Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015"

Transkript

1 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

2 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen Oversigt over tabeller med udvalgte nøgletal Patienter og kontakter i det regionale sundhedsvæsen Tabel 1. Patienter og kontakter, det regionale sundhedsvæsen, Patienter og kontakter i somatisk sygehusvæsen Tabel 2. Patienter og kontakter, somatiske sygehusvæsen , hele landet... 4 Tabel 3. Patienter og indlæggelser, somatisk sygehusvæsen , regionsfordelt... 5 Tabel 4. Patienter og ambulante besøg (inkl. skadestuebesøg og akut ambulante besøg), somatisk sygehusvæsen , regionsfordelt... 5 Patienter og kontakter i psykiatrisk sygehusvæsen Tabel 5. Patienter og kontakter, psykiatrisk sygehusvæsen , hele landet... 6 Tabel 6. Voksne patienter (19 år eller ældre) og kontakter, psykiatrisk sygehusvæsen , hele landet... 7 Tabel 7. Patienter under 19 år og kontakter, psykiatrisk sygehusvæsen , hele landet... 8 Tabel 8. Voksne patienter (19 år eller ældre) og indlæggelser, psykiatrisk sygehusvæsen , regionsfordelt... 9 Tabel 9. Patienter under 19 år og indlæggelser, psykiatrisk sygehusvæsen , regionsfordelt... 9 Tabel 10. Voksne patienter (19 år eller ældre) og ambulante besøg (inkl. skadestuebesøg og akut ambulante besøg), psykiatrisk sygehusvæsen , regionsfordelt Tabel 11. Patienter under 19 år og ambulante besøg (inkl. skadestuebesøg og akut ambulante besøg), psykiatrisk sygehusvæsen , regionsfordelt Patienter og antal kontakter i praksissektoren Tabel 12. Patienter og kontakter, praksissektoren , hele landet Tabel 13. Patienter og kontakter, almen praksis , regionsfordelt Tabel 14. Patienter og kontakter, speciallægepraksis , regionsfordelt Tabel 15. Patienter og kontakter, øvrig praksissektor , regionsfordelt Udvalgte opgørelser for somatisk sygehusvæsen Tabel 16. Sengedage under indlæggelse, somatiske sygehusvæsen , regionsfordelt Tabel 17. Patienter og indlæggelser, offentlige somatiske sygehuse , regionsfordelt Tabel 18. Patienter og indlæggelser (offentlig betalt), private somatiske sygehuse , regionsfordelt Tabel 19. Patienter og indlæggelser (privat og forsikringsbetalt), private somatiske sygehuse , regionsfordelt Tabel 20. Anvendelse af det udvidede frie sygehusvalg (DUF), somatisk sygehusvæsen , regionsfordelt Tabel 21. Patienter og kontakter, somatisk sygehusvæsen 2014, opdelt efter aldersgrupper Tabel 22. Patienter og kontakter, somatisk sygehusvæsen 2014, opdelt efter specialeblokke Tabel 23. Patienter og sygehuskontakter 2014, somatisk sygehusvæsen, opdelt efter 19 hoveddiagnosegrupper Tabel 24. Antal operationer, somatisk sygehusvæsen, , regionsfordelt Tabel 25. Antal radiologiske ydelser, somatisk sygehusvæsen , regionsfordelt

3 Udvalgte opgørelser for psykiatrisk sygehusvæsen Tabel 26. Anvendelse af ret til undersøgelse og behandling, psykiatrisk sygehusvæsen , regionsfordelt Tabel 27. Patienter og kontakter, psykiatrisk sygehusvæsen 2014, opdelt efter aldersgrupper Tabel 28. Voksne patienter (19 år eller ældre) og sygehuskontakter, psykiatrisk sygehusvæsen 2014, opdelt efter 12 hoveddiagnosegrupper Tabel 29. Patienter under 19 år og sygehuskontakter, psykiatrisk sygehusvæsen 2014, opdelt efter 12 hoveddiagnosegrupper Udvalgte opgørelser for praksissektoren Udvalgte opgørelser for almen praksis Tabel 30. Patienter og kontakter, almen praksis i dagstid , regionsfordelt Tabel 31. Patienter og fysiske kontakter, almen praksis i dagstid , regionsfordelt Tabel 32. Patienter og telefon- og kontakter, almen praksis i dagstid , regionsfordelt Tabel 33. Patienter og kontakter, vagtlæge og almen praksis uden for dagstid , regionsfordelt Udvalgte opgørelser for speciallæge praksis Tabel 34. Patienter og kontakter, speciallægepraksis for anæstesiologi , regionsfordelt Tabel 35. Patienter og kontakter, speciallægepraksis for børnepsykiatri , regionsfordelt Tabel 36. Patienter og kontakter, speciallægepraksis for dermatologi-venerologi , regionsfordelt Tabel 37. Patienter og kontakter, speciallægepraksis for diagnostisk radiologi , regionsfordelt Tabel 38. Patienter og kontakter, speciallægepraksis for gynækologi og obstetrik , regionsfordelt Tabel 39. Patienter og kontakter, speciallægepraksis for intern medicin , regionsfordelt Tabel 40. Patienter og kontakter, speciallægepraksis for kirurgi , regionsfordelt Tabel 41. Patienter og kontakter, speciallægepraksis for neurologi , regionsfordelt Tabel 42. Patienter og kontakter, speciallægepraksis for ortopædkirurgi , regionsfordelt Tabel 43. Patienter og kontakter, speciallægepraksis for plastikkirurgi , regionsfordelt Tabel 44. Patienter og kontakter, speciallægepraksis for psykiatri , regionsfordelt Tabel 45. Patienter og kontakter, speciallægepraksis for pædiatri , regionsfordelt Tabel 46. Patienter og kontakter, speciallægepraksis for reumatologi , regionsfordelt Tabel 47. Patienter og kontakter, speciallægepraksis for øjenlægehjælp , regionsfordelt Tabel 48. Patienter og kontakter, speciallægepraksis for ørelægehjælp , regionsfordelt Udvalgte opgørelser for øvrig praksis Tabel 49. Patienter og kontakter, praksis for fodbehandling , regionsfordelt Tabel 50. Patienter og kontakter, praksis for fysioterapi , regionsfordelt Tabel 51. Patienter og kontakter, praksis for vederlagsfri fysioterapi , regionsfordelt Tabel 52. Patienter og kontakter, praksis for kiropraktik , regionsfordelt Tabel 53. Patienter og kontakter, optræning Teddy Øfeldt , regionsfordelt Tabel 54. Patienter og kontakter, praksis for psykologhjælp , regionsfordelt Udvalgte opgørelser for praksissektoren Tabel 55. Patienter og kontakter, almen praksis i dagstid 2014, opdelt efter aldersgrupper Tabel 56. Patienter og kontakter, vagtlæge og almen praksis uden for dagstid 2014, opdelt efter aldersgrupper Tabel 57. Patienter og kontakter, speciallægepraksis 2014, opdelt efter aldersgrupper Tabel 58. Patienter og kontakter, øvrig praksissektor 2014, opdelt efter aldersgrupper Dokumentation

4 Patienter og kontakter i sundhedsvæsenet Sundhedsvæsenet samlet Tabel 1. Patienter og kontakter, det regionale sundhedsvæsen, Antal i tusinder Samlet Antal patienter i kontakt med sundhedsvæsenet Antal kontakter 1 i sundhedsvæsenet Gns. antal kontakter pr. patient i kontakt med sundhedsvæsenet 13,5 13,6 14,0 14,0 14,0 14,1 Somatisk sygehusvæsen Antal patienter i kontakt med det somatiske sygehusvæsen Antal kontakter i det somatiske sygehusvæsen Gns. antal kontakter pr. patient i kontakt med somatisk sygehusvæsen 4,5 4,6 4,9 5,0 5,2 5,2 Psykiatrisk sygehusvæsen Antal patienter i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen Antal kontakter i det psykiatriske sygehusvæsen Gns. antal kontakter pr. patient i kontakt med psykiatrisk sygehusvæsen 8,0 8,0 8,1 8,4 8,6 8,7 Almen praksissektor 2 Antal patienter i kontakt med almen praksis Antal kontakter i almen praksis Gns. antal kontakter pr. patient i kontakt med almen praksis 8,6 8,6 8,7 8,6 8,4 8,3 Speciallæge praksissektor Antal patienter i kontakt med speciallægepraksis Antal kontakter i speciallægepraksis Gns. antal kontakter pr. patient i kontakt med specialelægepraksis 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 Øvrig praksissektor Antal patienter i kontakt med øvrig praksis Antal kontakter i øvrig praksis Gns. antal kontakter pr. patient i kontakt med øvrig praksis 11,1 11,0 10,8 10,9 11,0 10,9 Kilder: Landspatientregisteret (DRG-grupperet) og Sygesikringsregisteret, Statens Serum Institut. 1 Kontakter er summen af indlæggelser, ambulante besøg inkl. skadestuebesøg og akut ambulante besøg i somatisk og psykiatrisk sygehusvæsen samt konsultationer o.l. i praksissektoren. 2 Omfatter alle kontakter i almen praksis, dvs. både dagstid og uden for dagstid herunder vagtlægebesøg Antal er angivet i tusinder på nær gennemsnitligt antal kontakter. Samlet for kontakter er ligeledes afrundet til nærmeste tusinder og kan derfor afvige fra summen af kontakter i tabellen. I det somatiske og psykiatriske sundhedsvæsen indgår kontakter for patienter behandlet på offentlige sygehuse samt offentligt betalt behandling på private sygehuse. Antal patienter er antallet af unikke patienter, der har været i kontakt med sundhedsvæsenet én eller flere gange i løbet af året. Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for de kategorier, der er opstillet i denne tabel, og tallene kan derfor ikke genfindes præcist på tværs af tabellerne i publikationen. 3

5 Somatisk sygehusvæsen Tabel 2. Patienter og kontakter, somatiske sygehusvæsen , hele landet Antal i tusinder Indlæggelser Antal patienter indlagt Antal indlæggelser Gns. antal indlæggelser pr. patient indlagt i somatisk sygehusvæsen 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Ambulante besøg (inkl. skadestuebesøg og akut ambulante besøg) Antal patienter med ambulant besøg Antal ambulante besøg Gns. antal ambulante besøg pr. patient med ambulant besøg i somatisk sygehusvæsen 4,2 4,3 4,5 4,7 4,8 4,9 Patienter og kontakter med somatisk sygehusvæsen, i alt Antal patienter, i alt Antal kontakter, i alt Gns. antal kontakter pr. patient i kontakt med somatisk sygehusvæsen 4,5 4,6 4,9 5,0 5,2 5,2 Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. Antal er angivet i tusinder på nær gennemsnitligt antal kontakter. for kontakter er ligeledes afrundet til nærmeste tusinder og kan derfor afvige fra summen af kontakter i tabellen. Der indgår kontakter for patienter behandlet på offentlige sygehuse samt offentligt betalt behandling på private sygehuse. En indlæggelse tælles som en patients udskrivning fra en sygehusafdeling, hvor patienten har optaget en normeret sengeplads. Overflytninger mellem sygehusafdelinger tæller ikke med i opgørelsen. Ved ambulant behandling er patienten indskrevet på en afdeling, men optager ikke en normeret sengeplads. Ambulante besøg tælles som en patients fremmøde på et ambulatorium, i en tværgående klinisk serviceafdeling, et hjemmebesøg af et sundhedsfagligt uddannet personale eller modtaget en afregningsberettiget telemedicinsk ydelse. Der opgøres kun ét ambulant besøg per dag per afdeling. Skadestuekontakt og akut ambulant kontakt indgår under ambulante besøg. 4

6 Tabel 3. Patienter og indlæggelser, somatisk sygehusvæsen , regionsfordelt Bopælsregion Antal i tusinder Patienter Indlæggelser Patienter Indlæggelser Patienter Indlæggelser Patienter Indlæggelser Patienter Indlæggelser Patienter Indlæggelser Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. Antal er angivet i tusinder. for kontakter er ligeledes afrundet til nærmeste tusinder og kan derfor afvige fra summen af kontakter i tabellen. Der indgår kontakter for patienter behandlet på offentlige sygehuse samt offentligt betalt behandling på private sygehuse. En indlæggelse tælles som en patients udskrivning fra en sygehusafdeling, hvor patienten har optaget en normeret sengeplads. Overflytninger mellem sygehusafdelinger tæller ikke med i opgørelsen. Tabel 4. Patienter og ambulante besøg (inkl. skadestuebesøg og akut ambulante besøg), somatisk sygehusvæsen , regionsfordelt Bopælsregion Antal i tusinder Patienter Besøg Patienter Besøg Patienter Besøg Patienter Besøg Patienter Besøg Patienter Besøg Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. Antal er angivet i tusinder. for kontakter er ligeledes afrundet til nærmeste tusinder og kan derfor afvige fra summen af kontakter i tabellen. Der indgår kontakter for patienter behandlet på offentlige sygehuse samt offentligt betalt behandling på private sygehuse. Ved ambulant behandling er patienten indskrevet på en afdeling, men optager ikke en normeret sengeplads. Ambulante besøg tælles som en patients fremmøde på et ambulatorium, i en tværgående klinisk serviceafdeling, et hjemmebesøg af et sundhedsfagligt uddannet personale eller modtaget en afregningsberettiget telemedicinsk ydelse. Der opgøres kun ét ambulant besøg per dag per afdeling. Skadestuekontakt og akut ambulant kontakt indgår under ambulante besøg. 5

7 Psykiatrisk sygehusvæsen Tabel 5. Patienter og kontakter, psykiatrisk sygehusvæsen , hele landet Antal i tusinder Indlæggelser Antal patienter indlagt Antal indlæggelser Gns. antal indlæggelser for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 Ambulante besøg (inkl. skadestuebesøg og akut ambulante besøg) Antal patienter med ambulant besøg Antal ambulante besøg Gns. antal ambulante besøg for Ambulante patienter i psykiatrisk sygehusvæsen 7,9 7,8 7,9 8,3 8,4 8,5 Patienter og kontakter med psykiatrisk sygehusvæsen, i alt Antal patienter, i alt Antal kontakter, i alt Gns. antal kontakter pr. patient i kontakt med psykiatrisk sygehusvæsen 8,0 8,0 8,1 8,4 8,6 8,7 Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. Antal er angivet i tusinder på nær gennemsnitligt antal kontakter. for kontakter er ligeledes afrundet til nærmeste tusinder og kan derfor afvige fra summen af kontakter i tabellen. Der indgår kontakter for patienter behandlet på offentlige sygehuse samt offentligt betalt behandling på private sygehuse. En indlæggelse tælles som en patients indskrivning på en psykiatrisk afdeling, hvor patienten optager en normeret sengeplads. Overflytninger mellem sygehusafdelinger tæller ikke med i opgørelsen. Ved ambulant behandling er patienten indskrevet på en ambulant stamafdeling, men optager ikke en normeret sengeplads. Ambulante besøg opgøres som en ambulant patients fremmøde på den psykiatriske ambulante afdeling eller patientens møde med sundhedsfagligt personale uden for sygehuset, i et såkaldt udebesøg. Der opgøres kun ét ambulant besøg per dag per afdeling. Skadestuekontakt og akut ambulant kontakt indgår under ambulante besøg. 6

8 Tabel 6. Voksne patienter (19 år eller ældre) og kontakter, psykiatrisk sygehusvæsen , hele landet Indlæggelser Antal patienter indlagt Antal indlæggelser Gns. antal indlæggelser for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 Ambulante besøg (inkl. skadestuebesøg og akut ambulante besøg) Antal patienter med ambulant besøg Antal ambulante besøg Gns. antal ambulante besøg for Ambulante patienter i psykiatrisk sygehusvæsen 8,4 8,5 8,6 9,0 9,1 9,3 Kontakter og patienter i psykiatrisk sygehusvæsen, i alt Antal patienter, i alt Antal kontakter, i alt Gns. antal kontakter pr. patient i kontakt med psykiatrisk sygehusvæsen 8,6 8,7 8,8 9,2 9,3 9,5 Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. Der indgår kontakter for patienter behandlet på offentlige sygehuse samt offentligt betalt behandling på private sygehuse. En indlæggelse tælles som en patients indskrivning på en psykiatrisk afdeling, hvor patienten optager en normeret sengeplads. Overflytninger mellem sygehusafdelinger tæller ikke med i opgørelsen. Ved ambulant behandling er patienten indskrevet på en ambulant stamafdeling, men optager ikke en normeret sengeplads. Ambulante besøg opgøres som en ambulant patients fremmøde på den psykiatriske ambulante afdeling eller patientens møde med sundhedsfagligt personale uden for sygehuset, i et såkaldt udebesøg. Der opgøres kun ét ambulant besøg per dag per afdeling. Skadestuekontakt og akut ambulant kontakt indgår under ambulante besøg. For yderligere forklaring vedrørende kilder, metode mv. se Dokumentation side 43 7

9 Tabel 7. Patienter under 19 år og kontakter, psykiatrisk sygehusvæsen , hele landet Indlæggelser Antal patienter indlagt Antal indlæggelser Gns. antal indlæggelser pr. patient indlagt 1,4 1,4 1,5 1,4 1,5 1,6 i psykiatrisk sygehusvæsen Ambulante besøg (inkl. skadestuebesøg og akut ambulante besøg) Antal patienter med ambulant besøg Antal ambulante besøg Gns. antal ambulante besøg pr. patient med ambulante besøg i psykiatrisk sygehusvæsen Kontakter og patienter i psykiatrisk sygehusvæsen, i alt 5,2 5,2 5,3 5,5 5,6 5,7 Antal patienter, i alt Antal kontakter, i alt Gns. antal kontakter pr. patient i kontakt med psykiatrisk sygehusvæsen 5,3 5,3 5,4 5,6 5,7 5,7 Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. Der indgår kontakter for patienter behandlet på offentlige sygehuse samt offentligt betalt behandling på private sygehuse. En indlæggelse tælles som en patients indskrivning på en psykiatrisk afdeling, hvor patienten optager en normeret sengeplads. Overflytninger mellem sygehusafdelinger tæller ikke med i opgørelsen. Ved ambulant behandling er patienten indskrevet på en ambulant stamafdeling, men optager ikke en normeret sengeplads. Ambulante besøg opgøres som en ambulant patients fremmøde på den psykiatriske ambulante afdeling eller patientens møde med sundhedsfagligt personale uden for sygehuset, i et såkaldt udebesøg. Der opgøres kun ét ambulant besøg per dag per afdeling. Skadestuekontakt og akut ambulant kontakt indgår under ambulante besøg. 8

10 Tabel 8. Voksne patienter (19 år eller ældre) og indlæggelser, psykiatrisk sygehusvæsen , regionsfordelt Patienter Indlæggelser Patienter Indlæggelser Patienter Indlæggelser Patienter Indlæggelser Patienter Indlæggelser Patienter Indlæggelser Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. Der indgår kontakter for patienter behandlet på offentlige sygehuse samt offentligt betalt behandling på private sygehuse. En indlæggelse tælles som en patients indskrivning på en psykiatrisk afdeling, hvor patienten optager en normeret sengeplads. Overflytninger mellem sygehusafdelinger tæller ikke med i opgørelsen. Tabel 9. Patienter under 19 år og indlæggelser, psykiatrisk sygehusvæsen , regionsfordelt Patienter Indlæggelser Patienter Indlæggelser Patienter Indlæggelser Patienter Indlæggelser Patienter Indlæggelser Patienter Indlæggelser Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. Der indgår kontakter for patienter behandlet på offentlige sygehuse samt offentligt betalt behandling på private sygehuse. En indlæggelse tælles som en patients indskrivning på en psykiatrisk afdeling, hvor patienten optager en normeret sengeplads. Overflytninger mellem sygehusafdelinger tæller ikke med i opgørelsen. 9

11 Tabel 10. Voksne patienter (19 år eller ældre) og ambulante besøg (inkl. skadestuebesøg og akut ambulante besøg), psykiatrisk sygehusvæsen , regionsfordelt Patienter Besøg Patienter Besøg Patienter Besøg Patienter Besøg Patienter Besøg Patienter Besøg Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. Der indgår kontakter for patienter behandlet på offentlige sygehuse samt offentligt betalt behandling på private sygehuse. Ved ambulant behandling er patienten indskrevet på en ambulant stamafdeling, men optager ikke en normeret sengeplads. Ambulante besøg opgøres som en ambulant patients fremmøde på den psykiatriske ambulante afdeling eller patientens møde med sundhedsfagligt personale uden for sygehuset, i et såkaldt udebesøg. Der opgøres kun ét ambulant besøg per dag per afdeling. Skadestuekontakt og akut ambulant kontakt indgår under ambulante besøg. Tabel 11. Patienter under 19 år og ambulante besøg (inkl. skadestuebesøg og akut ambulante besøg), psykiatrisk sygehusvæsen , regionsfordelt Patienter Besøg Patienter Besøg Patienter Besøg Patienter Besøg Patienter Besøg Patienter Besøg Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. Der indgår kontakter for patienter behandlet på offentlige sygehuse samt offentligt betalt behandling på private sygehuse. Ved ambulant behandling er patienten indskrevet på en ambulant stamafdeling, men optager ikke en normeret sengeplads. Ambulante besøg opgøres som en ambulant patients fremmøde på den psykiatriske ambulante afdeling eller patientens møde med sundhedsfagligt personale uden for sygehuset, i et såkaldt udebesøg. Der opgøres kun ét ambulant besøg per dag per afdeling. Skadestuekontakt og akut ambulant kontakt indgår under ambulante besøg. 10

12 Praksissektoren Tabel 12. Patienter og kontakter, praksissektoren , hele landet Antal i tusinder Almen praksis 1 Antal patienter i kontakt med almen praksis Antal kontakter Gns. antal kontakter pr. patient i kontakt med almen praksis 8,6 8,6 8,7 8,6 8,4 8,3 Speciallægepraksis Antal patienter i kontakt med speciallægepraksis Antal kontakter Gns. antal kontakter pr. patient i kontakt med speciallægepraksis 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 Øvrig praksis Antal patienter i kontakt med øvrig praksissektor Antal kontakter Gns. antal kontakter pr. patient i kontakt med øvrig praksissektor 11,1 11,0 10,8 10,9 11,0 10,9 Praksissektor, i alt Antal patienter i kontakt med praksissektor, i alt Antal kontakter, i alt Gns. antal kontakter pr. patient i kontakt med praksissektor 11,3 11,4 11,6 11,5 11,4 11,3 1 Omfatter almen praksis i dagstid, vagtlægebesøg og almen praksis uden for dagstid. Antal er angivet i tusinder på nær gennemsnitligt antal kontakter. for kontakter er ligeledes afrundet til nærmeste tusinder og kan derfor afvige fra summen af kontakter i tabellen. Patienter er antallet af unikke patienter, som har været i kontakt med sundhedsvæsenet én eller flere gange i løbet af året. Når der tælles unikke patienter, 11

13 Tabel 13. Patienter og kontakter, almen praksis , regionsfordelt Bopælsregion Antal i tusinder Patienter Kontakter Patienter Kontakter Patienter Kontakter Patienter Kontakter Patienter Kontakter Patienter Kontakter Opgørelsen omfatter almen praksis i dagstid, vagtlægebesøg og almen praksis uden for dagstid. Antal er angivet i tusinder. for kontakter er ligeledes afrundet til nærmeste tusinder og kan derfor afvige fra summen af kontakter i tabellen. Patienter er antallet af unikke patienter, som har været i kontakt med sundhedsvæsenet én eller flere gange i løbet af året. Når der tælles unikke patienter, Tabel 14. Patienter og kontakter, speciallægepraksis , regionsfordelt Bopælsregion Antal i tusinder Patienter Kontakter Patienter Kontakter Patienter Kontakter Patienter Kontakter Patienter Kontakter Patienter Kontakter Antal er angivet i tusinder. for kontakter er ligeledes afrundet til nærmeste tusinder og kan derfor afvige fra summen af kontakter i tabellen. Patienter er antallet af unikke patienter, som har været i kontakt med sundhedsvæsenet én eller flere gange i løbet af året. Når der tælles unikke patienter, 12

14 Tabel 15. Patienter og kontakter, øvrig praksissektor , regionsfordelt Bopælsregion Antal i tusinder Patienter Kontakter Patienter Kontakter Patienter Kontakter Patienter Kontakter Patienter Kontakter Patienter Kontakter Antal er angivet i tusinder. for kontakter er ligeledes afrundet til nærmeste tusinder og kan derfor afvige fra summen af kontakter i tabellen. 13

15 Udvalgte opgørelser for somatisk sygehusvæsen Sengedage Tabel 16. Sengedage under indlæggelse, somatiske sygehusvæsen , regionsfordelt Antal dage Gennemsnit (dage) pr. indlæggelse 4,4 4,4 4,3 4,4 4,3 4,3 Antal dage Gennemsnit (dage) pr. indlæggelse 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5 Antal dage Gennemsnit (dage) pr. indlæggelse 4,1 3,9 4,0 3,9 3,9 4,0 Antal dage Gennemsnit (dage) pr. indlæggelse 4,3 4,0 3,8 3,7 3,7 3,5 Antal dage Gennemsnit (dage) pr. indlæggelse 4,4 4,2 4,0 4,0 3,8 3,6 Antal dage Hele landet Gennemsnit (dage) 4,2 4,0 3,9 3,9 3,8 3,7 pr. indlæggelse Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. Der indgår indlæggelser for patienter behandlet på offentlige sygehuse samt offentligt betalt behandling på private sygehuse. Sengedage er antallet af dage mellem indlæggelsesdato og udskrivningsdato for en indlæggelse. Der vil som minimum være en sengedag pr. indlæggelse. En indlæggelse tælles som en patients udskrivning fra en sygehusafdeling, hvor patienten har optaget en normeret sengeplads. Overflytninger mellem sygehusafdelinger tæller ikke med i opgørelsen. 14

16 Offentlige sygehuse Tabel 17. Patienter og kontakter, offentlige somatiske sygehuse , regionsfordelt Bopælsregion Antal i tusinder Patienter indlagt Indlæggelser Ambulante 1 patienter Ambulante 1 besøg Patienter, i alt Patienter indlagt Indlæggelser Ambulante 1 patienter Ambulante 1 besøg Patienter, i alt Patienter indlagt Indlæggelser Ambulante 1 patienter Ambulante 1 besøg Patienter, i alt Patienter indlagt Indlæggelser Ambulante 1 patienter Ambulante 1 besøg Patienter, i alt Patienter indlagt Indlæggelser Ambulante 1 patienter Ambulante 1 besøg Patienter, i alt Patienter indlagt Indlæggelser Ambulante 1 patienter Ambulante 1 besøg Patienter, i alt Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. 1Ambulant er inkl. skadestuebesøg og akut ambulante besøg. Antal er angivet i tusinder. for kontakter er ligeledes afrundet til nærmeste tusinder og kan derfor afvige fra summen af kontakter i tabellen. Der indgår kontakter for patienter behandlet på offentlige sygehuse og hospicer. En indlæggelse tælles som en patients udskrivning fra en sygehusafdeling, hvor patienten har optaget en normeret sengeplads. Overflytninger mellem sygehusafdelinger tæller ikke med i opgørelsen. Ved ambulant behandling er patienten indskrevet på en afdeling, men optager ikke en normeret sengeplads. Ambulante besøg tælles som en patients fremmøde på et ambulatorium, i en tværgående klinisk serviceafdeling, et hjemmebesøg af et sundhedsfagligt uddannet personale eller modtaget en afregningsberettiget telemedicinsk ydelse. Der opgøres kun ét ambulant besøg per dag per afdeling. Skadestuekontakt og akut ambulant kontakt indgår under ambulante besøg. 15

17 Offentligt betalt behandling på private sygehuse Tabel 18. Patienter og kontakter (offentlig betalt), private somatiske sygehuse , regionsfordelt Patienter indlagt Indlæggelser Ambulante 1 patienter Ambulante 1 besøg Patienter, i alt Patienter indlagt Indlæggelser Ambulante 1 patienter Ambulante 1 besøg Patienter, i alt Patienter indlagt Indlæggelser Ambulante 1 patienter Ambulante 1 besøg Patienter, i alt Patienter indlagt Indlæggelser Ambulante 1 patienter Ambulante 1 besøg Patienter, i alt Patienter indlagt Indlæggelser Ambulante 1 patienter Ambulante 1 besøg Patienter, i alt Patienter indlagt Indlæggelser Ambulante 1 patienter Ambulante 1 besøg Patienter, i alt Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. 1Ambulant er inkl. skadestuebesøg og akut ambulante besøg. Der indgår kontakter for patienter der har modtaget offentligt betalt behandling på privatsygehuse. En indlæggelse tælles som en patients udskrivning fra en sygehusafdeling, hvor patienten har optaget en normeret sengeplads. Overflytninger mellem sygehusafdelinger tæller ikke med i opgørelsen. Ved ambulant behandling er patienten indskrevet på en afdeling, men optager ikke en normeret sengeplads. Ambulante besøg tælles som en patients fremmøde på et ambulatorium, i en tværgående klinisk serviceafdeling, et hjemmebesøg af et sundhedsfagligt uddannet personale eller modtaget en afregningsberettiget telemedicinsk ydelse. Der opgøres kun ét ambulant besøg per dag per afdeling. Skadestuekontakt og akut ambulant kontakt indgår under ambulante besøg. 16

18 Privat og forsikringsbetalt behandling på private sygehuse Tabel 19. Patienter og kontakter (privat og forsikringsbetalt), private somatiske sygehuse , regionsfordelt Patienter indlagt Indlæggelser Ambulante 1 patienter Ambulante 1 besøg Patienter, i alt Patienter indlagt Indlæggelser Ambulante 1 patienter Ambulante 1 besøg Patienter, i alt Patienter indlagt Indlæggelser Ambulante 1 patienter Ambulante 1 besøg Patienter, i alt Patienter indlagt Indlæggelser Ambulante 1 patienter Ambulante 1 besøg Patienter, i alt Patienter indlagt Indlæggelser Ambulante 1 patienter Ambulante 1 besøg Patienter, i alt Patienter indlagt Indlæggelser Ambulante 1 patienter Ambulante 1 besøg Patienter, i alt Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. 1Ambulant er inkl. skadestuebesøg og akut ambulante besøg. Der indgår kontakter for patienter der har modtaget behandling på privatsygehuse betalt af patienten og/eller forsikringsselskab. En indlæggelse tælles som en patients udskrivning fra en sygehusafdeling, hvor patienten har optaget en normeret sengeplads. Overflytninger mellem sygehusafdelinger tæller ikke med i opgørelsen. Ved ambulant behandling er patienten indskrevet på en afdeling, men optager ikke en normeret sengeplads. Ambulante besøg tælles som en patients fremmøde på et ambulatorium, i en tværgående klinisk serviceafdeling, et hjemmebesøg af et sundhedsfagligt uddannet personale eller modtaget en afregningsberettiget telemedicinsk ydelse. Der opgøres kun ét ambulant besøg per dag per afdeling. Skadestuekontakt og akut ambulant kontakt indgår under ambulante besøg. 17

19 Det udvidede frie sygehusvalg (DUF) Tabel 20. Anvendelse af det udvidede frie sygehusvalg (DUF), somatisk sygehusvæsen , regionsfordelt Patienter Patienter Patienter Patienter Patienter Patienter Kilde: De private sygehuse og klinikkers indberetning til Landspatientregisteret (MiniPas), Statens Serum Institut. Patienter er antallet af unikke patienter, der har benyttet tilbud om at blive behandlet på et privathospital under ordningen det udvidede frie sygehusvalg en eller flere gange i løbet af året. Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for de kategorier, der er opstillet i denne tabel, og tallene kan derfor ikke genfindes præcist på tværs af tabellerne. Aktivitet opdelt efter aldersgrupper Tabel 21. Patienter og kontakter, somatisk sygehusvæsen 2014, opdelt efter aldersgrupper Indlagte Ambulante Indlæggelser Ambulante 1 Aldersgruppe patienter patienter besøg Patienter i alt Antal i tusinder Antal i tusinder Antal i tusinder Antal i tusinder Antal i tusinder 0-17 år år år år år Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. 1Ambulant er inkl. skadestuebesøg og akut ambulante besøg. Antal er angivet i tusinder. for kontakter er ligeledes afrundet til nærmeste tusinder og kan derfor afvige fra summen af kontakter i tabellen. Opgørelsen af aktiviteten er bestemt ud fra patientens alder på udskrivningstidspunktet. Der indgår kontakter for patienter behandlet på offentlige sygehuse samt offentligt betalt behandling på private sygehuse. En indlæggelse tælles som en patients udskrivning fra en sygehusafdeling, hvor patienten har optaget en normeret sengeplads. Overflytninger mellem sygehusafdelinger tæller ikke med i opgørelsen. Ved ambulant behandling er patienten indskrevet på en afdeling, men optager ikke en normeret sengeplads. Ambulante besøg tælles som en patients fremmøde på et ambulatorium, i en tværgående klinisk serviceafdeling, et hjemmebesøg af et sundhedsfagligt uddannet personale eller modtaget en afregningsberettiget telemedicinsk ydelse. Der opgøres kun ét ambulant besøg per dag per afdeling. Skadestuekontakt og akut ambulant kontakt indgår under ambulante besøg. er der tale om unikke patienter inden for hver aldersgruppe - én patient kan optræde i to forskellige aldersgrupper, hvis den pågældende har haft en kontakt både før og efter sin fødselsdag det pågældende år. Tallene kan derfor ikke genfindes præcist på tværs af tabellerne. 18

20 Aktivitet opdelt efter specialer Tabel 22. Patienter og kontakter, somatisk sygehusvæsen 2014, opdelt efter specialeblokke Indlagte Ambulante Indlæggelser Ambulante 1 Specialeblok patienter patienter besøg Patienter i alt Antal i tusinder Antal i tusinder Antal i tusinder Antal i tusinder Antal i tusinder Medicin Kirurgi Laboratorium < Øvrige Andre Uden for speciale Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. 1Ambulant er inkl. skadestuebesøg og akut ambulante besøg. Antal er angivet i tusinder. <1 angiver, at der er under observationer i kategorien. for kontakter er ligeledes afrundet til nærmeste tusinder og kan derfor afvige fra summen af kontakter i tabellen. Under speciale blokken Øvrige hører Pædiatri, Anæstesiologi, Arbejdsmedicin og Miljømedicin. Under specialet Andre hører Almen medicin, Samfundsmedicin, Retsmedicin og Fysio- og ergoterapi. Der indgår kontakter for patienter behandlet på offentlige sygehuse samt offentligt betalt behandling på private sygehuse. En indlæggelse tælles som en patients udskrivning fra en sygehusafdeling, hvor patienten har optaget en normeret sengeplads. Overflytninger mellem sygehusafdelinger tæller ikke med i opgørelsen. Ved ambulant behandling er patienten indskrevet på en afdeling, men optager ikke en normeret sengeplads. Ambulante besøg tælles som en patients fremmøde på et ambulatorium, i en tværgående klinisk serviceafdeling, et hjemmebesøg af et sundhedsfagligt uddannet personale eller modtaget en afregningsberettiget telemedicinsk ydelse. Der opgøres kun ét ambulant besøg per dag per afdeling. Skadestuekontakt og akut ambulant kontakt indgår under ambulante besøg. 19

21 Aktivitet opdelt efter diagnoser Tabel 23. Patienter og sygehuskontakter 2014, somatisk sygehusvæsen, opdelt efter 19 hoveddiagnosegrupper Indlagte Indlæggelser Ambulante 1 patienter Ambulante 1 Patienter i Diagnosegruppe patienter besøg Antal i tusindedededer Antal i tusin- Antal i tusin- Antal i tusin- Infektions og parasitære sygdomme Ondartede svulster Godartede svulster Endokrine, ernærings- og stofskiftesygdomme Sygdomme i blod og bloddannende organer Psykiske lidelser Sygdomme i nervesystem og sanseorganer Sygdomme i kredsløbsorganer Sygdomme i åndedrætsorganer Sygdomme i fordøjelsesorganer Sygdomme i urin- og kønsorganer Sygdomme i svangerskab, under fødsel og i barselsseng Sygdomme i hud og underhud Sygdomme i knogler, bevægesystem og bindevæv Medfødte misdannelser Sygdomme i perinatalperiode Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande Traumer, forgiftninger og anden legemsbeskadigelse Forebyggende foranstaltninger Øvrige årsager - - <1 <1 <1 alt Antal i tusinder Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. 1Ambulant er inkl. skadestuebesøg og akut ambulante besøg. - angiver, at der er under 10 unikke personer i kategorien. Antal er angivet i tusinder. <1 angiver, at der er under observationer i kategorien. for kontakter er ligeledes afrundet til nærmeste tusinder og kan derfor afvige fra summen af kontakter i tabellen. De 19 hoveddiagnosegrupper er beskrevet i 2. udgave af Klassifikation af Sygdomme, alfabetisk del (Sundhedsstyrelsen 1996), og er en gruppering af ICD- 10 koder for aktionsdiagnoser. Denne klassifikation er tidligere anvendt i Sundhedsstyrelsens publikationer, herunder Sygehusstatistik 2005 (Sundhedsstyrelsen, 2008). Der indgår kontakter for patienter behandlet på offentlige sygehuse samt offentligt betalt behandling på private sygehuse. En indlæggelse tælles som en patients udskrivning fra en sygehusafdeling, hvor patienten har optaget en normeret sengeplads. Overflytninger mellem sygehusafdelinger tæller ikke med i opgørelsen. Ved ambulant behandling er patienten indskrevet på en afdeling, men optager ikke en normeret sengeplads. Ambulante besøg tælles som en patients fremmøde på et ambulatorium, i en tværgående klinisk serviceafdeling, et hjemmebesøg af et sundhedsfagligt uddannet personale eller modtaget en afregningsberettiget telemedicinsk ydelse. Der opgøres kun ét ambulant besøg per dag per afdeling. Skadestuekontakt og akut ambulant kontakt indgår under ambulante besøg. 20

22 Operationer Tabel 24. Antal operationer, somatisk sygehusvæsen, , regionsfordelt Under indlæggelse I ambulant 1 regi Operationer, i alt Patienter, i alt Under indlæggelse I ambulant 1 regi Operationer, i alt Patienter, i alt Under indlæggelse I ambulant 1 regi Operationer, i alt Patienter, i alt Under indlæggelse I ambulant 1 regi Operationer, i alt Patienter, i alt Under indlæggelse I ambulant 1 regi Operationer, i alt Patienter, i alt Under indlæggelse I ambulant 1 regi Operationer, i alt Patienter, i alt Kilde: Landspatientregistret, Statens Serum Institut. 1 For perioden omfatter operationer i ambulant regi også operationer på skadestuer. Fra 2014 indgår operationer udført på de fælles akutmodtagelser i ambulant regi. I opgørelsen indgår operationer foretaget på offentlige sygehuse samt operationer fortaget på private sygehuse som er betalt af det offentlige. Antallet af operationer opgøres som antallet af samtlige registrerede egentlige operationer, som defineret i den nordiske operationsklassifikation, NSCP (hovedkapitlerne A-Q). 21

23 Radiologiske ydelser Tabel 25. Antal radiologiske ydelser, somatisk sygehusvæsen , regionsfordelt MR skanninger CT skanninger Andre radiologiske ydelser MR skanninger CT skanninger Andre radiologiske ydelser MR skanninger CT skanninger Andre radiologiske ydelser MR skanninger CT skanninger Andre radiologiske ydelser MR skanninger CT skanninger Andre radiologiske ydelser MR skanninger CT skanninger Andre radiologiske ydelser Kilde: Landspatientregistret, Statens Serum Institut. I opgørelsen indgår radiologiske ydelser foretaget på offentlige sygehuse samt radiologiske ydelser fortaget på private sygehuse og betalt af det offentlige. Antallet af radiologiske ydelser omfatter alle registrerede radiologiske ydelser. Andre radiologiske ydelser omfatter angiografier (røntgenundersøgelse af blodårer), røntgenundersøgelser og ultralydsundersøgelser. 22

24 Udvalgte opgørelser for psykiatrisk sygehusvæsen Anvendelse af ret til undersøgelse og behandling i det private psykiatriske sygehusvæsen Tabel 26. Anvendelse af ret til undersøgelse og behandling, psykiatrisk sygehusvæsen , regionsfordelt Patienter Patienter Patienter Patienter Patienter Patienter Kilde: De private sygehuse og klinikkers indberetning til Landspatientregisteret (MiniPas), Statens Serum Institut. - angiver, at der er under 10 unikke personer i kategorien. Psykiatriske patienters udrednings- og behandlingsrettigheder har ændret sig over tid. En gradvis ændring af rettighederne på børne- og ungeområdet har betydet, at der den 1. august 2008 blev indført en undersøgelsesret for børn og unge under 19 år, og i forlængelse heraf den 1. januar 2009 blev indført en udvidet behandlingsret for samme patientgruppe. Der trådte en udvidet behandlingsret for voksne i kraft den 1. jan uar Reglerne blev den 1. september 2014 ændret således, at alle psykiatriske patienter såvel børn, unge og voksne nu har samme ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling (udvidet frit sygehusvalg). Efter endelig indfasning, dvs. pr. den 1. september 2015, vil rettighederne svare til de udrednings- og behandlingsrettigheder, som somatiske patienter har haft hidtil. Patienter er antallet af unikke patienter, der har benyttet tilbud om at blive behandlet på et privathospital under ordningen det udvidede frie sygehusvalg en eller flere gange i løbet af året. Opgørelsen over patienter, angiver antallet af unikke patienter inden for regionen, og tallene kan derfor ikke genfindes præcist på tværs af tabellerne. Aktivitet opdelt efter aldersgrupper Tabel 27. Patienter og kontakter, psykiatrisk sygehusvæsen 2014, opdelt efter aldersgrupper Aldersgruppe Indlagte patienter Indlæggelser Ambulante 1 patienter Ambulante 1 besøg Patienter i alt 0-18 år år år år år Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut. 1Ambulant er inkl. skadestuebesøg og akut ambulante besøg. Opgørelsen af aktiviteten er bestemt ud fra patientens alder på indskrivningstidspunktet. Der indgår kontakter for patienter behandlet på offentlige sygehuse eller som har modtaget offentligt betalt behandling på privatsygehuse. En indlæggelse tælles som en patients indskrivning på en psykiatrisk afdeling, hvor patienten optager en normeret sengeplads. Overflytninger mellem sygehusafdelinger tæller ikke med i opgørelsen. Ved ambulant behandling er patienten indskrevet på en ambulant stamafdeling, men optager ikke en normeret sengeplads. Ambulante besøg opgøres som en ambulant patients fremmøde på den psykiatriske ambulante afdeling eller patientens møde med sundhedsfagligt personale uden for sygehuset, i et såkaldt udebesøg. Der opgøres kun ét ambulant besøg per dag per afdeling. Skadestuekontakt og akut ambulant kontakt indgår under ambulante besøg. er der tale om unikke patienter inden for hver aldersgruppe - én patient kan optræde i to forskellige aldersgrupper, hvis den pågældende har haft en kontakt både før og efter sin fødselsdag det pågældende år. Tallene kan derfor ikke genfindes præcist på tværs af tabellerne. 23

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid til sygehusbehandling 2009-2014 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse. Specifikt aktivitet på

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - januar

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå>

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> Kodeark for DRG Ark over lokale koder. c_casemix MG90* En betegnelse for de DAGS grupper, hvor prisen sættes lig 0 i Takstsystem 2008. MG90A Besøg, som ikke afregnes pga udmåde 7 (aflyst besøg) MG90B MG90C

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien 2015 Indhold 1. Organisering og kapacitet i psykiatrien... 2 2. Antal patienter i psykiatrisk behandling... 8 3. Aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien... 11 4. Aktivitet

Læs mere

Sygehusstatistik 2002

Sygehusstatistik 2002 SYGEHUSSTATISTIK 2002 2005 Sygehusstatistik 2002 Marts 2005 Sygehusstatistik 2002 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S sst@sst.dk URL: http://www.sst.dk Tekst, tabeller og figurer: Specialkonsulent

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - juli

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2009:7 4. juni 2009 Sygehusbenyttelse 2007 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I alt 620.993 personer var i 2007 indlagt en eller flere gange

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid til operation på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse, specifikt aktivitet på de

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Ældre medicinske patienters kontakt med det regionale sundhedsvæsen og den kommunale pleje

Ældre medicinske patienters kontakt med det regionale sundhedsvæsen og den kommunale pleje Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 13. april 1 Ældre medicinske patienters kontakt med det regionale sundhedsvæsen og den kommunale pleje Formålet med denne analyse er dels at belyse,

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Oversigt over tabeller

Oversigt over tabeller Oversigt over tabeller 1. 2. 3. 4. 5. Generel łkonomi Kommunal medfinansiering 2007 2009 ( ret priser) Fordeling (%) af den kommunale medfinansiering 2009 Indeks medfinansiering (2007 = 100, takstsystem

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T 04-12-2012 Benchmarking af psykiatrien 2011 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Side 2 Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien inklusiv

Læs mere

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Personale udgør den væsentligste produktionsfaktor i sygehusvæsenet og lønningerne til personalet er samtidig langt den største udgiftspost. Personalet på

Læs mere

Kontakter til sundhedsvæsenet for borgere med demens, Sundhedsanalyser 23. maj 2016

Kontakter til sundhedsvæsenet for borgere med demens, Sundhedsanalyser 23. maj 2016 Kontakter til sundhedsvæsenet for borgere med demens, 1 Sundhedsanalyser 3. maj 1 Hovedresultater Demenssygdomme er ofte fremadskridende og uhelbredelige, og er forbundet med et behov for behandling og

Læs mere

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis DSKS Årsmøde, jan 2010 Teis Andersen, vicedirektør, dr. med. Tak til gruppen Sygehus Nord Henrik Ancher Sørensen, overlæge, Medicinsk Afdeling, Køge Sygehus

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T Benchmarking af psykiatrien 2011 11-11-2012 Sag nr. 12/97 Dokumentnr. 44253/12 Asger Rønn Jensen Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Tel. 35298197 E-mail: Mbk@regioner.dk 1. Organisering,

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2010

Benchmarking af psykiatrien 2010 N O T A T Benchmarking af psykiatrien 2010 07-10-2011 Sag nr. 10/424 Dokumentnr. 983102 Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Asger Rønn Jensen Tel. 35 29 81 97 E-mail: mbk@regioner.dk 1. Organisering,

Læs mere

1. Generel łkonomi Side. Kommunal finansiering ( rets priser) 3. Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2

1. Generel łkonomi Side. Kommunal finansiering ( rets priser) 3. Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2 1. Generel łkonomi Side Kommunal medfinansiering 2007 2010 ( ret priser) 2 Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2 Kommunal finansiering 2007 2010 ( rets priser) 3 Udvikling finansiering

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 AKTIVITET PÅ PRIVATE SYGEHUSE 2006-2010 2011 Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation af Det Specialiserede Sundhedsvæsen URL: www.sst.dk Emneord: LPR, indberetning, statistik,

Læs mere

DRG-data i Sundhedsdatastyrelsen. Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Afdelingen for Dataformidling og Forskerservice

DRG-data i Sundhedsdatastyrelsen. Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Afdelingen for Dataformidling og Forskerservice DRG-data i Sundhedsdatastyrelsen Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Afdelingen for Dataformidling og Forskerservice LPR DRGgrupperet LPR esundhed 2 Hvad er Landspatientregisteret (LPR)? Nationalt register

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Social- og Sundhedsudvalget Januar 2015 Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Politikområde sundhedsudgifter Budget 2015 1.000 kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering 185.863 Kommunal genoptræning 29.536

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Sundhedsstyrelsens "Den nationale sundhedsprofil" giver et øjebliksbillede af danskernes sundhed. Det er stadig de store risikofaktorer, der dominerer billedet:

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

Det psykiatriske område er ikke berørt yderligere i indeværende notat, da de ikke er påvirket af aldersdifferentieringen.

Det psykiatriske område er ikke berørt yderligere i indeværende notat, da de ikke er påvirket af aldersdifferentieringen. Ny medfinansieringsmodel fra 2018 konsekvenser og beskrivelse af aktiviteten på området. Side 1 af 17 I 2018 indføres der en aldersdifferentieret afregning for den aktivitetsbestemte medfinansiering for

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Sundhedsstyrelsens "Den nationale sundhedsprofil" giver et øjebliksbillede af danskernes sundhed. Det er stadig de store risikofaktorer, der dominerer billedet:

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Servicemål i somatikken hvad måles der på

Servicemål i somatikken hvad måles der på NOTAT Bilag 2 Dato: 31. juli 2012 Servicemål i somatikken hvad måles der på Forretningsudvalget har den 29. maj 2012 efterspurgt en særlig redegørelse om servicemålene i driftsaftalerne for de to somatiske

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Svar til Vibeke Syppli Enrum (EL)

Svar til Vibeke Syppli Enrum (EL) Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 11. februar 2014 Udarbejdet af: Lars Kristian Beck E-mail: Lars.Kristian.Beck@rsyd.dk Telefon: 76631833 Notat Svar til Vibeke

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012.

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012. Statistiske oplysninger om patientklager 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Nye sager, afgørelser og sagsbehandlingstid... 4 2 Afgørelser... 7 2.1 Diciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetanalyse af borgernes forbrug af sundhedsydelser April 2011

Høje-Taastrup Kommune Budgetanalyse af borgernes forbrug af sundhedsydelser April 2011 Høje-Taastrup Kommune Budgetanalyse af borgernes forbrug af sundhedsydelser April 2011 Indhold 1. Projektkommissorium 2. Borgernes forbrug af sundhedsydelser 3. Case I potentiale ved omlægning af pleje-

Læs mere

Neurologi - sygdomme i nervesystemet

Neurologi - sygdomme i nervesystemet Neurologi - sygdomme i nervesystemet Introduktion til neurologi Neurologi omfatter sygdomme i hjerne og rygmarv (centralnervesystemet), samt i nerver og muskler på arme og ben (det perifere nervesystem).

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Koderne logik, hierarki og anvendelse

Koderne logik, hierarki og anvendelse Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2 www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold Fællesindhold beskriver reglerne

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet November Alment praktiserende lægers kontakt med

Afdeling for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet November Alment praktiserende lægers kontakt med Afdeling for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet November 216 Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med KOL I denne analyse belyses variationen i alment praktiserende

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt N O T A T Notat vedrørende interne ventetider for 8 udvalgte kræftoperationer, 1. halvår 2007* (foreløbig opgørelse). I dette notat vises

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Kræftområdet 2007-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Hovedresultater... 3 1.4

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T 04-06-2015 Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet Hvad viser de nationale tal om udredningsretten på det somatiske område? Patienter der er henvist til udredning, har ret til at få et tilbud

Læs mere

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Speciale/område Funktion Begrundelse og forventninger til status 2013 Kirurgi Mavesæk og tolvfingertarm, benign øvre kirurgi Mavesæk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen.

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen. Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin den 03.02.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 07.05.2015 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor

Læs mere

Overblik over Kommunal Medfinansiering (KMF) Borgerne i kommunerne i Region Sjælland januar-marts 2012.

Overblik over Kommunal Medfinansiering (KMF) Borgerne i kommunerne i Region Sjælland januar-marts 2012. Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyseteam 16. juli 2012 Overblik over Kommunal Medfinansiering (KMF) Borgerne i kommunerne i Region Sjælland januar-marts 2012. Figur- og Tabelsamling baseret på Maj-afregningen

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. UDKAST (Høring 8. oktober 2013) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 675 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 675 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 675 Offentligt August 2016 NOTAT Ledsagelse af borgere med demens og svage ældre til behandling hos læge eller på sygehus Borgere med demens og svage

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere