BLIV KLOG PÅ NATURSTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLIV KLOG PÅ NATURSTEN"

Transkript

1 BLIV KLOG PÅ NATURSTEN - OG UNDGÅ MISFARVNINGER ARDEX NATURSTENS- SYSTEM E hurig og komple sysem, der sikrer farveæge naursensbelægninger

2 Produkoversig Fugfølsomme naursen Fugbesandige naursen ARDEX A 35 MIX cemenmørel Fugning Tyklag ARDEX X 77 fliseklæb ARDEX X 78 fliseklæb ARDEX X 77 S fliseklæb ARDEX X 78 S fliseklæb ARDEX X 32 fliseklæb ARDEX MG naursensfuge Mellemlag Tyndlag Fugning Udendørs ARDEX A 38 MIX cemenmørel ARDEX S 27 W naursensklæb Tyklag Mellemlag Tyndlag Indendørs Fugning Tyklag Mellemlag Tyndlag Indendørs ARDEX FG FLEX flisefuge ARDEX FL flisefuge ARDEX ST silikonefuge

3 For ARDEX er naursen ikke bare e spørgsmål om sor grani og hvid marmor. Mange års erfaring med klæbning af naursen verden over har give os viden om, a mange yper naursen kan medføre sore ærgrelser og omkosninger, hvis de klæbes i en radiionel hvid, hurighærdende fliseklæber, som er e udbred valg. ARDEX deler naursen i o kaegorier: De fugfølsomme og de fugbesandige. A sen kan være fugfølsomme lyder måske besynderlig i beragning af, a de flese naursen er naurlig forekommende og dermed udsa for al slags vind og vejr. Imidlerid bliver senen udsa for hel andre ing i byggerie. Den kommer i konak med cemen og vand, der kan forårsage misfarvninger, kanrejsninger og ande. I afsnie Fejlfri lægning af naursen belyser vi en række af problemsilling erne for disse fugfølsomme sen. De fugbesandige sen kan indbygges i vores byggeri uden a blive påvirke af hverken cemen eller overskydende vand fra konsrukionerne. Disse sen får ikke misfarvninger og kanrejsninger som før omal. De beyder dog ikke, a senene er uden problemer og kan anvendes alle seder. Der findes alrige eksempler på naursen, der er bleve misfarve som følge af forker rengøring og pleje, ligesom der er eksempler på, a sen er lag på en sådan måde, a de revner, skaller eller ligefrem smuldrer. I afsnie Lægningsmeoder beskriver vi nogle forskellige arbejdsmeoder, som nedsæer risikoen for revner og afskalninger beydelig. Som konsekvens af vores erfaring, mener vi, a fugfølsomme sen kun bør moneres indendørs og ikke i konsan våde omgivelser, som f.eks. svømmebassiner. Med andre ord anbefaler vi, a bygherren gør sig overvejelser om udseende, anvendelse, belasning, rengøring m.m. af den naursen, som ønskes monere. Uanse valg af sen kan ARDEX levere e produk som er ilpasse il senen og med garani undgår problemer som omal her - blo der ages hensyn il, om senen er fugfølsom eller fugbesandig. Fejlfri lægning af naursen Underlag Lægningsmeoder Fugning

4 -4- Fejlfri lægning af naursen Hvorfor opsår misfarvninger? A den udlage naursen ikke længere har samme opiske udseende som på leveringsidspunke, kan have mange forskellige årsager. Ofe skyldes misfarvning i senens overflade manglende eller forker afdækning under eferfølgende arbejder således, a skid og snavs m.m. fylder senens porer og forurener overfladen. Den hyppigse årsag il misfarvning af naursen er fugpåvirkning fra mørlen og klæberen. Ved søbning af gulv- og vægkonsrukioner sam klæbning af naursen med cemenbaserede maerialer bindes kun ca. af blandevande som følge af Porlandcemenens syrkeudvikling. De sidse er alså i overskud og kan ikke bruges når konsrukionen/maeriale er færdigforarbejde. Afhængig af mørellages ykkelse kan denne vandmængde udgøre op il 2 lier pr. m², som skal fordampe op gennem fuger og sen. Denne fugvandring forårsager ofe misfarvning af naursen, fordi de indeholder mineraler/subsanser fra selve klippesykke, som kan udløse misfarvninger. Ofe kan disse subsanser ikke ses med de bloe øje, da de kun forekommer i ganske små mængder. Selv ved en omhyggelig perografisk undersøgelse af naursenen er de ikke mulig a drage nogen endegyldig konklusion om ilsedeværelsen af ev. misfarvende mineraler. En perografisk undersøgelse er en laboraorieundersøgelse, som fasslår hvilke besanddele senen besår af. Med denne undersøgelse er de mulig a finde ud af, hvilke mineraler senen indeholder og dermed få en ide om, hvorvid senen er fugbesandig eller fugfølsom. Misfarvning opsår således som e resula af samspille mellem fugpåvirkning fra mørlen og klippesykkes Ligeledes opsår misfarvninger i senene som følge af urenheder i mørellage. Man skal derfor undgå, a f.eks. søm eller mealkapsler indarbejdes i mørlen, ide de kan føre il rusdannelse, som eferfølgende viser sig som brune pleer i naursenen. egne mineraler. Da de ikke er alle naursen, som giver misfarvninger, er de selv for fagfolk vanskelig a vurdere hvilke sen, som er ilbøjelige il a give misfarvninger. Deril forekommer naursen ganske enkel i for mange varianer. I nogle ilfælde kan de forekomme, a senens farver

5 inensiveres. De vil sige, a den udlage sen får en mørkere farve end den oprindelige. Denne uønskede effek ses ofes, når der anvendes særk sugende bjergarer. Til lægning i yndlagsmeoden skal der anvendes en moderne yndlagsmørel ilsa rasscemen - f.eks. ARDEX X 77 flexklæber. Som regel forsvinder disse fugpleer igen af sig selv efer en id under gunsige forhold. De er der dog ingen garani for. Voldsom udblomsring på skiferrappe A. Snavs, som rænger ned i senen ovenfra pga. uhensigsmæssig vedligeholdelse eller rengøring B. Opsigende fug fra mørellage akiverer iboende mineraler i senen. C. Forurening fra mørellage (humus, meal) D. Fug fra fugemørlen akiverer mineraler. Blødgørerolier i silikone forårsager misfarvning af randzoner/kaner. E. Kalciumhydroxid fra mørellage oplagres i senens overflade og omdannes il calcium-carbona. F. Kondensa ved ugunsige dugpunkforhold forårsager fugpleer og kan medføre misfarvning Krumning af naursen Naursen besår af forskellige mineraler med hver deres egenskaber. De er ikke alid mulig a forudse, hvorledes de forskellige mineraler vil reagere, når de udsæes for f.eks. opsigende fug fra mørellage. Udover de allerede nævne misfarvninger kan der opså uønskede, varige krumninger i naursenen. Disse krumninger Udblomsring I modsæning il misfarvning opsår udblomsring pga. mørellages frie kalciumhydroxid. Overskydende kalk fra cemenen ransporeres sammen med fug fra mørellage op il overfladen. Når denne fug kommer op i de fri, udvikles en kemisk reakion under indvirkning af opsår, når mineralerne opager vand fra mørlen, hvorved undersiden udvider sig, mens senens overside bevarer sin sørrelse. Sådanne deformerede belægninger kan kun repareres ved a fjerne den deforme belægning og lade underlage ørre. Når underlage er udørre kan ny belægning lægges, ide de sikres a vande fra klæberen ikke rænger ud i denne. lufens kuldioxid. Derved dannes der calciumcarbona, som kun kan fjernes med syre. De er ikke mulig a give generelle reningslinier for, hvordan risikoen for krumninger kan mindskes. Da ikke Der skal imidlerid udvises sor forsigighed, når syrefølsomme naursen (f.eks. marmor og kalksen) skal afsyres. For a forhindre kalkudblomsringer skal der anvendes puzzolan-cemen (CEM II/A-P) eller ARDEX A 35 MIX, som er beregne il lægning efer yklagsmeoden. CEM alle bjergarer har endens il a krumme, kan følgende ommelfingerregel imidlerid bruges: Klasse Bjergar Gnejs Vulkani Serpenini II/A-P blev idligere beegne som rasscemen. Risiko for krumning Lille Middel Sor

6 Undgå misfarvning med ARDEX naursens sysem Misfarvning skyldes alid samspille mellem fug, hovedsagelig fra mørellage, og klippesykkes egne mineraler. Er der ingen fug i mørellage, vil der naurligvis hel- -6- Anvendelse af visse formaer, speciel rekangulære, er ligeledes forbunde med en sørre risiko for krumning. Ligeledes spiller pladens ykkelse en væsenlig rolle. Ved lægning af plader på 30 x 30 cm må pladeykkelsen ikke være under 10 mm, og ved lægning af plader på 30 x 60 cm ikke under 12 mm. I forbindelse med ovennævne bjergarer må en rekangulær plade, som er yndere end 10 mm under ingen omsændigheder lægges efer den radiionelle yndlagsmeode. de derfor a udføre følgende prakiske es før lægning af naursen for a vurdere risikoen for krumning: Pladen/flisen lægges på e yk håndklæde, som er gjor fugig. Som konrol lægges e vaerpas diagonal på naursenspladen. Såfrem man efer kor id (ca. 30 min.) kan skubbe e sykke papir eller e visikor igennem, vil den pågældende naursen have endens il a krumme. Ved udlægning af sådanne sen, skal der ubeinge anvendes en hurighærdende fliseklæber, som kun korvarig belaser maeriales (senens) bagside med vand. Specifikke problemer ved lægning af naursen Skemae på side 7 omaler nogle af de problemer, som kan opså i forbindelse med belægninger af naursen i moderne byggeri. Lisen omfaer problemer, der opsår som følge af forker forarbejdning og manglende rengøring. For a undgå ovennævne problemer, er de vigig a vide, hvilken senype, der skal lægges. Vi gør opmærksom på, a der i Danmark sælges mange sen under forker beegnelse, hvilke medvirker il a øge ovennævne problemer. F.eks. sælges Nero Impala, også kalde Nero Afrika, som en sor grani uden fakisk a være grani. Er du i vivl om, hvilken senype du skal lægge, er du velkommen il a konake ARDEX. Vi er desuden i besiddelse af e omfaende maeriale, som gør os i sand il a fasslå, hvilken ype sen du har planlag a lægge, og om senen ev. kan give problemer. Herudover kan grøn berages som en signalfarve. Porfiris verde, en sydamerikansk pyroklasi eller den mere kende grønne Serpenini (verde alpi) har særlig sor ilbøjelighed il a krumme. I vivlsilfælde anbefales

7 ler ikke være vand il a ransporere fug op il senens overflade. Mineralerne bliver således ikke akiverede og kan derfor ikke misfarve senen. Der findes forskellige måder a undgå misfarvning. Sysemer, som ikke indeholder vand, som f.eks. epoxyeller polyurehanklæbere, er dyre og miljømæssig omsændelige a arbejde med. Harpiks fra epoxyklæbere kan også ved nogle senyper forårsage fedlignende pleer. En anden mulighed er a påføre en primer på naursenens bagside og derved lukke af for ev. opsi g ende fug. Denne meode er imidlerid mege idskrævende, og der er risiko for, a primeren kan rænge igennem il senens overflade, hvor den eferfølgende er umulig a fjerne. Denne meode giver alså heller ikke garani for a undgå misfarvning. I Tyskland, hvor der lægges mange m² naursen, findes regler (DIN normer), som kræver, a binde middel, mørel, lim, rengørings- og imprægneringsmiddel ilpasses efer anvendelse og senype. Ifølge disse normer skal der anvendes enen rasscemen eller hurigcemen il naursen, som er følsomme overfor misfarvning. Trasscemen er en puzzolancemen, hvor rassen binder de overskydende kalciumhydroxid, som ikke er bunde i forbindelse med cemenens hærdning. De beyder a kalkaflejringer og salpeerudslag på overfladen ikke forekommer. Alligevel opsår der misfarvning, ide naursenens porer på bagsiden ilsoppes pga. rasscemenens sore finhed, og derved reduceres vandindrængninger i naursenen. Senype Grani Pegmai Syeni Gabbro Foyai Vulkani Kalksen Lerskifer Brekzie Marmor Gnejs Serpenini Granuli Problem Grani kan indeholde opløselig glimmer, som kan give misfarvninger. Grå grani kan blive gul. Sore aflejrede parier af glimmer opløses hurig il jernhydroxid. Ved lægning af Blue Pearl skal fliserne drejes 90 i forhold il hinanden for a opnå e regelmæssig udseende af gulve. Selv ved normal rengøring kan Nero Impala få en ma overflade efer mege kor id. Azul Bahia kan ved forker rengøring (f.eks. eddikesyre) mise sin krafige blå farve. Ved beseme yper fliser (Pyroklasi) kan der forekomme krumninger i fliserne/pladerne på grund af vandpåvirkning. Pyroklasi indeholder bl.a. Trass og Tuff, og senen er foræe gennem vandpåvirkning og ikke ved ryk. Pyroklasier har på grund af deres ilblivelse egenskaber som søbe fliser, hvilke gør dem følsomme overfor fugpåvirkning. Forbindelser af jern og mangan kan føre il misfarvninger pga fugpåvirkning. Overfladens glans er ubesandig i udendørs miljø. Besanddele af biumen giver eksrem dårlig vedhæfning. Anvendelse af disse fliser på gulve med gulvvarme kun med forbehold. Senene kan blive grå under indvirkning af ulraviole lys. Ikke egne il gulve med gulvvarme. Forbindelser af Pyri (Jern-oxid) og Hämai (Jern-sulfid) kan medføre misfarvninger ved fugpåvirkning pga omdannelse af jernforbindelserne (rus). Oxidaion af glimmerforbindelser kan medføre rusdannelse. Ved lange ynde fliseformaer er der risiko for krumninger i pladerne pga. fugpåvirkningen. Ved lægning i cemenmørel er der risiko for blivende krumninger i fliserne/pladerne. Ved anvendelse udendørs bliver Serpenini grå. Risiko for misfarvninger, da parier af Granaer kan ruse. Risiko for krumninger ved lægning af ynde fliser/plader. En hurigcemen (rapidcemen) vil, uanse om der anvendes en grå eller hvid cemen, heller ikke være egne il lægning af fugfølsomme naursen, ide disse cemenyper ligeledes kun binder af blandevande.

8 -8- I miden af 70 erne opsod der behov for e cemenbindemiddel il fremsilling af søbe gulve, som skulle være belægningsklare indenfor mege kor id. Fugindholde er afgørende for, hvornår e gulv er belægningsklar, dvs. brugsklar. Beonens fugindhold skal, afhængig af belægningen, være på mellem 65 % og 90 % RF. Gulve søb med Porlandcemen opnår førs disse værdier efer 4 il 5 uger. En sor mængde vand (hel op il 2 l pr. m²) skal fordampe over e længere idsrum og forårsager de beskrevne misfarvninger. senen. Således ikke kun reduceres, men forhindres misfarvning hel ved brug af produker med ARDURAPIDeffek. Spørgsmåle om, hvorvid senen har endens il misfarvning kommer derfor sle ikke på ale. Hurighærdende cemensysemer var allerede kende, men opfylde imidlerid ikke krave om hurig monering af belægninger pga. langsom udørring. Gennem målree forskning lykkedes de kemikerne i ARDEX a udvikle e revoluionerende bindemiddel. En cemen, som via krysallinsk vandbindning ikke blo binder 35 % eller 50 %, men derimod al vand fra mørellage og endda indenfor kun 24 imer uanse lagykkelse. Mange fugfølsomme naursen kan moneres, når fugindholde er nede på 80 % relaiv fug Ved anvendelse af produkerne, der omales i de følgende afsni, minimeres risikoen for misfarvning beydelig. Underlag De vil sige, a e gulv fremsille med ARDEX A 35 hurigcemen, uanse den udlage lagykkelse, vil være ør inden for 24 imer. Denne effek opnås ved a sammensæe forskellige mineralske bindemidler og syremidler i e nøjagig afsem forhold, og beegnes ARDURAPIDeffeken. Ud over hurig cemen fremsilles der i dag en lang række andre produker med ARDURAPID-effek: Fliseklæbere il ykke, middel og ynde lag sam fugemasser. I forbindelse med lægning af naursen indendørs giver ARDURAPID-effeken følgende fordele: Ved hjælp af den krysalline vandbinding bindes al mørelvand indenfor kor id uanse mørlens lagykkelse. Dee beyder, a der ikke er noge fri vand i konsrukionen og derfor heller ikke noge vand, der kan ransporeres op i naur- Generel Underlage skal alid være fas, ru og fri for kalk, søv, snavs og ilsvarende skillemidler. Er overfladen slamme eller forurene med skillemidler, som f.eks. formolie eller lignende, skal disse fjernes før videre forarbejdning. Områder som er hule, svage og løssiddende, fjernes og udbedres. Syrke/sivhed For a undgå, a naursen knækker og revner kræves e underlag som er sabil, hård og fas. Tolerancer Underlages overflade skal fremså plan, fri for graer, huller, overgange og buler, og med maksimale afvigelser +- 2 mm på en 2 m rehol.

