3. kvartal % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen"

Transkript

1 Bogbarometret Bogsalget i Danmark 3. kvartal 2004 Bogomsætning med ujævn udvikling, men stadig pil opad helt samme tendens som i 2. kvartal Skønlitteraturen havde en rekordomsætning i 3. kvartal 2004 en reel stigning. Men stigningen i øvrigt på 21 % i kroneomsætningen og på 13 % i antal bind skyldes for en stor del det udvidede statistikgrundlag. Uden dette ville stigningen i kroner kun være et par procent, og afsætningen af antal bind falde med ca. 10 %. Med det udvidede statistikgrundlag anslås det, at Bogbarometret nu omfatter ca. 80 % af det samlede bogsalg i Danmark (se også boksen efter artiklen) 3. kvartal kvartal kvartal 2004 Af Ib Tune Olsen, Direktør i Den danske Forlæggerforening Copyright Den danske Forlæggerforening og Bogmarkedet, 2005 Må gengives med kildehenvisning +21 % Bogomsætningen i 3. kvartal viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen i Specielt skønlitteraturen har haft et godt kvartal med rekord i kroneomsætningen. Tallene for 3. kvartal 2004 og for første tre kvartaler i 2004 skal dog læses med det væsentlige forbehold, at grundlaget for statistikken er blevet en del udbygget med forlag, som ikke tidligere har indgået. Desuden er de hidtidige forlags omsætning, der faktureres i forlagets navn, men varetages gennem de to store forlagsekspeditioner, kommet med. Endelig er det lykkedes at få tal fra en række forlag for den omsætning, som disse forlag sælger helt uden om ekspeditionerne primært til slutkunderne, især uddannelsesinstitutioner, virksomheder og private. Dette væsentlige forbehold gælder dog ikke for skønlitteraturen. Med udgangspunkt i det udvidede statistikgrundlag ses store stigninger. Således stiger kroneomsætningen 21 %, og stykafsætningen øges med 13 %. Meget tillempet vil det udvidede indberetningsgrundlag kunne anslås at svare til omsætningen gennem den kanal, som i statistikken er tilføjet som»direkte til slutkunde«, men det udvidede indberetningsgrundlag virker fortsættes side 4 Bogmarkedet

2 Bogbarometret (fortsat) Data fra 3. kvartal 2004 og 2003 Kr. i mio. 1) Kategori Skønlitt. Faglitt. Skole- og Børne- og - Elektroniske År til dato lærebøger ungdoms- bøger enkelt- dette akkummuleret Salgskanal bøger udgivelser kvartal Salg til 41,4 35,5 115,1 106,0 76,1 82,1 36,3 35,8 2,3 10,3 7,9 1,2 279,2 270,9 683,9 665,2 boghandel +3 % Salg til 0,2 0,4 1,3 2,9 0,6 2,5 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 2,2 6,2 5,3 13,4 udlandet -61 % salg ,5 70, ,5 70,7 219,4 214,0 direkte +3 % Andet videresalg 4,1 3,6 4,0 5,8 3,3 2,0 3,0 6, ,0 0,1 14,4 17,7 51,0 50,0 (supermarked, +2 % kiosk) Direkte til 0,8-11,5-53,9 -, 1,5-0,0-5,6-73,2-169,9 - slutkunde ,4 39,5 131,9 114,7 133,9 86,6 41,0 42,2 82,4 81,2 7,9 1,3 443,5 365,4 År til dato 118,8 100,9 342,2 312,8 282,0 178,6 121,6 102,9 241,5 244,3 23,4 3,1 1129,5 942,6 akkummuleret +18 % +9 % +58 % +18 % -1 % +651 % Data fra 3. kvartal 2004 og 2003 Antal bind i tusinder Kategori Skønlitt. Faglitt. Skole- og Børne- og - Elektroniske År til dato lærebøger ungdoms- bøger enkelt- dette akkummuleret Salgskanal bøger udgivelser kvartal Salg til 625,5 509,8 915,8 872,3 944,1 1090,4 886,3 683,8 104,4 124,2 8,0 5,5 3484,1 3285,9 8796,9 8332,6 boghandel +6 % Salg til 2,2 5,9 9,6 18,3 6,0 23,0 3,6 2,2 0,1 2,6 0,0 0,2 21,5 52,1 60,0 121,3 udlandet -51 % salg ,6 856, ,6 865,8 2408,9 2536,6 direkte -5 % Andet videresalg 112,5 239,7 88,6 108,6 48,6 38,2 174,9 364, ,3 0,5 424,9 751,8 1441,6 1873,3 (supermarked, -23 % kiosk) Direkte til 12,2-91,0-658,0-60,2-0,0-15,7-837,1-2146,8 - slutkunde ,4 755,4 1105,0 999,1 1656,6 1151,6 1125,0 1050,7 936,1 983,6 24,0 6,3 5599,2 4946,6 År til dato 1972,8 1902,4 3150,2 2924,1 3728,4 2360,5 3218,8 2741,5 2699,2 2919,5 84,9 15, , ,7 akkummuleret +4% +8 % +58 % +17 % -8 % +444 % +16 % 1) Omsætningen, der er angivet ekskl. moms, omfatter værker, der er tildelt ISBN-nr. : ISBN-nr. tildeles alle bøger og bind af årspublikationer (også i mikroform), der hører hjemme i Dansk bogfortegnelse. ISBN-nr. tildeles også til værker i form af elektronisk lagrede publikationer, tekster i lydform og billedmaterialer f.eks. videoer. Med hensyn til videoer medtages i Bogbarometret undervisningsvideoer, men ikke musikvideoer eller spillefilm. Musik-cd er falder også uden for Bogbarometret. Følgende materialer får normalt ikke ISBN-nummer (og medtages derfor ikke i Bogbarometret): Musikalier (noder), aviser og tidsskrifter, småtryk under 17 sider uden for boghandlen, papirvarer såsom løse kort og plancher, kunstmapper, kalendere, bøger beregnet til udfyldning, opgavesæt i løse blade. 2) Bøger med indlagt cd el. lign. medtages ikke her, men under bogens kategorigruppe. 2 Bogmarkedet

3 Salgskanaler Ændring fra 3. kvt til 3. kvt Boghandel Supermarked/kiosk Bind Kroner +21 % -19 % +6 % +3 % Salgskanaler Ændring i bind fordelt på salgskanaler Boghandel Supermarked/kiosk +13 % -44 % -3 % +6 % Bogtyper Ændring fra 3. kvt til 3. kvt Skønlitt. Faglitt. Skolebøger B&U litt. Kroner % +15 % +55 % -3 % +2 % +21 % Bogtyper Ændring i bind fordelt på bogtyper Skønlitt. Faglitt. Skolebøger B&U litt. Bind % +44 % +7 % +13 % -5 % -0 % Bogmarkedet

4 teksten fortsat fra side 1 også lidt ind på nogle af de andre salgskanaler. Ses der væk fra omsætningen under»direkte til slutkunde«, viser kroneomsætningen kun en stigning på et par procent, og stykafsætningen falder en halv snes procent. Det udvidede indberetningsgrundlag vedrører især skole- og lærebogsområdet, så det er også på det område, de helt store stigninger ses. Kroneomsætningen for skole- og lærebøger vokser 55 %, og styktallet stiger 44 %. Der er en stigning på 15 % i kroneomsætningen for faglitteraturen og en stigning på 11 % i styktallet. En væsentlig del af stigningen skyldes dog det udvidede statistikgrundlag. Børne- og ungdomsbøger viser et fald på 3 % i kroneomsætning, men stigning i styktallet på 7 %. Endelig er det værd at bemærke, at skønlitteraturen viser en stigning på 17 % i kroneomsætningen, men dog kun status quo i styktallet. Omsætningsmæssigt er skønlitteraturen dermed tilbage på og endda en smule over niveauet i 3. kvartal 2002, som var det hidtil bedste 3. kvartal for skønlitteratur. Det udvidede indberetningsgrundlag spiller kun en ubetydelig rolle på det skønlitterære område. Salgskanalers omsætning i kroner i 3. kvartal For alle salgskanaler under ét viste 3. kvartal en stigning på 21 %. Der var en stigning på godt 3 % i salget til boghandlere, og det direkte salg til bogklubmedlemmer steg 6 %, mens salget til andre salgskanaler faldt 19 %. Salgskanalers afsætning i antal bind i 3. kvartal Salget i antal bind til boghandlerne steg 6 %, mens det direkte salg til bogklubmedlemmer faldt 3 %, og salget til andre salgskanaler faldt hele 44 %. Samlet var der dog en stigning på 13 % i salget i antal bind fra 3. kvartal 2003 til 3. kvartal 2004 på grund af det udvidede indberetningsgrundlag. Bogtypers omsætning i kroner i 3. kvartal Omsætningen af skønlitteratur steg godt 17 % samlet. Det dækker over en stigning på 17 % gennem boghandlen, mens»andre salgskanaler«, som primært er supermarkeder og kiosker, steg 13 %. Omsætningen»Direkte til slutkunde«tegner sig kun for omkring 2 % af den skønlitterære omsætning. Faglitteraturen viste en samlet stigning på 15 %, men uden det udvidede indberetningsgrundlag ville stigningen kun have været 5 %. Kroneomsætningen for skoleog lærebøger er steget 55 %, og hele stigningen kan tilskrives det udvidede indberetningsgrundlag. kan registreres et fald på 3 %. Uden det udvidede datagrundlag ville faldet have været lidt større. For salget gennem boghandlen ses en marginal stigning på 1 %. Omsætningen af børne- og ungdomsbøger gennem supermarkeder og kiosker faldt til under halvdelen af, hvad den var i 3. kvartal Endelig viser omsætningen af bogklubbøger en stigning på knapt 2 %. Det dækker over en tilbagegang på 24 % for salget gennem boghandlen, mens salget direkte til bogklubmedlemmer steg 6 %. Boghandlens andel af bogklubomsætningen udgør knapt 10 %. Bogtypers afsætning i antal bind i 3. kvartal Afsætningen af skønlitteratur holdt status quo, når der ses på afsætningen udtrykt i antal bind. Det dækker over et fald på 53 % i salget gennem andre salgskanaler, mens boghandlerne kan registrere en stigning på hele 23 %. Boghandlerne går også frem i bindafsætningen af faglitteratur, men dog kun med 5 %, mens der ses en tilbagegang på 18 % i salget til andre salgskanaler. På skole- og lærebogsområdet er der på grund af det udvidede indberetningsgrundlag en stigning 44 %, mens afsætningen gennem boghandlen falder 13 % som følge af den fortsatte omlægning af skolebogssalget til direkte salg fra forlag til skolerne. er der en stigning på 30 % i afsætningen til boghandlerne, mens andre salgskanaler falder med hele 52 %. Den samlede stykomsætning af bogklubbøger falder 5 %, og der er en tilbagegang på 16 % for bog- 4 Bogmarkedet

