af kameraet til computer/tv 118 Indstillinger for Dette kamera 129 Liste over meddelelser 134 Fejlfinding 136 Appendiks 140 Fototip og oplysninger 153 3

6 4 Indholdsfortegnelse Punkter markeret med henviser til lister eller diagrammer, som sammenfatter kamerafunktioner eller procedurer. Læs dette først... 7 Læs her...7 Sikkerhedsforanstaltninger...8 Forebyggelse af funktionsfejl...13 Komponentguide...14 Klargøring af kameraet Opladning af batteriet...18 Isætning af batterier...21 Isætning af CF-kortet...23 Indstilling af dato og tid...26 Indstilling af sprog...28 Grundlæggende funktioner Tænde for kameraet...30 Skifte mellem optagelse/afspilning...32 Brug af LCD-skærmen...33 Oplysninger, der vises på LCD-skærmen...35 Brug af søgeren...39 Brug af zoom...40 Tryk på udløserknappen...41 Valg af menuer og indstillinger...43 Menuindstillinger og fabriksindstillede standardværdier Gendannelse af indstillingers standardværdier...52 Optagelse Optagelse i automatisk tilstand Visning af et billede lige efter optagelse Ændring af indstillinger for opløsning og komprimering Quick-shots Brug af blitz Optagelse af nærbilleder/ optagelse på lang afstand...60 Brug af digital zoom Kontinuerlig optagelse Brug af selvudløseren Manuel optagelse... 66

7 Optagelse af panoramabilleder (Kombiner billeder) Optagelse af en film Optagelse af motiver, det er svært at fokusere på (Fokuslås, AF-lås) Fastlåsning af eksponeringsindstillingen (AE-lås) Fastlåsning af eksponeringsindstillingen (FE-lås) Skift mellem fokustilstande Skift mellem lysmålingstilstande Regulering af eksponeringskompensation Optagelse med langsom lukker Justering af farvetone (hvidbalance) Ændring af fotoeffekt Justering af ISO-følsomhed Indstilling af den automatiske roteringsfunktion Nulstilling af filnummer Afspilning Afspilning af billeder enkeltvis Forstørrelse af billeder Visning af billeder i sæt på ni (Indeksafspilning) Visning af film Redigering af film Rotation af billeder på displayet Tilknytning af lydmemoer til billeder Automatisk afspilning (diasvisning) Beskyttelse af billeder Sletning Sletning af enkelte billeder Sletning af alle billeder Formatering af CF-kort Udskrivning Om udskrivning Angivelse af DPOF-udskriftsindstillinger

8 6 Billedoverførselsindstillinger (Transfer række (DPOF) Valg af billeder til overførsel Tilslutning af kameraet til en computer Tilslutning af kameraet til en computer Computersystemkrav Direkte overførsel Tilslutning af kameraet til en computer med henblik på billedoverførsel uden installation af software Overførsel af billeder direkte fra et CF-kort Visning af billeder på et tv-apparat Tilpasning af kameraet (Indstillinger for Dette kamera) Ændring af indstillinger for Dette kamera Registrering af indstillinger for Dette kamera Liste over meddelelser Fejlfinding Tillæg Brug af en vekselstrømsadapter (sælges separat) Brug af en bilbatterioplader (sælges separat) Vedligeholdelse af kameraet Specifikationer Fototip og oplysninger Tip til brug af selvudløseren Sådan justeres eksponeringen ISO-følsomhed Advanceret teknik i tilstanden Makro Indeks Funktioner i de enkelte optagetilstande

9 Læs dette først Læs her Testoptagelser Før du forsøger at fotografere vigtige motiver, anbefaler vi, at du tager nogle prøvebilleder for at kontrollere, at kameraet fungerer og betjenes korrekt. Bemærk, at hverken Canon, nogen af Canons afdelinger, datterselskaber eller forhandlere kan holdes ansvarlige for skader, der er opstået som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder CF-kort, som resulterer i manglende optagelse af billeder eller optagelse i et format, der ikke er maskinlæsbart. Advarsel mod krænkelse af ophavsret Bemærk, at digitale kameraer fra Canon er beregnet til personlig brug og aldrig bør bruges på en måde, der krænker eller er i modstrid med internationale eller nationale copyrightlove og -regler. Bemærk, at kopiering af billeder fra forestillinger, udstillinger eller kommercielle handlinger med et kamera eller andet udstyr i visse situationer kan opfattes som brud på copyrightlovgivningen eller andre juridiske rettigheder, selvom billedet måske bliver taget i personligt øjemed. Begrænsning af garanti Se den garantierklæring fra Canon (EWS), der blev leveret sammen med kameraet, for at få oplysninger om garantien på dit kamera. Se bagsiden af garantierklæringen fra Canon (EWS) for at få oplysninger om, hvordan du kommer i kontakt med Canon Kundesupport. 7

10 Sikkerhedsforanstaltninger Før du bruger kameraet, skal du have læst og forstået de sikkerhedsregler, der er angivet herunder. Sørg altid for at betjene kameraet korrekt. Sikkerhedsreglerne på de følgende sider har til formål at sikre, at du betjener kameraet og dets tilbehør sikkert og korrekt, så du undgår personskade og beskadigelse af udstyret. På de næste sider henviser ordet "udstyr" primært til selve kameraet og dets elektriske tilbehør, f.eks. batteriopladeren, den kompakte strømadapter (sælges separat) og bilbatteriopladeren. Advarsler Ret ikke kameraet direkte mod solen eller andre stærke lyskilder, der kan beskadige dine øjne. Udløs ikke blitzen tæt på menneskers eller dyrs øjne. Det intense lys fra blitzen kan beskadige synsevnen. Placer dig mindst én meter væk fra børn, når du optager med blitz. Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde. Hvis et barn ødelægger kameraet eller dets batterier, kan det forårsage alvorlig personskade. Desuden kan remmen kvæle et barn, hvis den placeres rundt om barnets hals. Forsøg ikke at skille kameraet ad eller at ændre nogen dele af udstyret, hvis det ikke er nøje beskrevet i denne vejledning. Hvis udstyret skilles ad eller ændres, kan det forårsage elektrisk stød med højspænding. Indvendige eftersyn, ændringer og reparationer bør foretages af kvalificerede servicemedarbejdere, der er autoriseret af kameraforhandleren eller Canon Kundesupport. Undgå at berøre området omkring blitzen, hvis denne er beskadiget, da der er risiko for elektrisk stød med højspænding. Du må heller ikke berøre indvendige dele af udstyret, der er blevet blotlagt som følge af beskadigelse. Der er risiko for elektrisk stød med højspænding. Henvend dig hurtigst muligt til kameraforhandleren eller nærmeste Canon Kundesupport. 8

11 Hold øjeblikkeligt op med at bruge udstyret, hvis det begynder at ryge eller lugte underligt. I modsat fald kan det medføre brand eller elektrisk stød. Sluk øjeblikkeligt for kameraet, fjern batteriet, eller tag netledningen ud af stikkontakten. Kontroller, at det holder op med at ryge eller lugte. Henvend dig til kameraforhandleren eller nærmeste Canon Kundesupport. Hold op med at bruge udstyret, hvis du har tabt det, eller kamerabeklædningen er ødelagt. I modsat fald kan det medføre brand eller elektrisk stød. Sluk øjeblikkeligt for kameraet, fjern batteriet, eller tag netledningen ud af stikkontakten. Henvend dig til kameraforhandleren eller nærmeste Canon Kundesupport. Undgå, at udstyret kommer i kontakt med eller dyppes i vand eller anden væske. Undgå, at der kommer væske ind i kameraet. Kameraet er ikke vandtæt. Aftør ydersiden af kameraet med en blød absorberende klud, hvis det kommer i kontakt med væske eller saltholdig luft. Hvis der kommer vand eller andre fremmedlegemer ind i kameraet, skal du straks sætte kameraets funktionsvælger på positionen Fra og fjerne batteriet fra kameraet eller tage netledningen ud af stikkontakten. Fortsat brug af udstyret kan resultere i brand eller elektrisk stød. Henvend dig til kameraforhandleren eller nærmeste Canon Kundesupport. Anvend ikke midler, der indeholder alkohol, benzen, fortynder eller andre letantændelige substanser, til rengøring eller vedligeholdelse af udstyret. Brug af sådanne midler kan forårsage brand. Fjern netledningen med jævne mellemrum, og fjern støv og snavs fra stikket, ydersiden af stikkontakten og det omkringliggende område. I støvede, fugtige eller fedtede miljøer kan det støv, der med tiden samler sig omkring stikket, blive gennemfugtet og forårsage kortslutning, hvilket kan føre til brand. Undlad at skære i, ødelægge, ændre eller placere tunge ting oven på netledningen. Dette kan forårsage kortslutning, der igen kan føre til brand eller elektrisk stød. 9

12 Rør ikke ved netledningen med våde hænder. Hvis du berører netledningen med våde hænder, kan det medføre elektrisk stød. Tag fat i den faste del af stikket, når du trækker netledningen ud af kontakten. Hvis du trækker ledningen ud, mens du holder i den bøjelige del af stikket, risikerer du at ødelægge ledningen eller blotlægge det isolerende materiale eller kabeltrådene, hvilket medfører risiko for brand eller elektrisk stød. Brug kun anbefalet elektrisk tilbehør. Brug af strømkilder, der ikke udtrykkeligt er anbefalet til dette udstyr, kan medføre overophedning, deformering af udstyret, brand, elektrisk stød eller andre skader. Undlad at placere batterierne i nærheden af varmekilder eller udsætte dem for direkte flammer eller varme. Undlad ligeledes at nedsænke batterierne i vand. Det kan beskadige batterierne og medføre udsivning af ætsende væske, brand, elektrisk stød, eksplosion og alvorlig personskade. Forsøg ikke at skille batteriet ad, ændre det eller opvarme det. Det kan medføre en alvorlig risiko for eksplosion. Skyl omgående grundigt med vand, hvis du får batterivæske på huden, herunder øjnene og munden, eller tøjet. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øjne eller mund, skal du omgående skylle grundigt med vand og kontakte en læge. Undgå at tabe eller udsætte batterierne for alvorlige slag, der kan ødelægge dem. Hvis der går hul på et batteri, kan det medføre udsivning og personskade. Undgå at kortslutte batteriets stik med metalobjekter, f.eks. nøgleknipper. Det kan medføre overophedning, forbrændinger og andre skader. Brug det medfølgende stikdæksel, når du transporterer eller opbevarer batteriet. Før du kasserer et batteri, skal du dække polerne med tape eller andet isolerende materiale for at forhindre direkte kontakt med andre objekter. Kontakt med metalliske dele på andre materialer i affaldscontainere kan forårsage brand eller eksplosioner. Bortskaf om muligt batterierne i de specielle affaldscontainere til batterier. Brug kun anbefalede batterityper og tilbehør. Brug af batterier, der ikke udtrykkeligt er anbefalet til dette udstyr, kan forårsage eksplosioner eller udsivning, der kan resultere i brand, personskade og skade på omgivelserne. 10

13 Brug den angivne batterioplader til at oplade NB-1LH- eller NB-1Lbatteriet. Brug af opladere, der ikke udtrykkeligt er anbefalet, kan føre til overophedning, deformering af udstyret, brand eller elektrisk stød. Træk batteriopladeren eller den kompakte strømadapter ud af både kamera og stikkontakt, når batterierne er genopladet, og når de ikke er i brug, for at forhindre risikoen for brand og andre skader. Kontinuerlig brug over en længere periode kan forårsage, at enheden bliver overophedet og deformeret, hvilket kan medføre brand. Kamerastikkene på batteriopladeren og den kompakte strømadapter er udelukkende beregnet til brug sammen med dit kamera. Brug dem ikke sammen med andre produkter eller batterier. Det kan medføre risiko for brand eller andre skader. Udvis forsigtighed i nærheden af magnetiske felter Genstande, der er følsomme over for magnetiske felter (såsom kreditkort), må ikke komme i nærheden af kameraets højttaler (s. 14). Sådanne genstande kan miste data eller kan ophøre med at fungere. 11

14 Forsigtig Undgå at bruge, placere eller opbevare udstyret på steder med stærkt sollys eller høje temperaturer, f.eks. i forruden af eller bagagerummet på en bil. Hvis udstyret udsættes for kraftigt sollys og varme, kan batterierne begynde at lække, blive overophedede eller eksplodere, hvilket igen kan resultere i brand, forbrændinger eller anden personskade. Høje temperaturer kan også beskadige kamerabeklædningen. Sørg for god ventilation, når du bruger batteriopladeren til opladning af batteriet. Undgå at opbevare udstyret på steder, hvor det er fugtigt eller støvet. Hvis det opbevares sådanne steder, kan det medføre risiko for brand, elektriske stød eller anden skade. Undgå at slå kameraet mod noget hårdt eller støde det mod noget, når du bærer det om halsen eller holder det i remmen, da det kan medføre personskade eller beskadige udstyret. Sørg for ikke at dække blitzen med fingrene eller dit tøj under optagelse. Det kan beskadige blitzen og få den til at udsende røg eller støj. Pas også på, at du ikke berører blitzens overflade lige efter optagelse af flere billeder hurtigt efter hinanden. Blitzen er varm, og du kan brænde dig. Brug ikke blitzen, hvis der er snavs, støv eller andet på dens linse. Den varme, der derved skabes, kan beskadige blitzen. Kontroller, at batteriopladeren sidder i en stikkontakt med den nominelle spænding og ikke større. Batteriopladerens stik varierer afhængigt af stedet. Brug ikke batteriopladeren eller den kompakte strømadapter, hvis stikket eller kablet er beskadiget, eller hvis stikket ikke sidder helt inde i stikkontakten. Lad ikke opladerens terminaler eller stik komme i kontakt med metalobjekter, f.eks. tegnestifter eller nøgler, og undgå at tilsmudse dem. Hvis kameraet bruges i længere tid ad gangen, kan det blive varmt. Udvis forsigtighed, hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, da dine hænder kan blive generet af varmen. 12

15 Forebyggelse af funktionsfejl Undgå felter med kraftig magnetisme Placer aldrig kameraet i umiddelbar nærhed af elektriske motorer eller andet udstyr, der kan generere felter med kraftig elektromagnetisme. Hvis kameraet udsættes for felter med kraftig magnetisme, kan det resultere i fejl eller ødelagte billeddata. Undgå kondensrelaterede problemer Hvis udstyret flyttes hurtigt fra varme til kolde omgivelser, kan der opstå kondens (små vanddråber) på både ydre og indre overflader. Undgå dette ved at placere udstyret i en lufttæt, genlukkelig plastikpose og lade det akklimatisere sig, før du fjerner plastikposen. I tilfælde af kondensvand indvendigt i kameraet Hold øjeblikkeligt op med at bruge kameraet, hvis du opdager kondens. Hvis du fortsætter med at bruge det, kan du beskadige udstyret. Fjern CF-kortet, batterierne eller den kompakte strømadapter fra kameraet, og brug det først igen, når fugten er helt fordampet. Opbevaring i længere perioder Tag batteriet ud af kameraet, og opbevar udstyret et sikkert sted, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid. Hvis kameraet opbevares i længere tid med batteriet isat, løber det tør for strøm og kan beskadige kameraet. Dato, klokkeslæt og andre kameraindstillinger nulstilles muligvis til standardindstillingerne, hvis batteriet har været fjernet i over tre uger. Følg instruktionerne i denne vejledning for at angive de ønskede indstillinger igen. 13

16 Komponentguide Set forfra Søgeren (s. 39) AF-hjælpelys (s. 42) Rødøjereduktionslampe (s. 58) Selvudløserlampe (s. 64) Mikrofon (s. 98) Højttaler Blitz (s. 58) DIGITAL-stik (s. 120) A/V-udgang (Audio/Videoudgang) (s. 127) Ring til håndledsrem Objektiv Stikdæksel Montering af håndledsrem * * Undgå at svinge med kameraet, og lad det ikke ramme andre genstande, når du bærer eller holder det i håndledsremmen. 14

17 Set bagfra Søger (s. 39) Lås til CF-kortdæksel (s. 23) Dæksel til CF-kort (s. 23) Batteridæksel (s. 21) Klargøring af kameraet Stikdæksel til jævnstrømskobler (s. 140) LCD-skærm (s. 33) Stik til trefod De følgende kabler bruges til tilslutning af kameraet til en computer eller printer. Computer (s. 118) Interfacekabel IFC-400PCU (følger med kameraet) Printere med direkte udskrivning (sælges separat) CP-printere Interfacekabel IFC-400PCU (følger med kameraet) eller direkte interfacekabel DIF-100 (følger med CP-100/CP-10). Bubble Jet-printere - Bubble Jet Direct-kompatible printere: Se brugervejledningen til Bubble Jet-printeren. - PictBridge-kompatible printere: Interfacekabel IFC-400PCU (følger med kameraet) PictBridge-kompatible ikke-canon-printere: Interfacekabel IFC-400PCU (følger med kameraet) Se systemkortet eller Brugervejledning til direkte udskrivning, der fulgte med kameraet, for at få oplysninger om printere med direkte udskrivning. 15

18 Kontrolpanel Tilstandsvælger for optagelse (s. 53) Strømindikator Lyser, når der er tændt for strømmen, eller når overførselsforberedelser er afsluttet, hvis kameraet er tilsluttet en computer Indikatorer (s. 17) Knappen ON/OFF (s. 30) Udløserknap (s. 41) Zoomknap Optagelse: (Telelinse)/ (Vidvinkel) (s. 40) Afspilning: (Forstør) (s. 90)/ (Oversigt) (s. 91) Funktionsvælger (s. 32) Knappen Udskriv/ overfør (se nedenfor) 16 Knappen (Lysmåling) (s. 77)/ Knap Knappen (Blitz) (s. 58)/ Knap Knappen (Kontinuerlig) (s. 63)/ Knappen (Selvudløser) (s. 64)/ Knap Knappen (Makro) / (Uendelig) (s. 60)/ Knap FUNC. (Funktion) Knap (s. 43) Knappen (Sletning af enkeltbillede) (s. 105) DISP. (Vis) Knap (s. 33) Knappen MENU Knappen SET Følgende handlinger er tilgængelige via et enkelt let tryk på knappen (Udskriv/overfør). Udskrivning: Se Brugervejledning til direkte udskrivning (særskilt brochure) Indlæsning af billeder (kun Windows): Se s. 118 i denne vejledning og Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] (særskilt brochure) Indikatoren blinker eller lyser, mens en printer eller computer er tilsluttet. Blåt: Klar til udskrivning/klar til overførsel af billeder Blinker blåt: Udskriver/Overfører

19 Indikator Indikatoren lyser eller blinker, når knappen ON/OFF eller udløserknappen trykkes ned. Øverste indikator Grønt: Klar til optagelse Blinker grønt: Optager på CF-kort/læser fra CF-kort/sletter fra CF-kort/ sender data (under en computertilslutning) Orange: Klar til optagelse (blitz slået til) Blinker orange: Klar til optagelse (advarsel mod kamerarystelser) Nederste indikator Gult: Tilstanden Makro/Uendelig/AF-lås Blinker gult: Fokuseringsproblemer (et enkelt bip). Selvom du stadig kan trykke på udløserknappen, når indikatoren blinker gult, anbefales det, at du bruger fokuslåsen eller AF-låsen (s. 72). Klargøring af kameraet 17

20 Klargøring af kameraet Opladning af batteriet Brug følgende procedure for at oplade batteriet, første gang du bruger kameraet, eller når meddelelsen "Udskift batteri" vises. 1 2 Sæt batteriet i batteriopladeren. Batteriet skal placeres, så pilene på batteriet og på opladeren er ud for hinanden. Sæt batteriet omhyggeligt i. Batteriopladerens modelnavn og type varierer fra land til land. (Til CB-2LS) Sæt batteriopladeren i en stikkontakt. Opladningsindikator (til CB-2LSE) Slut netledningen til batteriopladeren, og sæt den i en stikkontakt. Indikatoren på opladeren lyser rødt, mens batteriet oplades. Den lyser grønt, når batteriet er opladet. Træk batteriopladeren ud af stikkontakten, når batteriet er opladet, og fjern batteriet. Du kan beskytte batteriet og forlænge dets levetid ved ikke oplade det i mere end 24 timer i træk. 18

21 Batteriet er et litiumionbatteri, så der er ingen grund til at aflade batteriet helt, før du lader det op igen. Det kan genoplades når som helst. Men eftersom det maksimale antal opladninger er ca. 300 gange (batteriets levetid), anbefales det, at du oplader batteriet efter at have afladt det fuldstændigt for at forlænge dets levetid. Det tager ca. 130 minutter at oplade batteriet helt, hvis det har været helt afladet (baseret på Canons standardtestmetoder). Det anbefales at oplade det inden for en temperaturskala fra 5 til 40 C. Opladningstiderne varierer afhængigt af den omgivende temperatur og batteriets spændingstilstand. Se Batterikapacitet (s. 147). Du kan muligvis høre en lyd under opladningen. Dette er ikke en fejl. Forholdsregler ved håndtering Hold altid batteripolerne ( ) rene. Snavsede poler kan medføre dårlig kontakt mellem batteriet og kameraet. Puds stikkene med et papirlommetørklæde eller en tør klud, før du oplader eller bruger batteriet. Vælt eller ryst ikke batteriopladeren, når batteriet sidder i. Du risikerer, at batteriet falder ud. Ved lave temperaturer kan batteriets ydeevne formindskes, og ikonet for lav batterispænding kan blive vist tidligere end normalt. Under disse forhold kan du genopfriske batteriet ved at varme det i en lomme umiddelbart inden brug. Sørg for, at der ikke er metalgenstande i lommen, der kan forårsage en kortslutning, f.eks. nøgler. Anbring ikke stof, f.eks. duge, tæpper, lagner eller puder, på batteriopladeren, mens den oplader. Opladeren bliver varm og kan forårsage brand. Kun batterier af typen NB-1LH eller NB-1L må oplades med denne oplader. Batteriet aflades hele tiden en lille smule, når det sidder i kameraet, selv når kameraet er slukket, eller det befinder sig i opladeren. Denne afladning forkorter batteriets levetid. Klargøring af kameraet 19

22 Lad ikke metalgenstande, f.eks. nøgleringe, røre ved polerne og (fig. A), da dette kan beskadige batteriet. Hvis du vil transportere batteriet eller gemme det væk i perioder, hvor du ikke benytter det, bør du altid sætte stikdækslet på (fig. B). Selv fuldt opladede batterier aflades med tiden en smule. Det tilrådes, at du oplader batteriet den dag, du skal Fig. A Fig. B bruge det, eller dagen før for at sikre, at det er fuldt opladet. Hvis du opbevarer et fuldt opladet batteri i lange perioder ad gangen (cirka 1 år), kan dets levetid eller ydeevne reduceres. Du anbefales derfor at bruge batteriet i kameraet, indtil det er helt afladet, og at opbevare det ved normal temperatur (23 C) eller derunder. Hvis du ikke bruger batteriet i lange perioder ad gangen, skal det oplades helt og derefter aflades i kameraet mindst én gang om året, før du lægger det til opbevaring igen. Hvis den tid, batteriet kan anvendes, reduceres væsentligt, selv når det er helt opladet, er det blevet for gammelt og skal udskiftes. 20

23 Isætning af batterier Isæt batteripakke NB-1LH (følger med) som vist nedenfor. Batteripakke NB-1L kan også bruges sammen med kameraet. Genoplad batteriet (s. 18), før du bruger det første gang Skub batteridækslet i retning af pilene. Klargøring af kameraet 2 Tryk på batterilåsen, mens batteriet sættes helt i, indtil låsen klikker. Læg batteriet i, så pilene på kameraet og batteriet er ud for hinanden. Tryk på batterilåsen, og træk batteriet ud, for at fjerne batteriet. Batterilås 1 3 Luk batteridækslet. 2 21

24 Afbryd ikke strømmen, og åbn ikke batteridækslet, når kameraets øverste indikator ved siden af søgeren blinker grønt. Kameraet skriver, læser, sletter eller overfører billeder til eller fra et CF-kort. Fjern batteriet, når kameraet ikke er i brug. Bemærk dog, at dato, klokkeslæt og andre kameraindstillinger muligvis nulstilles til standardindstillingerne, hvis batteriet har været fjernet i over tre uger. Brug en vekselstrømsadapter ACK500 (sælges separat), hvis kameraet skal bruges i længere tid (s. 140). Batteriopladning Følgende ikoner og meddelelser vises, når batterispændingen er lav. Udskift batteri Batterispændingen er lav. Genoplad det så hurtigt som muligt, før det skal bruges i en længere periode. Når LCD-skærmen er slukket, vises dette ikon, når du trykker på en vilkårlig knap, bortset fra knappen ON/OFF, SET eller MENU. Batterispændingen er ikke høj nok til at forsyne kameraet med tilstrækkelig strøm. Udskift straks batteriet. Se Batterikapacitet (s. 147). 22

25 Isætning af CF-kortet Sluk for kameraet, og sæt CF-kortet i på følgende måde Skub låsen op, og åbn CF-kortets dæksel. Sæt CF-kortet i med etiketten opad, indtil CF-kortets udløserknap er helt ude. Sæt kortet i ifølge diagrammet på dækslet til CF-kortet. Klargøring af kameraet Etiket 3 Luk dækslet til CF-kortet. Sådan fjernes CF-kortet Tryk på udløserknappen, og træk CF-kortet ud. Udløserknap til CF-kort 23

26 Hvis den øverste indikator ved siden af søgeren blinker grønt, betyder det, at kameraet skriver, læser, sletter eller overfører data til eller fra CF-kortet, og i disse tilfælde skal du undgå følgende handlinger. Ellers risikerer du at ødelægge billeddataene. - Udsætte kameraet for stød eller vibrationer. - Slukke for strømmen til kameraet eller åbne CF-kortets dæksel/ batteridækslet. Vær opmærksom på, at CF-kort, der er formateret med andre producenters kameraer eller en computer, eller som er formateret eller redigeret med programmer, muligvis reducerer skrivehastigheden til CF-kortet eller muligvis ikke fungerer korrekt i kameraet. Det anbefales at bruge CF-kort, der er blevet formateret i dit kamera (s. 107). Det kort, der leveres med kameraet, kan bruges uden yderligere formatering. Se CF-kort og estimeret kapacitet (s. 148). 24

27 Forholdsregler ved håndtering af CF-kort CF-kort er elektroniske højpræcisionskomponenter. Håndter dem forsigtigt, og undgå at bøje dem eller udsætte dem for slag, stød eller vibrationer. Forsøg ikke at skille CF-kortet ad eller ændre på kortet. Flyttes et CF-kort hurtigt mellem steder med stor temperaturforskel, kan der dannes kondens i kortet, som kan medføre fejl i kortet. Undgå kondensdannelse ved at placere CF-kortet i en forseglet plasticpose, før du flytter det til en anden temperaturzone, og lad det langsomt tilpasse sig den nye temperatur. Hvis der dannes kondens på CF-kortet, skal du opbevare det ved stuetemperatur, indtil vanddråberne er fordampet på naturlig måde. Undlad at bruge eller opbevare CF-kort på følgende steder. - I omgivelser med støv eller sand - I omgivelser med høj luftfugtighed og høje temperaturer Klargøring af kameraet 25

28 Indstilling af dato og tid Menuen Dato/Tid åbnes, når kameraet tændes første gang, eller hvis det indbyggede genopladelige litiumbatteri til dato/tid er ved at være afladet. Start fra trin 5 for at indstille dato og tid. Strømindikator 1 Tryk på knappen ON/OFF, indtil strømindikatoren lyser. 2 3 Tryk på knappen MENU. Menuen (Rec.) eller menuen (Afspil) vises. Brug knappen eller til at vælge menuen (Opsætning). 4 Brug knappen eller til at vælge, og tryk på knappen SET. 26

29 5 6 7 Angiv dato og klokkeslæt. Brug knappen eller til at vælge et felt (år, måned, dag, timer, minutter og datoformat). Brug knappen eller til at ændre værdien. Tryk på knappen SET. Indstillingen er udført. Tryk på knappen MENU. Displayet vender tilbage til optageeller afspilningsskærmbilledet. Klargøring af kameraet Bemærk, at indstillingerne for dato og klokkeslæt muligvis nulstilles til standardindstillingerne, hvis kamerabatteriet har været fjernet i over tre uger. Angiv dem igen, hvis det sker. Angivelse af indstillinger for dato og klokkeslæt får ikke dato- og tidsstemplet til at blive vist på billeder. Se Brugervejledning til direkte udskrivning eller Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] for at få oplysninger om udskrivning af billeder med dato på. Opladning af batteri til dato/tid - Kameraet har et indbygget genopladeligt litiumbatteri til at gemme indstillinger som f.eks. dato og klokkeslæt. Batteriet genoplades af batteripakken, når det sidder i kameraet. Når kameraet er købt, skal et opladet batteri straks sættes i kameraet, eller en vekselstrømsadapter ACK500 (sælges separat) skal tilsluttes i ca. 4 timer for at oplade batteriet til dato/tid. Batteriet oplades, selvom der er slukket for kameraet. - Hvis menuen Dato/Tid vises, når kameraet tændes, er batteriet til dato/tid næsten afladet. Brug ovenstående metode til at genoplade det. 27

30 Indstilling af sprog Brug denne funktion til at vælge det sprog, der skal vises på LCD-skærmen. Strømindikator 1 Tryk på knappen ON/OFF, indtil strømindikatoren lyser. 2 3 Tryk på knappen MENU. Menuen (Rec.) eller menuen (Afspil) vises. Brug knappen eller til at vælge menuen (Opsætning). 4 Brug knappen eller til at vælge, og tryk på knappen SET. 28

31 5 Brug knappen,, eller til at vælge et sprog, og tryk på knappen SET. 6 Tryk på knappen MENU. Displayet vender tilbage til optage- eller afspilningsskærmbilledet. Klargøring af kameraet Menuen Sprog kan også vises i afspilningstilstand ved at holde knappen SET nede og trykke på knappen MENU. Denne funktion kan ikke bruges, mens et filmklip afspilles, eller en printer, der er solgt separat, er tilsluttet kameraet. 29

32 Grundlæggende funktioner Tænde for kameraet Strømindikator Tryk på knappen ON/OFF, indtil strømindikatoren lyser grønt. Linsen strækker sig ud, når funktionsvælgeren er sat til. Linsen trækkes automatisk tilbage 1 minut efter, at funktionsvælgeren drejes fra til. Når funktionsvælgeren drejes til, blinker den øverste indikator ved siden af søgeren grønt, og LCD-skærmen tændes. Sådan slukkes for kameraet Tryk igen på knappen ON/OFF. Menuen Dato/Tid åbnes, når kameraet tændes første gang, eller hvis det indbyggede genopladelige litiumbatteri er ved at være afladet. Indstil dato og klokkeslæt igen, når dette sker (s. 26). Hvis den strømbesparende funktion aktiveres, skal du trykke på knappen ON/OFF for at tænde for strømmen til kameraet igen. (s. 31) Du kan høre en opstartslyd og se opstartsbilledet, når der tændes for strømmen til kameraet. (Du kan ændre opstartslyd og -billede. Se s. 49, 51, 129.) Opstartsbilledet vises ikke, når LCD-skærmen er slået fra i optagetilstanden, eller når kameraet er tilsluttet et tv via A/V Out-stikket. Tænde for kameraet uden opstartslyden og opstartsbilledet Hold knappen SET nede, samtidig med at du tænder for strømmen. 30

33 Strømbesparende funktion Dette kamera er udstyret med en strømbesparende funktion. Når denne funktion er slået til, og den aktiveres, skal du tænde for strømmen igen ved at trykke på knappen ON/OFF. Optagetilstand: Slukker cirka tre minutter efter seneste brug af en funktion på kameraet. LCD-skærmen slukker automatisk cirka 1 minut* efter, at der sidst er benyttet en funktion, selvom [Auto sluk] er indstillet til [Fra]. (Tryk på en vilkårlig knap bortset fra ON/OFF for at tænde LCD-skærmen igen). * Denne tid kan ændres (s. 50). Afspilningstilstand: Slukker cirka 5 minutter efter seneste brug af en funktion på kameraet. Tilsluttet til en printer (solgt separat): Slukker ca. 5 minutter efter seneste brug af en funktion på kameraet eller på en tilsluttet printer. Grundlæggende funktioner Den strømbesparende funktion aktiveres ikke under diasvisningen, eller når kameraet er tilsluttet en pc. Den strømbesparende funktion kan slås fra (s. 50). 31

34 Skifte mellem optagelse/afspilning Funktionsvælgeren bruges til at vælge optage- og afspilningsfunktioner. For at optage billeder (optagetilstand) Skub funktionsvælgeren til. For at afspille billeder (afspilningstilstand) Skub funktionsvælgeren til. Når en printer (solgt separat) er tilsluttet, kan billeder udskrives (se Brugervejledning til direkte udskrivning). Når et kamera er tilsluttet, kan optagne billeder overføres til og ses på en computer (s. 119). Når en printer (solgt separat) er korrekt tilsluttet, vises ikonet, eller på LCD-skærmen. 32

35 Brug af LCD-skærmen LCD-skærmen kan benyttes til at komponere billeder under optagelse, tilpasse menuindstillinger og afspille optagne billeder. Ikoner, der angiver kameraets status og indstillinger, vises på LCD-skærmen. Billedet på LCD-skærmen bliver mørkere i stærkt sollys eller andet stærkt lys. Dette betyder ikke, at der er opstået en fejl. Optagetilstand ( ) Tryk på knappen DISP. Visningstilstanden skifter på følgende måde ved hvert tryk. Standard (ingen oplysninger) Grundlæggende funktioner Detaljeret (visning af oplysninger) Fra Indstillingen for LCD-skærmen (Til eller Fra) gemmes af kameraet, når der slukkes for strømmen, så den samme indstilling automatisk kan vælges igen, når der tændes for strømmen igen. Men indstillingen kan gå tabt, hvis der er blevet slukket for strømmen, efter at meddelelsen "Udskift batteri" er blevet vist, mens LCD-skærmen var tændt i optagetilstand. I tilstanden eller tændes LCD-skærmen, uanset om Til eller Fra er valgt. 33

36 Afspilningstilstand ( ) Når funktionsvælgeren er indstillet til, tændes LCD-skærmen. Tryk på knappen DISP. Visningstilstanden skifter på følgende måde ved hvert tryk. Standard Detaljeret Ingen oplysninger I afspilningstilstanden Oversigt (s. 91) er det detaljerede display ikke tilgængeligt. 34

37 Oplysninger, der vises på LCD-skærmen Under optagelse eller afspilning af billeder vises optageoplysningerne, visningsoplysningerne eller afspilningsoplysningerne på LCD-skærmen. Optagetilstand Når du angiver indstillinger for blitz, kontinuerlig tilstand, selvudløser, makro, uendelig og målingstilstand, vises optageoplysningerne på LCDskærmen i cirka 6 sekunder, selvom LCD-skærmen er indstillet til [Standard (Ingen oplysninger)] eller [Fra]. (Oplysningerne vises dog ikke i alle tilfælde. Det afhænger af de valgte indstillinger). Der er sandsynligvis valgt en langsom lukkerhastighed på grund af utilstrækkeligt lys, hvis den øverste indikator ved siden af søgeren blinker orange, når måleforberedelserne er afsluttet, og kameraets ikon til advarsel mod rystelser vises på LCD-skærmen. Indstil blitzen til eller, eller fastgør kameraet på en trefod, når du skal optage. Grundlæggende funktioner Lige efter et billede er taget, vises billedet og dets oplysninger på LCD-skærmen i 2 sekunder (eller det valgte antal sekunder, hvis visningstiden blev ændret (2-10 sek.)), selvom du slipper udløserknappen. Hvis knappen SET er trykket ned, mens et billede vises, fortsættes det med at blive vist (s. 54). Mens et optaget billede vises på LCD-skærmen, kan du kontrollere eksponeringen med grafen (se Histogram s. 38), der viser fordelingen af lysstyrkedataene. Hvis eksponeringen kræver justering, skal eksponeringskompensationen indstilles, og billedet tages igen. (Tryk på knappen DISP., hvis histogrammet og andre oplysninger ikke vises). 35

38 Eksponeringskompensation (s. 78) Langsom lukkertilstand (s. 79) Hvidbalance (s. 81) ISO-følsomhed (s. 85) Fotoeffekt (s. 84) Kompression (s. 55) (1) Opløsning (s. 55) * Advarsel mod kamerarystelser (s. 35) * Lav batterispænding (s. 22) Quick-shot (s. 57) Målemetode (s. 77) Optagemetode (s. 63, 64) Makro/Uendelig (s. 60) Blitz (s. 58) Auto rotering (s. 86) Optagetilstand (s. 53) (Rød)* Filmoptagelse (s. 70) Digital zoom (s. 62) DIGITAL IXUS 500: 3,8x, 4,9x, 6,1x, 7,6x, 9,3x, 12,0x DIGITAL IXUS 430: 4,3x, 5,3x, 6,7x, 8,2, 11,0x 36 * AE-måleramme (tilstanden ) * AF-ramme (s. 76) * AE-lås (s. 74) * FE-lås (s. 75) * AF-lås (s. 72) Resterende antal billeder eller Resterende filmtid/forløbet tid * Vises, selvom LCD-skærmen er indstillet til [Standard (Ingen oplysninger)]. (1) er ikke tilgængelig med DIGITAL IXUS 430. Zoomværdierne angiver zoomens samlede optiske og digitale effekt. Disse vises, når den digitale zoomfunktion er aktiveret.

39 Afspilningstilstand (standardvisning) Filnummer Billednummer Beskyttelsesstatus (s. 104) Lyd i WAVE-format (s. 98) Optagelsesdato Opløsning (stillbilleder) (s. 55) Film (s. 93) Kompression (stillbilleder) (s. 55) Grundlæggende funktioner Afspilningstilstand (detaljeret visning) Histogram Langsom lukkertilstand (s. 79) Optagetilstand (s. 53) Eksponeringskompensation (s. 78) Hvidbalance (s. 81) Fotoeffekt (s. 84) ISO-følsomhed (s. 85) (1) Opløsning (film) (s. 55) (1) er ikke tilgængelig med DIGITAL IXUS 430. Blitz (s. 58) Makro/Uendelig (s. 60) Målemetode (s. 77) Filmlængde vist på filmfiler (s. 70) 37

40 Følgende oplysninger kan også vises sammen med nogle billeder. En lydfil i et andet format end WAVE-format er tilsluttet, eller filformatet genkendes ikke. JPEG-fil med et format, der ikke overholder systemstandarderne i "Designregel for kamerafilsystem". Fil i RAW-format. Fil med ukendt format Bemærk, at billedoplysninger optaget af dette kamera muligvis ikke vises korrekt på andre kameraer, og billedoplysninger optaget med andre kameraer vises muligvis ikke korrekt på dette kamera. Histogramfunktion Histogrammet er en graf, du kan bruge til at bedømme lysstyrken i det optagne billede. Jo større bias mod venstre i grafen, jo mørkere er billedet. Jo større en del af grafen, der befinder sig mod højre, jo lysere er billedet. Hvis billedet er for mørkt, skal eksponeringskompensationen justeres til en positiv værdi. Tilsvarende skal du justere eksponeringskompensationen til en negativ værdi, hvis billedet er for lyst (s. 78). Eksempler på histogrammer Mørkt billede Balanceret billede Lyst billede 38

41 Brug af søgeren Den optiske søger kan bruges til at spare på strømmen ved at indstille LCD-skærmen til Fra (s. 33), mens du optager. Søger Viser midten af billedet Billedet, som det ser ud i søgeren, kontra det optagne billede Normalt er det optagne billede bredere end det, man kan se i søgeren. Bekræft billedets faktiske størrelse ved hjælp af LCD-skærmen. Det faktiske billede kan variere fra det billede, der vises i søgeren, pga. den fysiske adskillelse mellem søgeren og objektivet (særligt i forbindelse med nærbilleder). Hvis du bruger søgeren, når du tager nærbilleder, kan det ske, at dele af motivet ikke vises på det optagne billede. Brug LCD-skærmen, når du tager nærbilleder. Grundlæggende funktioner Om autofokusfunktionen Dette kamera anvender AiAF-teknologi (Artificial intelligence AutoFocus), som bruger et bredt måleområde til at beregne fokusafstanden med høj præcision. Det fokuserer skarpt, selv når optagelsens motiv ikke er fuldstændig centreret. AiAF-funktionen kan slås fra, så autofokus måles fra en fast AF-ramme i midten af feltet (s. 76). 39

42 Brug af zoom Zoomfunktionen kan justeres fra 36 mm til 108 mm i 35-mm film eller tilsvarende. Telefoto/vidvinkel 1 Tryk zoomknappen mod eller. Tryk zoomknappen mod ind (telelinse). Tryk zoomknappen mod ud (vidvinkel). for at zoome for at zoome Digital zoom Når LCD-skærmen er tændt, kan du optage med en kombineret optisk og digital zoomfaktor på op til ca. 12x med DIGITAL IXUS 500 og 11x med DIGITAL IXUS 430 (s. 62). Den digitale zoom er ikke tilgængelig i nogle tilstande (s. 160). Billeder bliver mere grovkornede, desto mere de zoomes digitalt. 40

43 Tryk på udløserknappen Udløserknappen har to trin. Halvt nedtrykket Trykkes den halvvejs ned, indstilles eksponering og fokusering automatisk. Indikator Tryk udløserknappen halvt ned. Status for indikator Øverste indikator Grøn: Målingen er udført (der høres to bip) Orange: Blitzen vil blive aktiveret Blinker orange: Advarsel mod kamerarystelser/utilstrækkelig eksponering Nederste indikator Gul: Tilstanden Makro/ Uendelig/AF-lås (s. 72) Blinker gult: Fokuseringsproblemer* (et enkelt bip) * Brug fokuseringslåsen eller AF-låsen til optagelse, når indikatoren blinker gult (s. 72). Status for AF-ramme (LCD-skærm tændt) AiAF aktiveret (s. 76) Grøn ramme: Målingen er udført (fokuseret AF-ramme) Ingen ramme: Fokuseringsproblemer (et enkelt bip) AiAF deaktiveret (s. 76) (AF-ramme centreret) Grøn ramme: Målingen er udført Gul ramme: Fokuseringsproblemer (et enkelt bip) Grundlæggende funktioner 41

44 Helt nedtrykket Når du trykker udløserknappen helt ned, aktiveres lukkeren, og der høres en lukkerlyd. Tryk udløserknappen helt ned. Mens billedet optages på CF-kortet, blinker den øverste indikator ved siden af søgeren grønt. Der kan ikke tages billeder, mens blitzen oplader. AF-hjælpelys AF-hjælpelyset lyser nogle gange, når udløserknappen trykkes halvvejs ned for at støtte fokuseringen under visse betingelser, f.eks. i mørke omgivelser. AF-hjælpelyset kan slås fra (s. 47). Hvis du for eksempel tager billeder af dyr i mørke, bør du deaktivere hjælpelyset, så du ikke skræmmer dyrene. Du skal dog huske på følgende. - Deaktivering af AF-hjælpelyset eller optagelser på mørke steder kan gøre det sværere at fokusere. - Rødøjereduktionslampen vil i nogle tilfælde lyse, når blitzen er indstillet til eller, også selvom AF-hjælpelyset er slukket. 42

45 Valg af menuer og indstillinger Menuer bruges til at justere optage- og afspilningsindstillinger samt andre kameraindstillinger som Dato/Tid og lyde. Menuer åbnes ved at trykke på knappen FUNC. eller MENU alt efter omstændighederne. Brug LCD-skærmen, når du skal udføre følgende handlinger. Valg af menuindstillinger med knappen FUNC. (kun optagetilstand) Skub funktionsvælgeren til (Rec.). Tryk på knappen FUNC. Ikonerne for de elementer, der kan justeres, vises i venstre side af LCD-skærmen. Brug knappen eller til at vælge et element. I menuen FUNC. på næste side kan du se, hvilke menupunkter der er tilgængelige. Brug knappen eller til at vælge en indstilling. Nogle menupunkter kan kun vælges ved at trykke på knappen SET, så den næste menu vises. Tryk på knappen SET igen for at bekræfte indstillingen. Du kan tage et billede, straks efter at du har udført disse trin. Menuen vises igen, efter at billedet er taget, så du let kan ændre indstillingerne. Tryk på knappen FUNC. Menuen lukkes. Grundlæggende funktioner 43

46 Menuen FUNC. ( ) Eksponeringskompensation (s. 78) ( ) Foto effekt (s. 84) (1) Langsom lukkertilstand (s. 79) ( ) Komprimering (s. 55) ( ) Hvidbalance (s. 81) ( ) Opløsning (s. 55) ( ) ISO følsomhed (s. 85) ( ) Opløsningsindstillinger (film)*(s. 55) ( ) Elementerne i parentes viser standardindstillingerne. * Menuen i DIGITAL IXUS 430 er anderledes, for den indeholder ikke indstillingen. Valg af menuindstillinger med knappen MENU 1 Skub funktionsvælgeren til (Rec.) eller (Afspil). 2 Tryk på knappen MENU. I optagetilstand vises menuen I afspilningstilstand vises menuen (Rec.). (Afspil). 44

47 3 4 5 Brug knappen eller til at vælge en menu. Vælg menuen, mens ikonet /, eller er markeret i øverste venstre hjørne af LCD-skærmen. Zoomknappen giver dig mulighed for at vælge menuen, også selvom ikonet /, eller ikke er markeret. Brug knappen eller til at vælge et element. Se menupunkterne i Menuindstillinger og fabriksindstillede standardværdier (s. 47). Brug knappen eller til at vælge en indstilling. Menupunkter efterfulgt af en ellipse (...) kan kun vælges, efter at der er trykket på knappen SET for at åbne den næste menu. Tryk på knappen SET igen for at bekræfte indstillingen. Grundlæggende funktioner 6 Tryk på knappen MENU. I optagetilstand kan menuen lukkes ved at trykke udløserknappen halvt ned. Se Angivelse af DPOF-udskriftsindstillinger for at få procedurerne til elementet (Udskriftsmenu) i menuen Afspil. 45

48 Optagetilstand Afspilningstilstand Menuen Rec. (Menuen ser en smule anderledes ud afhængigt af optagetilstanden) Menuen Afspil Menuen Opsætning Menuen Dette kamera Når menuen Dette kamera vises, vender du tilbage til menuen Rec./Afspil ved at trykke på knappen. Når menuen Rec./Afspil vises, vender du tilbage til menuen Dette kamera ved at trykke på knappen. : Vælger elementer. : Vælger indstillinger. Optagetilstand Afspilningstilstand 46

49 Menuindstillinger og fabriksindstillede standardværdier Denne oversigt viser menupunkterne og standardindstillingerne for de enkelte menuer. * Standardindstilling Menuen Rec. Menupunkt Indstillinger Se Quick-shot Slår indstillingen Quick-shot til og fra. Til Fra* s. 57 AiAF Kontinuerlig Selvudløser AF-hjælpelys Digital zoom Vis billede Langsom lukker Angiver, om kameraet automatisk vælger AF-billedet eller et fastsat AF-billede i midten. Til* Fra Angiver hastighederne i kontinuerlig tilstand. Kontinuerlig standardoptagelse* Kontinuerlig optagelse med høj hastighed Angiver selvudløserforsinkelsens varighed. 10 sekunder* 2 sekunder Slår AF-hjælpelyset til eller fra. Til* Fra Slår digital zoom til eller fra. Til Fra* Angiver, hvor længe billederne vises på LCDskærmen, når udløserknappen er aktiveret. Fra 2* til 10 sekunder Indstiller lukkerhastigheden til langsomme indstillinger. Til Fra* s. 76 s. 63 s. 64 s. 42 s. 62 s. 54 s. 79 Grundlæggende funktioner 47

50 Menuen Afspil Menupunkt Indstillinger Se Beskyt Beskytter billeder mod utilsigtet sletning. s. 104 Roter Roterer billederne 90 eller 270 med uret i visningen. s. 97 Lyd memo Føjer lydmemoer til billeder. s. 98 Slet alt Sletter alle billederne på et CF-kort (undtagen beskyttede billeder). s. 106 Diasvisning Afspiller automatisk billeder ét ad gangen. s. 100 Udskriftsmenu Transfer række Vælger billeder og antal udskriftskopier, der skal udskrives på en printer med direkte udskrivningsfunktion eller sendes til en fremkaldelsestjeneste. Angiver indstillinger for billeder, før de indlæses på en computer. s. 110 s

51 Menuen Opsætning Menupunkt Indstillinger Se Dæmp Angiver, om der høres en biptone, når udløserknappen trykkes ned, eller når der vælges et punkt i menuen. Se Sådan er sammenhængen mellem indstillingen [Dæmp] i menuen (Opsætning) og lyden i menuen (Dette kamera) (s. 51). Til Fra* (bipper for at advare om fejl, selv når funktionen er aktiveret). Lydstyrke Justerer lydstyrken for opstarts-, betjenings-, selvudløser-, lukker- og afspilningslydene. Lydstyrken kan ikke justeres, hvis [Dæmp] er sat til [Til]. Grundlæggende funktioner Opstarts lyd Betjenings lyd Selvudløse lyd Lukker lyd Lydstyrke LCD intensitet Fra 1 2* Justerer styrken på opstartslyden, når der s. 30 tændes for kameraet. Justerer lydstyrken på den betjeningslyd, der bipper, hvis der trykkes på en anden knap end udløserknappen. Justerer styrken på selvudløserlyden, som s. 64 lyder, 2 sekunder før lukkeren udløses. Justerer styrken på den lyd, der afspilles, når lukkeren udløses. Lukkerlyden høres ikke, når s. 41 der optages film. Justerer styrken på filmlyde og lydmemoer. s. 93 s. 98 Justerer LCD-lysstyrken på LCD-skærmen. -7 til 0* til +7 Brug knappen eller til at justere lysstyrken. Hvis du trykker på knappen eller, vises menuen Opsætning igen. Du kan kontrollere lysstyrken på LCDskærmen, mens du justerer indstillingen. 49

52 Menupunkt Indstillinger Se Energisparer Auto sluk Angiver indstillingerne [Auto sluk] og [Display fra]. Angiver, om kameraet automatisk skal lukke ned efter en bestemt periode, hvor det ikke har været brugt. Til* Fra s. 31 Display fra Angiver, hvor lang tid der skal gå, inden LCD-skærmen slukkes, når der ikke udføres en kamerafunktion. 10 sek. 20 sek. 30 sek. 1 min.* 2 min. 3 min. Dato/Tid Angiver dato og klokkeslæt samt datoformat. s. 26 Formater Formaterer (initialiserer) CF-kort. s. 107 Nulstil Bill.nr Angiver, hvordan billederne tildeles billednumre, når der indsættes nye CF-kort. Til s. 87 Fra* Auto rotering Angiver, om billeder, der er taget med kameraet holdt lodret, automatisk roteres på displayet. Til* s. 86 Fra Angiver det sprog, der anvendes i menuer og på LCD-skærmen. English* Italiano Deutsch Norsk Français Svenska Sprog Nederlands Español s. 28 Dansk Chinese Suomi Japanese Du kan også ændre sproget i afspilningstilstand ved at holde knappen SET nede og trykke på knappen MENU. Video System Angiver standarden for videoudgangssignalet. NTSC PAL s

53 Menuen Dette kamera Du kan vælge tema, opstartsbillede og -lyd samt lukker-, betjeningsog selvudløserlyd for kameraet. Dette er indstillinger for Dette kamera. Du kan tilpasse indstillingerne og for dem alle med lyd og billeder, der optages på CF-kortet, og nyindspillede lyde ved at bruge den medfølgende software. Du finder yderligere oplysninger i Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer]. Menupunkt Tilgængelige indstillinger Se Tema Vælger et fælles tema for hvert punkt blandt Mine kameraindstillinger. Opstart billede Vælger det billede, der vises, når kameraet tændes. Opstart lyd Indstiller den lyd, der afspilles, når kameraet tændes. Betjenings lyd Indstiller den lyd, der afspilles, når du bruger alle andre knapper end udløserknappen. s. 129 Selvudløser lyd Indstiller den lyd, der afspilles, to sekunder før udløserknappen aktiveres i selvudløsertilstand. Lukker lyd Indstiller den lyd, der afspilles, når udløserknappen trykkes ned. Der er ingen lukkerlyd til film. Indholdet af menuen Dette kamera (Fra)/ */ / Grundlæggende funktioner Sådan er sammenhængen mellem indstillingen [Dæmp] i menuen (Opsætning) og lydene i menuen (Dette kamera) Hvis du vil slå en lyd fra, f.eks. opstarts-, lukker-, betjenings- og selvudløserlyden, skal [Dæmp] først være indstillet til [Til] i menuen (Opsætning). Når [Dæmp] er sat til [Til], er de enkelte lydindstillinger deaktiverede, selvom de hver især er indstillet til [Til]. Advarselslyden kan dog stadig høres, selvom [Dæmp] er sat til [Til]. 51

54 Gendannelse af indstillingers standardværdier Du kan nulstille indstillinger for menuer og knapper til standardindstillingerne i én handling. Strømindikator Tryk på knappen ON/OFF, indtil strømindikatoren lyser grønt. Indstil funktionsvælgeren til en vilkårlig position. Tryk på knappen MENU, og hold den nede i mere end fem sekunder. Brug knappen eller til at vælge [OK], og tryk på knappen SET. Vælg [Afbryd] for at afslutte uden at nulstille. Indstillinger kan ikke nulstilles, når kameraet er tilsluttet en computer eller en printer, der er solgt separat. Følgende kan ikke nulstilles. - Indstillingerne [Dato/Tid], [Sprog] og [Video System] i menuen (Opsætning) (s. 50) - Hvidbalancedata, der er registreret med den brugerdefinerede hvidbalancefunktion (s. 82). - Nyligt tilføjede indstillinger for Dette kamera (s. 131) 52

55 Optagelse Optagelse i automatisk tilstand I denne tilstand skal du blot trykke på udløserknappen og lade kameraet gøre resten. 1 Skub funktionsvælgeren til, og drej tilstandsvælgeren til. 2 3 Ret kameraet mod motivet. Brug zoomknappen for at finde den ønskede indstilling (relativ motivstørrelse i søgeren) (s. 40). Optagelse 4 5 Tryk udløserknappen halvt ned (s. 41). Der lyder to bip, når kameraet har udført målingen, og den øverste indikator ved siden af søgeren lyser grønt eller orange. Hvis LCD-skærmen er tændt, vises AFrammen med grønt. Hvis det er svært at fokusere på motivet, blinker den nederste indikator ved siden af søgeren gult, og der høres en enkelt biplyd. Tryk udløserknappen helt ned (s. 42). Du hører lyden af udløseren, når den aktiveres. Billedet vises på LCD-skærmen i to sekunder. Se Funktioner i de enkelte optagetilstande (s. 160). Med visningsfunktionen kan du indstille, hvor længe billeder vises på LCD-skærmen efter optagelsen, eller du kan angive, at billedet ikke skal vises (s. 54). 53

56 Visning af et billede lige efter optagelse Billedet vises på LCD-skærmen i 2 sekunder lige efter optagelsen. Derudover vises billedet konstant, uanset indstillingen for visningsvarighed, hvis en af følgende handlinger udføres. Udløserknappen holdes nede efter en optagelse. Der trykkes på knappen SET, mens billedet vises på LCD-skærmen. Tryk udløserknappen halvt ned for at stoppe visningen, så du kan tage det næste billede. Du kan udføre følgende, mens du får vist billedet. - Få vist detaljerede oplysninger om billedet (s. 34). - Slette billedet (s. 105). - Forstørre billedet i displayet (ved at trykke på knappen SET, mens billedet vises) (s. 90). Ændring af visningsvarigheden Som standard vises billedet i to sekunder. Visningsfunktionen kan indstilles til [Fra] eller ændres til et vilkårligt tidsrum fra 2 til 10 sekunder i intervaller på ét sekund. 1 Vælg i menuen (Rec.). Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43) Brug knappen eller til at vælge visningsindstilling, og tryk på knappen MENU. Hvis du vælger indstillingen [Fra], vises billedet ikke automatisk. Inden for området [2 sek.] til [10 sek.] vises billedet i det angivne tidsrum, selvom du slipper udløserknappen igen. Hvis du holder udløserknappen trykket ned, efter at du har taget et billede, forbliver billedet på skærmen, uanset hvilken indstilling der er valgt.

57 Ændring af indstillinger for opløsning og komprimering Du kan ændre indstillingerne for opløsning og kompression (dog ikke for film), så de passer til formålet med det billede, der skal optages. DIGITAL IXUS 500 (Stor) (Mellem 1) (Mellem 2) (Lille) Opløsning 2592 x 1944 pixel Stor 2048 x 1536 pixel 1600 x 1200 pixel 640 x 480 pixel Lille Formål Udskrive i mere end A4-størrelse* 210 x 297 mm Udskrive i mere end letter-størrelse* 216 x 279 mm Udskrive i op til A4-størrelse* 210 x 297 mm Udskrive i op til letter-størrelse* 216 x 279 mm Udskrive i postkortstørrelse 148 x 100 mm Udskrive i mærkatstørrelse 119 x 89 mm Sende billeder som vedhæftede filer Optage flere billeder Optagelse DIGITAL IXUS 430 Opløsning (Stor) 2272 x 1704 pixel Stor (Mellem 1) 1600 x 1200 pixel Formål Udskrive i mere end A4-størrelse* 210 x 297 mm Udskrive i mere end letter-størrelse* 216 x 279 mm Udskrive i postkortstørrelse 148 x 100 mm Udskrive i mærkatstørrelse 119 x 89 mm (Mellem 2) (Lille) 1024 x 768 pixel Udskrive i kortstørrelse 86 x 54 mm 640 x 480 pixel Lille * Papirstørrelser varierer afhængigt af området. Sende billeder som vedhæftede filer Optage flere billeder 55

58 Kompression Formål Meget fin Høj kvalitet Optage billeder af højere kvalitet Fin Optage billeder af normal kvalitet Normal Normal Optage flere billeder Film kan optages med følgende opløsning. Opløsning 640 x 480 pixel (Findes ikke på DIGITAL IXUS 430) 320 x 240 pixel 160 x 120 pixel 1 Vælg * eller * i menuen FUNC. Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). * Den aktuelle indstilling vises. 2 Brug knappen eller til at vælge en indstilling. Kompression (eksklusive film) Vælg, eller. Opløsning (stillbilleder) Vælg,, eller. Opløsning (film) Vælg *, eller. Du kan tage et billede, lige efter at du har valgt en indstilling. Menuen vises igen, efter at billedet er taget, så du let kan ændre indstillingerne. * er ikke tilgængelig med DIGITAL IXUS

59 3 Tryk på knappen FUNC. Displayet vender tilbage til optageskærmbilledet. Se Billedfilstørrelse (anslået) (s. 150). Se CF-kort og estimeret kapacitet (s. 148). Quick-shots Du kan nedsætte lukkertiden, hvis du gerne vil fange de flygtige fotografiske øjeblikke. Du kan ikke vælge at bruge quick-shot-metoden sammen med søgeren (LCD-skærmen skal være tændt). LCD-skærmen fryser fast, når kameraet autofokuserer. 1 2 Tryk på knappen DISP. for at tænde LCD-skærmen. Vælg i menuen (Rec.). Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). Optagelse 3 Brug knappen eller til at vælge [Til], og tryk på knappen MENU. Displayet vender tilbage til optageskærmbilledet. Ikonet vises på LCD-skærmen (detaljeret visning tændt), når indstillingen "Quick-shot" er angivet til Til. 57

60 Brug af blitz Brug blitzen i henhold til nedenstående retningslinjer. Auto Automatisk med rødøjereduktion Blitz til Blitz fra Langsom synkronisering Blitzen aktiveres automatisk, når det kræves af lysniveauet. Blitzen udløses automatisk, når lysniveauet kræver det, og rødøjereduktionslampen udløses, hver gang hovedblitzen udløses. Blitzen udløses ved hver optagelse. Blitzen udløses ikke. Blitzen justeres til langsomme lukkerhastigheder. Dette reducerer risikoen for, at baggrunden bliver mørk, når billeder tages om natten eller i kunstig belysning. Rødøjereduktionslampen udløses ved hver optagelse. Det anbefales at bruge en trefod. 1 Tilgængelige indstillinger Kan kun vælges til det første billede Tryk på knappen for at skifte mellem blitztilstande. Den valgte blitztilstand vises på LCD-skærmen. 58

