Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fusionsredegørelse 27. marts 2014"

Transkript

1 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance

2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Investeringsforeningens CVR-nr SE-nr c/o Formuepleje Fund Management A/S Værkmestergade Aarhus C (i det følgende benævnt "Fortsættende Afdeling") har i fællesskab med bestyrelsen i Investeringsforeningen Absalon Invest Afdeling Global Minimum Variance Investeringsforeningens CVR-nr SE-nr c/o Formuepleje Fund Management A/S Værkmestergade Aarhus C (i det følgende benævnt "Ophørende Afdeling") oprettet en fusionsplan, hvorefter Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL, som den Fortsættende Afdeling overtager samtlige aktiver og passiver i den Ophørende Afdeling, Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance, og hvorved den Ophørende Afdeling ophører. Deltagerne i den Ophørende Afdeling vil ved fusionen gå fra at være deltagere i Investeringsforeningen Absalon Invest, hvori den Ophørende Afdeling er placeret, til at være deltagere i Investeringsforeningen CPH Capital, hvori den Fortsættende Afdeling er placeret. Fusionsplanen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr af 13. december 2013 om fusion og spaltning af danske UCITS m.v. ("Fusionsbkg.") 3. Formålet med denne fusionsredegørelse er at supplere fusionsplanen med oplysninger om de i Fusionsbkg. 4, stk. 2 nævnte forhold. 1. Baggrund og begrundelse for fusionen 1.1 De nærmere vilkår for fusionen fremgår af fusionsplanen, som offentliggøres samtidigt med nærværende fusionsredegørelse. 2/6

3 1.2 Begrundelsen for beslutningen om at gennemføre fusionen er at give deltagerne i den Ophørende Afdeling et mere attraktivt investeringsområde. Begge afdelinger investerer i globale aktier, men den Fortsættende Afdeling har opnået et bedre afkast. 2. Forskelle i investeringspolitik 2.1 Den Ophørende Afdeling har følgende investeringspolitik, jf. vedtægterne for Investeringsforeningen Absalon Invest 6: Afdelingens investeringsstrategi tilsigter at minimere volatiliteten i porteføljen ved at følge en kvantitativ model. Afdelingen kan investere i aktier, der er optaget til handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer jf. bilag 1. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter. Afdelingen kan investere ind til 10 % af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen er bevisudstedende og udloddende. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 3, anførte begrænsninger til aktivmassen. 2.2 Den Fortsættende Afdeling har følgende investeringspolitik, jf. vedtægterne for Investeringsforeningen CPH Capital 6: Afdelingen investerer globalt i aktier, der er optaget til handel på regulerede markeder. Afdelingen kan endvidere investere i depotbeviser (fx ADRs og GDRs). Investeringer kan foretages i aktier og depotbeviser handlet på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller full member eller associate member af Federation of European Securities Exchanges (FESE), eller handlet på et andet reguleret marked i EU, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. 3/6

4 Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde investere indtil 10% af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder i værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v., jf. bilag 1. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre danske UCITS, specialforeninger, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2 og 3. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis samt foretage udlån af værdipapirer. 14. Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. Afdelingen er bevisudstedende og udloddende. 2.3 Deltagerne i den Ophørende Afdeling vil således som konsekvens af fusionen blive deltagere i en afdeling med den ovenfor under pkt. 2.2 beskrevne investeringspolitik. Investeringsstrategien vil dermed forblive uændret for deltagerne i den Ophørende Afdeling, idet den Fortsættende Afdeling på samme måde som den Ophørende Afdeling investerer i globale aktier, jf. pkt. 2.1 og 2.2 ovenfor. 2.4 Deltagerne i den Ophørende Afdeling vil efter fusionen være omfattet af samme skatteregler som hidtil, idet såvel den Ophørende som Fortsættende Afdeling er et aktiebaseret institut med minimumsbeskatning. 2.5 Bestyrelsen vurderer, at risikoen på en risikoskala fra 1 til 7 (hvor 7 er højest risiko) i den Fortsættende Afdeling er 6, og at risikoen i den Ophørende Afdeling er 6. Fusionen vil således medføre, at deltagerne i den Ophørende Afdeling ved fusionen bliver deltagere i en afdeling med samme risikoeksponering. Den uændrede risikoeksponering modsvares af en uændret afkastmulighed. 3. Omkostningsniveau 4/6

5 3.1 Omkostningsniveauet opgjort som omkostningsprocenten i den Fortsættende Afdeling har de seneste 3 år været højere end i den Ophørende Afdeling. Omkostningsprocent Investeringsforeningen CPH Capital, 2,19 2,05 Afdeling Globale Aktier - KL Investeringsforeningen Absalon Invest, 1,60 1,65 Afdeling Global Minimum Variance 3.2 Deltagerne i den Ophørende Afdeling vil således som konsekvens af fusionen blive deltagere i en afdeling med et højere omkostningsniveau. Bestyrelsen forventer dog på sigt, at omkostningsprocenten vil falde i den Fortsættende Afdeling pga. stigende formue. Endvidere forventes et bedre afkast i den Fortsættende Afdeling end i den Ophørende Afdeling. Den nuværende minimum variance-strategi i den Ophørende Afdeling har således ikke givet højt afkast i sammenligning med andre globale afdelinger. 4. Eventuelt kontantvederlag 4.1 Såfremt det i forbindelse med fusionen og beregningen af ombytningsforholdet bliver nødvendigt at udbetale et kontantvederlag til deltagerne i den Ophørende Afdeling, vil sådanne beløb blive udbetalt til deltagerne inden for 10 hverdage fra ombytningsdagen. Eventuelle kontantvederlag beskattes som udbytte. 5. Øvrige dokumenter 5.1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har til brug for gennemførelsen af fusionen udarbejdet en erklæring, hvoraf det fremgår, at kreditorerne i den Ophørende Afdeling må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen. 5.2 Når ombytningsforholdet er beregnet, vil Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blive anmodet om at udarbejde en erklæring om, at ombytningsforholdet er korrekt i forhold til de fusionerende enheders indre værdi på opgørelsestidspunktet. Denne erklæring er en forudsætning for fusionens gennemførelse, jf. Fusionsbkg. 9, stk. 5. 5/6

6 6. Underskrifter København, den 28 / Bestyrelsen i den Ophørende Afdeling Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Morten Riise-Knudsen Formand Lars Andersen Niels Ulrik Heine 6/6

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 17. september 2013 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest 1 Vedtægter for Investeringsforeningen Jyske Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nordjyske Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 14. 2015, 2. marts 2015 A/S Nørresundby Bank selskabsmeddelelse nr. 16, 2. marts 2015 FUSION AF NORDJYSKE

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere