Vedlagt fremsendes referat fra den ordinære generalforsamling den 26. april 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedlagt fremsendes referat fra den ordinære generalforsamling den 26. april 2012."

Transkript

1 GRUBBE ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB EIF Sølvgade vi Advokat Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal København K 20. juni 2012 Ejd. 523 BSAlmga Sekr.: May-Britt Gad Andresen Direkte nr.: Gårdlaugei Søivtorvet - referat fra ordinær generalforsamling. Vedlagt fremsendes referat fra den ordinære generalforsamling den 26. april Jeg skal herved på gårdlaugets vegne opfordre ejendommene til at vælge en repræsentant I fremmøder til gårdlauget, såfremt ejendommene ikke allerede har en sådan. Se eventuelt flere informationer om gårdlauget på venlig hi en ABENRA 31. BQX KØBENHAVN K TlF , FAX BANK NR: ADVOKATER: BENTE SKOVGAARD ALSIG. THOMAS RYSGAARD RASMUSSEN NICHOLAS WANTZIN. BIRGITTE GRUBBE GRUBBE ADVOKATER AOVQKATANPARTSSElSKAB CVR-NR

2 GRUBBE ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB GENERALFORSAMLINGSREFERAT Ar 2012 den 26. april k! afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlauget Sølvtorvet i kælderen, Webersgade 21. Advokat Bente Skovgaard Alsig bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes advokat Bente Skovgaard AIsig, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at ingen af de tilstedeværende havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. Følgende ejendomme var repræsenteret: E/F Sølvgade 86 vinieis Andersen Ejendommen Sølvgade 90 ApS vid an Jensen E/F Sølvgade 92 v/lonise Secher Ager E/F Sølvgade v/michael Gleerup og Søren Krarup A/B Webersgade 3 A-B vinina Badino E/F Webersgade 19 v/flemming Ryberg A/B Webersgade 21/Øster Søgade 38 v/donit Mott Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig. 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsen beretning for Donit Mott aflagde beretning på vegne af bestyrelsen. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. Adspurgt oplyste bestyrelsen, at tørrestativeme har kostet kr Dirigenten konstaterede herefter uden afstemning, at beretningen var enstemmigt godkendt. 523/BSAlmga

3 2/4 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport for 2011 med revisionspåtegning. Advokat Bente Skovgaard Alsig gennemgik årsrapporten for 20 ll. Det kan oplyses, at posten "Anskaffelser til gården" er indkøb af: Benzin, malervarer, værktøj og en fejemaskine samt udskiftning af sandkassesand og retablering af fliseareal i gården. Dirigenten konstaterede herefter uden afstemning, at årsrapporten var enstemmigt vedtaget. 4. Forelæggelse og godkendelse af endelig budget for 2012 og foreløbig budget for Advokat Bente Skovgaard Alsig gennemgik det endelige budget for Det endelige budget for 2012 blev godkendt. Advokat Bente Skovgaard Alsig gennemgik herefter det foreløbige budget for Der var på generalforsamlingen enighed om at sætte vedligeholdelsen i 2013 og fremover op til kr Med ovenstående ændring blev det foreløbige budget for 2013 godkendt. 5. Forslag. a. Forslag fra bestyrelsen om at udviklingsplanen for gården, udarbejdet af.jes Vagnbys tegnestue på baggrund af beboernes ønsker, anvendes som vejledende arbejdsplan for den siddende bestyrelse i de kommende år. Der henvises til tegning på gårdlaugets hjemmeside. Advokat Bente Skovgaard Alsig præsenterede kort forslaget, og bestyrelsen oplyste adspurgt, at det ikke er planen at opkræve ekstra bidragskontingent til gennemførelse af projektet. Bestyrelsesmedlem Michael Gleerup forklarede, at arbejdsplanen kan ændres, hvis der kommer ændringsforslag. Arbejdsplanen er et udkast til et arbejdsredskab for bestyrelsen. J es Vagnby forklarede nærmere om arbejdsplanen. Planen er et udtryk for beboernes ønsker. Niels Andersen oplyste, at han har set nænnere på cykelparkerings forholdene i gården. Niels Andersen har talt cyklerne i gården, og der er behov for nye cykelstativer. Han mener ikke, at der er plads nok ved de planlagte cykelstativer. Niels Andersen fi'emlag- S23/BSAlmga