5 klubbøger gennem boghandlen, mens faldet ved direkte salg til bogklubmedlemmer kun er 3 %, så boghandlens andel af stykomsætningen falder fra 12 % til 11 %. Sammenfatning Med de forbehold, der naturligt må tages på grund af det udvidede indberetningsgrundlag, som indbefatter flere forlag end tidligere og et mere fuldstændigt grundlag for en række af de hidtidige dataafgivende forlag, tegner der sig et billede af en lidt ujævnt fordelt udvikling af bogomsætningen i 3. kvartal 2004, der samlet peger på en lille, men pæn fremgang i kroneomsætningen i forhold til 3. kvartal 2003, men stort set status quo i stykomsætningen. Det mest markante er den store stigning i kroneomsætningen på det skønlitterære område. Første tre kvartaler 2004 Med udgangspunkt i det udvidede statistikgrundlag ses store stigninger for første 3 kvartaler. Således stiger kroneomsætningen 20 %, og stykafsætningen øges med 16 %. Meget tillempet vil det udvidede indberetningsgrundlag kunne anslås at svare til omsætningen gennem den kanal, som i statistikken er tilføjet som»direkte til slutkunde«, men det udvidede indberetningsgrundlag virker også lidt ind på nogle af de andre salgskanaler. Ses der væk fra omsætningen under»direkte til slutkunde«, viser kroneomsætningen en lille stigning, nemlig 2 %, mens stykafsætningen falder 1 %. Det skal dog stadig erindres, at der i 2. kvartal 2003 indgik et usædvanligt stort salg af den nye salmebog. Ses der bort fra det ekstraordinære salg af salmebogen i 2003 og søges samtidig korrigeret for andre virkninger af det udvidede indberetningsgrundlag, kan der anslås en stigning på omkring 5 % i kroneomsætningen, og en stigning på omkring 1 % i stykafsætningen. Da det udvidede indberetningsgrundlag især vedrører skole- og lærebogsområdet, er det på det område, de helt store stigninger ses. Kroneomsætningen for skole- og lærebøger vokser 58 %, og styktallet stiger ligeledes 58 %. Trods det store salmebogssalg i sammenligningsåret 2003 ses i faglitteraturen en stigning i såvel styktallet som i kroneomsætningen: styktallet steg med 8 % og kroneomsætningen steg med 9 %. Børne- og ungdomsbøger viser en stigning på 18 % i kroneomsætning, og stykafsætningen stiger 17 %. Endelig er det værd at bemærke, at skønlitteraturen er tilbage på niveauet for kvartal i 2000 og 2001, men dog stadig et stykke fra niveauet i tilsvarende tre kvartaler i Salgskanalers omsætning i kroner i kvartal For alle salgskanaler under ét viste kvartal en stigning på 20 % i kroneomsætningen. Der var en stigning på 3 % i salget til boghandlere, det direkte salg til bogklubmedlemmer steg 3 %, mens salget til andre salgskanaler steg 2 %. Salgskanalers afsætning i antal bind i kvartal Salget i antal bind til boghandlerne steg 6 %, mens det direkte salg til bogklubmedlemmer faldt 5 %, og salget til andre salgskanaler faldt 23 %. Samlet var der en stigning på 16 % i salget i antal bind fra de første tre kvartaler i 2003 til samme kvartaler i 2004 på grund af det udvidede indberetningsgrundlag. Bogtypers omsætning i kroner i kvartal Omsætningen af skønlitteratur steg 18 % samlet. Det dækker over en stigning på 18 % gennem boghandlen, mens»andre salgskanaler«, som primært er supermarkeder og kiosker, steg 7 %. Omsætningen»Direkte til slutkunde«tegner sig kun for omkring 2 % af den skønlitterære omsætning. Faglitteraturen viste en samlet stigning på 9 % trods det store salmebogssalg i sammenligningsåret Uden det udvidede indberetningsgrundlag ville der dog have været en marginal tilbagegang. Kroneomsætningen for skoleog lærebøger steg 58 %, og hele stigningen kan tilskrives det udvidede indberetningsgrundlag. kan registreres en stigning på 18 %. For salget gennem boghandlen ses også en stigning på 18 %, som Bogmarkedet

6 dog hovedsagelig må henføres til det udvidede datagrundlag. Omsætningen gennem supermarkeder og kiosker faldt 26 %. Endelig viser omsætningen af bogklubbøger et fald på 1 %. Det dækker over en tilbagegang på 26 % for salget gennem boghandlen, mens salget direkte til bogklubmedlemmer steg en smule, nemlig 3 %. Bogtypers afsætning i antal bind i kvartal Afsætningen af skønlitteratur steg med 4 % samlet, når der ses på afsætningen udtrykt i antal bind. Det dækker over en stigning på 9 % for salget til boghandlen og tilbagegang på 20 % for salget gennem andre salgskanaler. Boghandlerne holder status quo i bindafsætningen af faglitteratur (trods salmebogseffekten), mens der ses et fald på 11 % i salget til andre salgskanaler. Det udvidede indberetningsgrundlag bevirker en samlet stigning på 8 %. På skole- og lærebogsområdet er der på grund af det udvidede indberetningsgrundlag en samlet stigning på 58 %, mens afsætningen gennem boghandlen går tilbage med 8 %, og at tilbagegangen ikke er større, skyldes formentlig det udvidede indberetningsgrundlag. er der en stigning på 34 % hos boghandlerne, mens andre salgskanaler falder med 38 %. Den samlede stykafsætning af bogklubbøger falder 8 %, som fordeler sig med et fald på 23 % på salget gennem boghandlere, og en tilbagegang på 5 % for det direkte salg til bogklubmedlemmer, så boghandlens andel af stykafsætningen falder til 11 % mod 13 % i Sammenfatning for kvartal 2004 Med de forbehold, der må tages på grund af det udvidede indberetningsgrundlag, som indbefatter flere forlag end tidligere og et mere fuldstændigt grundlag for en række af de hidtidige dataafgivende forlag, tegner der sig et billede af en lidt ujævnt fordelt udvikling af bogomsætningen i første 3 kvartaler af 2004, men samlet kan anslås en generel lille fremgang i kroneomsætningen i forhold til 2003 og nærmest status quo i stykafsætningen. Om Bogbarometret Bogbarometret bygger fortsat på den bogomsætning, som går gennem forlagsekspeditionerne DBK-bogdistribution og Nordisk Bog Center. I barometrets tal indgår endvidere data fra en række bogklubber, der overvejende selv forestår ekspedition af bogklubbøger. Nogle data vedr. antal bogklubbind hviler på en vurdering, hvilket betyder en lille usikkerhedsmargin på tallet for samlede antal bogklubbøger. For andre bidragydere til statistikken, hvor der kun har kunnet oplyses kroneomsætning, men ikke styktal, er der også sket en skønsmæssig omregning fra kroneomsætning til styktal. Det gælder især for børne- og ungdomsbøger, hvor en af forlagsekspeditionerne har oplyst at have ændret opgørelsesmetode med virkning fra og med 2. kvartal Det har således også været nødvendigt at foretage en skønsmæssig korrektion for tidligere opgjorte styktal for børne- og ungdomsbøger for 2. kvartal Der er endvidere sket en skønsmæssig omregning fra kroneomsætning til styktal for det elektroniske område, hvor kroneomsætning bl.a. kan stamme fra licenser. Fra og med 1. kvartal 2004 er datagrundlaget udvidet, idet der er kommet indberetninger fra forlag med, der ikke tidligere har deltaget i statistikken. Derudover er de hidtidige forlags omsætning, der faktureres i forlagets navn, men varetages gennem de to store forlagsekspeditioner, kommet med. Endelig er det lykkedes at få tal fra en række forlag for den omsætning, som disse forlag sælger helt uden om ekspeditionerne primært til slutkunder, især uddannelsesinstitutioner, virksomheder og private. Der er dog stadig en række forlag, hvis omsætning ikke indgår, og der er en række deltagende forlag, hvis eget direkte salg til boghandelen, udlandet, supermarkeder, kiosker m.v. samt salg til slutbrugere, bl.a. via eget internetsalg, ikke indgår. Samlet kan det dog anslås, at Bogbarometret (= Kvartalsstatistikken) nu omfatter omkring 80 % af den samlede forlagsomsætning. Udviklingen i forlagsomsætningen kan afvige fra bogomsætningen i detailleddet, i hvert fald på kort sigt. Forskellen vil udmønte sig i lageropbygning eller lagerreduktion i detailleddet. I den grafiske illustration medtages ikke salgskanalen»udland«og elektroniske enkeltudgivelser, da der er tale om små størrelser, som dog stadig medtages i skemaerne med tal. 6 Bogmarkedet

4. kvartal 2003 -4 % år bedre omsætningsmæssigt,

4. kvartal 2003 -4 % år bedre omsætningsmæssigt, Bogbarometret Bogsalget i Danmark Bogsalget i Danmark i 4. kvartal 2003 og i hele 2003 4. kvartal 2003 Hele året 2003 Omsætningen faldt i 2003 med 4 %, regnet i løbende priser. Men indregner man udviklingen

Læs mere

I4. kvartal var der en stigning på

I4. kvartal var der en stigning på Bogbarometret Bogsalget i Danmark, 4. kvartal 21 og hele året 4. kvartal 21 Hele året 21 +4% I4. kvartal var der en stigning på godt 4% i kroneomsætningen i forhold til 4. kvartal i 2, mens der kunne registreres

Læs mere

Bogomsætningen i løbende

Bogomsætningen i løbende Forlagsstatistikken 2002 Omsætningen steg 2% i 2002 Foto: Nils Bjervig Omsætningen steg, men i faste priser er der tale om en tilbagegang på 2% i forhold til 2001 de sidste fire år er det konstant gået

Læs mere

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 statistik Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 Danske forlags nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev i 2006 2,292 mia. kr. mod 2,234 mia. kr. i 2005, 2,010 mia. kr.

Læs mere

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Forlagsstatistikken 2004 Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Foto: Nils Bjervig Stigningen på 4 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på 3 %. Dermed ser det ud til, at de forudgående fem

Læs mere

Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003

Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003 Forlagsstatistikken 2003 Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003 Foto: Nils Bjervig Faldet på 3 % er målt i løbende priser. I faste priser er faldet endnu større, nemlig hele 5 % mod et fald i 2002 på 2

Læs mere

Statistisk rapport over bogåret 2007

Statistisk rapport over bogåret 2007 September 2008 Statistisk rapport over bogåret af Ib Tune Olsen, konsulent i Forlæggerforeningen Den totale bogomsætning i forbrugerpriser og inkl. moms blev 4,020 mia. kr. i mod 4,135 mia. kr. i 2006.

Læs mere

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Forlagsstatistikken 2005 Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Stigningen på 11 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på ca. 9 % i 2005 mod 3 % i 2004, mens de fem foregående år havde konstant

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Bogbarometret... 4 2008-9... 4 Forlagenes salg fordelt på salgskanaler ifl. Bogbarometret

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011 Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011 Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Skøn over markedsfordeling...2 Statistikker... 3 Bogbarometret... 5 2010

Læs mere

Rapport fra. Udvalget vedr. Det Danske Bogmarked

Rapport fra. Udvalget vedr. Det Danske Bogmarked M I N I S T E R I E T Rapport fra Udvalget vedr. Det Danske Bogmarked København 2002. J. NR. 4. kt., HNH Fejl! Ukendt argument for parameter. -2- Indholdsfortegnelse: Kap. 1. Indledning samt udvalgets

Læs mere

ÅRS- STATISTIK Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf

ÅRS- STATISTIK Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf ÅRS- STATISTIK 2016 Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2016 Stabil omsætning i 2016 Danske Forlags samlede omsætning i 2016 var stort set uændret

Læs mere

Vagthundeudvalgets 2. rapport

Vagthundeudvalgets 2. rapport Vagthundeudvalgets 2. rapport Udvalget vedrørende det danske bogmarked midtvejsrapport 2002/2003 Bogmarkedet bringer her rapporten i sin helhed. Udvalget, i daglig tale Vagthundeudvalget, anbefaler, at

Læs mere

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Indholdsfortegnelse Omsætning og salg...3 Bilag 1 Skønnet omsætning...4 Bilag 2 Skønnet styksalg 2001-2005...5 Bilag 3 Skønnet styksalg 1980-2005...6

Læs mere

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Indholdsfortegnelse Omsætning og salg...3 Bilag 1 Skønnet omsætning...4 Bilag 2 Skønnet

Læs mere

Vagthundeudvalgets 3. og sidste rapport

Vagthundeudvalgets 3. og sidste rapport Vagthundeudvalgets 3. og sidste rapport Udvalget vedrørende det danske bogmarked - endelig rapport primo 2004 Tegning: Barfoed Bogmarkedet bringer her rapporten i sin helhed. Udvalget har en række anbefalinger

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

ÅRS- STATISTIK 2015. Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK 2015. Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2015 Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2015 Overblik over forlagenes omsætning 2015 Danske Forlag har i årssta s kken for 2015

Læs mere

Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige

Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige Derfor bør skolernes betaling til COPY-DAN ikke stige Universiteterne og de øvrige skoleorganisationer forhandler i øjeblikket med COPY-DAN

Læs mere

> Flere bestsellere men færre solgte bøger. > Digitale bøger i voksealderen. > Kloge kendte sælger flere fagbøger

> Flere bestsellere men færre solgte bøger. > Digitale bøger i voksealderen. > Kloge kendte sælger flere fagbøger > Flere bestsellere men færre solgte bøger > Digitale bøger i voksealderen > Kloge kendte sælger flere fagbøger 2012 Indhold > Leder 3 > Fakta om Forlæggerforeningens årsstatistik: Hvad dækker den? 4 >

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Adfærd og holdninger i dag Tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse om dine holdninger til og køb af bøger. Undersøgelsen fokuserer

Læs mere

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011 Maj 0 Med kilde i Danmarks Statistik Byggevirksomheden. kvar 0 Det samlede påbegyndte etageareal er steget med 0 pct. i første kvar i 0 i forhold til første offentlig af samme kvar sidste år. Dette skyldes

Læs mere

Danskernes Bogkøb. Tendenser Danske Forlag og Boghandlerforeningen

Danskernes Bogkøb. Tendenser Danske Forlag og Boghandlerforeningen Danskernes Bogkøb Tendenser 2001-2017 Danske Forlag og Boghandlerforeningen Undersøgelsen Danskernes Bogkøb blev første gang gennemført i november 2000. I de følgende mange år kørte undersøgelsen flere

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Liberaliseringen af bogmarkedet

Liberaliseringen af bogmarkedet En evaluering set med forbrugernes øjne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen November 2013 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 4 3 Forbrugergevinsten ved liberaliseringen 5 4 Bøgers tilgængelighed

Læs mere

Danskernes Bogkøb Udvikling Kort talsammenligning med kommentarer

Danskernes Bogkøb Udvikling Kort talsammenligning med kommentarer Danskernes Bogkøb Udvikling 2016-2017 Kort talsammenligning med kommentarer Undersøgelsen Danskernes Bogkøb blev første gang gennemført i november 2000. I de følgende mange år kørte undersøgelsen flere

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

stillede spørgsmål For så vidt angår spørgsmål AC, henviser jeg til skatteministerens besvarelse.

stillede spørgsmål For så vidt angår spørgsmål AC, henviser jeg til skatteministerens besvarelse. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 147 Offentligt SAMRÅDSTALE Arrangement: Samråd om bogmoms /ebøger Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: D. 18. april kl. 9.00 Sted: Christiansborg Taletid:

Læs mere

det danske bogmarked rapport 2002 af Lisbeth Worsøe-Schmidt og Gitte Pedersen

det danske bogmarked rapport 2002 af Lisbeth Worsøe-Schmidt og Gitte Pedersen det danske bogmarked rapport 2002 af Lisbeth Worsøe-Schmidt og Gitte Pedersen Indholdsfortegnelse: Prolog Indledning Samhandelsreglerne i hovedtræk frem til 2001 Debat om samhandelsreglerne De nye samhandelsregler

Læs mere

Danskernes Bogkøb nogle tendenser

Danskernes Bogkøb nogle tendenser Danskernes Bogkøb nogle tendenser November 2000 februar 2016 Boghandlerforeningen og Danske Forlag Boghandlerforeningen 1 Introduktion Undersøgelsen Danskernes Bogkøb er en af de længst løbende undersøgelser

Læs mere

Danskernes Bogkøb. Nogle tendenser November 2000 november 2013. Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen. Boghandlerforeningen 1

Danskernes Bogkøb. Nogle tendenser November 2000 november 2013. Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen. Boghandlerforeningen 1 Danskernes Bogkøb Nogle tendenser November 2000 november 2013 Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen Boghandlerforeningen 1 Undersøgelserne 2000-20 Metode: Telefoninterview. Gennemførte interview:

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2009 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2009 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 17 pct. i første kvartal 2009 i

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 215 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)?

s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)? s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)? KØN ALDER TOTAL Mand Kvinde 15 19 år 20 24 år 25 29 år 30 39 år 40 49 år 50 59 år 60 69 år 70 år og

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Nye lønsatser i kommuner og regioner

Nye lønsatser i kommuner og regioner NOTAT 15-0635 - POUL - 02.06.2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Nye lønsatser i kommuner og regioner Efter at Danmarks Statistik har offentliggjort kvartalsstatistikkerne for lønudviklingen

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000.

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Socialstatistik i Odense Kommune -. Nr. 3 Oktober 00 Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere af en række

Læs mere

Tabel 1 Virkning i kroner på årlige udvidede forbrugsmuligheder for en LO-familie med to børn ved hidtidige metode og revideret metode

Tabel 1 Virkning i kroner på årlige udvidede forbrugsmuligheder for en LO-familie med to børn ved hidtidige metode og revideret metode Notat 23. september 2014 Oplysning om revideret metode til beregning af fordelingsvirkninger af ændringer i offentligt forbrug Finansministeriet har konstateret, at de hidtidige beregninger af fordelingsvirkninger

Læs mere

Eksportstatistik 2016

Eksportstatistik 2016 Eksportstatistik 2016 - Baseline og forløbsanalyse udarbejdet af estatistik for Eksportrådet 1 Mere end halvdelen af eksportvæksten kommer fra SMV erne En ud af fem store eksportvirksomheder i 2014 var

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Detailmarkedet for fisk i Danmark efter ni år med fiskekampagnen

Detailmarkedet for fisk i Danmark efter ni år med fiskekampagnen Detailmarkedet for fisk i Danmark efter ni år med fiskekampagnen Resultater fra Danmarks Statistik og The Nielsen Company Anne C. Bech Consumer Insight 2015 1 9 år med fiskekampagnen 2 Fortsatte kampagner

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)?

s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)? s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)? Flere gange om ugen 0% Ugentligt 2% Månedligt 26% 1 2 gange i kvartalet 24% 1 3 gange pr. år 31% Sjældnere

Læs mere

Svag underliggende vækst i det private forbrug

Svag underliggende vækst i det private forbrug Svag underliggende vækst i det private forbrug Nationalregnskabet for første halvår 20 har vist flotte stigninger i det private forbrug. En ekstraordinær kold vinter og forår har dog givet en markant stigning

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Nyhedsbrev. Månedlig særydelsesstatistik, februar 2017

Nyhedsbrev. Månedlig særydelsesstatistik, februar 2017 Nyhedsbrev Månedlig særydelsesstatistik, februar 2017 I nedenstående bliver nogle af hovedtallene fra særydelsesstatistikken for februar 2017 gennemgået og sammenlignet med samme måned året før. Gennemgangen

Læs mere

re bogklubbøger 18/11/12 v ed samtidig opretholdelse af f aste priser på andre udgav er

re bogklubbøger 18/11/12 v ed samtidig opretholdelse af f aste priser på andre udgav er Udgivelse af billigere bogklubbøger ved samtidig opretholdelse af faste priser på andre udgaver Journal nr.3/1107-0300-0052/ar/fi Rådsmødet den 26. maj 2004 Resumé 1. Forlag i Danmark har ret til i en

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 Den grafiske industri Grakoms branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. kvartal :3

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. kvartal :3 Udenrigshandel :3 Grønlands eksport 1. kvartal Den samlede eksportværdi var 373 mio. kr. i mod 427 mio. kr. i 1. kvt., et fald på 53 mio. kr. hvilket svarer til 12,5 pct. Det fremgår af denne publikation

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt

Læs mere

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI-

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- 27. juni 21 Af Lise Nielsen PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- Resumé: TUATION De økonomiske indikatorer har i det seneste halve år peget snart i den ene, snart i den anden retning. På

Læs mere

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING - En analyse af væksten af indtægtsstrømme fra 2011 versus 2012 Indholdsfortegnelse Indhold: 1. Baggrunden for analysen.... 4 2. Hovedkonklusionerne fra analysen...

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 12. maj 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

GA s konjunkturbarometer

GA s konjunkturbarometer Branche- og Kommunikationsafdelingen GA s konjunkturbarometer for den grafiske branche Oktober 21 Oversigt: 1. Konjunkturindikatorer 2. Salg fra grafiske virksomheder 3. Salg af papir i Danmark 4. Udenrigshandel

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed.

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed. 2 Hovedresultater Husstandenes forbrug på medierelaterede forbrugsposter 1994 2014 Den andel af det samlede forbrug i husstandene, som går til de medierelaterede forbrugsposter, er steget fra at udgøre

Læs mere

Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Finn Juhls Høvdingestol: Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. 8 Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. investering møbler Danske designmøbler Priserne på danske designermøbler er steget eksplosivt det seneste år, og

Læs mere

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2015

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2015 Alkoholstatistik Indførsel og produktion af alkohol 2015 Der blev i 2015 indført og produceret 364 tusind liter ren alkohol i drikkevarer, jf. figur 1. I forhold til året før, faldt tilførslen af ren alkohol

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012)

BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012) BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012) DE GODE GAMLE DAGE I BOGBRANCHEN 3 spillere: Forfattere Forlag Boghandlere Trykte bøger Samhandelsregler (første fra midten af 1800-tallet) Fast bogladepris

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2016

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2016 Alkoholstatistik Indførsel og produktion af alkohol 2016 Der blev i 2016 indført og produceret 383 tusind liter ren alkohol i drikkevarer, jf. figur 1. I forhold til året før, steg tilførslen af ren alkohol

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt J.nr. j.nr. 08-179347 Dato : 19. januar 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 140 af 9. december 2008. (Alm.

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud 2012

Regionernes udgifter til medicintilskud 2012 Mio. DDD Regionernes udgifter til medicintilskud Analysen beskriver, hvordan salget af de lægemidler solgt med tilskud til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne gruppe har

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri.

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri. HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Frie Fagskoler (i det følgende betegnet skolen ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 5.700 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. I den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017

Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017 Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017 6. juni 2017 Statistik for spillemarkedet. 1 Indledning Det Danske spillemarkedet blev delvist liberaliseret I 2012, da markedet for væddemål og onlinekasino

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

Samhandelsregler. Regulativer. Bogbranchens Fællesråd

Samhandelsregler. Regulativer. Bogbranchens Fællesråd Samhandelsregler gældende i forholdet mellem forlæggere og boghandlere samt Regulativer for Bogbranchens Fællesråd og Bogbranchenævnet Den danske Boghandlerforening og Forlæggerforeningen Aftalt mellem

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2015

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2015 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2015 Malerfagets konjunkturundersøgelse 2015 Resume Positiv udvikling i (side 2) Der var en positiv udvikling i malerfaget i den sidste

Læs mere