9 Svind Hærdeiden, fra søbningen er færdig il fliserne kan påklæbes, skal være minimum 3-6 mdr. afhængig af den valge flisemørel. undgå, a vande i underlage skal påvirke senen ved konsrukionens udørring. Nogle sen kræver, a fugindholde i konsrukionen er i ligevæg med omgivelserne før senbelægningen moneres. Fugbesandige sen kræver også en vis udørring af konsrukionen. E høj ARDEX A 35 hurigcemen, der er basis for ARDEX naursensprodukerne, har foruden fordelene med udørring (beskreve på side 8) også den fordel, a svinde er ophør allerede efer 24 imer. De beyder, a de fakisk er mulig a klæbe fugfølsomme naursen og keramiske fliser på gulve allerede 24 imer efer gulve vandindhold i f.eks. beon kan resulere i, a der føres sale fra beonen op gennem senen og medfører salpeerudfældninger på overfladen af senene. Fugindholde i konsrukioner, som skal beklædes med fugbesandige sen, bør derfor have e fugindhold på 4-5 væg % eller ca. 90 % RF. er søb. Lægningsmeoder Når der skal lægges naursen, er de vigig a vælge den rigige lægningsmeode og dermed også de rigige værkøj. Som nævn i foregående afsni om underlag, er de i overenssemmelse med alle normer og forskrifer, ARDEX A 38 MIX afrees på kan af svømmebassin når underlage har olerancer på +- 2 mm på en 2 meer rehol. For selve senen gælder, a der på kalibrerede sen i sørrelsen 300 x 300 mm må være en forskel i I udendørs områder og ved konsan våde omgivelser anbefales de kun a anvende fugbesandige sen eller keramiske fliser. Til søbning af gulve anvendes ARDEX A 38 MIX. ARDEX A 38 MIX har ikke ARDURAPID-effek og binder alså ikke vande krysallinsk. ARDEX A 38 MIX har den fordel, a hærde- og svindprocessen er konrollere således, a der efer 4 imer ikke længere er svind i beonen. De er dermed mulig a klæbe sen og fliser på gulve allerede efer 4 imer. Med produkerne ARDEX A 35 hurigcemen, ARDEX A 35 MIX og ARDEX A 38 MIX er de med andre ord mulig a gøre sig uafhængig af hærde- og ørreid. ykkelsen på +- 1 mm fra de ene hjørne il de ande. Hvis der skal lægges kalibrerede sen med kanlængde i sørrelsen 600 mm x 600 mm, må der ifølge normerne være en forskel i ykkelsen på +- 2 mm. Disse olerancer beyder, a de kan være nødvendig, a maeriale som senen lægges i, skal opage en forskel på 8 mm i ykkelsen. Som beskreve eferfølgende vil de med den mes almindelige lægningsmeode være umulig a påføre ilsrækkelig fliseklæber il a kunne opage olerancerne. Skal der lægges sen, som ikke er kalibrerede, vil ykkelsesforskellen på hver enkel sen fakisk være så sor, a de kun er mulig a lægge senene med enen mellemlagsmeoden eller yklagsmeoden. Fugindhold Fugfølsomme sen kræver e lav fugindhold for a

10 -10- Tyndlag Tyndlagsmeoden er i dag den mes almindelig måde a monere fliser og naursen på. Prakiske eksempler viser, a der le opsår snublekaner i belægningen, når flisernes olerance oversiger +/- 1 mm i ykkelsen. Hvis fliserne desuden har sore kanlængder (over 300 mm), er de næsen umulig a undgå snublekaner. Sorformafliser af naursen kræver lægning efer enen mellemlagsmeoden eller yklagsmeoden Påføring af klæb med 10 mm andsparel Når der lægges naursen, som fx marmor, grani, gnejs m.m. kan der ofe observeres en opfugning af senene allerede efer 1-2 imer. Denne opfugning gør i førse omgang overfladen mørk og farverne bliver inensiverede - speciel i grani og gnejs. I forbindelse med grani er opfugningen i lang de flese ilfælde harmløs og vil forsvinde efer noge id. Derimod kan opfugning være Monage af fliser og naursen med yndlagsmeoden udføres ved, a fliseklæberen påføres underlage med en andsparel, hvorefer flisen/senen lægges i den friske problemaisk på marmor og gnejs da opfugningen kan give alvorlige misfarvninger på marmor og kanrejsninger på gnejs. og klæbrige fliseklæber. Tandsørrelsen på andsparlen kan være mellem 4 og 10 mm afhængig af senenes sørrelse. Kanlængde i mm Tandsørrelser - kvadraiske Plan bagside Ujævn bagside Op il 50 3x3 4x x4 6x x6 8x8 Over 200 8x8 10x10 Årsagen il opfugning er i lang de flese ilfælde, a der er anvend en almindelig fleksibel fliseklæber, hvor de mese af blandevande skal ørre ud. ARDEX S 27 W er en hvid fliseklæber, som kan anvendes il både yndlagsmeoden og mellemlagsmeoden. ARDEX S 27 W er i besiddelse af ARDURAPID-effek og binder blandevande 100 % efer mege kor id. Med ARDEX S 27 W undgås opfugning af senen og dermed også problemer som misfarvning, udblomsring og kanrejsning. Når senen eferfølgende rykkes ned i klæbelage halveres klæbelages ykkelse il a være 2-5 mm. De er denne ynde ykkelse som har navngive arbejdsmeoden yndlagsmeoden. Klæbning i ynde lag illader kun små variaioner i senene eller lunker i pudslage. Denne lægningsmeode er velegne il plane underlag og kalibrerede naursen i formaer op il 300x300 mm. Samme sen lag med alm. klæber il højre og ARDEX S 27 W il vensre

11 Skal der lægges fugbesandige sen, som fx grani mellem 10 og 20 mm afhængig af flisens/senenes sørrelse. eller gabbro, kan disse sen med fordel lægges med enen ARDEX X 77 eller ARDEX X 78. Disse produker kan anvendes indendørs og udendørs og ved konsan vandbelasning, som fx i svømmebassiner. Som omal i ovensående vil der opså en midleridig opfugning af Når senen eferfølgende rykkes ned i klæbelage halveres klæbelages ykkelse il a være 5-10 mm. De lid ykkere klæbelag har navngive arbejdsmeoden mellemlagsmeoden. senen, men på grund af specielle ilsæningssoffer i ARDEX X 77 og ARDEX X 78, vil der ikke opså varige udblomsringer på disse sen som følge af opfugningen. Fælles for ARDEX S 27 W og ARDEX X 77 er, a de begge har en mege høj sandfashed. De beyder, a de fakisk er mulig a monere selv mege unge naursen på vægge uden brug af fx flisesnor eller flisekryds. Den høje sandfashed gør a produkerne er mege forarbejdningsvenlige når der skal moneres naursen på vægge. Påføring af klæb med 15x12 mm andsparel Mellemlag Mellemlagsmeoden er en forholdsvis ukend arbejdsmeode i Skandinavien. Meoden er dog ved a opnå sørre udbredelse, fordi der i dag sælges keramiske fliser i mege sore formaer. Mellemlagsmeoden er egenlig en kombinaion af yndlagsmeoden og yklagsmeoden hvor der drages fordel af yndlagsmeodens hurige påføring og yklagsmeodens ykke klæbelag. Klæbning med mellemlagsmeoden illader sørre variaioner i senene eller lunker i pudslage. Kanlængde i mm Tandsørrelser - firkane Plan bagside Ujævn bagside x10 12x x12 14x x14 15x12 Over x12 15x20 Monage af fliser og naursen med mellemlagsmeoden udføres ved, a fliseklæberen førs fordeles på underlage med den glae side af andsparlen. Klæbelage påføres i e forholdsvis yk lag på ca mm. Når fliseklæberen er rukke ensare og jævn på underlage vendes and sparlen og rækkes gennem klæbelage, Denne lægningsmeode er velegne il ujævne underlag og ukalibrerede såvel som kalibrerede naursen i formaer som f.eks. 300 mm bredde med faldende længde. Med mellemlagsmeoden er de mulig a lægge naursensplader med kanlængde hel op il 1,5 m og sadig undgå snublekaner. hvorefer flisen/senen lægges i den friske og klæbrige fliseklæber. Tandsørrelsen på andsparlen kan være Fliseklæbere il mellemlagsmeoden kræver grovere fyldsoffer i form af sand end fliseklæbere, som anvendes

12 -12- il klæbning i ynde lag. Derfor vil disse klæbere være svære a anvende med andsparler mindre end 8 mm. Hvis der forsøges anvend en alm. yndlagsklæber il mellemlagsmeoden kan der opså spændinger i limlage, som resulerer i, a der opsår e brud i yndlagsklæberen. De flese fliseklæbere il mellemlagsmeoden skal have en forholdsvis høj vandilsæning, for a kunne bearbejdes. Når klæberen udlægges i lagykkelser op il 20 mm, kan den indeholde hel op il 4 lier vand pr. m², som skal udørre fra klæberen. Denne sore vandmængde kan i forbindelse med senyper som serpenin og gnejs resulere i kanrejsninger på senene. grålig i udseende. Desuden vil den sore vandmængde kunne opløse jernforbindelser i marmoren, så der opsår sore eller røde pleer på overfladen. ARDEX S 27 W kan også anvendes il lægning af naursen i mellemlagsmeoden. ARDEX S 27 W er en hvid klæber il marmor, men er også velegne il a klæbe en gnejs. ARDEX S 27 W indeholder ARDURAPID-effek, som binder al blandevande krysallinsk, hvilke beyder a vande ikke påvirker senene og kanrejsninger og ruspleer m.m. undgås. Skal der moneres senplader som fx marmor, juramarmor, kvarsiskifer eller grani udendørs eller i konsan våde omgivelser, kan de lægges med ARDEX X 32, som er en hurighærdende grovkorne fliseklæber, som kan anvendes il både mellemlags- og il yklagsmeoden. ARDEX X 32 er fros- og vandbesandig og med specielle ilsæningssoffer, som giver ARDURAPID-effek og alså binder blandevande. Tyklag Tyklagsmeoden også kalde murermeoden eller våd i våd er den klassiske arbejdsmeode il lægning af naursen. Monage af naursen med yklagsmeoden foreages ved, a påføre underlage en svummemørel, der virker som lim. Mens svummemørlen er våd fordeles en plasisk jordfugig cemenmørel på underlage i e omfang som svarer il naursenens sørrelse. Lagykkelsen på cemenmørelen kan variere fra 20 il 40 mm. Mange producener af fliseklæber, som kan anvendes il mellemlagsmeoden, producerer kun produker i grå cemen. Hvis der skal klæbes sen som hvid krysallinsk marmor, der er gennemskinnelige, vil den grå farve fra klæberen skinne igennem marmoren og gøre den mere Ovenpå den våde cemenmørel hældes en ynd cemenvælling eller en ynd fliseklæber, som skal sikre vedhæfningen mellem sen og cemenmørel. I alle disse våde komponener lægges senen, som med lee slag bankes ned i maerialerne med en gummihammer sådan, a alle

13 komponenerne dækker bagsiden af senen og cemenmørlen bliver ordenlig komprimere. Arbejdsmeoden anvendes ofe il lægning af hele naursensplader af marmor- og grani, f.eks. på gulve, rapperin og lignende. Tyklagsmeoden er den enese løsning, som kan anvendes, når der skal lægges naursen med sore forskelle i ykkelsen, som f.eks. skiferbrud, der kan variere Svummemørlen påføres med en siv kos flere cm i ykkelse fra sen il sen. Fordelen ved yklagsklæbning er, a underlage bliver afree og belægningen lag i én arbejdsgang. Med yklagsmeoden er de mulig a lægge naursensplader med mege lange kanlængder og undgå snublekaner. Jordfugig ARDEX A 38 MIX fordeles ovenpå svumningen Når naursenen lægges med almindelige maerialer, som cemen og sand, ilfører denne arbejdsmeode op il 2 lier vand pr. m². De høje vandindhold kan i mange ilfælde resulere i, a fugfølsomme naursen som fx marmor, kalksen, lerskifer m.m. vil få problemer med fx udfældninger, misfarvninger eller kanrejsninger. Problemerne kan hel undgås, hvis der benyes maerialer med ARDURAPID-effek, som ARDEX A 35 MIX il Blød ARDEX X 78 hældes ud på ARDEX A 38 MIX søbning og ARDEX S 20 som ynd fliseklæber for a sikre vedhæfning il de fugfølsomme sen. Skal der lægges fugbesandige sen, som fx grani eller kvarsiskifer indendørs såvel som udendørs, vil produkerne ARDEX A 38 MIX og ARDEX X 78 sikre vedhæfning il senene, så revner undgås og der ikke opsår udbloms ringer og lign. Senen bankes ned i den våde ARDEX A 38 MIX og ARDEX X 78 Fugning Naursen fuges med mege forskellig fugebredde. Kalibrerede sen moneres ofe med smalle fuger, som kan være fra knasfuger (0 mm) il 3-5 mm. Grovere sen, Planheden jekkes og sidse jusering foreages

14 -14- som visse skifre og ru granier, kræver brede fuger, som kan opage de enkele sens sørrelsesforskel. Disse fuger kan le være mm. kanen af senen. Misfarvningerne kan være mørke skygger i kanen il deciderede misfarvninger som rus m.m. Disse misfarvninger er varige og vil aldrig forsvinde. I ilfælde, hvor der moneres brudsen, dvs. naursen i forskellig form og sørrelse, vil fugerne ofe variere fra 4 il 25 mm eller mere. ARDEX MG marmorfuge er en fugemørel, som er speciel udvikle il fugfølsomme naursen. Fugemørlen har, som de øvrige ARDEX produker il fugfølsomme sen, ARDURAPID-effek og binder alså blandevande 100 % efer mege kor id. De beyder, a vande og cemenen ikke suger ind i senens kaner og derfor ikke kan reagere med mineralerne i senen. Dermed undgås misfarvninger af senens kaner. Til fugfølsomme sen og sen med mange huller, som f.eks. raverin, anbefales de a vælge en fugemørel med en farve, som er æ på senens farve, da der alid vil sæe sig fugemørel fas i senens porer og huller, Fugen påføres med e blød gummifugebræd hvilke resulerer i, a senens overflade bliver farve af fugen og a senen ser beskid ud. Uanse fugebredde Fugbesandige sen kan generel fuges med almindelige cemenbaserede fugemørler, uden der opsår varige og senype er de vigig, a fugemørlen ikke indeholder kvarskorn, da disse kan ridse overfladen på bløde naursen, som f.eks. marmor og lign. misfarvninger. Bemærk a grani ofe bliver mørk i kanen, når graniflisen fuges. Den mørke farve vil i mange ilfælde forsvinde af sig selv efer noge id. Afvaskningen foreages med ren vand og e svampebræ Fugemørlen skal sidde og sørkne lid id, inden der vaskes af Den mes anvende meode il a fuge i dag er ved a Fugfølsomme sen reagerer ofe med cemenen i almindelige fugemørler, så der opsår misfarvninger på fugemørlen påføres med e gummifugebræ, som rækkes diagonal over senene, sådan a fugemørlen presses ned i fugerne og fylder dem op. Når fugemørlen har sidde e sykke id på senene og er begynd a sørkne

15 i fugerne, vaskes senene med e svampebræ, så de overskydende fugeslam på senene fjernes og fugerne fremsår fylde, jævne og ensarede. Som regel er de nødvendig a vaske mere end én gang, før al fugesløre Som de fremgår af denne brochure, er de ikke hel uproblemaisk a arbejde med naursen. Hvis du følger vejledningen og anvender de nævne produker, reducerer du risikoen il e minimum. er fjerne. Denne meode er velegne il fugning af sen, som er glae og plane i overfladen. Du er også velkommen il a konake os på lf Spørg efer eknisk afdeling. De sidder klar il a dele ud af deres erfaringer. Hvis senen, som fuges, er mege ujævn og uens i formen og dermed skal fuges med brede fuger, kan de være en fordel a anvende fugeske. Fugemørlen vaskes af med vand og svamp, så fugerne fremsår fylde, jævne og ensarede.

16 ARDEX fliseklæb og fugemasse il naursen ARDEX A 35 Hurigcemen Hurigcemen med ARDURAPID-effek Til søbning af gulve i fas konak fra 10 mm Til søbning af svømmende gulve fra 35 mm Belægningsklar efer 24 imer uanse lagykkelse Gangbar efer 3 imer ARDEX A 38 MIX Inden- og udendørs hurig cemen Færdigblande 4 imers pudslag Til fremsilling af pudslag på isolering, folie og i fas konak, hvor der kræves hurig belægning med fliser og hurig ibrugagning. Belægningsklar il fliser, naursen- og beonfliser eller membran allerede efer 4 imer. ARDEX S 27 W MICROTEC naursens klæber, hvid Med ARDURAPID-effek, som sikrer hurig hærdning og fuldsændig krysallinsk vandbinding Til klæbning af naursen, cemen- og errakoafliser sam porcelæns- og finsenøjsfliser Til væg og gulvflader indendørs Forhindrer misfarvninger og udblomsringer på naursen og errakoafliser Gangbar og fugeklar efer ca. 2 imer ARDEX X 77 MICROTEC flexklæber Op il 60 minuers moneringsid Til klæbning af fliser af senøj, lerøj, finsenøj, cemensen sam naursen (ikke fugfølsomme), inden- og udendørs Vandfas, frosbesandig og fleksibel Lang rækkeevne Le og smidig forarbejdning ARDEX X 78 MICROTEC flexklæber, gulv Op il 60 minuers moneringsid Speciel velegne il klæbning af ikke sugende gulv- og sorformafliser Til klæbning af fliser af senøj og finsenøj, glasmosaik og naursen (ikke fugfølsomme), inden- og udendørs Lang rækkeevne Le og smidig forarbejdning ARDEX X 32 Fleksibel flisemørel Til udlægning af naursen, kvadersen, cemensen og errakoa sam fliser af senøj og finsenøj på gulv og væg Til afrening af gulv og væg. Gangbar og fugeklar efer 3 imer Lagykkelser fra 3 il 30 mm Vandafvisende og vejrbesandig Nem forarbejdning - lang rækkeevne ARDEX X 77 S MICROTEC flexklæber, hurig Til klæbning af fliser af senøj, lerøj, finsenøj, cemensen sam naursen (ikke fugfølsomme), inden- og udendørs Er gangbar og fugeklar efer 90 min. Vandfas, frosbesandig, fleksibel Lang rækkeevne Le og smidig forarbejdning ARDEX X 78 S Hurighærdende MICRO TEC flexklæber, gulv Gangbar og fugeklar efer 90 minuer. Til klæbning af fliser af senøj og finsenøj, glasmosaik og naursen (ikke fugfølsomme) inden og udendørs Fleksibel Lang rækkeevne Le og smidig forarbejdning ARDEX SKANDINAVIA A/S Marielundvej Herlev elefon elefax ARDEX MG Marmorfuge Forhindrer misfarvning af kaner. Er hurig gangbar og kan afvaskes hurig. Synker ikke og udvaskes ikke af fugen. Slør brænder ikke fas på naursensfliser. Fugebredde fra 0-8 mm. ARDEX FL Fleksibel, hurig fugemasse Til fugebredder fra 4 il 15 mm Vand- og smudsafvisende Gangbar allerede efer 1½ ime Hurighærdende og fleksibel ARDEX FG FLEX MICROTEC fleksibel fugemasse Med MICROTEC-eknologi Til fugebredder fra 1 il 6 mm Til fugning på fliser af keramik, glas, naursen (ikke-fugfølsomme) og ynde beonfliser sam mosaik af glas, porcelæn og keramik. Fleksibel, vand- og smudsafvisende Hel glae fugeoverflader uden revnedannelser ARDEX ST Naursenssilikone Tilsa fungicid, der modvirker mugdannelse på fugen. Le påføring og forarbejdning. Til inden- og udendørs brug.

BLIV KLOG PÅ NATURSTEN

BLIV KLOG PÅ NATURSTEN BLIV KLOG PÅ NATURSTEN - OG UNDGÅ MISFARVNINGER ARDEX NATURSTENS SYSTEM Et hurtigt og komplet system, der sikrer farveægte naturstensbelægninger www.ardex.dk Produktoversigt Fugtfølsomme natursten Fugtbestandige

Læs mere

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente N O T A T Bankernes rener forklares af ande end Naionalbankens udlånsrene 20. maj 2009 Kor resumé I forbindelse med de senese renesænkninger fra Naionalbanken er bankerne bleve beskyld for ikke a sænke

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter

Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Indusriel ovfladebehandling Bilag il Arbejdsilsynes bekendgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde kodenume produk 7.1. Bilages område a. Påføring af maling og lak på emn på fase arbejdsplads

Læs mere

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen Fysikrappor: Vejr og klima Maila Walmod, 13 HTX, Rosklide I gruppe med Ann-Sofie N Schou og Camilla Jensen Afleveringsdao: 30 november 2007 1 I dagens deba høres orde global opvarmning ofe Men hvad vil

Læs mere

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og EPDEMER DYAMK AF Kasper Larsen, Bjarke Vilser Hansen Henriee Elgaard issen, Louise Legaard og Charloe Plesher-Frankild 1. Miniprojek idefagssupplering, RUC Deember 2007 DLEDG Maemaisk modellering kan anvendes

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT.

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT. SCHÖNOX MAX FORMAT Et komplet system til montering af meget store fliser Foto: Imola Ceramica - www.colourceramica.dk System MAX FORMAT www.schonox.dk Keramiske fliser i nye dimensioner Foto: MOSA Storformatfliser

Læs mere

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie!

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie! FARVEAVL myer og facs Eller: Sådan får man en blomsre collie! Da en opdræer for nylig parrede en blue merle æve med en zobel han, blev der en del snak bland colliefolk. De gør man bare ikke man ved aldrig

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

Eksponentielle sammenhänge

Eksponentielle sammenhänge Eksponenielle sammenhänge y 800,95 1 0 1 y 80 76 7, 5 5% % 1 009 Karsen Juul Dee häfe er en forsäelse af häfe "LineÄre sammenhänge, 008" Indhold 14 Hvad er en eksponeniel sammenhäng? 53 15 Signing og fald

Læs mere

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72.