4 3/4 de en tegning med forslag til placering af cykelstativer. Tegningen er vedhæftet dette referat som bilag 2. Adspurgt oplyste bestyrelsen, at der ikke er noget estimat for den samlede udgift. Bestyrelsen vil tage lidt ad gangen. Der var ennæm1ere debat om forslaget. Jes Vagnby forklarede, at projektmaterialet er lavet meget konkret, fordi det blandt andet skal kunne bruges til at søge penge på, og fordi bestyrelsen skal kunne bruge det til noget. Der blev talt nænnere om, at ejendommene bør opfordres til at vælge en repræsentant! fremmøder til gårdlauget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 6. Valg til bestyrelsen. Som bestyrelsesmedlem for 2 år genvalgtes Michael Gleerup og Flemming Ryberg. Som bestyrelsesmedlem for 2 år nyvalgtes Louise Hamann. Robert Højer stillede også op til bestyrelsen, men opnåede ved en afstemning ingen stemmer. Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til vedtægterne efterfølgende. Som l. suppleant for l år nyvalgtes Niels Andersen og som 2. suppleant for l år nyvalgtes Robert Højer. Bestyrelsen består herefter af følgende: Michael Gleerup, valgt for 2 år. Flemming Ryberg, valgt for 2 år. Don it Matt, valgt for 2 år. Nina Badino valgt for 2 år. Louise Secher Ager, valgt for 2 år. l. suppleant, Niels Andersen, valgt for l år. 2. suppleant Robert Højer, valgt for l år. 7. Valg af revisor. Som revisor genvalgtes Gyrn Laps Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S. S23/BSA/mga

5 4/4 8. Valg af administrator. Som administrator genvalgtes Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab. 9. Eventuelt. Der blev talt nænnere om, hvorvidt gårdlauget eventuelt skal overveje at få en intem revisor i stedet for. Der var mødt en repræsentant fra Indre Bys Lokaludvalg, som har målt partikleme i gården. Partikelniveauet er meget højt. En højere grad af ventilation igennem portene kan afhjælpe problemet lidt. Gårdlauget kan bruge tallene til at ansøge om penge til gårdprojektet. Den pågældende har skrevet en miikel, som kan findes på Webersgade.dk. Intet yderligere at protokollere. Generalforsamlingen hævet kl S23/BSAlmga

6 J I Bestyrelsens beretning ved Gårdlaugets ordinære generalforsamling torsdag d i Webersgade 21, kld. Årets mødeaktivitet I årets løb har der været afholdt otte bestyrelsesmøder samt to beboermøder. Sommerens to velbesøgte beboermøder var arrangeret af arkitekterne Jes Vagnby og Anne Fridberg fra Tegnestuen Sølvgade 90 efter etplanlægningsmøde, hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer og Jes Vagnby deltog. Forbedringer og vedligeholdelse Hele to gange i det forgangne år har vi iværksat cykeloprydning efter gældende varslingsregler og på de små sandkasser har vi monteret låg for at forhindre, at kattene anvender dem som toilet. Så har vi på adskillige opfordringer fra beboerne udskiftet de gamle farlige og udtjente tørrestativer og et smedefirma har monteret nye ditto i festligt italiensk design indkøbt til spotpris i Den Blå Avis. Vi har givet samtykke til endnu flere altaner - senest i ejendommen Webersgade 5. Da vi i gården har set et stigende antal altan-og andre byggeprojekter, har bestyrelsen udformet en standardskrivelse om ordensregler ved byggeprojekter, som vores gårdmand kan udlevere til de relevante ejendomme. Det har hele tiden været bestyrelsens mål, at fællesportene skulle være lukket og aflåst i af ten- og nattetimerne og da den tunge port i Sølvgade 104 i vinter faldt af hængslerne, besluttede vi, efter at have indhentet flere tilbud, at få den hængt op igen. Ellers har årets store emne været det inspirerende og fantasifulde forslag til udviklingsplan for gården, som Tegnestuen Sølvgade 90 havde udarbejdet på baggrund af beboernes ønsker, og som de kunne præsentere for Gårdlauget i september. Vi har tænkt os, at udviklingsplanen skulle være en vejledende arbejdsplan for den siddende bestyrelse i de næste 5-6 år, ja måske i de næste 8-10 år, da vores midler jo desværre er begrænsede. Bestyrelsen har dog allerede så småt set sig om efter muligheder for at skaffe flere penge fra fonde 0.1. til fornyelse og forskønnelse afi5~rden. Årets miljøtiltag Vi har uderl heldforsøgt at fremskynde Københavns Kommunes. opstilling af beholdere til brugte batterier ved aviscontainerne, så det ser ud til, at vi må vente med at få batteribeholdere i gården til det efter kommunens plan bliver vores tur. Men ved miljøskabet ved storskraldsrummet har vi selv fået opsat en boks til sparepære. Andet Der blev afholdt loppemarked i efteråret og forårets loppemarked løber af stablen på søndag d En tilbagevendende begivenhed, der er med til at styrke fællesskabet i karreen.

7

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V København 21. januar 2014 Referat fra A/B Marguerittens ordinære generalforsamling torsdag den 16. januar 2014 klokken 19:00 i Vesterbro Kulturhus,

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere