Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384"

Transkript

1 Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Bachelorafhandling Institut BADM Maj 2014 Forfatter: Kasper Toft Axelsen Eksamensnummer: Vejleder: Michael Lindberg Antal tegn: Det danske TV- udbyder markeds fremtid En markedsanalyse af det danske TV- udbyder marked, med henblik på analyse af konkurrencesituationen, samt markedets fremtidige udvikling.

2 Abstract The following thesis is a market analysis of the TV distribution market in Denmark. The thesis wants to investigate the current TV distributor market in Denmark in order to find out how the market might develop in the future. This thesis is relevant because of the development that the TV distribution market has already undergone in the past couple of years and the fact that the future TV market might be changing even more because of streaming opportunities. The streaming opportunities can be a huge threat to the present TV distributors in Denmark and can cause increased competition among the distributors. But before finding out how the market will develop, an analysis of the current market is conducted. This analysis investigates the external and internal factors affecting the market. The external analysis concludes that the government and the EU are trying to increase the competition in the market and that the market has some growth potential. The market s internal analysis seeks to evaluate the competitive environment by using Porters Five Forces model. The market is characterized by almost monopoly because of TDC group s 50% market share and Porter s model shows that the threat from new entrants is an important factor because of the new streaming possibilities. Furthermore, the analysis points out that the most of the companies in the market are trying to react to this threat by using product development strategies that adds their own streaming services to their product portfolios. In the light of the analyses in this thesis, three possible scenarios of what might happen to the market have been constructed. The scenarios concern the threat of cable- cutting, the possibility that big IT companies enters the market and the fact that several TV- stations have their own streaming services. The conclusion on the scenarios is that they are very likely to happen and that the first two scenarios are a high threat because of the development towards more non- linear TV and because of the IT companies history of reinventing markets. The last scenario is not being considered as big a threat as the others. The thesis concludes that the market is moving towards online streaming and that this can cause increased competition in the market and perhaps change the monopoly that is currently the case in the market. But it also concludes that the current distributors has anticipated this and therefore are planning their strategies towards further online streaming in the future.

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering: Afgrænsning: Metode: Teori PEST(E)L Degree Of Turbulence (DOT) Porters Five Forces Porters generiske strategier Ansoff s vækststrategier Historie: Markedet Markedsdefinition Markedets størrelse Markedsvækst Markedsandele Ekstern analyse af fjernmiljøet PEST(E)L analyse Politiske forhold (P) Økonomiske forhold (E) Sociokulturelle forhold (S) Teknologiske forhold (T) Lovgivningsmæssige forhold (L) Degree of Turbulens (DOT) Changeability Predictability Konklusion på den eksterne analyse Konkurrencesituationen på tv- udbyder markedet Analyse af branchen - Porters Five Forces Leverandørernes forhandlingsmagt Kundernes forhandlingsmagt Truslen fra nye indtrængere Truslen fra substituerende produkter Rivaliseringen mellem eksisterende virksomheder Konkurrentanalyse TDC group (TDC, Yousee, Fullrate) Boxer TV SE/Stofa Viasat Konklusion på markedets konkurrencesituation Markedets fremtidsudsigter Scenarie 1 Cable cutting Scenarie 2 IT giganter træder ind på markedet Scenarie 3 Tv stationerne går uden om tv- udbyderne Konklusion Litteraturliste... 47

4 Side af Indledning Udbuddet af tv- kanaler i Danmark er steget betragteligt siden ophævelsen af forbuddet mod at private måtte se tv via parabolantenne i 1987 samt ophøret af DR s monopol på det danske tv- marked i 1988 (Madsen, E 2012). Før i tiden fandtes der kun DR samt enkelte svenske og tyske kanaler som kunne modtages ved hjælp af antenne (de tyske og svenske kunne dog kun modtages på steder tæt på disse lande). Med tiden er antallet af kanaler mangedoblet og denne stigningen i antallet af kanaler har medført et behov for tv- udbydere som mellemled mellem kunden og tv- stationerne, så kunderne har kunnet købe en tv- pakke fra en udbyder, i stedet for at kunden skulle ud og købe tv- kanalerne enkeltvis fra de forskellige tv- stationer. Udbyderne benytter sig af forskellige teknologier til leveringen af kanaler. Disse teknologier er stue antenne, kabel, parabol og telefonstik/bredbånds tv, og udvikling indenfor distribuerings- teknologi er blevet forbedret så det i dag bl.a. er muligt at få tv ind i huset via de gamle telefonkabler. Det danske tv- marked er et marked under udvikling og i takt med at teknologien og internettet udvikles skaber dette mulighed for at nye virksomheder kan træde ind på markedet og udfordre de eksisterende virksomheder i branchen. Derudover forsøger den danske stat at øge konkurrencen på markedet, ved at åbne op for TDC s kabelnet, så konkurrenterne også kan benytte kablerne. Det danske tv marked er et spændende marked, fordi der findes relativt mange tv udbydere i forhold til landets størrelse og antallet af kunder/seere. Ved at have mange udbydere øges konkurrencen, og dette skaber grobund for produktudvikling og udvikling af distributionsformerne samt bedre vilkår for kunderne. Stigningen i antallet af udbydere har også skærpet konkurrencen inden for udbydere af tv på det danske marked indenfor de senere år. Nye måder at levere indhold til seerne på er kommet til, hvor den nyeste trend er online streaming. Stigningen i brugere af online streaming afspejler forbrugernes trang til selv at kunne bestemme hvad de vil se, samt hvornår de vil se det. Hurtigere internetforbindelser medfører at folk kan se tv vha. af streaming via internettet, og derfor behøver de i teorien ikke en kabel/antenne/parabol forbindelse i hjemmet. Dette har også medført at streaming ses som en stor trussel for tv- udbyderne og streaming kan derfor være med til at ændre markedet, og medføre ændringer i tv- udbydernes strategier. Tv- udbyder markedet er ved at ændre sig i takt med at flere udbydere og tv- stationer begynder at udnytte internettets streaming muligheder. Emnet er relevant fordi truslen fra nye distributionsformer kan ændre måden hvorpå tv modtages og måden hvorpå tv bliver set. Derudover lever vi i en tid hvor internettet give tv- distributørerne flere muligheder, som kunderne

5 Side af 51 2 får gavn af. Men mange tv- udbydere ser også de nye streaming muligheder og aktører der følger med som konkurrence der kan ændre markedet, og få kunderne til at klippe kablerne. Opgaven har til formål at give et billede af tv- udbyder markedet som det ser ud i dag, og give en vurdering af i hvilken retning markedet bevæger sig. Opgaven skal kunne bruges af nuværende markedsaktører, såvel som virksomheder som overvejer at gå ind på markedet, og den skal kunne bruges til at give virksomhederne en ide om hvad deres strategier skal indeholde for at de kan forblive konkurrencedygtige på fremtidens tv- udbyder marked Problemformulering: På baggrund af den udvikling som tv- udbyder markedet har taget i løbet af de senere år, som har budt på nye distributionsformer og nye indtrængere, vil det i denne opgave blive vurderet hvilken retning det danske tv- marked bevæger sig mod i fremtiden. Opgavens problemstilling lyder således: En markedsanalyse af konkurrencesituationen på det danske tv- udbyder marked, med henblik på at vurdere hvorledes markedet udvikler sig i fremtiden. Opgaven vil bestå af en beskrivelse af tv- udbyder markedet. Derudover vil der blive foretaget en analyse af de faktorer som påvirker markedet. Dette skal sammen med en analyse af den nuværende konkurrencesituation og en analyse af nogle af virksomheder på markedet, lede til en vurdering af hvorledes markedet vil udvikle sig i fremtiden. Opgaven vil besvare følgende spørgsmål: Hvordan ser tv- markedet ud og hvilke former for distribution findes der? Hvilke faktorer i markedets nær og fjernmiljø har indflydelse på tv- udbyder markedets udvikling? Hvilken effekt har faktorerne i omverdenen på de strategier som virksomhederne på markedet benytter sig af? Hvordan vil tv- udbyder markedet udvikle sig i fremtiden, og vil dette ændre konkurrencesituationen på markedet?

6 Side af Afgrænsning: Denne opgave arbejder med tv- udbydere som benytter sig af distributionsformerne satellit, kabel, fiber, bredbånds tv og det jordbaserede net. Langt de fleste af de danske tv- udbydere har udover tv også internet og telefoni i deres produktportefølje. Denne opgave afgrænser sig til kun at omhandle tv- markedet, og derfor vil yderligere produkter i virksomhedernes porteføljer ikke blive medtaget. Dette sker for at reducere opgavens omfang, og for at gøre det lettere at sammenligne de virksomheder som analyseres. Under analysen af virksomhederne på markedet, vil der ligeledes også kun blive analyseret fire af de udbydere som findes på tv- markedet. Dette valg er truffet for at kunne gå mere i dybden med disse fire virksomheder. De valgte virksomheder vil repræsentere forskellige distributionsformer, og markedsandele på det danske marked. Yderligere arbejder denne opgave kun med leveringen af kanaler til de private husstande. I konkurrentanalysen bliver der fokuseret på tv, og derfor vil de andre produkter og services som virksomhederne ikke være en del af de strategier som nævnes. Man kunne med fordel have nævnt nogle af de produkter som virksomhederne har i deres porteføljer som komplementerer deres tv- produkter, såsom levering af internet, men dette er undladt fordi opgaven omhandler tv- markedet, og derfor vil opgaven belyse de strategier som har med dette marked at gøre. Det har ikke været muligt at finde de nyeste regnskaber for alle virksomhederne som analyseres i opgaven, ligesom det heller ikke har været muligt at finde tal som fortæller om markedsstørrelsen og væksten, hvorfor dette bliver et estimat. Opgaven benytter 5 teorier, men der kunne sagtens bruges langt flere. Grunden til at der kun benyttes 5 er at man kommer mere i dybden med den enkelte teori, ved at benytte få teorier frem for mange Metode: Den metode som anvendes i denne opgave er en problemløsende metode. Opgaven vil bevæge sig gennem Blooms taksonomiske niveauer (Rienecker, L et al 2012) ved at beskrive, analysere og vurdere Derudover er metoden desk research benyttet, hvilket vil sige at opgaven er baseret på sekundært data indsamlet primært ved brug af kilder fundet på internettet. Der er både brugt kvalitative og kvantitative data, hvor langt største delen af dataene er kvalitative. Dette skyldes at datakilderne primært er nyhedsartikler, årsrapporter, virksomhedernes hjemmesider og derudover en smule statiske data som er bearbejdet til brug i opgaven. Teorier som er brugt til opgaven kommer fra lærebøger.

7 Side af 51 4 Ved at benytte sig af internettet får man adgang til en hel masse informationer, og derfor er det vigtig at kunne gennemskue om informationerne er rigtige. Derfor er det vigtigt at være kritisk over kilderne, og kun bruge de kilder som kan dokumentere deres påstande. Denne opgave er en praktisk orienteret opgaven, hvor størstedelen af opgavens fokus ligger på at benytte teorier på indsamlet data og derudfra komme med konklusioner. Der kunne også være gjort brug af flere kvantitative data i opgaven, f.eks. ved at foretage spørgeskemaundersøgelser, men dette blev ikke fundet relevant, da det dette ville kræve en stor blanding af respondenter. Starten af opgaven vil beskrive markedet. Her ses der på markedsdefinition, markedsvæksten, og markedsandelene. Grunden til at dette er med i opgaven er at det giver et fint billede af hvordan markedet er skruet sammen, og det giver læseren et overblik over markedet. Efterfølgende vil der være afsnit dedikeret til analyse, hvor første del omhandler de eksterne faktorer som påvirker markedet, i form af en PESTEL- analyse. Dette afsnit er med, fordi de eksterne faktorers påvirkning kan være med til at sige noget om muligheder og trusler på markedet, og hvor markedet bevæger sig hen. I forlængelse af PESTEL- analysen er der benyttet en Degree of Turbulence analyse, for at se på om PESTEL- analysen kan bruges. Analysens andel del handler om konkurrencesituationen på markedet. Dette gøres vha. Porters Five Forces og en konkurrentanalyse, med vægt på styrker, svagheder og strategier. Dette gøres for at beskrive markedets nærmiljø. Sidste del af opgaven søger at vurdere markedets fremtidsudsigter. Dette gøres ved at lave nogle scenarier som kan komme til at ske i fremtiden. Opgavens analysedel starter bredt ved at se på de eksterne faktorer, og snævrer sig så ind ved at se på nærmiljøet, for til sidst at se på virksomheder fra markedet. Herved får læseren indsigt i hvordan markedet påvirkes fra både det eksterne- og nærmiljøet, og dette skal være med til at give læseren et billede hvorfor virksomhedernes strategier ser ud som de gør, og hvordan markedet kan udvikle sig i fremtiden. Ved til slut at vurdere fremtidsudsigterne tager opgaven læseren igennem Blooms taksonomiske niveauer Teori Dette afsnit præsentere de analysemodeller som benyttes i opgaven. Til denne opgave er der brugt forskellige teorier som kan benyttes til at analysere et givent marked, konkurrencen på markedet samt virksomhedernes strategier. Teorierne er valgt fordi disse er med til at give et godt billede af hvordan det danske tv- udbyder marked er skruet sammen, ud fra de ting som påvirker markedet.

8 Side af PEST(E)L Til at analysere de faktorer i virksomhedens fjernmiljø, som har indflydelse på tv- udbyder markedet, benyttes PESTEL analysen. PESTEL analysen arbejder med politiske, økonomiske, sociokulturelle, teknologiske, miljømæssige og lovgivningsmæssige forhold i fjernmiljøet og analysen kan betragtes som en slags tjekliste. Modellen findes i forskellige udgaver, hvor PEST- analysen er den oprindelige, men ved at tilføje flere forhold til analysen dækker den flere af de forhold som påvirker markedet. Ved at analysere de forskellige faktorer beskrives de nuværende og fremtidige muligheder og trusler for det danske tv- udbyder marked. Til denne opgave er PESTEL- analysen valgt frem for den oprindelige PEST- analyse, fordi det lovgivningsmæssige aspekt spiller en stor rolle på tv- udbyder markedet. Dog har denne opgave undladt at analysere det miljømæssige forhold, da dette forhold ikke anses som relevant i forhold til denne opgave. PESTEL- analysen kritiseres for at være baseret på historiske begivenheder, men der kan dog argumenteres for, at fortiden kan være med til at beskrive, hvad der vil ske i fremtiden. For at fortiden kan være med til at beskrive fremtiden kræves det at miljøet, som analyseres, er relativt stabilt. Et andet kritik punkt er at modellen kun er med til at identificere relevante forhold, mens modellen ikke hjælper til med, hvordan de identificerede forhold skal håndteres. Den oprindelige PEST- analyse er blevet kritiseret for ikke at tage højde for nok forhold, og derfor er denne bl.a. blevet udvidet til PESTEL- analysen (Lynch, R 2012) Degree Of Turbulence (DOT) For at vurdere turbulens graden på markedet kan Degree Of Turbulence (DOT) analysen foretages (Lynch, R 2012). Analysen er foretaget for at se om PESTEL- analysen kan benyttes til at forudse fremtiden, og for at se om det er værd at lave foretage en Porters Five Forces analyse. Analysen er delt op i to overordnede faktorer, Changeability og Predictability. De 2 overordnede faktorer indeholde hver to måleenheder. Hvert af disse fire forhold gives en karakter fra 1-5, som er med til at vise den overordnede turbulenstendens på markedet. Ved level 1 er miljøet roligt og uforstyrret, mens level 5 er den højeste grad af turbulens. Jo mere turbulent et miljø er, des hurtigere vil forholdene og betingelserne på markedet ændre sig, og forælde de analyser som ellers foretages i opgaven. F.eks. vil Porters Five Forces analysen ikke være gyldig særlig længe hvis der er en høj turbulens grad på markedet. DOT- analysen kritiseres for at være for simpel og begrænset til at analysere turbulensen i et forretningsmiljø. Analysen forsøger heller ikke at belyse hvilke ting der gør miljøet turbulent, og hvordan turbulensen skal håndteres.

9 Side af Porters Five Forces Til analysen af nærmiljøet og de kræfter som har indflydelse på virksomhederne på markedet kan Porters Five Forces benyttes (Lynch, R 2012). Porters Five Forces identificere fem basale kræfter som kan påvirke en virksomhed på et givent marked. De fem kræfter er leverandørernes forhandlingsstyrke, købernes forhandlingsstyrke, truslen fra nye potentielle konkurrenter, truslen fra substitutter og graden af rivalisering på markedet. Analysen kan bruges til at analysere et markeds attraktivitet, og den kan også bruges til at analysere konkurrenceforholdet på det pågældende marked. Porters Five Forces modellen kritiseres for at alle fem faktorer vægtes lige højt, hvilket ikke er tilfældet for alle virksomheder. Derudover ser modellen leverandørerne og kunderne som fjender, som virksomhederne helst skal være stærkere end. I mange tilfælde vil det dog være en fordel at se kunderne og leverandørerne som samarbejdspartnere, som kan benyttes til at opnå fælles fordele, i stedet for at modarbejde hinanden Porters generiske strategier Michael Porter har udviklet de generiske strategier, som er en model som kan benyttes til at analysere hvorledes en virksomhed kan skabe konkurrencemæssige fordele. Porter mener at der er to måder at skabe en konkurrencemæssig fordel på. En virksomhed kan have lavere omkostninger end sine konkurrenter, eller den kan have produkter eller services som er bedre end konkurrenternes hvilket gør at virksomheden kan tage en højere pris. Yderligere ser modellen på hvorvidt virksomheden vil ramme en smal eller bred målgruppe. Ud fra dette skabte Porter en matrice med 3 generiske strategiformer. Matricen indeholder strategierne omkostnings leder, differentiering og fokusstrategien. (Johnson, G et al 2011) Ansoff s vækststrategier Ansoff s vækststrategier, er en model som benyttes til at analysere hvorledes en virksomhed kan skabe vækst. Modellen arbejder med 4 strategier, som opstår på baggrund af om virksomhedens produkter/services er eksisterende eller om de er nye. Dette vurderes i forhold til om markedet er nyt eller eksisterende. Dette skaber de 4 strategier; markedspenetrering, som går ud på at tilbyde eksisterende produkter til eksisterende markeder, produktudvikling, som går ud på at tilbyde nye eller modificerede produkter til eksisterende markeder, markedsudvikling, som går ud på at tilbyde eksisterende produkter til nye markeder, og konglomerat diversifikation, som går ud på at tilbyde nye produkter til nye markeder. (Johnson, G et al 2011)

