IT-kontrakter. bliv klædt på til kr ,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum."

Transkript

1 K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: SPAR kr ,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt på til IT-kontrakter K02i og K01i de nye standarder for iterative projektforløb Når dansk og udenlandsk kontrakttradition kolliderer konflikt eller inspiration? Cloud Computing og fremtidens IT-kontrakter Underleverandører styring og kontraktgrundlag Kontrakters krav til aftalestyring hvad er muligt? Bonnerup rapporten er vi kommet videre? IT-indkøbsformer i det offentlige udfordringer og konsekvenser P r e - w o r k s h o p o m K 0 2 i o g K 0 1 i bogen om de nye iterative standarder udleveres! Hør blandt andre: Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen Københavns Universitet Chefkonsulent Andreas Wester Hansen Finansministeriet Direktør Helge Haurum thy:data IT-chef Torben Stærgård Kirkeministeriet Director Nanna-Louise Linde Microsoft Northern Europe Som deltager på konferencen modtager du Børsen Ledelseshåndbog IT-håndbogen på cd-rom Espen Juul Haugan Codex (Oslo) Samt førende danske IT-advokater For advokater: Konference 12 lektioner Workshop 3 lektioner

2 I T - k o n t r a k t e r er du klar til det nye år? IBC Euroforum byder endnu en gang velkommen til den årlige konference om IT-kontrakter. Konferencen er det oplagte forum for IT-kontraktansvarlige fra offentlige og private virksomheder, der ønsker at holde sig ajour med udviklingen inden for IT-kontrakter. Formålet er at udfordre og informere den professionelle bruger af IT-kontrakter om nyheder, viden og praktik på området og i særdeleshed at skabe koblingen mellem aktuelle emner og problemstillinger. Bliv klædt på til 2010 bl.a. med de nye standarder for iterative projekter K02i og K01i Konferencen IT-kontrakter er i mange år blevet afholdt i januar måned. Vi har i år for første gang valgt at flytte konferencen til november på baggrund af de evalueringer, vi løbende modtager. Derudover giver det netop i år mulighed for at kickstarte det nye år med frisk viden om bl.a. de helt nye standarder for iterative projekter K02i og K01i. Dels er der forud for konferencen mulighed for at gå i dybden med de nye standarder på en pre-workshop, hvor bogen K02i og K01i kontrakter til brug for iterative projekter udleveres til alle deltagere på workshoppen. Dels byder konferencens anden dag på en detaljeret indføring i de nye versioner, herunder erfaringer fra udlandet. Vi har i entreret med hovedmændene bag de nye standarder: erne Jesper Langemark og Nicolai Dragsted fra Bender von Haller Dragsted samt advokat Claus F. Sørensen fra firmaet DAHL. Der mangler ikke aktuelle emner.. Den øvrige konference byder dels på en række særligt udvalgte aktuelle emner, dels på opdatering på traditionelt væsentlige IT-kontrakt problemstillinger. Af de særligt aktuelle indslag skal fremhæves professor, dr. jur. Mads Bryde Andersens indlæg om udfordringerne, når dansk og udenlandsk kontrakttradition kolliderer. Indlægget belyser dels de udfordringer, det giver for partnerne, dels domstolenes og voldgiftsretternes opfattelse af retsstillingen. Vi har desuden et aktuelt fokus på IT-indkøb og IT-projekter i den offentlige sektor en række indlæg vil belyse og diskutere hvad SKI, udbudsregler og rammeaftaler betyder for den offentlige sektors indkøb af IT, og hvor langt den offentlige sektor er kommet siden Bonnerup-rapporten.

3 Vi runder konferencen af med et syn på fremtidens IT-kontrakter, når Microsoft giver deres bud på, hvad Cloud Computing betyder for fremtidens IT-kontrakter. Vi garanterer et højt fagligt niveau og rig mulighed for erfaringsudveksling og inspiration! Vi tilstræber at skabe et interaktivt forum, som giver deltagerne mulighed for at bidrage til diskussionen og høste erfaringer og meninger af udvalgte eksperter. Du vil derfor møde yderst kompetente folk fra branchen til at præsentere de juridiske indlæg, som vil ruste alle deltagere med opdateret viden og kritiske øjne. Best practice og indsigt i metoder fra aktuelle og nyligt gennemførte forhandlingssituationer giver relevant og aktuel inspiration til omsætning af eksperternes viden i bedre IT-kontrakter. Derfor har vi i sammensætningen af programmet også lagt stor vægt på indlæg fra både offentlige og private virksomheder, der vil dele ud af deres særligt relevante erfaringer fra begge sider af forhandlingsbordet. Jeg ser frem til at byde velkommen til et par interessante dage! Med venlig hilsen Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n IT-chefer, IT-kontraktansvarlige, virksomhedsjurister, IT-jurister, indkøbschefer, økonomichefer, projektchefer, advokater og konsulenter samt andre med interesse i og ansvar for IT-kontrakter. Konferencen IT-kontrakter afholdes i år for 10. gang og har haft stor succes. Deltagerprofilen over hele perioden fordeler sig som illustreret nedenfor: 36% / advokatfuldmægtig 11% Jurist / juridisk rådgiver 11% Projektchef / projektleder 6% IT Contract Manager 17% IT-chef 19% Konsulent

4 T a l e r l i s t e : Chefkonsulent Andreas Wester Hansen Finansministeriet Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen Københavns Universitet Karin Absalonsen advokatfirmaet Nyborg og Rørdam Direktør Helge Haurum thy:data a/s Søren Staugaard Rambøll Management A/S IT-chef Torben Stærgård Kirkeministeriet, Associeret Partner René Thornfeldt Accura og daglig leder Espen Juul Haugan Codex (Oslo) Claus F. Sørensen firmaet DAHL Jesper Langemark Bender von Haller Dragsted Nicolai Dragsted Bender von Haller Dragsted Ole Horsfeldt Gorrissen Federspiel Director Nanna-Louise Linde Legal and Corporate Affairs Microsoft Northern Europe O r d s t y r e r : Claus F. Sørensen firmaet DAHL U N D E R V I S E R e p å w o r k s h o p p e n : Claus F. Sørensen, firmaet DAHL Jesper Langemark, Bender von Haller Dragsted ers obligatoriske efteruddannelse K O N F E R E N C E 1 2 L E K T I O N E R W O R K S H O P 3 L E K T I O N E R IBC Euroforums juridiske konferencer herunder IT-kontrakter 2010 opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål kan rettes til samfundet

5 T i r s d a g d e n 1 7. n o v e m b e r P r e - w o r k s h o p K02i og K01i nye standarder for iterative projektforløb K02i og K01i som grundlag for iterative projektforløb K02i og K01i er de nye kontraktstandarder for iterative projektforløb. På workshoppen vil de færdige udgaver af K02i og K01i blive gennemgået. Workshoppens deltagere vil få en detaljeret gennemgang af de problemstillinger, der skal håndteres, når K02i og K01i anvendes som grundlag for en IT-anskaffelse baseret på et iterativt projektforløb, hvad enten dette sker som led i et udbud eller ej. Udlevering af undervisningsmateriale Som deltager på workshoppen får du udleveret bogen K02i og K01i kontrakter til brug for iterative projekter. Bogen udkommer i løbet af efteråret 2009 og indeholder de nye paradigmer til K02i og K01i. Du vil desuden få udleveret slides samt øvrigt materiale indeholdende gode råd, konkrete formuleringer, tjeklister m.v. til brug for udarbejdelse og udfyldelse af bilag til kontrakterne. Undervisere Claus F. Sørensen, firmaet DAHL Jesper Langemark, Bender von Haller Dragsted Begge undervisere er medforfattere til kontrakterne og bogen K02i og K01i kontrakter til brug for iterative projekter. Underviserne har stor praktisk erfaring med brugen af K02 og K01 og beskæftiger sig dagligt med de problemstillinger, der knytter sig til iterative projektformer. Underviserne vil derfor kunne forene den kontraktuelle regulering med deres praktiske erfaringer, således at du får en række umiddelbart anvendelige gode råd og vejledninger med hjem fra workshoppen. Program Morgenkaffe/te Workshoppen starter Frokost Workshoppen fortsætter Workshoppen slutter Der indlægges en formiddagspause K02i og K01i kontrakter til brug for iterative projekter Bogen udleveres gratis til alle deltagere på workshoppen

6 Dag 1 O n s d a g d e n 1 8. n o v e m b e r I T - k o n t r a k t e r Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te Åbning af konferencen Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Claus F. Sørensen, firmaet DAHL Udvalgte aktuelle emner nyt om jura, praksis og tendenser Hvor langt er vi kommet siden Bonnerup-rapporten? Danmark er fortsat plaget af kuldsejlede IT-projekter. Få en vurdering af, hvorfor vi fortsat ser mislykkede IT-projekter i den offentlige sektor. Har man ikke taget ved lære af Bonnerup-rapporten? Fokus for arbejdsgruppen vedrørende bedre IT-projekter i staten Myter om offentlige IT-projekter Hvad er erfaringerne fra de seneste års arbejde med business cases for statslige digitaliseringsprojekter? Chefkonsulent Andreas Wester Hansen, Finansministeriet Pause Andreas Wester Hansen er projektleder på den udredning, Regeringen har iværksat af, hvorfor statslige IT-projekter går galt, og hvad der skal gøres ved det Konflikt eller inspiration? hvilke udfordringer opstår i aftaleforhandling og konfliktløsning, når dansk og udenlandsk kontrakttradition kolliderer? Som på andre områder af den kommercielle aftaleret, er IT-aftalerne præget af fremmede retsbegreber og fremmede traditioner for aftaleindgåelse og aftalekoncipering. Hvilke udfordringer stiller det parterne og deres rådgivere overfor, når aftalen forhandles og konciperes, og når der efterfølgende opstår tvist? Hvordan bedømmer domstole og voldgiftsretter tilfælde, hvor hver af parterne har haft deres forskellige opfattelse af retsstillingen eller baggrundsretten? Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet Pause

7 Dag 1 O n s d a g d e n 1 8. n o v e m b e r I T - k o n t r a k t e r Underleverandører styring og kontraktgrundlag I mange leveranceforløb anvender såvel leverandør som kunde underleverandører ved opfyldelsen af kontrakten. Indlægget har fokus på de problemstillinger, der kan opstå, og som kræver en kontraktuel håndtering ved brugen af underleverandører. Den typiske regulering af leverandørens hæftelse for underleverandører i f.eks. SKI og K02? Indholdet i back-to-back vilkår, der oftest ses anvendt i forholdet mellem hovedleverandør og underleverandør Hvilke overvejelser skal kunden gøre sig, når leverandøren ønsker at bruge underleverandører? Karin Absalonsen, advokatfirmaet Nyborg og Rørdam Frokost Kontraktens krav til og håndtering af aftalestyring Med udgangspunkt i anvendte kontrakter i Danmark præsenteres tilhørerne for erfaringer med disse kontrakters krav til den aktive og kritiske styring af agile projekter såvel som faste projekter, efter de spilleregler, der er indeholdt i kontrakterne. En gennemgang af det konkrete indhold i rollen som projektansvarlig eller totalleverandør. Succes fordrer samarbejde Iterative aftaler er spørgsmål om at tage ansvar Ingen blankocheck Praktiske erfaringer med iterativ model vs. vandfaldsmodel Direktør Helge Haurum, thy:data a/s Pause IT-indkøbsformer i den offentlige sektor IT-projekter under SKI aftalerne udvalgte problemstillinger Indlægget indeholder en status over erfaringerne med de forskellige indkøbsformer under SKI rammeaftalen for systemudvikling. Udvalgte problemstillinger behandles ud fra en projektmæssig, udbudsretlig og kontraktsretlig vinkel, idet følgende spørgsmål søges besvaret: Hvilke konsekvenser har valg af SKI for projektmodellen? Hvilke udbudsretlige overvejelser bør man som køber gøre sig? Hvilke kontraktretlige spørgsmål rejser anvendelsen af SKI rammeaftalen? Søren Staugaard Nielsen, Rambøll Management A/S Pause

8 Dag 1 O n s d a g d e n 1 8. n o v e m b e r I T - k o n t r a k t e r Udbud en egnet indkøbsform til køb af IT-ydelser? Under overskriften På tide at stoppe udbudsfjolleriet kunne man i juni 2009 læse et indlæg i Jyllands-Posten, hvor budskabet var, at for den enkelte virksomhed betyder udbudsreglerne, at de i praksis afskærer mindre virksomheder fra at byde. Er udbudsreglerne en forhindring med hensyn til at afprøve, hvilke løsninger markedet kan tilbyde? Er udbudssystemet måske modent til en ajourføring? IT-chef Torben Stærgård, Kirkeministeriet Indkøb under rammeaftaler Tendensen til brug af rammeaftaler er stigende i det offentlige, herunder udvides anvendelsesområdet også til stadighed. Rammeaftalernes opbygning og måden, hvorpå de anvendes, rejser en en række problemstillinger, særligt i forhold til udbudsretten, men også i relation til en række af de temaer, der typisk er genstand for regulering i den mere sædvanlige projektkontrakt. Indlægget behandler de processuelle overvejelser i forbindelse med brug af rammeaftaler samt en række af de mest relevante områder, som ud fra en udbudsretlig og kontraktuel vinkel bør behandles i rammekontrakten med henblik på at give udbydere og leverandører inspiration til, hvordan man bedst anvender rammeaftaler som redskab ved anskaffelse af IT-relaterede ydelser., Associeret Partner René Thornfeldt, Accura Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren Konferencens første dag slutter Andre spændende arrangementer: It-strategi i den offentlige sektor Konference den 7. oktober 2009 i København IT-sikkerhed Konference den november 2009 i København Legal Risk Management Konference den november 2009 i København Contract Management Konference i januar 2010 i København Vi tager forbehold for ændringer i programmet og eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum, telefon ,

9 Dag 2 T o r s d a g d e n 1 9. n o v e m b e r I T - k o n t r a k t e r Morgenkaffe/te Ordstyreren introducerer dagens indlæg Iterative kontraktformer erfaringer og nye danske standardkontrakter Iterative kontraktformer i Norge Norge har i en årrække anvendt iterative kontraktformer. Indlægget indeholder en præsentation af de erfaringer, man har gjort sig omkring dette i Norge, og deltagerne præsenteres for idéerne bag de oftest anvendte kontrakter i Norge, PS 2000 og aftalerne fra Statsconsult. og daglig leder Espen Juul Haugan, Codex (Oslo) Pause Præsentation af K02i og K01i erne Jesper Langemark, Claus F. Sørensen og Nicolai Dragsted har nu færdiggjort deres bud på udgaver af K02 og K01 rettet direkte mod iterative projektforløb, og under dette indlæg præsenteres aftalerne for deltagerne. Der fokuseres på de områder, hvor der er sket væsentlige nyskabelser i forhold til de kendte kontrakter. Jesper Langemark, Bender von Haller Dragsted Claus F. Sørensen, firmaet DAHL Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted Pause Præsentation af K02i og K01i (fortsat) Frokost Outsourcing jura, praksis og tendenser Outsourcing sidste nyt samt outsourcing-kontraktens regulering af konkurs Seneste erfaringer med kontrakter på outcourcing-området Seneste praksis Nye trends og temaer i den moderne outsourcing-kontrakt Særlig fokus på kravene til outsourcing-kontraktens håndtering af situationer, hvor leverandører eller underleverandører træder i betalingsstandsning, går konkurs eller bliver ude af stand til at opfylde kontrakten grundet andre økonomiske problemer. Hvordan sikrer man sig som kunde mod disse situationer? Ole Horsfeldt, Gorrissen Federspiel Pause

10 Dag 2 T o r s d a g d e n 1 9. n o v e m b e r I T - k o n t r a k t e r Fremtidens IT-kontrakter Fremtidens IT-kontrakter i lyset af Cloud Computing Hvad betyder det for IT-kontrakter og for danske virksomheder, når software i fremtiden vil blive licencieret som Software plus Services, hvor dele af softwaren gives som en abonnementsservice via nettet (Cloud Computing)? Director Nanna-Louise Linde, Legal and Corporate Affairs, Microsoft Northern Europe Opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Giro , CVR-nr N å d i n m å l g r u p p e i e t n y t f o r u m Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret over for dine potentielle kunder på en af IBC Euroforum s konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov på telefon eller 10

11 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Konferencen IT-kontrakter 2010 afholdes den 18. og 19. november 2009, og den forudgående pre-workshop K02i og K01i nye standarder for iterative projektforløb afholdes den 17. november Begge dele foregår på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på og oplys CFT-nummer: Parkering IBC Euroforum henviser til betalingsparkeringskælderen ved Vesterport Station. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris Alle priser er ekskl. moms. Vælg alternativ Tilmelding senest 9. oktober Spar Tilmelding senest 6. november Spar Tilmelding efter 6. november Konference & pre-workshop , , , , ,- Konference , , , , ,- Pre-workshop 3.995, , , , ,- Prisen inkluderer forplejning på konferencedagene samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmelding er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Er du forhindret i at deltage på konferencen? Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale. Bestil via brochurens bagside (pris kr ,- ekskl. moms). 11

12 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Tilmelding til IBC Euroforum Konferencen IT-kontrakter 2010 København Konference den 18. og 19. november 2009 Pre-workshop den 17. november 2009 Navn Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr ,- ekskl. moms). Alle priser er ekskl. moms. Sæt X Vælg alternativ Tilmelding senest 9. oktober Spar Tilmelding senest 6. november Spar Tilmelding efter 6. november Konference & pre-workshop , , , , ,- Konference , , , , ,- Pre-workshop 3.995, , , , ,- Jeg er abonnent på Børsen Ledelseshåndbøger og får 15 % rabat på konferenceprisen Notér medlemsnr.: S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 15239

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER KONFERENCE KØBENHAVN 21. & 22. JANUAR 2015 www.ibceuroforum.dk/bj NYHEDER KÆDEANSVAR RISIKOSTYRING KARTELTVISTER KONTRAKTSTYRING SAMFUNDSANSVAR SOCIALE KLAUSULER NYE SAMARBEJDSFORMER JURIDISKE UDFORDRINGER

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Fremtidens sundhedsforsikringer

Fremtidens sundhedsforsikringer K o n f e r e n c e København den 23. og 24. november 2009 S E M I N A R : den 25. november 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Fremtidens sundhedsforsikringer Hvilken udvikling ser

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring K o n f e r e n c e København 4. og 5. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/aud SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 18. september Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Læs mere

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber K o n f e r e n c e København 7. oktober 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/df SPAR kr. 500,- ved tilmelding senest 10. september It-strategi Fokus på digitale muligheder og udfordringer

Læs mere

Erhvervsjura Revisorer

Erhvervsjura Revisorer KONFERENCE 10. & 11. december 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/ejr Værdistiftelse Momsjura Erstatningsansvarsbedømmelse Strafansvar Selskabskapital Erhvervsjura Revisorer for Hør talere fra: Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer K u r s u s 2 0 1 0 København 16. - 17. marts 9. - 10. juni 25. - 26. august 8. - 9. december Århus 5. - 6. maj 17. - 18. november Kursus i København og Århus 2010 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre

Læs mere

Operational Risk Management i den finansielle sektor

Operational Risk Management i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 8. og 9. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/orm SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 30. oktober Operational Risk Management i den finansielle sektor

Læs mere

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR K o n f e r e n c e København 15.-16. september 2009 Workshop: 17. september 2009 T i l m e l d d i g d i r e k t e p å : www.ibceuroforum.dk/oma SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli 2009 Online

Læs mere

forår Juridiske kurser 2010

forår Juridiske kurser 2010 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/advokat forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed

Læs mere

Distancekursus Event Management

Distancekursus Event Management Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/distanceevent Distancekursus Event Management Få tilsendt skriftligt distancekursus i 8 kompendier og deltag i et fagligt træf Med kompendierne kan du: Udvide

Læs mere

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri PRIVATE BANKING Tillidsskabende salg og rådgivning den ny rolle Skræddersyede online brugeroplevelser hvordan? Samlet

Læs mere

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE Markedsmodel 2.0 Økonomien som driver Fremtidens energisystem Indretning af el-markedet Aktivering af bygningsmassen Sikker anvendelse af data i den smarte by Intelligent sammentænkning af energisystemerne

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller

Læs mere

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning 2. halvår 2014 KURSUSKATALOG Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning INDHOLD Shipley Denmark 3 Instruktører 4 I hvilken rækkefølge skal jeg tage kurserne? Kursus / Vindende Tilbudsskrivning

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Optimering af byggeprocesser

Optimering af byggeprocesser Optimering af byggeprocesser Teknologisk Institut TAASTRUP 22.- 23. januar 2008 opfølgningskursus om entrepriseret den 24. januar 2008 Få indblik i de vægtigste tendenser for fremtidens byggeri Sådan arbejder

Læs mere

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser WWW.JUC.DK Juridiske kurser AUGUST 2015 FEBRUAR 2016 Ny viden i nye omgivelser JUC er flyttet til Axelborg - nye lokaler to minutters gang fra Hovedbanegården, med samme kvalitet og professionelle facilitering

Læs mere