Dansk Fængselsforbund København, 18. december Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund"

Transkript

1 Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen har været i krise. Måske har de ret i det. Den slags har det jo med at udvikle sig til at blive selvopfyldende profetier. Og krisen er i hvert fald ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten at fængselsfunktionærer går rundt og mobber hinanden og de indsatte. Ingen kan benægte, at mobning visse steder er et problem. Det er der nu heller ingen, der gør. Mobbeundersøgelsen blandt prøveansatte viste det. Men det hører også med til virkeligheden, at langt de fleste prøveansatte ikke følger sig mobbet og at direktoratet vurderer, at der er sket et fald siden 2001, hvor klimaundersøgelsen blev gennemført. Mobning er kun et af mange problemer, som forpester klimaet i fængsler og arresthuse. Dårligt arbejdsmiljø er et andet problem. Ringe arbejdsvilkår er et tredje. Jammerlige fysiske forhold er et fjerde. Stort arbejdspres er et femte. Blot for at nævne nogle stykker. Hvis vi går et år tilbage i tiden og læser aviserne dengang, så var det et dårligt psykisk arbejdsmiljø, som trak de store overskrifter i aviserne. Der er naturligvis en sammenhæng mellem arbejdsmiljøet og den generelle omgangstone. Man kan ikke behandle omgangstonen i Kriminalforsorgen som en isoleret problemstilling. Når tonen nogle gange er hård ude på tjenestestederne, så hænger det sammen med, at arbejdsdagen nogle gange er hård. De to problemer skal løses i sammenhæng. Symptombehandling kurerer som bekendt ikke en sygdom. Direktoratet vil skabe en mobil task force, som rykker ud med stort ståhej og hvinende bremser, når der er problemer med mobning i en institution. Men det, der i bund og grund er behov for, er en helhjertet og engageret indsats for arbejdsmiljøet generelt i Kriminalforsorgen. Det er en proces, som vi gerne vil tage medansvar for som vi har gjort i lang tid. Frontlinjen under angreb Vi har hen over efteråret været i en situation, hvor det har været svært for politikere og andre interesserede at skabe sig et realistisk billede af, hvad der foregår i Kriminalforsorgen. Hvad værre er: Alle mulige anklager mod Dansk Fængselsforbund har svækket fængselsfunktionærernes situation både i forhold den kommende flerårsaftale og ikke mindst de kommende overenskomstforhandlinger. Hvor alvorlig skaden er, er svært at sige på nuværende tidspunkt. Vi gør vores yderste for at begrænse

2 skadevirkningerne, men det er svært, når vi konstant skal forsvare os imod uberettigede anklager fremsat i fuld offentlighed uden at man har forsøgt at afklare spørgsmålene internt. Mange medlemmer har forsøgt at hjælpe ved at skrive læsebreve og skrive til politikere og andre parter, og dem vil jeg gerne takke for hjælpen. Jeg er ikke i tvivl om, at det gør indtryk, når I gør det. Politikerne og offentligheden har brug for korrekt information om arbejdsforholdene i Kriminalforsorgen. Det er en informationsopgave, som også Kriminalforsorgens ledelse bør medvirke til. De må bidrage til at sikre, at arbejdet som fængselsfunktionærer ikke bringes i miskredit. Det er derfor afgørende, at ledelsen tager skarp afstand for udtryk som negativt stærke ansatte. Det er ærekrænkende, at alle medarbejdere på denne måde bliver stigmatiserede. Af samme årsag har vores advokat meddelt Direktoratet for Kriminalforsorgen, at ledelsen skal indskærpe på ledelsesniveau, at sådanne betegnelser ikke kan anvendes over for ansatte. Advokatens brev er vedhæftet. Der mangler 300 i 2008 Det er også et problem på længere sigt, at arbejdet som fængselsfunktionær bringes i miskredit. Det kan blive svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Der står nemlig ikke lange køer af håbefulde ansøgere uden for hvert fængsel og krydser fingre for, at de kan blive ansat. Virkeligheden er en helt anden. Der mangler personale i den helt store stil i mange fængsler. Næste års rekrutteringsmål er nu over 300 medarbejdere på landsplan. Jeg frygter, at det mål er helt urealistisk med de løn- og ansættelsesforhold, vores personale har. Der er med andre ord risiko for yderligere arbejdspres alene på grund af personalemangel. Det er ikke det bedste udgangspunkt for et bedre arbejdsmiljø. Oven i hatten har flere nu gjort sig til talsmænd for, at vores rettigheder som tjenestemænd skal forringes. Vi har for mange af dem, påstås det. Og Dansk Fængselsforbund kommer rendende, hver gang ledelsen forsøger at flytte, fyre eller på anden måde sanktionere over for fængselsfunktionærer, lyder kritikken. Den er på sin vis berettiget: Det er rigtigt, at vi forbeholder os retten til at beskytte vores medlemmer. Der er nu en gang vores rolle som fagforbund. Vi deltager gerne i et eftersyn af de nuværende regler og vilkår for vores ansættelse, men vi vil til enhver tid kræve, at der skal beviser på bordet, før ledelsen bruger disciplinære irettesættelser. Hvorvidt yderligere forringelser af vores ansættelsesforhold vil få flere ansøgere ind gennem dørene, er svært for mig at tro på. Jeg mener, at vi i stedet burde fokusere på bedre løn- og ansættelsesvilkår, så vi rent faktisk kan tiltrække og fastholde de kvalificerede ansøgere, som vi har så hårdt brug for. Hvorfor så meget fokus på ledelse Vi er blevet kritiseret for at bruge for meget krudt på god ledelse i Kriminalforsorgen. Er det vores rolle som forbund? Det mener vi i høj grad, det er. Vi får ikke udviklet Kriminalforsorgen i en positiv retning, hvis ikke ledelsen medvirker til det. Der er dem, som skal sikre, at nye initiativer forplanter sig ud i institutionerne. Derfor skal cheferne ligesom de menige medarbejdere klædes bedre på til at løse fremtidens opgaver. Et af midlerne er de nye ledelseskrav. De er pejlemærker for, hvad der konkret ligger i begrebet god ledelse.

3 Et andet middel er en bedre lederuddannelse. Vi mener uddannelsen bør være langt mere professionel, så den i højere grad har samme niveau som andre lederuddannelser. For eksempel lederuddannelsen i Politiet. Undersøgelsen på Herstedvester Med hensyn til undersøgelsen på Herstedvester, så har arbejdsgiver desværre ikke fulgt opfordringen til at sikre medarbejdernes retssikkerhed via involvering af en dommer. Vi ved, at kammeradvokaten nu bistår arbejdsgiver, og at afhøring af ledelsesrepræsentanter er i fuld gang. Vi ved imidlertid ikke, hvem de taler med, vi ved ikke om hvad, og vi har intet materiale modtaget. Vores advokat har orienteret os om, at det ikke under disse omstændigheder er muligt for ham at varetage hvervet som bisidder på forsvarlig og betryggende vis. Ansatte risikerer således at blive stillet over for anklager uden nogen mulighed for at forsvare sig (for eksempel fordi de ikke har kendskab til materiale eller til, hvem der er afhørt og hvad, der er sagt). Derudover kan ansatte ikke tilføre sagen skriftligt materiale, da de ikke har kendskab til kritikpunkterne. Fremgangsmåden er ikke i overensstemmelse med god personaleskik. Derudover er det en meget arrogant fremgangsmåde, som kun er egnet til at grave yderligere grøfter mellem ledelse og personale. Ledere i Dansk Fængselsforbund For nylig modtog forbundskontoret en skriftlig kritik fra Lederforeningen, der er den nye organisation for alle ledere inden for Dansk Fængselsforbunds forhandlingsområde. Vi har svaret på de konkrete kritikpunkter. Det vil jeg ikke gå i detaljer med her. Jeg vil dog tilføje, at jeg overordnet har forståelse for, at Lederforeningen som nyetableret forening skal finde sit ståsted i Dansk Fængselsforbund, men foreningen bliver også nødt til at forstå, at medlemskab af Lederforeningen ikke pr. automatik giver større indflydelse end medlemskab af nogen anden lokalafdeling under Dansk Fængselsforbund. Jeg opfordrer til dialog frem for konfrontation. Lederforeningen må påtage sig opgaven og arbejde politisk for sine mærkesager via forbundets udvalg og forbundets hovedbestyrelse. Samarbejdet fremover På forbundets indre linier har vi været igennem en stor modernisering af strukturen i det forløbne år. Jeg oplever det som en succes. Strukturen med forbundssekretærer for sektorerne har været gavnlig for både sagsbehandlingen og informationsniveauet. Det er ikke ensbetydende med, at vi ikke har flere udfordringer på den front, men vi har fået et godt grundlag for at løse dem. I 2008 har vi et stille ønske om et godt samarbejde i alle fængsler og arresthuse. Dansk Fængselsforbund har altid bestræbt sig på at bygge broer for at sikre, at samarbejdet kunne opretholdes til gavn for alle i Kriminalforsorgen. Vi oplever, at der er et pres fra både medier, politikere og andre steder for at få statueret nogle eksempler i kølvandet på krisen. Det kan selvfølgelig få den konsekvens, at Kriminalforsorgen og Dansk Fængselsforbund fremover skal håndtere problemer mere formelt og i sidste ende ved domstolene. Det er ikke noget, som vil fremme samarbejdet, men det er noget, vi er klar til at håndtere. Vores tillidsrepræsentanter er godt bekendte med både Tjenestemandsloven, Samarbejdsaftalen og

4 Kriminalforsorgens egne regler. Vi må gå ud fra, at så længe vi agerer i forhold til det grundlag, så er det ikke os, der bliver dømt ude af samarbejdet. Det er vigtigt at understrege, at Dansk Fængselsforbund ikke forsøger at ødelægge samarbejdsklimaet. Vi er en medspiller, der har medansvar for en række af de positive tiltag, der er sat i værk i Kriminalforsorgen. Men vi kan ikke løfte den opgave alene. Vi savner en helhjertet indsats fra vores samarbejdspartnere og det politiske system. Forhåbentlig kan vi næste år i december se tilbage på et år, hvor overskrifterne i aviserne ikke var præget af ordet krise, men af positive ord om lønstigninger, bedre arbejdsvilkår og nye uddannelsestilbud til medarbejderne i Kriminalforsorgen. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke for opbakningen til forbundet, herunder de mange opmuntrende mails, vi har fået fra jer. Det er rart at høre, at mange fortsat er stolte af deres arbejde i Kriminalforsorgen og stadig ønsker at værne om det. Glædelig jul og et godt nytår! Med venlig hilsen Kim Østerbye Forbundsformand Dansk Fængselsforbund

5

6

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010 Fængselsfunktionæren 2 Fængselsforbundet Februar 2010 Nr. 2-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 Multimedieskat rammer også fængselsbetjente 15 Sparerunde rammer lønbudgettet hårdt 26 Ringere sikkerhed

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2

Fængselsfunktionæren 2 Fængselsfunktionæren 2 Dansk Fængselsforbund Februar 2008 Nr. 2-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Politikere lover bedre arbejdsmiljø, uddannelse og meget andet 16 Når en morgenstund brænder sig fast

Læs mere

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand Dansk Fængselsforbund Referat fra Dansk Fængselsforbunds 4. ordinære kongres 25. 26. maj 2009 På Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Punkt 1: mødets åbning... 4 Forbundsformandens åbningstale... 4

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

Fængselsfunktionæren 7/8

Fængselsfunktionæren 7/8 Fængselsfunktionæren 7/8 Dansk Fængselsforbund Juli/August 2008 Statsfængslet på Kragshovhede Arresthuset i Hjørring Lukket Arresthuset i Viborg Lukket Statsfængslet i Nørre Snede Statsfængslet Renbæk

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsforbundet December 2011 - Januar 2012 Fængselsforbundet i Danmark ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende 2012 Nr. 12/1-2011/2012

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

attraktive arbejdspladser

attraktive arbejdspladser Kommentaren attraktive arbejdspladser 2 Forord Haves: Masser af know-how Søges: Fælles OAO-vision for rekruttering og fastholdelse OAO repræsenterer alle offentligt ansatte i LO. Det er en bred og mangfoldig

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu.

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Kongres 2009 Forelæggelse af målprogram for 2010-2013 v/kim Simonsen Kære kongres (1. slide på bagtæppet HK er overalt) Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Det er helt afgørende

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2004 Vær tålmodige vi finder en løsning Nr. 3-2004 Fængselsfunktionæren 13 Leder 4 Vær tålmodig - vi finder en løsning Tilstrømningen til fængslerne er

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2004 - Januar 2005 Nr. 12/1-2004/2005 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Farvel og goddag 16 Den politiske satsning er afgørende for medlemmernes

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2007 Nr. 4-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Flere nedslidte i 2006 15 Superfængsel uden dørhåndtag 16 I dobbeltbelæg på Vestre 18 Arbejdsmiljø på

Læs mere

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu.

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu. Det er vist ikke for meget at sige, at det forgangne år har været et af de år i HL's historie, som har ført flest ændringer med sig for ledere, for lærere og for sekretariatet. Det har været et meget travlt

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Fængselsfunktionæren 10. Fængselsforbundet Oktober 2010

Fængselsfunktionæren 10. Fængselsforbundet Oktober 2010 Fængselsfunktionæren 10 Fængselsforbundet Oktober 2010 Nr. 10-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 DR stiller skarpt på Horserød 25 Svært at få bugt med hashrygningen 16 Ministeren vil knække voldskurven

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Udredning nr. 7 Institut for Menneskerettigheder 2009 Nationale kontrolorganer 2 Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Fængselsfunktionæren 10

Fængselsfunktionæren 10 Fængselsfunktionæren 10 Fængselsforbundet Oktober 2009 Nr. 10-2009 Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 Nedslidte bliver hurtigere fyret 25 Hurtigere afskedigelser trækker sygefraværet ned 26 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere