02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution"

Transkript

1 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade X København København K Tlf Tlf

2 KÆRE PLS-MEDLEM For at yde vores medlemmer den bedste vejledning og hjælp gennem studiet har PLS lavet en lang række forskellige PLS vejleder om... : - alle vejledninger er at finde på vores hjemmeside Den vejledning du sidder med handler om 2. praktikperiode. 2. praktikperiode - er praktikperioden, som tidligere blev betegnet som 1. lønnede praktik. I denne praktik indgår den studerende i institutionens planlægning og er således også en del af normeringen. I følgende vejledning kan du blandt andet finde svar på spørgsmål angående: uddannelsesaftale, ansættelsesbrev, faglige mål og CKF, 2/3 samtalen, udlandspraktik, varighed og økonomi. Vi håber at du i denne vejledning kan få svar på dine spørgsmål. Er der noget du er i tvivl om er du velkommen til at kontakte PLS. Du kan skrive en mail til dk eller ringe på telefon PLS vejleder om... er lavet for at give vores medlemmer den bedst mulige vejledning. Skulle det vise sig at du nu sidder med en vejledning og ikke er medlem af PLS, vil vi opfordre dig til at melde dig ind i PLS - for ligesom mange andre pædagogstuderende at drage nytte af de mange medlemsskabsfordele der er ved et medlemskab. Du kan læse mere om medlemsfordele samt melde dig ind på Med venlig hilsen Pædagogstuderendes Landssammenslutning Denne vejledning er opdateret den 9. februar 2012

3 GENERELT Studerende der er i 2. praktikperiode modtager overenskomstmæssig løn - se de aktuelle lønsatser på De for pædagoger på praktikstedet gældende regler om normperiode, tilrettelæggelse af tjenesten og opgørelse af arbejdstiden finder tilsvarende anvendelse for praktikanter. 2/3 UDTALELSEN I 2. PRAKTIKPERIODE I 2. praktikperiode skal praktikinstitutionen senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet, udtale sig om hvordan den studerende forventes at opfylde de konkrete læringsmål i resten af praktikperioden. Udtalelsen sker efter at praktikinstitutionen har afholdt et møde mellem praktikinstitutionen, den studerende og uddannelsesinstitutionen. Det er vigtigt at det af praktikinstitutionens udtalelse fremgår præcist hvilke af de konkrete læringsmål der skal fokuseres på, at der af udtalelsen fremgår en fælles forståelse af hvordan og hvornår læringsmålet er nået således at den studerende ved hvor målstregen er og hvad der skal til for at nå den. Uddannelsesinstitutionen skal i den forbindelse også medvirke til, gennem undervisning og vejledning at den studerende får de bedste betingelser for at nå læringsmålene. Det er meget vigtigt at der bliver taget referat af mødet, samt at alle parter får referatet tilsendt. CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER I 2. PRAKTIKPERIODE a) I den 2. praktikperiode fokuseres på den pædagogiske institution: b) Pædagogisk praksis som samfundsmæssig institution og offentligt anliggende. Institutionel omsorg, opdragelse og udvikling. c) Institutionaliseringens betydning for brugere og udøvere af pædagogisk praksis i lyset af de kulturelle og samfundsmæssige vilkår. d) Praktikinstitutionens organisation, kultur og ledelse. e) Internt og eksternt samarbejde. f) Magt og etik i den institutionelle ramme. De faglige kompetencemål for 2. praktikperiode. Målet for 2. praktikperiode er, at den studerende kan: a) Indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde. b) Deltage i udviklings- og forandringsprocesser. c) Planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer. d) Dokumentere og formidle pædagogisk praksis og begrunde. e) Forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikinstitutionens praksis.

4 OPTJENING AF TIMER TIL STUDIEDAGE Ved tilrettelæggelse af praktikantens arbejdstid skal der tages hensyn til, at den pågældende er under uddannelse samt uden for arbejdstiden skal have mulighed for at deltage i 2 ugers teoriindkald i praktikperioden. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 30 timer. Der skal således arbejdes flere timer pr. uge i normperioder med teoriindkald for, at den gennemsnitlige arbejdstid skal kunne opfyldes. Eksempel: Hvis du i din 4 ugers arbejdsplan = 120 timer, har 5 studiedage/indkaldsdage = 30 timer - har du reelt kun 3 uger til at optjene 120 timer. Hvilket i de 3 uger vil give en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 40 timer. Hvis du er fraværende på grund af sygdom, helligdage og ferie får det normalt ikke konsekvenser for godkendelsen af din praktikperiode, såfremt du får godkendt dit arbejde med dine læringsmål. Hvis der ikke på forhånd er fastlagt en arbejdstid for den pågældende dag, så tæller dagen som 6 arbejdstimer. UDLANDSPRAKTIK Uddannelsesinstitutionen kan tillade at den studerende gennemfører enten 2. eller 3. års praktikperiode i udlandet. Praktikforholdet kan foregå som en del af et uddannelsessamarbejde mellem uddannelsesinstitutionen og en uddannelsesinstitution i udlandet. Aftalen mellem de to uddannelsesinstitutioner om den studerendes praktikforløb i udlandet skal være indgået senest 2 1/2 måned før praktikperioden starter. Hvis det i det land, hvor praktikperioden skal foregå, ikke er normalt at yde løn til studerende, kan kravet om lønnet praktik fraviges og man kan søge om at få SU i perioden. Du skal være opmærksom på, at love, regler og aftaler om f.eks. arbejdstid ikke er gældende i udlandet. Der vil ikke være studiedage for den studerende, ligesom der heller ikke vil finde et praktikbesøg fra uddannelsesinstitutionen sted. Derudover er praktikinstitutionen i udlandet ikke forpligtet til at give vejledning og undervisning, hvis de mener at du får tilstrækkelig faglig viden på en anden måde. Det bør fremgå af aftalen mellem din uddannelsesinstitution og den udenlandske uddannelsesinstitution hvorledes og i hvilket omfang der gives vejledning samt hvilke faglige kompetencer praktikvejlederen har. Hvis du ønsker at komme i praktik i udlandet, bør du i god tid søge råd og vejledning hos uddannelsesinstitutionens praktikansvarlig/praktikkoordinator.

5 Uddannelsesaftale og ansættelsesbrev Før du tager af sted, skal der foreligge en aftale mellem uddannelsesinstitutionen og praktikinstitutionen. Det er meget vigtigt at der på forhånd er truffet aftale og skrevet kontrakt om følgende: Hvem er ansvarlig for vejledning og senere vurdering af praktikperioden samt retningslinjerne, hvis praktikperioden afbrydes i utide. Grunden hertil er at forhindre at der opstår uklarhed i disse situationer. Du skal have et underskrevet ansættelsesbrev, som senest skal være dig i hænde en måned efter praktikken er startet. I ansættelsesbrevet skal det fremgå hvilken institution du er ansat ved, hvilke praktikstilling du besætter, hvornår du starter og hvornår din ansættelse ophører. VARIGHED AF PRAKTIKPERIODEN 2. praktikperiode ligger i 3. semester. Den varer 6 måneder (26 uger), hvori der er 10 dages studiedage på uddannelsesinstitutionen. Arbejdstiden er i gennemsnit 30 timer pr uge. ØKONOMI Studerende der er i 2. praktikperiode er dækket af overneskomstmæssig løn, se de aktuelle lønsatser på I lønnet praktikforhold, har man mulighed for at få befordringsfradrag, hvis der er mere end 24 km daglig transport fra bopælen til praktikstedet og retur. Fradraget gives via skattekortet, det vil sige, at der skal betales mindre i skat. Der er ikke fradrag for de første 24 km pr. dag, men for alle de km der ligger derover. Det er muligt at vælge fradraget samtidig med praktikken, eller vente til året er omme. Fælles er at antallet af km skal opgives, gange dage, gange beløb samt den forventede indtægt, til Skat. Hvad der kan fratrækkes i befordringsfradrag kan ses på: Hvis det nøjagtige kilometerafstand ønskes, kan denne findes via FRADRAG Hvis fradraget ønskes samtidig med praktikken, så skal der rettes henvendelse til skat eller borgerservice, hvor skattekortet kan tilrettes. Befordringsfradrag fra tidligere år kan tilføjes til selvangivelsen for indeværende år, men så skal der blot sende et brev til Skat eller gøre det på hvor det oplyses, at fradraget fra tidligere år ikke har været angivet på selvangivelsen. Der skal desuden oplyses hvor mange km og hvor mange dage der blev arbejdet. Husk at sygedage, ferie og andet fravær ikke skal tælles med, kun reelle arbejdsdage. SKATTEKORT Når du starter på studiet modtager SU-styrelsen automatisk dit skattekort/hoved-

6 kort. Når I skal i praktik, så gå ind på minsu og anmode SU-styrelsen om at bruge bikort i stedet foor hovedkort. (Ved godt det lyder lidt kringlet, når de slet ikke skal bruge det i den periode, men det er rigtigt nok) Dermed kan praktikstedets lønkontor få lov at bruge hovedkortet. Og når man så er færdig og skal tilbage på studiet, skal man gøre det modsatte. Det er den bedste måde, at være sikker på, at man får sine fradrag det sted hvor man har sin hovedindtægt og man får det rigtige udbetalt. KOLONI & KOLONITILLÆG Et koloniophold er defineret som ture for børn og unge med rekreativt formål af varighed på over 1 døgn. Det vil sige, at der skal være tale om en tur væk fra institutionen. Ved ophold med overnatning i egen institution gælder koloniaftalen ikke. Det er frivilligt for personalet, om de ønsker at deltage i et koloniophold. Enhver medarbejder i institutionen, også den studerende, kan altså sige nej til at deltage. Hvis en ansat ikke ønsker at deltage i et koloniophold, kan vedkommende pålægges at afspadsere eller holde ferie i perioden. Ved koloniophold gælder de almindelige arbejdstidsregler, samt regler om befordringsgodtgørelse, time- dagpenge mv. Under koloniopholdet beregnes arbejdstiden pr. dag med 7,4 time. Det gælder både hverdage og søn- og helligdage. Du får desuden tillæg for at deltage på koloni. Tillæggets størrelse varierer alt efter, om praktikstedet er en institution, der har overenskomst med BUPL eller med Socialpædagogerne. Se de aktuelle satser for kolonitillæg på vores hjemmeside Derudover findes ingen tillæg for pædagogstuderende i praktik.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere