Advokat og partner Michael H. Svendsen, MAQS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokat og partner Michael H. Svendsen, MAQS"

Transkript

1 D I I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s N e t w o r k Agent eller forhandler? salg og markedsføring på eksportmarkeder Advokat og partner Michael H. Svendsen, MAQS

2 Michael H. Svendsen Advokat og Partner / MAQS forhandler- og agentforhold franchising og licensrettigheder ICC Task Force on Agency & Distribution forfatter til Handelsagentaftaler (Thomson) Eneforhandleraftaler (Thomson) flere artikler i UfR o.a. underviser Advokatsamfundets kurser for advokater Advokatfuldmægtiguddannelsen HD-studiet ved Copenhagen Business School m.fl.

3 MAQS Law Firm Michael H. Svendsen Pilestræde København K

4 .. samarbejdskontrakter På nye markeder (eksportsalg) dér, hvor virksomheden ikke umiddelbart kan selv dér, hvor forretningskulturen (måske) er anderledes, eller fremmed for leverandøren dér, hvor den potentielle kundekreds er ukendt dér, hvor sædvaner og retsregler (måske) er anderledes Det handler ikke om Det enkelte varesalg, eller om salgs- og leveringsbetingelser

5 Behov for en partner! På nye markeder vil der altid være en vis usikkerhed: et fremmed, og dermed usikkert politisk klima en anden forretningskultur og andre sædvaner økonomisk usikkerhed juridisk usikkerhed Optionerne er (typisk) begrænset til TO alternativer: enten en eneforhandler på det lokale nye marked, eller en handelsagent Og dermed to vidt forskellige strategier, der hver har sine fordele og ulemper!

6 Er der alternativer til en forhandler/agent? Det tilfældige salg De egentlige alternativer forudsætter et betydeligt og direkte engagement selektiv distribution franchising direkte etablering med datterselskab/filial (og egne ansatte på det nye marked) (tillige lokal beskatning) joint venture opkøb af virksomhed

7 Strategien bestemmer valg af mellemmand ikke nødvendigvis samme strategi på alle markeder kortsigtet / langsigtet strategi? potentiel fremtidig direkte etablering? blivende marked? mærkevareorienterede ydelser eller generiske ydelser? OEM-leverancer? nogle gange (=ofte) er det valget af mellemmand, der bestemmer (bør bestemme) strategien

8 eneforhandlere FORDELE lokal specialist store forsendelser kun en enkelt kunde begrænset kreditrisiko Single Point of Contact udstrakt aftalefrihed ingen godtgørelse ULEMPER intet markedskendskab intet kundekendskab ingen priskontrol ingen markedskontrol generel sårbarhed konkurrencelovgivning Ikke altid fælles succeskriterium

9 handelsagenter FORDELE lokal specialist outsourcing af salg og markedsføring No Cure, No Pay instruktionsbeføjelse fuld markedskontrol fuld priskontrol ingen konkurrenceret direkte kundekontakt nem take-over ULEMPER intensiv kundekontakt sprogproblemer mange små forsendelser ufravigelige retsregler godtgørelse ved ophør efter opsigelse sygdom og død høj alder kreditrisiko betydeligt engagement

10 Forskellige succes-kriterier for eneforhandleren Succes = (antal solgte enheder) x (avance) (omkostninger) (ikke sammenfaldende med leverandørens mål) for handelsagenten Succes = størst muligt antal solgte enheder (sammenfaldende med leverandøren)

11 Nogle væsentlige problemstillinger Konkurrenceretlig regulering KUN for distributører Hvis markedskontrol (og priskontrol) er vigtige parametre skal der vælges en handelsagent Ingen konkurrenceretlige begrænsninger for handelsagenter Ufravigeligt krav på godtgørelse KUN for agenter Hvis aftalefrihed (bortset fra konkurrenceretlig regulering) og hvis mindre besvær er vigtige elementer, skal der vælges en distributør Ingen tvungen godtgørelse til eneforhandlere

12 Leverandør Forhandler A Forhandler B kunder kunder

13 Processkabende lovbestemmelse Agentens krav på godtgørelse Agentdirektivet art 17, stk. 2 og agentlovens 25 Ved agenturaftalens ophør har handelsagenten krav på en godtgørelse hvis og i det omfang agenten har skaffet agenturgiveren nye kunder eller en betydelig udvidelse af handelen med den bestående kundekreds og forbindelsen med disse kunder fortsat vil give agenturgiveren betydelige fordele og betaling af godtgørelse er rimelig under hensyn til samtlige omstændigheder herunder navnlig agentens tab af provision af aftale med disse kunder

14 kort om godtgørelse fire betingelser OPHØR NYE KUNDER BETYDELIGE FORDELE RIMELIGHED

15 Pest eller kolera? Handelsagenter ingen konkurrenceretlige begrænsninger, og dermed fuld markedskontrol, men delvis præceptiv lovgivning (især godtgørelse ved ophør) Eneforhandlere principielt aftalefrihed, men konkurrenceretlige begrænsninger

16 Hvad er så en god aftale? set med forretningsmandens øjne er en god aftale en profitabel aftale, altså en kommercielt fordelagtig aftale (men hvis aftalen er meget ensidig og i det væsentlige kun til fordel for den ene part, vil aftalens løbetid være begrænset) set med advokatens øjne er en god aftale en aftale, som giver en set med advokatens øjne er en god aftale en aftale, som giver en høj grad af forudsigelighed omkring parternes individuelle rettigheder og pligter.

17 Mundtlig eller skriftlig aftale? Chr V Danske Lov 1683, Femte Bog, 1ste Kapitel, 1ste og 2det Afsnit Een hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand eller Segl, lovet og indgaaet haver. Alle Contracter, som frivilligen giøris af dennem, der ere Myndige, og komme til deris Lavalder, være sig Kiøb, Sal, Gave, Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, Forløfter og andet, ved hvad navn det nævnis kand, som ikke er imod Loven, eller Ærbarhed, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saa som de indgangne ere. Angelsaksisk ret (Common law) An oral agreement is as good as the paper it is drafted on. (ukendt kilde)

18 Common law eller civil law? Civil Law (og dansk ret) fri bevisbedømmelse (1) SUBJEKTIV FORTOLKNING: Parternes fælles forståelse (også parternes adfærd) (2) OBJEKTIV FORTOLKNING (3) EFFEKT frem for ingen effekt (4) IN DUBIO reglen (5) RIMELIGHED (domstolenes fri bevisbedømmelse) Common Law (UK og USA) (1) integration clause > parol evidence rule (2) OBJEKTIV fortolkning (3) the four corner principle

19 Typisk four corner klausul This Agreement constitutes the complete and final expression of the Parties and cancels any and all prior negotiations, whether written or oral, between the parties with respect to the subject matter of this agreement

20 Hvorfor ikke en Gentleman agreement hvad er forresten en Gentleman? i Bjerringbro?, eller i Italien? eller i Grækenland? Er han/hun også en gentleman i morgen? er aftalen forstået ens af begge parter? Tvivl om aftalens indhold?

21 Quotation from the High Court of Justice, Queen's Bench Division, in case 1996 G 227, 6th March 1996: "... with the best will in the world, even the most experienced Counsel cannot always forecast the likely outcome of... proceedings before a Judge in Chambers.

22 Standardformular eller individuel kontrakt HR aftalefrihed (udnyttes langt fra i standardformularer) Mange kreative muligheder for at fravige agentlovens deklaratoriske regler Mange kreative muligheder for at designe retsforholdet overfor en eneforhandler (når blot hard core klausuler undgås) Mange kreative muligheder for løbende justeringer ved at henvise til bilag ( som ensidigt kan ændres! )

23 Den gode aftale Start med at opstille en individuel ønskeseddel hvad ønsker vi at opnå på det konkrete marked (og hvordan) hvor engagerede er vi indstillet på at ville være behov for markedsrapportering engagement i markedsføringsaktiviteter Er der et incentive for partneren? Hvad opnår partneren?; er der noget i det for ham? Er der et win-win potentiale? og dermed en langsigtet strategi? Hvor er konflikt-mulighederne? (de åbenbare scenarier)

24 FOCUS-området for denne type af aftaler VERTIKAL AFTALE Forskellige (vertikale) led i afsætningskæden KONKURRENCERETTEN stiller betingelser Kommissionens forordning 2790 forudsætter en nærmere undersøgelse (en test)

25 hard core klausuler priskontrol RPM absolut områdebegrænsning

26 2790-TEST af vertikale aftaler AGENT AFTALE? NEJ HARD CORE KLAUSULER? JA NEJ NEJ Er det en ægte agentaftale MARKEDS ANDEL? JA JA < 30 > 30 AFTALEN ER OK JA ART 81.3 TEST NEJ AFTALEN ER UGYLDIG

27 Husk ALTID en skriftlig aftale også i tilfælde af aftalt prøvetid!!! (forinden) gentlemen er ikke altid (eller hele tiden) gentlemen (desuden er gentleman-begrebet ikke nødvendigvis det samme i alle jurisdiktioner LÆS: alle kulturer) også en mundtlig aftale indebærer et kontraktforhold Lovvalgskonventionen art. 4 (international privatret) Domsforordningen art. 5 (domstolenes kompetence)

28 HVEM er partneren? Fysisk eller juridisk person? (konsekvenser?) Tegningsret Check offentlige registre Hvem står bag? (fysisk personkreds) ( Prøv at begrænse og indskrænke områderne for usikkerhed brug også fantasien hvor kan det tænkes at gå galt? )

29 Hvad er vigtigt? for den enkelte? at sikre markeds- og priskontrol? skal det helst være nemt? - uden for meget administration er det muligt at sikre win-win? (på langt sigt) er der i aftalen kontrol med ophørssituationen (forudsigeliged)

30 Nogle typiske problemstillinger Klausuler om mindste-salg Kunder der ønsker at handle direkte Kunder der fusionerer på tværs af landegrænser Kunder der etablerer fælles indkøb (for at opnå bedre konditioner) Integration af eneforhandlere Risiko for etablering af drifts-sted Klausuler om overlevelse Konkurrenceklausuler Glemte udløbsdatoer Manglende præcis identifikation Glemte muligheder

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere 1. Introduktion Danske små og mellemstore virksomheder, som allerede har opnået en vis eksportaktivitet, står jævnligt foran spørgsmålet,

Læs mere

Produktansvar for instruktionsfejl i Danmark og USA

Produktansvar for instruktionsfejl i Danmark og USA Produktansvar for instruktionsfejl i Danmark og USA (Product Liability for Warning and Instruction Defects in Denmark and the USA) Stine Egeris Pedersen Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Juridisk Institut

Læs mere

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision?

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? I krisetider kæmpes der af naturlige årsager lidt mere om pengene, og spørgsmålet om hvorvidt en provision kan inddrages er et væsentligt emne mellem

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn.

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn. På vej mod licens Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn. Forfatterne og oversætteren har bestræbt

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Cand.merc.(jur.) studiet Kandidatafhandling sommeren 2009 Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Udarbejdet af: Christina Wandt Jørgensen Camilla Mathiesen Vejledere: Juridisk:

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software. december 2006. IT- og Telestyrelsen ITA

Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software. december 2006. IT- og Telestyrelsen ITA Rapport om retlige problemer ved offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source software Indhold: 1 En kort indføring i OSS-licenseringens problem... 3 1.1 Problemoversigt... 3 1.1.1 Den politiske

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. Juridisk Institut Copenhagen Business School 2009 Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Udarbejdet af: Vejleder: Jonas A. Nilsson Anders

Læs mere

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 Indhold Medarbejderinddragelse 3 Hvem skal være omfattet af ordningen? 3 Kriterier for tildeling 4 Individuel eller kollektiv bonus 4 Ansættelseskontrakt 4 Ændringer af bonusaftalen

Læs mere

Case Law Denmark (DK) 2

Case Law Denmark (DK) 2 Sø- og Handelsretten (The Maritime and Commercial Court of Copenhagen ), Judgment of 26 January 1999 in case N 4/95, The Consumer Ombudsman versus Den Danske Bank A/S and The Danish Bankers Association

Læs mere

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware retlige forhold Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source-software retlige forhold Udgivet

Læs mere

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter Virksomhedens aftaler Et trygt grundlag forebygger konflikter Indhold Aftaler Et effektivt styringsværktøj 3 Ejernes aftaler om selskabet 4 Aktieselskabet og anpartselskabet 4 Interessentskabet 4 Aftaler,

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Udfordringer og overvejelser i forbindelse med IT-outsourcing

Udfordringer og overvejelser i forbindelse med IT-outsourcing Copenhagen Business School Kandidatafhandling Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Udfordringer og overvejelser i forbindelse med IT-outsourcing Morten Weber Olesen Med vejledning fra:

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

«Letters of intent» (hensigtserklæringer) Bernhard Gomard. Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984

«Letters of intent» (hensigtserklæringer) Bernhard Gomard. Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984 «Letters of intent» (hensigtserklæringer) 245 Det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15.-17. august 1984 Bernhard Gomard «Letters of intent» (hensigtserklæringer) 246 Bernhard Gomard Indhold 1. Introduktion

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Forskel på udlicitering

Forskel på udlicitering Forskel på udlicitering - en forklaring på variationen i kommunernes brug af udlicitering inden for hårde og bløde serviceområder Af Lars Bech-Jørgensen, 20052426 Vejleder Peter Munk Christiansen Side

Læs mere