61 Når du anvender blitz ved høj ISO-følsomhed, øges risikoen for hvide striber på billedet, jo nærmere du kommer motivet. Eftersom en langsom lukkerhastighed vælges i mørke omgivelser, når blitzen er indstillet til Fra eller Langsom synkronisering, skal du prøve at undgå at sløre billedet. - Optagelse i tilstanden Sørg for at holde kameraet stille for at undgå, at det ryster. - Optagelse i tilstanden eller Sæt kameraet på en trefod for at optage i disse tilstande, da lukkerhastigheden er langsommere end i tilstanden. Hvis et billede er mørkt i tilstanden, skal du optage det igen i tilstanden for at gøre det lysere. Blitzen kan udløses, når indikatoren lyser klart orange, efter at udløserknappen er blevet trykket halvt ned. Det kan tage blitzen op til cirka ti sekunder at lade op. Opladningstiden afhænger af faktorer som optagebetingelser og batteriniveau. Der kan ikke optages, når blitzen oplader. Blitzen udløses to gange. Der udløses en forberedende blitz inden hovedblitzen. Den eksponeringsmåling, der opnås med den forberedende blitz, bruges til at optimere intensiteten i hovedblitzen, som bruges til at tage billedet. Når du bruger blitzen, skal du sørge for at tage billedet i en afstand af mindst 46 cm fra motivet ved almindelig fotografering og mindst 30 cm ved makrofotografering. Rødøjereduktion Lys, der reflekteres tilbage fra øjne, kan få dem til at se røde ud, når blitzen bruges i mørke omgivelser. Under sådanne forhold bør du bruge rødøjereduktion. Hvis denne tilstand skal være effektiv, skal de personer, der indgår i motivet, se direkte på rødøjereduktionslampen. Bed dem om at se direkte på lampen. Der kan opnås endnu bedre resultater ved at forøge belysningen ved indendørs optagelser eller have en kortere afstand til motivet. Udløseren aktiveres først cirka et sekund efter, at rødøjereduktionslampen udløses, for at forbedre resultatet (bortset fra når du bruger funktionen Quick-shot). Hvis du vil have en hurtigere udløserreaktion, skal du indstille blitzen til, eller. Optagelse 59

62 Optagelse af nærbilleder/ optagelse på lang afstand Makro Uendelig Brug denne tilstand til at optage motiver i området 5 til 46 cm fra objektivet med vidvinkelindstilling og 30 til 46 cm med telelinseindstilling. Brug denne tilstand til at tage billeder af landskaber og fjerne genstande. Den kan også bruges til kompositioner, der indeholder både nære og fjerne genstande. Tilgængelige indstillinger Kan kun vælges til det første billede 1 Tryk på knappen / for at vælge tilstanden Makro/Uendelig. Den valgte tilstand for Makro/Uendelig vises på LCD-skærmen. Sådan annulleres tilstanden Makro/Uendelig Tryk på knappen / for at fjerne eller fra skærmen. Brug LCD-skærmen til at komponere nærbilleder i makrotilstand, da billeder, der komponeres med søgeren, muligvis ikke er centreret korrekt (s. 39). Eksponeringen er muligvis ikke optimal, hvis blitzen bruges i makrotilstand i området 5 til 30 cm. 60

63 Billedområde i makrotilstand Når zoomfunktionen er indstillet mellem telelinse og vidvinkel, er afstanden mellem objektivet og motivet den samme, som hvis zoomfunktionen er indstillet til vidvinkel. Afstand fra objektiv til motiv Billedområde Telelinsens ende 30 cm 107 x 80 mm Vidvinklens ende 5 cm 58 x 43 mm Optagelse 61

64 Brug af digital zoom Når LCD-skærmen er tændt, kan du zoome billederne ind til følgende værdier med de kombinerede optiske og digitale zoomfunktioner. DIGITAL IXUS 500: Cirka 3,8x, 4,9x, 6,1x, 7,6x, 9,3x, 12,0x DIGITAL IXUS 430: Cirka 4,3x, 5,3x, 6,7x, 8,2x, 11,0x 1 2 Tryk på knappen DISP. for at tænde LCD-skærmen. Vælg i menuen (Rec.). Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). 3 4 Brug knappen eller til at vælge [Til], og tryk på knappen MENU. Displayet vender tilbage til skærmbilledet Rec. Tryk zoomknappen mod. Den kombinerede optiske og digitale zoomfaktor vises i LCD-skærmens øverste højre hjørne. Hvis du trykker zoomknappen mod, stopper zoomen, når objektivet når den maksimale optiske telelinseindstilling og standser. Tryk igen zoomknappen mod for at aktivere den digitale zoom og zoome yderligere ind på billedet digitalt. Tryk knappen mod for at zoome ud. Digitalt zoom kan ikke bruges, når LCD-skærmen er slukket. Billeder bliver mere grovkornede, desto mere de zoomes digitalt. 62

65 Kontinuerlig optagelse I denne tilstand optager kameraet kontinuerligt, mens udløserknappen holdes nede. Optagelserne standser, når du slipper udløserknappen. Kontinuerlig standardoptagelse Kontinuerlig optagelse med høj hastighed Brug denne tilstand til at se billederne på LCD-skærmen, mens du fortsætter med at optage. Lukkerintervallet er længere i denne tilstand end i tilstanden. Brug denne tilstand til at fortsætte med at optage med et kort lukkerinterval. Du kan ikke kontrollere billederne, når du optager kontinuerligt. Optagelse 1 Tryk på knappen / for at få vist eller. Funktionen til kontinuerlig optagelse optager med følgende hastigheder.* Cirka 1,5 billeder/sek. DIGITAL IXUS 500: Cirka 2,2 billeder/sek. DIGITAL IXUS 430: Cirka 2,5 billeder/sek. * Stor/Fin med LCD-skærmen slukket. (Dataene afspejler Canons teststandard. De faktiske indstillinger varierer afhængigt af optagebetingelser og indstillinger). Sådan annulleres kontinuerlig optagelse Tryk to gange på knappen / for at få vist. 63

66 Sådan ændres den kontinuerlige optagehastighed 1 Vælg i menuen (Rec.). Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). 2 Brug knappen eller til at vælge eller, og tryk derefter på knappen MENU. Displayet vender tilbage til optageskærmbilledet. Intervallet mellem optagelserne kan blive lidt længere, når kameraets indbyggede hukommelse bliver fyldt op. Hvis blitzen udløses, bliver intervallet mellem optagelserne længere, så blitzen kan nå at blive opladet. Brug af selvudløseren Med denne funktion tages billederne 10 eller 2 sekunder efter, at der er trykket på udløserknappen. Dette er praktisk, når du vil tage et uforglemmeligt billede af alle, herunder dig selv. Selvudløseren kan bruges i alle optagetilstande. 1 Sådan annulleres selvudløseren Tryk på knappen / for at få vist. 64 Tryk på knappen / for at få vist eller. Når du trykker udløserknappen helt ned, aktiveres selvudløseren, og selvudløserlampen blinker. Når selvudløseren er indstillet til ( ), aktiveres udløseren 10 (2) sekunder efter, at udløserknappen er blevet trykket helt ned.

67 Ændring af selvudløsertiden 1 Vælg i menuen (Rec.). Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). 2 Brug knappen eller til at vælge eller, og tryk på knappen MENU. Displayet vender tilbage til optageskærmbilledet. Når du vælger, starter selvudløserlyden, og lampen blinker hurtigere, to sekunder før udløseren aktiveres. Når du vælger, starter selvudløserlyden, samtidig med at udløserknappen trykkes ned. Lukkeren udløses efter to sekunder. Optagelse Selvudløserlyden kan ændres med punktet Selvudløser lyd i menuen (Dette kamera) (s. 51). 65

68 Manuel optagelse I denne tilstand kan du ændre forskellige indstillinger og optage, som du har lyst til Skub funktionsvælgeren til (Rec.), og drej tilstandsvælgeren til. Skift indstillingerne. Se Funktioner i de enkelte optagetilstande (s. 160). Optag (s. 53). Hvis det er svært at fokusere på motivet, når udløserknappen er trykket halvt ned, høres der et bip en enkelt gang, og den nederste indikator ved siden af søgeren blinker gult. AF-rammen vises også med gult. (Hvis funktionen AiAF er sat til [Til] (s. 76), vises AF-rammen ikke). 66

69 Optagelse af panoramabilleder (Kombiner billeder) Kombiner billeder kan bruges til at tage billeder, der overlapper hinanden, og som senere kan kombineres for at oprette et panoramabillede på en computer. De overlappende dele på flere tilstødende billeder kan samles til et enkelt panoramabillede. Optagelse Hvis du vil kombinere billederne på en computer, skal du bruge PhotoStitch, som er et af de programmer, der følger med. Indramning af motiv Programmet PhotoStitch registrerer de overlappende dele på billederne og kombinerer dem. Når du optager, skal du forsøge at medtage et letgenkendeligt objekt i de dele på billederne, der overlapper hinanden. Komponer hvert billede, så det overlapper det tilstødende billede med %. Prøv at holde den lodrette skævhed på mindre end 10 % af billedets højde. Medtag ikke objekter i bevægelse i overlapningen. Undgå at kombinere billeder, der indeholder objekter på både kort og lang afstand. Disse objekter kan komme til at se forvrængede ud eller vises dobbelt på det kombinerede billede. Lysstyrken i hvert billede skal være så ens som mulig. Det endelige billede kommer til at virke unaturligt, hvis kontrasten i lysstyrken er for stor. 67

70 Hvis du vil optage landskaber, skal du dreje (panorere) kameraet rundt om sin egen lodrette akse. Hvis du skal tage nærbilleder, skal du få kameraet til at glide over motivet og holde det parallelt, mens du bevæger dig. Optagelse Billeder kan optages i to sekvenser i tilstanden Kombiner billeder. Vandret fra venstre mod højre Vandret fra højre mod venstre 1 2 Skub funktionsvælgeren til (Rec.), og drej tilstandsvælgeren til. Brug knappen eller til at vælge retningens sekvens, og tryk på knappen SET. 3 Tag det første billede i sekvensen. Eksponering og hvidbalance indstilles og fastlåses med det første billede. 68

71 4 Komponer det andet billede, så det overlapper en del af det første, og optag det. Brug knappen eller til at kontrollere eller tage de optagne billeder om. Mindre uoverensstemmelser mellem de overlappende dele kan rettes, efter at billederne er kombineret. 5 Gentag proceduren for at optage yderligere billeder. En sekvens kan indeholde op til 26 billeder. Optagelse 6 Tryk på knappen SET efter det sidste billede. Der kan ikke angives en standardindstilling for hvidbalance i tilstanden [Kombiner billeder]. Hvis du skal bruge en brugerdefineret indstilling for hvidbalance, skal den først angives i en anden optagetilstand (s. 82). Indstillingerne for det første billede bruges til at tage efterfølgende billeder i sekvensen. Det er ikke muligt at få vist billeder på tv-skærmen, når du optager i tilstanden Kombiner billeder. Se Funktioner i de enkelte optagetilstande (s. 160). 69

72 Optagelse af en film DIGITAL IXUS 500 DIGITAL IXUS x 480 pixel 320 x 240 pixel 160 x 120 pixel 1 2 Skub funktionsvælgeren til (Rec.), og drej tilstandsvælgeren til. LCD-skærmen tændes og viser den maksimale optagetid (i sekunder). Tryk udløserknappen helt ned. Billed- og lydoptagelse starter samtidig. Mens du optager, vises optagetiden (i sekunder) og en rød cirkel på LCDskærmen Tryk udløserknappen helt ned igen for at standse optagelsen. Den maksimale længde på et filmklip (10 billeder/sek. ved, 15 billeder/sek. ved, ) er cirka 30 sek. ved, 3 min. ved, 3 min. ved (ifølge Canons standardiserede test). Optagetiden varierer med CF-kortet. Se CF-kort og estimeret kapacitet (s. 148). Den maksimale længde på film kan variere efter motiv og optageforhold. Optagelsen standser automatisk, når den maksimale tid er nået, eller når der ikke er mere plads på CF-kortet.

73 Optagetiden kan ikke vises korrekt under optagelsen, eller filmen stopper uventet, med følgende typer CF-kort. - Kort, der optager langsomt - Kort, der er formateret på et andet kamera eller en computer - Kort, hvorpå der er optaget og slettet billeder mange gange Selvom optagetiden ikke vises korrekt under optagelsen, optages filmen korrekt på CF-kortet. Optagetiden vises korrekt, hvis CF-kortet formateres i dette kamera (dette gælder dog ikke CF-kort, der optager langsomt). Det anbefales at bruge et CF-kort, der er formateret i kameraet, til filmoptagelse (s. 107). Det kort, der leveres med kameraet, kan bruges uden yderligere formatering. Undgå at berøre mikrofonen, mens du optager. De efterfølgende billeder får samme indstillinger for AE, AF, hvidbalance og zoom som dem, der er angivet for det første billede. Når et klip er optaget, blinker den øverste indikator ved siden af søgeren grønt, mens klippet skrives til CF-kortet. Du kan ikke optage igen, før indikatoren holder op med at blinke. Optagelse Se Funktioner i de enkelte optagetilstande (s. 160). Lyd optages i mono. Der er ingen lukkerlyd i filmtilstand. QuickTime 3.0 eller nyere er nødvendig for at afspille filmfiler (AVI/Motion JPEG) på en computer. QuickTime (til Windows) findes på Canon Digital Camera Solution Disk. På Macintosh-platformen følger dette program normalt med Mac OS 8.5 eller nyere. 71

74 Optagelse af motiver, det er svært at fokusere på (Fokuslås, AF-lås) Det kan være vanskeligt at fokusere på følgende motivtyper. Brug fokuslåsen eller AF-låsen i disse situationer. Motiver med meget lav kontrast i forhold til omgivelserne Motiver med meget lyse genstande midt i billedet Motiver, der bevæger sig hurtigt Motiver, der befinder sig bag glas: Prøv at komme så tæt på glasset som muligt for at mindske risikoen for, at lys reflekteres i glasset. Motiver med vandrette striber Optagelse med fokuslåsen Drej kameraet, så et motiv med samme fokusafstand som hovedmotivet er centreret i søgeren eller i AF-rammen på LCD-skærmen. Tryk udløserknappen halvt ned (der lyder to bip). Fokuslængden til motivet er fastlåst. Drej kameraet tilbage til hovedmotivet, og tryk udløserknappen helt ned. 72

75 Optagelse med AF-lås Tryk på knappen DISP. for at tænde LCD-skærmen. Drej kameraet, så et motiv med samme fokusafstand som hovedmotivet er centreret i AF-rammen. Tryk udløserknappen halvt ned (der lyder to bip), og tryk på knappen /. Fokuslængden til motivet er fastlåst. Ikonet vises, og den nederste indikator ved siden søgeren lyser gult. Optagelse 4 Drej kameraet tilbage til hovedmotivet, og tag billedet. Sådan deaktiveres fokuslåsen Tryk på knappen /. Fokuslåsen kan indstilles til alle optagetilstande. Når der optages med fokuslås eller AF-lås og LCD-skærm, anbefales det at indstille AiAF til Fra (s. 76), da kameraet kun fokuserer ved hjælp af AF-rammen. AF-låsen er praktisk, fordi du kan slippe udløserknappen, når du skal komponere et billede. Desuden forbliver AF-låsen aktiveret, efter at billedet er taget, så du kan tage endnu et billede med samme fokus. Du kan deaktivere AF-låsen ved at trykke på zoomknappen, på knappen MENU eller ved at skifte optagetilstand eller slukke for LCD-skærmen. 73

76 Fastlåsning af eksponeringsindstillingen (AE-lås) Du kan indstille eksponering og fokus hver for sig. Dette er effektivt, hvis kontrasten er for stor mellem motivet og baggrunden, eller hvis motivet er belyst bagfra. Du skal indstille blitzen til udløses AE-låsen kan ikke indstilles, hvis blitzen Tryk på knappen DISP. for at tænde LCD-skærmen. Fokuser på den del af motivet, hvor du vil fastlåse eksponeringsindstillingen. Tryk udløserknappen halvt ned (der lyder to bip), og tryk på knappen. Eksponeringsindstillingen er fastlåst. Ikonet vises. 4 Drej kameraet tilbage til hovedmotivet, og tryk udløserknappen helt ned. Sådan deaktiveres AE-låsen Tryk på knappen. 74 Du kan deaktivere AE-låsen ved at trykke på zoomknappen, på knappen MENU eller knappen eller ved at ændre hvidbalance, ISO-følsomhed, fotoeffekt eller optagetilstand eller ved at slukke for LCD-skærmen.

77 Fastlåsning af eksponeringsindstillingen (FE-lås) Du kan fastlåse blitzeksponeringen, så eksponeringsindstillingerne bliver korrekt angivet for en bestemt del af motivet. Tryk på knappen DISP. for at tænde 1 LCD-skærmen. 2 Tryk på knappen for at indstille blitzen til. Optagelse Fokuser på den del af motivet, hvor du vil fastlåse eksponeringsindstillingen for blitzen. Tryk udløserknappen halvt ned (der lyder to bip), og tryk på knappen. Blitzen blinker én gang og fastlåser blitzeksponeringen til den intensitet, der kræves for at belyse motivet. Ikonet vises. Drej kameraet tilbage til hovedmotivet, og tryk udløserknappen helt ned. Sådan deaktiveres FE-låsen Tryk på knappen. 75

78 Du kan deaktivere FE-låsen ved at trykke på zoomknappen, på knappen MENU eller knappen eller ved at ændre hvidbalance, ISO-følsomhed, fotoeffekt eller optagetilstand eller ved at slukke for LCD-skærmen. Skift mellem fokustilstande Selvom autofokusfunktionen er forudindstillet til AiAF-indstillingen (9 AF-rammer), kan du indstille den til AF-rammen i midten. Når [AiAF] er sat til [Til], vises AF-rammen ikke. Men når [AiAF] er sat til [Fra], vises AF-rammen. Ingen ramme Til Fra Kameraet registrerer motivet og fremhæver AF-rammerne fra 9 tilgængelige punkter, som kameraet bruger til at bestemme fokus. Kameraet fokuserer ved hjælp af AF-rammen i midten. Dette er nyttigt, når der skal fokuseres på en bestemt del af et motiv med større sikkerhed. Symbolet repræsenterer AF-rammerne, som de vises på LCD-skærmen. 1 Vælg i menuen (Rec.). Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). 2 3 Brug knappen eller til at vælge [Til] eller [Fra]. Du kan tage et billede, lige efter at du har valgt en indstilling. Tryk på knappen MENU. Displayet vender tilbage til optageskærmbilledet. Fokus fastlåses til AF-rammen i midten, når der bruges digital zoom. 76

79 Skift mellem lysmålingstilstande Du kan skifte mellem målingstilstande for optagelserne. Evaluerende Centervægtet gennemsnit Spot Passer til standardoptageforhold, herunder scener med baggrundslys. Kameraet inddeler billederne i zoner til lysmåling. Kameraet evaluerer de komplekse lysforhold, f.eks. motivets placering, lysstyrken, det direkte lys samt baggrundsbelysningen, og justerer indstillingerne til den korrekte eksponering af hovedmotivet. Måler lyset ud fra hele billedet, men lægger mest vægt på motivet i midten. Måler området inden for AE-punktet i midten af LCDskærmen. Brug denne indstilling, når eksponeringen skal indstilles til motivet midt på skærmen. 1 Tryk på knappen for at skifte mellem målingstilstandene. Den valgte målingstilstand vises på LCD-skærmen. Optagelse 77

80 Regulering af eksponeringskompensation Juster indstillingen for eksponeringskompensation for at undgå at gøre motivet for mørkt, når det er baggrundsbelyst, eller hvis billedet tages mod en lys baggrund, eller for at undgå, at lyskilder bliver for skarpe ved natoptagelser. 1 Vælg * i menuen FUNC. Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). * Den aktuelle indstilling vises. 2 3 Sådan nulstilles eksponeringskompensationen Før indstillingen tilbage til 0. Brug knappen eller til at justere eksponeringskompensationen. Indstillingerne kan justeres i trin på 1/3 i området -2 til +2. Du kan kontrollere resultatet af indstillingerne på LCD-skærmen, hvis den er tændt. Du kan tage et billede, lige efter at du har valgt en indstilling. Menuen vises igen, efter at billedet er taget, så du let kan ændre indstillingerne. Tryk på knappen FUNC. Displayet vender tilbage til optageskærmbilledet. 78