10 Side af Historie: I starten af tv ets levetid var der ikke mange kanaler at vælge i mellem for de danske seere. Der var en dansk tv kanal i form af Danmarks Radio, og derudover var der i nogle dele af landet mulighed for at modtage kanaler fra nabolandene. Dette ændrede sig først i 1988, hvor starten på det tv- udbyder marked som vi kender i dag fandt sted, da DR fik konkurrence fra den nye danske kanal TV2. Derved blev DR s danske monopol ophævet. I 1991 begyndte Viasat at sende til husstande i Danmark med parabol, hvilket blev gjort muligt i 1987, da forbuddet mod at private måtte se tv via parabolantenne blev ophævet. I 1995 nedlægges hybridnettet, og Tele Danmark opstår som det første landsdækkende kabel- tv- selskab. I 2009 besluttede regeringen at det var tid at slukke for det analoge tv- signal, som på det tidspunkt udsendtes til antenner, og hermed digitaliseredes antenne signalet i Danmark. Overgangen fra analogt til digitalt signal indførtes, fordi det digitale signal er mere effektivt end det analoge, da det kan sende flere kanaler ud til seerne på. Ved overgangen til digitalt signal vandt Boxer Tv retten til at levere digitalt fjernsyn til de danske antennemodtagere er også året hvor Phillips lancerer Phillips NetTv, som muliggør samspillet mellem fjernsyn og internet, og som starter udviklingen af streaming til tv. I begynder streaming aktørerne at dukke op på markedet. (Madsen, E 2012) 1.7. Markedet Dette afsnit vil beskrive tv- udbyder- markedet i Danmark. Beskrivelsen skal give læseren et indblik i det marked som opgaven vil beskæftige sig med, og forbedre læserens forståelse af opgavens analysedel. Til at beskrive markedet benyttes metoden Strategic Environment the Basics (Lynch, R 2012). Metoden arbejder med en definition samt størrelsen af markedet, markedsvæksten samt markedsandelene hvilket tilsammen giver en god beskrivelse af markedet Markedsdefinition TV indholdets vej fra produktionsselskab til tv- seeren ser ud som i figuren Denne opgave arbejder med markedet for distributører af tv i Danmark, som er mellemleddet mellem tv- stationerne og de danske husstande, og som derfor både operere på engros- og detailmarkedet for tv- kanaler.

11 Side af 51 8 Figur 1.1.: Markedet for tv- kanaler indholdets vej til husstandene. Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Tv- stationerne sammensætter programfladen med de enkelte kanaler. Indholdet til programfladen købes enten af produktionsselskaber (indkøb af rettigheder), eller produceres af tv- stationerne selv (egenproduktion). Herefter sælger tv- stationerne retten til at vise deres kanaler til tv- udbyderne. Tv- udbyderen sælger retten til at se en kanal til hustanden eller en antenneforening (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011). Tv- udbyderne samler kanalerne fra de forskellige tv- selskaber i pakker, som kunderne/seerne kan købe. Disse pakkeløsninger gør at kunden/seeren ikke behøves at købe kanalerne fra de forskellige tv selskaber, men i stedet kan vælge mellem færdige pakker hos tv udbyderne. Seerne kan modtage et begrænset antal tv- kanaler uden at være kunde hos en tv- udbyder. Dette kan ske ved hjælp af en antenne, som modtager signaler fra antennenettet. De kanaler som kan modtages ved hjælp af antenne kaldes free to air kanaler, men hvis kunden vil modtage andre kanaler, er de nødt til at købe dem hos en tv- udbyder. Tv- udbyderne benytter sig af forskellige distributionsformer til at levere tv- signalerne til husstandene.

12 Side af 51 9 Udsendelse af tv- signaler i luften: Ved denne distributionsform udsendes tv- signalet gennem luften fra jordbaserede sendemaster til en antenne. Her har husstanden en tagantenne eller en stueantenne. Overgangen fra analogt til digitalt signal gav plads til flere kanaler, og derfor kan man i dag få mange af de samme kanaler som ved de andre distributionsformer. Udsendelse af tv- signaler fra en satellit: Ved denne distributionsform udsendes tv- signalet fra en satellit, og derfor skal husstanden have en parabol som kan modtage signalet. Parabol kan benyttes i hele landet, men kræver at parabolen vender mod satellitten. Kabel tv: Ved denne distributionsform udsendes signalet via nedgravede kabler, som husstanden tilsluttes til. Denne form findes i mange tættere bebyggede områder og større byer. Under kabel- tv findes også fællesantenneforeningerne, som for manges tilfælde, ejes af brugerne. Fibernet og bredbånd: Ved denne distributionsform udsendes tv- signalet via et fibernet, som mange steder blive lagt ned i jorden samtidig med at el- nettet flyttes ned i jorden. Bredbånds- tv kaldes også for IPTV og dette distribueres ved hjælp af fibernettet eller ved hjælp af det gamle telefonkabelnet. Internet tv: Denne form benytter sig af internettet til at distribuerer tv- signalet, og benyttes af de fleste tv- udbydere som et supplement til deres andre distributionsformer. Når markedet skal defineres skal der ses på hvilket produkt/service som virksomhederne tilbyder kunderne. Tv udbyderne står for at distribuere tv- kanaler fra tv- stationer til kunderne/seerne. Med andre ord er tv udbyderne et mellemled, hvilket også kan ses i figur Derfor er det marked som denne opgave vil beskæftige sig med, de danske virksomheder som står for distribueringen af kanaler til private danske tv seere, se figur Markedets størrelse Markedets størrelse afhænger af antallet af kunder på markedet, og det beløb som disse kunder tilsammen bruger på varen/servicen. TV- udbyder markedets kunder er husstandene i Danmark som har eller kan købe en eller anden form for modtagelse af et tv signal hos en dansk udbyder. Da

13 Side af der i denne opgave arbejdes med private kunder i Danmark, kan størrelsen på markedet bestemmes ud fra det samlede antal private husstande som findes i Danmark. Pr. 1 januar 2014 var der husstande i Danmark (Danmarks Statistik 2014). Udover antallet af husstande afhænger markedets størrelse også af den samlede omsætning på tv- udbyder markedet. Den samlede omsætning er svær at udregne, da det ikke er alle virksomhederne på tv- udbyder markedet som er interesseret i at dele deres regnskabstal. Derfor er udregningen af den samlede omsætning blot et estimat. I 2008 var andelen af husstande i Danmark med betalings- tv på 83 % (Kulturstyrelsen 2010), men siden da er Danmark gået over til digitalt signal, og i 2012 overgik TV2 til betalingskanal (Larsen, R 2011), så derfor må dette tal formodes at være noget højere i dagens Danmark. Derfor formodes det at 95% af de danske husstande i 2013 har betalings- tv. Det estimeres at husstandene i gennemsnit betaler mellem 1200 kr. og 3000 kr. om året for tv, hvilket giver en markedsstørrelsen på mellem 3-7,5 mia. kr Markedsvækst Markedsvæksten på markedet afhænger af flere faktorer. Den afhænger bl.a. af udviklingen i antal husstande og husstandenes indkomst. Derudover afhænger væksten også af udviklingen i prisen på tv- pakker, kanaler og den enkelte husstands forbrug på tv. Markedsvæksten er svær at beregne fordi der er mange faktorer som spiller ind. Der findes ikke nogen offentlig tilgængelige tal for markedsvæksten, ligesom der heller ikke fandtes nogle for markedets størrelse Markedsandele På tv- udbyder markedet kan der udregnes markedsandele for distributionsformen og for udbyder virksomhederne. Den distributionsform som flest danskere benyttede sig af i 2013 var kabel- tv, som benyttedes af 72% af de danske husstande (fælles antenneforeninger benytter sig også af kabel- tv distribution).

14 Side af Diagram 1.1. Tv distributionsformernes andele i Danmark 2013 Parabol sammen med andet 0% Parabol 8% Andet 4% Fiber 5% Egen antenne 11% Kabel TV 39% Fælles antenne 33% Kilde: TNS Gallup, Annual Survey Markedsandelene fordelt på virksomheder på tv- udbyder markedet ser nogenlunde ud som i diagram 1.2., som er et diagram fra TDC s 2013 årsrapport. Her kommer TDC med et estimeret gæt på markedsandelene på det danske tv- udbyder marked, hvorfor dette kun er et gæt, og gættet kan være skævt fordi figuren er udarbejdet af TDC, og udgivet i deres årsrapport. Årsrapporten skal give det bedst mulige billede af TDC, og da der ikke er yderlige dokumentation for hvordan tallene er udregnet, er tallenes nøjagtighed ikke helt sikker.

15 Side af Diagram 1.2. Markedsandele på det danske tv- udbyder marked 2013 Kilde: Skøn foretaget af TDC Market Intelligence (TDC årsrapport 2013) Fordelingen i diagram 1.2. er lavet ud fra et skøn foretaget af TDC Market Intelligence, og derfor er det heller ikke sikkert at denne fordeling er helt korrekt. Dette kommer f.eks. til udtryk ved at egen antenne i diagram 1.1. kun er på 11%, mens Boxer, som er den eneste udbyder via antenne, har 13% af markedet i TDC s beregning. Dette kan dog skyldes at målingerne ikke er foretaget på samme tid. Men på trods af at diagrammet kan være fejlbehæftet giver det dog stadig et fint billede af markedssituationen på det danske tv- udbyder marked, hvor TDC er klart den største aktør, mens Stofa og Boxer har en væsentlig mindre andel af totalmarkedet, efterfulgt af de mindre udbydere på markedet.

16 Side af Ekstern analyse af fjernmiljøet I denne del af opgaven udarbejdes der en ekstern analyse af tv- udbydermarkedet i Danmark. Denne analyse skal, sammen med konkurrentanalysen, benyttes til at belyse de faktorer som påvirker de strategiske valg, som virksomhederne på markedet tager. Den eksterne analyse vil starte med en PESTEL analyse, som bruges til at analysere omverdenen. Modellen giver et bredt overblik over de faktorer som påvirker markedet, og som virksomhederne bør overveje, før de udformer deres strategi. For at se hvor stabilt det eksterne miljø er benyttes en Degree Of Turbulence (DOT) analyse PEST(E)L analyse Til at undersøge hvilke faktorer i det eksterne miljø, der påvirker markedet for tv- udbydere i Danmark, benyttes PESTEL analysen. Analysen arbejder med politiske, økonomiske, teknologiske, miljø- og lovgivningsmæssige forhold, som virksomhederne på tv- udbyder markedet skal være opmærksomme på. PESTEL analysen kan være med til give virksomhederne et indtryk af de trusler og muligheder som befinder sig på markedet. I denne opgave er miljø (E) udeladt, da denne faktor ikke er fundet relevant i forhold til tv- udbyder markedet Politiske forhold (P) De politiske forhold spiller ind, fordi det bl.a. er regeringen, som med hjælp fra konkurrencestyrelsen, holder øje med markedspositioner på markedet. Derudover har regeringen også i nogen grad bestemmelsesret over f.eks. det jordbaserede sendenet som benyttes til at udsende tv- signaler til antenner. Dog blev selve virksomheden bag sendenettet, Broadcast Service Danmark, solgt i 2010 til det svenske firma Teracom AB (Jensen, K 2010). Regeringen bestemmer også over støtten der gives til Danmarks Radio (DR), som er en konkurrent til de andre tv- udbydere, da DR s kanaler kan modtages uden at kunden er tilknyttet en tv- udbyder Politikerne besluttede i 2009 at slukke det analoge tv signal for at gøre plads til det digitale signal. Beslutningen blev til dels truffet pga. et direktiv fra EU, om at sendenettet skal digitaliseres, men også for at give bedre tv- kvalitet og lavere distributionsomkostninger for signalet (Danmarks Radio). Derudover er der plads til langt flere kanaler på det digitale- net end der var på det analoge- net. Beslutningen om at slukke for det analoge signal, og tænde for det digitale, gav også plads til en ekstra udbyder. Tilladelsen til at benytte sig af det digitale- net blev sendt i udbud, og her vandt svenske Boxer TV. Dette var med til at øge konkurrencen på tv- udbyder markedet, da Boxer TV konkurrerer mod de oprindelige tv- udbydere (kabel-, satellit- og bredbånds- tv).

17 Side af Til at holde øje med konkurrencesituationen på markederne i Danmark, har staten konkurrencestyrelsen. Konkurrencestyrelsen analyserer markedet, og kommer med forslag til hvordan konkurrencen kan øges. På tv- udbyder markedet har konkurrencestyrelsen bl.a. påpeget at TDC har for stor magt over danskernes tv- forbrug, da TDC sidder på over halvdelen af markedet (se diagram 1.2.) (Nielsen, J 2011). Dette har bl.a. resulteret i at regeringen, med hjælp fra det nu lukkede IT- og Telestyrelsen, har påbudt TDC at åbne for adgangen til coax nettet, der også kaldes kabelnettet, som det tidligere kun var TDC som havde adgang til (Telemarkedet.dk 2010). Denne beslutning blev taget for at skabe større konkurrence på markedet, ved at give konkurrerende udbydere adgang til TDC s kabelnet. En anden ting som konkurrencestyrelsen har påpeget er at for at øge konkurrencen på tv- udbyder markedet, skal kunderne have adgang til køb af tv- kanaler enkeltvis i stedet for i pakkeløsninger. Konkurrencestyrelsen er dog kun rådgivende, så det er i sidste ende regeringen som skal bestemme, ved hjælp af love, hvordan man kan forbedre den fremtidige konkurrencesituation med indgreb. Dette er også en af grundene til at tv- udbyderne endnu ikke er blevet påbudt at skulle tilbyde kunderne at kunne vælge kanalerne enkeltvis. Dette kan dog være noget som regeringen tager op på et senere tidspunkt, hvis de mener det vil forbedre konkurrencesituationen. Et andet forhold som politikerne styrer er det statsejede Danmarks Radio (DR), som alle danske husstande med mulighed for enten at modtage tv, har en internet forbindelser eller som har en smartphone der kan gå på internettet, skal betale for gennem licensen. DR er efterhånden blevet mere end bare en kanal, da DR i dag sender seks kanaler. En af grundene til at DR kan karakteriseres som en udbyder af tv er at forbrugeren ikke behøves at have en anden udbyder for at modtage nogle af DR s kanaler, og derudover har forbrugeren mulighed for at streame live tv fra alle kanalerne på DR s hjemmeside (dr.dk/tv). Med kontrollen over DR har regeringen medbestemmelse over hvordan DR skal udvikle sig i fremtiden. Danmarks medlemskab af EU er også et forhold som har indflydelse og som kan få indflydelse i fremtiden. EU holder øje med at medlemslandene overholder de fælles EU regler. Dette har f.eks. gjort at den danske regering er blevet nødt til at afskaffe det tvungne antennebidrag, som betød at en husstand skulle betale et beløb til den lokale antenneforening, hvis de havde mulig for at kunne tilslutte husstanden på det pågældende antennenet. Ellers ville EU kunne fremsende et sagsanlæg mod den danske regering (Andersen, K.L 2013). Denne sag kommer antenneforeningers konkurrenter til gode, da husstandene, ved en afskaffelse af loven, selv kan bestemme hvilken udbyder de vil have, uden at skulle betale til antenneforeningerne.

18 Side af Grundet Danmarks medlemskab af EU, vil Danmark også skulle overholde direktiver som EU fremsætter i fremtiden, og her kan der forekomme direktiver som har betydning for tv- udbyder markedet. Især EU s fokus på konkurrence på markeder kan få indflydelse i fremtiden Økonomiske forhold (E) Økonomien i Danmark er en vigtig faktor for tv- udbyderne, da økonomien påvirker danskernes forbrug. Der er generelt en høj velstand i Danmark, og dette øger det disponible beløb som danskerne har til forbrug. Dog har den danske økonomi været ramt af finanskrisen som var med til at standse den økonomiske vækst i Danmark. Tabel 2.1.: Prognose dansk økonomi efterår 2013 Kilde: De Økonomiske Råd 2013, dansk økonomi, efterår 2013 Den danske økonomi (BNP) er dog gået frem med 0,2 % i 2013, og ifølge prognosen ser væksten ud til at forsætte de kommende år. Bruttonationalproduktets udvikling er et godt instrument når den generelle vækst i landet skal vurderes, og med en positiv vækst i BNP samt en fremgang i beskæftigelsen tegner det sig positivt for danskernes fremtidige forbrug. Større forbrug kan smitte af på tv- udbydernes indtjening, da dette kan få kunderne til at vælge større tv- pakker. BNP- væksten er kun en indikator, som for de kommende år er positiv, så derfor er det vigtigere at kigge på tv- udbyder markedets økonomiske udvikling. Da det ikke er muligt at finde nogle tal som fortæller om den økonomiske udvikling på tv- markedet, kigges der i stedet på udviklingen i antal kanaler pr. husstand. Nedenstående diagram viser udviklingen i kanaler pr. husstand fra

19 Side af Diagram 2.1.: Antal tv- kanaler pr. husstand (husstande målt i 1.000) 3000 Antal hussatnde (1000) Over 50 tv- kanaler tv- kanaler tv- kanaler tv- kanaler tv- kanaler tv kanaler Kilde: Tal fra TNS Gallup. Diagrammet viser, at det samlede antal husstande som modtog tv i perioden ligger stabilt omkring de husstande. Diagrammet viser yderligere at husstandene generelt har fået flere kanaler siden Dette skyldes bl.a. at der er kommet flere kanaler til. F.eks. lancerede DR i 2009 tre nye kanaler, hvilket resulterede i den store ændring i 1-4 kanaler (www.dr.dk). Derudover kan det også skyldes at husstandene har ændret deres tv- pakker eller har skiftet tv- udbyder. Når man sammenholder stigningen i antal kanaler pr. husstand med det faktum at priserne på tv- pakker også er steget (Fredborg, B 2014), kan man konkludere at forbrugerne har været villige til at bruge flere penge på tv i perioden 2009 til Største delen af denne vækst er dog reelt set kommet tv- kanalerne til gode, da det er deres priser som er den væsentligste grund til at tv priserne er steget. Dog kan det også ses, at der er mulighed for øget vækst, da ca. en 1/5 af befolkningen stadig kun har en lille tv- pakke. Ud over at de økonomiske forhold har indflydelse på husstandenes forbrug, har økonomien også indflydelse på investeringer fra virksomhedernes side. Går det godt for økonomien vil virksomhederne alt andet lige være mere villige til at foretage flere investeringer.

20 Side af I disse år hvor tv- opløsningen forbedres, er der vigtigt for tv- udbyderne at deres infrastruktur er vedligeholdt, og at den kan levere den rigtige kvalitet til forbrugerne. Dette medfører at virksomhederne skal investere i bl.a. nye kabler, fiber eller andet infrastruktur. Dette sker bl.a. for at kunne nå ud til flere husstande, men også for at kunne levere den nødvendige hastighed som kræves for f.eks. at kunne modtage TV via internet (bredbånds- tv). I mange husstande kommer tv- signalet ind via de gamle telefonkabler (TDC årsrapport 2012). Disse investeringer påvirkes bl.a. af priserne på kobber som benyttes i nogle af kablerne, og prisen på kobber påvirkes igen af den samlede efterspørgsel efter kobber Sociokulturelle forhold (S) Ved sociokulturelle forhold er faktorer som demografi og trends vigtige. Demografi er vigtigt fordi det omhandler det fremtidige kundegrundlag, og her er det især vigtigt at se på udviklingen i antallet af husstande i Danmark. En anden vigtig demografisk faktor er hvor i landet befolkningen bor, og hvor folk flytter hen i fremtiden, da dette har indflydelse på tv- udbydernes fremtidige investeringer. Indenfor trends er vigtige faktorer hvor meget tid der bruges på at se tv, fordi dette viser hvor meget brugerne benytter sig af tv- udbydernes produkter. En faktor som har stor betydning for tv- udbyderne er antallet af husstande i Danmark, da hver husstand oftest har mellem en og to tv- udbydere tilknyttet. En stigning i de samlede antal husstande i Danmark, vil derfor påvirke tv- udbyder- markedet positivt, da dette vil skabe en større efterspørgsel efter tv- udbydernes produkter. Tabel 2.2.: Antal husstande i Danmark ( ) Antal husstande i alt Indeksværdi ,43 100,78 101,34 101,86 Kilde: Danmarks statistik 2014 Siden 2010 er det samlede antal husstande i Danmark steget med 1,86% svarende til en stigning på husstande. Stigningen skyldes primært en stigning i antallet af enlige mænd og kvinder, samt en stigning i ikke- gifte par. Denne udvikling er positiv for tv- udbyderne, og antallet af husstande ser ud til at forsætte med at stige de kommende år (Danmarks statistik 2014). Indenfor de senere år har der været en tendens til at danskerne flytter fra udkantsområderne og ind til byerne. F.eks. var 27% af tilflytterne til de store byer (byer med over indbyggere) i 2012, personer fra byer med under indbyggere samt landdistrikter (Danmarks statistik 2013). Yderligere har op imod 63 af Danmarks 98 kommuner oplevet et befolkningsfald i løbet af

Ladbrokes indtrængning på det fysiske danske spillemarked

Ladbrokes indtrængning på det fysiske danske spillemarked Bachelorafhandling BADM Forfatter: Casper Bach Vejleder: Mogens D. Hansen Ladbrokes indtrængning på det fysiske danske spillemarked En markedsanalyse af det danske spillemarked efter liberali- seringen,

Læs mere

XXXX. Bachelorprojekt 2012. En strategisk analyse af Alm. Brand A/S

XXXX. Bachelorprojekt 2012. En strategisk analyse af Alm. Brand A/S XXXX Uddannelse: xxxx Vejleder: xxxxx Bachelorprojekt 2012 En strategisk analyse af Alm. Brand A/S 1. INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMSTILLING... 1 1.2 PROBLEMFORMULERING... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.3.1 Begrebsafklaring...

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment Ved hjælp af Break Up Value metoden

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment Ved hjælp af Break Up Value metoden Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment Ved hjælp af Break Up Value metoden Forfatter: Mikkel Baunegaard Antonsen Vejleder: Henning Skov Jensen Copenhagen Business

Læs mere

Fremtidens ejendomsmægler

Fremtidens ejendomsmægler Fremtidens ejendomsmægler - Hvilken konkurrencestrategi skal Boliga selvsalg bruge, hvis de vil erobre mar- kedsandele og bevæge sig væk fra niche markedet? Bacheloropgave af Jacob Lund Nielsen - - - -

Læs mere

Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier

Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier Bachelorafhandling Nationaløkonomisk Institut Forfattere: Anna Østergaard Kristensen Maria Laibach Halskov Christiansen Vejleder: Valdemar Smith Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier Handelshøjskolen,

Læs mere

Hovedopgave Byggematerialebranchen

Hovedopgave Byggematerialebranchen Hovedopgave Byggematerialebranchen Trine Werner Sejtved HD 2. del afsætningsøkonomi CBS Vejleder: Steen Ehlers 03.05.2010 [Skriv faxnummeret] Contents 1. Excutive summary... 4 2. Indledning... 6 2.2 Opgavens

Læs mere

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: 6. semester HA Aalborg Universitet Gruppe: 2 Fag: Emne: Titel: Marketing som partner i produktudvikling Positioneringsstrategier Positionering under nye markedsforhold

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27 1 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 FORORD TIL OPGAVESTRUKTUR...2 PROBLEMIDENTIFIKATION...3 BETRAGTNINGSNIVEAU OG SYNSVINKEL...4 METODE-, MODELVALG OG TEORIVALG...5 Afsnit 1...5

Læs mere

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Opgaveløser: Vejleder: Palle H. Nierhoff Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse G4S plc Handelshøjskolen ved Århus Universitet Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cloud tjenester i Danmark

Cloud tjenester i Danmark Cloud tjenester i Danmark En analyse af Atea A/S og mulighederne for at blive markedsførende udbyder af Cloud tjenester Forfatter: Rasmus Winston Rasmussen Institut for afsætningsøkonomi: HD Marketing

Læs mere

Udarbejdet af: Vejleder:

Udarbejdet af: Vejleder: Hvilke muligheder har apoteksbranchen samt den enkelte apoteker i Danmark for at øge omsætningen på de liberaliserede markeder for henholdsvis håndkøbsmedicin og frihandelsvarer? Udarbejdet af: Rasmus

Læs mere

Megaportaler i Danmark

Megaportaler i Danmark Megaportaler i Danmark JUBII, SOL OG OPASIA SPECIALE Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet Februar 2002 Karsten Bubber Outzen Årskortnummer: 19932450 Vejleder: dr.phil. Jens Christensen

Læs mere

Hovedopgave Socialt ansvar

Hovedopgave Socialt ansvar Hovedopgave Socialt ansvar 2012 Tegn inkl. Mellemrum: 72.799 Kristian Koch Serviceøkonom, 4. semester. A 31-05-2012 Indhold Indledning... 4 Problemstilling... 6 Problemformulering... 6 Metodeafsnit...

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Comwell Rebild Bakker

Comwell Rebild Bakker Comwell Rebild Bakker Mike Sthyr, IHM7e Afleveret d. 7/1-2013 Vejleder: Helge Larsen Antal anslag: 104.515 Underskrift - Mike Sthyr University College Nordjylland Teknologi & Business Executive summary

Læs mere

Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen

Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Comparative analysis and valuation of Andersen & Martini A/S and Semler- Gruppen Cand.merc.aud. Kandidatafhandling

Læs mere

1.0 Summary... 4 2.0 Problemidentifikation... 5 2.1 Metode... 6 2.2 Videnskab og tilgang... 7 2.3 Tolkning af begreber... 7 2.4 Kildekritik... 8 2.

1.0 Summary... 4 2.0 Problemidentifikation... 5 2.1 Metode... 6 2.2 Videnskab og tilgang... 7 2.3 Tolkning af begreber... 7 2.4 Kildekritik... 8 2. 1.0 Summary... 4 2.0 Problemidentifikation... 5 2.1 Metode... 6 2.2 Videnskab og tilgang... 7 2.3 Tolkning af begreber... 7 2.4 Kildekritik... 8 2.5 Afgrænsning... 9 2.6 Udsigtsniveau... 9 3.0 Intern beskrivelse...

Læs mere

Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel:

Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel: Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel: Eksportmarkedsanalyse Afleveringsdato: 12. maj 2015 Studerende:

Læs mere

Kundetilfredshed og loyalitet

Kundetilfredshed og loyalitet Cand.merc.EMF Institut for Afsætningsøkonomi Kandidatafhandling Økonomisk Markedsføring Kundetilfredshed og loyalitet - på det danske mobiltelefonimarked Susanne Barbara Reitzner Kieger Camilla Sook Mark

Læs mere

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy 2 Abstract Toms and the end of chocolate - a new business strategy In recent years there has been an increased focus from the consumers on the whereabouts of our products. This has meant a demand for socially

Læs mere

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52

Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemstilling... 3 Problemformulering... 3 Afgrænsning... 4 Ansvarsliste... 4 Kildekritik... 5 Teori... 5 Metode:... 9 Problembehandling... 13 Rentabilitetsanalyse...

Læs mere

Forside til HA Fagprojekt A 4. semester, BSc:

Forside til HA Fagprojekt A 4. semester, BSc: Forside til HA Fagprojekt A 4. semester, BSc: År: 2014 Semester: 4. Semester Dansk projekttitel: Mercedes- Benz s lancering af B- class Electric Drive på det danske marked. Engelsk projekttitel: Mercedes-

Læs mere

E-SHOP VIPP: Jonas Hertz Camilla Nadja Fleron Kristoffer Winther Winberg Søren Jacobsen

E-SHOP VIPP: Jonas Hertz Camilla Nadja Fleron Kristoffer Winther Winberg Søren Jacobsen E-SHOP VIPP: Jonas Hertz Camilla Nadja Fleron Kristoffer Winther Winberg Søren Jacobsen 18/11-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Kap. 1 Indledning...5 1.1 Indledning...5 1.2 Problemstilling...5 1.3 Problemformulering...5

Læs mere

Holdning til piratkopiering

Holdning til piratkopiering 1 Forbrugernes værdiopfattelser - Hvilke tiltag kan udledes til en ny forretningsmodel der både øger folks Jeg har ingen holdning til emnet 7% Okay -Har selv gjort det 10% Forkert -Har aldrig rørt det

Læs mere