i Rom Kr JUC SYMPOSIUM Mange individuelle linjer 12. til 15. november 2013 Lektioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i Rom Kr. 22.950 JUC SYMPOSIUM Mange individuelle linjer 12. til 15. november 2013 Lektioner"

Transkript

1 JUC SYMPOSIUM i Rom 12. til 15. november Lektioner Kr Opfylder kravene til obligatorisk efteruddannelse for advokater ekskl. moms. Mange individuelle linjer Erhvervs- og selskabsforhold Familie- og arveret Rekonstruktion NYHED Strafferet Ledsager kr inkl. moms.

2 Anerkendte undervisere i Rom på JUC Symposium Christian Lundgren, advokat og partner, Kromann Reumert Henry Heiberg, partner og statsaut. revisor, KPMG Jan Schans Christensen, højesteretsdommer, dr. jur. og professor Jørgen U. Grønborg, advokat, partner og lektor, Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S Lars Lindencrone Petersen, videnpartner, Bech-Bruun Linda Nielsen, professor og dr.jur., Københavns Universitet Michael Juul Eriksen, advokat og partner, Tommy V. Christiansen Pernille Kjærulff, dommer, Københavns Byret Poul Gade, advokaturchef, Østjyllands Politi Sys Rovsing, advokat og partner, Bech-Bruun

3 JUC Symposium - intelligent efteruddannelse JUC Symposium i Rom løber af stablen den november Du opnår 27 lektioner i selskab med en perlerække af juridiske kapaciteter, der underviser inden for udvalgte fagområder: Morten Richardt Education Manager Direkte: Rekonstruktion Erhvervs- og selskabsforhold Familie- og arveret Strafferet JUC Symposium omtales i evalueringer som et velfortjent fagligt åndehul. Det er der ikke noget at sige til i en branche kendt for store krav og lange arbejdsdage. I en tid med fokus på både work-life balance og øget krav til effektivitet er JUC Symposium i Rom måske derfor præcis den intelligente belønning, du skal give dig selv eller dine ansatte? Tilmelding Du kan tilmelde dig på hvor du kan læse mere og se en video med udtalelser fra tidligere deltagere. Du er også velkommen til at tilmelde dig ved at sende en mail til eller ringe til os på telefon Med venlig hilsen Morten Richardt 3

4 Hvad siger tidligere deltagere om JUC Symposium? Jeg synes, at det har været en perlerække af undervisere. Det er jo sådan lidt toppen af poppen af vores fag, som man har lanceret som undervisere. Så er det jo pragtfuldt at have det i Rom under de her omgivelser, hvor man kan have sin ægtefælle med. Det gør at tingede også glider lidt lettere på den hjemmelige front. Bjarne Vium Brendstrup & Vium Der er ingen tvivl om, at det har været meget kompetente undervisere og jeg tror alle har været fascinerede af deres indsats. Chresten Plinius Advokathuset Bredgade Undervisningen var pædagogisk veltilrettelagt. Underviseren havde noget på hjerte. Han havde overvejet den særlige undervisningsform med inddragelse af deltagernes viden. Han rejste spørgsmål, som helt sikkert vil blive diskuteret og dermed give erfaringsudveksling og udbytte ved at få del i andres viden. Så super. Anonym Meget bedre mulighed for at netværke og skabe nye kontakter og venskaber på tværs det har man ikke tid til på et endagskursus. Karsten Warming Advokatfirmaet Bonde & Noringriis Det har været sjovt, at der har både har været fra arbejdsgiversiden og fra lønmodtagerdelen og fra forskellige små, og store kontorer. Mette Mille Bondo Meyer Søfartens Ledere Dejligt at møde en masse kollegaer og udvide sit netværk. Annelise Østergaard VELUX A/S Jeg kan helt absolut anbefale JUC Symposium jeg overvejer faktisk at tage af sted igen! Morten Hohn Nobia Danmark A/S Det har været super godt, at man kunne få lov til at fordybe sig 100% uden at blive forstyrret ret meget fra kontoret. Det har været det allerbedste. Det har været rart, at man har kunnet tale med en hel masse kollegaer, og der har været nogle super kompetente undervisere. Anne-Mette Rahbek Leoni Advokater 4

5 27 LEKTIONER JUC SYMPOSIUM I ROM Familie- og arveret Emner Underviserne deltager alle i samtlige lektioner for at skabe et unikt efteruddannelsesmiljø med interaktion mellem underviserne og deltagerne. Der tages afsæt i nyudviklet materiale og paradigmer, som du ikke finder på andre kurser. Herunder skal nævnes en spændende case, der er udformet specielt til undervisningen i Rom. De udvalgte emner på linjen er bl.a.: Arveforskud - hvad bruger vi det til? Begunstigelse af samlevere på pensioner og forsikringer Båndlæggelse De første 10 domme om pensionsdeling og pensionskompensation De mest udbredte fejl i testamenter Faldgruber i dødsbobehandlingen Forhåndsaftaler om kompensation Formuearten af gæld Fri proces og advokatbeskikkelse i ægtefælleskifteloven Gyldighed af dokumenter oprettet i udlandet under skifte i Danmark (ægtepagter og testamenter) Hvad er praksis efter indførelsen af ægtefælleskifteloven? Hvornår er parterne underlagt dansk familieformueret? Hvornår kan de betale sig at sidde i uskiftet bo? Immaterielle rettigheder i dødsboer praktik og værdiansættelse Misbrug af uskiftet bo - praksis vedrørende omstødelse og verlagskrav Ophørsdag og garderingsanmodninger Skifteretlige spørgsmål Særejeklausuler i gavebreve og testamenter Tvisteløsning i dødsboer Den endelig undervisningsplan offentliggøres først senere, således at det sikres, at alt relevant og aktuelt stof indgår. Følg med på www. juc.dk for udvikling af programmet. Målgruppe Advokater, jurister og revisorer der arbejder med arveret til daglig og som ønsker at undgå faldgruber, blive opdateret og arbejde effektivt i familie-arveretssager. Anerkendte undervisere Jørgen U. Grønborg, advokat, partner og lektor, Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S Sys Rovsing, advokat og partner, Bech-Bruun Linda Nielsen, professor og dr.jur, Københavns Universitet 5

6 27 LEKTIONER Stort udbytte for virksomhedsjurister JUC SYMPOSIUM I ROM Erhvervs- og selskabsforhold Emner Underviserne stiler efter at give deltagerne brugbare og konkrete værktøjer og ikke mindst mulighed for faglig fordybelse. Undervisningen tilrettelægges varieret med henblik på interaktion mellem underviserne og deltagerne, samt deltagerne imellem. De udvalgte emner på linjen er bl.a.: Aktionærlån og selvfinansiering Bestyrelsens rolle og opgaver efter de selskabsretlige regler Bestyrelses- og rådgiveransvar Ejeraftalen Erhvervs- og selskabsretlige nyheder og domme Fonde, herunder nyheder fra Fondskommissionen International handel Kontraktforhandling på tværs af Danmark og i udlandet Kontraktkoncipering og -fortolkning Loyalitetspligt og præ-kontraktuelt ansvar M & A i lyset af finanskrisen M & A udvalgte aktuelle spørgsmål Mindretalsbeskyttelse Nye forretningsmuligheder for advokater Selskabsloven hvad virker, og hvad gør ikke? Take-overs Tvister dead-lock, tabsopgørelse m.v. Den endelig undervisningsplan offentliggøres først senere, således at det sikres, at alt relevant og aktuelt stof indgår. Følg med på www. juc.dk for udvikling af programmet. Målgruppe Advokater, advokatfuldmægtige og jurister fra bl.a. private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende, revisorer, konsulenter samt andre, der arbejder aktivt med erhvervs- og selskabsret. Anerkendte undervisere Jan Schans Christensen, højesteretsdommer, dr. jur., professor, tidligere partner i Bech-Bruun & Trolle Christian Lundgren, advokat og partner, Kromann Reumert 6

7 27 LEKTIONER 7

8 27 LEKTIONER JUC SYMPOSIUM I ROM Strafferet Emner Underviserteamet, der består af specialister fra både forsvarer, anklager- og dommerverdenen, vil fra hvert deres perspektiv behandle de særlige faldgruber, der kan opstå inden for strafferet og straffeproces. Dette illustreres bl.a. ved retspraksis, domme og lignende, hvor advokater er blevet dømt eller irettesat. På linjen sigtes der efter en fornuftig blanding mellem praktisk anvendelighed og dybere jura. Emnerne er bl.a.: 8 Før hovedforhandlingen: Drøftelser med klienten. Problemstillinger i den forbindelse Deltagelse i politiafhøringer. Skal man det, og i givet fald hvordan? Anmodning om sagkyndig bistand. Hvornår kan man få det, og hvornår er det en god ide? Adgang til selvstændig efterforskning Pressekontakt. Skal man det, og i givet fald hvordan? Kontakt til pårørende, herunder særligt ved arrestanter Afholdelse og deltagelse i 747 retsmøder. Rettigheder og særlige forhold man skal være opmærksom på for at sikre klientens rettigheder i sagen Overvejelser omkring tilståelsessag Særlige forhold vedrørende nævningesager Hemmeligholdelse af oplysninger: Oplysninger tilvejebragt til brug for den sag, tiltalen angår/pålæg efter 729a/udeholdelse efter 729c. Indhold af ekstrakter og værdien af materialesamlinger Politiets indgreb under efterforskningen Politiets afhøringer: Sigtet, mistænkt, vidne Bevissikring under efterforskningen Forberedende retsmøde tilskæring af sagen? Tekniske beviser - DNA og fingeraftryk Sagkyndige erklæringer Under hovedforhandlingen: Anklageskriftets formulering. Hvornår man som forsvarer kan procedere på et mangelfuldt anklageskrift, og hvornår under sagen dette kan og bør ske Taktiske overvejelser. Skal klienten udtale sig? Gennemgang af nuværende retsstilling for hvornår det bevismæssigt kan komme klienten til last, at han ikke udtaler sig Afhøring af vidner, herunder taktiske overvejelser I hvilket omfang kan politirapporter og rapportoptagne betjente indgå i bevisførelsen? Hvilke dokumenter kan fremlægges under sagen? Hvor går grænsen for subjektive rapporter, eller objektive rapporter, der falder uden for RPL 871, stk. 2 nr. 5, og i hvilket omfang kan aktørerne protestere mod den fremlagte dokumentation? Tidsplan i større sager

9 Forelæggelse anklagerens og forsvarerens indledning Ulovligt tilvejebragte bevismidler Dokumentation af politirapporter Udenlandske vidner. Bevisoptagelse i udlandet Procedure forberedelse. Skyldsspørgsmål og strafudmåling Målgruppe Advokater, dommere, anklagere og andre jurister, som beskæftiger sig med strafferet og straffeproces. Andre udvalgte emner: Aktuelle ledende domme inden for strafferetsplejen og strafferetten Anvendelse af 81a. Opsummering af nuværende retstilstande. Hvilke beviskrav stilles, og hvilken dokumentation kan foretages? Hvilket materiale har forsvareren ret til, såfremt der er tale om forskellige sager med indbyrdes relation, eller én samlet sag, der vedrører flere sigtede for forskellige forhold? Domstolenes bevisbedømmelse Forsvarer beskikkelse, personligt hverv, hvad betyder det i praksis? Tilbagekaldelse af forsvarerbeskikkelse Rejseforbehold praksis er righoldig, men ikke helt klar Sagsomkostninger Betydningen af tiltaltes personlige forhold Den endelig undervisningsplan offentliggøres først senere, således at det sikres, at alt relevant og aktuelt stof indgår. Følg med på www. juc.dk for udvikling af programmet. Anerkendte undervisere Michael Juul Eriksen, advokat og partner, Tommy V. Christiansen Poul Gade, advokaturchef, Østjyllands Politi Pernille Kjærulff, dommer, Københavns Byret 9

10 10

11 Opfylder kravene til efter uddannelse for revisorer og advokater JUC SYMPOSIUM I ROM Rekonstruktion 27 LEKTIONER Emner Underviserne har skræddersyet et unikt program med udgangspunkt i rekonstruktion. De underviser sammen på alle lektioner og supplerer hinanden med hver deres faglighed som hhv. advokat og revisor. De har begge en betydelig undervisningserfaring og blik for de praktiske problemstillinger, der er i krydsfeltet mellem advokater og revisorer i arbejdet med disse helt centrale emner. De udvalgte emner på linjen er bl.a.: Rekonstruktion Indenretlig eller udenretlig rekonstruktion Krav til rekonstruktionsmaterialet Gennemgang af reglerne, hvor de er komplekse eller giver særligt praktiske udfordringer Kontraktforhold Medarbejdere Huslejekontrakter/ lejekontrakter Kommercielle kontrakter Forhold omkring LG Skat Rekonstruktion og skat Når skattekrav er en hindring for rekonstruktion Skattekrav som en del af rekonstruktionen Alternative modeller Bevarelse af skattemæssige underskud Panteret, rekonstruktion og finansiering Panthaverpositioner ifm. rekonstruktioner Finansiering under rekonstruktion Finansieringsforhold efter rekonstruktionen Håndtering af stressede bankarrangementer Omstruktureringer i forbindelse med rekonstruktioner Selskabsdannelse under rekonstruktion Drop-down modeller Virksomhedspant Andre elementer og modeller i forbindelse med rekonstruktion Målgruppe Avokater, jurister og revisorer, der arbejder aktivt med rekonstrukton. Anerkendte undervisere Henry Heiberg, partner og statsaut. revisor, KPMG Lars Lindencrone Petersen, videnpartner, Bech-Bruun

12 QUICK FACTS Om rejsen Afrejsedag er tirsdag den 12. november 2013 med ankomst i Rom tidlig eftermiddag. Hjemrejsedag er fredag den 15. november 2013 med ankomst i København om eftermiddagen. Det er dog også muligt at forlænge opholdet, således at du bliver i Rom til søndag den 17. november 2013 og ankommer i København søndag eftermiddag eller aften. Det er desuden muligt at medbringe ledsager(e). Rejsen er omfattet af Rejsegarantifonden via vores tekniske arrangør (garanti nr. 1496). Hotellet og kongrescenter Hotellet, Ergife Palace Hotel ****, er Roms største kongrescenter og ligger i den vestlige del af byen. En taxatur herfra til Peterskirken tager kun 10 minutter. Afstand til nærmeste metrostation er 1 ½ km, og busstoppested ligger i en afstand af 200 meter fra hotellet. Program I oversigten kan du se, hvordan de 27 lektioner, pauser og måltider fordeler sig de enkelte dage. Der udleveres kursusbevis efter hver halve kursusdag. Se programmer for de enkelte linjer på hvor de løbende opdateres. Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Morgenmad a a a (a) (a) Formiddag Frokost a a (a) Eftermiddag Aftensmad a J a (a) (a) Aften Antal lektioner a (a) J Måltid er inkluderet. Tirsdag er der fælles velkomstmiddag og torsdag fælles afslutningsmiddag Måltiderne er inkluderet hvis du har forlænget dit ophold til søndag på Hotel Ergife gennem JUC Middag i Rom på egen hånd 12

13 Valg af linje Der vil ikke blive undervist i det samme stof mere end én gang. Du vil således gå på den samme linje alle fire dage uden at opleve gentagelser. Hvis du ønsker at kombinere linjerne, skal dette ske ved aktivt tilvalg kontakt JUC for mere information. Priser Kursist (tir-fre) inkl. fly t/r m.v. Enkeltværelsestillæg (tir-fre) Forlængelse af hotel (fre-søn)* Enkeltværelsestillæg (tir-søn)* Ledsager (tir-fre) inkl. fly t/r m.v. Afbestillingsforsikring pr. person kr ekskl. moms kr ekskl. moms kr ekskl. moms kr ekskl. moms kr inkl. moms kr. 400 inkl. moms * Det er også muligt at forlænge uden hotel. Hvis du ønsker dette, er det uden omkostninger over for JUC. Vær dog opmærksom på, at du i dette tilfælde selv skal arrangere transfer til lufthavnen i Rom på hjemrejsedagen. Priseksempel: Hvis du vælger standardpakken fra tirsdag til fredag med enkeltværelse, er udgiften kr kr eller i alt kr ekskl. moms. Hvad er inkluderet i prisen? Flyrejse København-Rom tur/retur 1 stk. bagage max. 20 kg samt 1 stk. håndbagage max. 8 kg. 3-5 overnatninger på Hotel Ergife**** i Rom Velkomstmiddag evt. med ledsager tirsdag aften Afskedsmiddag evt. med ledsager torsdag aften Assistance før, under og efter arrangementet af JUC samt samarbejdspartnere Assistance i lufthavnen der sørger for, at du finder JUCs busser ved ankomsten Bustransfer fra lufthavnen til hotellet ved ankomst og retur ved afrejsen Frokost alle dage Morgenmadsbuffet alle dage Rejsemoms Undervisning fordelt over 4 kursusdage og i alt 27 lektioner Tilmelding Du kan tilmelde dig på på telefonnummer , eller ved at sende en til

14 Bredgade København K Telefon

Barcelona. Kr. 24.950 REKONSTRUKTIONS SYMPOSIUM. Sådan optimerer du arbejdet med rekonstruktion, omstrukturering

Barcelona. Kr. 24.950 REKONSTRUKTIONS SYMPOSIUM. Sådan optimerer du arbejdet med rekonstruktion, omstrukturering REKONSTRUKTIONS SYMPOSIUM Barcelona 21. til 24. april 2015 Sådan optimerer du arbejdet med rekonstruktion, omstrukturering og finansiering af kriseramte virksomheder i form af indenretlige eller udenretlige

Læs mere

Kursusrejser Obligatorisk efteruddannelse for advokater

Kursusrejser Obligatorisk efteruddannelse for advokater Kursusrejser Obligatorisk efteruddannelse for advokater Strafferetsrejse til Abu Dhabi / Dubai 30 lektioner Tirsdag, 3. november 2015 til tirsdag, 10. november 2015 Sted: Golden Tulip Al Jazira Hotel &

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

UDDANNELSE ØKONOMISK KRIMINALITET

UDDANNELSE ØKONOMISK KRIMINALITET UDDANNELSE ØKONOMISK KRIMINALITET 2014 1 UDDANNELSE 2014 Forord 3 GRUNDLAGET ANKLAGER Grunduddannelsen som anklager 6 POLITIANKLAGER Politianklager 8 ADMINISTRATIV Hvad kan jeg sige? 10 Straffesagen skridt

Læs mere

2 0 1 3 Kursuskatalog

2 0 1 3 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk

Læs mere

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser WWW.JUC.DK Juridiske kurser AUGUST 2015 FEBRUAR 2016 Ny viden i nye omgivelser JUC er flyttet til Axelborg - nye lokaler to minutters gang fra Hovedbanegården, med samme kvalitet og professionelle facilitering

Læs mere

forår Juridiske kurser 2010

forår Juridiske kurser 2010 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/advokat forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed

Læs mere

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n KURSUS oversigt URSUS 1. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere

Læs mere

Kursusoversigt under flappen

Kursusoversigt under flappen Kursuskatalog 2011 Kursusoversigt under flappen Efteruddannelse for jurister (fortsat) Ledelse og administration Uddannelse for retsbude, servicemedarbejdere og vagtpersonale Uddannelse for alle medarbejdere

Læs mere

uddannelse økonomisk kriminalitet

uddannelse økonomisk kriminalitet uddannelse økonomisk kriminalitet 2015 1 Uddannelse 2015 Forord 3 Grundlaget Anklager Grunduddannelsen som anklager 6 Politianklager Politianklagerens retsarbejde nyt 8 Administrativ Administrativ medarbejder

Læs mere

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog WWW.JUC.DK JUC Kursus katalog Sommer/efterår 2012 JUC Kurser Fordi vi er garant for Det højeste faglige niveau Aktualitet og relevans Bevis for efteruddannelse Kursus København Jylland Side Erhvervs- og

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

kursuskatalog 2013 14

kursuskatalog 2013 14 kursuskatalog 2013 14 indhold * Kurset kan tages enkeltvis eller som del af hele kursusrækken Fra registreret til statsautoriseret revisor 3 Forord - Revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK KURSUSPROGRAM FOR sommer/efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, FUSIONER

Læs mere

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF.

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 08 OKTOBER 2013 ÅRGANG 2013 Følg fire nyuddannede advokater, der lige har taget hul på karrieren PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. INDHOLD

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil være præget af de reformer som Folketinget har vedtaget på flere relevante områder. Der er dog andet end vedtagne reformer

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2014 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Gennemførelsesgaranti på alle kurserne Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg

Læs mere

Erhvervsjura Revisorer

Erhvervsjura Revisorer KONFERENCE 10. & 11. december 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/ejr Værdistiftelse Momsjura Erstatningsansvarsbedømmelse Strafansvar Selskabskapital Erhvervsjura Revisorer for Hør talere fra: Erhvervsstyrelsen

Læs mere

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning 2. halvår 2014 KURSUSKATALOG Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning INDHOLD Shipley Denmark 3 Instruktører 4 I hvilken rækkefølge skal jeg tage kurserne? Kursus / Vindende Tilbudsskrivning

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2012 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavns Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav 1 INDHOLD Leder Talerliste Artikel: Klimatilpasning vores fælles udfordring Kort

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

DANSKE ADVOKATER ER FOR STILLE ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Lars Kjølbye opfordrer advokater til at råbe EU-Kommissionen op

DANSKE ADVOKATER ER FOR STILLE ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Lars Kjølbye opfordrer advokater til at råbe EU-Kommissionen op HANDICAP ADVOKATER OG DOMMERE STRIDES OM BLINDE DOMSMÆND KRITIK KAMMERADVOKATEN UNDER ANKLAGE ADVOKATNÆVNET VARSLER STØRRE ÅBENHED ADVOKATERNES SERVIC 5 2008 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET DANSKE ADVOKATER

Læs mere

BORGER MOD STAT. Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. NR. 3 APRIL 2014

BORGER MOD STAT. Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. NR. 3 APRIL 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 3 APRIL 2014 BORGER MOD STAT Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. JURASTUDIET TIL NY EKSAMEN. ADVOKATEN SER PÅ KVALITETEN

Læs mere

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF 08 URSUS Leo 2. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til

Læs mere