81 Optagelse med langsom lukker Du kan indstille lukkerhastigheden til langsom for at få mørke motiver til at se lysere ud. 1 Vælg i menuen (Rec.). Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). 2 Brug knappen eller til at vælge [Til], og tryk derefter på knappen MENU. Displayet vender tilbage til optageskærmbilledet. Optagelse 3 Vælg * i menuen FUNC., og tryk på knappen SET. Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). * Den aktuelle indstilling vises. 4 Brug knappen eller til at vælge en lukkerhastighed. Jo højere værdi, desto lysere bliver billedet, og jo lavere værdi, desto mørkere bliver billedet. Du kan tage et billede, lige efter at du har valgt en værdi. Menuen vises igen, efter at billedet er taget, så du let kan ændre indstillingerne. 79

82 5 Tryk på knappen FUNC. Displayet vender tilbage til optageskærmbilledet. Sådan deaktiveres den langsomme lukker Tryk på knappen SET, mens der vises [Langsom lukker] i menuen FUNC. CCD-billedsensorer fungerer således, at støj på et optaget billede forøges ved langsomme lukkerhastigheder. Dette kamera behandler dog billeder, der er optaget ved lukkerhastigheder på under 1,3 sekunder, på en særlig måde, der udrydder støj og sikrer billeder af høj kvalitet. Behandlingen kan have en vis varighed, så der går lidt tid, før det næste billede kan tages. Brug LCD-skærmen til at kontrollere, at billedet er blevet optaget med den ønskede lysstyrke. Vær opmærksom på kamerarystelser ved lave lukkerhastigheder. Hvis der vises en advarsel mod kamerarystelser på LCDskærmen, skal kameraet sættes på en trefod, før du optager. Hvis du anvender blitzen, kan du risikere, at billedet bliver overeksponeret. Hvis dette sker, skal du tage billedet med blitzen indstillet til. Følgende funktioner er ikke tilgængelige: - Eksponeringskompensation -Lysmåling -AE-lås -FE-lås - ISO-følsomhed [AUTO] - Flash [Auto][Automatisk rødøjereduktion] Tilgængelige lukkerhastigheder Følgende lukkerhastigheder (i sekunder) er tilgængelige ,2 2,5 2 1,6 1,3 1 80

83 Justering af farvetone (hvidbalance) Hvis hvidbalancen er indstillet, så den passer til lyskilden, kan kameraet gengive farver mere præcist. Auto Dagslys Overskyet Tungsten Lys Fluorescent Fluorescent H Bruger def. Kameraet indstiller automatisk hvidbalancen i overensstemmelse med optageforholdene. Til optagelse udendørs i stærkt lys. Til optagelse i overskyet vejr, i tusmørke eller aftenlys. Til optagelse i wolframlys og fluorescerende lys fra pærer med 3 bølgelængder. Til optagelse under varmt hvidt, koldt hvidt eller varmt hvidt (3-bølgelængde) fluorescerende lys. Til optagelse under fluorescerende dagslys eller fluorescerende dagslys med tre bølgelængder. Til angivelse af en brugerdefineret værdi med et stykke hvidt papir osv. for at få den optimale hvidbalance under de aktuelle forhold. Optagelse 1 Vælg * i menuen FUNC. Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). * Den aktuelle indstilling vises. 2 Brug knappen eller til at vælge en indstilling. Se Indstilling af en brugerdefineret hvidbalance (s. 82). Du kan kontrollere resultatet af indstillingerne på LCD-skærmen, hvis den er tændt. Du kan tage et billede, lige efter at du har valgt en indstilling. Menuen vises igen, efter at billedet er taget, så du let kan ændre indstillingerne. 81

84 3 Tryk på knappen FUNC. Displayet vender tilbage til optageskærmbilledet. Hvidbalancen kan ikke indstilles, når fotoeffekten eller (Sort/Hvid) er valgt. (Sepia effekt) Indstilling af en brugerdefineret hvidbalance Du kan angive en brugerdefineret hvidbalance for at få den optimale hvidbalanceindstilling efter optageforholdene ved at lade kameraet evaluere et objekt, f.eks. et stykke hvidt papir eller stof eller et gråt kort i fotokvalitet, du vil bruge som den hvide standardfarve. Da hvidbalancen ikke kan indstilles i (Auto), er det særligt vigtigt først at optage efter at have aflæst hvidbalancedataene i (Bruger def.). Optagelse af nærbilleder Optagelse af motiver i en ensartet farvetone (såsom himlen, havet eller en skov) Optagelse med en unormal lyskilde (såsom en kviksølvdamplampe) 1 Vælg * i menuen FUNC. Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). * Den aktuelle indstilling vises. 2 Brug knappen eller til at vælge. 82

85 3 4 Ret kameraet mod det hvide papir/ stof eller det grå kort, og tryk på knappen SET. Hold kameraet, så det hvide papir/stof eller grå kort udfylder hele billedet på LCD-skærmen eller hele søgeren, før du trykker på knappen SET. Når du trykker på knappen SET, læser kameraet hvidbalancedataene. Du kan tage et billede, lige efter at du har valgt en indstilling. Menuen vises igen, efter at billedet er taget, så du let kan ændre indstillingerne. Tryk på knappen FUNC. Displayet vender tilbage til optageskærmbilledet. Optagelse Det anbefales, at du indstiller optagetilstanden til og eksponeringskompensationen til nul (±0), inden du angiver en brugerdefineret hvidbalance. Den korrekte hvidbalance opnås muligvis ikke, hvis eksponeringsindstillingen er forkert (billedet er fuldstændig sort eller hvidt). Brug de samme indstillinger til optagelsen, som da hvidbalancedataene blev læst. Hvis indstillingerne er anderledes, kan den optimale hvidbalance muligvis ikke indstilles. Det er særligt vigtigt, at følgende ikke ændres. - Blitz Det anbefales at aktivere eller deaktivere blitzen. Hvis blitzen udløses, når hvidbalancedataene læses med blitzen sat til eller, skal du sørge for også at bruge blitzen, når du tager billedet. - ISO følsomhed Det anbefales også, at du bruger LCD-skærmen til at komponere optagelsen og til at zoome til den maksimale telelinseindstilling. Desuden skal den digitale zoom sættes til [Fra]. Eftersom hvidbalancedataene ikke kan læses i (tilstanden Kombiner billeder), skal hvidbalancen forudindstilles i en anden optagetilstand. 83

86 Ændring af fotoeffekt Du kan ændre billedernes udseende ved at indstille en fotoeffekt, inden du tager dem. Fotoeffekt fra Vivid effekt Neutral Blød overgang Sepia effekt Sort/Hvid Optager uden fotoeffekt. Øger kontrast og farvemætning, så der optages med friske farver. Nedtoner kontrasten og farvemætningen, så der optages med neutrale nuancer. Optager motiver med bløde konturer. Optager i sepia-farvetoner. Optager i sort og hvid. 1 Vælg * i menuen FUNC. Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). * Den aktuelle indstilling vises. 2 3 Brug knappen eller til at vælge en effekt. Du kan bekræfte fotoeffekten på LCD-skærmen. Du kan tage et billede, lige efter at du har valgt en indstilling. Menuen vises igen, efter at billedet er taget, så du let kan ændre indstillingerne. Tryk på knappen FUNC. Displayet vender tilbage til optageskærmbilledet. 84

87 Justering af ISO-følsomhed Øg ISO-følsomheden, når du vil reducere kameraets rystelser eller vil slukke blitzen, når du optager i mørke omgivelser, eller brug en hurtig lukkerhastighed. 1 Vælg * i menuen FUNC. Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). * Den aktuelle indstilling vises. 2 3 Brug knappen eller til at vælge en følsomhed. Du kan tage et billede, lige efter at du har valgt en indstilling. Menuen vises igen, efter at billedet er taget, så du let kan ændre indstillingerne. Tryk på knappen FUNC. Displayet vender tilbage til optageskærmbilledet. Optagelse Større ISO-følsomhed øger billedstøjen. Hvis du vil optage rene billeder, skal du bruge så lav en ISO-følsomhed som muligt. Med indstillingen AUTO vælges den optimale ISO-følsomhed. Følsomheden øges automatisk, når lyset fra blitzen ikke er tilstrækkelig til at oplyse motivet. 85

88 Indstilling af den automatiske roteringsfunktion Kameraet er udstyret med en intelligent retningssensor, der registrerer, hvilken retning et billede optages i, når kameraet holdes lodret, og automatisk roterer billedet, så det vises korrekt på skærmen. Du kan aktivere og deaktivere denne funktion. 1 Vælg i menuen (Opsætning). Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). 2 Brug knappen eller til at vælge [Til], og tryk derefter på knappen MENU. Displayet vender tilbage til optageskærmbilledet. Når funktionen Auto rotering er sat til [Til], og LCD-skærmen er indstillet til detaljeret visning, vises ikonet (normal), ikonet (højre side nedad) eller ikonet (venstre side nedad) øverst til højre på skærmen. Funktionen virker muligvis ikke korrekt, hvis kameraet peger lige opad eller lige nedad. Kontroller, at pilen peger i den rigtige retning, og hvis det ikke er tilfældet, skal du indstille funktionen Auto rotering til [Fra]. Selvom den automatiske roteringsfunktion er sat til [Til], afhænger retningen af de billeder, der indlæses på en computer, af den software, der bruges til at indlæse billederne med. 86 Når kameraet holdes lodret, antager den intelligente retningssensor, at den øverste side er "op", og at den nederste side er "ned". Derefter regulerer det den optimale hvidbalance, eksponering og fokus til vertikal fotografering. Dette sker, uanset om den automatiske roteringsfunktion er aktiveret eller ej. Når du skifter kameraets retning mellem horisontale og vertikale positioner, kommer der muligvis støj fra mekanismen til registrering af retning. Dette er ikke en fejl.

89 Nulstilling af filnummer De billeder, du tager, får automatisk tildelt et nummer. Du kan angive, om filnumrene på et nyt CF-kort fortsætter fra nummereringen på det tidligere CF-kort. Til Fra Filnummeret nulstilles til begyndelsen ( ), hver gang et nyt CF-kort sættes i. Nye billeder, der optages på CF-kort med eksisterende filer, får tildelt det næste tilgængelige nummer. Filnummeret på det sidste billede, der optages, lagres, så billeder, som optages på et nyt CF-kort, starter fra det næste nummer. 1 Vælg i menuen (Opsætning). Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). Optagelse 2 Brug knappen eller til at vælge [Til] eller [Fra], og tryk derefter på knappen MENU. Displayet vender tilbage til optageskærmbilledet. Det er praktisk at angive indstillingen Nulstil bill.nr. til [Fra] for at undgå identiske navne, hvis du indlæser billeder på en computer. 87

90 Om fil- og mappenumre Billeder tildeles filnumre fra 0001 til 9900, og mapper tildeles mappenumre fra 100 til 998 (de to sidste cifre i mappenumre kan ikke være 99). Mappenumre må ikke indeholde 99 som de sidste to cifre Mappers filkapacitet Hver mappe kan normalt indeholde op til 100 billeder. Eftersom billeder, der er optaget med kontinuerlig optagelse eller med Kombiner billeder, altid gemmes i samme mappe, kan visse mapper indeholde 100 eller flere billeder. Antallet af billeder kan også overstige 100, hvis en mappe indeholder billeder, som er kopieret fra en computer, eller billeder, som er taget med andre kameraer. Læg mærke til, at billederne i mapper, der indeholder 2001 eller flere billeder, ikke kan afspilles i dette kamera. 88

91 Afspilning Afspilning af billeder enkeltvis 1 Skub funktionsvælgeren til (Afspilning). Det sidst optagne billede vises på displayet (afspilning af enkeltbilleder). 2 Brug knappen eller til at flytte rundt mellem billederne. Brug knappen til at flytte til det tidligere billede og knappen til at flytte til det næste. Hvis du holder knappen nede, flytter du hurtigere gennem billederne, men de vises ikke så klart. Afspilning Du kan ikke afspille billeder, der er taget med et andet kamera eller redigeret på en computer med andre programmer. 89

92 Forstørrelse af billeder Omtrentlig placering af det forstørrede område 1 2 Tryk zoomknappen mod. Billederne kan forstørres op til ca. 10 gange under afspilning af enkeltbilleder. Hold knappen SET nede, og tryk zoomknappen mod for at skifte mellem de enkelte indstillinger fra cirka 2,5 gange til cirka 5 og 10 gange. Hold knappen SET nede, og tryk zoomknappen mod for at bladre tilbage igennem de forskellige forstørrelsesniveauer fra ca. 5 gange til 2,5 gange og standardvisningen. Brug knappen,, eller til at flytte rundt i billedet. Sådan annulleres den forstørrede visning Tryk zoomknappen mod. Filmoptagelser og indeksafspillede billeder kan ikke forstørres. 90

93 Visning af billeder i sæt på ni (Indeksafspilning) 1 Tryk zoomknappen mod. Du kan få vist op til ni billeder på samme tid i oversigtsvisning. Valgte billede Film 2 Brug knappen,, eller til at ændre billedvalget. Afspilning Sådan vendes tilbage til afspilning af enkeltbilleder Tryk zoomknappen mod. 91

94 Skift mellem ni billeder ved skift mellem sæt på ni billeder 1 Tryk zoomknappen mod, mens du er i indeksafspilning. Linjen Jump vises. Linjen Jump 2 Sådan vender man tilbage til indeksafspilning Tryk zoomknappen mod. Brug knappen eller til at flytte til det foregående sæt eller til det næste sæt. Hold knappen SET nede, og tryk på knappen eller for at springe til det første eller sidste sæt. 92

95 Visning af film Du kan afspille filmklip, der er optaget i tilstanden. Film kan ikke afspilles i indeksafspilningstilstand. 1 Brug knappen eller til at vælge en film. Billeder med ikonet er film. 2 Tryk på knappen SET. Filmkontrolpanelet vises. Brug knappen eller til at justere lydstyrken. Afspilning Kontrolpanel til film Lydstyrke 3 Brug knappen eller til at vælge (Afspil), og tryk på knappen SET. Filmen og lyden afspilles. Når afspilningen slutter, stopper filmen ved det sidst viste billede. Tryk på knappen SET for at få vist filmkontrolpanelet. Tryk på knappen SET igen for at afspille filmen fra starten. 93

96 Pause og genoptagelse af afspilning Tryk på knappen SET under afspilning. Afspilningen stopper midlertidigt. Tryk på knappen igen for at genoptage. Betjening af filmkontrolpanelet 1 2 Vælg en film, og tryk på knappen SET (s. 93). Filmkontrolpanelet vises. Brug knappen eller til at vælge en af følgende, og tryk på knappen SET. : Afslut (Afslutter afspilningen og vender tilbage til afspilning af enkeltbilleder. Du kan også vende tilbage til afspilning af enkeltbilleder ved at trykke på knappen Menu). :Afspil : Første billede : Foregående billede (spoler tilbage, hvis knappen SET holdes nede) : Næste billede (spoler frem, hvis knappen SET holdes nede) : Sidste billede : Redigér (skifter til filmredigeringstilstand) (s. 95) Du kan komme ud for tab af billeder og lydproblemer ved afspilning af en film på en computer med utilstrækkelige systemressourcer. Film, der er optaget med andre kameraer, kan muligvis ikke afspilles på dette kamera. Se Liste over meddelelser (s. 134). Du kan justere lydstyrken på filmklip i menuen (Opsætning). Brug tv'ets kontrolknapper til at justere lyden, når du afspiller en film på et tv-apparat (s. 127). 94

97 Redigering af film Hvis du vælger (Rediger) i filmkontrolpanelet, kan du klippe uønskede dele ud i starten eller slutningen af et filmklip. Beskyttede film og film på mindre end 1 sekunds varighed kan ikke redigeres. 1 Brug knappen eller til at vælge en film, og tryk på knappen SET. Filmredigeringspanel 2 Skift til filmredigeringstilstand. Se Betjening af filmkontrolpanelet (s. 94). Filmredigeringspanelet og filmredigeringslinjen vises. Afspilning Filmredigeringslinje 3 Brug knappen eller til at vælge eller og knappen eller til at angive den del, udklipningen skal anvendes på. : Klip start : Klip slut : Markør 95

98 4 5 6 Brug knappen eller til at vælge (Afspil), og tryk på knappen SET. Et eksempel på det midlertidigt redigerede filmklip afspilles. Tryk på knappen SET igen for at standse afspilningen. Brug knappen eller til at vælge (Gem), og tryk på knappen SET. Hvis du vælger (Afslut), annulleres redigeringen, og du vender tilbage til filmkontrolpanelet. Brug knappen eller til at vælge [Ny fil] eller [Overskriv], og tryk på knappen SET. [Ny fil] gemmer den redigerede film under et nyt filnavn. Data fra før redigeringen er fortsat uændrede. [Overskriv] gemmer den redigerede film med det originale filnavn. Data fra før redigeringen går tabt. Når CF-kortet mangler tilstrækkelig plads til at oprette en ny fil, kan du kun vælge [Overskriv]. En redigeret films mindste varighed er 1 sekund. Det kan tage op til ca. 3 minutter at gemme en redigeret film. Hvis batteriet aflades undervejs, kan redigerede filmklip ikke gemmes. Når du redigerer film, skal du bruge et batteri, der er fuldt opladet, eller AC-adaptersættet ACK500 (s. 140). 96

99 Rotation af billeder på displayet Billeder kan roteres 90 eller 270 med uret på displayet. 0 (oprindelig) Vælg i menuen (Afspil), og tryk på knappen SET. Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). Afspilning 2 3 Brug knappen eller til at vælge det billede, der skal roteres, og tryk på knappen SET. For hvert tryk på knappen SET skiftes mellem retningerne 90 /270 /0. Tryk på knappen MENU. Skærmbilledet vender tilbage til menuen Afspil. Hvis du trykker på knappen MENU igen, vender du tilbage til afspilningsskærmbilledet. Film kan ikke roteres. Når billederne indlæses på en computer, afhænger retningen af de billeder, som er roteret med kameraet, af den software, der bruges til at indlæse billederne. Billeder kan forstørres, når de roteres (s. 90). Billeder, der tages lodret med Auto rotering (s. 86) sat til [Til], roteres automatisk til lodret position, når de vises på kameraets LCD-skærm. 97

100 Tilknytning af lydmemoer til billeder I afspilningstilstand (herunder afspilning af enkeltbilleder, indeksafspilning og forstørrelsesafspilning) kan du knytte lydmemoer (på op til 60 sekunder) til et billede. Lyden gemmes i WAVE-format 1 Vælg i menuen (Afspil), og tryk på knappen SET. Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). 2 Brug knappen eller til at vælge et billede, og tryk på knappen SET. Lydmemokontrolpanelet vises. Lydmemopanel 3 Brug knappen eller til at vælge (Optag), og tryk på knappen SET. Optagelsen starter, og den tid, der er gået, vises Tal ind i kameraets mikrofon. Tryk på knappen SET igen for at standse optagelsen. Tryk på knappen SET for at genoptage optagelsen. Der kan føjes op til 60 sekunders optagelse til alle billeder. Vælg (Afslut) for at vende tilbage til det forrige skærmbillede, og tryk på knappen SET. Afslutning af lydmemoerne Tryk på knappen MENU. 98

101 Afspilning/sletning af lydmemoer 1 Vis et billede med en tilknyttet lydmemo (s. 98), og tryk på knappen SET. Symbolerne vises på billeder med tilknyttede lydmemoer. Lydmemokontrolpanelet vises. Lydmemopanel 2 Brug knappen eller til at vælge (Afspil) eller (Slet), og tryk på knappen SET. (Afspil) Lydmemoen afspilles. Afspilningen stopper, når du trykker på knappen SET. Tryk på knappen SET igen for at genoptage afspilningen. Brug knappen eller til at justere lydstyrken. (Slet) Der vises en menu til bekræftelse. Brug knappen eller til at vælge [Slet], og tryk på knappen SET. Hvis du vil føre afspilningen tilbage til starten, skal du vælge (Pause), mens afspilningen er stoppet, og trykke på knappen SET. Afspilning Du kan ikke knytte lydmemoer til film. Meddelelsen "Hukommelseskort fuld" vises, når CF-kortet er fuldt, og du vil ikke kunne optage lydmemoer på dette kort. Hvis der knyttes et inkompatibelt lydmemo til et billede, kan du ikke optage eller afspille lydmemoer for det pågældende billede, og meddelelsen "Inkompatibelt WAVE format" vises. Du kan slette inkompatible lyddata med kameraet. Lydmemoer til beskyttede billeder kan ikke slettes. Lydstyrken kan justeres i menuen (Opsætning) (s. 49). 99

102 Automatisk afspilning (diasvisning) Start af diasvisning Et udvalg af billeder eller alle billeder på et CF-kort kan vises enkeltvis i en automatisk diasvisning. Indstillingerne for diasvisning er baseret på DPOF-standarderne (s. 110). Alle billeder Diasvisning 1-3 Afspiller alle billeder på CF-kortet i rækkefølge. Afspiller de markerede billeder i hver diasvisning i rækkefølge (s. 101). 1 Vælg i menuen (Afspil), og tryk på knappen SET. Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). Menuen Dias visning vises. 2 3 Brug knappen eller til at vælge [Rediger] og knappen eller til at vælge [Alle bill.], [Vis 1], [Vis 2] eller [Vis 3]. Se s. 102 fra trin 3 for at få oplysninger om, hvordan der vælges afspilningsbilleder til diasvisning 1-3. Brug knappen eller til at vælge [Start], og tryk på knappen SET. Diasvisningen starter. Menuen Dias visning vises igen, når afspilningen er slut. 100

103 4 Tryk på knappen MENU. Skærmbilledet vender tilbage til menuen Afspil. Hvis du trykker på knappen MENU igen, vender du tilbage til afspilningsskærmbilledet. Film afspilles i hele den optagne længde, uanset hvor lang tid der er angivet i indstillingerne for diasvisning. Den strømbesparende funktion aktiveres ikke under en diasvisning. (s. 31). Midlertidig standsning/genoptagelse af en diasvisning Frem- og tilbagespoling af et diasshow Tryk på knappen SET. Diasvisningen standser midlertidigt. Tryk på knappen SET igen for at genoptage den. Tryk på knappen eller. Det forrige eller næste billede vises. Hold knappen nede for at bladre hurtigere gennem billederne. Afspilning Standsning af diasvisning Tryk på knappen MENU. Diasvisningen stopper, og menuen Dias visning vises igen. Valg af billeder til diasvisninger Du kan markere billeder, som skal medtages i diasvisning 1-3. Der kan markeres op til 998 billeder pr. diasvisning. Billederne vises i den rækkefølge, de er valgt. Åbn menuen til diasvisning. 1 Se Start af diasvisning (s. 100). 101

104 2 3 Brug knappen eller til at vælge [Rediger] og knappen eller til at vælge [Vis 1], [Vis 2] eller [Vis 3]. Der vises en hvid afkrydsning ved siden af diasvisninger, der allerede indeholder billeder. Brug knappen eller og knappen eller til at vælge [Vælg], og tryk på knappen SET. 4 5 Vælg billeder til diasvisningen Brug knappen eller til at flytte mellem billeder og knappen eller til at vælge eller fravælge dem. Valgte billeder vises med et tal, der svarer til den rækkefølge, de er valgt i, og en hvid afkrydsning. Du kan trykke zoomknappen mod for at skifte til oversigtstilstand (tre billeder) og bruge den samme fremgangsmåde til at udvælge billeder. Hvis du trykker på knappen SET, mens du er i indeksafspilning, vises menuen til at vælge eller fravælge alle billeder. Brug knappen eller til at vælge [Vælg alt] eller [Slet alt], og tryk på knappen SET. Tryk på knappen MENU. Tryk på knappen MENU gentagne gange, indtil afspilningsskærmen vises igen, for at afslutte proceduren. 102

105 Justering af indstillingerne Sek.mel.billede og Gentag Du kan ændre afspilningstiden for alle billeder i en diasvisning og gentage visningen kontinuerligt. Afspilningstid Gentag Indstiller den tid, som hvert billede vises i. Vælg mellem 3-10 sekunder, 15 sekunder, 30 sekunder og Manuel. Angiver, om diasvisningen standser, når alle dias er vist, eller fortsætter, indtil den afbrydes manuelt. 1 Åbn menuen til diasvisning. Se Start af diasvisning (s. 100). 2 Brug knappen eller til at vælge [Opsæt], og tryk på knappen SET. Afspilning 3 4 Brug knappen eller til at vælge eller og knappen eller til at vælge en indstilling. (Afspilningstid) Vælg en afspilningstid. (Gentag) Vælg [Til] eller [Fra]. Tryk på knappen MENU. Opsætningsmenuen lukkes. Hvis du trykker på knappen MENU, vender du tilbage til menuen Afspil. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til afspilningsskærmbilledet. Visningsintervallet kan afvige en smule fra den angivne tid for visse billeder. Det er let at arrangere diasvisninger på en computer med den medfølgende software (ZoomBrowser EX/ImageBrowser). Se Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer]. 103

106 Beskyttelse af billeder Du kan beskytte vigtige billeder og film mod utilsigtet sletning. 1 Vælg i menuen (Afspil), og tryk på knappen SET. Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). Ikonet Beskyttelse 2 Brug knappen eller til at vælge et billede, der skal beskyttes, og tryk på knappen SET. Ikonet vises på beskyttede billeder. Du kan gøre det lettere at vælge billeder ved at skifte mellem afspilning af enkeltbilleder og indeksafspilning ved at trykke zoomknappen mod eller. 3 Tryk på knappen MENU. Menuen Afspil vises igen. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til afspilningsskærmbilledet. Sådan fjernes beskyttelsen Efter trin 1 skal du vælge et billede, der skal have beskyttelsen fjernet, og trykke på knappen SET. Bemærk, at formatering (initialisering) af et CF-kort sletter alle data, herunder beskyttede billeder (s. 107). 104

107 Sletning Sletning af enkelte billeder Du kan slette billeder, du ikke har brug for eller ikke er tilfreds med enkeltvis. Bemærk, at slettede billeder ikke kan gendannes. Vær forsigtig, når du sletter et billede. Beskyttede billeder kan ikke slettes med denne funktion. 1 Brug knappen eller til at vælge et billede, der skal slettes, og tryk på knappen. 2 Brug knappen eller til at vælge [Slet], og tryk på knappen SET. Vælg [Afbryd] for at afslutte i stedet for at slette. Sletning 105

108 Sletning af alle billeder Du kan slette alle billederne på CF-kortet. Bemærk, at slettede billeder ikke kan gendannes. Vær forsigtig, når du sletter et billede. Beskyttede billeder kan ikke slettes med denne funktion. 1 Vælg i menuen (Afspil), og tryk på knappen SET. Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). 2 Vælg [OK] med knappen eller, og tryk på knappen SET. Vælg [Afbryd] for at afslutte i stedet for at slette. 106

109 Formatering af CF-kort Du bør altid formatere nye CF-kort eller kort, hvor du vil slette alle billeder og andre data. Bemærk, at formatering (initialisering) af et CF-kort sletter alle data, herunder beskyttede billeder og andre filtyper. 1 Vælg i menuen (Opsætning), og tryk på knappen SET. Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). 2 Brug knappen eller til at vælge [OK], og tryk på knappen SET. Vælg [Afbryd] for at afslutte i stedet for at formatere. Efter formateringen er CF-kortets kapacitet mindre end kortets nominelle kapacitet. Dette er ikke en fejl i hverken CF-kortet eller kameraet. Sletning Hvis kameraet ikke fungerer korrekt, kan det skyldes et beskadiget CF-kort. Omformatering af CF-kortet kan måske løse problemet. Hvis et ikke-canon CF-kort ikke fungerer korrekt, kan det hjælpe at omformatere det. CF-kort, der er formateret i andre kameraer, computere eller eksternt udstyr, fungerer muligvis ikke korrekt i kameraet. Hvis det er tilfældet, skal du omformatere CF-kortet med dette kamera. Hvis formatering i kameraet ikke fungerer korrekt, skal du slukke for kameraet og indsætte CF-kortet igen. Tænd for kameraet, og formater igen. 107

110 Udskrivning Om udskrivning Billeder, der er taget med dette kamera, kan udskrives på en af følgende måder: - Tilslut kameraet til en printer med direkte udskrivningsfunktion* 1 med et enkelt kabel, og tryk på knappen på kameraet. - Vælg billederne, angiv antallet af kopier (DPOF* 2 -udskriftsindstillinger) med kameraet, og send derefter billederne (CF-kortet) til et fotolaboratorium til fremkaldelse. * 1 Dette kamera overholder PictBridge-standarden, og du kan derfor også udskrive på ikke- Canon-printere, der er PictBridge-kompatible. * 2 Digital Print Order Format I denne brugervejledning forklares DPOF-udskriftsindstillingerne. Oplysninger om, hvordan du udskriver billeder, finder du i Brugervejledning til direkte udskrivning, der fulgte med kameraet. Se også brugervejledningen til printeren. Printer med direkte udskrivningsfunktion Card Photo Printer Bubble Jet-printer Ikke-Canonprintere, der er PictBridgekompatible Udskriv CF-kort Fotolaboratorium 108

111 Se Systemkort, der fulgte med kameraet, for at få oplysninger om printere med direkte udskrivningsfunktion (CP-serie eller Bubble Jet-printere). Direkte udskrivning Tilslut kameraet til printeren Angiv forskellige udskriftsindstillinger (undtagen DPOF-udskriftsindstillinger) Udskriv Se yderligere oplysninger i Brugervejledning til direkte udskrivning (særskilt vejledning). DPOF-udskriftsindstillinger Se Valg af billeder til udskrivning (s. 110). Angiv det ønskede antal kopier (s. 111). Se Indstilling af udskriftsstil (s. 113). Normal/Oversigt/Begge Dato: Til/Fra Billednumre: Til/Fra Se yderligere oplysninger i Brugervejledning til direkte udskrivning (særskilt vejledning). Udskriftsindstillinger/overførsel Transfer række (DPOF) Vælg de billeder, der skal overføres til en computer (s. 116). 109

112 Angivelse af DPOF-udskriftsindstillinger Du kan vælge billeder på et CF-kort, som du vil udskrive, og angive antallet af kopier på forhånd ved hjælp af kameraet. Det er særdeles praktisk, når der skal sendes billeder til et fotolaboratorium eller til udskrivning på en printer med direkte udskrivningsfunktion. Se, hvordan du udskriver, i Brugervejledning til direkte udskrivning. Valg af billeder til udskrivning Billeder kan vælges på to måder: Enkeltvist Alle billeder på et CF-kort (antallet af kopier er angivet til én pr. billede) 1 Vælg i menuen (Afspil), og tryk på knappen SET. Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). 2 Vælg [Vælg] ved hjælp af knappen eller, og tryk på knappen SET. 110

113 Enkelte billeder Antal kopier Valgt til oversigtsudskrivning 3 Vælg de billeder, der skal udskrives. Som vist nedenfor, afhænger valgmetoderne af, hvilke indstillinger der er valgt for (Udskriftstype) (s. 113). (Normal)/ (Begge) Vælg et billede med knappen eller, og vælg antallet af kopier (op til 99) med knappen eller. (Oversigt) Flyt et billede med knappen eller, og vælg eller fravælg et billede med knappen eller. Der vises en afkrydsning ved de valgte billeder. Alle billeder på et CF-kort 4 3 Du kan skubbe zoomknappen mod for at skifte til oversigtstilstand (tre billeder) og bruge den samme fremgangsmåde til at vælge billeder. Tryk på knappen MENU. Menuen Udskriftsmenu vises igen. Hvis du trykker på knappen MENU, vender du tilbage til menuen Afspil. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til afspilningsskærmbilledet. Tryk zoomknappen mod. Skærmbilledet skifter til indeksafspilning (tre billeder). Udskriftsindstillinger/overførsel 4 Tryk på knappen SET. 111

114 5 6 Vælg [Vælg alt] med knappen eller, og tryk på knappen SET. Der udskrives en kopi af hvert billede. Hvis udskriftstypen er indstillet til (Normal) eller (Begge), kan antallet af kopier angives enkeltvis for hvert billede. Når (Oversigt) er markeret, kan udskriftsindstillingerne slettes. Du kan annullere alle indstillinger ved at vælge [Slet alt]. Tryk på knappen MENU. Menuen Udskriftsmenu vises igen. Hvis du trykker på knappen MENU, vender du tilbage til menuen Afspil. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til afspilningsskærmbilledet. Ikonet vises muligvis ved brug af et CF-kort, hvor udskriftsindstillingerne er angivet af andre DPOF-kompatible kameraer. Disse indstillinger overskrives af de indstillinger, du angiver på dit kamera. Udskriften fra visse printere eller fotolaboratorier afspejler muligvis ikke de angivne udskriftsindstillinger. Der kan ikke angives udskriftsindstillinger for filmbilleder. Billeder udskrives fra det ældste til det nyeste efter optagedato. Der kan maksimalt vælges 998 billeder på hvert CF-kort. Når [Udskriftstype] er indstillet til [Begge], kan antallet af kopier angives. Antallet af kopier kan ikke angives, hvis udskriftstypen er indstillet til [Oversigt]. Der udskrives kun én kopi. Udskriftsindstillingerne kan også tildeles til billeder ved hjælp af billedbehandlingssoftwaren (ZoomBrowser EX/ImageBrowser) på en computer. 112

115 Indstilling af udskriftsstil Indstil udskriftsstilen, efter at du har valgt det billede, der skal udskrives. Du kan vælge følgende udskriftsindstillinger. Udskriftstype Dato Billede nr. Normal Oversigt Begge 1 Udskriver ét billede pr. side. Udskriver de valgte billeder sammen i formindsket størrelse i et oversigtsformat. Udskriver billederne i både standard- og oversigtsformat. Føjer dato til udskriften. Føjer billednummeret til udskriften. Vælg i menuen (Afspil), og tryk på knappen SET. Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). 2 Vælg [Opsæt] med knappen eller, og tryk på knappen SET. Udskriftsindstillinger/overførsel 113

116 3 Vælg, eller med knappen eller, og vælg en indstilling med knappen eller. (Udskriftstype) Vælg [Normal], [Oversigt] eller [Begge]. (Dato) Vælg [Til] eller [Fra]. (Billede nr.) Vælg [Til] eller [Fra]. 4 Tryk på knappen MENU. Menuen Udskriftsmenu vises igen. Hvis du trykker på knappen MENU, vender du tilbage til menuen Afspil. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til afspilningsskærmbilledet. Når [Udskriftstype] er indstillet til [Oversigt], kan [Dato] og [Billede nr.] ikke samtidig være indstillet til [Til]. Hvis [Udskriftstype] er indstillet til [Begge], ved brug af en CPprinter, kan både [Dato] og [Billede nr.] indstilles til [Til], men kun billednummeret angives på oversigtsudskriften. Datoen udskrives i det format, der er angivet i menuen Dato/Tid (s. 26). 114

117 Nulstilling af udskriftsindstillinger Alle udskriftsindstillinger kan fjernes på én gang. Udskriftstypen nulstilles til Normal og Dato og Billede nr. til Fra. 1 Vælg i menuen (Afspil), og tryk på knappen SET. Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). 2 Vælg [Reset] med knappen eller, og tryk på knappen SET. 3 Vælg [OK] med knappen eller, og tryk på knappen SET. Vælg [Afbryd] for at afslutte uden at nulstille. Udskriftsindstillinger/overførsel 115

118 Billedoverførselsindstillinger (Transfer række (DPOF) Du kan bruge kameraet til at angive indstillinger for billeder, før de overføres til en computer. Se Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] for at få oplysninger om, hvordan du overfører billeder til en computer. Du kan ikke bruge denne funktion til at overføre flere billeder på én gang til computere med Mac OS X. De indstillinger, der anvendes i kameraet, overholder DPOF-standarderne (Digital Print Order Format). Ikonet vises muligvis ved brug af et CF-kort, hvor udskriftsindstillingerne er angivet af andre DPOF-kompatible kameraer. Disse indstillinger overskrives af de indstillinger, du angiver på dit kamera. Valg af billeder til overførsel 1 Vælg i menuen (Afspil), og tryk på knappen SET. Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). 2 Vælg [Vælg] ved hjælp af knappen eller, og tryk på knappen SET. Hvis du vælger [Reset], annulleres overførselsindstillingerne for alle billeder på CF-kortet. 116

119 Valgt til overførsel 3 4 Flyt mellem billeder med knappen eller, og vælg eller fravælg dem med knappen eller. Der vises en afkrydsning ved de valgte billeder. Du kan skubbe zoomknappen mod for at skifte til oversigtstilstand (tre billeder) og bruge den samme fremgangsmåde til at vælge billeder. Hvis du trykker på knappen SET, mens du er i indeksafspilning, vises menuen, hvor du kan vælge eller fravælge alle billeder. Vælg [Marker alt] eller [Slet alt] med knappen eller, og tryk på knappen SET. Tryk på knappen MENU. Menuen Transfer række vises igen. Hvis du trykker på knappen MENU, vender du tilbage til menuen Afspil. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til afspilningsskærmbilledet. Billederne overføres i rækkefølge fra det ældste til det nyeste efter optagedato. Der kan maksimalt vælges 998 billeder på hvert CF-kort. Udskriftsindstillinger/overførsel 117

120 Tilslutning af kameraet til en computer Billeder, der er taget med kameraet, kan overføres til en computer på følgende måder: Visse måder kan ikke bruges i alle operativsystemer. Overførsel via en kamera-computer-tilslutning Windows 98 Windows Me Windows 2000 Windows XP Mac OS 9 Mac OS X Ved brug af denne metode overfører du billeder ved hjælp af computerkommandoer, efter at du har installeret den relevante software. Se Tilslutning af kameraet til en computer (s. 119) og Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] (særskilt vejledning). Windows 98 Windows Me Windows 2000 Windows XP Ved brug af denne metode overfører du billeder ved hjælp af kameraets knapper, efter at du har installeret den relevante software (computerindstillingerne skal kun justeres ved den første overførsel). Se Tilslutning af kameraet til en computer (s. 119) og Direkte overførsel af billeder (s. 123). Windows XP Mac OS X Ved brug af denne metode overfører du billeder ved hjælp af computerkommandoer uden at installere nogen software. Se Tilslutning af kameraet til en computer (s. 119) (installation af software ikke påkrævet) og Tilslutning af kameraet til computeren med henblik på billedoverførsel uden installation af software (s. 125). Overførsel af billeder direkte fra et CF-kort Ved brug af denne metode overfører du billeder ved hjælp af en kortadapter eller en kortlæser. Se Overførsel af billeder direkte fra et CF-kort (s. 126). 118

121 Tilslutning af kameraet til en computer Computersystemkrav Windows OS Computermodel CPU RAM Tilslutning Ledig harddiskplads Display Macintosh: Windows 98 (First eller Second Edition) Windows Millennium Edition (Windows Me) Windows 2000 Windows XP (Home Edition, Professional) De ovenfor nævnte operativsystemer skal være forudinstalleret på computere med indbyggede USB-porte. Windows 98/Windows Me/Windows 2000: Pentium-processor 150 MHz eller hurtigere Windows XP: Pentium-processor 300 MHz eller hurtigere Alle de ovenfor nævnte operativsystemer: Pentium-processor 500 MHz eller hurtigere anbefales (til filmredigering) Windows 98/Windows Me/Windows 2000: 64 MB eller mere Windows XP: 128 MB eller mere Alle de ovenfor nævnte operativsystemer: 128 MB eller hurtigere anbefales (til filmredigering) USB Canon Utilities - ZoomBrowser EX: 200 MB eller mere (herunder udskrivningsprogrammet PhotoRecord) - PhotoStitch: 40 MB eller mere Canon Camera TWAIN Driver: 25 MB eller mere Canon Camera WIA Driver: 25 MB eller mere 800 x 600 pixel/mange farver (16 bit) eller mere er påkrævet x 768 pixel eller mere anbefales OS Mac OS , Mac OS X (v10.1/v10.2) Computermodel De ovenfor nævnte operativsystemer, skal være forudinstalleret på computere med indbyggede USB-porte. CPU PowerPC RAM Mac OS : 64 MB programhukommelse eller mere Mac OS X (v10.1/v10.2): 128 MB eller mere Tilslutning USB Ledig harddiskplads Display Canon Utilities - ImageBrowser: 120 MB eller mere - PhotoStitch: 30 MB eller mere 800 x 600 pixel/ farver eller mere anbefales x 768 pixel eller mere anbefales Tilslutning af kameraet til computer/tv 119

122 VIGTIGT Du skal installere softwaren og driveren fra Canon Digital Camera Solution Disk på computeren, inden du tilslutter kameraet til computeren. 1 2 Kameraet fungerer ikke korrekt, hvis du tilslutter det til din computer, før du har installeret driveren og softwaren. Hvis det sker, skal du se afsnittet Fejlfinding i Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer]. Du behøver ikke at slukke computeren eller kameraet, når du foretager en USB-tilslutning. Se dokumentationen til computeren for at få oplysninger om placeringen af USB-porten. Det anbefales, at du bruger et fuldt opladet batteri eller vekselstrømsadapteren ACK500 (sælges separat) som strømforsyning til kameraet, når du slutter det til en computer (s. 18, 140). Der gives ingen garantier for handlinger, der foretages i forbindelse med tilslutning til et USB 2.0-kompatibelt stik. Installer driveren og softwareprogrammerne fra Canon Digital Camera Solution Disk. Se Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] for at få oplysninger om installationen. Tilslut det medfølgende interfacekabel til computerens USB-port og kameraets DIGITAL-stik. USB-port DIGITAL-stik Interfacekabel 120 Når kameraets interfacekabel skal tilsluttes til kameraets DIGITAL-stik, skal du åbne stikdækslet ved at sætte en fingernegl ind under kanten af det, og derefter sætte stikket i, indtil du kan høre, det klikker på plads. Når du tager kablet ud af kameraets DIGITAL-stik, skal du altid tage fat om selve stikket.

123 3 4 Sæt kameraets funktionsvælger på (Afspilning). Tryk på knappen ON/OFF, indtil strømindikatoren lyser grønt. Windows: Fortsæt med trin 5 og 6 nedenfor. Macintosh: Se Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer], når du skal overføre billeder. 5 Vælg [Canon CameraWindow] i den dialogboks, der vises på computerskærmen, og klik på [OK] (kun første gang). Hvis dialogboksen ikke vises, skal du klikke på menuen [Start] og derefter [Programmer] eller [Alle programmer], [Canon Utilities], [CameraWindow] og [CameraWindow Set Auto-Launch]. Tilslutning af kameraet til computer/tv 121

124 6 Klik på [Set] i vinduet [CameraWindow Set Auto-Launch] (kun første gang). Vinduet til billedoverførsel vises. Overførsel af billeder ved hjælp af softwaren og computeren: Se Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer]. Overførsel af billeder ved hjælp af kameraet (direkte overførsel) Se Direkte overførsel (næste side). 122

125 Direkte overførsel Brug denne metode, hvis du vil overføre billeder ved hjælp af kameraet. Installer den medfølgende software, og juster computerindstillingerne, før du bruger denne metode første gang (s. 120). Alle billeder Nye billeder DPOF Overf.bill. Vælg & Overfør Tapet Overfører og gemmer alle billeder på computeren. Overfører og gemmer de billeder på computeren, der ikke tidligere er overført. Overfører og gemmer de billeder på computeren, der er angivet Transfer række (DPOF)-indstillinger for (s. 116). Overfører og gemmer enkeltbilleder på computeren, efterhånden som du får dem vist og vælger dem. Overfører og gemmer enkeltbilleder på computeren, efterhånden som du får dem vist og vælger dem. De overførte billeder vises på computerens skrivebord. Alle billeder/nye billeder/dpof Overf.bill. 1 2 Bekræft, at menuen Direkte overførsel vises på kameraets LCD-skærm. Knappen lyser blåt. Tryk på knappen MENU, hvis menuen Direkte overførsel ikke vises. Vælg, eller med knappen eller, og tryk på knappen (Udskriv/overfør). Tryk på knappen SET for at annullere overførslen. Billederne overføres, og menuen Direkte overførsel vises igen. Tilslutning af kameraet til computer/tv 123

126 Vælg & Overfør/Tapet 2 Vælg eller med knappen eller, og tryk på knappen (eller knappen SET). 3 Vælg billeder, der skal overføres, med knappen eller, og tryk på knappen (eller knappen SET). Billederne overføres. Knappen blinker blåt under overførslen. 4 Tryk på knappen MENU. Menuen Direkte overførsel vises igen. Kun billeder i JPEG-format kan overføres som tapet til computeren. Den indstilling, der er valgt med knappen, bevares, selv når kameraet slukkes. Den forrige indstilling er gældende, næste gang menuen Direkte overførsel vises. Skærmbilledet til valg af billeder vises direkte, hvis indstillingen [Vælg & Overfør] eller [Tapet] var valgt sidst. 124

127 Tilslutning af kameraet til en computer med henblik på billedoverførsel uden installation af software Hvis du bruger Windows XP eller Mac OS X (v10.1/v10.2), kan du bruge den software, der leveres med disse operativsystemer, til billedoverførsel (kun JPEG-format) uden at installere softwaren fra Canon Digital Camera Solution Disk. Dette er praktisk, når du vil overføre billeder til en computer, som softwaren ikke er installeret på. Der er dog visse begrænsninger for overførsel med denne metode. Yderligere oplysninger finder du i den medfølgende folder til brugere af Windows XP- og Mac OS X, Til Windows XP- og Mac OS X-brugere. 1 2 Tilslut det medfølgende interfacekabel til computerens USB port og kameraets DIGITAL-stik. Se trin 2-4 og frem s Fortsæt overførslen ved hjælp af vejledningen på skærmen. Tilslutning af kameraet til computer/tv 125

128 1 Overførsel af billeder direkte fra et CF-kort Tag CF-kortet ud af kameraet, og sæt det i en CF-kortlæser, der er tilsluttet til computeren. Pc-kortadapter 2 3 Hvis du benytter en pc-kortlæser eller et pc-kortstik, skal du først sætte CF-kortet i en pc-kortadapter (sælges separat) og derefter sætte pc-kortadapteren i stikket. Se brugervejledningen til kortadapteren eller kortlæseren for at få oplysninger om tilslutningen mellem computeren og kortadapteren eller kortlæseren. Dobbeltklik på ikonet for drevet med CF-kortet. Afhængigt af operativsystemet vises drevet med CF-kortet muligvis automatisk. Kopier CF-kortets billeder til den ønskede mappe på harddisken. Billederne findes i mappen [xxxcanon], som er en undermappe til mappen [DCIM] på CF-kortet. xxx repræsenterer et tal fra 100 til 998 (s. 88). 126

129 Visning af billeder på et tv-apparat Visning af billeder på et tv-apparat Du kan anvende et videokompatibelt fjernsyn som skærm til at optage eller afspille billeder, når det er tilsluttet til kameraet med det medfølgende AVkabel AVC-DC300. Strømindikator 1 2 Tryk på knappen ON/OFF for at slukke for kameraet. Sluk også for tv'et. Tilslut AV-kablet til kameraets A/V OUT-stik. Sæt en fingernegl ind under den øverste kant af stikket for at åbne det, og tilslut kablet. Gul VIDEO AUDIO IN Sort 3 4 Sæt de andre ender af AV-kablet i VIDEO IN- og AUDIO IN-stikkene på tv et. Tænd tv et, og skift til videotilstand. Tilslutning af kameraet til computer/tv 127

130 5 Sæt funktionsvælgeren på (Optagelse) eller (Afspilning). Strømindikator 6 Tryk på knappen ON/OFF. Billedet vises på tv'et. Tag eller vis billederne som normalt. Hvis billederne ikke vises på tv-skærmen, skal du trykke på knappen DISP. Du kan ikke bruge et tv i tilstanden (Kombiner billeder). Der vises intet billede på LCD-skærmen, når kameraet er tilsluttet til en tv-skærm. Hvis du har et stereo-tv, kan du sætte Audio-stikket i enten det venstre eller det højre Audio In-stik. Se dokumentationen til tv'et for at få flere oplysninger. Videoudgangssignalet kan ændres (NTSC eller PAL), så det passer til de forskellige nationale standarder (s. 50). Standardindstillingerne varierer fra land til land. - NTSC: Japan, USA, Canada, Taiwan, etc. - PAL: Europa, Asien (dog ikke Taiwan), Oceanien, etc. Hvis videosystemet ikke er indstillet korrekt, risikerer du, at billederne fra kameraet ikke vises korrekt. 128

131 Tilpasning af kameraet (Indstillinger for Dette kamera) Med Dette kamera kan du tilpasse opstartsbilledet og lydene i forbindelse med opstart, lukker, betjening og selvudløser. Hvert menupunkt har tre indstillinger. Eksempel: Opstartsbillede Indstillingen indeholder science fiction-relaterede billeder og lyde. Indstillingen [ ] indeholder dyr. Ændring af indstillinger for Dette kamera 1 Vælg menuen (Dette kamera). Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). 2 Vælg et menupunkt med knappen eller. Indstillinger for Dette kamera 129

132 3 Vælg en indstilling med knappen eller. 4 Tryk på knappen MENU. Menuen lukkes. I optagetilstand kan du lukke menuen ved at trykke udløserknappen halvt ned. Hvis du valgte (Tema) i trin 2, kan du vælge et gennemgående tema for hver af indstillingerne for Dette kamera. Hvis indstillingen [Dæmp] i menuen (Opsætning) er angivet til [Til], lyder der et bip, selvom de enkelte lydindstillinger er angivet til, eller (Til) i menuen Dette kamera (s. 49). 130

133 Registrering af indstillinger for Dette kamera Billeder, der er optaget på CF-kortet, og nyindspillede lyde kan tilføjes som indstillinger for Dette kamera i menupunkterne og. Du kan også bruge den medfølgende software til at overføre computerens billeder og lyde til kameraet. Registrering af CF-kortets billeder og lyde 1 Sæt funktionsvælgeren på (Afspilning). 2 Vælg menuen (Dette kamera). Se Valg af menuer og indstillinger (s. 43). 3 4 Vælg et menupunkt med knappen eller. Vælg eller med knappen eller. Ikonet vises. Indstillinger for Dette kamera 5 Tryk på knappen DISP. 131

134 6 7 Vælg et billede, eller optag en lyd. Opstartsbillede Tryk på knappen eller for at vælge det billede, der skal registreres, og tryk på knappen SET. Opstarts-, betjenings-, selvudløser- og lukkerlyde Vælg (Optag) med knappen eller, og tryk på knappen SET. Optagelsen starter og stopper automatisk, når tiden overskrides. Vælg efter optagelsen (Registrer lyd) med knappen eller, og tryk på knappen SET. Vælg (Afslut) for at vende tilbage til menuen Dette kamera uden at foretage registrering. Vælg (Afspil) for at afspille den optagne lyd. Vælg [OK] med knappen eller, og tryk på knappen SET. Vælg [Afbryd] for at annullere ændringen. Lyde, som er optaget med film- og lydmemofunktionerne, kan ikke tilføjes som indstillinger for Dette kamera. Den foregående indstilling slettes, når der tilføjes en ny indstilling for Dette kamera. 132

135 Filformatet for indstillinger for Dette kamera Indstillinger for Dette kamera skal være i overensstemmelse med nedenstående filformater. CF-kortbilleder, der er optaget med dette kamera, kan registreres som indstillinger for Dette kamera, uanset hvilke af nedenstående formater der er valgt. Opstartsbillede Optageformat: JPEG (Baseline JPEG) Samplinghastighed: 4:2:0 eller 4:2:2 Dimensioner: 320 x 240 pixel Filstørrelse: 20 KB eller mindre Opstarts-, betjenings-, selvudløser- og lukkerlyde Optageformat: WAVE (mono) Kvantiseringsbit: 8 bit Samplingfrekvens: khz eller khz Optagelseslængde khz khz Opstartslyd 1,0 sek. eller derunder 1,3 sek. eller derunder Betjeningslyd 0,3 sek. eller derunder 0,4 sek. eller derunder Selvudløserlyd 2,0 sek. eller derunder 2,0 sek. eller derunder Lukkerlyd 0,3 sek. eller derunder 0,4 sek. eller derunder * Kun de ovenfor beskrevne filformater kan bruges sammen med dette kamera. Et eksempel på denne funktion er at optage "Sig appelsin" som selvudløserlyd, så kameraet afspiller denne lyd, to sekunder før fotografiet bliver taget. Du kan også optage munter musik, der naturligt kalder smilet frem hos dem, du fotograferer, eller giver dem mulighed for at posere til musikken. Du kan således tilpasse kameraet ved at oprette og tilføje nye indstillinger for Dette kamera. Indstillinger for Dette kamera Se den medfølgende Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] for at få flere oplysninger om oprettelse og tilføjelse af filer til Dette kamera. 133

136 Liste over meddelelser Liste over meddelelser Liste over meddelelser under optagelse/afspilning Følgende meddelelser kan blive vist på LCD-skærmen under optagelse eller afspilning. Se Brugervejledning til direkte udskrivning for at se de meddelelser, der vises under en printertilslutning. Arbejder... Intet hukommelseskort Kan ikke optage! Hukommelseskort fejl Hukommelseskort fuld Navne fejl! Udskift batteri Billedet optages på eller læses fra CF-kort. Du har forsøgt at optage eller afspille billeder, uden at der er isat et CF-kort. Du har forsøgt at optage et billede, uden at der er isat et CF-kort. Der er opstået en fejl på CF-kortet. Der er ikke plads til flere billeder eller udskriftsindstillinger. Filen kunne ikke oprettes, da der allerede eksisterer en fil med samme navn, som det bibliotek, kameraet forsøger at oprette, eller det højeste billednummer er nået. Angiv Nulstil Bill.nr. til [Til] i menuen Rec. Gem alle de billeder, du vil bevare, på computeren, og omformater derefter CF-kortet. Bemærk, at formateringen vil slette alle eksisterende billeder og andre data. Batterispændingen er ikke høj nok til at forsyne kameraet med tilstrækkelig strøm. Udskift batteriet med et batteri, der er opladet, eller genoplad batteriet. Ingen billeder Der er ikke optaget billeder på CF-kortet. Billede for stort Du har forsøgt at afspille et billede, der er større end 4064 x 3048 pixel, eller med en stor filstørrelse. Inkompatibelt JPEG format Du har forsøgt at få vist en inkompatibel JPEG-fil. Data ødelagt Du har forsøgt at afspille et billede med beskadigede data. RAW Du har forsøgt at afspille et billede, som er optaget iraw-format. 134

137 Uidentificeret billede Kan ikke forstørres! Du har forsøgt at afspille et billede, der er optaget i et specielt format (som er specifikt for et kamera fra en anden producent osv.), eller et filmklip, der er optaget med et andet kamera. Du har forsøgt at forstørre et filmklip eller billede, der er optaget med et andet kamera, optaget i et andet format eller redigeret på en computer. Kan ikke rotere Du har forsøgt at rotere et filmklip eller billede, der er optaget med et andet kamera, optaget i et andet format eller redigeret på en computer. Inkompatibelt WAVE format Der kan ikke føjes en lydmemo til dette billede, fordi den eksisterende lydmemo har et forkert format. Kan ikke registrere billede! Du har forsøgt at tilføje et opstartsbillede, som er oprettet med et andet kamera, eller et filmklip. Beskyttet! For mange markeringer Billedet kan ikke vælges Exx Du har forsøgt at slette et beskyttet billede eller et beskyttet filmklip. For mange billeder er blevet markeret med udskriftsindstillinger eller overførselsindstillinger. Kameraet kan ikke behandle flere data. Du har forsøgt at angive udskriftsindstillinger for en ikke-jpeg-fil. (xx: nummer) Kamerafejl. Sluk og tænd for kameraet, og prøv derefter at optage eller afspille. Der er opstået et problem, hvis fejlkoden vises igen. Noter nummeret, og kontakt Canon Kundesupport. Hvis en fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Kontroller billedet i afspilningstilstand. Liste over meddelelser 135

138 Fejlfinding Problem Årsag Løsning Kameraet virker Der er ikke tændt for Tryk på knappen ON/OFF et øjeblik. ikke. strømmen. Kameraet kan ikke optage. Kameraet kan ikke afspille. Dækslet til CF-kortet eller batteriet er åbent. Der er ikke tilstrækkelig batterispænding. Der er dårlig kontakt mellem kameraet og batteripolerne. Funktionsvælgeren er indstillet til (Afspilning). Blitzen lader op. CF-kortet er fuldt. CF-kortet er ikke formateret korrekt. Du har forsøgt at afspille billeder, der er optaget med et andet kamera, eller som er redigeret med en computer. Filnavnet er ændret med en computer, eller filplaceringen er ændret. Sørg for, at dækslet til CF-kortet og batteriet er lukket helt. Sæt et fuldt opladet batteri i kameraet. Brug vekselstrømsadapteren ACK500 (sælges separat). Aftør batteripolerne med en ren, tør klud. Sæt funktionsvælgeren på. Vent, indtil blitzen er opladet. Du kan trykke på udløserknappen, når indikatoren lyser orange. Isæt et nyt CF-kort. Om nødvendigt kan du overføre billederne til en computer og slette dem fra CF-kortet for at få mere plads. Formater CF-kortet. Se Formatering af CF-kort (s. 107). Hvis formateringen ikke lykkes, kan CF-kortets logiske kredsløb være beskadiget. Henvend dig til nærmeste Canon Kundesupport. Du kan afspille computerbilleder, der ellers ikke kan afspilles, hvis du overfører dem til kameraet vha. de medfølgende programmer ZoomBrowser EX eller ImageBrowser. Angiv filnavnet eller placeringen i kameraets filformat/-struktur. Se Om fil- og mappenumre (s. 88). 136

139 Problem Årsag Løsning Objektivet kan ikke trækkes tilbage. Batteriet aflades hurtigt. Batteriet kan ikke oplades. Dækslet til CF-kortet eller batteriet blev åbnet, mens strømmen var tændt. Dækslet til CF-kortet eller batteriet blev åbnet, mens kameraet optog på CFkortet (der høres et advarselssignal). Luk først dækslet til CF-kortet eller batteriet, og afbryd derefter strømmen. Luk først dækslet til CF-kortet eller batteriet, og afbryd derefter strømmen. Batteriets levetid er Udskift batteriet med et nyt. opbrugt, hvis batteriet hurtigt taber spændingen ved stuetemperatur (23 C). Batteriets levetid er opbrugt. Udskift batteriet med et nyt. Der er dårlig kontakt mellem batteriet og batteriopladeren. Billedet er sløret Kameraet blev ikke holdt eller ude af fokus. stille Autofokusfunktionen forstyrres, fordi AFhjælpelyset er blokeret. AF-hjælpelyset er indstillet til [Fra]. Motivet ligger uden for fokusområdet. Billedet er sløret Det er vanskeligt at eller ude af fokus. fokusere på motivet. Sørg for at placere batteriet korrekt i batteriopladeren. Kontroller, at batteriopladeren sidder korrekt i stikkontakten. Sørg for at holde kameraet stille, mens du trykker på udløserknappen. Undgå at blokere AF-hjælpelyset med en finger eller lignende. Indstil AF-hjælpelyset til [Til] (s. 47). Sørg for, at der er mindst 46 cm mellem kameraobjektivet og motivet. Brug tilstanden Makro til at tage nærbilleder i en afstand af 30 til 46 cm fra objektivet (5 cm ved brug af vidvinkel). Brug tilstanden Uendelig til at optage motiver, der er længere væk. Brug fokuslåsen eller AF-låsen til optagelsen. Se Optagelse af motiver, det er svært at fokusere på (Fokuslås, AF-lås) (s. 72). Fejlfinding 137

140 Problem Årsag Løsning Motivet i det optagne billede er for mørkt. Motivet i det optagne billede er for lyst. Der vises en lysbjælke (rød, violet) på LCDskærmen. Der er hvide prikker på billedet. Blitzen udløses ikke. Der er for lidt lys til optagelse. Motivet er for mørkt i forhold til baggrunden. Motivet er for langt væk fra blitzen. Motivet er for tæt på, så blitzen bliver for kraftig. Motivet er for lyst i forhold til baggrunden. Motivet belyses af en direkte lyskilde, eller lys fra motivet reflekteres af kameraet. Blitzen er slået til. Motivet er for lyst. Lys fra blitzen har reflekteret støvpartikler eller insekter i luften. (Dette kan ses meget tydeligt, hvis der optages med vidvinkel). Blitzen er slået fra. Indstil blitzen til Til. Indstil eksponeringskompensationen til en positiv (+) indstilling, eller brug punktmålingsfunktionen. Motivet må ikke være mere end 3,5 meter væk fra kameraet ved maksimal vidvinkel eller 2 meter væk ved maksimal telelinseindstilling, når der bruges blitz. Øg ISO-følsomheden, og optag derefter. Se Justering af ISOfølsomhed (s. 85). Sørg for, at afstanden til motivet er mindst 46 cm, når der bruges blitz. Indstil eksponeringskompensationen til en negativ (-) indstilling, eller brug punktmålingsfunktionen. Skift optagevinkel. Indstil blitzen til Fra. Dette er normalt i enheder, der indeholder CCD'er, og betyder ikke, at der er opstået en fejl. (Denne lysbjælke optages ikke, hvis du tager stillbilleder, men det gør den, hvis du optager film). Dette er et fænomen, der opstår på digitale kameraer, og er ikke en fejl. Indstil blitzen til Til. 138

141 Problem Årsag Løsning Billedet vises ikke på tv-skærmen. Zoomfunktionen fungerer ikke. Billeder læses langsomt fra CFkortet. Optagelse af billeder på CF-kort tager lang tid. Forkerte indstillinger for videosystem. Du optager i tilstanden Kombiner billeder. Zoomknappen er trykket ned under optagelse af filmen. CF-kortet er formateret i en anden enhed. Indstil videosystemet til den korrekte indstilling for dit tv: NTSC eller PAL (s. 50). Der vises intet billede på tv-skærmen i tilstanden Kombiner billeder. Deaktiver tilstanden Kombiner billeder. Juster zoomfunktionen, inden du optager en film. Brug et CF-kort, der er formateret i dit kamera. Se Formatering af CF-kort (s. 107). Fejlfinding 139

142 Tillæg Brug af en vekselstrømsadapter (sælges separat) Det er bedst at forsyne kameraet med strøm via vekselstrømsadaptersættet ACKCK500 (sælges separat), hvis du skal bruge det i længere tid eller slutte det til en computer. Sluk for kameraet, før du tilslutter eller frakobler vekselstrømsadapteren. Kompakt strømadapter CA-PS500 1 Sæt først netledningen i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i stikkontakten. Batterilås Jævnstrømskobler DR Åbn batteridækslet, og indsæt derefter jævnstrømskobleren, så den fastlåses. Indsæt jævnstrømskobleren, mens batteridækslets lås trykkes ned, som pilene viser. Luk batteridækslet. Åbn dækslet til jævnstrømskobleren, og tilslut kablet i jævnstrømsstikket. Når du er færdig med at bruge kameraet, skal du tage stikket til vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten. Brug af et andet vekselstrømsadaptersæt end ACK500 (sælges separat) kan forårsage fejl i kameraet eller adaptersættet. 140

143 Brug af en bilbatterioplader (sælges separat) Bilbatteriopladeren CBC-NB1 (sælges separat) kan bruges til opladning af batterier vha. bilens cigarettænderstik. Bilens motor skal altid køre, når du bruger bilbatteriopladeren. Hvis motoren er stoppet, kan batteriet i visse biler aflades. Tag altid bilbatteriopladeren ud af stikket, før motoren stoppes. Til cigarettænderstikket 1 Mens motoren kører, skal du tilslutte bilbatterikablet i bilens cigarettænderstik og batteriopladeren. Opladningsindikator 2 Sæt batteriet helt ind i batteriopladeren, som vist. Placer batteriet, så pilene på batteriet og opladeren er ud for hinanden. Indikatoren på opladeren lyser rødt, mens batteriet oplades. Den lyser grønt, når batteriet er opladet. Tag bilbatterikablet ud af cigarettænderstikket, når batteriet er opladet, og fjern batteriet. Opladningen af batteriet stopper, hvis du stopper bilens motor, så du skal huske at tage bilbatterikablet ud af cigarettænderstikket. Tilslut ikke bilbatterikablet i cigarettænderstikket, før du har startet motoren. Bilbatteriopladeren kan kun anvendes i en bil med negativ jordforbindelse. Den kan ikke bruges i biler med positiv jordforbindelse. Tillæg 141

144 Vedligeholdelse af kameraet Følg nedenstående vejledning for at rengøre selve kameraet, objektivet, søgeren og LCD-skærmen. Brug aldrig fortyndere, benzen, syntetiske rengøringsmidler eller vand, når du skal rengøre kameraet. Dette kan beskadige kameraet. Selve kameraet Tør forsigtigt snavs bort fra kameraet med en blød klud eller lignende. Linsen Brug først en linseblæserbørste til at fjerne støv og snavs, og fjern derefter det sidste snavs ved at tørre linsen forsigtigt med en blød klud. Benyt aldrig syntetiske rengøringsmidler på selve kameraet eller linsen. Hvis der stadig sidder snavs tilbage, bør du kontakte nærmeste Canon Kundesupport (se den særskilte brochure om Canons Kundesupport). Søgeren og LCD-skærmen Brug en linseblæserbørste til at fjerne støv og snavs. Hvis LCD-skærmen stadig ikke er ren, kan du aftørre den forsigtigt med en blød klud eller lignende. Du må aldrig gnubbe eller trykke hårdt på LCD-skærmen. Det kan beskadige skærmen eller føre til andre problemer. 142

145 Specifikationer Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Kan ændres uden varsel. DIGITAL IXUS 500/DIGITAL IXUS 430 (V): vidvinkel (T): telefoto Effektivt pixeltal DIGITAL IXUS 500: Cirka 5,0 millioner DIGITAL IXUS 430: Cirka 4,0 millioner Billedsensor DIGITAL IXUS 500: 1/1,8" CCD (Samlet antal pixel: cirka 5,3 millioner) DIGITAL IXUS 430: 1/1,8" CCD (Samlet antal pixel: cirka 4,1 millioner) Linse 7,4 (V) - 22,2 (T) mm) (svarende til 35-mm film: 36 (V) (T) mm) f/2,8 (W) - f/4,9 (T) Digital zoom DIGITAL IXUS 500: Ca. 4,1x (op til ca. 12x i kombination med optisk zoom) DIGITAL IXUS 430: Ca. 3,6x (op til ca. 11x i kombination med optisk zoom) Optisk søger Zoomsøger til realistisk billede LCD-skærm 1,5" TFT LCD-farveskærm, polykrystallinsk silicium (lavtemperatur), ca pixel (billeddækning 100%) AF-system TTL-autofokus Fokuseringsramme: 9-punkt AiAF/1-punkt (center) Optageafstand Normal AF: 46 cm uendelig (Fra objektivets front) Makro-AF: 5 46 cm (V)/30 46 cm (T) Lukker Mekanisk udløser + elektronisk udløser Lukkerhastighed Lysmålingssystem 15-1/2000 sek sek. mulig ved langsom lukkerhastighed Der bruges støjreduktion sammen med langsomme lukkerhastigheder på 1,3 sekund eller langsommere. Evaluerende, Center vægtet gennemsnit eller Spot (Center) Tillæg 143

146 Indbygget blitz Blitzområde Optagetilstande Kontinuerlig optagelse Selvudløser Pc-styret optagelse Program-AE +/2,0 stop i intervaller på 1/3-stop Auto, ISO 50/100/200/400-ækvivalent Automatisk/forudindstillet TTL-hvidbalance (Tilgængelige indstillinger: Dagslys, Overskyet, Tungsten Lys, Fluorescent, Fluorescent H) eller Bruger def. Rødøjereduktion Auto/Til/Fra/Langsom sync. Normal: 46 cm - 3,5 m (V), 46 cm - 2,0 m (T) Makro: 30 cm - 46 cm (V/T) (Når følsomhed er indstillet til AUTO). Auto/Manuel/Kombiner billeder/film Højhastighed: DIGITAL IXUS 500: Ca. 2,2 billeder/sek. DIGITAL IXUS 430: Ca. 2,5 billeder/sek. Normal: Ca. 1,5 billeder/sek. (Stor/fin med LCD-søgeren slukket) Aktiverer lukker efter forsinkelse på ca. 2 sek./ca. 10 sek. Tilgængelig (Kun ved USB-tilslutning. Avanceret softwareprogram følger med kameraet). Optagemedie CompactFlash -kort (Type I) Filformat Overholder designreglerne for kamerafilsystemer og DPOF Eksponeringskontrolsystem Eksponeringskompensation Følsomhed Hvidbalance Billedoptagelsesformat Kompression Stillbilleder: JPEG (Exif 2.2) *1 Film: AVI (Billeddata: Motion JPEG, Audio Lyddata: WAVE (mono)) Meget fin, Fin, Normal 144

147 Opløsninger Stilbilleder: DIGITAL IXUS 500 Stor: 2592 x 1944 pixel Medium 1: 2048 x 1536 pixel Medium 2: 1600 x 1200 pixel Lille: 640 x 480 pixel DIGITAL IXUS 430 Stor: 2272 x 1704 pixel Medium 1: 1600 x 1200 pixel Medium 2: 1024 x 768 pixel Lille: 640 x 480 pixel Opløsninger Film: DIGITAL IXUS x 480 pixel (ca. 30 sek.) 320 x 240 pixel (ca. 3 min.) 160 x 120 pixel (ca. 3 min.) DIGITAL IXUS x 240 pixel (ca. 3 min.) 160 x 120 pixel (ca. 3 min.) Dataene i parentes henviser til den maksimale filmlængde pr. optagelse. ( : 10 billeder/sek., : 15 billeder/sek.) Afspilningstilstande Enkelt (histogram kan vises), Oversigt (9 minaturebilleder), Forstørret (ca. 10 x (maks.) på LCDskærm), Lydmemoer (op til 60 sek.) eller Diasvisning. Direkte udskrivning Canon Direct Print-, Bubble Jet Direct- og PictBridgekompatibelt Sprog Der findes 12 sprog til menuer og meddelelser (engelsk, tysk, fransk, hollandsk, dansk, finsk, italiensk, norsk, svensk, spansk, kinesisk og japansk) Indstillinger for Dette kamera Tilslutning Opstartsbillede, opstartslyd, lukkerlyd, betjeningslyd og selvudløserlyd kan tilpasses med følgende metoder. 1. Med de billeder og den lyd, der er optaget på kameraet. 2.Med de overførte data fra computeren ved brug af den medfølgende software. USB (mini-b, PTP [Picture Transfer Protocol]), Audio/Video-output (NTSC eller PAL kan vælges, monolyd) Tillæg 145

148 Strømkilde Genopladeligt litiumionbatteri (type: NB-1LH/NB-1L) Vekselstrømsadaptersæt ACK500 Bilbatterioplader CBC-NB1 Betjeningstemperatur 0 40 C Luftfugtighed 10 90% under betjening Mål Vægt 87,0 x 57,0 x 27,8 mm (kun selve kameraet) Cirka 185 g (kun selve kameraet) *1 Dette digitalkamera understøtter Exif 2.2 (også kaldet "Exif Print"). Exif Print er en standard for forbedring af kommunikationen mellem digitale kameraer og printere. Hvis kameraet tilsluttes en Exif Print-kompatibel printer, anvendes og optimeres kameraets billeddata på optagetidspunktet, hvilket resulterer i udskrifter af meget høj kvalitet. 146

149 Batterikapacitet Batteripakke NB-1LH (fuldt opladet) Antal billeder, der kan optages Afspilningstid LCD-skærm tændt LCD-skærm slukket Ca. 190 billeder Ca. 440 billeder Ca. 140 minutter * Eksklusive filmdata. * Ved lave driftstemperaturer kan batteriets ydeevne formindskes, og ikonet for lav batterispænding kan blive vist tidligere end normalt. Under disse forhold kan du genopfriske batteriet ved at varme det i en lomme umiddelbart inden brug. Testkriterier Optagelse: Stuetemperatur (23 C), skift mellem vidvinkel og telelinse hvert 20. sekund, blitz anvendes til hver fjerde optagelse, strømmen afbrydes efter hver ottende optagelse og tændes igen, LCD-skærmen indstilles til standardlysstyrke. Afspilning: Normal temperatur (23 C), kontinuerlig afspilning med tre sekunder pr. billede, LCD-skærm indstillet til standardlysstyrke. Tillæg 147

150 CF-kort og estimeret kapacitet DIGITAL IXUS 500 : Med kort, der følger med kameraet FC-32MH FC-64MH FC-128M FC-256MH FC-512MSH (2592 x 1944 pixel) (2048 x 1536 pixel) (1600 x 1200 pixel) (640 x 480 pixel) Film (640 x 480 pixel) (320 x 240 pixel) (160 x 120 pixel) 46 sek. 92 sek. 186 sek. 374 sek. 742 sek. 91 sek. 183 sek. 368 sek. 735 sek sek. 242 sek. 486 sek. 973 sek sek sek. 148

151 DIGITAL IXUS 430 : Med kort, der følger med kameraet FC-32MH FC-64MH FC-128M FC-256MH FC-512MSH (2272 x 1704 pixel) (1600 x 1200 pixel) (1024 x 768 pixel) (640 x 480 pixel) Film (320 x 240 pixel) 91 sek. 183 sek. 368 sek. 735 sek sek. 242 sek. 486 sek. 973 sek sek sek. (160 x 120 pixel) Den maksimale længde på et filmklip er ca. : 30 sek., : 3 min.* eller : 3 min. De viste tider er de maksimale kontinuerlige optagetider. * Ved brug af et CF-kort med en kapacitet på 64 MB eller højere. (Stor), (Medium 1), (Medium 2), (Lille), og angiver optageopløsningen. (Superfin), (Fin) og (Normal) angiver kompressionsindstillingen. Visse CF-kort sælges ikke i alle områder. Tillæg 149

152 Billedfilstørrelse (anslået) DIGITAL IXUS 500 Opløsning Kompression Film (2592 x 1944) 2053 KB 1395 KB 695 KB (2048 x 1536) 1602 KB 893 KB 445 KB (1600 x 1200) 1002 KB 558 KB 278 KB (640 x 480) 249 KB 150 KB 84 KB (640 x 480) 660 KB/sek. (320 x 240) 330 KB/sek. (160 x 120) 120 KB/sek. DIGITAL IXUS 430 Opløsning Kompression Film (2272 x 1704) 2002 KB 1116 KB 556 KB (1600 x 1200) 1002 KB 558 KB 278 KB (1024 x 768) 570 KB 320 KB 170 KB (640 x 480) 249 KB 150 KB 84 KB (320 x 240) 330 KB/sek. (160 x 120) 120 KB/sek. 150

153 CompactFlash -kort Kortstiktype Mål Vægt Type I 36,4 x 42,8 x 3,3 mm Ca. 10 g Batteripakke NB-1LH Type Nominel spænding Normal kapacitet Antal opladninger Batterioplader CB-2LS/CB-2LSE * Ved opladning af batteripakke NB-1LH Genopladelig litiumioncelle 3,7 V 840 mah Ca. 300 gange Betjeningstemperatur 0-40 C Mål Vægt 32,3 x 49,8 x 10,6 mm Ca. 29 g Nominel indgang Vekselstrøm V (50/60 Hz) 0,075 A (100 V) - 0,045 A (240 V) Nominel udgang Jævnstrøm 4,2 V/0,5 A Opladningstid Ca. 130 minutter* Betjeningstemperatur 0-40 C Mål 90,4 x 56,0 x 28,0 mm Vægt Ca. 78 g Tillæg 151

154 Kompakt strømadapter CA-PS500 (Leveres sammen med vekselstrømsadapteren ACK500 (sælges separat)) Nominel indgang Vekselstrøm V (50/60 Hz) 0,17 A Nominel udgang Jævnstrøm 4,3 V/1,5 A Betjeningstemperatur 0-40 C Mål 42,6 x 104,4 x 31,4 mm Vægt Ca. 180 g Bilbatterioplader CBC-NB1 (ekstraudstyr) Nominel indgang Jævnstrøm V, 4,3 W Nominel udgang Jævnstrøm 4,2 V/0,55 A Opladningstid Ca. 130 minutter* Betjeningstemperatur 0-40 C Mål 90,4 x 56,0 x 28,0 mm Vægt Cirka 106 g * Ved opladning af batteripakke NB-1LH 152

155 Fototip og oplysninger Tip til brug af selvudløseren (s. 64) Normalt ryster kameraet en lille smule, når du trykker på udløserknappen. Hvis du indstiller selvudløseren til, forsinkes udløsningen af lukkeren i to sekunder, hvilket bevirker, at kamerarystelsen er holdt op og forhindrer et sløret billede. Du kan opnå endnu bedre resultater ved at placere kameraet på et stabilt underlag eller bruge en trefod, når du skal tage et billede. Sådan justeres eksponeringen (s. 78) Dette kamera justerer automatisk eksponeringen, så billedernes lysstyrke bliver optimal. Billederne kan dog sommetider være lysere eller mørkere end det faktiske billede, afhængigt af optageforholdene. Hvis det er tilfældet, skal du justere eksponeringen manuelt. Undereksponering Hele billedet er mørkt, hvilket får hvide genstande på billedet til at se grå ud. Hvis du tager billeder af lyse motiver, eller hvis motivet belyses bagfra, kan billedet blive undereksponeret. Juster eksponeringskompensationen mod +. Optimal eksponering Overeksponering Hele billedet er lyst, hvilket får sorte genstande på billedet til at se grå ud. Hvis du tager billeder af mørke motiver, eller hvis du tager billeder under dårlige lysforhold, kan billedet blive overeksponeret. Juster eksponeringskompensationen mod. Fototip og oplysninger 153

156 ISO-følsomhed (s. 85) ISO-følsomheden er en numerisk angivelse af et kameras lysfølsomhed. Jo højere ISO-følsomhed, jo højere lysfølsomhed. En høj ISO-følsomhed gør det muligt at tage billeder indendørs eller udendørs under dårlige lysforhold uden blitz og forhindrer også, at billederne bliver slørede på grund af kamerarystelser. Dette er praktisk, når du tager billeder på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge blitz. Indstillingen for ISO-følsomhed udnytter det eksisterende lys fuldt ud, hvilket resulterer i billeder, der gengiver stemningen på det sted, hvor de blev taget. Svarende til ISO 50 Svarende til ISO 400 Advanceret teknik i tilstanden Makro (s. 60) I tilstanden Makro kan du tage fantastiske billeder, når du bruger zoomfunktionen. Hvis du f.eks. tager et billede af en blomst med maksimal vidvinkel i tilstanden Makro, kan kameraet stille skarpt på både blomsten og baggrunden. Hvis du bruger maksimal telelinse, kan kameraet dog sløre baggrunden og stille skarpt på blomsten. Makro med vidvinkelzoom Makro med telelinsezoom 154

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com VIGTIGT Brug kun Pleo i tørre indendørs omgivelser. For at undgå elektrisk stød, må hverken Pleo eller batteriladeren nedsænkes eller placeres i vand eller andre

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I9505 Brugervejledning www.samsung.com Om denne brugervejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

SAMSUNG LCD TV. Series 4. Brugervejledning. Dansk. (s. 2) Kære kunde,

SAMSUNG LCD TV. Series 4. Brugervejledning. Dansk. (s. 2) Kære kunde, SAMSUNG LCD TV Series 4 Brugervejledning Dansk (s. 2) Kære kunde, Venligst gennemlæs denne brugervejledning inden apparatet tages i brug for første gang. Tallene i parentes (s. xx) angiver tilsvarende

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

ipod Oversigt over funktioner

ipod Oversigt over funktioner ipod Oversigt over funktioner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 ipod i grundtræk 5 Kast et blik på ipod 5 Bruge betjeningspanelet til ipod 7 Slå betjeningspanelet på ipod fra 8 Bruge menuerne på ipod 9

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 925

Brugervejledning Nokia Lumia 925 Brugervejledning Nokia Lumia 925 3.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere