Dagsommerfugle (Lepidoptera : Hesperioidea og Papilionoidea)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsommerfugle (Lepidoptera : Hesperioidea og Papilionoidea)"

Transkript

1 NATUROVERVÅGNING af Otto Buhl Dagsommerfugle (Lepidoptera : Hesperioidea og Papilionoidea) Undersøgelserne i 2010 er foretaget i 3 udvalgte områder : 1. Phønix-området nordøst for Ørbækvej, - arealerne ved og omkring Stenværksø, Trekløversø vest, Trekløversø syd og Trekløversø øst samt parkeringsplads. 2. Områderne ved Anes Høj og mod syd til Vindinge Å. 3. Restområder syd og sydøst for skovklædte Ibjerg, der stadig er under grusgravning. Observationen i Phønix-området den 8. juni gav en ny art for undersøgelsesområderne - Spættet Bredpande (Pyrgus malvae) (billede nedenfor)! Spættet Bredpande (Pyrgus malvae) F: NG9832 T-D Grusgrave I/S, Phønix, 8.vi Foto OB Vingefang 2,2 cm Der er nu konstateret 27 arter dagsommerfugle i undersøgelsesområderne siden Listen er opstillet efter Karsholt, O., & P. Stadel Nielsen, 1998 Revideret katalog over de danske Sommerfugle. HESPERIIDAE 2186 Pyrgus malvae (L.) Spættet Bredpande 2196 Thymelicus lineola (Ochs.) Stregbredpande 2197 Thymelicus sylvestris (Poda) Skråstregbredpande 2201 Ochlodes sylvanus (Esper) Stor Bredpande 1

2 PIERIDAE 2220 Anthocharis cardamines (L.) Aurora 2225 Pieris brassicae (L.) Stor Kålsommerfugl 2226 Pieris rapae (L.) Lille Kålsommerfugl 2227 Pieris napi (L.) Grønåret Kålsommerfugl 2237 Gonepteryx rhamni (L.) Citronsommerfugl LYCAENIDAE 2245 Lycaena phlaeas (L.) Lille Ildfugl 2264 Cupido minimus (Fuess.) Dværgblåfugl 2267 Celastrina argiolus (L.) Skovblåfugl 2278 Aricia agestis (D. & S.) Rødplettet Blåfugl 2283 Polyommatus icarus (Rott.) Almindelig Blåfugl NYMPHALIDAE 2293 Issoria lathonia (L.) Storplettet Perlemorsommerfugl 2303 Vanessa atalanta (L.) Admiral 2304 Vanessa cardui (L.) Tidselsommerfugl 2306 Inachis io (L.) Dagpåfugleøje 2308 Aglais urticae (L.) Nældens Takvinge 2310 Polygonia c-album (L.) Det Hvide C 2312 Araschnia levana (L.) Nældesommerfugl 2323 Melitaea cinxia (L.) Okkergul Pletvinge 2332 Apatura iris (L.) Iris 2336 Pararge aegeria (L.) Skovrandøje 2346 Coenonympha pamphilus (L.) Okkergul Randøje 2351 Aphantopus hyperantus (L.) Engrandøje 2353 Maniola jurtina (L.) Græsrandøje Hestegræsning ved den sydlige del af Trekløversø; syd for sti i område 9 på følgende kort - 8. juni Foto OB 2

3 T-D Phønix-området med indsatte habitatpile omtalt i teksten. Luftfoto af samme område som viser bevoksning og åbne områder. 3

4 Den dagflyvende ugle Callistege mi - T-D, Phønix, 8. juni Foto OB Spættet Bredpande (Pyrgus malvae), må naturligvis ikke forveksles med arten på ovenstående billede, som er den dagflyvende ugle Callistege mi i familien Noctuidae. Den flyver i samme område som Spættet Bredpande i Phønixområdet og er også et hurtigt flyvende dyr. Spættet Bredpande (Pyrgus malvae). Der er tidligere blevet meldt et eksemplar af Spættet Bredpande, som var blevet observeret på en sti sydvest for Nautilen og parkeringspladsen i Nordsøområdet den 22. maj 2004 af Frank Joe Hansen lidt uden for undersøgelsesområdet ved Åløkkestedet; men nu er arten i hvert fald konstateret i Phønixområdet. Enkelteksemplarer udgør umiddelbart ikke en population, men arten findes sandsynligvis fåtalligt i nærområdet. Spættet Bredpande overses let på grund sf sin lynhurtige flugt, mørke farve og mindre størrelse, men når den sætter sig på blomster eller til hvile i vegetationen, er det mest med udbredte vinger. Den optræder sjældent flere end nogle få stykker sammen på sine opholdssteder, som ofte er lysninger langs skovveje eller på og langs hjulspor på enge og overdrev mest på blomsterrige og gerne i nærheden af eller på lidt fugtige steder. Sommerfuglen søger til blomster og gerne til forskellige ranunkler (Ranunculus sp.), mælkebøtter (Taraxacum sp.) og kællingetand (Lotus sp.) samt andre småplanter, og ind imellem soler den sig ofte på åben jord eller sten med udbredte vinger. Hanner opretter territorier, hvorfra de jager andre sommerfugle og artsfæller ud med stor iver. Hvis man har opdaget arten og måske jaget den bort, kan man ofte blot stille og roligt vente på stedet, så vil dyret hurtigt vende tilbage til sin vante observationspost eller territoriet. Arten lægger æg enkeltvis på sine værtsplanter, der er forskellige planter i rosenfamilien; det kan være Krybende Potentil (Potentilla reptans) og flere andre potentilarter, men også Skovjordbær (Fragaria vesca) og Agermåne (Agrimonia sp.). Derimod benytter den ikke Katost (Malva sp.), som artsnavnet ellers kunne antyde; det gør derimod andre arter bredpander i Sydeuropa. Larven forpupper sig i tæt vegetation tæt på jordoverfladen i juli-august, og sommerfuglen flyver igen fra næste maj-juni, altså er arten puppe i 9-10 måneder. Spættet Bredpande har kun en ge- 4

5 neration om året, den starter normalt med at flyve først eller midt i maj, hvor mælkebøtterne blomstrer på sit højeste, og sommerfuglen topper i begyndelsen af juni, hvorefter den forsvinder efter Skt. Hans. Den er et rigtigt forårs- og forsommerdyr ligesom fx Aurora (Anthocharis cardamines); længere sydpå i Europa flyver bredpanden i to generationer. Spættet Bredpande er udbredt i Jylland, men er gået meget tilbage i den sydøstlige del af landet, nærmest i hele Sydsjælland fra en linje København-Kalundborg, Lolland og Falster. På Fyn findes den spredt i den vestlige del og fra Langeskov mod syd til Fåborg-Svendborg; den mangler i et område på Midtfyn og i Nord- og Nordøstfyn og bredt langs Storebælt mod Svendborg. Arten er ikke kendt fra mange af landets store øer Læsø, Samsø, Rømø, Als, Ærø, Langeland, Tåsinge, Møn, Amager og Bornholm. 1. Undersøgelse Tarup-Davinde, Phønix - 8. juni 2010 efter kraftig regn dagen før. Kl , med mange nyklækkede dagsommerfugle. Varmt, solrigt og stille vejr med drivende skyer og korte skyggeperioder. OBSERVATIONER : (kort side 3) Område 1 (op ad skrånende terræn til vejkant) 17 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus) 1 stk. Spættet Bredpande (P. malvae) 11 stk. (9 + parring) Dværgblåfugl (C. minimus) 1 stk. Okkergul Randøje (C. pamphilus) 5 stk. Blodplet (Tyria jacobaeae) 2 stk. Callistege mi (ugle) Område 2 12 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus) 6 stk. Dværgblåfugl (C. minimus) 2 stk. Gammaugle (Autographa gamma) Område 3 (ind mod skovkant) 10 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus) 1 stk. Grønåret Kålsommerfugl ( P. napi) 1 stk. Lille Ildfugl (L. phlaeas) 1 stk. Blodplet (Tyria jacobaeae) 3 stk. Gammaugle (Autographa gamma) 1 stk. Siona lineata (måler) Område 4 9 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus) 6 stk. Dværgblåfugl (C. minimus) 1 stk. Okkergul Randøje (C. pamphilus) Område 5 (Stenværksø a) 8 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus) 2 stk. Okkergul Randøje (C. pamphilus) 3 stk. Blodplet (Tyria jacobaeae) 1 stk. Gammaugle (Autographa gamma) 1 stk. Chiasmia clathrata (måler) 5

6 Område 6 (Stenværksø b) 10 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus) 8 stk. Dværgblåfugl (C. minimus) 2 stk. Gammaugle (Autographa gamma) 1 stk. Chiasmia clathrata (måler) Område 7 (Stenværksø syd) 10 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus) 3 stk. (1 + parring) Dværgblåfugl (C. minimus) 3 stk. Blodplet (Tyria jacobaeae) Område 8 35 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus) 2 stk. Dværgblåfugl (C. minimus) 2 stk. Okkergul Randøje (C. pamphilus) 5 stk. Blodplet (Tyria jacobaeae) 1 stk. Gammaugle (Autographa gamma) Område 9 (mellem Trekløversø vest og Trekløversø syd) 106 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus) 6 stk. Dværgblåfugl (C. minimus) 5 stk. Okkergul Randøje (C. pamphilus) 1 stk. Callistege mi (ugle) 1 stk. Siona lineata (måler) Område 10 (Knolden) 14 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus) 105 stk. Dværgblåfugl (C. minimus) 2 stk. Callistege mi (ugle) 2 stk. Siona lineata (måler) Dværgblåfugl (Cupido minimus) Stenværksø syd (område 7) - 8. juni Foto OB 6

7 KONKLUSION : Ved valget af dagen den 8. juni 2010 med fugtigt og varmt vejr efter en kølig periode, ville man kunne forvente det maksimale udbytte ud fra de vejrmæssige forhold, og det blev til fulde indfriet. Det høje antal af nyklækkede individer fortæller tydeligt, hvad arealet kan præstere med hensyn til antallet af dagsommerfugle, skønt artsantallet kun er på 6. Dværgblåfugl var til stede i område og specielt i 10 (Knolden), og fraværende i område 3 og 5. I alt blev der optalt ca. 147 eksemplarer. (Se kort side 3) Antallet af Almindelig Blåfugl var generelt fordelt med pænt individantal i alle områderne og specielt med overvældende højt antal i område 9 - i alt optalt ca. 231 eksemplarer. Tallene viser, hvor vigtigt det er for de to arter, at optællingsområderne beholder den lave plantevækst med henholdsvis Rundbælg, kløverarter og andre ærteblomstrede planter. Den lave plantevækst gør områderne varme og mere tørre; reduktionen af Rejnfan har virkelig været effektiv. Man bør være påpasselig med græsningen i område 9; da området er lavtliggende, må man nøje følge udviklingen i området. Det er muligvis et område, der skal vedligeholdes efter hvorledes det pågældende års vejrlig udvikler sig. Det så rigtig godt ud i år på observationstidspunktet. Måske skal man være mere opmærksom på opvækst af buske og træer i dele af de åbne områder se fx billedet af hestegræsning side 2. Område 7 ved Stenværksø syd er ved at være faretruende tillukket af forskellig opvækst, så den varme skråning med Dværgblåfugl bliver indelukket og skygget. Hvis det får lov at fortsætte, vil arten forsvinde fra stedet. Billede taget fra sydenden af den sydlige gren af Trekløversø mod Knolden. Den nye rydning af skråning mod søen træder frem en fin åbning af området! - 8. juni Foto OB Området over skråningen og foran træerne må betragtes som kernehabitaten for Dværgblåfugl i T-D. 7

8 Område nr. 9 set mod nord fra sti. 8. juni Foto OB Udsigt mod nordnordøst på langs af den vestlige del af Trekløversø juni Foto OB 8

9 2. Undersøgelse Tarup-Davinde, Anes Høj juni 2010 Kl Skyet til skyfrit, men køligt blæsende fra nordvest. OBSERVATIONER : (kort side 10) Område 1 (øst for parkeringsplads) 8 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus) 2 stk. Nældens Takvinge (A. urticae) nyklækkede! 4 stk. Okkergul Randøje (C. pamphilus) 6 stk. Blodplet (Tyria jacobaeae) 1 stk. Gammaugle (Autographa gamma) 1 stk. Camptogramma bilineata (måler) 1 stk. Myelois circumvoluta (småsommerfugl: Pyralidae) Område 2 2 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus) Område 3 3 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus) 2 stk. Skråstregbredpande (T. sylvestris) 2 stk. Gammaugle (Autographa gamma) Område 4 1 stk. Nældens Takvinge (A. urticae) nyklækket! KONKLUSION : Selv om der vokser en god bestand af Rundbælg et par steder i områderne 1 og 2 (side 10) er Dværgblåfugl (C. minimus) stadig ikke fundet ved Anes Høj. Det højtliggende terræn ved område 1 giver et varmt og tørt miljø for insekter i kuperet område med gode læforhold. Småsommerfugl Pyralidae : Myelois circumvoluta - hvilende på Bitter Bakkestjerne (Erigeron acer). Dyret har intet biologisk med planten at gøre, dens larver lever i stængler af tidsler. Dyrets længde 1,7 cm. - T-D Anes Høj, 8. juni Foto OB 9

10 Både Ibjerg og Anes Høj med indsatte områdeangivelser omtalt i teksten. 3. Undersøgelse Tarup-Davinde, Ibjerg august 2010 Kl Skyfrit og omkring o C. OBSERVATIONER : (se ovenfor) Område 5 2 stk. Nældesommerfugl (A. levana) Område 6 1 stk. Stregbredpande (T. lineola) 45 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus) 2 stk. Stor Kålsommerfugl (P. brassicae) 15 stk. Grønåret Kålsommerfugl ( P. napi) 1 stk. Lille Ildfugl (L. phlaeas) 8 stk. Dagpåfugleøje (I. io) 18 stk. Nældens Takvinge (A. urticae) 2 stk. Storplettet Perlemorsommerfugl (I. lathonia) 3 stk. Rødplettet Blåfugl (A. agestis) 24 stk. Græsrandøje (M. jurtina) 10

11 KONKLUSION : Sydsiden af skoven er ubetinget lokaliteten med den største artsrigdom af dagsommerfugle. Et varmt og tørt område med endnu lav plantevækst, hvor især tilstedeværelsen af Rødplettet Blåfugl og Stor Perlemorsommerfugl fremhæves; artsrigdommen viser beliggenhedens potentiale. Området på sydsiden af skoven på Ibjerget, der skal genoprettes efter grusgravningen, bør så vidt muligt søges bevaret med et lag gruset og meget gerne lidt stenet overflade og ikke muld eller for god morænejord. Hvis der lægges næringsrig muldet jord eller lerholdig jord som overfladejord, vil området blot vokse til med høje urter som Grå Bynke, Rejnfan og Ager-tidsel, der hurtigt kvæler de lavere småplanter af ærteblomstfamilien i bunden, der kræver åbne voksesteder. På denne potentielt fine højtliggende og varme lokalitet i T-D området, bør der absolut bruges et så næringsfattigt sandet eller gruset medie som muligt, og helst med lidt ujævn overflade. Rundbælg vil ikke kunne gro i et eller andet blandet muldet moræne, og Dværgblåfugl vil derfor på forhånd være afskåret fra at kunne indfinde sig på lokaliteten. Rødplettet Blåfugl (Aricia agestis) kræver åben, soleksponeret og helst gruset og stenet jordbund med vækster fra Storkenæbfamilien til sine larver. Hos Rødplettet Blåfugl er begge køn brune uden spor af blå bestøvning. Vingefang 2,5 cm. Foto OB Det er altid en fornøjelse at træffe den lille flotte sommerfugl i naturen, men det er ikke noget, vi ligefrem er forvænte med her på Fyn. Rødplettet Blåfugl kræver værtsplanter fra Storkenæbfamilien (Geranium sp.) til sine larver, disse planter er lave og gror meget i grusede, stenede områder, som optager solvarmen og derved giver sit eget mikroklima på selv små områder. Liden Storkenæb (G. pusillum) og Blød Storkenæb (G. molle) er yndede værtsplanter. Desuden anvender arten også Hejrenæb (Erodium cicutarium) som værtsplante. En ubenyttet parkeringsplads med perlesten, der gror til med lave storkenæb kan udgøre en rigtig god habitat for Rødplettet Blåfugl - så længe pladsen får ro og ikke bliver sprøjtet mod ukrudt. Arten er ellers knyttet til tørre, blomsterrige overdrev og skrænter, men også skovlysninger og skovkanter, samt ruderater og brakmarker, hvor der gror Hejrenæb. Sommerfuglen lever i kolonier og er ret god til at flytte rundt efter, hvor værtsplanterne forekommer; men mange steder i landet, er der langt mellem forekomsterne af blåfuglen. Den flyver normalt i to generationer årligt. Den første generation flyver fra midt i maj til ca. Sankt Hans. Den anden generation starter i midten af juli, og i begyndelsen af august er arten langt mere 11

12 talrig, ind da den toppede i den første generation i juni. Omkring midten af september forsvinder blåfuglen helt, men det enkelte års vejrsituation, kan have stor indflydelse på flyvetiderne. I varme somre kan en partiel tredje generation opleves i oktober, hvor enkelte eksemplarer kan flyve rundt og opsøge de få blomstrende planter, der er tilbage. De små larver om efteråret overvintrer efter 3. hudskifte nær jordoverfladen i vegetationen og genoptager fødeindtagelse igen i marts april, men de må naturligvis følge vinterens længde. I Danmark forekommer Rødplettet Blåfugl i Østjylland fra Ålborg til Kolding, på Fyn er der langt mellem kolonierne på den nordlige del, og den er fåtallig eller manglende på de sydlige øer som Ærø, Tåsinge og Langeland; den forekommer i den nordlige halvdel af Sjælland med en spids mod syd til Vordingborg, samt pletvis på Lolland Falster Møn og ellers på Bornholm. Arten er således udbredt i landet bortset fra Vestjylland og Sydjylland, hvor den kun er iagttaget ganske få gange. I det øvrige Norden findes den kun i Skåne, så de nordlige jyske levesteder udgør således de nordligste i Europa. Storplettet Perlemorsommerfugl (Issoria lathonia) fouragerende på Hjortetrøst. Vingefang 4, 0 cm. Foto OB Storplettet Perlemorsommerfugl hører især hjemme på sandede åbne lokaliteter, men da den strejfer rundt fra sine yngleområder for at fouragere, kan den træffes næsten alle steder. Ynglestederne er ofte sandede eller grusede områder med Almindelig Stedmoderblomst (Viola tricolor), men også på kultiveret jord som stubmarker (uden maskinbearbejdning) eller brakmarker med planten Ager-stedmoderblomst (V. arvensis). Det er hændt, at de storblomstrede stedmoderplanter i haver enkelte gange har været benyttet som værter for dens larver. Sommerfuglen flyver i en lang periode fra starten af maj til oktober, og der kan træffes helt nye og uskadte eksemplarer hele sæsonen igennem, så dens generationer er vanskelige at finde ud af. Da der er fundet eksemplarer tidligt på foråret, har man talt om overvintring af den voksne sommerfugl, men sagen drejer sig nok om indflyvning fra sydligere områder i Europa. Udbredelsen i Danmark svinger meget. Brakmarkerne har de senere år givet arten så gode vilkår, at den ofte er blevet iagttaget på fouragering i byernes villahaver, men det vil nok ændre sig nu efter brakmarkerne er pløjet op til dyrkning. Status for Køllesværmere : Intet at bemærke for året

NATUROVERVÅGNING 2015 - Tarup-Davinde Grusgrave. af Otto Buhl og Niels Lykke Dagsommerfugle (Lepidoptera: Papilionoidea) og Guldsmede: (Odonata)

NATUROVERVÅGNING 2015 - Tarup-Davinde Grusgrave. af Otto Buhl og Niels Lykke Dagsommerfugle (Lepidoptera: Papilionoidea) og Guldsmede: (Odonata) NATUROVERVÅGNING 2015 - Tarup-Davinde Grusgrave. af Otto Buhl og Niels Lykke Dagsommerfugle (Lepidoptera: Papilionoidea) og Guldsmede: (Odonata) De entomologiske undersøgelser i Tarup-Davinde, 2015 - er

Læs mere

Undersøgelser af guldsmede- og dagsommerfugleforekomster i Tarup-Davinde grusgrave 2002

Undersøgelser af guldsmede- og dagsommerfugleforekomster i Tarup-Davinde grusgrave 2002 Undersøgelser af guldsmede- og dagsommerfugleforekomster i Tarup-Davinde grusgrave 2002 Otto Buhl og Niels Lykke Stenværksøen i Phønix-området, 14. september 2002. Foto OB Entomologisk Selskab for Fyn

Læs mere

Dagsommerfugle (Lepidoptera : Hesperioidea og Papilionoidea)

Dagsommerfugle (Lepidoptera : Hesperioidea og Papilionoidea) NATUROVERVÅGNING 2013 - af Otto Buhl Dagsommerfugle (Lepidoptera : Hesperioidea og Papilionoidea) Undersøgelserne i 2013 er foretaget i 4 udvalgte områder : 1. Phønix-området - 07. juni 2013-4 afdelinger

Læs mere

Interessante dagsommerfugle på besøg i haven i 2002

Interessante dagsommerfugle på besøg i haven i 2002 2002-1 Interessante dagsommerfugle på besøg i haven i 2002 Otto Buhl Den 20. april begyndte det lille blå flimmer Celastrina argiolus (L.) (Skovblåfugl), som det er blevet sædvane i de senere mange år,

Læs mere

Undersøgelser af dagsommerfuglefaunaen i Mols Bjerge 1997-1999 af Peter Rostgaard Christensen

Undersøgelser af dagsommerfuglefaunaen i Mols Bjerge 1997-1999 af Peter Rostgaard Christensen Undersøgelser af dagsommerfuglefaunaen i Mols Bjerge 1997-1999 af Peter Rostgaard Christensen Baggrund Området Mols Bjerge er i denne undersøgelse defineret som det ca. 3000ha store kuperede område i UTM

Læs mere

Supplerende sommerfugleundersøgelser på matr. nr. 12k Skellerup by, Linå i juni og august 2016

Supplerende sommerfugleundersøgelser på matr. nr. 12k Skellerup by, Linå i juni og august 2016 23. august 2016 Supplerende sommerfugleundersøgelser på matr. nr. 12k Skellerup by, Linå i juni og august 2016 Silkeborg Kommune har den 20. juni 2016 og 5. august 2016 foretaget en supplerende undersøgelse

Læs mere

SOMMERFUGLEBED VED VALLENSBÆK KOMMUNE

SOMMERFUGLEBED VED VALLENSBÆK KOMMUNE SOMMERFUGLEBED VED VALLENSBÆK KOMMUNE SOMMERFUGLE I DANMARK Sommerfuglen er nok det mest kendte og farverige insekt, man kan støde på i Danmark, og de fleste danskere glæder sig nok over sommerfuglen,

Læs mere

Overvågning af dagsommerfugle i Kirkemosen 2014

Overvågning af dagsommerfugle i Kirkemosen 2014 Overvågning af dagsommerfugle i Kirkemosen 2014 Notat udarbejdet for Lejre Kommune af AGLAJA 2014. Feltarbejde, tekst og foto: Eigil Plöger, www.aglaja.dk Feltarbejde og resultater Kirkemosen er besigtiget

Læs mere

Teknik og Miljø. Dagsommerfugle. Naturkvalitetsplan

Teknik og Miljø. Dagsommerfugle. Naturkvalitetsplan Teknik og Miljø Dagsommerfugle Naturkvalitetsplan 2010-2014 - i skove i Slagelse Kommune Registreringer 2012-2014 Forsiden Foto af Iris (dagsommerfugl) er fotograferet af Lars Hansen. Rapportens fotos

Læs mere

NATURFORBEDRINGER OG LANDMANDSNETVÆRK GENNEM MÆLKE- OG STUDEPRODUKTION

NATURFORBEDRINGER OG LANDMANDSNETVÆRK GENNEM MÆLKE- OG STUDEPRODUKTION NATURFORBEDRINGER OG LANDMANDSNETVÆRK GENNEM MÆLKE- OG STUDEPRODUKTION Generelt om sommerfugle og naturplaner Af Allan Bornø Clausen Dagsommerfugle er smukke og forholdsvise lette at observere i naturen.

Læs mere

Overvågning af dagsommerfugle på udvalgte skovenge i 2007 i Køge Kommune

Overvågning af dagsommerfugle på udvalgte skovenge i 2007 i Køge Kommune Overvågning af dagsommerfugle på udvalgte skovenge i 2007 i Køge Kommune ARBEJDSDOKUMENT FELTARBEJDE OG AFRAPPORTERING: AGLAJA 2007 Overvågning af dagsommerfugle på udvalgte skovenge i 2007 i Køge Kommune

Læs mere

Guldsmede (Odonata: Zygoptera og Anisoptera)

Guldsmede (Odonata: Zygoptera og Anisoptera) NATUROVERVÅGNING 2011 - af Niels Lykke Guldsmede (Odonata: Zygoptera og Anisoptera) Undersøgelserne i 2011 er foretaget i 4 udvalgte områder : 1. Phønix-området nordøst for Ørbækvej, - arealerne ved og

Læs mere

Føde Larven æder blade fra løvtræer, fx pil, bævreasp, poppel, birk og frugttræer. De voksne sommerfugle tager ikke føde til sig.

Føde Larven æder blade fra løvtræer, fx pil, bævreasp, poppel, birk og frugttræer. De voksne sommerfugle tager ikke føde til sig. Aftenpåfugleøje Latinsk navn: Smerinthus ocellata Engelsk navn: Eyed Hawk-moth Familie: Aftensværmere Aftenpåfugleøje er kun fremme midt om natten, så man ser ikke den voksne sommerfugl så ofte. Forvingen

Læs mere

Larve Puppe BIMOSEN. en fin dagsommerfugle lokalitet. lær sommerfuglene at kende og bliv klogere på deres komplicerede liv

Larve Puppe BIMOSEN. en fin dagsommerfugle lokalitet. lær sommerfuglene at kende og bliv klogere på deres komplicerede liv Imago Æg Larve Puppe BIMOSEN en fin dagsommerfugle lokalitet lær sommerfuglene at kende og bliv klogere på deres komplicerede liv hjælp til med at sikre deres fortsatte tilstedeværelse i Bimosen Ved Allan

Læs mere

GEJRFUGLEN. Østjysk Biologisk Forening 39. ÅRGANG. NR. 3 SEPTEMBER 2003 ISSN 0900-4114

GEJRFUGLEN. Østjysk Biologisk Forening 39. ÅRGANG. NR. 3 SEPTEMBER 2003 ISSN 0900-4114 GEJRFUGLEN Østjysk Biologisk Forening 39. ÅRGANG. NR. 3 SEPTEMBER 2003 ISSN 0900-4114 Østjysk Biologisk Forening er en forening for aktive naturinteresserede med det formål at udbrede kendskab til naturen

Læs mere

BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK

BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK ANNE ESKILDSEN JENS-CHRISTIAN SVENNING BEVARINGSSTATUS Kritisk truet (CR) i DK ifølge rødlisten En observeret, skønnet, beregnet eller formodet

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg. Nr. 23 Oktober 2004

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg. Nr. 23 Oktober 2004 Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 23 Oktober 2004 Bladloppen Nr. 23 - Oktoberer 2004 Bladloppen er et uformelt debat- og meddelelsesblad, der udgives af Entomologisk Fagudvalg. EFU s adresse: c/o

Læs mere

Grøn mosaikguldsmed. Latinsk navn: Aeshna viridis

Grøn mosaikguldsmed. Latinsk navn: Aeshna viridis Parringshjul Foto af Erland Nielsen Grøn mosaikguldsmed Latinsk navn: Aeshna viridis I Gribskov Kommune er vi så heldige at have nogle af de områder, hvor man stadig kan finde de beskyttede guldsmede,

Læs mere

Notat om naturmæssige potentialer ved ekstensivering af kommunale grønne områder

Notat om naturmæssige potentialer ved ekstensivering af kommunale grønne områder Notat om naturmæssige potentialer ved ekstensivering af kommunale grønne områder Gamle græsplæner, grønne områder og vejrabatter rummer et stort naturmæssigt potentiale, hvis driften af områderne ekstensiveres.

Læs mere

Almindelig ædelgranlus. På NGR. Overvintrer på årsskuddet som 2. eller 3. stadielarver, der i foråret videreudvikler sig til æglæggende hunner.

Almindelig ædelgranlus. På NGR. Overvintrer på årsskuddet som 2. eller 3. stadielarver, der i foråret videreudvikler sig til æglæggende hunner. Almindelig ædelgranlus. På NGR. Overvintrer på årsskuddet som 2. eller 3. stadielarver, der i foråret videreudvikler sig til æglæggende hunner. 300-500 æg per hun. De klækker efter 3-5 uger. Hav altid

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Humlebi. AKTIVITETER Byg et fint lille humlebibo af pinde og mos. Find en blomst som I kan give til humlebien. Humlebien kan suge nektar fra blomsten.

Humlebi. AKTIVITETER Byg et fint lille humlebibo af pinde og mos. Find en blomst som I kan give til humlebien. Humlebien kan suge nektar fra blomsten. Sneglen Sneglene bor i skoven. De kan lide at gemme sig under blade og træstykker. Hvis det har regnet kommer de frem. Snegle er hermafroditter, dvs. at de både er han og hun i samme krop. Gå på jagt efter

Læs mere

Netværket Humlebihaver & certificering af bestøvervenlige haver. Ollerup 31. oktober 2015

Netværket Humlebihaver & certificering af bestøvervenlige haver. Ollerup 31. oktober 2015 Netværket Humlebihaver & certificering af bestøvervenlige haver Ollerup 31. oktober 2015 Humlebihaver, bivenlige haver? Hvem besøger og bestøver havens blomster? Humlebihaver, bivenlige haver? Hvem besøger

Læs mere

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Teknik og Miljø Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Monitering af markfirben ved Næsby Strand i forbindelse med konsekvensvurdering af evt. etablering af dige Forsidefoto af Markfirben

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Januar 2010 Tekst: W. Vries & Lars Briggs Feltarbejde: L. Briggs, W. de Vries, W. Lenschow & P. Ravn Figurer og billeder:

Læs mere

HABITATS ApS September 2015. Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015

HABITATS ApS September 2015. Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015 Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015 Status for naturen i DK Hvilken natur skal med? Overskud af næringstoffer Naturpleje af græsland Naturpleje af overset natur Integrer

Læs mere

3 ture til Enebærodde

3 ture til Enebærodde 3 ture til Enebærodde Niels Lykke og Otto Buhl I sæsonen 2002 tog vi initiativ til at undersøge Enebæroddes sommerfuglefauna, da det er et for Fyn atypisk naturområde med enebær og lynghede. Området har

Læs mere

Overvågning af Markfirben Silkeborg kommune 2010

Overvågning af Markfirben Silkeborg kommune 2010 Overvågning af Markfirben Silkeborg kommune 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Teknik og Miljø Natur og Miljø Overvågning af Markfirben, Silkeborg kommune, 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

SJÆLDNE SMÅDYR I SYDDJURS KOMMUNE

SJÆLDNE SMÅDYR I SYDDJURS KOMMUNE SJÆLDNE SMÅDYR I SYDDJURS KOMMUNE Rapport til Syddjurs Kommune udarbejdet af Naturhistorisk Museum, Molslaboratoriet 1 SJÆLDNE SMÅDYR I SYDDJURS KOMMUNE Rapport til Syddjurs Kommune udarbejdet af Naturhistorisk

Læs mere

Sanglærke. Vibe. Stær

Sanglærke. Vibe. Stær Sanglærke Sanglærken noteres, når den høres synge første gang. Det sker helt sikkert i luften, for den stiger til vejrs under jublende og langvarig sang. Den er stadig en af vores almindeligste fugle i

Læs mere

insekter NATUREN PÅ KROGERUP

insekter NATUREN PÅ KROGERUP insekter NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej Markfirben-han, 2013. Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet

Læs mere

Almindelig spidsmus er slet ikke en mus. Den tilhører gruppen af pattedyr,

Almindelig spidsmus er slet ikke en mus. Den tilhører gruppen af pattedyr, Almindelig spidsmus Latinsk navn: Sorex araneus Engelsk navn: Common shrew Orden: Insektædere Familie: Spidsmus Almindelig spidsmus er slet ikke en mus. Den tilhører gruppen af pattedyr, der kaldes insektædere

Læs mere

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Teknik og Miljø 2014 Plejeplan Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Forsidefoto af 20. maj 2014 Parti af kystoverdrevet med røde tjærenelliker Baggrund Slagelse Kommune har som

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004

Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Udarbejdet af Aqua Consult for Vejle Amt 2004 Titel: Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Udarbejdet af Aqua Consult

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Insekthoteller - hvilke materialer til hvilke insekter?

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Insekthoteller - hvilke materialer til hvilke insekter? Insekthoteller - hvilke materialer til hvilke insekter? Træstykker Et rum i dit insekthotel fyldt med træstykker, hvori der er boret huller i forskellige størrelser, vil være perfekt for både bier og hvepse.

Læs mere

Naturzoneringskort for Hedeland

Naturzoneringskort for Hedeland Naturzoneringskort for Hedeland Feltarbejde: AGLAJA v. Orla Bjørneskov, Henry Nielsen og Eigil Plöger Tekst og GIS-arbejde: AGLAJA v. Orla Bjørneskov og Eigil Plöger Indhold Databaggrund... 3 Kategorisering

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej

Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej Markfirben-han Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet med

Læs mere

BIODIVERSITET I AGERLANDET STATUS, UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

BIODIVERSITET I AGERLANDET STATUS, UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 29. August 2016 Anne Eskildsen Naturkonsulent, PhD Nikkende kobjælde. Foto: Anne Eskildsen BIODIVERSITET I AGERLANDET STATUS, UDFORDRINGER OG MULIGHEDER HVORDAN BLIVER DER BÅDE PLADS TIL PRODUKTION, NATUR

Læs mere

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Demonstrationsforsøg med frahegning af dele af folden i en periode, slåning af lyse-siv og vurdering ved årets afslutning Tekst ved naturkonsulent Anna Bodil Hald,

Læs mere

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Denne rapport indeholder en begrundelse for prioriteringen af testområdet for gyldenrisbekæmpelse på Amager Fælled, beskrivelse af metoden for den præcise

Læs mere

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Naturværdier i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Antal Spørgeskema om naturværdier Respondenter 33 personer, 23 mænd,

Læs mere

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle Når frosten sætter ind, søger mange fugle fra skoven ind til byerne. De søger føde i byerne og flyver tilbage til skoven hver aften. Solsortene samles ofte i flokke i grantræer, hvor de finder sig et skjul

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

Staudemåtter. mindre udsat for vandalisering og færdsel.

Staudemåtter. mindre udsat for vandalisering og færdsel. 116 r Komplet jorddække fra dag ét Veg Techs færdige måtter med bunddækkende arter af stauder giver et tæt grønt bed umiddelbart efter anlæg. De færdigudvoksede planter holder frøukrudt nede, så arealet

Læs mere

Særtryk Elevhæfte. Natur/teknologi. Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA. alinea.dk Telefon 3369 4666

Særtryk Elevhæfte. Natur/teknologi. Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA. alinea.dk Telefon 3369 4666 Særtryk Elevhæfte Natur/teknologi Ida Toldbod Peter Jepsen Per Buskov ALINEA alinea.dk Telefon 3369 4666 Når vi har vinter og koldt vejr i Danmark, er der andre steder, hvor det er stegende hedt. Det er

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Hede. Djævelsbid (Succisa pratensis) Blomsteroversigt til kvalitetsbedømmelse af lysåbne naturtyper. Karakteristiske og let kendelige positivarter

Hede. Djævelsbid (Succisa pratensis) Blomsteroversigt til kvalitetsbedømmelse af lysåbne naturtyper. Karakteristiske og let kendelige positivarter Visse (Genista sp.) 10-40 cm. Halvbusk med grentorne (Engelsk-Visse) (Håret- eller Farve-Visse: uden torne). (Håret-Visse: hårede grene og underside af blade. Farve-Visse: glatte eller randhårede blade).

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 2. udkast, januar 2013/ARP Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen skal udvikles

Læs mere

5. OVERDREV. Bevarelse. Oprindelse og anvendelse

5. OVERDREV. Bevarelse. Oprindelse og anvendelse 5. OVERDREV Ordet overdrev betyder egentlig stenet udmark, hvor kvæget blev drevet på græs. Betegnelsen dækker tørre, græsningspåvirkede arealer, som det ikke har været muligt eller rentabelt at tage ind

Læs mere

RØDLISTEDE ARTER I VORDINGBORG KOMMUNE

RØDLISTEDE ARTER I VORDINGBORG KOMMUNE RØDLISTEDE ARTER I VORDINGBORG KOMMUNE 15. MAJ 2017 1. Formål med udarbejdelse af rødlister 2. Eksempler fra rødlisterne 3. Hvordan anvendes rødlisterne Foredragsholder: Carsten Horup Bille Formål med

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Skadevoldere i nobilis. Hans Peter Ravn Sektion for Skov, Natur og Biomasse

