Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1"

Transkript

1 Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1

2 Hvad siger overenskomsten? Ved overenskomsten af 1. september 2014 fremgår, at almen praksis skal indgå i og akkrediteres efter DDKM. Det er ét ydernummer og de læger og praksispersonale, som fungerer herunder, der skal akkrediteres. Processen understøttes af en række kvalitetskonsulenter i regionerne og DAK-E i samarbejde med IKAS. Surveys starter og frem til udgangen af

3 Formål med DDKM i almen praksis? At give sparring til almen praksis om udvikling af kvaliteten og patientsikkerheden i praksis Måle kvaliteten og sikre, at den forbedres, hvor den findes utilstrækkelig Fremme samarbejdet på tværs af det danske sundhedsvæsen Udvikling Kontrol 3

4 4

5 Myter om DDKM Der er ikke evidens for akkreditering Der er evidens for klinisk effekt på sygehusområdet, kun i mindre grad for AP Stort forskningsprojekt iværksættes klinisk effekt, implementering og støttefunktioner DDKM er bureaukratisk og kræver nytteløse registreringer af kvaliteten DDKM i almen praksis vedrører den daglige kliniske praksis nuværende registrering anvendes i vidt omfang i kvalitetsdokumentationen Byrden af NY-registrering er minimal Der skal udarbejdes stor mængder retningslinjer som alligevel ikke anvendes af personalet Der skal udarbejdes ca. 5 retningslinjer og en plan for udvikling af klinikken Øvrige bygger på mundtlige procedurer Krav om skriftlighed - hvis en arbejdsprocedure involverer mere end 2 faggrupper i samme arbejdsproces 5

6 Myter om DDKM (2) Retningslinjer fjerner den faglige frihed og den individuelle behandling af patienter Klinikken fastsætter selv INDHOLD af retningslinjer og procedurer DDKM er en DJØF-isering af sundhedsvæsenet og standarder er udviklet bag et skrivebord Praktiserende læger har udviklet standarderne 26 praksis har pilottestet DDKM vil gøre almen praksis ens med fælles standarder Klinikken udvikler sine egne beskrivelser af retningslinjer og procedurer Børn skal faldscreenes og screenes for rygning og alkohol på hospitalerne, voldsom mange registreringer Misforstået overimplementering har ikke noget med DDKM at gøre 6

7 Myter om DDKM (3) DDKM fastsætter kvaliteten i sundhedsvæsenet Det er klinisk praksis der selv fastsætter fagligt indhold og den kvalitet der skal leveres DDKM er instrumentet til at følge og holde styr på kvaliteten at forbedre klinisk og organisatorisk kvalitet løbende 7

8 Fra standard til akkreditering

9 Kan ses og downloades på Udleveres i bogudgave Flere kan købes på Jørgen Esmann 9

10 Standarderne bygger på: Overenskomsten mellem RLTN og PLO Lovgivning Øvrige krav fra sundhedsstyrelsen mv. God klinisk praksis 10

11 Akkrediteringsstandarder Almen Praksis (1 af 2) Tema 1: Kvalitet og patientsikkerhed 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis 1.3 Utilsigtede hændelser 1.4 Patientevalueringer Tema 2: Patientsikkerhedskritiske standarder 2.1 Forebyggelse af identitetsforveksling af patienter 2.2 Lægemiddelordination og receptfornyelse 2.3 Parakliniske undersøgelser 2.4 Akutberedskab og hjertestop 2.5 Patientjournalen, datasikkerhed og fortrolighed Skal være helt opfyldte

12 Akkrediteringsstandarder Almen Praksis (2 af 2) Tema 3: Det gode patientforløb 3.1 Tilgængelighed 3.2 Henvisning 3.3 Koordinering af patientforløb 3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af kliniske utensilier og medicin/vaccine Tema 4: Ledelse og organisation 4.1 Hygiejne 4.2 Ledelse og drift 4.3 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling

13 Opbygning af standarder Standardformulering Formål Indhold - kvalitetskrav Krydsreferencer Indikatorer hvad bliver I målt på? Referencer 13

14 Fra standard til akkreditering

15 Evalueringer af Indikatorer Dokumentere. Kan eksempelvis være et referat fra personalemøde eller andet møde, fremvisning af kvalitetsrapport, fremvisning af journal, fremvisning af praksisdeklaration, bevis for gennemført kursus i hjerte-lunge redning mv. Redegøre for. Klinikkens læger og evt praksispersonale skal kunne fortælle surveyors hvordan forskellige procedurer håndteres i klinikken. Der skal være enighed blandt lægerne og evt. praksispersonale om hvordan tingene gøres. Der kan suppleres med gennemgang af konkrete patientforløb samt observation af, hvordan tingene gøres i praksis. 15

16 Indenfor hvilke emner skal der udarbejdes skriftlige retningslinjer Hvordan identificeres patienter og hvordan undgås identitetsforveksling? Håndtering af Lægemiddelordination og receptfornyelse Opfølgning på parakliniske undersøgelser Håndtering af akut sygdom og hjertestop i klinikken Håndtering af visitation af patienter Plan for udvikling af klinikken samt måling af kvaliteten 16

17 Inden for hvilke emner skal der findes mundtlige procedurer (1) Anvendelse af datafangst og lægemiddelstatistikker Håndtering af KOL og Diabetes 2 patienter samt særlige indsats overfor sårbare patienter Rapportering og opfølgning på utilsigtede hændelser Opfølgning på patienttilfredshedsundersøgelse og løbende tilbagemeldinger Håndtering af parakliniske undersøgelser internt og eksternt Journalføring, datasikkerhed og diskretion herunder uretmæssig adgang Tilgængelighed klinikken 17

18 Inden for hvilke emner skal der findes mundtlige procedurer (2) Håndtering af henvisninger herunder specielt ved begrundet mistanke om alvorlig sygdom Koordinering af patientforløb og opfølgning på epikriser Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af kliniske utensilier og medicin Rengøring, sterilisering af udstyr, håndhygiejne og smittefarlige patienter Ansættelse af nyt personale, supervision og kompetenceudvikling Hvis en procedure involverer mere end 2 faggrupper skal den dog være skriftlig 18

19 Kvalitetsovervågning Udarbejdelse af årshjul Kontrol af laboratorieudstyr samt andet medicinsk udstyr (intern/ekstern) Kontrol af rengøring samt udstyr til sterilisering Kontrol af lægemidler/vacciner og utensilier (mængde, holdbarhed) Kontrol af hjertestartere, uddannelse i basal hjerte-lungeredning Journalaudit på 20 journaler årligt per læge Patienttilfredshed Feedback vedrørende henvisninger og ordinationer Datafangst og kvalitetsrapporter 19

20 Hvordan kommer det til at foregå? Standard 1.1 og

21 Fra standard til akkreditering

22 DAK-E it platform til akkreditering Se standarder Opdater praksisoplysninger Se surveyplan og surveyrapport Eksempler på retningslinjer Eksempler på hjælpeværktøjer Skabeloner for retningslinjer herunder dokumentstyring og lagring DakE 22

23 23

24 Fra standard til akkreditering

25 Akkrediteringsprocessen skridt for skridt (1) Klinikken vil via e-boks modtage en dato for det eksterne survey ca. et år forinden. Som udgangspunkt vil denne dato ikke kunne ændres. Det forventes, at alle læger og al praksispersonale er til stede under det eksterne survey. Klinikken skal herefter inden for en måned via DAK-E's hjemmeside indtaste praktiske baggrundsoplysninger vedrørende klinikken herunder organisationsform, fælles personale, uddannelseslæger mv. Minimum tre måneder før besøget vil der på DAK-E's hjemmeside ligge en detaljeret plan for besøget. Besøget gennemføres i overensstemmelse med planen og afsluttes med tilbagemelding. 25

26 Eksempel. 1 ydernummer og 2 læger Program Surveyor 1 Surveyor 2 Adresse: Velkomst, præsentation og rundvisning Gennemgang af retningslinjer og planer. Skal ligge klar til surveyors i papir- eller elektronisk form Interview af læge A, traceraktivitet Interview af læge B, traceraktivitet Interview af læge B, traceraktivitet Interview af læge A, traceraktivitet Interview af praksispersonale og evt. uddannelseslæge Opsamling i surveyteam Tilbagemelding til klinikken 11/30/

27 Akkrediteringsprocessen skridt for skridt (2) Få dage efter besøget modtager klinikken via e-boks en opsamlende rapport. Der er mulighed for at komme med indsigelser til denne rapport, hvis der vurderes at være misforståelser. Rapporten vil herefter blive behandlet i akkrediteringsnævnet, og akkrediteringsstatus meldes tilbage til den enkelte læge via e-boks. Hvis klinikken ikke umiddelbart bliver akkrediteret, vil der blive tale om en opfølgning i form af indsendelse af dokumentation eller genbesøg eventuelt i form af gennemførelse af telefoninterview. Klinikken har herefter mulighed for at blive tildelt akkreditering efter ny nævnsbehandling. Lægen modtager certifikat med akkrediteringsstatus, og akkrediteringsstatus offentliggøres på IKAS hjemmeside 27

28 1. Akkrediteringsperiode: Almen Praksis: d. 1/ /

29 Hvem får besøg i 2016 (1. år) - kommunevis

30 Hvem får besøg i 2017 (2. år) - kommunevis

31 Hvem får besøg i 2018 (3. år) - kommunevis

32 Eksternt survey i almen praksis Besøg i klinikken hvert 3 år 2 surveyors en praktiserende læge og repræsentant fra praksispersonale. Varer ca. 4 timer, længere hvis der er flere end 2 læger Metoder: Interview af læger og øvrige praksispersonale Observation Gennemgang af konkrete patientforløb Gennemgang af retningslinjer og planer Udgangspunkt i datafangst, kvalitetsrapporter, patienttilfredshedsundersøgelser, kvalitetsmålinger, DSAM kliniske vejledninger mv. 11/30/10 32

33 Hver indikator vil kunne få følgende vurdering Opfyldelsesgrad Definition HELT OPFYLDT Alt er til stede I BETYDELIG GRAD OPFYLDT I NOGEN GRAD OPFYLDT IKKE OPFYLDT Noget er til stede og manglerne er ikke en betydelig del af indikatorkravet Noget er til stede, og manglerne er en betydelig del af indikatorkravet Intet er til stede eller der foreligger kun planer 33

34 Akkrediteringsstatus Akkreditere t Eksternt survey Nævnsbehandling Midlertidig akkrediteret Akkreditering pågår Opfølgning/2. nævnsbehandlin g Akkrediteret med bemærk. Ikke akkrediteret 34

35 Udfald af akkreditering 35

36 IKAS søger surveyors læger og praksispersonale 35 dage om året, mere hvis man har mulighed herfor Arbejdstid ca. 4,5 time (lidt mere i større praksis) plus opsamling og transport 3 baser (Sjælland, Syddanmark samt Midt/Nord) 5 dages uddannelse og praktik Ansøgningsfrist 16. februar Se meget mere på 36

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Formål med DDKM i almen praksis? At give sparring til almen praksis om udvikling af kvaliteten og patientsikkerheden i praksis Måle kvaliteten og sikre, at den

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Minisymposium Middelfart 4. september 2015 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Program Ca. ½ times oplæg Ca. ½ times walk and talk Ca. ½ times spørgsmål/afklaring med spørgsmål

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS Den Danske Kvalitetsmodel Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Hvad er DDKM? En kvalitetsmodel, som dækker hele det danske sundhedsvæsen med det formål at sikre og

Læs mere

Sidste tjek før akkreditering

Sidste tjek før akkreditering Sidste tjek før akkreditering Marianne Rosendal Kvalitetskonsulent, surveyor Pernille Lind Konsulent i Datafangst og ICPC-Team 2 Program Kl. 17.00 Kl. 17.10 Kl. 17.25 Kl. 17.35 Kl. 17.45 Kl. 18.00 Kl.

Læs mere

Filosoflægerne v/nanna Kirkebjerg, Skt. Anne Plads 2,3., 5000 Odense C

Filosoflægerne v/nanna Kirkebjerg, Skt. Anne Plads 2,3., 5000 Odense C Filosoflægerne v/nanna Kirkebjerg, Skt. Anne Plads 2,3., 5000 Odense C Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 4 Gyldig fra 01-10-2018 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til

Læs mere

Bylægen Peer Kirkebjerg, Skt. Anne Plads 2, 5., 5000 Odense C

Bylægen Peer Kirkebjerg, Skt. Anne Plads 2, 5., 5000 Odense C Bylægen Peer Kirkebjerg, Skt. Anne Plads 2, 5., 5000 Odense C Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 4 Gyldig fra 01-10-2018 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 02-12-2021

Læs mere

Jørn Bennedbæk Aps, Vestergade 22, 5400 Bogense. 1.1 Den faglige kvalitet. 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis

Jørn Bennedbæk Aps, Vestergade 22, 5400 Bogense. 1.1 Den faglige kvalitet. 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis Jørn Bennedbæk Aps, Vestergade 22, 5400 Bogense Eksternt survey Start dato: 06-11-2018 Slut dato: 06-11-2018 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 4 Surveyteamets sammenfattende

Læs mere

Filip Burlakof, Torvet 33, 3300 Frederiksværk. 1.1 Den faglige kvalitet. 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis

Filip Burlakof, Torvet 33, 3300 Frederiksværk. 1.1 Den faglige kvalitet. 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis Filip Burlakof, Torvet 33, 3300 Frederiksværk Ekstern survey Start dato: 19-04-2018 Slut dato: 19-04-2018 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 4 Surveyteamets sammenfattende konklusion

Læs mere

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser Læge Klaus Höfle Ekstern survey Start dato: 23-09-2016 Slut dato: 23-09-2016 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 3 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken er en solopraksis

Læs mere

Sådan bliver din klinik klar til survey

Sådan bliver din klinik klar til survey Sådan bliver din klinik klar til survey Denne vejledning skal hjælpe dig med at blive klar til surveybesøg. Vejledningen indeholder: 1. En liste over de ting du skal have på plads i forhold til akkrediteringsstandarderne

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr

Akkreditering af almen praksis - status pr Akkreditering af almen praksis - status pr. 10.08.2018 Afvikling af nævnsmøder I perioden 1. januar 2016 til 10. august 2018 har Akkrediteringsnævnet behandlet 1257 surveyrapporter efter eksternt survey

Læs mere

AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS

AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS DDKM-MØDE I PLO-GRIBSKOV 1 Program Intro om DDKM-teamet og KAP-H DDKM og akkreditering: historik og forløb Akkreditering: cases og udvalgte standarder Hjælp til klinikken?

Læs mere

Lægehuset i Mørkøv. har opnået følgende status: Akkrediteret

Lægehuset i Mørkøv. har opnået følgende status: Akkrediteret Lægehuset i Mørkøv har opnået følgende status: Akkrediteret efter 1. version af DDKM for Almen praksis og lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr

Akkreditering af almen praksis - status pr Akkreditering af almen praksis - status pr. 12.03.2018 Afvikling af nævnsmøder I perioden 1. januar 2016 til 12. marts 2018 har Akkrediteringsnævnet behandlet 980 surveyrapporter efter eksternt survey

Læs mere

Status og perspektiver for akkreditering på praksisområdet Rådgivende udvalg for Nære Sundhedstilbud 4. oktober

Status og perspektiver for akkreditering på praksisområdet Rådgivende udvalg for Nære Sundhedstilbud 4. oktober Status og perspektiver for akkreditering på praksisområdet Rådgivende udvalg for Nære Sundhedstilbud 4. oktober 2016 www.regionmidtjylland.dk Disposition temadrøftelse Indledende om perspektiver Rammer

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr. 15. marts 2017

Akkreditering af almen praksis - status pr. 15. marts 2017 Akkreditering af almen praksis - status pr. 15. marts 2017 Afvikling af nævnsmøder I perioden 1. januar 2016 til 15. marts 2017 har Akkrediteringsnævnet behandlet 483 surveyrapporter efter eksternt survey

Læs mere

Akkreditering. Opstart møde 28. April 2016 Golf Hotel Viborg

Akkreditering. Opstart møde 28. April 2016 Golf Hotel Viborg Akkreditering Opstart møde 28. April 2016 Golf Hotel Viborg Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 29. april 2016 Den Danske Kvalitetsmodel

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr. 14. juli 2017

Akkreditering af almen praksis - status pr. 14. juli 2017 Akkreditering af almen praksis - status pr. 14. juli 17 Afvikling af nævnsmøder I perioden 1. januar 16 til 14. juli 17 har Akkrediteringsnævnet behandlet 697 surveyrapporter efter eksternt survey i almen

Læs mere

AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS

AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS MØDE PLO- X 1 Program DDKM og akkreditering: hvad, hvorfor, hvornår..? Akkreditering: Standarder, retningslinjer og trin i processen Foreløbige erfaringer Kom godt i gang!

Læs mere

Akkreditering af almen praksis i Danmark - resultater efter eksternt survey og efter opfølgning

Akkreditering af almen praksis i Danmark - resultater efter eksternt survey og efter opfølgning Akkreditering af almen praksis i Danmark - resultater efter eksternt survey og efter opfølgning Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) Telefon: +45 8745 0050 Email: info@ikas.dk

Læs mere

Akkrediteret. Marianne Bille Wegmann Kirurgi Jægersborg Allé 16, Charlottenlund. har opnået følgende status:

Akkrediteret. Marianne Bille Wegmann Kirurgi Jægersborg Allé 16, Charlottenlund. har opnået følgende status: Marianne Bille Wegmann 201111 Kirurgi Jægersborg Allé 16,1 2920 Charlottenlund har opnået følgende status: Akkrediteret efter 1. version af DDKM for Praktiserende speciallæger og lever hermed op til det

Læs mere

AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS

AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS MØDE I XX 1 Program DDKM og akkreditering: hvad, hvorfor, hvornår..? Akkreditering: cases og udvalgte standarder Tid til refleksion Gør dit arbejde meget nemmere! Kom godt

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016 Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016 Afvikling af nævnsmøder I perioden 01.januar 2016 til 30. april 2016 har Akkrediteringsnævnet behandlet 119 sager fra almen praksis. Sektor Antal

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. september 2016

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. september 2016 Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. september 2016 Afvikling af nævnsmøder I perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016 har Akkrediteringsnævnet behandlet 260 sager efter eksternt survey

Læs mere

Akkreditering. Opstart møde 2. juni 2016 Scandic Hotel, Horsens

Akkreditering. Opstart møde 2. juni 2016 Scandic Hotel, Horsens Akkreditering Opstart møde 2. juni 2016 Scandic Hotel, Horsens Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 6. juni 2016 Den Danske Kvalitetsmodel

Læs mere

Fysioterapeuterne Esbjerg

Fysioterapeuterne Esbjerg Fysioterapeuterne Esbjerg Standardsæt for Fysioterapeuter Standardversion: 1 Standardudgave: ## Akkrediteringsstatus: Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus: Alle indikatorer er helt opfyldt

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Anne Lerbæk Jørkov, Peter Bangs Vej 9 C, 2000 Frederiksberg

Anne Lerbæk Jørkov, Peter Bangs Vej 9 C, 2000 Frederiksberg Anne Lerbæk Jørkov, Peter Bangs Vej 9 C, 2000 Frederiksberg Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 01-05-2018 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Kiropraktorer Introduktionskursus i DDKM 08.05.2018 Sundhedsvæsenet 1 Formål med introduktionskurset At I går herfra med en idé om, hvad arbejdet med DDKM går ud på At I går herfra

Læs mere

Akkreditering. Opstart møde 29 Marts 2017 Silkeborg

Akkreditering. Opstart møde 29 Marts 2017 Silkeborg Akkreditering Opstart møde 29 Marts 2017 Silkeborg Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 30. marts 2017 Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) Formålet

Læs mere

FysioDanmark - Arkadens Fysioterapi

FysioDanmark - Arkadens Fysioterapi FysioDanmark - Arkadens Fysioterapi Standardsæt for Fysioterapeuter Standardversion: 1 Akkrediteringsstatus: Ekstern survey Surveyteamets sammenfattende konklusion efter ekstern survey Klinikken består

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Øjenlægecenter Viborg, Tingvej 15 B,1., 8800 Viborg

Øjenlægecenter Viborg, Tingvej 15 B,1., 8800 Viborg Øjenlægecenter Viborg, Tingvej 15 B,1., 8800 Viborg Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 09-03-2018 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 10-05-2021

Læs mere

Sandra Teiblum, Frederiksværksgade 1, 3400 Hillerød

Sandra Teiblum, Frederiksværksgade 1, 3400 Hillerød Sandra Teiblum, Frederiksværksgade 1, 3400 Hillerød Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 18-04-2018 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 19-06-2021

Læs mere

Steffen Tejlmann Ørntoft. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Steffen Tejlmann Ørntoft. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Steffen Tejlmann Ørntoft Ekstern survey Start dato: 25-11-2015 Slut dato: 25-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS

AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS MØDE I PLO-K 1 Program DDKM og akkreditering: hvad, hvorfor, hvornår..? Akkreditering: Standarder, retningslinjer og trin i processen Gør dit arbejde meget nemmere! Kom godt

Læs mere

Jørn Lynglev, Lyngby Hovedgade 27, 2800 Kongens Lyngby

Jørn Lynglev, Lyngby Hovedgade 27, 2800 Kongens Lyngby Jørn Lynglev, Lyngby Hovedgade 27, 2800 Kongens Lyngby Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 19-03-2018 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 13-05-2021

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Kiropraktorer Introduktionskursus i DDKM 24.05.2018 Sundhedsvæsenet 1 Formål med introduktionskurset At I går herfra med en idé om, hvad arbejdet med DDKM går ud på At I går herfra

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

1. Akkrediter ingsnæv nets tildeling af akkrediteringsstatus i forhold t il pilottest af akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis

1. Akkrediter ingsnæv nets tildeling af akkrediteringsstatus i forhold t il pilottest af akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis Hudklinikken ved Marmorkirken Frederiksgade 9, 2. tv. 1265 København K Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N T: 8745 0050 8. maj 2014 Vores ref.: TBJ 1. Akkrediter ingsnæv nets

Læs mere

Kiropraktisk Klinik, Kongensgade 60, 1.th, 5000 Odense C

Kiropraktisk Klinik, Kongensgade 60, 1.th, 5000 Odense C Kiropraktisk Klinik, Kongensgade 60, 1.th, 5000 Odense C Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 18-01-2018 Gyldig til 14-03-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Jens J. Lykkegaard. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Jens J. Lykkegaard. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Jens J. Lykkegaard Ekstern survey Start dato: 19-04-2016 Slut dato: 19-04-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Kiropraktisk Klinik Otterup, Søndergade 26, 5450 Otterup

Kiropraktisk Klinik Otterup, Søndergade 26, 5450 Otterup Kiropraktisk Klinik Otterup, Søndergade 26, 5450 Otterup Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-02-2018 Gyldig til 02-04-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Kiropraktor.com Odense, Ørbækvej 101, 1., 5220 Odense SØ

Kiropraktor.com Odense, Ørbækvej 101, 1., 5220 Odense SØ Kiropraktor.com Odense, Ørbækvej 101, 1., 5220 Odense SØ Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 13-06-2018 Gyldig til 07-08-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Øjenklinikken i Kalundborg, Skibbrogade 29, 4440 Mørkøv. 01 Ledelse, kvalitet og drift

Øjenklinikken i Kalundborg, Skibbrogade 29, 4440 Mørkøv. 01 Ledelse, kvalitet og drift Øjenklinikken i Kalundborg, Skibbrogade 29, 4440 Mørkøv Ekstern survey Start dato: 11-06-2018 Slut dato: 11-06-2018 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets

Læs mere

Kiropraktisk Klinik Vejen, Ådalen 15, 6600 Vejen

Kiropraktisk Klinik Vejen, Ådalen 15, 6600 Vejen Kiropraktisk Klinik Vejen, Ådalen 15, 6600 Vejen Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 15-05-2018 Gyldig til 09-07-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Akkreditering. Opstart møde 24 Januar 2017 Lemvig- Holstebro

Akkreditering. Opstart møde 24 Januar 2017 Lemvig- Holstebro Akkreditering Opstart møde 24 Januar 2017 Lemvig- Holstebro Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 26. januar 2017 Den Danske Kvalitetsmodel

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Kiropraktorer Introduktionskursus i DDKM 06.02.2018 Sundhedsvæsenet 1 Formål med introduktionskurset At I går herfra med en idé om, hvad arbejdet med DDKM går ud på At I går herfra

Læs mere

Kiropraktorhuset Odense ApS, Skibhusvej 158, 5000 Odense C

Kiropraktorhuset Odense ApS, Skibhusvej 158, 5000 Odense C Kiropraktorhuset Odense ApS, Skibhusvej 158, 5000 Odense C Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 17-01-2018 Gyldig til 13-03-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Malmø 24.4.14 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Chefkonsulent Henrik Kousholt IKAS Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet udvikler,

Læs mere

Glyngdal Psykiatri. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Glyngdal Psykiatri. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Glyngdal Psykiatri Ekstern survey Start dato: 22-05-2017 Slut dato: 22-05-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Del

Læs mere

Øjenlægen.nu, Bydammen 1 E,1., 2750 Ballerup. 01 Ledelse, kvalitet og drift

Øjenlægen.nu, Bydammen 1 E,1., 2750 Ballerup. 01 Ledelse, kvalitet og drift Øjenlægen.nu, Bydammen 1 E,1., 2750 Ballerup Ekstern survey Start dato: 04-05-2018 Slut dato: 04-05-2018 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende

Læs mere

Akkreditering. Opstart møde 30 Maj 2017 Skive

Akkreditering. Opstart møde 30 Maj 2017 Skive Akkreditering Opstart møde 30 Maj 2017 Skive Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 7. juni 2017 Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) Formålet

Læs mere

Anita Kincses, Søengen 20, 2840 Holte. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Anita Kincses, Søengen 20, 2840 Holte. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Anita Kincses, Søengen 20, 2840 Holte Eksternt survey Start dato: 20-08-2018 Slut dato: 20-08-2018 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende

Læs mere

Akkreditering. Opstart møde 26 Oktober 2017 Randers

Akkreditering. Opstart møde 26 Oktober 2017 Randers Akkreditering Opstart møde 26 Oktober 2017 Randers Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 27. oktober 2017 Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)

Læs mere

Hansen & Hansen, Kiropraktorerne i Haderslev, Bygnaf 15, 6100 Haderslev. 01 Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis

Hansen & Hansen, Kiropraktorerne i Haderslev, Bygnaf 15, 6100 Haderslev. 01 Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis Hansen & Hansen, Kiropraktorerne i Haderslev, Bygnaf 15, 6100 Haderslev Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 10-04-2018 Gyldig til 04-06-2021 Akkrediteringsstatus

Læs mere

Kiropraktisk Klinik Vestergade, Vestergade 13 B, 1., 7100 Vejle

Kiropraktisk Klinik Vestergade, Vestergade 13 B, 1., 7100 Vejle Kiropraktisk Klinik Vestergade, Vestergade 13 B, 1., 7100 Vejle Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-06-2018 Gyldig til 06-08-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig

Læs mere

Akkreditering. Opstart møde 4. Oktober 2016 Silkeborg

Akkreditering. Opstart møde 4. Oktober 2016 Silkeborg Akkreditering Opstart møde 4. Oktober 2016 Silkeborg Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 6. oktober 2016 Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Kiropraktik Ved Jakob Van Dijk, Søndergade 2, 5560 Aarup

Kiropraktik Ved Jakob Van Dijk, Søndergade 2, 5560 Aarup Kiropraktik Ved Jakob Van Dijk, Søndergade 2, 5560 Aarup Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-02-2018 Gyldig til 23-04-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Øre-Næse-Halsklinikken Maribo Ekstern survey Start dato: 15-03-2016 Slut dato: 15-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Kiropraktisk Klinik v Kildemark og Stamer, Ndr. Ringvej 85, 6000 Kolding. 01 Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis

Kiropraktisk Klinik v Kildemark og Stamer, Ndr. Ringvej 85, 6000 Kolding. 01 Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis Kiropraktisk Klinik v Kildemark og Stamer, Ndr. Ringvej 85, 6000 Kolding Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 11-04-2018 Gyldig til 05-06-2021 Akkrediteringsstatus

Læs mere

Kiropraktorerne Gyrst og Mehlum, Kiropraktisk Klinik I/S, Vestergade 61, 5000 Odense C

Kiropraktorerne Gyrst og Mehlum, Kiropraktisk Klinik I/S, Vestergade 61, 5000 Odense C Kiropraktorerne Gyrst og Mehlum, Kiropraktisk Klinik I/S, Vestergade 61, 5000 Odense C Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 11-01-2018 Gyldig til 07-03-2021 Akkrediteringsstatus

Læs mere

Speciallæge Alexander Laschke. har opnået følgende status: Akkrediteret

Speciallæge Alexander Laschke. har opnået følgende status: Akkrediteret Speciallæge Alexander Laschke har opnået følgende status: Akkrediteret efter 1. version af DDKM for Praktiserende speciallæger og lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der

Læs mere

Kiropraktorhuset, Havnegade 2, 5800 Nyborg. 01 Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis

Kiropraktorhuset, Havnegade 2, 5800 Nyborg. 01 Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis Kiropraktorhuset, Havnegade 2, 5800 Nyborg Standardsæt for Kiropraktorer Standardversion 1 Standardudgave 2 Gyldig fra 20-03-2018 Gyldig til 14-05-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Begrundelse

Læs mere

Amagerbro Øjenklinik. 01 Udarbejdelse og håndtering af retningsgivende dokumenter Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Amagerbro Øjenklinik. 01 Udarbejdelse og håndtering af retningsgivende dokumenter Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Amagerbro Øjenklinik Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 27-03-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-05-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

8. maj 2014 Ellitsgaards Plastikkirurgi

8. maj 2014 Ellitsgaards Plastikkirurgi Ellitsgaards Plastikkirurgi Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 14-03-2014 Gyldig til 08-05-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

24. september 2015. Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Formål med kurset. Dagens program

24. september 2015. Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Formål med kurset. Dagens program Den Danske Kvalitetsmodel 1 Formål med kurset At introducere jer til DDKM og akkrediteringsprocessen 2 Dagens program Velkomst Præsentation af deltagere Introduktion til IKAS og DDKM Akkrediteringsstandarderne

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2017 for kiropraktorer Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn

Vurderingsprincipper i DDKM af 2017 for kiropraktorer Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Vurderingsprincipper i DDKM af 2017 for kiropraktorer Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Indholdsfortegnelse Vurderingsprincipper i

Læs mere

Midtvejsstatus på akkreditering, Forår 2019

Midtvejsstatus på akkreditering, Forår 2019 Midtvejsstatus på akkreditering, Forår 2019 1 Indhold Introduktion... 3 Baggrund... 3 Økonomi... 4 Status... 4 Akkreditering, status og resultater... 4 Tabel 2: Antal mangler pr. klinik... 6 Introkurser

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den

Læs mere

Akkreditering almen praksis

Akkreditering almen praksis Akkreditering almen praksis PILOTTEST I 26 PRAKSIS I DANMARK FORÅR 2012 1 Supplerende til uddannelsesdagen maj 2014 Lene Unnerup Hvad er kvalitet? Hvordan ved I, om I har udført jeres arbejde godt, dvs.

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis

Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1. Indledning... 3 1.1 Målet med vurderingen...

Læs mere

Kom godt i gang. Pernille Lind Praktiserende læge. Betina Eskesen Akkrediteringskoordinator

Kom godt i gang. Pernille Lind Praktiserende læge. Betina Eskesen Akkrediteringskoordinator 1 Kom godt i gang Pernille Lind Praktiserende læge Betina Eskesen Akkrediteringskoordinator 2 Program 10.30 Akkrediteringsprocessen, hjælpeværktøjer og gennemgang af standard: (1.1 Den faglige kvalitet)

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Psykiatrien Region Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-06-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-08-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 28-10-2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Standardsæt for Præhospital Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 05-06-2015 Gyldig

Læs mere

Rettelsesoversigt almen praksis

Rettelsesoversigt almen praksis Rettelsesoversigt almen praksis Side Kapitel / Vejledning om human immundefekt virus HIV og forebyggelse af blodbåren smitte, Sundhedsstyrelsen 1992 Vejledning om HIV (human immundefekt virus), hepatitis

Læs mere

Kirurgisk Klinik Syddanmark

Kirurgisk Klinik Syddanmark Kirurgisk Klinik Syddanmark Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 26-09-2016 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-11-2019 Opfyldelse af de

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Sygehus Thy-Mors Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-11-2013 Gyldig til: 22-01-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Vejledning i brug af standarder i almen praksis

Vejledning i brug af standarder i almen praksis Vejledning i brug af standarder i almen praksis Retningslinjer og procedurer I DDKM for Almen praksis arbejdes der med 2 typer beskrivelser af arbejdsgange: Retningslinjer og procedurer. Retningslinjer:

Læs mere

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 15-01-2014 Hospitalet Valdemar A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-12-2013 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til

Læs mere

Surveyrapport. Standard/Indikator

Surveyrapport. Standard/Indikator Surveyrapport Sektor: Det præhospitale område Præhospital- og beredskabsenheden, Region Org.: Nordjylland Type: Ekstern survey Startdato: 10.09.2012 Slutdato: 13.09.2012 Akkrediteringsstatus: Akkreditering

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for kiropraktorer 0.4. version 7. marts 2015

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for kiropraktorer 0.4. version 7. marts 2015 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for kiropraktorer 0.4. version 7. marts 2015 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel,

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2018 for fodterapeuter Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn

Vurderingsprincipper i DDKM af 2018 for fodterapeuter Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Vurderingsprincipper i DDKM af 2018 for fodterapeuter Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Indholdsfortegnelse Vurderingsprincipper i

Læs mere

Klar til akkreditering. Vurderingsgrundlag Faldgruber Hvad er svært.

Klar til akkreditering. Vurderingsgrundlag Faldgruber Hvad er svært. Klar til akkreditering Vurderingsgrundlag Faldgruber Hvad er svært. Klar til akkreditering På Nordkaps hjemmeside findes link til: Nyhedsbrev fra PLO Notat fra IKAS Surveyors Der er i alt 64 indikatorer

Læs mere

Tommerup Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: Gyldig til:

Tommerup Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 16-12-2013 Tommerup Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 01-10-2013 Gyldig til: 25-11-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Udkast til akkrediteringsstandarder for almen praksis. Version 0.7, 9.1.2012

Udkast til akkrediteringsstandarder for almen praksis. Version 0.7, 9.1.2012 Udkast til akkrediteringsstandarder for almen praksis Version 0.7, 9.1.2012 Udarbejdet i et samarbejde mellem IKAS, PLO, Danske Regioner, DSAM, Danske Patienter, KIF og Dak-E. Institut for Kvalitet og

Læs mere

Rettelsesoversigt - Håndbog for Speciallæger

Rettelsesoversigt - Håndbog for Speciallæger Rettelsesoversigt - Håndbog for Speciallæger Kapitel / standard / bilag Formuler ing i forudgående version Hvor kan jeg hen- Afsnit fjernes fra håndbo- For at undgå dobbelt- 25-06- te hjælp? gen, da der

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse

Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse Vejledning til surveyors og akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering

Læs mere

1. april Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Hvem er vi? Kort præsentation af deltagere. Simon Schytte-Hansen. Lone Staun Poulsen

1. april Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Hvem er vi? Kort præsentation af deltagere. Simon Schytte-Hansen. Lone Staun Poulsen Den Danske Kvalitetsmodel 1 Hvem er vi? Simon Schytte-Hansen Lone Staun Poulsen 2 Kort præsentation af deltagere Navn Apotek Hvad er din funktion og erfaring på apoteket i forhold til kvalitetsarbejdet?

Læs mere

Almen praksis vurderingsvejledning 1. version af DDKM

Almen praksis vurderingsvejledning 1. version af DDKM Almen praksis vurderingsvejledning 1. version af DDKM Almen praksis 1. version, 3. udgave Publiceringsdato Ændret praksis vedr. formkrav til dokumenter 01.09.2016 I modsætning til, hvad der er tilfældet

Læs mere

9. juli 2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

9. juli 2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Standardsæt for Præhospital Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 05-06-2015 Gyldig til 30-07-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Surveyrapport. Standard/Indikator

Surveyrapport. Standard/Indikator Surveyrapport Sektor: Det præhospitale område Akkrediteringsstatus: Org.: FALCK, Region Nordjylland Begrundelse: Type: Ekstern survey Startdato: 10.09.2012 Slutdato: 13.09.2012 Standard/Indikator Trin

Læs mere

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Gentofte Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-03-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 06-05-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Sygehus Vendsyssel Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 01-11-2013 Gyldig til: 26-12-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 100,00% 100,00% 91,49%

Læs mere