Rekonstruktion i en krisetid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekonstruktion i en krisetid"

Transkript

1 TILMELD DIG DIREKTE PÅ KONFERENCE KØBENHAVN M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer Hvordan håndteres og hvad indebærer en stille ordning? Hvad er kapitalfondenes rolle i rekonstruktioner? Hør om det særlige bestyrelses- og ledelses ansvar i kriseramte virksomheder Krisen i den finansielle sektor hvad er fremtidsperspektiverne? Hvad er de nye muligheder for refinansiering? Hvordan sælges kriseramte virksomheder? HØR TALERE FRA: Aarhus Universitet Bech-Bruun Kromann Reumert Deloitte Altor Equity Partners Copenhagen Business School Danske Markets, Danske Bank FIH Partners A/S I samarbejde med:

2 TALERLISTE: ORDSTYRER: Advokat, partner Christian Jul Madsen, Kromann Reumert Professor, lic. oecon, Ph.D. Torben M. Andersen Aarhus Universitet Statsautoriseret revisor, partner Claus Hansen Deloitte Advokat, partner Søren Aamann Jensen Kromann Reumert Advokat, partner Ole Borch Bech Bruun Partner Denis Viet-Jacobsen Altor Equity Partners Professor, lic. jur. Morten Samuelsson Copenhagen Business School Advokat, partner Henrik Møgelmose Kromann Reumert Advokat, partner Kim Rasmussen Kromann Reumert Director Christian Holten Lindholm Danske Markets, Danske Bank Managing partner Oscar Mosgaard FIH Partners A/S MÅLGRUPPE FOR KONFERENCEN: Konferencen henvender sig til direktører, finansdirektører, kreditdirektører, kreditchefer, interne advokater/jurister i banker, investeringsvirksomheder, fonde, institutionelle investorer mv., til advokater og revisorer i advokat- og revisionsselskaber samt til andre, der beskæftiger sig med rekonstruktion af kriseramte virksomheder. 2 ADVOKATERS OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE KONFERENCE 12 LEKTIONER Den 1/ trådte den obligatoriske efteruddannelse for advokater i kraft. IBC Euroforums juridiske konferencer herunder Rekonstruktion i en krisetid opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til Advokatsamfundet.

3 jagten på kapital og løsninger i en kriseramt finansiel sektor Den finansielle krise og siden hen den økonomiske krise har sat sig sine spor i den finansielle sektor og i virksomhederne. Mange virksomheder, deres kreditorer og rådgivere står således overfor en stor udfordring at forsøge rekonstruktion og dermed undgå konkurs. Hvad enten løsningen i den enkelte virksomhed handler om forretningsmæssige, ledelsesmæssige og/eller kapitalmæssige tiltag, er der i de fleste af krisens rekonstruktioner et stort behov for ny kapital. Hvad sker der og hvordan tegner fremtiden? Konferencen sætter fokus på de aktuelle udfordringer, som er forbundet med rekonstruktion af virksomheder, herunder den helt særlige udfordring det er, at finde kapital i en kriseramt finansiel sektor. Et stærkt talerpanel afspejler de mange involverede parter i rekonstruktioner lige fra investeringsbank, bank, kapitalfond, advokat og revisor til juridisk og økonomisk ekspert. Talerne vil med deres viden og erfaring sætte fokus på følgende emner og problemstillinger: Den økonomiske krise hvad er der sket og hvad er og bliver konsekvenserne for danske virksomheder? Krisens rekonstruktioner hvad er de aktuelle udfordringer og de seneste erfaringer? Kapitalfondenes rolle i rekonstruktioner nu og i fremtiden? Det særlige bestyrelses- og ledelsesansvar i kriseramte virksomheder Krisen i den finansielle sektor hvad er der sket, hvad er status og hvilke er fremtidsperspektiverne? Alternative modeller for rekonstruktion og refinansiering hvad og hvordan? Hvordan sælges kriseramte virksomheder? Hvad gør de andre? Deltagelse i konferencen giver ikke alene indsigt i udfordringerne på et særdeles aktuelt område, det er desuden en oplagt mulighed for erfaringsudveksling med andre, der ligeledes til daglig beskæftiger sig med rekonstruktion af virksomheder Jeg glæder mig meget til at byde dig og dine kolleger velkommen. Med venlig hilsen Rikke Ryge Casper Projektleder IBC Euroforum 3

4 Dag 1 TIRSDAG DEN 24. MARTS Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe/te og morgenbrød Åbning af konferencen Projektleder Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Advokat, partner Christian Jul Madsen, Kromann Reumert Christian Jul Madsen har i særlig grad erfaring med rådgivning indenfor rekonstruktion, betalingsstandsning, konkurs, tvangsakkord, frivillige gældsordninger mv. Den økonomiske krise Den økonomiske krise Hvad er der sket? Hvad er årsagen til den økonomiske krise? Hvilke konsekvenser har og forventes den økonomiske krise at få? Hvilke omstruktureringer i økonomien er fulgt og forventes at følge i kølvandet af den økonomiske krise? Den økonomiske krise og behovet for rekonstruktioner af virksomheder Professor, lic. oecon., Ph.D. Torben M. Andersen, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet Torben M. Andersen er tidligere økonomisk overvismand og var desuden formand for regeringens Velfærdskommission Pause med kaffe/te 4

5 Dag 1 TIRSDAG DEN 24. MARTS 2009 Krisens rekonstruktioner Erfaringer fra finanskrisens rekonstruktioner revisormæssig vinkel Med udgangspunkt i konkrete sager vil rekonstruktionsløsninger og muligheder blive gennemgået. Indlægget vil bl.a. belyse følgende emner: Symptomer og årsager Processen set fra revisor synspunkt Mulighed for kapitalfremskaffelse Virksomhedspant muligheder og begrænsninger Kreditorpositioner Nøglefaktorer for en succesfuld rekonstruktion Statsautoriseret revisor, partner Claus Hansen, Deloitte Claus Hansen er specialist i rekonstruktioner og har i mere end 20 år arbejdet med rådgivning og attestation i forbindelse med virksomheder i økonomisk krise, herunder som regnskabskyndig tillidsmand ved akkorder Pause med kaffe/te og frugt Erfaringer fra finanskrisens rekonstruktioner revisormæssig vinkel FORTSAT Frokost Erfaringer fra finanskrisens rekonstruktioner advokatmæssig vinkel For virksomheder på vej i krise, kan løsningen måske være en om- eller rekonstruktion. Formålet er at skabe et bæredygtigt grundlag, der gør det muligt for virksomheden at overleve ikke bare på kort sigt, også i fremtiden. Konkursloven sætter de juridiske rammer for rekonstruktioner. I visse situationer er der dog, ved siden af reglerne, mulighed for en såkaldt udenretlig aftale også kaldet en stille ordning. En stille ordning kan have sine fordele, men indebærer samtidig en række risici, man som virksomhedsejer og -ledelse må tage i betragtning. Uanset hvilken vej man vælger at gå, forudsætter en succesfuld rekonstruktion en betydelig og målrettet arbejdsindsats, ofte inden for kort tid. (fortsættes næste side) 5

6 Dag 1 TIRSDAG DEN 24. MARTS 2009 Indlægget belyser de problemstillinger, muligheder, udfordringer og overvejelser, der knytter sig til en rekonstruktion. Følgende emner vil bl.a. blive berørt: Krisetegn og årsager Rekonstruktion vejen ud af krisen Løsningsmodeller er muligheder Konkrete eksempler på rekonstruktioner Fremtidens rekonstruktioner Advokat, partner Ole Borch, Bech-Bruun Advokat, partner Søren Aamann Jensen, Kromann Reumert Ole Borch er specialiseret i insolvensret med særlig fokus på rekonstruktioner i eller udenfor betalingsstandsning. Han har igennem mange år været og er involveret i en lang række store rekonstruktioner af danske virksomheder, og har således omfattende erfaring med området. Ole Borch er desuden formand i en række bestyrelser, bl.a. er han bestyrelsesformand i JMI Invest. Søren Aaman Jensen er specialiseret i områderne rekonstruktion, akkordering og insolvensret. Han har deltaget i behandlingen af mange af de største økonomiske sammenbrud i Danmark og har derfor mange års erfaring med rådgivning af såvel kreditorer som konkursramte virksomheder Pause med kaffe/te kage og frugt Kapitalfondenes rolle Kapitalfondenes rolle i rekonstruktioner Hvordan ser kapitalfondene deres rolle i rekonstruktioner af kriseramte virksomheder? Hvilke nye eller ændrede parametre i relation til den økonomiske krise? Partner Denis Viet-Jacobsen, Altor Equity Partners Opsummering af konferencens første dag ved ordstyrerenusk tilmelding Konferencens første dag slutter 6

7 Dag 2 ONSDAG DEN 25. MARTS Kaffe/te og morgenbrød Ordstyreren introducerer dagens indlæg Det særlige bestyrelses- og ledelsesansvar Det særlige bestyrelses- og ledelsesansvar i kriseramte virksomheder I kriseramte virksomheder foretages bestyrelsens og den øvrige ledelses dispositioner under risiko for personligt ansvar. I forbindelse med en rekonstruktion kan ledelsens dispositioner påføre kreditorer og aftaleparter økonomiske tab, og der er derfor en række særlige forhold omkring ledelsens forpligtelser, som både rekonstruktøren, bestyrelsen og direktionen skal have fokus på. Indlægget vil bl.a. belyse erstatningsretlige spørgsmål i forbindelse med følgende: Afhændelse af aktiviteter Restrukturering Passivitet fra ledelsens side Refinansiering Bevissikring Datterselskaber Forsikring Professor, lic. jur. Morten Samuelsson, Center for Kreditret og Kapitalmarkedsret, Copenhagen Business School Morten Samuelsson er tidligere advokat med speciale i forsikrings- og erstatningsret. Han har i særlig grad erfaring med økonomiske sager, herunder vedr. bestyrelsesansvar og har bl.a. som anklager bistået Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Han er medforfatter til Bestyrelsesansvaret og Rådgiveransvaret Pause med kaffe/te 7

8 Dag 2 ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 Krisen i den finansielle sektor Krisen i banksektoren status og seneste udvikling Med udgangspunkt i krisen i den finansielle sektor vil indlægget beskæftige sig med såvel de juridiske som praktiske problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med, at et pengeinstitut kommer i vanskeligheder: Pengeinstituttets forpligtelser over for Finanstilsynet Forholdet til eksterne långivere Forholdet til låntagere Lov om finansiel stabilitet, herunder en beskrivelse af Afviklingsselskabet til Sikring af Finansiel Stabilitet A/S opgaver og handlemuligheder Den praktiske gennemførelse af en overdragelse af et pengeinstitut til Afviklingsselskabet til Sikring af Finansiel Stabilitet A/S Indholdet af en eventuel ny bankpakke Alternative løsningsmodeller, herunder salg eller fusion Erfaringer fra gennemførte rekonstruktioner af pengeinstitutter Advokat, partner Henrik Møgelmose, Kromann Reumert Advokat, partner Kim Rasmussen, Kromann Reumert Henrik Møgelmose er specialiseret i virksomhedsoverdragelser (M&A) mv. og har stor erfaring med at repræsentere danske og udenlandske industrielle og finansielle virksomheder samt kapitalfonde i forbindelse med virksomhedskøb og salg. Kim Rasmussen er specialiseret i bank- og finansieringsret og har stor erfaring med at repræsentere danske og internationale banker og større institutioner i forbindelse med selskabsfinansiering, bankforretninger og rekonstruktioner. Henrik Møgelmose og Kim Rasmussen har gennem den seneste tid beskæftiget sig indgående med krisen i den finansielle sektor og har blandt andet rådgivet i forbindelse med Roskilde Bank, Bonusbanken og ebh bank Pause med kaffe/te og frugt Krisen i banksektoren status og seneste udvikling FORTSAT Frokost 8

9 Dag 2 ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 Fremtidens rekonstruktioner Fremtidens kreditmarked Bankdirektør Bjørn Mortensen, Nykredit Pause med kaffe/te Refinansiering af virksomheder i krise alternative transaktionsmodeller Den aktuelle krise såvel blandt virksomheder som i den finansielle sektor, har medført nytænkning af de traditionelle modeller for rekonstruktion og refinansiering. Væsentlige forhold ved fastlæggelse af transaktionsmodel Gennemgang af forskellige transaktionsmodeller Aktionærer og andre potentielle investorers rolle i forbindelse med refinansiering Director Christian Holten Lindholm, Danske Markets, Danske Bank Pause med kaffe/te, frugt og kage Salg og fusion af kriseramte virksomheder Indlægget omhandler de særlige forhold der gør sig gældende, når hele eller dele af kriseramte virksomheder skal sælges eller fusioneres. Opdatering på markedet for køb og salg af virksomheder Identifikation af virksomhedens problem, og analyse af reelle valgmuligheder i lyset af den tid som sælger har til rådighed Hvordan maksimeres pris og vilkår ved et salg Identifikation og analyse af køberfelt Væsentlige overvejelser ved planlægning og gennemførsel af salgsprocessen Hvornår er en fusion et alternativ? Managing partner, Oscar Mosgaard, FIH Partners A/S Opsummering af konferencen ved ordstyrerenusk tilmelding Konferencen slutter 9

10 IBC Euroforum IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. Vi tager forbehold for ændringer i programmet og evt. trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Projektleder Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum, telefon , Se flere spændende arrangementer på NÅ DIN MÅLGRUPPE I ET NYT FORUM Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret overfor dine potentielle kunder på en af IBC Euroforum s konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov på telefon eller 10

11 P R A K T I S K E O P L Y S N I N G E R Afholdelsesdato og -sted Konferencen Rekonstruktion i en krisetid afholdes den 24. og 25. marts 2009 på Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på og oplys CFT-nummer: Parkering På Falkonér Plads bagved hotellet findes betalingsparkering i begrænset omfang. Det kan dog være svært at finde en parkeringsplads i nærheden af hotellet, til gengæld ligger der en metrostation to minutters gang der fra. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris Vælg alternativ Tilmeld senest 6. februar Spar Tilmeld senest 6. marts Alle priser er ekskl. moms. Spar Tilmeld efter 6. marts Konference , , , , ,- Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50%, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø Telefon , Fax , Giro , CVR-nr

12 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Returneres ved varig adresseændring TILMELDING TIL IBC EUROFORUM KONFERENCEN København Konference den 24. og 25. marts 2009 Alle priser er ekskl. moms. Vælg alternativ Tilmeld senest 6. februar Spar Tilmeld senest 6. marts Spar Tilmeld efter 6. marts Konference , , , , ,- Navn 1 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Navn 2 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Nærmeste chef. Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra de to konferencedage (kr ,- ekskl. moms). SÅDAN KAN DU TILMELDE DIG: Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A www København Ø 15231

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

Fremtidens sundhedsforsikringer

Fremtidens sundhedsforsikringer K o n f e r e n c e København den 23. og 24. november 2009 S E M I N A R : den 25. november 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Fremtidens sundhedsforsikringer Hvilken udvikling ser

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER KONFERENCE KØBENHAVN 21. & 22. JANUAR 2015 www.ibceuroforum.dk/bj NYHEDER KÆDEANSVAR RISIKOSTYRING KARTELTVISTER KONTRAKTSTYRING SAMFUNDSANSVAR SOCIALE KLAUSULER NYE SAMARBEJDSFORMER JURIDISKE UDFORDRINGER

Læs mere

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring K o n f e r e n c e København 4. og 5. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/aud SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 18. september Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer K u r s u s 2 0 1 0 København 16. - 17. marts 9. - 10. juni 25. - 26. august 8. - 9. december Århus 5. - 6. maj 17. - 18. november Kursus i København og Århus 2010 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Operational Risk Management i den finansielle sektor

Operational Risk Management i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 8. og 9. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/orm SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 30. oktober Operational Risk Management i den finansielle sektor

Læs mere

Erhvervsjura Revisorer

Erhvervsjura Revisorer KONFERENCE 10. & 11. december 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/ejr Værdistiftelse Momsjura Erstatningsansvarsbedømmelse Strafansvar Selskabskapital Erhvervsjura Revisorer for Hør talere fra: Erhvervsstyrelsen

Læs mere

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber K o n f e r e n c e København 7. oktober 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/df SPAR kr. 500,- ved tilmelding senest 10. september It-strategi Fokus på digitale muligheder og udfordringer

Læs mere

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR K o n f e r e n c e København 15.-16. september 2009 Workshop: 17. september 2009 T i l m e l d d i g d i r e k t e p å : www.ibceuroforum.dk/oma SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli 2009 Online

Læs mere

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri PRIVATE BANKING Tillidsskabende salg og rådgivning den ny rolle Skræddersyede online brugeroplevelser hvordan? Samlet

Læs mere

Distancekursus Event Management

Distancekursus Event Management Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/distanceevent Distancekursus Event Management Få tilsendt skriftligt distancekursus i 8 kompendier og deltag i et fagligt træf Med kompendierne kan du: Udvide

Læs mere

forår Juridiske kurser 2010

forår Juridiske kurser 2010 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/advokat forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed

Læs mere

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE Markedsmodel 2.0 Økonomien som driver Fremtidens energisystem Indretning af el-markedet Aktivering af bygningsmassen Sikker anvendelse af data i den smarte by Intelligent sammentænkning af energisystemerne

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK KURSUSPROGRAM FOR sommer/efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, FUSIONER

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

Barcelona. Kr. 24.950 REKONSTRUKTIONS SYMPOSIUM. Sådan optimerer du arbejdet med rekonstruktion, omstrukturering

Barcelona. Kr. 24.950 REKONSTRUKTIONS SYMPOSIUM. Sådan optimerer du arbejdet med rekonstruktion, omstrukturering REKONSTRUKTIONS SYMPOSIUM Barcelona 21. til 24. april 2015 Sådan optimerer du arbejdet med rekonstruktion, omstrukturering og finansiering af kriseramte virksomheder i form af indenretlige eller udenretlige

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Tendensen er, at man nu vægter hensynet til den samlede kreditorkreds højere side 3 Nº 1 2011 nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Jeg har nok været tættere på lukning, end jeg selv troede

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

Hør talere fra: > Få idéer til nye initiativer i køkkenet: Kantinetjek til forbedring af sundheden, energi - små fif med store besparelser

Hør talere fra: > Få idéer til nye initiativer i køkkenet: Kantinetjek til forbedring af sundheden, energi - små fif med store besparelser DET PROFESSIONELLE KØKKEN KØBENHAVN KONFERENCE DEN 23. - 24. AUGUST 2011 RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL Tilmeld dig på www.fyi.dk/ pro1 KOLDING KONFERENCE DEN 16. - 17. NOVEMBER 2011 HOTEL KOLDINGFJORD

Læs mere