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72. Bioeknologi 2, Tema 4 5 Kineik Kineik er sudier af reakionshasigheden hvor man eksperimenel undersøger de fakorer, der påvirker reakionshasigheden, og hvor resulaerne afslører reakionens mekanisme og ransiion

Læs mere

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011 Badevande 2010 Teknik & Miljø - Maj 2011 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Naur Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2011 Tiel: Badevande, 2010 Teks og layou: Forside: Journalnummer:

Læs mere

Estimation af markup i det danske erhvervsliv

Estimation af markup i det danske erhvervsliv d. 16.11.2005 JH Esimaion af markup i de danske erhvervsliv Baggrundsnoa vedrørende Dansk Økonomi, eferår 2005, kapiel II Noae præsenerer esimaioner af markup i forskellige danske erhverv. I esimaionerne

Læs mere

Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder

Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder Let s stick together www.schonox.dk Vælg et støvfrit arbejdsmiljø. For helbredets, tidens og kundernes skyld Vores sortiment af støvreducerede

Læs mere

RETTEVEJLEDNING TIL Tag-Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Efterårssemestret 2003

RETTEVEJLEDNING TIL Tag-Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Efterårssemestret 2003 RETTEVEJLEDNING TIL Tag-Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Eferårssemesre 2003 Generelle bemærkninger Opgaven er den redje i en ny ordning, hvorefer eksamen efer førse semeser af makro på 2.år

Læs mere

24 måneders test af mørtel

24 måneders test af mørtel Vindeballevej 1 DK-59 Ærøskøbing T +45 5 154 F +45 5 194 s es af mørel De gældende EU normer foreslår a prøverne udføres på mørel med e blandingsforhold på 1 del binder (NHL) il 1, del EU sandard laboraoriesand

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING Ved aflevering/overdragelse af det samlede byggeprojekt til bygherren er det normalt, at bygherren modtager et samlet drifts- og vedligeholdelsesmateriale med alle nødvendige oplysninger om bygningens

Læs mere

FJERNVARME 2011. Muffer og fittings af plast

FJERNVARME 2011. Muffer og fittings af plast FJERNVARME 2 Muffer og fiings af plas INDHOLDSFORTEGNELSE Muffer Lige muffer Side 4 Krympemuffer Side 5 Svejsemuffer Side 6 Skydemuffer Side 7 Redukionsmuffer Side 9 Ballonmuffer Side 4 Slumuffer Side

Læs mere

Bilag 1E: Totalvægte og akseltryk

Bilag 1E: Totalvægte og akseltryk Vejdirekorae Side 1 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Bilag 1E: Toalvæge og ryk Dee bilag er opdel i følgende dele: 1. En inrodukion il bilage 2. Resulaer fra de forskellige målesaioner,

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014 Maemaik A Sudenereksamen Forberedelsesmaeriale il de digiale eksamensopgaver med adgang il inernee sx141-matn/a-0505014 Mandag den 5. maj 014 Forberedelsesmaeriale il sx A ne MATEMATIK Der skal afsæes

Læs mere

Rustfrit stål i husholdningen

Rustfrit stål i husholdningen Rus f r i s åli hus hol dni ngen Hv i l k es ål y perbr ugerv iikøkk ene oghv or f or?oghv ader f l y v er us? Rusfri sål i husholdningen Hvilke sålyper bruger vi i køkkene og hvorfor? Og hvad er flyverus?

Læs mere

klæb&fuge primer vandtætning klæber fugemasse efterbehandling

klæb&fuge primer vandtætning klæber fugemasse efterbehandling klæb&fuge primer vandtætning klæber fugemasse efterbehandling At klinker og fliser har en ekstrem lang levetid er velkendt. Netop derfor er det vigtigt, at også de øvrige produkter, som indgår i konstruktionen,

Læs mere

Lindab Comdif. Fleksibilitet ved fortrængning. fortrængningsarmaturer. Comdif er en serie af luftfordelingsarmaturer til fortrængningsventilation.

Lindab Comdif. Fleksibilitet ved fortrængning. fortrængningsarmaturer. Comdif er en serie af luftfordelingsarmaturer til fortrængningsventilation. comfor forrængningsarmaurer Lindab Comdif 0 Lindab Comdif Ved forrængningsvenilaion ilføres lufen direke i opholds-zonen ved gulvniveau - med lav hasighed og underemperaur. Lufen udbreder sig over hele

Læs mere

Komplet produktprogram til montering af keramiske materialer

Komplet produktprogram til montering af keramiske materialer SCHÖNOX Fliselimsprodukter til den professionelle bruger Komplet produktprogram til montering af keramiske materialer Besøg www.schonox.dk - Her finder du produktinformationer og sikkerhedsdatablade SCHÖNOX

Læs mere

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet!

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Vådrumssystem Vandtætning Fliseopsætning Fugning K K G 2400 1400 Love og regler og fugtig zone inddeling Bygningsreglementerne skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet.

Læs mere

Bearbejdning af rustfrit stål

Bearbejdning af rustfrit stål Bear bej dni ngaf r us f r i s ål Hv ads k erdermed k or r os i ons bes andi gheden, nårmanbear bej ders ål e? Bearbejdning af rusfri sål Hvad sker der med korrosionsbesandigheden, når man bearbejder såle?

Læs mere

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk Monteringsvejledning Lægning af fliser og natursten i svømmende konstruktion Indbygningshøjde kun 2 mm inkl. fliser www.ardex.dk : ET EFFEKTIVT DRÆNLAG I KUN 0 MM TYKKELSE MONTERINGSVEJLEDNING WatecDrain

Læs mere

Kalkudfældninger. Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

Kalkudfældninger. Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Kalkudfældninger Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Begrænsning og fjernelse af kalkudfældninger Kalkudfældninger kan opstå på nye betonbelægninger som belægningssten, fliser og kantsten.

Læs mere

DiploMat Løsninger til 4-timersprøven 4/6 2004

DiploMat Løsninger til 4-timersprøven 4/6 2004 DiploMa Løsninger il -imersprøven / Preben Alsholm / Opgave Polynomie p er give ved p (z) = z 8 z + z + z 8z + De oplyses, a polynomie også kan skrives således p (z) = z + z z + Vi skal nde polynomies

Læs mere

Micrologic overstrømsrelæer 2.0 og 5.0

Micrologic overstrømsrelæer 2.0 og 5.0 Micrologic oversømsrelæer.0 og.0 Lær oversømsrelæe a kende Idenifikaion af oversømsrelæe Oversig over funkioner 4 Indsilling af oversømsrelæe 6 Indsillingsprocedure 6 Indsilling af Micrologic.0 oversømsrelæ

Læs mere

8.14 Teknisk grundlag for PFA Plus: Bilag 9-15 Indholdsforegnelse 9 Bilag: Indbealingssikring... 3 1 Bilag: Udbealingssikring... 4 1.1 Gradvis ilknyning af udbealingssikring... 4 11 Bilag: Omkosninger...

Læs mere

Gulvfliser som køkkenbordplade

Gulvfliser som køkkenbordplade Gulvfliser som køkkenbordplade Jennifer og Kristian Obel Romeyke satte nyt køkken i deres 70 er parcelhus for 9 år siden. Valget faldt dengang på et køkken med træbordplader. Allerede efter 6 år var bordpladerne

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten rc-beton.dk BUNDOPBYGNING FORSLAG TIL OPBYGNING AF BÆRELAG MV. BÆRELAG Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en pladevibrator på ca.

Læs mere

Bent Vangsøe Natursten A/S

Bent Vangsøe Natursten A/S Bent Vangsøe Natursten A/S BVN Teknisk information Vedligeholdelse Bundopbygning, fugning af flisebelægning Rengøring/vedligeholdelse Fugematerialer for chaussesten og brosten. Drift og vedligehold af

Læs mere

CS Klimateknik ApS Tlf.: +45 38 88 70 70 DATA OG FAKTA. Luftbehandlingsenhed MultiMAXX New Generation. ... God luft til erhverv og industri

CS Klimateknik ApS Tlf.: +45 38 88 70 70 DATA OG FAKTA. Luftbehandlingsenhed MultiMAXX New Generation. ... God luft til erhverv og industri CS Klimaeknik ApS Tlf.: +45 38 88 7 7 DATA OG FAKTA Lufbehandlingsenhed MuliMAXX New Generaion... God luf il erhverv og indusri Enhedsbeskrivelse MuliMAXX Om dee kaalog Til vore kunder Med dee kaalog ønsker

Læs mere

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19 Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers af 1/19 Mul -tæt 2K Alt-i-én byggetætning 2/19 Mul -Tæt 2K besky er al d - alt! Mul -Tæt 2K forener egenskaberne af en mineralsk tætningssvumme

Læs mere

Skriftlig prøve Kredsløbsteori Onsdag 3. Juni 2009 kl (2 timer) Løsningsforslag

Skriftlig prøve Kredsløbsteori Onsdag 3. Juni 2009 kl (2 timer) Løsningsforslag Skriflig prøve Kredsløbseori Onsdag 3. Juni 29 kl. 2.3 4.3 (2 imer) øsningsforslag Opgave : (35 poin) En overføringsfunkion, H(s), har formen: Besem hvilke poler og nulpunker der er indehold i H(s) Tegn

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008 Tjekkie Šěpán Vimr lærersuderende Rappor om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie Frankrig 15.12.-19.12.2008 Konak med besøgslæreren De indledende konaker (e-mail) blev foreage med de samme undervisere hvilke

Læs mere

Bilbeholdningen i ADAM på NR-tal

Bilbeholdningen i ADAM på NR-tal Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 4. april 2008 Bilbeholdningen i ADAM på NR-al Resumé: Dee papir foreslår a lade bilbeholdningen i ADAM være lig den officielle bilbeholdning fra Naionalregnskabe.

Læs mere

Sammenhæng mellem prisindeks for månedstal, kvartalstal og årstal i ejendomssalgsstatistikken

Sammenhæng mellem prisindeks for månedstal, kvartalstal og årstal i ejendomssalgsstatistikken 6. sepember 2013 JHO Priser og Forbrug Sammenhæng mellem prisindeks for månedsal, kvaralsal og årsal i ejendomssalgssaisikken Dee noa gennemgår sammenhængen mellem prisindeks for månedsal, kvaralsal og

Læs mere

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet! F www.lip.dk Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP tilbehør spartelprogram LIP 228 Gulvspartelmasse velegnet udendørs LIP 230 Finspartelmasse LIP 245 Hurtighærdende opretningsmasse F

Læs mere

MAKRO 2 ENDOGEN VÆKST

MAKRO 2 ENDOGEN VÆKST ENDOGEN VÆKST MAKRO 2 2. årsprøve Forelæsning 7 Kapiel 8 Hans Jørgen Whia-Jacobsen econ.ku.dk/okojacob/makro-2-f09/makro I modeller med endogen væks er den langsigede væksrae i oupu pr. mand endogen besem.

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Iduna A/S producent af gode sæbe i Danmark og Tyskland- Jeg hedder Dich Schach Jensen JEG HAR MANGE ÅRS ERFARING, SET UTALLIGE MULIGE OG UMULIGE LØSNINGER. DET EFTERFØLGENDE

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

Til fagfolk. Produkter til Rengøring og pleje

Til fagfolk. Produkter til Rengøring og pleje R Til fagfolk Produkter til Rengøring og pleje PCI produkter til rengøring, pleje og beskyttelse Keramiske fliser, natursten og andre overflader i boligen stiller særlige krav til rengøring og vedligehold.

Læs mere

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 11.09 - 09.13

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 11.09 - 09.13 DFG/TFG 316-435 11.09 - Drifsanvisning 51167631 09.13 K DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Overenssemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Læs mere

fermacell Brandbeskyttelse Ekstraordinær brandbeskyttelse med fermacell Aestuver og fermacell Firepanel A1

fermacell Brandbeskyttelse Ekstraordinær brandbeskyttelse med fermacell Aestuver og fermacell Firepanel A1 fermacell Brandbeskyelse Eksraordinær brandbeskyelse med fermacell esuver og fermacell Firepanel 1 2 Brandbeskyelse af bjælker og søjler med fermacell esuver Pladens opbygning Fermacell esuver pladen er

Læs mere

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og Laticrete Fliselim. Laticrete 4237. Fleksibelt, vandfast, frostsikkert og 5 liter 80 stk. 454 latexforstærket fliselim. Anvendes hvor der 0,5 liter + stilles store krav til vedhæftning og trykstyrke, 19

Læs mere

Appendiks B: Korrosion og restlevetid for trådbindere

Appendiks B: Korrosion og restlevetid for trådbindere Appendiks B: Koosion og esleveid fo ådbindee I de følgende omales koosionspocessene fo ådbindee og hvodan man beegne esleveiden fo en koodee ådbinde. Tådbindee ha i idens løb væe udfø af: messing (en legeing

Læs mere

Pensionsformodel - DMP

Pensionsformodel - DMP Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Marin Junge og Tony Krisensen 19. sepember 2003 Pensionsformodel - DMP Resumé: Vi konsruerer ind- og udbealings profiler for pensionsformuerne. I dee ilfælde kigger

Læs mere

Produktionspotentialet i dansk økonomi

Produktionspotentialet i dansk økonomi 51 Produkionspoeniale i dansk økonomi Af Asger Lau Andersen og Moren Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling 1 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den økonomiske udvikling er i Danmark såvel som i alle andre

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten www.rc.dk Med venlig hilsen 1 Bundopbygning Forslag til opbygning af bærelag mv. bærelag Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en

Læs mere

Øresund en region på vej

Øresund en region på vej OKTOBER 2008 BAG OM NYHEDERNE Øresund en region på vej af chefkonsulen Ole Schmid Sore forvenninger il Øresundsregionen Der var ingen ende på, hvor god de hele ville blive når broen blev åbne, og Øresundsregionen

Læs mere

Softstartere, motorstyringer og elektroniske kontaktorer CI-tronic

Softstartere, motorstyringer og elektroniske kontaktorer CI-tronic Sofsarere, moorsyringer og elekroniske konakorer CI-ronic INDUSTRIAL CONTROLS Elekroniske konakorer CI-ronic konakorer er skræddersyede il kræende indusrielle applikaioner. Takke ære indbygge LTE-eknik

Læs mere

Institut for Matematiske Fag Matematisk Modellering 1 UGESEDDEL 4

Institut for Matematiske Fag Matematisk Modellering 1 UGESEDDEL 4 Insiu for Maemaiske Fag Maemaisk Modellering 1 Aarhus Universie Eva B. Vedel Jensen 12. februar 2008 UGESEDDEL 4 OBS! Øvelseslokale for hold MM4 (Jonas Bæklunds hold) er ændre il Koll. G3 på IMF. Ændringen

Læs mere

Afmærkning af vejarbejder på statsveje. Tegningsbilag - motorveje

Afmærkning af vejarbejder på statsveje. Tegningsbilag - motorveje Afmærkning af vejarbejder på sasveje Tegningsbilag - moorveje Drifsområde - maj 2008 Indholdsforegnelse DRI nr. Kor beegnelse overskrifer på egningerne 00 Generel il egningsbilage Arbejder i eller fra

Læs mere

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne 1 Noa Afrapporering om danske underekser på nabolandskanalerne Sepember 2011 2 Dee noa indeholder: 1. Indledning 2. Baggrund 3. Rammer 4. Berening 2010 5. Økonomi Bilag 1. Saisik over anal eksede programmer

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL DANFUGESAND DANFUGESTENMEL Skal opbevares tørt DANFUGESAND til betonstensbelægninger DANFUGESTENMEL til betonsten, chaussesten og brostensbelægninger www.danfugesand.dk DANFUGESAND Lug ud i kemikalierne

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

DURA-BRIGHT. WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT

DURA-BRIGHT. WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT DURA-BRIGHT WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Næstegenerationsbehandling fra Dura-Bright med endnu bedre overfladebeskyttelse. Alcoa tilbyder dig hermed

Læs mere

Brugsanvisning HS23229SK

Brugsanvisning HS23229SK C Brugsanvisning DK 50005411 HS9SK Dansk Med Deres nye komfur får de endnu mere glæde ved madlavningen. For a få glæde af alle de ekniske fordele, bør De læse denne brugsanvisning. I saren af brugsanvisningen

Læs mere

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl - de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl Gule håndbankede med flammer Håndbankede GulvTegl fra Vindø Teglværk ved Mariager Fjord er en direkte fortsættelse af flere århundreders tradition for

Læs mere

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering vejledninger unica line bruseløsning Tillykke med din nye unica line bruseløsning Når du har valgt en unica line løsning i glas, har du valgt at kombinere moderne design og kvalitet. Vi er sikre på, at

Læs mere

SKALCEM /2016 Facader i farver. Skalcem 100 Rødokker. SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling

SKALCEM /2016 Facader i farver. Skalcem 100 Rødokker. SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling SKALCEM 100 06/2016 Facader i farver Skalcem 100 Rødokker SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling Skalcem 100 farver Skalcem 100 Mellemgul Skalcem 100 fremstår med en tidløs, naturlig og fløjlsmat overflade,

Læs mere

SKALCEM /2017. Skalcem 100 Rødokker. Skalcem 100. Stærk, cementbaseret murmaling

SKALCEM /2017. Skalcem 100 Rødokker. Skalcem 100. Stærk, cementbaseret murmaling SKALCEM 100 10/2017 Skalcem 100 Rødokker Skalcem 100 Stærk, cementbaseret murmaling Skalcem 100 Skalcem 100 er en slidstærk, cementbaseret murmaling til mineralske underlag. Velegnet udendørs og indendørs.

Læs mere

Vækst på kort og langt sigt

Vækst på kort og langt sigt 12 SAMFUNDSØKONOMEN NR. 1 MARTS 2014 VÆKST PÅ KORT OG LANG SIGT Væks på kor og lang sig Efer re års silsand i dansk økonomi er de naurlig, a ineressen for a skabe økonomisk væks er beydelig. Ariklen gennemgår

Læs mere

Computer- og El-teknik Formelsamling

Computer- og El-teknik Formelsamling ompuer- og El-eknik ormelsamling E E E + + E + Holsebro HTX ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version. ndholdsforegnelse.. orkorelser inden for srøm..... Modsande ved D..... Ohms ov..... Effek

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

CombeeWorx Home. Sortiment Skridsikring & Plejeprodukter.

CombeeWorx Home. Sortiment Skridsikring & Plejeprodukter. CombeeWorx Home Skridsikring & Plejeprodukter Sortiment 2017 www.combeeworx.com Unikke kemiske produkter CombeeWorx kemiske skridsikringsprodukter Med CombeeWorx Home skridsikring får du en nem, hurtig

Læs mere

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER.

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER. LIP 22 Epoxy SYREFASTE LÆGGE- OG FUGEMASSER Lokalirriterende Anmeldt og tildelt PR.NR. Kodenummer 00-5 LÆGGEMASSE OG FUGEMASSE FORBRUG TEKNISKE DATA ANVENDELSESOMRÅDER Producent: LIP Bygningsartkler A/S

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark SAM B Samarbejde om borger/paienforløb Samarbejdsafale mellem kommuner og region om borger/paienforløb i Region Syddanmark Forord il medarbejderen 2 3 Denne pjece indeholder en kor version af den regionale

Læs mere

Tillægsvejledning. Linolie

Tillægsvejledning. Linolie Tillægsvejledning Linolie September 2015 1 Linolie på Dinesen gulve Douglas, Pine, Oak Dinesen planker leveres altid ubehandlede og skal efter lægning afslibes og grundbehandles. Det er vigtigt at overveje

Læs mere

Overføring af ultrafi e partikler og gasser mellem to lejligheder

Overføring af ultrafi e partikler og gasser mellem to lejligheder n IDEKLIMA Overføring af ulrafi e og gasser mellem o Overføring af gasser, og røglug mellem er ofe e problem for beboere i ældre eageejendomme. Derfor har Saens Byggeforskningsinsiu undersøg en ny æningsmeode,

Læs mere

Funktionel form for effektivitetsindeks i det nye forbrugssystem

Funktionel form for effektivitetsindeks i det nye forbrugssystem Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh. augus 007 Funkionel form for effekiviesindeks i de nye forbrugssysem Resumé: Der findes o måder a opskrive effekiviesudvidede CES-funkioner med o

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Oliering og Pleje af Trægulve

Oliering og Pleje af Trægulve Oliering og Pleje af Trægulve 1. Oliering - nylagte ubehandlede massive trægulve 2. Plejeoliering - nylagte fabriksolierede trægulve 3. Plejeoliering eksisterende olierede trægulve 4. Rengøring og vask

Læs mere

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 1 STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE 30. JUNI 2015 Rev. A 9. JULI 2015 Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 2 3.0.

Læs mere

Transparent teknologi. Heat Sink. Kontakt DEFEND. Q1prime. Q3defend. Q1mini. Q7defend. V3air. Q3classic. V3air rechargeable.

Transparent teknologi. Heat Sink. Kontakt DEFEND. Q1prime. Q3defend. Q1mini. Q7defend. V3air. Q3classic. V3air rechargeable. DENMARK Q1 DEFEND Q1prime Q3defend Q1mini Q1 Q7defend Q2 Q2 V3 V3air Q3 Q3classic V3air rechargeable Q3 Q3r V3pro Q4 Q4xr V3pro rechargeable Transparen eknologi Hos Suprabeam er vi besae af a udvikle den

Læs mere

Spørgsmål og svar. Natur Skifer

Spørgsmål og svar. Natur Skifer Spørgsmål og svar. Natur Skifer Her har vi forsøgt at besvare de oftest stillede spørgsmål fra vores kunder, der overvejer at vælge ægte naturskifer. Vi håber at dine spørgsmål kan besvares nedenfor -

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Natursten på gulv og væg

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Natursten på gulv og væg Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Natursten på gulv og væg Undervisningsministeriet. Januar 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde

Læs mere

DANFUGESTENMEL. www.danfugesand.dk. Produktinformation om patenteret ukrudtshæmmende fugemateriale til beton- og granitbelægninger

DANFUGESTENMEL. www.danfugesand.dk. Produktinformation om patenteret ukrudtshæmmende fugemateriale til beton- og granitbelægninger DANFUGESTENMEL www.danfugesand.dk Produktinformation om patenteret ukrudtshæmmende fugemateriale til beton- og granitbelægninger Begræns ukrudtet miljøvenligt og naturligt Næsten for godt til at være sand

Læs mere

JUMO itron 04 B Kompakt mikroprocessorregulator

JUMO itron 04 B Kompakt mikroprocessorregulator Side 1/6 Kompak mikroprocessorregulaor Indbygningshus ih. DIN 43 700 Kor beskrivelse er en kompak mikroprocessorsyre opunksregulaor med fronrammemåle 96mm x 96mm. Alle re udførelser af regulaoren har e

Læs mere

Hvad er en diskret tidsmodel? Diskrete Tidsmodeller. Den generelle formel for eksponentiel vækst. Populationsfordobling

Hvad er en diskret tidsmodel? Diskrete Tidsmodeller. Den generelle formel for eksponentiel vækst. Populationsfordobling Hvad er en diskre idsmodel? Diskree Tidsmodeller Jeppe Revall Frisvad En funkion fra mængden af naurlige al il mængden af reelle al: f : R f (n) = 1 n + 1 n Okober 29 1 8 f(n) = 1/(n + 1) f(n) 6 4 2 1

Læs mere

Ny ligning for usercost

Ny ligning for usercost Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 8. okober 2008 Ny ligning for usercos Resumé: Usercos er bleve ændre frem og ilbage i srukur og vil i den nye modelversion have noge der minder om

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug SKALFLEX SILIKONEPUDS 10/15 SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug Skalflex Silikonepuds Egenskaber Skalflex Silikonepuds er en vandafvisende slutpuds baseret på silikoneharpiks,

Læs mere

Hvorfor en pjece til lønmodtagere gift med landmænd?

Hvorfor en pjece til lønmodtagere gift med landmænd? Hvorfor en pjece il lønmodagere gif med landmænd? Fordi 60 pc. af alle landbokvinder er lønmodagere og mange yngre landbokvinder ikke er opvokse på e landbrug, og mange heller ikke på lande. Fordi de kan

Læs mere

www.lip.dk -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk -når der bygges på kvalitet! K www.lip.dk 235 Hurtig Cement / 275 Hurtigt Pudslag Forarbejdningstid ca. 1 1/4 time Klar til spartling/flisebelægning efter ca. 4 timer Belægningsklar med f.eks. vinyl efter 24 timer Velegnet til gulvvarme

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset.

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Parcelhusvej 1 og 3 Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Huset du ser i vejledningen er Parcelhusvej 1, men fremgangsmåden er den samme til Parcelhusvej

Læs mere