Skadevoldere i nobilis. Hans Peter Ravn Sektion for Skov, Natur og Biomasse Skadevoldere i nobilis Hans Peter Ravn Sektion for Skov, Natur og Biomasse Hvilke er de vigtigste? Insekter: Viklerne Gråsnuder Ædelgranbarkbille Koglehalvmøl Bladlus Patogener: Neonectria Dias 2 Tidlig

Læs mere

Det fynske eksemplar af Vestlig Nåletræs-frøtæge Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) Foto OB

Det fynske eksemplar af Vestlig Nåletræs-frøtæge Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) Foto OB 1 HETEROPTERA: COREIDAE Western Conifer Seed Bug Vestlig Nåletræs-frøtæge Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) - ny art i Danmark Otto Buhl & Bo K. Stephensen Den store tæge blev nedbanket fra et

Læs mere

Makeupartistens have og plantesalg

Makeupartistens have og plantesalg Makeupartistens have og plantesalg Plante liste Her er vort udvalg af: Stauder Buske krydderurter Side 2 Papaver orientale Royal Wedding Hvid med sort m idte Blomstrer juni-juli 80 cm høj Velegnet til

Læs mere

overdrev Floratjek Knopurt (Centaurea sp.)

overdrev Floratjek Knopurt (Centaurea sp.) Knopurt (Centaurea sp.) 20-100 cm. Stængel grenet. Blomst rødviolet/mørk rødviolet. Blade mørkegrønne, grågrønne, ru. På tør åben sandet bund (evt. tør-fugtig muldrig bund). Foto: Allan Andersen. Skjaller

Læs mere

På uglejagt i Sønderjylland

På uglejagt i Sønderjylland På uglejagt i Sønderjylland Den store hornugle har kronede dage i Jylland. På 25 år er bestanden vokset fra nul til omkring 50 ynglende par og tilsyneladende bliver der bare flere og flere. MiljøDanmark

Læs mere

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev)

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Til landmænd og deres konsulenter. Af naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet

Læs mere

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig side 1 af 6 Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning De forskellige

Læs mere

Hvad brændestablen gemte.

Hvad brændestablen gemte. Hvad brændestablen gemte. Af: Magnus Gammelgaard Min lillebrors familie har en sommerhushave på Djursland. Ikke en grund som de andre sommerhusejere, der gør hvad de kan for at få det hele til at se ordentligt

Læs mere

Overvågning af Mygblomst i 2004 2006 i Storstrøms Amt

Overvågning af Mygblomst i 2004 2006 i Storstrøms Amt Overvågning af Mygblomst i 2004 2006 i Storstrøms Amt ARBEJDSDOKUMENT FELTARBEJDE OG AFRAPPORTERING: AGLAJA 2006 Overvågning af Mygblomst i 2004 2006 i Storstrøms Amt Overvågning af Mygblomst i 2004-2006

Læs mere

Mellus (Mjöllöss) Nina Jørgensen Borregaard Bioplant ApS

Mellus (Mjöllöss) Nina Jørgensen Borregaard Bioplant ApS Mellus (Mjöllöss) Nina Jørgensen Borregaard Bioplant ApS Hvad er en mellus? 1-2 mm lang De voksne ses som hvide fluer på undersiden af blade de forstyrres let og flyver op Larverne er hovedsageligt immobile

Læs mere

Typografsituationen - status før sæsonen 2015 Hans Peter Ravn, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning,

Typografsituationen - status før sæsonen 2015 Hans Peter Ravn, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Typografsituationen - status før sæsonen 2015 Hans Peter Ravn, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, hpr@ign.ku.dk Flyvningen begyndte tidligt nogle steder i 2014 Situationen

Læs mere

Det er ikke et spørgsmål om overlevelse, hvis du vil lære lidt om plantesorter, der ikke blot er ufarlige at spise, men som også smager godt, for med

Det er ikke et spørgsmål om overlevelse, hvis du vil lære lidt om plantesorter, der ikke blot er ufarlige at spise, men som også smager godt, for med det vilde køkken INDLEDNING Det er ikke et spørgsmål om overlevelse, hvis du vil lære lidt om plantesorter, der ikke blot er ufarlige at spise, men som også smager godt, for med mindre der skulle opstå

Læs mere

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I Danmark er der i dag ca. 237.000 personer, der modtager førtidspension. Målt i forhold til befolkningen er der flest førtidspensionister på Fyn

Læs mere

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Udarbejdet på baggrund af vurderingsrapporten; Dambakken, 3 og 6. aug. 2009 ved Marianne Lyhne.

Læs mere

Hjortespring Naturplejeforening, Hjortespringkilen

Hjortespring Naturplejeforening, Hjortespringkilen Hjortespring Naturplejeforening, Hjortespringkilen Demonstrationsforsøg med græsningspause i en periode efter en indledende hård afgræsning. Tekst ved naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Fotos:

Læs mere

Overvågning af dagsommerfugle i Kirkemosen 2007

Overvågning af dagsommerfugle i Kirkemosen 2007 Overvågning af dagsommerfugle i Kirkemosen 2007 AGLAJA 2007 Overvågning af dagsommerfugle i Kirkemosen 2007 Overvågning af dagsommerfugle i Kirkemosen 2007. Rapport udarbejdet af AGLAJA 2007 for Lejre

Læs mere

Titel: Overvågning af hedepletvinge Euphydryas aurinia.

Titel: Overvågning af hedepletvinge Euphydryas aurinia. Titel: Overvågning af hedepletvinge Euphydryas aurinia. Dokumenttype: Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Forfattere: Bjarne Søgaard¹ og Flemming Helsing² ¹ Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Læs mere

Miljøvenlig rapsproduktion med Flower Power Systemet Af Erik Tybirk, planteforædler

Miljøvenlig rapsproduktion med Flower Power Systemet Af Erik Tybirk, planteforædler Miljøvenlig rapsproduktion med Flower Power Systemet Af Erik Tybirk, planteforædler Måske husker man nellikerevolutionen i Portugal og den orange ditto i Ukraine? Indenfor rapsdyrkning er nu en helt ny

Læs mere

NATURFAGLIGE UNDERSØGELSER I NATUR/TEKNOLOGI

NATURFAGLIGE UNDERSØGELSER I NATUR/TEKNOLOGI NATURFAGLIGE UNDERSØGELSER I NATUR/TEKNOLOGI I dette materiale finder du forslag til korte og koncentrerede undersøgelser, som du kan lave med dine elever. Målet med materialet er at gøre det nemt og overskueligt

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær

Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær Plejeplan for matr. 3a V. Vrøgum By, Ål, Blåvandshuk Kommune. Arealet er den centrale del af Vrøgum Kær. Kæret er omfattet af Overfredningsnævnets

Læs mere

GEJRFUGLEN. Østjysk Biologisk Forening 37. ÅRGANG. NR. 1 MARTS 2001 ISSN 0900-4114

GEJRFUGLEN. Østjysk Biologisk Forening 37. ÅRGANG. NR. 1 MARTS 2001 ISSN 0900-4114 GEJRFUGLEN Østjysk Biologisk Forening 37. ÅRGANG. NR. 1 MARTS 2001 ISSN 0900-4114 Østjysk Biologisk Forening er en forening for aktive naturinteresserede med det formål at udbrede kendskab til naturen

Læs mere

Hvad sker der i august?

Hvad sker der i august? Hvad sker der i august? Materiale fra www.naturcenterfosdalen.dk August har navn efter den romerske kejser Augustus. Det gamle danske navn var høstmåned. Vejret i august: Augusts klima (landsgennemsnit):

Læs mere

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014 Fællesmål Ahi Internatioanel Skole efter 2.kl sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve, funktion og anvendelse Eleverne

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

MPU-høring 6. maj 2015. biodiversitet for pengene? MPU-HØRING 6. MAJ 2015 PENGENE? MORTEN DD HANSEN CHEF-KRATLUSKER NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS

MPU-høring 6. maj 2015. biodiversitet for pengene? MPU-HØRING 6. MAJ 2015 PENGENE? MORTEN DD HANSEN CHEF-KRATLUSKER NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt MPU-høring 6. maj 2015

Læs mere

Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.1:04.09.2015) Gærdesmutte

Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.1:04.09.2015) Gærdesmutte Gærdesmutte Videnskabeligt navn: Troglodytes troglodytes (L) I Danmark yngler en art af slægten Troglodytes, der er en del af gærdesmuttefamilien. Gærdesmuttefamilien som omfatter godt 80 arter, fordelt

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

SJÆLDNE SMÅDYR I SILKEBORG KOMMUNE

SJÆLDNE SMÅDYR I SILKEBORG KOMMUNE SJÆLDNE SMÅDYR I SILKEBORG KOMMUNE Rapport til Silkeborg Kommune Naturhistorisk Museum, Århus 1 SJÆLDNE SMÅDYR I SILKEBORG KOMMUNE Rapport til Silkeborg Kommune udarbejdet af Naturhistorisk Museum. Forfattere

Læs mere

RESULTATER - ARTSVIS GENNEMGANG...

RESULTATER - ARTSVIS GENNEMGANG... Att: Jacob Heilmann-Clausen Københavns Universitet 1. maj 2014nr. LIFE02 NOTAT Titel: Afrapportering af baseline-undersøgelse af insekter i Høstemark Skov og Tofte Skov i 2013 Tekst: Rune Sø Neergaard

Læs mere

Tårnfalken. Maja Schjølin Afleveres 30/03 2007

Tårnfalken. Maja Schjølin Afleveres 30/03 2007 Tårnfalken Jeg har valgt at skrive om tårnfalken, fordi det er en spændende fugl, som både lever vildt og kan opdrættes til jagtbrug. 1 Falkearter: Falken er en rovfugl som findes i mange forskellige arter.

Læs mere

golddigger Fire hovedværker

golddigger Fire hovedværker Fire hovedværker GOLDdigger tager afsæt i fire af P.C. Skovgaards landskabsmalerier. Disse hovedværker er udgangspunkt for udforskning af tre perspektiver på Skovgaards identitet som menneske: Hans personlige,

Læs mere

Insekter og planter Lærervejledning 3.-4. klasse. Insekter og planter FÆLLESMÅL

Insekter og planter Lærervejledning 3.-4. klasse. Insekter og planter FÆLLESMÅL Insekter og planter I skal til at undersøge insekter og planter. Undersøgelse af insekter og planter er et emne, der både fagligt og i praksis kan lade sig gøre fra 3. klasse. Denne beskrivelse er rettet

Læs mere

Høringssvar vedr. Kulsbjerg og Vordingborg Øvelsespladser, Drifts- og plejeplan 2015 2029.

Høringssvar vedr. Kulsbjerg og Vordingborg Øvelsespladser, Drifts- og plejeplan 2015 2029. Bestyrelsen for DN-Vordingborg Martin Vestergaard Svinøvej 23 4750 Lundby e-mail: martin@naturatlas.dk Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Arsenalvej 55 9800 Hjørring E-mail fes@mil.dk 30. marts

Læs mere

Naturplejeplan for Klitborg Grundejerforenings fællesarealer

Naturplejeplan for Klitborg Grundejerforenings fællesarealer Naturplejeplan for Klitborg Grundejerforenings fællesarealer Denne plan for bevarende naturpleje danner grundlag for vedligeholdelse af Klitborg Grundejerforenings fællesarealer (Matrikel: Flyvesandslodderne

Læs mere

1.B's sommerfugle logbog

1.B's sommerfugle logbog 2010 1.B's sommerfugle logbog 1.B Pilehaveskolen Maj/juni 2010 FREDAG DEN 21. MAJ 2010 I dag modtog vi vore sommerfuglelarver fra England. De var lidt over 1 cm lange. De så ud til at have det godt, for

Læs mere

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for

Læs mere

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 FLAGER-MUS. 1.På hvilken side kan du læse om dvale? Side: 2. Hvor er der flager-mus om vinteren?

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 FLAGER-MUS. 1.På hvilken side kan du læse om dvale? Side: 2. Hvor er der flager-mus om vinteren? TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Navn: Dyr i mark og have 1 Klasse: Decimal-nummer: 56.1 Dato: FLAGER-MUS Indhold 1.På hvilken side kan du læse om dvale? Side: Gå tæt på teksten 2. Hvor er der flager-mus om

Læs mere

Dræbersnegl - alias Iberisk Skovsnegl

Dræbersnegl - alias Iberisk Skovsnegl Side 1 af 7 Dræbersnegl - alias Iberisk Skovsnegl Latin: Arion lusitanicus Engelsk: Killer slug Denne snegl har efterhånden fået mange navne. Den går under navne som Iberisk Skovsnegl, Iberiaskovsnegl,

Læs mere