DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 Opgave 1 Arne Als ejede to skulpturer. Den ene -»Narcissus«- var sandsynligvis udført af en af Bertel Thorvaldsens elever, men kunne dog være udført af mesteren selv. Som følge af usikkerheden antog Arne, at den»kun«var ca kr. værd. Den anden skulptur -»Metalmagi«- var udført af Robert Jacobsen, og en skriftlig vurdering, som Arne i salgsøjemed havde indhentet i maj 1999, satte værdien til»ca kr.«den 1. september 1999 hidkaldte Arne sin gamle ven, kunstanmelder Bertil Breck, som fik instruks om at sælge»narcissus«i Arnes navn og»for det højest mulige kontantbeløb«. Arne forbød Bertil at give»nogen som helst garantier«, da det var»alt for farligt, når det gælder kunst«, og overrakte til slut Bertil sålydende erklæring:»1/ Undertegnede Arne Als bemyndiger herved Bertil Breck til at sælge den mig tilhørende skulptur»narcissus«. Arne Als.«Arnes hjemmeboende søn, Clavs, der havde hørt det hele, fandt, at situationen lagde op til en practical joke, og afsendte dagen efter sålydende opdigtede brev til Bertil:»2/ Kære Bertil. Jeg har tænkt lidt mere over sagen, og jeg har besluttet, at du skal forlange mindst kr. for»narcissus«. Venlig hilsen Arne.«Bertil undrede sig meget over dette brev, idet»narcissus«efter hans skøn - med den tvivl, der var om ophavsmanden - maksimalt var kr. værd. Den 8. september ringede Arne til Bertil og forklarede, at han havde hårdt brug for kontanter og måtte bede Bertil om også at sælge»metalmagi«i Arnes navn og»på samme vilkår som»narcissus««. Bertil turde ikke at bringe prisforlangendet for»narcissus«på bane, men fandt det helt vildt, hvis Arne også ville have kr. for»metalmagi«. Straks efter telefonsamtalen udfærdigede Bertil - for at hjælpe Arne - sålydende erklæring:»8/ Undertegnede Thorvaldsen-ekspert Ditlev Dam erklærer herved, at»narcissus«tilhørende Arne Als er udført af Thorvaldsen selv. Ditlev Dam.«Med tanke på, at»metalmagi«skulle sælges»på samme vilkår som»narcissus««, udfær-

2 digede Bertil dernæst sålydende erklæring vedrørende»metalmagi«:»8/ Undertegnede Arne Als bemyndiger herved Bertil Breck til at sælge den mig tilhørende skulptur»metalmagi«. Arne Als.«Den 10. september mødtes Bertil med Erik Eg, der ønskede at købe de to skulpturer. Hvad angik»narcissus«, foreviste Bertil for Erik dels den erklæring, som Arne selv havde udfærdiget, dels den erklæring, som Bertil falskeligt havde udfærdiget i Ditlev Dams navn. Til trods for den sidstnævnte erklæring ville Erik imidlertid kun byde kr., og Bertil viste ham nu yderligere det brev, som Clavs falskeligt havde udfærdiget i Arnes navn, og som angav et prisforlangende på kr. Bertil sagde, at Erik ikke desto mindre kunne få skulpturen for kr., fordi Arne havde hårdt brug for kontanter. Herefter blev der givet håndslag på denne pris. Hvad angik»metalmagi«, foreviste Bertil den erklæring, som Bertil falskeligt havde udfærdiget i Arnes navn. Bertil afgav derudover i Arnes navn en garanti for, at»metalmagi«i maj 1999 var blevet vurderet til»ca kr.«erik henviste til, at Bertil lige havde oplyst, at Arne havde hårdt brug for kontanter, og ville derfor ikke byde mere end kr., hvilken pris der til slut blev givet håndslag på. Det blev aftalt, at den samlede købesum på kr. skulle erlægges kontant mod udlevering af skulpturerne på Arnes adresse den 15. september. Den 14. september kom det sensationelt frem, at det var endegyldigt bevist, at»narcissus«var Thorvaldsens eget værk - og herefter var ca kr. værd. Da Erik indfandt sig hos Arne den 15. september, var hele begivenhedsforløbet kommet for en dag. Arne nægtede principalt at være bundet ved de indgåede aftaler, idet han påberåbte sig reglerne om manglende fuldmagt og tredjemands onde tro, falsk, og svig; subsidiært ville Arne have erstatning af Bertil. Erik fastholdt principalt Arne på aftalerne, men krævede subsidiært erstatning af Bertil. Hvorledes er retsstillingen mellem Arne, Bertil og Erik? 2

3 Løsningseksempel til opgave 1 1. Retsstillingen mellem Arne og Erik 1.1.»Narcissus«(Thorvaldsen-skulpturen) Arne har overgivet Bertil en skriftlig fuldmagt, der er bestemt til at blive forevist for tredjemand, d.v.s. en (AFTL) 16-fuldmagt. Fuldmagten går ud på, at Bertil i Arnes navn skal sælge»narcissus«. Bemyndigelsen går ud på, at Bertil skal forlange den højest mulige pris. Bertil holder sig inden for fuldmagten, og Erik vinder ret, da han ikke er i ond tro om, at Bertil overskrider bemyndigelsen: For det første overskrider Bertil slet ikke bemyndigelsen, og for det andet er Eriks»onde tro«om overskridelsen af den falske bemyndigelse (som er udfærdiget af Clavs) helt irrelevant. Udover reglerne om manglende fuldmagt og tredjemands onde tro påberåber Arne sig, at aftalen skulle være ugyldig som følge af falsk og svig. Heller ikke disse anbringender kan Arne trænge igennem med: Der foreligger ganske vist en falsk Thorvaldsen-erklæring og en falsk bemyndigelseserklæring, men den første erklæring er ikke falsk i forhold til Arne (kun i forhold til Ditlev Dam), og selv om den anden erklæring er falsk i forhold til Arne, er den uden betydning, da Bertil holder sig inden for den fuldmagt, som Arne selv har givet ham. Der foreligger ganske vist også svig, men kun i forhold til Erik, der køber»narcissus«i tillid til Thorvaldsen-erklæringen, og Erik vil ikke påberåbe sig svigen. 1.2.»Metalmagi«(Robert Jacobsen-skulpturen) Arne har udstyret Bertil med en mundtlig fuldmagt til at sælge»metalmagi«, d.v.s. en AFTL 18-fuldmagt. Fuldmagten og bemyndigelsen er sammenfaldende og går ud på, at Bertil i Arnes navn skal sælge»metalmagi«på samme vilkår som»narcissus«. Der skal tages stilling til, hvad der mere præcist ligger i denne fuldmagt, herunder: (1) om Bertil er blevet bemyndiget til selv at udfærdige en skriftlig fuldmagt vedrørende»metalmagi«, (2) om Bertil er blevet pålagt at kræve kr. for»metalmagi«, og (3) om Bertil har fået forbud mod at give garantier vedrørende»metalmagi«. Ad (1): Bertil er ikke blevet bemyndiget til at udfærdige en skriftlig fuldmagt og forsyne den med Arnes navn. Ad (2): Bertil er ikke blevet pålagt at kræve kr. for»metalmagi«, da dette prisforlangende for»narcissus«slet ikke hidrører fra Arne (men fra Clavs) og derfor ikke kan påberåbes af Arne. Ad (3): Bertil har fået forbud mod at afgive garantier, idet ordene»på samme vilkår«må henvise dels til dette forbud dels til kravet om kontant betaling. En fuldmagtsgivers forbud mod, at fuldmægtigen afgiver garantier, kan dog ikke medføre, at enhver garanti uden videre er ensbetydende med en fuldmagtsoverskridelse - f.eks. ikke i et tilfælde som det foreliggende, hvor fuldmægtigen blot garanterer, at der foreligger en vurdering af et givet indhold. I hvert fald i det foreliggende tilfælde, hvor garantiforbudet af Arne er begrundet med, at det er»alt for farligt«, kan det ikke anses at omfatte en garanti som den, Bertil har afgivet over for Erik. Selv om Bertil har afgivet en garanti i 3

4 Arnes navn, foreligger der således ikke en fuldmagtsoverskridelse. Der kan endelig spørges, om den omstændighed, at Bertil omtaler vurderingen og sælger til en pris under vurderingen, medfører, at der er handlet uden for fuldmagten. Svaret må være benægtende: Dels kan det være nødvendigt at fremlægge en (gunstig) vurdering for at opnå en fornuftig pris, og det er da også oplyst i opgaveteksten, at Arne havde indhentet vurderingen»i salgsøjemed«; dels holder den aftalte pris på kr. sig inden for vurderingen på»ca kr.«hvis Arne havde ønsket en mindstepris på kr. (eller et andet beløb), burde han have begrænset fuldmagten. Bertil må således anses at have holdt sig inden for fuldmagten, og Arne er dermed bundet. De ugyldighedsgrunde, som Arne påberåber sig, kan heller ikke her føre til, at Arne slipper fri af aftalen. Der foreligger ganske vist en falsk fuldmagtserklæring i forhold til Arne, men denne erklæring er uden betydning, da Bertil holder sig inden for den (AFTL) 18-fuldmagt, som Arne selv har givet ham. 2. Retsstillingen mellem Bertil og Erik 2.1.»Narcissus«(Thorvaldsen-skulpturen) Der opstår intet spørgsmål herom, da Arne er bundet over for Erik. 2.2.»Metalmagi«(Robert Jacobsen-skulpturen) Der opstår intet spørgsmål herom, da Arne er bundet over for Erik. 3. Retsstillingen mellem Arne og Bertil 3.1.»Narcissus«(Thorvaldsen-skulpturen) Bertil har handlet forkert på mange måder, men har ikke påført Arne noget tab ved at indgå aftalen med Erik den 10. september. Arne har derfor ikke noget erstatningskrav mod Bertil. 3.2.»Metalmagi«(Robert Jacobsen-skulpturen) Bertil har muligvis ikke handlet særlig klogt ved at afsløre, at Arne havde hårdt brug for kontanter, eller ved at sælge til kr., men Bertil har ikke handlet i strid med fuldmagten på en måde, der kan pådrage ham erstatningsansvar over for Arne. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen, Palle Bo Madsen og Jørgen Nørgaard: Aftaler og mellemmænd, 3. udg. (1997) s. 168 f., s. 187 ff., s. 301 f., s. 309 f., s. 311 ff. og s. 356 ff. 4

5 Opgave 2 Den 23. december 1999 kl. ca. 17 var Anja Andersen på juleindkøbstur i Bilka. Hun parkerede sin bil, en Citroën BX, på Bilkas parkeringsplads. Det var svært for Anja at finde en ledig indkøbsvogn, men omsider fandt hun en, der stod lidt afsides på parkeringspladsen. Anja fandt hurtigt ud af, at årsagen til, at netop denne indkøbsvogn var ledig, var, at vognen på grund af en defekt ved forhjulet kørte skævt. Hun besluttede sig dog for at forsøge at gennemføre indkøbsturen med den defekte indkøbsvogn, og det lykkedes også for hende at navigere igennem butikken og kassen; men da hun med den højt lastede indkøbsvogn nærmede sig sin bil, gik det galt: På grund af dels en ujævnhed i parkeringspladsens asfaltbelægning, dels indkøbsvognens defekte forhjul, drejede vognen pludselig skarpt til højre og stødte ind i Citroën en, hvis bagsmæk blev ridset. Forskrækket over det passerede slap Anja indkøbsvognen, som derefter trillede ind i nabobilen en Ford Escort, som var i færd med at bakke ud fra parkeringspladsen, og som ved sammenstødet med indkøbsvognen fik en dyb ridse i lakken. Escort en blev ført af bilens ejer, Grethe Glahn, som - så snart hun registrerede den løbske indkøbsvogn - bremsede op. Ved opbremsningen faldt Grethe Glahns fem-årige barnebarn, Hubert, som på trods af Grethe Glahns formaninger havde lukket sin sikkerhedssele op og stillet sig på bagsædet, omkuld, hvorved han pådrog sig et alvorligt brud på rygsøjlen. Citroën BX en var ansvars- og kaskoforsikret i forsikringsselskabet Kgl. Brand med en selvrisiko på kr. pr. kaskoskade. Skaden på Citroën en beløb sig til kr. Ford Escort en var ansvars- og kaskoforsikret i forsikringsselskabet Lærernes Forsikring med en selvrisiko på kr. pr. kaskoskade. Skaden på Escort en beløb sig til kr. Anja Andersen havde tegnet en privatansvarsforsikring i forsikringsselskabet Møns Forsikring. Forsikringen, der dækkede Anjas ansvar for person- og tingsskader, var tegnet således, at Anja selv skulle betale de første kr. af hver skade, som hun var ansvarlig for. Hubert, der fik et varigt mén på 50% som følge af ulykken, blev tilkendt 1,2 mill. 5

6 kr. fra en privat ulykkesforsikring, som hans mor havde tegnet i forsikringsselskabet Nordjyden. Hvordan er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? Der skal ikke tages stilling til størrelsen af eventuelle personskadekrav. 6

7 Løsningseksempel til opgave 2 1. Skaden på Citroën en (2.500 kr.) Skaden er forvoldt af Anja selv. Da forsikringen er tegnet med en selvrisiko på kr., kan Anja kun få dækket 500 kr. hos kaskoforsikreren, Kgl. Brand, jfr. FAL 18, stk. 2 e.c. Der er intet grundlag for at gøre Bilka ansvarlig (hverken på grund af den defekte indkøbsvogn eller ujævnheden i asfaltbelægningen). 2. Skaden på Ford Escort en (3.000 kr.) Anja optræder simpelt uagtsomt ved at slippe den defekte indkøbsvogn. Glahn får dækket kr. af kaskoforsikringsselskabet, Lærernes Forsikring, som ikke har regres mod Anja, jfr. EAL 19, stk. 1. De resterende kr. kan Glahn kræve af Anja. 3. Personskaden (Hubert - 50% mén) 3.1. Skaden indtræder i forbindelse med et færdselsuheld. Den forvoldes af et motorkøretøj, der er i brug som trafikmiddel inden for færdselslovens geografiske anvendelsesområde. Alle betingelser for at pålægge Glahn et objektivt ansvar er altså til stede, jfr. FL 101, stk. 1. Hubert har et direkte krav mod Lærernes Forsikring, jfr. FL 108, stk. 1, og der er ikke grundlag for at nedsætte kravet på grund af egen skyld, jfr. FL 101, stk. 2. Hubert har krav på svie- og smertegodtgørelse (udmålt efter EAL 3), méngodtgørelse (udmålt efter EAL 4) og erhvervsevnetabserstatning (udmålt efter EAL 8) Også Anja er - på grund af den udviste simple uagtsomhed - ansvarlig for personskaden. Der er ikke grundlag for at reducere Huberts krav som følge af egen skyld, jfr. EAL 24 a (ML 63) analogt - heller ikke fsv. angår de ikke-ansvarsforsikringsdækkede kr. Når erstatningspligten er fastslået (og erstatningens størrelse er bestemt), indtræder Hubert i Anjas krav mod Møns Forsikring, jfr. FAL Regresopgøret skal foretages i overensstemmelse med reglerne i EAL Lærernes Forsikring hæfter for hele skaden. Fsv. angår Anjas ansvar hæfter Møns Forsikring for den samlede skade kr. Regresopgøret foretages fsv. angår den forsikringsdækkede del efter EAL 25, stk. 1. Lærernes Forsikring er fuldt regresansvarlig (lovpligtig ansvarsforsikring ctr. privatansvarsforsikring smh. afgørelsen U H) Fsv. angår de resterende kr. bliver resultatet det samme, men med hjemmel i EAL 25, stk Kumulation 7

8 Huberts krav mod Nordjyden (1,2 mill. kr.) kan kumuleres med kravet mod Lærernes Forsikring, jfr. EAL 22, stk. 2. Litteratur (pensum): von Eyben, Nørgaard og Vagner: Lærebog i erstatningsret 3. udgave (1995). (Henvisninger til 4. udgave (1999) er anført i parentes) s. 179 ff. (185 ff.), 190 (196), 192 (199), 196 (203), 235 (223), 236 (224), 242 (231), 305 note 5 (298 note 5), 323 f. (317 f.), 325 f. (319 f.), 331 f. (325 f.), 342 f. (336 f.) og 354 note 1 (350 note 1). 8

9 Opgave 3 Den 6. august 1999 indgik grosserer Krumbak og gartneriejer Sivertsen aftale om Krumbaks køb af»100 kg. økologiske cherrytomater af luksuskvalitet til syltning«til 30 kr. pr. kg. Det aftaltes, at Krumbak skulle hente tomaterne på Sivertsens gartneri søndag den 8. august kl. 9. Sivertsen præciserede, at Krumbak ikke måtte komme for sent, idet der ikke ville være nogen til stede på gartneriet, når morgenvandingen var overstået kl. ca Den 8. august meldte Krumbaks chauffør sig syg fra morgenstunden, og tomaterne blev derfor ikke afhentet til den aftalte tid. Klokken 9.45 modtog Krumbak en telefax fra Sivertsen. Af telefaxen fremgik det, at tomaterne var stillet i 10 kasser á 10 kg. i gartneriets indkørsel ud mod landevejen, og at Krumbak blot kunne hente dem i løbet af dagen. Samme dag klokken modtog Krumbak en telefonopringning fra restauratør Jacques, der ønskede at købe 50 kg. cherrytomater af luksuskvalitet til syltning. Jacques præciserede, at det var afgørende, at han fik tomaterne leveret omgående. Krumbak, der ikke havde cherrytomater på lager, fortalte Jacques alt om de tomater, som stod klar til afhentning på Sivertsens ubemandede gartneri. Krumbak sagde, at Jacques kunne købe 50 kg. af disse tomater, og at prisen normalt var 40 kr. pr. kg., men at Jacques kunne få tomaterne til 36 kr. pr. kg., hvis han selv ville hente dem. Da Sivertsens gartneri kun lå to kilometer fra Jacques restaurant, accepterede Jacques straks. Da Jacques kl indfandt sig ved gartneriet, erfarede han, at alle de 100 kg. cherrytomater var blevet ødelagt ved hærværk, idet der med stor omhu var blevet trådt hårdt på hver eneste tomat. En nabo til gartneriet fortalte Jacques, at han blot ti minutter forinden havde set nogle børn trampe rundt i tomaterne, men at børnene var stukket af, da han havde råbt dem an. Børnene blev aldrig identificeret. Krumbak krævede straks, at Jacques betalte ham den aftalte købesum på kr. for de 50 kg. ødelagte tomater. Jacques meddelte, at han hævede købet og dermed ikke skyldte Krumbak noget som helst. Jacques krævede desuden 200 kr. i erstatning af Krumbak svarende til den mistede rabat. Dette erstatningskrav bestred Krumbak. Sivertsen krævede ligeledes straks, at Krumbak betalte ham den aftalte købesum 9

10 på kr. Krumbak meddelte, at han hævede købet og dermed ikke skyldte Sivertsen noget som helst. Krumbak krævede endvidere, at Sivertsen betalte ham 300 kr. i erstatning for mistet fortjeneste på handlen med Jacques. Dette erstatningskrav bestred Sivertsen pure. Der anmodes om en stillingtagen til de rejste krav, idet det ved besvarelsen skal lægges til grund, at tomaterne var af aftalt kvalitet inden hærværket, og at der ikke findes kutymer af betydning for retsstillingen. 10

11 Løsningseksempel til opgave 3 1. Forholdet mellem Krumbak og Jacques Der er tale om et halvgenerisk køb, jf. KBL 3, som har karakter af et handelskøb, jf. KBL 4. Se Lærebogen s. 37 f. og s. 40 f. Spørgsmålet er, om Krumbak eller Jacques bærer risikoen for varens undergang. Det følger af parternes aftale, at leveringsstedet er Sivertsens gartneri. Der er således tale om et afhentningskøb. Hovedreglen er, at risikoen går over ved levering, jf. KBL 17, stk. 1, men denne regel gælder ikke, når køberen som her skal skaffe sig i besiddelse af varen uden foranstaltninger fra sælgerens side. I et sådant tilfælde går risikoen over ved aftalens indgåelse, d.v.s. under telefonsamtalen mellem Krumbak og Jacques den 8. august kl , jf. hertil Lærebogen s. 46 f. og 68 f. Da tomaterne er gået til grunde på Jacques risiko, er Jacques ophævelse uberettiget. Jacques skal således betale købesummen på kr., selv om han ikke får varen. Jacques kan selvsagt ikke kræve erstatning af Krumbak. 2. Forholdet mellem Sivertsen og Krumbak Der er tale om et genuskøb, jf. KBL 3, som har karakter af et civilkøb, jf. KBL 4 e.c. Se Lærebogen s. 36 ff. og s. 40 f. Spørgsmålet er først og fremmest, om Sivertsen eller Krumbak bærer risikoen for varens undergang. Det følger af parternes aftale, at leveringsstedet er Sivertsens gartneri, d.v.s. at der er tale om et afhentningskøb. Hovedreglen er derfor, at risikoovergang sker ved levering, d.v.s. når salgsgenstanden er kommet i køberens besiddelse, jf. KBL 9 og 17, stk. 1. I det foreliggende tilfælde er levering ikke sket, men da dette beror på Krumbaks forhold, må der tages stilling til, om risikoen er gået over som følge af Krumbaks fordringshavermora, jf. KBL 37. I genuskøb kan sælgeren i tilfælde af køberens fordringshavermora overføre risikoen på køberen ved at udskille bestemte vareenheder for køberen. Udskillelse er utvivlsomt sket ved Sivertsens pakning af varen i aftalt kvantum til Krumbak (og tydeliggøres af underretningen herom til Krumbak pr. telefax). Se Lærebogen s. 71 ff. Udskillelse kan dog selvsagt kun overføre faren for hændelige begivenheder, d.v.s. begivenheder som ikke kan bebrejdes sælgeren: I det foreliggende tilfælde er det åbenbart, at Sivertsen - der har henstillet tomaterne ubeskyttet i gartneriets indkørsel ud mod landevejen - har handlet culpøst (har tilsidesat sin omsorgspligt på culpøs måde, jf. KBL 33) og derfor ikke kan påberåbe sig ødelæggelsen som en hændelig begivenhed. Se Lærebogen s. 73 f. og 190. (Det er fuldt ud acceptabelt, hvis det antages, at Krumbak har rådet over varen på en sådan måde, at han derved har overtaget risikoen for den videresolgte del af partiet). Da Sivertsen herefter bærer risikoen for, at tomaterne er gået til grunde, er Krumbaks ophævelse berettiget, jf. KBL 21. Sivertsen kan således ikke kræve den aftalte købesum på kr. Sivertsen har som nævnt handlet ansvarspådragende, men skal selvsagt kun betale erstatning, hvis Krumbak har lidt det påståede tab på 300 kr. Da Krumbak som ovenfor nævnt får medhold i sin påstand om, at Jacques skal betale ham købesummen på kr. - hvilket beløb giver Krumbak dækning for fortjenesten på

12 kr. - kan Krumbak ikke kræve de 300 kr. af Sivertsen. Se Lærebogen s. 178 ff. (særlig s. 180 med note 40). Pensum: Nils Elmelund m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, 2. udgave (1996) s. 36 ff., 40 f., 46, 66 f., 68, f., 71 ff., 73 f., 178 ff. og

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Asbjørn Ask, Århus, var en hovedrig opkøber af kunstmaleren Peter Vardes værker. Ask lod sin ven, Boris Bøgh, som var inspektør på kunstmuseet, foretage opkøbene,

Læs mere

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«.

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«. DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2013 Opgave nr. 1 Astrid Ask drev på egen hånd sin forretning»astrids Antikviteter«med køb og salg. Blandt Astrids samhandelspartnere var Birger Boms forretning»birgers

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave nr. 1 Ditte var ejer af forretningen Designmøbler og Ting, som forhandlede brugte designmøbler og brugte ting. Varerne til forretningen købte hun rundt omkring

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Anton Agn, der opholdt sig i udlandet det meste af året, lod ofte sine forretninger besørge af Bertil Borg, der var pensioneret advokat og bosiddende

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014 Opgave nr. 1 Archibald Axis ejede en dyrepark, Axis Park, nær Aarhus. Axis havde igennem flere år hver fredag fået leverancer af foderegnet affald, dels fra Bent Blutaxts

Læs mere

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «.

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «. DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave nr. 1 Galleriejer Arnulf Agn, Aarhus, afholdt i foråret 2013 udstillingen»dansk Superkunst«. Nogle af de udstillede værker ejede Agn selv, andre ejedes af

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave nr. 1: Aftaleret Den 15-årige moderløse Ulf Ulriksen indfandt sig mandag den 27. februar 2012 i cykelsportsforretningen»cyclingsport«, hvor han indgik aftale

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret Arne Alm drev et gartneri i Skødstrup, hvor han dyrkede grøntsager om sommeren og blomster om vinteren. Kunstgødning mv. til grøntsagsdyrkningen

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff:

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff: DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Archibald Maskinfabrik A/S, der drev landsdækkende virksomhed med reparation og servicering af landbrugsmaskiner, havde igennem flere år indkøbt computerenheden

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave 1 Den 3. januar 2000 indgik dommer Degn og antikvarboghandler Ask aftale om, at Ask skulle tage Degns førsteudgave af Ibsens bog»vildanden«i kommission, således

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Arnold Agn var indehaver af to autoværksteder i Aarhus-området, ét i Viby og ét i Brabrand, hvor der udførtes alle former for bilreparationer.

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 Anton Alm modtog i august 2006 en større arv, herunder en 1. udgave af Søren Kierkegaards»Enten-Eller«, som efter en sagkyndig vurdering var medtaget

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Arild Agn ejede»bakkegården«i Harlev, hvorfra han drev økologisk gartneri og landbrug. Agn havde fem ansatte, heriblandt Børge Bach, som havde titel af»gartner«,

Læs mere

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.«

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.« DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2014 Opgave nr. 1 Fra lokaler i det centrale Aarhus drev Asger Asgaard en voksende butik med blandt andet køb og salg af kostumer til rollespil, med særlig vægt på nordisk

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Den 64-årige Asbjørn Asp fra Århus var en ivrig samler af danske krukker og vaser fra 1500-tallet. Asp, som døjede med hjerteproblemer, og som derfor ikke længere

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005 Opgave 1 Ari Ajstrup, Århus, var en ivrig samler af antikke tinsoldater. Da Ajstrup var forhindret i at deltage i en stor messe med antikt legetøj i februar 2005,

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2017 Rettevejledning 1. Hvem kan Peter gøre erstatningsansvar for tingsskaden gældende overfor? P får ødelagt sin iphone, og han lider herved et tab

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave 1 Alfred Asp, Århus, der ejede de to antikke bornholmerure»lange Ludvig«og»Tykke Marie«, bad den 1. marts 2000 sin ven, boghandler Bent Blum, om at sælge

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 Opgave nr. 1 Anton Arnesen, der ejede sommerhuset»kystens Perle«ved Ajstrup Strand, havde gennem længere tid gået med overvejelser om at sælge huset. Mandag den 27.

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Bent Bentsen, der drev et lille kunstgalleri i det indre Århus, kom i december 2006 ud for et alvorligt trafikuheld på Grenåvej. Bent cyklede på cykelstien,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0241 UL/bib. København, den 14. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Erik Skjoldelev Kongensgade 14 3000 Helsingør

Klager. J.nr. 2010-0241 UL/bib. København, den 14. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Erik Skjoldelev Kongensgade 14 3000 Helsingør 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Erik Skjoldelev Kongensgade 14 3000 Helsingør Nævnet har modtaget klagen den 7. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000 Opgave 1 Til det årlige loppemarked i Krejlerstorp medbragte Arne Als et større skuffedarium, et maleri og en kommode, som han havde arvet efter en tante, der ofte havde

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002 Opgave 1 Abel Ask drev en byggevirksomhed med 15 ansatte, deriblandt lærlingen Brian Busk. I foråret 2002 var Abels virksomhed i gang med opførelse af 34»klyngehuse«i

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007.

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Søren Villadsen Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus RETTEANVISNING Ordinær vintereksamen 2009-2010 31145 / 24028 Introduktion til Erhvervsret KORTSVARSOPGAVER 1. En aftalepart kan blive bundet ved passivitet i en række tilfælde. F.eks. hvis der ikke reklameres

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004 Opgave 1 Arild Asp var indehaver af den store radio-/tv-forretning»radiostationen«i Århus, hvor der var 25 ansatte ekspedienter. Asp var af den opfattelse, at

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut.ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 20. august 2010. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003 Opgave 1 Alf Arup, Århus, var indehaver af forretningen»arups Antikviteter«, der drev en omfattende handel med»køb og salg af antikke møbler«, som det hed i butiksvinduet.

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 1999

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 1999 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave 1 Siden 1968 havde de nordjyske kunstnere Alf Antonius, Brit Brutus, Carl Claudius og Dora Domitian levet sammen i kollektivet»roma«, der blev opløst ved Antonius

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig.

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig. 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Er rettens kendelse rigtig? Der kan efter praksis pålægges editionspligt med hjemmel i retsplejelovens 343, sammenholdt med reglerne om edition, jf. Den civile retspleje,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Efter den 16. august 2010 at have tilbragt en varm sommerdag ved stranden ud for Bellevue fik den 16-årige Ulf Utzon lyst til at erhverve en vandscooter

Læs mere

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e :

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e : 915/13 Den 24. april 2013 blev i sag nr. 83.934: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008 Opgave nr. 1 Arne Ask, Ålborg, var indehaver af et specialværksted, der indkøbte og restaurerede gamle Volkswagen-cabriolet er samt alle Volkswagen-modeller af typen Karmann

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Arne Abel drev en trykkerivirksomhed, der havde behov for at udvide produktionskapaciteten. Abel ringede derfor den 14. marts 2005 til en leverandør af trykkerimaskiner,

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 Opgave 1 Arthur Als ejede en sommerhusgrund, som han ønskede at sælge. Grunden, der var på ca. 1.000 m 2, kunne kun bebygges på midten, idet der gik et vandløb igennem

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset. 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kenneth Jensen Skarridsøgade 1 4450 Jyderup Nævnet har modtaget klagen den 11. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 15161 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 33359853 Storby Biler ApS Roskildevej 409 2605 Brøndby Klagen vedrører: Køb af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL

DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL Sommereksamen 2008 Skriftlig prøve i: 11943 Erhvervsjura Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle NB! I bedømmelsen af besvarelsen vægter OPGAVE 1 med 2/3 og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning Kommune

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af børneklippekort ved en fejl, samt 2 x rykkergebyr på 100 kr. pr. styk. I alt 950 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af børneklippekort ved en fejl, samt 2 x rykkergebyr på 100 kr. pr. styk. I alt 950 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0442 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: Movia CVR: 29896569 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017. Rettevejledning

HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017. Rettevejledning HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017 Rettevejledning Problemkatalog Fagets formål fremgår af fagbeskrivelsen og omfatter blandt andet, at de studerende vurderes på deres evne til: 1) at

Læs mere