SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V"

Transkript

1 SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. Direkte tlf.: Klage over overskridelse af lovlig omfang af reklamer på 6 eren under henvisning til programmet Homeshopping Klage Julius Winckelmann Jensen har ved af 25. februar 2009 indgivet en klage til Radio- og tv-nævnet over en overskridelse af omfanget af den tilladte reklametid per time på tv-kanalen 6 eren. Klageren henviste i denne forbindelse til programmet Homeshopping, der sendtes på 6 eren dagligt ca. fra kl til 8.00 i en periode i februar Julius Winckelmann Jensen har anført følgende bemærkninger i klagen: Jeg har opdaget at der på danske 6'eren udsendes et tv shop linene program kaldet "Homeshopping". Så vidt jeg kan se sendes programmet dagligt i tidsperioden Jeg finder det underligt da 6'eren udsendes på det danske lokale netværk og således er underlagt dansk lovgivning. Da programmets varighed er over en time og derved overskrider grænsen på 12 minutter, kan programmet udelukkes som værende "reklamer" samtidig mener jeg heller ikke programmet kan være en "sponsoreret udsendelse" da der at læse i lovteksten tydeligt står beskrevet: 29. Et sponsoreret program må ikke tilskynde til køb eller leje af sponsorens eller andres produkter eller tjenesteydelser, navnlig må disse ikke fremhæves på særlig måde med henblik på at fremme afsætningen af dem. På baggrund af dette mener jeg SBS TV, overskrider den danske lovgivning.

2 - 2 - Beskrivelse SBS TV A/S har som bilag til høringssvar af 17. marts 2009 tilsendt Radio- og tv-nævnet en cd-rom med programmet Homeshopping, vist den 25. februar 2009 på 6 eren i tidsrummet fra ca. kl. 6:00 og 7:00. Udsendelsen forestiller et typisk tv-shopping program med forskellige direkte tilbud til seeren for en række produkter fra tv-shopping udbyderen tvins.com under angivelse af priser mv. Produkterne kan bestilles på et angivet telefonnummer samt en angiven hjemmeside. Udsendelsen indeholder både reklamespots og fremvisninger af produkterne af to studieværter samt anprisninger fra tilfredse kunder. Under hele udsendelsen vises tvins.com s logo, internetadresse samt titlen Quality Home Shopping i skærmens øverste venstre hjørne. Lignende programmer med samme titel og længde blev i henhold til Mediesekretariatets oplysninger fra TV Metersystemet sendt i cirka samme tidsrum fra den 1. februar 2009 til og med den 26. februar Høring SBS TV A/S har i udtalelse af 17. marts 2009 som svar på Radio- og tvnævnets høring i sagen anført følgende: Programmet Homeshopping har været udsendt i en kortere periode. Programmet har været annonceret i dagblade og på diverse hjemmesider med tv-oversigter. Programmets varighed har været på én time. Programmets indhold har bestået i tilbud til seerne og programmet falder ind under 7 stk. 3, i bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn. Programafdelingen har i forbindelse med produktionen forstået bestemmelsen 7, stk. 3 således, at programmet var i overensstemmelse med bestemmelsen, når blot programmet ikke varede over én time, og at den samlede reklametid inklusive programmet Homeshopping ikke oversteg 15 % af sendetiden.

3 - 3 - Umiddelbart efter modtagelsen af Nævnets skrivelse blev udsendelsen af programmet stoppet. Programafdelingen har samtidig fået oplysning om, at sådanne programmer tillige skal overholde reglen om højst 12 minutter pr. time. SBS TV A/S må erkende, at der ved en fejlagtig fortolkning af reglerne er blevet udsendt et program i strid med bekendtgørelsens 7 stk. 3. SBS TV A/S beklager dette og har foretaget de fornødne initiativer for at undgå, at en sådan overtrædelse vil kunne ske i fremtiden. Det bemærkes for en ordens skyld, at SBS TV A/S ikke har haft en merindtægt ved udsendelsen af programmet i forhold til en udnyttelse af reklametiden til udsendelse af sædvanlige reklamespots. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, stk. 1, nr. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007 på sit møde den 28. april 2009 behandlet sagen og skal udtale: Julius Winckelmann Jensen har klaget til Radio- og tv-nævnet over overskridelse af den tilladte reklametid på 6 erens under henvisning til programmet Homeshopping, der varede én time og blev vist dagligt i en periode på flere uger i februar I henhold til 75, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007 må reklamer højst udgøre 15 pct. af den enkelte tilladelseshavers daglige sendetid og højst 12 minutter pr. time. Forskriften gentages i 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn. I henhold til denne bestemmelses stk. 3, må reklamer i fjernsyn i form af direkte tilbud til seerne med henblik på salg, køb eller leje af produkter eller tjenesteydelser sammenlagt ikke overstige 1 time pr. dag og skal være indeholdt i den i stk. 1 anførte sendetid. SBS TV A/S har i høringssvar af 17. marts 2009 medgivet, at der på 6 eren i en kortere periode på baggrund af en fejlagtig fortolkning fra programafdelingens side er blevet sendt programmet Homeshopping indeholdende tilbud til seerne med en varighed på én time per udsendelse. Udsendelsen af programmet er i henhold til SBS TV A/S s udtalelse umiddelbart efter modtagelse af Nævnets høringsskrivelse blevet indstillet og

4 - 4 - der er blevet taget foranstaltninger for at undgå en fremtidig overtrædelse af denne karakter. Radio- og tv-nævnet skal anføre følgende til sagen: Udsendelsen Homeshopping indeholder direkte tilbud til seerne med henblik på salg, køb eller leje af produkter eller tjenesteydelser og er derfor omfattet af bestemmelsen i reklamebekendtgørelsens 7 stk. 3. Også for denne type reklameudsendelser gælder 75, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og reklamebekendtgørelsens 7, stk. 1, hvorefter reklamer i radio og fjernsyn reklamer højst må udgøre 12 minutter pr. time. Nævnet finder derfor, at den gentagne udsendelse af det foreliggende program, der varede en hel time af gangen, skete i strid med 75, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og reklamebekendtgørelsens 7, stk. 1. Angående klagers anbringende om overtrædelse af reklamebekendtgørelsens 29 skal Nævnet bemærke, at programmet som nævnt før er omfattet af 7, stk. 3 i samme bekendtgørelse. Udsendelsen skal derfor ikke vurderes efter reglerne om sponsorering af programmer. På baggrund heraf træffer Radio- og tv-nævnet følgende AFGØRELSE: Ved udsendelse af programmet Homeshopping på 6 eren som beskrevet er der sket en overtrædelse af 75, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007 og 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn. Radio- og tv-nævnet finder, at den foreliggende omfangsrige og gentagne overskridelse af de tolv tilladte minutter reklamer per time må betragtes som en alvorlig overtrædelse. Nævnet tager til efterretning, at SBS TV A/S umiddelbart efter modtagelse af Radio- og tv-nævnets høring i sagen indstillede udsendelserne, og at stationen har foretaget foranstaltninger for at undgå en fremtidig overtrædelse af reglerne om reklameudsendelsers omfang.

5 - 5 - Nævnet finder derfor ikke på nuværende tidspunkt anledning til at foretage sig yderligere overfor stationen i henhold til 50, stk. 1, i lov om radio og fjernsynsvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 338 af 11. april Christian Scherfig formand / Ulrike Clade Christensen nævnssekretær

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn BEK nr 1368 af 15/12/2005 (Gældende) I medfør af 77, 85 og 93, stk.

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Jlp@aalborg.dk,asn@aalborg.dk, hh@pwc.dk 10-12-2014 Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.:

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.: Kendelse af 13. marts 2009 (J.nr. 2008-0016811) Klager opfylder ikke kravene til teoretisk indsigt vedrørende ejendomsformidling, og alene kortere periode godkendt som relevant praktisk erfaring vedrørende

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere