Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd"

Transkript

1 Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9

2 Indhold 1. Abonnementsaftalen Aftalen generelt Oprettelsesmuligheder OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding OiSTER Mobilt Bredbånd med binding Kundeoplysninger og data Behandling af oplysninger og data Mit OiSTER & adgangskode Meddelelser mellem parterne SIM-kort SIM-kort Mistet SIM-kort Lov om betalingstjenester 62 stk Levering & tilslutning Levering Tilslutning Betaling, manglende betaling og kreditvurdering Betalingsmetode... Error! Bookmark not defined Betalingsperiode Betalingsansvar Manglende betaling Kreditvurdering Dit ansvar Ansvarsfuld anvendelse OiSTERs ansvar Dækning og afbrydelser Erstatning Ansvarsbegrænsninger Kampagner Forbrug og Roaming Forbrug Roaming Vilkår og priser Ændringer Priser Kundeservice og fejlretning Vejledning og kundeservice Fejlretning Reklamationsret Fortrydelse, opsigelse og kompatibilitet Fortrydelsesret ved fjernsalg Undtagelser Opsigelse OiSTERs opsigelse Din opsigelse - OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding Din opsigelse OiSTER Mobilt Bredbånd med binding Kompatibilitet Lukning og spærring Tvister og klager Rettigheder Version og ikrafttrædelse Bilag 1: Priser på Mobilt Bredbånd... 14

3 1. Abonnementsaftalen 1.1. Aftalen generelt Disse vilkår gælder for aftaler om OiSTERs mobile datatjenester. Aftalen indgås mellem den person, der opretter OiSTER Mobilt Bredbånd ( Du eller Dig ) og OiSTER. Aftalen gælder kun for OiSTER Mobilt Bredbånd (herefter tjenesten ) og ikke køb eller brug af andre varer eller services, som du f.eks. henter eller bestiller på internettet. Ved sådanne køb indgår du aftalen direkte med det firma, der leverer varen/servicen. Du hæfter selv for betalingen af det produkt, der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde, hvor du overlader brugen til andre. Aftalen forudsætter, at du er myndig, har bopæl i Danmark, har en gyldig -adresse samt et gyldigt Dankort eller kreditkort. OiSTER tager gebyr for betaling med betalingskort. Se priser på gebyrer og betaling med betalingskort i Priser på Mobilt Bredbånd. 2. Oprettelsesmuligheder Aftalen er bindende for dig, når du har accepteret vilkår og gennemført tilmeldingen på Aftalen er bindende for OiSTER, når din tilmelding er bekræftet og levering påbegyndt. Aftalen kan opsiges af begge parter (jf. pkt. 12) OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding inkluderer SIM-kort. Betalingen for abonnementet trækkes automatisk hver måned, indtil aftalen opsiges OiSTER Mobilt Bredbånd med binding OiSTER Mobilt Bredbånd med 6 måneders binding inkluderer SIM-kort og USB-modem. Betalingen for abonnementet trækkes automatisk hver måned i 6 måneder, derefter trækkes betalingen for abonnementet automatisk hver måned, indtil aftalen opsiges. Køb af abonnement med binding indebærer, at du som kunde er bundet af det specifikke abonnement i 6 måneder fra aftalens indgåelse. I bindingsperioden er der dog mulighed for at skifte til et abonnement til samme eller højere pris Kundeoplysninger og data Som en del af din tilmelding, skal du oplyse OiSTER dit navn, CPR/CVR-nummer, mobilnummer og . Du skal kunne dokumentere oplysningernes rigtighed. OiSTER kan kræve bopælsattest og/eller billedlegitimation fremlagt, hvis det skønnes nødvendigt. Det er din pligt straks at opdatere dine personlige oplysninger, hvis du ændrer dem. Du kan opdatere disse på din personlige side på (jf. pkt. 2.4) eller ved at kontakte OiSTERs kundeservice per eller telefon Opdateringer og meddelelser fra dig til OiSTER skal som udgangspunkt ske via eller OiSTERs hjemmeside. Bemærk, at adresseændring kun er gældende såfremt denne er registreret af og foretaget i CPR-registret. OiSTER er berettiget til at spærre, begrænse eller opsige tjenesten, hvis du ikke opdaterer dine personlige oplysninger. Når du bliver oprettet som kunde, bliver følgende oplysninger gemt i OiSTERs database: CPR/CVR nummer (opbevares krypteret), navn, adresse, , mobilnummer samt evt. brugernavn og adgangskode. OiSTER har pligt til at gemme oplysninger om køb af varer og tjenester i op til fem år. OiSTER har desuden pligt til at videregive kunde- og lokalisationsoplysninger til myndighederne, herunder politiet og redningstjeneste, på forespørgsel.

4 2.3. Behandling af oplysninger og data OiSTER vil løbende have brug for at behandle oplysninger om dig og om, hvordan du benytter tjenesterne. Sådanne personoplysninger vil vi anvende på følgende måde: - Til administration af dit abonnement, for at indhente kreditoplysninger eller for at skabe og vedligeholde abonnements- og regningsinformationer. - Til at levere en tjeneste, der kræver behandling af trafik- eller lokaliseringsdata ud over, hvad der er nødvendigt for overføring af kommunikation eller debitering heraf. Trafikdata gemmer vi så længe, det er nødvendigt i relation til debitering af de tjenester, som til enhver tid er omfattet af dit OiSTER Mobil Bredbånd abonnement. I henhold til lovgivningen må vi maksimalt gemme disse oplysninger i 5 år. - Til at administrere de tjenester, du anvender. - For at kunne opfylde lovgivningen og for at forhindre ulovlig anvendelse eller anvendelse, som på anden vis strider mod aftalen. - For at fastslå, hvor du befinder dig, hvis politi eller redningstjeneste behøver denne information. - For at videregive oplysninger til nummeroplysningen, herunder til publicering på internettet, medmindre du har valgt en af hemmeligholdelsestjenesterne Mit OiSTER & adgangskode Ved køb får du adgang til Mit OiSTER. Mit OiSTER er din personlige side på For at logge ind skal du bruge din -adresse/brugernavn samt den adgangskode, du fik tildelt ved tilmeldingen. Denne information skal også bruges ved kontakt til kundeservice. Adgangskoden kan ændres på Mit OiSTER, såfremt du ønsker det. Hvis du glemmer din adgangskode kan du bestille en ny på Du er selv ansvarlig for at gemme oplysningerne om -adresse/brugernavn og adgangskode et sted, hvor de ikke er tilgængelige for andre. OiSTER kan ikke holdes ansvarlig for mistede koder eller for, at du har givet tredjepart adgang til koderne Meddelelser mellem parterne Det er en forudsætning for indgåelse af aftalen, at du har en gyldig -adresse. Meddelelser fra OiSTER sendes til den -adresse og det mobilnummer, som du har oplyst ved tilmeldingen eller på din personlige side på OiSTER udsender information, som omfatter bl.a. ordrebekræftelser, servicemeddelelser, betalingspåmindelser, meddelelser vedrørende aftalen, herunder varsling om ændringer af vilkår og priser. Ved ændring af din e- mail-adresse er du forpligtet til straks at opdatere oplysningerne på din personlige side på eller ved at kontakte kundeservice. 3. SIM-kort 3.1. SIM-kort Som en del af aftalen modtager du et SIM-kort, som skal sættes i dit modem. OiSTER tildeler et teknisk telefonnummer til SIM-kortet. Nummeret oplyses ikke og kan ikke ændres. Bemærk at SIM-kortet ikke giver mulighed for SMS, MMS, videoopkald, tjenester eller taleopkald. Til alle SIM-kort er der tilknyttet PIN- og PUK-koder. Det anbefales, at du ikke opbevarer koderne sammen med SIM-kortet, efter du har taget det i brug. For at gøre brug af SIM-kortet skal du indtaste korrekt PIN-kode. Hvis PIN-koden tastes forkert 3 ganges, skal PUK-koden benyttes til at låse SIM-kortet op. Hvis PUK-koden tastes forkert 10 gange, spærres SIMkortet, og det er nødvendigt at bestille et nyt SIM-kort. Du hæfter selv for køb af nyt SIM-kort, når koderne er tastet forkert. OiSTER hæfter ikke for den tid, hvor du ikke har Mobilt Bredbånd i forbindelse med spærring. Hvis du er i tvivl om koderne eller indtastningen, anbefales det at bruge vejledningen under Kundeservice på eller at kontakte kundeservice.

5 Du modtager PIN- og PUK-koderne sammen med dit SIM-kort. Du har altid mulighed for at se PIN- og PUK-koderne på din personlige side på Mit OiSTER Mistet SIM-kort Du skal straks give besked, hvis du har mistanke om, at nogen uberettiget har haft adgang til dine PIN- og PUK-koder. Du kan blive gjort ansvarlig for andres uberettigede anvendelse af dit SIM-kort, din PIN-kode og/eller din PUK-kode i overensstemmelse med regler og begrænsninger udstukket i Lov om betalingstjenester 61 og 62. Du hæfter selv for tab som følge af andres uberettigede brug af SIM-kortet, med de begrænsninger, som følger af Lov om betalingstjenester 62, stk. 1-9, jf. pkt Hvis du mister dit SIM-kort, skal dette straks spærres ved at ringe eller sende en til kundeservice. Du kan bestille et nyt SIM-kort eller få ophævet spærringen på det kort, som du har meddelt bortkommet. OiSTER er berettiget til at opkræve gebyr for bestilling af SIM-kort og/eller ophævning af spærret SIM-kort Lov om betalingstjenester 62 stk Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter 59. Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt. Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og 1) at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab, 2) at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller 3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 4. Betaleren hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og betalers udbyder godtgør, 1) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller 2) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige kr. Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

6 Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret. Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. 60, stk. 1, nr. 2. Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet. 4. Levering & tilslutning 4.1. Levering Leveringsdato afhænger af det pågældende produkt, men OiSTER tilstræber at levere hurtigst muligt Tilslutning Hvis du ikke har købt udstyr igennem OiSTER, f.eks. USB-modem eller router, skal du sørge for, at det udstyr, som du bruger til tjenesten, er CE-mærket i overensstemmelse med reglerne i lov om radio- og teleterminaludstyr mv. Det er din egen opgave at sikre, at udstyret kan bruges med OiSTERs tjenester, og at udstyret i øvrigt bruges i overensstemmelse med sit formål. 5. Betaling, manglende betaling og kreditvurdering 5.1. Betalingsmetode Du vil få en OiSTER-konto, hvor dit abonnement vil blive betalt fra. Her har du også mulighed for at forud indbetale penge til betaling af dit abonnement. Du får desuden en forbrugsside, så du kan følge med i dit forbrug. OiSTER udsender ikke fysiske fakturaer, men du kan følge med i dine betalinger på Mit OiSTER. OiSTER Mobilt Bredbånd er forudbetalt, og du skal derfor have penge på din OiSTER-konto, før du kan bruge tjenesten. Du vil betale et mindre gebyr for at tanke din OiSTER-konto op. Dette gælder uanset om du har Manuel eller Automatisk Optankning. Gebyrets størrelse afhænger af hvilket betalingskort (fx Dankort eller Mastercard), du benytter. Gebyret vil løbende blive reguleret og vil maksimalt udgøre det beløb, som Hi3G bliver opkrævet af dennes indløser. Se priser på gebyrer med betalingskort i på Prisoversig for Mobilt Bredbånd Du har mulighed for at benytte Automatisk Optankning, hvor OiSTER trækker penge fra dit betalingskort til din OiSTER-konto (dette er sat som standard). Du har også mulighed for at vælge Manuel Optankning, hvis du ønsker dette. Læs mere om dette på OiSTER.dk Betalingsperiode Den første betaling trækkes efter afsendelsen af dit SIM-kort. Efterfølgende betalinger vil automatisk blive trukket fra dit kort den første i hver måned eller en af de første dage i måneden. OiSTER tilstræber at sende information om trækningen til dig på og SMS. Når en ny betalingsperiode er startet, er det ikke muligt at fortryde eller annullere den påbegyndte periode.

7 Specifikt for OiSTER Mobilt Bredbånd med binding gælder, at du er forpligtet til at betale månedligt abonnement til OiSTER i minimum 6 måneder fra aftalens indgåelse Betalingsansvar Såfremt betalingen ikke kan trækkes ud fra de angivne betalingskortoplysninger, er det dit ansvar straks at opdatere med betalingskortoplysninger, hvorfra vi kan trække beløbet. Du opdaterer disse på Mit OiSTER. Kan betalingen ikke gennemføres, vil betalingsaftalen øjeblikkeligt bortfalde. Dette gælder uanset årsagen til, at betalingen ikke kunne gennemføres. OiSTER er ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet direkte eller indirekte tab, hvis en betaling ikke bliver gennemført Manglende betaling Hvis din betaling afvises eller på anden måde ikke kan gennemføres, kontakter OiSTER dig på , hvor du gøres opmærksom på den manglende betaling. Du skal derefter straks registrere nye kortoplysninger på din personlige side på Hvis OiSTER ikke har modtaget betalingen inden for 7 dage fra betalingen skulle have været gennemført, er OiSTER berettiget til at spærre tjenesten uden yderligere varsel. Hvis du, uden forudindgået aftale med OiSTER, annullerer en betaling igennem din bank, vil tjenesten straks blive afbrudt uden varsel. En annullering af en betaling godtages ikke som en opsigelse. OiSTER kontakter dig omkring annulleringen af betalingen. Så snart en ny betaling er gennemført, vil OiSTER igen åbne for tjenesten. OiSTER er berettiget til at opkræve gebyr for spærringen af tjenesten, for fremsendelse af rykkere samt for overgivelse til inkasso. Størrelsen på gebyr fremgår af Priser på Mobilt Bredbånd. I henhold til dansk rets regler herom kan OiSTER foretage opkrævning af afgifter og gebyrer, der f.eks. ved en fejl ikke har været opkrævet tidligere Kreditvurdering OiSTER har ret til ved indgåelse af aftalen eller på et senere tidspunkt at foretage en kreditvurdering af dig. Dette gælder også såfremt du er erhvervskunde. I sådanne tilfælde indhenter vi kreditoplysninger om virksomheden såvel som om dig, såfremt virksomheden er enkeltmandsejet. OiSTER har ret til at indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. På baggrund af kreditoplysninger er OiSTER berettiget til at give afslag på din anmodning om at indgå en abonnementsaftale. I løbende abonnementsforhold har OiSTER til enhver tid ret til at kræve sikkerhed for betalinger, spærre eller at ophæve aftalen. Vi er til enhver tid berettiget til løbende at ændre den tildelte kreditgrænse. I tilfælde hvor din kreditgrænse ændres, vil du modtage besked herom. 6. Dit ansvar 6.1. Ansvarsfuld anvendelse Du må kun anvende OiSTERs tjeneste til dit eget private brug. Tjenesten må ikke videresælges eller anvendes i kommerciel sammenhæng. Du er selv ansvarlig for de informationer, du deler med andre via internettjenesten. Du er selv ansvarlig for det materiale, du henter/downloader fra internettet, åbning af programmer eller links sendt via og/eller chattjenester. OiSTER kan ikke holdes ansvarlig for skadelige applikationer, spyware, virusinficering af hardware eller software, der skyldes din brug af tjenesten. OiSTER anbefaler dig at læse om sikkerhed ved brug at internettet under Kundeservice på eller på Det er dit ansvar, at tjenesten ikke bliver anvendt ulovligt eller uetisk. Du må ikke bruge tjenesten til at:

8 - Udsende spam, kædebreve eller materiale, der besværer andre. - Sprede virus eller foretage phishing. - Udsende eller modtage materiale, der er ulovligt eller manipuleret, i en sådan grad, at det krænker tredjemands rettigheder. - Udsende materiale som er manipuleret, så det fremstår, som om det er sendt fra andre end dig selv som den ansvarlige afsender. - Slette eller forfalske transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller headerinformation. - Forsøge på ulovlig indtrængen i netværk eller udførelse af serverangreb. - Gentagende gange bryde de uskrevne regler om god skik ved brug af internettet. Alvorlige brud på aftalen kan medføre, at OiSTER spærrer, begrænser eller opsiger tjenesten. Hvis du anvender tjenesten ulovligt, er OiSTER berettiget til at politianmelde det. 7. OiSTERs ansvar 7.1. Dækning og afbrydelser Der kan forekomme situationer, hvor tjenesten ikke er tilgængelig, eller hvor kvaliteten eller dækningen påvirkes. Det kan f.eks. være: - Når der udføres arbejde på netværket eller tjenester samt når dette opgraderes og vedligeholdes. - Grundet omstændigheder, der ligger udenfor OiSTERs eller Hi3Gs kontrol, såsom forhold, der har at gøre med dit udstyr, kapacitetsbrister, afbrydelser i tjenester fra underleverandører, vejrproblemer eller radioforstyrrelser på grund af tunneller eller andre fysiske forhindringer. Opdateret dækningskort kan findes på eller OiSTER tilstræber så vidt muligt at informere om driftsforstyrrelser under Kundeservice på OiSTER er berettiget til at afbryde, indskrænke eller ændre din mulighed for brug af tjenester, for at sikre tilfredsstillende drift og vedligeholdelse heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. Internettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastigheden ved adgang til internettet via tjenesten. I visse tilfælde kan dit udstyr kræve en opdatering for, at tjenesten kan fungere optimalt. OiSTER kan ikke garantere for den teoretiske hastighed på den mobile datatjeneste. Du skal desuden være opmærksom på, at hastigheden blandt andet er påvirket af afstand til sender, aktuelle terræn- og bygningsforhold, antal samtidige brugere på sendemasten samt den hardware, der anvendes. Endvidere er det en forudsætning, at der benyttes hardware, der understøtter de pågældende hastigheder Erstatning Hvis du mener, du har ret til erstatning, skal du indsende et skriftligt krav. Krav om erstatning skal indsendes umiddelbart efter tabet eller skaden er opstået eller burde være opdaget Ansvarsbegrænsninger OiSTER er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler, dog med de begrænsninger der er listet her: OiSTER hæfter ikke for fejl, nedbrud, driftmæssige indgreb eller besvær der skyldes afbrydelser eller forstyrrelser i netværket.

9 OiSTER er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af tjenesten i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager. OiSTER bærer ikke ansvaret for rigtigheden af eller anvendelsesmulighederne af information, data, tips, som formidles af OiSTER, samarbejdspartnere eller andre tredjemænd via tjenester, indholdstjenester, netværk (f.eks. videoklip), eller for dispositioner eller beslutninger (f.eks. investerings- og spilbeslutninger), som tages på baggrund af sådanne informationer, data eller tips. OiSTER hæfter ikke for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af avance, tab af data, krav fra tredjemand eller andet økonomisk tab som følge af, at tjenesten ikke kunne anvendes som forventet. OiSTER hæfter ikke for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til dig, eller som følge af dit tab af personlige data eller installeret software. OiSTER er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til dine data og/eller systemer. OiSTER bærer intet ansvar og friholdes for eventuelt erstatningskrav og andre afledte krav, hvis OiSTER ikke kan opfylde en forpligtigelse overfor dig på grund af omstændigheder OiSTER ikke er herre over, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, vejrforhold, ildebrand, fejl i andre operatørers net, myndighedsbestemmelser eller andre offentlige bestemmelser, fejl på transporter, varer eller energi, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt OiSTERs egne medarbejdere. OiSTER er ikke ansvarlig for anvendelsen af tjenesten i strid med afsnit 6 (Dit ansvar). Medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning er OiSTER ikke ansvarlig for fejl, nedbrud, forstyrrelser og lignende, som skyldes andre serviceudbydere eller andre operatørers netværk. OiSTER bærer ikke ansvaret for andre operatørers uautoriserede brug af kundedata i forbindelse med samtrafik, national roaming og lignende. Ovenstående bestemmelser om ansvarsbegrænsninger gælder også ved og efter opsigelse af aftalen. 8. Kampagner Såfremt der indgår bonus, tilbud, fri data eller andre bonusservices, som en del af en kampagne eller i tilfælde hvor OiSTER tildeler dig en bonus, kan denne ikke overflyttes til en anden kunde eller aftale. Bonus, tilbud, fri data eller andre bonusservices kan ikke ombyttes til kontanter eller udbetales i forbindelse med opsigelse. OiSTER har ret til at begrænse tilbud og bonus til et CPR/CVR nummer. Hvis du tilmelder dig en kampagne, som angiver en speciel pris eller rabat i en begrænset periode, skal du være opmærksom på, at du automatisk vil komme til at betale fuld pris for dit abonnement, når kampagnen ophører.

10 9. Forbrug og Roaming 9.1. Forbrug Mængden af inkluderede GB afhænger af, hvilket OiSTER Mobilt Bredbånd abonnement, du er tilmeldt, jf. Bestilling på OiSTER.dk Såfremt dit forbrug overstiger det inkluderede antal GB skal du ikke betale ekstra, men OiSTER forbeholder sig retten til at reducere hastigheden til 200 Kbit/s download og 64 Kbit/s upload Roaming Dit OiSTER SIM-kort kan udelukkende benyttes i Hi3G s net i Danmark. Det er ikke muligt at roame på andre danske net eller bruge tjenesten i udlandet. 10. Vilkår og priser Ændringer OiSTER kan løbende være nødt til at ændre aftalen. Ændringer, som er til din fordel, herunder for eksempel prisnedsættelser, kan gennemføres uden varsel. Ændring af éngangsafgifter, herunder oprettelsesafgifter mv., kan ske uden varsel ved indførelse i OiSTERs prisliste. Yderligere ændringer bliver varslet mindst en måned før de træder i kraft. Ændringerne varsles over for dig via information til din , på SMS, i dagspressen og/eller på OiSTERs hjemmeside I varslingsperioden har du ret til at opsige aftalen med 14 dages varsel med virkning senest fra den dato, hvor ændringen træder i kraft. Hvis du stadig benytter tjenesten efter ændringen er trådt i kraft, betragtes dette som en accept af ændringen Priser Du kan til enhver tid se de gældende priser på 11. Kundeservice og fejlretning Vejledning og kundeservice Velkomstbrev med vejledning fremsendes til din . Du kan altid få hjælp og svar på spørgsmål på under Kundeservice. Kundeservice kan desuden kontaktes på telefon , via eller på . Åbningstiderne for kundeservice kan du se på Opkald til OiSTER kundeservice koster normal takst Fejlretning Alle henvendelser om fejlretning skal ske til kundeservice på eller telefon. OiSTER afhjælper hurtigst muligt fejl og driftsforstyrrelser, som skyldes forhold i OiSTERs egne systemer, og som er under OiSTERs kontrol. Fejlretning sker på hverdage i tidsrummet 09:00-16:00. Ved fejlsøgning skal du i et nødvendigt omfang deltage i fejlsøgning og fejlretning af udstyr. Hvis fejlen skyldes din egen fejlhåndtering eller fejlen skyldes forhold, der ligger udenfor OiSTERs kontrol, hæfter du selv for omkostningerne af fejlretningen Reklamationsret Ved køb af udstyr igennem OiSTER har du 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Såfremt dit udstyr er behæftet med fejl og/eller mangler, kan du enten få varen repareret, ombyttet, få pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette kræver, at reklamationen er berettiget, og manglen dermed ikke er opstået grundet fejlagtig brug af varen. Du skal kontakte OiSTER indenfor rimelig tid fra, du har opdaget mangler på

11 varen, dog senest 60 dage efter, du har opdaget manglen. Du har ikke reklamationsret, hvis fejlen på varen er selvforskyldt. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis du har udsat udstyret for overlast eller der er sket væske-, knæk-, slag-, eller fugtskader. Alle henvendelser omkring reparation eller defekt udstyr, købt igennem OiSTER, skal ske til kundeservice på eller telefon. OiSTER vurderer nødvendigheden af reparation og aftaler med dig, hvor udstyret skal sendes hen og nødvendigheden for erstatningsudstyr. I tilfælde af udsendelse af erstatningsudstyr er du som kunde ansvarlig for at sende defekt udstyr til OiSTER eller til en af OiSTER udpeget reparatør. OiSTER er berettiget til at opkræve gebyr ved manglende tilbagesendelse af udstyr. 12. Fortrydelse, opsigelse og kompatibilitet Fortrydelsesret ved fjernsalg Du er berettiget til at fortryde aftalen, hvis du inden en frist på 14 dage sender SIM-kortet samt eventuel hardware inkl. original emballage retur til os i væsentlig samme stand og mængde, sammen med en skriftlig angivelse af dit navn og din adresse. Bemærk at du selv dækker omkostninger til returforsendelse. Send venligst varen forsvarligt indpakket i en kasse. Original emballage er ikke tilstrækkelig og må ikke bruges som indpakning ligesom der heller ikke må påklæbes labels eller andet direkte på den originale emballage. Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet det modtagne til postvæsnet eller anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen. Af bevismæssige årsager anbefaler vi, at du gemmer din kvittering for afsendelse. Fristen regnes fra det seneste af følgende tidspunkter: Den dag du afhentede/modtog pakken fra OiSTER eller OiSTERs logistik partner, eller den dag du modtog dit SIM-kort. Den dag du modtog oplysninger fra os på varigt medium (pr. eller brev) i overensstemmelse med Forbrugeraftaleloven kapitel 3 og 4. Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, du modtog SIM-kortet eller anden hardware. Du kan også benytte din fortrydelsesret ved at undlade at modtage eller indløse vores forsendelse af SIM-kortet og evt. hardware. Hvis du vælger at fortryde aftalen indenfor de første 14 dage, hæfter du ikke for aftalen. Forbrugeraftaleloven kapitel 3 og 4 om oplysningspligt og fortrydelsesret ved fjernsalg kan findes på Reglerne i Forbrugeraftaleloven vedrørende fortrydelsesret ved fjernslag træder i kraft, når du tanker op via OiSTERs hjemmeside. Ved indgåelse af denne aftale giver du imidlertid samtidig samtykke til, at OiSTER, når du tanker dit SIM-kort op via vores hjemmeside, straks kan påbegynde udførelsen af de tjenester, som du ved optankningen får tilgang til, hvorved din fortrydelsesret vedrørende optankningen samtidig bortfalder Undtagelser Såfremt SIM-kortet eller anden hardware ikke kan tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde, gælder den i punkt 12.1 anførte fortrydelsesret ikke, og du kan derfor ikke fortryde aftalen, men er bundet af denne i hele bindingsperioden fra aktiveringsdato. Hvis du ved ibrugtagningen vælger ikke at acceptere en eventuel operativsystemlicens, accepterer OiSTER alene at tage hele produktet retur og refundere købsprisen, hvis dette sker inden for de i punkt 12.1 nævnte frister. Hvis du ved bestillingen af tjenesten har accepteret, at levering af tjenesten/tillægstjenesten påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb, ophører din fortrydelsesret, når OiSTER påbegynder leveringen.

12 12.2. Opsigelse OiSTERs opsigelse OiSTER kan opsige aftalen: a. Med en måneds varsel b. Øjeblikkeligt i tilfælde som nævnes i afsnit 13 c. Hvis gyldighedsperioden udløber d. Hvis OiSTER helt eller delvist ophører med at udbyde tjenesten, abonnementsformer eller tillægsydelser, funktioner eller faciliteter kan OiSTER opsige aftalen helt eller delvist med mindst en måneds varsel Din opsigelse - OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding Beløb trækkes automatisk hver måned, indtil du opsiger aftalen. Du kan altid opsige aftalen til udgangen af en måned. Aftalen opsiges ved at kontakte OiSTERs kundeservice på telefon eller ved at sende din opsigelse til Du skal, som en del af opsigelsen, oplyse de 3 første tegn i din adgangskode til Mit OiSTER. Efter gennemført opsigelse vil du modtage en kvittering på opsigelsen på . Når SIMkortet lukkes ned og aftalen afsluttes, vil du modtage en endelig bekræftelse på opsigelsen på . Det er kun den person, der har oprettet aftalen, der kan opsige den. Opsigelse fra eventuel bruger vil blive afvist Din opsigelse OiSTER Mobilt Bredbånd med binding Aftalen er uopsigelig i 6 måneder fra indgåelse. Efter bindingsperiodens udløb, kan aftalen opsiges til udgangen af en betalingsperiode. Aftalen opsiges ved at kontakte OiSTERs kundeservice på telefon eller ved at sende din opsigelse til Du skal, som en del af opsigelsen, oplyse de 3 første tegn i din adgangskode til Mit OiSTER. Ved opsigelse i bindingsperioden forbliver forbindelsen åben til og med den sidste dag i bindingsperioden og den månedlige betalingsopkrævning forsætter til aftalen er endeligt lukket. Ønsker du at forbindelsen skal lukkes i bindingsperioden, kan dette ske ved at kontakte OiSTERs kundeservice, der mod betaling af det samlede udestående for den resterende del af bindingsperioden kan lukke tjenesten. Efter gennemført opsigelse vil du modtage en kvittering på opsigelsen på . Når SIMkortet lukkes ned og aftalen afsluttes, vil du modtage en endelig bekræftelse på opsigelsen på . Det er kun den person, der har oprettet aftalen, der kan opsige den. Opsigelse fra eventuel bruger vil blive afvist Kompatibilitet Det kan ikke garanteres, at du kan benytte SIM-kort fra andre operatører i udstyr købt hos OiSTER. 13. Lukning og spærring OiSTER er berettiget til at spærre, begrænse eller opsige tjenesten, hvis du misligholder aftalen. Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse: - Du gør dig skyldig i væsentlige aftalebrud. - Du benytter tjenesten uansvarligt (se pkt. 6). - Du udøver chikane mod OiSTER eller OiSTERs medarbejdere, eller forårsager forstyrrelser i OiSTERs tjenester ved din adfærd.

13 - Du bruger udstyr, der ikke er CE-mærket eller beregnet til brug i forbindelse med tilslutning til OiSTERs tjeneste, da det kan give anledning til forstyrrelser på OiSTERs tjenester. - Manglende og/eller forkert opdatering af personlige oplysninger (adresse, og mobilnummer) og/eller kortoplysninger. - Manglende betaling/din bank afviser din betaling. - Du er insolvent eller formodes ikke at kunne overholde dine forpligtelser. OiSTER er desuden berettiget til at spærre, begrænse eller opsige tjenesten, såfremt myndighederne begærer det. OiSTER kan spærre tjenesten for at beskytte dig eller os mod, at en uberettiget person anvender dit SIM-kort og PIN- og PUK-koder, hvis der er mistanke om, at dit SIM-kort er bortkommet/stjålet, hvis PIN-kode er tastet forkert tre gange i træk, hvis PUK-kode er tastet forkert ti gange i træk, eller hvis der er begrundet mistanke om misbrug. I ovenstående tilfælde er spærringen ikke en ophævelse af aftalen og medfører ikke nedslag i betalingen eller andre udgifter i perioden. Forbindelsen genåbnes såfremt du retter det forhold, der gav anledning til spærringen. Hvis du har OiSTER Mobilt Bredbånd med binding har du desuden ikke mulighed for på ny at indgå aftale om abonnement på OiSTERs tjenester, før gælden evt. forfalden gæld er betalt. Hvis der foreligger svig eller gentagne tilfælde af sen eller manglende betaling, kan OiSTER modregne mellem inde- og udeståender på dine konti i fald dette er muligt. OiSTER giver dig meddelelse om modregning når den gennemføres. 14. Tvister og klager Hvis du er utilfreds med vores opfyldelse af aftalen, kan du sende en klage til OiSTER. OiSTER svarer som udgangspunkt inden for 14 dage efter, at din klage er modtaget. Hvis der er længere behandlingstid, vil du få besked. Du kan indbringe OiSTERs afgørelse for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K, telefon Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for domstolene efter gældende regler herom. 15. Rettigheder Alle rettigheder tilhører OiSTER og de partnere, som OiSTER har aftaler med. Varemærket og andre logotyper, kendetegn eller billeder, som findes på indholdstjenesterne, tilhører OiSTER eller vores samarbejdspartnere. Hvis du sender tekst, billeder eller lydmateriale til vores redaktion, giver du OiSTER ubegrænset ret til at kopiere, bearbejde, offentliggøre eller videresende materialet, såfremt du ikke selv angiver andet. OiSTER skal kunne gå ud fra, at det materiale du sender til OiSTER, er noget, som du selv ret og frit kan råde over, og at det ikke er forfalsket, omdannet eller ulovligt på nogen måde. 16. Version og ikrafttrædelse Dette er version 1.9 af OiSTERs vilkår for Mobilt Bredbånd. De træder i kraft den

14 Priser på Mobilt Bredbånd Bilag 1 Priserne er normalpriser i danske kroner inkl. moms. og findes på Priser på Mobilt Bredbånd - OiSTER.dk

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

Vilkår: OiSTER Tank Selv Mobilt Bredbånd Version 1.2 - September 2013

Vilkår: OiSTER Tank Selv Mobilt Bredbånd Version 1.2 - September 2013 Vilkår: OiSTER Tank Selv Mobilt Bredbånd Version 1.2 - September 2013 1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.1. Aftalen generelt... 2 1.2. OiSTER og Dig ved køb af Startpakke.... 2 1.3. Gyldighed... 2

Læs mere

Vilkår. OiSTER Go! Startpakker. Taletid til mobilen og Mobilt Bredbånd

Vilkår. OiSTER Go! Startpakker. Taletid til mobilen og Mobilt Bredbånd Vilkår OiSTER Go! Startpakker Taletid til mobilen og Mobilt Bredbånd juni 2014 Version 1 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode og fornyelse... 2 2. Indhold

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Juni 2015 Version 1.21 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Abonnement og mobilnummer...

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Plenti aftalevilkår. 1 CVR 37053236 Lygten 39, 3.sal 2400 København NV Tlf. 93 60 60 60 hej@plenti.dk

Plenti aftalevilkår. 1 CVR 37053236 Lygten 39, 3.sal 2400 København NV Tlf. 93 60 60 60 hej@plenti.dk Plenti aftalevilkår 1. Aftalevilkår og elektronisk kommunikation 2 2. Startdato, abonnementsindhold og Mit Plenti 2 3. Betaling 2 3.1 Abonnement... 2 3.2 Forbrugsgrænse og andre udgifter... 2 3.3 Manglende

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor.

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet Kort præsentation af vilkår (Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Forever more Zenji Generelle vilkår

Forever more Zenji Generelle vilkår Forever more Zenji Generelle vilkår Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 4 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 4 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 4 2 Oprettelse og registrering... 5 2.1 Abonnement og

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd

Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd Du har indgået en eller flere aftaler med Bibob. Her er detaljerne om din brug af Bibobs tjenester. 1 Aftalens omfang Aftalen består af et sæt Generelle

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort, hvis du er under 18 år. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40. Abonnementsvilkår for Mobilt Bredbånd

Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40. Abonnementsvilkår for Mobilt Bredbånd M014, 51, 13. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 17.30 Fredag 08.00 16.30 Weekend og helligdage Lukket Abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder faciliteter

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse:

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 2 3. Interaktive tjenester (pause, spole, optage, tv-arkiv og start forfra)... 2 4. Video

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd: Small, Medium og Large. Ver. 3 3/1-2013

Betingelser for Mobilt Bredbånd: Small, Medium og Large. Ver. 3 3/1-2013 Betingelser for Mobilt Bredbånd: Small, Medium og Large Ver. 3 3/1-2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 4 2. Aftalen 4 3. Behandling af kundeoplysninger og nummeroplysninger 6 4. Priser og abonnementsbetingelser

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj Generelt Levering Betaling og kreditvurdering Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj Generelt Levering Betaling og kreditvurdering Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj 2017 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag... 2 3.4

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015

Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015 Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Bibob. Her er detaljerne om din brug af Bibobs tjenester. 1. Aftalens omfang Aftalen består af et sæt Generelle

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK GREENSPEAK MOBIL VILKÅR GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med GreenSpeak. Her er detaljerne om din brug af GreenSpeaks tjenester. 1. GENERELT

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Få mere information på yousee.dk eller Abonnementsvilkår for Mobilt Bredbånd Bero

Få mere information på yousee.dk eller Abonnementsvilkår for Mobilt Bredbånd Bero M010, 50, 13. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 17.30 Fredag 08.00 16.30 Weekend og helligdage Lukket Abonnementsvilkår

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser opdateret. 11.01.15 Almindelige betingelser for køb og brug af TV 2 PLAY gældende pr. 11. januar 2016. Aftalens indgåelse Når du køber adgang til TV 2 PLAY, indgår du aftale med TV2

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK Gældende fra 1. juni 2015 Side 1 af 14 INDHOLD GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK... 1 VILKÅR FOR GREENSPEAK MOBIL... 3 1. GENERELT... 3 2. AFTALEN... 3 3. BEHANDLING AF KUNDEOPLYSNINGER...

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Brugerregler for Nykredit Hævekort

Brugerregler for Nykredit Hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort Indholdsfortegnelse Brugerregler for hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort... 3 Ordliste... 11 Gode hævekort-råd... 12 Uddrag af værgemålsloven... 14 Uddrag af

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet.

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Udbyder Budget Rent-a-Car A/S Vester Farimagsgade 7 1606 København V Tlf.: 33550500 CVR: 27638295 Administrator absi as Gl. Kongevej 123 DK-1850

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

BETINGELSER Betingelser for mobiltjenester og køb i mobilshoppen hos greentel.

BETINGELSER Betingelser for mobiltjenester og køb i mobilshoppen hos greentel. BETINGELSER Betingelser for mobiltjenester og køb i mobilshoppen hos greentel. Version 2.0 Parterne Følgende betingelser finder anvendelse på aftalen, der indgås mellem kunden og greentel, CVR 32562787.

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006 HANDELSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER 8881 Thorsø. Mail: Charlotte@ Telefon 8696 2826 eller 2534 7058 CVR 29 23 05 44 Etableret 2006 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Bestilling Vores handelsvilkår følger

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 Regler for Sydbank hævekort november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank hævekort Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Generelle regler for selvbetjening Generelt Ved privatkunder forstås fysiske personer, der benytter systemerne ikke-erhvervsmæssigt. Ved erhvervskunder forstås personer, foreninger, forretningsdrivende,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere